2010.03.10.

A GONDOLKODÁS MEGÚJÍTÁSA

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. március 07.

 

Dicsőség az Úrnak, ez egy új kenet, amiben állunk, változás, egy erősebb kenetben vagyunk. Dicsérjük az Urat. Két csodálatos gyógyulás történik a kamera előtt. Sanders pásztor elmondja, hogy látott a minap a tv-ben egy alkalmat, ahol a szolgáló odaszólította a kamerát, először a feleség gyógyult meg, de amikor a férjnek a kezéről vették le a kötést és mutatta közelről a kamera a karját, ahogy a szolgáló végig simította a kezén a bőrt, teljesen új bőrt kapott.

Nagyon sok csodát fogunk látni. Jézus Krisztusé legyen a dicsőség! Amikor a Szent Szellem megmutatja ezeket a csodálatos gyógyító ajándékokat, akkor azok már elvégeztettek. Van hatalmunk Jézus Krisztus nevében és ezzel a hatalommal el tudjuk parancsolni a betegségeket, fájdalmakat és minden más rendellenességet, amit az ördög hoz. És ha valami próbálna visszajönni a múltból, el kell parancsolni Jézus nevében.

Megtanítom ma nektek, hogy miként lehet azt megőrizni, amit Isten ad nekünk. Nagyon izgalmas idők ezek az evangélisták számára, nagyon sok munkát fog elvégezni Isten. És emlékezzünk rá, hogy minél többet imádkozunk betegekért, annál inkább működésbe jön ez a kenet. Az evangélista kicsit másként munkálkodik a kenetében, mi itt a prófétai hivatalból tudjuk meg az ajándékokat és szólítjuk elő a betegeket, de ugyanaz az erő végzi.

Az Úrtól kaptam egy látást, de ez a mai második szolgálatunk alkalmára lesz érvényes. Van valaki, aki sötétségben van, varázslásban, és szeretne ettől szabadulni. Nagyon sok pásztorunk jött ebből ki, akik annak idején varázslással foglalkoztak és elhagyták azt. Az ellenszegülés olyan, mint a varázslás bűne, írja ezt I. Sámuel könyvében az Ige. Saul királynak mondja ezt a próféta. Sokkal jobb az Ő akaratát teljesíteni, az jobb, mint az áldozat bemutatása.

Március 8-tól kezdődően, egészen a választások hetéig, hétfőtől-péntekig, minden napon délután 5-től 7-ig imaórát tartunk a Török Flóris 70-es szám alatt. Az interneten is közvetítjük ezeket, otthonról is lehet csatlakozni ezekhez az imaórákhoz. Ma délután Pakson 3 órától tartunk alkalmat. 15-én pásztorkonferencia, 27-én, szombaton ismét imakonferencia lesz. Április 5-én újra pásztorkonferencia lesz és Jim Sanders európai szolgálatának 20. évfordulóját ünnepeljük. Április 17-én ismét imakonferencia lesz, látjátok, nagyon komolyan vesszük ezeket az imaidőket. Túrkevén április 18-án vasárnap, és Sopronban pedig április 24-én, valamint Kolozsváron április 30-án leszünk.

Szerb nyelven is megjelent az Imakönyvünk, hisszük, hogy egyre több szerb ember fog rátalálni, és imádkozni Isten Igéjét, ami változást fog hozni az életükben. Kolozsváron akkora helyiséget béreltünk ki, hogy az összes gyülekezet el fog férni és még az elveszetteknek is lesz hely bőségesen. A gyermekek nyári táboráról egy kis prospektus került kiadásra, amiben minden információ megtalálható. Hisszük, hogy Szlovéniában is elterjed ez a szerb nyelvű imakönyv és a horvát nyelvűek is fogják tudni imádkozni. Nagyon hasonló a két nyelv.

Példabeszédek 20/27 Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.

Ezen az egy igazságon két éven keresztül tanítottam. Szellemünkre összpontosít ez az Ige, ahol Isten megvilágosít minket, ott hozza az Ő igazságát.

II. Korinthus 10/1-5 Magam pedig én Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére, aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben szigorú irántatok. De kérlek benneteket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen szigorúnak lennem ama bizodalomnál fogva, amellyel úgy gondolom, szigorú lehetek némelyekkel szemben, akik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint járnánk. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

Minden okoskodást és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, az elménkben, le kell rontani. Vagyis le kell rontanunk az érveléseket, a téves gondolkodásokat, amelyek Isten Igéjének ellen mondanak, amelyek Isten ismerete ellen magasodnának. Ha olyan gondolataink épülnének ki az elménkben, amelyek Isten Igéjének ellent mondanak, és ezek magaslatok lesznek bennünk, ezek harcba szállnak azzal az ismerettel, amelyet itt próbálunk belétek ültetni, Isten Igéjének ismeretével.

Ezek az erődítmények, magaslatok valójában gondolatminták. Nekünk az isteni fajta gondolkodásmódot kell kiépíteni és a szerint gondolkodni. Vagyis Isten ismerete kellene, hogy magaslat és erődítmény legyen bennünk. Isten Igéje a mi erődítményünk. És nekünk egész erősen Isten Igéjéhez kell ragaszkodnunk és kötődnünk. Az agyunk úgy van tervezve, hogy az ismerethez, amely oda bekerül, ahhoz ragaszkodik. Ezért bizonyosnak kell lennünk abban, hogy a helyes ismeret kerül oda be.

Mert egy bizonyos területen nyert ismeret, amely erődítménnyé válik, magával hoz egy másik területen nyert ismeretsort, amely szintén erődítmény lehet majd bennünk. Ha ilyen erődítmény kiépül bennünk, amely Isten ismeretével ellentétes, akkor az ellene fog menni Isten Igéjének. Ellenezni fogja az igazságot. Ha viszont Isten Igéje épül ki erődítményként az elménkben, akkor ez fog ellenállni a világban minket ért, különböző gondolatoknak.

A mai napon azt vizsgáljuk, hogy milyen ismeret az, amelyhez erősen ragaszkodunk. Ha ez a negatív gondolkodásmód erődítménnyé válik, a végén szenvedélyekhez is vezethet. Így jutunk a különböző káros szenvedélyeinkhez. Ezek a rossz gondolatminták, amelyek erődítményekké válnak, rossz szokásokhoz vezetnek az életünkben. Mindez úgy történik meg, hogy nem fedezzük fel azt, amikor az a rossz gondolat belép hozzánk.

Nagyon sokáig jártam úgy gyülekezetbe, hogy nem azért jártam be a gyülekezetbe, hogy ott valamit tanuljak. Sokan úgy gondolják, hogy a gyülekezet az a hely, ahová azért járnak, hogy felemelhessék a hangjukat Istenhez, énekeljenek, érzelmeikben kibontakozhassanak. De nem tekintik annak a helynek, ahol tanulhatnak, ahol az Úr örömét megérezhetnék, és azt gyakorolhatnák. De sajnos nem tanulnak egy szemet sem.

Tudom, hogy így van, mert én is egy ilyen gyülekezetben nőttem fel, ilyenek környezetében. Hogyan lehetséges az, hogy az ember szinte az egész életét a gyülekezetben tölti és nem tanul ott semmit sem, nem lesz tudása. Gyülekezetek sajnos olyanok is vannak, ahol Isten Igéje ellen építenek ki bennünk erődítményeket. Ahogy pl. a történelmet tanulmányozzuk az iskolában, ugyanúgy lehetséges tanulmányozni Isten Igéjét is. Ahogy tanulmányozzuk későbbiekben a tanulmányainkat, ugyanúgy lehet a Bibliát is tanulmányozni a felsőbb tanulmányaink során.

Ha az emberben nincs ez az erőfeszítés [igyekezet], hogy szeretne tanulni és többet tudni, akkor ugyanolyanok maradunk az életünk végéig. Vannak akik, nagyon régen járnak, és amikor a hazug tünetek megtámadják a testüket, akkor úgy tűnik, szemlátomást, hogy nem tudják, mit tegyenek. Nem tanulták meg, és nem fogadták be azt, ami itt elhangzott. Azok az információk, és tudáshalmazok, amik belénk kerültek életünk során az iskola és a világ gondolataiból, azok ellenzik Isten Igéjét, amit én most mondok nektek.

Pl. valaki a gyülekezetben ül és közben egy SMS-t küld valakinek. Miért? Azért, mert az elméjében van egy olyan magaslat, amely azt mondja, azt harsogja, hogy erre, ami itt elhangzik nincs szükségem – mindaddig, míg az orvosi jelentést meg nem kapja arról a dologról. Valamikor az életünk során meggyőztek minket arról, hogy ez már nem a mai nap számára való, erre ma már nincs szükségünk.

Igen a jobb jegyekre szükségem van azért, hogy az egyetemre bejussak, de amikor megszerezzük ezeket a magasabb tanulmányi eredményeinket, és az ördög elkezd minket különböző dolgokkal püfölni a fejünkön, akkor mire megyünk a sok okosságunkkal? Hogyan lehet az ördögöt kirakni a házból? Hogyan lehet kifizetni a számláidat? Hogyan lehet megszabadulni egy rákbetegségtől? Nem tudod elmondani.

Tehát a hitedet azért fordítottad el innen, mert ezek nem illeszkednek be a hagyományaidba. Mondhatnám, hogy százezrével láttam ilyen eseteket. Mert vallásos fellegvárakban növekedtek fel. Az egyik vallásos helyen, amikor ott évekkel ezelőtt alkalmat tartottunk, azt mondták az emberek, hogy ők az Úrért szenvedik ezeket a betegségeket. A Bibliát pedig csak olyan történetkönyvnek tartották, amelyben történetek vannak.

Dániel kimenekült az oroszlánok barlangjából sértetlenül, de te nem fogsz kimenekülni, ha nincs meg az a tudásod. Én és Erzsébet az alapján fogunk ítéletet kapni, hogy nektek milyen tudásotok van a Bibliából, a szellemi állapototok szerint. Vagyis nekünk egy napon ezért számot kell majd adnunk, hogy hogyan használjuk fel a rendelkezésünkre álló tanítási időt.

Amikor éneklünk az Úrnak azok csodálatos idők, de ezek az idők nem hozzák meg azt, hogy felkészítsenek arra a helyre, hogy ha az ördög meg akar gyilkolni, akkor te képes legyél annak ellenállni. Neked bizony saját magadnak ki kell nyitni a Bibliát, és tanulmányozni kell az Igét ahhoz, hogy te megfelelően meg tudj állni, és tanultságodat tudjad bizonyítani az Igéből.

Olyan munkássá kell, hogy legyél az Igében, hogy ne tudj megszégyenülni benne és Isten Igéjét megfelelő módon kell hasogatni, értelmezned. Ha ezt nem teszed meg, akkor világ életedben ugyanaz maradsz, és erődítmények lesznek benned.

Hagin testvérünk már elköltözött az Úrhoz, de a tanításait tegnap is hallgattam a netten. Sokat hallgattam a tanításait, de amit tegnap mondott, idáig nem fedeztem fel: Ha megtanuljuk azt a hatalmunkat, amit Jézus adott, úgy használni, ahogy Jézus használta itt a földön, akkor nekünk is lesznek trónjaink a mennyben, amelyen a hatalmi helyünket elfoglalva uralkodhatunk. Pontosan úgy, mint Jézus.

Tehát ezek a negatív fellegvárak bennünk rossz szokásokhoz és szenvedélybetegségekhez vezethetnek. Ezek visszafognak minket. Ha nem Isten ismeretéből épültek fel benned ezek a magaslatok, akkor ezek azt a célt szolgálják, hogy visszatartsanak téged Isten ismeretétől és visszatartsanak téged Isten akaratának megcselekedésétől.

Isten akaratának a megismeréséhez és a megcselekedéséhez vetettünk tegnap magot az imakörben. Az ellenség értelemszerűen nem akarja, hogy megismerd Isten akaratát, mert ha megismered, az hozza számodra Isten erejének a megjelenését. Ez fogja tönkretenni a pokol és a sötétség minden erejét. Ugye keresi ki az, akit elnyeljen, azokat keresi, akiknek nincs tudásuk, azokat tudja elnyelni, összezavarni.

 Az ellenség nem akarja, hogy bizonyos dolgokat megismerj, mert ha megismered, azok fogják felfedni számodra Isten akaratát. Ha már ezeket megismerted, akkor semmi nem fog visszatartani téged attól, hogy azt megcselekedd. Hol kezdődik mindez? Isten Igéjének a megismerésével, és az elménk megújításával kezdődik. Én sem ismertem volna meg soha, hogy mi Isten akarata számomra, ha nem kezdtem volna azzal, hogy megtanuljam Isten Igéjét. És mondom nektek, azaz igazság, hogy a mai napon is tanulom Isten Igéjét.

Annyian jönnek hallgatni Isten Igéjét, hogy ez az óriási terem megtelik anélkül, hogy buszokkal jönnének vidékről. A világon mindenütt az internet-hálózaton keresztül, hallgatják a tanításainkat. A mai napon is, de a jövő héttől sokkal nagyobb számban már internet tv-n is lehet bekapcsolódni.

I. Mózes 2/16-17 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.

A tudás fájáról ne egyél. Nem a démonok fáját mondta és nem az erkölcstelen viselkedési mód fáját említette, hanem a tudás fáját. És ha te úgy döntesz, hogy egy másik forrásból veszed, meríted a gondolataidat, akkor meghalsz azáltal, hogy elkülönülsz Istentől, elszakadsz az Atyától. Isten akarta biztosítani Ádámot és Évát arról, hogy minden tudás az övéké legyen. És az a legjobb forrás, amit vehetünk magunknak, mégis ők úgy gondolták, hogy arról a fáról veszik azt le. Egy másik forrást választottak arra, hogy az ismeretüket megelégítsék.

Nagyon sok jó szolgálat van, ezrével vannak, akiknek a tanításai megállnák a próbát, de én csak egyet-kettőt hallgatok ezek közül, azokat, akiket Isten elrendelt számomra, hogy én azokon keresztül vegyem a szellemi táplálásomat. Ugyanez a helyzet ma is, amikor más forrásokat választunk magunknak, hogy a tudásunkat megelégítsük, hogy onnan merítsük a tudásunkat, és nem Isten Igéjét választjuk forrásnak. Ha folytonosan más forrásból meríted a gondolataidat, azt fogod elérni, hogy Istenről leválasztod magad. Egészen Éden kertjéig visszamehetünk, ezt látjuk.

Nekünk meg kell újítani a gondolkodásunkat, és ez csak úgy megy, ha Isten Igéjéből merítjük a gondolatainkat, csak ezt a forrást választjuk és semmi mást. Ha ennek a gyülekezetnek a tagja vagy, de nem növekszel a szeretetben, és nem növekszel az Ige ismeretében, és nem javulnak a jellemvonásaid, azt értem alatta, hogy valami nem változik a jó irányba – mert ha az Igét helyesen tálalják neked, és azzal táplálnak, akkor az a jó irányba meg fog változtatni.

Meg fogsz változni. Azt fogja hozni benned, hogy impulzusokat kapsz, amely a jó irányú változásokra fog ösztönözni. Közben fogod magad látni bizonyos helyzetekben, hogy – képes vagyok ezt, vagy azt megtegyem, vagy prédikáljam. Hallgatok néha prédikátorokat, és azt mondom, hogy – hűha, most éppen rólam prédikál. Ebben a dologban meg kell változni. Vagyis a gondolatmintáimat ebben a dologban meg kell változtatnom.

Én vagyok az, aki ebben a dologban már nem imádkozom. Mert elhatározom, hogy öt napig imádkozom, és azután feladom. Mert van valami bennem, ami engem ezekben a jó dolgokban le akar állítani. Mi ez? Ma meg fogod erre kapni a választ. Sokan úgy játsszák a gyülekezetesdit, mintha az egy klubtagság lenne.

Amikor az ember élete forog kockán, és az ember nem akar növekedni, és az ember nem akar szeretetben járni, és még mindig a meg nem bocsátás van a szívében, még mindig nem tudsz úgy szeretni mindenkit, még mindig haragszol valakire, még mindig viszálykodásban élsz – és egy ilyen prédikáció megüti a szívedet (pl. ha homo szexualitásban veszel részt). Miért kerül az ember ilyen helyzetbe, mint pl. a homo szexualitás? Mert a világból veszi a mintáit.  És a világból azt halljuk, hogy az így rendben van.

Az Ige azt mondja, hogy ez így nem jó. Az Ige az ilyet lázadásnak tekinti. És az ellenszegülő, a lázadó szellemű, szárazságban fog élni. Ha Isten akaratának ellenszegülsz, akkor szárazságba fogsz élni. Ha Isten akaratának ellenszegülsz, akkor mi az, ami meg fog téged találni előbb-utóbb? Az átkok! Emlékszel Bálám és Bálák esetére. Megpróbálta rávenni Bálák Bálámot, hogy átkozza el Izrael népét.

Minden egyes alkalommal, amikor a próféta megnyitotta a száját, akkor az áldások jöttek ki rajta. A végén pénzt ígért a prófétának és nagy tisztességet, de akkor is minden esetben tisztán előjött, hogy nem képes az ember elátkozni azt, amit Isten megáldott. Ez világosan mutatja, hogy ha valaki keresztény, akkor senki nem képes őt elátkozni, mert nem képes ember azt elátkozni, akit Isten elhívott és megáldott.

Ha valaki olyan ostoba, hogy megpróbál téged elátkozni, akkor nyugodtan nevesd ki. Mert Jézust nem lehet elátkozni, és mindazt nem lehet elátkozni, ami Istenhez tartozik. És olyan helyzetbe került Bálám, hogy nem volt képes elátkozni az áldott országot, Izraelt, és annak a határán volt, hogy elveszt mindent ezért. De végül is kitalálta, hogy mi azaz út, ami az átok alá tudja vinni őket.

A mohabita asszonyokat küld oda a táborba, és majd ők elcsábítják az izraelita férfiakat, és akkor jön majd rájuk a baj. És ezt valóban megtették és így fordultak Isten akarata ellen. Tehát csak annyit kellett tenniük, hogy Istennek nem engedelmeskedtek, és máris megnyitották magukat az átkoknak. Visszakerült rájuk az áldás, mert az egyik testvérük haragra gerjedt és megölt közülük egy párat és ez visszafordította Isten áldását a táborra. Tehát ha az ördög nem tudja az ő átkait rád hányni, akkor azzal próbálkozik, hogy téged valamilyen módon ellenszegülésbe visz, és majd az hozza rád az átkot. Mert ha ellenszegülsz Isten akaratának, bárhogyan is, akkor a föld átkai jönnek úgyis rád.

Ezen munkálkodik jelenleg az ördög az egész földkerekségen. Olyan tudást juttat majd el hozzád, amely arra vezet, hogy Isten akarata ellen fordulj. És akkor valóban nem leszel képes belépni Isten áldásaiba, ezért nem működnek a dolgok számodra. Amikor meg kellett volna, hogy kapd azt a dolgot, és nem kaptad meg, valaminek működni kellett volna, de még sem jött elő… Azért, mert folytonosan ellenszegültél Istennek és Isten hatalmának. És amikor Isten hatalmának ellenszegülünk, akkor saját magunkat juttatjuk a pusztaságba, a szárazságba.

Amikor az ember azt próbálja megfejteni, hogy miért nem működnek a dolgok számára, akkor arra a következtetésre kell, hogy jusson, hogy meg kell változnia, mert ellenszegülésben van Istennel. Az ismeretünket Istentől kell megszereznünk, semmilyen más forrásból nem jó az. És minden tanításnak az Írásokból kell hozzánk jönni. És én áldott vagyok, és nem kell szégyellnem azt. Hallelúja! Minden tanítások ide vezethetők vissza. A hetek, hónapok, évek tanításai ide vezetnek vissza, ezt meg kell értened.

Efézus 4/22-24 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a csalárd kívánságok miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Tehát van valami, amit le kell vetkőznünk, és ezt úgy fogalmazom meg, hogy az a régimódi gondolkodásunk. És öltözzétek fel az új embert, amely pedig az isteni-fajta gondolkodásmód. Ez az új ember igazságban teremtetett. Nem a saját igazságunk, nem a saját jó mivoltunk, hanem Jézus Krisztus igazsága lett nekünk a megigazultságban és az igazságnak szentségében.

/23/ Megújuljatok a ti elméteknek szelleme szerint.

Különbség van az elménk szelleme és az elménk között. Az elménk megújításához szükségünk van Isten Igéjére. Az elménk szemének megújítására pedig egy másfajta gondolkodásmódra van szükségünk. Egy napon teljesen meg fogjuk érteni, - már tanítottam róla, hogy kétfajta elménk van.

Hiába van valakinek doktorátusi tudása, ha nincs meg az a belső tudása, az a belső hite, amivel a csodák előjönnek. Soha életükben nem láttak csodákat. Az elméjük szellemét nem újították meg. Az elménknek a szelleme egy mélyebb szintű gondolkodásra vall, vagy másként úgy mondhatnánk, hogy a tudatalattink mivolta. Tehát egy olyan szintű gondolkodásrendszer ami, a nélkül is működik bennünk, hogy annak a tudatában lennénk.

Pl. amikor reggel felöltözünk, nem kell, hogy tudatosuljon bennünk, szinte ösztönösen tesszük, mert már annyit tettük. Vagy hazamegyünk a gyülekezetből, egy időben arra laktam és arra mentem haza, most, hogy másik utcában vagyok, ennek ellenére az történt velem, ahogy beültem a kocsiba, és ugyanúgy a régi úton mentem, ahogy megszoktam.

Ha az ember nem figyel oda, akkor ösztönösen teszi ezt. Ez a tudatalattinkból jön elő, és ösztönösen tesszük ezeket. Ilyenkor az irányít minket, ami a tudatalattinkban van. Ösztönösen van bennünk, és az ember a megszokásából ugyanúgy végzi, mint ahogy már azt százezerszer tette. Tehát szokásommá vált ez, és a tudat alatti elmémre kihatással volt.

Az elménknek a szelleme veszi most át az irányítást, amikor a tudat állapotom nem figyel oda, vagyis az nincs bekapcsolva. Amikor a tudatom összpontosítása nélkül teszek valamit. Ilyenkor teszem ezeket a dolgokat a tudatalattimból, vagyis az elmém szelleme irányításával. Az elménk szelleme nagyobb irányítást élvez az életünkből, mint azt először gondolnánk.

Az elménk szelleme a kiépült szokásaink alapján, amit nap, mint nap teszünk, kapja az utasításokat. Akkor is végzi az irányítást, amikor nem tudatosul az bennünk. Tehát a szokásaink, berögzöttségeink kerülnek erre a szintre, a lelkünk szelleme irányítása alá. Sokféleképpen el tudom még magyarázni, de a legfontosabb, hogy a végére megértsétek.

A katonaságnál pl. olyan kiképzés alatt van az ember, hogy annyiszor megismételtetnek vele egy bizonyos fázist, hogy amikor élesre kerül a helyzet, mindegy hogy akkor éppen mi történik, akkor ugyanúgy kell azt tenni, ahogy az beléd rögződött, mert különben az életedbe kerülhet, és megölnek.

Másik példa az életemből, hogy sportoló voltam és nagyon jó edzőim voltak. Hat éven keresztül kaptuk a kiképzést. Amerikai focit játszottunk. A gimnáziumi évek alatt volt ez, hat évig kaptuk a kiképzést és mire oda jutottunk, hogy produkálni kell, gondolkodás nélkül tudtuk, hogy mit kell csinálni. Mindenki tudta, senki nem volt összezavarva abban, hogy mit kell tennie.

Most miként tudjuk ezt vonatkoztatni a mi életünkre. Azt mondja az ember, hogy ezt pedig nem fogom megtenni, és azután mégis megteszem. Mi a baj? Valami a tudatalattinkban megakadályoz, leállít minket, és azt a részt le kell állítani. Másként is tanítottam ezt már. Képesek vagyunk bármilyen rossz szokást letenni. Nem úgy, hogy lenne erőnk letenni, hanem elkezdjük megvallani a szánkkal, hogy – szabad vagyok ettől a szokástól.

Pl. a dohányzásnál, kijelented, hogy szabad vagy a dohányzástól, nem gyújtasz rá többet. Még pár napig dohányzol, és azután abbahagyod, majd újra rákezded. Ilyenkor az elmédnek a szellemével van a probléma, azt kell megújítani. Olyan, mint egy automatairányítás, vagy egy termosztát rendszer, vagy ha beállítod az automata autóknál, hogy 80 km/ó menjen a kocsi. Hozzá nem nyúlsz és megy az autó.

Képes vagy arra, hogy adsz egy kis gázt rá, és az autó felgyorsul, de ha leveszed a lábad a gázpedálról, akkor visszaáll az autó a beállított sebességre. Amíg nem változtatsz rajta, azzal a beállított sebességgel fog az autó menni.

Hasonló-e vajon ez a mi gondolkodásmódunkhoz? A tudatalattink, vagyis az elménk szelleme pontosan olyan, mint ez az automata sebesség beállítás. Ha egyszer beállítottad azt a dolgot az elmédben, hogy annak úgy kell működni, akkor az benned működik, mint ahogy a sebesség beállítás, mert így megy az életünk. Ha nem lépsz rá arra a fékre, akkor az a sebesség állandósul. Mindaddig megy az autó azzal a sebességgel, míg egy újabb vezérlést nem adsz neki.

Bejelentettük, hogy hathétig minden nap imádkozunk. Azt mondod, hogy imádkozni fogok, - a hétből három napot imádkozol, a többi napon már nem imádkozol. Vajon miért van ez így? Azért, mert az elmédnek a szellemét nem állítottad át.

Az első, a második és a harmadik nap nem dohányzol, és azután újra visszazökkensz a régi kerékvágásba és dohányzol. Miért? Mert az elmédnek ez egy magaslata, addig, amíg meg nem újítod az elmédet, olyan szintre, hogy az a szokásodat képes irányítani. - Akkor még nem újítottad meg az elmédnek a szellemét.

Amikor az elménk szelleme veszi át az irányítást, az akkor is irányít, amikor nem vagy annak tudatában. A szokásokkal lehet ezt programozni. Az elméd szelleme képes irányítás alatt tartani ezeket a dolgokat, akkor is, ha te nem figyelsz rá, vagyis nem vagy a tudatában. Megadtad neki azt a kiképzést, hogy miként vigye a dolgokat.

Én ezt tettem Isten Igéjével, pontosan miután újjászülettem, a balesetekkel és a betegségekkel szemben beprogramoztam az elmém szellemét. A 91-es Zsoltárt pl. oly mértékig beprogramoztam magamba, hogy képes voltam az első pár év után elmenni a háború kellős közepébe.

A megvallásaimat 16 éven keresztül, úgymond beépítettem a bensőmbe, mindaddig, míg az ember egyszer ránéz, és azt mondja, hogy ez én vagyok, ez így működik. A szellemem kirúgja a házból a betegséget és az erőtlenséget. Nem fér össze az én testemmel együtt a betegség, mert a 'hűosz' korba jutottam, a szellemileg felnövekedett korba. Senki nem jut el abba a korba, míg az Igét be nem építi, be nem zsúfolja az elméjének a szellemébe.

Azért értem, hogy ez hogy működik, mert egész gyermekkorom óta Isten gondoskodott róla, hogy megkapjam ezt a kiképzést. Fel kell fedeznünk, hogy egy valóságos ellenségünk van. A prédikátorok prédikálnak róla, hogy a keresztényeket nem lehet rávenni arra, hogy komolyan vegyék, hogy van egy ellenségük. Az igazi részünk, a szellemünk, a valós részünk, képes az elménkhez szólni és feljuttatni ezeket az elménkbe a nap minden percébe, hogy mire kell figyelnünk.

Az elménk szellemében pl. ki kell fejleszteni a szeretetet és nagyon fontos, hogy minden percben szeretetben járjunk. Az, aki Isten felkentje, azoknak mindig lesznek ellenségei. Ezt a szeretetet oly mértékig kell kiépíteni magunkban, hogy amikor támadás ér minket az ellenség részéről, akkor nem támadunk vissza, hanem uralkodunk a helyzet felett, és szeretettel válaszolunk vissza.

Azon szoktam elgondolkodni, hogy miként lehetnek olyan ostobák némelyek, hogy Isten Igéjével és Isten kenetével szemben felveszik a harcot. Ha ők sérelemmel érintenek minket, akkor mi szeretettel válaszolunk. Picit sem sért minket, hogy ők mit mondanak rólunk, vagy mit tesznek ellenünk, mert kifejlesztettük az elménknek a szellemét abban a vonatkozásban, hogy szeretettel reagáljunk minden vonatkozásban. Nincs bennünk gyűlölet, nincs bennünk keserűség.

A Biblia azt mondja, hogy újuljatok meg a ti elméteknek szelleme szerint. És az ember nem képes erre, míg ki nem fejleszti ezt olyan szintig, míg az egy szokássá nem válik. Tehát a szokások és a kiképzések által leszünk arra képesek, hogy az elménknek a szellemét megújítsuk, mélyebbre kell az Igét lenyomni, és célzattal.

Hagin azt a hasonlatot használta, hogy olyan ez, mint mikor az automatába bedobjuk az aprópénzt, halljuk, amikor leesik. Ez jelzi azt, hogy te már meggazdagodtál, de még nincs egy forint sem a zsebedben. Fogod tudni nagy hirtelen, hogy meggyógyultál, de a tested még nem változott meg, benned van, egyszerűen tudod. A hit tudja ezt, ami benned van, a hit látja ezt meg.

Amikor megújítjuk az elménk szellemét, a tudatos elménk elhatározza, hogy már pedig ezt a bizonyos dolgot helyesen fogom tenni, de az elménknek a szelleme még nincs benne. Az emberek egy bizonyos dolgot egy ideig tudatosan helyesen tesznek, de az elméjük szelleme, ha átveszi az irányítást, visszakerülnek oda, ahol kezdték, mert az elméjük szelleme még nem kapta meg azt a jó hatást. Ezért van az, hogy a hét egy napja nem elég arra, hogy megújuljon az elménk szelleme.

Tehát ez egy elhatározás kérdése. Pl. elhatározod, hogy többé nem eszel fagylaltot, először is egy elhatározás kell hozzá. Amikor eszed a fagyidat közben mondogasd, hogy hú, de gyűlölöm ezt a fagylaltot, nem veszek többé fagylaltot. Gyűlölöm, és közben nyalogatom. Tanítottuk, hogy, hogy kell ezt tenni.

Amikor az összes hazug tünet ott van rajtad, amikor a fájdalom próbálja megtámadni a testemet, akkor én nem megyek el egy orvoshoz, mert nem onnan várom a megoldást. Nem törődöm vele, mi a neve, egyszerűen hatalmat veszek felette, és el kell neki mennie, mert engedelmeskednie kell, vagyis a lábam alatt van. Ugyanígy nincsenek démon problémáim. Hogy kövér démon, kicsi démon, mindegyik a lábam alatt van.

Ez pedig mind azért, mert mi felmagasztaltattunk Jézussal együtt, amikor Ő feltámadt a halálból. Akkor Jézus és te, mindannyian együtt támadtunk fel és emeltettünk fel a trónra. Vagyis ez mind alattunk van, mert mi Őbenne vagyunk. Addig kell ezt folyton folyvást mondani, míg ez egy szokásunkká válik, be rögzöttséggé válik, az elménk szelleme megújul. Ha meg tudnám változtatni azt, mi az, amit tudsz, akkor képes lennék arra, hogy megváltoztassam azt, amit teszel.

Néhány dolgot szeretnék még megemlíteni nektek: - ha nincs a szellemedben az a dolog, akkor soha nem lesz az meg neked. Ha nem látod azt a dolgot, akkor az nem lesz neked. Ha nem látod magad abban, hogy te igenis képes vagy változásokat eszközölni Isten királyságában, akkor soha nem fogsz tenni semmit tenni a királyságért. A kézrátételes gyógyító sorokat azért gyakoroljuk újra és újra, és állandóan, hogy te ezt újra és újra lásd és ez a kép kiépüljön benned.

Ti, akik már tíz éve velünk vagytok, - bennetek van a kézrátétel, bármikor képesek vagytok bárkire rátenni a kezeteket és imádkozni érte, mert bennetek van, és meg fogtok rajta lepődni, hogy Isten ereje kiárad.

Ha az ember nem látja magát abban, hogy megnősül, akkor soha nem fog megnősülni. Ha látod magad gazdagon, akkor gazdag is leszel. Ha nincs meg benned az a kép, a szellemedben, akkor az nincs meg neked.

Az egyik szolgáló azt mondta, ha szeretnélek teljesen tönkretenni téged, akkor neked adnám ezt a gyülekezetet. - Mert szellemi értelemben ebben nőttünk fel, a gyógyító szolgálat, a televízió, az internet. Mindezekkel a kenetekkel és könyvekkel és a könyvek kiadásával. De ha te nem látod magad benne? Vannak dolgok, amikbe egyszerűen bele kell növekednünk.

Így volt az, amikor imádkoztunk és láttuk magunkat abban, hogy Jeruzsálemben egy gyógyító összejövetelt, egy alkalmat tartunk, és az októberi dátumot is megkaptuk hozzá. Két napra ezért kivettünk egy nagytermet, ahol az érdeklődök bőségesen elférnek. A gyógyító kenetet nem ismerik odakint és ezért gondoltuk, hogy kiviszünk magunkkal egy csapatot, akik már látták miként működik ez.

Ti már nagyon sokat láttatok olyan mértékben, amit a kintiek nem ismernek. Én láttam, ahogy Hagin testvér imádkozik a betegekért. Másrészt pedig beszéltem olyan bibliaiskola végzetekkel, akik az ő biblia-iskoláját járták ki és fogalmuk nem volt arról, hogy ők is képesek arra, hogy betegekre tegyék a kezeiket, és a betegek meggyógyulnak.

Amit Isten nekünk adott, azt használni kell, a hatalmunkat, amit adott, azt használni kell. Az egész élete arról szólt, hogy megtanítsa azt a hatalmat, amit az Úr a mi életünkbe ruházott be. És ma a világon szerte szét vannak az ő tanítványai. Mindenütt ott vannak és megtanulták, hogy összesen ez az, amire szükségünk van, és a két kezünk.

Az evangélistáknak mindig mondom, ahogy én is tanultam, hogy minél többet csinálsz valamit, annál nagyobb lesz a megértésed, a tapasztalatod róla, annál jobban fog az menni. Az evangélista is minél többet végzi ezt a munkát, vagy a pásztor, felnövekszik abban, amit tesz. Felfejlődünk benne, és egyre jobban csináljuk, amit teszünk. És növekszünk közben, szélesedünk, terjeszkedünk, előre megyünk és nem hátrafelé, és közben dicsérjük az Urat.

Lehet, hogy most így megértetted, képes vagy bármire, hogy azt megváltoztasd. Én annak idején miután a Biblia iskolát elvégeztem, egy tanítástémát kiválasztottam, egy területet és azt hallgattam egy évig. Addig, amíg az valóban a részemmé nem vált. Vannak olyan területek, amiről húsz éve nem tanítottam és mégis előbugyborékolnak a szellememből, mert olyan mélyen bennem vannak.

Még ma is tanulmányozom az Igét, és jegyzeteket készítek, nagyon komolyan veszem a tanítást, mert hiszem, hogy sok nyelven megyünk ki a világba, és ezeknek az alaptanításoknak el kell hangozniuk. Hagin, amikor az utazó szolgálatában volt és a gyülekezetet már a tizenegyedik alkalommal látogatta meg és megint ugyanarról kellett beszélnie, akkor azt mondta, hogy de Uram, már tíz alkalommal ezt elmondtam. És azt mondta az Úr, hogy ezt még mindig nem tudják.

A legjobb gyakorlat, amit magadban kifejleszthetsz, hogy megtanulod, hogy miként kell valakit az Úrhoz vezetni, amikor találkozol vele. Amikor erre képes vagy, hogy annyit mondtad az üdvösségi imát, vagy hallgattad – én pl. kazettára felvettem és visszahallgattam – akkor az Úr fogja őket küldeni hozzád nagy számban, egyiket a másik után. A te szellemed ereje fogja vonzani őket és az angyalok is odahozzák őket. Tehát Isten fog használni ebben, és ezért egy külön korona jár.

Az ördög gyűlöli, amikor ezt teszed. Az ördög hozza, hogy az egész egy hazugság, feledkezz el már erről az egész újjászületésről, úgy ahogy van, felejtsd már el. Ezt mondja neked. De ennek ellenére nagyon sokan újjászülettek és még a legjobb napok hátra vannak. Nagyon sokakat kell még az Úrhoz vezetni, és a kezedet is tedd rájuk és fel fognak ocsúdni és meg fogják látni Isten erejét.

Megszabadító kenet van jelen. Nem szoktam sokat beszélni erről, de amikor az emberek jönnek, akkor van, hogy démonok, kisebb ördögök vannak a fejükhöz tapadva. Jönnek az emberek és ezek gondolatok formájában nyilvánulnak meg az életükben. Mindig ugyanazokat a gondolatokat sugallják ezek a kis ördögök, mint mikor a barázdába beszorul a lemezjátszó tű és mindig ugyanazt a dalt játssza. Ez a gondolat pedig teljesen ellent mond Isten Igéjének. Te pedig most szabad lettél ettől. Nem kell, hogy kiszólítsalak, mert a kenet már lesöpörte rólad.

Mondtam nektek régebben, hogy ahogy az utcán mentem, a kenet kiáradt és az emberek szabadok lettek körülöttem. Ahogy autóval megyek az úton, ott is a körülöttem lévők szabaddá lesznek. Azután egyre bátrabb lettem, mondtam magamban, hogy itt egy százemeletes épület fog megépülni. Nem tudtam, hogy ott lesz a világon a legmagasabb épület. Megpróbálták felépíteni ezt az épületet, kijelölték rá már a megfelelő területet is hozzá, de végül egy tanács leállította ezt a munkát.

Döbbenetes, hogy az embernek a szája mire képes az életében. Ha az életednek a menete nem úgy megy, ahogy szeretnéd, akkor képes vagy arra, hogy ezt megváltoztasd a száddal. A szánk az nem a sütemény megevésére és a coca-cola megivására adatott elsősorban. Hanem hogy az életednek az útirányát helyesen vedd fel és irányítsd vele.

Amerre a szád visz, arra megy az életed útja. Az életed nem lehet más, mint amit a szavaid által megteremtesz magadnak. Vagyis, hogy mi jellemzi az életed dolgait, egyértelműen megmondható abból, hogy mi jellemzi a szád szavait. Azt fogod kapni. Ha a szavaidat egyberakod és belenézel, mintha egy tükörbe néznél, azt fogod látni az életedben. Ha a szavaid össze-visszák, akkor az életed is olyan lesz.

Áldottak lehettetek ma, és a jövő vasárnap jön a folytatás. Az üdvösségi imát fogjuk most elmondani, mindenki, aki velünk van, a hallgatóság közül is, mindenkit meghívunk erre az imádságra.

Saját magunknak kell szólnunk az üdvösségünket is ki kell mondani, minden a szánkon keresztül jön elő! Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Megigazultságban teremtettünk, így a következő módon történik az újjászületésünk, és ezt az imát mindenkinek, aki közénk jár, képesnek kell, hogy legyen az utcán is, ha valakivel találkozik, elimádkoztatni.

Dicsőség Istennek, tehát imádkozunk, és az imánk az Ige megvallása lesz. Üdvösségi ima elmondására és Szent Szellem keresztségre kerül sor. Áldjuk és dicsérjük az Urat! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL