2008.08.14.

 

A GONDOLKODÁSMÓDOD MEGVÁLTOZTATÁSA 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. augusztus 10.

 

Egy nagyon fontos tanítást hallotok, ha úgy gondolod, hogy mindent rendesen tettél az életed területein, de nem látod még a változásokat, akkor ezen a területen kell megvilágosítást kapnod.

 

Arról beszélünk a következőkben, hogy mi az, amin a gondolataink járnak egész nap.

Márk 12/29-30

Szeresd az Urat, az Istenedet a szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!

Legtöbb keresztény teljesíti a parancsolat első részét, teljes szívéből szereti az Urat, de mikor az elméről van szó, ott kudarcot vall. Az elme a központja mindannak a jónak, amit Isten cselekedni akar az életünkben. Minden jó azért tud velünk megtörténni, mert a gondolatvilágunkban, az elménkben azt jóváhagyjuk.

 

A gondolati világunk, elménk meghatározó fontosságú arra nézve, hogy mi is történik velünk az életben. Nem a cselekedeteink vannak itt első helyen, hanem a gondolataink.

Sok keresztény mondja, hogy szeretem az Urat teljes szívemből, gyülekezetbe járok, olvasom a Bibliát rendszeresen, és mégsem történnek meg velem a jó dolgok az életemben.

 

Valószínűleg azért, mert a Biblia azt is megparancsolja, hogy szeressük az Urat a teljes elménkből is. A gondolatainkkal is szeretnünk kell Őt.

 

Emlékszem, amikor újjászülettem, teljes szívemből szerettem az Urat, de sajnos semmi nem változott az életemben. Pontosabban a szívem megváltozott, de a cselekedeteim nem.

Továbbra is ugyanúgy ittam, káromkodtam, dohányoztam, mint előtte. Ahogy az évek múltak a káromkodást le tudtam tenni.

 

Néha még ittam, de ahogy a Szellembe kerültem, ettől is megszabadultam. Hosszú ideje volt ez már. Lényeg tehát, hogy az életstílusom nem változott meg azonnal.

Amikor Bibliaiskolába jártam, még mindig vásároltam a dohányt magamnak. A szívem megváltozott, de az elme még nem újult meg. A szívem tehát megváltozott, de nem tudtam, hogy az elmémmel, a gondolataimmal is másként kell szeretnem az Urat.

 

Tudtam, ha be akarok lépni Isten akaratának teljességébe, akkor meg kell változtatnom a gondolkodásmódomat is.

 

Nem ismertem senkit, aki ebben segíteni tudott volna, annyit tettem, hogy beiratkoztam a Bibliaiskolába. Akkor még csak a kíváncsiság vezérelt, nem volt róla fogalmam, hogy elhívásom lenne.

 

Keresztények mondták nekem, hogy a rossz szokásomat hagyjam abba. Akkor kezd nehézzé válni a keresztény élet, ha ilyen parancsolatokat szegeznek nekünk.

 

Az évek során ezeket valóban letettem, de abban az időben nem akartam ezektől megszabadulni. Nem akartam azt, hogy – ne akarjam. És ezek az úgynevezett keresztény szabályozások, hogy ezt ne tedd, azt ne tedd, ezek jöttek felém.

 

Számomra az volt akkor a kereszténység, hogy - jobb, ha vigyázol erre! Ausztráliában volt egy asszony, aki elmondta, hogy ő Istent úgy éli meg, mint egy szigorú uralkodót, mint aki egy bottal uralkodik felette, és ha valami rosszat tesz, Ő azonnal odacsap. Ez volt az ő bizonyságtétele.

 

És az ember gondolkodik ilyenkor, hogy ezt és ezt helyesen tettem-e?

 

A szívemben üdvözültem és ezekről a dolgokról egyáltalán nem gondolkodtam. Ilyenkor mindenki azt mondogatja, hogy ezt ne tedd, azt jobb, ha abbahagyod, jobban teszed, ha a Bibliádat olvasod, menjél imádkozni. Tehát egy külső vallásosságot akartak rám erőltetni.

 

Olyan iga volt ez a számomra, amit nem voltam képes teljesíteni és kijárni. Isten valószínűleg nem kívánja tőlünk, hogy egyik napról a másikra megváltozzunk, ráadásul külső hatásokra.

 

Isten azt szeretné, ha belülről jönnének ezek a változások és így változnánk meg külsőleg.

A keresztény élet nem szabadna, hogy szabályokból álljon, hogy mit szabad és mit nem.

Az ilyenfajta keresztény vallásosság a csecsemőknek való. Isten nem a szabályzatok Istene, nem szereti az ilyenfajta regulázást. Istennél vannak rendelések, és rendelései vannak, de nem mint egy kabátot szeretné ezt ránk ölteni, hanem a gyökereknél szeretne minket megváltoztatni, hogy miért is tettük azt, és a miérteket változtatja meg.

A gyökérzetnél kell meghozni a változásokat, hogy mit miért teszünk, és ezt a gondolatainkban kell keresni. A dolgoknak a gyökere, hogy mit miért tettem,  a gondolataimban volt elrejtve, hogy mi zajlik a fejemben.

 

Tehát mindennek az alapja és a gyökere, hogy mit miért teszünk? - és ezt a gondolatainknál kell keresni.

A keresztény prédikálásoknak a célja, hogy próbálják megváltoztatni a viselkedésmódunkat anélkül, hogy a gondolkozásmódunk megváltozna és ez csak zavartságot hoz bennünk, és legalizációhoz vezet. Az embereket kötésekbe helyezi és az lesz a vége, hogy az emberek elmennek a gyülekezetekből, és elszaladnak Istentől is, mert úgy gondolják Isten kemény szívű.

 

Ha elkezdjük azonban megváltoztatni a gondolkodásmódunk mikéntjét, akkor az tükröződni fog a cselekedeteink megváltozásában. A viselkedésmódunkban feltűnő változások vissza fogják tükrözni a gondolatainkban végbemenő változásainkat.

 

Példabeszédekben olvassuk, hogy amint az ember gondolkodik önmagában, valójában olyan is.

 

Ha elkezdünk úgy gondolkodni, ahogy Isten akarja, hogy gondolkodjunk, az előbb utóbb meg fog látszani a cselekedeteinkben is, és ezekkel a gondolatainkkal kell kitölteni az elménket.

Ha csak a szexben elkövetett, vagy a bűntények, a gonosz dolgok hátterét tekintjük, mindig azt látjuk, hogy a gondolatvilágban van a gyökere.

Az elméjüket megtöltötték ezekkel a gondolatokkal.  Ha az erőszak nyilvánul meg az illető életében ezeken a területeken, mindig vissza lehet vezetni oda, hogy erőszakkal teljes filmeket néztek, pl. a nett világában.

 

Ezek a képek, amelyek az elmében kialakulnak, miközben ezeket nézik, ezek előbb utóbb meg fognak nyilvánulni a külső cselekedetekben is.

Emlékeztek arra, hogy régebben hogyan hívták elő a filmeket?

Bele kellett helyezni a filmet az előhívó folyadékba, és később alakult ki a kép, ami a filmen volt.

Ugyanígy van ez a mi életünkben. Hogy miről is gondolkodunk állandó jelleggel, lehet, hogy még nem mutatkozott meg, de előbb utóbb azok a gondolatok, amelyeken állandóan gondolkodunk, előhívódnak az életünkben és megjelennek kívülről is.

 

Ezért nagyon fontos, hogy a szívünket és az elménket megtöltsük Isten Igéjével. A legnagyobb változás az életünkben akkor jön el, ha a gondolatainkban meg tudtunk változni, mert amiről gondolkodunk, az nagyon erős hatással van az életünk folyására.

 

Róma 12/2

Ez a - ne szabjátok - azt jelenti, hogy külső hatások által, ne alakuljatok át a világhoz! Hanem változzatok el, - itt a belülről jövő változásokról szól. Csak az időnket fecséreljük, ha azon munkálkodunk, hogy kívülről dolgozzunk a változásokon.

 

Emlékeztek-e hányan tettünk újévi fogadalmakat, hogy most az idén miben változunk majd. De ha a rossz szokásainkat csak külső hatások által próbáljuk megváltoztatni, akkor ugyanoda fogunk jutni, ahonnan indultunk.

Mert a gondolkodásmódunk fogja meghatározni, hogy azzal egyezségben milyen gondolatokon fogunk gondolkodni az életünk végéig. És amin gondolkodunk, azzá válunk, azt fogjuk megélni.

 

Tehát a figyelmünk központjában nem annak kellene állnia, hogy meg kell változtatnom a szokásaimat. Lehet, hogy kisebb dolgokban meg tudsz változni, de súlyosabb, nehezebb dolgokban, csak úgy tudsz megváltozni, ha a gondolkodásmódodban megváltozol.

Tehát a gyökeréhez, az eredeti okához kell visszamennünk!

 

Ezért a gondolatainkat és a gondolatmintáinkat alá kell rendelnünk Isten Igéjének. Ha csak kívülről próbálunk megváltozni, akkor egy-két hét leforgása után ismét visszatérünk ugyanoda, ahonnan kezdtük és újból csak kis ördögök vagyunk.

 

Hanem változzatok el a ti elméteknek a megújítása által, ez azt fogja eredményezni, hogy elkezdünk másként gondolkodni.

Elváltozunk a gondolkodásmódunkban másként, az Ige szerint kezdünk gondolkodni. És ha elkezdünk az új gondolatmintáinkban gondolkodni, akkor leszünk képesek megvizsgálni, hogy mi Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata. És nem Istennek a tökéletes akaratánál fogjuk kezdeni, mert oda nem jutunk el egyik napról a másikra, különböző fokozatai vannak annak, hogy Isten akaratában járunk.

 

Engedjétek meg, hogy példaként a pénzt hozzam.

A pénz lehet Istennek megengedő, jó vagy tökéletes akaratában. És kívánjuk, hogy mindannyian fejlődjünk ezeken a területeken. Sokan kárhoztatásban vannak és nem fejlődnek ebben.

Ez akkor jön elő, amikor többet költünk, mint amennyit keresünk, Istennek a jó akarata pedig az, amikor több a bevételünk, mint a kiadásunk.

 

Tegyük fel, hogy Istennek az akaratában vagyunk és van egy egymilliót érő házunk és csak fél millió forint tartozás van rajta.

Tehát nagyobb a vagyonod, mint az adóságod. Isten tökéletes akarata pedig az, hogy ne legyen egyáltalán adóságod. Ez csak egy példa volt.

De ne legyetek kárhoztatásban és kezdjetek el Isten szerinti gondolkodásmódban gondolkodni és az életünk minden területén kezdjünk el felnőttként gondolkodni, és a felnőtté válásunkban, fokról fokra növekednünk kell. 

 

Először is nem kárhoztatjuk magunkat, hogy most hol vagyunk, hanem elkezdünk kifelé jönni és másként gondolkodni. Ahogy elkezdem Isten gondolatai szerint megújítani a gondolataimat, elkezdek másként gondolkodni az ételről, meg fog változni az evési szokásaink sora.

 

Ausztráliában volt egy lány, aki igen ellenszegülő volt, és festékes munkaruhájában járt be a gyülekezetbe, egy-két év elteltével, az egyik alkalommal egy gyönyörű ruhában jelent meg. Gondolkodtam, hogy nem is láttam őt soha ruhában.

És mit mondott? - A Királynak a lánya vagyok!

 

Isten Igéje végül is úgy a mélyére hatolt, hogy soha többet nem jött a piszkos munkaruhájában a gyülekezetbe, hanem méltóan öltözködött ahhoz, aki tulajdonképpen volt. Megváltozott az élete.

Te ugyanígy Isten Igéjén kezdjél gondolkodni, és építsd be az elmédbe és megváltozik az életed.   A böjtölés igen igei és jó dolog, jó a testünknek és egészséges is, de semmit nem fog hozni a konyhára Isten országában, ha közben a gondolatainkat nem változtatjuk meg, hanem ugyanúgy a régi módon gondolkodunk.

 

Tehát a rossz táplálkozási szokásainkat is ki kell böjtöltetni, de előtte ki kell böjtöltetni a rossz gondolatainkat. Ez egy óriási dolog, egész gyülekezetek vannak, akik 40 napos böjtbe kezdtek, és a téves gondolataikat böjtöltetik. Ha az ember ebben kitartó, akkor le fognak esni ezek a téves gondolati minták.

 

Ahogy az Úr Jézus Krisztus tanítványaiként elkezdünk az Úr Jézusról, az Ő Igéjéről és a hitről gondolkodni, úgy egyre inkább helyesen fognak alakulni a gondolataink.

Elkezdünk pontosan gondolkodni és a viselkedés módunkban is meg fogunk változni. Ha viszont a viselkedési szokásainkra összpontosítjuk a figyelmünket, nem fogunk boldogulni. Először is kárhozat alá esünk, úgy fogjuk érezni, hogy kudarcot vallottunk és bűntudat alatt fogunk élni és soha nem fogunk megváltozni.

 

Egy gyönyörű öltönyt ráölthetsz egy disznóra, de ha meglátja a kedvenc mocsaras sarat, akkor ugyanúgy bele fog hemperegni, mert ő egy malac és ez a természete.

Vagyis belülről kell, hogy megváltozzunk. Ez pedig magába foglalja, hogy a gondolkodásunkban, a gondolkodási mintáinkban kell megváltoznunk. A legtöbb keresztény szeretne Jézusnak és Jézusért élni, de nem képesek igazán tenni semmit sem, mert a gondolataikban össze vannak zavarodva.  Azért van ez így, mert édesapjuktól, édesanyjuktól és Istent nem ismerő tanáraiktól ezt és azt tanulták. Gyülekezetekbe jártak, de ott meg csupán csak vallásosságot tanultak, és nem adták meg nekik a lehetőséget, hogy megtanuljanak helyes módon gondolkodni.

 

Megpróbáltak minket kívülről megváltoztatni, miközben az elménk üres volt. Ha nem élünk Isten Igéjében, akkor nem leszünk képesek valóságos változásokat eszközölni az életünkbe.

 

A Bibliánkat azért olvassuk, hogy megváltozzanak a gondolataink. Nem egy vallásos megszokottságból olvassuk a Bibliánkat, hanem azért táplálkozunk Isten Igéjével, hogy az az elménkbe beívódjon és elkezdjünk másként gondolkodni.

És ahogy megváltozunk belülről, úgy elkezdünk abba az irányba haladni, ahol valójában lennünk kellene.

 

Belülről jönnek az útmutatások. Sok keresztény itt véti el. Miért van az, hogy sok kereszténynek oly unalmas az élete? Legtöbben fel is adták, mert teljesen reménytelennek tűnt számukra. A viselkedésükben nem tudtak megváltozni, de ennek a miértje abban van, hogy a gondolkodásmódjukban nem tudtak megváltozni. Mert ha megváltozunk a gondolkodásunkban, az fogja megváltoztatni a viselkedés módunkat. És így lehet elérni Isten tökéletes akaratát.

 

Megújítani az elménket úgy lehet, ha megváltoztatjuk a gondolatainkat. Jézusnak a figyelme nagyon rajta volt azon, hogy miként is gondolkodnak a tanítványok.

Az hogy miként gondolkodunk, erős befolyással lesz arra, hogy miként élünk.

 

Nagyon régen elszakadtam a vallásos tanításoktól és nem is kívánok belemenni. Ezek között van olyan, pl. ha azt mondják neked, hogy – jobb, ha figyelsz erre.

Biztos, hogy Isten is örülne neki, ha helyesen élnénk, de az ott kezdődik, hogy elkezdünk helyesen gondolkodni.

Nagyon régen letettem arról, hogy én magam megpróbálok valamit rendbe hozni.

 

Amikor elkezdjük a gondolatainkat kiegyenesíteni Isten Igéjében, akkor észrevesszük, hogy már nem botladozunk annyit, mint régen.

Ezért adta nekünk Isten a Bibliát, hogy a gondolatainkat ki tudjuk javítani.

 

Négy dologban szeretné Isten, ha megváltoznánk.

Az első, hogy miként gondolkodunk Istenről. - Valaki azt mondaná, hogy Isten haragszik rám. Ez nincs a Bibliában. Engedd meg, hogy az Ige megváltoztassa a gondolkodásmódodat.

Isten nem haragszik rád, hanem mivel nagyon szeret téged, ezért nem örül dolgoknak.

 

Második pont, hogy – engedjük meg, hogy Isten Igéje megváltoztasson minket abban, hogy miként gondolkodunk saját magunkról.

Miután ezt megtudtuk, azután azokat a dolgokat, amiket Isten Igéje mond rólunk, azt meg kell vallanunk magunkról. Egyszerűen hinnünk kell, hogy nekünk sikerülni fog. Az Ige minket fejnek hív és nem faroknak. És képesek leszünk arra, hogy mi adunk kölcsön és nem mi veszünk kölcsönt.

 

El kell kezdenünk tehát úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik rólunk abban a dologban.

 

Harmadik pont: - Isten azért adja az Igéjét, hogy képesek legyünk úgy gondolkodni mások felől, ahogy Isten gondolkodik felőlük. Ha Isten feltétel nélkül szeret téged, akkor a közvetlen szomszédodat is szereti ugyanúgy feltétel nélkül. Ha Isten megbocsát neked Jézus Vérére tekintve, akkor annak a másiknak is, akivel neked valami gondod volt, annak is megbocsát Isten a Jézus Krisztus Vére miatt.

 

Engedd el a meg nem bocsátást magadtól. Ez az egész nemzetre vonatkozik. Tévesek a gondolatmintáik, és az ördög szerint gondolkodnak. Úgy kell látnunk másokat, ahogy Isten látja őket.

Ezt akkor tudjuk megtenni, ha megtaláljuk, mit is mond másokról.

 

Azt mondja – szeresd a felebarátodat, mint magadat, tegyél jót velük. Onnan lehet felmérni, hogy mennyire tudjuk ezt gyakorolni, amikor olyanokkal kezdünk jót tenni, akik semmiképpen nem tudják azt visszaadni nekünk.

 

És ilyenek akarunk lenni, akik akkor is tudunk jót tenni, amikor tudjuk, hogy a másik semmiképpen nem tudja azt viszonozni.

 

Négyes pont: - Isten Igéje szeretné megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, a körülményeinket tekintve, hogy hogyan is gondolkodunk a kihívásaink, a megpróbáltatásaink, a problémáink felől, a mindennapos életünk dolgai felől.

El kell gondolkodnunk: - mit is mondott erről Isten. Isten megígérte, hogy kiment téged abból, megígérte, hogy több mint győztessé tesz téged.

Ha megváltoztatjuk így a gondolkodásmódunkat minden területen, akkor az egész életünk meg fog változni.

 

Másként fogsz reagálni dolgokra, ha úgy tekintesz másokra, ahogy Isten látja őket. Ez változást hoz benned.

Nagyon szeretem látni Istennek a munkáját, ahogy Szlovákiába megyünk, ott vannak a szlovák evangélisták, Romániába megyünk, ott vannak a román evangélisták és az egész, mégis egy család.

 

Mit mond erről Isten Igéje?

  1. Korinthus 10/32 szerint Isten háromféle népre tekint. Kiderül onnan, hogy meg ne botránkoztassátok, se a zsidókat, se a pogányokat, se Isten gyülekezetét. Mi Isten gyülekezete vagyunk.

Vannak ma közöttünk Angliából, Romániából, Szlovákiából. Isten szemében nem abból az országból valók, hanem Isten királyságából valók. Így tekint rájuk. 

 

Egy másik dolog, hogy hogyan haragszol meg saját magadra, hogyan püfölöd magad dolgokért? Ezt is abba fogod hagyni, ha meglátod, hogy Isten miként tekint rád.

Nem lehet kisebbségi érzésed, nem kárhoztathatod magad. Elfogadjuk magunkat olyannak, amilyennek Isten lát minket. Már királylány vagy, már király vagy. Miért kárhoztatnád magad?

 

Az egyik szentnek volt is egy álma erről. Bement a királynak a fogadására, meg akarta nézni a királynőt és mondták neki, hogy – hiszen te magad vagy a királynő.

 

Mi az, amit Isten mond, pl. a testünkről? - A Szent Szellem temploma. Ez azt jelenti, hogy Isten szemében értékes vagy, különben nem helyezte volna beléd a Szent Szellemét.

 

Isten valami olyanba helyezi a Szellemét, amit nagyra értékel, ez pedig a mi testünk. Ha ebben a gondolatban megújulunk, akkor egész másként fogjuk viselni saját magunkat. Hogy megváltozzunk ebben, az szükséges, hogy a gondolkodásunk mikéntjében megváltozzunk. Mit kell, hogy gondoljak Isten felől? Amit Isten Igéje mond róla. És ezt fogadd el és változtasd meg a gondolkodásmódodat. Nem csak, a megvallásaink a fontosak, hanem a gondolati mintáink megújítása is fontos eszerint.

 

Abban is meg kell változnunk, hogy miként tekintünk a körülményeinkre, meg kell néznünk, hogy mit mond arról Isten Igéje.

Azt fogjuk ott olvasni, hogy nagyobb Ő, aki bennünk van, mint aki a világban van, és ezért van, hogy – legyőztétek azokat!

 

Egy konkrét történet: - Az illetőnek a házába betörtek, kiraboltak mindenét. A hölgy elment a rendőrségre és feljelentést tett. Mivel a biztosítása kiterjedt mindenre, ezért kifizették neki, és mindent meg tudott újra vásárolni és újra berendezte a lakását.

Néhány hétre rá ugyanez teljesen megtörtént.

Azt mondták neki a rendőrségen, hogy ez nem egy szokatlan történet mert, ha a betörök egy hozzáférési pontot találtak a házban, és nem történt semmi biztonság ebben a dologban, akkor lehet számítani rá, hogy újra megpróbálnak azon a ponton bejutni, ahol már korábban bejutottak, és megismétlik a bűntényt.

 

Ez ugyanígy van a keresztényekkel. A sátánnak hozzáférési pontjai vannak az életünkben, azoknak alapján, amiket gondolunk. Ha tévesen, vagyis nem az Ige szerint gondolkodunk, pontatlanul gondolkodunk bizonyos dolgokban, azokban a dolgokban a sátánnak hozzáférése van az életünkhöz. És ezeken a területeken kezd el lopni, ölni, pusztítani az életünkben, addig, amíg azokon a területeken meg nem változunk.

 

A Biblia tisztán mondja, hogy van hatalmunk, hogy megkössük, megdorgáljuk, kihajítsuk az életünkből, megsemmisítsük, de amíg hozzáférést engedünk a gondolatainkon keresztül, addig újra vissza fog jönni.

Ugyanazon az ablakon fog visszajönni, a gondolataidon, ahol helyet hagytál neki, és mindaddig hozzá tud a dolgaidhoz férni, amíg azt az ajtót be nem zárod!

 

Miként zárjuk be az ajtót? - Megváltoztatjuk a gondolatainkat! Attól a ponttól kezdve nem lesz hozzáférése az életedhez, nem tud jönni lopni, ölni, pusztítani az életedbe többé.

 

A szellemi hadviselésről elmondom nektek, hogy az pontosan mi.

 

Nem úgy kell elképzelni, mint egy videó játékban, hogy lövöldözi egymást az ellenség, hogy rálövünk a kicsi démonokra.

A Biblia tanítja is, hogy ha az ördögöt kihajítjuk, egy időre elmegy száraz helyekre, és mivel ott szárazság van, előbb utóbb vissza akar jönni. Ha a házat kitakarítva, tisztán találja, de üresen találja, akkor hoz magával hetet, a nálánál rosszabbak közül és beköltözik a házba.

 

Miért teszi?

Az ördög ugyan elment tőle, de a feje még továbbra is ugyanolyan üres volt Isten Igéjét tekintve.

A fejét nem töltötte meg Isten Igéjével és ezért az ördögnek hozzáférése van az életéhez.

 

A szellemi hadviselés nem azt jelenti, hogy ördögöket űzünk ki, mert hatalmunk van az ördögök felett a Jézus nevében!

Az ördögnek nem is nagyon szükséges, hogy a magyar embereket leuralja, mert az embereknek a gondolkodásmódjuk elvégzi ezt az ördög helyett.

 

Az ördögnek nem kell túlóráznia a dolgokat illetően, mert az egész társadalomba beívódott a téves, helytelen gondolkodás, és ugyanez a téves, gondolkodásmód beszívódott a gyülekezetekbe is, miért kellene ördögöket, démonokat küldenie, mikor ezek a téves gondolkodásminták elvégzik helyette a munkát.  Ez az igazság.

A legfurcsább dolgok folynak gyülekezetekben.

 

Most azon a részen munkálkodunk, hogy meglássad, hogy miként dolgozik az ördög az életedben, miért kellene démonokat küldenie ellened?

Nem kell ezen munkálkodnia, mert te a saját gondolkodásoddal tönkreteszed az életedet.

 

A szellemi hadviselés ott dől el, hogy ki az, aki uralni tudja a gondolataidat a különböző élethelyzetekben szükséges döntések meghozatalában? Ez a szellemi hadviselés!!!!

 

Ki fogja befolyásolni a döntéshozatalaidat, amikor meg kell hoznod azt a szükséges döntést. A sátán nem egy démonnal fog elpusztítani tehát, hanem a gondolatseregekkel! Azt fogja uralni, hogy min gondolkodsz, és miként gondolkodjál.

 

Ha képes rávenni arra téged, hogy az Igével ellentétes módon gondolkodj, akkor ezzel a gyorsvonattal be tud hatolni az életedbe, behozza a rossz gondolatokat. És így oldja el az ő erejét az életedben.

És ez a szellemi hadviselés, hogy eldől, hogy ki az, aki az életed dolgainak a halmazát uralni fogja.

 

Sokat mondtunk el ma, még egy nagyon fontos dolog, hogy a gondolatok befolyásolják a magatartásformáinkat.

A gondolatokból magatartás minták lesznek. A magatartás mintáinkból döntéshozatalok lesznek. A döntéshozatalokból cselekedetek lesznek. A cselekedeteink sorából szokások alakulnak ki, a szokások pedig kialakítják a jellemvonásainkat, a jellemvonásaink pedig meghatározzák az utunknak a végcélját!

 

Tehát ahhoz, hogy szeretnénk a végcélba bejutni, nem úgy kezdjük, hogy a jellemvonásainkat próbáljuk megváltoztatni.

Hanem ott kezdjük, hogy a gondolatainkon kezdünk uralkodni, hogy Isten Igéje szerint gondolkodjunk.

 

Ezek fogják a viselkedés mintáinkat formázni. A viselkedés mintáink fogják megformálni a döntéshozatalainkat. A döntéshozatalaink pedig kihatással lesznek a cselekedeteinkre. Ahogy a cselekedeteinket formáljuk, úgy alakulnak ki a szokásaink, a szokásaink pedig kialakítják a jellemvonásainkat és a jellemvonásaink fogják meghatározni a végcélt az életünkben, hogy hova jutunk.

 

Fogunk még ezen munkálkodni.

 

Filippi 4/8

Ezekkel kell megtölteni a gondolatainkat, ha ezt megtesszük, akkor Istennek a rendelése és az úticélja beteljesedik. Akkor úgy fogunk élni, ahogy Isten akarja, hogy éljünk.

Belehelyezzük Isten Igéjét, a szívünkbe és az elménkbe. És odaszenteled magad, hogy csak Isten útjain fogsz járni. És ezek a gondolatok fognak hozni helyes cselekedeteket.

 

Ezért van az, hogy olyan sok keresztény küszködik, és ezt le lehet állítani.

 

Ha pl. ezt a gondolatot elkezdjük böjtöltetni, hogy – én egy vesztes vagyok, én csak egy kudarc vagyok, és én vagyok a bűnös, én tehetek róla, annyi hibát elkövettem már az életemben, olyan összezavart vagyok, olyan ostoba vagyok, és valójában mindaz vagyok, amit az ördög mond rólam.

Tehát az ördög úticéljaival töltöd ki az életedet.

 

Mindig történik valami rossz velem, egyszerűen nem értem? - remélem, hogy már megérted jobban, mert az elménket szigorúan őrizni kell a gondolataink vonatkozásában.

 

És be kell keretezni az elménket Isten gondolataival, Isten Igéjével, hogy csak azon gondolkozz! És a szívünket meg kell tölteni vele, és az életünk sorsát így fogjuk tudni alakítani.

 

A gondolatvilágunkat tehát Istennel kell megtölteni. Mindenki Áment mond most.

 

És ha ezt betartjátok és gyakoroljátok, segít nektek, és sok kérdésetekre választ fogtok kapni az életetekben. Hallelúja!

 

Nyolcvan gondolatot fogok elétek tárni, amit ha végig leellenőriztek, boldogabbak lesztek.

Tehát miközben végigmegyünk rajta, saját magunkat is meg fogjuk mosolyogni, hogy ilyeneket gondolunk.

 

Ha elkapom magam, vagy rajtakapom magam, hogy ilyeneken gondolkodom, akkor azonnal kiemelem magam abból a gondolatból.

Elmegyek és vásárolok valamit, pont olyan vagyok különben mint ti, esetleg szükségem van rá, és közben azt gondolom, hogy – hát ez túl sokba kerül.

És amikor ezért a gondolatért rajtakapom magam, akkor meg is dorgálom magam, mert ez a szegénység szelleme, ami uralkodik felettem, tehát nehogy félre értsetek engem, mindig utána nézek a dolgok helyes árának, de az embernek mégis ez jut először eszébe, pedig Istennek van elég pénze, Ő bőséges.

 

700 vagy 750 Ft amit veszek, mintha nem tudnánk megengedni azt az 50 Ft-ot, azért is megveszem, hogy ez a gondolat ne kísértsen engem, mert ez téves gondolkodás. Ezekben is figyelnünk kell magunkat.

 

Soha nem fogunk fölé emelkedni annak a szintnek, mint amin gondolkodunk, és nem Isten korlátoz minket.

 

Saját magamon is évek óta dolgozom ebben a dologban, mert a gonoszok gazdagsága az igazaknak van eltéve, tehát sok mindent kell még megszereznünk a gonoszoktól.

 

Álljunk fel, teszünk egy megvallást!

 

Uram szeretném megváltoztatni a gondolkodásomat. Úgy szeretnék gondolkodni, ahogy Te! És azzá szeretnék válni, amit mondasz rólam!

És úgy fogok bánni a felebarátommal, ahogy Te mondod! És szeretni foglak Téged, ahogy a Biblia mondja, hogy – szeretnem kell Téged.

Teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből! Köszönöm Úr Jézus! Ámen!

És Ő megáldott minket. Dicsőség az Úrnak!

 BÉKEVÁR FŐOLDAL