2013.12.19.  

HATALOM

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. december 15.

Amikor Jézus a kereszt előtt állt, látta azt az örömöt, ami a kereszt után várta Őt! Vannak olyan fordítások – így a görög is – amelyek hozzák ezt az igazságot. Megvolt a célkitűzés előtte, hogy az Atya jobbjára lesz magasztalva.

Ugyanígy tudunk mi is örömmel végigmenni a megpróbáltatásokon, ha látjuk a végét. Mert a hitünk közben – amely értékesebb a tűzben megpróbált aranynál – még erőteljesebbé válik és látjuk a kimenetelt a túloldalon. Ezért tudunk keresztülmenni a próbákon is örömmel.

Amikor az imakonferencia napokon összejövünk, akkor arra is számítunk, hogy a Szent Szellem mozdulásait jobban érzékeljük. Főleg a tudás szava ajándékban szeretnénk nagyon erősen növekedni a jövőben. Az Úr ugyanis így mozdul, amikor az elveszetteknek a figyelmét szeretné megnyerni.

Istennek a szellemi ajándékairól olvashatunk a 1Korinthusi levél 12. fejezetében. Szoktam hivatkozni rá, hogy itt lehet felfedezni az Úrnak a szolgálatait, a Szent Szellem munkáit, az Atya dicsőségére. Ezek Istennek a működései, gyakorlatilag meghatározott időszakokban.

Egy változás előtt állunk, az utolsó napokban vagyunk, és ezt mindenkinek fel kell ismernie majd. Én már részt vettem az Úrnak néhány ilyen mozdulásában. Egy-egy ilyen mozdulása Csehszlovákiában volt. Nagyon szükséges ilyenkor, hogy a tudás szava ajándéka erősen jöjjön, és egy különleges úton jöjjön elő.

Negyven éve szolgál egy szolgálótársam a gyógyító kenetben, és Indiába kaptam egy meghívást általa. Egy három hetes szolgálati turnus lenne november tájékán, de ez elég messze van. Nemcsak engem hívott, hanem első helyen hívott egy másik szolgáló testvéremet, aki már a sátras összejövetelek idején is szolgált.

Soha nem hallottam eddig az ő szolgálatáról, nem ismertem, de ez nem jelent semmit. Egy anglikán papszolgáló, azután megkeresztelkedett a Szent Szellemben. A gyógyítások ajándékaiban, a gyógyító kenetben, a tudás szavában és a személyes próféciák ajándékaiban kiválóan szolgál. 40 éve utazott és szolgált.

Másik szolgáló szintén ugyanígy, 30-40 prédikátort gyűjt össze maga köré. Malajziába is fog menni és Ausztráliából jönnek. Itt angol nyelvű szolgálatokat keresnek csak, itt nem fogok tudni lehetőséget biztosítani nektek, hogy velem jöjjetek majd. Indiának különböző államaiban más és más nyelvet beszélnek.

Együtt utaztam a gépen valakivel, aki ott járatos és fegyverkereskedelemmel foglalkozik. Tehát Indiának az egyik legfontosabb forráspontja. Izraeli kormányszintű, nagyon fontos kapcsolatai vannak. Amikor különböző államoknak a kormányzói, vezetői így összejönnek, nem értik meg egymást. Úgyhogy egy elég nehéz felállás ez, ilyenkor angolul beszélnek, közös nyelv az angol.

Az 1Mózesben olvassuk az Igében, hogy Isten az ember számára 120 esztendőt szabott. A Zsoltárokban később olvassuk, hogy 70-80 esztendő, amit az ember megélhet. De [az Írás] pontosan így szól, hogy Isten 120 évet rendelt az embernek. (1Móz. 6,3)

De azután ez a  120-as szám   előfordul jubileumi fogalomkörben is. Jubileumi időciklusok ezek, ötven éves   időperiódusok. Az  ószövetségi  illetve az újszövetségi   részen  összesen  120 ilyen  50 éves  jubileumi   periódus  található.  [120 x 50 év = 6000 év]  És az utolsó 1994-ben  lejárt

Tehát beszéltünk arról, hogy vérholdak jönnek. Április 15-e lesz az első vérhold. Nagyon fontos események lesznek ezek. A gyógyító kenetben és az evangelizációs munkában is nagy váltások jönnek. Gyakran fogtok olyan természetfeletti megnyilvánulásokról hallani, mint például ami Romániában történt. Az egyik gyülekezetünk tagját kiadták a kórházból, hogy meghalt. Odahaza, a ravatalozó ágyán feltámadt, sok-sok órára a halálát követően.

Éhes és szomjas volt, vacsorát kért, megette a vacsoráját. A családtagjait ez bizonyára meggyőzte arról, hogy van élet a halál után is. Tehát ezek az első jelei annak, amilyen idők előtt itt állunk. Hallottam a híreket egy gyülekezetről, hogy a gyülekezet tagjai az utóbbi időben kilenc halottat támasztottak fel.

Az Úr arra szólított ma engem, hogy a hatalomról beszéljek nektek. A hatalomról sokféleképpen lehet tanítani. Kenneth Haginról például az a történet járja, ami egy valóságos történés, hogy ő a halálos ágyán gyógyult meg úgy, hogy megértette a hatalmát. Amit tudnunk kell az ördögről az, hogy hatalmunk van felette, és a lábunk alatt van!

A kötés és az oldás hatalmáról fogok szólni, ami a miénk.

Miután Hagin meggyógyult, a félelem és a gyötrelem szelleme kezdte őt követni. Ismerte, tanította az Igét akkor már sok-sok éve. És úgy volt a nyomában ez a félelem szellem, mint egy kutya, hogy mindazt, amiből meggyógyult, vissza fogod kapni.

És volt egy álma, egy oroszlán jelent meg az álmában. Ahogy szólt Hagin a társainak, azok mind elszaladtak. De Hagin látta, hogy nem tud elszaladni, és ezért felvállalta, hogy szembesül a helyzettel. Ez az oroszlán valójában a félelmeit jelképezte az álomban. Az oroszlán körbeszaglászta és elment, nem bántotta.

A legnagyobb dolog, ami az ördög kezében van, azok a félelmek. Meg fog gyötörni vele, ha hagyod. De megkötözheted, szólhatsz ezeknek a félelmeknek. Ha ezt nem teszed, akkor gyötrődésekben, gyötrelmekben leszel.

Tehát egymagában, ha bezárod az ajtókat, az sem segít ezen, mert az Úr angyalai, és a szellemi hitednek a bástyája kell, hogy uralmat vegyen e felett. A mi világunk egy szellemi birodalom, egy szellemi királyság. Nem test és a vér ellen van a tusakodásunk, a harcunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, szellemi erők ellen.

A világ érzékeli ezeket a szellemi erőket. Ahogy az ember növekszik az Úrban, ahogy növekszünk és lépegetünk fel azon a létrán a következő fokokra, úgy egyre inkább talán szembesülünk ezekkel az erőkkel, nem csak álmokban.

A múlt héten az egyik történés például, hogy az egyik autómat szervizbe kellett vinni, és ott kellett, hogy dolgozzanak az autón 1-2 nap. Találtak rajta valamit megint, amit meg kellett javítani. Ott, abban a műhelyben tolvajok is voltak, mert utána jöttek ezek a látások arról, hogy az autómat ellopják, és így és úgy…

És ahogy ezt érzékeltem szellemben – az Úr megengedte, hogy ezt érzékeljem –, azonnal hatalmat vettem felette, de azért ez jelen volt. Tehát egy aggodalom formájában, egy félelemként jelentkezett. És az ember ilyenkor azon kapja magát, hogy ennek megfelelően tesz dolgokat. A kulcsot máshová teszi az ember…

Olyan biztonsági riasztó rendszer van beépítve az autómba, hogyha nem kapcsolom ki télire, akkor az akkumulátor is lemerül. El sem indulnak ezek az autók ilyen biztonsági rendszerrel. Tehát magában az autómban is van egy ilyen védelmi rendszer, plusz egy másik védelmi rendszert is építettem hozzá. Figyelni kell az akkura, hogy le ne merüljön tőle.

A lényeg, amiért mondom ezt, hogy az ember, a különböző életterületeken hasonlókat tapasztalhat. Eljön az idő, amikor az ember alkalmazza az Igét, és utána az Úrban kell megbíznia. És meg kell állni, s szembe kell nézni a hazugságokkal, mert az ördög szertejár, keresvén, hogy kit nyelhet el. Keresi, hogy kit nyelhet el.

Egyetlen dologgal tud megragadni téged, a félelmekkel. És a félelem gyötrelemmel jár. A félelem gyötrelmeket hoz az emberre, napokig is ott lehet. Aggodalmaskodni kezd az ember, és aggodalmaskodik, pedig ott van az Írás, hogy a gondjainkat mind az Úrra vessük, egyszer és mindenkorra.

Ha az ember annyira aggodalmaskodik valami felől, hogy nem tud azért otthonról elmozdulni sem, akkor hozd be azt a gyülekezetbe, és ejtsd bele az adományos dobozba, s minden félelmedtől meg fogsz szabadulni. Tehát ha nem is szó szerint, de így kell tenni, odaadni az Úrnak.

Amikor az ördög jön és hozza az ijesztgetéseit, hozza a halál gondolatát, a halálfélelmeket, ugyanígy kell ellenállni. Igéket és egy nagyon jó tanítást hoztam a mai napon. Ugye nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a fejedelemségek, hatalmasságok, a sötétség minden ereje ellen.

Miután elvégeztük a megállásunkat, mit kell tenni? Újra imádkozni? Aggodalmaskodni? Egész éjszaka aggodalmaskodni kell? Nem! Miután mindezeket elvégeztük, megálljatok! Meg kell állni, ellene kell állni, s így lehet felnövekedni szellemiekben.

El kell kezdeni használni, gyakorlatozni a hitünket. A mi hitünk az értékesebb az aranynál. Isten egyetlen dolgot néz, és egy dolog érdekli, hogy a hitedben ki legyél fejlesztve. Tehát, mi nem Isten hadserege vagyunk, hanem mi királyok és papok vagyunk Istennek. Az Úrnak a serege, azok az angyali seregek Mihály vezetésével, mi pedig királyok vagyunk.

Vannak Zsoltárok, amelyeket ezernél többször meghallgattam az elmúlt években. Többek között azt írja, hogy a nyelvünk olyan, mint az írnoknak a tolla. Vagyis kell, hogy legyenek dolgok, amelyeket kimondunk olyan hatalommal, hogy megváltoztatunk dolgokat. Leírjuk azokat. Így azután tudnunk kell azt, hogy amit megkötünk a földön, a mennyben [a szellemi birodalomban] is kötve lészen, és amit megoldunk a földön, a mennyben is oldva lészen.

Amikor mentem az úton, minden egyes közlekedési lámpánál meg kellett kötnöm az ördög erejét. Déli része Dallasnak abban az időben nagyon erősen a sötétség hatalma alatt állt. Negyven lámpán keresztül kellett, hogy menjek, hogy eljussak a munkahelyemre. Bibliaiskolába jártam nappal, éjszaka pedig dolgoznom kellett.

Volt olyan, hogy a lámpa zöldre váltott, és az oldalról érkező először lefékezett, azután gondolt egyet és átment a tiloson. Mondtam, hogy itt ennél a saroknál még nem kötöttem meg az ördögöt. Ha rosszabb lett volna a helyzet, akkor egy tökéletes ütközés jött volna elő egy részeg emberrel.

Tehát egy szellemi királyságnak a tagjai vagyunk. Teljhatalmunk van! Az Úr Jézus felmagasztaltatott az Atyának a jobbjára, s nekünk adta a nevét. Ebben a névben legyőzte az ellenség minden erejét.

Az életünkért nem kapunk ítéletet. Mi az, amiért ítéletet kapunk? A szerint mérnek majd meg minket, hogy mi az, amire minket Isten elhívott. Semmi más nincs a mérőserpenyőben, csak az, hogy mi az, amire idehelyezett minket az Úr? Ne kerülj most kárhozat alá, hogy erről beszélek.

Az elhívás megváltozhat az élet különböző szakaszain. Vannak Istennek elrendelt helyei.

Számomra egy időben a Bibliaiskola volt az a hely, azután egy másik helyet rendelt ki nekem. Az is egy jó hely volt, arra az időre. Tizenhat év elteltével egy újabb helyet rendelt el nekem, itt Európában volt ez a hely.

Róma 12,2-3.

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. 

Az ember a gondolkodásmódjában tud elváltozni a világ dolgaira, és Isten ezt megérti. És ezért törekvésünk kell, hogy legyen, hogy megújítsuk a gondolkodásmódunkat, és úgy kezdjünk el gondolkodni, ahogy Isten teszi. Tehát, ha az ember újjászületett és visszajár a gyülekezetbe, akkor már Isten jóakaratában van.

Mert ugye szellemi felnőttkorban még nem lehetsz, ha még csak éppen újjászülettél, mint a kisbaba, akit ma bemutattunk itt az Úrnak. Idő kell neki, hogy felnövekedjen, mert most még csak csecsemő. Így tehát fel kell növekednünk szellemi értelemben és közben meg kell újítani az elménket.

Az Úr Jézus Krisztusnak a gyülekezeti Teste csecsemőkorban van! Törvények alatt tartják a hívőket, olyan rendelkezések alatt, amelyek nem mérvadók Istennél. A keresztények törekvései, hogy szeretnének Istennek tetszeni. Ez pedig csak időfecsérlés.

Tehát az Úr akaratának következő helye, rendje, amikor az Úr megengedő akaratába kerülsz, vagyis elfogadható akaratában vagy az Úrnak. A szolgálatokban is van egy idő, hogy fel kell, hogy növekedjenek.

Amikor Ausztráliában pásztoroltam, alapvetően az történt, hogy meg kellett tanulnom a gyógyító kenet működéseit. Akikkel majd Indiába megyek szolgálni, közülük 14 személynek van szolgáló kártyája. Annak idején 120-an voltunk, akiknek ki lehetett volna lépni, nagy csapat voltunk. Én a nyájamat mindig jól tápláltam, és felnövekedtek.

Tehát volt, hogy Istennek a akaratában voltam, volt, hogy az elfogadható akaratában voltam. A tökéletes akaratában pedig akkor mozdultam, amikor eljöttem az akkor még Csehszlovákiának nevezett országba és utána Magyarországra.

És oda növekedett fel a szolgálatom, hogy Isten várja, hogy más nemzetekben is szolgáljak, nemcsak Magyarországon. Ha hallottad volna Dick Mills próféciáját, legalább száz nemzetet felsorolt, ahol várja az Úr a szolgálatunkat. Tehát nemcsak, hogy én személyesen, fizikálisan képes leszek oda elmenni, hanem a mi szellemi kapcsaink ki fognak terjedni oda.

Van tehát egy folyamat, amiben részt kell venni, ha valaki fel akar növekedni. Vannak akik, amikor idejönnek, kárhozat alatt vannak. Úgy érzik a szívükben, hogy úgy élték az életüket, hogy annyi rossz dolgot tettek. Istennek mi jót tudsz úgy tenni, ha állandóan kárhozat alatt van a szíved és a bűntudat alatt élsz?

Olyanokról beszélek, akik évekig jártak ide és a hitükben nem volt feljebblépés. Nem az számít, hogy az ember hogyan kezdi, hogy hogyan jön be, hanem hogyan végzi, hogyan fejezi be. Tehát nem kell, hogy az ember szégyenkezzen bármivel kapcsolatban is, mert az Úrnál vannak ezek.

Én a ti szellemi felnövekedettségetek állapota szerint fogom kapni az ítéletet, hogy ti hogyan vagytok felnövekedve. Elviheted a lovat az itatóhoz, de hogy igyon is, arra nem fogod tudni rákényszeríteni.

3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. 

Azok, akik feljebb gondolkodtak, mint kellene, közülük már nagyon sokan elmentek közülünk. Isten odaadta nekünk a hitnek ezt a mértékét, ez egy nagyon fontos mérce. Amikor újjászületünk, mindannyiunknak megadatik ez a mérték. S amikor beleszületünk a királyságba, el kellene kezdeni ezt a hitet használni, és így fejleszteni. Isten nem személyválogató.

A saját személyes életedre vonatkozóan is élhetsz az oldás-kötés hatalmával és a szomszédságban is a betegségek, a zaklatások, zavarások ellen. Bármilyen rendellenességet látsz, használhatod.

Az első évben, amikor újjászülettem, a hitemet elkezdtem használni Izraelre. Mondtam az oktatómnak, hogy változást várok a politikai felállásban. Az egyik párt már akkor negyven éve bent volt és a másik párt fog színre jönni. Vezetői beosztásban volt ez az illető.

Megnézte az előzetes felméréseket, s azt mondta: egyáltalán nem úgy néz ki, hogy itt változások jönnének. Azután, ha megnézted, hogy kik nyerték meg a választásokat: a munkáspárt elvesztette, negyven év után először került ilyen helyzetbe. Senki nem tudta előre.

Tehát szellemiekben olyan dolgokat leszel képes észlelni, amit a fejedben soha nem gondoltál volna. Olyan időkben élünk, ahol a hamisítványok is a megtévesztés szintjén ott vannak, például szolgálatok is. Nincs például olyan hatalmuk, amiről gondolták, hogy van.

Amikor Ausztráliában éltem, a szolgálatok nem sokat végeztek, de most, hogy én visszamentem, ide akarnak jönni, hogy megszerezzék ezt a kenetet. Vannak gyülekezeteik és prédikálnak. Mindenki szeretne ott is előbbre jutni a kenetben.

Tudják, hogy valami hibádzik, és a Szent Szellemet az ember képes kioltani. Nem a hívőkről beszélek, hanem a prédikátorokról szólok. A szolgálatok képesek sajnos kioltani a Szellemet. Mindegy, hogy mi történt a múltadban…

Jézus megkérdezte a tanítványoktól, hogy kinek mondanak engem az emberek? Mondták, hogy Illésnek, Jeremiásnak, egynek a próféták közül… És újra feltette a kérdést most már a tizenkettőnek, hogy de ti kinek mondotok engem?

A tizenegy nem szólt semmit. Egy közülük azt mondta, hogy az élő Istennek Fia. És Jézus válasza az volt, hogy nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám. Kijelentés formájában nyerte ezt el Péter.

A következő fejezetben, ha megnézzük Pétert, felmennek a hegyre az Úrral. De a hegynek a legtetejére csak három tanítványát viszi Jézus, a többieket hátrahagyja. És ott Jézus megdicsőül, a dicsőség felhőjébe kerül, s Illéssel és Mózessel kezd el beszélni.

Ahogy növekszik az ember, és az Úrral feljebb kerül, az Úr ott másként jelenik meg. A hegy tetején, a hegycsúcson másként vannak a dolgok, más a levegő is, s az Úr is más. Az Úr megdicsőült formában jelenik meg. Nem ugyanazt az Urat találod ott fent, mint aki lent a kis bárányokkal, a csecsemőkkel van, vagy a völgyben kapott kijelentéssel.

A hegycsúcson Péter azt válaszolta… Pétert nem kérdezte senki, nem volt benne, a párbeszédben. Vagyis nem az ő dolga lett volna, hogy mondjon valamit, mert az Úr beszélgetett ott Illéssel és Mózessel. És Péter mit mondott a hústestből szólván?

Hogy építünk itt három sátrat. De az Úr előtte ezt már lerombolta, mert mondta Jézus, hogy egy szellemi házat fog építeni. Megértette, köszönjük Istennek. Mi az, amit Péternek tenni kellett volna? Akkor zárva kellett volna, hogy legyen a szája. Van, amikor az embernek az a legtanulságosabb, és úgy tud tanulni legtöbbet, ha csukva tartja a száját.

Volt egy helyzet Ausztráliában. Ahelyett, hogy figyelmezett volna az illető, aki ott velem volt, be nem állt a szája. Pedig én akartam volna hallani a másiktól, aki velem volt, hogy az mit mond nekem, mert ő egy más szinten volt fent. Erre a velem levőnek be nem állt a szája.

A pásztornak volt egy alkalma Haginnal, ami nagyon ritka, hogy egy pásztor tartotta az alkalmat. De, mivel Hagin jóváhagyta, hogy jöjjön és tartsa az alkalmat, ez a pásztor kellett, hogy valamit tudjon. Ő beszélni akart Haginnal. Bejött és elkezdett beszélgetni vele a két alkalom között. Beszélgetett és csak folyt a beszéd.

A másik pásztor azt mondta magában, hogy ahelyett, hogy beszélne, inkább figyelnie kellene. Nincs túl sok ideje. Már az is megtiszteltetés, hogy itt lehet. És egész idő alatt be nem állt a szája, s csak folyt belőle tovább. Azután eljött az idő, Haginnak mennie kellett a következő összejövetelre. Mondta, hogy köszönöm, most már mennem kell.

Tehát így nem kapott az Úrtól semmilyen tanácsadást. Mert van, hogy az embernek egy lehetősége nyílik arra, hogy az Úrtól egy tanács jöjjön. Nekem abban a helyzetben öt órába tellett, mire megértettem, hogy miért vagyunk együtt. Egy prófécia volt a levegőben. Én is kaptam egy próféciát, meg egy másik személy is.

Tehát az embereknek keresniük kell az Urat, s kívánniuk kell ezeket a kijelentéseket, maguktól nem jönnek. És kívánni kell a tanításokat is. Ti húzzátok ki belőlem ezeket, maguktól nem jönnek ki. Ma egy nagyon jó jegyzetsort hoztam, ebből merítetek most éppen. Mi volt Péter számára a megértés, a kijelentés? Hogy csukja be, zárja be a száját, mert itt az ideje, hogy elhallgasson.

A szuper szolgálatokat, a nagy szolgálatokat, ha nézem, próbálnak a kijelentéseikből megélni a völgyekben. De Jézussal tovább kell menni, felfelé a hegyen. Visszautasították a kegyelem üzenetét sokan, a kegyelem Evangéliumát.

A törvényből ugyanis semennyit hitet sem nyer az ember, csak csecsemő marad. Fel kell növekedni. A hit hallásból van, a hallás Isten Igéjéből. Csak Isten Igéjéből jöhet a hited! Amikor az ember a törvényből próbál Istennek tetsző életet élni, akkor csak oda jut el, hogy a lelkiismerete kárhoztatva, bűntudatban van, és nem működik a hite.

Ha Istennek tetsző életet akarsz élni, akkor fel kell növekedned az Ige táplálása által a hitedben. Nem akadémikus tudásról beszélek, mert arra is szert lehet tenni, ha az ember sok mindent tud; hanem szellemi táplálásról beszélek, amikor a Szellem megállít, és azt mondja, hogy ezen a részen időzzél, és ebből merítsél.

1Korinthus 12,4-6.

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. 

Tehát mindannyiunkról szól itt az Ige, és mindannyiunk esetében van egy elhívás Istentől, és ahhoz ajándékok, és az úgy folyik rajtad keresztül, ahogy a Szellem akarja. Bárkire igaz ez a Gyülekezetben. Az evangélisták például a gyógyító kenetben és a gyógyítások ajándékaiban lesznek megáldva.

De rajtad keresztül is megnyilvánulhatnak az ajándékok. Ha nincs senki más egy sürgősségi esetben, akkor ezek az ajándékok, rajtad keresztül is jöhetnek. De az ajándékok lakozását a prédikátoroknál fogod látni, hogy ott lakoznak ezek az ajándékok.

5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. 

Vegyük megint az evangélistát példának, mert velük tudok mindig a legjobban példázni. Nézd meg, hányféle evangélista van. Különböző gyógyulások jönnek elő, különböző területeken esetleg, különböző szolgálatokban. Én például olyan szolgálatban üdvözültem, hogy az evangélista asszony csak énekelt. Ha én énekelnék, nem túl sokan térnének az Úrhoz.

De ő azt mondta, hogy nekem nem kell mást tennem, én egyszerűen csak éneklek az Úrnak. Nekem pedig egy dolgom van, hogy bezárjam a számat a dicséretnél. Mert örömteljes zajokat lehet csapni az Úrnak, én abban jó vagyok.

6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. 

Láttam változásokat. A különböző időszakok képesek megváltoztatni a szolgálatokat, mint a negyvenes-ötvenes évek szolgálata. Más és másként jöttek elő a szolgálatok. Tehát magunkat fel kell készíteni a változásokra is, ahhoz, hogy Isten használjon minket.

Az utolsó prédikáció, amit hallottam, mielőtt eljöttem, mint misszionárius, egy időskorú prédikátor volt. Nagyon rég szolgált, egy ötezres gyülekezetnek volt a társpásztora. Előhozott éppen akkor egy tanítást és dicsérem érte az Urat.

Azok mind helybéliek voltak, akik ott voltak, ismertem is őket, és ők nem készültek sehová menni. De hűséges volt az Úrhoz és elprédikálta egy emberért. Nem tudta, hogy kinek szól, de nekem az volt az üzenet, ami kellett: Istennek a katonája nem lehet, hogy az élet dolgaiba belegabalyodjon. (2Tim. 2,4)

Ez volt az én üzenetem akkor. Megértettem ebből, hogy Isten mit mond akkor nekem. Habár voltak örökségeim (földek és vagyon) és lehetett volna abba az irányba menni, de ezeket mind feladtam az Úrért, eladtam.

Olyan kötést jelentett volna az életemre, amit nem tudtam felvállalni a szolgálat mellett, és ezektől az elfoglaltságoktól kellett mentessé tenni az életemet. Harminchat-harminchét éve vagyok most már távol attól az életemtől.

Az idősebbik fiamnak egy olyan munkája van, hogy képes belelátni ezekbe a földügyekbe, papírokba, dokumentumokba. Ért hozzá. Elküldte nekem ezeket egy pdf fájlban, de még ki sem nyitottam, annyira nem érdekel.

Ezek a földbirtokok, tulajdonjogok csak az egyik megyére vonatkoznak, de nem érdekelnek. Mert vannak dolgok, amelyekbe egy prédikátornak nem szabad belemennie, ha Isten felkentje akar lenni. Főleg akkor, ha valakit a gyógyító kenet érdekel.

Nálam is megesett az a hiba, hogy a tanító kenetbe olyan mélyen mentem bele, főleg Ausztráliában, hogy megfojtottam vele a gyógyító kenetet. Azután megtértem ebből. Tehát magyarázni kell tudni azt, hogy a Szellem mit szeretne tenni. Erre kell egy magyarázó.

Tehát, hogy mihez kezdjek, ha ide kilépek? A tanítás előtt elkezdjek-e imádkozni a hívekért, vagy a dicséret hosszabb legyen, esetleg énekeljünk még az Úrnak, vagy most szakítsuk félbe, és valami mást tegyünk? És ez a tizennegyedik fejezetben található.

1Korinthus 14,27-29.

27. Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:

28. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; – Emlékeztek, hogy mondtam azt a szájról, hogy valamikor be kell csukni? – hanem magának szóljon és az Istennek. 

29. A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak; és a többiek ítéljék meg.  

Ez a magyarázó, nem az a szolgálat – egyetértek Kenneth Haginnal –, mint amikor a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata folyik. Lehet, hogy belefoglaltatik, de ez a magyarázó azt a helyet kell, hogy ellássa, aki meg tudja érteni, hogy mit akar az Úr azon a helyen.

Amikor kezdtem, most már majdnem 40 éve, a gyógyító összejöveteleken beszéltek az emberek nyelveken. Elvárták, hogy aki elől áll, a prédikátor, azt magyarázza meg. Az illető észre sem vette, elhanyagolta. Miért? Azért, mert egy magasabb rendű ajándék volt működésben.

1Korinthus 12,27-28.

27. Ti pedig a Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint. 

Vagyis Krisztus Testének mindannyian egyenként a tagjai vagyunk. Mondd: – Ez én vagyok, a tagja vagyok!

28. És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben - némelyeket, nem mindenkit –, először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit. 

A Róma 12-ben is megtalálod ezeket felsorolva, és valamelyikhez oda vagy kapcsolva szellemi vonatkozásban. Szoktam gondolkodni azon, hogy amikor eljön majd az elragadtatás, sokan fognak csodálkozni, amikor meglátják, hogy hová kapcsolta őket az Úr eredetileg. De megsértődtek, elhagyták a helyüket, és nem érték el soha azt, amit Isten célzott a számukra.

A Bibliaiskolában láttam egy ilyet. Nem végezte be a Bibliaiskolát, mert annyira fortyogott benne, hogy neki el kell mennie prédikálni. Elengedték. Kimaradt arról a szemeszterről, amire szüksége lett volna.

S amikor visszajött, akkor, ha láttál valami szomorú arcot, mert összeütve-verve, szomorú arccal, csalódottal jött vissza. Akkor látta be, hogy ott kellett volna még maradnia. De annyira sietve kellett neki menni. Bizony nagyon kemény a talaj odakint, ezért nem sietséggel, kapkodva kell kimenni.

Az egyik nagy neves szolgálat azt mondta utólag, hogy mindenkitől elnézést kér, hogy nem említette meg annak idején, amikor kimentek a szolgálatba, hogy milyen nehézségek várnak rájuk. De azután rájönnek idővel, akik kimennek. Sokan megállják a helyüket, köszönjük Istennek. Egy olyan hely, amire gondoltam, hogy még ma időt szakítunk:

Filippi 3,20.

20. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; 

Mi a menny állampolgárai vagyunk. A mi állampolgárságunk a mennyből való. Olyan igazságot merítünk most, amely mindenki számára rendelkezésre áll.

Máté 18,18-20.

18. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. 

Vagyis, amit megengedsz, amit elnézel, eltűrsz a földön, az a mennyben [a szellemi világban] is ugyanúgy lesz, és amit megkötsz itt a földön, vagyis leállítasz, megtiltasz itt a földön, az a mennyben is ugyanúgy lesz. Más szóval, addig a mennyből semmit nem állítanak le itt a földön, amíg te azt meg nem teszed az itteni hatalmaddal.

Jézus mondta, hogy – meg van írva! Mindig a szellemi gyökerekhez, az Igéhez ment. Az Igén kell tehát cselekednünk, és ez teszi könnyűvé a dolgunkat. Mert az élet és az erő az Igében van. Az én beszédeim Szellem és élet, mondta Jézus. Szellem és élet!

Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél. Semmi nem lett az Ige nélkül. Jézus volt az Ige. Az Ige nélkül semmi nem lesz ma sem, úgyhogy ezen kell cselekednünk. Vagyis az életünkben bármivel képes vagy így, ezen igazság alapján foglalkozni. A félelemmel és a gyötrelemmel is.

Ha elbánsz vele így és megtetted a dolgodat az Ige szerint, utána már csak meg kell állnod benne. Azok a gondolatok, amiket az ördög hoz, le lehet állítani – a szánkkal, hálaadásokkal. A legerőteljesebb dolog, amit tehetsz, a hálaadások. Az ördög ezt mindennél jobban gyűlöli.

Mert amivel szeretne téged ‘táplálni’ az ördög, az ő félelmei, az ő gondolatai, az ő halál munkái. Felhívhatod a segélyszolgálatokat, a mentősöket, bármilyen segítséget, nem fognak tudni neked úgy segíteni.

Ha a személyes életedben elbántál az ellenséggel és látod, hogy milyen hatalmas győzelmet vettél, az Úr fog használni a hitedben más területeken is.

Az Úr így mutatta nekem például, hogy foglalkozzam valamivel Szíriát tekintve. Egy Igét adott és azon az egy Igén állva. Negyven éve élem ezt az életet, hogy az Igén cselekedtem. Tehát nekem nem kell megcselekednem, amit az Ige mond, nekem csak hinnem kell benne, s az Úr cselekszi.

Fel fogod fedezni az út során, hogy vannak dolgok, amiket csak Isten képes megtenni. Érted vagy neked, vagy a te életeden keresztül a világban. Csak Ő! És akkor fogja megtenni, ha te hitben cselekszel. A 19-es vers az, amit Ausztráliában mindig is tanítottam, hogy ezt tenni kell.

19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. 

Vegyük például az éneklést. Kálmán énekel, és én beleénekelek. Képzeljétek el, micsoda harmónia lesz abból. Tehát teljes összhangban, teljesen egy akaraton kell, hogy legyenek. Ezért én ilyenkor legtöbbször egy prédikátorral imádkoztam legtöbbször, egy evangélistával.

Tudtam, hogy miután egy akaratra került velem, utána egyből tovább is ment. Nem volt ideje azon morfondírozni, hogy mi lesz, vagy hogyan lesz. És amikor jöttek a gondolatok, hogy áhh, úgysem sikerül ez a dolog, nem szerezted meg azt, ami kell, akkor kell mondanod: Köszönöm Uram, dicsérlek Uram, meg van nekem, mert a dolog eljött hozzám!

19. … ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. 

Ez nagyon jó igazság. Vannak, amikor úgy egyezkednek egy akarattal, hogy nem sokat fűznek hozzá. Amikor a feltámadás ereje jön és működne, a szájukkal gyakran elrontják az emberek, mert nem hittek benne. Megpróbálnak valami mást helyette, mert a látás szerint döntöttek, hogy mint kellene.

20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. 

Dicsérjük az Urat ezért. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni a hatalomról. Mindig is Isten teremtéséről szólt a dolog, hogy az embert minek teremtette. Sokan vannak az újak, akiknek ezt látniuk kell.

1Mózes 1,26-28.

26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. 

27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.  

28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá;

Vessétek a hatalmatok alá, ezért vagyunk itt, mert erre megadta nekünk a hitet. Minden felett, ami mozog, hatalmunk van! Ez már itt az első fejezetben meg van írva, hogy miért vagyunk itt. Az Ő képére teremtett minket, hogy uralkodjunk. Mit mond a következő Ige?

Jelenések 1,6.

6. És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának:

A jövő héten úgy készüljetek, hogy Úrvacsorát veszünk. A gyermekeknek ott lesz a karácsonyfa alatt sok ajándék. Csak röviden fogunk tudni a jövő héten szólni, de erről lesz szó. Tehát, hogy miként lehet a hatalommal élni, ezt akartam ma nektek hozni, s hogy hogyan működik az ellenség. Álljunk fel! Nagyon sok üzenet van, és nagyon sok Ige jön elő.

Azt mondja az Úr, hogy nincs ennél fontosabb üzenet azonban. Van egy megértés, ami minden megértés felett való, a szellemi megértés, és ebből kell meríteni mélységében, és így fel fogsz kelni. Az Úrnak a jobbja fog felemelni, és rettenetes dolgokra fog tanítani, és a hatalmadat fogod gyakorolni, az ellenség minden ereje felett az életedben, és mások életében, az egész város életében. És egy új ráébredés, egy új szellemi ébredés jön az életedben arra, hogy ki is vagy te Krisztusban, és ki vagy te a kenetben, és ki vagy te az életben, és mit kell tenned a krisztusi Testben. És ha megtalálod a helyedet, és belépsz arra a helyre, és használod ott azt a kenetet, és a helyedet, odaszánni magad nap mint nap. Használd azt a hatalmat, ami neked adatott, mert ez, kegyelemből neked adatott. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus!

És ebbe az irányba mindannyiunknak lépni kell, mert ez egy új nap. Az új napnak a hajnalán vagyunk, a sötétség ereje visszaszorult. Hamis béke van a láthatáron, hamisítvány békeszövetségek, de azután Istennek igaz békessége is előjön az életedben. Az a békesség, amit te hozol elő az életeden keresztül a szomszédjaidnak, a családnak, úgy jön elő, hogy gyakorlod az éltedben ezt a hatalmat. És látni fogod azt a változást, rend lép elő az életedben. Úgy jönnek elő a dolgok, és úgy működnek majd, ahogy azoknak lenniük kell, ahogy álmodtad, vagy ahogy kívántad azt, úgy lesznek a dolgok, ezért örvendezz az Úrban, örvendezz mindenkor hálaadásokban. Mindennapon, egész nap dicsérd a Nevet.

Mondja mindenki: Elfogadom ezt! Hallelúja! Nagyon sok prófécia van a levegőben, meg fogja törni ez a szellemi erő az ellenség minden erejét. A te hited szerint lesz neked. Dicsőség Istennek. Ámen!

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL