2012.03.11. 

A SZAVAK EREJE I.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. március 04.

 

Alkalom átadására, zsebkendők feletti imádságra kerül sor. Dicsérjük az Urat a szentek gyülekeztében! Az internet világában is gyógyulások vannak a mai napon. Az elmúlt héten is meggyógyult valaki – az interneten hallgatva az alkalmat – több éves problémájából, ma számot is fog adni róla. Megköszönjük Istennek, hogy ma is megérinti a szíveket, akik hallgatják Isten Igéjét a világhálón.

Az Úr mutatja, hogy most itt az alkalom elején imádkozzam valakiért, aki súlyos gerincproblémával jött, hogy Isten ereje bemutatásra kerüljön – mondja Jim Sanders. Egy lefelé történő kisugárzó fájdalom ez. Szeretnék értetek imádkozni, látok feltartott kezeket, idegbecsípődési problémák is lehetnek ezek. Megdorgáljuk ezeket a fájdalmakat, eltűnnek, eltávoznak a testekből, Jézus szent nevében.

Mielőtt leülnétek, öleljétek meg a szomszédjaitokat, kifejezvén a szereteteteket. Köszönjük Istennek, hogy itt vagytok a mai napon, elhoztak benneteket az angyalok, és Isten jelenlétében foglaljunk helyet.

A kézrátételes imádság után Nagy Sándor, aki tizenkét év óta jár ide a gyülekezetbe, elmondja, hogy az október óta tartó fájdalmát ma Isten elvette, meggyógyult itt a gyógyító sorban. Dicsőség Istennek!

Ezek a fájdalmak, hamis tünetek, ahogy jöttek el is kell, hogy távozzanak Isten ereje által. Semmi okunk, hogy hordozzuk ezeket, mert Jézus elvitte ezeket a Biblia tanítása szerint – mondja Jim Sanders. Áldjuk az Urat ezért, és megparancsoljuk, hogy ez a fájdalom soha többé ne jöjjön vissza rád Jézus nevében.

Ez a gerinccsigolya végén, a derék tájékon volt, és ez az a pontos eset volt, amiről a Szent Szellem gondoskodott, ő volt, akit meg kellett találnunk itt ma, 12 év óta hűséges testvérünk, és az Úr nem feledkezik meg a régiekről sem. És a hite kinyúlt az Úrhoz.

A következő bizonyságtevő, akit már az előbb említettünk, nem tud minden vasárnap itt lenni, mert Londonban dolgozik, most itt van. Az elmúlt héten az interneten nézte az istentiszteletet, és akkor gyógyult meg. Nagyon örülünk ezeknek a bizonyságtevéseknek.

Anita is elmondja a gyönyörű bizonyságot a gyógyulásáról. Hálát adunk érte Istennek. Nagy örömmel hallgatják ezt azok is, akik a fordításban dolgoznak, illetve az interneten történő sugárzásban munkálkodnak, szerkesztik, vágják a műsorokat, ők is nagyon örülnek. Köszönjük az Úrnak, hogy téged meglátogatott kint Angliában. Hallelúja!

Ezt követően Kolozsvárról jött két személy ők tesznek bizonyságot a gyógyulásukról, amit most tapasztaltak meg itt a gyógyító sorban. Köszönjük, hogy elmondtátok a bizonyságokat, és az Úr Jézus Krisztusnak kérünk egy hálaadó tapsot. Az Úr szereti az Övéit.

Azért volt csodálatos ez a három bizonyság, mert bizonyítja azt, hogy Isten kinyúl azokhoz is, akik interneten keresztül, bárhol a világban hallgatják az Ő szent Igéjét, és meggyógyítja az újakat, akik ma vannak először, és meggyógyítja azokat is, akik 12 éve járnak a gyülekezetbe, mindenkire kiterjed a figyelme.

Tegnap csodálatos Istentiszteletünk volt Budapesten. Azért tudtuk elkezdeni a budapesti helyi gyülekezetek munkáit, mert tapasztaljuk egyre erősebben, hogy a Budapesten szolgáló pásztorok, hatalmas összefogásban és szeretetben szolgálnak együtt.

Március 15-én egy nagyon fontos pásztorkonferenciánk lesz, a pásztoroknak a munkáival és dolgaival nagyon erőteljesen foglalkozik a Szellem, egész héten az ő üzenetüket készítettem, de ezt majd az összejövetelen fogom elmondani. Így jelezte a Szellem, és ne ma, mert ma inkább egy közvetlenül nektek szóló üzenettel jöttem.

Világszerte az a tendencia, hogy a gyülekezetek egy olyan ellenséggel harcolnak, aki már le van győzve. Ha önerőből próbáljuk ezeket a harcokat megharcolni, vagy jó cselekedetekkel akarunk Istennél elérni kegyelmi áldásokat, akkor ezzel az a nagy probléma, hogy a Biblia tanítása szerint kiesünk a kegyelemből. Szeretnék visszakanyarodni majd a kegyelem tanításokra, talán a jövő héttől fogom ezt tenni. Tehát a jövő héten folytatjuk azt a kegyelem sort, amit már hetek óta tárgyalunk, Isten kegyelméről.

A mai napon szeretnék nagyon hangsúlyosan szólni a szavaink fontosságáról, a szavaink erejéről. A mentalitásunkban, a szokásainkban kell bizonyos dolgoktól, úgymond megszabadulnunk, és az elménk megújításán kell dolgoznunk folyamatosan. Megtekintjük a:

Zsidó 12/15 Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.

Akik így elhajolnak, vagy kiesnek a kegyelemből, azt lehet náluk tapasztalni, hogy próbálnak önerőből megharcolni pl. egy bűnnel, vagy többé nem cselekedni azt a bizonyos dolgot.

Tudni kell, hogy nekünk már megbocsáttatott! Ha bekerülünk az Ő kegyelmébe, és rátekintünk a keresztre, ahol kifolyt a drága szent vére, az a szent vér megtisztított minket minden bűntől!!! Amikor az Ő vére kiontatott a kereszten, akkor a jövőre vonatkoztatva is elvégezte Isten ezt a megváltást, megtisztított minket.

A Páli kijelentésre, amely a Szentírásban olvasható, fel kell készíteni a szívünket, a közeljövőben nagyon sokan fogják így megérteni a tiszta Evangéliumot.

Megfigyelhető, hogy ha egy pásztori összejövetelen állok itt, és szólok, akkor egy hatalmas vonzást érzek a szívekről, hogy szólhatom szabadon az Igét, néha itt közöttetek pedig érzékelem azt a falat, ami ott van a szíveteken, és nehezebben tud behatolni oda az igazság.

Számomra is egy nagy elkötelezés az, hogy ahogy én tanultam, és egész életemben hirdettem, ahhoz képest a mostani kijelentések szerint másként hangzik a számból, mert a Minden Kegyelem Istene azt jelenti, hogy Jézus mindent elvégzett értünk! Folytatja a következő vers:

16. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát.

Ézsau volt az elsőszülött a családban, és a zsidó családokban az volt a szokás, hogy az első fiú dupla örökséggel bírt, és ezt eladta egy tál ételért. Istennek azért nem volt ez a tetszésére, mert az anyagiakhoz ragaszkodva, követelődző hozzáállással feladta a szellemieket.

Ezért fogok majd a pásztorokkal is foglalkozni. Főleg abban a vonatkozásban, hogy miként bánnak a pásztorok a nyájakkal. Egy tanítványomnak az álmát mondtam már el nektek több alkalommal is, és akik itt voltatok az elmúlt hetekben, hallottátok ezt az álmot.

A lényege az volt, hogy az atyafiak olyan szeretetteljesen cselekedtek, hogy eltüntették azt a zűrzavaros helyzetet, ami előállt. Ausztráliában és az egész világon is, ez a gyülekezetben egy nagyon nagy probléma.

Az atyafiak szeretete volt az, ami ebben az álomban megsegítette őt, és kisegítette abból a helyzetből, amiben volt. Gondolta, hogy majd ő letakarítja a székről, és ami itt-ott volt a szék alatt, mint egy kis csecsemővel, az esett meg vele felnőtt létére. Úgy gondolta, hogy majd ha mindenki elmegy, akkor felkel a székéről és letakarítja. Közben az atyafiak kitakarítottak, már másfelé voltak a testvérek, már az asztalokat takarították, és rá sem néztek, csak megtették.

És akkor ebben az álomban az Úr Jézus szeretete megérintette őt, Isten maga a szeretet, és az a nagy könyörületesség, ami azzal jár, az atyafiak hordozzák ezt a szeretetet a Gyülekezeti Testben egymás iránt.

Volt az után egy másik álma is, hogy kint valahol a szabad ég alatt volt, vidéken, egy legelőn járt, és egy kerítéshez ért. Átnézett a kerítésen, egy almát, vagy valami gyümölcsöt pucolt, és a héját ledobta a földre. Óriási bűnt követ el az illető, ha a szabad ég alatt ezt teszi. Ugye? A senki földjén, a pusztaságban, az almahéjat lemered dobni a földre. Ki az, aki előkerült az álmában? A pásztor, és mit tett a pásztora? Elkezdte a törvényt hasogatni neki.

Az Úr Jézus Krisztus ideje jön el, hogy foglalkozik majd ilyen esetekben a pásztorokkal. Mondom ezt neked! Mert Ő a nyájnak a pásztora, és azt akarja, hogy megengedjék a pásztorok, hogy felnövekedjenek a nyájak szellemben, és Őt kövessék. És a pásztornak ezért nem szabad fejbe csapkodnia a bárányokat minden oktalanság nélkül.

Ausztráliában ez egy járvány lett. Százezrével vannak tanítóik, minden egyes háznál van egy kiscsaládos összejövetel, mert a pünkösdiek mindenhonnan kikergették őket a nyájakból, elkergették őket, nincsenek pásztoraik.

Voltak pásztoraik, de nem az Úr Jézus igazi pásztorai, mert törvények alatt vannak, és követelésekkel állnak a nyáj felé, a törvények szerint. Én is nagyon füstölgős példákat tudnék hozni most. Egy apostoli kenetben állok itt, és a pásztorok felé kell majd, hogy foglalkozzak ezzel, és nagyon erőteljesen mondja az Úr, hogy ezzel foglalkoznom kell.

Valaki azt mondta, szellemben felnövekedett atyafiak, férfiak és nők. Az egyik azt mondta, hogy úgy gondolta, valakit megbánthatott, nem üdvözölte a másikat olyan barátságosan, mint szokta, vagy a helyére ült a másiknak, és azt mondta, hogy mivel úgy érzem, hogy megbánthattam, egy ajándékkal fogom őt meglepni, hogy kiengeszteljem őt. És én gondoltam magamban, hogy micsoda hozzáállás ez!

Lehet, hogy a pásztoraimnak is meg fogom ezt tanítani, ha látja, hogy az egyik báránya ezt vagy azt teszi, vagy esetleg meglátja, hogy ide is eljár, mert én nem szoktam zaklatni a bárányokat azért, mert eljárnak az anyagyülekezetbe. De voltak ilyen pásztoraink, sok ilyen volt. Az egyik ilyen helyi pásztor 45 személyt kergetett el.

Úgy gondolta, hogy az a nyáj az övé. Ez 15 évvel ezelőtt volt, 30 perccel később jött, és addig a nyáj nem jöhetett be [a terembe], amíg ő meg nem érkezett. 45 bárányt kergetett el, akik a Szellemet követték volna.

Azt hiszem, hogy ti, akik ma Szlovákiából vagytok itt, a helyi pásztorotok nem fog elbánni veletek azért, mert ma eljöttetek. De egy új törvényt fogok előhozni, hogy a pásztorok, akik itt jelen vannak, és találkoznak egy bárányukkal, akik a Szellemet követve eljött ide, és elő akarják venni azt a pásztorbotot, amellyel fejbe akarják verni a bárányt e dologért, egy új törvényt fogok életbe léptetni.

Ahogy ez a szolgáló mondta, egy ajándék volt a szívén. A magyar valutában a legnagyobb címlett a 20 ezer forintos, azt javasolom, hogy vedd elő a pénztárcádból azt a 20 ezrest, ami ott van, és add oda neki: – Nem láttalak már egy pár hónapja, és már oly régen várakozik ez a pénz a tárcámban, hogy hozzád menjen. Vedd ezt a pénzt és vegyél magadnak egy jó ruhát, azután vegyél egy fogkefét is, és mosd meg a fogadat. (Erre különben már ne térjetek ki!)

Tehát vannak dolgok, amik nem a pásztornak a hatásköre. Voltak már ilyen foglalkozások, és bizony sok pásztorunk van a mennyországba. Mindig is tiszteltek engem, nem az irányomban voltak a problémák, de láttam, hogy az egyik hogyan bánt valakivel, és mondtam, hogy – ezt nem lett volna szabad megtennie. Egész életében tökéletes egészségben volt, és következő évben már hazaköltözött az Úrhoz.

Tudjátok azért fontos erről beszélni, mert az idők végén vagyunk. És nagyon komoly időket élünk. Amikor semmi oka nincs arra, és a fájdalom ott terem, hipp-hopp. Neked tudnod kell, hogy fel kell növekedni, és el kell tudnod bánni azzal a fájdalommal.

Először is a pásztornak meg kell tanulnia szeretetben járni a másikkal. Mert addig nem lesz igazi ébredés és kiáradás, amíg ezt meg nem tesszük. Saját magunknál kezdjük a munkát, mindenkinek saját magába kell tekinteni, mindenkinek meg kell változni ahhoz, hogy valóban legyen egy ébredés.

Láttam erre egy jó példát Ausztráliában. Egy evangélista, aki végre össze tudta gyűjteni a pásztorait, csak hogy összegyülekezzenek, hatalmas gyógyulások történtek, hatalmas ébredés lett belőle, üdvösség lett belőle. Azok a pásztorok, igazából gyűlölték egymást, de alázatot öltöttek magukra, és egybegyülekeztek. Az Úr igen nyomja ezt a dolgot, hogy értsük meg. Hangsúlyozza, hogy értsük meg, mert nagyon sokakat akar erre a földre hozni, az üdvösség földjére.

Tizenöt évvel ezelőtti példát hoztam, hogy senki ne gondolja, hogy róla van most szó, akkor az a szolgáló azt hitte, hogy mind a 48 bárány az övé. Igaz, hogy én már előtte pásztoroltam ott, amikor ő még nem is volt pásztor, ő pedig csak annyit tett, hogy a furkósbotjával mindenkit elkergetett a gyülekezetből.

Az Úr azt akarja, hogy a pásztorok is felnövekedjenek, és a nyájak is felnövekedjenek, és mindannyian Őt kövessék. A három oldal, amit írtam, azt a hét során írtam, és pontosan úgy, ahogy az Úr adta nekem, ahogy hallottam. És utána megkértem az Urat, hogy segítsen nekem abban, hogy ez szeretetben jöjjön elő, hogy ezt ne sértésnek vegyétek, mert az atyafiaknak az a dolguk, hogy szeressék egymást. Vagyis igenis szeressük egymást, adjunk egymásnak ennek jeleként ajándékokat, tisztelettel nyilvánítsuk egymásnak a köszöntésünket, és ne elforduljunk egymástól a gyülekezetben.

Ausztráliát tönkretette ez, és mi nem akarjuk, hogy itt is ez legyen. Nagyon sok a házi csoportos kis összejövetel. Pedig vannak igazi pásztoraink, akiknek terelni kellene őket. Az emberek alapvetően nem akarnak maguknak egy másik apukát, vagy egy másik anyukát, vagy egy másik tanítót. Nem akarnak bekerülni egy hadseregbe, hogy parancsnokság utasítsa őket, mit kell tenniük. Nem erről szól a gyülekezet, ez egy mentalitásbeli probléma Európában.

Azt hiszik a pásztorok, hogy az egész ország, az egész város, az egész település az ő hatáskörük alá tartozik. Ezek a bárányok az Úr Jézus Krisztushoz tartoznak, és azt mondja az Úr, hogy az enyém a bosszúállás, én megfizetek majd, és láttam, hogy ez így működik. Az ítélet azonban mindig először az Úr házán kezdődik.

Azok, akik kint a világban élnek, és képmutatóskodnak, és Isten nélkül vannak, azok számára nincs remény, amikor jönnek a megpróbáltatások. Huszonkét éve itt vagyok az országban, és ugye tudtok a Sion hegyéről? Azok, akik újjászülettek az Úr által, és átköltöztek, azok már ott vannak. Az Úrnak a népe, akik már újjászülettek.

Tudod-e, hogy ebben a tekintetben, az Egyházunk által, az evangélistáink, pásztoraink által hány százalékban kerültek oda? Kilencvenhat százalékuk innen került oda, a mennybe, az újjászületettek. A mi szolgálataink által, az evangelizációs munkáink által. Magyar nyelvűek szolgálata által. És ez 98 %-ra fel fog növekedni, azt mondta az Úr.

Itt van az ideje, hogy a langymeleg gyülekezetek végre felébredjenek. A világban leggyakrabban azt tanítják, hogy hogyan kell nyájat tolvajkodni egymástól. Amikor az országba jöttem, akkor azt tapasztaltam, hogy még az evangelizációs munkában sem hittek. Nem hittek az újjászületésben.

Nagyszalontán volt egy magyar nyelvű ember, aki az egyik evangelizációnk során újjászületett, két hét múlva pedig meghalt. Amikor újra arra jártunk evangelizálni egy bizonyos idő után, eljött a fia, és elmondta, hogy előző éjszaka volt egy álma. Elmagyarázta nekem, hogy az apját látta álmában és azt mondta az apja, hogy nincsenek itt fent a mennyben túl sokan, akiket ismernék.

A ’nem sokan’, az azt jelenti, hogy nyolc, vagy az alatt. És abban a vallásos kisvárosban, megszámolhatod, hogy hány templom van. Nagyvárad és Nagyszalonta környéke, a legvallásosabb terület. Mi az, amit ez mond nekünk? És én tudom, hogy így van. Én presbiteriánus vallás szerint növekedtem fel, és gyülekezetbe kellett járnom minden héten, nem volt lehetőségem, hogy kibújjak alóla.

A pokol az egy valóságos hely, ezt megmondom neked, összesen két hely közül választhatunk, hogy hová kerülhetünk, ha meghalunk, a menny vagy a pokol. Nincs több hely. Nagyon komoly dolog az, amikor az Úr hoz eléd valakit, hogy te üdvösségre vezesd. És az az igazság, hogy nincs más, akin keresztül az Úr ezt el tudná végezni. Csak rajtad keresztül, mert nem is hisznek benne az emberek. Azt hiszik, hogy ez ostobaság, mondják, hogy ezek a szekták ugyan miért vannak?

A mennyország az egy döbbenetes hely lesz azok számára, akik oda egyszer bejutnak. Ezek a képmutatóskodók, hústestben élők nem is fognak odakerülni. Mert a test szerinti, mindig üldözte a Szellem szerint valót. Tehát javasolom, hogy ha pásztor vagy, akkor március 15-én itt legyél ezen a konferencián, és ne máshol, mert nagyon fontos dolgokról lesz szó, és a jövőt meghatározza, hogy itt vagy-e?

Mi az, aminek a birtokába kerülünk, miután újjászületünk? Mindegy, hogy mi az, amivel harcolsz, a szegénység, vagy betegség? A szavaidat kell igen figyelned, a saját szavaidat, ami a szádból származik.

Jakab levelére szeretném, ha lapoznánk. Az embernek van egy csomó kérdése saját magával kapcsolatban, ha pl. azok a fájdalmak, amitől ma megszabadultatok, újra kopogtatnak, próbálnának visszajönni, akkor parancsold el a Jézus nevében. Nem kell elhíresztelni a világnak, hogy hol fáj.

Ha elvesztetted a munkahelyedet, akkor tudd meg, hogy Isten egy jobbat tartogat számodra. Nem esik szét a világ azért, mert ez veled megtörtént. Ha a fájdalmak látogatnak meg, akkor sem esett szét a világ. Kössd meg ezt a szellemi erőt, és parancsold el Jézus nevében! Vedd komolyan azt, hogy ez működik.

Smith Wigglesworth is ezt tette. Egy buszmegállóban állt egyszer, és látott egy asszonyt, aki jött a buszmegállóhoz, és a kutya pedig követte őt. Becézgetve mondta a kutyának, hogy kutyuskám menjél haza. Mi Texasban dobbantanánk, és kiáltanánk erélyesen, hogy takarodj haza! Az ördögnek így kell dobbantani! És a szavainknak a párbeszédét pedig igenis nagy őrködéssel kell figyelni.

Három evangelizációs alkalmat tartottunk arrafelé, és a másodiknál egy üdvösség volt összesen. Most a legutóbbi alkalommal pedig harminc új volt. Úgy történt ez a növekedés, hogy a nyáj kiment, és az utcán megszólítván az embereket hívogatták őket szórólapokkal. Mert a helyzet úgy áll, hogy nem adjuk fel, és nem állunk meg a szolgálatban akkor sem, ha nem olyan fényesnek tűnő. Mert nem a látás szerint járunk, hanem a hitünk szerint járunk.

Imádkozunk, közbenjárunk és könyörgünk sokakért. Ha elkezdesz követelőzni, hogy mit kellene, hogy tegyen a másik, akkor a törvény alá helyezed őt, és kiestél a kegyelemből te is. Erről majd később beszélek, mert egy újfajta mentalitást kell, hogy felöltsünk mi is, mert mi hitben élünk, és hitből élünk. Tehát, mivel szeretem a kegyelem üzenetét, mindig vissza, és visszakanyarodom, de ma másról szeretnék szólni.

Jakab 3/1 Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.

Ez nagyon fontos. Mondja az Ige, hogy lehet akár tízezer tanítómesteretek is, de csak egy Atyátok van az Úrban. Tehát erről szólt az Ige, a King James Bibliám tízezer tanítóról beszél. Ausztráliában pedig százezrével vannak ezek az utasítgatók, hogy mit tegyél, és mit ne, kis csoportos házi összejöveteleken.

Nem akarok ellenük fordulni, vagy megítélni őket, de én nem képviselem ezt az alapelvet, hogy így kellene szolgálni. Az én gyermekeim keresztény iskolába jártak, és a barátaik is mind keresztények.

Amikor a tanító szolgálatra kerül a sor, akkor tudni kell, hogy aki azt a helyet elfoglalja, súlyosabb ítélet alá kerül. Ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen harcok folynak egymás között a tanító szolgálatokban, pl. Hagin tanításait érintően, annak idején a Krisztus Testében lévő tanítók háborúkat indítottak ellene. Ők nagyon nagy ítéletet fognak kapni ezért.

Mit tett az Úr? Kiszárította a tanító szolgálatot, senki nem akarta hallgatni a tanításokat. Volt idő, amikor a tanító szolgálat volt a legnépszerűbb, még az evangélista szolgálatokon kívül is többen jöttek el egy olyan alkalomra, ahol tanító tanított. Mert mindenki szeretett volna még több kijelentett tudást, szeretett volna még többet tudni az Úrról, szeretett volna még többet és többet tudni. A végén az lett, hogy háborúba kezdtek, de lesz ítélet napja.

Tehát nem az átlag keresztényekről beszélek, hanem azokról, akik hitoktatók voltak. Olyanokról beszélek, akik a Hagini Biblia iskolát elvégezték, és utána fordultak ellene.

2. Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

Amikor Ausztráliába érkeztem, akkor nem tanítottam semmiről. Görögországból érkezet egy házaspár, és egy alkalommal azt mondta nekik a szolgáló, hogy küldök nektek egy tanítót. Harminc napon belül megjelenik, elkezdi ezt a szolgálatát, és péntek esténként lesznek a tanítások.

És ez így is lett, egy hónapon belül beléptem ebbe a szolgálatomba, a kiscsoportos házi összejövetelekből elkezdtek jönni erre a tanítássorozatra. Előtte soha nem tanítottam, és nem pásztoroltam. Vagyis létezik egy tanító kenet. Előtte hét évig tanulmányoztam az Igét, és tudtam, hogy mi az, amit tanítanom kell. Dicsérjük az Urat ezért. Létezik tehát a tanító kenet, és ez nem egy akadémiai eszmefuttatás.

Amikor a tanításokat nézem, hogy miről legyen szó, akkor ezrével lehet válogatni a tanítások közül. És pontosan tudom, hogy melyik számút nézzem meg, és miről szóljon, mert ugyanúgy, ahogy itt kiszólítom az ajándékokat, ugyanaz az ajándék működik, és megtudom, hogy mi az, amivel éppen az Úr foglalkozik, és azt kell nektek itt hallani.

Vannak, akik jönnek, és azt mondják nekem, hogy ők tanítók. És van, aki pedig azt mondja, hogy ő pásztor, és mondom neki, hogy én nem látom ezt rajtad, és annak ellenére elmegy és végzi. Vagy azt mondja, hogy ő tanító és tanít. Elmegy, és végzi a saját tanításait, mondta, hogy ő a kegyelmet másként fogja tanítani, elköszönt tőlünk, és elment.

Én, ha veszek egy kijelentést az Úrtól, akkor igenis meg kell változnom abban. Még akkor is, ha az az addig hirdetett tanításaimmal ellentmond. Mert, ahogy a kijelentéseket veszem az Úrtól, a következő szintre fellépünk általa… Azt írja az Írás, hogy az elkövetkezendő időkben is az Ő kegyelmének gazdagságát fogja kijelenteni számunkra, akkor abban növekedés van. Visszatérünk a Jakab 3/2-re, nagyon fontos ez a vers itt.

2. Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

Utána példákat hoz ott az Írás, ha tovább olvassátok ott ezt a fejezetet, a hajónak a kormányáról, vagy a lónak szájába tett zabláról, hogy miként lehet irányítani azokat. Ugyanígy, a nyelvünk irányítja az életünket! Ma leginkább az autónak a kormánykerekéhez lehetne hasonlítani a nyelvünknek a szerepét, amerre forgatjuk az autókereket, arra fog az autónk és az utunk menni.

A legnagyobb mutatója annak, hogy mennyire növekszünk az életünkben, vagy mennyire vétjük el a dolgainkat - hogy milyen módon változik meg a beszédünk. Létezik az, hogy az egész napot végig éli úgy, hogy nem véti el a szájával. Létezik, hogy az egész hetet leéljük úgy, hogy nem vétkezünk a szánkkal.

Ez nem fog akkor megtörténni, ha minden, ami bejön a gondolatvilágodba, azt azonnal kimondod. Vagy azonnal a szádon van, hogy miként érzed magad, vagy azonnal megismétled azt a pletykát, amit az imént a másiktól hallottál. Vagyis igen figyelni kell arra, hogy mi származik ki a szádból és előtte a gondolataidat is át kell vizsgálni.

A Biblia figyelmeztet bennünket, hogy legyünk gyorsak a hallásra, és lassúak a szólásra. A legnagyobb győzelmet akkor fogjuk venni az életünk felett, ha lelassulunk a beszédben, ha kevesebbet kezdünk beszélni!

Tehát az újjászületett csecsemők, van, hogy úgy beszélnek, mint az igazi csecsemők, sőt harminc évre rá is úgy beszélnek, nem változtak semmit. Mi nem a pletykákat akarjuk kimondani, hanem azt szeretnénk, ha kimondunk egy szót, egy igazságot, annak ereje legyen. Ugyanis mind a kettő egyszerre nem fog működni. Vagy az egyiket gyakorlod, vagy a másikat.

Nézzük meg a következő Igét. Ezek a kijelentések segítenek nekünk abban, hogy meglássuk az igazságot, mert szükségünk van az igazságra, hogy az megvilágosítsa az életutunkat.

Példabeszédek 18/20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól. 

Miként leszünk megelégítve? Úgy biztos nem, hogy közben a hiányokat, és a szükségeinket szóljuk. A növekedést kell szólnunk. Mielőtt meglátjuk a növekedést, a gyarapodást az életünkben, az otthonunkban, előtte ennek a növekedésnek a szánkban, a szavainkban szerepelnie kell. És ezeket az áldásokat így fogjuk behozni az életünkbe.

Minden, amim van, az már kifizetett, nincs adóságom. Mindegy, hogy közben van adóságod, vagy törleszteni valód, el kell kezdened ezt [hitben] kijelenteni. És minden növekedésre indult az életemben, mert a korai és a késői esők azt megöntözik. Amit eddig elvesztettem, azt az Úr helyreállítja nekem, és ez már folyamatban van, és a dolgok előjönnek.

A Biblia azt írja ugyanis, hogy az áldások leselkednek rám, ezek az áldások engem keresnek, ezek az áldások utolérnek engem. Ugye tudjuk azt, hogy az Úrnak áldása az gazdagít meg, és nem ad mellé nyomorúságot. Ezt ki kell jelentenünk állandó jelleggel.

Texasban még mindig vannak osztatlan földjeink a testvéreimmel együtt. Még nincsenek megosztva ezek a földek, és óriás méretű villanyoszlopokat akarnak fölépíteni a telkemen. Természetesen fogadtam egy jó ügyvédet, hogy tiltakozzon az ügyemben. Egy pár évvel ezelőtt gondolkodtam azon, hogy én nem akarok a földemen ilyeneket, és megkötöttem, és megtiltottam.

A milliárdos társaim, akik a közelben földeket birtokolnak, ők végül is kijárták az utat, hogy az én földemen legyen, ne az övékén. Vannak magasabb fekvésű földjeim, és ugyanúgy folytatódik, a völgyben is van, és pont ott fogják elhelyezni az oszlopokat.

Szeretnék, ha beleegyeznék és aláírnám, az elmúlt évben fogtam, és a szemétkosárba dobtam ezt a papírt. Utána elküldték a Nyugat Texasi címemre, hogy talán majd ott átveszem, vastag borítékokat kaptam, azt is kidobtam. Az áll benne, hogy március 4-én pert indítanak ellenem, erre megkerestem a vejemet, aki ügyvéd. Ennek a területnek csak a fele vagy a negyede az enyém.

Mi történt erre? Küldtek nekem egy ajánlatot, négyszer nagyobb összeget ajánlottak fel most nekem, ha beleegyezem, mint először akartak fizetni. Nagyon sok pénzt fogok most kapni, mert ott akarják elvezetni ezeket az óriás vezetékeket, valószínűleg ez az utolsó ajánlatuk, kezdem érezni, hogy ezt el kell fogadni.

Válaszoltam is nekik, hogy ezt elfogadom, és alább nem adom, nem változtatom meg a szavamat. Még nem írtam alá a dokumentumot, de már elkezdték építeni. Tudják, hogy prédikátor vagyok, és megbízhatnak bennem. Kint a prédikátorok szava az megáll. Nagyon kiadós munka ez, és szükség van rá, hogy haladjon. Most már tehát nem bánom, ha az én földjeimen átmennek ezek a vezetékek.

Mert az Úrnak az áldása meggazdagított közben, ezért már nem bánom annyira, hogy ott megy a vezeték. De idáig nagyon kemény voltam, és mondtam, hogy én bizony alá nem írok semmi papírt ezzel kapcsolatban. De látjátok az Úrnak az áldása, mégis meggazdagított.

A hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van. És neked egyetlen dolgod van, hogy az Igét és csak az Igét szóld mindig. Az pedig úgy szól, hogy erős vagyok, egyre erősebb vagyok, és áldott vagyok, és egyre egészségesebb vagyok, köszönöm Úr Jézus.

Igen! De mi van akkor, ha mégis rosszabbra fordulnak közben a dolgok? De nem az én életemben! Ilyenkor kell kijelenteni, azt mondja az Írás, hogy – hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Először a szádban [a hittel kimondott szavaidban] kell lenni annak a jövedelemnek, amely azután megjelenik az életedben. Örömnek, és boldogságnak kell lenni a szádban. Miért? A következő vers mondja meg:

Példabeszédek 18/21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Jézus volt az Ige ugye? Ezek nagyon erőteljes szavak. Mi áldottak, és boldogok akarunk lenni, mert igenis van egy örökségünk! Az elménknek pedig ezt meg kell értenie. Az elménk, az nem a mi valós önmagunk. Amikor rátalálnak a pszichiáterek a tudatalattinkra, akkor nem a tudat alattinkat találták meg, hanem a valós lényünket [szellemünket], aki belül lakik, és ennek a belső embernek szüksége van arra, hogy újjászülessen.

És ennek a belső embernek be kell fogadnia Isten örök életét, utána pedig ki kell magunkat iskolázni, hogy másként gondolkodjunk, úgy ahogy az Ige is mondja, hogy kik is vagyunk valójában? A mi szellemünk, a szívünk olyan, mint egy termőföld.

Hiába mondod, hogy az én szívem olyan, mint egy keresztény termőtalaj, nincs semmiféle gaz a földemben, az én földem az egy keresztény termőtalaj. És akkor jön egy ellenség és beveti a marihuanát a földedbe. Mit fog teremni a földed? Marihuanát. Továbbra is nevezheted keresztény területnek a földedet, de teremni mégis azt fogja, ami mag belekerült.

Így Isten Igéje a mag, és ez a mag, a szánk szavain keresztül kerül be a szívünk talajába. És mi vetjük el ezeket a magokat a szívünkbe, a szavaink által. Elkezd növekedni. A legkisebb maghoz hasonlítja Jézus a hitünket, a mustármaghoz. És az a legkisebb mag képes arra, ha a szívedbe kerül, hogy elkezdjen növekedni, és a leghatalmasabb fáknál is nagyobb lesz, az égi madarak arra szállnak le, és megpihennek rajta.      

Vagyis mindenki úgy eszi az életének gyümölcsét, ahogy szeret beszélni arról. Ha valaki szereti az életet szólni, akkor ezt a gyümölcsöt fogja enni. Ha valaki szereti a halál szavait szólni, akkor annak a gyümölcsét fogja enni. Ha szeretsz a halálról beszélni… Figyeld meg, hogy a beszédünkben mennyiszer benne van ez a szó, hogy a halál, vagy, hogy mennyire rossz minden.

Egyszerűen belénk nevelik kicsi korunktól pl. halálra ijedtem. Remélem, hogy ez a gyülekezesdi megmarad. Van-e valaki, aki így beszél? Állandóan így beszélünk. Miért mondod azt, hogy az én cégem valószínűleg tönkremegy? Isten képes arra, hogy megáldjon egy vállalkozást, egy céget, vagy egy helyet.

Még az istentelenek földjét is megáldja teérted, ha te ott vagy! Az istenteleneket is megáldja a választottak kedvéért. Megáldja őket rajtad keresztül, mert téged megáldott. És utána neked rá kell világítanod, hogy mi ez az áldás az életük felett, és te azt megteszed. Még akkor is, ha nem ismerték ezeket a törvényeket, meg fogják ismerni.

Ha körülötted a tudatlanok úgymond rosszul beszéltek, akkor visszamész az asztalodhoz és kijelented, hogy ez számodra nem érvényes! A te cégednek mindig lesz megfelelő munkamegrendelése, az eladásainkban növekedés lesz. A száddal működteted ezeket a folyamatokat.

Amikor az életemnek azokban a fázisaiban voltam éppen, hogy egyik helyről a másikra készültem, pl. készültem Közel-Keletre, Amerikából jöttem el, akkor dolgoztam még. Voltak olyan osztálytársaim a gimnáziumi évekből, akik azután különböző beruházásokban nagy ipari gépeket működtettek és kereskedéssel foglalkoztak.

Dolgoztam náluk, pl. egy időleges munkát vállaltam ott el. Mondták, hogy most a recesszió ideje van, most nagyon rosszul mennek a dolgok, utakat építettek, aszfaltozással foglalkoztak, mondták, hogy mostanában nincs túl sok munka. Megpróbáljuk megtartani valahogy a munkaerőt, és valahogy átvészeljük ezt az időszakot.

Mire odakerültünk az őszre, már volt munkája, ősszel általában nem növekszik a megrendelés, hanem inkább csökken. Egy nap leforgása alatt öt új megrendelést kapott. Együtt jártunk a gimnáziumi években. Mondta, hogy biztos a holdjárás olyan kedvező volt, hogy ez megtörténhetett, biztos a gravitációs térváltozás hozhatta, mert ilyen még az életemben soha nem történt meg velem.

Ha ilyen van Izraelben, hogy magyarázzák a zsidók? Januárban minden nap volt eső náluk. Szinte rekordokat döntött a csapadék. Azután jött a február, és minden napon volt esőjük, és ez is rekordokat döntött. Mondják, hogy márciusban újra mindennapos esők lesznek. Havazások, és esők. És nevettem, azt mondta a meteorológus, mert ugye hidegnek kell lenni, hogy az oroszoktól jön ez a hideg. Évek óta mondjuk, hogy az orosz hideg teleket nem kérjük Uram, ezeket mind Izraelbe küldjük.

A Hermon hegyén sok méteres hó van. És először jelzik azt, hogy a Galilea tengere maximum vízszintig lesz. Ahogy a hó leolvad, az is a Galilea tengerbe folyik. Valóban növekszik a vízszint, 17 cm-et is növekedett most legutóbb, nap mint nap emelkedik. És mivel magyarázzák ezt? Az Ige cselekszi ezt meg, a szavak!

Ha az üzleti világban maradtam volna, akkor a szavakkal nagyon sokra vihettem volna, de abban Isten nem volt az oldalamon, mert nem akarta, hogy ott legyek. Ezeknek, akik benne voltak, tudtam segíteni.

Neked ugyanígy hinned kell a saját szavaidban, hogy a saját szavaidnak súlya van az életedben, és nem esnek csak úgy le a földre. Mert Isten elhelyezett téged azokon a helyeken, hogy ott használd a szavaidat és a hitedet. És ha ezt megteszed, ez Istennek bejárást enged azokon a területeken.

Addig ez az ország nem fog tudni megváltozni, és jobbra fordulni a helyzet, amíg azokon a szinteken, ahol ezt nem ismerik, újjá nem születnek, és el nem kezdik használni a szavaik erejét.

Példabeszédek 6/2 Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel.

Példabeszédek 13/3 Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát, aki felnyitja száját, romlása az annak.

Csapdába, romlásba visznek a saját szavaid. Vagyis nagyon figyeld meg, hogy mi az, ami átvillan az agyadon, és ne mondd ki rögtön, ha jön egy ilyen gondolat, hanem őrizd a szádat.

Példabeszédek 18/7 A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.

Sokan úgy gondolják, hogy azok a tűnetek, amik a testükben vannak, azok a visszatartó erők, vagy a hiány, vagy a szükség, az az a visszatartó erő. Ahol az igazi hiány van az életükben, az a szellemi megértés arról, hogy miként működnek ezek a szellemi erők. Isten hatalmasabb minden körülmény felett.

Ami az embereket fogságban, csapdában tartja, azok az ő saját szavaik, amikor kijelentjük, hogy azt nem tudjuk megtenni, vagy az nincs nekünk, vagy nem engednek engem, és lehetne így folytatni. Kigondolják a fejükben az ezt meg azt, hogy az a másik tehet róla, hogy… De ami igazán csapdába ejti őket, azok a saját szavaik, amikor azokat kimondják.

Mi lenne, ha azt mondanák ki, hogy egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés és minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztatsz, ez az Úr szolgáinak öröksége és az ő igazságuk, mely tőlem van, ezt mondja az Úr! És mi lenne, ha azt mondanánk, hogy mindenre képes vagyok az Úrban, aki megerősít engem.

Amerre csak megyek, mindenhol Isten kegyeltsége van velem, és bőségben élek életem minden napján! – és a lehetetlennek tűnő élethelyzeteknek a képébe mondod ezeket. Semmi sem túl nehéz és lehetetlen az Úr számára! Ez az útirány, amit fel kell venni, és nem az, hogy beleegyezel a száddal és a szavaiddal elpecsételed, hogy az úgy van és csapdába kerülsz. De a szád ki is tud szabadítani téged!

Most itt berekesztjük a tanítás sorát és majd folytatjuk. Másodszor akarom ezeket az igazságokat előhozni, a múltkor sem sikerült, akkor el sem kezdtük, majd visszatérünk még erre, mert ennek az ismerete nagyon fontos tudás.

Néhányan úgy felnövekedtetek már szellemben, hogy ha jön egy fájdalom és érzékelitek azt, kössétek meg azt az erőt, mert az egy szellemi erő, és hajítsátok ki a testetekből, mert az nem oda való. Hallelúja!

Nem készültem fel erre, de van egy új megvallás, álljunk fel és tegyük meg ezt a hitmegvallást. Megtesszük ezt a megvallást, aminek a lényege az, hogy a sátán be van határolva, nem jöhet az én területemre. Nem léphet rá erre a területre, amely hozzám tartozik, ezt fogjuk kijelenteni.

Jelentsük ki mindannyian: A mennyei Atyánk jobbjára ültettünk a trónra. Sátán, mindaz a terület, ami hozzám tartozik, arra a lábadat nem teheted. Mert az Atya jobbján ülünk, és a Jézus Krisztus terve által, a Jézus nevében hatalmam van feletted, maradj távol tőlem, mert a Jézus nevét használom, és a mi Urunk Jézus Krisztusunk vérét, mindazokat a jó cselekedeteket lefedi, amire Isten engem elrendelt, hogy azt megtegyem. A Jézus nevében, távol maradsz a családomtól, a szellemi kapcsaimtól, az én munkáimtól, az életemben jelen lévő emberektől, a szolgálatomban lévő emberektől, akik meggyógyultak és üdvözültek itt világviszonylatban! Minden ingóságomtól tartsd távol magad. Erről a területről is távozzál, a pásztoraink életéből távozzál, a gyülekezetek tagjainak életéből távozzál, az evangélistáink és szolgálóink életéből távozzál. Mert az én Uram erőt és hatalmat ad nekem, hogy megmondjam neked, hogy te mit tehetsz. Neked engedelmeskedned kell a Jézus nevében! Hagyjál fel minden jelenleg folyó munkáddal, a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Jézus nevében! Ámen!

Elkezditek használni, és megvallani ezt és parancsolni! Ámen! Nagyon erős kenet jött a vesében, de ezt a megvallást szerettük volna megtenni.

A Lukács Evangélium 13. fejezetében, így szól az Ige: Asszony, feloldattál a te betegségedből.

Én is így imádkozom – Jézus nevében feloldoztatsz a betegség alól!

13-as vers: És reáveté kezeit és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.

Ezért, most megkötök minden betegséget, a rákot, megparancsolom a sejtjeiteknek, az egész testeteknek, hogy a normál sebességgel szaporodhatnak, és nem fejlődhetnek ezek a sejtek a felett, mint ahogy meg vannak engedve, nem szaporodhatnak rákos sokasodással, meg van tiltva ez nekik.

A csontjaitoknak is tökéletesen kell működni, a csontjaitokban is meggyógyultok Jézus nevében, a torokban meggyógyultok, a mandulákban gyógyulás lesz, Jézus nevében, a fejed tetejétől, a lábad ujjáig, tökéletes vagy a Jézus nevében.

Minden olyan vegyi anyag a testedből, ami nem odavaló, kitisztul a testedből, anyagtalanná válik a testedben, Jézus nevében. Minden egyes sejt, ami nem az életet táplálná a testedben, az élet forrásáról levágatik, és kiszárad a testedből, a tested csak az élet sejtjeit támogathatja, ami életet hoz a testednek, csak azok maradhatnak meg. Jézus nevében! Ámen!

Ezt meg kell tenned neked is naponta, minden nap. A testem minden sejtje tökéletesen működik! Meg kell vallani minden nap! Ha korosodsz, akkor azt kell tenni, hogy megvallod, hogy a testem minden sejtje megújul minden nap.

A Róma 8/14 azt mondja, hogy ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti, megújítja, meggyógyítja a ti halandó testeiteket is, a bennetek lakó Szelleme által. A Szellem végzi ezt, aki bennetek lakik. Ő végzi ezt a megújítást. Mivel a Szent Szellem bennünk van, ezért élünk vele minden nap, és munkába fogjuk a Szent Szellemet, hogy végezze ezt el az életünkben. Szívesen megteszi, ezért adatott nekünk.

És ha van időd erre, ezt meg kell tenni. Nem engedem meg a fájdalmakat a testemben. Most a csípőben van a fájdalom, most múlik el, ahogy a kezeinket tesszük rátok, minden fájdalom eltávozik, meg vannak kötve ezek a testedben, ezek nem lehetnek jelen. Dicsőség Istennek!

„Ráadás”: A gyógyító sorok, az üdvösségi ima és a Szent Szellem keresztség után, még a következők hangzottak el. Mindannyian gyógyultnak és egészségesnek látszotok, és boldognak, és köszönjük Istennek, hogy ma elhozott benneteket.

Mindenki mondja: Gazdag vagyok, mert az Úr gazdaggá tett engem!

Nagyon furcsa lesz ez egy napon, amikor a mennybe jutunk, meglátjuk, hogy az utcák is aranyból vannak, tiszta, átlátszó aranyból. És Ő mindent nekünk ajándékozott, meg kell tanulnunk azt birtokba venni.

Hogyan lehet gyakorolni a hitünket? A szánkkal, a nyelvünkkel. El kell kezdenünk kimondani ezeket az igazságokat. Azért az igazság, mert a Biblia írja, nagyon fontos, az Úr így teremtette.

Jézus neve, mielőtt a földre jött, a mennyben, Ő volt az Ige, ez volt a neve, Isten Igéje. Az élet az Igében van, és az erő az Igében, és hatalom az Igében, használjátok Isten Igéjét, és az ördögöt oda lehet szegezni a falra, minden irányba.

Sok mindent használnak az emberek, én úgy szoktam imádkozni, hogy lábam alá helyezem az ördögöt, és ha a talpam alatt van, akkor nem kell mindenhol kötözgetnem, ott van jó helyen. Engem pedig Isten oda felhelyezett, az Atya jobbjára a trónra, és amikor Őt feltámasztotta a halálból, vele együtt mi is feltámadtunk. Ez a mi hatalmi helyünk, oda felmagasztaltattunk, ezért engedelmeskednie kell minden névnek a Jézus nevére.

Most a torokban van a gyógyulás, ha valaki erre várt, ez meg van nekünk. Folyamatosan jelzi ezeket a Szent Szellem, ugyanis a Szent Szellem nem megy aludni, mi elfáradunk és elmegyünk aludni. A Szent Szellem, nem megy aludni, Ő 24 órában fent van, és az egész világon mindenhol munkálkodik, és végzi a munkát, akkor is, ha te alszol. Ezért minden gondodat nyugodtan Őrá bízhatod.

A Szent Szellem szolgálatai döbbenetesek. Nagyon nehéz elmagyarázni, míg az ember nem kap róla ízelítőt, hogy hogy is van. De néhányan kezdenek belekóstolni. És kórházba készültek, hogy ez vagy az van. Ha a Szent Szellem hoz ilyet, az Ő nyögései, terhes fájdalmai jönnek, azt hitted, hogy magát az ördögöt nyelted le keresztben. Közben semmi bajod nincs, csak működnek az ajándékok. Ezek szellemiek. Azt hiszed, hogy megfájdult itt, vagy ott, de nem, az egy gyógyító ajándék, és valaki meggyógyult, és köszönd meg Istennek.

És amiben hiszünk, azon áll meg minden. Ezért meg kell változtatnunk a téves hitet, igaz hitre. A gondolkodásunk nagy bajba visz minket, ha nem az Ige szerint gondolkodunk. Ha a megdicsőült testünket megkapjuk, ha éppen arra gondolsz, hogy mi lehet a Marson, akkor ott vagy. Ez így működik, ezért vagyunk bezárva ide a testbe, és ez nagyon jó így.

Tehát arról feledkezzünk meg, hogy az egész Igét egyszerre tudjuk, mert ez most itt nem lehetséges. Az ismeretünk az rész szerint való, bárkiről legyen szó. A szellemünkből tudunk mindent, és onnan lehet előimádkozni, a szellemünkből.

Nem kell mindent kianalizálni, hanem forduljunk oda Istenhez, imádkozzunk nyelveken, és bízzunk abban, hogy Ő majd megvilágítja, amit tudnunk kell. A Szellem teszi ezt, fel lehet növekedni ebben, és a szellemünket ki kell képezni erre, hogy elvegye az igazságokat Istentől. Számokat is meg lehet hallani Istentől, ha éppen kell.

Kenneth Hagin pl. soha nem használt ébresztőórát, szólt a szellemének, hogy mikor akar felébredni, és a szelleme felébresztette. A szellemed mindenre képes, hogy megmutassa néked. A szellemem megmutatja nékem, hogy ki nyerte meg az MB 1-es kosárlabdát, előre megmutatja. Ki lehet képezni a szellemünket ezekre.

Ugyanúgy, ahogy a baba tanul járni, lesznek botlások az utadon. Veszel egy autót, kiállsz vele, és mind a négy kerék egyszerre leesik. Akkor tudod, hogy elvétetted, nem követted a Szent Szellemet. Tanultál belőle, ne add fel, menj vissza, és vegyél egy másikat.

Így én is követtem el olyan dolgokat, amelyek úgynevezett felsülésnek nevezhetők, de egyre jobb vagyok benne, és ti is. A Szent Szellem arról nevezetes, hogy mindazt, ami úgy tűnik az életünkben, hogy most rossz, azt jóra tudja fordítani. Jóra fordítja! Mindent, azoknak, akik Istent szeretik. Mit mond a Józsué könyve?

Józsué 1/8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól,

Ez Ószövetség, ez a törvény alatt volt. Nekünk hogy szól ez a jó tanács? A törvénynek ez a szelleme el ne távozzék a te szádtól. Istennek az a törvénye, ami bennünk van, belénk van programozva. Mit mond Pál? Pál azzal dicsekedett, hogy én többet imádkozom nyelveken, mint ti mindösszesen, valamennyien. Ez a nyelvek imája, a szellem imája.

A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye szabaddá tett engem, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől! Szabad vagyok a törvénytől, és a kegyelem alá kerültem. És ha az ember összezavarodik, akkor kiesett a kegyelemből, ha bemegy a törvény alá.

Ugye, hogy, mint a villámlás ütött meg benneteket. Többet fogtok ti is imádkozni nyelveken, mint ezelőtt. Így kell, hogy legyen. Az Úr mondta nekem, hogy bizony 5-6 órát kellene naponta imádkoznom nyelveken. És amikor belealszom, akkor – Uram, mit mondtál nekem?

Az újak, akik ma tanultak nyelveken imádkozni, elég, ha öt percet imádkoznak először, és úgy fogják érezni, mintha egész héten nyelveken imádkoztak volna, az sem baj. Beleépül az emberbe, és egyre jobb leszel benne.

És amikor együtt felemeljük így a szívünket, amikor közel vagyunk testvérek, és együtt közbenjárunk így, óriási ereje van, amikor a Szent Szellem felemeli a hangunkat. Szegény ördög sajnáljuk olyankor, még egy szöget vertünk a koporsójába. Le kell őt szögeznünk az ő koporsójába. Oda való.

Mi pedig a győzelem útját járjuk, a szellemi életet éljük. Nem vagyunk a törvények alá rendelve, a törvények mind be lettek írva a szívünkbe. Nagyon kevesen tudják azt pontosan meghatározni, hogy mi is a bűn. A szellemünk törvényeinek megszegése. Mit jelent ez?

Hogy nem vagyunk kárhozat alatt. Láttam a mieinken, hogy prédikálnak, mindent, amit lehet, eltévesztenek, minden írott és íratlan törvényt megszegnek, amit a prédikátorok valaha prédikáltak, egyszerre az összest, egy nap alatt, mégis Istennek a felkentjei. De nem tuják, hogy azt elvétették, tehát nem számít nekik.

Vannak pásztorok, akik a nyájaikat kárhozat alá helyezik ezekkel a szögekkel, ugyanis nem vagyunk a törvény alá rendelve, a kegyelem alatt vagyunk. A bűnnek az ereje a törvényben van, és a törvény az kárhoztatással jön az életünkbe, és ha kárhoztatjuk magunkat, akkor nullára csökken le a hitünk. A keresztény világban, világméretekben ez a helyzet.

A keresztények, amikor a gyülekezetekben ezt hallják, hogy a pásztor újra és újra durungolja őket lefelé… A bűnt teljességgel eltörölte Isten, kiküszöbölte az életünkből, a múlt, a jelen, és a jövő vonatkozásában! Meg kell újítani az elmémet, hogy hogyan is tanítják ezt, és nekem meg kell újulni ebben. Mert ez az igazság. Neked arra van szükséged, hogy növekedj ebben a kegyelemben. Több kegyelem áll rendelkezésedre.

Ugye tanítja azt az Ige, hogy járuljatok a kegyelem királyi székéhez, hogy még több kegyelmet nyerjetek a szükség idején. Nézzétek meg Pált, a keresztények a korinthusiak idején a Diána templomból jöttek ki, ott áldoztak egész életükben.

A prostitúció azért terjedhetett annyira, mert az volt a hamis Diána istennőnek a parancsolata, hogy minden nőnek, két évet kellett szolgálni prostituáltként. A mama is ott volt, amikor fiatal volt, az anyuka is, és a kislánynak is be kellett menni.

Mit tett Pál? Azt mondta nekik, hogy bűnösök most a térdetekre, és térjetek meg ebből? Ilyet nem olvasol. Azt mondta, gyere ide és figyelj ide: – Avagy nem tudjátok-é, hogy te most a Szent Szellem temploma lettél? Nem tudjátok, hogy Isten Szelleme lakozik bennetek? És nem tudod, hogy ezért nem lehetsz egységben egy ördöggel, aki nincs újjászületve?

Tehát próbálta nekik elmagyarázni, hogy valójában kik is ők. Lehet egységben egy sátán egy Istennel? Nem lehet. Én járok bennetek, mondta, én lakozom bennetek. Ez a Páli Evangélium. Valaki felragadtatott a mennybe, és ott Pál azt kérdezte tőle, hogy vajon az én Evangéliumomat hirdeted-e? Nem sokan dicsekedhetnek ezzel.

Ti megigazultság vagytok, nem járhattok együtt a hamissággal. Amikor újjászülettél, akkor megigazultál, és olyan igaz vagy, mint maga az Úr. A gyülekezetben pedig mindenki arra törekszik, hogy még megigazultabb legyen. Pedig már megigazultunk, már igazak vagyunk. A megigazultságunknak semmi köze a cselekedeteinkhez, a magaviseletünkhöz, a teljesítményeinkhez, a zsidótörvényekhez.

Amikor a zsidótörvényekről van szó, akkor a tízparancsolatról van szó. Mi pedig nem a parancsolatok alá, hanem a kegyelem alá tartozunk, és belénk lett írva, az örök élettel együtt. Isten természete van bennünk, mi pontosan olyanok vagyunk, mint Ő. Az Ő Szelleme van bennünk, és Ő lakozik bennünk.

Tehát egyetlen dolgot kell tennünk, megújítjuk az elménket, a szellemünkkel és a Szent Szellemmel együtt végezvén ezt a munkát. Ez egy katasztrófa az ördögnek, ha ez megtörténik. Ezért vannak a különböző vallások, a képmutatók. A képmutatók mindig is üldözték a szellemi magot.

Ha az ember keveréket választ magának, utána mégis visszamegy egy kicsit a törvény felé, akkor kiesett a kegyelemből. Mit mond a …

Róma 6/14 Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Hallelúja! El lett törölve a bűn, a bűn egy angyalban találtatott. Egy prédikátor azt mondja, hogy ez a gondolatainkban van csak. A betegség is csak egy gondolat, a fájdalom is csak egy gondolat, mind a fejünkben zajlik. Ugyanis nem létezik.

Mi pedig minden szellemi áldást elnyertünk, erről szól az egész játszma. Jézusnak a természetét, az Atya Isten szeretet-természetét nyertük el, az Ő szeretete mindent összezúz, ami az ellenségtől jön. Száz százalékban, mindenen győztesen jut át. Minden, amit ebben az életben keresünk, - volt egy ilyen szellemi látásom, mindaz, amit keresünk ebben az életben, – az mind benne van abban a szeretetben. Mert az Ő maga.

Jesse amikor a mennybe ment fel, látta az embereket a városfalon kívül, és a városfalon belül is, tudjátok, mivel foglalkoztak? Az Igét tanulmányozták, hogy az Ige tanulmányozása által közelebb kerülhessenek a Mindenhatóhoz. Erről szólt az életük, hogy közelebb kerülhessenek Istenhez. Itt a földön, nagyon sokat juthatunk ebben előre. Meg tudjuk taposni az ördög királyságát, és általa, előbbre tudunk kerülni Isten királyságában.

Lukács 17 fejezetében van, hogy ne higgyétek azt, hogy íme, Isten országa itt van, vagy ott van, Isten országa tibennetek van. Meg kell újítani az elmémet nekem is a kegyelemre, az igazi kegyelemre. A megigazultságot megértettem már, a szentség is bennünk van, amire csak valaha szükségünk lesz, amivé válnunk kell, Ő lett nekünk szentségül, Jézus Krisztus.

Az elménkben kell megújulnunk erre. Oda fogsz eljutni, ahol a gondolataid időznek. Ha megdicsőült tested lesz, akkor ahová éppen gondolsz, ott kötsz ki. Pl. a holdon, ha arra gondolsz. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL