2013.03.14. 

NE OKOLD A MÁSIKAT 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. március 10.

 

Ki van terjesztve a sátorunk mindenfelé, köszönjük ezt Istennek! Hamarosan újra egyház leszünk! Az Apostolok cselekedeteiben kezdjük a tanítást, ahol az Ige gyönyörűen szól nekünk.

Apostolok cselekedetei 19,20.

20. Ekképpen az Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz vala.

Az Úr Igéje hatalmat vett! Az elmúlt héten arról tanítottunk és ma ennek a folytatása következik, hogy – ne okold a másikat. Ugyanis, miért nem szabad ezt tennünk, hogy a másikat okoljuk folyton folyvást? Mert közben nem az Ige van a szánkon és így az Ige nem tud növekedni az életünkben.

Az Ige akkor sem tud növekedni az életünkben és a hitünk sem, ha bűntudat alatt tartjuk magunkat. Saját magunkat is okolhatjuk ugyanis. Mifelénk volt egy mondás, hogy senki mást nem okolhatsz, csak saját magadat – de ez sem igei igazság. Mert mindent meg tudsz változtatni Isten Igéjével az ajkaidon!

Volt egy farmer, fogott magának egy disznót, jól megfürdette, miután csinosan felöltöz­tette, kitisztította, elengedte, mi történt vele? Visszament a sárba és jól megfürdött a sárban. Akkor azt mondta a gazda, hogy most valami mást fogok kitalálni. Újra kivette a sárból, megint megfürösztötte, megtisztogatta. Ez alkalommal egy macskakosztümbe öltöztetem, gondolta.

És ebben a macskakosztümben újból elengedte, s megint csak visszament a sárba. Gondolta a gazda, hogy ez sem volt jó ötlet, megint kivette őt a sárból, a másik malacka megkérdezte, hogy mi történt veled? Mit tett veled ez a gazda, hogy most meg a mancsodat nyalogatod? Mi a baj veled? Ugyanez történik velünk is.

Amikor újjászülettünk, Isten megváltoztatta a természetünket. Jézus Krisztusban új teremtéssé lettünk és örök életet kaptunk, de a lelkünk folytán visszaugrottunk a világba és beleestünk a világ mocsarába. De Isten ezt a malacszívet kivette belőlünk. Ugyanis a malacnak az óljába visszamehetsz a lelkednek a kívánságai miatt. De ne okold magadat, meg fogsz változni, mert már, ha észrevetted magadon, te nem oda tartozol, te más lettél.

Az elmúlt héten ezen időztünk, hogy ne okold a másikat, sőt saját magadat sem. Ugyanis, Isten kegyelme azon a területen, ahol te magadat gyengének érzed, azon a területen túláradó bőségben fogja elárasztani az életedet.

És ezt próbáljuk hangsúlyozni folytonosan, hogy engedd meg Isten kegyelmének, hogy az áradjon az életed felett, és ne a törvényből, hanem a kegyelemből próbálj boldogulni az életedben.

Róma 6,1-2.

1. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?

2. Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban?

Tehát az a bűntermészet, a disznótermészet megszűnt az életünkben. A disznószív megszűnt az életünkben, új teremtéssé lettünk és meghaltunk a bűnnek. A gyengeségek területén, ahol gyengének érezzük magunkat, a kegyelem annál inkább bővölködően fog folyni.

Azokon a területeken, ahol kudarcokat vallottunk, azokon a területeken győzelmeket fog adni nekünk. Itt az első vers is ezt mondja, hogy a kegyelem annál inkább nagyobb lesz az életünkben, itt rögtön meg is válaszolja.

Egy biztos, hogy saját magunkat nem leszünk képesek megváltoztatni, de ha megengedjük, hogy az egyre növekvő kegyelem behatoljon az életünkbe, az képes rá, hogy változást hozzon azokon a területeken, ahol a múltban folyton folyvást csak kudarcokat vallottunk.

Ma elsősorban azért vagy itt, hogy halld Isten Igéjét és az igazság ismerete által megváltozzon az életed. Másrészt képesek vagyunk közösségbe kerülni egymással. Ha valaki az életedben magasabb helyre kerül, mint maga Isten, az az illető nem lesz képes megváltoztatni téged.

A helytelen, téves gondolkodás pedig odavezet majd minket, hogy elkezdünk helytelenül beszélni is. S ahogy beszélünk, az pedig kihatással lesz a kapcsolatainkra.

Hogy példát hozzak: volt itt közöttünk egy asszony, aki évek hosszú során is tévesen gondolkodott és azt terjesztette másoknak is, hogy nem elég jók arra, hogy itt legyenek a gyüleke­zetben. Arra biztatta őket, hogy ne járjanak gyülekezetbe, menjenek el. Végén tudomásunkra jutott ez és foglalkoztunk vele. Nem tudtuk pontosan, hogy hány embernek mondta ezt el.

A gondolataink a bennünk lévő hitből származnak. A helyes gondolkodásmód helyes kapcsolatokhoz vezet. Ha más gyülekezetbe jársz és ott más gondolkodásmódra tanítottak, akkor természetesen másként fogsz viselkedni és cselekedni is.

Egy illetővel kellett foglalkoznom a közelmúltban, ugyanis a törvényben vannak benne. Teljesen ellentétes, amit nekik tanítanak, mint ami itt elhangzik. A törvény alatt vannak, és egy ilyen keverék evangéliumot tanítanak nekik. Egy keverék egyveleget hallgatott, mert ide is járt és abba a gyülekezetbe is.

Pontosan az ellentétjét prédikálták neki ott, mint ami itt elhangzik – a kegyelem Evangéliuma. Vallást tanítottak neki. Ez így nem fog működni. Hogyha a hitedből fakadóan olyan cselekedeteket teszel, amely ellentmondó annak, ami itt elhangzik…

Az Írások tisztán mondják, hogy mi nem tartozunk a törvény alá, és az embernek oda kell tartozni, oda kell járni, ahol úgy tanítanak, ahogy ő hisz, ahogyan akar hinni. Mert amiben hiszel, és ami vagy valójában, attól nem tudod kimenteni még magadat sem.

És amiben hisz az ember, úgy is viselkedik. És ha a törvény alatt vagy, akkor azt nem tudod leplezni, az fog kijönni belőled és a kapcsolataidra is hatással lesz. Ahhoz, hogy egészséges kapcsolatokat tudjál kiépíteni, ahhoz helyesen kell gondolkodnod, és ahhoz, hogy helyesen gondolkodj, helyen kell hinned.

Mi a gyökere annak, hogy mi tévesen gondolkodunk? Az a bűntudatnak egy mellék­terméke. Az embert ugyanis teljesnek teremtette Isten, és amikor elbukott, akkor vált bűntudatossá. Tehát a bűntudatossága által vált valami mássá, mint amit Isten szeretett volna, hogy legyen.

Ádám, és Éva, akiket Isten arra teremtett, hogy közösségben és kapcsolatban legyenek Istennel, most valami mássá lett. És mi volt az, ami az egészet motiválta? A bűntudatuk. Tehát a bűntudat miatt jöttek be ezek az érzelmi, diszfunkcionális helyzetek, pl. a bűnérzet, a kárhoztatás, a szégyenérzet. Tehát, más motiválja az illető viselkedését, mint amit Isten erede­tileg tervezett számára.

Jákob pl. megcsalta a testvérét, megtévesztette Ézsaut. Káin meggyilkolta Ábelt, mert irigykedett a testvérére, akinek áldozata jobban tetszett Istennek. Tehát ezek a téves érzelmek beszivárognak az életünkbe, és ami pedig bennünk van, az kihatással van másokra. És ezeket helyre kell hozni az életünkben, mielőtt bármilyen szellemi kapcsolatba tudunk kerülni valójában Istennel.

Péter azt mondta a koldusnak, hogy ezüstöm és aranyom nincsen nékem, hanem amim van, azt adom néked. Amim van, azt adom néked! A bibliaiskolánkban belénk vasalták ezt, hogy amid van, azt tudod odaadni a másiknak. Amiben hiszünk, az meghatározza, hogy miként gondolkodunk, és ez együttesen meghatározza azt, hogy mi az, amit át tudunk adni a másiknak. Érted-e?

Valaki pl. megkérdezte tőlünk, hogy miért van fent a kereszt nálunk. Kérdeztem, hogy te meg hol jártál? Azt mondta, hogy hét évet töltött ebben és ebben a gyülekezetben. Mondtam, hogy oda kellene visszamenned, mert az, ami benned van, nem szeretnénk, ha itt is terjedne. Hogyha azt mondod, hogy neked himlőd van, de valójában nem himlőd, hanem kanyaród van, akkor mi az, amivel engem meg tudsz fertőzni? Azt fogom elkapni, ami neked van.

Tehát nem leszek tőled sem szabadabb, sem nem növekszem az Úr ismeretében a közösséged által, mert hazudtál, mert neked valójában kanyaród van, és kötésben vagy, és a törvény alatt vagy, és kiestél a kegyelem alól. És azt tudod csak kiadni magadból, ami benned van.

Tehát én nem engedem meg, hogy bárkit ilyen módon meghallgassak, és az befolyásoljon engem a hitemben. Amikor a nemzetközi szolgálatokat nézem a TV-ben és a hirdetésekben látok egy könyvet az átokról, azt a prédikátort soha többet meg nem hallgatom.  

Ugyanis, amivel telve van belül, az fog kijönni belőle. Amiben hisz belül, legyen az helyes, vagy helytelen hit, amiben hisz és ahogyan gondolkodik, azt fogja szólni, és azt fogja hirdetni. És azt mi továbbadjuk másoknak.

Az én professzorom a bibliaiskolában azt mondta, hogy ne is annyira a szájukat ellenőrizd le, hogy mi jön ki a szájukon, hanem, hogy milyen gyümölcsöket teremnek. És láttam a gyümölcseiket, ezért nem hallgatom meg őket, egyetlen szót sem hallgatok meg tőlük. Mert tudom, hogy mi az, ami már bennem van, és tudom, hogy mi az, amit még meg szeretnék szerezni az Úrtól.

És nem akarom azt a kanyarót elkapni, amivel ő meg tud engem fertőzni, hanem szeretnék helyette szabadságot, gyarapodást, az Úrban való örömet és nem azt a fertőző betegséget. Mert ők kiestek a kegyelemből, és pontosan úgy funkcionálnak, mint a világ, a világ rendszerében. Törvény alatt vannak, és a kötésekben élnek.

A keresztények leginkább keverék, egy egyveleg, ebből is, meg abból is egy kicsi. A tanítás arról szól, hogy ezt az egyveleget ne vegyük be az életünkbe, mert nem akarunk kiesni a kegyelemből. Megnézzük ezt a következő Igében:

Galata 5,4.

4. Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek.

Én nem akarok sem megtévesztés alatt lenni, sem a kegyelemből nem akarok kiesni. Tehát, nem haragszom azokra, akik nem így gondolkodnak, de nem akarok velük kapcsolatban sem lenni. Úgy is elszaladnak előlem, mert nem akarnak démont vagy átkot kapni tőlem. Tudod, hogy miket beszélnek.

A hitünk, és a beszédünk meghatározza a kapcsolatainkat. A kegyelem útja Istentől az, hogy először téged rendbe hoz, és amikor téged rendbe hozott, akkor képes leszel egészséges kapcsolatokat teremteni a másikkal.

1Timótheus 4,16.

16. Ügyelj magadra, és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, mind magadat, mind hallgatóidat megtartod.

Tehát én ügyelek és vigyázok magamra, mert szeretnék egészséges maradni. Ezért elköteleztem magam arra például, hogy senkire nem fogok megharagudni, még akkor sem, ha az illető nem az erkölcs alapján cselekedett, és nem volt velem becsületes, és ellenem fordult, mert én akkor is a páli Evangéliumot akarom hirdetni.

És akik megtévesztésekkel teljesek, azok ellenünk lesznek, ez garantált. Mindig lesz ellenzék. Ha a páli Evangéliumot hirdeted, ez garantált. De akik minket elleneznek, azok valójában nem ellenünk vannak, hanem az Úr Jézus Krisztus ellen fordultak.

Írja az Ige, hogy maradj meg azokban, mert így őrzöd meg magadat, és mindazokat, akik körülötted vannak, a hallgatóidat. Tehát először magadat, és azután azokat, akik téged hallgatnak.

Azért kell ügyelni arra, hogy miként hiszünk, és miként gondolkodunk, miként beszélünk, mert először is magunkat tartjuk meg vele, és utána pedig azokat tartjuk meg, akik minket hallgatnak. A kapcsolatok pedig szavakból állnak.

Tehát, ha ügyelsz magadra és arra, hogy miben hiszel, és miként beszélsz, akkor magadat tartod meg. Először magadat, és utána pedig azokat, akik körülötted vannak. Ahhoz tehát, hogy egészséges kapcsolataink legyenek, ügyelni kell magunkra. Először saját magunkat kell, úgymond rendbe tenni. Ezért most felsorolok egy-két dolgot, ami segítségünkre lesz ebben.

Első pont: A változás akkor jön majd az életedbe, ha megismered az igazságot! Ezt az alapján állítjuk, amit a János Evangéliumban olvasunk a 8,31-32 versekben.

János 8,31-32.

31. Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszé­demben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok,

32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.

Az az igazság, amit te megismersz, az tesz téged szabaddá. Vagyis, hogyha az igazságra szert teszel, akkor az garantáltan változást fog hozni az életedben. Nézzük meg Isten mit ígért Izraelnek:

2Mózes 23,27.

27. Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, amely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamítom előtted.

Az én rettentésemet bocsátom el előtted, ígérte meg Isten, és minden ellenségedet megzavarom, és így fogod birtokolni azt a földet. Tizenkét kémet küldtek ki a földnek a kikémlelésére, abból tíz nagyon rossz jelentéssel tért vissza. Káleb volt az egyik, aki egy pozitív jelentést hozott, és ezt olvassuk az 4Mózes 14,9-ben:

4Mózes 14,9.

9. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nékünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük!

Vagyis olyan az ellenség neked, mint a kenyér, megeszed, az Úr pedig velünk van. Ne félj tőle! Nézzük meg, hogy a tíz kém mivel jött vissza:

4Mózes 13,33.

33. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk, a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk.

A mi szemünkben is úgy tűntünk, mint a sáska, és az ő szemükben is. Mi a baj azokkal, akik így beszélnek? Az, hogy nem az igazság van náluk, mert Isten olyat mondott nekik, amit ha elhisznek, szabaddá tette volna őket, ha hitték volna azt, amit Isten mondott nekik.

Előtted megyek, az én félelmemet küldöm el előtted, és összezavarom az ellenséget, és így fogod birtokba venni a földet. De tízen közülük ezt nem hitték el, vagyis hitetlenségben voltak. Ez történik tehát.

Hogyha nem vagy birtokában Isten gondolatainak, akkor helyettesíteni fogod valami mással. Alapvetően a te saját gondolataid lépnek be helyette. A probléma ezzel ott van, hogy nem úgy gondolkodsz többé már, mint Isten, és nem úgy látod magadat, ahogy Isten lát téged: mert mindannyian csak olyanok vagyunk, mint a szöcskék, meg a sáska.

Káleb pedig azt mondta, hogy nem baj, hogy ott van az ellenség, de olyanok számunkra, mint a kenyér. Az ő oltalmuk eltávozott tőlük, és ezért megbirkózunk velük. De ők úgy látták saját magukat, mintha Isten eltávozott volna tőlük: mint a sáskák olyanok vagyunk a mi szemünkben is és az ő szemükben is.

Mi az összefüggés e között a látásmód között és a kapcsolataink között? Mondtad-e már valakinek valaha, hogy tudom, hogy mit gondolsz rólam? De valójában nem ő gondolja, hanem te gondolod azt. Nem ő gondolja rólad, te gondolod, hogy ő gondolja rólad.

Voltak, akik elmentek tőlünk, azt mondván, hogy ma egész nap rólam prédikált, és megsértődtek. Megint más azt mondta, hogy nagyon pocsék volt ma ez a prédikáció, és tudom, hogy rólam prédikált. Pedig az emberek közben üdvözültek, megváltást kaptak.

Az egyik prédikátor tizenöt percet tudott csak prédikálni, és mégis hetvenen tértek az Úrhoz, az Úrhoz adták a szívüket. Tehát a lényeg itt az, hogy ahogy mi látjuk saját magunkat, úgy gondoljuk, hogy mások is így látnak minket. És a kérdés az csupán, hogy ez-e az igazság?

Kettes pont: Tudnunk kell, hogy mi teljesek vagyunk Krisztusban! És ha tudod ezt az azonosítást, hogy ki vagy te Krisztusban, az meg fogja oldani minden problémádat. És ha ezt az azonosítást pedig nem ismered, akkor senki vagy.

Kolosse 2,9-10.

9. Mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg,

10. És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatal­masságnak.

Vagyis te Őbenne vagy teljes. Mit jelent ez? Azt, hogy ha szerzel magadnak egy férjet, vagy egy feleséget, ki mint, az nem tesz téged teljessé. Nem fogja teljessé tenni benned azt a hiányt, azt az űrt nem fogja teljesíteni benned. Ugyanis, aki még egyedülálló, azt gondolja, hogyha majd társat talál, akkor ez az üresség belül megszűnik.

Egyszer egy fiatal lánnyal beszéltem, aki már eljegyzésben volt a társával, és azt mondta, hogy most is magányosnak érzi magát. Mert ezt az űrt belül csak Jézus tudja betölteni! Sokan élnek így házasságban, hogy azt hitték, hogy teljessé válnak, de azt az űrt, ott bent, csak az Úr maga tudja betölteni. Senki más nem tudja.

A házasságban a házastársak valójában társak, kiegészítik egymást. De fel kell azt fedezned, hogy a feleséged nem lesz képes arra, hogy pótolja neked azt a teljességet, amit csak az Úrban tudsz megszerezni. Nem lesz képes rá. 

Megint mások szolgálatokat követnek így és szolgálatoktól várják el, hogy ezt a teljességet meghozzák a bensőjükben. Csak Isten képes erre! Az Úr engem is elhelyezett így szolgálatokban, hogy megtanuljam a kenet áradásait és a kenet megnyilvánulásait, de valójában a Szent Szellem volt az igazi tanítóm.

Megint más alkalmakkor olyan helyeket adunk az életünkben másoknak, amit nem lenne szabad odaadnunk. Úgy ragaszkodunk hozzájuk, hogy megengedjük, hogy ők uralják le az életünket, ahelyett, hogy az Úr Jézus lenne az ura az életünknek.

Ezt az irgalmat meg kell nyerned Istentől, hogy megértsd, még mielőtt házasságra lépsz. Tehát ezt a helyet csak az Úr Jézus Krisztusnak adhatod át, és csak Ő lesz képes betölteni ezt. Hiába mész hozzá a másikhoz, ezt a helyet nem adhatod oda neki.

Vannak szolgálatok, akik tévesen erre törekszenek, hogy majd ők irányítják az életedet, és ők lesznek ura az életednek, és megpróbálják diktátori behatásokkal rád kényszeríteni, hogy mit tegyél. Az Úr Jézus helyét veszik el.

Kenneth Haginnak az egyik legnagyobb foglalatossága volt, a legnagyobb igazságot mondta akkor, amikor kijelentette, hogy ha olyan környezetben vagy, ahol próbálnak leuralni, és megmondani mindig, hogy mit tegyél, az a baj vele, hogy te magad nem fogsz felnövekedni az Úrban.

Szellemi óriásokat akar magának az Úr, és azt akarja, hogy egyedül Őt kövesd, és tanuld meg Őt követni. Az Úr akarata, hogy sem pásztort, sem gyülekezeti véneket, sem senki mást nem követhetsz, csak az Úr Jézus Krisztus vezetését követheted.

Hogyha megveszed azt az autót, ami másnapra tönkremegy, az a te hibád. És ha valaki megpróbálja neked azt diktálni, hogy milyen színű autót vegyél, vagy milyen színű ruhát vegyél fel, és ha ezt engeded magadnak, akkor az a te hibád.

Az ilyenfajta manipulációval fent lehet tartani nagy létszámú gyülekezeteket, de az ítélet napján nem fognak megállni, mert nincsenek a szellemükben felfejlődve oda, ahol kellene, hogy álljanak.

Zsoltár 36,9.

9. Mert nálad van az életnek forrása, a Te világosságod által latunk világosságot.

A világosságban fogod látni a világosságot. Itt, hogy jelen vagy a kenetben és a világos­ságban, olyan dolgokat is fogsz venni kijelentésként az Úrtól, amit én nem is mondtam ma.

Kolosse 1,9.

9. Ezért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértésben.

Ahogy szellemben imádkozunk, úgy teljesedünk be, úgy töltetünk be az Ő akaratának a megismerésére, az életünkre nézve. Egy gyülekezeti alkalom is megadhatja neked azt, mint egy nyitott ablak a mennyre, hogy az Ő kijelentésének fénye megvilágítson, és megértéseket kapj általa. Egy nyitott ablak.

Miközben én itt olvasom az Igét, én is kapok ezáltal kijelentést. Ha egy felkent tanító szolgálatba elmegyek, ott fogok kapni kijelentést, megértést a fény által. Az igazság fog téged megszabadítani.

És ez lehetőséget ad a számodra, hogy elengeded a másikat, a kötéseket, és világosságot kapsz a fényben. Valaki azt mondja, hogy ural engem valami, és szeretnék tőle megszabadulni. Igazából a világosság, a fény tud megszabadítani.

Kilencvenegy alkalommal használja az Írás, hogy teljessé tett téged az Úr. Ötvenegyszer pedig, hogy beteljesedett. Más alkalmakkor, hogy teljes vagy Ővele. Őbenne van ez a teljesség, Krisztusban.

Harmadik pont: Ahhoz, hogy jó kapcsolataid legyenek, a teljesítés kényszerétől meg kell szabadulnod! Például ne használd a másikat erre, meg arra.

Lukács 3,21-22.

21. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresz­teltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég.

22. És leszállt Őreá a Szent Szellem testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lőn a mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, Tebenned gyönyörködöm!

Mielőtt Jézus bármit tett volna, Istennek már tetszésére volt Jézus és gyönyörködött benne. Mielőtt prédikált volna, mielőtt bárkit meggyógyított volna, mielőtt csodát tett volna, Isten már gyönyörködött benne. Isten ma ugyanígy gyönyörködik a fiúságban, a fiú kapcsolatban, hogyha befogadod az Urat, ha befogadod Jézust.

Ha az ember úgy érzi, hogy teljesítenie kell, akkor hajlamos arra, hogy rosszul tekintsen rá dolgokra. A bűntudatos létünk arra irányítja a figyelmünket mindig, hogy mi a helyzet velünk. Hogyha magunkkal foglalkozunk állandóan, akkor nem vagyunk annak oly nagy tudatában, hogy fiak vagyunk.

Először is Isten abban gyönyörködik, és abban teljesedik be az Ő öröme, hogy fiainak tud minket. Valaki mondta, azt hittem, hogy a hitben van Istennek a gyönyörűsége. Igen ám, de ahhoz hit kellett, hogy újjászülessél.

Isten odaadta neked ezt a hitet első helyen és utána Ő a hited szerzője és bevégzője. Tehát a hit hallásból és a hallás Isten Igéje által van. Ne akarjál teljesíteni a saját erődből, hanem fogadd el ezt a hitet, amit Ő ajánl, és általa legyél tetszésére Istennek.

Téves motivációval fogsz így cselekedni, ha mindig az hajt, hogy teljesítened kell. Tehát, nem azért állok ma itt, hogy az emberekre jó benyomást tegyek, és mit gondolnak majd rólam. Nem ez hajt engem, hanem azért vagyok ma itt, hogy Isten legyen elégedett velem.

Kenneth Hagin azt mondta, hogy ha Isten nem hívott el téged arra, hogy pásztor legyél, és mégis elmész pásztorolni, akkor az tönkre fogja tenni az életedet. Miért lennék itt, ha nem lenne erre elhívásom Istentől?

Ha az emberek ilyen teljesítés kényszerben vannak, akkor megesik, hogy az egyik héten, a csúcson vannak, a másik héten pedig sehol sincsenek. Az a célja Istennek, hogy szabaddá tegyen minket arra, hogy valóban azt tudjuk végezni, amire minket Ő elhívott.

Kegyelemre és hitre együttesen szükségünk van ehhez, mert hit által tudjuk elérni azt a kegyelmet. Isten szeretete volt az, amely képessé tette Jézust arra, hogy úgy szolgáljon itt a földön, ahogy tette.

Nagyon sok problémádat meg fogja oldani az, ha tudomásul veszed, hogy Isten feltétel nélkül szeret téged, és úgy fogad el téged, ahogy vagy. Ahogy vagy! És ez a szeretet, amikor a szívedig hatol, és tudomásul veszed, ez lesz képes arra, hogy megváltoztasson.

De ha folyton folyvást arra gondolsz, hogy Istennek ez meg ez nincs a tetszésére, és hogy ezért nincs megelégedve veled, akkor egyre csak lefelé fogsz menni a lejtőn, mert az egész csak arról szól, hogy te mit tudsz teljesíteni.

A szolgálat korai napjaiban, az első években, tizennyolc-húsz évvel ezelőtt voltak olyan keresztények, akik azzal üldöztek, hogy az én életem nem tetszik Istennek, és ezért nem lehetek Isten felkentje.

Tehát kényszer alatt voltak, a törvény alatt voltak és arra törekedtek, hogy ők mit tudnak teljesíteni Istennek, saját erejükből. És ez teljesen ellentmond a kegyelem evangéliumának, hogy mire képes a saját erejéből.

A kérdés úgy hangzik, hogyha a férjed elvesztette a munkahelyét, akkor is szereted? Az ilyen dolgok ugyanis kihatással vannak a kapcsolatokra. A gyökerénél kell megoldani ezeket. Ahogy gondolkodunk, úgy hiszünk is és így kommunikálunk egymással. Ezek a keresztények is azért beszéltek így, mert akként hittek.

Nagyon sokat segít majd nekünk, hogyha azt feldolgozzuk magunkban, hogy Isten úgy szeret minket, amint vagyunk. Mert amikor még bűnösök voltunk, akkor Isten az Ő Fiát elküldte értünk. És a világ akkor még nem volt szeretetreméltó, mert semmi másból nem állt a világ, csak bűnösökből.

És miután üdvözülünk, valójában a keresztények hiszik-e, hogy Isten szereti őket, úgy, ahogy vannak? Ez a válasz, hogy Isten pontosan úgy szeret téged, ahogy vagy. Ha ezt megismered és megérted, ez fog arra inspirálni, hogy dolgokat helyrehozz az életedben. Mert ez a szeretet képessé tesz majd téged arra, hogy valóban létrejöjjenek azok a változások. Így működik a kegyelem!

Isten szereti a szegény embert, szereti az irigy embert, szereti a gyűlölködő embert, szereti az önző embert, szereti a féltékenykedő embert, szereti a hirtelenkedő embert, mindegyiket, ahogy van. Addig nem is fognak megváltozni, amíg meg nem értik, hogy Isten pontosan úgy szereti őket, amint vannak. Úgy is szereti őket!

Ha valaki ezt nem érti, hogy Isten elfogadta őt olyannak, és úgy szereti őt, ahogy van, akkor nincs az az ösztönző erő, ami ki tudja emelni abból az állapotából. Saját erejükből, a saját erőfeszítésükből, a saját teljesítéseik által akarnak megváltozni. És ez egy nagy csapda.

Egyetlen módon megy ugyanis a maradandó változás, hogyha az Isten szeretete által jönnek ezek. Ha nincsen benned ez a kötődés Isten szeretete felé, és nem ismered, akkor elkezdesz kötekedni a másikkal. Meglátod a másik hibáit és belekötsz. Nem tudod őt elfogadni úgy, amilyen és ez bajba hoz téged.

Elkezded okolni a másikat. Mindig a másik hibája, hogy most így történt és megítéled őt. És ha belemész ebbe, a másikat okolom játszmába, hogy őt megítéled, az rád lesz nagy kihatással. A kapcsolataidra lesz kihatással, és el fogod veszteni a jó kapcsolataidat.

Először tehát, azt kell észrevenned, hogy saját magadban kell ezt helyrehozni, és ez nagy változást fog hozni az életkapcsolataidban. Négy dolog van itt megint:

1.      A te hited és a te gondolataid – ezt továbbadod a másiknak anélkül, hogy tudnál róla.

2.      A mi gondolataink és a hitünk – meghatározzák a kapcsolatainkat.

3.      A te azonosításod Krisztusban – ha ennek tudatában vagy, az mindent meghatároz.

4.      Ha magadat így rendbe hozod – akkor másként fogsz tudni viszonyulni a többiekhez.

Először tehát meg kell magunkat vizsgálni, hogy mi az, amiben mi hiszünk? Ügyelni kell arra, hogy mi az, amin gondolkodunk, ügyelnünk kell arra, hogy mi az, amit kimondunk. Ilyenkor megváltozik a hitünk, megváltozik, amit kimondunk, és megváltozik a világosság körülöttünk.

Ahogy vasárnap tanítottam, hogy ne okold a másikat, rögtön azon kaptam magam, amint innen kimentem, hogy valakit valamiért jól megokoltam. Úgyhogy ügyeljünk erre.

Fontos kérdés, hogy miért beszélünk úgy, mintha mi lennénk az áldozat? Úgy tüntetjük fel magunkat, mintha a helyzet áldozata lennénk. Ami a számban van, az bele fog kerülni az életembe. Miért nem használod a szavaidat, hogy az győzelmet kényszerítsen rá a helyzetekre?

Hallottunk egy nagyon jó bizonyságot, egy pár hete. Az egyik pásztorunk mondta el, hogy ő az Igén megállva, hogyan lett képes a véreredménye a tökéletes változást eredményezni. Annyira hatásos és valóságos volt a bizonysága, hogy a pásztorkonferencián is el fogja mon­dani, hogy minden pásztor hallhassa. Mert megragadta az igazságot. Creflo Dollár tanított arról, hogy ő maga, hogyan került a hitetlenségbe. Hiszen perelt az Úrral, és azt mondta, hogy Uram, azt nem mondhatod, hogy nincs hitem?

Egyszer egy édesapa fordult a fiáért Jézushoz és mondta, hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemben. Ugyanis a hitünk mellett jelen lévő hitetlenségek rövidre zárják a meglévő hitünket. Ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag…!

Tehát egy kicsi hit elegendő! … ha azt mondanátok! Mit mondanánk? Kelj fel és vetődj a tengerbe, és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Vagyis szólni kell a betegséghez!

És mivel hagyta, hogy a világnak a gondolataiba befonja magát, végül egy műtétet fel kellett, hogy vállaljon. Megjegyzem, a műtét nem befolyásolja a hitedet, attól ugyanolyan hited marad, mert felvállaltál egy műtétet.

Egy torokoperáció során eltávolították azt a rendellenes kinövést, ami volt a testében. Előtte azonban volt rákos jelentés a testében, és egy hétig csak az Igében időzött. És egy hét után semmi nyoma nem maradt a testében a ráknak.

Hetente több millió dolláros TV számlái vannak, két-három millió dollárban, nem forintban. Tehát a hite működik, és valahol mégis a világ gondjai meg tudták zavarni a hitét. A prédikátor, ha állandóan prédikál, magára is kell, hogy figyeljen. Nagyon sok ügyintézéssel jár például egy szolgálat. Figyelni kell saját magunkra.

Amire még nagyon figyelni kell: ami olyankor kijön a szánkból, miközben okoljuk a másikat, az is hitetlenség. Az is a hitetlenség szava, amikor magadat okolod valamiért. És magadat megvédelmezni nem úgy kell, hogy próbálsz érveket sorolni, hogy az miért nem igaz. Az Igével kell magad megvédelmezni. Ahogy Pál mondta, hogy hittünk és azért szóltunk. Mert hiszünk, azért szólunk. Ez a 2Korinthus 4,13-ban van.

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mondja a Zsidó 11,6-ban. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza mindazokat, akik Őt keresik. Tehát, hiszem, hogy Ő létezik, de valójában hiszed-e miközben mondod? Ez az egyik kérdés.

Hiszed-e, hogy meg fogja tenni? De valójában nem hiszed. Miközben kételkedsz, azt fogja hozni, hogy nem szólod az Igét. Tehát, ma engem hallgatsz, de a hét többi hat napján saját magadat fogod hallgatni, hogy mit beszélsz.

Kijelentem, hogy az idén evangelizálunk, és egymillió lelket nyerünk meg az Úrnak. És lehet, hogy úgy hat ez rád, mint amikor a Titanic elsüllyedt. Ugyanis nem mind mi fogjuk ezt végezni. Amikor Ausztráliában voltam, akkor kétszáz gyülekezetet követeltünk az Úrnak.

Tíz évre rá visszamentem és egy Peggy nevű megkérdezte, hogy mi történt azzal a kétszáz gyü­le­kezettel? Mondtam, hogy vannak ám, csak Európában. És még többen is vannak. Meg­nyomottat adott az Úr, megrázottat, színig teltet! De ugye először ki kellett mondani valakinek.

És mikor ezt kimondtam, három embert az Úrhoz vezettem. Most pénteken pl. a három közül az egyik zsidó volt. A rákövetkező vasárnap pedig egy nagy üdvösség született, ha szabad ezt mondani, és ráadásul még egy másik is újjászületett, egy autókereskedő.

Az egyik pl. ragaszkodott hozzá, hogy ő csak angolul hajlandó elmondani az üdvösségi imát. A keresztény nyelvezetet amúgy sem értette. Ezért Antal Csabának le kellett fordítani, hogy mit is jelentenek ezek a szavak. De elmondta végül is angolul.

Volt egy személy Ausztráliában, aki német ajkú volt, és azután újjászületett. Tíz évre rá hazament és próbálta elmondani a családnak, hogy mi történt vele. Az volt a baj, hogy nem tudott kommunikálni velük, mert a német anyanyelvében nem tudta elmagyarázni ezeket a keresztény angol szavakat, amelyeket hallott.

Amikor én jöttem ebbe az országba, akkor a feleségemmel ugyanez volt a helyzet, meg kellett tanulnia az angol és a magyar keresztény szókörnyezetet. És nem úgy, ahogy azt a vallásosak használják minden esetben.

Egy millió embert fogunk üdvösségre vezetni! Hallottam a TV-ben, egy prédikátor mondta, hogy a pásztorok fogják vezetni az itteni nagy evangelizációkat. Lehet, hogy nem ők fognak prédikálni, nem feltétlen jelenti ezt. De azt jelenti, hogy a pásztorokkal együtt fog menni, és egy nagy-nagy szervezésben fog haladni ez a munka.

Mert az Úr fogja azokat használni, akik a gyülekezetekben vannak. És imádkozni fognak a Szellem által is nagyon sokat, és az utcai munkákat is elő kell készíteni, sok-sok előkészítő munkával jár. Elő kell készíteni az evangélista munkákat. Tehát az evangélista nélkül úgysem lehet elvégezni.

Visszatérve a témára, fel tudod magad emelni a saját száddal, a saját szavaiddal. A hét minden napján megteheted ezt.

Van egy keresztény mondóka, hogy Isten adj nekem erőt arra, hogy megmásszam ezt a hegyet. Mondja Isten, hogy én nem adok, mert én nem akarok hegyet mászni. Hanem azt mondja Isten, hogy szólj neki és eltávozik előled.

Megint más mondja, hogy én szegény vagyok. Kérdeztem, hogy hányszor mondtad ezt el eddig? Mert ez egy hazugság. Minden a tiétek, mondja az 1Korinthus 3-ban, ebben az életben is és az eljövendőben is.

1Korinthus 3,22.

22. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelen­valók, akár következendők, minden a tiétek.

Pál bolond volt, amikor ezt leírta? Nem! A szátokra figyeljetek, szóljátok az Igét! Miután az Igét szóltad, a szellemed képes lesz arra, hogy megragadja a hústest dolgait és visszavigyen az Ige vonalára. És a szellemed fogja feltámasztani a lelked, és az egész életed dolgait, mert a szellemed képes arra, hogy gyógyulást hozzon neked.

Példabeszédek is tanítja, hogy az életnek, a gyógyulásnak a szavait képes szólni. Egyetlen dolog fog minket vissza, tart minket vissza: a szánk, [helytelen] a megvallásaink. Ne okold a másikat, és ne kárhoztasd a másikat.

Az Írás azt mondja, hogy az Úrnak öröme van az Ő szolgáinak gyarapodásában. Csak Isten útján fogsz állandósultan gyarapodni. Minden lehetséges annak, aki hisz. De ehhez ki kell mondani valamit. A hit olyan, mint egy mag. Nem hitproblémád van, hogy nincs elég hited, hanem hitetlenség problémád van.

Egy prédikátor mondja a TV-ben, akit hallgatok, hogy mondd újra, és mondd újra és újra a megvallásokat. Hiszek Uram, hiszek, és segíts az én hitetlenségemben. Neked van elég hited, ezért ne próbáld mondani, hogy nincs elég hited. Amennyit itt kaptál, és amennyit befogadtál, igenis van elég hited.

Belül kell először szabadnak lenni, a vallásosságtól, és hogy nehogy kiessünk a kegyelemből. Arra ügyelni kell, hogy bele ne essünk a keresztény törvényekbe, a zsidótörvényekbe, vagy az ószövetségi rendeletekbe. Ha nem az egyik, akkor a másik módon valahogy bűntudatot akarnak ránk terhelni.

Nekünk nem lenne szabad, hogy kárhozat és bűntudat legyen bennünk, mert Jézus meg­tisztított minket tőle. Mert a bakoknak és a bikákra a vére nem volt képes arra, mondja az Ige, hogy eltörölje a bűnöket. Hanem az Úr Jézus Krisztusnak a drága és értékes vére volt képes arra.

Úgyhogy mindegy, hogy a másik mit gondol rólad, és milyen törvények alá akar helyezni, mi egybe lettünk olvasztva Isten Szellemével, és minden bennünk van. És a mi kapcsolatunk a Szellem által olyan mértékű, hogy képes vezetni minket a Szellem.

Az Úr attól még elhelyezi a tanítókat, a pásztorokat és a szolgálatokat a Testben, hogy segítsenek neked abban, hogy ezt a vezetést megragad. De a pontos igazság úgy hangzik, hogy te, aki a gyülekezetben vagy, neked kellene elvégezni a munkát.

Mi történt akkor, amikor a korai gyülekezetben valaki újjászületett? Mit mondtak? Ezrével adattak az Úrhoz naponta a gyülekezetben. Hogy a tanítványok adattak a gyülekezethez. Az te vagy. Mondja: – Én egy tanítvány vagyok!

Hogyan lehetett ez? Az történt, hogy amikor együtt imádkoztak és megszavaztak maguknak néhány diakónust, mi történt utána? A gyülekezet szétszóródott, kivéve az apostolokat. Nem volt akkor ugyanis még más szolgálat. Az Úr szétszórta a gyülekezetét.

Az üldöztetéseket arra használta az Úr, hogy a világon mindenfelé szétszórta őket, és az Ige így növekedett. Az Ige növekedett. Hogyan? Hogy újjászülettek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.

Krisztust prédikálták nekik. Fülöp lement, és Krisztust prédikálta nekik. És az Ige pedig növekedett. Jézus az Ige. Mielőtt Jézus volt a neve, Igének neveztetett. Ez kell, hogy történjen veled is. Mondjad, kérlek: – Nem vagyok lusta, és hirdetem az Igét!

Én sem tudtam még aznap reggel, hogy azt az illetőt az Úrhoz tudom vezetni. Nem volt róla elképzelésem sem, azután egy csendes helyre kerültünk, és láttam, hogy készen áll arra, hogy befogadja az Urat.

Tehát nyíljon meg a szemed arra, hogyha egy ilyen helyzetet hoz elő az Úr, hogy kit hoz oda hozzád. Valaki elmegy mellettem, újra és újra elmegy megint mellettem az illető. Ott vásárolok, újra jön az az idegen. Ki az, aki ezt a masírozást végzi? Az Úr angyalai rendezik. Ilyenkor meg kell fogni őket, mert készen állnak! Az Úrhoz kell vezetni őket.

És hogy tesszük ezt, nézzük csak meg? Mindegy, hogy mit hallottál eddig, az egyetlen út, ahogy az újjászületés történhet, az így megy, a romolhatatlan magnak a szívedbe kell kerülni. És ma Jézus prédikáltatott, úgyhogy képes vagy rá, hogy újjászülessél. Hallelúja!

Az internet világában is így működik. Nem csak a gyógyulás és a gyarapodás, hanem az üdvösség is így jön, és együttesen fogjuk ezt az imát elmondani, mert ez az igazság. Tudom, hogy ez az igazság, mert gyülekezetbe jártam, de soha nem voltam újjászületve addig, amíg valaki nem mondta, hogy ez szükséges.

Ugyanezt képes bárki megtenni, hogy a szívébe fogadja az Urat, amit én tettem. Mert hirdetni kell az Igét alkalmas, kevésbé alkalmas és alkalmatlan időkben. Ez nem azt jelenti, hogy utazó evangélista lettél, hanem azt jelenti, hogy az utadban, a lépted minden nyomán születhetnek az üdvösségek, amerre jársz. Vagy hozd ide őket, és az evangélista alkalmára is elviheted őket, ahol hirdetik nekik az Igét.

Egy gyógyító szolgálatot figyeltem Ausztráliában az 1980-as években. Ő pedig itt Európában volt valahol. Minden héten ez az asszony egy új személyt hozott magával az alkalomra. Nem tudom, hogyan szerezte őket, de valahogy behozta őket.

Hat hónapig figyeltem, és minden héten mosolyogva hozta, és mindig egy újat hozott. Az Úr tud minket sokféle módon használni. Így lehet a hitünk megvallásával újjászületni.

Álljon fel a gyülekezet, a hitünk megvallását tesszük meg, együtt fogunk imádkozni:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön örökké. Ámen.

Beszéltem az illetővel, akit említettem, és azt mondta, hogy ő imádkozott eddig is. Kérdeztem, hogy kihez imádkoztál? Az Úrhoz, mondta. Mondtam, jó, rendben, de most itt az idő, hogy az életed Urává tedd. Tehát így megy ez. Nagyon egyszerű az üdvösség útja, az Ige szerinti egyetlen út. A szellemben való imádságra is megtanítunk ma benneteket.

Pénteken ne felejtsétek el a pásztor-összejövetelt, szombaton az imakonferenciánkra mindenkit várunk, akik ma vannak itt először, ők is jöhetnek. A következő vasárnap pedig megint megfürödhettek a kenetben.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL