2011.02.04.

IMÁDSÁGOK, KÖNYÖRGÉSEK

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. január 30.

 

Megtörjük a bolondság szellemét, azok, akik nem ide valók Atyám ne jöjjenek, gonosz szellem, megdorgálunk téged, nem ronthatod meg a gyülekezetet, a gyülekezet illatát Jézus nevében! A hazug szellemek, a kémkedő szellemek eltávoznak a gyülekezettől Atyám, hatalmat veszünk e fölött Atyám, minden betegség felett, minden gyengeség felett hatalmat veszünk Jézus nevében, Jézus hatalmával! Gyógyulást szólunk Atyám a szerveknek, a testeknek, a drága Szent Szellem kegyelmi ajándékait kiárasszuk, és minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak adunk, minden gyógyulásért, minden szabadulásért, érintésért, vigasztalásért Atyám!

Imádkozunk a zsebkendők felett. Hálát adunk Atyám. Köszönjük drága Úr Jézus Krisztus. Hálát adunk Atyám, hogy a kezeinket a zsebkendőkre vetve a szent erő árad Atyám. A betegek testéhez érve, ez a szent kenet kiárad, és ahogy ez a szent kenet megérinti a testeket, gyógyulások, szabadulások lesznek, Atyám a Te kegyelmedből, az Úr Jézus hatalmával, a Szellem erejében, a Mennyei Atya dicsőségére és a mi örömünkre a Jézus Krisztus szent nevében! Ámen! Hálát adunk! Hálát adunk!

Öleljük meg a szomszédunkat nagy szeretettel, köszöntsünk mindenkit. Hálás a szívünk Istennek, elhozott ma benneteket.

János 15/7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

A mai napon az imádságról fogunk szólni. Két igeverssel fogunk részletesebben foglalkozni, amely megvilágítja majd a mondandónkat.

Ha az én Igéim bennetek maradnak! Ha az Ige szerint imádkozunk, akkor kapunk eredményeket! Nagyon sok imádságra nem jön válasz, mert nem az Igének a vonalában, az Igével összhangban mondják azt el.

Kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek! Itt ötször hangzik el a „ti”! Vagyis igazából te határozod meg, hogy az imáidra választ kapsz, vagy nem. Jobban függ tehát tőled, mint Istentől. Hogyan lehet ez? Ha az Ő Igéi benned lakoznak, vagyis Ő odaadta már neked az Ő Igéit, és most tőled függ, hogy te az Igén cselekszel-e, vagy sem? Hogy kapsz-e eredményeket, vagy sem?

Efézus 6/18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.

Ezzel a két igeverssel lefedhetjük az imádságnak a teljes területét. Hiszen tanítja az Ige, hogy minden időben!

Thessalonika I. 5/17 Szüntelen imádkozzatok.

Talán elsőre ez egy kicsit félrevezető. Mert arra utalhat, hogy állandóan imádkoznunk kell. Ez azonban nem lehetséges, hiszen az ember nem imádkozhat, ha pl. eszik, és akkor sem, ha alszik.

Egy másik fordítás jobban megvilágosítja ezt: Soha ne adjuk fel az imádságainkat. Ne szűnjünk meg imádkozni, bármilyen helyzetbe is kerülünk – ezt mondja az Ige.

A bővített fordítás nagyon jól megvilágítja, hogy mit mond itt az Írás: Minden időben, minden alkalommal, minden időszakban imádkozzatok a Szellemben, minden nemű imádsággal.

Tehát ez jelenti, hogy sokfajta imádság létezik. Az Igéknek ezekkel kapcsolatban mondandója van. Mindenfajta, különböző imádságról van mondandója.

Ha csak egyfajta imádság lenne, akkor azt mondta volna az Ige, de mindenegyes fajta imádsággal kell imádkozni, arra hívja itt fel az Ige a figyelmünket, és hosszú hetekbe telne, míg minden fajta imádságról részleteiben tanítanánk. Ma azonban szeretnénk valami másra rátekinteni.

Az Efézus 6/18 igeversnek másik része a Bővített Bibliafordítás szerint így szól: Minden időben, minden alkalommal, minden időszakban imádkozzatok a Szellem által, minden nemű imádsággal, és esedezéssel, könyörgéssel. E célból maradjatok készenlétben, készültségben, és vigyázzatok erősen, és állhatatosan kitartva célotok mellett, közbenjárván minden szentekért, Isten megszentelt népéért!

A könyörgés szó szerepel itt kétszer. Minden szentekért könyörgésekben kell lennünk. Ha szentekről szól az Írás, akkor a Biblia a könyörgések imát tanítja, és nem közbenjárásokat.

Az Újszövetségben többet olvashatunk a könyörgésekről, mint a közbenjárásokról. A „közbenjárások” csak három helyen fordul elő az Újszövetségben. Itt pedig a könyörgések szó, egy igeversen belül, kétszer is előfordul.

Filippi 4/6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Ne nyugtalankodjatok, ne idegeskedjetek semmi miatt… – mondja a Bővített fordítás. Azt érti ez alatt, hogy nyugtalankodtok, aggodalmaskodtok! Ha az ember ezt nem teheti, nem nyugtalankodhat, akkor mit kell tennie? Hanem minden körülmények között, és mindenben, ima felterjesztésben, határozott kérések által, hálaadással forduljunk Istenhez.

A könyörgéseket nekünk kell megtenni. Mindkettő buzgó szívű imádság, a könyörgések is, a közbenjárások is. Tehát a buzgóság nem fog köztük különbséget tenni. A tegnapi ima összejövetelünkön szinte az egész alkalom, könyörgésekből állt.

Vissza szeretnék kanyarodni az aggodalmaskodásainkra. Azt mondja az Ige, hogy semmi felől ne aggódjatok. Tudjátok-e, hogy az aggodalmaskodás bűn? Legalább annyira bűn, mint bármi más. Az aggodalmaskodás meg is fog gyilkolni.

Keresztények nagyon sokat aggódnak a különböző káros szenvedélybetegségek miatt, pl. aki kábítószerezik, vagy megítélnek valakit, mert alkoholt iszik. Vagy éppen dohányzik, vagy bármilyen más szenvedély esetén megítélik a másikat. Ők pedig állandóan aggodalmaskodnak minden felől.

És az aggodalmaskodás bűnnek minősül, mert ha valóban szabad akar lenni tőle, akkor bárki megszabadulhat a rossz szokásaitól. El kell kezdeni megvallani, hogy szabadok vagyunk. De az aggodalmaskodásainkkal valóban komolyan kell foglalkoznunk.

Nem aggodalmaskodhatunk pl. egész nap a gyermekeink felől, hogy, hogy fognak boldogulni, vagy a férjünk felől. Vagy bármi is legyen az, ami éppen foglalkoztat minket, nem aggodalmaskodhatunk ezek felől. Mert ez bűn!

Tudod, hogy lehet leállítani ezeket az aggodalmaskodásokat? Egyik útja: az Igével. Úgy, hogy elhatározod, hogy te az Igében fogsz lakozni. Mert az úgy nem működő dolog, hogy először a könyörgéseidet viszed az Úr elé, és utána elkezdesz aggodalmaskodni abban a dologban.

Ha jön egy gondolat, akkor ki kell mondanunk valamit. Ki kell mondanunk azt, amit az Ige mond. Nem vagyunk képesek leállítani egy gondolatot, egy másik gondolattal. Ahhoz voltunk szokva egész életünk során, hogy az elménkből irányítjuk az életünket, és nem a szellemünkből. Ezért hatalmat kell vennünk az elménk felett.

Amikor az ember ezt elkezdi, akkor lehet, hogy ötpercenként szükség lesz rá, hogy kimondja az Igét, amivel leállítja annak a gondolatnak a folyamát, addig, amíg az ember a végén meg nem újítja az elméjét, és a végén az a dolog, egyszerűen csak előárad belőle.

Az Ige egymagában képes, hogy megváltoztassa az elmédet teljesen. A mentális problémákkal küszködő emberek életében bebizonyosodott, hogy teljesen normálissá válnak, ha az Igébe belemélyednek, és az Igét olvassák.

Amikor a Biblia iskolát jártam, két olyan társam is volt, akiknek a kábítószer túladagolás miatt, teljesen megsérült az elméjük, számolni sem tudtak. Nem tudtak olvasni, nem tudtak számolni, és beíratták őket a Biblia iskolába.

Azon folyt a munka, hogy visszanyerjék az elméjüket. Nagyon szerettem mindkettőjüket, mert valóságos bizonyságai lettek az Úrnak. Dallas-Texasban volt egy rendezvény, nem úgy nézett ki, mint egy biblia iskolai növendék, mert az egész teste tele volt tetoválással.

Az egyik munkás elővette a kábítószeres cigarettáját, marihuána van benne, és ez a társam egyszerűen ráugrott, visszatette a dolgot a zsebébe és Jézusról kezdett el neki bizonyságot tenni. Elmondta, hogy az a bizonyos dolog, hogy tette tönkre az életét.

Tehát egyrészt bizonyságot tettek az Úrnak, másrészt pedig azon folyt a Szent Szellem munkája, hogy az elméjüket visszanyerjék a teljes kapacitásukban.

Az egyik professzorunk is, aki misszionárius volt Brazíliában, egy démonikus munka folytán megsérült az elméje, elvesztette az értelmét. Amikor visszatért közénk akkor pl. el kellett, hogy kezdje olvasni görögül a Bibliát, semmit nem jelentett neki, amit olvasott. Rá kellett kényszerítenie magát.

Neked ugyanígy bele kell kerülnöd ebbe a menetrendbe, a bibliaolvasási programba. Az interneten megnézheted, hogy melyik nap, melyik részét olvassuk az Ó és az Újszövetségnek. Az Újszövetségből egy fejezetet, és az Ószövetségből két fejezetet olvasunk naponta. Az elmúlt évben így végig olvastuk a Bibliát, időt tettem félre erre én is.

Fogod látni, hogy minden más dolog próbál előbbre kerülni, de ha olvasod az Igét, még kijelentések is jönnek hozzá, pl. a munkád körül, a munkahelyed dolgaiban, mert Istent érdekli az életed minden egyes területe.

Tehát, ha könyörögtünk magunkért, vagy másokért, abban az esetben, ha már a könyörgéseinket elvégeztük, többé nem aggodalmaskodhatunk a felől, amelyekben könyörögtünk. Nem járunk látásban. Abban a dologban, hitben járunk.

Ha könyörögtél, az Úr elkezd azon munkálkodni. Minden szentekért kell végezni ezt a fajta imádságot, ahogy az Efézus 6/18 mondja.

Filippi 4/6 pedig a saját életünk dolgait említi, hogy semmi felől ne aggódjunk, hanem imádságotokban, és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadásokkal tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Ha közbenjárásokról van szó, akkor olyanokért imádkozunk, akik Krisztus testén kívüliek, nincsenek még újjászületve! Ha könyörgéseket imádkozunk, akkor a szentekért imádkozunk! Mindkét fajta imádság közös része - bár sokszor összekeverik -, hogy intenzív imádság.

A szentekért nem közbenjárunk. A közbenjárás jelenti azt, hogy két fél között, áll az ember és közvetít. Ha pl. van egy munkahelyi vita és a szakszervezetek képviseletében valaki a kormányszint elé emeli a munkások, a dolgozók érdekeit, egy közvetítő ő.

Közbenjárásokat, a Krisztus testén kívüliekért végzünk. Könyörgéseket, esedezéseket pedig magunkért, a Krisztus testén belüliekért, magunkért és másokért a testen belül.

A pásztornak, ilyen könyörgésekben kellene élnie. A pásztornak az élete, a nyája. Tehát az Úr fog kopogtatni az ajtaján, hogy azokkal, akikkel együtt imádkozik, könyörögjön a nyájért. Arra hívja el az Úr, hogy legeltesse a nyáját, de az élete arról is szól, hogy könyörgéseket kell, hogy folytasson a nyájában a hívőkért.

Amikor összejövünk, és imádkozunk, legtöbbször közbenjáró imádságokat mondunk el, és ez a próféta szolgálat alá tartozik valójában. Összejövünk, de nem mindig tudjuk előre, hogy a Szellem mit szeretne általunk elvégezni, és szeretjük, ha az Úr vezeti az imakört. Tehát a könyörgéseinket a Szellemben kell elvégezni. A görög eredeti szöveg valójában azt mondja, hogy a Szellem vezetése által imádkozván!

A Szellem vezetése által imádkozni, amikor egybejövünk, akkor imádkozunk a Szellem vezetése által szellemben. Mert a Szellem vezetése által mondott imádság, magába foglalja, hogy a Szellem által, szellemben is imádkozunk. Azt akarom ezzel mondani, hogy nyitottnak, és érzékenynek kell lennünk arra, hogy a Szellem milyen irányba akarja vezetni az imáinkat.

A Biblia iskola végzettek összejöttek egy otthonban és imádkoztak kb. húszan lehettünk, és az történt, hogy mindenki hozta a kis imalistáját. 30-45 perc után láttam, hogy ez az egész, csak egy időfecsérlés. Mert arra lett volna szükség, hogy a Szellem vezetése alatt, a Szellem vezérletével azt imádkozzuk, amit Ő, a Szellem hoz, és mindenki pedig a kis listáját hozta. Nem mentem vissza többé azokra az imakörökre, mert, ami a szívükön volt, kis listára felírva, azt hozták, és azt imádkozták. Nem a Szellem vezérelte őket, amikor imádkoztak.

A tegnapi imakörünkben két ausztráliai ciklonnak elhoztam a nevét, hogy azt kössük meg az imáinkban. Mert az előző országos imakörünkön, előjött a szellemünkben, hogy a Szellem ebbe az irányba megy az imában. Az egyiknek Anthony, a másiknak Yasi a neve, ezeket megkötöttük a Szellem által Jézus nevében, mert arra a földre nem kell több eső jelenleg.

Jakab 5/14 Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.

/15/ És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. (A gyülekezet vénei, és utána pedig az egyszerű hívőről szól, a laikus hívőről, aki az egyszerűen újjászületett hívő.) Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos, az igaznak buzgóságos könyörgése.

Az igaz ember buzgó, szívből jövő, folytonos imája, hatalmas erőt tesz elérhetővé! Tehát az átlag keresztényekről szól itt az Írás, akiknek imádkozni kell egymásért.

Mi az, amiért imádkoznak? Azért, hogy meggyógyulhassatok. Jakab írja ezt, összejöttök, és imádkoztok egymásért, hogy meggyógyulhassatok. Ebből egy dolog azonnal kiderül, hogy Isten akarata kell, hogy legyen a gyógyulás. Isten azt akarja, hogy meggyógyuljunk.

Mondaná, hogy imádkozzunk valami olyasmiért, ami nem az Ő akarata? Isten ugyanis nem ostoba. Az ember néha ostoba. Isten nem mondana olyat, hogy imádkozzunk valamiért, ami nem az Ő akarata.

Itt a keresztény testvérekről van szó. Vagyis kitűnik ebből, hogy Istennek akarata, hogy minden hívő keresztény meggyógyuljon. Ha valóban ez az akarata, akkor vajon miért nem gyógyul meg minden keresztény? Válaszként szeretnék én kérdezni valamit. Istennek az is akarata, hogy minden bűnös üdvözüljön ugye? És akkor miért nem üdvözül minden bűnös?

Tehát ha te megválaszolod ezt az utóbbi kérdést, akkor én megválaszolom az első kérdést. A Bővített fordítás szerint megnézzük a:

Jakab 5/16 Az igazember buzgó, szívből jövő folytonos imája, hatalmas erőt tesz elérhetővé. Hatalmas erőt bocsát rendelkezésre, amely dinamikus, erőteljes az ő működésében.

Itt tehát azt mondja az Írás, hogy az egyszerű hívő, vagy a pásztor, vagy az evangélista, ha imádkozik buzgó imádságokat, hatalmas erőt bocsát rendelkezésre. És emlékezzetek, hogy a könyörgésekben pedig Szellem vezéreltnek kell lennünk. Most elolvassuk a Jakab 5/16-ot a Bővített fordítás szerint.

Jakab 5/16 Valljátok meg azért egymásnak botlásaitokat, kisiklásaitokat, téves lépéseiteket, megütközéseiteket, vétkeiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulhassatok, és helyreállíttassatok, helyre álljon az elme és a szív, szellemi behangoltsága. Az igazember buzgó, szívből jövő, folytonos imája, hatalmas erőt tesz elérhetővé, bocsát rendelkezésre, amely dinamikus, erőteljes az ő működésében.

Itt összegyülekezvén, egymásért imádkozzatok, hogy meggyógyulhassatok. És amikor ezt teszitek, akkor egy dinamikus erőt bocsátotok egymás rendelkezésre, a gyógyulásra. Ez a hitetek szerint áll rendelkezésre. Mert ha bár ez a dinamikus erő valóban ott rendelkezésre áll, az illetőnek el is kell fogadnia.

Hagin hoz erre egy kiváló példát a szolgálatából, nyolcan imádkoztak együtt, és Haginnak egy látása támadt az egyik asszonyról, aki már rég tolókocsiban volt. Látta látásban, hogy az asszony házánál imádkoznak érte. És elmentek ezért, nem mondott senkinek erről egy szót sem, csak megcselekedte, amit látott.

Már egy ideje imádkozott ez a nyolc imaasszony és Hagin. És imádkoztak, és imádkoztak, és a Szent Szellem leszállt, és az erő, rendelkezésre állt. És akkor az újával az asszonyra mutatott és azt mondta, hogy – Asszony, most van itt az ideje, kelj fel, és járj! A Szent Szellem ereje kiemelte ültében a hölgyet a tolókocsiból, és előre vitte őt.

Az asszony reakciója pedig az volt, hogy a kezével hátranyúlt a tolókocsijáért, és visszaült a tolókocsiba. Haginnak ösztönösen az jött elő a szívéből, hogy – nincs egy csepp hited sem. Az asszony azt válaszolta, hogy ebből a tolókocsiból megyek a sírba.

A hitünk szerint lesz nekünk, mert Isten nem kényszerít rá senkire semmit sem. Ha ilyen lenne Isten, hogy valakire rákényszerít valamit, akkor az üdvösségünket tenné először rá. Ő vezet minket, Ő irányít minket, kedvesen visz minket az útban, de nem kényszerít semmit ránk. Az ördög az, aki rákényszerít dolgokra. TV-ben lehet hallani, hogy Isten ezt és ezt tetette velem. Nem! Ő nem ilyen! Ha ilyen lenne, akkor először az üdvösséget kényszerítené az emberre.

Óriási erőt bocsát rendelkezésre, amikor buzgón, teljes szívvel imádkozunk a Szellem ereje által. Ez egy kombináció. Ami ilyenkor szükséges, hogy érzékenyek legyünk a Szent Szellemre, amikor az imára kerül a sor, hogy hogyan, és miként vezet minket, milyen irányba vezet minket a Szent Szellem?

Sokszor azért tesszük a dolgokat azon a bizonyos úton, módon, mert valakitől így láttuk, vagy valaki így mondta nekünk, és nincs ott a háttérben, hogy a Szent Szellem vezetését megfogtuk volna, ezért nem működnek a dolgok az életünkben.

Róma 8/14 Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

/16/ Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Isten Szelleme által vezérelt imádságról beszélünk a mai napon, hiszen Istennek fiai vagyunk. El kell azt várnunk, hogy Isten Szelleme vezéreljen minket. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, vagyis Ő vezet, azok Istennek fiai. És bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

János I. 3/2 Szeretteim most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor Ő megjelenik, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van.

Az itt a tanulság, hogy nem majd a jövőben leszünk olyanok, már most olyanok vagyunk.

Péter I. 1/23 Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él, és megmarad örökké.

Az egész gyülekezet egészében Istennek a fiai. És Isten, Isten fiainak nevez minket, és a Szent Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt, hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Nem azt mondja, hogy a fejünkkel tesz bizonyságot.

Itt tévesztik el az emberek, amit a fejük mond nekik, azt követik, ahelyett, hogy azt követnék, amit a szellemük mond nekik. A Szent Szellem nem a hústestünkkel tesz bizonyságot, hanem a szellemünkkel. Egyszer valaki azt mondta erre, hogy – én azt sem tudtam, hogy én szellem vagyok.

Thessalonika I. 5/23 Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg, a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére.

Az egész valónknak három részét olvassuk itt, a szellem, lélek és test felépítésünket.

Zsidó 4/12 Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.

Tehát az ember egy szellem, és ebből meg tudjuk azt állapítani, hogy az Ige az egyetlen, amely képes a szellemet és a lelket elválasztani egymástól. Az ember tehát szellem, van lelke, és testben él.

Mi az, amit mondunk? Hogy az embernek szellemtudatúnak kell lennie. Vagyis, mi az, amit a szívünk mond? Mi az, amit az a belső bizonyosság mond neked?

Példabeszédek 20/27 Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.

Sok mindent mond ez az igevers. Az Úrtól való szövétnek, vagy az Úrtól való lámpás, az Úrtól való világítótest, sok mindent mondhatnánk itt a mai világban, ez az ember szelleme.

Az emberek, amikor jönnek imádságért, szeretnének valamiért imádkozni, és megkérdezem őket, hogy mit szeretnél, hogy mit tegyek? Mi van a szíveden? És azt mondja, hogy tudom, hogy mit kell tennem. Akkor tedd meg. Az ember mindig tudja belülről, mert ez bennünk van.

Olyan sok elfecsérelt imádság van, de most nem arról beszélek, hogy vannak olyan keresztények, akik elhatározzák előre, hogy mit fognak tenni, és azért imádkoznak, de már tudják, hogy mivel fognak kijönni az imából, mert már előre elhatározták. Ezek elfecsérelt imádságok.

De ha várakozunk az Úrra és felfejlesztjük a szellemünket, ez egy minden napos munka, a szellemünk felfejlesztése az Igével, akkor a szellemünk gyorsan tudja közölni velünk, hogy arra menjek, vagy erre.

Ha megvásároltad az autót, és hazafelé jövet mind a négy kerék leesik róla, akkor nem a szellemet követted. Garantálhatom, hogy valahol ott volt a szellemedben ez a bizonytalanság, ez a hezitálás, ez a piros jelzés, csak elhanyagoltad és nem követted azt, hogy ne arra menj, ne azt tedd. Van, hogy az időzítés rossz, lehet, hogy jó, ami bennünk van, csak az időzítésre várni kell.

Az egyik híres prédikátor mondta, hogy ő már egyszerűen nem bírta és kitört. Neki mindegy volt, hogy az Úr zárta be azt az ajtót, vagy az ördög, neki azon át kellett menni. Az egyik ilyen akciója után elmondta, hogy az Úr egy atombombát közölt vele, hogy tudja már meg, hogy mi a helyzet. Most már sokkal óvatosabb ezekkel az ajtókkal, hogy az Úr zárta be azt az ajtót, vagy az ördög, vagy ha nyitva van egy ajtó, akkor ki nyitotta meg azt számunkra? Ezért kell várakozni az Úrra, és tudni belül.

Egy másik hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy a látványos dolgokat keresik, és közben a természetfeletti mellett pedig elmegyünk. Hiszen ez a belső bizonyosság egy természetfeletti dolog, és ott van bennünk állandóan. És ezek természet felettiek, és Isten érdekelt abban, hogy az életünk minden területén áldásban legyünk.

Az első számú út és mód, ahogy Isten vezet bennünket, ez a belső bizonyosság. Két évig tanítottam erről, ezt igen jól megértem. Tehát ez az első a belső bizonyosság, ahogy Isten vezet minket. A második a belső hang, a szellemünk hangja. És ami ennél sokkal nagyobb hatalommal hangzik el, és meghalljuk belül ugyanígy, ez a Szent Szellem hangja bennünk. Körbe is nézünk ilyenkor, hogy ki szólt, olyan hangos. De az alapvető út, a leggyakoribb, a legelemibb út az a belső bizonyosság.

Talán egy hete lehetett, amikor bent voltam a belvárosban, és semmi nem jött össze, rájöttem, hogy én csak a hústestben vagyok most. Mert túl sok volt a zűrzavaros helyzet, a forgalmi dugóktól kezdve. Ha Szellem indításában indulok el, akkor a dolgok olajozottan, könnyedén mennek mindig. Megadja azt a pontos időzítést, hogy még várnod sem kell a sorban.

A fő dolog, hogy a szellemünket fel kell fejleszteni, ha az ember ezt nem teszi meg, akkor mindig csak a hústestében (pórul)jár. Naponta kell gyakorlatozni magunkat ebben a szellemi vezetésben, és fel kell vállalni azt, hogy ha az ember elvéti, akkor elvétette.

Amikor a baba járni tanul, akkor bukdácsol. De ha elesik, felkel és tovább megy. Lesznek dicsőséges vezetéseid is, és lesz olyan, aminek nem lesz semmi értelmi háttere, hogy honnan jön. Néha a tervezett útvonalaimat megváltoztatom, és kérdezem, hogy most mi történt? Semmi.

Lehet, hogy így pl. valamiről lemaradtam, ami nagyon jó, hogy nem történt meg. Jobb így, minthogy bekerüljek egy nagy dugóba. Az M0-ás úton az egyik végétől a másikig lépésben mennek az autók. Voltam már ilyen dugókban, amik órákig tartottak, de ha az ember a Szellemtől vezérelve választja az útjait, akkor ezekből kimarad.

Mikor az ember elindul és keresi ezeket a belső vezetéseket, és azután próbál érvelgetni, hogy mégsem ezt, hanem azt, közben pórul jár, mert a busz és az autók között bedugul egy órás dugóba, akkor már tudja jól, hogy mit vétett el. Vagy tudta jól, hogy azt nem lett volna szabad megvásárolni, vagy tudta az ember már akkor, hogy nem arra kellett volna mennie, akkor már tudja az ember, hogy nem követte.

Szükségünk van a békességre, Istennek a békessége legyen a vezérlő mestered. Ha a helyes sávon vagy, idézőjelben, akkor meg van ez a békességed. Ha nincs meg ez a békességed, akkor bizony az ember nézhet jobbra is és balra is, és kívánhatja, hogy bárcsak így, vagy úgy tett volna.

Elmondom neked, hogy Isten bármit megenged, hogy megtegyél. Néhányszor mondja, hogy – Nem! És te úgy vagy vele, hogy – Uram, mégis csak ezt szeretném tenni, és azt fogja mondani, hogy rendben.

Két év, vagy három év eltelik, és azt fogod imádkozni, hogy ó Istenem, soha többé ne engedd. Mert így az ember a legnagyobb zűrzavaros vizekbe kerül. Üzleti vállalkozás, pénzügyek. Ez az ország bizony elég sok ilyet megért.

Ha fölé akarsz kerülni az átlagnak, akkor meg kell tanulni a belső vezetést követni. Kis dolgokban kell elkezdeni, pl. elmész zoknit vásárolni, az egyik nagyon jól néz ki, de belülről mégis az jön, hogy inkább a másikat vedd meg. Így kell kifejleszteni. Ha megtanulod követni ezt a belső vezetést, Isten azt mondja, hogy bizony gazdaggá teszlek. Istennek nincs az ellenére, hogy meggazdagodj, az van ellenére, ha a pénz ural téged.

Hallgattam az egyik prédikátort, aki elég trükkösen így prédikál, hogy ha nekem adsz, akkor Isten majd megjutalmaz téged. Bizony érzékenynek kell lennünk, hogy a Szellem mit mutat ilyenkor. Vigyázni kell ezekkel, pl. hogy lehet meggazdagodni három nap alatt. Meggazdagodni gyorsan, és ide tedd a pénzed, ez csak azt szolgálja, hogy a másik meggazdagodjon.

Tehát az Úr által vezetve kell lennünk. Egyszer egy prédikátor eldicsekedte az Úrban, hogy elajándékozta az autóját, mert a Szellem vezette rá, és nagy hirtelen kapott egy újat. A másik ezt hallotta, és azt mondta, hogy én is elajándékozom az autómat, és egész év során gyalog kellett, hogy járjon. Azt a részét nem hallotta meg a bizonyságnak, hogy az Úr vezetésére tette a másik. Óriási különbség.

Bizony meg van az ideje annak, amikor vetünk. Nagyon nagy a különbség, amikor az Úr vezet, vagy azért teszi azt valaki, mert a másik is azt tette, vagy valaki mondta neked, a szíved nincs benne. Ezért kell hallgatni a szellemünk vezetésére.

Erről beszélünk ma, hogy a Szellemet kell követni. Bizony van az adakozásnak a helye, meg van a tized, meg van a további adományok helye, szegények felé való adakozásunknak a helye, mindezekben a Szellem kell, hogy vezessen. Lehet, hogy nem vagyok még tökéletes ebben, de továbbra is elszántam magam arra, hogy követem a Szellem vezetését, és 35 éve figyelem Őt, hogy mit mutat.

Tehát nem csak emberek jelennek így meg, hanem pontos számok, hogy mit kell adnom. És nem csak pl. pénzbeli számok, hanem számok, idők, időpontok, ebben az ember felfejlesztheti magát. Az ember előre tudja, hogy hány órára lesz otthon.

A Szent Szellem a mi vezérlőmesterünk. És az ember gondolkodjon felőle, hogy Uram, akarod, hogy ezt tegyem? Szeretnéd, ha erre mennék inkább? Van, hogy az emberek vakon elindulnak egy irányba, mert valaki más ezt tette, vagy valaki mondta nekik, hogy ezt tegyék.

Az Egyesült Államokban 1948 környékén hat-nyolc igen erős gyógyító kenettel felkent gyógyító szolgálat volt jelen, és nagyméretű sátrakkal járták az országot. Oral Robertsnek a sátora 25 ezer férőhelyes volt. A. A. Allen vagy William Brahman, óriási méretű sátrak.

Haginnak nyomatékosan azt mondta az Úr, miután a gyülekezeti munkát befejezte, hogy maradjon továbbra is gyülekezetekben, és ott szolgáljon. Ennek ellenére szinte minden nap, volt úgy, hogy két-három ember is mondta neki, hogy azt mondja az Úr, hogy neked is legyen egy ilyen sátrad. Láttalak téged, hogy sátorban szolgálsz.

Tizenöt évig kapta ezt. De ő tudta, hogy ez nem az Úr szava, annak ellenére, hogy naponta többen is mondták neki. Nem vett sátrat. 1963-ban, ahogy imádkozott, az Úr újabb utasítást adott neki, hogy nagy előadótermekben tartsa az alkalmait.

Az elmúlt évben, Izraelben imádkoztam, és az Úr, egy dátumot mutatott nekem, hogy egy bizonyos dologban a tervezett áprilisi dátumot változtassam meg, és tegyem februárra. Megváltoztatta az időpontját, és megtettem, és most látom a miértet.

Tehát semmit nem teszel csak azért, mert valaki prófétálta feletted, meg kell vizsgálni, hogy egyezik-e az, a szellemedben lévőkkel. Egyezik-e az, az Igével.

A próféta azt mondja neked, hogy menjél Afrikába. Először is ki mondta neked, hogy ő a próféta? Ő maga állítja magáról! És ő nem az. Ha valaki azt mondja magáról, hogy ő a próféta - igen, igen, de ő azt mondta magáról. Mindegy, hogy mit mondott az illető, te óvatos légy, hogy milyen alkalomra fogsz elmenni, kik szolgálnak feléd, az internetről mit hallgatsz meg, és így tovább.

Te mondod meg, hogy melyik étterembe veszed meg az ételt, vagy valaki megmondja neked. Ugyanígy a szellemi eledelt sem veheted fel mindenhol, mert megmondom neked, hogy mit fogsz kapni. Méreg lesz az ételedben.

Van aki, négy év után szeretett volna visszajönni a gyülekezetünkbe. A baj ott van, hogy meg vannak mérgezve, össze vannak zavarva. A gyülekezetünk között nem engedhetünk ilyen zavaros fejeket. Még ha pásztor volt is az illető régen, most teljesen össze van zavarva. És az a feladatunk, hogy az Úr által ránk bízott nyájat megőrizzük ezektől.

Neked is meg kell őrizni a rád bízottakat, hogy mivel táplálod őket? Mondja az Írás, hogy ha egy próféta szól, ketten, hárman megítéljék azt. És sok minden van kint, ami szemétnek bizonyul, és Isten nem fog téged naggyá tenni. Hanem így szól, hogy mi egy hatalmas Istent szolgálunk! Vagyis nem szabad megengedni, hogy téged felmagasztaljanak!

Amikor fiatal koromban kezdtem a hit utat, azt mondták, hogy a hitnek nagy embereivé válunk. Helytelen a megfogalmazás! Nem a hitnek egy nagy embere jelenik meg, hanem Jézus jelenik meg! Mi egy hatalmas hit Istent szolgálunk! Isten az, aki erőteljes. És nélküle semmire nem vagyunk képesek. Nélküle csak egy kudarc az életünk.

 Ebben a próféciában lehetett sorolni ezeket a melléfogásokat. A semmi volt benne. Hagin szólt ezekről a melléfogásokról. A világban mindannyian szenvedtünk már, aminek leginkább az volt az oka, hogy nem vettük fel a Szent Szellem vezetését. Pedig az életünk minden területére vonatkozik, és a Szent Szellem vezetését kell követnünk. Vagyis vizsgáljuk meg magunkat, hogy miért akarsz megtenni bizonyos dolgokat.

Álljunk fel mindannyian. Együtt fogjuk mondani, hogy: – Meg van az ideje a felkészülésnek, meg van az ideje, hogy készen légy, és meg van az ideje, hogy elindulj. Légy kész! Úgy ahogy az Úr szól a szellemedhez, és Ő szólt a szívekhez! Figyelj arra, amit mond a szellemednek, mert te szellem vagy, megtanulod, és Istennek az áldásai meg fognak nyugodni rajtad. Istennek az áldásai meg fognak nyugodni rajtad! És Istennek a vezérlete fogja irányítani a lépésedet, és képes leszel azt mondani, hogy a Szellem vezérel engem. Itt van az idő! Ámen!

Ezekben az időkben valóban erre van szükségünk, a Szellem vezérletére, hogy áldottak lehessünk. Ilyen idők ezek. A legjobb idők ezek arra a földön, hogy valaki meggazdagodjon. De Isten Szelleme nélkül nem lehet boldogulni.

Mindenki mondja, hogy: – Meg fogok változni Jézus nevében! A Szellem fog vezérelni a belső bizonyosság által, Isten Szelleme. Isten fog irányítani, és kiigazítani engem. És én uralni fogom a testemet a szellemem által. Köszönöm Úr Jézus! Ámen!

Dicsérjük az Urat! Reméljük, hogy kaptatok ma valamit. A gyógyító sor után a következők hangzottak még el.

A pásztor egy alkalomra ment, egy konferenciát tartani. A fiukat korán reggel fel kellett ébreszteni és az autónak a hátsó ülésén aludt, miközben mentek a repülőtérre. Ahogy a gép [édesapja gépe] felszállt, a fiú felébredt, és azt mondta, hogy: – Anyukám, édesapám nem tudja, hogy ez a gép le fog zuhanni a hegyoldalba? És megtörtént, sajnos.

Volt egy professzorom, és tudtam pontosan, hogy kiről beszél ez a történet. Tudta, hogy abban az időben ne menjen el arra a repülőútra. A Biblia iskolám első számú professzora volt.

Egy mega gyülekezetet pásztorolt, a Biblia iskolából ment oda, tíz-tizenöt ezres gyülekezet volt, ez nagy gyülekezet volt abban az időben. A felesége tudta, hogy ne menjen akkor el. Mondta a feleség utólag, hogy elmondta a feleségének is, hogy most nem kellene mennem. Úgy érezte. A gép leállt a levegőben, túlsúlyos volt. Egy magángép volt, és túlsúlyos volt. Sajnos ez a gép lezuhant, és ő meghalt. Tudta pedig.

Tehát az embernek az életét mentheti meg, ha ezeket a figyelmeztetéseket pontosan követi. Az illető még az üzleti világban is forgott. Kell, hogy az ember figyelje ezt. Az országban túl sok autóbaleset van, az emberek nyugtalanok, sietnek, nem várják meg, míg a nagy forgalom lemegy, nekik akkor kell indulni. Régebben nem láttam, hogy ennyire dudáltak volna egymásnak, most nyomkodják a dudát is.

Nyugtalanság, türelmetlenség, tolerancia nélküliség van az utakon, úgyhogy nagyon kell figyelni, hogy defenzív [védekező] módon vezessetek, ha egy mód van rá. Ezt ki lehet fejleszteni.

A gyülekezetből sajnos szolgálókat is vesztettünk így el, hogy közlekedési balesetnek az áldozatai lettek. Tudtam, hogy fel kellett volna, hogy hívjam őket, hogy más útvonalon menjenek. Tehát a figyelmeztetések, komolyan kell venni ezeket, ezek bennünk vannak.

Tehát, ha a belső emberrel kapcsolatba kerül az ember… A belső ember és a külső ember, nagyon sok tanítás van erről. II. Korinthus 4/16 Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.

Tehát van egy belső emberünk, növekszik, és egyre nagyobbá tudsz lenni, ha az Igével táplálod. Ha olvasod az Írást, abból az Igéből, amit épp olvasol, abból is képes megszólalni, mert az Ige él. Csak ki kell nyitni a Bibliánkat.

Isten sokféleképpen tud szólni, a Biblia az élő dolog. Néha olyan dologban fog megszólalni, az, amit éppen olvasol, nem is kapcsolódik ahhoz. Tehát élő olvasmány. Az én beszédem Szellem és élet, mondja az Írás, amelyeket én beszélek néktek.

Tehát az Úrban vagyunk, és azt hiszem, hogy az Úr meg van elégedve azzal, ami itt az Úrnak a birtokában áll. Az Úr hozta ezt most fel. Az igazi valóm, az a belső ember. Az az új teremtmény.

II. Korinthus 5/17 Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.

Amikor evangelizálunk, akkor a szívekbe impartálásra [beültetésre] kerül ez az új élet, Istennek élete az ember szellemébe kerül ez. Tehát mi ebben a megvallásban vezetjük fel őket erre az örök életre, és új teremtéssé válik az illető, és meg kell találnia magát az illetőnek, hogy ki is most, ez az új teremtés, hogy ki Őbenne?

Amikor még csak megszületünk, akkor népiosz, vagyis csak csecsemők vagyunk. A János I. levelében, a gyermekek, a fiacskák, és az atyák, három korosztály van felsorolva. És ez szellemi növekedés által jön.

Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai, ez a felnőtt korban lévő fiak, nem gyermek, ez a „haiosz” szó, a teljes felnőtt korban lévőkre vonatkozik, már valóban a Szellem tudja őket vezérelni, mert meghallja. János Evangéliumában Jézusra, mint Úrra használja az Ige ezt a haiosz szót.

Istennek a fiai, és gyermeknek lenni, különböző szavak a görögben is. Bizony fel kell növekedni.

A Galata levélben 4/1 Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, vagyis gyermek, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek,

/2/ Hanem gyámok és gondviselők alatt van, az atyától rendelt ideig.

/3/ Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, - ez a népiosz szó - a világ elemei alá voltunk vetve, szolgaként. Vagyis, amikor csecsemő keresztények vagyunk, akkor a világ kötéseiben vagyunk,

/4/ Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett.

/5/ Hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot.

/6/ Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét, Nem vagy többé szolga, hanem fiú, ez a haiosz - ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

És az egész teremtett világ, Isten fiainak megjelenésére vár, mondja a Róma levél 8/19-ben az Ige.

Ausztráliában elég rég esős időjárás van, és most már kitisztult, most az ördög az újabb gonoszságaival ciklonokat akar, és ezeket is el kell, hogy vigye másfelé, mert most egy bizonyos ideig nem kell nekik újabb csapadék. Úgy gondoltam, hogy ennyi idő óta már csak akadt volna egy felnőtt korú hívő, egy haiosz, aki hatalmat vesz.

Harminc évvel ezelőtt ott voltam, mikor leszállt a gépem harminc évvel ezelőtt, az egyik ciklon a partok felé közeledett, és amikor a partokhoz ért mi történt? Elfordult, irányt változtatott, és visszament a tengerre. Nyíl egyenesen kiment a vizekre.

Tegnap felépítettük a védelmi falakat – imakonferencia volt. Isten fiainak megjelenését sóvárogva várja a teremtett világ, az életünk minden területén. Ha az ember nem gyakorolja a hatalmát, ha jönnek a bajok, akkor nem tudunk védekezni, addigra fel kell növeszteni a hitünket, a hatalmunkat, míg oda kerülünk.

Tehát az átlag hívőknek óriási erő áll rendelkezésükre, a gyógyulás tekintetében. Hallelúja! 

 

A más bibliafordításokat a bal oldali margón függőleges vonallal jelezzük.

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL