2012.12.25. 

NINCS ÍTÉLET KRISZTUSBAN

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. december 23.

 

Áldunk ma Uram téged, ezen a napon, amelyen Téged ünneplünk a világon mindenhol. A keresztények mindenhol a világon téged ünnepelnek, a te születésnapodat ünneplik. Áldás legyen ez nekünk a mai napon Mennyei Atyám, hogy megváltottál minket. Köszönjük a drága Mennyei Atyának, hogy ünnepelhetjük ezt a napot, hogy megtartott minket erre a napra.

Áldjuk a drága Szent Szellemet az Ő csodálatos megnyilvánulásaival, a gyógyítások ajándékával, a hit ajándékával, mindazokkal az ajándékokkal, amelyeket a Gyülekezetben el­rendeltél, hogy a hit által ezek előjöhessenek, Atyám. Ezt kérjük és köszönjük Neked, és minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak és általa az Atyának adunk örökkön-örökké. Ámen!

A zsebkendők felett történő imádságra kerül sor. Sokat szeretnénk elvégezi így karácsony napján. A mai napon két csodálatos bizonyságot is fogunk majd hallani. Az Úr munkái ezek, hogy felemeljék a szívünket, és hogy dicsőséget adjanak az Úrnak.

Az egyik egy fiatal, tizenhét éves kislánynak a gyógyíthatatlan betegségéből való gyógyulásáról szól, a másik pedig egy régi szolgáló testvérünknek a férjével történt, aki tolókocsiból, egy bénulásos állapotból épült fel, hogy ma már beszélni is tud, és ez csodával jött hozzá. Köszönjük Istennek ezeket. A dicsőséges taps az Úr Jézus Krisztust illeti!

A mai napon Úrvacsora vételére is sor kerül az Úr asztalánál. Miközben mi Úrvacsorát fogunk venni, a kicsi gyermekek is előrejöhetnek és a karácsonyfa alól az ajándékokból válogathatnak. A gyógyító sorokban pedig a kezünket tesszük azokra, akik áldást és gyógyulást szeretnének az Úrtól.

Létezik fizikai gyógyulás, és vannak keresztények, akik pszichiátriai segítséget keresnek, és ott próbálják orvosolni a problémáikat. Ázsiában egy híres pszichiáter azt mondta, hogy az az értelmi állapot, amiben sokan vannak sajnálatos módon, szinte 100%-ban a körül összpontosul, hogy a hívő nem hiszi, hogy neki megbocsáttatott.

Még egy dolog, amit az Úr elém hoz, hogy a félelmek is e köré összpontosulnak. Egy asszonnyal kellett időznünk, aki a hitnek szép harcát harcolta a rákbetegséggel szemben. Miután sajnálatos módon őt eltemettük, megtudtuk, hogy a férjével kapcsolatban voltak félelmei, hogy a férje valamit meg ne tudjon róla. Egy semmiség volt az egész, nem egy nagy ügy.

A félelmekkel az a gond, hogyha félelmekben vagyunk, akkor nem tudunk egyidejűleg hitben is lenni. A férje azt mondta, hogy el sem tudja hinni ezt. Én sem tudtam feldolgozni, hogy ez így megtörtént, de az egész a félelmek köré összpontosult. Azon rettegett állandóan, és attól félt, hogy mi lesz, ha az a bizonyos dolog kiderül, és a férje megtudja. Egy semmiség.

Ha a keresztény tanításokat meghallgatjuk, akkor a tanítások java része a bűn körül csoportosul, hogy bizonyos bűneink nem bocsáttattak meg. Ezeket a tévtanításokat többnyire a Zsidó levél 10. fejezetéből hozzák elő. Gyönyörű Ige a…

János 3,16-17.

16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

17. Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.

Aki hiszen Őbenne, az nem kap ítéletet, mert Krisztusban megítéltetett. A prédikátorok idézhetik ugyan ezt, de valójában ők sem hisznek benne mindig. Egy gyönyörű verset találtam ebben a témakörben, miközben készültem, a Zsidó 9,28-at. Az egyházunk szerinti kiadásában szeretném először olvasni. De mielőtt ezt olvasnánk, nézzük meg a János 5,24 verset.

János 5,24.

24. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Ez most vagy igaz, vagy sem, a keresztények vagy hiszik, vagy sem, hogy Jézus kihozta őket a halálból. Ugyanis nincs ítélet a keresztények számára. Mégis a Gyülekezetben ennek a fordítottját tanítják.

Zsidó 9,28.

28. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek elhordozására, másodszor bűn nélkül fog megjelenni, üdvösségükre azoknak, akik várják Őt.

Szeretnék valamit elmagyarázni mielőtt még a Bővített fordítást megtekintenénk. Leg­először talán azt, hogy a Zsidókhoz írt levél nem keresztényeknek íródott elsősorban, hanem zsidóknak. Olyan zsidókhoz szól itt a levél, akik még nincsenek újjászületve.

Tehát elsősorban nem az újjászületett, Szellemmel beteljesedett keresztényekhez címezte az Úr a levelet. Itt az elején megtudjuk, hogy mindent az Ő hatalma Szavával tart fenn az Úr, így kezdődik a levél. A zsidóknak írja a levelét. Azután az angyalok szolgálatára tér, és hogy az Ő Fiát még efölé helyezte. 

Azután rátér a szövetségükre, hogy a mi Urunk a Melkisédek szerint jött főpapnak, és nem az ő szövetségükben kell Őt keresni. Tehát elsősorban nem a hívőknek, hanem a zsidó hívőknek szól. Figyelmezeti őket, miután ők megtalálták az Urat, és visszafordulnak a zsidó hagyományaikhoz. Mert ha üldöztetések érik őket Krisztusért, és ezért visszafordulnak a templomi áldozatokhoz, akkor nagy bajba kerülhetnek. Figyelmezteti őket.

A kegyelem vonalán – ha követjük ezt a gondolatsort –, akkor könnyebben megértjük. Szintén ugyanígy az I. János levélben az 1.-2.-3. fejezetek zsidókkal foglalkozik a bűnök tekintetében is, és ez a mai napig is nagy probléma.

Izraelben egy muszlim településre mentünk most nem régen, és ott minden hívőjüket megtanítottak arra, hogy abban biztosak lehetnek, hogy Jézus Krisztus nem az Istennek Fia. Hiszünk, hiszünk Jézusban, mondják, természetes. És ugyanez a helyzet a zsidókkal is. Több Messiást is el tudnak képzelni, és a mai napon sem hiszik, hogy Ő Isten Fiaként jött a földre.

Ezért a muszlim vagy zsidó hívőkkel lépésről-lépésre kell tisztázni a biblikus útját az újjászületésnek, és akkor újjászületnek. Amit a Messiás értünk tett, az a leges-legfontosabb, és Ő az örökkévalóságban elvégezte.

Ázsiában a leghíresebb pszichiáterek mondják, hogy a keresztény pácienseiknek a legfőbb gondja a félelmek körül abban van, hogy félnek attól, hogy a bűneik nem nyertek bocsánatot, vagy elkövették a halálos bűnt, és az Úr elvetette őket. Tehát ebből van az összes problémájuk.

Az Úr hoz most még valakit elém, egy másik drága testvérünk, aki a hit szép harcát harcolta a rákbetegség tüneteivel. Az imakörömbe is járt az illető, és egy másik hölgy is. És az illető hölgy elment hozzá, és elmondta neki, hogy a problémádnak a gyökere a bűnödben van.

Ráadásul, aki a hit szép harcát harcolta, az egy pásztorunk volt. Megkérdeztem az imaköri társamat, aki ezt a bűnt felvetette, hogy honnan vetted ezt a tanítást? Biztos, hogy nem a mi taní­tásainkból vetted, hogy ezért van a bűn és a betegség rajta, mert ez mind démonikus gondolkodás.

Azt mondta, hogy ő kijelentés által vette ezt. Azt vallotta, hogy a kijelentést az Úr Jézus Krisztustól vette. Biztos, hogy nem az Igéből vette! Az ördögtől vette, és két héten belül ez az asszony meghalt, aki ezt a kijelentést hozta a hitben harcoló pásztorunknak.

Amikor az ördög hozza a támadását és a tüneteket vele, akkor leginkább az elménket próbálja megtámadni ezekkel a zaklató gondolatokkal. Az is lehet, hogy már mentálisan előbb megtámadott, mint ahogy a fizikai tünetek jelentkeznének a testeden.

Mert ha az illető nem hiszi azt, hogy neki örök üdvössége van, hogy ő megváltást nyert, és a bűnei megbocsáttattak… Ha befogadjuk az Urat, újjászületünk és örök életet fogadunk be, akkor megbocsáttattak a bűneink a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában örökre. Mindez kegyelemből.

Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek helytelen cselekedeteid esetleg, mert a világ, az ördög és az általa uralt világ fogja programozni az életedet és az elmédet. Biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb probléma, hogy amikor a fizikális gondjaink, betegség tünetek jönnek, ez a legnagyobb gyökere. És a háttérben mindig ez áll, hogy valójában nem hisszük el, hogy megbocsáttatott nekünk, és a múltunk eltöröltetett. Hogyan lehet ezt megtámadni?

Pontosan úgy, ahogy Pál is tette, a kegyelem üzenete által. Nem túl sokan vannak azok a prédikátorok, akik ezt megértik és hirdetik. A törvényt hirdetik, vagy pedig a törvénynek és a kegyelemnek valamilyen keverékét, ami szintén nem áll meg az Igében. Pedig Jézus ezt elvégezte értünk. És ahogy olvassuk a Zsidó 9,28 Bővített fordításban, Jézus ezt valóban elvégezte értünk.

Támadásokat kaptam ezért Románia és Szerbia szerte a keresztényektől, hogy én nem tartom meg a tízparancsolatot. Így igaz, hogy nem tartom meg, mert nem vagyok egyetlen törvény alá sem rekesztve.

Nem kell megtartanom semmilyen törvényt, vagyis ezért nincs bűntudatom sem. Mert a bűnnek ereje a törvényben van, és Jézus betöltötte a törvényt. Nem kell semmit tennem azért, hogy Jézusnak tetszésére legyek, mert Ő az egészet elvégezte értem.

És nem keresem a gyógyulásomat, mert Ő már megszerezte nekem. Ezért ezt a hit-mentalitást kell, hogy magunkra vegyük, és megtanuljunk kegyelemben járni. És gazdag is vagyok. Mindannyiunkat gazdaggá tett, s meg kell ezt szerezni magunknak.

És ezt a kegyelmet hit által lehet elsajátítani. Mindezeket Ő megcselekedte értünk, vagyis nem kell kiérdemelnünk, nem kell rabszolgasorban élnünk érte. S ha állandóan úgy érzed, hogy meg kell dolgoznod ezekért az áldásokért, akkor a cselekedetek alatt, a törvény alatt vagy. Kanyarodjunk vissza a 28-as vershez. Zsidó 9,28 Bővített fordítás.

Zsidó 9,28.

28. Azonképpen Krisztus, aki megáldoztatott egyszer, hogy egyszer és mindenkorra magára vegye és elhordozza sokak bűneinek terhét, másodszor is meg fog jelenni, nem azért, hogy a bűn terhét elhordozza, vagy, hogy valami bűnnel foglalkozzon, hanem azért, hogy teljes megváltást hozzon azoknak, akik buzgón, kitartóan és türelemmel várják Őt, és számítanak az Ő eljövetelére.

Egyszer és mindenkorra elvégezte. Magára vette és elhordozta sokak bűneinek terhét. És amikor másodszor jön majd, akkor már nem fogja hordozni a bűn terhét, és nem kell már, többet foglalkozzon a bűnnel, hanem teljes üdvösséget, teljes megváltást fog hozni. Ez a testünknek a megváltását jelenti majd. Elvégzett dolog.

Bűnök megvallására tanítják az embereket [tévesen], pedig az egész el lett már rendezve. Hangsúlyozom, hogy a zsidóknak szól itt. Nem vallásos keresztényeknek, hanem a zsidókat tanítja itt. Most olvassuk a Zsidó 10,1-től az Igét, de most már nem a Bővített fordításban, hanem a saját kiadásunkban.

Zsidó 10,1-2. 22.

1. Mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutat­nak, sohasem tudják tökéletességre juttatni az odajárulókat.

2. Különben megszűnt volna az áldozás; hiszen, ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.

Tökéletes áldozat azt hozza, hogy többé semminemű bűntudatod nincs. A gonosz lelki­ismeret azt jelenti, hogy bűntudat által terhelt. A következő vers így magyarázza ezt.

22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől a vérrel való meghintés által, és testük meg van mosva tiszta vízzel;

A bakoknak és a bikáknak a véráldozat bemutatása a Jóm Kippúr napján [az engesztelés napja a legszentebb nap a zsidó nép számára] az csak arra szolgált, hogy újra és újra emlékeztesse őket a bűnre. Eltelt az egy év, és újra be kellett mutatni a bűnért való áldozatot. Ha tökéletes áldozat lett volna az ószövetségbeli, akkor többé nem bírtak volna bűntudattal az oda járulók.

Ha igaz hívővé válsz, vagyis újjászületett hívővé válsz, és a szent vérrel meghintetik a lelkiismereted, többé nem lesz gonosz bűntudattal terhelt lelkiismereted. A gonosz lelkiismeretnek a gyökere a bűnben és a törvényben leledzik.

Jártam olyan országban, pl. Dél-Libanonban, ahol nem létezett sebességkorlátozás. Olyan sebességgel ment az ember, ahogy csak tetszett, szabad lelkiismerettel. De ha itt az ember elkezd a sebességhatáron felül hajtani, akkor biztos, hogy a lelkiismeretünk megszólal, hogy figyelj csak! Vigyázz, a törvény ellen cselekedtél, még le is fényképezhetnek!

Az embernek a lelkiismerete azonnal megszólal, mert a törvény ellen cselekedett. De mi úgy tisztíttattunk meg, hogy soha többé nincs a lelkiismeretünkben kárhoztatás. Én megtisztíttattam! És te megtisztíttattál? Akkor nem lenne szabad, hogy tovább, bűnnel terhelt lelkiismeretünk legyen. Ezért kell megújítani az elménket a Páli Evangéliummal. Csodálatos a…

Zsidó 10,14. 12.

14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Istennek jobbjára.

Ezékiel 36. fejezetből idéz, amikor azt írja:

Zsidó 10,16-20. 22-23. 25-26.

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az Ő szíveikbe, és az Ő elméjükbe írom be azokat.

17. Azután így szól: És az Ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Miért kell akkor a gyülekezetekben az emberek fejéhez verni a bűneiket és kiásni a múltból, hogy mit tettek, ha Isten nem emlékezik rá? Az ördögnek a tanait hozzák elő, hogy lesújtsák Isten népét.

18. Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Vagyis nincs pénz áldozat, nincs bűn megvallása áldozat, nincsenek különböző megtérési fogadások, nincsenek megigazultságuk elérésére szolgáló cselekedetek. Nincsenek. Mert ott vagyunk, hogy Jézus elvégezte értünk.

19. Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,

Ez most van nekünk, nem a fizikai halálnál.

20. Azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által,

És a következő versben lássátok azt, hogy hogyan bátorít minket ebben:

22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől

A következő versben megint zsidókhoz szól:

23. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette.

25. El ne maradjunk az egybegyülekezésekről, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közeleg.

És a 26. vers az, amit kiragadnak a környezetéből, és tévesen magyarázzák. Itt a baj:

26. Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,

Vagyis miről beszél, ha olvassuk a szövegkörnyezetet? Hogy ne maradjunk el az egybegyülekezésekről, és ne menjünk vissza a templomba az ószövetségi áldozatokhoz. Maradjunk itt az egybegyülekezésben, a testvérekkel, a hívőkkel. És persze, hogy lesznek üldöztetések.

Tehát, ha mégis úgy döntenek, hogy visszamennek az ószövetségi áldozat bemutatá­sokhoz, akkor a 27-es vers figyelmezteti őket:

Zsidó 10,27-30. 26.

27. Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely meg­emészti az ellenszegülőket.

Mózes törvényéről szól a következő versben:

28. Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal;

Mi nem vagyunk a Mózesi törvények alatt, kegyelem és az igazság alatt vagyunk a Jézus Krisztusban. A János Evangéliumban is mondja, hogy amikor megjelent a Jézus, akkor vége lett a Mózesi törvényeknek és a prófétáknak.

29. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetség vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelem Szellemét bántalmazza?

Vagyis a zsidókhoz szól, akik miután elfogadták Isten Fiát, mégis elfordulnak Tőle. Megtagadják a szent vért, és visszafordulnak a templomi áldozatokhoz. Nem a keresztény hívőkhöz beszél, zsidóknak írja a levelét.

30. Mert ismerjük Őt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.

A szent vért tisztátalannak tartja az ilyen, aki ezt teszi. Jézus véréről beszél itt. Hogy Jézus vérét úgy tekintik, mint a bakoknak és bikáknak a közönséges vérét és visszamennek, és azokat áldozzák. Térjünk vissza a…

26. Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után,

Tehát nem ugyanarról beszél itt az Írás, mint János levelében, aki elköveti a bűnt, aki vétkezik, vagy gyakorolja, rendszeresen elköveti a bűnt. Ezt most nem is érintjük, mert erről majd máskor lesz szó.

Visszakanyarodik tehát a Mózesi törvényhez, amikor az 5Mózes 35-36 versben idézi, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ebben a két versben tehát zsidóknak szól, és a Mózesi törvényt idézi.

5Mózes 32,35-36.

35. Enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorodik; mert közel van az Ő veszedelmük napja, és siet, ami rájuk vár!

36. Mert megítéli az Úr az Ő népét, és megkönyörül az Ő szolgáin, ha látja, hogy elfogyott az erő, s védett és védtelen odavan.

És Pál azoknak a zsidóknak szól itt, akik megvetvén a szent vért, a Jézus vérét, elfordulnak az újszövetségi áldozattól, és visszamennek az ószövetségi templom-áldozatokhoz. És ily módon a kegyelem Szellemét bántalmazzák, az Isten Fiát megtapodják. Tehát nem hiszik, hogy Jézus Krisztus Istennek Fia, és az Ő vérét csak egy közönséges vérnek tartják.

Zsidó 10,39. 27. 29.

39. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.

Tehát nem visszafelé megyünk, hogy elvesszünk. A lélek üdvössége az más, amikor azt megújítjuk, mint a szellemünk üdvössége. Ezért írta a zsidóknak, hogy újítsák meg a gondolkodásmódjukat erről. Visszamegyünk a Zsidó 10,27-re:

27. Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely meg­emészti az ellenszegülőket.

Mi pedig emlékezzünk, hogy a János 5,24-ben azt olvastuk, hogy mi általmentünk a halálból az életre, nem megyünk többé a kárhozatra. Visszakanyarodunk a 29-es versre. Tehát olyan tanításokat próbálunk most megtámadni és semmissé tenni, amit lehet, hogy nem is hallottatok.

29. …a szövetség vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja,

Nem írhatta a levelét a hitetlen zsidóknak, mert ezek már megszenteltettek. Egészen visszatérvén a Bálák idejéhez, egész Izrael meg lett szentelve, mint nemzet, de a táborban mégis mik zajlottak? Ez teljesen más történet. Tehát Izrael megszenteltetett, de nem volt üdvössége. Nekünk pedig egy új szövetségünk van!

Tehát itt az, hogy „megszenteltetett” arra utal – még mindig azt bizonyítom –, hogy zsidóknak szól a levél, és nem keresztényeknek, és az Ige, amivel bizonyítom ezt, az 1Korinthus 7,13-14. (Most kicsit sietünk, de vissza fogunk térni erre a témakörre.)

Akik örök életet fogadtak be Jézus Krisztusban, azoknak meg kell érteni, hogy nincs már ehhez mit hozzátenni. Nem leszel megpróbálva sem a Millennium idején, vagy más időkben, és azokat a hamis tanításokat, amelyek így szólnak, felejtsd el. Megdicsőült testünk lesz a Millennium idején.

1Korinthus 7,13-14.

13. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.

14. Mert meg van szentelve a hitetlen férj az Ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az Ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.

Tehát egy hitetlen férj, vagy hitetlen feleség megszenteltetik a párja által. Izrael ugyanígy megszenteltetett, de nem volt üdvössége. Nagyon sokat zúgolódtak, nagyon sokat fordultak Isten ellen, engedetlenek voltak.

Nekünk örök üdvösségünk van, nekünk megbocsáttatott. És meg kell szabadulnod azoktól a félelmektől, hogy Isten a múltadból bármit számon tartana, vagy számon kérne, vagy bármilyen bűn ott lógna a levegőben a fejed felett. Az Ő vére az nem közönséges vér volt.

Úrvacsorát fogunk ma venni, és megemlékezünk arról, hogy az Ő vére értünk ontatott. Hangsúlyozom még egyszer, hogy keresztények azért jutnak oda, hogy pszichiátriai kezelésekre szorulnak, mert ezt a legfontosabb alaptényt nem fogadják el. Nem hiszik, hogy az ő bűneik eltörlődtek, és Isten nem tartja számon azokat.

A saját gyülekezeti tagjainkon keresztül tudok példákat hozni, hogy félelem volt bennük emiatt, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy mit tett a múltban. A legapróbb semmiségek miatt féltek. Felejtsd el, engedd el és jöjjön a gyógyulás, az elméd gyógyuljon meg, újuljon meg, legyél szabad tőle. A hitünket ebben gyakoroljuk.

Nincs mit hozzátenned ehhez, és nincs mitől félned. Nem lehet semmilyen más úton megszerezni ezt az áldást, csak Őáltala, mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. (Ef. 2,8-9) Tudom, súlyos tanítás ez a mai.

De el kellett, hogy hangozzék, mert sokan kirángatják a Zsidó levélből ezt a verset, és a keresz­tények fejéhez vágják. Teljesen kiveszik a szövegkörnyezetéből és bántják vele a keresz­tényeket, és bajba keverik vele a keresztényeket, pedig ez a rész a zsidóknak íratott, az ószövetségi hagyományokhoz visszamenő zsidóknak íródott. Jézus a mi hitünk szerzője, és bevégzője.

Mert Isten nem a félelemnek szellemét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak szellemét. Milliószor idéztem ezt! Akkor miért vagyunk depressziósak, ha józanság szellemét kaptuk? Itt van a gyökere elrejtve, hogy az örök üdvösségünket nyertük meg. A híres prédikátorok mind rávilágítanak most erre, végre a hitnek az egységét lehet tapasztalni a prédikálásokban.

Álljunk fel mindannyian és valljuk meg a szent hitünket abban, amit hiszünk, azt meg is fogjuk most vallani. A bűnök eltörlése azt jelenti, hogy eltávozott tőled, eltörlődött, nincs többé. Nincsen róla feljegyzés, hogy mit tettél a múltban, ugyanolyan feljegyzések vannak rólad, mint Jézusról. Pontosan az, szeplőtelen, és nem lesz számodra ítélet, mert Krisztusban vagy!

Ezért hálát kell adni. Ez az igazság. És a józanság szellemével szeretnénk látni a mieinket, és hogy egészség legyen a testedben, mert a bűneink eltörlődtek, mert messze veti el tőlünk a bűneinket. Hálákat adunk Istennek, és mondjuk el együtt az üdvösség imáját:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön örökké. Ámen.

Helyet foglalunk, és az ígért két bizonyságtétel elhangzására kerül sor. Mint a bizonyságokból is kiderült, kitartás a kulcs a győzelemhez. Ezt követően pedig az Úr Jézus asztalához készülődünk, az Úr Jézus testéből és véréből fogunk részesedni most.

Azt hiszem, hogy az evangélistáink egy új tüzet fognak kapni jövőre, és az elveszettek felé úgy tudják hirdetni a tiszta Evangéliumot, hogy ez a vallásosság szemüvege, köpönyege végleg leesik a szemekről, és előre fogtok törni egy új erővel. Egy új kijelentés jön Krisztus Testéhez. Látom mindenhol, hogy mennyire változnak a szolgálatok jó értelemben. Lehet látni ezt a változást Krisztus egész Testén. Új világosságot!

Volt egy tizenkilenc éves fiú, aki elmondta, hogy engem Isten soha nem fog üdvözíteni, mert nem tudod, hogy én mit tettem. Ez az ördögnek a hazugsága. A testvére egy nagyon híres evangélista szolgálatában vett részt, és bevitte őt oda. Meg kellett győznöm őt arról, hogy az Úr el fogja őt fogadni. Be fogja fogadni.  

A legnagyobb hazugság, amit valaki mondhat, hogy az Úr őt nem fogadja el. Csak a szelleme nincs újjáteremtve, ezért be kell, hogy fogadja az örök életet. Azért olyan rossz az illető, mert még nincs az Úrban. Az örök élet megváltoztat minket, az értelmünket, a mentalitásunkat, az egész lényünket. Az elménk megújítása időbe telik, az egy folyamat.

Az egyik drága pásztorunkat fogom nektek hozni példaként, aki vagy húsz éve újjászületett már. Az évek során a férjét is volt alkalmunk megismerni, de ő soha nem fogadta el az Urat. Húsz évet képzeljetek el! Mindaddig, míg egy pár hónapja elfogadta az Úr Jézust. Húsz évet álltunk hitben!

Évente meglátogattuk őt karácsony körül. Az elmúlt évben is így volt, s szeretett volna velem tósztot inni. Voltunk harmincan, negyvenen az asztalnál, de én voltam az egyetlen vállalkozó, aki le merte hajtani a pálinkát vele. Az idén Kálmánnak kell ezt megtenni. Majdnem olyan erős, mint a tequila. Minden keresztény együtt van ott, pásztorok.

Évről-évre ismerjük ott egymást, és amikor végre azt mondta, hogy most már elmondja az imát, akkor alig akartunk hinni a fülünknek, hogy itt az ideje és befogadja az Urat. Mindenki boldog volt, eljött az ideje.

Ha az ember nem fogadja be az Urat, akkor nem mehet a mennybe. Nem a saját jóságunk visz oda. Az persze jó, ha jók vagyunk, az csodálatos, de nem így nyerjük el az üdvösséget. Az Őáltala van. Úrvacsora következik. Hálákat adunk Istennek. És most felállunk, és Őróla emlékezünk.

Az Úr Jézus Krisztus testére fogunk először emlékezni. Akik gyógyulásért jöttek ma, tudnunk kell, hogy az Ő sebeiben van a gyógyulásunk, mert az Ő teste megtöretett értünk, és ezt a megsebesített testet viseli örökre. Lehet látni a sebeit a testén, és ezért mi nem keressük a gyógyulásunkat, mert nekünk megvan a gyógyulásunk!

Mi befogadtuk a szellemünkbe az Ő csodálatos megváltását, és a hitünket gyakoroljuk, amikor kijelentjük, hogy megvan nekünk, amit Ő adott nekünk. Az Ő testében végezte el, és ezt a testet tiszteljük, és tekintjük, amikor magunkhoz vesszük ezt a kenyeret. Köszönjük Atyám, a Jézus nevében. Ámen!

Ugyanazon az éjszakán Jézus vette a poharat, és ahogy olvastuk, hogy a szövetség véréről van szó. Olvastuk a Lukács Evangéliumban is, hogy Jézus kijelenti, hogy ez a szövetség egy újszövetség vére, amely értetek ontatott ki. Vagyis a mi szövetségünk vére.

És a hit cselekedetére, ha mi hittel tekintünk erre, Ővele együtt meghaltunk, és Ővele együtt feltámadtunk, és amikor ezt hisszük, és megvalljuk, akkor elfogadjuk Őt, mint életünk Urát és Megváltóját.

Az Ő vére nem közönséges vér volt, az Ő vére örökké élő vér, szent vér, és ez a mi szövetségünk vére, az Úr Jézus Krisztusunk vére. Erre tekintünk ma, és megköszönjük az Úr Jézus Krisztusunknak, hogy ez kiontatott értünk, így részesedünk a vérből, amely megtisztított minket. Jézus nevében. Ámen.

 

A bal szélen függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL