2016.06.16. 
 

ÚJ NYELVEK – ÚJ GONDOLATOK

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. május 29.

 

A nyelveken szólás a mindennapjaink lételeme kell, hogy legyen. Ilyenkor a bensőnkből előmerítgetjük a szellemieket, amikor új nyelveken szólunk. Újakat hoz elő az Úr az új nyelvek által. Az új teremtést előhozza, az új nyelvet odaadja az új teremtésnek, és új gondolatokat hoz. A bú, a ború, a fájdalom, a sóhaj eltávozott. Már Ésaiásban megprófétálja.

A Szellem azt szólta nekem a napokban – nagyon izgatott a szívem, mert azt mondta nekem, hogy lesznek még könnyek, de ezek a könnyek már örömkönnyek lesznek. Tegnap is voltak ilyen könnyek, ezek örömkönnyek voltak. Ott, az Úr jelenlétében sírtak, akiket megérintett az Úr. Át lettek itatva avval a szerelemmel, ezek már örömkönnyek voltak. Ezt jó volt nézni és látni, mert örömkönnyek voltak.

Lesz még sírás a Krisztus Testében, mondta nekem az Úr, és gondoltam, hogy megint jönnek még dolgok! Jaj, mi jön? Így folytatta a Szent Szellem, hogy örömkönnyek jönnek. El tudod-e ezt fogadni? Örömkönnyek! Az Úr szerelme fogja szorongatni a szívedet, és látni fogod ezt a tüzet. Örömkönnyek fognak jönni a Krisztus Testére, az Úr hatalmasakat fog cselekedni. Fölébreszti ezt a világot, megmutatja a jóságát. Örömkönnyek fognak jönni. Izgalomba jön-e a szíved erre?

Az Úr cselekedni akar, készen állsz-e rá? Az Ő szeretete fogja emészteni ezt a világot. Emésztő tüzek jönnek, örömkönnyek jönnek. Eltűnt a fájdalom és sóhaj. Hányan érzitek, hogy ez így van? A Szellem rezdülésére mondom ezt. A Szellemnek a szava ez ma. Ne engedd a szívedhez a bánatot, az Úrnál megoldás van mindenre!

Beszéled-e ezt az új nyelvet? Ez az új nyelv új dolgokat hoz neked, kimerítgeti onnan belülről, a láthatatlanból, mert onnan a láthatatlanból hozza elő a láthatókat. Amikor elkezdesz így imádkozni, akkor a láthatatlanból, a szellemi birodalomból előjön a bölcsesség, előjön a vezetés, előjön a vigasztalás, előjön mindaz, amire vágysz az életedben. Onnan belülről jön elő.

Az Isten királysága nem szemmel láthatólag jött el. Onnan belülről ki kell merítgetni, ez az új nyelv. Szólni kell, mert Isten az embert beszélő szellemnek teremtette. Amíg ki nem mondod, addig nem áll meg ebben a birodalomban. Akkor tudnak dolgozni rajta az angyalok, ha kimondod. Azért van ebben az új nyelvben kimondva, hogy a beavatatlan ne lásson bele. El van rejtve.

Milyen áldásokat készít neked Isten? Azt te magad sem tudod igazán, amíg bele nem lépsz abba, csak szólod ezeket a Szellem által. Titkokat szólunk. Az új nyelveket szóljuk. Tessék a szívednek szorgalmasabbnak lenni ebben! Ez kulcs számotokra, hogy áttöréseket lássatok meg. Ez a kulcs. Azért adta Jézus. Ha nem lenne rá szükségünk, nem adta volna.

Semmi olyat nem ír az Igében, amire ne lenne szükségünk. Azért adja nekünk, hogy általa jobb lesz az életünk, és ez itt a jelek között, melyek a hívőket követik, Ő maga mondja, piros betűs szava Jézusnak. Jézus saját szájából származik.

Szólunk-e új nyelveken, mi hívők? Meg kell tanulnunk buzgóknak lenni benne. Az új nyelvek által születnek az új dolgok. Az új gondolatok, a lenyűgöző utak, az új az életedben, az új teremtésnek az új áldásai az új nyelvek által jönnek. Ebbe fogunk mélyebben belemenni.

A múlt héten erről szóltunk, rengeteg kérdés érkezett. Ha már kérdeztek, annak nagyon örülök, mert legalább meghallottátok a prédikálást, és az jó, hogy ezen gondolkodtok. Ma arról szólok, ami múltkor lemaradt, meg egy kicsit a mélyebb részre is megyünk, amit nem tudtunk a múlt héten megnézni.

Óriási témakör a nyelveken való szólás, új nyelvek. Ha szóljuk ezt az új nyelvet, új birodalomba lépünk vele, a szellemi birodalomba. A mennyeieknek a birodalma, a mennyei Atya nyelvezete ez a nyelvek birodalma. Új nyelvek. Rengeteg minden van ebben.

Ha elolvastad Kenneth Haginnek a nyelvekről szóló könyvét, az utolsó két fejezetben ezt taglalja, hogy olyan mélységek vannak ebben, hogy a hívők – a krisztusi Test – még csak a felületét érintgetik. Mindenkinek van még ott beljebb, lehet menni beljebb is, még beljebb.

Amikor leülök imádkozni, minden gondolatom: drága Szent Szellem, most taníts engem imádkozni, amit eddig nem tudtam, abból meríts nekem! Taníts meg, amikor kimegyek prédikálni, drága Szent Szellem, taníts engem a szellemiekre! Minden utunkon tanulnunk kell. Olyan nincs, hogy valaki már mindent tudjon a szellemi birodalomból.

Ezért izgalmas a Szent Szellemmel való együtt járás, mert bevezet minket oda, ahol még eddig nem jártunk. Előhozza az ót és az újat. Izgatott-e a szíved, hogy az új dolgok el vannak készítve, hogy előhozza az ót és az újat? Bevisz az Ő borozó házába, és megelégít téged az Ő örömével, az Ő teljességével, az Ő új borával.

Pünkösd napján is jött a Szent Szellem, és az első jele annak, hogy Ő teljességet adott, hogy elkezdtek szólni nyelveken. Az első megnyilvánulása a Szent Szellemnek, amikor beköltözik egy életbe, amikor befogadjuk a szívünkbe, hogy szeretne megnyilvánulni. Olyan nyelven szól, amin eddig nem szóltál.

A beavatatlanok nem értik, nem tudják, hogy Isten nagyságos dolgait szólod, dicséred és magasztalod Istent. Nem értik, ezért nem csoda, hogy azt hitték ott, hogy ezek megrészeged­tek. Elkezdtek gúnyolódni, csúfolódni, de Péter megmentette a helyzetet, azt mondta, hogy nem úgy részegek, ahogy ti gondoljátok.

Ha betelünk Szellemmel, akkor furcsák leszünk a világnak. Elkezdünk dülöngélni, mintha részegek lennénk, de nem a bortól részegedtünk meg, hanem ez a szellemi teljesség visz fel minket olyan mennyei dimenzióba, ahol már nem úgy vannak a dolgok, mint előtte. Egy örömbe, egy szellemi örömbe kerülünk.

Ha meggyógyulsz, örvendezel? Ha vigasztalást veszel, örvendezel? Hogyha valamit láttat veled Isten, örvendezel? Istennek a jó dolgaiban a szenteknek örvendezniük kellene. Ha ide egy kicsit beljebb megyünk, azt vesszük észre, hogy már nem a problémáink foglalkoztatnak minket, hanem Isten megengedi, hogy lássuk a megoldásokat. Hogy lássuk a kimenekedést abból a helyzetből úgy, ahogy Ő látja. Milyen megoldások vannak odabent az Ő királysá­gában, mi van nekünk ott elkészítve.

Nyelvekkel lehet oda bemenni, az új nyelvvel. Nem véletlen, hogy Jézus a búcsúgondo­lataiban, a búcsúszavaiban, amikor a tanítványoktól elköszön, ezt hagyja rájuk. Jelek lesznek, amik követnek benneteket. Ezt az új nyelvet szorgalmasan szóljátok – ezt mondja itt Jézus. Mindenki veheti még nagyobbra azt a szikrát.

Én tudom magamról, hogy van úgy, amikor az ember egy kicsit félreteszi a nyelveken szólást, vagy mondja, hogy nincs annyi ideje rá. Nos, ez sem igaz, mert mindenre van idő, amire akarjuk. Be lehet építeni a mindennapokba. Ha valaki tudja, hogy ez fontos, akkor be kell építenie az életébe! Nem véletlen, hogy a Szellem a pünkösd napján is ezzel köszönt be a szellemi ajándékok sorában.

Fogjuk olvasni a szellemi ajándékokban, hogy evvel jött a Szent Szellem. Elkezdett szólni, megnyilvánult ezen az új nyelven. Ott különben több ajándék is együtt van, mert ezek a százhúszan, akik ott a felsőházban együtt voltak és ünnepeltek, elkezdtek szólni olyan nyelven, amit addig nem beszéltek. Most ők százhúszan együtt vannak, és elkezdenek fenn­hangon kiáltozni, kiabálni, Isten nagyságos dolgait szólják – azt írja.

Apostolok cselekedetei 2,11.

11. Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek csodála­tos dolgait.

A kívül valók mit hallanak ebből? Zsongást. Hatalmas zsongás volt. Mégis azt írja, hogy akik ott voltak, a pártusok, a médek, az egyiptomiak, akik jöttek széltében, hosszában a világból haza az ünnepre, mindegyik a saját nyelvén hallotta, ahogy Isten nagyságos dolgait dicsérték. Ez egy másik csoda volt.

Nem tudom pontosan, hogy ők tényleg azt a nyelvet szólták-e, vagy csak szóltak nyelveken, mert ezt nem írja itt az Ige. Annyit ír, hogy akik hallgatták őket, azok az ő saját nyelvükön hallották. Ez lehet a magyarázat ajándéka, hogy ők úgy hallották. Az a csoda is meglehet, hogy ők már azt a nyelvet szólták. Itt a Szent Szellem nem enged nekünk bepillantást az Ige alapján.

Ő maga tud szólni hozzánk, hogy ez hogyan volt. Ha szeretnéd tudakozni tőle, meg­teheted. Tanítások vannak mindkét irányban itt. Tény az, hogy ma is hallani ilyen csodákat, hogy valaki egy olyan nyelven kezd el szólni a Szellem által, amit egyébként nem is beszél, hogy a hallgatóságnak közvetítse Isten üzenetét annak anyanyelvén. Vannak ma is ilyen csodák, de nem mindig így vannak az új nyelvek.

A nyelveknek is van több fajtája, a múlt héten taglaltuk. Van az egyszerű nyelv, amikor betölt minket a Szent Szellem, és elkezdünk ezzel a mennyei nyelvvel foszlányokban szólni Istenhez. Ez az a nyugodalom, és ez a megnyugvás, ez az a pihenés, mondja az Ésaiásban.

Ilyenkor az embernek a feje, a gondolatai, ezek a zaklató, háborgó „hogy lesz, mint lesz, jaj hogyan és miként” elcsendesednek. Belülről, ahonnan a teljes ellátásunk el van készítve az új emberben, a bölcsesség, a kijelentés a Szellem által fel tud jönni a felszínre az, amit nekünk meg kell hallani. Amit nekünk látnunk kell. Amit nekünk tudnunk kell arra a helyzetre. Elcsendesedünk, bemegyünk a nyugodalomba, a nyelvek hozzák ezt.

Fogom nektek olvasni az Ésaiásban, nem szaladunk elé. Ésaiás prófétálta, hogy idegen ajakkal szól hozzájuk, és nem akarják hallani. Ez már rajtunk áll. El vannak készítve ezek az áldások, akarunk-e benne járni? Akarunk. Amikor elkezdünk úgy szólni, ahogy soha előtte nem tettük, és az értelmünkben nincs róla vételezés, hogy miről szól, az értelmünk gyümölcstelen, ez egyfajta odaszánást igényel.

Nézem az embereken, hogy legtöbbször ez jelenti a problémát. Ott lenne az ajkukon már, ott lenne az ima, mert elkészült az ima, a szívükből följött, ott ül a szájukon, és nem merik kiejteni, mert nincs az az odaszánás, hogy Uram, legyen úgy, ahogy Te akarod, és úgy fogok szólni, ahogy Te hozod! Ez egy odaszánás. Teljes alávetésünk a Szent Szellemnek.

Így kezdjük gyakorolni, hogy nem úgy szólunk, ahogy előtte megtanultuk az iskolában, és mondjuk az emberi bölcselkedéseinket. Isten félreteszi és azt mondja, mostantól úgy szólsz, ahogy én adom neked! Ez a nyelvek. Úgy fogsz járni, ahogy én adom neked, úgy fogsz cselekedni, ahogy én adom neked. Egy alávetés, egy odaszánás van benne.

Ami a legnehezebb az embernél, úgy veszem észre, mert huszonöt éve rengeteg Szent Szellem keresztséget láttam, az emberek azzal küszködnek, hogy mit fog gondolni rólam a másik, ha elkezdek én így beszélni? Mondom: itt mindenki körülötted mennyei nyelven imádkozik, nyugodtan szólj nyelveken! Akkor megbátorodnak egy kicsit.

Következő, hogy a gondolataikkal küszködnek, hogy itt nincs megértés. Nem tudja, hogy most mit beszél tulajdonképpen. Mondom: most azokat szólod, amiket a Szellem ad neked szólni, mint pünkösd napján. Akkor innen is kezdenek egy kis megértést kapni. Amíg az Igéből nincs megértésünk, addig ez az ajándék nagyon félre van téve az életünkben.

Amikor elkezdjük gyakorolni, elkezdjük szólni ezt a nyelvet, akkor kezdjük látni, milyen nagy épülést hoz nekünk! Aki nyelveken imádkozik, önmagát építi. Bele kell gondolnunk, hogy miért ez volt az első megnyilvánulása a Szent Szellemnek minden egyes esetben, amikor betöltötte őket?

Nemcsak a pünkösdnapi teljességről fogunk ma olvasni, hanem arról is, amikor Kornélius házában szállt alá a Szent Szellem, ott is az első jele az volt, hogy elkezdtek szólni nyelveken. Ezen az új nyelven. Onnan tudták meg a zsidó társai Péternek, hogy ezek megkapták Isten ajándékát, mert hallották őket nyelveken szólni. Ez a kezdeti jele, kezdeti megnyilvánulása annak, hogy beteljesedtünk Szellemmel.

Később, amikor Pál elmegy Efézusba, és ott talál tanítványokat, azt kérdezi tőlük, hogy mire keresztelkedtetek meg? Hogy vettetek-e már Szent Szellemet? Gyanús volt neki, hogy ezek nem olyan hívők, mint akik már Szellemmel teljesek. Ezért megkérdezi, hogy vettetek-e már Szent Szellemet? Mondták, hogy azt sem hallottuk, hogy van a Szent Szellem. Sohasem. Mire keresztelkedtetek meg? Hát a János keresztségére. Nos, annak volt folytatása is.

Mert János vízzel keresztelt, de Jézus mondta, hogy nem sok nap múlva eljön az, aki Szent Szellemmel keresztel meg benneteket. És a Szent Szellem és tűzkeresztség az, amit a keresz­tényeknek ma meg kell ismerniük. A nyelvekben jön ez elő, ahogy új életet hoz nekünk ez az új nyelv, új gondolatokat, új, Istentől való gondolatokat. Hogy merre induljunk, a vezetést innen vesszük. Megújult gondolatokban tudunk előrelépni, és el tudjuk engedni a régit.

Elterveztük, hogy így legyen, vagy úgy legyen, vagy mi lenne jó nekünk. De amikor a Szent Szellem birodalmába belépünk, ebbe a teljességbe, akkor lehet, hogy lesznek dolgok, amiket félreteszünk, mert egyre inkább eltávolodik tőlünk, miközben ez a munka folyik az új nyelveken. Aztán vannak dolgok, amik eltávolodnak tőlünk, és leesnek az életünkről.

Ma már nem úgy gondoljuk, mert közben a gondolataink megújultak, az elménk megújult. Egy új élet jön elő a bensőből, és ez hozza Isten tökéletes akaratát. Ez a fajta nyelv, elenged­hetetlen, ha sikerre akarsz jutni az életben.

Hogyha nem láttad meg még azt az áttörést, amit szeretnél, vagy amiben hiszel, akkor az első hely, amit szoktam mondani a szenteknek, hogy tegyétek egy nagyobb sebességfokozatra a nyelveken szólást.

Kezdjetek szorgalmasabbak lenni benne, mert a vizeket meg lehet úszni úgy is, hogyha csak az egész lapályosba mész be, és csak bokáig ér, aztán térdig ér, aztán kicsit beljebb merészkedsz, akkor csípőig ér. Aztán a derekadig, és aztán, ha még beljebb mész, akkor már nem lehet azt a vizet meglábolni, csak úszni benne.

Amikor úszol, akkor a Szent Szellem elvisz, ahova menned kell. Fel kell feküdni a víz színére, és Ő visz oda. Teljes alávetést igényel. Ő fog vinni téged oda, ahova neked el kell jutnod. Az Ő tökéletes akaratában szólnak ezek az imák. Ezeknek az imáknak nagyon nagy része hálaadás, imádatok.

Valaki arra vágyik, hogy szeretné magyarázni ezeket az ajándékokat, sokan vagyunk így, ahogy hallottam, hogy a magyarázatokat nagyon szeretnék. Nos, tudnotok kell, hogy amikor a nyelvek nemei és nyelvek magyarázata ajándékra térünk, hogy az egy szolgálati ajándékoknál is megjelenő szellemi ajándék.

Isten odaadja ezt az ajándékot, amikor üzen a gyülekezetnek, és valaki nyelveken, nyelvek nemeiben szól, akkor van egy magyarázat ajándék hozzá, de az nem tolmácsolás, az nem fordítás. Olyan nem létezik, hogy valaki elkezd nyelveken szólni, és a másik folyékonyan fordítja. Nem! Mert ezek titkok. Ez nem egy tolmácsolás, amikor a nyelvek imáját valaki magyarázza, nem fordítás. Betekintés, magyarázat, nyelvek nemei és nyelvek magyarázata.

Miről szólt? Ha ezt az ajándékot nagyon kívánod, akkor nemcsak a szellemi ajándékok között, hanem a saját imaéletedben is növekedhetsz ebben, mert kérheted. Legyen nagyobb betekintésed, miről is folyt az ima. Isten nem fogja távol tartani tőled. Amennyit tudnod lehet, és tudnod kell, azt közölni fogja veled.

Nem mindig pont akkor, van, hogy azonnal jönnek föl szavak, látások, kijelentések, hogy merre ment most az imánk. Van, hogy később jön, van, hogy eltelik egy-két nap, és jön egy álom, jön egy kijelentés, jön egy kép, de van, hogy napok kellenek hozzá.

Isten országában a szellemiek másként vannak, mint ahogy itt a világban azt megszoktuk. Ez a nyelvek magyarázata nem egy tolmácsolása a nyelveknek. Olyan nincs. Ha valaki azt mondja neked, hogy te kezdj el nyelveken imádkozni, én meg fordítom, akkor minél messzebbre menj el tőle! Nincs ilyen.

Azért írja ott az Ige, hogy aki nyelveken szól, titkokat szól Istennek. A titkok azért titkok, mert Isten így rendelte. Azok a műhelyben vannak még. Nincs itt még az ideje, hogy napvilágra kerüljenek, de dolgozik rajta a szellemi birodalom. Munkálkodnak rajta az angyalok, munkálkodik rajta a hited, munkálkodik rajta Isten. A maga idejében jön el, mint egy csecsemő, kilenc hónap van az anyaméhben elrendelve, addig nem jöhet elő.

Nézzünk Igéket erre, ez a célja a mai tanításnak, hogy lássuk a különbséget a különböző nyelvek között, hogy törekedjünk ezekre a szellemi ajándékokra, hogy buzgók legyünk benne, és nézzük meg, hogy hova jutunk vele. Akarjuk-e, hogy Isten tudja formálni az életünket? Kívánjuk-e? Ha nem, akkor Isten nem fogja erőltetni.

Szoktam mondani a nyelvek keresztségénél, szellemi keresztségénél, hogy nem kötelező, senkire nem kényszerítjük rá. Ha kívánjátok, akkor be lehet ide menni, Isten adta, Isten meghívása ez, és azok mennek be, akik kívánják ezt.

Isten soha, semmilyen áldását nem tette kötelezővé az övéire nézve. Csak ismeretet ad róla, hogy létezik, akarsz-e járni benne? Mi szeretnénk ezekben járni, a Jézus nevében! Így megyünk végig néhány Igén, ez egy kis bevezető gondolatsor volt, hogy hova igyekszünk ma.

Most nézzünk erről egy pár Igét. Pünkösd napja, ahol az egész először előjött, ez a másfajta beszéd, az új nyelvek. Mert az Ószövetségben a szellemi ajándékok közül ez az egyetlen ajándék, ami nem volt jelen soha. Az összes többi szellemi megnyilvánulás megtalálható az Ószövetségben, ez az egyetlen, ami nincs. Azért, mert ez a Szellem bennünk lakozása által jön elő.

A Szellem az új teremtésben tud csak lakozást venni. Ez az Ószövetség számára nem volt ismeretes. Pünkösd napja volt az, amikor először előjött ez az új nyelvek. Így írja. Együtt a tanítványok, mind a százhúszan, és betöltötte a Szent Szellem az egész házat. Jöttek ezek a sebesen zúgó szélnek zendüléséhez hasonló tűzlángnyelvek. A Szent Szellemnek az emésztő tüze látogatta meg az életüket, és ráült az ott jelenlévőkre.

Apostolok cselekedetei 2,2–4.

2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.

3. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül.

      4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.

Üle azokra – így írja. Megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, ez a kettős szó osztottat is jelent a görögben. A nagy tűz osztott lángnyelvekben megjelent mindegyikükön. Mindenkire rátelepedett, rászállt, leszállt a Szent Szellem, és ült mindegyikre azok közül, és megteltek mindnyájan Szent Szellemmel.

Egy mozdulása van a Szent Szellemnek, hogy leszáll a jelenlévőkre. Egy másik mozdulás, hogy akik jelen vannak, azok hogy fogadják. Hogy fogadják, akik ott vannak? Hogy lehet az, hogy az egyik meggyógyul, a másik nem? Hogyan fogadjuk a kegyelmét Istennek, az áradásait, az ajándékait? Ez már a mi részünk.

Itt is kétlépéses. A Szent Szellem leszállt rájuk, üle mindegyikre azok közül, ahogy a Károli mondja, és ők pedig megteltek mindnyájan Szent Szellemmel. Tehát befogadták a belső emberbe a drága Szent Szellemet. Megteltek Szent Szellemmel, és kezdtek szólni más nyelveken. Első megnyilvánulás.

Azonnal jött, ahogy megteltek Szent Szellemmel, elkezdtek szólni ezen az új nyelven. Ahogy a Szellem adta nékik szólni. Itt van a kulcs! Amikor a Szent Szellem veszi az Ő irányítása alá az életedet, akkor úgy fogsz tenni, ahogy Ő adja neked. Úgy fogsz szólni, ahogy Ő adja neked. Úgy fogsz gondolkodni, ahogy Ő adja neked.

Ő szeretne irányítani, nem erőltetve, a Szent Szellem nagyon lágyan teszi. Nagyon leheletfinoman veszi a kezébe az életünket, de abba az irányba, hogy az nekünk jobb legyen. Ő egy jó Isten. Nyugodtan rábízhatjuk az életünket! Nem kell tartani attól, hogy ilyenkor valami démoni nyelvet kezdünk majd imádkozni.

Ad-e kígyót annak, aki kenyeret kér tőle? – a Lukácsban mondja. Nem. Vagy skorpiót, ha tojást kér tőle? Nem. Amikor mi az Isten Szent Szellemét kérjük, és szólást kérünk az Ő Szelleme által, akkor nem kell attól tartanunk, hogy majd valami bűvös démonikus nyelvet kezdünk beszélni. Nem kell félnünk ettől. Gyönyörű, tiszta mennyei kiejtéseket fogunk kapni.

Nincs két egyforma, mindenki a saját szólása szerint szól úgy a trón előtt, hogy ahhoz nincs hasonló. Próbáltad-e már valakinek a nyelvimáját leutánozni? Nem lehet! Az annyira egyedi, úgy csak te tudsz szólni Istenhez. Az a te edényedből jön, azok a dicséretek, azt csak te tudod elmondani a trón előtt. Ha ebbe így belegondolsz, akkor már meg kell csillanni annak az örömnek a szíveden, hogy van valami, amit csak én tudok adni Istennek!

A Krisztus Testében te itt egyedi vagy ettől a pillanattól, mert ahogy te szólsz Istenhez, nincs ahhoz hasonló, és az Úr hallgatja és gyönyörködik benne, és ez illat neki a trón előtt. Amikor egybefogottan imádkozunk így, akkor pedig egy egész illatáradat, illatözön megy a trón elé. Mindenkinek a dicsérete, imádata, melyet, mint egy nagy csokor virágot viszünk az Úr elé, és Ő pedig az illatokban gyönyörködik. Öröme telik benne, és ezeket az illatokat kelyhekbe gyűjtik össze az angyalok.

Vannak olyan imáink, amiket így elmondunk, és majd a maga idejében ítéletként lesz ledobva a földre. Nem minden imánkat látjuk meg azonnal. Nem mindent látunk azonnal ebben a birodalomban, ami itt ilyenkor zajlik. A dicséretek, magasztalások a legnagyobb része az imánknak, amikor bemegyünk ebbe az elrejtett birodalomba és imádkozunk.

De sok minden mást is előhoz a Szent Szellem ilyenkor, mert ha átadod magad Neki, akkor Ő fog vezetni, és Ő tudja, hogy merre kell menni, egyedül. Ő tudja. Azokat a helyzeteket Ő látja előre, amiket az ellenség kikészített, és te nem tudsz róla. Ezeket lesöpri, néha forgószélként jön elő, és a forgószélként lesöpri az ellenséget, hogy amikor te odaérsz, akkor az már nincs ott.

Ott leselkedett rád, de mivel szorgalmas voltál ebben a nyelvek imájában, előtted megyek, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat! Előtted megy, és forgószélként megtisztítja az Úr az előtted lévőket. Amikor te odaérsz, azok már egyenesek. A keskeny ösvényt kiszélesíti előtted. Nem kell szorongva menned a keskeny ösvényen. Biztonságossá teszi a lépteidet.

Azért keskeny, mert a világ nagyon sok minden mást kínál nekünk. Így is lehetne boldogulni, meg úgy is lehetne, de az azok nem tetsző utak Istennek, és nem becsületes utak. Tele vannak a korrupcióval, és azt hiszi az ember, hogy csak úgy tud érvényesülni. Ez nem igaz. Nekünk el van készítve a keskeny ösvény, úgy, hogy ne legyen megszorongatva a léptünk közben. Kiszélesíti a lépteinket alattunk. Ezt csak Ő tudja megtenni.

És kiszélesíti a sátrainkat úgy, hogy az megigazultság maradjon. Megigazultság sátrai azok, és örvendezések vannak benne, és ujjongások vannak benne, és örömkiáltások vannak benne, de azért, mert a Szent Szellem ment elöl. Ő ment elöl, és Ő munkálta, lesöpörte az ellenséget, megtörte az ellenség erejét. Hatalmi imák is vannak a Szellem által.

Ez egy nagyon fontos dolog, hogy átadjuk magunkat úgy, ahogy a Szellem adja nékünk a szólást. Ez történt pünkösd napján, a Szent Szellem bemutatkozott. Mindannyiunk életében, akik megkeresztelkedtünk a Szent Szellemben, és eljutottunk erre a helyre, elkezdtünk úgy szólni, ahogy a Szellem adta nékünk szólni, a Szent Szellem érezteti a jelenlétét.

Ezt nem lehet szavakba önteni. Mindenkinél máshogy lehet. Ki hogy érzékeli, hogy most az Úr itt van, ezt közted és az Úr között van. De hogy mindannyiunkat meghódított az Úr, az biztos, mert itt vagytok. Tehát Ő ismeri azt a nyelvezetet, hogy a te figyelmedet hogy lehet megragadni, téged hogy lehet meghódítani.

Engem Ő maga visz be minden nap még és még beljebb ezekbe a szellemi mélységekbe. Nem lehet vele betelni, olyan közösség ez! Ő cselekszi. Mi magunk nem jutnánk be oda, de ha rábízzuk magunkat, akkor Ő bevisz minket Isten szívének a mélységeibe. Kívánkozol-e oda, ez a kérdés? Akarsz-e oda beljebb menni? Akarsz-e még többet a szellemiekből?

Új nyelvek által van, vajúdások vannak sokszor benne, könyörgések, közbenjárások, amit a Szellem hoz. De ezt nem lehet kihagyni az életünkből, hogyha növekedni akarunk. Mert meglátjuk, hogy mit ír az Ige erről, mert ne csak én mondjam, mondja az Ige nektek! Így fogunk elmenni, megnézzük a Szentírást. Múltkor elsiettük, pedig óriási jelentőségű. Most több időt szentelünk rá.

Megnézzük a Szent Szellem szavait, amit a korinthusi gyülekezetnek szólt a nyelvekről. Ők gyakorolták a nyelveket, de kiigazításokra volt szükség, mert ha olyan területre érkezik az ember, amit nem ismer, akkor vannak kilengések, vannak kicsapongások. Vannak olyan területek, amelyeken esetleg nem jól tanítottak minket, akkor azt lehet rosszul is használni, meg tévesen használni.

Ez volt a korinthusiaknál. Elkezdtek nyelveken beszélni, és az nagyon jól ment nekik, olyannyira, hogy a gyülekezeti alkalmon belül is elkezdtek egymás között, meg egymás feje fölött nyelveken kiabálni. Másként megy a nyelvek imája, hogyha egybegyűltünk, és másképp megy a nyelvek imája, ha otthon vagy az imaszobádban.

Ha az ember gyülekezetben van, azt mondja Pál, hogy ketten vagy hárman szóljanak legföljebb, és legyen, aki megmagyarázza. Mert ha nincs, aki akkor azt megmagyarázza, úgy az illető maradjon csöndben! Akkor magának szóljon, és az Istennek! Látod, a magyarázás ajándéka akkor szükséges, hogyha egy üzenetet akarunk átadni.

A gyülekezet azért jön, hogy épüljön. Nem azért, hogy hallgassa a te nyelvek imáidat. Hacsak nem mind egyszerre, mint ahogy az elején szoktuk köszönteni Istent, akkor a Szellem visz minket bele, de akkor nem üzenetet mondunk a gyülekezetnek, akkor Istent köszöntjük.

De amikor egy üzenetről, egy szolgálati ajándékoknál is megjelenő szellemi ajándékról van szó, és a nyelvek nemeibe így belemegyünk, akkor kell egy ilyen magyarázó. Mert különben a gyülekezet nem épül általa.

Ezért mondja Pál, hogy szeretnék inkább öt értelmes szót szólni a gyülekezetben, mint tízezer szót nyelveken. Mert azt külön teszem meg, és többet imádkozom mindnyájatoknál nyelveken, de azt az imaszobámban teszem. Amikor bemegyek a gyülekezetbe, akkor pedig az értelmemmel szólok a Szellem által. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy valami mikor és mire vonatkozik.

Az 1Korinthus 14. fejezete tele van utasításokkal, hogy miként van a nyelvek imája, a nyelvek nemei, a nyelvek magyarázata, úgyhogy otthon olvassátok el figyelmesen. Azt is mondja Pál, hogyha a nyelveket meghallja valaki a gyülekezetben, akkor az az elveszett számára, aki bejött, egy jel, mert életében nem hallott így beszélni senkit soha.

Én látom az emberek arcán, hogy szinte meg vannak riadva, hogy mi történt, hova kerültem. Mondom, hogy ez Isten nyelve, a mennyei nyelv, és létezik ilyen, megtanulhatod. Ez egy jel nekik, hogy létezik egy olyan nyelv, ami a mennyből szállt alá a Szent Szellem által. Nézzük meg, hogy mire adja Isten:

1Korinthus 14,1–2. 4. 14.

1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok.

A szeretet az alapja mindennek, ha elkezdünk szólni, csak a szeretet vezérelhet. A szellemi ajándékokra kívánkozni kell. Ha az emberben nincs ez a vágy, akkor nem tud előbbre menni. Ez a vágy ott kell, hogy legyen. Ezt a vágyat is Ő szüli a szívünkön, úgyhogy minden Őtőle van, de figyelj, hogy ez a szikra ki ne aludjon a szíveden!

Mindig tartsd ezt a lángot ébren és kívánkozzál az Úr dolgaira, mert különben az ember kiéghet és elfásulhat. A keresztényeknek ezt nem szabad megengedniük, hiszen mi vagyunk a világ világossága, nekünk kívánkoznunk kell ezekre. Fel kell ébreszteni a szívünket az Úr dolgaira! Kívánkoznunk kell ezekre! És akkor jön az összehasonlítás:

2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.

Látjátok, a korinthusi gyülekezetben nagyon ment a nyelveken szólás. Amikor nyelveken megszólalunk, akkor a Szent Szellem által jön ez a kiejtés, ez az imádság. Ez nem neked szól, nem hozzád szól, nem téged akar irányítani vagy vezetni, ez Istenhez szól. Isten gondoskodott arról, hogy Ővele tudj beszélgetni ezen az elrejtett mennyei nyelven. Akarod-e ezt a közösséget? Ha igen, akkor ezt a nyelvet munkálni kell, használni kell, imádkozni kell!

Ne teljen el nap, hogy nem szólsz Istenhez nyelveken, akármilyen keveset is! Akár este, reggel, vagy napközben fogsz rá időt, hogy egy keveset szólj Istennek nyelveken, akkor Istenhez szóltál a szívedből. Milyen közösség az, amikor nem szólunk Istenhez? Eltelik egy hét, két hét, egy hónap és nem szóltál a szívedből Istenhez? Az a közösség elhidegül, nem?

Aki nyelveken szól, az nem magának, nem embereknek, hanem az Istennek szól. Nagyon fontos ez, egy alap dolog, amit nagyon kell tudni a nyelvekről. Ha ez így itt le van írva, akkor tudomásul kell vennünk, hogy ebbe nem tudunk betekinteni úgy, ahogy szeretnénk, hogy ilyenkor miről van szó, nem tudjuk, ezek titkok.

Ha Isten így rendelte, akkor nincs olyan ember, aki ezt fordítani tudná. Azért mondom nektek, mert a keresztény világban még ezzel is lehet találkozni. Van, aki azt mondja, hogy ő érti a nyelveket. Legfeljebb a sajátját időnként, a másikét már ritkábban fogja, ha csak nem egy publikus ajándékról van szó, amikor valaki szól egy rövid nyelvek nemeiben, és Isten ad egy üzenetet hozzá, és a kettő együtt lesz egyenértékű a prófétálás ajándékával.

Ha prófétai üzenetről van szó, akkor Istentől jött az üzenet a gyülekezetnek. Más az irány, akkor Istentől jön, és szól a gyülekezetnek. Amikor én az egyszerű nyelven imádkozom, amiről Pál beszél, hogy titkokat szólunk, akkor az én szívemből megy az imádság a trón elé. Más az útirány. Két teljesen más céliránnyal megy mind a kettő az elrejtett nyelven, idegen nyelven, más nyelven. Az egyik az egyszerű nyelv, a másik a nyelvek nemei. Más az irány.

4. Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.

Nekünk, keresztényeknek belül kell erősnek lennünk. Az Efézusi levélben olvassuk azt, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Szelleme által a belső emberben. Ha a belső emberben erős vagy, akkor nincs az a megpróbáltatás, ami kívül le tudna venni a lábadról, vagy meg tudna gyengíteni, mert belül erős vagy. Ez az imádság, amikor azt mondja, hogy ha nyelveken szól, önmagát építi.

Felépítjük magunkat belülről erősre, az új emberbe egy töltést kapunk belülről. Jön az ördög és jönnek a viharok, és jönnek a szelek, jönnek az áradások, de az, aki a kősziklára építette fel a házát és erős az Úrban, az nem fogja észrevenni, az megáll. Ugyanazon a dolgokon megyünk át, mint a világ, csak mi belülről fel vagyunk töltve. Az igei táplálás is nagyon fontos. Olvasni az Igét, imádkozni az Igét és megvallani.

A nyelvek imája az, amikor felteszi a töltőre az akkumulátort és feltölti. Hiába van a legjobb telefonod, megveheted a legutolsó iPhone típust, ha nem tetted fel a töltőre, lemerül, haszontalan neked. Sok keresztény jár így a világban, lemerül, nincs látása, nincs terve, nem tudja, hogy lesznek a dolgok. Mondom, feltetted-e magad a töltőre? Imádkoztál-e nyelveken?

Ha oda bemész, és ott jól érzed magad, akkor onnan nem jössz ki egyhamar. Itt szoktunk állni az alkalom végén és elkezdünk nyelveken imádkozni. Eltelik öt-tíz perc, mindenki beindul, ha tudja, hogy most már nyelveken imádkozik, ránézek az órámra, eltelt fél óra és még nem akarják abbahagyni. Én itt maradok szívesen négyig, de még mindig imádkoznak, mert beindult belülről. Ez bizony jó dolog, ezt érzik, és élteti őket. Érzik, hogy közösségbe kerültek a Szent Szellemmel. Ide be kell menni.

Amíg az ember ezt nem tapasztalja meg, addig nem tudja, hogy miért menjen be újra. Amíg nem megyünk be a vízbe, addig nem tudjuk, hogy milyen vizesnek lenni. Be kell menni oda, és oda kell adni magunkat erre, oda kell szánni magunkat, és akkor a drága Szent Szellem hozza ezeket a gyönyörűségeket. Ezek annyira mindenek felettiek, hogy utána már te fogsz vágyni oda bemenni. Mert egy épülést hoz, egy látást hoz.

Az utolsó napokban kiöntöm a Szellememet minden testre – mondja az Úr. Ez az egyik jel. Lesznek prófétálások és nyelvek, látások és álmok. Ebbe a birodalomba így lehet bemenni, közösség által. Aki nyelveken szól, az önmagát építi. Nagyon szeretném, ha most elköteleznéd magad Isten Igéje hallatán, hogy ebben az önmagad építésében szorgalmasabb leszel, mint eddig.

Ha te elkötelezed magad, akkor az Úr fog adni neked lehetőségeket. Röpke időket vagy hosszabb időket, imatestvéreket, hogy még beljebb menj. Először egy igent kell mondani, hogy igen, Uram, vágyom erre, akarom ezt. Szeretnék épülni, jobban betekinteni oda. Kívánkozom oda.

Kívánjátok ezeket – így írja. Ha csak ülünk és várjuk a sült madarat, akkor lehet, hogy eltelik még tíz év, és nem mozdul semmi. Kívánkozni kell! Ez önmagunk építését hozza, nagyon fontos tudni.

Közben rengeteg gyógyító ajándék van a lábujjaktól kezdve, az alhasi szervekben nagyon erős gyógyító kenet lesz ma. A szemben újra érzékeltem gyógyító munkákat, vállízületek, csontok gyógyulása. A Szent Szellem pecsétet tesz arra, hogy amit most hallasz, az így van, és megy a gyógyító kenetével, végzi köztetek a gyógyításokat. Övé a dicsőség. Ő megígérte, hogy bizonyságot tesz az Ő Igéje mellett, és ezt elvégzi.

A nyelvek imájának még egy gondolata a 14-es versben:

14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyü­mölcstelen.

A nyelveken szólás a szellemünket aktivizálja. A szellemiekből tudunk meríteni, a szellemünk hangját tudjuk meghallani. A szellemieket ébresztgetjük. Ez az a nyelv, ami a szellemi birodalomban élesebbre állít minket. De ezt a részt pont félreteszik. Tudod-e, hogy szellemi teremtés vagy? Szellemi lény vagy, Isten képére vagy teremtve, aki Szellem.

Pontosan az Ő hasonlatosságára a szellemedben újonnan teremtettél, új lettél. Megújultál, minden újjá lett, de csak a szellemedben. Ott ezt az imát el kell végezni a szellemedből. Sok keresztény nem imádkozik a szelleméből, előveszi az imakönyvet, és az is nagyon pompás dolog, hogy onnan imádkozunk, akkor az értelmünkből imádkozzuk Isten Igéjét.

Csípőben nagyon erős a kenet! Van, aki érzi, hogy meg szeretne gyógyulni a csípőjében, és van hite rá? Ott építő csoda lesz. Nagyon erős ez a kenet, most megköszönjük Jézusnak és a Szent Szellemnek és a mennyei Atyának, hogy Ő a Gyógyító, és hozza ezeket.

Látod, hogy az Isten Szelleme izgatottá vált, mert itt van közöttünk a közléseivel. Vágyja ezt, hogy téged oda bevihessen. Isten nem azért adta nekünk az áldásait, hogy távol tartson minket tőle. Ő nem olyan, hogy majd ha kiérdemled, bemehetsz oda. Szó nincs róla! Vágyakozik, hogy oda bemenjünk, be szeretne minket vinni, és ez az útja, hogy a szellemed­ből imádkozzál. Mert ha nyelveken imádkozunk, a szellemünk imádkozik.

Nem lehet a nyelvek imáját elhagyni ahhoz, hogy a szellemiekben fejlődjünk, a szellemi­ekben épüljünk! Ezért nagyon fontos ez az imádság. Épülvén a ti szentséges hitetekben, mondja Júdás levelében az Ige. Rövid levél, a 20-as vers kihangsúlyozza, hogy ti, drága szeretteim, épüljetek a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Szellem által!

Vagyis ez az új nyelv igenis arra van, hogy felépüljünk a szentséges hitünkben. Rende­ződjenek a dolgok, ez nem odavaló, amaz leesik, ezt az Úr odaépíti, mint egy élő követ mellé, hogy ez kell nekem. Rendezi a hitünket, felépít minket a belső emberben, erősekké tesz, látásokat ad.

Egy hatalmas szellemi munka folyik, amikor szellemben imádkozunk. Azt nem lehet félretenni, ha sikeres akarsz lenni az életben. Hiszem, hogy mindenki az akar lenni, az Úr akaratában beteljesedve akarunk sikeressé lenni. Ámen. Ez nélkülözhetetlen.

Létezik egy másik szellemi nyelv, a nyelvek nemei. Ez zavar meg rengeteg keresztényt. Amikor ide jutnak és olvassák az 1Korinthusban, a 12. fejezetben:

1Korinthus 12,30.

30. Avagy mindnyájuknak vannak-é gyógyításra való ajándékai? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?

Nincs mindenkinek gyógyításra való ajándéka, de hitünk mindnyájunknak van minden gyógyulásra. A gyógyítások ajándékai, azok adatnak, ami egy szellemi ajándék. És így folytatja: Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Ugyanabban az egy versben.

Erre az Igére rámutatnak, és azt mondják, hogy én azért nem szólok nyelveken, mert nekem Isten még azt nem adta oda. Mert ide le van írva, hogy nem mindnyájan szólnak nyelveken, mert evidens, ha olvasod a 29-es és 30-as verseket, ott szolgálati ajándékokat sorol.

Azt kérdi, hogy mindnyájan apostolok-é? Hát persze, hogy nem. Vagy mindnyájan próféták-é? Evidens, hogy nem. Vagy mindnyájan tanítók-é? Nem! Tehát itt minden egyes kérdésre, amit Pál feltesz, a válasz nem. Vagy mindenkinél működnek-é a csodatévő erők? Nem, ugye, hogy nem működnek?

Isten akaratában vannak, és a Szellem annak osztja, akinek Ő akarja. Az Ő akaratában van. És akkor jön, hogy mindnyájan szólnak-e nyelveken? És erre rámutatnak a keresztények és azt mondják, hogy én ezért nem beszélek nyelveken. Nagy megtévesztés, mert itt a szolgálati ajándékok vannak felsorolva.

Az 1Korinthus 12-ben, ha elolvasod a 7-es verstől, végigsorolja a szellemi ajándékokat. Ott sorolja fel a szellemek megkülönböztetését, a nyelvek nemeit, és a nyelvek magyarázatát. Ez nem az a nyelv, amit pünkösd napján kaptak, amikor Péter prédikált, mert ez a szellemi ajándékoknál van felsorolva.

Akkor a római százados összegyűjtötte még az ismeretségi körét is, és mindenki elkezdett szólni nyelveken. Az nem lehet ugyanaz az ajándék akkor, mert itt megkérdi, hogy mind­nyájan szólnak-e nyelveken? Pünkösd napján mindannyian szóltak.

A továbbiakban, ha olvassuk, leszállt a Szent Szellem, és elkezdtek szólni mind nyelveken. Ez egy másik ajándék. Az egyik az egyszerű nyelvek, ami minden hívő számára adatik, hiszen azt akarja Isten, hogy mindannyian épüljünk a szentséges hitünk által. Isten abból nem akar kizárni senkit sem. Azt írja, hogy aki nyelveken imádkozik, önmagát építi.

Isten nem adná oda mindenkinek ezt a lehetőséget, hogy önmagát építse? Két külön terület, amiről szó van. A nyelvek nemei egy szolgálati ajándékoknál is megjelenő szellemi ajándék. A gyülekezet számára egy felkent szolgáló üzenetben szól, és egy másik pedig magyarázza azt. Ez az a nyelv, amit nem mindenki beszél.

De nem kell elkeseredni, mert az egyszerű nyelveket odaadta Isten mindenkinek. És mindnyájan szóljatok nyelveken. Ezt a nyelvek imáját nagyon fontosnak és kötelezőnek kell venni magunkra nézve, ha növekedni akarunk. És akarunk így növekedni, a Jézus nevében. Istené legyen a dicsőség!

Az Ószövetségben Bábel tornyáról olvasunk. Csak egy gondolatot szeretnék onnan merí­teni, hogy miért annyira előrehelyezve mondja a Szentírás ezeket a nyelveket, hogy új nyelveken szólnak, hogy nyelveken imádkozzatok. Miért olyan fontos Istennek? Hogy van az, hogy ezt ennyi keresztény nem látja? Előbbre lennénk az életünkben, ha megengednénk a szellemünknek, hogy Ő menjen elöl.

1Mózes 11,1. 6.

1. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt.

Volt idő, amikor a földkerekségen élő összes ember egy nyelvet beszélt, és elhatározták magukban, hogy téglát égetnek, és egy olyan magas tornyot építenek, hogy az égig ér majd. De egy baj volt ezzel, hogy nem volt benne Isten. Nem Istené lett volna ez a dicsőség, ha ez a torony felépül. Nem Isten szavára tették, és nem Istenben gyönyörködve tették.

6. És monda az Úr: Ímé, e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgon­dolnak magukban.

Tudod, miért nem gátolja őket semmi? Mert egy volt a nyelvük. Semmi nem gátolhatja meg addig a Krisztus Testét, ameddig ezt az új nyelvet együtt beszéljük, egy akaraton, amíg Isten látásait véghez ne vigyük. Visszaadta a nyelvet.

Isten ekkor szétszórta őket, mert megzavarta a nyelveket, többé nem volt egy nyelv. Születtek a mindenféle nyelvek. Képzeljétek el, hogy nem értették többé egymást. És azt mondta Isten, hogy Krisztus Testének visszaadom az egy nyelvet. Az egy új nyelvet, hogy minden, amit elgondolnak, az lehetségessé váljon nekik.

Amikor Krisztus Teste a Szellem által egy akarattal, egy szívvel-lélekkel, megújult elmével elkezd imádkozni így az új nyelven, akkor nagyon könnyedén megértjük egymást. Szavak nélkül megértjük egymást sokszor.

Bevisz minket a Szellem abba a birodalomba, egyszerűen tudom, hogy mit akar a Szellem tőlem, mire van neked szükséged, mit kell tennem. Az új nyelv végzi el. Semmi nem lehetetlen többé számukra. Isten visszaadta Krisztus Testének ezt az egy nyelvet, ez az új nyelv.

Ezért kezdi Jézus azzal, hogy a hívőket ilyen jelek követik: új nyelveken fognak szólni. Izgatottabb lett-e a szíved, mint valaha, hogy a nyelveket fogod szólni? Akarod-e, hogy semmi ne váljon lehetetlenné néked?

Minden lehetséges legyen neked a hited által, az Isten Igéje által, mert Isten Igéjének nincs lehetetlen, de kell hozzá a te akkumulátor töltésed, hogy a hitedben teljes légy, hogy a hited örömében teljes légy, hogy fel legyél téve arra a töltőre, hogy az úgy menjen, ahogy Isten akarja. Ez a nyelvek imája. Semmi nem lehetetlen nékik. Nagyon szeretem ebből a tanulságot.

Most menjünk az Ésaiás 28-ra, ahol nagyon érdekes próféciát hallunk. A próféta nagyon különleges próféta, mert a kereszthalált is vele láttatta meg az Úr. Látta Jézust a kereszten, és látta benne a gyógyulásunkat, hogy a bűneinket elvitte, sebeiben a gyógyulást. Mást is mutatott neki az Úr. Ezt a nyelveket is megmutatta. Ésaiásban van leírva 28-dik fejezetben

Ésaiás 28,11–12.

11. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez,

Ez maga az Úr szíve, aki szól, így fogok szólni e néphez, olyan nyelven, ahogy nem értik, dadogó ajakkal. Amikor nyelveken imádkozunk, sokszor érezzük, mintha többször ugyanazt a szótagot akarná velünk a Szent Szellem kimondatni, mintha dadognánk, de valójában nem, ismétlések folynak.

Nagyon sokszor hangsúlyos, hogy odafigyeltél-e rá, elmondtad-e, kimondtad-e, megismétli a Szent Szellem. Nagyon sok ismétlés van benne. Tehát mintha dadognánk olyasmi, de nem dadogunk. Valójában nem az van, hogy most elkezdtünk dadogni, hanem a Szellem így hozta. És ahogy Ő hozza, úgy mi kiejtjük.

12. Ő, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés! És nem akarták hallani!

Látod, mit mond? Ha ezt a nyelvet imádkozod, akkor egy belső megnyugvás jön. Egy csendesség fog jönni, be fogsz tudni menni abba a nyugalomba, ahova mindig is vágytál, ahol megszűnik a háborgás, megszűnik a zaklatás, egyszerűen az Úrnak a közelségét fogod egyre jobban érezni, az Úr szárnyait, az Úr ölelését, be tudsz menni oda, a hitednek a nyugodalmába.

Ez az a nyugodalom, hogy megnyugtassátok a megfáradottat. A legjobb pihenés, amikor elkezdesz egy időt félretéve csak nyelveken szólni, az Úrral együtt, kettesben. Ez az a pihenés, ez az a nyugalom, hogy megnyugtassátok a megfáradottat.

Sokszor panaszkodunk, hogy estére elfogyott az erőnk. Próbáltál-e napközben egy kicsit, csak egy pár percben nyelveken felfrissíteni magad? Van, hogy nincs több órád, de egy pár percet rászántál-e? Egy cigarettaszünetre kimentél-e nyelveken imádkozni, egy pár percre? Ez az a pihenés, ez az a nyugalom, hogy nyugtassátok a megfáradottat.

A stressznek a legnagyobb elűző fegyvere a nyelvek imája. Nyugalmat hoz, pihenést hoz, megnyugvást hoz, hogy a megfáradottat megpihentesse. Az Úr szívén fogja pihentetni. Miközben ezt teszed, Jézus mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak benneteket.

Hogyan teszi? Ezzel a dadogó ajkú nyelvvel visz minket közelebb oda a nyugodalomba, ahol a megpihenés van. Ezzel a dadogó ajakkal. Ne tedd félre az életedben! Használd jobban, mint eddig! Ez az a pihenés, mondja, ezzel zárja, hogy pihenés. Mondja valaki, hogy elmegyek pihenni két hétre, az egész évet végig dolgoztam, és mikor hazajön, fáradtabb, mint amikor elment.

Lóg a nyelve, a biztosítása felmondta, nem volt biztosítás, minden történt, amit csak el tudsz képzelni, mire hazaér. Elköltötte az összes pénzét. Nem mondom, hogy nem kell menni, ha az Úr vezet, de azt hisszük, hogy ebben van a pihenés, meg abban van a megnyugvás, és mire hazajövünk, fáradtabbak lettünk, mint amikor elmentünk.

Ehelyett azt mondtad volna, hogy én most bezárom magam a belső szobába, elzárkózom a világtól, és adok egy lehetőséget az Úrnak, hogy engem felfrissítsen, hogy engem megnyug­tasson, hogy engem megpihentessen.

És amikor kijössz ebből a pihenésből, akkor vagy igazán felfrissült és megújult, és vannak új látásaid, és vannak új megnyilvánulásai a Szent Szellemnek rajtad, a szótárát bővítette, hogy hogyan szól hozzád, mert hallani is meg kell tanulni Tőle. Az nem egy pillanat alatt jön, hogy te meghallod a Szellemet.

Azt tanuljuk, az egy folyamat, ahogy a csecsemő megtanulja megérteni az édesanyja beszédét. Oda bemenni úgy, hogy bezárjuk magunkat a belső szobába, elmegyünk abba a nyugodalomba, imádkozunk ezen az új nyelven, és megújulás jön, jönnek az új gondolatok.

Új nyelv, új gondolatok. Olyanok jönnek, szikrák, hogy nem is gondoltál rá, és ez a megoldás. Új gondolatok jönnek. Új erő jön. Oda bemenni és ott Ővele időt tölteni! És az Ő gondolatai, és az Ő szikrái – szikrákat kap az ember!

Isten nem akarja, hogy vezetés nélkül éljünk a világban, ne tudjuk, hogy mit kell tennünk holnap, hogyan lesz ennek a megoldása. Ott belül, abban a szobában, ahol ez a megfáradott megnyugszik, ahol megpihen, ahol az Úr átöleli, ahol jön ez a pihenés, ahol jön a szíveknek a csendessége, amikor elcsendesedik az elme, akkor tudsz hallani a szívedből.

Erre való ez, ezért nem értjük a fejünkben. Ha a fejünkben mindazt értenénk, azonnal visszaokoskodnánk Istennek, hogy az nem úgy jó, hanem így, én kigondoltam már, így legyen, mert én így gondoltam. Azt mondja Isten, hogy most csöndben légy! Most úgy lesz, ahogy én akarom, az a legjobb neked, és csöndesedj el! Erre való ez a nyelvek, és ezt Isten nagyon jól tudta, hogy a fejünkben el kell csendesedni, a gondolatainkban el kell csendesedni.

Nagyon fontos, hogy elszánjuk magunkat, hogy szorgalmasabbak leszünk abban, hogy szellemben szólunk és éneklünk, és üdvözöljük az Urat, és ezt a nyugodalmat megismerjük. Nem kellene szednünk akkor nyugtató tablettákat. A világstatisztikák szerint a legtöbbet költik a gyógyszerek terén a nyugtatókra. A leggyengébbtől a legerősebbig, rengeteg ember szed altatókat, nyugtatókat.

Milliókat költenek erre, mikor Isten ezt is odaadta tálcán, hogy nyugtassátok magatokat, legyetek békességben, örvendezzetek, menjetek be oda! Úgyhogy ma, aki nem ismeri még ezt a nyelvet, azoknak majd a végén fogok segíteni, és belemegyünk ide. Fogunk imádkozni nyelveken. Te, aki már ismered, te pedig odaszánod ma magad Istennek, hogy ebben szorgal­masabb leszel.

És igenis beljebb mész és beljebb mész, és ott el vannak készítve dolgok, amiket még nem ismersz. Szikrát kap az életünk. Ha gyakorlod, akkor fogod megtapasztalni. Ezt helyetted a pásztor nem tudja elvégezni. El tudja mondani neked valaki, hogy menj el Bécsbe, de helyetted nem tud elmenni. Ha én elmegyek, én érek oda, ha te mész, akkor te érsz oda.

Mindenki saját maga kell, hogy kigyakorolja ezt. Az sem baj, ha belealszunk, van úgy, hogy elnyugszunk, nem baj, az is az Úr karjaiban van. Aztán majd felébredsz, és újra elkezded, és szorgalmasabb leszel, és világosabb lesz, mint előtte, és csillogóbb lesz.

Üdvözöljük az Urat, hogy ebben megértést adott! Ez az imádság visz minket előbbre, a Jézus nevében. Nem véletlen, hogy az ördög annyira ellene van, azt akarja, hogy ne tegyük, hogy tegyük félre, hogy ne imádkozunk így, hogy ne vállaljuk fel ezt a világ előtt, hogy mi ez, ahogy beszélünk, nem is értjük. Szó nincs róla, mert a megértés jön vele. Áldott legyen az Úr neve!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

BÉKEVÁR FŐOLDAL