2013.11.14.  

A BÖLCSESSÉG ÉS KIJELENTÉS SZELLEME

Feljegyzés Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2013. november 10.

Csodálatos az Úrral lenni, az Úrban lenni, az Úr gyülekezetében lenni, az Igéjét szólni, az Úr Igéjét befogadni. A gyülekezetnek minden perce dicsőséges. Az Úrnak minden perce dicsőséges, amikor egybegyülekeznek a szentek.

Lukács 5,17.

17. És lőn egy napon, hogy ő tanít vala: és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből: és az Úrnak ereje vala Ő vele, hogy gyógyítson

Az Úrnak ereje volt Ővele, hogy gyógyítson! Megragadja ez a figyelmemet minden alkalommal, amikor olvasom ezt a részt a Lukács evangéliumban. Ugyanis azt tapasztaljuk, ha olvassuk tovább, hogy senki az égvilágon azok közül, akik ott összegyűltek, hogy hallgassák – a törvénytudók, a farizeusok, az írástudók – nem gyógyult meg közülük senki sem.

Kihangsúlyozza itt az Ige, hogy az Úrnak ereje ott volt Ővele. Senki közülük meg nem gyógyult. Egy gyógyulásról ad számot ez az Írás itt, hogy a barátok hoztak egy gutaütöttet, és lebontották a cseréphéjazatot. Ez különben a bibliaszakértők szerint Jézusnak a saját háza volt. Egy szót nem szólt ezért! Ott engedték le a beteget, és az a beteg meggyógyult.

Az összes többi jelenlévők közül egyetlen egy gyógyulás nem történt, annak ellenére, hogy az Úrnak az ereje jelen volt a gyógyításra. Azt jelenti ez, hogy mindenki, aki ott jelen volt, meggyógyulhatott volna. És nem történt köztük gyógyulás. Kérdés, hogy miért van ez?

Miért nem történtek gyógyulások, ha az Úr ereje jelen volt a gyógyításra. Ezek, akik összejöttek, hogy Jézust hallgassák, ezek a szívükben rossz indítékokkal jöttek. Némelyek azért jöttek, hogy a törvényből kiforgassák, hogy rábizonyítsák, az ilyen, aki így beszél, meg aki szombaton gyógyít, az nem lehet Istennek a Fia.

Nem tiszta szándékkal voltak jelen azok, akik Őt hallgatni jöttek. Így bár az Úr ereje jelen volt a gyógyításra, ők semmit nem kaptak. Üres kézzel mentek el, úgymond. Amit Jézus mondott, az sem ragadta meg őket, mert nem befogadó szívvel jöttek.

A szívükben olyan szándékkal jöttek, hogy ellentmondjanak neki, hogy kötözködjenek vele, hogy Jézus szavait kicsavarják, félreértelmezzék. És a Szent Szellem így nem tudott adni nekik semmit. Nagy tanulság ez, hogy a mai napon ez ugyanígy van.

A Szent Szellem megnyilvánulásai nagymértékben függnek attól, hogy az Úr jelenlétének milyen a fogadtatása a részünkről. Hogy azok a szívek, akik azt hallgatják, azok milyen szívvel ülnek ott? Hogy éhes szívvel jöttek-e? Hogy nyitott szívvel jöttek-e?

Hogy dobog-e a szívük azért, hogy ma kapnak valamit az Úrtól? Vagy csak megszokásból jönnek. Vasárnap van, gyülekezetbe jövünk. Leülünk, azután, ha letelik az idő, hazamegyünk. Ha ilyen tartalmatlan szívvel ülsz (legjobb kifejezésnek ezt találom), akkor azt fogod megkapni, amiért jöttél, vagyis nem sokat fogsz kapni.

Bár az Úr ereje jelen van a gyógyításra, az Úr ereje jelen van a vigasztalásra, az Úr ereje jelen van az építésre, a szívünk hozzáállása fogja eldönteni, hogy mivel megyünk haza. Éhes-e a szíved, amikor jössz az istentiszteletekre? Az éhes szíveket tudja az Úr megtölteni.

Szoktam mondani, hogy az üres pénztárcákat tudja az Úr megtölteni. Ha az utolsó filléredet is odaadtad az Úrnak, nem telik bele sok idő, és meg fogod kapni, vastag lesz a pénztárcád. Az Úrnak ez természete, hogy amit az ember fölkínál neki, azt Ő megáldja, azt megtölti.

Milyen a fogadókészség a te szívedben a Szent Szellem felé? Ezzel szeretnék egy kicsit időzni. Például jön hozzád egy vendég. Bekíséred a nappalidban, leülteted. Aztán kimész a bejárati ajtóhoz és ott álldogálsz, ácsorogsz, valakivel beszélgetsz, rágyújtasz. A vendég pedig bent vár. Várja, hogy bemenj hozzá, hiszen téged jött meglátogatni. Azt mondod magadban, majd ha akar valamit, akkor idejön a bejárathoz és elmondja, miért jött. Ez hideg fogadtatás.

Tegyük föl, hogy maga az Úr Jézus Krisztus látogat meg téged, úgy, hogy a szemeddel látod, a kezeddel tapinthatod Őt, a szavait hallhatod. Élő, nyílt látomásban látogat meg téged. Vannak-e olyan dolgok esetleg az életedben, amit akkor, amikor Ő jelen van, nem tennél meg?

Mert a jelenléte visszafog, hogy azt megtedd. Vannak-e olyan dolgok, amit akkor nem mondanál ki a másikról, mert az Úr áll melletted? Vannak-e olyan gondolatok, amelyeket nem mernél gondolni sem, mert az Úr áll ott melletted, meglátogatott.

Ha ez így van, akkor rá kell arra döbbennünk, hogy az Úrnak a hasonmását, a pontos hasonmását kaptuk meg a legbenső énünkbe, a Szent Szellemet. A Szent Szellem ott van bent a szívünkben, és pontosan ugyanúgy érzékel és vesz mindent, mintha maga az Úr állna melletted. Mégis a jelenlétét legtöbbször elhanyagoljuk, nem veszünk tudomást róla, nem fordulunk hozzá az élet dolgaiban.

S ha maga az Úr állna mellettünk, akkor csüngnénk rajta, lenyűgöző lenne az Ő szépsége, az ékessége, a ragyogása. A szemünket nem tudnánk levenni róla, Ő oly gyönyörűséges. Minden benne van. Várnánk, hogy szót halljunk a szájából. Ő szólna, és mi meghallanánk azt. Gyönyörű közösséget, időt tölthetnénk együtt az Úrral, ha az Úr megjelenne.

A legbenső lényedben pedig ott van a drága Úr Jézusnak a pontos hasonmása. Azt szeretném a következő napokban, hetekben és hónapokban, ha egy kicsit jobban vigyáznál az Ő belső lakozására. Jobban figyelnél.

Mert ha ez tudatosul benned, a „Szent Szellem bennünk lakozása” tudatúak lennénk jobban, nagyon könnyen tudnánk letenni olyan dolgokat, amelyekkel küszködünk, amelyek teher a számunkra. Szeretnénk megváltozni, de mégsem tudunk, nehézkesnek tűnnek. Mert amire az ember a figyelmét fordítja, az erőteljesebbé válik az életében.

Ez egy alapszabály, ez egy bebizonyított igazság: amire odafigyelsz, amire a figyelmedet fordítod, amire rászegezed a figyelmedet, az erőteljesebbé válik az életedben, nagyobb hangsúlyt kap az életedben.

Ha az ember a betegségtünetekre figyel oda, ahelyett hogy arra figyelmeznénk, hogy ki az a ‘vendég’ odabent, aki örök lakozást vett és mire képes, egy szempillantásban meg tudja oldani minden problémádat.

Mégis inkább a problémákat figyeljük, arra fordítjuk a figyelmünket, tépelődünk rajta. Felhánytorgatjuk a másiknak, hogy ő tehet róla. Sok olyan dolgot elkövetünk, amit az Úr jelenlétében nem tennénk!

Ezekre szeretném a figyelmeteket jobban felhívni, hogy a következő napokban, hónapokban azt úgy tegyétek, mintha maga az Úr Jézus állna mellettetek. Olyan változásnak fogtok elébe nézni, hogy magatok is meg fogtok döbbeni rajta.

Ugyanis az Úr jelenlétében ott van egy egészséges és egy nagyon építő jellegű istenfélelem. Ha az Úr ott áll melletted, nem fogsz megtenni bizonyos dolgokat. Ha ott állna melletted, elővennéd-e a cigarettát, hogy rágyújts.

Eszedbe se jutna, mert a lénye lenyűgöz, a közössége, amibe belekerülsz, az olyan magaslatokba vinne, hogy eszedbe nem jutna, hogy a test cselekedeteinek nekiláss. Mindenkinek megvan az életében, hogy hol kellene magát figyelmeztetnie.

Kezdjél el arra a ‘vendégre’ jobban figyelni odabent, mit akar mondani neked, mert közlendője van veled, mondandója van neked. Az a dolga, hogy szóljon. Veszi azokat, amiket hall az Atyától és megjelenti neked. Ha nem figyelmezünk rá, elkérgesedik ez a fajta képességünk, hogy halljunk tőle.

A test cselekedeteinek nagyon nagy veszélye van. Az, hogy olvassuk a Bibliában, hogy a test a szellem ellen törekszik, és a szellem a test ellen. Ők ketten nem egyeznek. A test az egyik irányba akar menni, a szellem a másik irányba. Nagyon figyelj, hogy melyiknek engedsz!

Ugyanis ha a test cselekedeteinek engedsz, akkor a szellemedet háttérbe szorítottad. A szellem ellen mentél, hogy még erőteljesebben mondjam. Ellene mentél a szellemnek és el fog kérgesedni az a felület, ahol képes vagy hallani Tőle.

Egyre kevesebb lesz a közösségfelület a Szent Szellemmel. Az a képességed, hogy hallani akarsz majd tőle, amikor igazán kell hallani, az a ‘dobhártya’ elkérgesedett. Nagyon figyelj arra, minden pillanatban, hogy olyan tudatosság legyen benned, hogy az a vendég ott lakik bent, a szívedben!

A Biblia mondja is, hogy fiam, az én szavaimra figyelmezz! Tehát figyelmeznünk kell. Valamire a figyelmünket mindig fordítjuk. Ne a gondokra, problémákra figyelmezzünk, habár, azok tornyosulhatnak.

Ha ilyenkor meg tudjuk azt tenni, hogy nem azokra figyelmezünk, és nem hagyjuk, hogy azok a hatalmukba kerítsenek, hanem az Úrra figyelmezünk, és az Ő Igéjére figyelmezünk, akkor ott van egy következő igazság. Azt mondja, hogy az én szavaimra figyelmezz! Az én beszédeimre hajtsad füledet, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik.

Vagyis életet fog neked hozni a mennyből, életet arra a problémára. Életet fog hozni neked, amire a figyelmedet szegezed. Figyelmezz az én beszédemre! – mondja az Úr. Őrá figyelmezz. Meg kell tanulni, ez az Úrral való együtt járásnak az alapszabálya.

Ha csak azt vesszük, hogy az idő közel van… A NASA jelentésekben olvashatjuk, hogy jönnek a 2014-2015-ös esztendőkben a holdfogyatkozások és a napfogyatkozás. Két holdfogyatkozás, két zsidó ünnepre esik. Aztán jön egy napfogyatkozás, és megint a két holdfogyatkozás, szintén zsidó ünnepen.

Ilyen felállásban évszázadok óta nem jelentkezett az Úr, égi jelekben. Ennek, ha az ember egy kevés súlyt ad az alapján, ahogy mondja az Ószövetségben az Ige, hogy az Úr jelekül rendeli nekünk az égitesteket, akkor az Úr eljövetelének idejét nagyon közelinek érezteti velünk, ha figyelünk ezekre az égi jelekre.

Tegyük fel, hogy tudatosul benned valahogy az Úr közlése, hogy rövid időn belül visszajön. Két hónap, fél év – ha tudnád, hogy csak ennyi időd van, vannak-e dolgok, amit másként tennél, másképp cselekednél? Ezen is egyre inkább gondolkodjunk, az idő közel.

Nagyon komoly időket élünk, és a változásokat meg kell hozni az életünkben, hogy ne szégyenüljünk meg az Ő eljövetelekor, írja ezt az Írás. Ahelyett, hogy elkérgesedne a hallásunk, mit tanácsol nekünk az Írás? Az Írás azt tanácsolja nekünk, hogy kezdjünk el gyönyörködni az Úrban. Ez az igevers az egyik kedvencem.

Zsoltár 37,4.

4. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kívánságait.

Ez az Ige így áll a kiadott Bibliában is, de valójában egy egészen picivel azért másként van a jelentése. Ugyanis nem arról van szó, nem azt mondja nekünk az Írás, hogy üljünk le az Úrral és kezdjünk el gyönyörködni. És ahogy elkezdünk gyönyörködni benne, úgy egyszer már csak annyit gyönyörködtünk, hogy azt mondja az Úr, hogy jó, akkor most megadom a szíved kívánságait. Nem így megy.

Főleg az elején, amikor az ember újjászületik, lehetnek a szívén olyan kívánságok, amelyekért hálákat ad később, hogy az Úr nem teljesítette. Vannak olyanok az ember életében, amelyek nem az Úr akaratába visznek, hanem másik irányba, s azok nem jó kívánságok. Azok a hústestből fakadtak vagy a saját dolgaink.

Ha tényleg elkezdünk gyönyörködni az Úrban, és megtanuljuk ezt a befelé figyelést, hogy az a ‘vendég’, aki ott bent van a nappaliban, azt ne a bejáratnál várjuk, hogy majd ha hozzánk jön, ha akar, akkor szól nekünk. Nem! Bemegyünk és időt töltünk Vele.

Gyönyörködünk benne, az egy valóságos közösség, lenyűgöző dolgok jönnek általa. És ha ott gyönyörködünk az Úrban, ott bent a Szentek Szentjében, akkor az történik, hogy a szívünk kívánságai elkezdenek változni.

És a szívünk kívánságai között lesznek olyanok, amelyek elhalványulnak, és egy idő után leesnek, s eltűnnek az életünkről. Helyette azt vesszük észre, hogy a szívünkre kerülnek más kívánságok, amelyek addig nem voltak ott. Ezek az Úrtól lesznek, mert időzünk vele, és az Ő kívánságait adja a szívedre, és ezeket beteljesíti. Ez az Ige tehát így hangzik, az én saját fordításomban: Gyönyörködjél az Úrban, és Ő adja a szívedre a kívánságaidat. Ez az Ige így hangzik pontosan.

Ezt kívánom nektek, mert ekkor ezek a kívánságok, amik a szívünkre születnek, ezek áldott kívánságok lesznek, mert az Úrnak az olajában fogod észrevenni, hogy könnyedén fognak beteljesedni az életeden.

Miközben ezek a beteljesedések jönnek, még jobban fogsz tudni gyönyörködni benne. Még nagyobb örömben és közösségben leszel vele, lenyűgöző ezt a közösséget megtalálni az Úrral. A János evangéliumban egy nagyon hasonló Ige van, ami ezt az igazságot támogatja. Jézus így tanítja a tanítványokat:

János 15,7.

7. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, – ez a Rhema szó, amit az Úr közvetlenül szól, egy helyzetre – kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Közvetlenül szólja arra a problémára, ezt meg kell hallani: az én beszédeim bennetek maradnak! S így folytatja: kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek!

Sokan tévesen idézik ezt is. Csak a második felét hadarják el az Igének, hogy az van a Bibliában: amit csak akarok, kérek, az meglesz nekem. Téves! Hamis reményeket és csalódásokat fog hozni az életben. Az Igének van egy első fele ott.

Nem légből kapott kérésekre bátorít bennünket Jézus, hogy kérjünk, amit csak akarunk. Nem. Azt mondja Jézus, hogyha énbennem maradtok – vagyis ez egy lakozást jelent az Úrban –, és az én beszédeim bennetek maradnak. Minden az Ige által történik az életünkben. Annak a beszédnek benned kell lakozni.

Ha jönnek a körülmények, a nehézségek, problémák és meg vagy kísértve, akkor ne azokra tekints. Akkor a beszédekre kell tekinteni, azokhoz ragaszkodni kell. Azok nem távozhatnak belőled, azoknak a beszédeknek benned kell maradni. Akkor lesz igaz minden imádra: kérjetek, amit csak akartok…! Tudniillik, akkor a két egység, az Úr és te.

Amikor tanultuk a halmazelméletet, körökkel ábrázoltunk a halmazokat. Van a két kör, egyik az Úr, a másik pedig a te lényed. Amikor újjászülettünk, akkor van egy közös rész, a metszet, a szellemünk. A szellemünk az, ami közös.

De ebben a gyönyörködésben, ebben az Úrral való időzésben, hogy te az Úrban maradsz, és az Úr beszédei benned maradnak, ez a két halmaz egyre inkább közelít egymáshoz. Egyre nagyobb a közös rész. És tudod, mi ez a közös rész?

Közös gondolataitok lesznek, közli veled a gondolatait, egy ugyanazon indulatotok lesz. Hatalmas dolog! Nem jön egyik napról a másikra! Amikor újjászületik az ember, cipeli a régi indulatait a régi életéből. A nappaliban ott bent időzni kell azzal a drága Szent Szellemmel, hogy ezek az indulatok leessenek az emberről, s hogy az Ő gondolatai jöjjenek.

És mondja a világ, hogy de hát, hiszen még a Biblia is talán megírja, hogy az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál, hogy az én útjaim magasabbak a ti útjaitoknál. Akkor hogyan lehet az, hogy mi az Úr gondolatait meg tudjuk fogni? Az az Ószövetségben volt leírva.

Az Újszövetségben pedig meg van írva, hogy mi az Úr értelmét hordozzuk belül. Az Úr értelme van bennünk. Ott van belül. Az időzések által, a közösségek által, a gyönyörködések által, az Úrban való gyönyörűségek által fogsz egyre többet tudni megragadni belőle.

Vagyis a két halmaznak egyre nagyobb lesz a közös része. Míg a végén a kettő teljesen eggyé válik. Ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak... A kettő teljesen egy. Ez azt jelenti, hogy akkor a te kívánságaid mind az Úrtól vannak.

Minden kívánságod az Úr kívánságaként itt a földön. Valóban bátran meri Jézus állítani, hogy kérjetek, amit csak akartok, s meglesz az néktek. Miért? Mert az Úr kívánságait kérted. Áldott legyen az Ő neve ezért!

A „Szent Szellem bennünk lakozik” tudatúnak kell lennünk. Nem arról van szó, hogy az Úr valami jót vissza akarna tartani tőlünk. Szó nincs erről. Arról van szó, hogy a keresztény együtt járásunk során olyan közösségbe kerülünk az Úrral, hogy eggyé lesznek a kívánságaink. Eggyé lesz az értelmünk, eggyé lesznek a gondolataink.

Ez egy olyan szellemi magaslat, ahova el kell jutni. Csak az Ige képes oda elvinni, az Igével való időzés. Ha az ember ezt gyakorolja, ezt a „Szent Szellem bennünk lakozó” tudatosságot, figyelmeztetni kell magadat rá, amikor test másfelé akar menni. A Szent Szellem itt bent, a szívem mélyén, a lakozása által ebbe az irányba nem menne. Abban a pillanatban visszafogod magad. Döntéseknél is mindig gyakorolni kell ezt.

Egészséges és áldott istenfélelmet fog hozni az életedre. Az azt jelenti, hogy a kísértésetekben – a kísértések órája jön, mert Jézus is meg volt kísértve –, a test kívánságainak könnyedén fogsz tudni ellenállni, ha ezt gyakorlod. A betegség tüneteinek könnyen fogsz tudni ellenállni, mert a Nagyobb benned van. De tudatában vagy-e ennek?

A „Szent Szellem bennünk lakozó” tudatúvá váltál-e? Vagyis ha jönnek a tünetek, akkor nagy hamarsággal és nagy hatalommal ki tudod jelenteni: Test, te ezeket a tüneteket nem veszed fel! Megtiltom neked, hogy felvedd ezeket a tüneteket! Betegség tüneteit nem veheted fel, a Jézus nevében!

A testednek parancsoltál, belülről, a Szent Szellem ereje által. Helyette a Krisztust öltöd magadra és a test engedelmeskedni fog. Miközben Krisztust magunkra öltjük, Isten megdicsőíttetik benne.

Összefoglalva tehát, amire összpontosítunk, annak növekedést adunk az életünkben. Ez egy alapszabály, mert azt tápláljuk a figyelmünkkel. Amire a figyelmedet összpontosítod, annak növekedést adsz az életedben. Fiam az én beszédeimre figyelmezz, az én szavaimra!

Figyelmezned kell, amire figyelmezel, mert annak növekedést adsz az életedben. Az Ige így növekszik az életünkben. Visszatérünk rá, gondolkodunk rajta, elmélyedünk rajta, meditálunk, újra megöntözzük azt, és elkezd bennünk növekedni. Ahogy növekszik az Ige, hatalmat vesz. Így van a mi uralkodásunk a Krisztusban.

A „Szent Szellem bennünk lakozása” tudattal egy olyan növekedésnek indulunk az Úr ismeretében, amiről soha nem álmodtunk volna. Tanítja a Biblia, hogy növekednünk kell az Úr ismeretében.

Ha ugyanott vagy, ahol tavaly voltál a szellemiekben, akkor valamit nem teszel jól. Növekedésnek meg kell látszódnia a szellemi közösségben az Úrral. Jobban kell Őt most ismerni, mint egy éve. Egy év az az idő, amikor fel tudod mérni, hogy jó úton vagy-e?

Közelebb van-e hozzád az Úr birodalma? Jobban érzed-e ezt a közösséget, mint tavaly? Ezeket fel tudjuk mérni magunkba, ha nem, akkor változtatni kell. Mert az ember vagy az egyik irányba halad vagy a másikba. Stagnálás nincs a szellemi birodalomban.

Nekünk dicsőségről dicsőségre el kell változnunk, de nem a világhoz elformálódnunk. Ott – a szellemi birodalomban, ahova útlevelet nyerünk, amikor újjászületünk – állampolgárságot szerzünk. Amikor újjászületünk, átkerülünk az egyik birodalomból a másikba.

Akkor egy úgynevezett „újjászületés csomagot” kapunk. Divatos szó ez manapság. A különböző telefontársaságoknak ilyen meg olyan csomagjai vannak, és hívják az ügyfeleket, hogy gyere ide, mert itt jobb percdíj van. Csomagokról beszélnek.

Az újjászületésben ugyanúgy kapsz egy szellemi csomagot. Ez az újjászületésnek a csomagja, Istennek az áldásaival. Arról szól a keresztény életünk, hogy megismerjük, hogy mi van abban. Bontogatni és ismerkedni kell vele.

Mert nem biztos, hogy én vagyok az egyetlen szerintem. Nagyon sokan érezzük, hogy oda, ahova bementünk, ott még van több ennél, mint amit most ismerünk. Ott még van más, van több, amit az Úr nekünk szánt, amiért megfizette az árat, és mégsem járunk benne. Ha nem járunk benne, akkor törekednünk kell, hogy oda bemenjünk.

Ez vezérli a szívemet, hogy tudom, hogy ott még van több, és el akarok jutni oda. Egy törekvés van bennem, éhes szívvel. Éhezem az Úr megnyilvánulásait, szomjazom az Ő esőit. Többet szeretnék belőle. Tudom, hogy van több.

Nincs annál sajnálatra méltóbb, mint amikor egy keresztény megelégedik. Azt mondja, hogy most már jártam eleget gyülekezetbe, és félreteszi az Úr dolgait. Hova lett az a szikra? Annak újra fel kell gyulladni. Bennünk kell, hogy legyen ez, hogy nekünk oda be kell menni.

És tudod, hogy a hitnek vannak karjai a láthatatlan birodalom. A hit van arra elrendelve, hogyha hallja az Igét, a hitnek a karjai képesek benyúlni abba a láthatatlan birodalomba, és ott megragadni azokat, amik az Igébe le vannak írva.

Pontosan úgy, mint amikor a kezeddel megfogsz valamit, akkor érzed, hogy megfogtad. A hitnek is ilyen karjai vannak, S ha valamiben elbizonytalanodsz, akkor kérdezd meg: Hitem, megvan ez neked? És ha a hit megragadta, akkor megvan az neki.

Akkor te azt tudod, hogy megvan, és akkor csak idő kérdése, és azok a karok át fogják hozni a láthatóba. Mert minden a láthatatlanból lesz és jön a láthatóba. Ezek valóságosak. A hit az egyetlen Istentől való szolga, ami képes bemenni abba a láthatatlan birodalomba, és elhozza neked. Megragadja, megfogja.

Ha megfogta, akkor van meg neked. Ezt te tudod a szívedben, ha az megvan, akkor a tiéd. Akkor fogod látni. Ha a hit keze nem fogta meg, akkor nincs meg. Törekednünk kell arra, hogy megragadjunk onnan áldásokat, és ide áthozzuk, a saját életünkbe és mások életébe. Gyümölcstermésre vagyunk elrendelve.

Isten ismeretében növekedni fogsz, hogyha ezt a Szent Szellem bennünk lakozás tudatosságot ápolod. Ezt ápolni kell. Mint ahogy a vendégre is figyelni kell. Ezt tudatosan kell tenni. Akkor egy növekedésnek indulsz az Úr ismeretében, amiben az Atyának gyönyörűsége van.

Mert melyik apa az, aki nem akarja, hogy a fia ne ismerje meg őt. A mennyei Atyánk is azt akarja, hogy mi megismerjük Őt, és így növekedjünk ebben az ismeretben. Közösségre vágyik velünk.

Pál, amikor imádkozza azt a szellemi imádságot az Efézusi levélben, annál tanulságosabb nincs arra, hogy le van írva a részleteiben, hogy miként megy a szellemi dolgoknak a megismerése.

Engedjétek meg, hogy az Efézusi levélbe elmenjünk és egy kicsit nagyító alá vegyük a szavak jelentését. És hogy valóban miért imádkozik ott Pál, és hogyan megy a szellemi megismerés? Mert ha ezt megértjük, előbbre leszünk. Áldott legyen az Úr neve. Hallelúja! Jó az Úr az övéihez, örökkön-örökké!

Efézus 1,15-19.

15. Ezért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,

A szerelem azért szebb szó, mint a szeretet, mert hordozza azt a szikrát, amivel szeretnünk kell, azt a lángolást, amivel szeretnünk kell Istent. Azt a mindenek-felettiséget, ha szerelmes vagy, akkor állandóan a szerelmedre tudsz gondolni ugye? Mindenekfelett az jár az eszedben.

Így kell szerelmesnek lenni az Úrban. A lenyűgözése, az Úr szépsége, az ékessége, az Ő szerelmének a tűzlángnyelvei kell, hogy égesse a szívedet. Tűz kell, hogy legyen belül, és ezt a szerelmet hozza. A minden szentekhez való szerelmeteket.

16. Nem szűnök meg hálát adni érettetek – Pál miért adsz hálát? –, említést téve rólatok az én imádságaimban;

Megköszönte a hitüket – ahogy írja – és megköszönte, hogy szeretetben járnak. Hálát adott ezekért. Aztán elkezd az imádságaiban valamiről imádkozni, ami lenyűgöző, ha megértjük.

Ugyanis az imádságaiban Pál nem azt írja, hogy elkezdek most imádkozni, a jobb jövedelmekért, a jobb lakhatásokért, a jobb ellátásotokért, a jobb ruházatotokért. Ezeket is mondhatta volna, de itt nem ez áll. Ezek majd jönnek, ha első helyen az Urat keresed. Nézzük meg, Pál miért imádkozik?

17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek – Mit adjon? Miért imádkozik? – bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében;

Ezt csak az Atya tudja odaadni. Ebben a megismerésben növekednünk kell. Bölcsesség és kijelentés szelleme által megy ez a megismerés. A drága Szent Szellem munkája ezt, aki ott belül lakozást vett. Az Ő szolgálata által megy ez.

Nézzük meg, a bölcsesség szó mit jelent. Azt jelenti: egy betekintést kapsz a szellemi valóságokba, hogy megismerhesd Isten céljait és gondolatait. Ez a meghatározása a bölcsesség szónak.

Egy betekintést kapsz a szellemi valóságokba, hogy azok miként vannak, hogy megismerhesd Isten céljait. Lehetséges az, hogy az ember megismerje Isten céljait és Isten gondolatait? Ha nem lenne lehetséges, akkor Pál nem imádkozott volna ezért. De lehetséges.

Istennek nemcsak gondolatai és céljai vannak, álmai vannak veled kapcsolatban. Isten álmodozik rólad. Ezek az álmok mind valóra kell, hogy váljanak az életünkben. A dicsőségnek Atyja adjon néktek, bölcsességnek és kijelentésnek szellemét.

A kijelentés szó pedig az apokalüpsos, ami azt jelenti, hogyha valami le van fedve, le van takarva a szemed előtt, ezért te nem látod. Ha oda beengednek téged, még akkor sem látod, amíg valaki le nem veszi róla a leplet. Le kell venni róla a leplet.

Ez az a szó, a kijelentés szelleme ezt jelenti: Az Úr leveszi a leplet azokról a dolgokról, amit eddig még nem láttál. Lekerül róla a lepel. Ez Isten Szellemének a munkája. Ha keresed Őt, így fogsz eljutni az Ő megismerésére.

Mondja: a bölcsesség és kijelentés szelleme az Ő megismerésében. A megismerés szó ebben az esetben (mert több szó van a görögben) az epignósis szó. Ez azt jelenti: teljes, mély, bensőséges és pontos ismerete Istennek. A Szent Szellem ide akar elvinni minket.

Egy olyan bensőséges, mély, pontos, tiszta ismerete Istennek, amit itt a levélben imádkozik Pál. Ez minden hívő számára elérhető. Csak éhezni kell a szívünknek, keresni és imádságban lenni. S amikor ezt az imádságot imádkozod, akkor a Szent Szellem munkálja ezt.

Haginnak ez volt az egyik vesszőparipája, az Efézus 1. imája. Amikor azt elkezdte imádkozni elveszett rokonaiért… Mondta az Úr, hogy ne böjtölj éveket. Volt olyan testvére, akiért éveket böjtölt. Tedd félre a böjtöt, kezdd el imádkozni ezt a szellemi imát. És heteken belül megvolt az illető újjászületése. Mert ez egy élő imádság, Isten Szelleme van benne.

Most ezekkel a szavakkal, amikkel elmondtam nektek, el fogom olvasni az igen kibővített fordítását ennek az igeversnek. Ami nem az Amplified, hanem a fölötti, mert benne hagyom az eredeti szavakat is, és azoknak a magyarázatát. Hogy egyben meglegyen az igevers, és el tudjunk rajta gondolkodni, elolvasom nektek. Így szól ez a vers:

A mi Urunk, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja, adjon nektek bölcsességnek szellemét – ami által betekintést nyertek a szellemi valóságokba, hogy megismerhessétek Isten céljait és gondolatait, adja ezt meg néktek a kijelentés (apokalüpszosz) szelleme által, hogy amik eddig le voltak fedve, el voltak takarva a szemeitek elől, azokról lekerüljön a lepel, felfedessenek azok az Ő megismerésében, mégpedig az epignószisz megismerésében, ami Istennek a teljes, pontos, mély és bensőséges megismerését hozza.

Mondd meg nekem, hogy vastag-e ez a vers? Felettébb sok minden van benne! De ha időzünk rajta, akkor fogjuk megérteni, hogyan megy Istennek a megismerése. Istennek be kell téged oda engednie, utána, ami ott bent van, arról le kell vennie róla a leplet. Ha le van véve, akkor sem biztos még, hogy meg fogod látni, mert…

18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben.

Vagyis világosság is kell hozzá. Mert ha sötétségben vagy, akármit tárnak eléd, nem látod. Vagyis miután leleplezte azt Isten, a fénynek az özönével kell, hogy elárassza a szemedet, hogy lássad. Meg kell, hogy világosítsa a szívedet. Meg kell, hogy világosítsa a szíved szemeit, hogy lássad, máskülönben, nem fogod látni.

Azt imádkozza Pál, hogy a fényözön árassza el a szemeteket, hogy lássátok azt. Máshogy nem fogod meglátni. Ezt az imát, ha elkezded imádkozni, heteken belül észre fogod venni, hogy előbbre vagy Isten dolgaiban.

A Szent Szellem szavak nélkül tud tanítani téged. Egyszerűen a szívünk szemeivel látunk dolgokat. Azt tudja megragadni a hited karja, amit látsz. Amit az ember nem lát, oda nem juthat el. Oda nem képes eljutni.

Ha a térképen nem látod azt a helyet, ahova el akarsz menni, nincs az a GPS, ami elvisz. Be kell ütni a koordinátákat. Ha a szíved szemeivel nem látod, akkor akárki mondhatja neked, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál, akkor az csak információ. Nem látod. Először látni kell, a szíved szemeivel kell látni. Ezért imádkozik Pál. A Szent Szellem megnyitja neked, leveszi a leplet, megvilágosítja a szemeidet, és utána fogod látni.

Ha látod, akkor el tudsz oda menni. Akkor eljutsz oda, akkor megvan neked. Amíg nem látod, addig a sötétben botorkálsz. Nyílegyenes úton is botorkálunk, ha sötét van. Ha lekapcsolnék minden villanyt, és megkérnélek, menj itt végig, s felvenném az infrával, nevetnél magadon. Világosság szükséges hozzá. Világosítsa meg szívetek szemeit…

Fényözön! Ez az Ő birodalmában van, az Ige a világosság. Az Igével történik ez is, az Ige fényével. Az Ige által történik. Hogy tudhassátok… Mit kell nekünk tudnunk? Hogy tudhassátok, mi az Ő elhívása, mi az Ő öröksége és mi az Ő hatalma. Három dolog, ami nélkül csak botorkálunk az életben, ha nem ismerjük meg.

Van egy hatalmas elhívása az életünkre, van egy hatalmas öröksége a szentekben – ott bent az új teremtésben –, és van egy olyan hatalom, amelyet megmutatott, amikor feltámasztott a Krisztusban. Ebben a hatalomban élhetsz és a feltámadás erejét meg kell ismerned. Imádkozza Pál, hogy eljussak az Ő ismeretére és az Ő feltámadásának ereje megismerésére.

19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint.

El kell jutnod oda. Addig nem vagy igazi keresztény. Addig csak címke van a homlokodon, amíg ezeket nem ismered. Addig csak úgy mondod, hogy keresztény vagy, amíg nem jársz ezekben. Ésaiás könyvében van egy profetikus felszólítás, nekünk keresztényeknek íródott, meggyőződésem.

Ésaiás 60,1-3.

1. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, – Eljött a mi Krisztusunk? – és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.

A te szellemeden feltámadt az Úr Jézus Krisztus. A világosság ragyog rajtad. Kelj fel a hatalmadban. Kelj fel, ebben a világosságban.

2. Mert íme, sötétség borítja a földet, – Ennél nagyobb sötétség és gonoszság, ami most van a földön, szerintem nem volt még soha, és ez csak növekszik. – és éjszaka a népeket, – Nincs világosságuk! – de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

Rajtad feltámadt az Úr? Mondjad: Énrajtam feltámadt az Úr, és dicsősége rajtam megláttatik. Mert ragyog rajtam az Úr, és ezt meglátja a világ. És pogányok jönnek világosságomhoz!

Eljön az az idő, amikor akik nem ismeri Őt, megkívánják. Mi ragyog rajtad? Mondjad nekem, hogy hogyan lehet így élni? Betegségek nélkül? Ebben a vigasztalásban? Hogyan lehet, mi a titka ennek? Pogányok fognak jönni ehhez a világossághoz és királyok, a néked feltámadt fényességhez.

De először a szívedben fel kell, hogy támadjon. Ezért imádkozza Pál, mert fel kell támadni a szívünkben. És vágyni kell ezt, hogy ide eljussunk. Ugye mondja, hogy a világosság növekszik a teljes délig. Ebben növekednünk kell. Kívánnunk kell ezt a világosságot és ezt a növekedést, a Jézus nevében.

3. És népek jönnek világosságodhoz, és feltámadt fényességhez.

Itt be is fejezhetném, de nem teszem még. Látom még figyeltek. Akkor még elmondom, hogy Istennek célja van azzal, hogy mi eljussunk erre a világosságra. Ugyanis Istennek a hatalmas bölcsessége szorgalmazza azt az ismeretet, hogy mi ide eljussunk. Megmondom, hogy miért.

Istennek terve van azzal, hogy te ragyogjál, hogy eljussál erre a világosságra. Az Ő bölcsességében ugyanis elrendelt valamit, amit ma meg kell hallanod. Egy hatalmas igazság az Efézusi levélben. A kijelentések itt olyan gazdagok.

Egyszer, ha megnyílik, akkor nincs vége, se száma. Pálnak ez a hatalmas kijelentse, ami az Úrtól volt, hogy a Krisztus véghetetlen gazdagságát, ami Istenben el volt rejtve, ő ezt megláthatta. Azt mondta, hogy kijelentés által ismertette meg velem az Úr ezt a titkot. Levette a leplet az Úr, és megengedte neki, hogy azokat meglássa.

Efézus 3,9-10.

9. És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely örök időktől fogva el volt rejtve az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;

Pál erről a titokról kijelentést kapott.

10. Azért, hogy ismertté legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt – Nagyon figyelj! – a Gyülekezet által az Istennek sokféle bölcsessége.

Vagyis amíg te nem ismered meg ezt a világosságot, addig nem tudod ragyogni a világra, arra a haldokló, sötétségben levő világra. Az előbb olvastuk Ésaiásban, amíg te ezt nem tudod ragyogni, addig azok nem fogják megismerni.

Isten meg akarja mutatni nekik az Ő bölcsességeit és ez rajtunk keresztül megy, a Gyülekezeten keresztül. El volt rejtve. A fejedelemségek és a hatalmasságok csak rajtunk keresztül fogják tudni megismerni.

Gyülekezet, benne kell járnunk és ragyognunk kell ezt! Máskülönben soha nem fogják megismerni. És Isten szeretné lezárni az időket. Az Ő bölcsességét rajtunk keresztül fogja tudni megmutatni a világnak. Ha mi nem akarunk előbbre jutni és jobban ragyogni…

Pedig ott nagyon sok minden van még, amiről le kell, hogy hulljon a lepel. Meg kell tudni jobban, hogy miként működnek ezek az ajándékok. Hogy milyen az Ő közössége, milyen Istennek a tüze, ami emészti az ellenségeket? Milyenek azok a kései esők?

Isten meg fogja mutatni. Vágyod-e? Vágynunk kell ezeket. A mennyei fejedelemségek és hatalmasságok csak általunk lesznek képesek megismerni ezt. Isten így rendelte. Gyülekezet, látod benne a te feladatodat?

Isten azt is megadta, hogy hogyan merjük elő ezt a bölcsességet. Ez az utolsó rész, ahova ma lapozunk. És a végére felébresztjük ezt a vágyat magunkban, a Jézus nevében. Isten, ha akar valamit, ahhoz mindig megadja a módját, hogy hogyan juthatsz el. Igazságtalan Isten lenne, ha azt mondaná, hogy ragyogjál, és ott befejezi.

De hogyan ismerjük ezt a bölcsességeket? Isten megengedte nekünk, hogy ezt az elrejtett bölcsességet szóljuk, kiejtsük egy természetfeletti nyelvben, ami a világ elől el van rejtve. De te kimeregetheted azt a tudást és azt a bölcsességet. Ez van leírva az 1Korinthus 2-ben:

1Korinthus 2,7.

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, – Ugye mondtuk, hogy el van rejtve. – azt az elrejtett bölcsességet, – Figyeled-e, hogy ezt mi szóljuk a Szellem által? – melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;

Az újszövetségi hívő a Szellem nélkül nem jut sehova. Az a ‘vendég’, aki a nappaliban ül, a Szent Szellem. A Szellem által szóljuk ezeket. Azt az elrejtett bölcsességet, melyeket az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre. Isten ezeket elrejtette, és ránk hagyta, hogy ahogy mi megjelenítjük, úgy fogja megismerni a világ.

Ezt szólhatjuk, a titkon való bölcsességet. És ezt szólnunk kell. Miként megy ez a szólás? A Szellem által. Ezt a bölcsességet szólni lehet a Szellem által. Szorgalmasak vagyunk-e benne? Amikor az imakörökre kerül a sor, akkor érzed-e a szíveden a fontosságát, hogy merítjük ezt a bölcsességet?

Az elrejtettekből, onnan a láthatatlanokból a hit karjaival, amit az Úr megenged, hogy megjelentsen nekünk. Mert Ő a mindentudás, és velünk csak azt közli, amit nekünk kell, hogy tudjunk. A hit karjaival, amit meglátunk, azt megragadjuk, a valóságba hozzuk és építjük a királyságot, így megy ez. Az Ő világossága által, az Ő Szelleme által, az Ő szólása által. Ő vezényli ezeket. Mi pedig jó munkatársai vagyunk mindenben.

Az Úr figyelmeztetett, hogy az Efézusi levelet újra vegyem elő és kezdjem imádkozni. Egy időben elhagytam ugyanis, megmondom nektek. Ez nem bűnmegvallás, de ez így volt. Más imákat vettem előbbre és ez elmaradt. És az Úr szólt nekem, hogy vegyem a figyelmem középpontjába ezt az imát. Azóta foglalkozom vele és elkezdtem imádkozni.

Először elkezdtem az imakönyvből imádkozni. Megint szólt a Szent Szellem és azt mondta, hogy ne ilyen narrátoros módon, hogy 1. szám 3. személyben beszéljek Őróla. Közvetlenül Neki imádkozzam! Mint ahogy az Atya a gyermekével beszél és a gyermek az Atyjával beszél.

Akkor megírtam azt a fajta imádságot az Efézusi levél alapján magamnak, ahogy én ezt most imádkozom. De ha a kedvetekre van, elmondhatjuk együtt. Ez lesz ma a megvallásunk. Ezzel fogjuk ma zárni. Nem hosszú imádság, de nagyon hathatós. Minden napos imává vált. Nektek is javasolom, mert a Szellem imája által tudnak a Szellem munkái működni az életünkben:

Drága mennyei Atyám, Te vagy az én Uram, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja. Kérlek Téged, adjál nekem bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét, a Te tiszta megismerésedben. És világosítsd meg értelmem és szívem szemeit, hogy tudhassam, mi a Te elhívásod reménysége, mi a Te örökséged dicsőségének a gazdagsága a szentekben. És mi a Te hatalmad felséges nagysága irántam, aki hiszek, a Te hatalmad erejének ama munkája szerint, amelyet megmutattál a Krisztusban, mikor feltámasztottad Őt a halálból és ültetted Őt a magad jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, amely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetettél az Ő lábai alá. És Őt tetted mindeneknek fölötte a Gyülekezet fejévé, mely az Ő teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

Ez okáért meghajtom térdeimet Atyám előtted, az én Uram, Jézus Krisztus Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy add meg nekem a Te dicsőséged gazdagságáért, hogy megerősödjem a hatalmas dünamüsz erővel a Te Szellemed által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által az én szívemben. A Te szeretetedben meggyökerezzek és alapot vegyek. Hogy megérthessem minden szentekkel egybe. (Látod, az ima mindenkiért szól ilyenkor, Krisztus egész Testéért imádkozunk.) mi a szélesség, mi a hosszúság, mi a mélység és mi a magasság. És megismerjem a Felkentnek, a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjek Atyám, a Te egész teljességedig. Ámen.

Látjátok, hogy létezik egy ilyen hely, ahol az ember Isten egész teljességével teljes. Hálát adunk, hogy az Úr elvisz oda minket, az Ő teljességére törekszünk. Az Ő teljessége van bennünk és ennek ki kell jönnie a világ felé. Dicsőség legyen Istennek.

A gyógyító sorról elmondom, hogy ez nem más, mint Isten térerejébe kerülni kézrátétel által. Ugyanis a Szent Szellem bennünk lakik, s mikor a kezünket rád tesszük, akkor Istennek a térerejébe kerülsz, és ott elvégeztetik hit által, amiért jöttél. A helyeden is meggyógyulhatsz.

A fizikában tanultuk a feszültség és az áram dolgát, minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb áram folyik. Minél nagyobb Isten ereje, annál nagyobb a kenet, de ott van az ellenállás is. Szemléletesen mutatja a fizika Isten elektronjainak az áradását, de ezen majd legközelebb időzünk. Dicsőség Istennek! Ámen!

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL