2013.05.02. 

ELMÉLYEDNI AZ IGÉN

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. április 28.

 

Az alkalom átadása, továbbá Antal Jozefin kisgyermek az Úrnak történő bemutatása, és a jelenlévő szegedi gyülekezet és pásztoraik köszöntése után rövid bejelentésre kerül sor. Ennek keretében elhangzik, hogy június 10-17-ig Izraelbe történő utazáshoz lehet még jelentkezni.

Jim Sanders elmondja, hogy egy álma volt az éjszaka. Csak egy villanás volt, valaki előttem állt. Kérdeztem, hogy ki vagy? Azt válaszolta, hogy Li El Sanders. Azt mondtam: Ó ég, ő az én nagypapám! Egy könyvszerű, albumszerű valamit adott át nekem. Furcsa volt az álom.

Fiatalon jelent meg. Ugye a mennyben mindenki a harmincas fiatalkorában él örökké. Miután így felismertem, hogy ő az, és néhány szót váltott a körülöttem lévőkkel, ezt átadta nekem, mondtam, hogy viszlát, nagypapi. Rám se nézett többet. Nagyon komoly küldetése volt, ezt elvégezte. Ez mutatja, hogy a családjaink nagyon fontosak odaát.

Az Úr ezt a munkát végzi most, a családokat gyűjti egybe. A közbejáró imádságokban a csa­lád­tagjainkra terjed ki a legtöbb imádság most. Szeretnénk biztosak, lenni abban, hogy a csalá­dunk minden tagja velünk lesz majd az örökkévalóságban, tehát újjászületnek még itt a földön.

A pénteki napot végigevangelizáltuk, utcai szolgálatok voltak többnyire, gyönyörű meg­jelenései voltak az Úr Jézusnak, csodákban és gyógyulásokban. Így folytatjuk az egész nyarat, így fogjuk végigmunkálni. Nagyon sok halat kell még kifognunk az evangelizációk során. Sok csodát láttat velünk az Úr.

Kérdeztétek tőlem, hogy miként volt ez a pénteki nap? Hatalmas csodákat lehetett látni. Volt egy úr, aki 5 éve egy lépést se tudott maga tenni, csak tolókocsiban közlekedett. Ott előttünk hirdette utána, hogy Jézus él és gyógyít! És maga ment fel-alá, teljes erővel. Dicsérjük az Urat. Örökkön örökké. Hallelúja!

Május 1-én pásztor- és imakonferencia lesz. Május 4-én, Nagykőrösön az Arany János kulturális központban leszünk május 10-én, Kazincbarcikán, és még aznap másik három helyen is tartunk evangelizációs alkalmakat. Pünkösd hétfőjén pedig pásztor összejövetel lesz az imádságosokkal együtt.

Egy-két héttel ezelőtt lehetett érezni szellemben a változást, nemcsak itt, a világon mindenfelé. Az idők változnak, képesek vagyunk ezt érzékelni a szellemi birodalomban, és ezt lehet látni, ahogy evangelizálunk.

Amikor Arlóra érkeztünk – ez volt a második evangelizációnk pénteken –, úgy tűnt, hogy még elektromos áramot sem kapunk, tehát hangerőnk sincs, semmi. De mivel az Úr keze rajta volt, egy egész iskolacsapat jött arrafelé. Ahogy jöttek az iskolából, mind odajöttek hozzánk.

Valahova mentek azután tovább, tehát nem is tudtam előre, hogy ez a rengeteg gyermek majd mifelénk jön, de így lett. Olyan nagy lett az érdeklődés, hogy miután elmentünk, még utána is sokan ottmaradtak és hoztak másokat. Egy óra múlva, mikor már elmentünk onnan, még akkor is keresték a gyógyítót.

Az igazi gyógyító soha nem szunnyad, és nem alszik. Ő mindig jelen van. Jézus az igazi Gyógyító, de a mieinket használja ebben a munkában. Olyan jó, hogy ilyen nagy sereggel tudtunk menni, és mindenkit képes volt az Úr bevonni a munkába. Kérdésekre tudtatok választ adni, és imádkozni egyenként az emberekkel.

A múlt héten, azt hiszem, éppen arról beszéltünk, hogy milyen szükséges megújítani az elménket, hogy a mentalitásunk és a gondolkodásmódunk mennyire szükséges, hogy megváltozzon. Itt volt valaki a múlt héten is? Hallottátok?

Addig az Úr nem képes elvégezni az Ő akaratát az életünkben, amíg nem kötelezzük el magunkat, hogy igenis elmélyedünk az Igén, meditálunk, megújítjuk az elménket, és úgy gondolkodunk, ahogy Ő. Azt hiszem, a múlt héten kitűnő munkát végeztem, és nagyon jól elmagyaráztam ezt nektek.

Ehhez a múlt heti témához kapcsolódik nagyon szorosan, hogy meditálnunk is kell. Az igei meditáció nem azt jelenti, hogy olvassuk a Bibliánkat. Persze nagyon jó olvasni a Bibliánkat is, de a meditálás által van az igazi szellemi növekedésünk. Így lehet eljutni arra a helyre, szellemi értelemben, ahova szeretnénk eljutni.

Jakab 1,21.

21. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.

Pontosan így mondja: a beoltott Ige! Isten Igéje be van arra oltva, hogy képes legyen meg­tartani, üdvözíteni a lelkünket. Valamit az Úr az emlékezetembe hozott, amit lemerek fogadni, hogy senki nem tud pontosan. Az egyetemi éveim során, kellett, hogy egy könyvet is írjak.

A pekán fáról, ami egy diófajta, kinti diófajta, és erről a fáról kellett egy értekezést írnom. A termése egy héjas termés, ami nagyon népszerű az Egyesült Államokban. A pekán. Ausztráliában pickenátnak nevezik, de nem így hívják.

Arról szólt a könyvem, hogy egy ilyen fa esetében, ha egy oltást végzünk, és megnyitjuk a fának a törzsét, és egy jobb minőségű fának a hajtását beleoltjuk, vagyis veszünk egy hajtást abból a fajtából, amit szeretnénk szaporítani, még akkor is, ha az vadon nőtt bokor vagy fa, ha az az oltás végbemegy, ez a beoltás, akkor egy jobb minőséget fog teremni a fa.  

Erről egy egész könyvet kellett írni, egy értekezést. Ezek a fák olyan sűrűn nőttek mi­felénk, hogy vadon is lehetett látni. Bokrosodott, növekedett és fává lett. Nem kellett ültetni ezeket a fákat, hanem ahogy vadon nőttek, csak be kellett oltani őket.

Róma 11,17.

17. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;

Más szóval, mi mint a pogányok, akik nem a zsidó néphez tartoztunk, nekünk nem volt szövetségünk Istennel. Mi a Megváltónkon keresztül, az új teremtés által lettünk beoltva arra a tőre. Nem mi vagyunk az igazi tő, az eredeti tő. Mi vadon nőttünk. Aztán egy oltás által kerültünk be az igazi tőre.

A zsidóknak voltak meg a szövetségei Istennel. Nekünk Ábrahámon keresztül teljesedett be a szövetségünk tehát, nem a törvény által. Mert hit által meghaltunk Ővele, és a hitünk által feltámasztattunk Ővele.

Miután újjászülettünk, és tudjuk, hogy az újjászületésünk nem romlandó magból, hanem romolhatatlan magból van, Isten Igéje által. Miután a szellemünk így újjászületik, szükség van arra, hogy a beoltott Igét magunkba fogadjuk rendszeresen. Más szóval, fel kell növe­ked­nünk szellemi értelemben.

El kell jutnunk arra a szintre, hogy az Ige egyszerűen csak előfolyik a szellemünkből. Ez az Ige lesz orvosság az egész testünknek. Ez az Ige fogja megújítani az elménket és képes megmenteni, üdvözíteni a lelkeinket ez által. Az érzelmeink, az egész mentalitásunk képes gyógyulást venni az Igéből.

El kell oda jutnunk, hogy úgy gondolkodunk pontosan, ahogy Ő gondolkodik. A teljes kijelentéshalmazt, ami itt a Könyvben van, soha nem fogjuk megszerezni. Ma olvasunk ide vonatkozó igeverseket, és utána be fogom nektek mutatni, hogy miként is megy ez a fajta meditálás az Igén.

Két híres prédikátort hallgattam a tévében. Már akkor híresek voltak, mikor a bibliaiskolát jártam, és elmagyarázták, hogy volt valami, amit mi megcselekedtünk, és senki más nem tette. Időt szakítottunk arra, hogy az Igén meditáljunk, és ezen keresztül gyarapodtunk. Ennek a hiánya hozza azt, hogy nagyon sokan nem tudnak a gyarapodás útjára lépni!

Zsoltár 1,1-4.

1. Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül;

Ha elkülönülünk a világ dolgaitól, akkor ez által már áldottak lehetünk. Helyette azonban valami másra kell fókuszálnunk a figyelmünket.

2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

Vagyis elmélyed az Igében. Ez a gondolkodás azt jelenti, hogy meditálunk rajta. Van egy fajta igesor, amin én is minden nap, meditációban végigveszek. Ezeket az igeverseket ti is jól ismeritek. Tehát nagyon jól ismert versek, és az embernek fel se kell nyitni hozzá a Bibliáját, mert a szívében van, és egyszerűen csak előjön. Föl tudja idézni.

Hiszen ez a fajta elmeépülés, ami ez [elmélyedés] által jön, ez fogja irányítani az egész életünket. Nagyon fontos tehát, hogy a szánkat is be kell vonni ebbe a folyamatba. Ahogy kimondjuk a szánkkal az Igét, az elménk azt kénytelen hallgatni. És miközben hallja az Igét a saját hangunkon, megújul az elménk.

Amint a félelmek megkísértenek minket, abban a pillanatban elő kell vennünk az Igét, és ki kell mondani: „Mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek, és a józanságnak szellemét!” Ezt azonnal ki kell mondani.

Ha jön újra a félelem, akkor újra ki kell mondani. Ha az ember még nem ismeri a szívében ezt az Igét, akkor ki kell írnia, és a papírról kell olvasni, kimondania, míg a szívébe nem kerül. Az eredménye az lesz, hogy [az Ige] úgy esik a szívünk mélyébe bele, hogy már gondolkodnunk sem kell rajta, és ki tudjuk mondani. Kiárad, kifolyik belőlünk.

Voltak dolgok, amik ellenem jöttek, és arra sem volt időm, hogy végiggondoljam, hogy most mit tegyek, és kijött a szellememből a megoldás. A gyógyulási Igék például nagyon fontosak, hogy ott legyenek. Ilyenkor ezeknek elő kell áradni a szellemünkből. Ez akkor tud megtörténni, ha előtte meditáltunk az Igén, és akkor fogunk gyarapodni.

3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen.

Bárhogy is próbálod másként, nem fog sikerülni. Mert ha a világ útjait próbálod lemásolgatni, ahelyett, hogy a szellemedből hoznád azt elő, nem lehet Isten királyságában előre haladni és eredményeket elérni, a világ berögzött, megszokott, hagyományos útjain. Mert ez egy folyamat.

4. Nem úgy az istentelenek, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.

Szanaszét vannak. Minden szélirány elröpíti őket valamerre. Amerre csak lépnek, mindig vesztenek, mert az ördög útjain járnak az Úr útja helyett. Az ördög a hazudozó, a tolvajkodó.

A fejükben ezek az utak járnak, ezeken gondolkodnak, hogyan kell becsapni a másikat, hogyan kell rászedni a másikat? Hogyan lehet nyerészkedni? Ahelyett, hogy Isten kegyelmével és Isten gyarapodásával jutna előre az életed.

Egy aszfaltos, egy lebetonozott valami pályának nevezett puszta földön voltunk pénteken. Gondoltam, hogy itt akár össze is csomagolhatunk, és mehetünk haza, de mikor eljött az időpont, jöttek az emberek mindenfelől.

Nem volt se erősítőnk, sem technikánk, sem elektromos áram. Régen is így mentek az alkalmak, évekig. Évekig így mentek az összejövetelek, hangfalak nélkül, erősítő nélkül, zenei dicséret nélkül.

A legutolsó evangelizációnk aznap pedig úgy folyt, hogy egyenként imádkoztam az emberekért. Az aznapi négy evangelizációból mind a négy másként zajlott le, mert az embernek mindig kell az adott lehetőségeket, a körülményeket, és ahhoz kell formálódni, és annak megfelelően kell szolgálni.

Egy olyan parkolóhelyen voltunk, ahol a busz is beparkolt és hozta a munkásokat, pont abban az időben, amikor ott voltunk. Leszálltak a buszról az emberek. És mit gondoltál, hogy most mit teszek? Mondom: most megint a Szellemet kell követnem, és Isten kegyelme fogja őket idehozni. Az angyalokat is be kell fogni a munkára. Közben a közbenjáró pénteki imádságok is folytak, és áradtunk abban a kegyelemben.

Meg kell engedni, hogy Isten hadd végezze, ahogy Ő szeretné. Teljesen Isten keze volt rajta, mert az idők megváltoztak. Az elveszetteket szerettük volna kihalászni. Egyik helyen sem jártunk még soha az elmúlt évek során. Olyan csodákat tett az Úr, hogy híre fog menni.

Amit szeretnék ma kihangsúlyozni, hogy így lesznek gyarapodóak az útjaink, sikeresek bármiben, az üzleti dolgokban is.

Charles Capps, a nagy hitoktató azt mondja, amikor őzvadászatra indul, felül a fa tetejére, előkészíti a puskáját, de előveszi a Bibliáját is. Elkezd meditálni az Igén. Senki más nem fog lőni, de ő biztos, hogy lelő egy vadat. Tudod, hogy ki az, akinek fogása volt?

Copeland egyszer azt prédikálta, hogy tíz mérföldet kellett ennek a szarvasnak jönni valahonnan, mert sehol, egyetlen szarvas nem volt. Ő mégis lőtt egyet. Hogyan megy halászni? Ugyanígy. Fog-e halat?

Mit mondott az Úr az 1Mózesben? Uralkodjatok a tenger halain, uralkodjatok a teremt­mények felett. Így dobja be a hálóját a vízbe. Amikor gyermekeimet vittem így horgászni, a sógorom az egy nagy halászember, nem akarta elhinni, hogy minden egyes alkalommal, mikor bevetettük a horgot, mi fogtunk halat, és ő semmit. Az összes hal hozzánk jött.

Az Igén való meditálás hozza ezt a sikert! Az egyik pásztor, aki elhatározta, hogy tanul­mányozni fogja a sikeres pásztor szolgálatokat, körbeutazta őket. Pár évet töltött így, hogy megállapítsa, hogy melyik pásztor mitől sikeres? Rájött arra, hogy az Igén való meditálás a kulcs.

Józsué 1,8. (Új King James)

8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról /elmélkedjél/ meditáljál arról éjjel és nappal, hogy mindent figyelmesen és úgy cselekedjél meg, amint meg van írva abban. Mert így gyarapodóvá teszed az útjaidat, és sikered lesz.

A meditálás az nemcsak a gondolkodást jelenti, hanem hogy ki is ejted. Először csak motyogod a bajszod alatt, hogy mit mond az Ige. Csak úgy magadban mondogatod, de azért kiejted, mindaddig, míg beoltásra nem kerül belül az az Ige benned.

A beoltott Ige meg elvégzi majd a dolgát. Amikor ezt megteszed, akkor lesznek gyarapodóvá az útjaid, és akkor lesznek sikereid. Vegyünk példának egy Igét, hogy melyiken meditáljunk. Mit mond a…

Zsidó 11,6.

6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik – hogy Isten az Isten – és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Tehát lehetetlenség Istennek tetszeni hit nélkül. Hinnie kell, hogy Ő létezik, mert Isten az Isten. És most figyelj: megjutalmazza azokat! Ez egy óriási pont itt, a megjutalmazás. Krisztus Testének 90 % vagy még több is nem érti ezt.

A betegség, a gyengeség az nem jutalom Istentől, a szegénység az sem jutalom Istentől. Ugye? Tehát valamiben hinni kell először. Hogy Ő megjutalmazza azokat, akik Őt szorgal­masan és kitartóan keresik.

Fiatalkoromban, mikor még épp csak újjászülettem, de a Bibliát még nem ismertem, azt mondták nekem a hívő testvérek, hogy Isten „használja” a betegséget. Mondtam, hogy ha-ha, én nem hiszem ezt, én a gyerekeimmel nem tennék ilyet.

Még az Írásokat nem ismertem, de tudtam, hogy ez téves Istenről. Azt is mondták nekem, hogy ez a nyelvek imája, ez nem vonatkozik már a mára. Mondom: ezzel is, túl későn jöttök hozzám.

Ugyanis Isten egy megjutalmazó Isten. Amit azok hisznek Istenről, az téves. Nem újították meg az elméjüket az Igével.

Mert mit mond az Ige? Azt írja, hogy az Ő sebeivel gyógyultatok meg! Nem azt írja, hogy a sebeivel lettetek beteggé. Ő maga viselte a betegségeinket, Ő hordozta a fájdalmainkat! Ez nekem elmondja azt, hogy nekem nem kell és nem szabad, hogy az a betegség ott legyen!

Abszolút nem szabad, hogy a betegség, a fájdalom gyötörje a testemet. Aki meditál az Igén, annak ez az Ige, el kell, hogy mondja. Ez az egy Írás itt, egymagában. Biblia azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek, és akkor a fájdalom el fog távozni, elhagyja a testedet. Hogy álljatok ellen az ördögnek.

Miként lehetséges ellenállni az ördögnek? Nem úgy jön majd az életedbe, hogy látod a két kis szarvát és a kis vörös farkincáját, és mondja, hogy én vagyok az ördög, és bizony, hogy most megfoglak. Nem így jön. Hanem megtévesztéssel jön, mert ő hazug. Nagyon fontos Ige:

2Korinthus 4,4.

4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

Az ördög meg fog téveszteni, és azt magyarázza be neked, hogy látod, beteg vagy. Látod, hiszen fájdalmaid vannak, és csak hazudozol, hogy meggyógyultál, mert hiszen nem. Mondd, hogy nem igaz, mert az ördög a hazug! Nézzük, kiváló Ige a meditálásra a…

 Zsidó 11,3.

3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

De mindegy, hogy melyiket választod. Mondja a…

2Korinthus 4,18.

18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

Az Igéről beszél. Arról beszél, amit Jézus tett értünk.

2Korinthus 4,13.

13. Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;

Mi is hasonló hitet kaptunk. Ez az a hit, ami megszólal. Így lehet ellenállni az ördögnek. Tehát, hogy én mit teszek, mikor egy tünet megpróbál a testemen hatalmat venni: általában az 1Péter 2,24-et elidézem, vagy a Máté 8,17-et, vagy Ésaiás 53,4-5-öt.

És ha az Ő sebeivel meggyógyultam, ha én meggyógyultam, akkor egészséges vagyok! És akkor ezek után tárgyalj az Úrral ördög, és a hazugságaidat vele tárgyald meg. Én meg­újítottam az elmémet és hitben vagyok.

A hit pedig azokat a dolgokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Ez volt Ábrahám hite. Vagyis azokat a dolgokat szólítom elő, amelyeket kívánok, hogy meglegyenek. Ahogy szeretném a végét annak a dolognak, ahogy szeretném majd, hogy a jövőben legyen.

Hadd mondja a gyenge, erős vagyok. Nem azt mondom, hogy jaj de gyenge vagyok, hiszen erős akarok lenni. Mit kell mondanom? Azt, hogy erős vagyok! Akkor erős is leszek, még akkor is, ha most még gyönge vagyok.

Ez a most hit. A jelen hit. A reménylett dolgok valósága. És ez a valóság itt, ami benne van a szellemedben. Meg kell újítani az elménket rá, hiszen a hitünk ott van már a szívünkben, és ott lesz mindez.

Róma 11,1.

1.      A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meg­győződés, és azoknak bizonyítéka.

Mivel reméljük a gyarapodást, mivel reméljük azt az új munkahelyet, mivel reméljük az isteni egészséget – ezek a reménylett dolgaink. Mi fogja valóságba hozni? A hitünk.

Márk 5,25-28.

25. És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt

26. És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,

27. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.

Miért illette meg a ruháját? Mert erre tanították. Mert ezt beszélték az emberek, hogy elég megérinteni Jézusnak a ruhája szegélyét. Tehát a ruhájának a szegélye volt csak. Ez is jelentett valamit. Ezek voltak azok a rojtok, amik az imakendőn voltak. Azt mondta magában… A görögben olyan igeidő szerepel itt, ami folytonos cselekvést jelöl. Mondogatta magában…

28. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

Ezt mondogatta magába, miközben készült Jézushoz. Te ugyanígy magadat kiiskolázhatod ebben a hitben.

Hagin testvér például, ha nagyon beteg volt valaki, akkor nem engedte meg, hogy azonnal hozzá hozzák, és imádkozzon, hanem két hetet kellett az illetőnek tanulnia az Igét, és közben ezeket a megvallásokat megtanították neki: „Hogyha a kézrátételre sor kerül, akkor meg­gyógyulok!” Ki kellett iskolázni az illetőt ebben a hitben, s akkor meg is kapta a gyógyulást.

Vannak a gyógyítások ajándékai, amik másként működnek. Az Úr a gerincoszlopban mutatja a gyógyulást. Itt a csodatévő erők fognak működni, amikor a kezeinket rátok tesszük, és utána mun­káljuk ezt a csodát, és meg fogjátok tapasztalni. A szemben is lesz ma gyógyulás. Ott a helyeteken ülve megtapasztalhatjátok, vagy egy forróság formájában, vagy érzékelésben, hogy meggyógyultatok.

Ha az emberek hittel jönnek a szívükben – még vadidegenek is lehetnek azzal a hittel –, ha csak annyit hallottak, hogy itt meg lehet gyógyulni, akkor Isten ezt elegendő hitnek tekinti az esetükben a gyógyulásra. Újjá sincs születve az illető, tehát nem is keresztény, az sem baj.

Most a szívben van a gyógyulás. Ezek az ajándékok. Nem vajúdásokkal jönnek ezek a gyógyulások, ezek ajándékok. Amikor az Igén meditálunk, mondja a…

János 15,7.

7. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Visszakanyarodunk a…

Márk 5,29-30. 33.

29. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

Ez történik, mikor a sorokba jönnek a gyógyulni vágyók, és ez az erő megérinti a testüket.

30. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, meg­fordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?

Azért tesszük a kezünket a ruhadarabokra, zsebkendőkre, amit hoztok, mert abban is el­táro­ló­dik ez az erő, kézrátétel által. Amikor ezt a ruhaszegélyt megérintette az asszony, Jézus ész­re­vette, hogy az erő kiáradt, mint mikor a kézrátételnél is lehet érzékelni, ahogy ez az erő árad.

Hasonlítható ez ahhoz, mint mikor a szülő nem figyel a gyermekre, és a kicsi elkezd játszani a vízcsappal. Lehet hallani abból, hogy mennyire nyitotta ki a vízcsapot, hogy a víz mennyire csobog.

Kezeinket rátesszük az illetőre, és kicsit megnyitja magát, aztán visszahőköl és bezárja ezt az áradást. Ha ő zárja el, akkor ez a kenet nem folyik. Aztán megint egy kicsit beenged, és megint visszafogja magát, lehet érezni, hogy a kenet nem tud beáradni a testbe. A kézrá­tételnél ez tapasztalható, hogy mennyit fogad be.

A kézrátételes utat szeretem a legjobban, mert sok helyen csak egy lehetőségünk van az illetővel, és nincs lehetőségünk folyamatos tanításokat adni. Nem tudjuk megtanítani például a hit útjára, csak arra az egy dologra, hogy hogyan lehet befogadni azt a kenetet.

33. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borult és elmondott néki mindent igazán.

Ugyanis az asszony megszegte a törvényt, mert a törvény szerint nem lett volna szabad ilyen közelségébe mennie senkinek. Ott van ráadásul Jairus is Jézussal, aki pedig a zsinagóga feje. Ott volt Jézus közvetlen közelében.

Jairus úgy jött Jézushoz, hogy vesd a kezedet a kislánykámra, mert a halálán van, mert ha a kezedet ráveted, akkor meggyógyul. Jairus ezt mondta ki. Utána mi történt? Itt fel lett tartóztatva, és közben hozták a hírt, és mondták, hogy hagyd a Mestert, a kislányod meghalt.

Jézus azt mondta, hogy most ne félj, csak higgy! Miért mondta ezt? Azért, mert Jairus kimondta előtte, hogy mi történik: ha a kezedet reáveted, akkor a kislánykám meggyógyul. Ha ehhez tartod magad, és most nem szólsz egy szót sem, akkor ez meg is történik?

Mit mondott erre Jézus? Azt mondta, hogy a kislány nem halt meg, csak alszik. És erre mit tettek az ott lévők? Kinevették Jézust. De Jézus hitben folytatja az útját, és a dolgokat úgy nevezte, ahogy látni szerette volna!

Amikor rossz hírek jönnek, mondjuk egy tragédia anyagi téren, vagy baleset, bármi a családban, ami történik… Az első dolog, ami kijön a szádon, azt fogod megkapni, és azt nem tudod megváltoztatni. Utána már nem tudod megváltoztatni.

Amit először kimondasz, az lesz meg. Ha valakiről kijelentik, hogy már nem lehet segíteni rajta… Nem igaz, az illető élni fog, a Jézus nevében!

Hoztak Kenneth Haginhez egyszer egy igen rossz jelentést. A családban született egy kicsi csecsemő, és vízfejjel született. Mondták, hogy csak egy pár órát fog élni így, és aztán meghal. Azt válaszolta Hagin: Nem így lesz, mert nekem belső információm van az Úrtól!

Ezért is hívták föl, hogy van-e valami jó hír? De nem a Bibliáról akartak hallani, hanem valami próféciát akartak hallani. Hagin szólta a Márk 11,23-at. A kicsi teljesen épp lesz, és egészséges, és nem fog meghalni!

Hívd fel a nagymamát, aki baptista, és akik nem hittek a gyógyulásban, és mondd meg nekik, hogy Hagin azt mondta, hogy a kicsi teljesen egészségben lesz, és nem fog meghalni. Abban a pillanatban, mikor közölték ezt vele, az orvosok szemeláttára a kicsinek a feje összezsugorodott a normálméretűre, és tökéletessé lett. Tehát láthatták az orvosok ezt a csodát.

Mindegy, hogy ez egy autóbaleset, vagy bármilyen más helyzet. Az első dolog, amit kimondunk… Volt már, hogy az autóm megpördült a jégen, és mi volt az első, amit kimondtam? Mondtam, hogy most gyógyulást veszek be. Hogy éreztem magam? Nem akarod hallani. Nem volt akkor jó.

Charles Capps mondta, hogy ő is kiment a hátsó ajtón, a jégen megcsúszott, és ahogy megcsúszott, a fejére esett. Mit mondott? Hogy én élek és nem halok meg. Gyógyulást veszek most be. Fölkelt, és maga ment be a házba.

Még amikor az előző házamban laktam, és lent, középen volt valami ütköző, ami kiállt a földből, és csak a zuhanypapucsom volt rajtam, és beakadt a kisujjam. Olyan erőteljes ütés volt, hogy leestem a földre. Mit mond az ember ilyenkor? Hogy eltörött a kisujjam?

Bizony fájt, mondom neked, azt hittem, hogy ott pusztulok el. Nem! Azt mondtam, hogy beveszem a gyógyulásomat. Most itt teljessé válok, és fölkeltem, és bezártam a számat. Mert az első, amit kimondasz, az lesz meg neked.

Volt egy asszony, akinek a fiát behozták a mezőről, mert beteg lett. Apuka mondta, hogy menjél haza csak nyugodtan, hazaküldte. Ágyba fektették és ott meghalt. Mit csinált az édesanya? Felöltözött és elment Elizeusért.

Amikor látta a próféta, hogy jön az asszony, azt mondta Géházinak, hogy nézd meg, mi a helyzet az asszonnyal, miért jött, mert az Úr nem mutatott nekem semmit. Kérdezte tőle, hogy mi baj van? Mit válaszolt? Azt, hogy minden rendben van. Minden rendben van.

Amikor odaért az asszony a prófétához, mit mondott? Hogy nekem egy fiút ígértél! Géházinak odaadta a próféta a botját, és azt mondta, hogy tedd ezt a csodatévő botot a gyermekre, és az Úr feltámasztotta őt.

De mit mondott ki az asszony? Minden rendben van. De akkor még nem volt minden rendben, mert a gyermek halottan feküdt az ágyon. Tehát amit először ilyen helyzetben kimondunk a szánkkal…

Pásztorlásom során Ausztráliában két ilyen esettel is találkoztam. Amikor a gyermek az anyaméhben nem rúgott többet. Az egyik anya imádságot kért, hogy legyek egy akaraton abban, hogy a gyermek tökéletes és él. Pár nap elteltével a gyermek újra megmozdult.

A másik édesanya mit tett? Elment az orvoshoz, és az orvos mit tett? Kijelentette a magzatnak a halálát. Nagyon nagy különbség. Az egyiknél temetés lett a vége, a másik esetben egy csodálatos kisfiú született.

Tehát, hogy mi jön ki a szánkon, amikor a tragédiák beütnek, becsapódnak ezek hozzánk? Ugyanis ekkora hatalmat adott nekünk az Úr! Az elménket meg kell újítani azért, hogy valóban így gondolkodjunk. Hogy ne úgy nevezzük a dolgokat, ahogy kinéznek, hanem ilyenkor az Igét szóljuk parancsban, hogy az Úr meg tudja cselekedni, tudjon segíteni nekünk.

Az Úr nem tud nekünk segíteni, ha nem adunk a kezébe valamit, amivel együtt tud működni. A meditálás nem egy nagy munka cselekedet. Egyszerű. Jézus maga volt az Ige, és testté lett. Közöttünk lakozott. Hallelúja! Előtte nem Jézus volt a neve, hanem Isten Igéje, és a Mindenhatónál lakozott. Így működik a hit.

Ahol a legtöbben elvétik, hogy nem úgy lesz a kimenetele, ahogy hiszik, hogy nem fordítanak időt a meditálásra. Van egy Ige, amin meditálok mostanában, mindannyitok ismeri. Nagyon sok kérdésetekre választ kaptok így.

Ha gondjaink, problémáink lépnek fel, akkor azok azért tudnak ütősek lenni, mert nem újítottuk meg az elménket, és nem meditáltunk az Igén. Itt, ebből a versből (1Kor. 1,30) megtudjuk, hogy Jézus mivé lett nekünk Istentől.

1Korinthus 1,30-31.

30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul:

Bölcsességül, megigazulásul, szentségül, váltságul, igazzá tett minket Isten, és szentté tett minket. De amit még mond az Ige, hogy Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban. Tőle vagytok, a Krisztus Jézusban.

Vagyis mi Krisztusban vagyunk. Aki Istentől jött, mert Ő maga Isten. Istentől tétetett nékünk az Ő igazságává, az Ő bölcsességévé, az Ő szentségévé tett minket.

31. Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

Ez nem cselekedetekből van. Nem abból, hogy mennyit tudsz teljesíteni. Mindezt Ő tette érted. Ő kapja a dicsőséget is, hogy senki ne dicsekedjék az Ő színe előtt.

A testben való élés jelenti azt is, hogy a hústest gondolatai szerint gondolkodsz. Például azt tartod magadról, hogy milyen jó ember vagy, mert soha nem tetted ezt, meg ezt, meg ezt, és sorolod.

A zsidók is ezt tették Jézussal, hogy Isten mennyire szeret minket, mondták nagy mel­lénnyel, mert mi soha nem loptunk semmit. De ha ránézel a szomszéd autójára, akkor már elloptad azt. Vagyis mit tett Jézus? Olyan magasra emelte az elvárást, hogy saját erejéből senki nem volt képes azt elérni. Ezért kell úgy menni az Úr elé, ahogy vagyunk.

Még egy verset szeretnék nektek ma adni, nagyon fontos vers.

Filippi 4,6.

6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Vagyis minden gondotokat az Úrra vessétek. Először is ne aggodalmaskodjatok, ne legye­tek nyugtalanok semmi miatt, hanem hálaadásokkal legyetek. Más szóval: miután imádkoztál, már nem aggodalmaskodsz többet, csak köszönöd az Úrnak. Mert Ő megválaszolta az imádat, te pedig elfogadtad azt.

Nem kell többet azt előhozni, és azon gondolkodni, hogy hogyan lesz és miként lesz, mert akkor tud az elménk téves járatokon időzni. Akkor meg kell változtatni az elménket, a gondolatainkat. A gondolatainkat nem vagyunk képesek kicserélni úgy, hogy veszünk egy másik gondolatot. Csak az Ige képes megváltoztatni a gondolatainkat!

Ki kell mondani ilyenkor valamit, hogy megtörjük a gondolat erejét. Ha mondom neked, hogy számolj magadban el 1-20-ig, és közben valahol megzavarlak, és mondom, hogy mondd ki nekem, hogy szia. Mi történik a számolásoddal? Elvesztetted, hogy hol vagy. Ugye?

Az elme ugyanis ilyenkor kizökken, és azt kell hallgatnia, amit mondok. Így működik az Ige kimondása. Az elmének az irányítása így működik, és ez irányítja az életünket is. Ha valami el kezd engem nyugtalanítani például, az elmém elszabadul valamelyik irányba…

Ezernyi irányban mehet az elménk. Mit kell tenni? Figyelj csak! Leülök és elolvasok egy fejezetet – mondom magamnak. S ha az elmém nem csendesedett el, akkor elolvasok még egy fejezetet. És mire így olvasgatom a fejezeteket, az elmém elcsendesedik. Arra kell eljutni. A szellemünk jut ilyenkor szóhoz. Az kezdi irányítani az életünket. Hallelúja! Az Úr ezt akarja.

Tanulunk ebből ma? Nem írtam sok jegyzetet, mert tudtam, hogy Szellemben fogok áradni. Szent Szellem elő tudja hozni, amit mondani akar. Néha szánt szándékkal jegyzeteket készítek, mert el akarom mondani, hogy biztos legyek benne.

A meditálásról ma biztosan tanultatok valamit. Van, hogy az Igének az egyik felét tudom csak fejből, és akkor előveszem az egész verset, és elkezdek rajta meditálni. Ha ezt tesszük valamennyien, akkor mindannyian áldottak és gyarapodók leszünk.

Mondd ki: gyarapodó vagyok, és gazdag is vagyok, és egészséges vagyok, és hosszú életet élek a földön, és Isten munkáit elvégzem a földön. Ez mind én vagyok. Jézus nevében.

Van egy dal – Jézus felé nyújtsd kezed –, ez az egyik legerőteljesebb gyógyító kenettel rendelkező dal a világon. Kathryn Kuhlman is énekelte, leszállt rá a kenet. Benny Hinn is énekli, szereti, amikor a kenet leszáll.

Kellj fel és gyógyulj meg – mit jelent? A szellemed kelt fel, és megragadja ezt az igazságot, és megragadja a kenetet, és előhozza a gyógyulást. A Szent Szellem izgalomba jön, ha ezt a dalt hallja. Tegnap beszéltünk arról, hogy le kellene fordítani ezt a dalt.

Mondtuk, hogy hiszen ez a dal meg van már magyarul, csak nem énekelgetjük. A gyógyító kenet a szívben van. Vannak dalok, amik hozzák a gyógyító ajándékokat. Vicky Jamison hogyan tudta énekelni ezt a dalt! Ahogy folyt a dicséret, amikor erre a dalra váltottak, akkor megváltozott érzékelhetően a kenet.

Nem tették a kezüket minden egyes jelenlévőre, hiszen a kenet úgy jelen volt, hogy a gyógyítások ajándékai elkezdtek működni, és az illetők a helyükön meggyógyultak, ahogy a segítők tornáztak velük. És a gyógyultakat előrehozták, bizonyságot tenni. Itt ezt elöl fogjuk végezni. Szem előtt legyen minden gyógyult, és bizonyságot is fogunk hallani.

Benny Hinn úgy szokta, hogy megkéri a közönségét, hogy emelje fel a kezét mindenki és csukja be a szemét. Hogy senki ne nézegessen semerre, csak az Úrra. És közben oldalt a sorokban pedig kiválogatják a bizonyságtevőket. A Benny nagyon trükkös ebben. Dicsérjük az Urat!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL