2014.07.10.  

 

A KENET 3.

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. július 06.

 

Hálákat adunk! Kiáltsunk az Úrhoz! Elmondtam már nektek többször, hogy voltam egy Hagin alkalmon, ahol hosszasan kiáltoztak az Úrhoz. Szabadságból tették. Az Ige tesz minket szabaddá, és ezt az örömkiáltást az Úrnak oda kell kiáltani.

Az ördögre is lehet kiáltani, amikor parancsolunk neki! A kiáltás hangjában erő van. A világ nem érti ezt meg. Ez a mi mentalitásunkba jobban beleillik odakint Texasban. A Biblia övéből származom, és ha az Igét ismerjük, akkor valóban tudunk örömkiáltásokban lenni.

Emeljük fel a szent kezeinket az Úrhoz. Köszöntjük a Szent Szellemet, aki hozza a gyógyulásokat, a csodatevéseket. Mindezek jöjjenek elő! A szívben gyógyító kenet van, mutatta már az Úr. A vese és a tüdő területén, a test oldalrészén van gyógyulás.

A torokban, a térdben erős gyógyító kenet lesz ma. A szemben, a fülben, a vádliban és a talpon lesz ma gyógyulás. Az Úrtól kértük, hogy nagyobb megnyilvánulásokkal legyen közöttünk, és ezeket befogadjuk a Jézus nevében. Övé legyen a dicsőség mennyen és földön. Köszönjük. Halleluja!

Több hete az Ésaiás 10,27 verssel kezdünk. Ahogy ezen időzünk, látjuk a megnyil­vánulásait ennek a gyönyörű kenetnek. Látjuk a növekedését a kenetnek, az Úr dicsőségének, jóságának megnyilvánulásait.

Ésaiás 10,27.

27. És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és meg­semmisül az iga a kenet miatt.

Ahogy az Ésaiás 10,27 versen időzünk, úgy egy növekedésre lesz szükségünk, mert a világot nem tudjuk megnyerni az által, hogy jól prédikálunk, vagy jól tanítunk. A csodálatos zenei csapattal sem lehet megnyerni a világot. Csak a kenettel és a Szent Szellem ajándékaival lehetséges! Az elveszettekért van jelen ez a kenet.

A hitetlenek elméje el van vakítva, e világ istene elvakítja az elméjüket – ezt írja az Írás. Ennek a lepelnek meg kell törnie a szemeik felett. Ahogy tegnap a Zsoltár 96,3. versében olvastuk, hogy jelentsük ki a világnak, hirdessük a világnak az Úr dicsőségét. A népek között jelentsük ki ezt a dicsőséget az elveszettek felé. Hirdessük ezt a csodálatos Igét.

Zsoltárok 96,3-7.

3. Beszéljétek a népek között az Ő dicsőségét, minden nemzet között az Ő csodadolgait;

4. Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.

5. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.

Minden isten felett, minden világi bálvány felett félni [tisztelni] kell Őt. Mert a nemzetek minden istene bálvány. Az Úr pedig az egeket alkotta.

6. Tisztesség és fenség van előtte; erő és ékesség az Ő szentélyében.

7. Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!

Ahhoz, hogy az Úr használjon ezekben a hatalmas ajándékaiban – mint a csodatevések, vagy a gyógyítások, vagy a hit ajándéka és a többi –, ahhoz meg kell tanulnod, hogy a dicsőséget és a pénzt nem szabad érintened. Az mind az Úré.

Láttam óriási zuhanásokat így, és hatalmas szolgálatok mentek tönkre. Ha az illető prófétának tartja magát… Az Úr küldött hozzá egy figyelmeztető prédikátort, aki figyelmeztette. Az ember lehet az Úrnak egy prófétája, de csak egy próféta van: Ő! Pár évre rá, ahogy ez a figyelmeztetés elhangzott és a szolgáló nem figyelt rá, meghalt.

Láttam olyan szolgálatot – amikor a bibliaiskolát kezdtem, akkor jelent meg –, aminek pár év alatt 400-500 millió dollár éves bevétele lett, és egy szempillantás alatt ment tönkre. Túl sok volt ez, és nem tudta kezelni, így tönkrement. Eltűnt egy szempillantásban.

Szeretnénk, hogy az ajándékok megnyilvánuljanak. Ehhez az Úr bizonyos próbáin kell átmennünk, mert megvizsgál minket.

Zsoltárok 96,8-10.

8. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jöjjetek be az Ő tornácaiba!

9. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!

10. Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; Ő ítéli meg a népeket igazsággal.

Néhányatoknak talán újdonság – tegnap már erről beszéltem –, hogy mától kezdve elkezdjük kihirdetni az Úr dicsőségét. Ahogy tegnap is mondtam, az útjainkon a dicsőség kiárad és ebben a dicsőségben jelen van az Ő jelenléte, az Ő jósága, az Ő szabadítása. Az, hogy a gyülekezeteken belül jó prédikálások hangoznak el, vagy jók a tanítások, vagy egymást hogyan segítjük, ezzel nem fogjuk megnyerni az elveszetteket.

Azt is elmagyaráztam nektek, hogyha egy gyülekezetbe bekerülsz, és ott elfoglalod a helyed, akkor Isten akaratába kerültél az által. A mi gyülekezeteink hisznek a gyógyító kenetben, a Szent Szellem ajándékaiban. Én pont ezért hiszem a gyülekezet elragadását.

A Szent Szellem nem fog a földről elmenni, de az ajándékai elvétetnek a földről, amikor mi elmegyünk. A megpróbáltatások hét évének az első felében, tehát az első három és fél évében több ember fog az Úrhoz jönni, mint előtte bármikor.

Ehhez a munkához azonban Istennek el kell vinnie az újonnan született hívők seregét a földről, és mi örvendezünk ebben, hogy mi nem leszünk akkor itt. Az Úr jelenlétében leszünk örökkön-örökké.

Egy konferencián vettem részt, interneten hallgattam a prédikálásokat és az egész az ajándékokról szólt. Egy másik ehhez fűződő gondolat volt, hogy az egységgel is képesek vagyunk a világot megnyerni, ha nem harcolunk egymás ellen. Mert abban Isten nem fog részt venni, soha nem is volt benne. Nincs olyan szolgálat ugyanis.

Isten jelenlétében egy növekedésre van szükségünk, hogy növekedésben legyünk az Ő dicsőségében, és az ajándékaiban is. Elmagyarázom nektek azt is, hogy miért nem izgatott az emberek szíve. De előbb azt kell megértenünk, hogy ehhez ki kell hirdetnünk az Ő dicsőségét.

A hármas vers arról szól, hogy beszéljük el a népek között, az elveszettek között az Ő dicsőségét. Ez nem azt jelenti, hogyha az utcán mész, akkor valakinek a képébe kiabálsz, hanem például azt, amit tegnap is tettünk az imakonferencián, hogy együtt imádkoztunk, és kihirdettük a népekre az Úr dicsőségét. Jerry Savelle szolgáló ezt teszi rendszeresen.

Tegnap az elveszettekre ezt kihirdettük, kikiáltottuk. Amúgy is folyik ez a munka. Attilával, ahogy kimentem, és pár perc múlva jöttem vissza, két asszonyt láttam ülni itt a padon. Az Úrnak a dicsőségét jelentettük ki az egész nemzetre, a kormányra, a városra, minden gyülekezetünkre.

A szolgálatainkra, a hívőkre kijelentettük ezt a dicsőséget. Tehát kihirdettük az Úr dicsőségét. Azt hiszem, az a két asszony már újjá volt születve, azért nem mentünk oda hozzájuk beszélgetni. Volt egy bizonyosság a szívemben, hogy ők már az Úrban újjászülettek.

Jerry példáját használom arra, amit mondani akarok. Ő nagyon szerette a motorozás világát. Mindezt föladta az Úrért. Aztán egyszer csak valaki vásárolt neki ajándékba egy motorkerékpárt. Azt válaszolta, hogy nem fogad el ilyen ajándékot, mert ezt az életét nagyon régen föladta az Úrért.

Az illető azt válaszolta: Ezzel azt akarod mondani, hogy én nem tudom, hogy hogyan imádkozzam, vagy hogyan halljak Istentől, amikor te tanítottál meg engem arra, hogy miként halljak Istentől? Azt mondta erre Jerry: Jó, akkor megyek és imádkozom én is. Aztán az imádságból visszatérve azt a választ adta: Rendben, add nekem azt a motort!

Mert tagadhatatlan, hogy nagyon szerette ezt a motoros világot. Járt versenyekre és versenymotorokkal foglalkozott. A gyorsasági versenyekre készítette fel a motorokat, egyre gyorsabban és gyorsabban kellett befutni a pályát. Motorversenyeken vett részt.

Régóta látogatja ezeket az eseményeket. A világon mindenhol vannak klubjai, Dél-Amerikában is. Csak ebben az évben a motoros klubok 12 ezer tagja született újjá. Csak idén! Úgy, hogy egyenként szolgál feléjük.

Nagyon örültem, amikor hallottam, hogy mielőtt erre a Texasi konferenciára bejött volna, Kanadában volt. Sokat ült a motorján, és rengeteget beszélt és beszélt. Megfázott, mert ott hidegebb van. Nem autóval utazik, hanem a távolságokat is motoron járja. A saját motorján szeli ezeket a távolságokat egy bőrdzsekiben.

De, hogy miként megy az imádság? A szobájában kihirdeti az Úr dicsőségét az elveszettekre. A városra, ahova megy. Mindenkire, aki ott körülötte jön és megy. Aztán kimegy, ebben a motoros bőröltözékében.

Hozzá jön egy férfi, aki ismeretlenül megszólítja: halálos szívbetegségben szenvedek. Így jött oda hozzá. Az volt a válasz, hogy jó hírem van számodra. Tudod-e, hogy az édesanyám a mennyben van? Biztos vagyok abban, hogy imádkozik értem. Majd együtt elmondták az Úrhoz vezető imádságot. Hogy történhet meg ilyen? A Szent Szellem által.

Én is megvallom mindenkor, hogy a kenet bennem van és kiárad belőlem. Ahogy kiárad belőlem, úgy az embereket, akik a közelemben vannak, szabaddá teszi. És tudom, hogy miből szabadulnak meg, a tudás szava által.

Te is tudod, ha a Szellem ezt az ajándékot működteti a szellemek megkülönböztetése által, a tudás szava által, a Szent Szellem sóhajtásai által. A tudás szava megmutatja, hogy milyen ajándékokat hoz éppen a Szent Szellem. Minden ajándékban működünk.

Desmond McAllain is ezt állapította meg, amikor visszament Ausztráliába, hogy három dimenzióban lát. Három birodalomba – így mondanám inkább –, mert látott tüzes szekereket az angyali birodalomban. Néha olyan jelenségek ezek, mintha egy diszkó fényberendezése velünk utazna. De valójában nem az jön velünk, hanem az angyali fényeket látja az ember.

A tüzes szekereket leginkább fénynyalábokhoz lehetett hasonlítani. Ezt olvashatjuk is Ezékiel könyvében. Nem minden UFO jelenség a betolakodók részéről van, hanem a mennyei védel­münket, az angyali seregeinket is sokszor annak vélik, ha látják az emberek. De ez rendben van.

Negyven évvel ezelőtt, amikor elkezdtem bepillantást nyerni a szellemi birodalomba, én sem tudtam még, hogy mit látok. Ki az, aki el tudja neked mondani, hogy mit látsz? Visszakanyarodva a Szent Szellem ajándékaira, mondja az Írás:

Apostolok cselekedetei 10,38.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Itt három lényeges dolog van. Az egyik az, hogy nem tanítottam még igazán az Úr jóságáról. De látod, hogy mire volt felkenve a mi Urunk, Jézus Krisztus? Szent Szellemmel, és erővel? Ebben a versben is jelen van a dicsőség.

Hogy jót cselekedjen, széjjeljárt, jót tévén. Tehát az Isten jóságát hordozta ez a kenet. Így gyógyított meg mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Mert itt az Úr jelenléte volt, amit cselekedett.

Figyeld meg, mit mond – a názáreti Jézus. Nem azt írja, hogy a Jézus Krisztust kente fel. Mert Krisztussá, Messiássá akkor vált, amikor betöltötte az összes róla szóló próféciát, amikor feltámadt a halálból. Addig názáreti Jézus volt, akit Isten kenete felkent. Mint ahogy Sarah, akit Isten felkent. Joyce, vagy bármelyikünk neve odakerülhet, akit Isten felken.

Megmutatta Jézus, amíg a földön járt, hogy miként kell működni a prófétai kenetben. Jézus bátorít minket ebben, hogy: Aki hisz énbennem, az is cselekszi ezeket, sőt nagyobbakat is cselekszik azoknál. (Ján. 14,12) A Szent Szellem minden ajándékát bemutatta Jézus, kivéve a nyelveket, és a nyelvek magyarázatát.

Az ószövetség idején csak a próféták, királyok és a papok hordozhatták Isten kenetét. Most mindenki, aki befogadja a Szent Szellemet, hordozza magában, a szellemében Istennek ezt a drága felkenetését. A mai napon ugyanígy van egy vezetésre való kenet.

Ahhoz, hogy az ószövetségben Istentől bármit elvegyenek az emberek, azokhoz kellett elmenni, akiken volt a felkenetés. Ma már nem így van, mert mindannyiunkban ott van a Szent Szellem kenete. Isten azt szeretné, ha mindannyiunk felnövekedne, ha megtanulnánk követni a Szent Szellemet, és naponta táplálkoznánk Isten Igéjével.

De a mai napon is léteznek a vezetéshez szükséges kenetek. Például egy családnak szükséges egy családapa. Ő olyan veszélyhelyzetekre lesz képes odafigyelni, amit mások nem vesznek észre.

Fred Price Jr-t hozom példának, aki felvett valakit [alkalmazottként], aki egy pásztor fia volt. Azután elment megnézni, mit művel. Kérdezte tőle, hogy mik a problémák? Fred Price azt mondta, hogy gyere be a hivatalomba, beszélgetek egy kicsit veled.

Amikor bejött az irodába, megkérdezte tőle: Miért teszed ezeket a dolgokat? Azt válaszolta, hogy úgy gondoltam… Na, itt van a problémád! Nem azért vettelek föl, hogy gondolkodj, hanem azért, hogy amire kérlek, azt megtedd. Sem többet, sem kevesebbet.

Mikor még munkahelyem volt és dolgoztam, jobban és gyorsabban el tudtam volna végezni azt a munkát, de pontosan úgy kellett megcsinálnom, ahogy azt utasításba adták, ahogy mondták. Ez az emberről elveszi a feszültséget.

Az Úr helyezett el a gyülekezetben. Ajándékokat adott az embereknek, szolgálati ajándékokat. Elsőként apostolokat. Apostolok az elsők? Igen, igen, ez az első, ezt megtanultam. Másodsorban prófétákat, tanítókat…

Kenneth Hagin miként került bajba az Úr előtt? Úgy, hogy a tanító szolgálatát előbbre helyezte, mint a prófétai szolgálatát. Így aztán egy balesetet szenvedett. Elesett, s ha jól emlékszem szilánkos törése volt. 98%-ban fölépült, de egy pici részben megmaradt a fájdalom.

Az Úr engedte meg és mondta neki: Megengedtem, hogy ez a pici fájdalom ott maradjon, hogy mindig emlékeztessen arra, hogy nem szabad az egyik szolgálatot előbbre helyezni a másiknál. Tehát, ha nem az Úr sorrendjében van… A tanító szolgálatot előbbre nyomta, és a prófétait visszaszorította.

Az utolsó éveiben Hagin időt szakított az imádságra. Elkezdett járni pünkösdi gyülekezeti körökbe. Megszomorította a Szellemet azzal, hogy csak tanított állandóan. Mivel nem figyelt a Szent Szellem közléseire, ezért a Szent Szellem előbb-utóbb nem mutatott neki semmit.

Itt jelen van az evangélista kenet is. El tudnám neked sorolni, hogy ezeken a területeken – ha imádkozunk –, mit akar ma a kenet. Itt van jelen a prófétai kenet, így tudjuk az ajándékokat, és jelen van az apostoli kenet is.

Vendégként jön még hamarosan Danny Pollock, aki csak az apostoli kenetben működik. Nem tér el tőle. Amikor ő kiszólít egy valamit, akkor csak az az egy jöjjön elő. Így működnek. Mert kőkeménység van benne. Egyesével akar majd szolgálni. Én már megtanultam, hogy ez szinte lehetetlen itt nálunk.

Ki az, akinek van ízületi problémája? Mindenki emelje fel a kezét! Ha az ember keres egy valakit, és ennyi a jelentkező, mit tudsz tenni? Ez történt ugyanis. Így aztán nem lehetett ebben a kenetben szolgálni. Remélem, most már nincs ilyen akadály, vagy nem ilyen mértékben. Dicsérjük az Urat. Ugyanattól az apostoltól tanultam én is a szolgálatot, akitől Danny Pollock, 40 évvel ezelőtt.

Ha a gyógyító szolgálatban akarsz szolgálni, akkor kell működnie a tudás szava ajándékának. Két módon lehet alapvetően meggyógyulni. Egyik módja: hit által. Szent egészségben lehet így járni, hogy ellenállsz az ördögnek. Ez a legjobb út. Most azonban nem erről beszélek, hanem a szolgálati ajándékok működéséről. A Szent Szellemben és erőben való ajándékok működéséről beszélek most.

Ha felkenetést szeretnél és szeretnél megmaradni a felkenetésedben, akkor úgy kell lenned, mint ez a szolgáló, aki jön hozzánk. Imádkoznod kell emberekért. Vicki Jamison – akinek a szolgálatában én magam is újjászülettem –, kereste az Úr felkenetését. Tudod, hány évig kereste? 11 évig állt vágyakozva arcával az Úr felé. Egy napon elmagyarázta, miként van ez.

Az előző percben még nem volt meg, és a következő percben már megvolt ez a felkenetés. Egy evangélista ő, aki a tudás szavával szolgál. Nem mindenre, csak amire kiszólít. Hogyan tudja bekapcsolni ezt a működést? Elkezd énekelni. Csak ezt teszi. Azt mondja, énekelek az Úrnak és jönnek az ajándékok. A helyükön ülve gyógyulnak meg az emberek.

Most van kenet a bal mellkasi résznél. Egy fájdalom, mint egy nyíl, úgy tűnt el. Ez nem olyasmi, amit az ember maga elő tudna állítani. Most a merev nyakban van gyógyulás.

Miként kerül bajba egy szolgáló? Ha nincsenek működésben, ha nem mutat semmit a Szent Szellem. Mit tesz olyankor az ember? Prédikálni kell az Igét és akkor, ahogy az Ige mondja, kezeinket tesszük az emberekre és imádkozunk értük.

Nagyon sok alkalmunk van, ahol Szent Szellem nem mutatja ezeket a megnyilvánulásait. Ilyenkor csak továbbmegyünk és imádkozunk az Ige szerint, ahogy szoktunk. Van, hogy megmutatja később a sorban, vagy a kocsiban ülve hazafelé kezdenek jönni az ajándékok. Akkor jönnek a gyógyulások. De akkor már imádkoztunk mindenkiért.

Ezért mondja Hagin is – s olyan nagy igazság –, hogy a hitünk kapcsolóját tartsuk felkapcsolva. Mert nem látásban járunk, hanem hitben. Most a jobb lábnak az izomkötegeiben van gyógyulás. Az inakban, izmokban, ínszalagokban van most a gyógyító kenet. Mint amikor sportolásnál meghúzódnak az izmok. Nagyon egyértelmű, amikor a Szent Szellem mutatja ezeket a dolgokat.

Mit szeretnénk tehát? Ebből nagyobb mértékű és több megnyilvánulást. Szeretnénk, ha minden prédikátorunknál, evangélistánknál működne, ha nagyobb jelenléttel, nagyobb dicsőséggel tudnának szolgálni. Ehhez mit kell tenni? Kihirdetjük az Ő dicsőségét hit által. Mert erről van szó. Mert a Szent Szellem ajándékait is hitből lehet így előszólítani.

Van, aki meggyógyul, de nem úgy beszél utána, és nem úgy cselekszik, mint aki tényleg meggyógyult. Amikor itt megkapta a gyógyulását, azt el is vesztheti. Egy nagy csoda történt egy ember esetében, de 24 órán belül elvesztette ezt a hatalmas csodát. Kamerával fel is van véve a gyógyulása. Könnyek között tornáztatta a kezét, s maga sem tudta elhinni, hogy meggyógyult.

Mit mond az Írás, miért jön az ördög? Azonnal ott terem, hogy ellopja az Igét a szívekből. Elmagyaráztam neki, hogy szükséges visszajárni a gyülekezetbe. Hónapokra eltűnt. Egyszer sem jött vissza. Végre úgy találták meg, hogy nyomoztak utána, hogy hova tűnt. Ugyanolyan állapotban volt, mint amikor először jött a gyülekezetbe. Nem tudja mozgatni a kezeit. Az ilyen ember az igazán kőkemény fejű.

Az angyalok ott vannak Isten jelenlétében, és az örökkévalóságra vannak teremtve. Ők teremtett lények, akik Isten jelenlétében vannak örökre. Nem az időtengelyre vannak rendelve, hanem az örökkévalóságra. Mi pedig arra születtünk, hogy itt a sötétségben kell élnünk, az időtengelyen. Most még nem az örökkévalóság dimenzióiban élünk.

Azért adta nekünk Isten a megtérést, a megbocsátást, mert mi a sötétségben születtünk. A vége az lesz, hogy megdicsőült testet kapunk majd. Az örök élet már most bennünk van. Isten természete és Isten élete, Szelleme van bennünk.

Amikor újjászületünk, akkor kerül ez belénk, és utána befogadhatjuk a Szent Szellemet is, örökre. A Szent Szellem elvegyül a mi szellemünkkel. Eggyé lesz velünk. Mik leszünk örökre? Királyokká és papokká tétettünk. (Jel. 5,10)

Azon gondolkodom mindig, hogy miért nem érdekli ez az embereket jobban? Abszolút nem érdekli a hétköznapi embert, hogy miként tekintünk magunkra. A múltunkat éljük újra és újra, és azt tartjuk magunkról, hogy nem vagyunk ehhez méltók. Hamis tanításokat kapunk.

Valójában nem tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, és akkor elkezdünk törvényeket meríteni a Bibliából. Ádám és Éva teremtett lények voltak.  Ők akkor még sem halandók, sem halhatatlan lények nem voltak, de halandóvá váltak. Nekünk van választási lehetőségünk.

Miért volt az, hogy angyalok hagyták el a mindenható Isten jelenlétét, és lejöttek ide a földre? Hisz ahhoz nincs hasonló, mert mindaz, amire itt a földön vágyakozunk, az Őnála mind megvan. Az maga a szeretet. Őbenne minden jelen van. Nekünk ez az eredendő világosság a részünkké lett.

Jézusnak megengedte, lehetővé tette, hogy testet öltsön magára, hogy a tanítványai láthassák hústestben. Két tanítványának azt is megengedte, hogy láthassák őt abban a ragyogó dicsőségben. Tebenned is így ragyog az a dicsőség és így fogsz ragyogni a megdicsőült testedben. Akkor nem lehet elrejteni már, hogy ki vagy. Ez a dicsőség növekedhet az emberben.

Az 1Korinthusban olvassuk, hogy a dicsőségünk a csillagok ragyogásához lesz hasonló. A Szent Szellem ugyanis bennünk van. És ha a Szent Szellem és az Ige bennünk van, szeretnénk növekedni benne. Vannak bizonyos dolgok, amit meg kell értenünk.

 Visszakanyarodunk tehát a vezetőséghez. Az Úr ad egy vezetőség kenetet. Vendégünk, aki jön, az nem apostol a mi pásztoraink felett, de amikor jön, azt javaslom, hogy figyeljetek rá, ha ő szól. Nem lesz semmi elrejtve előle, amit az Úr akar szólni. 40 éve utazza a világot.

Anglikán pap volt kezdetben. A kezdeteknél prédikáltunk karizmatikus anglikán gyülekezetekben is a világon mindenhol. Megnyitották az ajtókat, és beengedték a prédikátorokat. Szellemmel teljesek voltak. Az akkor más volt. Utána viszont ő kezdett a mi köreinkbe járni, és itt ragadt, mert látta, hogy mi mások vagyunk. Egy lényeges dolog.

Próbállak benneteket felemelni, hogy Istennek a jóságát megértsétek. Ezért ezt célzattal tettem ide. A jegyzeteimben nagyon fontos dolgok vannak ma a vezetőséggel kapcsolatban, hogy ez mennyire fontos, és hogy ez szellemi elrendelés. Nem az ember hozza létre ezt a felépítményt, és nem vallásos struktúrát kell elképzelni. Lehet az ember elhívott, de kevesen vannak a választottak. Ehhez fel kell növekedni szellemiekben, fel kell növekedni abban a kenetben, amit az Úr ránk bízott, és a hivatalunkban.

50 éves koráig Kenneth Hagin sem vált úgymond prófétává, csak akkor lett próféta. Pedig mindig elhívott volt, és tudta ezt. 12 évét elvesztegette a pásztorlással. Mit kapott azért? Azért nem kap jutalmat. Azt mondta az Úr neki, hogy nem arra hívtalak el, hogy pásztorolj.

Vannak hamisítványok, akik magukat próbálják előtérbe helyezni, és kinevezésekre vágynak, és kineveztetik magukat, de ezek hamisítványok. Egyszer egy pásztornak megmondtuk, aki utazó szolgálatot gondolt magának, és előbb megtudtuk, bemutatva egy másik pásztornak. Nem mondtuk a pásztornak, de már megtaláltuk, hogy ki lesz ott a pásztor. Honnan tudtuk? Az Úr megmutatta. Csak így lehet tudni dolgokat.

Vannak, akik nyájat tolvajkodni jönnek, és próbálják az embereket lebeszélni, hogy ne ide járjanak, nem itt a helyük. Gyertek hozzánk, mert itt már nagyobb szintre fogtok fel­növekedni. Csalogatják a hívőket, akiket az Úr iderendelt, és nagyobb kötésbe keverednek, ha elmennek innen, és nem lesz szellemi növekedésük.

De Hagin azt mondta, hogy csak tarts ki velem, maradj velem. Még akkor is, ha nagy hibákat elkövetsz, tarts ki. Mindegy, hogy a pásztor mekkora hibákat követ el, ha egyszer ő az elhívott, maradjon a helyén. Ha tudom a szívemben, hogy ő az elhívott, akkor ő van a helyén. És kiállok mellette, segítem. Az sem érdekel, hogy a nyáj szereti, vagy sem. Az Úr egy olyan védőhálót sző körénk, hogy azzal mindenféle történéssel szemben megvédelmezzen. Bármi [gonoszság] zajlik, bármi ütné fel a fejét, Isten azokban nincs benne.

3János 2.

2. Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.

Rólad van szó itt, figyeled? Mondd, hogy: ez énrólam szól! Mindenekfelett azt kívánom – írja az apostol – hogy gyarapodjál, és jó egészségben légy, ahogy a lelkednek is jó dolga van, és gyarapszik. Az érzelmünket uralni kell, és az elménk gondolatai felett is uralkodni kell. A kárhozat alól pedig ki kell jönni. Halleluja! Belőlük kell szabaddá lenni. Nem egy akadémikus tudásról van szó, amit el kell sajátítani, hanem a szívben kell megszerezni, és idő kell hozzá.

Zsoltárok 84,11.

11. Mert nap és pajzs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.

Jahve Elohim, az Úr Isten a nap és pajzs számunkra, és Ő ad kegyelmet is dicsőséggel. Mind a kettőre szükségünk van. Ki fogjuk hirdetni ezt a dicsőséget. Nem tartja vissza a jót azoktól, akik igazán élnek előtte. Ma másként hogy mondjuk ezt? Akik követik a Szellemet.

Jerry, aki mindig szerette a motorozást, feladta az egészet az Úrért. És most visszaülhetett a motorjára. Az Úr egy hatalmas szolgálatot épített ki általa. Az Egyesült Államokban ezek a motorosok nagyon sokszor drogosok is egyben, és más gondjaik is vannak. Nagyon rossz fickók szoktak lenni. A katonaságból, akik visszamaradtak, és akiket onnan is kidobtak. A társadalom alja. Gyilkosok is. Egy valakit meggyilkolni nem tart náluk túl sokáig.

1Timótheus 6,17.

17. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi teljes gyönyörűségünkre;

Az az élő Isten gazdagon megad nekünk mindent arra, hogy élvezhessük azt. Úgy érzem néha, hogy a mieink vonakodnak ebben. Pedig szaladnunk kéne. Áztasd be a lábadat, és készülj fel arra, hogy nagy futás jön. Lazíts egy kicsit, mert nagy futás előtt állunk.

Ha nincs pénzed arra, hogy velünk gyere, akkor kezdjél hinni Istenben, hogy meghozza a pénzt. Elkezdtem én is hinni valamiben, amit kívántam, hogy majd lesz nekem, egy drága dolog. Egy nagyon drága dolog. Elkezdtem gondolkodni felőle, hogy milyen jó lenne, ha lenne. Láttam a képet magam előtt, és így tovább. Az ember elkezdi a hitét használni benne. Elkezdi úgy vélni, mintha már meglenne.

Elhatároztam nagyon régen, hogy én motorra nem ülök. Ezzel itt vége a történetnek. Mert egyszer felültem egy motorra, úgy, hogy már ittam is előtte, és előtte soha nem ültem motoron. Mentem rendesen, mert mindig is – kiskoromtól kezdve ültem gépeken, lovakon, traktort vezettem, 9 évesen kezdtem autót vezetni.

Felültem a motorra, és salakos talajra kerültem, ahol megpördült a kerék, és Isten az életemet mentette meg. Lassan visszairányítottam a helyére a motort, és mondtam, hogy soha többet nem ülök motorra, mert ehhez túl bolond vagyok, mondtam. Azok, akik a motorra felülnek, azok egy kicsit… Nem bántom meg őket.

Az egyetemi éveim során, azok, akik a katonai egyetemre jártak, a katonaságnál mit tesz az ember, hogy mulasson? Felszállnak a gépre, és elkezdenek ejtőernyővel alászállni. Skydrive-oznak. Mondta: gyere velem! Sárkányrepülők, és mindenféle. Mondtam: nem, én biztos nem! De egy ilyen harci kiképzésnek ez része kell legyen.

De nem az én álmaim közé tartozott lerepülni az égből a földre. Nekem ehhez ennél több volt a józan eszem, minthogy ilyenbe kezdjek. De álmodozhatsz egy új ruháról, vagy egy szép új ékszerről. Vagy egy gyűrű, vagy egy cipő, ami a szíveden van, és vágyakozol iránta, vagy utána. Nyugodtan áraszd ki a hited rá.

Vannak dolgok – azt akarom mondani, - ami után nem vágyakozom, nem kell, hogy repülőgépem legyen, sem motorra nem vágyom. Már van buszom, nem kell. Buszvezető sem akarok lenni. Hosszú vonatokat vezettem, amikor mozdonyvezető voltam.

Visszatérve az Úrra. Ha az Isten terveibe kerül az ember, akkor nagyon izgalmas dolgokat tud hozni az Úr. Igazán izgalmas az élet Vele. Úgy fogsz elfeledkezni azokról, hogy mit adtál fel akkor, amikor még nehezedre esett elengedni, hogy vissza se hozható, nem írható egy lapra.

Nagy mulatság lesz ez az evangelizáció. Dannyvel csak egyszer találkoztam különben. De megkérdeztem Jan McAllaint, hogy hogyan szolgál, és azért tudok róla valamit. Úgy, mint a többi apostol. Kicsit le fogom csendesíteni őt, ha szükséges, legalábbis megpróbálom.

Jeremiás 29,11.

11. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.

Mindegy, hogy mi volt a múltadban, vagy honnan jössz, azt mind elfelejtheted. Ott csak kárhoztatást fogsz találni. Istennek az ajándékai, és Istennek az elhívásai megbánhatatlan dolgok. Vissza nem vonja azokat, nem fog megváltozni.

Nemcsak hogy elhívott téged, még mielőtt megszülettél, hanem az örökségedet is megtartotta a számodra. Nem kiérdemled az örökséget, az örökséget csak megkapja az ember. Mert örökös. Nem cselekedetekben vagyunk, és Isten nem követel tőlünk ahhoz, hogy az örökséget elnyerjük.

Isten nem hívott el engem arra, hogy mindent én végezzek el. Csak a saját részemet kell elvégeznem. Ha a kicsivel meg tudott bízni benned, mert hűnek bizonyultál, akkor rád bízza a többet is, a sokat. Az Úr a Lukács 16-ban adta nekem az Igét, amin meditáljak.

Ha egy másik ember dolgain nem vagy hű, és nem tudok bízni benned, akkor a te saját igazi kincseidet miként bízná rád Isten? Az igazi kincsek a Szent Szellem ajándékai, a szolgálati dolgok, hogy használhasson az Úr.

Egész egyszerűen csak használ minket az Úr. Így szól ez. Ha a kicsin hűnek bizonyultál, akkor az igazi gazdagságot is rád tudja bízni. A mennyben nem lehet egy milliárdnyi feje az Úrnak, vagy milliárdnyi füle nem lehet. Tehát egy Testről van szó, és minden tagnak megvan a helye. A kapcsokról beszél ott Pál.

Ezek a kapcsok egymást táplálják, és miközben táplálják egymást, úgy van a Testnek a növekedése. Pál azt mondja, hogy ha a ti szolgálatotok növekszik, az által az én szolgálatom is növekszik.

Dick Mills mondta, hogy az összes volt kommunista országba szolgálni fogsz, Indiába is eljutsz, Kínába elmész, az egész világot szinte felsorolta. Hogyan leszek képes én elmenni a világ minden tájára? Én nem megyek, ti mentek majd. Mondd: én megyek, vagy azok, akiket küld az Úr! Akiket kijelöl. Szellemi kapcsok ezek.

Isten elrejti az Ő felkentjeit. Elrejti. Mit kellett tennie Illésnek, amikor a barlangban egymaga volt? A Mindenható meglátogatta, s elmondta, hogy mi a dolga. Az egyiket kend fel királynak Szíriában! Megtette-e vajon? Nem, azt például nem tette meg. Azt már Elizeus tette meg.

Amikor mondta, hogy a te helyedet Elizeus fogja betölteni... Arra járt, mit tett? A palástját – a prófétának a köpönyege volt ez, a palástja – úgymond ráhajította Elizeusra. Rádobta. Azt kérdezte Elizeus, hogy elköszönhetek a szüleimtől? Azt volt a válasz: Mi közöm nekem tehozzád? Mindennek búcsút mondhatsz.

Miért választotta Isten Elizeust? Mert ökrökkel szántott. Általában egy vagy két lóval szoktak ekét húzni. Láttál már 24-es fogattal, 12 páros igával szántani? Nagyon kőkemény lehetett az a föld. És ő volt legelöl. Mit mondott erre Isten? Isten szereti ezt a szívósságot.

A szolgálatnak ilyennek kell lenni. Ilyen szívósságnak kell lennie bennünk, mert az Úr tudja, hogy ahova minket helyez, ott mik vannak. Csak a Szent Szellem tudja feltörni a földet. Valakinek oda kell menni, aki az Igét kijelenti. Addig nem tud tenni semmit, amíg valaki nem imádkozik, és meg nem kéri.

Ezért mi kijelentjük a dicsőséget! Többé az a föld nem kőkemény! Amikor az ébredések voltak, a korai ébredések a múlt évszázad elején Angliában, az Egyesült Államokban, a kenet annyira erőssé vált, hogy Illinois városban – ahonnan Kenyon való, és a könyveit olvashatjátok – bezártak a mozik, bezártak a kocsmák, semmi más nem működött, csak a gyülekezetek. Mert az embereket nem érdekelte más.

Tízezres városban senki nem ivott, senki nem dohányzott, nem kellett orvoshoz járniuk, ugyanis senki nem betegedett meg. A fiataloknak tanították az Igét, pontosan úgy, mintha felnőttek lennének. Ugyanazt tanították nekik. Az Úrnak a jelenléte, Isten jelenléte volt ott.

Ha valaki azt mondta volna, és mégis nyitok egy kocsmát, tönkremehetett volna, mert nem ment be senki. A kenetnek ezt a dicsőségét akarjuk! Meg is tapasztalta ezt Erzsébet. Mert valaki becsöngetett az elmúlt héten az egyik este, és azt panaszolta, hogy mi nem szeretjük őt. Egy szomszéd volt. Sírva csöngetett be. Mit mond ez? A dicsőség megérintette őt.

Így fognak az emberek az Úrhoz jönni. Hamarosan az az ember újjá fog születni. Hozzád fognak jönni. Erre nyitva kell lennie a szemednek. Már évekkel ezelőtt is volt, hogy láttam, valaki elment az utcán. Nem véletlen, hogy ott ment el, és akkor ment el. Mutattam valakinek, hogy az illető az üdvösségért megy most arra.

Nem tudott elmenni messzire, mindig visszajött. Erre-arra, mindig találkoztunk vele. Ilyenkor látnod kell. Ha a más dologban szeretnénk a dicsőséget meglátni, szellemi értelem, megértés kell majd ehhez.

Ha például ma délután elmegyek a nyugatihoz, a vízeséshez, és az egyik végén találkozom vele, aztán a közepe táján is összefutok vele, és utána harmadszor is szembe jön velem, aztán a másik végén, ahogy jövök ki, a harmadik emeleten megint találkozok vele, akkor mi az, amit tudnom kell a szívemben?

Az Úr angyalai hozzák az utamba az elveszettet. Ilyenkor nyugodtan szólhatsz az üdvösségről. Nyugodtan szólítsd meg, és beszélj vele, mert a szíve készen van az üdvösségre, azért hozzák oda az angyalok. Naponta lehet találkozni ilyen helyzetekkel.

A jegyzeteimből nem tudtam haladni igazán, de amit a Szellem akart, azt elmondtam. Ami neked segítség, az ma elhangzott. Mire? Hogy növekedhess. Hogy növekedhess. Köszönjük, Uram, a növekedést, a megértést, befogadom. Mondjuk együtt:

Befogadom Uram, befogadom ezt a megértést, köszönöm Uram, hogy a megértésem szemeit megnyitottad. Pont úgy látok, ahogy a Szent Szellem lát, és elfogadom ezt a felruházást. Elfogadom ezt a kenetet, és tudom, nem én üdvözítem őket, hanem a kenet üdvözíti őket. Az Úr üdvözíti őket, engem csak használ az Úr. Az Úr felkeni a szavaimat, és befogadják a Jézust. Mint Urukat, és üdvözítőjüket. És újjászületnek, és meggyógyulnak, minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusunké! Ámen. Hallelujával megköszönjük Istennek.

Ezt akarta az Úr, hogy az utolsó napokban ezt tudjátok. A Gyülekezet napjainak a vége felé vagyunk. A gyülekezeteknek össze kell fogniuk. Jön Danny és majd prófétálni is fog, de nem ezért jön igazán, hanem azért, hogy láthassátok, hogy ha összefognak a gyülekezetek, milyen munkája van az Úrnak. Vegyetek részt ebben.

Tudod-e, hogy a gyülekezeteink képesek működni az apostoli kenetben? Mert a rendelkezésetekre áll. Nem mindenki fedezte még föl. Nem is kell felfedezni, csak működjél benne, növekedjél, terjeszkedjél. Később megtudjuk, hogy melyik, mi és hogyan, de ez a kenet rendelkezésetekre áll. És ha Danny megérkezik, akkor a kettős mértéke lesz jelen.

Az Úrtól kaptam ezt. Én kértem az Úrtól annak idejét kettős kenetet, a prófétai és gyógyítói kettős kenetet kértem. Aztán elvettem feleségül. Így adta nekem az Úr. Az Úr tudja egyedül megtenni. Köszönjük az Úrnak.

Elizeus kérte ezt a kettős kenetet, és így adta neki az Úr. Nagyobb szolgálatot kellett volna kérnem. Evangélista kenetet kapott. Mondja mindenki: Elfogadom, amit az Úr hoz! Köszönöm Úr Jézus. Hitben fogadom el, és megvan nekem. Dicsőségedet hirdetjük az elveszettek felett, minden városban, minden településen. Isten dicsőségét árasztjuk ki rájuk, az egész városon, az egész nemzeten, a Jézus nevében.

Kezdd ezt kijelenteni, hirdetni! Mert ahogy beléd kerül ez az igazság, úgy vesz hatalmat. Ha az egyik szolgálatban működik, akkor mindegyikben működik, mindenkinek fog működni. Dicsőség Istennek. Halleluja! Ámen. 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL