2015.03.14.  

 

A LÁTHATATLAN BIRODALOM SEREGEI

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2014. március 1.

Figyelem! A függőleges vonallal megjelölt részek kiegészítések, illetve mondatszerkezetileg átalakított szakaszok.

 

Köszöntjük egymást az Úr jelenlétében. Nagy dicsőségben, kiáradásban vagyunk az Úr színe előtt és az Ő vigasztalásában vagyunk. Gyönyörű volt ez a mai felmagasztalása a szent névnek. A zsebkendők felett imádkozunk. Kinyújtjuk a hitünket, odaszánt szíveinket, mert ezek a ruhadarabok életeket képviselnek, ha szükség van segítségre.

Köszönöm, hogy eljöttetek a mai napon. Egybeszerkesztett minket az Úr. Az Ő gyönyörű jelenlétben, az Ő kegyelmében, az irgalmában vagyunk jelen. Az Ő jelenléte olyan erőteljesen balzsamozta most a szíveket a dicséretek alatt, hogy többször a könnyeimmel küszködtem magam is, de ezek örömkönnyek. Ha az embernek megindul így a szíve, azt mutatja, hogy az Úr jelen van közöttünk. Megköszönjük neki.

Nagy kegyelmű az Úr. Egybegyűjtötte a szíveket a mai napon is. Éhes szíveket hozott ide hozzánk. Mindig kérem, hogy ahogy ígérte az Ámós könyvében, hogy éhséget ad a szívekre, Isten Igéjének hallgatása után való éhséget. Írja, hogy nem a kenyér után való éhséget, nem a víz után való szomjúságot, hanem az Ige hallgatása után való éhséget küld a szívekre.

Ti, akik ma eljöttetek, bizony ott van a szíveteken, hogy éhezitek, mit szól ma az Ige, amit a Szellem tud élővé tenni és be fog hatolni a szívekbe. Nem úgy mentek haza, mint ahogy jöttetek. Az Úr mindig feljebb emel minket így az Ige által, az élő Ige által hitről hitre, dicsőségről dicsőségre, ahogy megígérte.

Az Ige nem tér hozzá vissza üresen, ha hittel kiejtjük azt a szánkon. A Szellemével együtt behatol a szívekbe és megváltoztatja az életeteket. Hányan hiszitek ezt? Bizony így van, mert így van megírva, hogy az Ige élő és ható, elhatol a szívekbe, és ott elvégzi a munkát, amire Isten elküldte. Tudjátok, hogy az Ige úgy van felkenve, hogy amire Isten elküldte, azt meg is cselekszi, ha engedelmes munkatársai vagyunk az Igének.

Ha nem ellenkezünk és nem mondunk ellent, s nem a láthatókra tekintünk. Ez kulcs benne. Ha az Ő Igéjére tekintünk, hogy az mennyire élő, akkor Ő megcselekszi, amire Isten elküldte. Ezért van nekünk élő reménységünk. Van élő reménységünk, mert az Igében meg van írva, és ahogy meg van írva, annak úgy kell lennie az életünkben. Nem lehet másként. Ez az, ahogy Isten tekinti az Ő Igéjének az életét és a működését.

Ha egy ilyen szemléletmódban élünk itt a földön, akkor bizony garantáltan megváltozik az életünk. Aki kitart az Igében, annak megváltozik az élete, ugyanis az Igében levő kenet megtöri még az igákat is az életek fölött.

Kiesnek a szegek, amiket az ördög erős helyre kívánt beverni, és ha be is verte a szögeket, s azokra terheket akasztott fel – súlyosabbnál súlyosabb terhek lehettek ezek –, nem kétséges, azt mondja az Írás, hogy kiesnek a szögek és a terhek pedig levágatnak, leesnek, és összetörnek a kenet alatt. Nincsenek többé.

Az Ige megsemmisíti, és többé nem látod az ellenségedet, azt az igát. A kenet alatt megsemmisülnek az igák. Az Úr „igáját” öltjük föl helyette. Az Úr igája pedig könnyű és gyönyörűséges, ezt maga Jézus mondja. Ha Ő mondja, akkor megint meghajlunk előtte.

Ha azt tapasztaljuk, hogy más igát hordozunk az életünk felett, mint amit Ő említ, hogy az könnyű és gyönyörűséges, akkor keresnünk kell az arcát, hogy mi az, ahol még nem egyezünk. Mert ha az Ő igájába hajtjuk a fejünket, akkor az könnyű és gyönyörűséges. Ezt Ő kínálta nekünk és ebben járunk, s nem vagyunk hajlandók más igát felvenni az életünkre, a Jézus nevében. Így írja az Ige és így kell lennie az életünkben. Ámen.

Ebben szerzünk dicsőséget, ha ebben járunk. Ha másként jár egy keresztény, akkor abban nem tudunk dicsőséget szerezni az Úrnak, mert Ő nekünk adta az Ő dicsőségét és azt szeretné, ha ez ragyogna, és meglátszana rajtunk. Utána pedig tudnák, hogy ez kitől van. Nem felfuvalkodottá tenne ez minket, hanem alázatossá.

Tudnánk mindig, hogy kitől származik ez a dicsőség. Hogy ez Tőle van, ez az Ő dicsősége, ami ragyog rajtunk. Tudnánk hálaadásokkal járni előtte és megköszönni azt. Ha az ember ezt szem előtt tartja, akkor csak növekedhet a dicsőségben.

Az Úr nekünk adta az Ő dicsőségét. Azt a dicsőséget, Jézus maga imádkozza a János 17-ben, hogy amit nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek. Ebben van az egység, hogy egyek legyenek, amiként mi egyek vagyunk. Jézus a főpapi imájában imádkozza. Egy keresztényen ragyognia kell Isten dicsőségének.

Minden körülmények között Isten dicsőségének ott kell ragyognia, és erről látja meg a világ, hogy mások vagyunk. Ha ugyanazokon a megpróbáltatásokon megyünk is keresztül, mi azokat máshogy vesszük, mert a nagyobb van bennünk. Ennek meg kell látszódnia az életünk minden területén.

Tudjuk, hogy nagyon különös napokat élünk, mert március 20-án lesz egy napfogyat­kozásunk, és pont a négyes vérholdaknak a közepére érkeztünk. Április 4-én újabb vérholdat tapasztalunk majd az égen. Láthatjuk ezt. A zsidók páska ünnepén lesz, és ráadásul ima­konferenciánk lesz ezen a napon. Nagyon különleges lesz április 4-e.

Tegnap is imakonferenciánk volt. Bőséggel voltak itt a szentek. Legalább 4-5 pásztor hozta el a nyáját, plusz itt voltak a pestiek, ezen kívül, akik szoktak amúgy is járni. Teltház volt. Óriási imaerők áradtak ki és én hiszem, hogy Isten akarata elhangzott az Ő szellemi áradásában, és ezek nagy áttöréseket fognak hozni az életünkben.

Akik itt tudnak lenni április 4-én az imakonferencián, ezen a páska-vérhold ünnepen, azok készüljenek. Tegyetek félre egy kis időt erre. Akármilyen dolgok is következnek a világra, Isten azt megígérte, hogy a [újjászületett] keresztények, az Övéi, azok világosságban járnak.

Nem szabad hagynunk, hogy a félelmek úrrá legyenek felettünk, akármit hallunk kint a világban. Ez kulcs. Minket azok nem érhetnek. Isten minket azok fölé emel és az Ő dicsőségében hordoz. Ha az ember imádságban odaadja az idejét, hogy a szellem ezeket át tudja dolgozni, imádkozni, akkor garantált, hogy ebben a győzelemben járunk.

Isten szava az igazság mindenkor, akármilyen sötét idők jönnek a világra. Hallani még a keresztények szájából is prófétálásokat, hogy milyen idők jönnek. Ti ne engedjetek félelmeket a szívetekhez. Ez kulcs. Mert akkor a hitetek nem képes olyannyira működni. Tudjátok meg, hogy Istennek gondviselése van felettetek. Nem hagyja, hogy az övéi elvesszenek. Valamiért itt vagyunk a földön, és azt meg kell futnunk. Azt el kell végeznünk.

Evangelizációk sora jön. Buzgóbbak leszünk, mint valaha voltunk, mert a lelkeket meg kell nyernünk az Úrnak. Ez nagyon fontos része az elhívásunknak. Az evangélistáink olyan elszántsággal járják az országot, hogy szívesen elfogadnak a közelben másik meghívást is.

Amikor hallod, hogy a környéken jár egy evangélista, a neten nézd meg, hogy ki szolgál és szervezz a közelben – ha pásztor vagy és a szíveden van – egy másik evangelizációt. Éljetek ezekkel a lehetőségekkel. Ők Isten ajándékai a Krisztus Testének.

A nyári tábort már említettem, forgassátok a szívetekben. Ha megjelenik a szíveteken egy kis fiatal, akit szeretnétek elküldeni, akár úgy is, hogy nem is járt gyülekezetbe, írassátok be ebbe a táborba. A család életét képes ez jó irányba befolyásolni.

Ha meghalljuk ezeket az apró jeleit Istennek, akkor látjuk meg a hosszú távú terveit is. Fontos, hogy ezeket meghalljuk és megcselekedjük, mert Isten jó dolgokat tervez nekünk. Nagyon fontos, hogy milyen környezetbe kerül a fiatal, mert ilyen korban nagyon befolyásolhatók.

Az 1%-ról teszek még említést. Nagyon fontos mutatószám ez. Tehát nemcsak a kis pénz, ami összegyűlik így, hanem az egyházat megmérik ezzel a keresztény közegben. Vegyük ezt komolyan.

Szeretitek-e az Úr Jézust? Tudjátok, mi köt össze minket? Az, hogy Jézus él a szívünkben. Mindannyiunk egy testté lett szerkesztve. Ezért vagytok ma itt. Elgondolkodtatok azon, hogy miért töltjük az időnket vasárnap délelőtt ezen a helyen? Lehetne jobb dolgunk, mondja a világ. Szerintük igen. Tudnánk más helyen lenni, ebédet főzni, családdal lenni, kirándulni.

Miért vagyunk mi egy helyen ebben az időben? Jézus miatt. Jézus hozza ezt a szívünkre. Van, aki mondja nekem, hogy amikor az elején ide járt, huszonévvel ezelőtt, akkor már úgy jött vissza, hogy egy hatalmas mágnes vonzotta a szívét.

Én ugyanígy voltam. Egy hatalmas mágnes vonzott. Szinte nem volt lehetőség, hogy én máshova menjek. Nekem oda kellett mindig menni, ahol az Igét prédikálták, mert az Úr vonzott. Ez a vonzás van az szíveteken, azért vagytok itt. Ez az Ő munkája. Ő gyűjti össze az övéit. Írja a Biblia?

Az elveszetteket Ő keresi. A szétszóródott nyáját Ő keresi meg. Ő az, aki végzi ezt a munkát. Ő gyűjti egybe a nyáját. Az egyért elmegy, ha a 99-et otthagyja, és az elkóboroltat visszahozza. Ez Jézus munkája. Megköszönjük neki, végtelen nagy hálával a szívünkön, hogy nem csak meg van írva, de meg is cselekszi.

 

A mai napon a láthatatlan birodalom seregeiről szeretnék szólni nektek. Azért teszem, mert ez került erősen a szívemre. Az Úr, mintha maga mondaná, hogy legyünk jobban tudatában ennek a birodalomnak, ami szemmel nem látható. De teljes mértékig a segítségünkre rendelte őket az Úr.

Legyünk jobban tudatában annak, hogy nem vagyunk egyedül a nehézségeinkben, a próbáinkban, a megpróbáltatásainkban. Igen, számíthatunk egy hatalmas mértékű és erejű segítségre, ami ebből a láthatatlan birodalomból lép elő.

A Szent Szellem indítására szeretnék ma a Bibliából hozni olyan helyeket, ahonnan betekintést kapunk ebbe a munkába. Ugyanis szoktam mondani, hogy ne többet, és ne kevesebbet, mint amit a Biblia ír egy témáról.

Néha a keresztények úgy élnek, hogy nem is gondolnak arra, hogy ez a támogatás létezik a számukra. Más esetekben pedig szélsőségekbe eshetnek a keresztények, és túlontúl hangsú­lyozzák ezt a témát, hogy léteznek az angyalok, az angyali seregek, s mi az ő feladatuk és szerepük az életünkben. Ezért most erről fogok szólni.

Az elején már hangsúlyozom, hogy abba a hibába ne essetek a tanítás után, hogy esetleg az angyalokkal szorosabb kapcsolatba akartok kerülni, mint ahogy a Biblia írja, vagy esetleg elkezdenétek imádni őket. Mert szó nincs erről.

Az angyalokat nem imádjuk, hanem az angyaloknak a szellemi munkáit szem előtt tartva együttműködünk az egész szellemi birodalommal, Isten Igéjének a vonalán. Az Isten Igéjén maradunk, és ebben a világosságban, amit az Ige számunkra ír. Abban járunk. Sem többet nem teszünk hozzá, sem nem veszünk el belőle. Akkor járunk az áldások teljességében. Egyet­értünk ezzel?

Az angyalok teremtett lények, és vagy látjuk őket – mert vannak, akik belátást kapnak a szellemi birodalomba –, vagy nem látjuk őket. A legtöbb keresztény azt mondja, hogy az életében nem látott még angyalt. Nem baj, attól ők még léteznek, mert a Biblia írja. Tehát látjuk, nem látjuk, ők léteznek, ez szellemi valóság, mert a Biblia írja, említést tesz róluk, és nem is keveset.

Ma a teljesség igénye nélkül fogok néhány helyről hivatkozást venni, felolvasni, hogy lássuk az ő munkáikat. Ez bátorítást fog nekünk adni abban, hogy Isten milyen módokon tud a segítségünkre sietni, akár még reménytelen helyzetekben is, ha úgy éreznénk, hogy nincs segít­ség, nincs megoldás. Igenis van, mert ebben a láthatatlan birodalomban ők munkában vannak.

Hogyan tudjuk a munkájukat hatékonyabbá tenni? Erről is fogok majd keveset szólni. Hogyan tudjuk az ő tevékenységüket még inkább hatékonnyá tenni? Ugyanis tudjuk hátráltatni, és tudjuk segíteni is az ő munkájukat. Erről is ír a Biblia.

Az embernek a figyelmét felkelti ez a téma, és ha az Ige vonalán kiigazítja magát ebben is, akkor sokkal nagyobb gyorsasággal fogja látni az áttöréseket, a megoldásokat, ahogy az életéhez jönnek, és nagyobb lesz a hálaadás és az öröm Isten országában. Ez lesz a mai célom.

Legelső feladatuk talán, ha az ember szeretné sorrendben venni az, hogy milyen gyakori­sággal, milyen feladatokkal vannak megbízva, akik üzeneteket hoznak. Ez talán a legelső helyük. Egy közvetítés folyik a menny, az égi birodalom és a föld között. Ők üzeneteket hoznak a trónteremből ide a fizikai látható világba. Istentől való üzeneteket.

A Dániel könyve azért olyan tanulságos, rövid kis könyv az Ószövetségben, mert nagyon sok szellemi látás van benne. Igen gazdag a szellemi látásokban, és az angyali látogatásokban és munkákban. Szeretném nektek Dániel könyvéből felolvasni, ahol imádságra és böjtre szánja oda magát Dániel, mert választ keres egy kérdésre.

Izrael fogságban eltöltött ideje során van ő Babilon földjén. Ezékiel könyvében olvassa, hogy lejárt ez a hetven esztendő, ezért elkezdi keresni Isten arcát imádságban és böjtölésben, hogy mit mond Isten arról, amit az Írásokban olvasott.

Dániel 9,21–23.

21. És még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel, akit elébb a látomásban láttam, sebességgel repülvén, megillete engem az esti áldozat idején.

22. És értésemre adta, és szólt nékem és monda: Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak.

23. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem: mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!

Amit itt szeretnék kihangsúlyozni, hogy Dániel elkezdett imádkozni, és ahogy elkezdte az esedezéseit, Isten azonnal elküldött egy angyalt az üzenettel a számára, hogy ne legyen tudatlan abban, amiben keresi Isten arcát, hanem értelemre tanítsa őt az Úr.

Egy üzenettel küldte el az angyalt abban a pillanatban, ahogy Dániel elkezdett imádkozni. Ezt az angyalt Isten kiküldte az üzenetével. Ez nagyon tanulságos nekünk. Ha mi keressük az Úr arcát és elkezdünk imádkozni, a mi imánkra Isten abban a pillanatban kirendeli az angyalait is, ha úgy látja, hogy ez szükséges, és kiárasztja az angyali seregeket munkára.

Mi még nem látjuk, hogy az zajlik, de már folyik az a munka, folyik már a szellemi birodalomban. A szükséges üzeneteket is átadják és meghalljuk azokat. A Dániel 10,12-ben ugyanezt olvashatjuk, szinte megismétli ugyanúgy a lényegét. Az angyal szól neki.

Dániel 10,12.

12. És monda nékem: Ne félj Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem.

Látjátok, hogy abban a pillanatban, hogy a szívedet odaadtad az imádságra, kiküldetett az angyal. Ha ez igaz az Ószövetségben, akkor ebben a jobb szövetségben mennyivel inkább igaznak kell lennie ennek, hogy Isten angyalokat küld a segítségünkre.

Bár nem látjuk őket, de munkában vannak, segítségünkre vannak, és megoldásokat, üzeneteket hoznak. Őriznek, védenek, óvnak minket. Hatalmas munkákat elvégeznek, hogyha pontosan úgy állunk velük munkakapcsolatban, ahogy kell. Ezt tovább fogjuk vizsgálni. A 19-es vers mondja, még mindig az angyal szól.

Dániel 10,19.

19. És monda: Ne félj, te kedves férfiú: békesség néked, légy erős és bizony erős! És mikor szóla velem, megerősödém, és mondék: Szóljon az én uram, mert megerősítél engem.

Tehát egyszerűen elalélt ettől a szellemi látástól, szinte elvesztette az erejét a teste. Ahogy az angyal szólt hozzá, az angyal közlésére a teste megerősödött. Ez is egy fontos pont. Van, hogy az angyalok arra küldetnek el, hogy minket megerősítsenek.

Természetes, hogy ez első számú erőforrásunk a Szent Szellem, és az új teremtés. De fogjuk látni, hogy magának Jézusnak is a szolgálatában volt, hogy angyal küldetett el, hogy őt természetfeletti erővel felruházza.

Ez az út is egy lehetséges ösvény Isten országában, hogy természetfeletti erővel ruházzon fel minket Isten maga. Isten végzi ezeket. Jó, ha tudunk róla, mert minél inkább a szívünkben forgatjuk ezeket az igazságokat, annál inkább nyitottá válunk erre a birodalomra, és mutatjuk az affinitásunkat az együttműködésre.

Hogyan lehet növelni az angyali tevékenységek hatékonyságát? Erről szeretnék egy nagyon picit szólni. Mit mond az Ige róla? A 103-as zsoltárban tanulunk erről, és ezt most felolvassuk. Hangsúlyozom, hogy az angyalokat nem imádjuk, nem helyezzük őket olyan helyre, ami őket nem illeti meg az Igében. Nem magasztaljuk őket, Istent imádjuk. Az angyali seregek Isten királyságának munkatársai, segítők, szolgáló szellemek ők.

Dicsérő angyalok

Zsoltárok 103,20–22.

20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.

Az Úr angyalainak egyik feladata, hogy az Úrnak az áldásaiban, dicséreteiben, magasztalásaiban van helyük. Hatalmas erejűek – folytatja. Parancsolatot vesznek az Úrtól.

Igét cselekvő angyalok

Az Ige elhangozhat az Úr szájából, de az Ige elhangozhat a te szádból is. Ugye? És mi gyakoroljuk is ezt.

[Az Ige elhangzása segít az angyaloknak a küldetéseik beteljesítésében. Mi az ellenségnek parancsolunk, az angyalokkal pedig az Ige szerint együttműködünk a Királyság hatékony­ságának növelése érdekében.]

Az angyalok egy dologra figyelnek, hogy az Ige elhangozzon. Az az ő parancsolatuk. Ha hallják az Igét a szádból, akkor munkába indulnak. Ha az a te szádból is elhangzik, akkor megvan az Ige körforgása, és mennek és cselekszik azt.

[Különbség van aközött, amikor az angyalok már itt lent vannak, és amikor újabb mennyei segítségre van szükségünk. Ha a rendelkezésünkre állnak a szolgáló szellemek, akkor elég az Igét szólnunk, őket kiküldenünk, s ők elvégzik azt Jézus Nevére. Ha viszont olyan helyzetbe kerülünk, ami afelett való segítséget igényel, amihez újabb angyali segítséget kell kérnünk, ezt csak az Atya tudja rendelkezésünkre bocsájtani, ha Őt kérjük, Jézus Nevében.]

21. Áldjátok az Urat minden Ő serege: Ő szolgái, akaratának teljesítői!

Az angyalok Isten seregéhez tartoznak. Az Ő szolgái és az a feladatuk, hogy Isten akaratát teljesítsék az életünkben.

22. Áldjátok az Urat minden Ő teremtményei, az Ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

Szeretném kérdezni, hogy az Ő uralkodásának a helye pontosan mit jelent itt a földön? Azt írja, hogy az Ő uralkodásának minden helyén ki vannak rendelve ezek az angyalok. Mondom neked, hogyha te hívő létedre kiejted a Jézus nevét, akkor te ott uralkodtál. Az az Ő uralkodásának a helye. Jézus nevében ez a hatalom el van rendelve a számodra.

A helyzet felett kijelented a Jézus nevét. A Jézus nevét, ami neked adatott, hogy élj vele. A név neked adatott. Akkor te ott uralkodtál, hatalmat vettél, amikor kimondtad: a Jézus nevében. Az angyalok pedig képesek az Úr parancsolatait ott végrehajtani, mert az Úr uralkodásának a helye lett.

Amikor kiejtetted Jézus nevét, amikor te Jézus nevét elkezdted dicsőíteni, akkor a drága Szent Szellem hatalmas és magasztos dolgokat képes ott elvégezni, mert az az Ő uralkodá­sának a helye lett, és az angyali seregeivel végzi ezt. Azok az Ő szolgái.

Nagyon fontos, hogy az Ige elhangozzék a szánkból, mert ha kiejtjük az Igét a Jézus hatalmával, az Ő uralkodásának helyévé válik. Milyen fontos ezt ma tudni, ebben a mai szörnyűséges, borzalmas világban, amik itt történnek.

A híreket csak úgy lehet hallgatni, ha az ember leveszi a hangot, és egy-két kép után kikapcsolja. Olyan sok borzalmas dolgot lehet hallani. Tedd az uralkodásod helyévé ezeket. Mondd, hogy a Jézus nevében itt ezen a helyen ez nem történhet meg. Itt én uralkodom. Az Úr uralkodásának a helye lett ez, mert a Jézus nevével éltem. Az angyalok azonnal munkába mennek.

Nem a körülményeinkről kell beszélnünk, hogy milyen nehézségeink vannak. Leginkább erre vagyunk hajlamosak, hogy megosszuk ezt a másikkal, és ezután érzünk egy bizonyos együttérzést, ami talán jól esik a lelkünknek, de az a baj, hogy ez nem visz minket előbbre. Nem visz előbbre, ha elkezd a másik minket egy szánalommal illetni, vagy azt mondja, hogy együtt érzek veled ebben.

Előbbre vagyunk-e akkor? Itt a nagy baj, hogy nem. Nem a körülményeinkről szólunk, hanem az Úrnak a hatalom-helyét vesszük, és ott szóljuk az Igét az Úr Jézus hatalmával, és akkor munkába indítottuk ezeket a hatalmas erejű angyalokat. Azt írja, hogy hatalmas erejűek. Meg fogjuk nézni, hogy a szellemi birodalomban micsoda hatalommal és erővel bírnak.

Végrehajtó angyalok

A másik rész, ahol tudjuk segíteni az angyalok munkáit, hogy az hatékonyabb legyen, az a Prédikátor könyvében van. Az imakörben futólagosan olvastuk ezeket a helyeket, mert az imádságra akartuk fordítani az időt. Most bőven van rá időnk. Nézzük meg, hogy mit ír nekünk itt a bölcsesség. Mert a Szentírás maga a bölcsesség.

Prédikátor 5,2. 6.

2. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te szíved ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen:

Ráadásul az az Ige legyen, amit szólsz.

6. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszítse a te kezeidnek a munkáját.

Látjátok? Az angyal előtt ne engedd a te szádnak… Ne mondjad, ami neked tetszik, mert az angyal be van programozva Isten parancsolataival. Azért jött, hogy azokat végrehajtsa. Ha mást hall a te szádból, végre tudja-e hajtani azokat? A földön te vagy felruházva a hatalommal. Felszólít az Ige, hogy ne mondd az angyal előtt azokat, amiket elgyorsalkodnál a száddal.

Ha tudatában vagyunk ennek jobban, akkor jobban fogunk vigyázni a szavainkra, és ők hatékonyabbak lesznek az életünkben. Sokkal hatékonyabb munkákat tudnak elvégezni. Az angyalok ugyanis figyelik a beszédünket, figyelmeznek Isten szavának elhangzására. Erre küldettek el, ez a feladatuk, hogy végrehajtsák.

Ha a szánk nincs Isten Igéjével szinkronban, akkor kevesebb munkát tudnak végrehajtani, és nem lesznek olyan hatékonyak az életünkben. Pedig el tudnák azokat végezni. Hatalmas dolgokat tudnak végezni a segítségünkre.

Az Úr parancsol az angyalainak. Hangsúlyozom, nem mi parancsolunk nekik. Ők figyelmeznek az Úr Igéjére a szánkból. Mi az Úrhoz imádkozunk és Tőle kérjük, hogy küldjön seregeket, ha szükséges. És az Úr parancsára jönnek ki ezek az angyalok. Mi nem uralkodunk az angyalok felett. Szó nincs erről.

Csak érdekességnek említem meg, hogy a Zsoltárok 78-ban olvashatunk a 24–25-ös versben egy apró betekintést az angyalokról. És mondom, hogy annyit kell tudnunk, amennyit az Ige ír. Nem többet, nem kevesebbet.

A manna, amit az Ószövetségben kapott a nép, amikor a pusztaságon mentek át, az az angyalok kenyere volt. Így írja, hogy a mennyei gabona. Van mennyei gabona, amivel táplálkoznak. Ezt csak zárójelesen említem nektek. Tovább megyünk az Igében.

Harcos angyalok

Egy fontos dolog az angyalokról: hogyha szükséges, akkor kergetik az ellenséget. Van, amikor ellenségek támadnak ellenünk, és gonosz dolgokat cselekednek, mert megvannak az ellenségnek is a tervei és a szándékai. Ha szükséges, ezek az angyalok karddal is rendelkeznek, és elkergetik az utunkból az ellenséget.

Honnan tudjuk ezt? Ezt is az Igéből tudjuk. A 35. zsoltárban az 5–6-os versek mondják. Az ellenségről szól itt Dávid. Rengetegszer próbálta az ellenség elpusztítani őt. Kik voltak a fő védelmezői Dávidnak? Az angyali seregek. Nézzük meg, hogyan tették.

Zsoltárok 35,5–6.

5. Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala szórja szét őket.

6. Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala űzze őket.

Ezek az ellenségek. Vannak harcos angyalok, akik kergetik az ellenséget, űzik őket az utunkból. Amikorra mi odaérünk, ott már tiszta az út, nem képesek ártani nekünk. Minden nap, mikor mégy az utadra, az összes kereszteződés felett jelentsd ki a szent vér oltalmát. Az ellenségnek nem lehet helye ott, amikor te odakerülsz, odajutsz.

Így minden balesetből ki fogsz menekedni. Az Úr angyalai fogják elsöpörni az ellenséget az utadból. Szent oltalmat garantál az Ige számodra így. Kik végzik ezt? A sötétség erejét kik söprik el az életedből? Az angyalok. Az angyalok végzik ezt. Tudjuk ezt, és megköszönjük Istennek, hogy ezt adta a számunkra.

Egy másik példa arra, hogy az angyalok hogyan védelmeznek minket, amikor helyzetekbe kerülünk, és az ellenség gonosz terveket sző ellenünk, és a pusztulásunkra jönne. Nagyon kedvenc rész a Bibliámban, és te is gondolom, hogy örömmel hallgatod, hogy az angyalok milyen részt kapnak a harcban, a láthatatlan birodalom harcaiban.

Izrael rengeteg háborúban volt az Ószövetségben. A szíriaiakkal nagyon sokszor kellett szembenéznie. A szíriai sereg megint egy portyára akart indulni Izrael ellen, amikor Isten egy prófétája által mindig a tudtára adta Izrael királyának, hogy hol készülnek betörni ezek a csapatok, és idejében felkészítette a királyt, így ő arra a helyre tudta az erejét összpontosítani.

A szíriai király seregének sose sikerült előbbre jutni, hogy belépjen Izrael földjére. Mindaddig így történt, míg a szíriai király azt mondta, hogy kell lenni köztünk valakinek, aki kiviszi közülünk ezeket a titkos terveket.

Mondták neki, hogy nem úgy van, király, nincs köztünk besúgó, hanem van közöttük egy próféta, van Izrael táborában egy próféta, akinek megjelenti Isten, hogy mi mire készülünk, és figyelmezteti őket, így tudnak mindig résen lenni idejében.

Micsoda tanulság ez különben, hogyha Istennel együtt járunk, akkor minket a Szent Szellem mindig ugyanígy figyelmeztet az ellenség minden egyes tervére, hogy ez közeledik, készülődik, hogy fel tudjunk készülni arra, és hogy el tudjuk mondani azt az imádságot. Isten ma ugyanúgy felkészíti a szentjeit.

Olvassuk el ezt a részt, mert nagyon élvezetes és nagyon szeretem. Öröm gerjed bennem, mikor ezt olvasom, hogy Isten mennyire segíti az övéit ezekben a helyzetekben, amikor az ellenség valami gonoszt kohol, készít. Nézzük meg az Úr útjait, ahogy ott munkálkodott. Ma is ilyen figyelemmel végzi, sőt, még a fölött. Így fogjuk olvasni:

2Királyok 6,8­–17.

8. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival, monda: Itt meg itt lesz az én táborom.

9. És elkülde az Isten embere az Izrael királyához, mondván: Vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriaiak betörni.

Itt látjátok Isten előrelátását és figyelmeztetését.

10. És elkülde az Izrael királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és őt megintette, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer.

Tehát ez nem egyszer fordult elő, és nem kétszer, hanem rendszerességgel. Mindig tudták előre az Izraeliek, hogy hol készül az ellenség a támadásra, ezért mindig fel tudtak készülni, és így soha nem volt sikeres az ellenség cselvetése.

11. És felháborodott ezen a szíriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit, monda néki: Miért nem mondjátok meg nékem, ki tart közülünk az Izrael királyával?!

El tudjátok képzelni, hogy felháborodott a király? Felmerült benne, hogy van köztük egy besúgó. Nem létezik, hogy megtudják, hogy mi mikor, hova készülünk.

12. Akkor monda egy az ő szolgái közül: Nem úgy, uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, jelenti meg az Izrael királyának a beszédeket, amelyeket te a te titkos házadban beszélsz.

Vagyis ez egy természetfeletti dolog. Király, te ilyet még nem láttál. Azt maga az Isten jelenti meg az Ő prófétájának, amit te itt a titkos házadban beszélsz. Tehát ez egy szellemi ajándék volt.

És ez ma is ugyanúgy rendelkezésre áll a krisztusi Testnek, hogy megjelentse nekünk az ördög titkos gonosz terveit, hogy fel tudjunk rá készülni, és ne tudja azt végrehajtani. Te így mindig a kimenekedés helyén tudsz lenni, ha készít is az ördög gonosz dolgokat.

13. És monda: Menjetek el és nézzétek meg, hol van, hogy utána küldjek és elhozassam őt. És megjelenték néki, mondván: Ímé, Dótánban van.

A prófétát, Elizeust akarta elhozatni. Az ellenség királya mondja, szerezzétek meg nekem azt az embert. Hozzátok ide nekem, látni akarom. És gondolom, el akarta rendesen intézni.

14. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget külde oda, akik elmenének éjjel, és körülvevék a várost.

A várost körbe akarták fogni, s a prófétát elfogni, és egy vészhelyzet jött. Nézzük meg, hogy Isten tudott-e már erről? Nézzük, hogy van a történet tovább.

15. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! Mit cselekedjünk?

Most már nagy sereggel ment, nemcsak portyázni, el akarta fogni a prófétát. A szolga kétségbeesett. Amikor mi látunk helyzeteket, mi is hajlamosak vagyunk, hogy körbenézünk, és mondjuk, hogy édes Uram, most mit cselekedjek? Most mihez kezdjek, mit tegyek?

Mert csak arra tekintünk, ami a szemünk előtt van, a láthatókra. De pont itt van a lényege ennek az üzenetnek, hogy ami a láthatatlan birodalomban ott áll a segítségedre, arra össz­pontosítsd a figyelmedet ilyenkor. Mert az Úr elkészítette akkor már a megoldást arra a helyzetre, amire te kétségbeesnél.

16. Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük.

Hát ez miként lehet, hogy a próféta szolgája ezt nem látta? Ő csak az ellenség seregét látta. Az ura mégis azt mondta, hogy ne félj, mert akik velünk vannak, azok jóval többen vannak, mint akik az ellenség táborában vannak. Ez a mai napon is így van.

Ne félj, mert többen vannak teveled, mint az ellenség tábora, és ne félj, mert a nagyobb lakik tebenned! Ne félj, mert az Úr maga van teveled, és ne félj, mondja a Szellem, mindenkor mindenben a segítségedre sietek!

A láthatókra tekintve nem szabad, hogy félelem gerjedjen a szívünkben. Látom a munkanélküliséget, a nehézségeket – ne félj! Itt az üzenet benne. Ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak. Nézd meg, hogy mi történt azután.

17. És imádkozott Elizeus és monda: Oh Uram! Nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és látá, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.

Vajon vak volt a szolgája? Nem vakon született a szolgája, nem a fizikai szemeit kellett megnyitni, mert pontosan látta az ellenség táborát. Egy másik szeméről imádkozott, a szellemünk szemeiről. Van a szellemünknek szeme, amivel tudunk látni szellemi dolgokat.

Erről szólt az imádság, hogy Uram, nyisd meg az ő szellemének a szemeit, hogy ő láthasson. És mit láthasson? Az igazit, a szellemi birodalmat láthassa, hogy ott többen vannak, és hogy ne féljen, hogy lássa meg... Hogy lássa meg, hogy az Úr milyen segítséget dolgozott ki előre. Azt lássa meg a szelleme szemeivel. Erről imádkozott. Megcselekedte ezt is az Úr.

Ezt mi is imádkozhatjuk egy hívő testvérünkért, ha látjuk, hogy milyen helyzetbe került, hogy téblábolt és nem látja a kiutat. Az Úr elkészítette a megoldást. Elmondhatjuk ezt az imát, hogy Uram, nyisd meg a szívének a szemeit, hogy láthassa, hol a megoldás ebben a helyzetben.

Hadd lássa, hogy többen vannak vele. Hadd lássa, hogy ott a segítség. Hadd lássa meg, hogy Te mit készítettél, hogy van ebből a kiút. Hadd lássa ő azt meg. Miért ne imádkoz­hatnánk el mi is ugyanezt az imát? Elimádkozhatjuk, hadd lássa meg,

És az Úr megnyitotta a szolga szemeit, és látá, és ímé, a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel. Na, ez volt az a birodalom, ami az igazi, a valódi. A fizikai szemüknek láthatatlan volt. Ezek a seregek mégis ott voltak, teli volt rakva a hegy ezekkel a tüzes szekerekkel és lovagokkal. Ez volt az a szellemi hadsereg, amit az Úr küldött oda.

Az angyali birodalom seregeit Elizeus segítségére küldte, hogy az ellenség ne árthasson neki. Az Úr mindig elkészíti így a megoldást. Minden esetben ott van ez a birodalom, csak mivel nem látjuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy kétségbeessünk.

De nem eshetünk kétségbe, ha már tudjuk, hogy a számunkra ki van rendelve a szellemi birodalomban a segítség. Az Úr mindig kirendeli. Hatalmas erejűek ezek az angyalok, és ne­ked segítség. Tanulság ez a számunkra, hogy az Úr előre elkészíti, ami szükséges a számunk­ra. Mire reggel felébredtek, és támadásra készültek, már ott volt az angyali sereg.

Ugyanígy minket is körbevesznek. Azért, mert nem látjuk őket, még nem jelenti azt, hogy nincsenek ott. Van, aki látja. Megadatott ez a kegyelem neki, hogy belátást kap a szellemi birodalomba. De ha nem látjuk, attól még ugyanúgy ott vannak, ugyanúgy jelen vannak.

És ha az Igét szóljuk a szánkból, végre tudják hajtani, amiért küldettek. Lehet, hogy ma nem kerül sor minden jegyzetre, de ez nem baj. Az Úrnak az oltalma és a védelme tehát az angyali seregek által valósul meg. Az angyalok a harcban: ez volt az első rész, amiről beszélni akartam.

Mennyi más feladatuk van az angyaloknak? Egy-két részt fogunk ma megnézni ebből.

Gyógyító angyalok

Vajon van-e részük a gyógyításban? Ha nem mondaná a Biblia, akkor nem beszélhetnénk róla, de ha mondja, akkor arról is tudnunk kell, hogy vannak-e a gyógyítás szolgálatában kirendelt angyalok. Az Ige szerint vannak. János evangéliumában találhatunk erre utalást:

János 5,1–4.

1. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe.

2. Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Öt tornáca van.

3. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, sorvadtak nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását.

Nézzük, miért várakoztak itt ezek mind! Ez egy gyűjtőhely volt az igazi nyomorékok számára. Mire várakoztak?

4. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet: aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, bármilyen betegségben volt.

Amikor ez az angyal elküldetett a trónteremből, Isten gyógyító erejével szállt le a vízre, és ez okozta a víznek a felzavarodását. Ott volt Isten gyógyító ereje vele, és aki belépett a vízbe, az – bármilyen betegsége is volt – meggyógyult. Az angyal hozta ezt. Az angyal végezte ezt a munkát.

Isten annyira szerette az övéit, hogy amikor még nem állt rendelkezésükre Jézus neve – mert Jézus még nem járta a vidéket, hogy gyógyítsa a betegeket –, Ő már akkor is gyógyította őket egy olyan úton, hogy angyalt küldött az Ő gyógyító erejével.

És az, aki először a felzavart tóba lépett, meggyógyult, bármilyen betegségben is szenvedett előtte. Nézzétek, mi van felsorolva az igeversben: vakok, sánták, sorvadtak. Bármilyen betegségből meggyógyultak! Angyal volt a közvetítő. Ugyanígy ma is igaz ez. A nagy, neves evangélista szolgálatok szinte minden esetben hivatkoznak arra, hogy számukra az Úr gyógyító angyalokat is rendelt a szolgálatukba.

Az igazi, erőteljes csodatévő erőkkel megáldott gyógyító szolgálatok minden esetben említést tesznek a gyógyító angyalokról, akiket Isten odaad a szolgálatra, hogy ne csak kézrátétel által történjenek a gyógyítások, hanem már a helyükön ülve is meggyógyuljanak a betegek, akik bejönnek az alkalomra, a gyógyító angyalok érintésére. Az Igét tehát a beszá­molók is alátámasztják.

Gyülekezet angyala

Vannak az őrzőangyalaink, akik mindig velünk vannak; van a gyülekezetnek egy angyala, amely hatalmas erejű, a gyülekezet dolgaira van kirendelve és a gyülekezet oltalmára. A gyógyító evangélisták szolgálatában pedig gyógyító angyalok is ki vannak rendelve. Sok beszámolót hallok erről.

Erősítő angyalok

  Más feladatuk is van. Ma azt taglaljuk, hogy milyen szolgálatokban állnak az angyalok az ember életében. Mindig a Jézussal kapcsolatos a feljegyzéseket tekintjük elsőnek, hogy mit végeztek az Ő életében. Ha Jézusnak szüksége volt a szolgálatukra, akkor mennyivel inkább igaz ez ránk, gyarló emberekre.

Nekünk is szükségünk van rájuk! Ha bevetjük a hitünket, és együttműködünk velük, akkor el tudják végezni a küldetéseiket, melyekre elküldettek. A Máté evangélium 4. fejezetében van írva erről:

Máté 4,11.

11. Ekkor elhagyá Őt az ördög. És ímé, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak néki.

Az Úrnak akkor szüksége volt arra, hogy megerősítsék ezek az angyalok. Szolgáltak neki. Negyvennapos böjt után volt, kísértéseken ment keresztül, megmérettetései voltak. Maga a sátán látogatta meg, és hozta egyik kísértést a másik után. Mindegyikből győztesen jött elő az Úr, de utána az Atya küldött angyalokat, akiknek az volt a feladatuk, hogy megerősítsék Őt.

Ha az Úr Jézusnak szüksége volt erre, akkor nekünk is. A maga idejében az Atya ugyanúgy elküldi nekünk is az angyalokat, hogy szolgáljanak nekünk, ha úgy látja, hogy erre van szükségünk. Ők elvégzik ezt a munkát a mi életünkben is. A Márk evangélium ugyanúgy feljegyzést tesz erről:

Márk 1,13.

13. És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a sátántól, és a vadállatokkal volt együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.

Ne hagyjuk őket figyelmen kívül, hanem legyünk tudatában annak, hogy körülöttünk vannak és szolgálnak. Szolgálatra vannak elhívva, és megcselekszik Isten parancsolatait, ha azok a szánkban vannak. Részük van ebben. Megint egy másik helyen látjuk, hogy Jézusnak a szolgálatában is szükség volt arra, hogy angyalok jöjjenek és megerősítsék Őt. 

Jólesik a szívünknek ezt hallani, mert tudjuk, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva. Ezek a hatalmas erejű angyalok nagyon sok feladattal küldetnek el a trónteremből, és meggazdagítják az életünket. Jézus Gecsemáné kertjében mondott imáját olvasva bepillantást nyerhetünk haláltusájába, vagyis hogy hogyan küzdött itt a halál gondolatával, a halál szellemével.

Lukács 22,42–43.

42. Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!

Jézus tudta, mi vár rá: a kereszthalál, a szenvedés, a bűnnel való eggyé válás. Magára kellett vállalja a bűnt, a bűn természetét és a bűnnek árát, a büntetést. Isten ráterhelte a világ minden bűnének a büntetését és a kárhoztatást, ami a bűnnel jár.

Mindent Jézusra terhelt az Atya. Jézus ezekben a pillanatokban úgy imádkozott, hogy ha lehetséges, akkor távozzon el tőle ez a pohár, de mindazáltal ne úgy legyen, ahogy Ő akarja, hanem ahogy az Atya. Ez egy hatalmas imádság volt.

Amikor ezt elimádkozta, akkor az Atya nem hagyta az imáját válasz nélkül. Nincs egy ima sem, amit az Atya válasz nélkül hagy! Nincs egy sem! Lehet, hogy nem úgy válaszolja meg, ahogy kérjük, de választ küld. Nézzük, mit tett:

43. És angyal jelenék meg néki a mennyből, erősítvén Őt.

Az Atya nem felejtkezett el erről az imáról, de nem úgy válaszolta meg, ahogy Jézus kérte, hanem egy angyalt küldött, aki megerősítette Őt. Hogy legyen ereje átmenni azon, ami előtte áll. Vannak helyzetek, amiken nekünk is át kell menni.

Hiába imádkozunk, hogy Atyám, így legyen, vagy úgy legyen. Ha az Atya úgy látja, hogy azon át kell mennünk, akkor megvan az oka, hogy miért teszi. De nem hagy segítség nélkül, és megerősítést is küld. Elküldte az angyalát az Úrhoz, magához. Angyal jelent meg néki a mennyből, erősítvén őt, hogy legyen ereje átmenni azon, ami előtte állt.

Jézus pontosan tudta, hogy mi áll előtte. Az Úr minket is megerősíthet így, ha szükségét látja. Lehetnek olyan helyzetek, amiben úgy érezzük, nincs erőnk, hogy megálljunk benne, nincs erőnk átmenni rajta. Látjuk, hogy mi közeleg.

„Uram! Nem tudom, hogyan álljak meg ebben!” Ha ezt az imát elmondod, abban a pillanatban segítséget kapsz a fölött, mint ami folyton rendelkezésedre áll. A Szent Szellem mindig bennünk van, és megerősít minket a hatalmas belső erővel, a dünamisz erővel. Az Atya ezen felül képes segítséget küldeni, ha hozzá fordulsz.

Ha úgy érzed, hogy nincs erőd átmenni a nem mindennapi helyzeteken, akkor az Atya küldhet segítséget az angyali erősítések által. Le van írva a Bibliában. Élhetünk vele! Imádkozhatunk így, ha szükségét érezzük, és ha az Atya úgy érzi, hogy ez szükséges nekünk, elküldi ezt a segítséget.

Lelkeket szállító angyalok

Amikor a test funkciója megszűnik úgymond, mert a szellem kilépett a testből, akkor a test élettelenné válik.  Eljön az a pillanat, mikor kiköltözünk a testünkből. Ekkor a szellemünk az egyik vagy a másik helyre kerülhet. Az újjászületettek a mennybe, azok pedig, akik nincsenek újjászületve az Úrban a haláluk pillanatáig, egy másik helyre kerülnek.

De ezek a szellemek nem maguktól mennek oda, nem ismerik az utat. Mi sem jártunk még a mennyben, a világba tartozók sem jártak a pokolban; nem ismerjük az utat. Kik viszik el a lelkeket oda, ahova tartoznak? Nem mehetnek a másik helyre. Kik végzik ezt? Nézzük meg, mit mond erről a Biblia! A Máté evangélium ír erről.

Megköszönjük Istennek, hogy bepillantást enged nekünk ezekbe a dolgokba. Ha a Biblia nem írná, akkor nem tudnánk, hogy ez miként zajlik. Nem használunk más forrást, csak a Bibliát, de ha a Biblia írja, akkor élünk vele, és világosságot kapunk.

Jézus a 13. fejezetben példázatokat mond. Az egyiket érdekes módon nem értik a tanítványok, így megkérdezik az Úr Jézust, hogy miként értette azt, mit jelent az a számukra, amit hallottak az Úrtól? Erről a 34–39-es versekben olvashatunk:

Máté 13,34–39.

34. Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szólt nékik.

35. Hogy beteljék amit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve voltak.

36. Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba. És tanítványai hozzá mentek, mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot.

A sokaság csak annyit hallhatott, amennyit Jézus példázatokban mondott, de voltak, akik közelebb álltak Jézushoz, és nekik kifejtette. Mi is szeretnénk minél közelebb állni az Úr szívéhez, hogy minél többet kifejtsen nekünk.

A tanítványok nem értették a példázatot, ezért kérték, hogy magyarázza el nekik Jézus. Ugyanígy mi is bátran fordulhatunk Hozzá, ha valamit nem értünk, mert Ő meg fogja nekünk magyarázni. Megteszi.

37. Ő pedig felelvén monda nékik: Aki a jó magot veti, az az embernek Fia; 

38. A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.

39. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok.

Az angyaloknak van egy nagyon fontos feladata: a lelkek egybegyűjtése. A jókat viszik az egyik helyre, a gonoszokat a másikra. Az aratómunkások maguk az angyalok. Az elragadtatásunkban, a választott népnek a begyűjtésében is nagyon fontos részük lesz az angyaloknak.

Végrehajtó angyalok

Megint megtudunk valami különlegeset az angyalokról, hogyha a Máté 18-at olvassuk figyelmesen:

Máté 18,10.

10. Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne vessetek; mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját.

A kicsinyekről és angyalaikról van itt szó. Látjátok, Jézus mennyit beszélt az angyalokról? Mi pedig, akik hívők vagyunk, azt hisszük, hogy talán nem illendő dolog erről szót ejteni, mert akkor téves vizekre kerülünk. Az Ige tükrében tesszük ezt, és akkor biztos talajon állunk, de annyit, amennyit Jézus mond, annyit tudnunk kell róluk.

A kicsinyek angyalairól szól itt Jézus, és azt írja az Ige, hogy a mennyekben mindenkor látják az Atya orcáját. Vagyis az angyalok egy olyan dimenzióban tudnak mozogni, hogy míg lent vigyáznak ezekre a kicsinyekre – akikről Jézus beszélt, hogy velük vannak az őrzőangyalaik –, addig egy másik dimenzióban képesek az Atya orcája előtt vigyázni az Atya parancsolatait, és meghallják azokat.

Mi erre csak akkor vagyunk képesek, ha a szellemi ajándékokat a Szent Szellem működésbe hozza. Ekkor vagyunk képesek abba a másik dimenzióba betekinteni. Az angyalok nem ilyenek. Míg itt vannak velünk a földön és vigyáznak minket, az orcájuk képes az Atya trónja előtt fogadni a parancsolatokat és azokat végrehajtani.

Egy nagyon különleges sereg ők, ezt az ajándékukat Istentől kapták. Figyelik az Atya parancsolatait – azért vannak odarendelve az Ő trónja elé –, és azokat végrehajtják. Ez csodálatos dolog. Van még egy másik hely, ahol tanulhatunk az angyalok feladatairól. Szintén Jézusnak a szolgálatában van.

Ez a történet az, amikor Jézust Júdás elárulja, és fegyveres vitézek akarják elfogni magát Jézust. Az egyik tanítványa testi indulatból levágja a szolga fülét, Jézus pedig kifejezi nemtetszését, mivel ebben a helyzetben nem ezt kellett volna tenni, és feddőleg adja át neki ezt a gondolatot:

Máté 26,53.

53. Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál? Hogy kimenekítsen engem, de mimódon teljesednének be az írások, hogy így kelljen lennie?

Jézus azt mondta, hogy ha akarná, ebben a szempillantásban az egész helyzetet megoldhatná. Segítő csapatokat, angyali seregeket kérhetne. Felszámolhatná az ellenséget simán, és kimenekíthetné magát és a többieket is. Kérhetné ezeket az angyali csapatokat, csak nem teszi, mert akkor nem teljesednének be az Írások.

A sorok között kiolvashatjuk, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, ahol nem látjuk a kimenekülést, akkor szólíthatjuk ezeket az angyali csapatokat, mert az Atya rendelkezésünkre bocsájt annyit, amennyi szükséges az adott helyzetből való kimenekedésre. Ez a feladatuk az angyaloknak, hogy kimentsenek minket.

Ahogy Jézus kérhette volna, úgy mi is megkérhetjük, mert ugyanannak a királyságnak vagyunk a tagjai, és királyok vagyunk az Ő királyságában. Élhetünk ezzel a lehetőséggel. Ha az Atyát kérjük, akkor pontosan az Ige szerint imádkoztunk.

Ha a helyzeteinkből való kimenekedésre az általunk kirendelt angyalokon felül további égi segítségre lenne szükségünk, akkor kérjük meg az Atyát, hogy azon túlmenően küldjön még szolgáló szellemeket. Ebben az esetben teljesen az Ige szerint imádkoztunk. Ha az Atyát kérjük Jézus nevében, az Ige támogat minket ebben.

Üzenethozó angyalok

A Cselekedetekbe szeretnék menni, amikor is folytatódnak a csodálatos cselekedetek, de ekkor már nem Jézus Krisztus – mert Ő a mennybe felemeltetett –, hanem a tanítványok végzik a dicsőséges munkákat a Szent Szellem ereje által. Az Apostolok cselekedetei 10-ben van egy rész, ahol megint csak egy angyal szolgálatán keresztül kapunk világosságot.

Kornéliusnak, a római katonának, a századosnak a története ez. Az egész rész otthon elolvasandó, ha valaki nem hallotta még. Én csak egy rövid részt olvasok. Kornélius egy istenfélő ember volt: böjtölt, sokat imádkozott, támogatta a szegényeket. Istennek tetsző életet élt. Egy imádságban volt éppen, amikor egyszer csak történt valami: Isten megemlékezett erről, és egy angyalt küldött hozzá egy üzenettel:

Apostolok cselekedetei 3,3–4.

3. Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilencedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne hozzá, és monda néki: Kornélius!

Tehát világos nappal volt. Hogyha hozzád bemenne egy angyal, úgy gondolom, te is megdöbbennél kicsit. Én már láttam angyalt, de minden angyali látás váratlanul éri az embert. Ahogy mondani szokták: megáll benne az ütő.

Ezért mindig az az angyalok első üzenete, hogy ne félj. Mindig azzal kezdik: ne félj! Nem a bántásodra jön, és nem azért jön, hogy elijesszen, vagy hogy megrémülj, hanem azért jön, mert valami üzenetet hoz, ami az épülésedre van. Tehát az isteni kommunikációnak egy vonala. Itt ugyanez történt: Istennek angyala bement Kornéliushoz, és nevén szólította.

4. Ő pedig szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az, uram? Az pedig monda néki: A te imádságaid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.

Az Atya azt mondta, hogy eleget böjtöltél, eleget imádkoztál, most nézzük, mit tehetek érted. Megemlékezett az Úr ezekről. Üzenetet hozott: el kellett küldetni Péterért, akinek a szájában volt aztán az az üzenet, ami által ő és az egész háza népe üdvözült.

Az a kérdésem, hogy miért nem az angyal hozta az üzenetet, hogy hogyan kell üdvözülni? Azért, mert az angyalok nincsenek felruházva azzal, hogy az Evangéliumot hirdessék. Ezt nagyon fontos tudni. Az angyalok nem képesek arra, hogy az Evangéliumot hirdessék, mert nem kapták feladatul.

Mi kaptuk ezt az Úrtól, hogy az üdvösséget hirdessük. Sőt egy helyen még azt is írja az Ige, hogy ebbe a munkába az angyalok kívánnak betekinteni. Mondhatnám, hogy ők vágyakoznak erre, de ezt a helyet nem ők kapták. Mi kaptuk ezt a helyet, hogy az Evangéliumot hirdessük. Ezt meg is kell tennünk, és ők segítőink ebben.

Útmutatásokat adhatnak, mint Kornéliusnak, hogy kihez kell küldetni, hogy az üdvösségnek az örömhírét meghallhassa. Meghallotta, és üdvözült ő és az egész házanépe. Az angyal egy üzenetet hozott, de az üdvösség útjának nem az volt a módja, hogy az angyal hozta volna az üzenetét annak, hogy miként van az üdvösség. Látjátok, milyen hatalmas helyre lettünk mi emelve? Az üdvösség üzenetét ránk bízta az Úr. Hála legyen Neki mindörökké!

Elfogyasztottam az időmet, röviden fogom csak a többit mondani. Az angyalokról azt is tudnunk kell, amit a következő Igében olvashatunk:

1Korinthus 6,3.

3. Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy a mindennapi élet dolgait?

Angyalokat fogunk ítélni, hogy hogyan végezték a munkájukat. Lesz egy nap, amikor mindenek megítéltetnek: hogy miként segítettek előbbre; hogy ők milyen oltalmat biztosí­tottak neked; hogy elhozták-e azt, amiért imádkoztál; hogy megállták-e abban a szellemi munkában az ő helyüket; ezt mi fogjuk megítélni!

Létezik az angyaloknak egy nyelve, amibe az ember betekintést kap, ha megtanulja a szellemi imádságot.

1Korinthus 13,1.

1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.

Ebből ki lehet olvasni, hogy az ember a Szellem által képes arra, hogy az angyalok nyelvén szóljon, ha a Szellem úgy hozza. Nem mi beszélgetünk az angyalokkal, mert ez már nem lenne igei. Az viszont igei, hogy szóljuk a Szellem nyelvét, és néha a szellemi imádságban maga a Szent Szellem – aki a legmagasabb vezére és főnöke az angyali birodalomnak – utasításokat, útmutatásokat ad az angyaloknak az imáinkon keresztül.

Pozícionálhatja őket, hogy mit tegyenek, hol legyenek. Útmutatásokat, parancsolatokat adhat az Úr a mi szánkon keresztül a nyelvek imájában. Ez nagyon fontos része a nyelvek imájának. Lehet érzékelni néha, amikor ezt a helyet elfoglaljuk a nyelvek imájában, és a szánkból a parancsolatok az angyalokhoz, az angyali seregeknek címeztetnek.

Sokszor hatalmas, hadakozó erejűek, háborús helyzetek fölé vannak kirendelve, olyan országok fölé, ahol nem is jártunk soha. A Szellem elvisz minket, és parancsolatok hangoznak el, mert ismerjük a hatalmunkat, és a Szent Szellem használja ezt. Megköszönjük Neki.

Tudjuk azt, hogy a Sion hegyéhez járultunk, ezt a Zsidó levél írja:

Zsidó 12,22.

22. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,

Amikor a Sion hegyéhez járultunk, angyali seregekkel kerültünk közösségbe, nagy angyali seregekkel vagyunk egy közösségben. Mert ők ezen a hegyen állomásoznak, mi pedig odajárultunk. Rendelkezésünkre állnak ezek a seregek. Hatalmas erejűek, és az Úr irányításában munkába állíthatók az érdekünkben.

Időzítő angyalok

Az időzítéseknél nagyon fontos a feladatuk. Ez már csak igehely lesz, és otthon olvashatjuk el az 1Mózes 24-ben a 7-es verstől kezdve. Angyalokat bocsájtott ki az Úr a szolgái előtt.

Ábrahám úgy rendelt Izsáknak feleséget, hogy elküldte a szolgáját idegen földre, hogy onnan válasszon neki feleséget. A szolgát azonban nem hagyta magára, hanem egy angyalt rendelt ki, aki előtte ment. Kibocsátotta az angyalát az úton, és az angyalnak az volt a feladata, hogy minden időzítésről gondoskodjon.

Hogy amikor a szolga odaér a kúthoz, akkor pont az a fiatal lány, Rebeka menjen vízért. Képzeljétek ezt el! Ilyen időzítések vannak rájuk bízva. Ott írja, hogy „elküldtem előtted egy angyalt az utadra, hogy az sikeres legyen”. Ugyanígy számunkra is ott van az angyalok kezében a teljes és tökéletes időzítés minden helyzetre.

A párkapcsolatainkban, hogy amikor odaérünk, azzal az illetővel találkozzunk, akihez szólnunk kell. Nagyon fontos, hogy számítsunk arra, hogy elvégzik ezt a munkát. Támo­gassuk őket az Igével, hogy ez így van, és nem lehet máshogy.

Generációs angyalok

1Mózes 48,15–16.

15. És megáldá Józsefet s monda: Az Isten, akinek előtte jártak az én atyáim Ábrahám és Izsák; az Isten, aki gondomat viselte, amióta vagyok, mind e napig:

16. Amaz angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket, és viseljék az én nevemet és az én atyáimnak Ábrahámnak és Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön.

A fenti versekben azt olvassuk, hogy megáldja az atya a fiait, és azt mondja, hogy ugyanazt az angyalt rendeli melléjük, hogy vigyázza őket útjaikon, aki őt is megszabadította minden útján.

Az atyák, mikor az áldásokat kiosztották a fiakra, tisztában voltak azzal, hogy az angya­loknak milyen fontos feladatuk van, ezért mindig kirendelték azt az angyalt a következő nemzedéknek, aki róluk is gondot viselt. Még egy helyet megnézünk az Ószövetségben.

Őrző és vezető angyalok

2Mózes 23,20.

20. Ímé, én angyalt bocsátok el előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.

Nagyon fontos feladatuk, hogy megőrizzenek. Az embereknek nagyon sok nehézségen kellett átmenniük, ellenséggel kellett szembenézniük. Az angyal feladata az volt, hogy megőrizze és vezesse őket. Bevigye őket arra a földre. Kinek a feladata volt? Az angyalé, akit az Úr rendelt nekik. Nekünk is rendelt az Úr hatalmas seregeket. Feladatukat el is végzik, hogyha a szánkban nem találnak gonoszt és kétséget. Jézus azt mondja:

János 1,51.

51. És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.

Mit szóltok ehhez? Ezt Natanaelnek mondta Jézus, hogy látta a fa alatt, és azt mondta: ennél nagyobbakat fogtok látni! Ezen csodálkozol, hogy kaptam egy szellemi bepillantást, hogy láttalak a fa alatt? Ennél nagyobb dolgokat fogtok látni.

Jézus azt mondta, hogy meglátjátok majd az Isten angyalait, hogy fel- és leszállnak Isten fiainak szolgálatában. Vagyis a nyitott egek arról szólnak, amikor az angyalok közvetlenül ismerik a menny és a föld közötti kapcsolatot, és el tudják végezni az ő feladataikat.

Az imáink nagyon sokszor ezt a nyitott eget munkálják, hogy az angyaloknak legyen közvetlen, tiszta útvonala menny és föld között, hogy megszűnjenek azok az égi erők, amik próbálják visszafogni az angyali küldetéseket.

Dánielnél is az volt, az angyal 21 napra fel lett tartóztatva, és nem tudta elhozni az üzenetet, így kellett egy másik angyali segítség – egy magasabb szintről –, hogy kiszabadítsa őt. Amikor Jé­zus neve és az imádság által nyílnak meg az egek fölöttünk, akkor nincs ilyen akadály számukra.

Minden, amit az Atya küld, megérkezik hozzánk, leszáll a vállunkra, ahogy Jézuséra is. Angyalok szállnak föl és le ugyanígy nekünk is, ha ez a gyönyörű ég nyitott felettünk. Ha a menny van közvetlen fölöttünk, akkor minden angyali segítség közvetlenül tud jönni. Felszáll és leszáll. Ezt a látást látta Jákob is – Jákobnak a lajtorjája. Látta, hogy az angyalok föl és le közlekednek. Ez egy égi csatorna volt.

  Az anyagi világ felett teljes hatalommal és erővel rendelkeznek az angyalok, úgyhogy nyugodtan kiküldheted őket az anyagiak behozatalára. Meg fogják találni az utakat rá, hogy te áldott légy, hogy adósságok töröltessenek el. Ami szükséges, azt meghozzák. Embereken keresztül teszik majd, nem az égből pottyantják, de munkatársak benne. Hatalmas erejűek!

Szabadító angyalok

A Cselekedetek 12. fejezetében még egy részt olvashatunk arról, hogy micsoda erejük van a fizikai világ felett. Bátorítson benneteket, hogy semmi nem lehetetlen a számukra! Péternek a kiszabadítása a börtönből:

Apostolok cselekedetei 12,6–10.

6. Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal; és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöcöt.

7. És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöcben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a láncok kezeiről.

Volt egy helyzet, amiből nem volt kimenekedés. Látjuk, mi történt a börtönben: az angyalnak egy szavára leestek a láncok Péter kezéről.

8. És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd magadra felsőruhádat, és kövess engem!

9. És kimenvén, követé őt; és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.

10. Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz; mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utcán előre­menének; és azonnal eltávozék az angyal tőle.

Az anyagi világ felett teljhatalommal rendelkeznek ezek a természetfeletti angyalok. A láncok abban a pillanatban, ahogy az angyal megszólalt, leestek Péter kezéről. Annyira várat­lanul érte az angyal megjelenése, és annyira szokatlan volt neki, hogy azt hitte, hogy látást lát.

Az angyal jelenlétében természetfeletti dolgok tudnak történni: a vaskapu magától megnyílt, átmentek és kimentek. Ahogy kiértek, azonnal eltávozott az angyal. Miért? Mert elvégezte a dolgát. De amikor szükség volt rá, az Úr elküldte azt.

Ítélet végrehajtó angyalok

 Az ítéletek végrehajtásában is angyalok vesznek részt, ezt pedig Heródesnél látjuk. Heródes istenként dicsőíttette magát, és elvárta, hogy a nép istenként tisztelje és imádja. Azt mondta az Úr, hogy ebből itt elég, és küldött egy angyalt, aki azonnal megverte őt. Így szól az Ige:

Apostolok cselekedetei 12,23.

23. És azonnal megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget; és a férgektől megemésztetvén, meghala.

Azonnal megverte őt az angyal azért, mert nem az Úrnak adta a dicsőséget. Nagyon fontos az életünkben, hogy mindig, mindenért Istennek adjuk a dicsőséget. Isten nem szívleli, ha elfeledkezünk Róla. Ez volt a büntetés: a férgektől megemésztetvén meghalt egy szempillan­tásban. Az Úrnak angyala által jött az ítélet. Isten képes ezekre!

Az angyaloknak vannak érzelmeik, mert azt írja az Ige, hogy örvendezés van:

Lukács 15,10.

10. Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.

Amikor odamész egy idegenhez, és az Úrhoz vezeted, tudod, mit tesznek az angyalok? Örömtáncba kezdenek egyetlen megtérő üdvössége miatt. Ezt se látjuk, de örvendezés van körülöttük. Örvendeznek Isten színe előtt. Igenis vannak érzelmeik. Jó azt tudni, hogy az angyalok között öröm van jelen, és hogy velünk együtt örvendeznek, amikor evangelizálunk, és az emberek gyógyulnak, üdvözülnek.

A teljességet nem tudjuk most megjárni egy óra alatt, úgyhogy itt most berekesztjük. Ha az Úr majd úgy fogja rendelni, hogy újra az angyalokról legyen szó, akkor megtesszük, ha meg nem, akkor jövő héten egy teljesen új témában fogunk körbenézni. Az Urat fogjuk most dicsérni, fölállunk és megköszönjük az angyali szolgálatokat.

Az Úr szerette volna, hogy ma erről szóljak. Azért, hogy tudatában legyünk annak, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy milyen hatalmas segítséget rendelt nekünk! Egy láthatatlan sereg, egy láthatatlan birodalom, de mennyire létező és mennyire valóságos!

A mi segítségünkre rendelte őket az Úr, hogy bevigyenek minket arra a földre. Melyik földre? Amit az Úr rendelt, hogy ott áldottak és teljesek legyünk, és hogy ott szolgálhassuk, szerethessük Őt.

Egy megvallást fogunk tenni, ami azért fontos, hogy az angyaloknak legyen mivel dolgozni, hogy a szánkban az legyen, amit ott fönt is hallanak, és hogy más ne legyen. Ezt ma megértettük, ugye? Nagyon fontos. Emeljük fel a kezünket.

Megvallás: Dicsőítem a Szent Nevet, és Te, drága Szent Szellem, magasztos dolgokat cselekszel. Jézus nevét dicsőítem, és Te, drága Szent Szellem, mindezeket megcselekszed. Ahogy az Igében meg van írva, pontosan úgy van nekem. Az akadályok eltávoznak. A szögek kiesnek. A terhek leesnek és összetöretnek. Az igák összetörnek és megsemmisülnek. A hegyek felkelnek az utamból, és a tengerbe vetődnek. Mert Te magad megcselekszed ezeket szavaim hallatán, drága Szent Szellem. A sáska, a szöcske, a cserebogár nem pusztít többé földemen, mert eltávozott a földemről, Jézus nevében. Angyalok, menjetek és cselekedjétek meg! Mert nagy hatalommal uralkodom az Ő nevében. Az ellenségeskedést, a viszálykodást lerontotta az Ő Testében. A válás szelleme megsemmisült az Egyház felett, annak minden gyülekezete felett, minden egyes élet felett. A keresztfának vére által szerzett békesség uralkodik, Jézus nevében. Ámen.

Most elvégeztük, amiért ma jöttünk. Köszönjük Istennek.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL