2009.03.12.

A SÉRTŐDÉS ELKERÜLÉSE

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. március 08.

 

Az Evangéliumot, mint örömhírt sokan amikor hallják, sértésnek, megbotránkozásnak veszik. Ma erről szeretnék részletesen szólni, hogy miként kerülhetjük azt el, hogy ne sértődjünk meg a gyülekezetben.

Szomorú dolog, de úgy igaz, hogy amikor az emberek bejönnek a gyülekezetbe, ott megsértődnek, megbántódnak különböző dolgokon. Mi az oka ennek? - Egyetlen oka van, hogy a gyülekezetbe emberek járnak. Dicsérjük érte az Urat.

Találkozunk ott véleménykülönbségekkel, elképzelésekkel és különböző dolgokat vallanak az oda járók, hogy mit hogyan kellene tenni.

Mi történik ilyenkor, - vitatkozások, konfliktushelyzetek alakulnak ki. És amit nagyon fontos tudnunk, hogy ilyenkor belép az ellenség. Fogjuk találni tehát ezeket a különbözőségeket a különböző embereknél. A gyülekezetbe járók általában, a szellemi szintjüket tekintve, nem felnőtt korban lévő emberek. Lehet, hogy fizikálisan felnőtt korban élünk már, de szellemi értelemben, nem vagyunk még a Krisztusi felnőtt korban.

Ezért az évek során sokszor tapasztaltuk, hogy az emberek az érzelmeikben megsértve, megbántódva elmaradnak a gyülekezetből.

Ezekben az időkben, ahol most élünk, nagyon sok minden történik, és különböző utakat járunk ki, ki miben járatos és lassan de biztosan Isten Igéje kikerült az emberek életéből, középpontjából az évek során és ehelyett különböző más dolgok töltik ki az életüket.

Az ördög nagyon “okosan”, megtévesztően teszi ezt, nem harcol az Igével, hanem az Igét kihelyettesíti más világi dolgokkal. Az Igét azért rendelte Isten, hogy az Ige a szavainkba beépülve megváltoztassa az életünk menetét.

Az egyik rész, hogy az emberek megsértődnek és az érzelmeikben sértve érzik magukat, az a saját hibáikból van. Azért, mert nagyon érzékenyek ezekre az apró félreértésekre, túl érzékenyen reagálják le.

A gyülekezet Istentől elrendelt azon hely, ahová Isten imádatára jövünk össze, Isten Igéjének, tanulására a hallására, megismerni Istent. Tehát összejövünk, hogy megismerjük Istent, és Istent szolgáljuk.

Nem azért járunk be a gyülekezetbe, hogy mindenkinek a saját elképzelése és útjai teljesüljenek. A gyülekezetbe nem azért járunk be, hogy mindenki elképzelése a gyakorlatba helyeztessék, ez nem lehetséges.

I.         János 1/7 „Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minden bűntől.”

Úgy kezdődik, hogy „ha”, ez jelentheti azt, hogy szeretetben és világosságban járunk, és lehet, hogy nem tesszük minden esetben ezt a világosságban járást.

Vissza kell mennünk ahhoz az időhöz, amikor a Felsőházban a tanítványok együtt imádkozva várták a Szent Szellemet.

A Felsőházban, Jeruzsálemben. Egységben voltak ott jelen, hogy Krisztusnak a kenete maximális szinten tudjon megnyilvánulni.

A „ha” kötőszócska pedig lehetőséget ad mindig arra, hogy nem úgy van, hanem a tévedésekben járjunk.

Ha a világosságban járunk, akkor nem lesz megtört közösségünk a szentekkel, egymással sem és Istennel sem.

Közösségünk lesz egymással és közösségünk lesz Istennel. Amikor sérelmek érnek minket a gyülekezetben, akkor ne elszaladjunk a gyülekezetből, hanem vegyük körbe magunkat az Istentől való védelemmel.

Foglalkoznunk kell ezekkel a sérelmekkel és bántásokkal.  A legrosszabb, amit ilyenkor tehetünk, hogy magunkat elkülönítjük.

Nagy igazság az, hogy a sérelmek további sérelmeket szülnek.

Azt lehet, hogy nem tudjuk megakadályozni, hogy tévedések, sérelmek és félreértések ne szülessenek, de azt meg tudjuk akadályozni, hogy a szívünk megsérüljön. Ne engedjük a sérelmet a szívünkhöz, hogy minket az ne sértsen meg.

Mert azt nem tudjuk megakadályozni, hogy az emberek olyanokat mondjanak, amiket nem kellene kimondani, lesznek mindig félreértések, és így mindig lesznek dolgok, amik sajnos így megtörténnek. És a célból történnek, hogy téged a gyülekezetből és Isten Igéjétől eltávolítsanak.

Zsoltár 119/165 „A Te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk.”

Találunk tehát valamit, ami meggátol minket abban, hogy bántódások érjenek bennünket. Amikor a szellemünk és a lelkünk nincs egységben, akkor mindig a szellemünk fog nyerni. Ezért hangsúlyozzuk azt mindig, hogy meg kell újítani az elménket Isten Igéjével.

Ezért fontos nagyon, hogy a Bibliát kiigazítottuk, hogy az úgy szóljon, ahogy szólnia kell, hogy az elménket meg tudjuk újítani vele.

Az igazságot elő kell hozni. Meg van a lehetőségünk arra, hogy a Bibliához hozzátegyük azokat, ami ott hiányzik. Egy új magyar nyelvű kiadást fogunk megrendelni a nyomdánál, a mai napig találunk olyan igeverseket, amelyek nem úgy állnak a magyar fordításban, mint a társ nyelvekben és ezeket ki kell igazítanunk. Jézus az igazság, és Ő az egyetlen út!

Az elménk gondolkodhat úgy, hogy egy erődítménnyé válik Isten igazságával szemben. És a való igazság az, hogy nincs olyan elme, amely képes megújulni Isten Igéjének az olvasása nélkül.

Egy másik fordítás azt mondja, hogy – azok, akik a Te törvényedet szeretik semmi nem lesz a bántásukra!

Amikor az emberek megbántódnak, akkor az elméjük képes szinte csak azon gondolkodni!

Az elménk és az érzelmeink egybekapcsolódva Isten Igéje ellen fordulnak.

Egy másik útja és lehetősége annak, hogy elkerüljük a sérelmeket a gyülekezetben, hogy nem fűzünk senkivel kapcsolatban ésszerűtlen elvárásokat. Hajlamosak vagyunk arra, hogy elmegyünk a világ végére is megtudakolni, hogy az az illető mit képes tenni az érdekünkben. Vagyis az elvárásaink azok mindig egy személyhez kötődnek.

De mindannyiunknak az Igéhez kell fordulnunk és egy napon végre fel kell növekednünk.

Zsoltár 62/5 „Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.”

A szemünknek elsőként Istenen kell, hogy legyen. Az elvárásunkat, reménységünket nem valaki másra kell függesztenünk. És Istentől el is várom, hogy úgy működjön velünk együtt, ahogy az Igéjében mondja. És nagyon vigyázok arra, hogy az én szavaim és cselekedeteim összhangban, egy vonalban legyenek az Ő Igéjével.

Példaként: - ha valaki nem tesz eleget az én elvárásaimnak, akkor az helyet ad az én lelkemben, hogy megsértődjek, megbotránkozzak rajta. Ezért az én elvárásaim, reménységeim az Úrban vannak. Kijelenthetjük, hogy nincs tökéletes gyülekezet, ennek mindannyian élő bizonyítékai vagyunk, mert a testben élvén nem vagyunk tökéletes emberek. A hústestben mondunk és teszünk dolgokat. Lehet, hogy a szándékok mögötte nem rossz szándékok, de mégis mire kimondtuk, akkor látjuk, hogy ezt nem kellett volna, vagy a másik, amikor hallja rosszul veszi. És vannak olyanok, akik pedig gorombák. Munkából jönnek, fáradtak stb. számtalan oka lehet, hogy miért úgy viselkedik az ember.

Az emberekben tehát, az értelmükben elvárásaik vannak mások felé. És ezek képek, amelyek kialakulnak bennünk, és elvárjuk, hogy a másik úgy viselkedjen, ahogy bennem ez a belső kép diktálja. Saját magukkal szemben is ilyenek általában az emberek. És ha ennek a képnek ellenére vétkeznek, akkor nem tudnak maguknak megbocsátani.

Mindig visszakanyarodunk ehhez a képhez. Elvárjuk, hogy a másik úgy viselkedjék, ahogy mi azt elképzeljük, és ha nem úgy teszi, akkor bennünk csalódottság születik. Ezt azután hajlamosak vagyunk telefonon mindenkinek el is mondani.

Ez egy lehetőség így, amit teremtünk saját magunknak, amibe beleesünk. A mentális elvárásunknak nem tesz eleget a másik és ezzel helyet adunk arra, hogy a másikra megharagudjunk, megbotránkozzunk. Nem teljesednek be ezek az elvárásaink.

Tanulság, hogy ne várjál el olyat a pásztortól, amit úgy is tudod, hogy a pásztor nem tud megtenni neked. És ne várj el olyat az emberektől, amit nem tud a másik megcselekedni, mert ez már egyébként is Biblia ellenes. Az én elvárásom, az én reménységem az Úrban van.

Mondja mindenki: - Az én reménységem az Úrban van!

Pál is kijelenti, hogy az Ő reménysége az Úrban van.

Manapság is beszélnek úgy, hogy – fölöttem nem áll senki, csak maga az Úr! Ezzel kinyilvánítják a tudatlanságukat. Elárulják magukról, hogy nem olvassák a Bibliát, mert csak azt kellene olvasniuk és látnák, hogy mit ír erről a Biblia.

Isten elrendelt egy rendet a gyülekezetben, elrendelt vezetőket fölénk az Úrban. Ha ezzel pl. nem vagyunk tisztában, ez lehetőséget ad a félreértéseknek.

Isten királysága most jelenleg is működésében van.

I. Thessalonika 5/12-13 „Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek és elöljáróitok az Úrban és intenek titeket.

És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. „

Meg kell értenünk, hogy a Szent Szellem a renden kívül nem fog működni, ahol rendellenesség van, ott a Szent Szellem nem fog megnyilvánulni. Azt pedig, hogy miként legyen rend, az az Írásokból világlik ki.

Ha mi nem hasonlunk ahhoz a rendhez, amit az Ige ír nekünk, akkor ne várjuk el, hogy a Szent Szellem fog hasonulni hozzánk a rend nélküliségünkben. Mert a Szent Szellem a Bibliának megfelelő módon tud csak megnyilvánulni közöttünk.     Ámen!

Megint újabb bölcsesség, hogy hogyan kerülhetjük el a további sértődéseket, hogy a közös lényegi részekre tekintsünk és ne arra, amiben különbözünk.

I.         Korinthosz 1/10 „Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.”

Azokra a dolgokra kell összpontosítani a figyelmünket, amelyekben egyezünk.

El kell kerülnünk azt, hogy a véleményünket, amiben különbözünk, rákényszerítsük a másikra. Aki nagyon ragaszkodik a saját véleményéhez, az hajlamos az ilyen vélemény ráerőszakolásra. Ezért van az, hogy állandóan egy kényszert érez, hogy megossza a véleményét veled. Sokszor teszik ezt akkor is, annak ellenére, hogy nem kérjük meg őket. El kell ezt kerülnünk, hogy ráerőltessük a másikra a véleményeinket, mert ezek mind csak emberi kútfőből fakadnak. És ezek az emberi vélemények később csak vitákat, szakadásokat okoznak.

Közelgő választások előtt állunk és ezek saját véleményekből fakadhatnak. Ha nagyon ragaszkodunk a saját véleményünkhöz, beleeshetünk abba a hibába, hogy megpróbáljuk azt ráerőltetni a másikra. Lehet, hogy a mi elképzelésünk igaz és nem téves elképzelés, de akkor sem helyes azt a másikra rákényszeríteni, még annak ellenére sem, ha az a helyes.

Választásokra annál is inkább el kell menni, mert különben nem ér semmit a véleményünk, ha nem adtuk le a voksunkat.

A gyülekezeten belül az emberek, akik erőszakosak, ha nem elég okosak vitákat eredményezhetnek. És ha kiderül, hogy a másik másra adja a voksát, mint amit te szeretnél, akkor imádkozzál és maradj csendben, mert nem azért vagyunk itt, hogy különböző vitákban egymást meggyőzzük.

Másik jellemzője az ilyen erőszakos embereknek, hogy nagyon könnyen megsérülnek, amikor a másik kifejezi az egyet nem értését vele. Ha elég hosszan beszélgetünk, akkor előbb utóbb biztos találunk valamit, amiben nem fogunk egyet érteni. Tehát jobb, ha megállapodunk abban, hogy a közös világosságunkban járunk. Mindenkinek meg van a joga, hogy ragaszkodjon a saját véleményéhez, még akkor is, ha az téves.

Az ember képes saját maga Isten elé járulni és megtudni tőle, hogy hogyan szavazzon pl. Nem feltétlenül jelenti, hogy akire szavazol, az fog nyerni.

De amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy meg kell őriznünk az egység kötelékét abban a közös részben, amiben egyetértünk, mert az közös bennünk, hogy Jézus a mi alapkövünk és parancsolatunk van az Írásokban, hogy imádkozzunk a nemzetünkért és ez az ország pedig egy keresztény ország!  A gyülekezetnek az üzenete pedig Isten üzenetéről szól és nem az emberekéről. A gyülekezetnek nem szabad, hogy olyan hely legyen, mint a média, hogy mindenki hangoztathatja a saját véleményét, a gyülekezetben Isten Igéjét hangoztatjuk. És a gyülekezetben annak sem szabadna elhangoznia, hogy a pulpitusról megmondják, hogy kire kell szavazni. A manipuláció is beleesik ilyenkor a tömegkommunikációkba. Megpróbálnak ilyenkor tényeket elhagyni, elferdíteni az igazságot, hogy téged egy irányba elvigyenek, hogy arra szavaz. Amit én javaslok, hogy kapcsold ki a Tv-t.

A gyülekezet azért jön össze, hogy Isten Igéje köré összpontosítsuk a figyelmünket. Minden hívőnek meg lehet a saját véleménye, elképzelése a dolgokról, és ezt nem lehet rákényszeríteni a másikra. Mi a mi célkitűzésünk? - Az egység!

Példabeszédek 30/5 „Az Istennek minden Igéje igen tiszta és pajzsa Ő a hozzá folyamodóknak.”

Azért járunk a gyülekezetbe, hogy meghalljuk azt, amit Isten mond az Ő Igéjébe.

Vedd figyelembe azt, hogy akik a gyülekezetbe járnak sem tökéletesek, ezért ne sértődj meg. Nem akarlak ezzel téged megsérteni, de ha a gyülekezet tökéletes lenne, és te megérkezel a gyülekezetbe, akkor az egész tökéletességet elrontottad. Amikor én megérkezem a gyülekezetbe, ugyanúgy vége a tökéletességnek.

Róma 7/18-22 „Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.

Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok.

Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én cselekszem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.

Megtalálom azért magamban ezt a törvényt, hogy a jót akarom cselekedni, mégis a rossz áll közel hozzám.

Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. „

Leírja itt az Ige azt az ellentmondásos helyzetet, amely egy harcot eredményez. A harc, amely a belső és a külső ember között hangzik. Amikor én jót akarok tenni, mint belső ember, a hústestem nem akarja. És én nem akarok rosszat tenni, de a testem azt akarja tenni. Tehát egy konfliktushelyzetben vagyok, írja Pál, de mindamellett gyönyörködöm a belső emberben Isten szerint. Mert a belső ember újjászületett Istentől, a belső ember tulajdonságai vannak meg benne. Ezenkívül Isten szelleme is benned lakozik a mai napon. Tehát az Isten törvényében gyönyörködöm a belső ember szerint. A test pedig nem így teszi. A test engedetlenkedik, kívül akar engem rekeszteni Isten akaratán kívülre. A gyülekezet pedig olyan emberekből áll, mint én és te, akik tökéletlenségben vagyunk. A gyülekezet az a hely továbbá, ahol Isten elrendelte a szentek tökéletesítését, ahol meg lehet tanulni azt, hogy hogyan kell alávetni a hústest dolgait és egyre tökéletesebbé lenni.

A tökéletlenségünket hogyan lehet a belső ember uralma alá vetni. Szeretnünk kell tehát egymást annak ellenére, hogy tökéletlenségeink vannak, mindamellett egységben, amely a mi Jézus Krisztusunknak jutalmára tekint.

Mert valahol valaki egyszer valami hibát el fog követni, de mi tovább előre nyomulunk szeretetben az igazságért, és a bűnt, a terhet, ami ránk nehezedne, azt félretesszük az útból.

És egységben együtt az Úrnak a Szelleme által egy szabadságban élünk. És a Szent Szellem munkája által egy vonzást fogunk gyakorolni a világra.

A világ nem fog vonzódni olyan gyülekezet után, akik százfelé vannak szakadva.  A világ egy egységesített testet akar látni. Mert a legkevesebb, amit megtehetünk, hogy megengedjük a világnak, hogy a Szent Szellem csodálatos világosságát megláthassa bennünk. És ezt akarjuk, hogy ez megtörténjen a gyülekezetben, hogy a Szent Szellemnek szabadságot adjunk ebben, hogy a Szent Szellem képes legyen az Ő erejének bemutatásában működni közöttünk. És ez kellene, hogy vonzza a szomszédainkat, a városban, a világban kint élőket hozzánk.

Egy dolog, amit szögezzünk le, hogy nem várhatod el a gyülekezetbe járóktól, hogy ők tökéletesek legyenek. El kell fogadnunk egymás tökéletlenségeit.  Ámen!    Ez a szeretet útja!

Egy másik kulcs ahhoz, hogy elkerüljük a gyülekezeten belüli sértődéseket, hogy ne léptessük elő magunkat.

A következő Ige a választásoknál is kulcs Ige, annak ellenére, hogy nem értesz egyet a véleményekkel.

Zsoltár 75/5-7 „Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal.

Mert nem napkeletről, sem napnyugatról, s nem is a puszta felől jön a felmagasztalás,

Hanem Isten a bíró, aki az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja!

Ezt újra és újra láttam a világban és a politikában is, az embereknek elképzelésük sincs, hogy mi a mozgatórugó mögötte. 

Ne legyetek kevélyek, amikor szóltok. Mert egy alázatos teljességgel és szelídséggel kell viselkednünk a másikkal, a keresztény testvérünkkel szemben.

Volt, hogy más keresztény körökből megkerestek bennünket, és azt mondták, hogy mi tökéletesek vagyunk, te pedig nem. Ne legyünk ilyen arrogánsak, mert egy ilyen magasra emelt nyakból bukás előtt állunk, egy ilyen hozzáállással egy versenyhelyzetet teremtünk keresztény körökön belül, és ez szakadásokhoz vezet, ahelyett, hogy egység lenne. Ne várd el, hogy téged megkülönböztetett figyelemmel kezelnek minden vonatkozásában. Ha végignézzük, hogy hányan mentek el köreinkből azzal, hogy én nem adtam meg nekik a kellő tiszteletet. Kerüljük el ezt a csapdát, amibe saját magunkat ejtjük bele. Ne ess bele abba a csapdába, hogy azt gondolod, hogy a te véleményed mindig a Szent Istentől ihletett és megtéveszthetetlen.

Abból is meg kell térnünk, amikor azt mondjuk, hogy – Isten mondta nekem, meg kell térni belőle, mert rossz úton mész lefelé.

Maximum azt mondhatod, hogy ezt a vezetést vettem, vagy úgy gondolom, hogy Isten mutatta nekem, - mert tévedhetek is benne, el is véthetem. Ha ez kijön a szádból már bajban vagy.

A pásztor a helyi gyülekezetben Isten képviselője és ő a helyi parancsnok.

Ha az ő véleményük olyan szent, akkor adj nekik időt, hogy azt be is bizonyítsák Isten szerint.

Vagyis ha vallják, hogy Istentől vették a szent vezetésüket, akkor adj nekik időt arra, hogy ezt be is bizonyítsák, mert neked egy dologra kell törekedned, hogy a szeretet kötelékében megőrzöd az egységet.  Ámen!

Megint egy másik bölcsesség: - próbáljuk elkerülni azt, hogy a saját nehézségeink miatt a gyülekezetet okoljuk.

Ésaiás 26/3 „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik. „

A gyülekezetet el kell különíteni azoktól a személyes problémáktól, amelyekkel foglalkoznunk kell. Ne hozd be a személyes problémákat a gyülekezetbe. Természetesen behozzuk a saját problémáinkat a gyülekezetbe, és azok vannak nekünk, de nem szabad megengedni, hogy ezek a gondjaink megrontsák a légkört a gyülekezetben és ellenségeskedéseket szüljenek. És kerüld el azt, hogy a gyülekezetet okolnád a személyes problémáid miatt. Mert a gyülekezet nem felelős a te személyes problémáidért. Sok sérelem és sok megsebesült szív van ezért a gyülekezetben és az emberek ezeket a sérelmeket viszik magukkal, egyik helyről a másikra. Elmennek egyik helyről a másikra és ugyanazokat a sérelmeiket viszik magukkal. Inkább foglalkozni kellene azokkal, meg kell engedni, hogy Isten azokat meggyógyítsa, hogy képesek legyünk az Úr dolgaiban azután előre haladni, hogy amikor bejövünk a gyülekezetbe, akkor a gondolataink az Úron járhassanak és így meghallanánk jobban, hogy személyesen mivel is foglalkozik velünk az Úr. Ezt fel is kell ismernünk.

Megint egy másik útja, hogy elkerüljük a gyülekezeten belüli bántódásokat, sértődéseket, ha úgy kezeled a másikat, ahogy azt elvárod a másiktól is, hogy veled bánjon.

Máté 7/12 „Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. „

Nem csak a Mózesi törvények részét képezte ez, hanem a királyság törvénye.

Sok sértődés elkerülhető lett volna a gyülekezetekbe, ha az ember figyel arra, hogy amit mond, arra a másik hogyan fog reagálni. Ezért figyelj arra, hogy mennyit és mit beszélsz a másikkal, amikor csak úgy beszélgettek egy párbeszédben. És akkor figyelj arra nagyon, hogy mit mondasz, amikor érzed, hogy ezek a sértődő érzelmek kezdenek feltörni benned. És itt hozzáteszem még azt, hogy ez akkor történhet meg, ha még meg nem bocsátás van benned valakivel szemben. Mert ha úgy gondolod, hogy te már megbocsátottál neki és te ettől szabad vagy, de mégis beszélsz róla, vagy ez feljön belőled, akkor még nem vagy szabad tőle. 

Ha ezt mind legyűrjük, akkor egy nagyon erőteljes gyülekezet leszünk.

Segíteni fog nekünk, hogy szeretetben járjunk a

Prédikátor 5/3 „Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból, és a sok beszédből bolond beszéd.”

Ne legyél goromba, ne legyél uralkodó, főnökösdit ne játssz a másik felett. Azt fogod találni, hogy a legtöbb ember elkerül téged, mert ilyen magatartásformában viselkedsz a másikkal. Úgy tudod elkerülni, ha egy kedvesebb magatartásformát öltesz magadra, mindegy, hogy mi is legyen az a téma.

Zsidó 13/17 „Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók, hogy ezt örömmel tegyék és ne sóhajtozva, mert ez néktek nem használ.”

Ez akkor lehetséges, ha az emberek elkötelezik magukat a gyülekezetbe járásra, és elszámolnak a vezetőség felé ezekben a dolgokban.

I. Timótheus 4/1 „A Szellem pedig nyíltan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanítására figyelmezvén.”

Olyan dolgokról beszélnek, amelyek nincsenek a Bibliában. Az emberek, amikor hallják az igazságot, van, hogy nem tetszik nekik, hogy kiigazítják őket az Igéknek a tükrében. Megsértődnek elmennek valahová máshová, ahol nem az Igét hallják. Nem értettek egyet az Igével. Az Ige azért van ott, hogy ha kell, kiigazítson minket. Ha az emberek az Igére sértődnek meg, akkor igen bajba vannak, mert az Igétől elszaladni, az nem a megoldás.

Tehát az embereknek képeseknek kell lenni elviselni az igazságot akkor, ha azt józanság szellemével eléjük tárjuk.

Ez egy nagyon fő alapdolog. És elég gyakran történő dolog, hogy az embereket megsérti az Ige, ahogy hallják prédikálni, mert az elméjükben másban hisznek. Van, hogy vallásos elképzelések és hitető beszédek győzik meg őket az igazságról, nem tudják elfogadni az Igét.

Meg fogjuk látni, hogy a Biblia mennyi mindent tár elénk, amit nem is tudtunk, hogy ott van.

Megint egy újabb pont a listánkon, hogy ne támadj rá a gyülekezetre, és ne legyél a gyülekezet ellenére. Mit értünk ez alatt?

Példabeszédek 6/16-19 „E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog utálatos előtte:

A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,

Az álnok terveket forraló szív, a gonoszra sietséggel futó lábak,

A hazugságlehető hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között!”

Az atyafiak között háborúságot szerezni. Aki itt vet magot magának, az nem jó talajon találja magát.

A világnak ezen a táján elég gyakran elhangzik, hogy mi szekta vagyunk. A legnagyobb hazugság, amit az ördög terjeszthet. Hitlernek volt ez a szava járása. Rossz közösség az ilyen.

Egyszer egy pásztor megharagudott rám, hogy nem ismerem el őt, nem ismerem el a pásztorait. Ki nevezte őt ki bírának felettem. Istennek nincsenek bírái. De meg van parancsolva az Igében, hogy mi ne ítélkezzünk egymás felett. Főleg ha tudják, látják, hogy az illető felkent. Isten a hosszú tűrésében sok mindent elnéz, de nem fog mindent elnézni, amikor az Ő munkájával szembeszegülnek és van, hogy ilyenkor Isten belép a képbe. Amikor háborúságot szereznek, viszálykodást vetnek, szakadásokat hoznak Krisztus testében. Isten ennek ellene van. És Isten ellene van, amikor más gyülekezetekkel harcolsz, és gúnyolod, kineveted őket. Miért nem születik újjá az ilyen, aki magát kereszténynek nevezi, de nem az.

Mert nem mást tesz az ilyen, mint sérelmeket okoz a másik szívén. Ki az, aki ilyen viselkedésmódnak a közelében szeret tartózkodni?

Megnézzük, Pál hogyan viselkedett.

Apostolok Cselekedete 23/1-5 Bibliából!

Vagyis a főpap megtehette, hogy ezt tette Pállal, és amikor haragra gerjedt, mindannyiunkkal megtörtént már ilyen, hogy hirtelen válaszoltunk, szájon ütötték a törvénnyel ellentétesen. És Pál úgy válaszolt, hogy téged meg Isten sújtson, te fehérre meszelt fal. Figyelmeztették őt, hogy Isten főpapjával így beszélsz? - Látjátok a neki járó tiszteletet? Vagy a kormányban a tisztviselőknek, a gyülekezet szolgálóinak, tisztelet jár Istentől, ezért nem kezdjük ki, hanem békén hagyjuk őket.

Nézzük meg, hogy hogyan javította ki önmagát Pál? - Nem tudtam, hogy ő a főpap! Azonnal az Igéhez fordul vissza és kiigazítja magát. Meg van írva, a te néped fejedelmeit ne átkozd, ne szólj gonoszul. Kiigazította magát Pál visszakanyarodva az Igéhez.

Valószínűleg szerette volna visszapofozni a főpapot, de azt mondta, - én itt megállok, és hagy tegye ezt Isten.

Tanulság nekünk, hogy nem szabad úgy belépni a gyülekezetbe, hogy közben gonoszul szólsz a gyülekezet vezetője ellen. Soha nem mehetsz úgy be a gyülekezetbe, hogy a vezetőséget pl. lejáratod.

Persze azt meg kell nézni, hogy nem jönnek-e ki hamis tanúk abból a gyülekezetből, vagy nem jön-e ki Isten káromlása abból a gyülekezetből tévtanokban abból a gyülekezetből? És ha ezután bemész abba a gyülekezetbe, nem beszélhetsz gonoszul a vezetőségről.

Vallásosak szokták mondani, hogy – ott csak a hazugságot tanítják. Az újjászületés is csak egy hazugság. Változnak az idők egy kicsit. Százezrével vannak még mindig törvényeik és tanaik. Amikor én kijelentem, hogy nem vagyok törvények alatt, sem a zsidó, sem a keresztény törvények alatt, akkor ez elkeseríti őket. Szórólapokat terjesztenek ezzel kapcsolatban.

Vallásosakról van szó, nem hajlandók kijelentést venni.

Tehát soha nem lehet az illető háta mögött így beszélned. A gyülekezetben nem beszélhetsz a vezető háta mögött, - ellene. Ha ezt teszed, akkor Isten ellen beszélsz és nem az illető ellen! Onnantól kezdve neked és Istennek van dolgotok, amit rendbe kell tenni. Ha egy szolgáló neked rosszat tett, akkor ne reagáld le a helyzetet úgy, hogy az ellentétes legyen a Biblia útjával. Hétről hétre kellett ilyen helyzetekkel foglalkoznunk.

I. Timótheus 5/18-19 „Mert azt mondja az Írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és: Méltó a munkás a maga jutalmára. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.”

Itt a gyülekezeti véneket, vagy a pásztort is idetehetjük, erre a helyre.

Tehát nem fogadhatsz el pásztor ellen sem vádat, csak ha ketten, vagy hárman vádolják. Vagyis ha valakinek panasza van a pásztor ellen és csak egy panasz érkezett, az nem jelenti azt, hogy ezzel a panasszal körbetelefonálhatod az egész nyájat.

Pál mit tett ilyenkor? Pál arra tanítja a hívőket, hogy hogyan tudnak egységben maradni a gyülekezetben.

Az ellenségnek nem adunk lehetőséget, hogy belépjen, és sérelmeket okozzon a hívők szívében. Mindez csak akadályozná az Úr munkáját. És ne állj bosszút további pletykálkodásokkal, és ne járasd le őket a hátuk mögött.

Vagy még ennél súlyosabb, hogy ne hazudozzál róluk a hátuk mögött. Legyél te odaszánt az igazságra.

Máté Evangéliumban van egy Ige, ami útmutatást ad arra vonatkozóan, ha a gyülekezet egy tagjával kell foglalkozni, ha valaki a gyülekezetben rosszat tesz neked.

Máté 18/15-16 „Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négyszemközt, ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát,

Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.”

Vagyis ha valaki rosszat tett ellened a gyülekezetben, nem ad jogot neked arra, hogy az egész gyülekezetben szétharsogd azt, az egész gyülekezetet értesítsd felőle.

Azt mondja neked, hogy egy szót se szólj senkinek, hanem menj el ahhoz az illetőhöz. Így nem lenne soha pletykálkodás a gyülekezetben, és ez nagyon fontos Istennek. Az emberek, van, hogy megsértődnek a gyülekezeten belül egymásra, és ha így tennénk, hogy visszamennénk az illetőhöz, akkor azt rögtön lehetne rendezni. Nem beszélik meg, nem beszélik ki magukból, és így magukban hordozzák azt a sértést!

Így növekszik a keserűség gyökere bennük és rontja meg a környezetüket. Tehát a gyülekezetben mindenki mással megbeszélik, hogy milyen bántás érte őket, de azzal az illetővel nem beszélnek, akitől a bántást kapták.

Pedig ez Istennek a rendelete az ember felé. Ha ezeket a helyzeteket pontosan kezeljük az Ige szerint, akkor elkerüljük a megkeseredést és az emberek sem fognak keserűség miatt elmenni a gyülekezetekből. Azt se felejtsd el soha, hogy egy dolognak két oldala van, az egyiktől és a másiktól hallott, úgy hogy soha ne hallgass ezekre a pletykákra.

Mindig szerezd be az összes tényállást, mondta egy ismerősöm. Ezért nem hozok én sem döntést semmilyen ügyben, amíg valamennyi tény nincs a birtokomban.

Még néhány érdekesség

I. János 2/10 „Aki szereti az ő atyjafiát, az a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való.”

Vagyis kötelezd el magad szeretetre és a megbocsátásra. Ha az ember elkötelezi magát arra, hogy szeretetben jár a másikkal, akkor készen áll a szíve arra, hogy megbocsásson és elfelejtsen nagyon sok mindent. És ne hordozz magadban neheztelést a másikkal szemben, mert az megteremti annak a lehetőségét, hogy keserűséget hordozz a szívedben, mert az befolyásolja a hitünket.

Most pedig egy fontos jön!

És ne vegyél részt mások vitáiban és sértődéseiben. Vagyis valaki elmondja neked, hogy mit tett az illető vele, és amikor te ezt hallod, akkor te is elkezdesz arra az illetőre neheztelni és rosszat gondolni róla.

A Galata 6/1-2-ből tanuljuk, hogy egymás terhét hordozzuk inkább e helyett, - szellemi terhét. De ha túlontúl belemész, akkor azt fogod észrevenni, hogy saját magadat is belevontad ebbe és nagyobb teher nehezedik így rád, mint kellene.

Zsoltár 15/1-3 „Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden?

Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében.

Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak.”

Miközben a másiknak az esetét hallgatod, beleeshetsz abba a kísértésbe, hogy te magad is megbotránkozol. És ez így nem bölcs és ellentétes az Igékkel, mert az illetőnek a sértődése lehetséges, hogy a saját hibájából van, vagy egy egyszerű félreértésből, vagy véleménykülönbözőségekből van, vagy a saját ellenszegülő hozzáállásból van, vagy gyermeki még a gondolkodásmódja, nem növekedett még fel.

A megsértődött embereknél megfigyelhető, hogy próbálnak maguknak szimpatizáns füleket találni, akik majd meghallgatják őket.  Vagyis ne végy magadra a másiknak a sértődéséből semmit sem. Ezért hívnak fel ugyanis ilyenkor telefonon és kibeszélik magukból mindazt. Ezt is végig kellett szenvednünk sokszor.

Megint egy másik bölcsesség, hogy ne vegyél magadra semmit sem személyesen a prédikálásból, ha csak nem rád vonatkozik. Sokat mondják az emberek, hogy már megint rólam prédikált.  Ha nem szólaltál volna meg, senki nem tudja meg, másrészt nem kell személyesen magadra venni, ha nem rád vonatkozik. Pásztorok is volt, hogy megsértődtek, hogy én ellenük prédikálok. Valahol a Szent Szellem talált rajtad ott egy érzékeny pontot és nem fedezted fel, hogy azzal foglalkoznod kell, és alkalmaznod kell azt, amit hallottál az életedre.

A Szent Szellem mutatja, hogy miről prédikáljunk. És a Szent Szellem mindig hoz egy belső meggyőződést. Mi nem személyesen egy embernek a helyzetére vonatkozóan prédikálunk. Tehát ezt le kell szögezni magunkban, hogy a prédikátor nem egy embernek prédikál, hanem az egész gyülekezethez szólja Isten Igéjét. És ez a Szent Szellemnek a feladata, hogy rád vonatkoztassa, ami a tiéd. És ma is volt biztos mondandója mindannyiunkhoz. Lehet, hogy túl későn jött elő ez az üzenet, de azt hiszem segített nekünk, és akik bejönnek a gyülekezetbe, azokon tudsz segíteni.

Amikor én jöttem az országba, soha nem láttak az emberek addig női prédikátort, vannak, akik a mai napig sem tudják ezt megemészteni. Nem voltak ilyen összejövetelek, csak a hagyományos gyülekezetekbe jártak addig. Volt, aki soha nem járt előtte gyülekezetbe, ateisták voltak és újjászülettek, nincs bennük kép arról, hogy esetleg valamikor egy Istentiszteletet fognak vezetni, pedig lehetséges, hogy prédikátori elhívásuk van. Vagyis ilyenkor ki kell, hogy fejlődjön a kép önmagáról, hogy ő erre képes, ilyenkor nem segít, ha a többiek megbotránkoznak az elhívásán.

Remélem, hogy a dolgok változnak, a Szent Szellem jelen van és Ő a gyógyító, most fogunk imádkozni értetek.

Remélem ma merítettetek mindebből, főleg akik az elején vannak és nem fognak már mindezekbe beleesni. Még hozzátehetnék ehhez a listához további pontokat, de az is elég már mára, ha felismerjük azokat a helyeket, ahol szeretetben kell járnunk. És keressük mindannyian a szívünkben és törekszünk arra, hogy ezentúl jobban járjunk.

Mondja mindenki, hogy – ezentúl jobban teszem a dolgom.

Dicsérjük az Urat!                           Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL