2014.06.26.  

 

A KENET

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2014. június 22.

 

Nagyon örülök annak, hogy az egyik pásztorunk éppen az alkalom előtt dicsekedett az Úrban, hogy kilenc Bibliát visznek most ki a Kanadából hazalátogató magyar testvéreink. A kint élő magyaroknak viszik, mert mint mondják: végre pontos fordítást találtak. Nagyon köszönjük ezt Istennek.

Nemcsak hogy pontos fordítás, a mennyben az egyetlen fordítás lesz, amit tanulmányozni fogunk majd, mert ott is tanulmányozni fogjuk az Igét. Az azért állíthatom ilyen bátran és merészen, mert a görög és a héber eredeti szövegekkel pontos összehasonlításban jött elő. A legfontosabb részeknél ki kellett igazítanunk, mert nemcsak úgy tekintünk a Bibliára, mint egy történelmi fontosságú könyvre és abból ismeretet merítünk.

A hét során nagyon sok tanítást hallgatok, amiből kijelentést veszek és szeretnék azokból is tanítani. De lehet, hogy nem lenne az most hasznunkra egy bizonyos értelemben, mert nem lennénk általa győztesek. Az Ádám előtti időszakról lehet hallani tanításokat, az özönvíz előtti és utáni időkről, a különböző időkorszakok végéről, pusztulásokról.

Az UFO-król is lehetne tanítani, az ő betolakodásukról és dolgaikról. Akik erről akadémiai szinten tanácskoznak, azt hiszem, nem értik, hogy hatalmunk van ezek felett.  Az egyiküket egy baptista gyülekezetben hallottam erről prédikálni. Visszakanyarodott a héber szótövekhez és a zsidó történelemhez. Szeretik az Urat nagyon. Minden elismerésem az övék, hogy tanulmányozzák ezt a témát, de mi nem erről szólunk ma nektek.

Az Igét úgy hozzuk ma elétek, mint a Szellem kardját, amit használhattok és forgathattok. Tudjátok meg, hogy az ördög le van győzve. Jézus azt mondta, hogy meg van írva, és az valóban meg van írva.

Az ördög tudja, hogy az meg van írva. (Mát. 4,10) Azonban kíváncsi arra, hogy te tudod-e a szívedben [ezt az igazságot]? Ő az, aki megpróbál majd ezekben. Nem Isten próbál meg téged, ezt tudni kell.

Van tudatlanság bizonyos körökben, de itt nálunk nem lesz ezzel kapcsolatban tudatlanság. Megértés lesz köztünk erről. A hétfőt és a keddet kimondottan a tanulmányozással töltöm, mert szeretem elvarrni a szálakat, amelyek még nincsenek a helyükön. Olyan dolgokkal lehet találkozni a világban, ami nem a józan észből fakad, és értelmetlennek tűnő dolgok. Ésaiás könyvében szeretném kezdeni a tanítást.

Ésaiás 10,27.

27. És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt.

Mi az, ami az igát megtöri, megsemmisíti? A kenet! Nemcsak a gyógyító kenetről van itt szó, hanem az Igében jelenlévő isteni kenetről, a világosságról. Jézus mondja, hogy az én Igém Szellem és élet a számotokra.

A hústest és az akadémiai eszmefuttatások nem használnak semmit. Nincs benne haszon. Az Ige olyan szellemi eledel – Szellem és élet a számunkra –, amellyel minden napon táplálkoznunk kell, mint a kenyérrel, amivel a fizikai testünket tápláljuk.

Meg vagyunk próbálva, tesztek vannak. Tudjuk, hogy a harcunk nem a test és a vér ellen van, hanem a fejedelemségek, hatalmasságok, szellemi erők ellen. Tudjuk, hogy ezt a szép és jó harcot harcoljuk meg. Ha az Igében maradunk és közel maradunk az Úrhoz…

Érdekes talán megemlíteni, hogy ötvenezer ember számolt be arról, hogy az UFO kísérletek áldozataivá váltak.

A tudósok mit állapítottak meg? Úgy nevezik a hívőket, hogy a gyülekezetbe járók. Egyikük sem jár gyülekezetbe. Vagyis ez azt jelenti, hogy egyikük sem újjászületett keresztény és egyikük sem Szellemmel teljes keresztény. Milyen fajta emberek ők?

Megmondom, milyenek. Nemcsak hogy a világban élnek, hanem nyitva tartanak ajtókat. Különböző varázslásokkal foglalkoznak, jövendőmondásokkal, teafüvekből és kártyákból olvasnak jövőt és lehetne sorolni a borzalmakat, amiket művelnek. Az ilyen emberekre vadásznak az UFO-k, és meg is szerzik és átalakítják maguknak őket.

Olyan fizikai szinteken vannak, amit mi nem értünk. Még nem értjük azokat a törvényeket. De akarnak valamit, és pontosan tudják mit. Az emberek testébe műtenek bizonyos apró dolgokat. Ezeket az apró elektromos áramköröket chip-nek nevezik. Kromoszóma szinten akarnak beavatkozni.

Ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz az Úr eljövetelekor is, az utolsó időkben. Ezek a nefilim és a refaim lények úgy jöttek a földre, hogy beavatkozások történtek az emberi kromoszómákba és a génekbe. Így jöttek be ezek a torz lények a földre. Most újra itt vannak és lehet tapasztalni a jelenlétüket.

Hogy miért tanulmányozom ezt? Mert az Antikrisztus is egy hibrid lény lesz. A hibrid lények olyan lények, akik nem normál emberi génekkel rendelkeznek, hanem már a módosítottakkal. Megrontották az emberi lényeket. A tudósok beszámolóiból tudjuk, hogy ötvenezer emberről van szó.

Háromszázezer embernek vannak erről feljegyzései az Egyesült Államokban. Mit mondok minderről? Azt, hogy tudd meg, hogy hatalmunk van e felett és le tudjuk állítani. Ezért tanulmányozom mindezt.

Ugye, a sátán kivettetett a mennyből? Ez még Jézus jövetele előtt történt meg. Jézus neve felmagasztaltatott minden név fölé. Nagyon sok megtévesztés van kint a világban. Itt is lehet találkozni a varázslásokkal és más dolgokkal.

Például a csillagok állásából való jóslásokkal. Semmit nem jelent a csillagok állása. Semmit. A bolygók állása Betlehem idejében, Betlehem felett jelentett valamit a zsidóknak, hogy tudják meg a Messiás eljövetelét. Akkor az ördög az asztrológia tudományát hozta.

Mikor az ember ilyen megtévesztésekbe esik, akkor ajtót nyit az ördögnek. Ha akarod tudni a jövőt, akkor Istentől kell tudakozódni, mert Ő tudja a jövőt. (Ésa. 8,19) Az összes időutazó benne van a Bibliában. Írja a Szentírás, hogy már a kezdetektől fogva tudja a véget, mert az Isten az örökkévalóságban Isten.

 Csak 7000 évre vagyunk berekesztve ebbe az időzónába. Azért adta Isten ezt a 7000 éves időszakot, hogy az ördögöt csapdába csalja. Az ítéletét már megkapta előre, ha az örökkévalóságot tekintjük.

Ami azt jelenti, hogy nekünk már megvan a győzelmünk felette. Megszereztük már ezt a győzelmet Őbenne. Élni is képesek vagyunk ebben a győzelemben. A személyes életünkben is képesek vagyunk élni ezt a győzelmet.

Akik az Igével élnek, azok között is akad, aki depressziós lesz. Erre van a kenet, hogy megtörje az ember ezt az igát, vagy bármilyen megtévesztést, ha beleesnének a hívők.  Az ördög megtévesztései olyan módon vannak, mint egy kísértet.

Mert a démonok valójában kísértet lények. Nem lehet testük, mert ők a nefilim lényektől származó hibrid lények. Sem mennyei testük, sem földi testük nincs. Nincs Istentől elrendelt testük. Olyan lények, amelyek azelőtt nem léteztek.

Tehát ők nem bukott angyalok, akik Lucifer alatt ellenszegültek, és nem Noé idejéből való angyalok, akik elhagyták a lakóhelyüket, és ezért láncokban őriztetnek. Az Ésaiás 26-ban olvashatod, hogy számukra soha nem lesz feltámadás. Ítéletet fognak kapni.

Azok pedig, akik a nagy megpróbáltatás idején itt a földön lesznek és felveszik a fenevad jegyét, ők még a pokolba sem kerülnek majd, hanem közvetlenül a tűznek tavába vettetnek. Számukra nem lesz sem feltámadás, sem ítélet a trón előtt. 

Sok megtévesztés van. Még a választottakat is megtévesztik. A Thessalonika levélben meg van írva és ebben az időben élünk most. A gyülekezeti korszak végéhez értünk el. Ennek a korszaknak a végénél vagyunk. Mi pedig azért vagyunk itt a földön ebben az időben, hogy hirdessük az Evangélium üzenetét.

Apostolok cselekedetei 10,38.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

A betegség, a depresszió igáját például a Szent Szellemmel és erővel való felkenetés tudja csak megtörni. Ez cselekszi a csodákat.

Tegnap a második evangelizáción, az alkalom vége felé jött egy erős kenet a bokában. Volt egy asszony, akit agyvérzéssel hoztak és bénult volt. Tudtam, hogy ez az ő gyógyulásának a pecsétje. Ahogy a segítők tornáztatták őt, az egész alkalom során mozgásban volt, és jobban érzékelte a végtagjait. Ez mind természetfeletti munka volt.

Amelyik Igén ma végigmegyünk, az mind nagyon fontos, mert az Úr a mieinket fogja arra használni – akik megértik a kenetet és tudják az Igét –, őket fogja felkenni az Úr, hogy az igákat megtörjék. Ezért beszélek ma a kenetről. Hiszek a kenetben és láttam a kenet működését. Százezrével tette szabaddá a foglyokat.

Nem akarok hamisítványokkal foglalkozni. Ha valaki azzal áll elém, hogy neki milyen nagy kenete van, milyen nagy felkenetése van, arra nem vagyok kíváncsi, mert 25 éve találkozom ilyen emberekkel, és soha semmit nem végeztek még az Úrnak.

Megnézzük majd a hited cselekedeteit a munkában. Jó? És a cselekedeteid gyümölcseit. Mert ahhoz jogunk van – Jézus tanítja –, hogy lássuk, milyen gyümölcsöt teremnek azok a gyümölcsfák. Mit terem a Biblia, az Ige? Az Ige gyümölcsöt terem, ha azzal élünk. Az Ige soha nem csalja meg az embert.

János 14,11-12.

11. Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nékem.

12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.

Nézd csak, figyeld meg: azok, akik hisznek énbennem… Tegnap a prédikálást a Márk evangéliummal kezdtem. Nagyon egyszerű, amit ott mond az Ige. Hogy ilyen jelek követik majd azokat, akik hisznek az én nevemben: ördögöket űznek. Azt jelenti ez, hogy teljes hatalmunk van az összes démon felett, a bukott angyalok felett. Mindegy, hogy hogyan néznek ki, vagy milyenek. Teljhatalmunk van felettük.

Márk 16,17-18.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

Új nyelveken szólnak. Vagyis, ha újjászülettél és Szellemmel teljes vagy, akkor a szellemedből tudsz imádkozni. Ez az ima felárad a Mindenható Isten elé, ahelyett, hogy az üveggömbös varázslóasszonyhoz mennél el. 

Tehát rossz lovat választunk magunknak. Ha van egy lóverseny, akkor arra a lóra kell tenni, amelyik nyerni fog. Nem? Ha a rossz lóra fogadsz, akkor nem fogsz bejutni. Sok ló van odakint. Tudni kell, hogy melyik lóra kell tenni.

A hitnek a jó harcát, a szép harcát kell megharcolni. Ez azt jelenti, hogy mi nyerünk, mert az Igével kitartunk. Miként lehet ezt megtenni?

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

Nem lesz semmi kihatással rád – ez vonatkozik a rákbetegségre, bármilyen vegyi anyagra, kemoterápiára is. Nem tud az sem meggyilkolni. 97%-ban halálosak a kezelések. Bármilyen szennyezett ételt megehetsz.

Ha tudnád, mi van az egyszerű krumplipürében? Mit tesznek bele, milyen zsiradékkal készítik? Nem tudod, mit eszel meg a kenyérrel. Mennyi glutén került beléd egy szelet kenyérrel. És ha háromszor volt már újraélesztésed, mint Danny testvérünknek…

A vesebetegségébe nem avatkoztak bele új vesével. Nem kapott tehát új vesét. Nem a vesével van a baj. A vese tökéletes. Hanem azokkal az erekkel, melyek a veséhez vezetnek, mert elzáródtak. Nem szállítanak tiszta vért. Nem tud a vér áradni. Van erre egy formula – mondja – hogy megnyitja azokat az ereket, és a vese azonnal elkezd működni.

Könyve is van. „A halott orvosok nem hazudnak” – ez a címe. A könyv írója egy állatorvos volt, aki azt magyarázza, hogy a tapasztalatai szerint 600 betegséget vagyunk képesek meggyógyítani az állatoknál.

Azok az orvosok, akik a gyógyszerezéssel foglalkoznak, 15 000 betegséget generálnak a gyógyszerekkel. Ez a vers, amit olvastunk, nagyon fontos, mert a gyógyszerek mellék­hatásaira védettséget kell kiépítened. Nagyon fontos ez az Ige.

Mindenhol a világon meggyógyulnak az emberek, ha ezen az Igén állnak: ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik. Mit mondunk itt? Mindenki mondja most velem:

Köszönöm Uram! Bármilyen vegyület, ami belép a testembe, megparancsolom, hogy eltűnjön Jézus nevében. Isten Igéjében lévő Szellem és élet árad énbennem, a fejem tetejétől, a lábam ujjáig és megtisztítja a véremet minden betegségtől, minden tisztátalanságtól, minden baktériumtól, minden gombától, minden parazitától. A daganatok eltűnnek, a rendellenes növekmények eltűnnek! Igaz ez rám, a fejem tetejétől, a lábam ujjáig. A fiatalságom megújult. Így van, megújultam a Jézus nevében. Halleluja! Jézus nevében, artériák és erek, nem szűkültök és nem zárultok el. Artériák és erek, tiszták vagytok, és rugalmasak vagytok, ahogy Isten teremtett benneteket.

Így tökéletesen működtök, megújultok és felépültök, ahogy az ember ezeket kiejti, és újra kimondja, és újra mondja, folytonosan, minden nap.

Mit mond Joel D. Wallach doktor? Azokat a keresztényeket, akik azokon a helyeken élnek, ahol megvannak az ásványok, a Szellem vezette őket oda. Olyan termőföld van a környéken, ahol a zöldségek felveszik a tápanyagokat a földből. A gyümölcsökből, zöldségekből megkapja a szervezetük a szükséges anyagokat. Így lehet az ember Szellemtől vezérelt.

Jó, ha az ember le tud állni a gyorséttermek szendvicseivel, és soha többé nem eszel ott fagylaltot. Az eperfagylaltra ez nagyon igaz. Ötvenfajta különböző vegyszer van az eperszirupban, amit a fagylaltra ráöntenek.

Találtak egyszer valahol egy gyorsétteremből származó 15 éves szendvicset (hamburgert), egy padlásszobában. Elhozom a fényképét nektek. Semmi nem romlott meg benne 15 év alatt. Tökéletes szendvics, 15 éve ott a polcon! Minden tele van tartósítószerrel, vegyi anyagokkal. Nem tudja az ember, hogy mit eszik.

De nekünk itt az Ige erre, és használnunk kell. Akkor van bajban az ember, ha nem használja. Bár hihet benne, de nem használja, nem alkalmazza. Rossz lóra tettél, ha orvosokhoz mész segítségért.

Az orvosok átlag életkora 56 esztendő. Saját magukon sem tudnak segíteni. Nem élnek túl hosszú életet. Az Egyesült Államokban az átlag életkor – azt hiszem – 76 év. Megvádolták Joel D. Wallach doktort, hogy csak hazudozik összevissza.

Az orvosok is végeztek egy külön felmérést. Eszerint az orvosok átlag életkora 58 év helyett csak 56 év. Meglátták ők is. Tehát még rosszabb lett a végeredmény. Az orvosoknak meg kell érteni azt az igazságot, hogy szükség van a nyomelemekre, ásványokra, és azok nem gyógyszerek. Erre szükség van.

A húgom gyógyszerész, aki nagyon magas fokon űzi a tanulmányait. 20 éve tanulmányozza ezt a témát. Különböző gyógynövényekkel, gyógyfüvekkel is mélységében foglalkozik, hogy melyik betegségre mi alkalmazható.

Azonban, nekünk tudni kell, hogy bennünk van valami, ami elvezet minket ezekre, ha szükség van rá. A legjobb zöldség a világon a spárga. Lehet kapni a különböző bolthálózatokban.  Egyszerűen lehet elkészíteni, és naponta lehet fogyasztani, a Szent Szellem vezetésére.

Mondta nekem valaki, hogy nem szereti a tojást. Hát, ha valaki nem szereti a tojást, az elég nagy baj. Meg kell változtatni az ízlésünket, hogy mit szeretünk. Kívánom neked, hogy megváltozzál. 40 tojást is meg lehet enni. A csirkéket is meg lehet enni tojásostól.

Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Ezt tanuld meg. Meglesznek a szavaid.

Márk 11,23.

23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

Ha vezet a Szellem, meghallod, hogy egy bizonyos fajta változásra szükség van az életedben. Például, ha a káros zsiradékokat kizárod az életedből. Amikor az országba jöttem – jó sok évvel ezelőtt –, olyan érzésem volt, mintha visszamentem volna gyerekkorom Amerikájába annak vonatkozásában, hogy miket esznek az emberek. Mert eszik a disznózsírt. Egyszerűen megeszik.

Nekem is csináltak különféle specialitásokat. Csehszlovákiában hoztak olyan ételt, hogy ilyen vastagon állt rajta a zsír. Mondták, hogyha leveszem a tetejét, azt még kenyérre is kenhetem. Arra gondoltam, hogy az ördög meg akar ölni engem. Nem ettem meg egyáltalán ezeket az ételeket, de éreztem, hogy szeretettel hozták.

Tehát vannak jóízű ételek, amik nem egészségesek. Nem kell megennünk, ha tudjuk, hogy nem válik a javunkra, még akkor sem, ha szeretjük. Egy bizonyos mértékben lehet ezeket fogyasztani. A halételek is nagyon egészségesek. A csirke ételek is nagyon egészségesek. A marhahús is egészséges. Ha félig véresen sütöd meg, akkor a legegészségesebb.

Látod-e, hogy hogyan kell használni az Igét a mindennapokban? A 91-es Zsoltár előjött a múlt héten. Nemcsak hogy elimádkozom minden nap, hanem most ez szól a házban egész idő alatt. Egész nap, egész éjszaka.

Előfordult már, hogy az Úr eltranszportált engem. Megesik ez másokkal is, hogy az Úr elviszi őket egy másik helyre. Eltűnnek az egyik helyről és a másik helyen megjelennek. Volt, hogy a mozdonnyal egy autót keresztbeszeltem volna. Magasan ülnek a mozdonyvezetők, és úgy néztünk alá, hogy most mi történik?

Egyszerűen pordarabokra, apró darabokra szétvált az autó. Két tanúm volt rá. Az egyik baptista volt.  Ő azt mondta, hogy ez egy csoda volt. A másik munkatársam nem mondom ki, hogy mit mondott. Tehát pogány beszéd volt, de valamit mondani kellett neki is, mert csodát látott. Az ember szeme előtt történnek csodák. Másképpen reagál rá a világ, és másképpen a keresztények.

Tudnunk kell, hogy vannak angyalok, akik védelmeznek bennünket, és sok tekintetben többet tudnak, és ügyesebbek nálunk. Tudják a dolgukat és képesek átmenni a falakon, ha szükséges, és olyan segítséget hozni, ami kell. Javasolom, hogy használd az oltalmadat és építsd ki a védelmedet.

Mit szeretnek hallani az angyalok? Az Igét. A hittel kijelentett Igét. Állítsd munkába az angyalaidat, mert az nagyon jó lesz neked. Hogyan lehet őket munkába állítani? A szád szavaival. Állandó jelleggel.

Az üdvösségig ma mindenképp el akarok jutni, hogy hogyan van az üdvösség, ez is a jegyzeteim között van. A Róma levélben a 10,8 vers azt írja: Mit mond az Ige?

Róma 10,8-9.

8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

És ha így megvallod a száddal az Úr Jézust, és hiszed a szívedben, hogy Isten föltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel, vagyis a szellemünkkel hiszünk erre az igazságra, és a szánkkal teszünk vallást erre az üdvösségre.

9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Az embernek meg kell tudni a szívében, hogy mi az, amiben hisz a másik? Szombaton volt két részeg is ott az alkalmon. Mindig hisznek ők Jézusban – mondták. De az Ige, aminek elő kell jönni a szájukból, azon volt egy kis munkánk. Először az összes viccüket végig kellett hallgatnunk, de a végére mind a kettő újjászületett. Hogyan születtek újjá?

Nem cselekedetekből, mert kegyelemből tartattunk meg, hit által. Látod, ez Isten kegyelme. Az a kenet, ami elvégzi. Az a kenet, ami megtöri az igát. Mindegy, hogy démon uralta őket, bármi oka lehet. Semmi nem állíthatja le, hogy az Urat befogadhassák. A Szellem pedig szabaddá tette őket, megszabadította őket. Örök élet került a szívükbe. Kegyelemből.

Efézus 2,8-9.

8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjen.

A cselekedetek ugyanis a törvényből lennének, ugye? A törvény cselekedeteihez nem lehet hozzámérni Isten kegyelmét. Krisztus a törvény vége…

Róma 10,4.

4. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására.

Közvetlenül előtte olvasod. Krisztus lett a törvény vége, mindenki megigazulására, aki hisz. Mindazoknak, akik hisznek. A szívünkben, a szellemünkben hiszünk, és a szánkkal pedig vallást teszünk erről. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra.

Krisztus a törvény vége, minden hívő megigazulására. Ha mégis ennek ellenére meg akarod tartani a törvényt, akkor nagyon sok mindenen kell igyekezned. Ha mégis egyetlen egy kis pontjában megtöröd a törvényt, akkor az olyan, mintha az egész ellen vétettél volna.

Ezrével nem tudod a vonatkozásokat, hogy mit kell megtartani. Isten soha nem azért adta a törvényt, hogy az minket megigazítson. Tudta, hogy nem leszünk képesek rá. Arra adta Isten a törvényt, hogy lássuk, hogy szükségünk van egy Megváltóra.

1Korinthus 15,56.

56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

A bűn ereje a törvény. Mindegy, hogy meddig vernek téged fejbe a törvényekkel, az nem fog megváltoztatni. Csak a kegyelem fog megváltoztatni. Így a részegeknek is van esélyük. Ha már reggel olyan büdös, mint maga a kocsma. Már reggel! Nem lehet megmaradni mellette, mert olyan alkoholszaga van. Biciklin ül. Annyira józan azért, hogy eltekerjen.

Láttuk, ha annyira józan, hogy a biciklin ül, akkor arra is jó lesz, hogy elmondja az imádságot. Odamentünk hozzá, és mondtuk, hogy egy új üzenettel jöttünk. Mert ha ilyen jól tud tekerni, akkor jól tud elmondani egy imát is, mondtuk neki. Még egyszer tehát:

János 14,16-17.

16. És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Ez a Vigasztaló is a Segítő, aki örökre benned lakik majd. Benned vett lakozást. Tehát hívogathatjuk, hogy jöjj Szent Szellem, de ha már benned lakik, akkor azon gondolkodik a Szent Szellem, hogy te ezt még nem fogtad föl?

De mit mond? Hogy a világ be nem fogadhatja Őt. Az igazságnak ama Szellemét, akit a világ be nem fogadhat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy először újjá kell születni. Utána leszel képes arra, hogy befogadd a Szent Szellemet.

2Korinthus 5,17.

17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Ezt nem hiszik a keresztények, hogy ez így van. Fogalmuk nincs a keresztényeknek, hogy ez az Ige itt miről szól. Énok könyvébe is abban az időben miről beszéltek, amikor azt mondták, hogy húsban élnek? Hogy testben élnek, arról beszéltek. Olyan szélsőségekig fajult, hogy azt mondta az Úr, hogy megbántam, hogy a húsembert teremtettem.

Képzeld el, hogy azok az angyalok, akik eredendő időktől fogva a világosságban élhettek, az Úr világosságában, kétszázan fogták magukat, és úgy döntöttek, hogy ezen túl hústestekben akarnak örvendezni. Ítéletet is kaptak.

Mi a sötétségben születtünk. Az e világ istene az ördög, aki megvakította a hitetlenek elméjét, hogy azt a dicsőséges világosságot, ami az Evangélium világossága, ami megvilágosít minket, hogy azt ne lássák. Ez a világosság az Igébe van. Ez, mikor újjászületsz, a szellemedbe kerül, és benned van.

Amikor a megdicsőült testünket kapjuk meg, akkor úgy fogunk ragyogni, mint a csillagok. Mert te leszel a világosság. Az embernek szelleme az Úrtól való szövetnek. Már most is az világlik, megvilágítja az egész bensőnket, átvilágítja.

Azért vagyunk mi kint a világban, hogy világítsunk, és hogy az örök életet vigyük másoknak. Mi vigyük el másoknak. Ha a hívő hisz a szívében… Néhányan úgy gondolják, hogy nem elég jók erre. Akkor mondom neked azt az igazságot, hogy senki sem elég jó hozzá. A saját igazságunkat nem tudjuk felmagasztalni a Jézus vérének tisztasága fölé.

Rosszul gondolja az illető, ha azt hiszi, hogy ő a maga erejéből megigazulhat. Nem lehetséges. Úgy kell odamennünk [Jézushoz], amint vagyunk. Mert csak Isten kegyelme képes arra, és Isten Igéje által képes arra, hogy megváltoztasson minket.

Mi hogyan változunk? Miként változunk? Dicsőségről-dicsőségre. Mire, hova változunk? A szomszéd képére? Szerencsére nem, Jézus képére változunk el. És ha olyan tökéletessé leszünk, mint Jézus maga, akkor kopogtatunk az ajtóknál. Akkor a kapukon átléphetünk.

Ha eltűntél, akkor tudd meg, hogy tökéletessé váltál. Ilyet még nem láttam vallásos emberek között. Nem nagyon tűnnek el. Látnunk és megértenünk kell, hogy mi van itt. Mi az igazság. Mert ha az elveszetteknek akarjuk hirdetni az Evangéliumot…

Ők legtöbbször hisznek Jézusban. Hiszik, hogy Jézus él. Annak ellenére, hogy újjászülettek, tele vannak vallásos eszmefuttatásokkal, gondolatokkal. Mondom nekik mindig, hogy felejtkezzetek el most azokról, és figyeljetek arra, mi van írva.

Amikor Ausztráliában jártam, akkor a politikusokról akartak mindig beszélgetni velem a keresztények. Most tegyük ezt félre, Jézusra figyeljünk. Jézusra összpontosítsuk minden figyelmünket, ott van minden megoldás.

2Korinthus 5,17-19.

17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

18. Mindez pedig az Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

Ha elfogadtad Őt, ahogy az írva volt, akkor meg kell vallanod Őt, mint életed Urát és Megváltóját. Ha valaki hiszi azt, hogy Jézus él, akkor az csak úgy lehet, ha feltámadt a halálból. Akkor azt hisszük, ez a válasz a kérdésre.

A szájával megvallotta Őt élete Urának, mert ugyanis kormányt kell váltania. Az ördög kormányzása alól ki kell jönnie, és az Isten királysága kormányzása alá kell kerülnie. Mert ha az én Szellememet nem teszem beléjük, soha nem fognak megváltozni – mondta Isten.

Ezért az én Szellememet helyezem beléjük, az én törvényemet írom a szívükbe, és akkor nézd meg őket. Isten ezt elvégezte. Ha az örök életet befogadod, akkor az azt jelenti, hogy az addigi voltod meghalt.

Ugyanaz az útleveled, megtarthatod a jogosítványodat is, de már többé nem magyarnak, németnek, vagy olasznak vagy felírva, hanem Isten királyságába tartozónak. Azok a népek nem léteznek majd így külön Isten szemében. Csak itt a földön vannak megkülönböztetve.

Ha valaki kérdezi, hogy nacionalista vagyok-e? Azt mondom erre, hogy Isten királyságának erőteljes nacionalistája vagyok. Ugyanis ezek a nyelvek is mind egybe lesznek olvasztva. Ugyanazt a nyelvet fogjuk beszélni. Megdicsőült testben más az élet.

18. Mindez pedig az Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

Az a kiengesztelődés azt jelenti, hogy Isten minket megváltoztatott [áthelyezett más pozícióba]. Úgy tette, hogy Jézus a helyünkre elment, és magára vállalta az ítéletet. Nekem kellett volna ugyanis a pokolba mennem. De Valaki felvállalta értem, hogy oda elmegy. Egy helycsere történt és ez által Isten kiengesztelődött velem. Megtudjuk, hogy Isten azt akarja, hogy mi ezt tudjuk.

19. Mivelhogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét.

Mert a megbékéltetés szolgálata arról szól, hogy megtudják az emberek, hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Tehát mi elveszettek voltunk, Efézus 2-ben olvasod, hogy hol voltunk – a halálban.

Az elménk gondolatait követvén éltünk. Nem volt szövetségünk Istennel, de Isten ezáltal kiengesztelődött a világgal. Ezért engem nem zavar, ha ki kell mennem a világba. Vagy olyan nők közé kell bemennem, akik nincsenek újjászületve.

A foci megy most éppen, ugye? Én bíróskodtam Ausztráliában a focipályán, amerikai fociban. De ott Ausztráliában is másképp játsszák. Rendesen behúznak egymásnak. Ausztráliában megkíséreltem játszani először ezt, aztán később csak döntőbíró voltam.

Kint voltam a forró meccsen. És mit mondtam magamban? Egyszer csak azon gondolkodtam, hogy mit keresek én itt közöttük? Mi keresnivalóm van nekem itt, őközöttük? Káromkodnak, képzeld el. Fegyelmezetlenek.

Ezért vagyunk mi a világban, azért voltam ott, hogy megtudják ők is, hogy Isten kiengeszte­lődött a világgal. Mert mi a világban élünk, de nem a világból valók vagyunk többé. S a világnak nincsenek meg a válaszai. Ezért a varázslóhoz, vagy boszorkányhoz nem kell menned.

A csillagállásokat nem kell vizsgálgatnod, hogy mit mond a jövő. Honnan fogod megtudni a jövődet? Itt van belül, ide be van írva szellemedbe. Jobban teszed, ha imádkozol szellemben, nyelveken, hogy az a bölcsesség elő tudjon jönni, és meg tudjon nyilvánulni. Ott van beírva. Soha nincs túl későn. Be van írva.

Sokan nem látják a fontosságát, és a rossz lóra tesznek sokan, mint mondtam. Egyre rosszabbá lesznek a dolgok. Egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet anyagilag, az egészségüket tekintve. Az egészségünkre is kell vigyázni, helyesen kell táplálkozni.

Tudnunk kell, hogy honnan van a betegségeknek a forrása? A tolvaj nem egyébért jön – ez a válasz erre – hanem hogy lopjon, öljön, pusztítson. Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, és azt bővölködésben élhessék. (Ján. 10,10) A Bővített fordítás azt is hozzáteszi, hogy örömteli életet élhessenek.

Ezért mindannyiunk kap útmutatást, irányítást, időről-időre. Csak néhányszor volt olyan, hogy telefonhívást kaptam, hogy: mit kell tennem? A buszmegállóban volt a hívás, mondtam, hogy csak menj tovább. Örült neki nagyon. Nem kell, hogy mindig felhívjatok, mert bennetek ott van ez a vezetés.

Ha hozzám jössz, és megkérdezed, hogy mit kell tennem, mit szoktam válaszolni? Te tudod, hogy mit kell tenned? Csak magadat félrevezeted esetleg. Pontosan tudod. Te tudod. Már tudod, csak meg kell tenned. Követned kell ezt a vezetést. Ez az élet így szól. A mi életünk az, hogy a Szellemet követjük, egy dicsőséges üzenettel megyünk körbe a világban.

A Bibliámba ezt írtam: változások, változások, elváltozások. És mindegy, hogy mi volt a múltban, az nem tarthat vissza, hogy előrehaladj, az az ördögnek a játszótere. A szent vér eltörölte azt, nem létezik többé. Mindegy, hogy mi volt ott a múltban. Saját rossz szokásaidat te magad nem vagy képes megtörni, megszakítani, csak Isten kegyelme által.

Én minden törvénytől ezért megszabadultam. Amikor Csehszlovákia és Magyarország területére érkeztem, hogy evangelizáljak, minden egyes elvet, amit a bibliaiskolában tanítottak nekem, másként kellett tennem. 100%-ban mindegyiket. És a vezetésre tettem azokat, most valószínűleg visszakanyarodom azokhoz, amiket ott hallottam.

Veszek egy példát. Jézus volt, hogy sarat tett a vaknak a szemére, és így nyitotta meg. Te leköpnél valakit? Három hely is van nekem, a mai igesorban, ahol Jézus a nyálával gyógyított. De én azt mondom, hogy ne vegyél ilyen bölcsességet a magad eszéből, hogy valakinek a szemére köpsz. Mert lehet, hogy a fogaidat veszted el, s utána egy jó fogorvosra lesz szükséged.

Ezek vakok voltak, és csak utána láttak. Nem látták, hogy Jézus mit tesz a szemükre. De mit tett Jézus? Minden esetben a Szellem vezérelte Őt. Ha ilyen vezetésekre az illető választ ad, impulzust ad, akkor Isten meg tudja cselekedni.

Sokszor van, hogy azon gondolkodik az ember, hogy amiben hisz, az miért nem nyilvánult még meg? A mi szellemünk, ami a testünkben van, teljesen el van vegyítve a Szent Szellem­mel, és mindenre képes, ahogy felnövekszik. Képes megváltoztatni az életünk dolgait, bármit.

Ha az Igét megvallod, akkor fogod látni a hitedet, hogy elkezd úgy működni, hogy összhangba kezd kerülni az Igével, amit megvallasz. Minden területre igaz ez. Ezért van az, hogy kitartás kell a megvallásokban. Örömmel kell tenni azt.

Az egyik esetben az történt, hogy egy család kikérte az apukát a kórházból, mert mondták az orvosok, hogy rákbeteg és menthetetlen. Elhatározták a gyermekek, hogy az élete utolsó hetét örömben töltse, kivették őt a kórházból. Kikölcsönözték azokat a régi idők humoros filmjeit, amikor a Stan és Pan nevettetett.

Egy szállodai szobát vettek ki a közelben, és az apukát behelyezték ebbe a kis szobába, és ezek a filmek mentek reggeltől estig. Ezek nagyon nevettetőek. Egy hétre rá nem volt tünet a testében, gyógyultnak nyilvánították, mert gyógyultra nevette magát.

Ha az ember szomorkodik, akkor nincs hitben. Ha lehajtják a fejüket, akkor elvétették valahol. Nem akarunk senkit megkövezni most. Néha úgy gondoljuk, hogyha valamit egyszer elmondtunk, akkor megvan a megvallásunk. Ez nem elég. Mit mond az Ige? Közel hozzád a beszéd. A szívedben és a szádban. A szádban és a szívedben. A szádban és a szívedben.

Róma 10,8-9.

8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

A szádban és a szívedben. A szádban és a szívedben. Lehet, hogy az első alkalommal a fejedben teljesen más gondolatok kóborolnak, és azt mondják, hogy ezt abszolút nem hiszem. Mondjad addig, amíg föl nem ébred ez, amíg ez nem történik meg.

Amíg a fejedből az a másik gondolat el nem távozik, és ez bekerül a szellemedbe. A megvallás erről szól. Ha növekszik így az ember a szellemében, akkor elkezd egyre nagyobb hite épülni a szavaiban. Akkor lesz jó az az Ige, ha valaki azt mondja ennek a hegynek…

Akik bejöttök ide, tudjátok meg, hogy a gyógyító sorokban mi ezt rég gyakoroljuk, mert szólunk a szervekhez. Ha valaki imáért jön, ha valaki imádkozik, amit csak kér az imádságában, akkor hinnie kell, hogy amit kért, azt megkapta, és akkor lesz meg neki. Ha az ember állandóan imádkozik, mi történik? Nem szabad kételkednie a szívében. Mert ha kételkedik az ember a szívében, akkor nem hiszi, hogy megkapta.

Néhány évvel ezelőtt volt valami. A szívemben belül úgymond rossz hangokat hallattam, és kaptam egy kijelentést. Hogy azért zúgolódik ott belül a szívem, mert nem fogadtam el azt. Mert ha elfogadom, akkor avval teljesen összhangban folynak a cselekedeteim. Mert a hit látja azt, amit megragadok.

Ezt a hit részt kell megnézni, hogy hisszük-e? A szívében nem kételkedni. A szívünk az a szellemünk. Ha az embernek megpróbáltatáson kell keresztül mennie, ott kifejlődik a hite. Ha a tünetek próbálnak visszajönni, akkor csak dorgáld meg újra, és el kell távoznia. Ha valaki másért imádkozol, azonnal meggyógyul azon a területen, mert a hited működik.

Az Úr nem keresztényeket küld, nem misszionáriusokat küld, Ő hitet küld. Olyat küld, akinek hite is van, mert „hegyekkel” fog szembesülni ott az illető. S ahol a hegyek állnak, ott hit kell, hogy elmozduljanak.

Nemcsak, hogy mindenkinek fel kell növekedni hitben, hanem itt mindenki azért van jelen, hogy felépüljetek arra a hitre, hogy a szolgálat munkáját el tudjátok végezni majd. Csodálatos dolog lenne az, ha mindenki szellemben imádkozna, és az Úrhoz vezethetné az embereket, az életünk minden napján. Dicsőséges napot élhetnénk, életünk minden napján.

Van, hogy azt mondom, hogy elmegyek egy kicsit pihenni, és miközben én pihenni szándékozok, az Úr valakit rám ejt. Nem összejövetel centrikusnak kell lennem, hanem ember centrikusnak, hogy aki előttem áll, azt az Úrhoz vezessem.

Frankfurtban jártam a reptéren – ezt már meséltem nektek – és ott egy német tűzoltóval beszélgettem. Ő nem beszélt angolul. Elment a kávézóból a mosdóhoz, és ahogy én mentem arrafelé, ez az ember követett engem. Megkérdeztem, hogy miért követ engem?

Mondta, hogy a feleségének imádság kell. Keletnémet részről volt. Honnan tudta? Szellemi dolog ez. Nálad is így kellene, hogy történjen minden nap. Nagy bajba kerültetek most. J Most jó dolgokat fogunk kimondani magunkról:

Köszönjük Uram! Köszönöm az Igét, köszönöm a lehetőséget, hogy az Úr maga használhat engem, hogy Isten felkentje lehetek. Friss kenetet fogadok ma be, friss látást, friss kijelentéseket és friss terveket. Amelyek működnek majd az életemben, és így még jobban tudsz majd használni engem, a Szent Szellemed által, és az Úr Jézus Krisztusunk által. Minden dicsőség az Urunké és Üdvözítőnké, a Jézus Krisztusé. Ámen.

A jobb lábszárcsontban nagyon erőteljes gyógyulás van, fájdalmak fognak elmúlni. Mert megnyitottátok az ajtót egy gyógyulásra. A gyógyító kenet egy hatalmas csodát fog végezni a szemben is. Meglesz ez a csoda ma, amit prédikáltunk a vakról.

Bátorítsátok a többieket. Aktiváljátok a hitet bennük, bátorításokkal lehet ébreszteni a hitüket. A piros kitűzőket ezért viszem magammal, azt hiszem valakinek adtam ilyen piros kitűzőt. Ezekkel megjelöljük, kik azok, akik tudnak segíteni a többieknek, akik képesek arra, hogy a szavaikkal aktiválják a hitüket.

Ahogy folytonosan kimondjuk és kimondjuk a megvallásainkat, olykor úgy tűnik, hogy semmi nem történik. Ilyenkor továbbra is mondd csak ki! Mondd ki, valld meg!

Bátran mondd ki: A fiatalságom megújul! Az Úrnak öröme az én erősségem! Ezért én erős vagyok, és gazdag is vagyok, és mindig gazdag leszek. Ezért dicsérem az Urat. Mert a pénz hozzám jön minden irányból. A vállalkozásomban növekszem. Megduplázódott a hasznom, nagyon nagy gyorsasággal. A munkahelyemen növekszem. Mindenkinek lesz munkahelye, egy jó munkahelye, egy jó fizető munkahelye. A szolgáló szellemeket küldöm ki, hogy hozzák ezt be nekem. Elfogadom az aratást, megnyomottat, megrázottat, túlcsordultat. Minden adományomat az Úr maga támasztja fel. Megsokasítja és visszahozza nekem. Jézus nevében. Ámen. Halleluja! Dicsőség az Úrnak.  

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL