2008.04.22.   

OLDÁS ÉS KÖTÉS

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. március 23.

 

 

A mai napon a feltámadás kapcsán arról a hatalomról beszélek, amelyet az oldás és kötés alapján lehet használnunk.

Ami ma elhangzik, az mindenképpen segít nektek.

 

A mai napon a feltámadást ünnepeljük és Jézus a mi megigazulásunkért támadt fel a halálból.

Nagyon fontos nap!

 

Róma 5/12-17

/17/ ismét!

A bűn és halálnak nem kell, hogy uralkodjon felettünk, nekünk kell az életben uralkodnunk a kegyelem bővölködése és a megigazulás ajándéka által.

Melyik a nagyobb esemény, ami Ádámban történt, vagy ami Jézus Krisztus által történt?

Az élet a Jézus Krisztus által magasan hatalmasabb, mint a bűn Ádám által.

Teljes megváltásunk van! Teljes győzelmünk van!

Kérdés, hogy – vajon élünk-e ebben a győzelemben, mert legálisan, jog szerint miénk a győzelem, de élnünk is kell benne.

 

/21/

Uralkodunk az életben az egy Jézus Krisztus által! Nem a mennyországban van ez az uralkodás, hanem itt, ebben az életben uralkodom én a Jézus Krisztus által.

 

Sok keresztény tanítás úgy tanítja, hogy tartsunk ki addig, amíg át nem jutunk a túloldalra, a mennyországba, és addig a legtöbb keresztény úgy gondolja, hogy addig az ördög át is gázolhat rajta, ha úgy gondolja, és tartsunk ki addig, amíg eljön a győzelem.

 

Itt az Ige garantálja nekünk a győzelmet Jézus Krisztusban.

A győzelem itt, ebben az életben kell, hogy a miénk legyen. Jézus meghalt és feltámadt, és azt mondta a tanítványoknak, hogy minden hatalom nékem adatott mennyen és földön.

 

Erre megtanította a tanítványokat és azután kilépett ebből a földkerekségből, azt mondta, hogy ti menjetek és hirdessétek az Evangéliumot, ti tegyétek a betegekre a kezeiteket.

 

Ezzel nyilvánvaló, hogy hatalmat is adott nekik. Mert amikor Isten Ádámnak adta a hatalmat a föld felett, Ádám ezt elvesztette, de ezt az uralmat visszanyerjük az Úr Jézus Krisztusban való uralkodás által.

 

Az előző tanítás arról szólt, hogy nekünk ebben az életben úgy kell a hatalmat gyakorolni és uralkodni, mint a királyok teszik!

És ezt a hatalmat és uralkodást a szavainkon keresztül kell végezni.

Nagyon sokat számítanak a szavaink. Jézus parancsolt a hullámoknak, szólt a fához, szólt a szélhez, szólt a lázhoz.

 

De emlékezzünk rá, hogy Jézus példaként adatott nekünk és Ő úgy járt a földön, mint egy ószövetségi próféta, aki emberi testet öltött, mint Isten fia, isteni erejéből kiüresíttetett, és a Szent Szellem kenetében járt a földön.

 

Emlékezzünk arra, hogy Isten, amikor Ádámot teremtette, akkor teljes uralmat adott a kezébe a föld felett. Ádám elvesztette ezt, Jézus szerezte ezt vissza. És nekünk megmutatta Jézus, amikor a földön járt, hogy hogyan lehet ebben az uralomban parancsszóra hatalmat gyakorolni.

 

Azon munkálkodunk ma a tanításban, hogy ez visszaadatott nekünk. Nekünk van hatalmunk az életben Jézus által.

Megnézzük ezt a

Máté 21/21-ben

Emlékezzünk, hogy itt Jézus elátkozott egy fügefát a gyökeréig, és az kiszáradt, a gyökerétől kezdett kiszáradni és másnapra teljesen halott volt.

 

Jézus arra tanítja itt őket, hogy ezt ők is megtehetik, - ha van hitetek/!/, akkor ti is megtehetitek.

Megölte ezt a fát a szavaival.

Sokan vannak, akik sokat, vagy állandóan imádkoznak, de nem mondanak dolgokat ki. Az Ige megvallásáról beszélünk most, amit a szánkon ki kell mondani.

 

Márk 11/23-ban ugyanezt az alapelvet tanítja nekünk Jézus.

Márk 11/23

Ezek Jézus szavai. Értsük meg azt, hogy Isten nem a hegyépítés, vagy a hegyek mozgatásában hívott el szolgálatra. Isten nem az, aki problémákat helyezne az életünkbe.

 

Néhányan hirdetik, hogy Isten ilyen, de ők tévesen hirdetik ezt, mert az ellenség teszi ezt, aki próbál minket leállítani.

Az ellenség az, aki ezeket a hegyeket akarja építeni az életünkben.

 

Ezek a hegyek jelképezik a tornyosuló problémákat az életünkben. Azt tanította Jézus, hogy szóljunk ezekhez a problémákhoz.

 

Nem azt tanította, hogy gyertek hozzám könyörögni, hogy valami történjen már ezzel a heggyel az életembe.

 

Ilyenkor azt kell tenni, amit Ő mondott neked, hogy tégy. Ilyenkor szólj ahhoz a hegyhez, hogy mozduljon el az életedből. Így gyakorold az uralmadat és a hatalmadat az életedben.

 

Van, aki azt mondja, hogy Isten képes megtenni. Ez óriási dolog, de nem ezt mondta Jézus, hogy ebben higgyünk.

Más meg azt mondja, hogy Isten hajlandó, - de nem ezt mondta, az Ige hogy tegyük.

Hiszem, hogy Isten majd a maga idejében megteszi, - de nem ezt mondja az Ige.

 

El kell jutni odáig az életünkben, hogy elhisszük, hogy Isten - ezt mondta. És én ezt hiszem, és te is ezt hiszed.

 

Hogy hiszed-e, amit kimondasz, a te szívedben kell hinni. Amikor hiszed a szívedben, amit mondasz,   akkor szólj ahhoz a hegyhez.

 

Amire nagyon kell vigyázni, hogy minden szó, ami elhagyja a szánkat, az egy teljességből jöjjön elő.

 

Sokaknak a szívükben zűrzavar van.

Sajnos keresztényeknek folyik a hazugság a szájukból. Most tudtam meg, hogy valaki a nevem alapján keresett a netten és a web-en talált szemenszedett hazugságot rólam, hogy teljesen hamis tanító vagyok. Minden, amit leírt a szolgálatunkról, az hazugság.

A gyűlölködés fényében peres ügyet lehetne belőle tenni. Hazudozó keresztények, keresztény ítélőbírák írhatták.

 

Én a Bibliát idézem, amikor tanítok, így ők Jézust hívják hazugnak.

Az első, amit itt meg kell jegyezni, hogy nemzetközileg elrendelt és elhívott szolgálat vagyunk, és 700 gyülekezetünk működik. Amit tesznek az az, hogy megtévesztik az embereket és ez az ördögnek a munkája.

Amikor az emberek bajban vannak, gyógyulást, üdvösséget keresnek, akkor ez megtévesztés számukra, ezektől a hazudozó keresztényektől.

 

Te is képes vagy arra, hogy a szavaid súlyát valahol elveszítsd.

Nagyon vigyázni kell az embernek, hogy meg tudja őrizni a fedhetetlenségét ebben a korrupt világban.

 

A hitre nagy szükségünk van, főleg amikor fel kell kelnünk, és valamihez szólnunk kell, hogy az megváltozzon.

A szavaidban lévő erőt ne hogy kihasználd kompromisszumokba.

 

Ha valamit elvétettél, akkor egy dolgot mindenképpen meg kell tenned, a Mindenható Isten elé kell állnod és meg kell vallanod, hogy – én tettem, nincsenek kifogások Uram, a felelősséget magamra vállalom, és senki mást nem akarok itt felsorolni okként. Én tettem.

 

Egy kis titkot fogok itt elárulni nektek, hogy hogy jön ez itt be.

 

Semmi addig nem fog megváltozni az életünkben, míg meg nem változtatjuk az elménket és a gondolati mintáinkat ki nem cseréljük.

Ami megvalósul ugyanis az életünkben, akár jó, akár rossz dolog, az mind a gondolati mintáink alapján tud velünk megtörténni.

Ahogy azt a keresztények sokszor tanítják, hogy mit szabad, vagy mit nem szabad tenni, ez semmi jót nem fog nekünk hozni!

 

Keresztényeknek meg vannak a törvényeik, amik a külső rendszert irányítják, és ez képmutatáshoz vezet. Változnunk belülről kell.

Úgy lehet megszabadulni a rossz szokásainktól, hogy meg kell változtatni a rossz gondolkodásunkat.

 

Meg kell változtatni, hogy min gondolkodunk. Ismerek olyan szolgálatokat és szolgálókat, akik 40 napos böjtön vannak most.

Nem étel böjtön, hanem a gondolataikat böjtöltetik, - hogy min gondolkodnak.

 

Addig tehát nem fogunk megváltozni, amíg a gondolatainkat meg nem változtatjuk.

Amin gondolkodunk, az megnyitja az ajtót annak a gondolatnak a számára, és az belép az életünkbe.

 

I.                     János 1/9

Mikor történik meg mindez? – Ha te megvallod. Igen, de én nem is tudom mi történt, mondod. Valaki rávitt engem, hogy ezt és ezt tegyem.

 

Megvallod valóban ilyenkor, hogy azt a bűnt elkövetted?   Nem!

Ilyenkor nem igaz rád az Igének az a része, hogy Ő megtisztít téged!!

Nem azt mondja az Ige, hogy először kérd meg Istent, hogy bocsásson meg, hanem ELŐSZŐR MEG KELL VALLANI, AMIT TETTÉL!

 

Mert az érveléseknek, mentegetőzéseknek nincs helye.

Akarod az életedben a gyógyulást, az egészséget, a gyarapodást? Akarod-e, hogy az imáidra válasz jöjjön?   Meg kell változni!!!

Neked kell ezt a megvallás részt megtenned, hogy – annak nevezed, ami és meg kell vallani Isten előtt!

 

Én tettem azt, én fogtam azt, én részem volt benne, kérem, hogy bocsáss meg.

 

Az emberek azért nem tapasztalják meg az életükben a gyógyulást, a gyarapodást, mert csak játszadoznak ezzel. Játszmákat játszanak Istennel, mentegetőznek, kifogásokat keresnek, a másikat okolják, hogy az volt.

 

Így nem lehet előre haladni Istennel. Így nem lehet hitemberré válni, ha így viselkedsz. Csak úgy lehet előre haladni, ha az ember felvállalja a teljes felelősséget a tetteiért.

És ha tévedtél, teljesen vállald fel, járj el az Ige szerint, és ne légy képmutató.

 

-         Én tettem, megítélem magamat ebben, bocsáss meg Istenem, és én pedig akkor elfelejtem.

Ő hűséges, tudja, hogy nem játszol vele játszmákat, megbocsát és elfelejti.

 

Nem lehetsz a hitnek embere, ha nem vagy a szavak embere!

Ahhoz, hogy te valóban tudj uralmat gyakorolni a szavak erejével, becsületesnek, fedhetetlennek kell lenned.

 

A hatalom után fogok tanítani a megvallásainkról és a gondolatainkról is.

Semmi nem fog addig változni az életünkben, amíg a gondolatainkat ki nem cseréljük.

 

Lehet, hogy ez egy olyan kulcs, amit soha nem hallottál.

 

A Szent Szellem nem abban érdekelt, hogy bárki is megszégyenüljön, ezért nem kell a szomszédodnak tudni, hogy ez a prédikáció most neked szól. Isten egyébként is tud mindent rólunk.

Nem megszégyeníteni akar minket, tudja, hogy nem vagyunk tökéletesek, ne akarjunk képmutatóskodni.

 

Máté 16/18

Amikor az oldás és kötés gyakorlásához érünk, ami eddig elhangzott az arra szolgált, hogy ha valamit megkötsz, és úgy látod, hogy semmi nem történik, akkor ezeken a területeken ellenőrizd le magad, mert az ördöggel kell foglalkoznod.

 

Tudjuk azt, hogy a Gyülekezet, az Anyaszentegyház az nem Péterre épült.

Ki a Kőszikla, amit megvetettek az építők? Jézus!

/18-19/

Jézus maga szól itt Isten királyságáról, a királyság az a birodalom, amely felett a király a királyságát, hatalmát gyakorolhatja. Amely birodalom felett a király a hatalmát gyakorolja, hogy az akarata végbemegy.

 

Te és én a királyság része vagyunk, sőt ez a királyság bennünk van.

Jézus, a mi királyságunkban a király, ezért Ő uralkodik felettünk.

Az emberek a világban egy másik úrhoz és másik királyhoz tartoznak.

 

Az embernek, amikor szükségük van az életben segítségre, akkor fedezzék fel, hogy egymagukban kevesek arra, hogy segítsenek önmagukon.

 

Mindegy, hogy mi az embereknek a politikai beosztásuk, milyen végzettségük van, egymagunkban kevesek vagyunk ehhez az élethez.

Jézus a királyok Királya! És Ő királyságot gyakorol felettünk, Ő a királyok Királya.

És itt azt írja, hogy a mennyek királyságának a kulcsait nekünk adta.

 

Mik ezek a kulcsok? Mondja itt tovább Jézus a kulcsokat!

/19/

Lásd meg az összeköttetést, a kapcsot a földi dolgok és a menny dolgai között. Amit itt megkötsz a földön, az lesz fent elvégezve!

 

Az történik a mennyből. Sokan gondolják, hogy semmi összefüggés nincs. Isten a szuverén hatalmában azt tesz, amit akar. Isten, amikor akarja, és amikor, - megteheti, ha együttműködünk vele, ha nem megcselekedheti.

 

Ez nem igaz! Oly sok minden, ami ma a földön történik, az nem Isten akarata.

Isten egy jó Isten, miért történik ez a sok pusztulás a földön?

 

Az első, hogy Isten szabad akaratot adott az embernek a földön.

Amikor Isten ad valamit, akkor azt valóban nekünk adja, és ezt az akaratunkat használhatjuk helyes, vagyis jó dolgokra, vagy rossz dolgokra.

 

Hóseásban mondja az Ige, hogy – elvész az én népem, mert tudomány, ismeret nélkül való.

Nem azt mondja az Ige, hogy elvész, mert imádság nélkül való, vagy mert nem fizetnek tizedet, mert nem járnak gyülekezetbe, mert nem tanultak eleget. Nem! A tudomány és az ismeret hiánya miatt.

 

A szenvedések itt a földön ma azért vannak, mert az ember a szabad akaratát rossz irányba, a téves döntések felé fejtette ki.

 

Miért engedi meg Isten, hogy mindez megtörténjen? – Mert mi mindezt lehetővé tettük.

Az ember a téves értelmezései által tette lehetővé mindezt a pusztulást, ami a földön jelen van.

 

Vannak, akik úgy döntöttek, hogy Jézusnak adják az életüket, Jézusnak engedelmeskednek és Jézusnak élnek.

 

Az e világ királyságai, a föld királyságai, nagyon hamarosan a mi Istenünk királyságává válnak. Mondja ezt a Jelenések könyve.

A köztes időben pedig Isten csak azoknak az életében tud uralkodni, akik lehetővé teszik azt, hogy Isten ezt az uralmat gyakorolhassa az életükben.

 

Meg kell engedje a földön történteket, mert az ember megengedte, hogy azok megtörténjenek.

Azt kell, hogy megengedje Isten a mennyből, hogy megtörténjen itt a földön, amit az ember megenged.  – Mert nekünk adta az uralkodáshoz a kulcsokat.

Fontosak ezek tehát, nézzük meg mik ezek.

-         Amit megkötünk a földön, az lesz megkötve a mennyben. És megismétli ezt a 18. fejezetben, azért, mert újra és újra hangsúlyozni akarja ezt.

 

18/18

Figyeljétek: - a földön!

Amit ti megköttök a földön!  Bizony-bizony mondom néktek.

Jézus mondta, hogy ezek a királyság kulcsai.

 

Isten tehát korlátozva van, hogy mit cselekszik meg az életünkben, az imaéletünk által.

Istennek a lehetőségi köre le van szűkítve, hogy mit tehet, ha csak valaki meg nem kéri. Itt a földön az emberek életében, hogy Isten mit tud megtenni, vagy mit nem tud megtenni, - korlátozva van.

 

Azt írja az Ige az Ószövetségben, hogy Izrael korlátozta Izrael szentjét.

Elfordultak Istentől, kísértették Istent és korlátozták Izrael szentjét.

 

Összefoglalva tehát, - képesek vagyunk korlátozni Istent.

A hitetlenség és az engedetlenség, valamint ellenszegülés által képesek vagyunk erre, amikor ellenállunk annak, hogy a Szent Szellem vezetését tegyük.

 

A legtöbb keresztény nem hiszi, hogy ez így van, pedig a hangsúly mindig ott van, hogy mi miben hiszünk, miben határozzuk el magunkat.

 

Miért lenne különben mindez a Bibliában?

Sokan mondják, hogy mindegy mit hiszünk, mit teszünk, Isten, amit akar, megteheti itt a földön.

Ez nem lehet így igaz, mert akkor miért lenne itt mindez a Bibliában.

 

Egy másik fordítás szerint ez az Ige úgy szól, hogy – amit megtiltotok itt a földön, az meg lesz tiltva a mennyben.

Egy megint másik fordítás szerint, amit megengedtek, amit lehetővé tesztek!

Nabukodonozor királynak mondja Dániel, hogy – mindez azért történt, hogy megtudd, hogy a menny Istene uralkodik!

 

A menny azt tudja megengedni, amit mi megengedünk. Mindegy, hogy a vallásos elménk mit enged meg ebből, vagy mit prédikáltak, vagy mit tanítottak nekünk ebből.

Jézus mondja, hogy amit megengedtek, vagy megoldotok a földön.

 

Olvassuk el együtt a

Máté 18/18-at

Néhányan úgy hiszik, hogy a dolgok előre el vannak rendelve. A vallás megpróbálta kivenni a kezünkből a felelősséget.

Mit mond az Ige? – Amit te megengedsz, amit te lehetővé teszel, az lesz megengedve.

Nincs semmi jogunk ahhoz, hogy megváltoztassuk a Bibliát.

 

Figyeld a sorrendet: - a földön lesz megkötve először, és azután lesz megkötve a mennyben.

Az emberek nem hiszik ezt, utána sem járnak. Azért mert nagyon szeretik azt a vallást, ami arról szól, hogy – nem az én hibám volt.

Bármi történt is meg, vagy nem történt meg: - az sem az én hibám volt.

 

Isten az Isten és Ő tehet róla. A kereszténység tele van ezzel a téves mentalitással.

Isten az, aki az uralom helyén van, minden, ami történik az az Ő elhatározása, döntése, az Ő akarata, az Ő cselekedete.

 

Isten így határozta, - mondják.

De a Biblia nem ezt tanítja, hanem azt tanítja, hogy – előtökbe adom a halált és az életet, válaszd az életet.

Te válaszd!

Előtökbe adom az áldást és az átkot. És te válassz. Mit választasz? Az életet vagy a halált.

Ez pedig nem úgy hangzik, hogy Isten választotta számunkra, hogy hogy legyen.

 

Neked van lehetőséged a választásra. Választási lehetőséged van.

 

A mennyben az angyaloknak is volt lehetőségük a döntésre, az ördögöt, Lucifert választotta az angyalok egy harmada. Egy lázadás volt a mennyben, és ők Lucifert választották.

 

- Szabad akaratom van, én az Úrral akarok maradni. Az Úr jó volt hozzám. És szeretek ebben a szolgálatban lenni, amire Isten teremtett engem. Szeretek Isten akaratának a középpontjában lenni. Isten akaratán kívül lenni semmi mást nem hoz, mint átkot, pusztulást, romlást az ember életében. Nem hoz áldást.

 

Szabad akaratom van, ezért úgy döntöttem, hogy Ővele maradok, örökkön-örökké. Ez az én választásom.

Tehát, amiről úgy határozunk, hogy ezt megengedjük az életünkben, vagy úgy határozunk, hogy ezt nem engedjük meg az életünkben, ez kihatással lesz arra, hogy mi történik a mennyben? Hogy a menny mit fog megengedni, vagy mit nem az életünkben? Igen!

 

Keresztények milliói nem hiszik ezt.

Hiszek Jézusban, idéznek két Igét és itt vége.

 

Azt hiszem, hogy Isten akarata az, hogy itt a földön, az életünkben elvégezzük ezt az uralkodást. Ez azt jelenti, hogy azokra a dolgokra, amikre azt mondjuk, hogy nem történhet meg, - a menny is meghozza ezt a döntést.

 

Azon a területen, ahol nekem az Úr ezt a hatalmat nekem adta, megmondom, hogy mi az, amit megengedek, és mi az, amit nem engedek meg, nem teszem lehetővé.

 

És Szent Szellemet és az Ő munkáit oldjuk meg a mi köreinkben. Én egy olyan gyülekezetben nőttem fel, ahol ez nem volt megengedve.

 

Megengedjük-e, hogy Isten Igéje prédikáltassék a köreinkben? Felfedezed-e, hogy sok helyen ez nincs megengedve. Vannak teljes nemzetek, országok, ahol nincs megengedve, hogy nyilvánosan Isten Igéjét szólják.

 

Nincs megengedve a hitnek a nyilvánosság előtt való megvallása. Az Úr megengedte, hogy ez így legyen? Így kell, hogy legyen. De ez az Ő akarata vajon? Nem!

 

Mégis meg kell, hogy engedje, hogy így legyen? Miért teszi lehetővé? Mert azokban az országokban megtiltották. Jézus jóváhagyja azt a döntést, amit a földön jóváhagytak. És ez nem Isten akarata, Isten akaratán kívül lévő döntés.

 

Amit te megengedsz, az lesz a mennyben is megengedve.

Az emberek Isten Igéjének az erejét az emberi hagyományaikkal hatástalanná teszik, és nem hiszik, hogy így van, ezért mennek az internettre és mondják, hogy mindez hazugság.

Isten Igéje nem hazugság, hanem az igazság, és az ő szavaik a hazugságok.

 

Hinnünk kellene az Igét, hinnünk kellene, amit Jézus mondott.

Máté 18/18-19

Ezeket a kulcsokat mindig is tanítottam, és az imádságra a 19-es verset alkalmaztuk.

Soha nem tettem abban az időben a kezem a betegekre, mert arra tanítottam őket, hogy meg van erre Isten Igéje.

Mert ha ketten egy akaraton lesztek a földön –itt vagyunk a földön, nem azok számára szól tehát, akik a mennyben vannak, - amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

 

Őt tehát cselekedésre kell indítani. Ha valakit találok, aki végre egy akaratra kerül velem egy dologban, - itt látni kell, hogy a menny és a föld összeköttetéséről, kapcsolatáról van szó.

 

Isten tehát nem cselekszik itt a földön, függetlenül attól, amit mi teszünk. Semmit nem tud tenni.

 

Azért volt ez a tanítás ma, hogy megnyíljanak a szemeink, mert felelőségünk van abban, hogy mi történik a földön.

 

Ausztráliában az ördögöt szétszaggattuk az Igével. Eladtunk ingatlanokat, lakásokat az ingatlanpiacon, amit lehetetlen volt eladni.  Bárki közületek - ketten, ha egy akaratra kerültök, kértek!

 

Kértük az Atyát ketten egy akaraton Jézus nevében! Ez egy szellemi törvény, - az meg lesz kötve a mennyben. És nem kell újra imádkozni érte, mert el van végezve, és elfogadom.

 

Visszatérve a feltámadás napjára a Római levélben itt az Úrvacsora előtt.

Egy nagyon gyönyörű és nagyon fontos Ige, ami ma történik itt velünk, ha az Igén megállunk, az Igén cselekszünk ketten összhangban egy akaraton, el van végezve.

 

Valakinek szüksége volt pénzre, mentek Haginhoz, 100 euróra volt szükségük. Rendben van, imádkozunk. Az ima után Hagin megkérdezte, hogy – meg van most neked? Elkezdett siránkozni az illető tovább, hogy mire van szüksége. Mondta neki Hagin, hogy – nincs meg neked és otthagyta.

Egy elfecsérelt imádság volt, mert amikor imádkozunk, akkor hinnünk kell, hogy megkaptuk.

 

A feltámadás napi Igénk a Róma 4/24-25

Mi az, amit nem mond? Hogy feltámasztatott a mi megbocsátásunkért.

Nem mondja! Azt mondja, hogy a mi megigazulásunkért támasztatott fel.

 

És különbözik, hogy megbocsátás, vagy megigazulás.

Ez a szó, amit erre lehetne használni az angol szerint, ez egy bírósági fogalom, - FELMENTÉS!

Ha valakit gyilkosság vádjával a bíróságon vádolnak és folyik ez a peres ügy, és a bíróság dönt, meg van a végzés és azt határozzák, hogy az illető nem bűnös. Felmentést kapott.

 

Kimehet szabadon, minden büntetés nélkül a bíróság terméből, semmi teher és vád nem illeti többé, szabad, sem bűn, sem büntetés nem illeti. Felmentést kapott, szabad! Én így kaptam felmentést, nem kell, hogy a pokolba kerüljek, nem kell szenvednem, felmentést nyertem. A Jézus Krisztusban van ez!

 

És örök életet kaptam!

Mert mi egy ítélet alá tartoztunk, nekünk a pokolba kellett volna kerülnünk, Jézus volt a mi helyettesítőnk ebben. Többről van szó tehát, mint, hogy egyszerűen megfizette volna az árat értünk.

 

Megfizette értünk az árat! Mert nem egy büntetést fizetett ki értünk, ennél többről van szó. Mert van, hogy a bíróság olyan ítélet hoz, hogy kiválthatod a bizonyos büntetést, a szabott időt egy bizonyos pénzösszeggel. Keresztények azt hirdetik, hogy Ő megfizette értünk az árat. Nem! Mi felmentést kaptunk! Nincs ítélet számunkra!

 

Abszolút, teljesen szabadok vagyunk, és egy új dolgot végzett el Isten.

Azért, ha valaki Krisztusban van új teremtés az, a régiek elmúltak, ím újjá lett minden. /II. Korinthus 5/17/

 

Amikor elfogadjuk Jézust, akkor ez az új teremtés létre jön bennünk és örök életet kapunk Istentől.

 

Az egyik legóriásibb igevers itt a Bibliában. Mert Ő a mi felmentésünkért támasztatott fel a halálból, oly módon kaptuk a felmentést, mintha soha nem követtünk volna el bűnt, nincs bűnprobléma az életünkben.

 

 Megszüntette a bűn problémát, mert a bűn egyébként is egy angyalban található, és a hatásuk, a befolyásuk tapasztalható itt a földön az emberek életében.

Mi teljes felmentést kaptunk, és így fogunk az Úr asztalához járulni, az Úr adjon neked világosságot ahhoz, hogy ezt az igazságot megértsed.

 

 

Dicsőség az Úrnak!                                          Ámen!

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL