2008.05.20.   

URALKODNI, MEGIGAZULÁS ÁLTAL 5.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. május 18.

 

 

Köszönjük Úr Jézus Krisztus a Szent Szellemet, köszönjük az áldásokat, mi is áldunk Téged Atyám, köszönjük a Szent Szellemet, a megnyilvánulásaidat, áldott legyen az Úr Jézus Krisztus neve közöttünk.

Megtörjük a fájdalmakat, a betegséget, a gyengeséget, a gonosz minden munkáját levágjuk rólatok ! Minden szükség betöltessék Atyám, anyagi szükség, lelki szükség Atyám, vigasztalás megadassék nekünk a Jézus nevében.

 

Nyísd meg Atyánk a szemeinket, hogy meglássuk a királyságod gyönyörűséges világosságát a Jézus nevében! Ámen!

 

Szeretnénk elmondani az áldás imáját a zsebkendők felett Atyám!

Jézus nevében hisszük Atyám, hogy ez a gyönyörű kenet, kezeink rátevésével árad a zsebkendőkbe, és hisszük, hogy a hit cselekedésére, ahová ezek a zsebkendők érnek ott a kenet kiárad és a gonosz minden munkája megszűnik. Megdorgáljuk a betegséget, a fájdalmat, hatalommal tesszük Atyám! Felemeltetik az Úr Jézus neve minden egyes életben, felmagasztaltatik dicsőséggel, a Jézus hatalmával és a Szellem erejével. Ámen!

 

Áldott a mai nap, együtt lehetünk a Szent Szellem jelenlétében, köszönjük Istennek, öleljétek meg egymást a Jézus nevében!

Azért is jöttünk, hogy megáldjuk a szomszédainkat.

 

Néhány bejelentésre kerül sor. Június 1-én vasárnap 14 órakor ismétlésre kerül a Hálózat TV műsorán az a közvetítés, ami 2008. április 20-án értesítés nélkül egy korábbi kezdésben történt, és így nem láttuk a műsort. Csak azok láthatják ezt a műsort, akik a Hálózat TV műsorát 24 órában tudják fogni.

Egy másik TV műsor hír, hogy a Sokszínű vallás TV műsorban az MTV 1 műsorán hallhattok egy hírt, hogy Bill Kaiser hozzánk látogat hamarosan.

 

Következő két vasárnap Bill Kaiser is velünk lesz, Budaőrsön, Zentán, Szigetszentmiklóson és Szegeden tart alkalmakat.

Május 31-én /szombaton/ itt Pesten találkozhattok vele.

Amit nagyon tisztelek Bill Kaiserben, hogy hűséges Istenhez és az emberekhez és nem engedi, hogy a figyelmét bármi megzavarja. Kassán tartok összejövetelt június 11-én szerdán délután 16 órai kezdettel.

Dániába is ellátogatok szeptember 12-én, pénteken.

Joe Christian is tervezi szeptemberben az idelátogatását.

Két repülőgép megy szeptemberben Izraelbe, a második járatot is folyamatában fizetjük. Ez azt jelenti, hogy a júniusi fizetési határidő egy kicsit kihúzódik, hogy akik valami miatt még nem tudták fizetni, ne adják fel, van még 70-80 helyünk ezen a második gépen.

 

Az alapprogram ára 435 dollárra csökkent, így akik csak Jeruzsálembe akartok mozogni, ennek ez az ára.

Köszönjük ezt Istennek.

 

Készülök a megvallásokról tanítani, de ma szeretném befejezni azt a tanítássort, ami a Krisztusban való uralkodásunkról szól.

 

Alapigénk a Róma 5/17.

Újra és újra visszakanyarodtunk a kérdéshez, amiben meg kell vizsgálni magunkat, hogy – ki az, akinek alávetjük magunkat?

Mert akinek alávetjük magunkat, a fölött nem uralkodhatunk!

 

Ezért kell magunkat alávetni Istennek!

Beszéltünk arról is, hogy megigazultságban uralkodhatunk az életben.

Beszéltünk továbbá a kárhoztatásról, ha félelemmel teljesek vagyunk, ha önmagunkat kárhoztatjuk, bűntudatban vagyunk, ha kisebbségi érzésben vagyunk, akkor nem tesszük lehetővé a hitünknek, hogy a hitünk által kilépjünk.

 

Keresztények milliói élnek úgy például, hogy eszükbe sem jut, hogy a gyermekeik felett a betegséget hatalommal megdorgálják. Az sem fordul meg a fejükben, hogy az anyagi helyzetük felett, a pénzük felett az ördögöt szintén megdorgálják és elparancsolják a pénzükről az ördögnek a kezét. Egyszerűen nem gondolkodnak így az emberek, és amikor hallanak minket, úgy gondolják, hogy nagyon furcsák vagyunk.

 

Jézust használjuk az életünkben példaként, mert Jézus, mint egy ószövetségi próféta, míg itt a földön járt megmutatta nekünk, hogy miként járhatunk mi is a földön, és nála nincs kiválóbb példa számunkra, hogy mi miként járjunk.

Hatalommal szólt a fához, a szélhez, a viharhoz, a lázhoz, a démonokhoz, a halottakhoz és mindannyian engedelmeskedtek.

 

Igen mondja valaki, - de Ő isteni mivoltában tette ezeket. A földön a hatalmát emberként gyakorolta a Szent Szellem felkenetésében. És arra bátorított minket, hogy aki hisz Énbennem az is cselekszi ezeket a cselekedeteket, sőt azoknál nagyobbakat is, mert én az én Atyámhoz megyek.

 

Dicsérjük ezért az Urat, és folyamatosan továbbmegyünk ezekben a cselekedetekben.

 

Arról is beszéltünk, hogy mindenkinek szükséges a helyén lennie, mert ha nem vagy a helyeden, akkor nem vagy a kegyelmedben.

Az embernek örvendeznie kell a helyén, ahová az Úr helyezte. Nem engedjük, hogy bármi megzavarjon, vagy elvonja a figyelmünket attól, amit az Úr ránk bízott, hogy megcselekedjük.

 

Ha nem vagy odaszánt arra, amit az Úr rád bízott, hogy megcselekedd, akkor előbb-útóbb az ördög el fogja terelni a figyelmedet más irányba, és le fogsz térni az útról.

Be szeretném fejezni azt a néhány gondolatsort, amit nem tudtam a múltkor elmondani, és megnézzük, hogy ez mennyire lesz a segítségetekre.

 

Kolosse 1/4-6

Isten Igéjéről van itt szó és arról, hogy Isten Igéje gyümölcsöt terem. Egy másik fordítás szerint gyümölcsöt hoz és növekszik, 27-29-ben szellemi növekedésről szól az Úr.

Krisztus tibennetek a dicsőség reménysége és ezt, nagy félelemmel prédikáljuk és figyelmeztetünk minden embert, minden embert minden bölcsességgel tanítunk, hogy tökéletességben állhassatok Krisztus elé.

És én ebben munkálkodom, de nem én munkálkodom, hanem aki bennem hatalmasan munkálkodik, Ő végzi ezt a munkát.

 

Ez a célja Isten Igéjének és mindezeknek a tanításoknak, hogy ti szellemben felnövekedhessetek, az Úrnak ez a célkitűzése és Pál is ezt a munkát végezte nagy félelemmel.

Ti is ezért lettetek ma idehelyezve a gyülekezetbe, ezért vagytok ma itt. Ezért van pl. az internet, a kazetták, különböző anyagok, hogy ti növekedhessetek.

 

Pál ezt próbálja itt magyarázni és én is személyesen, ezért kapom majd az ítéletet aszerint, hogy ti mennyire vagytok felnövekedve az Úrban. Ezért nincs semmiféle programsorozatunk, és nem kezelünk úgy benneteket, mint a csecsemőket.

 

Lehet, hogy a szellemi vagy az értelmi szinten csecsemő vagy, de mindez a tanítás rendelkezésedre áll, hogy felnövekedj. Sem cellacsoportokat, sem házicsoportokat nem rendelünk el, mert mindezek csak a nagy számok miatt működnek a gyülekezetekben, és azt a célt szolgálják, hogy titeket csecsemőként tarthassanak.

 

Ti azonban Istennek fiai vagytok és társ örökösök Krisztussal.

A Bibliában titeket királyoknak és papoknak nevez az Ige. Ezen a földön Isten minket úgy rendelt, hogy uralkodjunk az életben.

Ha bármely egyháznak, felekezetnek a programsora azt a célt szolgálja, hogy a hívőket csecsemőként tartsa, az nem lehet Istentől.

 

A pásztoroknak erre odaszántnak kell lenni, végezniük kell azt a munkát, hogy a nyájakat táplálják, tanítsák, Isten Igéjével kell őket ellátni, hogy ők felnövekedjenek, mert erre vár maga a föld is.

 

Istennek a felnövekedett fiaira vágyakozik a föld, ők a teljes felnőtt, férfikorba jutottak, akik az Istennek a teljes ismeretére eljutottak és azt birtokolják Istenben.

 

Ahhoz, hogy ebben az uralomban, hatalomban tudjunk élni az életünket szükséges, hogy megtanuljuk Istennek a tiszteletét, az Ő munkáinak a becsülését és hogy mindebben megújítsuk az elménket.

Hamarosan tovább fogunk lépni a megvallások témakörére, és az ember azt gondolná, hogy nem áll másból ez a megvallás, mint hogy valamit gyorsan lepergetünk a nyelvünkkel.

 

De nem pontosan így van ez. Ezért mielőtt a megvallásokról kezdek tanítani, le kellett fektetnem az alapjait a hatalmi helyzetünknek.

Ha a szellemedbe elülteted az Igét, és az gyökeret ver ott, az elő fogja hozni a hatalmat és a gyümölcsöt, és ezt az ellenség nagyon jól tudja.

A kérdés úgy hangzik, hogy te mit tudsz, hogy te hol vagy ebben a tudásban? Ha az ember megtalálta és megszerezte a helyét, akkor azon a helyén kell, hogy maradjon.

 

Ahogy beszéltük a tanításokban a világosságot kell követned, erre kaptunk elhívást. És én azt nem tudhatom, hogy neked hol van és mennyi a világosságod, de abban a világosságban, ami neked meg van, abban kell követned az Urat.

 

Azt is beszéltük, hogy nem szabad megítélnünk a másikat. Nem szabad irigykedni sem. És a megosztás sem lehet nálunk jelen, mert az a ház, amely önmagával meghasonlik, nem állhat meg.

 

Sehol nem találunk arra igei támogatást, hogy megosztásokat, szakadásokat okozhatnánk. Egyetlen gyülekezetben, vagy egyháznál sem szabad ebbe belefolynunk.

 

Amikor e-mailokat, meghívásokat kapsz más egyházaktól, hogy látogasd meg őket, mert vendégek jönnek hozzájuk, - meg kell értened, hogy ebben benne van az ellenség keze, hogy elvigyen a helyedről.

 

Hagin pl. azt mondta erről, ha találsz egy jobb helyet, ahol téged jobban táplálnak, akkor az én áldásom legyen rajtad. Eltávozhatsz, és néhányan meg is lettek így tévesztve, olyan földre léptek sokan, ahol a szabad, nem szabad törvények tömkelegével tömték őket, azt mondták nekik, hogy mi majd egy magasabb szintre viszünk fel titeket.

Miért vannak akkor mégis tele félelemmel, és miért félnek az ördögtől és miért szaladnak el az átkoktól? Miért félnek az átkoktól? - Azért, mert így tanították őket, és ez nem az uralkodásunk állapota.

 

Nekem nem kell tartanom a generációs átkoktól sem, mert az Írások szerint ezek nem léteznek, teljes hazugság, teljesen ellentétes a Bibliával, teljes megváltást kaptunk az átkoktól. Csak a zsidókra vonatkozhatott a törvény átka, hiszen ők voltak a törvény alatt. Mi a pogányok közé tartoztunk, akik szövetség nélkül voltak e világban.

Ez le van írva a Bibliában, és a démonoktól miért félnek, hiszen Jézus legyőzte az ördögöt? Ki törődik velük, hisz a lábunk alatt vannak és ott is maradnak, nem nyitom meg az ajtót nekik, mert nem ítélkezem, nem okozok szakadást, nem okozok viszálykodást, ezért egészségben élek, betegség nélkül élek, nem hazudozok más keresztényekről. Ennek belénk kell, hogy ívódjon.

És az én hűségeseimet soha nem fogom elárulni, mert az árulás az ördög természete. Sokszor volt árulásban részünk, és mindig ledöbbenek, amikor látom, hogy az ördög hogy kezdi újra őket összegyűjteni.

 

Ha az Úr Jézusnak odaszántad magad, az Igének odaszántad magad, akkor csak egyetlen dolog érdekel, - Isten Igéje, hogy abban felnövekedj, mert örökkévaló jutalom van érte, be fogsz illeszkedni pontosan Isten hadseregébe, és a kis csecsemők, a babák nem mehetnek elől, mert úgyis Isten működésében megy előre ez a hadsereg, könnyű ezt meglátni.

 

Az Úr Jézus gyülekezeti testének nem lenne szabad telve lenni megtévesztő tanításokkal, - mi ingyen bocsátjuk a tanításokat közre a netten, bárki meghallgathatja négy nyelven.

 

Krisztus ítélőszéke előtt meg fogunk állni, nem az üdvösségünk kerül megítélésre, - lehet, hogy sokkal hamarább kerül erre sor, mint ahogy gondolnánk.

 

Nem gondoltam, hogy ilyen sokkhatásként hat reátok a múlt vasárnapi tanítás. De miért küldtem ezeket a hullámokat felétek? Mert olyan sok a rebellis a gyülekezetekben, - nem a személyes köreinkben, ha végre a helyeden vagy, akkor pedig egy farkas küldetik, aki megpróbál majd kivenni téged a helyedről.

 

Megpróbálnak megtalálni telefonon, Interneten, az összes kommunikációs vonalon. Soha nem láttam az ördögtől ilyen nagy számban a kézcsókokat, ajándékokat.

 

Az édesanyám is megpróbált engem annak idején kivenni a Biblia iskolából. A legjobb barátomat próbálta elküldeni hozzám, hogy

-         menjetek és igyatok újra vele, partizzatok vele, éljetek vele egy kicsit, hogy menjünk bulizni. Azután rájöttek, hogy én akkor elszánt voltam már az Úr felé.

 

Tehát az ördög fog használni bizonyos embereket az életedben, akik megpróbálnak rávenni arra, hogy hagyd el a helyedet.

János 5/23-24

Mindenkinek úgy kell tisztelni a Fiút, miként az Atyát tisztelik. Jézus mondta, hogy – Én vagyok az út, az igazság és az élet, nincs más út az Atyához.

Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki küldte Őt.

Ez a mai napra is alkalmazható igazság.

 

Isten felken prédikátorokat, elküld helyekre, és örvendezni kell nekik, és tisztelni kell őket, mint ahogy elküldte az Úr hozzánk szolgálatra Bill Kaisert is. Egy óriási bölcsesség van felette a tanácsadás szellemében.

Olyan dolgok, amiket nem is hallottam előtte, nagyon sokat látott, a leghíresebbek között is volt, látta hogy hogyan taposnak egymás hátán, hogy feljussanak a csúcsra.

 

Az ördög természete ez, nem kell, hogy az embernek démonja legyen. A világban ez a szokás, mindenki saját magát próbálja előléptetni, ő látta azokat a keresztényeket is, akik magukat próbálják előléptetni.

És az egyik legnagyobb szolgálattal tudott eltölteni egy rövid időt, látta amint felfutott ez a szolgálat és amint eltűnt. Nyolc évre rá már sehol nem lehetett megtalálni. 

Bill Kaiser mindezt látta és nem érdeklik a nagy nevek csillogása, az önmaguk előléptetése.

 

Biblia Iskolába mentem el, ami egy missziós orientáltságú iskola volt, több ezren voltunk ott, egy olyan Biblia iskola, ami a hét szinte minden napján működik, nincsenek szabadnapok. Teljesen ki van zárva a világ ebből az iskolából.

Szinte belénk vasalták, hogy ki kell menni a világba mindenfelé és óriási számban voltak ott külföldi hallgatók is.

 

János 13/20

Az Úr nagyon komolyan veszi és el is várja, hogy éljünk a küldetett hatalom gyakorlásával.

Sok minden van, amit nem tudok, nem látok bele, - más keresztények dolgai, nem is ütöm bele az orromat, mert én a Szellemtől való táplálásomat itt kapom meg azoktól, akiket az Úr hozzánk küld, és nem hagyom el a helyemet.

 

Ha valakit hozzánk küld az Úr, és az Úr küldöttje, akkor úgy fogjuk tisztelni, ahogy az Urat tiszteljük.

Ha a legkisebbel megcselekedtétek, mondja Jézus, akkor azt velem tettétek.

Emlékeztek, hogy a múlt héten a IV. Mózes 16 fejezetében néztük meg az Igéket.

 

Mózes, aki Istentől elrendelt és Istentől felkent szolgáló volt, az ő történetét vizsgáltuk. Kóré, Dátán és  Abirám lázadását tárgyaltuk, amikor köréjük gyűlt 250 vezetőségbeli tag Izrael törzseiből.

Mózes ellen támadtak, olvastuk a 2. versben.

/3/       

Lehet-e érzékelni a keresztény ítélkezés szellemének illatát?

Őket ki jelölte ki és küldte ki ítélkezésre? Az Úr azt mondta, hogy ne ítélkezzetek.

Mózest Isten kente fel! És Isten volt az, aki megnyitotta a földet, ami elnyelte Kórét és az egész családját és az összes többi társát, akik ebben a lázadásban részt vettek, és Isten égette el a többi 250-et haragjában.

Ezután mit mondtak az emberek? Azzal vádolták Mózest, hogy

– megölted a vezetőnket.

Mennyire ostobák voltak! Ezért azt mondta nekik, hogy egyszer és mindenkorra mindenki hozzon egy botot, tegyük be Isten templomába egy éjszakára, és az egyikük botja kirügyezett, kivirágzott, mandulát hozott és termet.

Isten tette ezt ilyen természetfeletti gyorsasággal.

Mennyire ostobák is voltak.

 

A gyülekezeten belül találkozunk ostoba emberekkel, és az a probléma, hogy a tükörbe csak önmagukat látják, és csak ez az egy, akit szeretnének előléptetni, mint az ördög. Az ördög ezt tette a mennyben, mert elhatározta magában, hogy ő lesz Isten ezután, az nem volt elég neki, hogy a legmagasabb angyali rangfokozatban volt, az Úr Jézus rangja fölé akart emelkedni.

 

Mit tett tehát, a többi angyallal elkezdett tanácskozni, egy lázadást szított, elkezdett suttogni a fülükbe, hogy – tudod-e, hogy mi készül?  Így munkálkodik az ördög. - Az egész rólam szól, vegyétek észre, én leszek felléptetve, nálam vannak a legnagyobb tanítások, nekem van a legnagyobb kenetem és gyere az én imakörömbe, mi fogunk imádkozni érted.

Tizennyolc éve lehet hallani ugyanezt a hangvételt, remélem, hogy ti bölcsebbek vagytok annál, hogy ennek bedőljetek.

Pál azt kérdezte, hogy – ki igézett meg benneteket?

Nehéz súlyú megtévesztések ezek.

 

A könyv, amely már lefordításra került, bemutatja, hogy az ördög mit mesterkedett a mennyben. Nem tudta megszerezni csak az egyharmadát az angyali seregeknek, úgy gondolta magában, hogy a teljes angyali sereg támogatja majd őt.

 

Nálunk is volt olyan, aki elment, és azt gondolta, hogy az egész egyház őt követi majd.

 

Gondolkodtatok-e már azon, hogy a világ miért olyan, amilyen?

- Mert Isten megengedte, hogy a teremtése és az Úrnak az angyalai láthassák azt, hogy milyen az a világ, amikor az ördög kezében van az uralom.

A Mindenható Isten kezébe mások is odatartoznak, pl. angyalok, és ők is betekintést kapnak abba, hogy mi történik ma a világban, és ezek nem jó dolgok. Az angyalok azért adattak mellénk, hogy velünk együtt munkálkodhassanak, ha megengedjük nekik. Mert az Igének az elhangzására figyelmeznek, az Igének a megvallására, ezért fogunk a megvallásokra rátérni.

 

Az Ige a könyvből nem tud megszólalni, nem hallják meg az angyalok, a szánkból kell, hogy kijöjjön és semmi más, csak az Ige. Ezért tanítunk ezekről. Ezért kell megváltoznunk. Először is újjá kell születnünk a szellemünkben, azt a szellemet a bensőnkben kell hordoznunk, utána meg kell tanulnunk úgy gondolkodni és szólni, ahogy az Ige szól. És nem szabad úgy viselkednünk, ahogy az Ószövetségben láttuk, amikor a nép azzal vádolta Mózest, hogy Mózes te ölted meg őket.

 

Fel kell azt fedeznünk, hogy Isten királyságában meg vannak a rangfokozatok, mert meg vannak azok, akiket Isten kijelöl, és azokat felkeni.

És azt is értenünk kell, hogy úgy is működünk, mint egy nagy család a földön.

És meg van az ideje annak is, amikor együtt örvendezünk családias légkörben, annak is, amikor nem családiaskodunk, hanem szolgálati idő van, és mindenki visszakerül a saját rangfokozatába, és kimutatjuk Isten tiszteletét a szolgálat felé, és annak a hatalomnak a tiszteletét, amit Isten küldött az illetőre.

Ez része annak, hogy valóban uralkodhassunk az életben.

 

Még valami, amiről beszéltünk. Az ember nem a csúcson kezdi. Ez is másik nagy probléma, hogy általában akik felfelé másznak, rögtön a csúcson szeretnének lenni.

Hosszú évek során kaptam egy katonai kiképzést is és megtanultam, hogy vannak rangfokozatok, és egyiket sem lehet kihagyni.

 

Bármennyire jelentéktelennek is látszik egy fokozat, tudnod kell, hogy hogyan ítél meg bennünket a Mindenható Isten, mert Ő igazságos.  - Ha kapsz valamit az Úrtól, akkor nem lehet félvállal és csak félig csinálni.

Teljesen odaszántan kell tenned és meg kell tenned és minden héten és minden évben meg kell tenned, teljes szívvel, nem huzavonával és nem halogatással és fél odaszántsággal, és akkor teljes jutalmat kapsz érte.

 

Így jutalmaz meg minket az Úr, nem az alapján, hogy mit tudunk, nem az alapján, hogy mennyink van. Néhányatok már arra nagy jutalmat kap, hogy itt vagytok, másoknál meg a hűségük, hogy minden vasárnap itt vannak, - a segítők, az ültetők például, akik minden vasárnap itt vannak, és soha nem panaszkodnak.

Erre jutalmat kapnak.

 

A szolgálat bizonyos helyeken a görög Újszövetségben ugyanaz a szó, mint az imádat. Isten imádata! Tehát Isten imádatának minősül a szolgálatuk. Minden, amit a templomban láttok a kétkezi munkájukkal jött elő, teljes odaszánással és boldogan tették. Az Úr ezt megjutalmazza.

 

Úgy tűnik, hogy az ember nem jut előbbre, de bizony előbbre jut. Amit az Úr ad neked, hogy tedd meg, azt a legjobb képességeid szerint tedd meg. És teljes jutalmat fogsz érte kapni.

Túl sokat nem tudok ezekről a jutalmakról, de azt tudom, hogy ezek örökre szólnak.

 

Ezért kell megtalálni az Ő akaratát, a helyünket, amit Ő rendelt számunkra, és miután megtaláltuk, ott is maradni.

 

Néhányaknál van olyan elképzelés, hogy az ajándékkal mindent el lehet érni. Legyen az egy kormányzati hivatalbeli képviselő, bárhová akarunk bejutni, megnyílnak az ajtók, egy kis kedvesség, de Isten nincs ebben benne és a keresztény körökbe is beívódott ez. Ezeket a világi rossz szokásokat a keresztény körökbe is átvesszük. Magyar mentalitás ez.

 

Félre ne értsétek, elfogadom az ajándékot, amikor jó szívvel hozzátok, de arról beszélek most, amikor rossz szándékkal hoznak egy ajándékot, hátsó szándékkal.

 

Meg kell engednünk az Úrnak, hogy Ő vezessen minket.

 

Amit hallottatok idáig, ez része annak, hogy uralkodni tudjunk. Mindannyiunknak meg vannak a korlátaink azon a helyen, ahová Isten rendelt minket. Köszönjük ezt Istennek.

 

A budapesti polgármestert hoztam példaként, megvannak Budapest határai, odáig terjed a hatalma. Szigetszentmiklóson már nem ő a polgármester. Budapest határvonaláig terjed az ő határvonala.

 

Ugyanígy megvannak a mi határvonalaink is, ahová Isten céllal helyezett.

Néhány helyen úgy érezzük, hogy ott nem jó nekünk, mert ott hegyek vannak, de Isten pont azért helyezett oda minket. Tehát ha a megvallásokra kerül sor, akkor elmondom, hogy nincs helye beszélni arról a hegyről, hogy az mekkora, azért tett oda Isten minket, hogy azt megváltoztassuk.

 

Ap.Cs 1/1

Vagyis elkezdte Jézus. Ez a kezdetek könyve, az apostolok cselekedeteiről. Jézus az Atya jobbjára felmagasztaltatván, az Atya munkáját elvégezte, ez a drága ár kifizettetett, de a szolgálata, ami az Apostolok cselekedetei könyvvel indult, ez egy új szolgálat az még nem teljesedett be, vagyis nem végződött be teljesen.

 

Azt is mondhatnánk, hogy az Apostolok Cselekedeteit ma is írjuk és ezt a munkát folyamatosan végzi az Ő gyülekezeti testén keresztül az Úr. Így kell érteni ezt, hogy az Apostolok Cselekedeteit ma is írjuk.

 

Jób 22/21-24

Úgy tekinted majd az aranyat, mint a port.

/25-28/

Az egyik kedves versem a 28-as: - rendelj el egy dolgot, hogy az úgy legyen, és az akkor alapot vesz neked, és a te útjaidon világosság fénylik majd.

Amikor Gabriel angyal hozta az üzenetet Máriának Istentől az Fiú születéséről, akkor Mária azt mondta neki: - Legyen nekem a Te akaratod szerint, a Te beszéded szerint.

És nekünk ezt az Igét ugyanígy be kell fogadnunk. És nem szabad úgy beszélni, hogy – nem lehet tudni, hogy mit hoz az élet, mert ilyenkor a hitetlenség szólal meg a legmagasabb fokon.

 

Tehát el kell rendelni dolgokat az életünkben parancsolatokkal, és azok a dolgok alapot vesznek az életünkben és megtörténnek.

Máté 16/19-ben tanultuk az Igét, hogy amit megkötünk a földön a mennyben is kötve lészen, amit megoldunk a földön a mennyben is oldva lészen.

 

Ez egy óriási kulcs az életünkben. Ehhez az oldás kötés hatalmához, ha hozzávesszük a Máté 18/19-et, amikor ketten kerülnek közösen egy akaratra, bármi dolog felől, ha ketten egy akaraton vannak, - megadja nékik az én Mennyei Atyám, mondja az Ige.

 

Láttam egy férjet és egy feleséget a szolgálatom kezdeti szakaszában, hogy hogyan működtették ezt az Igét. Leírtak bizonyos dolgokat. Ma ez az egyik legnagyobb szolgálat a világban. De akkor úgy kezdték, hogy leírtak dolgokat és megkérték az Atyát, ennek az alapja, hogy megkérni az Atyát a János 16/23 Igéje.

János 16/23

Máté 18/18-19

Ez egy teljes összhang, egy teljes egyetértés kell ehhez, ketten egy akaraton és akkor, amit kérnek, azt megadja a Mennyei Atya, tehát ők egy rendeletet hoztak, vagyis leírták, szükségük volt egy buszra a szolgálatban, vagy bármire, leírták az Atyának Jézus nevében, és azt el is fogadták.

Itt van ez a rész, amikor befogadjuk, amit kérünk.

 

És visszatérve a Jób könyvére, hogy – rendelj el egy dolgot, és az megerősíttetik néked, alapot vesz néked, ez egy szellemi dolog!

 A mennyben csak jóváhagyni tudják, amit te teszel. Ha megkötöd a földön, a mennyben is kötve lesz, ha megoldod a földön a mennyben is oldva lesz.

 

Tehát nekünk valami szellemit el kell végeznünk először itt a földön és akkor fog a világosság ragyogni a te utadon. Jön a kijelentés a bölcsesség hozzád, hogy mit hogyan kell tenni, a kenet, hogy hogyan tudod bevégezni azt. Ők leírták, és utána annyit mondtak csak, hogy – ez meg van írva! És így beszéltek az ördöghöz, - ezt senki meg nem kérdőjelezheti, ez meg van írva, az Ige szerint.

Kenneth Copeland és Glória Copeland voltak ők ketten, és ezt be is teljesítették, úgy hogy MEG VAN ÍRVA!

 

Jézus is ezt mondta az ördögnek, hogy – MEG VAN ÍRVA!

Remélem ma merítettetek valamit abból, amit kaptatok.

 

A megvallásokra fogunk rátérni, hogy miért vallanak mégis kudarcot a megvallásaink, három alapvető pontot fogunk megnézni.

 

Bill Kaiser lesz a vendégünk, mint egy számítógép olyan friss az elméje, lehet, hogy tudja reggel, hogy miről fog szólni, van neki miből merítenie, de lehet, hogy nem tudja még reggel, az Úr előhozza neki.

Óriási ajándékot kapott Ő az Úrtól és ezt fogja veletek közölni, és az érdeklődök egész világa meghallgathatja az Interneten keresztül.

 

Amikor újjászülettem, Isten olyanokat helyezett körém, akiknek az életéből nagyon sokat tanulhattam, meríthettem, Isten gondviselése volt ez, ugyanazt az egy Urat szolgáljuk mindannyian.

 

Dicsőség az Úrnak!                              Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL