2008.04.21.   

HATALOM JÉZUSBAN! 

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. február 24.

 

 

Négy nyelven mennek ki a tanítások a netten a mai naptól. Angol nyelven, magyar nyelven, román nyelven és szlovákul lehetséges meghallgatni, letölteni.

Hallhattátok az elmúlt hetekben a bizonyságot, hogy valaki a tanítások által az életét nyerte vissza, gyógyíthatatlan betegségből jött vissza.

Jozefnek a volt tolmácsomnak a halálos ítéletét mondták ki az orvosok, és azt mondták neki, hogy ne reménykedjen, hogy az elmúlt karácsonyt megéri.

Nem adta fel, mert tudta, hogy egy csodatévő Jézusunk van, és két héten keresztül éjjel-nappal hallgatta a tanításokat.

A második hét végén érezte a szent erőt, hogy átmegy a testén. Videón, DVD is hallgathatók ezek a tanítások, hangformátumban is hallgathatók.

 

Óriási evangelizációs időket élünk már most benne vagyunk. Márciusban erőteljesen szeretnénk mozdulni az Úrral, és kitartóan akarunk részt venni benne.

Az öt szolgálat arról szól, hogy titeket felépítsen a szolgálatra.

Jelezd, hogy ez én vagyok! Tedd fel a kezed!

 

Megsokasodtak a bizonyságok, amit ti magatok végeztek azáltal, hogy kint az utcán imádkoztok a betegekért. Ahogy találkoztok a betegekkel, Isten hatalmas csodákat tesz ott helyben.

 

Régen tanított tanításokat veszünk elő, mert oly sokan csatlakoznak a nett világából hozzánk, hogy ismét tanítanunk kell pl. a hatalom köréről.

 

II.  Korinthus 10/4

Az ördögről valami nagyon fontosat megtudunk a

II. Korinthus 4/4 verséből

/3-4/

János 10/10-ben olvassuk:....

 

Az első dolog, amit meg kell értenünk, hogy azért van hatalmunk, mert Jézus legyőzte az ördögöt. Értünk végezte el ezt a munkát, értünk győzte le az ördögöt, és azt a hatalmat, amit visszaszerzett, azt rögtön átutalta a gyülekezete számára. Ezért imádkozhatunk az Atyához Jézus nevében! És minden egyes alkalommal választ kaphatunk az imáinkra, amikor csak akarunk, mert így szándékozta az Atya, hogy így legyen.

 

Oly sokan keresgélik máshol a megoldást, mert nem Isten Igéjébe vetik a hitüket.

Ahogy olvastuk a II. Korinthus 4/4-ben, hogy e világ istene az ördög, és nem veszik komolyan az emberek, hanem az Ige helyett teákba, meg tea levelekben keresik a megoldást.

 

Hogyan vált e világ istenévé? Ádámtól szerezte meg ezt a hatalmat az ördög, azáltal, hogy megtévesztette. Ennek eredményeként vált e világ istenévé az ördög.

 

Ezért Istennek találnia kellett egy embert itt a földön, akivel szövetséget tudott kötni, és ezáltal a szövetség által tudott Isten belépni ebbe a világba.

 

Hasonlít a példa sokban arra, amikor valakinek kiadjuk bérbe a házunkat és az illető tovább kiadja valaki másnak.

 

De jött az Úr és megfizette az árat értünk.

 A teológusok gyakran vitatkoznak, hogy mi is volt ez az ár.

Engem ez a vita azért nem érdekel, mert valójában a teljes árat megfizette az Úr értünk.

Ki van fizetve ez az ár értünk, és teljes megváltást nyertünk, és megigazultunk a Mindenható Isten előtt.

 

Szeretnék a mai Istentiszteleten végighaladni egy Igesorozaton, mert a kenet az Igében van.

 

Zsidó 1/1-4

Örökség által nyert egy kiválóbb nevet.

Kolosse 2/14

/15/ Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, azokat nyilvánosan mutogatta és győzelmet aratván felettük a keresztfa által.

 

Legyőzte őket. Megrontotta a fejedelemségeket és a hatalmasságokat.

 

Zsidó 2/14

Megbénította az ördögöt!

Másik fordítás szerint: megsemmisítette, kinullázta!

Ezért az embereknek nem szabadna félniük az ördögtől.

 

Mert az ördög hozza a félelmet, egyetlen fegyvere maradt, hogy félelmet gerjeszt az emberekben.

Hagin mondta, hogy az ördög vele utazik a kocsiban a hátsó ülésen. De mivel tudja, hogy Hagin tudja, hogy az ördög egy senki, ezért nagyon fontos neked is tudni, hogy az ördög valóban tudja meg, hogy te tudod, hogy az ördög valóban le van győzve.

 

Az emberek nem tudják sajnos, hogy az ördög le van győzve, meg van bénítva, meg van semmisítve, és állandó félelemben vannak, félnek az ördögtől.

 

Zsidó 1/4-5

Kisebb háborúk folytak efölött az igevers fölött, mert azt mondja az Ige itt, hogy Ő az elsőszülött volt a halálból. De ha volt egy elsőszülött, akkor Őt követni kellett tovább második, harmadik és így további szülötteknek a halálból.

 

Egy örökség által nyerte ezt a kiváló nevet Jézus, hogy győzelmet aratott az ördög felett és a feltámadás által nyerte.

 

Apostolok Cselekedetei 13/33

Ma szültelek Téged! Ez volt az a nap, amikor feltámadt a halálból Jézus, és ami jó ebben, hogy mi meg Őbenne voltunk,- győzedelmesek voltunk benne. Abban a pillanatban mi is legyőztük az ördögöt, amikor Jézus feltámadt a halálból. Abban a pillanatban mi is újjászülettünk, mert ott akkor Őbenne voltunk.

 

Filippi 2/9-11

Minden hatalom ebben a névben foglaltatik. Ebben a névben imádkozunk a betegekért. Jézus nevében imádkozunk értük. Semmilyen más névben nem imádkozunk, és mindannyian meggyógyulnak a Jézus nevében.

 

Sokan jönnek, akik nem értik ezt, de mi dicsérjük az Urat, mert Őbenne van a gyógyulás. A rákbetegségnek is térdet kell hajtani erre a névre, és minden más betegségnek is térdet kell hajtani Jézus nevére.

 

Efézusi 1/19

/23-25/

Mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, - amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta Őt a halálból.

 

És ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben, magasan minden fejedelemség, hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé. Nem csak e világban, hanem a következendőkben is és mindeneket az Ő lábai alá vetett, és Őt tette mindenek felett a gyülekezet fölé, mely az Ő teste, teljessége néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

 

Az Ő hatalmának ereje mily hatalmas irántunk, akik hiszünk. Van egy teste itt a földön az Úrnak, és Jézus maga a fej, és minden a lábaink alatt van. A testnek a lába alatt, és ennek a testnek vagyunk tagjai rész szerint.

 

Ez az I. Korinthus 12/27-ben található. Tagjai vagyunk ennek a testnek rész szerint.

Nézzük, hogy hová ültette Őt? Magasan minden fejedelemség, hatalmasság és minden név fölé mely neveztetik! Nem csak e világon, hanem a következendőben is, és mindeneket vetett az Ő lábai alá, és tette Őt a gyülekezet fejévé.

 

És ez a gyülekezet, az Ő teste néki, a teljessége, aki mindeneket betölt mindenekkel. Dicsérjük ezért az Urat!

 

I.                     Korinthus 3/21 és 23 versei.

Ez egy óriási dolog, amivel kapcsolatban izgatottá kell, hogy váljon az ember.

 

János 16/23-24-ből megtudjuk, hogy hogyan kell imádkoznunk, mert sokszor nem tudják ezt a keresztények.

 

Amikor Európába jöttem, kérdeztem az embereket és láttam, hogy nem tudják, hogy ők saját maguk imádkozhatnak az Atyához Jézus nevében!

Nem kell tehát valakit megkérnünk, hogy a nevünkben szóljon Jézusnak, mert ez így nem igei.

 

/23-24/

Jézus, amikor arra a napra mutatott, hogy „azon a napon”! Ez a mai nap, mert a kereszt utáni napra mutatott.

- Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben.

 

Ha egy levelet írunk azt is meg kell címezni. Le kell írni az illető nevét, akinek írod a levelet. Mi ugyanígy Jézus nevében imádkozunk az Atyához.

Mondja Jézus, hogy az Atyához imádkoztok az én nevemben, és az Atya odaadja nektek.

 

Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Öröm az, amikor az embernek az imája választ kap.

 

Ha valakit keresnék, hogy imádkozzon értem, akkor egy kisgyermeket keresnék, nekik mindig minden imájuk választ kap. Vagy egy csecsemő keresztényt, mert nekik minden imájuk azonnal választ kap.

 

Nektek magatoknak is így kell imádkozni. Isten Szelleme van benned, Jézus neve meg van neked.

 

Amikor a betegekért itt imádkozunk, akkor valójában nem imádkozunk egyenként értük, akkor az Úr Jézus cselekedeteit végezzük, és az megint egy másik dolog.

Itt a sorban másként imádkozunk, megnézzük ezért a

 

János 14/13-14 verseket.

Mire mondja ezt Jézus? Ezért megnézzük a /12/ Igéjét!

Mik azok a nagyobb cselekedetek? – Az újjászületés! Az új teremtés Krisztusban.

/13/

Hagin testvérrel együtt én is úgy hiszem, hogy itt nem egy imádságról van szó, hanem egy parancsról! – Akármit parancsoltok majd az én nevemben, vagy követeltek az én nevemben! És nem Istentől követeltek, hanem az ördögtől.

Mert akármit követeltek az én nevemben – mondja Jézus, - én megcselekszem azt.

 

Mert eljön az az idő, amikor látnod kell, hogy hatalmat kell venned a helyzet felett, amiben vagy, és le kell hogy vegye az ördög a kezét a pénzügyeidről, és követelni kell, hogy az a betegség és gyengeség eltávozzon tőled.

 

Utcán imádkozhatsz bárkiért, - Jézus nevében megparancsolod, hogy meggyógyuljon.

Keresztény testvérek mennek és imádkoznak valakiért, akkor fél órákat prófétálnak felette, azután hosszú imát mondanak el az Atyához Jézus nevében, én csak annyit mondtam, amikor imádkoztam valakiért, hogy – gyógyulj meg a Jézus nevében!

Örült, hogy ilyen rövid volt az imádság.

Tehát nem szükséges a hosszú prófétálás és egyebek!

 

Hogy a hitünket magasabbra emeljük, elmegyünk a Lukács 10 fejezetére, és nagyon sok bizonyságot fogunk hallani.

Lukács 10/19

Az egész ellenség serege felett hatalmunk van!

 

Máté 28-ban olvashatjuk Jézus hatalmas küldetését, amellyel minket hívőket kiküld.

Máté 28/18

Jézus azt jelenti ki, hogy nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, és ezt most néktek adom és menjetek széles e világra és tegyetek tanítványokká minden népeket.

 

Ez egy küldetett, átruházott hatalom a hívők számára, hogy elvégezzék az Úr munkáját itt a földön. Ezért kell neked is kilépni a világba, és valakire rávetni a kezed.

 

Izraelben egy kávéboltból jöttem ki, volt ott egy asszony, szörnyen megkötözve, és a férje hordozta őt. Le voltam döbbenve rajta, kérdeztem, hogy mindig ilyen módon van a felesége. Mondta, hogy – nem, nem viselkedett még így eddig.

És elővettem a kezem és rávetettem és mondtam, hogy – gyógyulj meg a Jézus nevében! Igazából a kenet ragadta őt meg lehetséges, hogy epilepsziás volt, de nem igazán tudtam mi a baja.   És menten tovább.

Dicsérjük az Urat!

 

Teljesen meg fogunk rajta döbbenni, hogy Isten miként hoz hozzánk embereket.

Amikor a frankfurti repülőtéren jártam, egy keletnémet állampolgár követett engem, állandóan a nyomomban volt.

Odamentem egy alkalmazotthoz és megkértem, hogy szóljon már hozzá egy pár szót, hogy mit akar tőlem?

 

Életemben előtte soha nem láttam ezt az embert. És azt mondta, hogy – a feleségem beteg és szüksége van segítségre.

Nem szoktam táblát vinni magammal, hogy - imádkozom a betegekért.

 

Nyíljanak ki a szemeid, hogy lássad, hogy az angyalok hogy hozzák oda hozzád azokat, akiknek szükségük van az imádságra.

 

Állandóan!

 

Odamentem a feleségéhez és imádkoztam érte. Az Úrnak nagy könyörületessége és irgalma van az övéihez. És az Ő gyógyító ereje az Ő könyörületességéből ered.

 

Valakiért imádkoztam nemrégiben és egy nagy-nagy könyörületesség szállt le rá.

Ilyen esetben felírhatod magadnak, hogy az illető meggyógyult, megválaszolást nyert az imádság.

 

Az egyik professzorommal ez történt. Jeruzsálemben haldoklott. Egy izraeli zsidó állampolgár ment oda hozzá és imádkozott érte, és ahogy már ment el, azt mondta távozóban, hogy - soha senkiért nem imádkoztam, aki ebben a könyörületességében az Úrnak ne gyógyult volna meg!

 

Mindenki meggyógyult és ez az illető is meggyógyult.

 

A következő Igéből is meglátjuk, hogy hol adta nekünk az Úr ezt a hatalmat. Tehát nem egy megszabadító szolgálatot tanítunk nektek.

Márk 16/17-18

 

A hatalmunkat tükrözi ez, minden egyes hívőnek, aki Krisztus testében újjászületve él, ilyen hatalma van, - nem egy megszabadító szolgálatra van ez, bár sokan erre használják.

 

/19-20/

Az Úr együtt munkált, és megerősítette az Igét jelek által, amelyek követték azt.

Ez működik!

 

Amikor pl. útra megyek, akkor a 91-es Zsoltárt veszem, akkor azt elolvasom. Mert akkor az angyalok sokkal inkább teljesítik, ha hallják az Igét, mert az Ige elhangzására várnak a szánkból.

 

Ez a legteljesebb összefoglalása annak, hogy az újjászületett hívőnek milyen hatalma és védelme van az Úrban.

 

Ezért nagyon jó, ha mindennapossá tesszük, hogy a 91-es Zsoltárt elolvassuk, mielőtt bármit teszünk aznap.

Mert ezt be tudjuk építeni a szellemünkbe, és akkor egy működő erővé válik az életünkben.

 

Sokan még most sem értik meg azt, hogy mit végez el a megvallás számunkra.

 

Azt mondja a Róma 10/8-as Igéje, hogy – közel van hozzád az Ige a te szádban és a szívedben van a hitnek a beszéde, amelyet mi hirdetünk. A szádban és a szívedben.

 

Amikor az ember először kiejti, akkor olyan mintha nem is ő mondaná. Először olyan idegennek tűnik.

Itt jön be az Imakönyvek fontossága. Most szlovák nyelvre is lefordítjuk és az emberek sokasága fogja így megvallani az Igét.

A legfontosabb könyv, amivel kezdened kell, ez a két Imakönyv, mert benne vannak azok a nagyon fontos igei megvallások, imádságok, amelyek az életünk minden egyes területén előjöhetnek, szükségünk lehet rá.

 

Előveheted, és az ördögöt elkergetheted az életed bármely területéről, ahol teret akar nyerni.

 

Az egyik professzorom azt mondta, hogy amikor elkezded ezeket a megvallásokat, akkor az elején nem biztos, hogy fogod látni, hogy működik, de egy másik professzorom hozzátette, hogy – de azonban két és fél évre rá fogod látni, hogy az Ige behatol az életed minden területére és megnyilvánul. Akkor már meg fogod látni azt.

 

Mit jelent ez? – Kitartónak kell benne lenni.

 

Amikor az Ige a szívünkbe, a szellemünkbe behatol, akkor az erővé válik az életünkbe, és orvossággá és gyógyszerré válik a testünk számára, védelmet fog hozni minden ellen.

 

A 91-es Zsoltár a legteljesebb Zsoltár, ami elénk tárja az isteni védelmünket.

Az ördög az ellenség nem tud minket megölni, mert ezt az erejét, hatalmát elvesztette, csak annyira képes, mint már mondtam is, hogy félelmeket próbál rád helyezni.

 

Megnézzük a Bibliában a

Jelenések 1/18 ....Ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És az élő pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai.

Jézusnál vannak a kulcsok! Az ördögnél nincsenek kulcsok. Olvastuk a Zsidó 2/14-ben ugyanezt

„Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt. „

 

Ezért kellett Jézusnak meghalni. A halál által semmisítette meg azt, akinek hatalma VOLT a halálon, - tudnillik az ördögöt.

 

Dicsérjük érte az Urat!

 

Nincs mitől félni! Szabadok vagyunk!

 

Dicsőség az Úrnak!                                          Ámen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL