2012.06.03. 

PÜNKÖSD

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. május 27.

 

Áldunk téged drága Úr Jézus Krisztus, áldunk téged drága Mennyei Atyánk a pünkösd napján. Megköszönjük neked a Szent Szellemet, akit küldtél a Jézus nevében, akinek a megnyilvánulásaival teljes lesz az életünk. A gyógyítások ajándékaival, a hitnek az ajándékával, a csodatévő erők munkáival, ahogy az Úrnak a tetszésére van, úgy fogsz drága Szent Szellem megnyilvánulni. Szabadítsd meg a te népedet, a te szent véreddel meghintett népedet, a Jézus nevében. Ámen.

Zsebkendők felett imádkoznak. A pünkösd csodálatos napját ünnepeljük ma, és nagyon ünneplőbe öltözött a szívetek, látjuk rajtatok. Üdvözöljétek a szomszédotokat. Szent Szellemmel és erővel lettünk felruházva ezen a napon az életünkben. Közelgő alkalmak bejelentése következik.

Ma a pünkösd napján is a Szent Szellemtől vezéreltetve vagyunk jelen és ünnepeljük a pünkösd napját az életünkben. A mai napon pünkösd napját ünnepeljük az életünkben, ezen a napon szállt alá a Szent Szellem a Felső házban.

A Szent Szellem jelezte nekem, hogy pünkösd napja után a könyvek áraiban egy áremelkedés lesz, a pünkösdi pásztorkonferencia után fog ez történni. Ennek egyetlen oka az, hogy az Úr szólt, hogy így tegyem. Mindenkinek lehetősége van még a mai és a holnapi napon, a régi árakon vásárolni.

Zsoltár 45/1 Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem siet vele, gyors, mint az írnok tolla. 

Azt lehet kiolvasni ebből az igeversből, hogy a sorsunk a kezünkben van, mégpedig a szánkban és a nyelvünkben! Még annál is többről van szó! Tudjátok jól, hogy hiszünk az Ige megvallásában, és tudjuk, hogy a hit hallásból, és a hallás Isten Igéje által jön hozzánk, és a hitnek a cselekedete magával vonzza, hogy a hitnek a szavait kimondjuk. Van ennek egy másik vonatkozása is, amit a pünkösd napján, a nyelveken szólással tudunk befogni.

És Júdás levelére szeretnénk most menni együttesen. Lesz egy gyönyörű bizonyságunk is a mai napon, egy másodfokú égési sérülésből gyógyult meg egy három éves kislány Isten csodájával, meg van az orvosi jelentés is a súlyosság állapotáról, műtét előtt volt a kislány, és Isten egy hatalmas csodát tett, és ezt ma nagy örömmel fogjátok hallani. Dicsőség legyen Istennek ezért.

Egy másik hatalmas, örvendetes cselekedete volt Istennek, az egyik pásztorunk keresett meg bennünket egy imakéréssel. Egy édesanya felvette velük a kapcsolatot, a gyermeke 57 nap óta a kórházban, kómában feküdt. Imádságot kért az édesanya, és miután elmondtuk egy akaraton az imádságot, másnap a fiú felébredt a kómából, és már levest is evett aznap. És kérdezte, hogy mikor mehet haza a kórházból? Dicsőség Istennek, ezek a hit cselekedetei. Dicsőség legyen Istennek!

Amikor imakérések érkeznek hozzánk, akkor az Úr megengedi, hogy elmondjuk a hit imáját és utána nyelveken való imádságban munkálkodunk a könyörgésekben. Ugyanis, amikor a gyógyulási folyamatok beindulnak, akkor a Szent Szellemnek a közbenjáró könyörgéseivel folynak ezek az úgynevezett terhes, fájdalmas kihordásai a Szent Szellemnek.

Az elmúlt évek tapasztalata során meg vagyok győződve arról, hogy ha valaki hitpróbába kerül, akkor saját magát is képes a gyógyulás útjára vinni és gyógyulást hozni, ha nyelveken imádkozik megfelelő mennyiséget.

Ezt a Júdás igeverset, először a KSZE kiadásban, azután pedig a bővített fordítás szerint fogjuk tanulmányozni.

Júdás 20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által,

Rátekintünk a Bővített fordításra is, amely így szól:

Ti pedig szeretteim, alapot vévén építsétek fel magatokat, a ti legszentebb hitetekben, fejlődjetek, mutassatok előrehaladást, emelkedjetek magasabbra, és magasabbra akár egy épület, imádkozván a Szent Szellem által.

Amikor újjászületünk, akkor a Róma 12-ben olvashatjuk, hogy a hitnek a mértékét adja nekünk Isten. Ugyanis nem mindenkinek van isteni fajta hite, kint a világban élőknek nincs. De azok, akik újonnan születnek, az új teremtés ajándékaként megkapják a hitnek nem egy mértékét, hanem a hitnek a mértékét, vagyis mindenki ugyanazon a szinten kezdi.

Ezt követően lehetőségünk van a hitünk felépítésére, hiszen a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által van. Isten Igéje, mint egy tükör, amikor belenézünk, akkor ez az Ige átváltoztat minket, és elkezdünk növekedni hitről-hitre, dicsőségről-dicsőségre.

Az Ige tehát felszólít minket, hogy szeretteim, alapot vegyetek, és építsétek fel magatokat, ezen a legszentebb hiteteken. Ez hasonló ahhoz, amikor egy épületet kezdünk építeni, először lerakjuk az alapot, és utána szintről-szintre építjük fel az épületet. Olvassuk itt, hogy amikor a Szent Szellem által imádkozunk, akkor ebben a legszentségesebb hitünkben épülünk, mint egy épület. Ránk vonatkozik ez, akik újonnan született és Szellemmel teljes keresztények vagyunk.

Vagyis azon a legszentségesebb hitünkön, amely adatott nekünk, nyelveken szólván, fejlődni kezdünk, és egyre magasabbra emelkedünk, mint egy épület. Ahogy nyelveken egyre többet és többet imádkozunk, úgy ez az épület, mint egy templom, egyre magasabbra emelkedik. Vagyis egyre magasabbra és magasabbra növekszünk, mint egy épület. Hogyan? Imádkozván a Szent Szellem által.

Őszintén, és az igazat mondom neked, hogy ha gyenge vagy, az azért van, mert nem imádkoztál eleget nyelveken. Ezért gyenge vagy, nem építed fel magad.

Én ismerek olyanokat, akik egész életük során nyelveken imádkoztak, nem fárasztották ki magukat, de volt, hogy tizenhat órát imádkoztak nyelveken. Ők ma is élnek, 90 és 92 éves, két testvért tudok mondani, akik elmennek együtt bevásárolni, de mi tartotta őket ilyen egészségben? A szellemben való imádság. 

Én is átmentem bizonyos hit megpróbáltatásokon, nem tudtam pontosan mi az. A végén kaptam erről egy kijelentést, és ezért nem emelhetek nehézsúlyt egy ideig, mert egy bizonyos izomköteg meghúzódást, sérvet okozott ez nálam. És a legutóbbi alkalommal elég súlyos mértéket öltött, de minden egyes alkalommal, amikor ez jelentkezett, folytonosan meggyógyultam. Hogyan? Úgy, hogy nyelveken imádkoztam. És tudtam, hogy ott van a gyógyulásra szükség.

Olyasmi ez, mint mikor az ember kezén egy seb keletkezik, és az ember a bőrt újra és újra felsérti. Nem tud begyógyulni az a seb. Ezért az Úr figyelmeztetett, hogy hirtelen ne vegyek fel nehezebb súlyokat. De mivel a szavaim helyénvalók és az Igét vallom meg, ezért megnyilvánult a gyógyulás, és tudtam érzékelni ezt a folyamatot a saját testemben.

Ami kihozott ebből minden alkalommal, a legsúlyosabb mértékéből is, az a nyelveken való imádság volt. Mert az ember megvallja az I. Péter 2/24-et, én ezt negyven éve teszem, rendszeresen megvallom, hogy: - Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, Akinek sebeivel gyógyultatok meg! Minden megvallásom, pontosan az Ige szerint való.

Az elme elkezd az emberen dolgozni, de a gyógyulás folyamatában nagyon sokat imádkoztam szellemben, nyelveken. Nagyon súlyos volt és megnyilvánult a gyógyulás 24 órán belül. Miközben ennek a folyamatában voltam, az Úr mindig azzal az Igével emlékeztetett, hogy ezt kell tennem, amikor Pál írja, hogy mindnyájatoknál többet imádkozom nyelveken. És azt is megértettem ebből, hogy az ő sikerének a kulcsa is ebben rejlett.

Őszintén mondom nektek, hogy az embernek a hústeste nem kívánja ezt a nyelveken való szólást, és nem szereti. Ezrével talál magának helyette más dolgokat, amit úgy véli, hogy az fontosabb, minthogy nyelveken imádkozna. Az elme, és a hústest ellene fog szólni ennek, azt fogja mondani, hogy ez egy ostoba dolog, és ez az ördögtől van, ne csináld.

Valójában pont az ellenkezője igaz, minél többet imádkozol nyelveken, szellemben, annál nagyobb lesz az előrehaladásod a szellemiekben. Ha az ember igen mélyen és gyengének érzi magát, akkor ezt a területet meg kell vizsgálnia az életében, hogy a helyén van-e ez az imádság?

Amit mond ez az Ige, hogy ha az ember Szellem által imádkozik, akkor a hite magasabb és magasabb szintekre fog emelkedni. Másik nagy áldása ennek, amikor így imádkozunk, hogy a bensőnkből a bölcsesség elő fog jönni, és kijelentéseket, ötleteket, újításokat fogunk kapni az életünkre nézve. Ehhez szükséges, hogy az ember az elméjét elcsendesítse, hogy a szelleméből ezek fel tudjanak jönni úgy, hogy azt meghalljuk.

Kenneth Hagin sikerének is ez az egyetlen titka: soha semmi mást nem tett, minthogy nyelveken imádkozott szorgalmasan. Minden kijelentését így a szelleméből nyerte, hogy mit tegyen, mikor menjen, hová menjen, mihez kezdjen? Én is nagyon sokat kapok így az Úrtól. Azért szeretek nagyon Izraelbe elmenni, mert az ember az itthoni mindennapos tevékenységét ott nem élheti, hanem minden idejét arra tudja szánni, hogy valóban szellemben legyen.

Ha az ember elegendően gyakorolja ebben magát, akkor akár a zuhanyban is, mint legutóbb is, miközben zuhanyt vettem, kaptam az Úrtól egy nagyon komoly kijelentést. Tehát az emberhez a legváratlanabb időben, hozzám pl. legtöbbször, amikor a zuhany alatt vagyok, akkor szól az Úr így, miután imádkoztam szellemben. Vagyis le kell csendesednünk, és nem szabad, hogy az elménkben zűrzavaros gondolatokkal elfoglaltak legyünk.

A számítógépek, a telefonok, a mobiltelefonok világa nagyon segít minket, hogy csak a fejünkben éljünk, de lehet, hogy a kormánynak ez a legutóbbi telefon adója elősegíti azt, hogy még inkább a szellembe kerüljünk, mert megadóztatják a mobiltelefonokat. Nincs egyébként szükséged azokra az információkra kívülről, mert a Szent Szellem mindent elő fog hozni a mélyből, onnan belülről, amire szükséged van.

Amikor még annak idején mi evangelizáltunk a világban, nem voltak még mobiltelefonok. Olyan mértékekben tudunk az elménkben elszélesedni, elterjeszkedni, hogy semmi nem jön fel a szellemünkből. Az elme az pedig nem te vagy. Két elménk van pontosabban. A szellemünknek is van egy elméje, és azután az agyunk, és az azzal kapcsolatos elménk, amely szintén örök az az elme, a lelkünkben van, a lelkünknek is van egy elméje.

A Mindenható Istent, és a Szent Szellemet a szellemünkkel tudjuk megérinteni, és felvenni a kapcsolatot. Az elméddel és a testeddel még saját magadat sem vagy képes megismerni, felderíteni, csak a személyes szellemed által vagy képes megismerni önmagadat. Ha az ember a testéből és a lelkéből, az elméjéből próbál boldogulni a világban, akkor csak tévelyeg, és nem lesz soha boldog sem. És soha nem fogunk tudni Isten terveibe és [a számunkra készített] helyre bekerülni az életünkben.

Amivel kapcsolatban az ördög nem tud semmit tenni, kezdeni és ellene tenni, az az, amikor szellemben imádkozunk. És azt szeretném, ha ma ráébrednétek ennek a fontosságára.

Pált pl. halálra kövezték, és abból is feltámadt, másnap már prédikált. Ha valakit így sikerülne ma feltámasztani a halálból, miután megkövezték, lehet, hogy 40 napra lenne szükség, mire felépül és tud járni.

Nekünk Isten, egy természetfeletti csodát adott az életünkbe. Isten saját magát, Önmagát, a Szent Szellemét adta nekünk, a bennünk lakozó jelenlétével. Ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ha Ő bennetek lakozik, akkor Ő meggyógyít, megeleveníti a halandó testeinket!

Az ember nem úgy kezdi, hogy rögtön, órákig imádkozik nyelveken. Először 5 perc úgy tűnhet, hogy annyit imádkoztál, mint az örökkévalóság. A következő Igét ismét a KSZE fordításban, majd pedig a bővített fordításban fogjuk megvizsgálni.

Korinthus I. 14/4 Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.

A Bővített fordítás szerint:

Az, aki idegen nyelveken szól, önmagát építi és fejleszti, aki pedig prófétál, magyarázza, interpretálja az isteni szándékot, akaratot, tanítást és ihletést a gyülekezetet építi, és fejleszti, tökéletesíti és elősegíti. Segíti a növekedést a keresztény bölcsességben, kegyességben, szentségben, és boldogságban.

Aki idegen nyelveken, más nyelven beszél, az önmagát építi fel, és magát jobbá teszi, fejleszti, megjobbítja önmagát. Ez egy nagyon komoly dolog. Ez azt jelenti, hogy belőlünk szellemi óriásokat képes ez az ima kihozni!

És tanítja az Ige, hogy a hitnek cselekvőivé kell válnunk, máskülönben megtévesztjük, megcsaljuk önmagunkat. Tehát, amikor halljuk ezt az Igét, azt meg is kell cselekednünk. Mert amikor az ember vesz valamit a szellemből, akkor tud venni, miután így imádkozott, míg nem imádkoztunk így, addig csak a hústestnek a hullámaiból vehettünk valamit ki.

A Róma 8-ban olvashatjuk, hogy a hústestnek az értelme/elméje az ellenségeskedés a szellemi dolgok ellen, Isten ellen. És ugyanígy jön hozzánk a gyarapodás is. Az ember szellemben érti meg vagy vételezi, hogy mi az, amit vetnie kell, és azt el kell vetni.

Honnan vesszük? Nem az ördögtől van, ugyanis az ördög senkit nem fog megáldani. Ha az embernek ez a bensőjéből elő és előjön, nem érdemes visszanyomkodni, hogy honnan is jött ez? És próbálja visszanyomni, mintha nem is jönne. Köszönöm Uram, nem tudom ez honnan jött. Tehát, hogy az emberek hogyan vétik el Istennek a dolgait, mert a világban úgy nézzük, hogy ha valamit odaadtunk, akkor az veszteség a mi részünkről, minket veszteség ért.

Tanítja az Írás, hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusunk kegyelmét, aki gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek. És aki bőségesen vet, az bőségesen is fog aratni. Másik sajnálatos dolog, van, hogy az emberek szellemileg halott munkákra adakoznak.

Pl. a prédikátor addig üti őket, csapdossa őket, míg végül kipréseli belőlük, hogy adakozzanak, de az nem ér semmit. És nem is az igazságot hirdetik ráadásul, hanem csak bérencek, hamisítványok. Maga az ördög is képes a világosság angyalaként megjelenni. Teljesen meggyőződtem valamiről. /Vissza fogunk ide kanyarodni./

Bővített fordítás szerint megnézzük:

Korinthus II. 4/4 Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

Ugye e világ istene az ördög. A mi Istenünk, nem e világ istene. A világban sok hang van kint, és nekünk a helyes hangot kell meghallani, mert nem igaz, hogy Isten azt mondaná kint a világban valakinek, hogy robbantsd fel magadat, és veled együtt azokat a sokakat.

Mert Isten nem gyilkos, hanem e világ istene, az ördög a gyilkos, és meg van a jogosultsága, hogy ő lehessen e világ istene, mert Ádám átadta neki ezt a jogot. De a második Ádám [Jézus] visszaszerezte. Így tehát az ördögnek nincs jogosultsága hozzánk. Mi ebben a világban, Isten megnyilvánult királyságának része vagyunk.

Jézus azt tanította, hogy örvendezzetek, mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, és ezért menjetek ki széles e világba, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Az ördög így a lábunk alá került, Jézus megfosztotta a fegyvereitől, a hatalmától. Kiüresítette, nyilvánosan legyőzte és megszégyenítette a pokolban. Jézus lement a pokolba értünk, hogy legyőzze őt egyszer és mindenkorra. Ez a győzelem végleges.

Lehet, hogy nem a te életedben, mert ha nem ragadod meg a nyelvedet, és nem fegyelmezed meg, mert a nyelved olyan, mint az írnok tolla… - Ó, betegnek érzem magam, vagy itt van ez a fejfájásom. Le is írtad, meg van neked, a tiéd. Kimondtad, nem tudok mit tenni ellene. Birtokba vetted, mert te az e világ istenétől elvetted.

És tudod-e, hogy hogyan működik? Először is megvakítja a hitetlenek elméjét, de a hívők elméjét is szereti elvakítani, hogy ne tudják megérteni az igazságot. Tapasztalod-e, hogy hány emberrel találkozol, aki nem hisz a gyógyulásban, a nyelvekben, nem hisz az igazságban? Még az újonnan születésben sem hisznek.

Tudod ugye, hogy ki áll mindezek mögött? Megakadályozza őket, hogy az Evangélium, ragyogó világosságát láthassák, a Krisztus Messiásnak a dicsőségét, aki Istennek a képe, és hasonlatossága. És te is az vagy, Istennek a képe és hasonlatossága vagy.

Az Efézusi levélben van az az imádság, amikor Pál imádkozik a hívőkért, hogy nyíljanak meg a megértésük, és a szívük szemei arra, hogy tudják meg, hogy kik ők Krisztusban. Én is elkezdtem így imádkozni a hívőkért.

Nézzük meg a II. Korinthus 11. fejezetében, hogy miként is működik a sátán. Hiszen a sátán is bejár a gyülekezetekbe. Jelen van ma is a világban, a gyülekezetekben mindenütt, ahol az emberek beengedik.

Korinthus II. 11/3 Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával becsapta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak attól az egyszerűségtől és tisztaságtól, amely Krisztusban van.

/14/ Nem is csoda; hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.

Vagyis miként jelenik meg? Mint a világosság angyala és mindenfelé megtéveszti, megcsalja az embereket. Ha megjelenik egy ilyen világosság angyala, s mondja, hogy azért jött, hogy téged megáldjon, azonnal meg kell kérdezned, hogy: – Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében jöttél? Valaki ezt tette egy ilyen jelenésnél, és ez a fényes jelenség egy kis valamivé összezsugorodott és eltűnt.

Ugyanis nagyon sok megtapasztalása van az embereknek magával az ördöggel, s nem a Szent Szellemmel, mert képes magát feltüntetni a világosság angyalaként is. És ’megáldja’ az ő áldásaival az ördög maga, az újonnan született keresztényeket is, és azt hiszi a szegény keresztény, hogy Istennel volt egy hatalmas megtapasztalása, és hogy nagy szolgálatot nyert most Istentől. Igen, elvakította az ördög, azért hiszi így, és nem látja Isten dolgait többé. Legtöbbször ezeket az embereket szinte lehetetlenség már abból az állapotból kihozni.

Nagyon komoly aknamunkát végez így az ördög, a keresztényeknek jelenik meg, és feltünteti magát, mint a világosság angyala. Talán azt nem mondanám, hogy ezrével, de nagyon sokan jöttek hozzám, hogy micsoda megtapasztalásuk volt a szellemiekben és az óta mekkora kenetük van, de nem Istentől kapták.

A szomorú dolog ebben, hogy az ördög egy bizonyos ideig ’megáldja’ az övéit, akiket használ, és utána elpusztítja őket, mert ez a természete, és ez a neve is, a pusztító! Vagyis nem tudja másként tenni, mert ez a természete. Megragadja a foglyát, használja egy ideig, és utána elpusztítja. Vannak olyan híres szolgálatok, akiket a félelem ragadott meg. Elvesztik a bátorságukat és a félelmek kezdik gyötörni őket. Így működik ugyanis az ördög.

Az illetőnek óriási megtapasztalása volt, látta a világosság angyalát, maga Isten borult le hatalmas világosságban előtte, mondja. Elég rossz ez, hogy a keresztények körében is megtörténik, de kint a világban is megtörténik. Azért eshetnek ennek a keresztények áldozatául, mert nem újítják meg az elméjüket az Igével. Nem fogadják el ugyanis az Igét. Újonnan született és Szellemmel beteljesedett keresztények százszázalékos bolondgombákká válnak. Nem kell messzire menni, vannak bőven itt is, ott is.

Volt egy testvérünk itt közöttünk, elég régen ide járt, és azzal töltötte az idejét, hogy felhívta a sorban ülőket, az ismerőseit, hogy többé ne járjanak ide, maradjanak el a gyülekezetből. Elküldte őket, eltanácsolta őket, mert így meg úgy gondolta a viselkedésüket. És ki tette őt ítélő bírává? A Biblia nem tanít keresztény ítélő bírákról. Az emberek saját magukat nevezik ki ezekre a posztokra, és önmaguknak lesznek törvényül, és törvényül lesznek a gyülekezetben. Senkire nem hallgatnak, és nem figyelmeznek, ők a törvények. Ők az ítélőbírók, de ez nem így van, mert egyetlen Bíró van.

A hamis vallásokra is igaz ez, nem csak a kereszténységre. Amikor a keresztények gyülekezeteit a próféták irányítják, teljesen ellentétes az Igével. Az újszövetségi gyülekezetet, maga Jézus Krisztus vezeti, Ő a fej. Először voltak: Mózes és a próféták, akiken keresztül Isten szólt, azt követően jött Jézus a földre, és Isten általa szólt, és amikor Jézus elragadtatott a mennybe, attól a pillanattól kezdve, Isten a gyülekezetén keresztül szól.

Ezt mondja a János 1/17-es vers, hogy a Kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Hallelúja, és ezért nem győzzük Istent dicsérni. Nem tartozunk tehát a bíráink maguk alkotta törvényeik alá, sem a zsidótörvények alá, sem a keresztény rendelkezések alá.

Az Ószövetség idejében Isten semmit nem cselekedett meg addig, amíg azt nem szólta egy prófétája száján keresztül. Ugyanis Isten kenetét, csak a királyok, a próféták és a papok viselhették a földön.

Mi a különbség ma? Nekünk megadatott a Szent Szellem. Szent Szellemmel és erővel lettünk felkenve, bennünk van, bennünk működik. Bátorítalak ezért benneteket arra, hogy kerüljetek be az isteni programokba.

Ugyanis a János 7-ben tanítja Jézus, hogy az élő víznek folyamai ömlenek annak bensőjéből, aki hisz, és aki teljes a Szent Szellemmel. Olvassuk ezt el, visszakanyarodva a jegyzeteimhez, mert a mai napra csak Igéket készítettem el, hogy az Igékből folyjék elő az igazság:

János 7/37 Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék.

/38/ Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

/39/ Ezt pedig mondja vala a Szellemről, akit az Őbenne hívők vesznek majd: mert még nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.

Arra az időre mutat ez az Írás, amikor Jézus már a kereszthalálát és feltámadását követően felmagasztaltatott, akkor adatik majd a Szent Szellem, mondta Jézus. Vagyis ötven napra rá, hogy Jézus feltámadt a halálból, mi történt? Jött a pünkösd napja.

Nézzük meg az Apostolok Cselekedetei 2-ben, az Úr eltávozott, és azt mondta, hogy nekem mennem kell, ti pedig el tudjátok fogadni a Segítőt, a Vigasztalót, és itt várakozzatok addig Jeruzsálemben, mondta.

Apostolok Cselekedetei 2/1 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.

/2/ És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.

/3/ És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 

/4/ És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.

Beteljesedtek a Szent Szellemmel, megteltek mindannyian Szent Szellemmel, és elkezdtek mindannyian szólni ezen a más nyelven, amit a Szent Szellem adott nekik. Ez nem a Gyülekezet megszületésének helye volt. Mert már újonnan születtek, amikor látták Jézust, már akkor újjá születtek, s akkor született meg a Gyülekezet.

A János 14-ben tanítja az Írás, hogy a világ nem képes befogadni a Szent Szellemet. Vagyis az újonnan való születés nem egyenértékű a Szent Szellem befogadásával. Új teremtéssé lenni azt jelenti, hogy a régiek elmúlnak és újjá lesz minden. Ez az új teremtés. Újonnan teremtett szellem azt jelenti, hogy Isten örök élete és Isten természete kerül az újonnan született szellemünkbe. Örök élet kerül a szellemünkbe!

Addig a szellemünkben különváltan éltünk Istentől, el voltunk különülve Istentől. Ez a probléma az emberrel, hogy a természete az ördögtől való. Nem az ördög képére lett teremtve az ember, hanem Isten képére és hasonlatosságára, de mégis az ördögnek a hatalma alá került, ezért nincs benne az örök élet Istentől. Amikor újonnan születünk, akkor pedig a Szellemnek a gyümölcseit kapjuk meg, mint ahogy azt a Galata 5. fejezetében sorolja.

Galata 5/22 De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

/23/ Az ilyenek ellen nincs törvény. 

Ez Isten természete. A Szellemnek a kilenc gyümölcse, ez akkor történik, amikor újjászületünk, de ez nem a Szent Szellem teljesség. Amikor befogadjuk a Szent Szellemet, és elkezdünk szólni olyan nyelveken, ahogy Ő adja a kiejtést, akkor a természetfeletti birodalom kilenc ajándékát fogadhatjuk be a szellemünkbe, úgy ahogy azt Ő irányítja, ahogy Ő akarja.

A gyógyítások ajándékait, a csodatévő erők ajándékait, a hit ajándékát, a tudás szavát, a bölcsesség szavát, a szellemek megkülönböztetésének ajándékát, a nyelvek nemeit, és a nyelvek magyarázatának ajándékát, valamint a prófétálás ajándékát. [1Kor. 12. fejezet]

Ez szolgálati ajándék, ez a nyelvek, ami a felsorolásban szerepel, a különböző nyelvek, és a nyelvek magyarázata. Tehát a nyelveknek a magyarázata az nem egy fordítást jelent, mintha fordítanánk egy más nyelvet, hanem azt jelenti, hogy megmagyarázzuk, hogy mit tartalmaz szellemiekben az az üzenet, amit szólt nyelveken.

Ma pl. meg lehet magyarázni, hogy mit szeretne a Szent Szellem, jelen vannak a gyógyítások ajándékai, most a kisujjban van, előzőleg pedig a szívben volt a gyógyító kenet, a térdben is érzékelhető volt a gyógyító kenet. Mielőtt kiléptünk ide a pulpitusra, ezekről a Szent Szellem már közléseket adott. A tudás szava által jelenti ki ezt a Szent Szellem. Vagy a tudás szaván keresztül, vagy a szellemek megkülönböztetésén keresztül, ha gonosz szellem okozná, azt is lehet tudni.

Elzáródásoktól képes a Szent Szellem megszabadítani minket, ha pl. az elménkben van ilyen. Érzékelhető, amikor az emberek bejönnek, és azt a kicsi ördögöt, ami sustorog nekik, a Szent Szellem egyszerűen lesöpri róluk, a Szent Szellem tisztítja meg az illetőt legtöbbször a fején. Ezért kell a gyülekezetbe járni.

Péternek a példája, akinek az árnyékától meggyógyultak az emberek. Mi a helyzet az idehozott ruhadarabokkal, a zsebkendőkkel? Ha egy démon okozná a problémát, ahogy a kenet kiárad, az a démon eltávozik. A hatalom és az erő a Szent Szellemben, ott jelen van. Erről lehetne tanítani hosszabban, az egy másik tanítás lenne, de most a Szent Szellemről szólok.

Saját magunkat is képesek vagyunk így kiszabadítani a bajokból. Ausztráliában voltak olyanok, akiknek elmebeli problémáik voltak, megtanították őket nyelveken imádkozni, és ahogy imádkoztak nyelveken, úgy tűnt el a problémájuk. Mert, ha az ember a nem megfelelő helyen, rossz időben, rossz helyen van, tehát vagy a szánk, a nyelvünk szavai hozták azt nekünk, hogy a rossz helyen vagyunk rossz időben, vagy egyszerűen a hústestben vagyunk és nem szellemben. Az elménkben próbálunk analizálni, ezt azt magyarázni, kigondolni.

Ha az autóval egy hosszabb útra megyek, és azt érzékelem magamban, hogy nem akarok a megszokott úton menni, hanem inkább erre megyek, a testem nem akarja, de a Szellem mutatja, hogy merre menjek. Meg van az oka, hogy miért arra menjek. Városon keresztül kellett volna mennem, annak ellenére, hogy az inkább bedugul, mint az M0-ás, mégis az M0-ás úton volt a probléma. Mutatta a Szellem, hogy ne arra menjek.

Igen hasznos dolog minden vonatkozásban Szellemtől vezéreltetve lenni, mert Isten tud mindent, és a Szellem tud mindent, Ő az igazság Szelleme. Tudja, hogy miként vezessen minket, Ő vezet el minket minden igazságra. Ámen! Erre van bennünk a Szent Szellem.

Példabeszédek 20/27 Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a bensőnek minden rejtekét.

Példabeszédek 4/23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Onnan van az örökségünk, a szívünkből, őrizni kell a szívünket. Ezért nem hallgatok meg bárkit és bármit, vagy a tv-ben azt, ami éppen jön, azt a műsort, egyszerűen nem engedem be. A keresztény tévé műsorokból sem hallgatok meg mindenkit. Azonnal lecsavarom, még a hangot sem engedem be a szobába.

Nem engedem be a fülemen, még úgy sem, hogy egyiken be, a másikon ki. Sehogy nem jöhet be, azonnal lecsavarom. A démonkergetők, és az átokkergetők nem jöhetnek be a szobámba. Egy percre sem hallgatom őket, mert a kis kovász megronthatja az egész kenyeret.

A zsidók voltak azok, akik megváltást kaptak az átka alól, mi nem voltunk soha az átok alatt, mi pogányok voltunk. Őket váltotta meg Isten a törvény átkától, hogy mi az Ábrahám áldását elnyerhessük hit által. Én mivel pogány voltam, én szeretném ezt az áldást, amit Isten a pogányoknak adott. Ábrahám volt a leggazdagabb ember, és így vagyunk mi is.

Gazdagok vagyunk, mert Jézus megtette értünk, és a Szellem bennünk van, kezdjük el követni a Szellemet. Van, hogy el fogjuk véteni, tudjuk, hogy ez most nem a Szent Szellemtől volt. Vegyünk ilyenkor alázatot magunkra, lássuk be, hogy tévedtünk.

Isten mondta, hogy menjek oda, és ott kiraboltak, megvertek és ez és ez történt velem. Isten nem mondta neked, hogy oda menjél. Lásd be, hogy tévedtél, vegyél alázatot magadra. Valami rossz hangra figyeltél, sok hang van kint a világban. Meg kell vizsgálni a szellemeket, amíg pontosan nem fogod tudni, hogy melyik hang honnan van.

Mert ez a hang belülről fog jönni, elő fog jönni, onnan bentről. Vagy pedig lesz benned egy bizonytalanság azzal a dologgal kapcsolatban. Ezt a dolgot inkább nem teszem, inkább otthon maradok, inkább így. Ha meg olyan zöld, bársonyos, puha, simogató, finom érzés jön vele, akkor meg kell tenni, ez a Szent Szellemtől van. Ez az életünk minden napjára így vonatkozik.

A mi szellemünk, a Szent Szellemmel együtt, ad egy bizonyságot róla, hogy ez a jó út. Az életünk minden órájára, és percére kell ez a bizonyosság. Isten azt akarja, hogy ebben felfejlődjünk. Azt akarja, hogy ezt, még jobban megtanuljuk. Nekünk ebben felelősségünk van, és ha még nem érzed ezt igazán, akkor többet kell beszélned nyelveken. Azt hiszem nincs senki, aki ide merne állni és mondhatná, hogy neki elég hite van.

Tudjátok, hogy egy következő szintre léptünk fel a szolgálatban. Megjöttem Izraelből, bementem az imakörbe, és az imaharcosaink nagyon jól állnak szellemben. Amit ott láttam a Közel-Keleten, ahhoz képest a mieink az Úr dicsőségében ragyognak.

Akik rendszeresen imádkoznak Szellem által, és imádkozzák az Igét, azokon látszik ez a szabadság, igenis jól néznek ki, mert bennük van a Szent Szellem. Bennünk van tehát a Szent Szellem, és a szeretetnek a szellemét adta nekünk, a józanság szellemét adta nekünk, az erő szellemét adta nekünk, ezért ezt használnunk kell. Ezek szuper fegyverek, és az ördög pedig nem képes működni a természetfelettiben, mert vak ott!

Csak a hústestiségben tud tapogatózni, a törvényekben, a kötésekben, az az ő területe, a vallásosság, ami arra lenne jó, hogy téged kötésekbe süllyesszen. De Isten nem a félelem szellemét adta nekünk. Mi társörökösök lettünk Krisztussal! Óriási dolog ez, Istennek a fiaivá lettünk! Erről szól a pünkösd. Óriási kenet jött a gerinc és a keresztcsont környékén.

Úrvacsorát vesszük először, megünnepeljük a Szent Szellem pünkösd napját. Ennél rövidebb jegyzeteket, már régen nem hoztam, gyakran fogok így jönni, hogy kijöjjön, amit a Szellem akar.

Az alhasi területeken is két oldalon óriási kenet van, az a rák, ami benned munkálkodott volna, az halott! Minden cellája, minden sejtje kiszáradt a testedből, az élet forrásáról levágattak ezek a sejtek, és nem szaporodhatnak túl azon a mértéken a sejtjeid, mint amit Isten rendelt. Nem sokasodhatnak, nem burjánozhatnak ezek a sejtek, mert a Szent Szellem a vezér a testedben. Ő irányítja ezeket, és meg is fiatalodunk, megújulunk nap, mint nap a belső emberben, és ez kisugárzik. Dicsőség Istennek.

Az Úr asztalánál szolgálókat kérem szolgálatra. Szeretnék még valamit elmagyarázni. A tiszteletről kell szólnom, most pl. az Úr Jézus Krisztusunknak a megváltó munkáját, a Mennyei Atya eltervezett hatalmas megváltását tekintjük tisztelettel. De még ennél is sokkal többről van szó, a kapcsolatainkban meg kell jelenni a tiszteletnek.

A más felekezetek gyülekezeteit pl. hogy ők hogyan vesznek Úrvacsorát, nem szoktuk ezt semmilyen módon kibeszélni. De van, hogy az emberek nem adnak tiszteletet, és amikor az ember ezt meglátja, akkor látja, hogy előbb-utóbb ott a bajok is következnek majd.

Egész életünk során, egész kisgyermek korunktól kezdve, szükséges lenne a tiszteletre nevelés, amikor nem nevelik a gyermeket arra, hogy tiszteletet adjon, vagy amikor észreveszed, hogy az illetőtől nem kapod ezt a tiszteletet. Pásztorainknak nagyon nehéz útjaik voltak ezért.

Ma mindenképpen szeretnénk, amikor az Úr asztalához járulunk ezt a tiszteletet szem előtt tartani, az Úr tiszteletét. Megtiszteljük Őt, becsüljük Őt, és nem formulákat akarunk most nektek magyarázni, hogy hogyan és mint csináld, a szívedben legyen meg ez az érzés. Legyen a szíved teljes ezzel a tisztelettel. És más felekezeteket is ugyanígy tisztelettel tekintünk. Nem bántjuk őket, nem kezdjük ki a szánkkal sem őket, semmilyen formában.

Az I. Korinthus 11-ben, amikor Pál az Úrvacsoráról ír, és azt írja, hogy azok, akik magukat nem vizsgálják meg a szeretetben járás tekintetében például. Itt van az egyetlen hely, ahogy a Biblia írja, hogy ezért vannak sokan, akik alusznak közületek. Nem jártak szeretetben, nem tekintették a másikat tisztelettel Krisztus Testében úgy, ahogy azt kellett volna. Az Úr ezt rögtön az elején hozta, hogy ezt említsem meg.

A pásztoroknak is fogok erről beszélni holnap, amikor összegyülekeznek. A kapcsolatainkban ennek a tiszteletnek jelen kell lennie. Nagyon nagyra értékelem ezt bennetek, amikor ezt meglátom bennetek. Csodálatos veletek így együtt lenni, mert ez a gyarapodás útjának a kulcsa, hogy Isten meg tudjon minket áldani, és Isten igen közelről figyeli ezt.

Ezért megvizsgáljuk magunkat ebben, és megbocsátunk másoknak, mert Isten is megbocsátott nekünk. És szeretetben járunk, és amikor megbocsátottunk valamit, onnan tudjuk, hogy megtettük, hogy elfelejtettük azt, többé nem emlékezünk rá, mert az e világ istene körbe jár, és vannak tanítványai.

Álljunk most fel, felkészítjük a szívünket, az Urat most felemeljük, és megemlékezünk az Ő megtört testéről, mert az Ő sebeivel mi megkaptuk a gyógyulást, és mi ezt most befogadjuk a szívünkbe, ezt a megtört drága testet, megsebesített testet, amely értünk töretett meg, és ezért szent és isteni egészségben járhatunk. Erre tekintünk, nagy tisztelettel és magunkhoz vesszük a kenyeret, ami jelképezi az Ő testét, hogy ezzel élünk. Köszönjük. Ámen!

Ugyanígy az Ő drága kiontott vére, amely a kereszten kiontatott, tudjuk, hogy megtisztított minket minden bűntől, minden hamisságtól tisztára mosott. És a hatalmas feltámadás, az Úr Jézus Krisztus feltámadása, az az új élet, amelyet ebben adott nekünk. A mai napon, ezt cselekedvén erre emlékezünk, a mi Úr Jézus Krisztusunk kiontott vérére, amely minket megszentelt. Ámen!

„Ráadás”: El ne feledkezzetek arról, amit ma hallottatok a tanításban, hogy a szellemi imádság épít és többet imádkozzatok, mint amit eddig. Biztos, hogy veszteni nem fogtok általa, hogy nyelveken imádkoztok. Ez egy hatalmas ajándéka Istennek! Gyönyörű együtt lenni a Szent Szellemmel! Áldás és gyarapodás legyen rajtatok! A sátorotok kiszélesítésnek ideje, a változások ideje ez! 

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

   

  

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL