2011.01.22.

AZ ÚR KEGYELTSÉGE

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. január 09.

 

Elköteleztük magunkat Joe Christian izraeli szolgálata felé, mert az eddigi támogatását sajnos elvesztette, nem támogatják többé azok, akik eddig ezt tették, ezért az eddig kitett adománygyűjtő doboz, amibe izraeli szegényeknek gyűjtöttünk, mostantól Joe Christian izraeli szolgálatát fogja támogatni.

Ha mégis a szegényeknek kívántok adni, a szívetek szerint kell ezt tenni, akkor tegyétek meg, hogy írjátok rá a borítékra, hogy nekik szántátok. Havonta fogjuk ezt az összeget átutalni bankon keresztül, ennek tízezer forintos költsége van havonta, ezt is felvállaljuk. Tehát a támogatásotokat összegyűjtjük, és havonta egyszer átutaljuk.

Jövő héten vendégünk lesz Joe Christian, és a megbeszélt, egyeztetett helyeken, pásztor összejöveteleken lehet találkozni vele. Csak pásztorok körében fog szolgálni! Nagyon fontos ez a szolgálat, amit ő végez Izraelben az Úrnak, és mi ezt elismerjük oly szinten, hogy támogatni fogjuk. Sok mindenen ment keresztül, legtöbb része ennek nem volt szükséges, de megtörtént. Ez része a szolgálatoknak, az üldöztetés, de mi segítjük őt továbbra is.

Szellemi kapcsok ezek, amiket Isten az ember életében elrendel, több mint harminc éve rendelt egymás mellé minket Isten. Onnan tudjátok őt esetleg azonosítani és visszaemlékezni, mint már elmondtam nektek, annak idején az esküvőjére az én öltönyömben és cipőmben ment, mert neki nem volt.

Ennek csak az, az érdekessége, és majd látod is, hogy mennyivel magasabb nálam, és mennyivel másabb alkat, én akkor nagyon vékony voltam, a lába is nagyobb volt, és a csodatévő erők munkája volt, hogy tökéletesen jó volt rá a cipőm és az öltönyöm is. Felvette az öltönyömet, és a cipőmet, és tökéletesen illett rá. Utána, ahogy visszakaptam rám is tökéletes volt, és hangsúlyozom, hogy nem ugyanaz volt a méretünk.

Nem volt abban az időben túl sok pénzünk, szinte semennyi, és falafeleken éltünk, ha valamire mégis jutott. Én voltam az egyetlen azok közül, akik Izraelbe mentek, aki öltönnyel rendelkezett, ezért az öltönyömet és a cipőmet kellett Joe-nak megtisztelnie, és felvette az esküvője napján. Az Úrnak az áldása ez.

Ma is erről szólunk, az Úr kegyeltségéről. Különböző szempontokból nagyon fontos, amiről ma beszélünk, és meg kell érteni, és áldjuk az Urat, amikor nékünk kegyeltséget ad, és kedvessé tesz minket helyzetekben.

Elmondom, hogy, hogy is működik ez. Most, hogy Izraelben jártam, elmentem Joe-val abba a postahivatalba, ahol azokat a nagyméretű dobozokat árulták, amire Joe-nak éppen szüksége volt. Húsz ilyen dobozra volt szükség és mivel nem volt parkolóhely a postahivatal előtt, én kiszálltam, Joe továbbment, mondta, hogy 200 sekkel-be fog kerülni, akarta adni a pénzt, de volt nálam.

Sorszám alapján vártam, hogy szólítsanak, amikor rám került a sor, próbáltam megértetni magam, hogy kell nekem 20 nagyméretű doboz. Ki volt írva, hogy 11 sekkel egy doboz, ki is készítettem 220 sekkel-t. Közölték, hogy húsz doboz nem biztos, hogy lesz, tíz azonban biztos van. Belerakta az összeset egybe és visszadobott 20 sekkel-t, gondoltam, hogy akkor biztos nincs 20 doboz, beütötte a gépbe az árat, és még 50 sekkel-t visszaadott. Megnéztem és meg volt a 20 db doboz. Vagyis 70 sekkel-t kaptam vissza a vételárból. Kb. ötezer forint kedvezmény volt ez. A zsidó ember tette ezt velem, egy postahivatalban. Ez nem szokásuk. Hogyan kaptam én vissza azt a 70 sekkel-t? Ezt nevezem én Isten kegyeltségének.

Elmentem egy másik helyre vásárolni, ott 40 sekkel kedvezményt kaptam. És Joe pedig azt mondta erre, hogy ez Jimnek a kegyeltsége. Felfigyeltünk arra is, hogy ahogy a kávét vettük négy személyre, egy csésze általában 14-16 sekkel, és adtak hozzá aprósüteményt is, összesen 40 sekkel-t kellett csak fizetnem. Mindannyiunk életén ott kell, hogy legyen ez a kegyeltség.

Dániel I. 1/9. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt.

János 1/4 Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.

Ez az élet a dzoé, ez az isteni fajta élet, és az isteni fajta élet bennem van, mert újonnan születtem, ez az élet énbennem a világosság. És ez a világosság rendelkezésemre áll a fejlődéshez. Istennek ez az élete hozza az én szellemi fejlődésemet, fejleszti ez az élet a szellememet, és ez az élet fejleszti a gondolkozásomat.

Vagyis Isten van énbennem, Isten bölcsessége van énbennem. Isten élete van bennem, és Isten ereje van bennem. Ezt azért kell megjegyeznem, mert Isten kegyeltségéről akarok ma szólni, és mindezek hozzá tartozó részek.

Korinthus I. 1/30 Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul.

Mindezek Őbenne vagyunk! Ezért el kell magunkat szánni arra, hogy ennek a fajta életnek a világosságában járunk.

Amikor újjászülettem, visszaemlékezem azokra a napokra, semmit nem tudtam pl. a hit megvallásáról. De a Biblia-iskolában elkezdtek nevelni minket a II. Korinthus 5/17 verse alapján, hogy új teremtések vagyunk Krisztusban. Egy dalt is tanítottak nekünk, hogy bizony új teremtések vagyunk Krisztusban. Fogalmam nem volt mi az, az új teremtés, csak tudtam, hogy az vagyok. És ezt mondanunk is kellett egymásnak.

Isten kegyelme által Dánielt kiemelték vezetővé a királyi udvarban, azért, mert Istennek a kegyeltsége volt felette. Maga Isten volt az, aki adta Dánielnek ezt a kiemeltséget, ezt a kegyeltséget. Ugyanígy Isten nekünk is kegyeltségeket adott. Megtanultam, hogy ezeket meg is kell vallani az életünkben.

Van egy kibuc, ahová szeretek benézni, és ott veszem a teákat, amikor a pénztárnál fizettem, akkor nem műanyag zacskóba tették, hanem különleges csomagolásba, és mondták, hogy még az üdítőkből is válasszak hozzá, meghívtak erre. Ilyen kedvességet még eddig nem mutattak ott nekem, most tették ezt először.

Ezen felbuzdultam, és elkezdtem megvallani, hogy mindig találok parkolóhelyet. Megtanítottak engem arra, hogy ott legyen a hitem, hogy a legjobb parkolóhelyen találok helyet, legközelebb a bejárathoz. Voltak, akik megmosolyogtak engem ezért. Mondták, hogy nem gondolod talán, hogy a bejáratnál találsz parkolóhelyet?

Mondtam, hogy nem én vagyok a bolond, aki megvallom, hogy nekem lesz jó parkolóhelyem, hanem te, aki körbe-körbe jársz, míg végre találsz egy parkolóhelyet valahol. Joe is elcsodálkozott ezen, mert Jeruzsálemben is igen nehéz a parkolás, és minden alkalommal Isten készített nekünk egy kiváló parkolóhelyet.

Kb. harminc évvel ezelőtt egy nagy bevásárló központba akartunk menni, és óriási parkolóhellyel rendelkezett ez a bevásárló központ, azt mondta nekem az irányító, hogy nyugodtan menj egészen előre, ott fogsz találni egy parkolóhelyet, mindig van egy parkolóhely.  És valóban volt parkolóhelyem, pont a legelején. Amiben hisz az ember! A hölgy hitte ezt, és éveken keresztül megvallotta ezt, és neki mindig járt ez a kegyeltség.

Nekünk is el kellene kezdeni így hinni, hogy Isten kegyeltségeket ad nekünk. Az életünk minden területére kiterjeszthetjük ezt. Ugye értjük ezt? Amit az embernek tanítanak, és amiben kiépíti a hitét.

Amikor a keresztények jönnek hozzánk, mondják, hogy megszabadításra van szükségem, mert démonom van. Lehetetlenség, hogy egy kereszténynek démona legyen. Meg szoktam kérdezni ilyenkor, hogy ki mondta neked, hogy démonod van? Valaki ugyanis mondta nekik, és onnan veszik.

Efézus 5/8 Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok.

Mint a világosságnak gyermekei, úgy járjatok, mert azok az egyének sötétségben vannak, mert nem tudják, hogy ha az ember újjászületik, nem lehet démon a szellemében. Szlovákiában, Léván, a közelmúltban egy alkalmat tartottunk, és hoztak hozzánk egy fiatal hölgyet Kassáról, nem tudtam rátenni a kezem, mert nem jött előre. Rám nézett egy pillanatra és utána elfutott tőlem. Ki az, aki azt az ostobaságot terjeszti, hogy az illetőnek démona van?

Azt gondoltam, hogy újjá van születve. Következő alkalommal ismét eljött, és akkor tudtam meg róla, hogy újjá sem volt születve. Országszerte elvitték őt a híres, neves szolgálatokra, hogy valamelyik szolgálat talán meg tudja őt szabadítani. A hölgy újjászületett, és teljességgel megváltozott a komplexusa. Új teremtés lett, teljesen megszabadult, teljes békességet kapott.

Egyik nagy probléma Európában a gyülekezetekkel, hogy nem tudják a keresztények, hogy miként kell az illetőt újjászületésre vezetni. És ma a kegyeltséggel összefüggésben, erről szeretnék beszélni, mert ha kegyeltséget keresünk az életünk felett, akkor ezt kell először megtanulni, hogy miként kell újjászületésre, üdvösségre vezetni valakit.

János 8/12 Ismét szóla azért hozzájuk Jézus mondván: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Az örök életről mondja ezt Jézus, a dzoé életről. Amikor a Biblia-iskolába mentem, fogalmam sem volt arról, hogy kell valakit üdvösségre vezetni. Majd következtek az ausztráliai éveim, ott megtanultam, hogy nem csak hogy miként kell valakit újjászületésre vezetni, hanem meg kell tanulni, hogy miként kell valakit rávezetni a hit útjára. Összefoglalni úgy lehetne talán, ahogy Jézus maga mondta a Máté 4/19-ben,

Máté 4/19. És monda nékik: Kövessetek engem, és én emberek halászaivá teszlek benneteket.

De ha az ember nem tudja, hogy miként kell a másikat az Úrhoz vezetni, akkor miként lesz ebből emberhalászat. Tehát a szívedben egy mély alapot veszel erről. Az ember vehet örök életet, de ha nem alapozza meg magát az Igében, akkor nem fog fejlődni ebben a világosságban. Ha ezt nem teszed meg, akkor az életed nem úgy fog alakulni, ahogy szeretnéd. Vagyis nekünk örök életünk van, tehát nekünk abban a világosságban kell járni, mely nekünk adatott.

Példabeszédek 11/30 Az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs.

Lelkeket nyernek, ez az egyetlen hely, ahol használja a Biblia ezt a kifejezést. Ha valaki ezt teszi, akkor tudja tenni, ha teljességgel megérti az újjászületés lényegét. Mit jelent ez? Azt, hogy az örök élet, a szellemének részévé lesz. Mert az emberrel addig a természetében van a probléma.

Nem az a gond, amit tesz, hanem hogy az örök életet be kell, hogy fogadja, és így új teremtéssé kell, hogy váljon Krisztusban. Utána lesz képes arra, hogy kövesse Jézust, Isten felkentjévé váljon, és Isten képes legyen használni. Az ember akkor bölcs, ha erről megértést kap.

Nem akarok senkit most megcsúfolni a gondolattal, de ki az, aki előbb megtisztálkodik, mielőtt zuhanyozni megy. Az üdvösségért is pontosan úgy, ahogy vagyunk, úgy megyünk az Úr elé, mert az nem cselekedetekből van. Mert azt írja az Írás, hogy - kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.      

Az emberek, elvétik, és a figyelmüket nem az Úrra összpontosítják, ez az örök élet óriási dolog Istennél. Ezékiel könyvében olvasunk egy Igét, - Isten elszomorodott, hogy az embert egyáltalán teremtette. Megbánta, hogy teremtette az embert.

Isten gondolkodik, hogy mit is fogok tenni? Ki fogom venni belőlük azt a kőszívet, és az én szívemet fogom beléjük helyezni, és az elegendő lesz mindenhez. Az minden problémát meg fog oldani, - az újjászületés.

Ezékiel 36/26  És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Erről szól az egész. Mondja Isten, hogy az én szellememet adom belétek! Ezért jött Jézus, ezért adta a kereszten az életét, hogy megfizesse a bűneink árát. Hogy mi a saját szabad akaratunkat használva, saját döntésünkből választhassuk Őt, a Megváltót, és az örök életet.

Most miben kell, hogy higgyek ahhoz, hogy Istennek az örökkévaló szellemét befogadhassam? Hogyan vagyok képes befogadni ezt az üdvösséget, hogyan vagyok képes újjászületésre jutni? Mi történik?

Nézzük az Igét, az Írásokat, az életemnek a legnagyobb kijelentése ez. Az egész erről szól. Amikor Ausztráliában ezt megértettem, megváltoztattuk a módját, hogy miként tettünk bizonyságot az embereknek, hogy miként imádkoztunk velük, mindent megváltoztattunk.

Róma 10/9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Tehát amikor ezt megértettem, akkor voltam képes a versenyre. Mert láttam, ebből, hogy mi az, amire az illetőnek szüksége van, hogy azt hinnie kell. Velem voltak a tanítványaim, akik néha ingerelték a vallásosakat, szinte néha haragra gerjesztették őket. Elmagyarázták nekik, hogy a gyülekezetbe járás, az nem jó semmire, hogy attól még nincsenek újjászületve.

Mondtam nekik, hogy ne így csináljátok, odahívtam azt a hölgyet és megkérdeztem tőle, hogy hiszed-e, hogy Jézus feltámadt a halálból? Még mindig indulatos volt, és mondta, hogy persze, hogy hiszem! Megkérted-e valaha az életedben, hogy legyen az életed Ura? Egész életemben Ő volt az életem Ura, azt válaszolta.

Két evangélistám, akiket magammal vittem erre az útra, 30 percen keresztül nyüstölték őt, és próbálták őt az Úrhoz vezetni, és bizony felbőszítették. A gyülekezetem családtagjaival is elvégezték ezt az ügyetlenkedést, azokkal, akik már újjá voltak születve, nem volt fogalmuk arról, hogy újjá van-e születve az illető, vagy sem? Kivittem az utcára az enyémeket, és megtanítottam őket, hogy miként kell ezt csinálni.

Venni kell egy fagylaltot az illetőnek, éppen csak a két tanítványom volt ott, és megkérdeztem a fagylaltot áruló kislányt, hogy hiszed-e, hogy Jézus feltámadt a halálból? Azt válaszolta, hogy – hát nem is tudom. Mondtam, hogy semmiképpen nem akarok vitázni erről, csak igent, vagy nemet mondjál. Egy kicsit gondolkodott és azt válaszolta: – végül is igen!

Hiszen Ő él, Jézus feltámadt a halálból, Jézus él, ez a kijelentésem van, mert ezt a kijelentést, csak Tőle lehet megszerezni, de ettől még nincsenek újjászületve, mert nem gyakorolták a saját szabad akaratukat, és nem abból kérték meg, hogy legyen az életük Ura és Megváltója. Kijött a fagyis pult mögül és rágyújtott egy cigarettára, mondtam, hogy most jó helyen vagy, most a cigidet szívod, most van itt az ideje, hogy befogadd az Urat. Mondd ezt utánam.

És a tanítványaim teljesen le voltak döbbenve. Úgy gondolták, hogy ha valaki munkában van, akkor nem lehet újjászületésre vinni. Így azután ezen felbuzdulva az egyik a munkahelyén tíz személyt az Úrhoz vezetett. A másik pedig az utcán ezeket a 14-16 éveseket, ahogy odajöttek hozzá, egyenként megkérdezte őket, hogy hiszed-e, hogy Jézus feltámadt a halálból.

Két fiú volt, testvérek voltak ők, akik ezt végezték az utcán, és az egyik napon negyven ketten üdvözültek általuk az utcán. Nem kellett mást kérdezniük, csak ennyit, és azután az Úrhoz vezették őket. Ha ezeket a lépéseket betartva végzed, akkor minden esetben 100 %-ban üdvözülnek. Az emberek ugyanis nem tudják.

Az Ószövetségben a zsidók megijedtek Isten jelenlététől, amikor Isten leszállt a hegyre, és az egész hegy remegett, és füstölt. Gondolták, ha felmegyünk oda Istenhez, csak meghalunk. Mózes, inkább te menj fel a hegyre, és amit mond nekünk Isten, mi azt megcselekedjük. Fogalmuk nem volt arról, hogy Isten mit fog nekik mondani.

Az Úr nagyon egyszerűvé tette, hogy miként van annak a módja, hogy örök életet fogadjunk be. Amikor Istennek a gyermekévé válsz, Isten abban a pillanatban, az Ő örök életét ülteti el a szívedbe, az Ő természetét, az Ő életét. Istennek ez a lényegi valója, azonnal megváltoztatja a szellemedet.

János I. 3/14 Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait.

Azért tudjuk szeretni a mi atyánkfiait, mert átmentünk a szellemi halálból, a szellemi örök életbe. Isteni birodalomba kerültünk át, vagyis kijöttünk a sátán fennhatósága alól.

Kolosse 1/12-14 Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;

13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának királyságába;

14. Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek eltörlése;

Róma 5/9 Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól Őáltala.        

8. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

10. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az Ő élete által, miután megbékéltünk vele.

11. Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.

Ez visz minket vissza a …

Korinthus II 5/17-hez Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.

18. Mindez pedig az Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

Ezt a megbékéltetést a hatalmas helycserének is nevezhetjük.

19. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét.

20. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.           

Amikor befogadtad az örök életet, akkor az addig benned létező sátáni természet megszűnt. Ez a romlandóság benned, a sátánnak a természete volt, a szellemi halál. Tudjuk a:

Péter II 1/4 Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

Ez a probléma az emberrel. Ez a sátáni természet kikerült az emberből, nem csak egy teológiai elmélet ez, hanem ez vadlóban így megtörtént, és az örök élet került a szellemedbe. A szellemednek része lett ez a természet, és a régiek elmúltak, Isten természete került a szellemedbe.

A Galata levél 5. fejezetében lehet elolvasni az újjászületett szellemednek kilenc jellemzőjét, kilenc gyümölcsét. És ennek az isteni természetnek lettünk részeivé. Hallelúja! Hisszük-e ezt? Mire van szükség, hogy ezt az isteni természetet befogadjuk?

Egyetlen egy dolgot kell hinni, hogy Ő feltámadt a halálból. Mert mondtam nektek, azt kell hinni, hogy Ő él. Ha ez a kijelentés meg is van benne, hogy Ő él, de ettől az illető még nincs újjászületve, meg kell vallania Jézust az élete Urának! Akkor és csak akkor fog Isten örök életet elültetni a szellemébe. Személyesen saját döntéséből, saját akaratából kell megkérnie Jézust, hogy legyen az élete Ura.

Azért értem ezt meg tisztán és teljesen, mert harminchárom éves koromig, csak vallásos voltam, nem voltam újjászületve. Életem minden hetében szinte gyülekezetbe járó voltam, és hittem Jézusban, egész életemben. Kenneth Hagin is így volt, ő baptista volt, egy héten négy alkalommal járt gyülekezetbe, és amikor meghalt, a pokolba jutott. Háromszor esett ez meg vele.

Vagyis szabad akaratából nem kérte meg az Urat. Kenneth Copelanddal is megtörtént, két hónapig volt olyan gyülekezetbe, ahol állandóan siránkozott a bűnei felett, állandóan megvallotta.

Miért nem tanulja meg valaki végre, hogy miként kell egy bűnöst az Úrhoz vezetni, ahelyett, hogy csak siránkoznak. Nagyon sok elfecsérelt dolog van a vallásokban. Valóban létezik a pokol!

Róma 10/10 Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

János 20/30 Sok más jelt is tett ugyan Jézus az Ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben,

31. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében.

János 3/16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Nekünk a szívünkben van az örök élet, az isteni-fajta élet, a dzoé élet.

Korinthus I. 15/3 Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint;

4. És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az Írások szerint;

Minden kérdéstől mentesen abban kell hinnünk, hogy Ő feltámadt a halálból. Ez hozza a különbséget az életünkbe, ez adja, hogy a szellemi halálból átkerülhetsz a szellemi életbe, és ez az útja annak, hogy újjászülethetünk.

Róma 4/25-ből tudjuk meg, hogy a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Vagyis mi újjászülettünk, úgy, hogy hisszük, hogy Jézus Krisztus Istennek Fia, hogy meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, és feltámadt a halálból a mi megigazulásunkért. Ha az ember ebben az igazságban megalapozza a szívét, és megtanulja az embereket az Úrhoz vezetni, akkor bölcs leszel, Istennek a kegyeltsége lesz feletted. Ezt először meg kell tanulni, mielőtt az ember evangélista lenne, mielőtt az embereket az Úrhoz tudná vezetni.

Mivel az Úr azt mondja, hogy kövessetek engem, és én majd emberek halászává teszlek benneteket, Ő mutat különböző utakat, ötleteket, úgymond trükköket, amit lehet alkalmazni, hogy a figyelmét a másiknak felkeltsd Krisztusra, és valóban okos és bölcs leszel. És figyelem néha, hogy mások hogy teszik ezt, és mondom nektek, hogy igazán nagyon jól, és okosan teszik, de azért tudják ezt így tenni, mert meg van ez az alapjuk. Ez egy nagyon fontos rész.

Csak annyit kell megkérdezni, hogy hiszed-e, hogy Jézus feltámadt a halálból? Mert a szívvel kell hinni, nem a cselekedetekkel, nem a bűneink megvallásával, az emberrel ott a baj, hogy honnan van a természete. Így azután minden, amit tesz, a természetéből kifolyólag rossz, nem tud tenni semmit az Úrnak, az egész élete, úgy ahogy van rossz!

És amit hoz a vízkeresztség, hogy lemegy az ember a víz alá, addig száraz ördög volt, utána pedig vizes ördög lett. [Ez azt jelenti, hogy a bemerítkezés nem ad üdvösséget.] Én is gyülekezethez tartoztam, de ez egy dolog, és megkeresztelkedtem a gyülekezetbe, ez is egy dolog. De Jézus a nagydolog, Őt kell befogadni, és nem az emberek elképzeléseit, hanem az Igét. – Újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, amely él és megmarad örökké. A beoltott Ige az, amely képes arra, hogy megtartson benneteket.

Álljunk fel, az internet, és a tv világában, az internet hallgatóink, nézőink százával lehetnek, akik még ezt nem tették meg soha, és a különböző nyelveken tolmácsoljuk ezt az üzenetet, szintén hívunk mindenkit, hogy használjuk az Isten Igét, éljünk vele, és valljuk meg a hitünket az Úr Jézus Krisztusról. Hiszen ez nem a cselekedeteinkből, és nem a saját igazságunkból van, hanem az Úrnak szeretetéből és az Ő cselekedetéből van. Most tehát elmondjuk az üdvösség imáját együtt.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön, örökké. Ámen!

János 14/17-ben Jézus tanítja, hogy a világ nem képes befogadni a Szent Szellemet, vagyis először újjá kell születni, és miután újjászülettünk a szellemünkben, befogadtuk Isten életét, Isten természetét, akkor leszünk képesek befogadni a Szent Szellemet. Akkor leszünk képesek arra, hogy befogadjuk a Szent Szellemet.

Az I. Korinthus 12-ben felsorolt szellemi ajándékok kezdenek attól a pillanattól kezdve működni, ahogy a Szellemnek tetszésére van. Ha valaki először van, vagy lehetséges, hogy már pár alkalommal volt itt, és nem fogadta még be a Szent Szellemet, előre lehet jönni, mert ezt fogjuk most tenni, utána pedig imádkozunk azokért, akik még nem kerültek a gyógyító sorokban sorra.

Ma meg fogjuk tisztelni a Szent Szellemet, azzal, hogy meghívjuk Őt az életünkbe, Ő a Vigasztaló, ahogy Jézus mondja, az életünk szerves részévé kell, hogy váljon, Jézus azt mondta, hogy jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok, és Ő most itt van, és szeretne a szívetekben lakozást venni. Ő a Szentháromság harmadik személye, vegyük ezt komolyan, mert szükségünk van rá. Isten nem kínálná, ha nem lenne szükségünk rá. De szükségünk van rá, és vele megváltozik az életünk.

Jézus szavai szerint mennyivel inkább ád a Mennyei Atya Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. Kérjük-e ez a kérdés, mert aki kér, az mind kap, a zörgetőnek ajtó nyittatik, Isten minden kérésünkre igent és áment mond. Tehát az Ige szerint imádkozunk, és ez egy igei imádság lesz. Felemeljük a szívünket Istenhez, és így szól a közös imánk:

Drága Mennyei Atyám, Jézus szent nevében imádkozom, azt tanítod a Bibliában, ha kérem tőled a Szent Szellemet, te örömmel odaadod Őt. Ezért drága Mennyei Atyám Jézus szent nevében kérem tőled a Szent Szellemet. Keresztelj meg a Szent Szellemmel, Jézus nevében. Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. Ezért hittel vallást teszek arról, hogy teljes a szívem a Szent Szellemmel, mert megkeresztelkedtem a Szent Szellemben. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, és ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Jézus szent nevében, örökkön, örökké. Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL