2012.12.15. 

SZELLEMI ÉBREDÉS 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. december 09.

 

Hálákat adunk Istennek! Dicsekedni szeretnénk az Úr Jézussal, hogy ma is megörvendez­tetett bennünket azzal, hogy a gyógyító ajándékok közül találtunk valakit, aki itt el tudja mondani helyben, hogy valóban megtörtént a gyógyulás. Tóth János, aki 73 éves, elmondja, hogy zsibbadt a keze, de most már nem érzi a zsibbadást, hála az Úrnak!

Szeretnénk köszönteni az enyingi gyülekezetet, akik ellátogattak hozzánk, Keszthelyi Györgyné Marika pásztorlásával. Egy gyönyörű nagy csapat jött. Igen nagyon áldottak legyetek és hatalmasan növekedjetek az Úrban!

Most végre úgy tudok a felállított fenyőfáról dicsekedni, hogy itt van Eszter is. Antal Csabáéknak, Kálmánnak (aki hozta a fát) és mindenkinek szeretnénk megköszönni, akik a fán dolgoztak, a felállítástól kezdve a díszítésig. Nem egyszemélyes volt a munka. Nagyon hálásak vagyunk, mert ilyen nagy fánk még soha nem volt. Egy emelővel kellett dolgozniuk, mert nem tudták nyolcan sem megmozdítani. A szerdai imakörből az összes férfit munkásnak oda kellett adni, hogy munkálkodjanak a fa felállításával.

Azzal kezdtük, hogy azt mondtuk, hogy nem kell olyan nagy fa, mint tavaly, hogy egyszerűbb legyen az életünk, és akkor előkerült az eddigi legmagasabb fánk, mert Isten a növekedés Istene, bebizonyította nekünk. Egy kicsivel így kevesebbnek tűnik a dísz rajta, mert nagyobb a fa. Talán több világítás elférne még rajta. Kisebb fán jobban mutatnak a díszek, mint egy ilyen nagy fán, de gyönyörű lett a fa, és nagyon köszönjük, és áldott legyen, aki ebben segédkezett.

Karácsonyi Örömhíradó újsággal kedveskedünk nektek, amely összefoglaló szám a jelek, csodák, gyógyulásokból. Egy kiváló gyűjtemény, főleg az elmúlt számokból egy válogatás, és karácsonyfa alá nagyon kiváló azoknak, akik a csodákban még kételkednek, vagy az ismerősöknek, barátoknak. Meg lehet őket örvendeztetni. Karácsony táján talán befogadóbb a szívük, éljetek vele. Csak nyolc oldal, de nagyon-nagyon jó újságot sikerült készíteni. Köszönjük Istennek.

Isten orvossága címmel egy Hagin könyv szintén elkészült így karácsony tájára. Mintha gyógyszert szednénk, úgy kell Isten Igéjét bevenni. Erről szól a könyv és valóban a legjobb orvosság, mert a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből származik.

Ma elhatároztam, hogy a jegyzeteimnél maradok szorosan. A szellemi ébredésről szeretnék ma szólni.

1Péter 2,5.

5. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

Nem egy földi ház, amit Isten épít, hanem egy szellemi ház. Jézus a János Evangélium 14. fejezetében mondja a tanítványoknak, hogy elmegyek, és helyet készítek néktek. De a szellemi házra utal itt az Úr, amelyet nekünk elkészített. Itt a földön már.

Egy szellemi ráébredés szükséges az embernek ahhoz, hogy meg tudja különböztetni, hogy mi az, ami a testből fakad, tehát testi, és mi az, ami szellemi az életünkben. Mi az a hatás, ami külsőleg ér bennünket, és mi az, ami belülről fakad? Mi az, ami irányítja majd az életünket, a külső, a hústest dolgai vagy a bensőnk?

Tegnap az imakonferenciánk végén olvastunk az 1Korinthus 15-ből a szellemi testről, és a földi testről, hogy ami a földiektől született, az földi, és ami a szellemiektől való, az pedig szellemi. A földi dolgokat a hústestiség jellemzi, és szükséges egy elszakadásnak lenni, ahogy mondja is az Ige, hogy szakadjatok el tőlük, hogy ami testi és földi, azok ne zavarják meg a szellemieket.

Ott szól az Ige a szellemiekről és a dicsőségről. És a dicsőségben való ragyogásokban, hogy olyan különbségek vannak, mint ahogy a csillagok különbözőek az égen. Vannak, akik nem látják annak a fontosságát, hogy milyen fontos is az, hogy gyülekezetbe járjunk, hogy felnövekedjünk az Igében, és felnövekedjünk szellemben.

Dániel 12,3.

3. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége: és akik sokakat a meg­iga­zulásra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké.

Akik tanítják az Úr Jézus Krisztus Evangéliumát, akik sokakat megigazulásra visznek, miként a csillagok, úgy ragyognak örökkön örökké. Különbözőek leszünk a ragyogásunkban, a dicsőségünkben, mint ahogy a csillagok különböznek egymástól az égen.

És ezt meg fogjuk látni majd, amikor ott fönt leszünk, mert akkor úgy fogunk mi is ismerni, mint ahogy most minket ismer Isten. Itt a földön egy korlátozott kicsi idő áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy az örökkévaló királyságban elnyerjük a helyünket.

Az én személyes véleményem szerint kevesebb, mint három évünk van az elragadtatásig, és sehogy máshogy nem tudom elképzelni, csak úgy, hogy valóban most már eljön az elragadtatás. Jött egy másik kijelentés is a héten hozzám, de most ebbe nem fogunk belemenni, mert akkor a jegyzeteimet megint félre kell tennem.

A mai téma fő vonala az lesz, hogy szellemileg egy ébredésre van szükség az életünkben ahhoz, hogy ráébredjünk, a szellemi dolgokra, és úgy lássuk, és úgy tudjuk megcselekedni az Úr dolgait, ahogy azt az Apostolok Cselekedeteiben tették a tanítványok.

Sokszor az a probléma, hogy az emberek nem töltenek elég időt a szellemiekben, az Igében. Nem imádkozzák keresztül azt, hogy tényleg ez-e valóban az Úr akarata, és nem maradnak rajta azon a vonalon, amely szükséges lenne. Isten adott nekünk egy képességet arra, hogy a szellemi dolgokat megszüljük.

Róma 4,17.

17. Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket.

Pál arra tanít minket, hogy miként kell ezt a valóságba hozni, megszülni, a láthatatlanból a láthatóba hozni a dolgokat: gyógyulást, gyarapodást, munkahelyeket. Itt jegyzem meg, hogy 45. Zsoltárnak az 1-es verse tanítja, hogy a nyelvünk olyan, mint az írnok tolla.

Zsoltár 45,1.

1. Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem siet vele, gyors, mint az írok tolla.

Tehát a szánkkal kell mindezt előszólítani.

Filemon 6.

6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében: minden benned lévő jónak megismerése által.

Minden dolog megcselekedésére. Az ismeret, ami itt szerepel az az epignószisz szó. A Péter 2. levél elejében ír erről a tanítás, hogy ezt a szellemi tudást meg kell szerezni. A te hitedben való közösség hathatós legyen.

Ez egyik prédikátort hozom példának, aki a bibliaiskola kezdete után, három-négy év elteltével, ahogy ezt gyakorolta, hogy elismert minden jót, ami benne volt, az Egyesült Államok legnagyobb szolgálatává nőtte ki magát.

Akkori műholdas TV sugárzásnak az egyik elöljáró prédikátora lett. Tizenötezer bibliaiskolája volt így világszerte, és Bill Kaiser is ennek volt a része. 400-500 millió dollár volt az éves bevétele.

Azáltal történt ez, hogy figyelt azokra a jókra, amelyek benne vannak, amik az Istentől vannak a belső emberben. Nagyon gyorsan ment fel a csillaga, és ugyanolyan gyorsan bukott is el. Ezt a fajta növekedést, nem tudta kezelni.

Nem tudta pontosan kezelni, mert nem az jelenti az igazi gazdagságot, hogy minden városban van egy házad, és minden reptéren van egy géped, és minden kikötőben van egy hajód. Elvétette, de a hite meg volt hozzá. Ma is megtalálható e szolgálat. Felfedezte azt a képességet, hogy benne van ez, hogy elő tudja hozni.

Efézus 5,14.

14. Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és fel­ragyog néked a Krisztus.

Hogy szellemi értelemben belül ébren legyünk! Arról beszél, hogy aki alszol, te ébredj fel, és legyél érzékeny és fogékony a szellemi dolgokra, a Szent Szellemre. Az igazság az, hogy a szellemünk valóban el akar vinni minket egy helyre, arra a helyre, amit Isten rendelt, de mi előbb kijövünk a szellemi dolgokból, mint hogy oda eljutnánk.

Abbahagyjuk, feladjuk idő előtt, túl sokat beszélünk, és nem figyelünk a Szellemre. Ausztráliában láttam olyanokat, akik állandóan az úton voltak, és siettek, és mozgásban voltak, és nem figyeltek a szellemiekre.

Hogyha eléggé hosszan maradsz a szellemi birodalomban, akkor a szellemed képes arra, hogy felhozza a szellemieket, és megnyilvánulásba hozza azokat. Ha ide eljutsz, akkor az egy elvégzett, bevégzett dolog, meg van pecsételve, megvan. Ha az ember elegendő időt tölt ott, akkor megjön a láthatóba az, amiért kitartott a hitében. Láthatóba jön.

Bár a szellemben való életet munkálni és fejleszteni kell. A szellemi életünket ki kell dolgozni. Ki kell munkálni azt, hogy miként kell együttműködnünk Istennel. Azt meg kell tanulni. Igazából nagyon sok ima elhangzik, és szégyen az, hogy nem jön annyi válasz.

Olyan sok Igét fogadtunk már be, és ezzel a rengeteg Igével, ami bennünk van, több választ kellene tudnunk felmutatni, több eredményt. Nem az Igének a hibája ez, és nem Istennek a hiányossága ez. Ha nem Isten a hibás ebben, akkor csak én lehetek. Azt jelenti, hogy nekem meg kell változni. Ámen!

Mondja mindenki: Uram, változtass meg engem. Mutasd meg nekem! Mert az Úrnak szeretnénk nagy dolgokat elvégezni, és azok először mindig szellemben kell, hogy megszülessenek. A szellemi birodalomban nem Pál volt az egyetlen, aki megszületett, mi is megszülettünk ebben a szellemi birodalomban, és ez egy teljesen más világ.

Az üzenete ma az Úrnak, hogy ébredj rá erre a szellemi igazságra, a szellemi képességeidre, a szellemi lehetőségeidre. Szellemi értelemben, szellemi vonatkozásban szükség van egy ébredésre. Mert megvan az a szellemi képességünk, hogy létrehozzunk, megszüljünk szellemből dolgokat, sőt feltámasszunk bizonyos dolgokat.

Filippi 3,10.

10. Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az Ő halálához;

Az adakozásainkat is fel tudjuk támasztani, amiket elvetettünk, azokat a magokat. Itt két lehetőség van:

1./ Megvan a lehetőségünk, hogy megszüljük a dolgokat szellemi értelemben, és ezeket nem lehet utána tagadni, hogy nincsenek.

2./ Másrészt azt mondja Isten, hogy ebben a birodalomban megvan az a képességünk, hogy fel tudunk támasztani, életre kelteni dolgokat. Olyan dolgok, területek, amelyek úgy tűnnek, hogy elhaltak az életedben, azokat a feltámadás ereje által – ha ezt megismered –, képes vagy életre kelteni. Újra élővé válnak ezek. Erről egy kijelentést kaptam a Róma 8,11 Igében.

Róma 8,11. 19.

11. És ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

A felnőtt korba jutott keresztények ezek. A fiak szó, itt a hüosz, a teljesen érett felnőtt férfikorban jutottakat jelenti. János Evangéliumban ez a szó magáról az Úr Jézusról áll ott.

János 14,21. 23.

21. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Vagyis személyesen rólad van szó. Az Úr kijelenti magát neked, fel kell hozzá növekedned, mert Isten Szellem. Akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Nem a saját elképzeléseiddel, nem a saját cselekedeteiddel.

Ha eljutsz ebbe a férfiúi korba, hogy Isten fia leszel, akkor nincs semmi, amit a földön ne lennél képes előhozni, megnyilvánítani. Az intellektuális szóbeszéd nem képes erre, az nem képes a szellemiekből előhozni.

Pál azt tanítja, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős erre, hogy ezek a szellemiek előjöjjenek. (2Kor. 12,10) Legyőztétek azokat – mármint a világban lévőket –, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. (1Ján. 4,4) A Nagyobb az, aki győzelemre visz benneteket, a Nagyobb az, aki sikerre visz benneteket!

1János 4,4.

4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

Aki bennünk lakik, az a Szent Szellem. Szükség van, arra, hogy Ő bennünk, belül megnyilvánítsa magát.

János 14,23.

23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk.

Mindennek először belül kell megtörténnie: befogadod az Urat és újjászületsz, utána a feltámadás ereje megnyilvánul benned. Bemutatkozik ez az erő, és utána leszel képes megnyilvánítani ezt a világnak.

A teremtő képességekkel is meg fogsz ismerkedni, ezek benned vannak, és ezek belülről kifelé meg fognak nyilvánulni. A szellemi birodalomban vagy képes így teremteni, és ez a teremtés a száddal történik.

Utakat szólítunk így létezésbe. Modernebb és újabb dolgokat. Nagy örömöm van ezekben. Belülről jönnek ezek mind elő.

Amikor a bokszoló csak gyakorol, nem élőben és élesben megy, hanem csak gyakorol. A keresztények sokszor mondanak így ki dolgokat, amikor semmi nem történik, csak mondják ezeket a levegőbe. Csak beszélnek, beszélik a Bibliát. De nincs eredménye, nem tudják a gyümölcseit felmutatni.  

Legtöbb keresztény csak annyit tud, hogy majd a mennybe kerül… És ezt jó tudni, de Isten meg akar minket áldani. Nemcsak azt akarja, hogy annyit tudjunk csupán, hogy a mennybe kerülünk, ha meghalunk.

A legtöbb kereszténnyel az a probléma, hogy a lelke uralja őt a szelleme helyett, és nem figyelmeznek, nem hallgatnak a szellemükre. Nem tudják megkülönböztetni a kettőt egymástól. Mutat nekik esetleg a Szellem egy gyülekezetet vagy egy tanításvonalat, és azt mondják erre, hogy nem, nekem ehhez semmi közöm.

Vagy a Szellem arra figyelmeztet, nem, ne kerülj bele ezekbe a téves tanításokba, tartsd magad távol tőle. Belül igenis tudod, hogy az nem helyes, a hústested, meg az érzelmeid mégis belevisznek. A híres keresztény válasz ilyenkor úgy szól, hogy igen, én imádkoztam ezért. De bent maradtál-e az imádság vonalán?

Ha hosszadalmasan imádkoztál volna erről, akkor az Úr szólt volna, hogy azt ne tedd! Mivel nem maradtál benne az imádságba, ezért vagy most összezavart. Ezért vagyunk sokszor összezavart helyzetekben, mert nem maradtunk benne a Szellemnek a folyamában, hogy elegendő időt töltöttünk volna, hogy meghalljuk azt.

Elmondom neked a lelkedről. A lelked hajlamos arra, hogy utánozza a szellemedet. A lelked lezárja a szellem mondandóját. Egyetlen dolog fog téged kiigazítani szellemben, amikor a Szent Szellem fegyelmezése és nevelése jön.

Talán így magyarázom: mikor a bibliaiskolát jártam, akkor állandóan jöttek hozzám a kijelentések, az álmok. Folyton-folyvást jött hozzám minden nap. Nem azt mondom, hogy naponta százával, de folytonos volt.

És ezért megkötöttem a lelkemnek ezt a forrását a Jézus nevében. És kijelentettem, hogy csak a Szellememből, és az Úr Jézus Krisztustól vagyok hajlandó elfogadni kijelentést, és sehonnan máshonnan, a Jézus nevében. És akkor igazán félelmetes lett a helyzet.

Ijesztő lett, mert a két hétig szinte vákuumba kerültem. Légüres térbe, semmi nem jött. Semmi nem jött a lélek szintjéről sem, semmi nem jött a szellemtől sem. Imádkoztam és böjtöltem is mellette, mert a léleknek meg kell törnie.

Tudatnod kell a lelkeddel, hogy nem ő a vezető. Sem a gondolataim, sem az értelmeim nem állhatnak erre a helyre, ha valóban onnan belülről akarunk működni. A Szent Szellemre van szükségem ehhez, hogy segítsen, hogy a lelkemet a helyére tegyem.

Ha nem engeded meg a Szent Szellemnek, hogy így megtörje a lelkedet, és a helyére tegye azt, akkor soha nem fog jönni kijelentés a szellemedből. A lelked ugyanis mindig közbe fog szólni, és megzavarja azt, hogy a szellemedből az a kijelentés följöjjön. Vagyis nem lesz kijelentésed.

A Szent Szellemnek és a szellemednek karöltve kell a vezetőnek lenni. Akkor jönnek hozzád az igazi tervek, a szent tervek, az isteni tervek, és nem a gonoszság tervei. Túl sok keresztény, és mondhatom, hogy túl sok pásztor veszi a terveket a gonosztól, s nem a Szellemtől veszik.

Ha szeretnéd, hogy a Szellem mutassa be az Ő dolgait, isteni tervekre van szükséged, nem gonosz tervekre. Tudod-e mit jelentenek a gonoszság tervei? Amikor hazudozol. Simán hazudozol és lopsz másoktól.

Ezek az ördögnek tervei, ő tervezi el ezeket. A világ tesz ilyet, és ez földi és világi. A keresztény hogyan tudna ilyet tenni, ha a szellemében azt leellenőrizné? Nem ellenőrzi le, hagyja, hogy a lelke vezesse őt, az pedig egy hamisítványa a szellemnek. Soha nem uralták le az érzelmeiket.

Nekem évekbe tellett, böjtöltem, és megkötöttem, és leuraltam a lelkemnek a dolgait, az érzelmeimet, ami a lélekből fakadt. És az intellektuális rész is onnan fakad, és az akaratból származó dolgok. Azok sem vezethetnek, mert csak Isten akaratát fogadtam el az életemre, hogy az teljesedhet be. És minden évben le is lettem ellenőrizve.

Amikor visszakanyarodik az ember a lélek szintjére… Hogyan kerültem vissza ide? Ez nagyon fontos az örökkévalóság szempontjából, hogy az ember ezt leellenőrizze, mert nem szükséges, hogy még több zűrzavaros helyzetbe keveredjünk.

Hagin egyszer elment egy gyülekezetbe és ott csak sírtak. A zenei szolgálat részét is tekintve csak siránkoztak. Sírtak, és azt hitték, hogy az majd áldást hoz az ő számukra, hogy Hagin ott lehet. Hagin pedig azért sírt, mert nem volt benne a Szellem.

Amikor azt a kérdést szegezik nekem, hogy bizonyos zenéket miért nem szeretek a dicséretben? Mert csak dal, ugyan keresztény szöveggel ellátva, de nincs benne az a kenet. Láttad-e ma a különbséget az itteni dicséretben?

A keresztény világnak 99%-át ha megvizsgálod a dicséretekben, csak érzelmeket visznek bele, de nincs benne a kenet. És szeretik ezeket a dalokat énekelni. Minél több a dobszóló és a gitáros benne, annál jobban szeretik. Rendben van, szeressék.

De Benny Hinn miért nem énekli ezeket a pünkösdi dalokat? Pontosan tudja az okát: azért, mert vannak dalok, amik a mennyből származtak, onnan születtek, és hozták le a mennyei kenetet. És ezek mozgatják meg a szellemi birodalmat. Soha nem lehet ráunni ezekre a dalokra, bárhogy is énekelnénk minden héten ugyanazokat a dalokat.

Ahogy Smith Wiggles­worth mondta, Isten jelenlétébe, Isten kenetébe bekerülni, és egy érintést kapni Istentől, többet ér, mint a világ összes aranya. És a Szellemtől kellene kapnunk dalokat. Nem ez a kérdés.

Hagin alkalmain ott a helyszínen jöttek elő a dalok. Nem otthonról hoztad az új dalokat, vagy a tegnapi dicséretben, amit kaptál, hanem ott helyben születtek a dalok. A veje volt a legjobb ebben a világon. Ott a helyszínen kapták a Szellemtől a dalokat.

Az egyik ilyen dicséretes zenésze kiadott később egy egész albumnyi anyagot és egy nagy zuhanás volt. Akkor jó volt, amikor született. Vannak olyan dalok, amik a mennyből születnek, és felkentek maradnak. Én egy ilyen szolgálatban születtem újjá, és ezért jól ismerem a különbséget.

Vicki Jamison az összes dalt ismerte. Százával vannak dalok, és próbálgatta a dalokat a szellemi birodalomban, hogy melyiket énekelje, míg végül azt a dalt hozta elő. Melyik az a dal? Amit a Szellem akkor ad.

Melyik az a helyes dolog, amit tenni kell az életedben? Amit a Szellem akkor ad, az a helyes dolog. Akkor a kenet áttöri az egeket és lezuhan. Úgy, mint az eső a mennyből. És akkor beszélhetsz gyógyulásokról és beszélhetsz a természetfelettiek megtörténtéről.

Ausztráliában voltam, amikor ő ott énekelt. Egyetlen zongoristája volt, akivel 30-40 évig szolgált. Egyetlen egy zongoristával. Ő pedig a Szellemben kereste, hogy melyik az a dal. Kathryn Kuhlmantól tanulta Benny Hinn. Ő ott tanulta meg a gyógyító kenetet, és ismerte meg, melyek azok a dalok. Tehát a Szent Szellem választja a dalokat, a mennyei daloskönyvből!

Petzi Kemenetti mondja, aki Ausztráliában szolgál most, hogy Hagin mindig arra taní­totta, hogy nem tudsz magasabbra felmenni egy dallal, ahonnan az a dal leszületett. És ezt vedd úgy, ahogy akarod.

Kapnak a dicsérő szolgálatok innen és onnan dalokat, de honnan született a dal? Különbség van, hogy a lélekből veszed a dalt, vagy a szellemedből. És különbség van aközött, hogy a saját szellemedből jön, vagy a mennyből jön le a dal. Ha a mennyből jön le, akkor az, minden esetben működni fog, és azt meg kell szülni.

Meg kell teremteni, és elő kell szólítani azokat, amelyek nincsenek, mint meglévőket. Úgy, mint Isten. Mert te pontosan olyan vagy, mint maga Isten. És úgy teremtett téged Isten, hogy úgy működjél, mint Ő maga. Használd a saját szavaidat, a saját nyelvedet, az Ő Igéjét szóld, és akkor teremtesz. Minden, ami a világban ma van, az a szellemiekből jött elő. Az akadémikus elme még soha semmit nem teremtett.

Nézd meg a nagy feltalálókat, Luther Márton idejében például Németországban. Mindenhol a zsidók kapták meg, a legnagyobb szikrák mindig tőlük származtak. Az Egyesült Államokban is. Miért? Mert a szellemi birodalomból jött elő.

Ezért nekünk kellene a leggyarapodóbb embereknek lennünk a földkerekségen, mert újonnan születve fejjé teremtett minket az Úr és nem farkká. És a politikusok rugdosnak minket azért, mert keresztények vagyunk. Nekünk uralkodnunk kellene felette és meg kellene tanulnunk végre, hogy hogyan kell ezt használni valójában. Ez az igazság.

Meg fogod tudni, mert amikor Ő jön, akkor te is olyanná válsz, amilyen Ő kinézetre. De már most olyan vagy, mint Ő, ebben a világban. Csak nem tűnik úgy, és nem cselekszel úgy. De végre hinnünk kéne, amit Isten mond rólunk, mert itt le van írva. Nem a filozófiai eszmefuttatások tartalmazzák.

Még egyszer hagy rúgjunk bele a könyvekbe. A keresztény könyvesboltokban kapható könyvek legtöbbjére el lehet mondani, hogy vedd ki belőle a Bibliát, és a többit egy gyufával égesd el. Ennyit érnek. 

Haginról mondják, hogy előfutár volt, mint Keresztelő János. És az ő neve is János kellett volna, hogy legyen, de az édesanyja nem vette el ezt a nevet az angyaltól. Olyanfajta engedetlenség volt ez az édesanyja részéről, mintha József és Mária a fiukat nem Jézusnak nevezi, hanem valami más nevet adnak neki.

Egy angyal jelent meg ugyanis neki [Hagin édesanyjának], gondolom Gábriel volt, az utcán jelent meg neki, és ő nem beszélt erről soha. Hagin megtudta később és ő sem beszélt erről. Miért kellett, hogy ő előfutár legyen? Mi az, amit Isten keres ezen a földön, amikor jön vissza a földre? Mit keres a földön? Vajon talál-e hitet?

Nem lehet nagyobb a hitünk annál, mint amennyi kijelentett tudást az Igéből szerzünk. Ha egy Igét előveszel, vagy kiválasztasz tízet az Írásokból és elkezded megvallani, és elkezdesz meditálni rajta, garantálom neked, hogy előbb-utóbb beleugranak a belsődbe. De addig nem, amíg a fejedből le nem viszed a szívedbe. Erre mondja, hogy alapozd meg a szívedet benne.

Nincs korlátozva egy újonnan született, szellemmel teljes hívő a szellemi királyságban. Nincsenek korlátok, csak a Szellemet kell követni. Ő gondoskodik arról, hogy gyarapodóvá tegyen. Igen, de ha te okosabb akarsz lenni Istennél, és többet tudsz, mint Ő maga, s megvannak a saját terveid, saját életed, a saját hústesti életed, amit élni akarsz, akkor nem a dicsőséges életet választottad.

Te magad akarod, hogy fényes, ragyogó csillaggá válj a hústested dolgaival. Mondom azt is, hogy van már trónod is, mindannyiunknak megvan a trónja. De milyen király leszel rajta? Mert már meg vagy koronázva. Jézus megkoronázott.

Nem te magad, mert te ahhoz nem vagy elég okos. Egyikünk sem. Ő odaadta nekünk a hitet rá, sőt a testet is Ő adta nekünk, mert magunk nem tudtunk volna testet alkotni magunknak. Van, aki nagyon büszke a testére.

A szellemi birodalomban igenis vagy valaki. Beleástam magam egy gödörbe most. Tudnotok kell azt, hogy szellemi lények vagyunk és az 1Thessalonikai 5,23 vers támogat minket, ahol írja:

1Thessalonika 5,23.

23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

Csak az Ige képes arra, hogy kettéválassza, a szellemünket leválassza a lelkünkről. Ezért nagyon segítő dolog az Igét olvasni, egy fejezetet naponta. Miközben forgatod, amin töprengsz, vagy tervezel, közben olvasd az Igét. Vagy meditálások a gyógyító Igén, vagy a gyarapodó Igén, ami éppen foglalkoztat.

3János 2.

2. Szeretettem, mindenekfelett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik

Azt akarja az Úr, hogy gyarapodjál és jó egészségben légy. Ha az embernek megvan az egészsége, akkor nincs szüksége gyógyulásra. Ámen! A legjobb áldás az Istentől, amikor szent egészségben élünk. És ezért mondjuk, hogy valljátok meg az Igét rendszeresen. Mert mi hívők vagyunk. A fő dolog, amit egy hívőnek tennie kell: hinnie kell!

A példa, amit hozok, 22 évvel ezelőtt történt Szigetszentmiklóson. Az alkalom során történt, hogy egy törött csont összeforrt. Jöttek az emberek. Mostanában inkább kórházba mennek, akkor eljöttek az alkalmakra.

Volt ott egy házaspár egy gyermekkel. Látták ezt a csodák és egy imakönyvvel tértek haza. Elmagyaráztam nekik, hogy ők is bármikor képesek imádkozni. A héten a kicsinek eltört a lába, elvitték a kórházba és begipszelték a lábát.

A szülők elhatározták, hogy akár mi is imádkozhatunk. A vallásos keresztények még nem tudták erről lebeszélni őket, nem volt idejük rá. Ha vallásos agymosást kap az ember, akkor már nehezebb: Ne használd a Bibliádat, mert úgy sem működik! – mondják.

Egyszerűen csak hittek. Elővették az imakönyvet és elmondták az imádságot. Visszavitték a gyereket a következő időpontra az orvoshoz. És hogy mi törtét, ki fogod találni. Nyoma nem volt a törésnek, úgy forrt össze a gyermeknek a csontja. Egy hétre rá vitték vissza a gyereket! Eljöttek és elmondták a bizonyságot, mert hittek.

Tanítok majd erről is, elkészítem ezt a tanítást és elmondom nektek, mert az ember telve van hitetlenséggel. Valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik… (Márk 11,23) A szívében nem kételkedik! Így működik az Ige ugyanis. A szívbéli kételkedés rontja el.

… akkor meglesz néki, amit mondott. Vagyis kimondjuk feletted, hogy meggyógyultál a Jézus nevében. Te mit hiszel? Hú, de fáj! (A ball lábba van gyógyító kenet, a csontokban. Óriási fájdalmak múlnak el. Te meggyógyultál!)

Volt egyszer egy nagyon vastag szemüveges hívő, aki nem volt képes átlátni azon a szemüvegen sem. Gyülekezetbe járt. Mondtuk, vegye le. Akkor kiderült, hogy tökéletesen lát szemüveg nélkül. Így működik.

Tehát Gyülekezet vagyunk és felnőtt korú hívők vannak itt. (A mellkason belül vannak most gyógyulások.) Szeretné az Úr, ha már magunkat tudnánk tisztába tenni, és azt szeretné, ha tényleg királyként uralkodnánk. Az már nagyon jó, ha az ember a pelenkájáról maga gondoskodik.

Amit igazán szeretne az Úr, hogy királyokként tudnánk megnyilvánulni a földön, úgy uralkodnánk, és úgy élnénk, mint a királyok. Uralkodni az életünk felett, uralkodni a sötétség ereje felett. Mert Ő legyőzte az ördögöt, az ördög le van győzve.

Legyőzte az ördögöt nekünk. Az ördög jön, és rád fúj és megijeszt. És cuppogtatja az álkapcsát, üvöltözik, mint egy ordító oroszlán, de nincsenek fogai, csak cuppogni tud. Ijesztgeti a keresztényeket, a keresztények pedig összeesnek, és halálra rémülnek.

Belehalnak a félelmeikbe, ha az ördög megijesztette őket. Az ördög pedig szertejár, körbejár, keresve, kit nyeljen el? (1Pét. 5,8) Miért kell megijedni? Boldogra prédikáltam magam. Hogy hol tartok a jegyzeteimben, ne kérdezzétek.

Jó tudni azt, hogy valójában kik vagyunk Krisztusban, mert amikor az arany utcákat érinti majd a lábunk odafent, akkor ne viselkedjünk úgy, mint az ostobák. Tudjunk arról a gazdagságról, ami ott vár minket. Mindig is tudtam, hogy hogyan néz ki a menny! – mondod majd akkor.

Tudod-e ki fog várni a bejáratnál? Ábrahám fog üdvözölni. Mi azonban együtt fogunk menni az elragadtatásnál. Addig, amíg ez megtörténik, addig az Úr munkáit kell végeznünk, és nagyon-nagyon boldognak kell lennünk.

Ma az Úr arról szólt neked, hogy ébredj rá a szellemedben, hogy ki vagy ott, és mi van benned? A szellemed figyelmeztet téged. Egy nagyon jó érzéssel fog eltölteni belül, ha jó irányba vagy.

Amikor úgy érzed, hogy olyan szorongós, hogy nem ez az irány, akkor az egy piros jelzés. És nem arról van szó, hogy amit akarsz akkor tenni, az rossz lenne. Lehet, hogy az időzítés rossz. Van, amikor egy bizonytalansági tényezőt lehet érezni. Mert az Úrnak az időzítésében nagyon jó lenni.

Lehet, hogy el akarsz menni valahova, de most nincs itt az ideje. Lehet, hogy jövő hónap, vagy jövő nyár. Tehát az időzítés legalább olyan fontos, mint bármi más. Az emberek, ha időt töltenek az Úrral, akkor hallják meg az Úr akaratát. Mert ha csak kiszaladunk magunktól, akkor roncsként térhetünk vissza, mert a rossz időzítésben mentünk.

Ha tudod, hogy oda el kell menned, még nem jelenti azt, hogy az időt is tudod, hogy mikor kell menned. Evangelizálni képesek vagyunk minden időben! Nagyon könnyű ezt a munkát végezni. (A vesében van a gyógyító kenet, a csontokban is.) Megparancsoljuk minden szervnek a testedben, hogy tökéletesen működjön!

Tehát figyelj rám most, mondja egyszerre mindenki: Jézus nevében, minden szervemnek megparancsolom, hogy tökéletesen működjön a testemben. Pontosan úgy, ahogy Isten teremtette azt. Megtiltok minden téves működést, és gyakorlom a hitemet Isten Igéjéből, amely nekem adatott, az Úr Jézus Krisztus által.

Megparancsolom az elmémnek, hogy szabaddá legyen. Megparancsolom az érzelmeimnek, hogy szabaddá legyenek, megparancsolom a testemnek, hogy meggyógyuljon. Köszönöm, hogy a csontjaim felépülnek és meggyógyulnak. A térdeim meggyógyulnak. A csípőm újra felépül és megújul. A lábaim meggyógyulnak és a lábfejem is. És az inak és az idegek. A fejem tetejétől a lábam ujjáig meggyógyultam. Teljes vagyok!

 Fájdalom eltávozol, és vissza ne gyere Jézus nevében! Gyarapszom, a Szellemet követem, kijelentést veszek, szent terveket veszek a Szellemtől. És megkötöm a lelkemet. Lelkem, hagyd békén a szellememet, mert onnan kijelentést kell, vegyek. És megvilágosodást kell, vegyek. A szellememből.

És azonnal engedelmeskedem neki, amit a szellemem közöl az elmémmel. Jézus nevében, gyarapodó vagyok. A békességet követem. A saját szellememet követem. A Szent Szellemet követem. Az Úr Jézus Krisztust követem és a Mennyei Atyát követem. És azért áldott vagyok. Örökkön, örökké. Ámen.

Meg is részegedtem a Szellemtől közben. Énekeljünk egy gyönyörű dicséret dalt. Áldott legyen az Úr Jézus neve! Imádkozni akartam egy hosszabb időt szellemben, 5 percet sem imádkoztam, és már részeg lettem tőle. Megrészegedtem. Így jártok ti is majd, ha sokat imádkoztok. Dicsőség Istennek.

 

A bal szélen függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL