2012.02.09. 

A LELKIISMERETÜNK TESZ BIZONYSÁGOT

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. február 05.

 

Nagyon erőteljes tanítás a mai, a lelkiismeretünkről tanítunk tovább. Az Úr segítségét kérjük ahhoz, hogy egybeszerkessze ezt a tanítást, és meg is teszi, ha megkérjük. A tiszta lelkiismeretünkről, vagy másként a fedhetetlen lelkiismeretünkről szólunk ma.

Ebből fogjuk megérteni, hogy miként járhatunk Isten kegyelmében a törvény nélkül, mivel Isten az Ő rendelkezéseit a szellemünkbe, a szívünkbe helyezte el, és a szellemünknek a hangja a lelkiismeretünk.

Ezért mindannyiunknak tisztán kell tartanunk a lelkiismeretünket, és ez mindannyiunk számára mást és mást jelenthet. Hiszen a növekedésünk különböző szintjein állhatunk, és a lelkiismeretünk az, ami kommunikációban áll Istennel.

Van időnk bőven, nem fogjuk elsietni a mai tanítást, hanem bőségesen időt szánunk rá, hogy megemésszük és nagyon sok mindent szeretnénk ma elmondani, és nem akarjuk, hogy rátok nehezedjen, amit hallotok, hanem, hogy az igák megtörjenek általa.

Tehát, fontos, hogy megértsétek a mai üzenetet. A jövőre vonatkozó impulzusok, amiket Isten szól nekünk, nagyon halványan, könnyedén, vagyis mint egy buborék jönnek fel bennünk, amiket el kell kapnunk. Kezdjük az Igével a tanítást:

Apostolok cselekedetei 24/16 Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.

Pál ebben gyakorolja magát, ebben teszi meg az erőfeszítéseit, hogy botránkozás nélkül való és tiszta lelkiismerettel állhasson Isten és ember előtt. Ugyanis a lelkiismeretünk nagyon sok mindennel összekapcsolódik, kulcs ahhoz, hogy csodák történjenek az életünkben.

Mit mondott Jézus édesanyja a többieknek? Amit csak mond, azt megtegyétek! Ennél nem bonyolultabbak a csodák az életünkben. Amit az Úr mond, azt meg kell tenni! Ez viszont azt hozza magával, hogy tőle kell hallanunk. Nem fogunk bátorsággal cselekedni, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy valóban Tőle hallottunk.

A zavartság nagyrészt abból jön, hogy az emberek nem biztosak benne, hogy valóban tőle hallottak, vagy esetleg mégsem az Úr volt. Az Úr szólt vajon, vagy esetleg belőlem fakadt, vagy az ördögtől volt, amit hallottam?

Emlékszem arra, hogy amikor kiléptem a misszionáriusi szolgálatomba, az egyik társam megkérdezte, hogy biztos vagy abban, hogy az Úr szólt hozzád? Ez a bizonytalanság, ez a süketség, hogy nem tudjuk honnan hallottunk, erőteljesebb formában mind ide köthető vissza, hogy a lelkiismeretünk nem engedi, hogy halljunk.

Tehát egy tiszta, szeplőtlen, makulátlan lelkiismeretünknek kell lenni ahhoz, hogy tisztán hallhassunk Istentől. Ha ez meg lesz, akkor naponta tisztán fogunk hallani Istentől. Ezért, már kicsi korunktól kellett volna, hogy tanítsanak minket, hogy belülre figyeljünk, hogy onnan mit hallunk.

Ha ezt a belső bizonyosságot, ezt a belső hangot, ezt a tanút meghalljuk belül, akkor többé nem fogjuk azt figyelmen kívül hagyni, vagy félretenni az útból. Más szóval, nem fogunk ellentétesen cselekedni, mint ahogy belülről azt hallottuk. Keresztények az egész életüket gyülekezetben töltik el, és mégsem tudnak semmit arról, hogy miként kell a szellemük által vezetést venni az életben.

A gyülekezetekben létezik egy olyan felépítmény, hogy cellákban működnek, cellavezetőik, sejtvezetőik vannak, és azok mondják meg, hogy mit tegyenek. Ahelyett, hogy megtanítanák őket, hogy növekedjenek fel szellemben, és tanulják meg, hogy hogyan kell a lelkiismeretük által tiszta vezetést venni.

Amikor a keresztények végül is kudarcokba, sikertelenségekbe kerülnek, kudarcokat vallanak, akkor utólag mindig halljuk a szájukból, hogy tudtam, ezt a dolgot nem lett volna szabad megcselekednem. Tudtam, hogy nem lett volna szabad velük közösségbe kerülnöm. És itt olvassuk el a következő Igét:

Zsoltár 43/1 Ítélj meg engem, oh Isten! és oltalmazd meg ügyemet az istentelen nemzetség ellen; az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem.

Tehát létezik egy olyan felállás, hogy az ember megteszi a jó megvallásait, és ragaszkodik is ahhoz, mégsem követi azt a belső vezetést, amit onnan vennie kellene. Átgázolnak ezeken a belső útmutatásokon és vezetéseken, mert nem tanították meg őket, hogy miként figyelmezzenek ezekre, és miként kövessék ezeket.

A legtöbb keresztény kárhozatban él a különböző forrásból vett törvények mércéje szerint. Ez az igazság. Leszögeztük már a múltkor is, hogy az nem lehetséges, hogy a hited működjön teljességben, ha kárhozat alatt tartod magad, és minden kárhozatnak a forrása pedig a törvény és a bűn.

Nagyon furcsán hangzik, amikor az emberek először erről hallanak, hogy lehetséges, hogy az én szellemem és a Szent Szellem vezessen engem? Ugyanis az elménknek is van egy hangja, a testünknek is van egy hangja, az érzelmeinknek is van egy hangja, és a szellemünknek is van egy hangja.

Az emberek legtöbbször a fizikai világra, a testükre, az érveléseikre, és az intellektuális eszmefuttatásaikra hagyatkoznak leginkább, és így hozzák meg a világban leggyakrabban a döntéseiket. A legtöbb keresztény tehát pontosan úgy teszi, mint a világban a még nem üdvözültek teszik.

Mi azonban, akik újjászületettek vagyunk, nem vagyunk lekorlátozva csupán csak arra, amit látunk, amit hallunk, ami az elménkben zajlik, tehát a külvilágnak az érzékeléseire, mert van bennünk Valaki, aki mindenről tud mindent. Ő soha nem veszítette el a fonalat, hogy melyik a helyes irány, merre kellene mennünk, és mit kellene csinálnunk.

Tehát nem Isten az, aki próbálja megtalálni számunkra az utat, hogy mit kellene tennünk. Nem hallasz a Szent Szellemtől olyat, hogy várj egy kicsit és megkeresem, hogy melyik a helyes út a számodra. Megvan nála a válasz, mielőtt te ráébredsz a szükségére, hogy szükséged van valami vezetésre, válaszra, mert Ő ismeri a kezdetektől már a végeket.

És az Efézus 1/3 szerint tanulhatjuk, hogy – Minden szellemi áldással megáldott már minket a Krisztus Jézusban. Tehát ez bennünk van. Az Ige pedig tudjuk, hogy egy mag az életünkben, ahogy tanítja a Róma levélben, hogy közel van hozzád az Ige, a te szádban, és a szívedben van, vagyis a hitnek a beszéde, amelyet mi hirdetünk.

A jó hír, hogy nem kell mindent magunknak kigondolnunk és kitalálnunk, és megtalálnunk, meg kell tanulnunk folyamodni ahhoz, akinél vannak a válaszok, hogy mit tegyünk.

Példabeszédek 3/5 tanít minket, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

Természetesen az értelmünket, az elménket használhatjuk arra, hogy egy bizonyos helyzettel kapcsolatban a rendelkezésre álló információkat összegyűjtsük, csak ne ez legyen az alapja annak, amikor meghozzuk a döntéseinket. Hanem az alapján kell majd cselekednünk, amit felülről veszünk, és ebbe be kell vonnunk a lelkiismeretünk hangját.

A lelkiismeretünk pedig nem más, mint a szellemünk hangja. Az elménk az gondolkodik, a szellemünk azonban összeköttetésben van Istennel. Isten a szellemünkön keresztül [és nem a testünkkel vagy a lelkünk területén levő elménkkel] fog velünk kommunikálni.

Róma 8/14 Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Mind a két nemre vonatkozik, hogy ők Isten fiai. És ők belülről kellene, hogy vezetést vegyenek, az újonnan született szellemüktől. És ez jelenti azt is, hogy nem a szükségeink kellene, hogy vezéreljenek minket a döntéseinkben, vagy nem a külső követelmények, vagy egy kényszer, vagy egy nyomás, kellene, hogy erőltessen minket a döntéseinkben, vagy akár lehetőségek.

Az én idősebbik fiamnak a munkahelye most megszűnt, és nagyon távol van az otthonától. Azt a tanácsot adtam neki, hogy ne a munkahelyi lehetőségek vezessék őt ezentúl, hanem menjen vissza az otthonába, Texasba – mert megkérdezett, hogy most mit tegyen.

Megint sokan másokat, az árak vezetnek, úgy döntenek, hogy mit vesznek meg, hogy melyik tétel, melyik áru az olcsóbb. Ha megengeded, hogy ez vezessen téged, akkor nem vagy nyitva arra, hogy az Úr vezetéseit meghald.

Lehet, hogy az Úr valami új dologra vezetne el téged, és döbbenettel állnál annak az ára előtt is a végén. Lehet, hogy az Úr eléd teszi majd harmad árban, annak, mint amit te gondoltál. Ha hitben vagyunk, Isten nagyon jó üzleteket dolgoz ki nekünk, ha hitben vagyunk. Maradj hitben, legyél nyitva és halld meg, mi az, amit Ő mutat majd neked.

Nem fogod soha megtalálni azt, ha nem terjeszted ki rá a hitedet. Ha megengeded, hogy külsőség alapján vedd a vezetéseket, akkor nagyon sok áldásból egyszerűen ki leszel rabolva, mert Istennek a gyermekei nem külső tényezők által kell, hogy meghozzák a döntéseiket, hanem belülről kell, hogy vegyék azt.

Isten ugyanis így rendelte, ha a külsőkre hagyatkozunk, akkor nagyon sok bajba keveredhetünk általa. Ahhoz kell elmennünk tanácsadásra, aki soha nem tévedett még semmiben, Ő Jézus.

Róma 8/16 Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Ő maga, együtt bizonyságot tesz, nem az elménkkel, hanem a szellemünkkel, mert szellemi lények vagyunk. Ha ez tudatosul bennünk, hogy szellemi lények vagyunk, akkor az is tudatosul bennünk, hogy örökkön örökké élünk, vagyis nyugodtan lazuljatok el. Mert ha kiköltözünk ebből a testből, akkor az Úrhoz költözünk, és tovább élünk.

Tehát ez a szó, hogy bizonyságot tesz, ez azt jelenti, hogy arról tesz bizonyosságot, vagy arról szól, amit látunk, hallunk, vagy tudunk. Olyasmi szó ez, mint amikor a bíróságra megyünk, s nem a pletykákat akarják hallani, hogy mit szólsz, vagy gondolsz, hanem a tényeket akarják hallani. Ha tényleg láttad, tényleg hallottad azt, valóságos tanú vagy, akkor arról bizonyságot tehetsz.

Tehát a tanú, bizonyságot tesz arról, amit látott, hallott, vagy tud, amivel tisztában van, amiről ismerete van. Ezt teszi nekünk a Szent Szellem Isten dolgairól! Bizonyságot tesz nekünk Isten dolgairól.

Másrészt maga az Úr hív el minket arra, hogy mi az Ő bizonyságtevői legyünk. Ha nem volt vele soha közösséged, ha nincs vele kijelentés-kapcsolatod, akkor nem leszel képes arra, hogy róla, vagy az Ő dolgairól bizonyságot tegyél.

De ha ismered Őt, ha van vele kapcsolatod, közösséged, ha már tudod, hogy Ő kifizette a számláidat, eltörölte az adóságaidat, vagy meggyógyított téged, akkor képes vagy ezekről bizonyságot tenni, hogy Ő ezeket cselekedte.

Mert ott voltam akkor, amikor Ő engem üdvözített, ott voltam akkor, amikor Ő engem betöltött a Szent Szellemmel. Nem bizonyíthatod be nekem, hogy én nem voltam ott, mert ott voltam, vagyis én ezeket megtapasztaltam és ezeknek én tanúbizonyság tevői vagyok. Én tanúbizonyság tevője vagyok annak, hogy Jézus az én üdvözítőm, megváltóm, az én Szent Szellemben való megkeresztelőm, és Ő az én mindenem.

És tanúbizonyság tevője vagyok annak, hogy Ő a csodatévő, Ő a gyógyító, Ő az életet adó, Ő az örökkön, örökké élő, én erről bizonyságot tudok tenni, és hogy Ő megáldott minket mindezekkel. Jézust egy helyen így nevezi az Írás, és az igaz tanúbizonyság. Miért jött Jézus? Az egyik feladata az volt, hogy bizonyságot tegyen az igazságról.

Mózes V. 17/6 Két vagy három tanú szavára, halállal lakoljon a halálra való, de egy tanú szavára meg ne haljon.

Ezek Istennek a törvényben adott igazságos alappillérei. Ha csak egy tanú van az illető bűncselekedetére, az nem elegendő, nem lakolhat halállal. Egy tanú bizonysága nem elegendő nem lehet elfogadni.

Mózes V. 19/15 Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt, akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára, vagy három tanú szavára álljon meg az a dolog.

Újra olvassuk, hogy egy tanúbizonyság nem elegendő. Ez az Ószövetség alaptana. Nézzük meg az Újszövetségünket.

Korinthus II. 13/1 Ezúttal harmadszor megyek hozzátok: két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog.

Vonatkozik ez akkor a mára? Nagyon szeretem itt a 10-es verset, ezt hozzá kell olvasnunk.

10. Azért írom ezeket távollétemben, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem ama hatalom szerint, amelyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra.

Azért olvastam el itt ezt a 10-es verset, hogy ma azokon az alapgondolatokon, amelyeken keresztülrágjuk magunkat, nem a romlásunkra lesz, hanem az épülésünkre, ha ezt megértjük, mert ma nagyon sok mindent fogtok hallani.

János 8/12 Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Ha összezavartságban vagy, depressziós vagy, akkor a sötétségben vagy. Ki az, aki a világosságban jár? Azok, akik Jézust követik. Azt hiszem, hogy egy bölcs tanácsot tudok adni, ha a dzsungelnek a legmélyén vagy, a sötétség kellős közepén, és van egy vezetőd, akinél van egy lámpás, és ő az egyedüli fényforrás, akkor legjobban teszed, ha őutána fogsz menni, őt követed. Főleg akkor, ha hallod, hogy az oroszlánok ordítanak a közelben.

És írja a Zsoltáros, hogy az én lelkem keményen kívánja, és követi az Urat. Olyan szorosan követed, hogy ha Ő megáll, akkor beleütöd a hátába az orrodat! Ha viszont azt mondod, hogy ugyan már, én függetleníteni akarom magamat, én arra megyek, amerre akarok, és azt teszem, amit akarok… De meg kell értened, hogy Nála van a fényforrás.

Mondhatod, hogy én a saját útjaimat akarom… Akkor lehet, hogy rólad soha többet nem hallunk, a temetéseden elhangzik majd, hogy ő a saját útjait követte. De ha bölcs vagy, akkor a fényforrást, a világosságot követed. Ez a világosság – Jézus!

Jézus azt is mondta, hogy én küldök egy másik Vigasztalót, és Ő veletek marad mindörökké. A farizeusok így válaszoltak neki:

13. Mondának azért néki a farizeusok: Te magadról teszel bizonyságot; a te bizonyságtételed nem igaz.

Miért mondhatták ezt neki a farizeusok? Azért, mert a törvényt tanulták, és ismerték, hogy az egy tanúbizonyság tevő nem áll meg önmagában, nem számít. Jézus azonban megválaszolta őket.

14. Felele Jézus és monda nékik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok, honnan jövök és hová megyek.

15. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.

16. De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem.  

17. A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.

18. Én vagyok, aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem.

Jézus is mondta, hogy a két tanúbizonyság tevő bizonysága áll meg. Ímé ez én és az Atya, és az Atya tesz rólam tanúbizonyságot, úgy, hogy meg van a kettő. És a farizeusok erre nagyon izgatottá váltak, bizonyos vagyok benne.

János I. 5/5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!

6. Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Szellem az, aki bizonyságot tesz, mert a Szellem az igazság.

Ekkor értettem azt meg, hogy ott volt a két bizonyságtevő akkor is, amikor Jézust dárdával átszúrták, ez a János 19/34-es vers ahol írja, hogy egy a vitézek közül dárdával döfte meg az oldalát, és azonnal vér és víz jött ki belőle. Tovább folytatja a:

János I. 5/7 Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben: az Atya, az Ige és a Szent Szellem; és ez a három egy.

Ezek a mennybéli bizonyságtevők, a mennyben.

8. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön: a Szellem, a víz és a vér; és ez a három is egy.

Tehát a bizonyságtevők a földön, mint látjátok, a víz és a vér, és ezért hoztam a János 19-ből az előbb, hogy láthassátok tisztán, hogy ők bizonyságtevők.

9. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az Ő Fiáról.

10. Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette Őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tett az Ő Fiáról.

A Fiúnak bizonyságtétele van önmagában. Visszakanyarodván a Róma 8/16-ra – „Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Vagyis a görög szó itt a teknon. Ha Isten Szelleme bizonyságot tesz a szellemünkben arról, hogy az Ő gyermekei vagyunk, akkor bármi másról is így tesz bizonyságot a szívünkben.

Ha hozol egy egyezséget, hogy te egyetértesz azzal, és én írjam alá, én is értsek vele egyet, és én nem írom alá… Ha nem írom alá, akkor abból meg fogod tudni, hogy én nem vagyok abban veled egyezségben.

Ugyanez meg lehet egy másik helyzetben. Te magad a saját dolgait végzed, a saját magad bizonysága vagy, de én csak két tanúbizonyság alapján teszek bármit is. Saját magam bizonyságtétele alapján semmit nem teszek.

Mondja az Írás, hogy „menjetek széles e világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek”! Honnan tudom azonban meg, hogy merre kell mennem e széles-e világban? Kérdezték már tőlem, hogy miért vagyok Budapesten? Miért nem vagyok pl. Bécsben? Ez az a bizonyság, amikor Isten elrendel egy helyet neked.

Előjöhetsz egy óriási tervvel, hogy ezt, meg ezt teszed, de le kell azonban ülnöd, és meg kell várni azt a másik bizonyságtevőt. Belül kell meghallani, hogy Ő mit mond. Lehet, hogy ez időbe telik, és ha azt a bizonyságot nem kapod meg, akkor vesd el. Ejtsd el azt a dolgot. Sok mindent próbálunk magunk elvégezni, de ha nincs meg az a második bizonyságtevés hozzá, akkor felejtsd el.

Itt jön be a versenyhelyzet, amikor az értelmünk, a logikánk, a különböző külső feltételek diktálnának nekünk. Ha ezek alapján lépsz, akkor egyszemélyes tanúbizonyság tevéssel működsz az életedben. De mi nem így működünk, mi két tanú bizonyságtevéssel megyünk előre. És így leszünk sikeresek mindenben. Hallelúja! Ugye értitek ezt?

Egy másik tématerület következik, nagyon sok minden hangzik még ma el. De mindez a kegyelem témakörében hangzik el, mert ahhoz, hogy Isten teljes kegyelmében ki tudjunk bontakozni, meg kell tanulnunk a lelkiismeretünk hangjára támaszkodni, azt követni. És itt fogjuk felvenni a…

Róma 2/14 Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincs, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük: 

Róma 2/13 Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik.

Vagyis ha a törvény szerint akarsz járni, az egész törvényt meg kell tartani. Nekünk, pogányoknak nem volt törvényünk, de mégis volt törvényünk, mert a saját magunkban lévő dolgok voltak bennünk, mint törvény. Így mondja a:

Róma 2/15 Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe; egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. 

Így működünk, a lelkiismeretünket követvén, a törvény nélkül. Ábrahám törvény nélkül volt az Úrnak barátja, a lelkiismeretét követte, hogy mit tegyen. Tizedfizető volt, nem volt törvényben leírva, honnan vette ezt? A Szellemtől vette, abban az időben.

Itt van egy nagyon fontos gondolat, amit szeretném, ha megértenél. Ha az emberek nem hallgatnak a saját lelkiismeretükre, akkor rád sem fognak hallgatni!

És itt egy másik tanítást fogunk befűzni ebbe, amit eddig hallottatok, de az egész nagyon kerek lesz, egybeszerkesztődik az egész, összeáll a kép. A Titus levelére megyünk:

Titus 1/15 Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük.

És arra a témakörre fogunk rátérni, hogy hogyan tudjuk megfertőztetni a saját lelkiismeretünket. Most lehet, hogy értetlenül néztek rám, de a végére fogjátok látni.

Titus 3/7 Hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

8. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket megerősítsd, hogy igyekezzenek, jó cselekedetekkel elöl járni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek.

9. A balgatag vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodást és a törvény felől való harcokat azonban kerüld, mert haszontalanok és hiábavalók.

Ugye olvastuk a Róma 6-ban, hogy a bűn tirajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Fontos a…

10. A szakadást szító embert egy vagy két intés után kerüld;

Tehát, aki vitákat akar folytatni a törvényről, és általa szakadásokat hoz. Hiszen nem vagyunk a törvény alá rekesztve, egyszerűen egy-két intés után vedd figyelmen kívül, ne figyelj rá, hogy mit mond.

Mert ezek az emberek, akik erről vitáznak, nem figyelnek a saját lelkiismeretükre. Ezért nem fognak rád sem figyelmezni, hogy mit mondasz, nyugodtan hagyd figyelmen kívül, hanyagold el őket, hagy hallják meg majd ők a saját lelkiismeretüket.

Ugyanis a törvény alatt nem kell, hogy az ember figyelje a saját lelkiismeretét, kárhozat alatt vannak, és bűntudatban élnek. A vége felé akartam ezt jobban kibontani, de már most hangsúlyozom, hogy ebbe az irányba haladunk. Nagyon fontos itt a…

11. Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.

Vagyis az emberek a törvény alatt, saját magukat kárhoztatják, ahogy írja, hogy önmagukat is kárhoztatják.

El szeretném itt mondani, hogy mi nem vagyunk semmilyen törvény alatt, hiszen minden törvény, Isten természete és törvényei a szívünkbe kerültek, és meg kell tanulnunk követni Őt, az Ő lelkiismeretének hangját, az Ő bizonyságát felvenni.

Az elveszettek, a pogányok törvény nélkül valók voltak a világban. Ha ők képesek erre, hogy a saját lelkiismeretüket kövessék, akkor mi is képesek vagyunk. Minden, ami te vagy, az beléd lett teremtve. Meg kell hallani saját magadat, és ki kell lépned a kárhoztatás alól.

Korinthus II. 1/12 Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig köztetek.

13/10 Azért írom ezeket távollétemben, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem ama hatalom szerint, amelyet az Úr adott nékem építésre, és nem rontásra.

Róma 9/1 Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által,

Vagyis az Igének nem csak hallgatói kell, hogy legyünk, hanem cselekvői. Része kell, hogy legyél annak a munkának, ahová téged Isten behelyezett, és azokkal kell együtt maradnod, akikkel Isten téged egybeszerkesztett, máskülönben nem fogod megkapni azt, amit Isten számodra rendelt.

 Mi a Krisztusnak egy helyi Teste vagyunk, és Isten sok mindent elvégez a Testén keresztül. Ha elkülöníted magad Krisztus Testének a helyi gyülekezet testétől, akkor elszakítottad magad a Szellem ellátásának folyásáról.

A Gyülekezet pedig emberekből áll, vagyis a lényege, hogy te egybe vagy szerkesztve bizonyos emberekkel, és ott kell maradnod azon a szálon, és akkor ott képes vagy együtt elvégezni bizonyos dolgokat, azzal a Testtel. Ott vannak azok a kenetek, és ott vannak azok a kegyelmek, amelyeket így meg tudsz szerezni.

Az ördög pedig azt keresi, hogy hogyan tudna szétszakasztani benneteket, de együtt azonban képesek vagyunk elvégezni a feladatokat. Nincs itt az ideje annak, hogy megsértődjünk, hogy szakadásokat szítsunk, hanem tiszta lelkiismerettel meg kell hallanunk, mi a dolgunk, és azt elvégezni.

Pál mondja, hogy ő mit tesz a testével…

Korinthus I. 9/27 Hanem alávetem a testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Vagyis a testünknek a hangjait is alávetettségben kell tartani. Az elménknek a hangját is alávetettségekben kell tartani, az érveléseket, a különböző logikai gondolatmenetek és a gondolatok összességét. Az érzelmeinknek, a lelkünkből fakadó érzelmeknek is van egy hangja. És a szellemünknek is van egy hangja, ez a lelkiismeretünk hangja.

Isten Szelleme a mi szellemünkön keresztül kommunikál velünk. Ezért meg kell tanulnunk meghallani Isten Szellemét a szellemünkben és akkor leszünk képesek követni Isten vezetéseit.

Magadat ki tudod képezni arra, hogy azonnali választ adj mindig Istennek a közléseire. Annyira kiválóságra fejlesztheted ki magadat, hogy még gondolkodnod sem kell majd rajta. Mert Isten fiainak meg kell tanulni figyelmezni Isten Szellemének hangjára.

A lelkiismeretünket tisztán kell tartani ahhoz, hogy meghallhassuk, hogy Isten Szelleme miket ad át nekünk. Istentől hallani ez a legfontosabb része az életünknek.

Timótheusz I. 4/1 A Szellem pedig nyíltan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén.

Az, hogy elszakadtak, vagy eltávolodtak a hittől, az azt jelenti, hogy egy időben, hitben jártak, és azután eltávoztak tőle.

2. Hazug beszédűek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. 

Lelkiismeret az egy valós hang? A lelkiismeretünk lehet egy bizonyos állapotban, vagy egy másikban? A megbélyegzett lelkiismeret egy nagyon rossz állapota a lelkiismeretnek. Miként lesz egy lelkiismeret így megégetve egy bélyeggel? Képmutatások, és hazug beszédek által.

A képmutatás egy bizonyos formája annak, amikor hazugságokat szólunk, amikor nem az őszinte önmagunkat hozzuk, a hazugságoknak az a fajtája, amely megtévesztést hoz magával, és ez ördögi. Az igazság, az igaz szólás az, ami Isten felé vezet minket.

Az Írásból megtudod, hogy van valami, ami Isten számára lehetetlen, Isten számára lehetetlen, hogy hazugságot szóljon. Vagyis a hazugság szöges ellentétje Isten tulajdonságainak, mert Ő az igazság, és Ő az igazságot szólja. Tehát van valami, ami lehetetlen a Mindenható számára, amit nem képes megcselekedni, nem képes hazugságot szólni. Azért fontos ez számunkra, mert az igaz pedig hitből él.

Nem vagyunk képesek a hitünket kiépíteni valakiben, aki hazudott nekünk. Ha Isten számára lenne valami kis apró lehetőség is, hogy valaha is képes lett volna hazudni, akkor nem lenne képességünk arra, hogy a hitünket kiépítsük az Ő szavában. Mert a lelkünk biztos horgonya az, hogy tudjuk, hogy Isten nem képes hazugságra.

Ha Isten mondott neked valaha valamit, akkor tudnod kell, hogy az az igazság, és mindig is az igazság marad. Az örökkévalóság vesz alapot ezen az igazságon. Isten soha senkit nem ihletett meg arra, hogy hazugságot szóljon, és Istentől a legtávolabb áll az, hogy téged arra indítson, hogy hazugságot szólj.

Ha ez mélyen beléd kerül, akkor az ördögnek nagyon nagy nehézségekbe kerül, hogy rávegyen téged valaha arra, hogy hazugságot szóljál. Mondhatod, hogy imádkoztam, és Isten ezt és ezt mondta, hogy mondjam nekik. Isten azt nem mondta neked. Mert Isten nem vesz részt semmilyen megtévesztésben, mert az Ő jellemvonásaiban nincs jelen a megtévesztés.

Máté 24/4 És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,

Jézus figyelmeztet bennünket itt. Amikor valaki elhitet, vagy megtéveszt téged, az azt jelenti, hogy meggyőzött téged valamiről, hogy elhiggyed, hogy az az igazság, pedig az hazugság volt. Ha így megtévesztett téged, akkor te nem tudod arról a dologról, hogy az a hazugság.

Úgy fogsz hinni arról a dologról, hogy az az igazság, pedig nem az az igazság. És ha így hazugságokban hiszel, azt már nem lehet helyrehozni. Így az emberek próbálnak dolgokat helyrehozni, pedig nem is az a probléma. Elkezdenek átkokat kiűzni, elkezdenek démonokat űzni, és így tovább.

Az igazságnak van meg az ereje arra, hogy téged szabaddá tegyen. Jézus azt mondta, hogy „én vagyok az út, az igazság, és az élet”. És az Ige az igazság. Az Ige, az igazság tett engem szabaddá. És a Szent Szellem pedig az igazság Szelleme, és a Szent Szellem engem szabaddá tett.

Itt nyolc igehelyet is felsorolhatnánk, amelyek arról szólnak, hogy meg ne tévesszétek magatokat, meg ne csalattassatok, senki el ne hitessen titeket. I. Korinthus 3/18, I. Korinthus 6/9, 15,33, Galata 6/7 Ne tévelyegjetek. Efézus 5/6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel. II. Thessalonika 2/3 Ne hogy valaki megtévesszen titeket valami módon, mondja ott az Ige.

Nagy veszélye van ennek, és nagyon óvatosnak kell lennünk itt, mert ha elkezdünk hinni valamiben, ami nem az igazság, hanem a hazugság, akkor a sötétség felé mentünk. Pl. elkezded hinni, hogy valaki nem kedvel téged, habár az illetőnek semmi baja veled, az illető igenis kedvel téged. Elkezded gondolni azokról, hogy ők jelentik a problémának az alapját, a magját, közben te vagy a probléma magadban.

A gond ezzel, hogy elkezdünk a hazugságnak hinni, mintha az lenne az igazság és így tévelyeghetünk akár 40 évig. Így egy megkeseredett, kiüresedett, kiégett személlyé válhatunk. És elkezdünk másokat okolni és másokat számon kérni, hogy az illetőnek ezt kellett volna, hogy tegye számomra, meg azt kellett volna, hogy megtegye nekem. Nekem semmit nem segítettek, semmit nem tettek az én érdekemben.

Megint csak hazugságokban hiszel. Képmutatásokban vagy, és ilyenkor a lelkiismereted elpecsételődik. Érzéketlenné válik a lelkiismereted, és az a veszélye ennek, hogy nem fogsz hallani Istentől.

Mondja egy másik fordítás a Timótheus I. 4/1-ben…

Akik elhagyják a hitet, és megtévesztő szellemeket kezdenek követni, és olyan dolgokat, amelyeket démonok tanítanak nekik, ilyen tanítások által jönnek elő a képmutatók és a hazugok.

Nagyon súlyos fordítás. Tehát bárki is szól valamit, a lelkiismeretünk által van motiválva, amit mond, legyen az bárki. Vagy a Szent Szellem ihlette azt, ami az igazság forrásából jön, és az igazságot szólod, vagy az illetőt egy gonosz szellem ihleti meg, vagy készteti arra, hogy szólja azt, amit szól.

Vannak vallásos gonosz szellemek. Nem sátánistákról beszélek, hanem olyanokról, akik gyülekezetekbe járnak, hívőknek vallják magukat, és az ördög tanait tanítják nekik. A pulpitusokról jönnek le ezek a tanítások, olyan helyekről, ahol az Úr Jézus Krisztust kellene képviselni.

Az I. Timótheusz 4/2 verset az Amplified, a Bővített fordítás szerint olvassuk most el.   

Hazugok képmutatása, és elbizakodottsága, beképzeltsége által, akiknek a lelkiismeretére bélyeg süttetett, vagyis ki van égetve.

Kiégettetett a lelkiismeretük. Mi történik akkor, ha pl. a testünknek egy része megég? Ha megbélyegzik? Milyen hatással lesz az ránk? Tudsz vele utána jól érzékelni? Nem leszel képes érzékelni vele, mert kiéget az a rész. [A beforrt seb, a varr érzéketlen.] Nem tudsz érzékelni vele.

Egy másik fordítás szerint: az ilyen kiéget lelkiismeret egy halott lelkiismeret, lelkiismeretük minden érzékelést, minden érzést elvesztett.

A tanítók hazugságot szólnak, és egyáltalán nem zavarja őket ebben a lelkiismeretük. Ha egy újonnan született hívő egy hazugságot szól, akkor a lelkiismerete, vagyis a szíve megostorozza őt. Más szóval, ha a lelkiismereted tisztán tartod, és szólsz egy hazugságot, azonnal fog jelezni a szíved, a lelkiismereted egy ostorcsapással.

Amikor a mozi-helyiségünket az egyik teremből kialakítottuk, én ugyanis szeretem a cowboy filmeket, de az igazság úgy áll, hogy az Úr nem akarja, hogy cowboy filmeket nézzek. Utána egész nap azokon a képeken fogok gondolkodni.

Ennek ellenére bementem és néztem az egyiket egy kis ideig, utána azt hittem, hogy terhes lettem. Nem tudtam, hogy jöjjek ki belőle, pedig szeretem a cowboy filmeket, de a szellemem nem engedi már meg nekem. A szellemem azt mondta, hogy most hagyd abba, ne nézd tovább, gyere ki innen.

Vagy más – ha a lelkiismereted vádol téged abban a dologban, és elkezded magad mentegetni. De mentegetőzni sem szabad, mert akkor elkezdesz hazug érveket hozni, hogy miért is. Nem akartam igazán azt mondani, stb. Vagyis a lelkiismeretedet szabadon, tisztán kell tartanod, mert igenis akarod, hogy a hited működjön.

Látod-e most már, hogy miért van az, hogy oly sok ember tiszta süketségben van? Mert elhanyagolják, hogy mit mond a lelkiismeretük. Az ördög pedig azt fogja mondani, hogy nyugodtan menj csak tovább, nem olyan nagy dolog ez. Pedig belül tudod, hogy az a dolog nem helyes. És utána elkezdesz keresni egy kapaszkodót, elkezdesz hinni egy hazugságban.  

Akkor a hazugság atyja készen áll, hogy bejöjjön az életedbe és azt mondja, hogy: – Ó, Isten megbocsátott neked, csak valld meg, majd elfelejti Isten, mintha nem is tetted volna. A szíved Isten előtt akkor is igaz.

Három hét múlva még mindig fog a lelkiismereted zavarni abban a dologban, de ha tovább mész benne, és nem igazítod ki magad, a lelkiismereted már nem fog szólni neked, és a következő lépés az lesz, hogy nem fogsz hallani Istentől.

A jó része ennek, hogy egy gyógyulást munkáló, csodatévő Istenünk van! Ha évekig így mész, hogy a lelkiismereted mindig leoltod, és nem figyelsz rá, akkor az évek során olyan süketté válsz, hogy Isten üvölthet neked, süvölthet neked, akkor sem fogja meghallani a lelkiismereted. És a végén eljutsz oda, hogy a végén már simán kibírod mondani a legnagyobb hazugságokat is, és nem fogja zavarni a lelkiismeretedet.

Képes leszel hamis tanúbizonyságot tenni, Isten ezt nagyon gyűlöli. Ebből bőségesen volt nekünk is részünk. Azt jelenti, hogy az ember háta mögött elmondod ennek is, annak is, lehordod őt a szürke sárba, de nem zavarja a lelkiismeretedet, mert a lelkiismereted teljesen kiégett, és érzéketlenné vált. Megváltozhat azonban, visszajöhet az alapállapotra, ahol lennie kell.

János 10/10 A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Azért tanítok ma erről, mert az emberek mindig gondolkodnak, hogy miért nem hallanak Istentől? Ha ezt a tanítást meghallgatod, ez segítségedre lesz. Folytatjuk a következő Igével:

János 8/44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Tehát olvastuk az előbb, hogy eltévelyednek a helyükről, eltévelyednek az igazságtól, és elhagyják a hitet. Hogyan tudnák elhagyni a hitet, ha csak nem egy ideig benne voltak a hitben.

Ugyanez a helyzet az ördöggel, amikor Isten teremtette, nem ördögnek teremtette. Az igazságban, és a ragyogó világosságban volt részes annak idején, Luciferként. És csak ebben volt része, csak ezt látta, és ezt tapasztalta, a világosságot, és az igazságot.

Nála kezdődött a hazugság, ő szülte a hazugságot, ő a hazugság atyja. Vagyis volt idő, amikor még nem létezett megtévesztés a földön, a világban, minden az igazságból állt. Tehát ez az egyetlen dolog az ördöggel kapcsolatban, a hazugság.

Az emberek pedig odaadják magukat az ördög hazugságaira. Isten azonban odaadta az Ő Igéjét, és Ő nem hazudott. Ahhoz, hogy tiszta lelkiismeretben tudd tartani önmagadat, - ezt csak te magad tudod elvégezni – vigyáznod kell a lelkiismeretedre. Arra is figyelmezni kell, hogy hol tartunk ebben az igazság útjában, milyen ismeretünk van, és mit fogadunk be mellé.

Jönnek hozzám sokan és mondják, hogy mekkora kenetük van, és hogy ők milyen hatalmasan fel vannak kenve. Azért vannak ilyen hazugságokban, mert önmagukat megcsalták ezekkel a hazugságokkal, saját magukat megtévesztették a helyzetükkel kapcsolatban, hogy hol állnak az Úrban. Azzal kapcsolatban, hogy mi a tudásuk, az ismeretük, és a helyzet csak egyre rosszabb és rosszabb lesz.

Egyetlen módon lehet kijönni belőle, ha elismered a hazugságaidat, és leállítod azt. Nincs más út arra, hogy kikászálódj belőle. És amíg ezt nem teszed meg, addig a hited soha nem lesz azon a szinten, ahol lennie kellene. És nem leszel érzékeny, és fogékony a Szent Szellem hangjára.

Tovább mész ezen az úton, és további hamis tanításokat fogsz befogni ezzel a megtévesztett lelkiismerettel, és még távolabb kerülsz az igazságtól. De mi hálát adunk Istennek, hogy mi egy gyógyító Istent szolgálunk. Mindegy, hogy mennyire van kiégetve a lelkiismereted, helyrehozható, és képes ismét Istent szolgálni.

Mindegy, hogy mennyire kérges lett a lelkiismereted, mennyire megkeményedett, újra meglágyulhat, megpuhulhat, és képes Istent szolgálni, képes vagy Őt újra tisztán hallani, és bátorságra vagy képes akkor, mint Ananiás. Mit mondtál Uram? Hová menjek? Tudta hová kell mennie. Tisztán hallott Istentől.

Még szeretnék nektek valamit elmondani. Nagyon sok kijelentés van ebben, amit ma elmondtam, több tanítás is van ebben. Megnézzük egy házasságtörésen kapott asszony történetéből a következőket. Az asszonyt Jézus elé állítják, a törvény szerint meg kellene kövezni, és kísértik Jézust, hogy vajon mit fog mondani? Jézus a bölcsességében így felel.

János 8/7 De mikor szorgalmazva kérdezék Őt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.

8. És újra lehajolván, írt a földre.

Mit tesz itt az Úr? Időt ad arra a vádolóknak, hogy meghallhassák a lelkiismeretüket, amikor az megszólal, és szól hozzájuk. Amikor a törvény felől vitatkoznak és elvetik azt, hagyd, hogy foglalkozzon arról a lelkiismeretük, ne te vitatkozz velük, amikor a törvényről vitatkoznak.

9. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt és az asszony a középen állva.

10. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?

11. Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél!

Az egyetlen, aki képes lett volna kárhozatot szólni az asszonyra, az Jézus volt. A keresztény ítélő-bíráknak a mentalitása, amikor mindent szeretnek megítélni, az nem egy becsületes hozzáállás. Mert a lelkiismerete pontosan tudja, hogy min ment keresztül a másik, s mivel a lelkiismeretének hangja el van nyomva, így a másikat megítéli.

Vagyis a lelkiismeretét félre kell tolnia az útból, és úgy kezdi ítélni a másikat. Úgy is lehetne mondani, hogy ezek a keresztény ítélő-bírák, akik téged oly nagy hangon megítélnek, nem becsületesen teszik azt.

Ahogy Jézus is tette, hogy egy szót nem válaszolt a vádolóknak a vádolásaira. Nekünk is ezt kellene tennünk, amikor ilyen vádló hangokat hallunk, el kellene csendesednünk, és azt kellene tennünk, hogy hagyjuk őket, hagy menjenek el az útjaikra. Hagy szólaljon meg majd a saját lelkiismeretük, és az foglalkozzon majd velük. Az ítélje meg őket, rá kell bízni ezeket.

Sok-sok tanítás van még, lehet, hogy ezt hosszasabban is magyarázhattam volna, és az jobb lett volna, de nagyon sok mindent akarunk még előhozni.

Ha szeretnénk eljutni oda, ahová Isten akarja, hogy ott legyünk, hogy azzá legyünk prédikátor, üzletember, vagy amire az Úr rendelt, akkor tisztán kell hallanod Istentől. Ehhez a lelkiismeretünket tisztán kell tartani.

Azt hiszem nincs köztünk senki, aki életében nem mondott volna egyetlen hazugságot sem. Mentsük fel magunkat, van megbocsátás, és ne kövessük el azt többet, változzunk meg.

Álljunk fel, és mondjuk együtt. – Köszönjük Úr Jézus. Uram én megváltozom, mert én téged szeretnélek követni, mert te vagy a világosság, és te vagy az Ige. És te fogsz engem vezetni, és nem a becstelenség. Az igazságban vezess engem, mert én az igazságot akarom követni. Az én isteni természetemet akarom követni, a lelkiismeretem hangját akarom követni, és kérlek, hogy tisztíts meg engem a szent vér által, és egy új kezdetet adj nekem, hogy a Szent Szellemet követhessem. Hogy a Jézust követhessem, azt a bizonyságot követhessem a legjobb képességeim szerint, ahol most állok, az Úr Jézus Krisztusban. Ámen!

Nincs kárhoztatás az Úr Jézus Krisztusban. Meg kell azonban érteni, hogy Ő miként teremtett minket erre a közösségre. A biblia-iskolában arra tanítottak engem, hogy ezt, meg azt, így és így kell tenni, és azok közül mindegyiket megszegtem. Azután mindegyik cselekedetem után visszakerültem az áradatba.

Tehát törvényeket hoztak nekünk, hogy azokban járjunk, hogy miként lehet sikeres valaki. De a Szellem nem úgy vezetett. Amikor evangelizáltam és evangelizáltam, és jöttek a pásztorok és azután a még szükséges kapcsok. Tudtam, hogy nem úgy teszem, ahogy ők tanították, másrészt azt is tudtam, hogy a Szellem vezet, és azt követem, és a végére minden nagyon egybeállt, és kimunkálódott.

Sok megtévesztő volt az utamon, a világ tele van velük, akinek az a szándékuk, hogy téged megzavarjanak, de mi tovább megyünk. Az Úr megparancsolta nekünk, hogy mit tegyünk, és mi azt tesszük. Sok az igazság ebben, és idő szükséges ehhez.

Ha az elkövetkezendő időkben is az Ő kegyelméről fog tanítani minket, akkor csak az a dolgunk, hogy megtanuljuk, hogy miként tudunk abban működni itt a földön, és ha megtanuljuk, akkor többet tudunk az Úrnak elvégezni, mint eddig, ezt garantálom nektek.

És ugye azért vagytok ti is itt, hogy megtanuljátok, és gyarapodhassatok, és egy jó életet élhessünk. Ez a jó élet, amiről most az előbb szóltam, szeretném, ha az Efézusi levél 2/10-es versében a Bővített fordítás szerint ez ma elhangozna, úgy fogom olvasni, hogy kicsengjen, hogy milyen gazdag ez az igevers, a jó életről szól, amit Isten megteremtett nekünk.

Efézus 2/10 Mert mi Isten tulajdon keze munkája vagyunk. Az Ő műve, alkotása, újrateremtettvén Krisztus Jézusban mi, akik újjászülettünk, hogy azokat a jó cselekedeteket tegyük, amelyeket az Isten előre elrendelt, előre eltervezett számunkra, azt az utat, ösvényt választván, amelyet Ő elkészített az időknek előtte, hogy azokban járjunk, azt a jó életet éljük, amelyet Ő előre elrendezett, elkészített, és késszé tett számunkra, hogy azt megélhessük.

Gyönyörűséges! Hallelúja, egy jó életet készített, és én egy jó életet akarok élni. Nem tudom te hogy vagy vele? Isten ezt előre elkészítette, a Bővített fordításból ez nagyon jól kihangzik, és képesek vagyunk ezt az életet élni. Kegyelemből jön hozzánk, nem cselekedetekből, azért, mert Ő megáldott minket. Ezért mosolyogva fogadd el mindezt az áldást.

A gyógyító sort követően „Ráadás” hangzott még el:

Az Úr bőséges kegyelméből rengeteg kenyér és pékáru érkezett ma is hozzánk, a gyülekezetbe, ami nagyon nehezen szokott elfogyni akkor is, ha teltház van, de most bőségesen maradt.

Az volt tegnap az imádságban a látásunk, hogy a Blaha Lujza téren, vagy ahol a legtöbb ilyen fagyoskodó, hajléktalan tartózkodik, ki kellene menni most kora délután és szétosztani, és üdvösséget szolgálni és kenyérosztást. Akik szeretnének ebben részt venni, azok maradjanak itt, és megbeszéljük.

Vagy ha ismertek nagyobb családokat, ilyen hidegben nem sokan vannak kint a hajléktalanok sem, hanem bemennek a melegre, tehát vihettek bőven, és kivihetitek a metróba, ott is szétoszthatjátok.

Kiskörösre is vihettek, ha vannak éhező családok, be lehet adni olyan helyekre, ahol igazán szegények vannak, sokcsaládosok vannak, vihettek ma bőven, és használjátok fel arra, hogy az üdvösséggel is kopogtattok.

Mi ezt egy felajánlásként kapjuk, egy meghatározott összegért odaadják nekünk a péknél, hetente ötezer forintot fizetünk és bezsákolják, ami marad. Ki az, aki ezt adja nekünk? Egy albán, muszlim hívő. Köszönjük Istennek az ő jó szívét, mint látjátok az üdvösség az ő szívéhez is elérkezett. Adakozó jó szíve van.

Vigyétek a nagy családosakhoz, vigyétek a metró lejáratokhoz, ha elveszettek, akkor kell megszólítani őket, mert ez egy bizonyság, hogy az Úr gondolt rájuk, és az élő kenyérrel is meg kell őket kínálni.

Használjátok ki ezt a lehetőséget, és ez hétről-hétre gyakorolható, mert mindig van bőségesen, vihettek belőle. Köszönjük Istennek. Dicsérjük az Urat! Ámen!

 

 A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

   

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL