2009.07.16.

A BŐVÖLKÖDÉS ÜZENETE II.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. július 12.

 

Hóseás 4/6 Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. – mondja a Szentírás.

V. Mózes 8/18 Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, aki erőt ád néked a GAZDAGSÁGNAK MEGSZERZÉSÉRE, hogy megerősítse az Ő szövetségét, amely felől megesküdött a te atyáidnak, miképpen e mai napon van. 

Ő az tehát, aki erőt ad nekünk a gazdagság megszerzésére. De figyeld meg, hogy nem gazdagságot ad, hanem Ő erőt ad a gazdagság megszerzésére.

Meg van a célja vele, hogy ezt teszi: hogy megerősítse az Ő szövetségét. Tisztán lehet látni, hogy mi zajlik jelenleg a világban: egy gazdagság-átvitel. Szervezetek, vállalkozások, cégek teljes vagyona jutott hihetetlen módon, szinte azonnal mások kezébe. Vagyis ők tartják még a kezükbe a pénzünket!

Azoknak a kezébe kerül a pénz, akiknek számára el van téve, mondja egy másik fordítás. Ez az az elrejtett üzenet.

Ahogy tanítok majd a hitről, a hatalomról, Jézus nevéről, a megigazultságról és a kegyelemről, ugyanígy szükség van a megszabadításra ezen a területen is. Mindaz, amire szükségünk van, az belénk lett programozva. Bennünk van.

Figyeltem évek során a szolgálatokat: felfelé mennek, és akkor egyszer csak elkezdik ezt a témát lövöldözni, és az ördögnek a hivatalnokává válnak. A legtöbbjük jó indulatú ember, csak meg van vakítva ezen a téren. Néhány tanításukat, DVD, CD-n lévő tanításaikat ki lehet dobni a szemétbe.

Írásokat fogok adni neked, ami azt a célt szolgálja majd, hogy megvédelmezzen. Lehet, hogy te azok közé tartozol majd, hogy szükséged lesz erre az oltalomra.

Máté 22/29 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Istennek hatalmát.

Ez a probléma a gyülekezetekben is, hogy nem ismerik az Írásokat az emberek. Sok mindent mondanak nekik, de nincs nekik kijelentve az. Vagyis nincs azokról a dolgokról megértésük. Legjobb abban a témakörben, amiről nincs az embernek világossága, csendben maradni, mert tévelyegnek.

Van egy keresztény magazin, a legjobb minőségű kiadásban, keresztény téma az idők végéről. Gúnyolták azokat, akik hisznek az elragadtatásban, azt mondták, csak néhányan vannak, akik hátra maradtak. Teljes hazugság. Mert mi vagyunk többségben, akik hiszünk ebben.

Minden professzionális magazinnál különb volt, nagyon jól mutatott. Óriási mennyiségű pénzt költöttek arra, hogy ezt a hazugságot sokszorosítsák.

Gordon Lindsayt ismertem személyesen. Ő hitt az elragadtatásban és most pedig ők akarják képviselni a megboldogultat, akiről mondják, hogy nem hitt ebben.

Küldtek nekem kettőt is, mind a két példány a szemétben kötött ki. Viccszámba megy, ami benne van. Olyan témáról írtak, amiről semmit nem tudnak. Egy tv-s hálózat láncot néztem, öt könyvet hirdettek egy témakörben. Az egyikkőjüket személyesen ismerem, a másik a múltból jól ismert. Teljesen eltévelyedtek ebben a témakörben, és öt könyvről van szó, amit nyilvánosan terjesztenek, árusítanak.

Az antikrisztus témaköréről van szó, úgy tanítják, és úgy hiszik, hogy az antikrisztus zsidó származású lesz. Az antikrisztus pedig nem zsidó, hanem az iszlám világból való lesz, mert a muszlinok nem fognak követni egy zsidót. Az a tíz nemzet, pedig a Dániel könyvéből, ami a tíz lábujjat jelképezi, azok is mind az iszlám világból jönnek ki. Tehát teljesen téves, szinte nevetséges, akadémikus eszmefuttatások, tévedések. Az egyikkőjüknek ismertem az édesapját, a fia pontosan olyan összezavart, mint az édesapja volt.

János 5/39-40 Tudakozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.

Rólam tesznek bizonyságot ezek az Írások, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek lenne. Tehát az én kijelentéseim azok nemcsak az Írásokon nyugszanak, hanem azokra a Szent Szellem rá kell, hogy lehelje az Ő kijelentését. Jézus élete kell, hogy rajta legyen. Az Ő vére a kulcs bármilyen kijelentéshez és a megváltáshoz. A gazdagság és a növekedés üzenete a megváltás üzenetének is nevezhető. Mindez benne van a Bibliában.

II. Korinthus 8/9 Mert ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által GAZDAGGÁ LEHESSETEK.

Galata 3/13 pedig azt írja, hogy „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk, mert meg van írva: Átkozott minden aki fán függ.”

Mert Ő az, aki a [kereszt]fán függött. Ki kellett ontsa a vérét.

Példabeszédek 3/9-10-ben is arról tanulunk, hogy az adakozás Istennek imádata, tiszteletünk kifejezése Őfelé.

Visszakanyarodván az I. Péter 2/24-hez, ha a gyógyulásról beszélünk, az is összefüggésbe kapcsolható a II. Korinthus 8/9-el,

I. Péter 2/24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Tehát a [szent] vér rajta van ezen az üzeneten, mégpedig az, hogy megváltást kaptunk az átok alól, a szegénység pedig része az átoknak. A szükség, a hiány része az átoknak, és mi megváltást kaptunk ez alól. El kell fogadnunk, másrészt cselekednünk kell ez alapján. - Nem ismerik az Írásokat, sem az Istennek erejét!

Istennek az erejét ismerjük a Szent Szellem által, a közbenjárások által, a gyógyulások által, a hitünkben és ez mind csodálatos. De azt írja az Írás, hogy ebben a kegyelemben is bővölködnünk kell, hogy adakozhassunk. Az adakozás kegyelmében is bővölködhessünk.

Lukács 16/8 És dícséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében.

Tehát a hamis sáfárt dicséri, mert bölcsen, eszesen cselekedett, mert a saját rendszerében működött, hazudott, loptak egymástól, becsapták egymást. Működtették az e világ rendszerét. Ott van a mi pénzünk. Amikor a mi Istentől elrendelt rendszerünkben elkezdünk működni, akkor annak a pénznek át kell, hogy kerüljön hozzánk. Ők azonban az ő rendszerükben a mi alapelveinkkel haladnak előre.

Ezért mondja az Írás, hogy ők eszesebbek a világosság fiainál. Tehát az Úr azt mondta, hogy ők a saját rendszerüket jól működtetik, mi pedig a mi alapelveinkben nem működünk.

Ismét a Lukács 16/8 Ige

Ezért van náluk a pénz. Ezért élnek fényűzően, gazdagodnak és mindaz, amit építenek a világban. Az a pompázás a mi gyülekezeteinket olybá festi, mintha ez csak egy mellékhelyiség lenne.

Megtervezik, megformálják, csak arra volt szükségük, hogy pénzük legyen. Saját rendszerükben működtetik az alapelveiket, egymást lekopasztják és jól működtetik ezt a rendszert, és a mi alapelveinkből néhányat alkalmaznak. A gyülekezet közben azt a dalt énekli, hogy – nincs pénz. Tehát – nincs pénzem, nincs pénzem!

Azután azt prédikálják mellé tévesen, hogy Isten nem akar gazdagságot a gyülekezetben. És akkor az üzletember úgy gondolja, hogy nem kell nekem tíz milliót adnom a gyülekezetbe, nem akarják, hogy adjak nekik. Miért ne? A mi üzleti világban működő gazdag embereink nem teszik jól, ha Isten pénzén ülnek. Mert a pénz nálad bizonyos céllal van.

Az üzleti vállalkozókat Isten, mint egy eszközt akar használni. Az, aki dolgozik, nem tudja kidobálni azt a pénzt, azért helyezi Isten azt a pénzt a mi kezünkbe, és még többet akar hozzánk eljuttatni Isten belőle. Ha úgy gondolod, gazdag vagy, akkor nem tudod még mi a gazdag. Elkezdesz Istenre hallgatni, figyelmezni, és nem a pénzről fogsz hallani, hanem küldetésekről.

Néhányatok talán még nem is tudja, hogy mi már benne vagyunk ezekben a küldetésekben. Romániába ki vagyunk küldve, Izraelbe ki vagyunk küldve. Izraelbe nagyon jól fordulnak a dolgok. Nem én szándékoztam, hanem az Úr szándékozta, hogy így legyen, és erre van egy kenet, egy impartáció.

És elitélendőnek tartjuk mi keresztények, azt amit az ellenség kint a világban tesz a pénzzel. Azért, mert teljesen tudatlanok vagyunk ezen a területen.

Az első dolog, hogy a pénz nem gonosz dolog. Nem gonosz dolog az, ha valakinek van pénze. A Biblia úgy fogalmaz, hogy a pénz szerelme [túlzott imádata, bálványozása] minden gonosznak a gyökere. Tehát nem szeretjük a pénzt, de szükségünk van pénzre, hogy be tudjuk teljesíteni azt, amire Isten minket kiparancsol.

Dániel 11/32-ben mondja az Ige, hogy nekünk nagy cselekedeteket, hőstetteket kell megcselekednünk. Hogyan fogunk ilyen hőstetteket végrehajtani pénz nélkül?

Az Ige azt is írja rólunk, hogy – én a fej vagyok és nem a farok, és erre megvan a kenet a kezünkben. Ki fogjuk árasztani ezt a kenetet és meg fogjuk parancsolni a gazdagságnak, hogy hozzánk jöjjön.

Emeld fel a két kezed és parancsold meg a gazdagságnak, hogy a kezeidhez jöjjön. Mert fel vagyunk kenve, hogy az Urat áldjuk, és az Úrnak áldottjai vagyunk. Mondja mindenki: – A gazdagság a kezeimhez jön! Hallelúja!

Lukács 6/38-ban tanuljuk, hogy adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat, és megrázottat, SZÍNIG TELTET ADNAK az emberek a ti öletekbe…

Prédikátorok 11/1-6 Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt.

Ez egy nagyon nagy dolog, amikor a tenger apály-dagály mozgását figyeljük. Amikor bedobja az ember az üzenetet egy üvegbe bezárva, egy pár év múlva kisodorja a tenger habja azt valahol. Tehát az elképzelés ebben az, hogy nyugodtan vesd a víz színére a kenyeredet mindig, csak adj és adj és vissza kell, hogy jöjjön hozzád. Ez volt a gondolat mögötte.

Adj részt hétnek vagy nyolcnak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre, vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki sűrű fellegre néz nem arat. Miképpen hogy nem tudod, melyik a szellem útja és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy mind a kettő jó lesz egyaránt.

Volt egyszer egy ember, egy kis összeget odaadott az Úrnak, tíz ezer forintnyi összeget dollárban. Neki két millió forint jött, és akkor kérdezte, hogy az Úrtól hallok? Mi történt? Ez megnyitotta a kapukat számára, milliók jöttek vissza hozzá. Tehát nem tudod, hogy melyik mag, milyen vetést hoz. Ezért nem szabad megfáradnunk az adakozásban.

Filippi 4/15 Tudjátok ti is filippibeliek, hogy az Evangélium hirdetésének kezdetén, mikor eljöttem Macedóniából, egyetlen gyülekezet sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül.

/19/ Az én Istenem pedig be fogja TÖLTENI minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

Tehát Istennek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy Ő legyen az ellátásunk forrása.

II. Korinthus 9/6-8 Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, BŐVEN is arat. Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor TELJES ELÉGSÉGTEK lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.

Vagyis hagyjad, hogy segítsen neked a Szent Szellem. Adakozzatok boldogan, ami a szíveteken van, és Isten pedig képes arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek. Ha ezt boldog szívvel teszed, akkor Isten képes megsokszorozni az elvetett magot.

Ésaiás 1/19 Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.

Másik fordítás szerint: Ha csak hajlandók vagytok, hagy segítsek nektek, ha csak engedelmesek vagytok, akkor gazdaggá teszlek. Vagyis ha csak megengednéd, hogy segítsek neked, ha csak engedelmeskedsz, akkor gazdaggá teszlek. Nagyon jó ez!

Ki az, aki ellene van ennek az üzenetnek? Ti itt vagytok, és érte vagytok, de sokan ellenállnak ennek az üzenetnek.

Van abban valami fontos, ha az ember látja magát ebben, mert nem fog az ember eljutni arra a helyre mindaddig, amíg magát nem látja abban. Tehát magadat kell látni azon a gazdag helyen. A munkahely egymagában ezt nem fogja elvégezni.

A hit kiabál mindaddig, még akkor is, amikor a falak fent állnak, a hit nem várja meg míg a falak leomlanak. A hit az most kiállt! Kiálltja, hogy: – Minden adóságtól mentes vagyok! És kiálltja, hogy: – Minden szükségem betöltetett! Most kiálltja! Hallelúja!

A vallásosság fogta vissza eddig ezt az üzenetet. Én pedig a 18 év során soha nem prédikáltam, de többé nem lesz így. A vallásosok nem fognak többé visszafogni bennünket!

Mert a Biblia tanítja, hogy hagy fényljen a ti világosságotok, vagyis a mieink készen vannak, hogy áttörjenek ezeken!

II. Timótheusz 3/5 Akiknél megvan az istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

Vagyis használnunk kell a képzelő erőnket, hogy lássuk magunkat azon a helyen. Először a képzeletben kell megszületnie. Először látnunk kell azt!

Neked is olyan pozícióba kell hozni magad, hogy Istennek a kegyeltsége működjön számodra. A hűségesség és az engedelmesség együtt kell, hogy legyen. Isten nem várja, hogy azt adjuk oda, amink nincs. Isten azt várja tőlünk, hogy azt tegyük meg, amit meg tudunk tenni. Megtesszük, amit tudunk, és utána Isten visz el minket  o d a!

Lehetséges, hogy sokszor elolvastad már ezt az igeverset, de még mindig nem jelent túl sokat számodra:

Máté 25/21 Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.

Ugyanezt megismétli a 23. versben. Újra kiemeli, hogy – és szolgám.

Amikor az ember hűségesnek bizonyul az anyagi életben, és az anyagi életben nem túl fényes a dolog, de meg kell azt érteni, hogy mindig kell, hogy legyen egy kezdeti hely, ahonnan indulunk.

Amikor én kezdtem ezt Istennel, akkor én adósságokban voltam, és addig mindig is adóságban voltam. De ott, ahol voltam, abban a helyzetben elkezdtem adakozni és így kijöttem az adóságaimból. Értsd meg, hogy az életem minden napjában nem voltam mindig gazdag, de jött ez a kijelentés, megértés, jött ez a kenet hozzám és akkor elkezdtem folyni [áradni] a Szellemben.

Adóságban voltam, de megértettem a tizedfizetést, elkezdtem tizedet fizetni. Nem mondhatom, hogy tizedfizető lettem, mert mindig a fölött adakoztam magasan. Tehát inkább úgy mondanám, hogy rögtön magvetőként kezdtem mindig abból, amim volt, és ahogy az Úr vezetett benne. A teljes jövedelmemnek 25 %-a volt ez. Nem az adók levonása után, hanem a teljes jövedelmem után.

A tudatunkba ezt be kell úgy tenni, hogy tudjunk benne áradni, egy ténnyel, hogy Isten keres valakit, téged és érted van, hogy te nagyon komolyan vedd Őt. Figyel téged!

Én, amikor elhatároztam ezt, felszálltam a repülőgépre, abba sem hagytam a munkámat, nem mondtam fel, mert nem mondtam meg senkinek, csak fogtam a két nagy táskámat és eljöttem Dallasból. Azt mondtam, hogy viszontlátásra világ! És ez Isten figyelmét felébresztette.

Az ember tehát elkezdi azzal, amije van, az Ő útmutatásai szerint. Tehát nem úgy szálltam fel a gépre, hogy bárhová elmegyek, ahová a gép visz.

Amikor lementem, hogy jegyeztessem magam misszionáriusként az irodában, már akkor ott volt a pénz, 100 dollár a nevemre, valaki olyan küldte, akit soha életemben nem ismertem. Valaki a betegágyán hallotta meg, hogy küldjön Jim Sandersnek 100 dollárt, és beküldték oda a pénzt nekem és ott tartották ezt a pénzt. Ez nekem egy megerősítés volt, nem annyira a pénz volt a fontos ebben, hanem az a megerősítés, amely engem ebben az irányban biztatva támogatott!

Tehát sok minden az emberekben el van rejtve. Ha a kevesen voltál! Látod? Akkor a sokra bízlak ezután! Ez fontos, hogy azon a kevesen rendszerességben hűek legyünk, mindaddig, amíg magunkat nem igazoljuk. Miután az összes pénztesztet végigjártad, miután megpróbáltattál az összes tesztben, nem akkor kezdesz hűségesnek bizonyulnod, mert onnantól elkezdesz uralkodni a pénz felett. Tehát most már nem hűséges vagyok, miután ezt a szintet kijártam, hanem uralkodom a pénz felett. Uralkodóvá tesz utána az Úr.

Az a néhány dolog, amiben megvizsgál az Úr, hogy hűségesek vagyunk, azok  p r ó b á k! Miután azokat a próbákat megálltuk, azután uralkodóvá válunk, és a bankszámla megnyílik és beömlik oda a pénz!

Isten elküldött misszionáriusnak Izraelbe pénz nélkül valakit, egy forint nélkül. Vettem neki egy jegyet, küldtem neki pénzt. Majd meghalt a nagybátyja és egy egész vagyont hagyott rá. Ez a szolgáló előtte mindenét odaadta, amije volt.

Én is ezt tettem mielőtt eljöttem otthonról. Nem volt semmi, amiért visszamentem volna. Mindent felégettem magam mögött. Egy nagyon jól fizető munkahelyem volt és kirúgtak, mert eljöttem. Nem is mehettem volna így vissza.

Nagyon kevesen tudják ezt a részt, amibe most beavatlak téged. Az én életem arról szólt, hogy építsem Isten királyságát, semmi másról. Amikor ez neked is valósággá válik, akkor tudod az anyagi helyzetedet is uralni. Nem csak abban, amire neked is szükséged van, nem csak azt, amit kívánsz. És annál nagyobbat nem tudsz álmodni, mint ahogy Isten tudná azt feléd szolgáltatni.

A probléma ott van, hogy kevesen vannak azok, akik a kicsiny fölött hűségesnek bizonyulnak, és nem tudják kiállni azt, aki fölöttük uralkodik. Még egyszer, a hűséges emberek, akik néhány dolog felett hűségesek, ki nem állhatják, ha valaki felettük uralkodik. El fogom magyarázni, mert tudom, hogy ezt most senki nem érti.

Azt mondták rólam, hogy milliókat fogsz kezelni az Úrnak! Ez alatt azt értette, hogy szétosztani, vagyis a pénz felett uralkodó leszel. Abban az időben én ezt nem értettem meg, mert egy olyan iskolába jártam ott, ahol a szegénységgel voltunk átitatva. Tehát ha valaki uralkodóvá válik, az uralja utána a pénzt, de előtte meg van próbálva.

Az emberek gyűlölik az ilyen szolgálókat, pedig míg odáig jutottak, volt hogy kétszer-háromszor is elajándékoztak mindenüket. Házaikat elajándékozták, mindenüket, ami volt. Az egyiket láttam, aki adománygyűjtéssel foglalkozott, mindenét odaadta, eladta a jégszekrényt is, ami a házában volt, és azt a pénzt is odaadta. És mit mondtam erre – ki lenne hajlandó feleségként szívesen hozzámenni egy ilyen emberhez? A jégszekrényt is eladja, hogy azt a pénzt is odaadhassa.

Oral Roberts volt ilyen, amikor végre pénzhez jutott. A felesége készült elhagyni már őt, akkor is éppen pénzhez jutott, és szándékozta, hogy azt is mind elajándékozza. Azt mondta, várj egy percet, veszek el ebből táplálékra a gyerekeknek, nincs semmi a házban, amit tudnék nekik adni.

Tehát neki egy kijelentése volt erről. Akik a pénz felett siránkoznak azoknak semmi kijelentésük nincs erről. A Biblia azt mondja, hogy a nagyobb áldás a legkisebbnek is.

Ez egy másik alapelv abban, hogy hogyan lehet felfelé jutni. Úgy, hogy az adakozás mindig jobb, mint amikor kapunk. Legjobb az életünkben, ha nem a kapunkat tartjuk szem előtt, hanem vetünk. Az adakozás a szegényeknek nagyon jó. Mi is ezt tettük és egy áttörés jött ránk, ahogy Izraelben a szegényeknek adakoztunk. A gazdagság azonban így nem jön, hogy csupán a szegényeknek adakozunk, hanem vetni kell valakinek, aki nagyobb nálad! Ahová igyekszünk, abba az irányba kell vetni! És ez olyan, mint a gravitációs erő, hogy akkor abba az irányba visz téged az a dolog! Szellemi kapcsok ezek!

Amikor az ember így adakozik, akkor engedélyt kap arra, hogy abba az irányba közelebb kerülhessen. Szellemi kapcsok ezek! Ezeket Isten elrendelte, és ahová téged Isten odakapcsolt. Ha az ember elhagyta a helyét, akkor elhagyta a kegyelmét Istennek. Olyan ez, mint a helyünk a Testben, vagy a nemzetben, vagy egy családban, vagy egy gyülekezeten, vagy ez az Egyház pl.

A Biblia úgy hív minket, mint királyi papság, szent nemzet. És határok nélkül való az Úr Teste. Isten ezt szándékozta számunkra, hogy ez így legyen. Aki uralkodóvá tétetik, az fej lesz és nem farok. Ő lesz, aki adni tud és nem az, aki kölcsön vesz. Mindig lesznek, akik kölcsön vesznek.

Akik kölcsön vesznek, nézd meg hányan vannak, akik közülük tönkre mentek. A tönkre mentek között nézd meg, hányan vannak közöttük, akik tizedet fizetnek?

Én így kezdtem annak idején. Senki nem tudott volna lebeszélni engem arról, hogy tizedfizető legyek. Van, amikor az ember tizedfizető és nem látja a visszaforgást, de attól én még nem adtam fel.

Egy dolgot tudni kell, hogy az ellenség nem érintheti az embert, semmi nem történhet az emberrel! Hosszú időnek kellett eltelni, míg abból megnyilvánulás lett. Tehát úgy hiszem, hogy a tizedfizetésben is van egy megpróbálási idő!

Én alapvetően tehát egy vető voltam. Az embernek vannak felelősségei. A feleségemnek volt egy álma. A mennyben látott egy angyalt, aki megnyitott könyveket és a számok, amelyeket látott a könyvekben, az 5, 3 és 1 volt. És ahogy elmesélte, pontosan tudtam mit jelent ez. Át kellett csoportosítanom pénzeket és 9000 dollárt kellett elküldenem a Kenneth Hagin szolgálatnak. Én tudtam, hogy ezekről pontos feljegyzéseket tartanak a mennyben és ezt teljesíteni kellett.

Amikor Romániában voltam, néztem a hegyeket és jött egy másik szám elő. Felbuggyant bennem egy szám, megint át kellett csoportosítanom pénzeket. Nagyon halványan jött, de jött. Néha annyira halványan jön ez elő, hogy nézi az ember, hogy mi is történik.

Amikor az Úr néha így mutat valamit, akkor megválaszol más dolgokat. És akkor egy bróker számlát teljesen kinulláztam, több kísértés nem jött, hogy oda pénzt fektessek be!  

Nem kértek tőlünk soha semmilyen adományt, de Isten elvárta tőlünk, hogy mi ezt meghalljuk, és azok a könyvek ott rendben legyenek, ami abban fel van írva. 

A pásztoraink számára is mi fizetjük az adót az eladott könyvekre. Az idén négy millió forint volt erre az ÁFA. Tehát ez is hozzátartozik. Kell, legyen az embernek pénze arra, hogy az adót is kifizesse.

Tehát visszakanyarodva a tizedfizetésre, abban is van egy bizonyos megpróbálási idő, míg tizedet fizetünk. Tudnunk kell, hogy Isten akkor is igaz, ha látszólag nem történik semmi. Néhányan a megpróbálás idejében vagytok! És remélem, hogy ez az üzenet lesz az, amelyben fel tudtok szökellni abba a dicsőséges birodalomba. Mert tizedet fizettetek, megvallásaitokat megtettétek és most pedig a kenet által bele lesztek nyomva, erőltetve az áttörésekbe. Tehát nem tudjátok azt feladni, már benne vagytok. Ne hagyjátok el az álmaitokat, ne hagyjátok el azokat. Ne elégedjetek meg kevesebbel, mint amennyit akartok!

Olvasván Elizeus próféta szolgálatában az asszonyról, akinek meghalt a fia és a felső szobában az ágyra fektette. Bezárta az ajtót és elment a prófétához és közben mindig csak azt hajtogatta, hogy minden rendben! Mert ezt akarta, és nem mondott ki mást! Mert azt kapjuk, amit kimondunk. Minden rendben!

Amikor a fájdalmak jönnek, az Úr azt mondja, hogy – azok nincsenek ott! Azért váltottam témát, mert ezeknek a fájdalmaknak nincs alapja a testünkben! Ezek hazug tévelygések! Miért mondom ezt? Mert ezek nincsenek ott azon a hívő számára, aki tudja, hogy mit kell tennie!

Ugyanez a helyzet az anyagiak területén, a hit ugyanígy működik ott is.

/21/ …...Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.

Ha egy dolgot teszel, ha hűséges vagy, akkor – én teszlek téged uralkodóvá! Nem kell többé aggódnod az anyagiak felett, mert te fogsz az anyagiak felett uralkodni!

/14-15/   Mert éppen úgy van ez, mint az ember, aki útra akarván kelni, előhívá az ő szolgáit és amije volt, átadá nékik. És ada az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt.

A képességeink szerint kapunk, és utána a minősítésünket a különböző szinteken el kell nyernünk. Amelyik szinten éppen vagyunk, azon a szinten képezzük magunkat tovább és bízunk Istenben. És törekszünk azon a szinten lenni, és Isten kegyeltségére törekszünk.

Mindig mond nekünk valamit Isten és mindig ad nekünk útmutatást. Mint pl. amikor Egyiptomból kijöttek a zsidók, és azt mondta nekik Isten, hogy az egyiptomi szomszédaiktól kérjék kölcsön az aranyat és az ezüstöt. Nem adták volna szívesen oda azt az egyiptomiak, de mivel Isten kegyeltsége volt rajtuk, ezért megtették.

Tehát Istennek az útmutatásai mindig együtt jönnek. Meghallja az ember ezeket az útmutatásokat, s ha ezeket nem követi, kétségek vagy félelmek miatt másként tesszük, akkor elmaradnak a Szellemnek a megnyilvánulásai.

Istennek a kegyeltsége nem fog senkit kényszeríteni semmire. Addig ők rabszolgák voltak Egyiptomban, mégis odaadták nekik az aranyat és az ezüstöt. Tehát nem úgy mentek, hogy én vagyok itt a rabszolga és add nekem kölcsön az aranyat és az ezüstöt, hanem Isten kegyeltsége volt rajtuk és odaadták nekik.

Amikor Isten mond nekünk valamit, akkor hitre van szükségünk, hogy azt megcselekedjük. Sokatoknak már birtokotokban van Istennek az útmutatása. Ezek úgymond nem világilag elfogadott dolgok.

A hűségesség ebben hitet igényel. - Én bízlak ezután téged sokra! Kövess engem, mondja a Máté Evangéliumban, és én teszlek azzá, hogy emberek halászaivá leszel. Evangélizálni is így lehet, Jézust követve. Ez nem egy iskola, amit kijárunk. Az Ige adja a hitet ehhez és a Mindenható Isten az, aki ezt megcselekszi. - Sok dolog felett teszlek téged úrrá. Sokat bízok ezután rád.

Úgy gondoltam régebben, hogy ez majd a Millennium alatt lesz, de ez most a mára vonatkozik. És tudod, hogy az Ige működik. Tehát te uralkodóvá lettél, mert engedelmeskedtél Istennek.

Amikor a csodákról beszélünk Izrael népének Egyiptomból történő kivonulása során, akkor erről az egy dologról mindig megfeledkezünk. A Zsoltár 105/37-es verséről. Kihozta őket ezüsttel és arannyal. A csodák között van felsorolva. Kölcsönvették és azoktól, akiktől kölcsön vették, azok mind belefulladtak a Vörös tengerbe, vagyis az adóságuk természetfeletti módon el lett törölve.

Ez adóság eltörlés. Te is uralkodóvá válhatsz a sok felett, ha vételeztél valamit ma ezekből a tanításokból.

Ésaiás 55/10-11 Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek; Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.

Gyarapodóvá lesz ott, ahová küldtem. Ha az Ige tehát bekerül a szívembe, akkor az nem tér vissza üresen. Ha beépítem az Igét a szívembe, akkor változás lesz mindenben.

Az Igét az emberek szívébe akkor is be tudod építeni, ha krízishelyzetekben vannak, és meg fogják látni a változásokat!

Ezeket a tanításokat most nézegesd, meg fogja változtatni az elmebeli gondolkodásodat, és még több jön ebből majd.

Áldottak legyetek! Áldjuk az Urat! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL