2008.05.17.   

ÚJ TEREMTÉS KRISZTUSBAN

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. május 11.

 

 

Ma az Úr asztalánál Úrvacsorát is veszünk, de előtte egy prófécia, néhány szó, ez nem tanítás lesz. Miután pedig az Úr asztalánál részesedtünk, utána egy pár gondolatot fogok egybefoglalni. A Szent Szellemet fogjuk követni, az elmúlt vasárnap olyan jelenlétét tapasztaltam az Úrnak, mint amit soha előtte.

 

Az Úr maga hívta az övéit, hogy énekeljenek neki és dalokat kért. Ez a gyógyító sorok után történt már, akik nem siettek még kb. 30 percet itt maradtunk. Az Úr megtisztel minket az ilyen különleges jelenlétével. Tudom hogy így volt, mert az Úr nekem is adott bizonyos dalokat, hogy azt énekeljük.

 


Elmondom nektek, hogy amikor ez a prófétikus kiejtés előjön, - már előtte pénteken is kaptunk az imakör során egy pontos igehelyet Istentől. A kedves dán testvéreink is hoztak egy Igét magukkal, mert a repülőn szólt nekik az Úr és amikor mindez egybecsengett, az jött elő, hogy természetfeletti módon fogja az Úr megváltoztatni az életedet.

 

A feltámadást követő 50. napon ünnepeljük a csodálatos pünkösd napját.

A feltámadás erejével fogja Isten azokat a dolgokat, amelyeket reménytelennek láttál az életedben, elveszettnek tűnt  számodra, – ezeket feltámasztja az Úr az életedben.

 

Álmaidat, látasaidat, amelyek úgy tűnt, hogy meghaltak körülötted – egy új kezdet lesz, változásokkal. Ez már most történik az életedben!

 

Egy szolgálót néztem a TV-ben 21 napos böjtben kereste az Úr arcát, próféciában használja őt az Úr.

 

Megnéztem a számítógépemet és nekem is van egy-két dolog, amit az Úr fel kell, hogy támasszon. És most van születésben, és előjönnek ezek az életedben nagyon gyorsan, és ezeket neked is várnod kell.

 

Ésaiás 43/18

Felejtsd el a múltat! Ne időzz a múltadon!

/19/

Ha a Szent Szellem mond valamit, akkor azt szeretnénk megkapni, megérteni, ez természetfeletti és ez most történik az életünkben.

 

Amikor legutóbb kinnt voltunk Izraelben, akkor az Úr szólt, hogy – a láncok összetörtek! Szabadok vagyunk, az életünk szabaddá vált, a kötések megtörtek.

Azokra a dolgokra, amelyek ezelőtt történtek ne emlékezzél! A múlt dolgain ne gondolkodjál, mert egy új dolgot cselekszem és ez most kezdődik. Avagy nem fogod észrevenni azt? Olyan helyen fogok utat szerezni, ahol nem élnek emberek, vagyis a kietlenben.

 

Sok dologra vonatkozhat ez, amelyek kihaltak az életünkben. Új kezdetet ad Isten. Teljesen új kezdetet, vagyis a te látásaid, álmaid azok nem meghaltak, nem reménytelenek, bár te reménytelennek láttad és teljesen feladtad. – Mert egy új dolgot cselekszem.

Azt jelenti, hogy az Úr jobbá teszi, gyógyulások lesznek, nem volt remény a gyógyulásra, csodákra, elvesztetted a lehetőségét is, katasztrófálisnak tűnő anyagi helyzetekre is szól.

Ezeket Isten fel fogja támasztani és újakat fog cselekedni. Ami tehát halottnak látszott, azt feltámasztja Isten. Ezért felejtkezz el a múltról, ne is gondolkodj rajta többet.

 

És egy hónapon belül talán sor kerül arra, hogy tanítsak a gondolatokról, mert amerre a gondolataink mennek, abba az irányba követi azt az  életünk útja.

 

Szélesítsük ki a gondolataink határát. Gyere érveljünk, pereljünk együtt, hív téged erre Isten.

 

Ha Istennel akarsz érvelgetni, akkor el kell jutni a következő, egy  magasabb színtre. 

Addig nem jutunk sehová, amíg a gondolatainkban, az értelmünkben fel nem törtünk arra a következő színtre.

 

Egy másik Biblia fordítás szerint: – Légy kész, mert egy vadonatúj dolgot fogok tenni, és ez már elkezdődött és már kibuggyant szinte, és nem is látod ? Mert ott van ! És utat készítek, a pusztában utat szerzek, a kietlenben. Nem látod ?

 

Zsidó 11/6

Az emberek, amikor álmaik, terveik vannak, és azok nem valósulnak meg elsőre, akkor nagyon könnyen feladják.

Isten azonban soha nem késik. Amikor Jézusért küldtek, hogy jöjjön imádkozzon Lázárért, Jézus nem ment azonnal, és úgy gondolták, hogy ha valaki 3,5 napnál többet tölt a halál állapotában, akkor nem lehetséges feltámasztani azt a testet, olyan bomlásnak indult.   Márta, azt mondta, hogy: – Jézus már későn jöttél, hiszen negyed napja van a halálban.

Jézus azt mondta, hogy a  testvéred feltámad.

Soha nincs késő az új kezdéshez.

Jézus kijelentette ekkor, hogy – én vagyok a feltámadás, én vagyok az élet, aki hisz énbennem ..!

Hiszed-e, hogy meg tudom cselekedni ? – Kérdezte Jézus.

Arra szeretnék rámutatni, hogy – Isten soha nem késik ! Soha nincs túl késő.

 

Tizenhat éve történt körülbelül, – egy embernek rák betegsége volt, adtunk neki kazettákat, könyveket, és az ördög azt helyezte a gondolatai közé, hogy – igen ez igaz, de neked ez már túl késő. A vállalkozását lezárta és sajnos öngyílkos lett, az ördög hazugsága volt. A legnagyobb hazugsága az ördögnek, amikor azt akarja veled elhitetni, hogy túl késő.

 

Kecskeméten hoztak egyszer egy asszonyt, akinek csak annyi ereje volt, hogy a szemét kinyissa, a kocsiból nem tudott kiszállni. Csak egy ujjamat tudtam rátenni, csont és bőr volt, és Isten meggyógyította őt, 30 napnak kellett eltelni még ahhoz, hogy felerősödjön annyira, hogy el tudjon jönni és elmondja a gyógyulását. Istennek azonban nem volt túl késő. Évekig mondta neki a szomszédasszonya, hogy gyere el és gyógyulj meg.

Végül is még idejében eljött, meggyógyult, nem volt túl késő Istennek.

 

Neked sincs túl késő.

Ma erről szólunk, - a feltámadás ideje neked, neked kell, hogy ezt megnézd a szívedben,  követvén a Szellemet. 

Mondja a Biblia, hogy a próféciát meg ne vessétek, és ez most működik. Isten valami újat végzett és ez most van folyamatban.

Szélesítsük ki az elménket, mondja egy másik fordítás, megint egy másik: – Nagyban gondolkodjatok!

 

Egyik testvéremtől kaptam az Ésaiás 48/6 és a 7 első fele.

 

Ésaiás 54/2-ben   Szélesítsd ki sátorod helyét, – jelenti, hogy a gondolkodásodat is tágítsd.

/2-3/

Amikor kilépünk, hogy valamit megcselekedjünk, - az ördögnek egyik ravaszsága, hogy azt mondja: meg fogsz szégyenülni benne, az emberek ki fognak nevetni.

Ezért mondja Isten előre, hogy – ne félj, mert meg nem szégyenülsz.

/5/

Másik fordítás szerint: – Nagy helyre lesz szüksége a könyöködnek, mert nagy családdá növekszel!

Egész népeket veszel birtokul. Ne fogd vissza, mert nem leszel hijján semminek és ne félj, nem fogsz megszégyenülni.

Dicsérjük az Urat ezért !


 

Úrvacsora utáni tanítás következik !

 

II.     Korinthus 5/17

Köszönjük ezt Istennek.

Egyik izraeli utam során beszélgettem a gépen egy fiatalemberrel, aki a doktorátusán dolgozott, nem értette, hogy miért is vagyunk mi itt a földön?

Ez az új teremtés nem tud beleilleszkedni a zsidó elmébe. Nem tudják végig gondolni.

 

Az Ószövetségben találunk rá utalást, nem mondhatjuk, hogy nincs az Ószövetségben, a Prédikátor 1/9

3/15

Az ószövetségi próféták nem látták, hogy jön majd ez az új teremtés. Izraelt megtaláljuk az Ószövetségben és az Újszövetségben is, de az új teremtés mivoltát nem értik. Bár az Ószövetségben találunk próféciákat arra, hogy mi új teremtésekké leszünk Krisztusban.

 

Ezékiel 36/26-27

Más szóval, amikor mi újjászületünk, akkor Isten életét fogadjuk be a szellemünkbe, és új teremtéssé válunk, és mindaz ami addig volt, a régiek elmúlnak, ímé újjá lesz minden. Ezt nem értik.

Azt is mondta nekem az illető, hogy az nincs sehol a Bibliában, hogy nekünk az üdvösséget kellene hírdetnünk.

 

Messiási zsidó ő, héberül hallgatja az Igét egy zsidó gyülekezetben.

 

János Evangéliumban olvassuk Jézus szavait, hogy amiként az Atya küldött engem, én is aként küldelek ki titeket.

Jézus azt mondta, hogy  én azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam, ami elveszett.

 

Jeruzsálemben kinntlétünk során kétszer is kaptuk azt az Úrtól, hogy menjünk ki az elveszettek közé és ott szolgáljunk. Pásztoraink igen izgatottak ez ügyben.

 

Isten tehát egy új dolgot végez és ez már folyamatában van, lesznek nagy gyógyító összejövetelek is, sokasodunk és szélesítjük a gyülekezeteinket és már most kinnt az utcán teszünk bizonyságot az Úrról az elveszetteknek.

 

Kedden és csütörtökön az imakörök után kimennek az imakörösök az utcára és dolgoznak, egyenként az embereket megszólítják.

Csütörtökön megnéztem ezt a békességes munkát, nagyon sokan elfogadják az Úr Jézust.

 

A pásztor azt teszi, hogy vezeti a nyáját, és felkészíti a nyájat a munkára, hogy azt elvégezzék. Most ezt a munkát végzi a Szellem. És ha nem ezt teszed, mert azt mondod, hogy van egy másik látás bennem, mert én prófétálni akarok, mert én próféta vagyok, - én meg azt mondom, hogy nekem meg van valami a birtokomban, az Ige.

Jézus is próféta volt, és azt mondta, hogy kövessetek engem, és én azt teszem, hogy emberek halászaivá lesztek majd.

 

Első lépést meg kell tenni, az első lépés, hogy valóban tudod-e, hogy hogy kell az illetőt újjászületésre vezetni?

 A vallásos zsidók, a Messiási zsidók nem tudják, és nem végzik ezt a munkát és ezért nem lesznek az Úr Jézus felkenetésében. Egyetlen dolog érdekli őket, a prófétálás.

 

A pünkösdi gyülekezetek  tanítása pedig azt mondja, hogy vigyázz, mert valami démont kaphatsz, hozd el a gyülekezeti vénhez, mert valami törvény átkot, vagy démont kaphatsz.

 

És nem evangélizálnak és nem tudják, hogy hogy kell az illetőt üdvösségre vezetni és tele vannak félelemmel, mert az ördög tanait traktálják magukba.

 

Akkor tud az Úr használni és akkor leszel az Úrtól felkenve, ha megérted az új teremtést és az újjászületés alaptanát.

 

Az újjászületés egy módon történhet, - hit által.

Meg kell vallani a száddal. Ezt fogom a mai napon áttekinteni.

Ausztráliában olyan sokat tanítottam erről, volt olyan alkalom, amikor két fiatal kiment az alkalom után az utcára és az Úr egyenként vitte oda hozzájuk az embereket és egy este több mint 40-en újjászülettek. Tudták pontosan, hogy mit kell végezniük.

 

Az első kérdés amit meg kell kérdezni ilyenkor, hogy – hiszik-e, hogy Jézus feltámadt a halálból ?

Mindegy hányszor kereszteltek meg, vagy vallottad a bűneidet, attól még a pokolba kerülsz, mert nem vagy újjászületve, mindegy hány gyülekezethez csatlakoztál már eddig ha nem érted az újjászületést.

 

Én megértem, hogy hogy van ez, mert én is egy halott gyülekezethez tartoztam. Gyülekezetbe jártam, szomorú arcok ma is, látni lehet ezt.

 

Ha Isten felkentjévé akarsz lenni és akarsz munkát végezni Istennek, akkor ezt az igazságot meg kell ragadnod, addig nem lesz ott Isten ereje az életeden.

 

Híres prédikátorok könyveiben az újjászületés zűrzavaros módon jön elő. Nincs elképzelésük róla, pedig nagyon tisztán mondja Isten Igéje, ami működik is. Én is így születtem újjá, addig nem voltam újjászületve, pedig gyülekezetbe jártam, és megkeresztelkedtem a gyülekezetben és megvallottam a bűneimet. Egy ördög akárhányszor megvallhatja a bűneit, attól még ördög marad. Én is egy ördög voltam.  Az egész életem téves volt.

Nikodémusnak mondta Jézus, hogy – szükség néktek újjászületni.

És én sem tudtam semmi olyat tenni, hogy az életemet megtisztítsam, mert semmi nincs ami megtisztíthatná.

Barátaimmal együtt a pokol felé vitt az utunk. Azokat az embereket, akik dicsérgették az Urat ki nem álhattam, tehát a természetem volt a rossz oldalról.

 

Az alap dolog az emberrel, - szükséges hogy befogadja az örök életet. Nincs addig benne, ez a probléma a világgal, ez a probléma az öngyilkos merénylőkkel, vagy bármi más fanatikus mozgalommal, nincsennek újjonnan születve, nem fogadták be az örök életet, csak ördögök még.

 

Amikor újjonnan születtünk, akkor megkapjuk az örök életet, nem megbocsátást nyertünk,  új teremtések lettünk, valami új jött elő Isten természetével a szellemünkben. Mi valami mások vagyunk mint addig voltunk, és erővel teljesek vagyunk. Királyokká és papokká lettünk. És az új teremtés nem tud legyőzetni az ördögtől.

 

A vallásos ember, aki nincs újjászületve kötésben van és téged is ugyanabba a kötésbe akar helyezni, meg is teszi, ha hagyod, ha el nem távolodsz a köreikből. A tanításaik által, teszik és általa félembe kerülsz, az Úr munkáját pedig senki nem végzi.

 

A gyülekezetben nem tudsz senkit üdvözíteni, mert már mindenki üdvözült. Nem jönnek be sem a televizió, sem a gyógyulásokra, ezért  ki kell fáradni az elveszettekhez és az Úr munkáját kell ott végezni.

 

Az Úrtól kell ötleteket kapni hogy hogyan és miként, ha akartok terjeszkedni a sátraitokkal. Ezt a munkát végzi most a Szellem, és hallottátok a próféciát. Igazából semmi új nincs benne.

 

Nincs semmi új a földön. Ha nem tudja az ember, akkor új még neki. Nemcsak hogy hallgatni kell, hanem hinni is kell benne, és hitté akkor válik, amikor meg is cselekszed.

 

Róma 10/9

Mit kell hinni ahhoz, hogy az ember újjászülessen? Nem pásztorhoz, vagy gyülekezethez kell csatlakoznod, vagy vízkeresztséget kell venned, vagy a bűneidet vallogatnod.

Hinned kell, hogy Jézus feltámadt a halálból, - azért, mert Jézus valóban él.

Amikor én elmentem egy gyógyító összejövetelre, akkor azt mondtam ámulatomban, hogy – Jézus él! Ez volt az első, amit kijelentettem.

 

A Szent Szellem jelenlétébe kerültem, láttam a gyógyulásokat, dicsőséges szolgálat volt, és vissza is mentem. Addig soha nem voltam a Szent Szellem jelenlétében, 33 évet rostokoltam halott gyülekezetekben, mind amibe ellátogattam, ugyanolyan halott volt mint az én gyülekezetem.

És ott nem is lesz soha jelen a Szent Szellem, mert a mai napon is tilos az I. Korinthus 12-ből vagy a 14-ből felolvasni.

Ma pedig a Szent Szellem napját ünnepeljük,  ezt pedig a nyelveken való szólás is bizonyítja. És mindaddig amíg nem szólsz nyelveken addig a Szent Szellem 9 megnyilvánulása nem lesz ott az életeden.

 

A gyógyítások ajándékai is eltűnnek, nem lesznek gyógyulások, mert a Szemt Szellem sincs ott, és én ebben éltem, de dicsőség azért Istennek, hogy elvitt engem egy hívő közösségbe.

Én mindig is hittem ezt, és mégsem voltam újjászületve, gyülekezetbe is jártam, sőt még a bűneimet is leírtam és a szemetesbe is kidobtam. Meg is voltam hintve szentelt vízzel, de ilyenkor az történt, hogy a száraz ördög lement a víz alá, és a vizes ördög feljött a vízből.

Amikor újjonan születtünk, akkor csak a szellemünk születik újjá, semmi más nem születik újjá. A testünk még nem kap hirtelen megdicsőült testet és nem kapunk más elmét abban a pillanatban az Úrtól, még mindig rosszul gondolkodunk, mert a gondolataink be vannak rögzítve a régi kerékvágásba, és Isten Igéjével ellentétben gondolkodunk.

 

Tehát lesznek ugyanúgy rossz szokásaid mint előtte voltak, ezért az újjonnan született keresztényeket nem szabad fejbeverni a rossz szokásaik miatt és még több kötésbe tenni őket mint voltak, inkább könyörülj rajtuk.

 

Hisszük a szívünkben, hogy Jézus él. Istentől kaptuk ezt a hitet a szívünkbe, és üdvözülni fogsz, mert szívvel, vagyis a szellemünkkel hiszünk a megigazulásra.

 

Hallottad-e azokat a tévtanokat, hogy mi mindent kell tenni az embernek, hogy megtisztítsa az életét és ujjá legyen Krisztusban? Ezek hazugságok, úgy kell Isten elé jönnünk ahogy vagyunk, nem tudjuk magunkat megtisztítani.

 

Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

/13/

Nincs olyan helyzet, amit Jézus neve ne tudna megtisztítani és újjá tenni, láttam már halálos ágyban lévőket, részegeket így üdvösséget befogadni, láttam már olyan démoni tevékenységet, hogy olyan erősen fogták vissza az illetőt, hogy ne tudja kimondani a hitét.

De nem tudja az ördög visszatartani az illetőt, kijönnek onnan, ha akar az illető megszabadulást, a kereszténynek nem lehet démona.

Mert két dolog nem lakhat egy helyen egyszerre, a Szent Szellem és az ördög egyben.

 

Abban a pillanatban újjászületnek, amikor befogadják az örök életet, akkor ki van takarítva a ház, kimennek mind, és olyan tisztává lesz a szellemed, mint Jézus. Az embernek a szellemében erre van szüksége.

 

Ezért evangélizálunk, ezért használjuk azt az üdvösség megvallást, amit alkalmazunk.

 

Szeretnék nektek segíteni, hogy igen rövid idő alatt megértsétek ezt. Ha a kijelentését megkapod ennek, hogy nem lehetséges hogy betegség, vagy hiány uraljon téged, mert gyarapodó vagy, mert valóban királlyá és pappá tétettél, minden átoktól megváltást kaptunk. A démonok valóban a lábaink alatt vannak, a generációs átkokról sem kell tudni semmit, soha nem tartoztam törvény alá, elveszett voltam, pogány voltam, reménység nélkül való voltam e világban. A feltámadás segített nekem, és Vele együtt feltámadtam.

 

Róma 4/25

A bűneink eltörlését jelenti, teljesen kiegyenlítődött, felmentést kaptunk, nem vagyunk bűnösök. Nincs ítélet a számomra.

Nem Isten a problémánk.

Tehát nem   megváltottak vagyunk. A zsidók voltak a megváltottak, mert nekik volt az első szövetségük, nekünk nem volt szövetségünk. Mi különlegesek vagyunk Isten szemében, mi társ örökösök vagyunk, bennt vagyunk a házban, királyok vagyunk és papokká tétettünk, különleges lények vagyunk, - az ÚJ TEREMTÉS!

 

Mi megigazíttattunk, vagyis el lett engedve minden vád ami ellenünk volt, nem megbocsátást nyertünk, örök életet fogadtunk be, új teremtéssé lettünk, társ örökössé lettünk, nem kell tennem semmit, hogy Istennek tetszésére legyek, mert a kegyelem alatt kaptuk ezt, nem cselekedetekből.

 

I.        Korinthus 15/3-4

Itt történt ez a hatalmas csere, Ő elfoglalta az én helyemet, nekem nem kell már odamennem, és küldöttekké tett minket.

A mi szolgálatunk az a kiengesztelődés szolgálata, küldöttek vagyunk Krisztusért.

II.     Korinthus 5/21

Ez az örömhír! Isten kiengesztelődött velünk, nem vagyunk többé Isten szemében probléma. Megbékélt velünk.

 

János 20/30-31

Első kérdés amit felteszek egy muszlim hitűnek: - hiszed-e hogy Jézus él?

– Igen. Hiszed-e, hogy Isten Fia? - Igen. Akkor mondd ezt utánam...

 

Mint látjátok újjonnan kell születnünk. Hogyan mehetek vissza az anyám méhébe, ha már vén vagyok? - kérdezte Nikodémus.

Jézus elmondta, hogy ami testtől született, test az, ami Szellemtől született, szellem az.

Dicsérjük az Urat!

Hisszük, hogy ma hatalmas kijelentést fogtok kapni.

 

Az első alkalommal, amikor valakit az Úrhoz vezettem, az Úr könyörületessége annyira megcsapott, hogy még azt kimondtam, hogy mondd utánam, de nem tudtam befejezni.

Ezért amikor van rá időd, akkor ujra és ujra mondjad, gyakorold ezt az imát, ezért egy szellemi erővé válik, amikor előhozod. Benne lesz a hited, és vonzani fogod oda az embereket, vezesd őket az Úrhoz.

 

Minket azért helyez Isten a szolgálati hivatalokba, hogy titeket felkészítsünk a szolgálatba. Istennek az ajándékai és elhívása megbánhatatlanok, visszavonhatatlanok. Mindenkinek van elhívása az Úrtól.

Az öt hívatal erre a célra van, hogy titeket felkészítsen a szolgálatra,  egy evangélista nem tudja mindezt elvégezni, és nem is így szándékozza Isten, hogy ők végezzék egymagukba, hanem úgy van Istentől tervezve, hogy Krisztus egész teste együtt munkálkodjon.

 

Mondja mindenki: - ez én vagyok.

Isten téged akar használni, és így áldott leszel, mert ez egy áldás. Akarod Isten jelenlétét, - keres valakit, akit újjá születtethetsz.

Ott lesz Isten jelenléte.

 

Akarsz bölcsességet ? Mert bölcsek azok, akik lelkeket nyernek az Úrnak. Bölcs vagy, mert Krisztus értelme a tiéd. Jézus azt mondja, hogy kövess engem, és én foglak téged emberek halászaivá tenni, - ezért nagyon bölcs leszel, és valóban Krisztus elméje a tiéd.

 

Üdvösség imája:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.

Kérlek Jézus legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm.

Jézus Te vagy az én Uram, Te vagy az én Megváltóm, Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent Vére megtisztított minden bűntől, örökkön örökké.           Ámen !BÉKEVÁR FŐOLDAL