2012.06.08. 

JÉZUS NEVE

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. június 03.

 

Felemeljük a kezeinket Atyám! Úr Jézus Krisztus, imádunk téged, áldunk és magasztalunk téged. Felemeljük ezt a szent nevet minden név fölé, hogy a Jézus nevére minden, mennyen, földön, és föld alatt térdet kell, hajtson. A rákbetegség, a betegség, a szegénység térdet hajt a Jézus nevére, ahogy meg van írva. Gyógyítások ajándékai, a Szent Szellem megnyilvánulásának ajándékai, a Szent Szellem minden ajándéka jelen van a mai napon Atyám, köszönjük neked. Minden dicsőséget neked adunk Atyám mindezért, a Jézus nevében. Ámen.

Zsebkendők felett imádkoznak, az elmúlt héten is egy óriási bizonyság jött ebből elő. Bejelentések megtételére kerül sor. Érdeklődtetek sokan a nyári evangelizációról, júliusban és augusztusban lesznek ilyen hetek, új helyekre szeretnék eljutni az idén, ahol még nem jártunk. Romániában is, ha van lehetőség, az új helyeket célozzuk meg, amennyiben lehetséges.

Ezen a héten, szombaton imakonferencia lesz, június 9-én, 11 órától. Az imakonferencián, és az azt követő vasárnapon Úrvacsorát veszünk, ez ezután az imakonferenciákon szokássá lesz. Adományt fogunk gyűjteni, lehetőségetek lesz az adakozásra, kimondottan a tv műsorok számlájának rendezéséhez.

Semmi mást nem fogok befolyásolni, a többi költségekre is, megadja az Úr a rávalót. Ez azon felül lesz, és a ti anyagi helyzeteteket sem fogja rossz irányba befolyásolni, mert nem kidobjuk ilyenkor a pénzt, hanem bevetjük Isten földjébe, és az visszajön hozzánk, Isten Igéje a garancia erre.

A mai napon elkezdünk egy tanítás sort az imádságról, a jövő héten pedig lépésről-lépésre haladunk majd. Elmagyarázom nektek, hogy a hitnek és az imádságnak hogyan kell karöltve együtt haladni ahhoz, hogy minden egyes csapdát, és az ellenség kitűzött terveit le tudjuk győzni. Ma alapvető Igéket fogunk hozni, a János 16/23-24-hez lapozunk.

Amíg odalapoztok, az Úr akarja, hogy beszéljek a gyógyítások ajándékairól is nektek. Nem a gyógyítás ajándékáról van szó, mint ilyenről, amit az ember maga kézben tarthatna. Vannak Istennek olyan szolgái, akiket elhív arra, hogy imádkozzanak a betegekért.

Mondhatnánk, hogy az átlagos hiten és a kegyelmen túl, amit minden hívő gyakorolhat a kézrátételnél, egy elhívott szolgálónak az életében a fölött kell, hogy működjenek ezek a csodálatos gyógyítási ajándékok. Amikor az Úrban fiatal voltam, épp csak újjászülettem, és beteljesedtem a Szent Szellemmel, voltak Kenneth Hagintől könyveim a hit területéről.

A szomszédomban lakott egy fiatal anyuka két gyermekkel, és rám bízta a gyermekeit, mondta, hogy annyira beteg a veséjével, hogy ágyban kell, hogy feküdjön. Egy olyan lakótelepi komplexusban laktam, egy lakótelepi tömbben, ahol volt egy úszómedence is. Csak annyit kellett tennem, hogy bevittem őket a vízbe, hogy játszanak és figyeltem rájuk.

Mielőtt azonban a gyermekeket elvittem volna, mondtam magamban, hogy imádkozom az édesanyáért, és Ő meg fog gyógyulni. Mint mondtam, nagyon kezdő voltam, az üdvösségi imát mondtam el érte, mert ez volt a kezem ügyében. Tehát nem a megfelelő helyes imát mondtam a gyógyulásért. Az anyuka pedig nem tudott kikelni az ágyból, hangsúlyozom, hogy ágyban fekvő volt.

Ráadásul az órám is megállt, és ahogy meg volt beszélve az anyukával, hogy 7-8 órára visszaviszem a gyermekeket, azok meg ilyen korban kicsapongóan szeretnek játszani, csak telt az idő, egyszer csak azt látom, hogy jön az anyuka, hogy elvigye a gyermekeket. Teljesen meggyógyult! 9 óra 30 volt. Mivel az én órám megállt, nem néztem az idő múlását, akkor fedeztem fel, hogy hiszen az anyukát meggyógyította az Úr.

Azt is hozzá kell tennem ehhez, hogy az Úr engem, egy gyógyító kenet szolgálatban üdvözített. És így lehetőségem volt megtanulni a gyógyító kenet működéseit, hiszen vannak olyan szolgálati hivatalok, ahol az Úr a kézrátételes imádságot, és a gyógyító kenetet jobban elrendeli és működteti, mint más szolgálatokban.

Nem igazán értettem én sem egy ideig, hogy miként van ez, ezért az Úr szólt, hogy ma erről beszéljek. Az egyik fő-fő professzorom a bibliaiskolában erről tanított, és az ördög akkor ott, meg is támadta. Harminc, negyven diák, akik hallgatták a közönségből előre szaladtak, hogy imádkozzanak érte.

Az Úr nekem is szólt, hogy menjek előre, tegyem rá a kezem, és imádkozzam érte. Mondtam, hogy Uram vannak ott már elegen elől. Nem fedeztem fel a jelentőségét, hogy az Úr miért pont engem akar küldeni. És ahogy eltelt ez a harmincvalahány év… Nem mindig imádkozunk, van, amikor parancsolunk, hatalmat gyakorolván. Ez nem olyan imádság, mint a többi, és mégis meggyógyulnak.

Amikor Csehszlovákiában voltam, hatalmas megnyilvánulásai voltak a Szent Szellemnek, az Úr igen erőteljesen használta ezt az ajándékot. Az biztosan állítható, hogy a beteg embereknek a sokasága soha el nem fogy, és az elveszetteknek a tömegei. Mindegy, hogy melyik esztendőről beszélünk, ha az Úr vonzza őket, akkor nagy tömegben kijöhetnek bármikor, a gyógyítások ajándékainak megnyilvánulására.

Ennek az ajándéknak nem sok köze van a prédikációhoz, hogy mi hangzik el, ez inkább attól függ, hogy Isten milyen kegyelmet adott annak a szolgálatnak, hogy miként árad, abban a szolgálatban a gyógyító kenete. Egy bizonyos értelemben mondhatnánk, hogy az illetőnek megvan a gyógyítás ajándéka. Tehát magát a személyt követi a gyógyítás ajándéka, így mondhatnánk.

Egy bizonyos értelemben, vagy vonatkozásban ez valóban egy ajándék. Sok különböző úton és módon működhet. Vannak olyanok, akiknek a szolgálatában a fő terület a szemek megnyílása, a füleknek a gyógyulása. Az én fő területem, amikor nekem nagyon erőteljes, nagy létszámú alkalmak voltak, a gerincoszlopok gyógyultak meg. Háromszáz gerincbetegért imádkoztam az elején. Az a bemelegítője volt a nagy alkalomnak.

Csehszlovákiában volt, hogy elvittek engem a kórházba is, hogy imádkozzam olyanokért, akiknek teljesen összenyomorodott volt a testük. Százával voltak ott a betegek, és azokért is imádkoznom kellett. Engem ez egyáltalán nem zavart, mert én egyébként sem tudtam volna meggyógyítani egyet sem.

Nagyon különleges ezekre az emberekre így rátekinteni, tolókocsik hosszan, egész pálya hosszában végig, mindkét oldalon felsorakoztak a tolókocsisok. Isten képes ezt megtenni. Még most is működik ez az ajándék a csontokban. Egy nagyon realitásokkal megtűzdelt világban az anyagiak uralkodnak, és az érvek szintjén élnek az emberek

Másrészt meg kell tanulni nekünk az imádság útjait. A mieink életében működik az imádság. Amikor valaki jön hozzánk gyógyulásért, mint pl. ma a drága Erzsikénk jön, hogy meggyógyuljon a gerincoszlopában, az én hitem elegendő lesz arra, hogy ő meggyógyuljon. Volt egy időszak, amikor nem tudtam egyetlen esetet sem kiemelni, ahol a vesebeteg ne gyógyult volna meg. Mindenki meggyógyult.

Hagin pedig a sérvek területén volt nagyon ajándékozott. Prédikálta is mindig, hogy egyetlen esetről sem tud, amikor a sérves ne gyógyult volna meg. Megint egy másik szolgálat, akit a tv-ben lehet látni, minden évben elmegy Kínába is, a süketek, a süketnémák száz százalékban meggyógyulnak. Minden évben elmegy. Azt mondták, hogy ez nem Jézus, ez valójában te vagy. Tiltakozott, mondta, hogy nem, ez Jézus!

Mert még ennél is többen meggyógyultak az alkalmán. Tízezrével jöttek az emberek, tolókocsisok voltak köztük. Egyik összejövetelére elmentem, és négy-öt óra múlva feladtam és eljöttem, ő még be se melegedett igazán. Tanította a hitet először.

Figyeltem a szolgálatokat, sok különböző úton és módon lehet előhozni ezt a kenetet. Sorbaállással is, ahogy mi szoktuk gyakorolni és imádkozunk érted. Lehet, hogy lesz olyan, amikor kettőkor itt állnak az emberek, várják, hogy mikor kerül rájuk a sor. Láttam százával a világon olyan szolgálatokat, akik imádkoznak betegekért, és mindig természetfeletti módon történik a gyógyulás. Száz százalékban természetfeletti ez a gyógyulás.

A bibliaiskolánk alapítója, Gordon Lindsay úgy tanította, hogy ezek az ajándékok minden területen kell, hogy működjenek, a test minden szervére kiterjedően, nem csak egy bizonyos szervre. Bár bizonyos területeken természetfelettien jön elő.

Haginnak nagyon sok sikere volt a rákos betegekkel, nekünk is nagyon sok bizonyságunk van az Örömhíradóban. Rengeteg daganatos betegről lehet olvasni, hogy eltűnnek a daganatok. De a legnagyobb terület, ahol az Úr engem használ az Ő dicsőségében, azok a csontok, a csontvelő, a szervek. Ez egy ajándék, amely ott van, ezért keresnünk kellene a lehetőséget, hogy még több beteget behozzunk ide, hogy meggyógyuljanak.

Mert az Úr szeretne előre nyomulni az evangelizációban, és a pásztoroknak is ezért jobban kellene érdeklődni a betegek iránt, mert bizonyos szárazság tapasztalható meg, ha az ember mindig ugyanazokra a helyekre megy el, és ezek megöregednek, és kiszáradnak, és nincs új munka benne. Így szárazságba kerül az ember, de ha az Úr mondja, akkor természetesen megyek. Minden héten, és minden nap az Úrnak kell engedelmeskedni. Ő képes ezeket a dolgokat megfordítani. Hangsúlyozom, hogy ez természetfeletti.

Az egyik prédikátor azt hangsúlyozta, hogy nála meg van a gyógyítás ajándéka. Tehát egyben igaz, amit állított, másrészt pedig nem, mert tudnotok kell, hogy az ember maga nem szabályozza ezt az ajándékot. A Szent Szellem tartja a kezében. Ő szabályozza, és az internet világára is kiáradnak ezek az ajándékok.

A reptéren pl. kiválóan működik ez az ajándék, a repülőgépen is. Egyszer Texasba mentem, hárman ültek előttem a földön, mindhármuknak epilepsziás rohama volt. Van, hogy ez már gyermekkorban kezdődik, és az Úr elhatározta, hogy mindhármukat megszabadítja, ott előttem. Én Lufthansával mentem, német Légitársasággal, és szegény utaskísérő teljesen kiütődött, soha nem látott ilyet.

A Szent Szellem elkezdte, Ő be is fejezi, mondtam neki, hogy nyugodjon meg. A kenet valóságos, és árad, szinte kitapintható az áradása, érzékelhető, és a Szent Szellem hozhatja mind a kilenc ajándékát, az Ő akarata szerint. Ahogy Ő irányítja.

Másrészt van az Írott Ige. Az Ige, ami nem hoz addig eredményt, amíg be nem fogadjuk, és nem cselekszünk az alapján. Vannak olyanok közöttünk, úgy tapasztalom, akik a mai napig sem értették meg ennek a mélységeit, hogy mit jelent. Először meg kell érteni, hogy mit ír, azután cselekedni, azon meg kell állni.

A hit egyszerűen fogalmazva valójában azt jelenti, hogy úgy teszünk, minthogy az Ige igaz. Mert az Ige egymagában csak azért nem hoz eredményt az életünkben, mert Isten úgy mondta. Sokszor kérdezi az emberek, hogy ha a Biblia így és így mondja, akkor az én életemben miért nem működik az? Azért, mert te vagy az, akinek meg kell tanulni működtetni azt az Igét. Isten úgy szándékozta, hogy az életünk csodálatosan alakuljon mindenkor, hogy az életünkben mindenkor győztesek lehessünk.

Sokaknak azonban nem ez a megtapasztalásuk. A bibliaiskolában az volt az első, amit nekünk megtanítottak, hogy a megtapasztalásaink nem szabad, hogy az alapja legyen, az igazság magyarázatainak. Azért, mert az illető még nem tapasztalta meg, hogy az úgy lenne, az nem jelenti azt, hogy az életének nem kellene úgy alakulnia, hogy az igaz legyen.

A kérdés úgy merül fel, hogy hány embernek hazudott Jézus az élete során, vagy esett túlzásokba? Ezért most meg fogjuk nézni az Írásokat, és megvizsgáljuk, hogy ugyanezt lássátok ti is benne, amit én mondtam.

János 16/23 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Azon a napon, mondja Jézus, nem kértek majd tőlem semmit. Ez az első alkalom, hogy Jézus az imáról tanít, és arra a napra utalt. Melyik az a nap, amelyre mutat? Az üdvösség napjáról tanít, ha részletesen megvizsgáljuk. A gyülekezeti időkorszak napjairól tanít, a feltámadását követő időről tanít. Vagyis egy új nap jön el az életünkben, mondja, és akkor a dolgok másként lesznek. Ha az üdvösség eljön, és az a nap eljön, akkor többé nem hozzám imádkoztok, mondja.

Sokszor az emberek azon gondolkodnak, tépelődnek, hogy vajon miért nem kaptak választ az imáik? Míg csecsemőkorban vannak az emberek, amikor szellemi csecsemők, addig az Úr elnéz nekik egy és mást. Egy idő után azonban elvárja az Úr, hogy mi felnövekedjünk. Jézus felhatalmaz minket, hogy használjuk az Ő nevét, de azt tanítja, hogy ne hozzá imádkozzunk, hanem az Atyához, az Ő nevében.  

24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Valakit kiküldenek németországi nagykövetnek innen Magyarországról, akkor a szolgálatát nem Magyarországon tölti, az ő szolgálata Németországra terjed ki. Vagyis a Magyar kormányt képviselve funkcionál, működik német területen. Magyarországról Németországba küldött nagykövetnek a feladatai nem Magyarországon vannak. Vagyis abban az országban működik, ahová küldték. Ezt mondja Jézus, kimentek az én nevemben…

Az emberek nem hallgatják igazán, nem figyelnek arra, hogy mit imádkoznak. Óh, Úr Jézus gyógyítsd meg ezt az embert, gyógyítsd meg azt az embert. Meggyógyulhat az illető, de lehet, hogy nem. Ha szolgáló az illető és így imádkozik, akkor elképzelhető, hogy az illető meg is gyógyul, mert a gyógyítások ajándékai által meggyógyulhat.

Csehszlovákiában történt velem, hogy egy magas rangú egyházi képviselő elküldött egy beteget az alkalmamra. Epilepsziás volt az illető, és mindent megpróbáltak a legmagasabb imádság szintekig a vallásos körökben. Abban az időben, Moraviában voltam.

Azt mondta ez a vallásos vezető, hogy a fiadat nem kell elvinned, csak te magad menj el erre az alkalomra, és ő meg fog szabadulni. Vagyis felfedezte elsőként is azt, hogy a gyógyításnak az ajándéka működik. Az ilyenfajta gyógyulási cselekedetek nem szükségeltetnek imádságot.

Meg is voltam rajta döbbenve, mert amikor már egy éve ott szolgáltam. És ha valaki így jön gyógyulásért, Jézus is azt mondta rá, hogy nagy az illető hite. Ha a szolgáló meg van áldva a gyógyítások ajándékaival, akkor – ha helyesen imádkozik, ha nem – a gyógyulás bekövetkezhet, meg lesz a gyógyulás.

Ezekben a működésekben Jézus nem mondta, hogy imádkozzunk. Itt máshogy tanított, azt tanította, hogy a hívők a kezeiket a betegekre teszik, és a beteg meggyógyul az én nevemben. Azok, akik hisznek! Itt nem mondott tanítást az imádságról. A Márk 16/18-ban tanítja ezt.

A hívőket jelek követik, tanítja Jézus és a 18-as versben így mondja, hogy betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Itt nincs szó imádságról. Nincs szó megszabadító szolgálatról. És nincs szó arról, hogy a prédikátor végezné ezt, hanem azok, akik hisznek. Jézus, a hívő hatalmáról tanít itt, amelyet az ördög felett élvezhetünk.

És a hívőknek kell a szolgálati munkákat elvégezni, nem csak az öt szolgálati hivatalban állóknak kell szolgálni. Ebből az következik, hogy bármelyikünk képes arra, hogy így a kezét tegye valakire, mint egy pont kontaktusra. Mindketten kiárasztjátok ezen a ponton a hiteteket a gyógyulásban, és ez a pontkontaktus, egy hit cselekedet. Ott kell a hitünket eloldani, és megragadni azt.

A Lukács Evangélium 6. fejezete 17-19-ig Igéi következnek. Egy prédikátornak kézrátételes szolgálat ez most. Az evangélista és a próféta szolgálatában adja Isten a kézrátételes szolgálatot. Mindkettőjüknél lehet, száz százalékban.

Kézrátételes szolgálat ez, amikor érzékelhető gyógyító kenet árad ki az illető kezéből. Van, hogy az evangélista, vagy próféta titulust használja az illető, de nincs elképzelése arról, hogy a kezét a betegre tegye. Szerintem az illető akkor inkább buzdító.

Lukács 6/17 És alámenvén ővelük, megálla a síkságon, és az Ő tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusznak és Szidónnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyíttassanak betegségeikből.

Jövő héten ezért elkezdek tanítani az imádságról és a hitről, és ha jöttök halló fülekkel, megtanuljátok, hogy miként kell imádkozni, és utána a gondokról, és körülményekről csak feledkezz el, és csak dicsérd az Urat, hogy megvan.

Így működik az imádság, ha választ akarsz az imádságodra, akkor helyesen, vagyis így kell tenned. A tanítások azért nagyon fontosak, mert az ördög nagyon trükkös, dörzsölt, és ravasz, és ki akarja az áldást lopni tőled.

18. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának.

Nem azt mondja, hogy kiűzte volna őket, hanem, hogy meggyógyultak. A 19-es magyarázza el, hogy …

19. És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta.

Ez az érzékelhető ereje Istennek, nem más, mint a Jézus Krisztus élete. Mindenről gondot visel itt ez az erő, a gonosz szellemekről, betegségek, gyengeségek, erőtlenségekről, mindenről.

Pál testéről is elvitték a kötényeket, keszkenőket, és ahogy a testekhez ért ez a felkenetett ruhadarab, démonok távoztak el, gonosz erők távoztak el. A zsebkendőnek nem volt feladata, hogy megnevezze a démonokat név szerint. Itt pl. hol van felsorolva, hogy az ördögök nevét kellett volna felsorolni? Mindannyian a lábunk alatt vannak, és ki vannak üresítve, meg vannak fosztva az erejüktől.

Meg akarják azonban téveszteni az embereket. Az ördög az, aki megtéveszt. És horoggal együtt lenyelik a csalétkeket, mint ahogy a horgász elmegy horgászni, és bekapja a hal a csalit a horoggal együtt. Elmegyünk horgászni, belógatjuk a pecabotot, rajta a csali és van egy ilyen mondás, hogy benyelte az egészet. Így nyeljük el az ördög megtévesztéseit.

Ne gondold, hogy keresztényeket nem tévesztene meg, mert világosság angyalaként is megjelenhet, és megvakítja az elméjüket. Erőteljesen! Tehát nincs választási lehetőségünk, hogy elfogadjuk az Igét, vagy sem. Az lehet, hogy nem értjük meg, de azt mondani, hogy nem hiszem – nagy bajba kerülhetsz! Mert a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van, és az Igével jön hozzád a világosság. Ámen!

Amikor imádkozunk tehát, akkor az Atyát kérjük a Jézus nevében, mint amikor egy levelet megcímezünk. Ugye azt is meg kell címezni, hogy kinek szól a levél. Ha nem címezzük meg helyesen, nem fog az illető kezébe kerülni a levél. Ha olyan imát akarunk elmondani, hogy az választ is nyerjen, arról beszélünk.

Nem pedig arról beszélünk, hogy kinek milyen elgondolása van, vagy milyen filozófiai elméleteket akar követni, hanem arról, hogy miként kell az Igén cselekedni. Az álmaink, az elképzeléseink, ha ellent mond az Igével, akkor lehet, hogy te a világosságnak azzal az angyalával találkoztál, aki ugyan nagyon dicsőségesen csillogott, amikor megjelent, de maga az ördög volt benne.

Vagyis nem sokat adunk az álmainkra, és a látásainkra egymagában. Mert az álmainknak négy forrása lehet: jöhetnek a félelmeinkből, jöhetnek a kívánságainkból, származhatnak az ördögtől, és jöhetnek az Úrtól. Mi pedig csak azokat akarjuk elfogadni, amelyek az Úrtól valók. Ámen!

Tanítottak minket arra, és ez az igazság, hogy az álmok a legalsó színt, ahol Isten vezethet. Vezetésről beszélünk most. Azért nem vetted el azt a vezetést másként, mert nem figyelmeztél az Úr szavára a bensődben. Ha megfelelő időt töltöttél volna imádságban, akkor meghallottad volna, hogy Ő miként szeretne vezetni.

Hallottunk egy hírt az egyik pásztorunkról, és tudtuk azonnal, hogy az ördögöt kell megkötni felette. Az ördög nem szereti a pásztorokat, ezt azt hiszem, ezt nem kell mondani, szeretné mindannyikat eltüntetni innen a földről.

Ha megjelenteti az ördög a terveit, hogy egy autóbalesetre készül, vagy egy temetésre készül az egyik pásztorunkkal kapcsolatban, egyértelmű, hogy mit teszünk. Tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni: megkötjük az ördög tervét, megtiltjuk.

Nem elkezdünk prófétálni, főleg nem az illetőnek mondjuk, hogy hamarosan ez és ez történik veled, és meg is fogsz halni a végén. Nem! Ez egy kijelentés, amivel élni kell, az ördögöt a lábunk alá kell helyezni, és nem engedjük meg az ő csapdáit és kelepcéit.

Politikusokkal kapcsolatban is, ha kapok egy ilyen jelzést, akkor azonnal megkötöm az ördög erejét. Néha magamban mondogatok ezt-azt, hogy – Uram, ez nem olyan, ahogy a magyaroknál esetleg szokás, de ahogy elkapom ezt a gondolatot, abban a pillanatban megkötöm. Megtöröm azt az erőt, abban a pillanatban.

Visszakanyarodunk az imádságra. Ha Jézus nevében imádkozunk, akkor milyen nevet használunk? Ha pl. Jézus érdekében imádkozunk, akkor ez milyen imádság, mit jelent ez? Jézusnak szüksége van rá? Megáldjuk az ételünket Jézusért? Ez egy rossz imádság így, mert nem Jézus fogja megenni azt a tál ételt, a te érdekedben szenteled meg azt a Jézus nevében.

Tehát, amikor vallásos formákban gondolkodunk és cselekszünk. Az Úr azt mondja, hogy az én népem elvész, mivelhogy tudomány nélkül való, és szenved az én népem, mondja a Hóseás 4/6-ban. Mert visszautasították, és megvetették a tudományt és ismeretet. Ez az egyik probléma a keresztényekkel, hogy visszautasítják a kijelentett tudást. Visszakanyarodunk a János 16/23-ra:

János 16/23 ….amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Amit csak kérni fogtok az Atyától! Az, hogy az ember egy ilyen állítást előhozzon, kell, hogy legyen benne egy nagyság. Melyikünk engedhetné meg azt, hogy odaáll a másik elé, és azt mondja, hogy kérj, amit csak akarsz, és megadom neked. Mert nem tudod, hogy mivel fogok előállni, mit akarok. Bármit lehetne kérni? A tényállás az, hogy csak Isten képes így beszélni!

Jézus azt mondta, hogy az én nevemben kéritek, odaadja néktek, megkapjátok. Ugyanis ez a legnagyobb név a mennyben. Amit csak kérni fogtok az Atyától! Benne foglaltatik az is, amin gondolkodunk? Bárcsak igaz lenne ez, mondja valaki. Igaz ez, mert így van írva. Jézus soha nem hazudott senkinek.

János 16/23 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Hozzáteszi-e Jézus, hogyha meg is érdemled azt? Mert a keresztények így szokták magukat hamuval leszórni, hogy - ugyan nem érdemlem meg. Azt hiszik, hogy ilyenkor alázatosak. Ha elvetsz egy magot, az fel fog növekedni.

Én a Jézusért kérem ezt, mert én nem vagyok méltó rá. Hogy te nem vagy méltó? Akkor miért kéred, ha nem vagy rá méltó? Én csak egy kis apróságot kérek Jézustól. Uram nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedbe jöjjek - olyan alázatosnak tűnik ez, de vallásoskodás ez, és olyan ostoba, amilyen csak lehet az ember magától, mert nincs sehol ez a Bibliában.

Az igazság az, hogy valóban volt idő, amikor méltatlanok voltunk ezekre, és nem szolgáltunk rá az Ő áldásaira, de Jézus elfoglalta ezt a helyet értünk, és meghalt ezen a helyen. És azt követően Isten feltámasztotta Őt a halálból, és ha te ezt hiszed és elfogadtad ezt a megváltást, akkor vele együtt feltámadtál, és ez az új élet él benned.

És új teremtés lettél Krisztusban. Abban a pillanatban megtörtént ez, amikor megvallottad Jézust életed Urának, és Megváltójának. Örök élet került akkor bele a szellemedbe, Istennek gyermekévé váltál. Lehet, hogy nem érezted, hogy ez megtörtént, de az érzésekről semmit nem ír itt.

Van, aki azzal jön, hogy ez azért nem működik, mert nem sírtak előtte, és nem borultak le, és nem tértek meg. Semmi köze az érzelmi kitörésekhez az üdvösségednek. Ha hiszed, hogy Ő feltámadt a halálból, és az életed Urának megvallod Őt, újjászülettél!

Láttam evangélistát, aki nem mondatta el velük a megfelelő imádságot, semmit, csak annyit, hogy ha nem vagy újjászületve, emeld fel a kezed. Egy igen gyarapodó szent ember volt ő, és azt mondta, hogy én ugyan nem emelem fel a kezem, és már fent volt a keze. Fel sem fogok kelni, mert nem megyek oda előre. Nem megyek oda előre, és közben előre ment, és azt mondta, hogy nem fogok hátraesni itt, és már lent volt a földön.

Én ott voltam, és láttam ezt, azért tudom így elmesélni. Az illető szolgáló több milliószor csinált már oltárhoz szólítást, és ezért teljes bizalma volt benne, hogy működik. De te tanuld meg a helyes utat, hogy hogyan lehet biztosan az Úrhoz vezetni [az elveszetteket].

Tehát az evangélistát azért nem lehet követni az ő útjaiban, mert nála van egy ajándék. Ő képes olyan falakat letörni, amit a szolgálati helye nélkül nem lehet. Ha te befogadtad ezt az üdvösséget, akkor Istennek a gyermekévé váltál. Örök életet fogadtál a szívedbe, és méltóvá tétettél arra, hogy Ő figyelmezzen az imádra. Az Ő kedvessége és az Ő áldásainak méltó örökösévé lettél. Miért? Azért, mert Krisztus Jézusba kerültél.

Az a megigazultság, amit nyertél, az nem a saját cselekedeteidből fakadt, hanem a te megigazultságod az Ő cselekedete által adatott neked. Vagyis az Ő igaz cselekedete tulajdoníttatott, számíttatott be neked igazságként. Mivel ez a te megigazultságod, ezért bátran odaállhatsz Isten elé és kérhetsz bármit, a hiteddel elfogadhatod azt. Jézus nevében Isten teljes figyelmét képes vagy elnyerni! És ez egyáltalán nem nehéz.

Jézus nevét használhatjuk, mint egy szerszámot, mint egy eszközt is. Mert ugye tudjuk, hogy egy küldöttől lehet, hogy elfogadunk egy parancsot.

A küldött, vagy a futár, aki hoz egy üzenetet, vagy egy parancsot, arra való tekintettel vesszük azt érvényesnek, vagy cselekszünk az alapján, aki küldte. Nem a futárra nézünk, aki hozta, hanem arra tekintünk, aki küldte őt, akinek a nevében jött.

Arra való tekintettel veszed komolyan, ami írva van, aki küldte. És ez a fajta hozzáállás szükséges itt. Ha ebben az írott anyagban van esetleg egy kérés, akkor odaadod a küldöttnek, ami ott áll, amire szüksége van, mert tudod, hogy aki írta, ő kérte.

Vagy egy másik példa, aláír valamit az illető és az aláírása elegendő arra, hogy én ezt a kérést, igényt vagy követelést teljesítsem. Mert tudod, hogy az illető, aki aláírta, erő van a neve mögött. Ez az aláírás tehát egy eszköz, hogy teljesüljön a kérés.

Ugyanez a helyzet Péter esetében, amikor az Ékes kapunál történt az a csoda. Azt mondta, tekints énrám. A koldus ezüstöt, aranyat várt, de Péter mondta, hogy ilyenem nincs, amim van, azt adom néked. – Jézus nevében, kelj fel, és járj!

Ez nem egy imádság volt, mint egy kérés bemutatás, hanem egy parancsszó volt, hogy a Jézus nevében kelj fel, és járj, és amint megfogta a koldus kezét, kenet áradt a testébe, és megerősítette a bokacsontját. Péter nem társalgott itt Istennel. És ez a nyomorék az életében soha előtte nem járt.

Most pedig mindenki szeme láttára felállt, szökdécselt, ugrándozott, énekelt és beszaladt a templomba. Mit tett Péter? A Jézus nevét használta, mint egy eszközt, és követelte az Ő nevében, hogy helyreállítás történjen Jézus nevében. Ugyanígy a követeléseidet te is előállíthatod Jézus nevében.

Ezt én most megteszem mindenkire vonatkozóan, akinek a testében rákos sejt lenne, megparancsolom a Jézus nevében, hogy kiszáradjon és meghaljon! És most jött egy a Szent Szellemtől is, minden szívnek megparancsolom, hogy tökéletesen működjön a Jézus nevében! Ez a Szent Szellem által jött, a tudás szava által. Ez nem imádság.

Jézus azt mondta, hogy gondom lesz erre, hogy ez is működjön. Használhatjuk tehát Jézus nevét, mint egy csodafegyvert, egy eszközt! És az a szomorú, hogy olyan sokan szenvednek ennek ellenére. Van egy hatalmas eszköz a kezükben, hogy az életük megváltozzon, és nem használják.

Én tudom, hogy miként kell élnem ezzel a névvel, és megtagadom a szenvedéseket. Most a jobb lábfejben van a gyógyulás, ezek a gyógyítások ajándékai most, ott a helyeden meggyógyulhatsz, a Szent Szellem gyógyít meg belőle. A tudás szava által tudom, a jobb lábfejben van. A Szent Szellem már egy hete munkálkodik a jobb lábon. Az egész jobb lábra vonatkozik, egy nagyon élő kenet van benne.

Visszakanyarodva a gyógyulásra. Amikor az Úr az átváltozások hegyére ment fel, azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy a farizeusok beülnek a Mózes székébe, és ti őket hallgatjátok. Isten pedig azt mondta, amikor Jézus vízkeresztséget vett, hogy ez az én szerelmetes Fiam, Őt hallgassátok.

Jézus kiknek szólt? Parancsolt a vízhez, a háborgó tengernek, parancsolt a kenyérnek, hogy szaporodjon meg, parancsolt a szélnek, hogy csendesedjen el. Bármi, amit nézünk, minden szavára engedelmeskednie kellett a természetnek. Jézus parancsolt a vak szemnek, a süketek füleinek, a csonka-bonka lábaknak. És amikor Ő szólt a végtagok kinőttek, a vak szemek megnyíltak, a süket fülek megnyittattak. Ámen!

Az egész teremtett világnak Isten megparancsolta, hogy Jézust hallgassák, miután feltámadt a halálból! És Isten megírta nekünk, hogy az Ő nevét minden név fölé felmagasztalta. Nem a név hangzásában, hanem a név hatalmában van ez az erő. Nemcsak hogy hogyan hangzik a név, nem ebben van a különlegessége, hanem, hogy milyen hatalmat képvisel a név, Isten hová rendelte. Minden hatalmat ebben a névben rendelt el Isten.

Filippi 2/9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;

10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

Van egy dal, amit mi éneklünk angolul, hogy Jézus nevében, Jézus nevében, minden térd, minden térd meghajol. De a dalt pontatlanul énekeltük ott, mert nem így mondja az Írás. Ez egy óriási kijelentés itt! – Hogy a Jézus nevére! Hogy a Jézus nevére! Így szól az Írás: Hogy a Jézus nevére, mindennek el kell távozni, a rákos sejteknek, a fájdalmaknak, a csontproblémáknak térdet kell hajtania mennyen, földön és föld alatt.

Tehát nem egy ígéretről van szó, hanem arról van szó, hogy a Jézus nevére, ennek mindnek engedelmeskednie kell! Tehát felmagasztalta Őt, és ajándékozott neki nevet, hogy a Jézus nevére. Ez a Mindenható Istennek az akarata és a kijelentése.

Egy törvény, amelyet jóváhagyott a mennyei bíróság. Törvény három világban, mennyen, földön, és föld alatt. A törvény így szól: Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon! Minden térd! Nézzük a 10-11 verseket együtt.

10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

És ez mind az Atya Isten dicsőségre van. Az Atya Isten dicsőségére van ez a rendelet. Az Atya Isten dicsőségére van ez, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, minden térdnek meg kell hajolni. A testből el kell távozni a fájdalmaknak, el kell távozni az életetekből a félelmeknek, minden kötésnek. Tegnap óriási kenet volt a reumatikus kézfej problémákra.

Tehát ez egy [szellemi] törvény, amely Jézus nevéről hozatott, és ezért Jézus nevét, mint egy eszközt lehet használni az életünkben. És ránk hagyta ezt a jogot, hogy használhassuk a Jézus nevét. Tehát nem kell körbenézni az életünkben, hogy vajon működik-e a Jézus neve. Mert nem teszi hozzá, hogy ha van hited, akkor használhatod ezt a nevet, ezt nem teszi hozzá.

Tehát nem kell extra hit ahhoz, hogy használjuk ezt a nevet, Jézus neve, mint egy ajándék adatott nekünk. Nincs szükségünk afölött még hitre, hogy ezt használjuk. Ha alá van írva egy okmány, akkor nem kell hit hozzá, hogy az érvényes legyen, az alá van írva. Isten királysága olyan végtelen egyszerű, csak az emberek elhanyagolják az alapigazságokat.

Hét nap böjtöt hozzáfűzök ehhez. Meg fogom rázni a mennyeket, Uram tedd meg, meg fogom bombázni a mennyek ajtaját. És úgy gondolják, hogy Isten nehézzé tette azt a dolgot, hogy elérjük. Az Evangélium viszont azt jelenti, hogy az egy jó hír, nem nehézkes, könnyen megy. Isten azt akarja, hogy mindannyian jó szerencsések és sikeresek legyünk.

János 16/24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

A ti örömötök beteljesedjen, vagyis mondd ki, hogy az én örömöm beteljesedjen. A te örömöd teljes most, ha beteg vagy, vagy a számláid nincsenek kifizetve, vagy a vállalkozásod nem jól megy? Ezek a történések nem konzisztensek azzal, amit Isten számunkra szeretne, mert Ő azt szeretné, hogy az örömünk teljes legyen. Isten Igéje azért adatott nekünk, hogy azt megcselekedjük, nem azért, hogy engedelmeskedjünk. Ugyanis óriási a különbség a kettő között.

Az Ószövetségben így szólt Isten a néphez, hogy – az Úr öröme a ti erősségetek. Az Újszövetségben pedig megköszönjük, hogy az Úr öröme a mi erősségünk, és ezért örvendezünk. És azért, mert örvendezek ebben, ezért meg is erősödöm. Tehát tudjuk, hogy amikor gyengének és erőtlennek érezzük magunkat, mit kell tennünk – és jól érzem magam!

Sok gyógyulás van, jelenleg az alhasi szervekben is. A Róma 16/20 egy nagyon jó igevers.

Róma 16/20 A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar.

Összezúzza, megtapossa, megrontja – ezt hozzák a fordítások. Te odahelyezed az ördögöt, Ő pedig összezúzza! Azt is mondja az Írás, hogy nekünk, a hitnek a szép harcát kell megharcolnunk. A szép harc azt jelenti, hogy mi győzünk. Mi vagyunk a győztesek.

És légy felkészülve mindig arra, hogy azt mondd csak ki, amit Jézus mondott! Meg van írva. Bizony meg van írva, és úgy kell, hogy legyen, hogy a Jézus nevére, minden betegségnek el kell távoznia. Gyertek előre az Úr kenetében és gyógyuljatok meg.

„Ráadás”: Az alkalom befejezése előtt még a következők hangzottak el. Pár szót hagy szóljak. Ti, akik ma először vagytok, vissza ne menjetek pl. meditációkba, ne menjetek vissza oda, most már az Igén meditáljatok, a tiszta szent Igén, az a táplálékotok. Kívánkozzatok az Ige hamisítatlan teje után, hogy azon növekedjetek.

Néhányakat így ejtett újra áldozatul az ördög, hogy visszamentek azokra a területekre, ahová nem kellett volna, és ott megkövezte őket az ördög, mert ugye körbe jár keresve, hogy kiket nyelhet el, de titeket nem találhat meg, a Szent Vér alatt vagytok. A hazug tüneteket, ha Isten meggyógyított belőle benneteket, ne fogadjátok vissza.

Az ördög meg akar próbálni, hogy vajon hiszed-e az Igét. Kenneth Hagin megkérdezte, hogy vajon miért próbál meg minket Isten? Valaki pedig azért ment Kenneth Haginhoz, hogy ne legyenek megpróbáltatásai. Mondta neki, hogy ezért nem tud imádkozni. Ez a legyőzött ellenség szeret úgy viselkedni, mintha le sem lett volna győzve.

Az előbbi nem a gyógyító kenet volt, hanem a vajúdásban jött valami, a jobb bokában volt, valakinek a bokája kificamodott, és az Úr gondot viselt róla, hogy helyrejöjjön.

Kenneth Hagin fia volt az, aki azt mondta, hogy bár csak ne ismerte volna meg ezt a kenetet, egy pásztornak a fiaként evangélista lett. Egy bizonyos szempontból az evangélista szerencsés, mert úgy teremtette őket Isten, hogy bárhol tudnak prédikálni. Nem érdekli őket a szellemi állapota annak a helynek, vagy légkörnek, mindenhol boldogok.

Róma 8/26 Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Galata 4/19-ben olvashatunk erről a fájdalommal való szülésről, amit Pál ír, és ezek a fájdalom kihordások, fájdalmas terhességi kihordások megjelennek az Igében.

Galata 4/19 Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek a Krisztus.

Ezzel kapcsolatban egy kiváló igevers jött hozzánk az elmúlt héten az imakörben, az Ésaiás 66-ból. Miközben imádkoztunk, hozta az Úr. Megszületett különben a gyülekezet legkisebb tagja, Nagy Balázsék kislánya. Ugye voltak tünetek előtte, hogy a baba születik. És Isten azt mondja, hogy ha megindítom a szülést, akkor ne vigyem véghez? Véghez is viszem. A szellemi birodalomban ugyanígy jönnek elő a dolgok.

Ésaiás 66/8 Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-é világra, és egy nép egyszerre születik-é? Mert vajúdott és meg is szülte Sion az ő fiait! 

A mi címünk a Sion hegye [Gyülekezet], mi ott tartózkodunk. Sion hegyének lakói vagyunk. (Zsidó 12. fejezet)

9. Hát én csak megindítsam és ne vigyem véghez a szülést? szól az Úr, vagy én, aki szülni engedek, bezárjam-é a méhet? így szól Istened.

Vagyis az Úr elhozott minket egy olyan helyre, hogy fel tudjuk magunkat hozni arra a helyre hitben, ahol biztosak lehetünk abban, hogy amiért imádkozunk, az elő is jön. Ezt a gyógyulást, amit most munkált az Úr, közbenjárt valaki, a gyógyulását szülte meg abban a bokában. Valaki a hitén cselekedett. A hit hozza meg a Szent Szellem munkáit. Mikor az illető hitben cselekszik, akkor tud a Szent Szellem előjönni ezekkel a csodálatos munkákkal.

A Galata 4/19 a keresztények újraszüléséről szól, akik visszamentek a világba, és Pál az imája által újra behozza őket a gyülekezetbe, mert ha elsodródunk a gyülekezetből, és nem járunk vissza, saját magunknak ártunk vele. Ha nem a keresztény mentalitásba itatjuk át magunkat, hanem a világba megyünk vissza, magunknak ártunk.

Mert az ellenségnek meg vannak a csapdái számodra, ha vele paktálsz, és ha a világnak a borát kezdjük el inni, a világnak az örömeivel tápláljuk magunkat, meg van annak az ára, mert elsodródunk az igazságtól, és a végén az ember eljut odáig, hogy felsír az Úrhoz.

Láttam ismételten, hogy ez megtörténik, mert a világnak is megvan a maga mentalitása, és a kereszténységnek is meg van a maga mentalitása, és a gondolati mintáink, hogy miként gondolkodunk. Abban benne kell maradni, a keresztény gyermekeknek pedig abban kell felnövekedni, világviszonylatban fontos ez.

Tehát ez a munka, ami most folyt a gyógyító kenetben, ez egy terhességi szülési folyamat volt. Elmondjuk egyébként nektek, hogy nem érzékeltük, hogy mikor születik Nagy Balázsék babája. De egy hónappal előtte, a Szellem elvégezte, hogy megerősítette a méh membránt. A feleségem a felső részen, én az alsó részen érzékeltem, hogy a Szent Szellem összehúzta egy kicsit, összetartotta.

És a mieinknek ebben jobban előre kellene majd lépniük, ezekben a szellemi munkákban. Nagy hirtelen jönnek ezek a közlések, és ez egy teljesen más birodalom, mint amiben itt a fizikai világban élünk.

És az Úrnak vannak olyanok, akiket edényeként nem csak a gyógyulásban akar használni, ilyen közlésekben. Ha az evangélista valóban evangélista, akkor ez biztos, hogy kell, hogy működjön benne.

Nagyon sok elrejtett kincse van az Úrnak. Ezeknek elő kell jönniük. Nagyon könnyű megtalálni őket, csak el kell kezdeni imádkozni a betegekért, és elő fog jönni, hogy ki az. Nap, mint nap vannak olyanok, akikért lehet imádkozni. Hallelúja!

Szerettem volna ezt említeni: minden, amiben az életünkben hűségesek vagyunk, és a szívünk kívánsága benne van, az Úr megindítja azt a folyamatot, meg is szüli. Legyen az házasság dolga, vagy bármi, amit elő kell hozni a látható világban meg kell szülni. Az Úr előhozza azt. Üzleti vállalkozások, ötletek, aminek csak elő kell jönni, az Úr előhozza sikerrel.

A fiamat hozza most az Úr példaként, aki baseballt játszott, és ő volt a labdadobó, elég furcsán dobják a labdát ebben a sportban, a csontjait megerőltette ezzel a mozdulattal, és óriási közbenjáró munkája volt a Szent Szellemnek a csontjaiban, hogy helyreállítsa azt. És amikor ő sportolt, a Szent Szellem végezte a munkát, folytonosan lehetett érezni, és olyan jól senki nem tudott dobni, mint ő.

A számmal megvallottam, hogy olyan pontosan, mint egy asztalról esik le a labda, úgy talál célba az ő labdája. És az edző pont ezt mondta, hogy ilyet életemben nem láttam, hogy a labda röpül, és nyílegyenesen oda esik le, ahová kell, mintha az asztalról esett volna le, mondta.

Az isteni közbenjárással ment ez, hogy összekombinálta az izmokat, a csontokat, az ízületeket, minden úgy működött, ahogy kell. Még ha az ember tehetséges is, akkor is kell hozzá még a kegyelem Istentől, hogy az elő is jöjjön. Mert a kegyelemre szükség van az életünk minden területén. És ezt a kegyelmet hit által lehet elnyerni Istentől, hogy abban növekedhessünk.

Most olyan erős ez a közbenjáró kenet, hogy alig tudok a lábamon járni, de az én lábamnak semmi baja nincs, ez most jött, és el is megy majd, ha az illető elveszi. Így lehet érzékelni ezeket. Ezeket akartam még elmondani nektek ma.

Nagyon nagy nap volt ez a mai, első nap, hogy német nyelven is tolmácsolásra került a tanítás, a német ajkú közönségünket is tudtuk köszönteni, és várjuk ebben a növekedést majd, Isten kegyelme ez.

Kaptam egy Igét reggel, a 75-ös Zsoltárt, hogy néhányakat felmagasztal, másokat pedig megaláz. De ezt az Úr most a szolgálatokra mondta, hogy lesznek köztünk szolgálatok, akiknek a szolgálata felmagasztaltatik. Az egyik felmagasztaltatik, a másik pedig megaláztatik. Olvasd el az egész 75-ös Zsoltárt, meglátod belőle, hogy a gonosz hová jut, elbúcsúzhatunk a gonoszoktól. Hallelúja! Dicsőség Istennek! Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL