2012.08.22. 

SZAVAK

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. augusztus 12.

 

Nagyon sok örömmel teljes feladatunk van. Vagy egy aranyérmesünk újra, Szabó Gabriella. Egy másik győztesünk is van, egy fiatal házaspár. Emlékeztek Josefre és Szilviára, aki annak idején a fiatalokkal hipp-hopp-ot táncolt, ma már egyre kevesebb ideje van, mert egy gyönyörű kislányuk született, Noémi. Nagyon sok örömötök legyen a csöpp kislánykában.

Ez a napunk jól kezdődött, de jól is folytatódik. Most pedig be kell jelentenem, Júda legfiatalabb oroszlánját. Augusztus hónap első napján Faragó Máté megszületett. Faragó István és Varga Aliznak gyönyörű kisfiaként jött a világra.

Ha valaki először jött, fontos, hogy értse, hogy mi a Bibliát, az Igét prédikáljuk. Mikor újjászülettem, és elkezdtem tanulmányozni a Bibliát, olyan az, mint a sílift – mondták nekem. Bárhol fel lehet rá szállni, hogy feljuss a csúcsra. A hegy lábánál, vagy az oldalán valahol, vagy még följebb.

Mert az Ige szellem és élet. Megerősítő, megelevenítő ereje van az Igének. Évekig tanítottam, most egy kicsit úgy érzem, hogy prédikálnom kell a közeljövőben. Bibliában megfigyelhetjük, hogy különböző korosztályokhoz szól az Ige. A gyermekekhez, az ifjakhoz, és az atyákhoz, a felnőtt korúakhoz. Sok tanítást lehet vételezni.

A legfontosabb, hogy megértsük, hogy nekünk megbocsáttatott az Úr Jézus Krisztusban. Ha az ember zsidónak született, akkor megváltást kapott a törvény átka alól. [Gal. 3,13] Voltak keresztények, akik úgy hiszik, hogy ez nekik is szól. Végül is mindegy. Te is úgy tehetsz, mint egy azok közül, akik zsidóknak születtek, és te is hirdetheted, hogy megváltást kaptál a törvény alól. De én nem voltam zsidó.

Én a következő versbe kerülök említésbe. Hogy a pogányokra is szállhasson az Ábrahám áldása – így folytatódik. Én így szereztem meg az Ábrahám áldását. Nem vonatkoznak rám azok a tanítások. Ha valakit erre tanítottak, akkor végül is szabaddá lehetnek ezektől a tévtanításoktól. A 13-as verset is hinni kell.

Azt is mondja, ha valaki törvény alatt van, akkor kiesett a kegyelemből. Ezért én nem szorítom magam a zsidó törvények alá, vagy keresztény törvények alá. Nekem megbocsátatott, és megtisztított az Úr a vére által. Mindezt 2000 évvel ezelőtt. És ezt én megértem, ezért nem kell a bűneimet megvallanom. A zsidóknak szokása a bűnök megvallása.

Nyugodtan megvallhatod a bűneimet, én nem bánom, ha így teszed. Azt tudd, hogy megbocsáttatott neked! Közel 1%-át leszel képes megvallani azoknak, amit elkövetsz. De mindegy, ne aggódj miatta, mert mindegyik megbocsáttatott. Mert a kereszten ez már elvégeztetett! S az egész jövőre is vonatkozik.

Tehát minden idő vonatkozásában megbocsáttatott neked, múlt, jelen, jövő. Én odajárulhatok a kegyelem királyi trónja elé, és ott képes vagyok még több kegyelmet elfogadni Istentől. Nincs bennem kárhoztatás, és nincs bennem bűntudat, pont ezért. Ebben a kegyelemben mindannyiunknak növekednünk kell.

Ezek a tanítások azért szükségesek, hogy a hitünkben szabadok legyünk a kárhoztatástól. Hiszem a még több kegyelmet hit által. Az alapkegyelmet is hit által lehet elfogadni Istentől. Isten kegyelme által van a mi üdvösségünk

Efézus 2:8,9 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Senki ne dicsekedjék. Hallelúja. Az elme börtönéből ki kell szabadulni. A mai napon a szavakról fogok beszélni nektek. Hozzám jöttek az Úr szavai, hogy az a rákbetegség elmúlt tőled, eltávozott. Ezt a szellemi igazságot, amit Isten most beindított az életedben, ezt a te szavaiddal kell fenntartani ennek az érvényességét.

Mert képes vagy a hallás szavait is szólni a száddal, a saját száddal. Mert szólhatod a halálnak szavait is, vagy szólhatod az élet szellemének szavait is. Ha a bűn és halál törvényének szavait szólod az életedben, akkor egy törést, egy szakadást hozol létre a saját szellemedben.

Az Úr most azt hozza nekem, hogy így van írva, hogy: Hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Miután imádkoztunk és hiszed, hogy befogadtad az Ő erejét az életedbe, másnap reggel, amikor felébredsz, és azt mered kimondani, hogy nem érzed magad túl jól, gyenge vagyok ma reggel… Mi történik akkor? Akkor egy törés jött a szellemedbe. Mert a halál szellemének a szavát szóltad az élet helyett. Nagyon fontos, hogy ezt lássad.

Jeremiás 1:12 És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

Figyelemmel kísérem az Igémet, hogy beteljesedjen. A mentalitásunkba, a gondolkodásunkba, szellemünkbe is bele kell venni ezt. Mert Ő be fogja teljesíteni, meg fogja cselekedni az Igéjét. Ezt kell megvallanunk és mondanunk folytonosan, és közben figyelni, hogy ne látásban járjunk, és ne a látásban szóljunk. Erős vagyok, erős vagyok, hallelúja!

Amikor a legrosszabbul érzem magam, mintha a kamion ment volna át rajtam, és 10 km-t vonszolt volna… Mit teszek, mikor abból felkelek? Az ördög képébe kell azt köpnöm: Soha az életben nem éreztem jobban magam! Ezt vedd be ördög, ha akarsz valamit hallani. Hallelúja.

Máté 4:4 Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik.

Vagyis Istennek minden Szava, minden Igéje jó. Még az újszövetségben élőknek is. A cselekedetektől vonatkozik ránk, és ez a mai napon is íródik ez a könyv. Nem az ószövetségben élünk. Megváltást kaptunk! De ha kell, az ószövetségből is szívesen alkalmazom az Igét az ördögre. Ámen.

Kijelentésből meg kell azt értened, hogy új szövetségünk van. A gyülekezeti korszakban vagyunk. Amikor Jézus felemeltetett, és felmagasztaltatott, akkor a Gyülekezetnek adatott ez a hatalom. Ő a Feje a Testnek.

Példabeszédek 4:24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.

Vagyis távolítsd el magadtól. Az ajak hamissága ez egy engedetlen ajak. Értsük meg, mit jelent az engedetlenség. Meg adta magát, és a bűn és halál szavait szólja. A bűn és halál szavait szólja, ahelyett, hogy az élet szellemének szavait szólná.

Azt javasolom ilyen esetben, hogy nyisd meg a füledet arra, és figyelj, mi az, ami kijön a szádból. Ez az igazság. Én is néha figyelem, mi jön ki a számból. Mikor az ördög rálép a lábad ujjára, akkor figyeld igazán, mi jön ki, vagy defektet kaptál, mit szólsz akkor.

Veszélyhelyzet esetén, ami elsőként kijön a szádból, azt fogod megkapni!

Egy prédikátor azt tanította nekem: kiment az este, és nem tudta, hogy jeges lett az út. Megpördült, és a fejére esett rá. Mit mondott ki? Most beveszem a gyógyulásomat. Magamhoz veszem. Ezt nem könnyű megtenni. Általában az ember nem így cselekszik, de ő a szájával bevette a gyógyulását.

Nem tudom, hány esetben megálltam így a próbán, kiképeztem magam, kimondom: beveszem a gyógyulásomat! A testem lehet, hogy egész másként érzi magát. Neked is ebben ki kell képezni saját magad.

Példabeszédek 12:17,18 Aki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot. Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság.

Meg kell azt értenünk, hogy szavakat szólunk így vagy úgy, és minden szó egy hordozó tartály. Szellemi erőt hordoznak. A hitünk hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által van. Isten Igéje telve, telítve van Ő hitével. A szavak képesek félelmet is hordozni.

Küldtek hozzám e-mail-eket a kedves ismerőseim, az első tünetét hogyan észleled a pl. szívinfarktusnak. Ezeket nem kezdem el elolvasni, és tudni, hogy milyen, hanem ezeket rögtön kitörlöm, mert nekem len lesznek ilyen tüneteim. És felsorolják a szervekre a különböző betegségek tüneteit. Mire azt végigolvasod, addig biztos fogod érzékelni valamelyik tünetét. Ha tudatlan vagy, kopogtatsz az orvosi rendelő ajtaján.

Ez az ördögnek egyik csapdája. Ezt figyelnünk kell, hogy mit olvasunk el. Valaki mondta, hogy elolvasott egy könyvet az átkokról, és az mennyire belekerült a szívébe. Mondtam: így dolgozik az ördög. De azt ki lehet venni az Igével! Egyik professzorom tanítása nyolc évembe telt, míg azt onnan ki tudtam venni. Kikerült.

Az igazsággal lehet csak megsemmisíteni, az Isten Igéjének igazságával [a szívünkbe került hamisságot]. Mert az Ő Igéje szellem és élet, és igazság.

A szavak hordozhatják a szeretetet, vagy hordozhatják a gyűlöletet. A te szavaidnak képes vagy megáldani, ha élet szellemének törvénye alatt szólsz. Vagy az átkok, a bűn a törvény szavait szólod, a halál szavait. A szavak képesek arra, hogy megbántsák a másikat, egyszerűen a sírig kísérnek a szavak, ha nem tudják, hogy miként kell szabaddá válniuk a kimondott szavak hatásától.

Mert a sátánnak gondja lesz rá, hogy ezeket a szavakat újra és újra használja az életedben, hogy halljad azokat. Egy élethosszon át az ördög munkálkodhat valaki által, hogy szavakkal sértse.

Sőt még a tanítókat is figyelmeztet a Biblia, hogy senki ne keresse, hogy tanító lehessen, mert akik az Igét tanítják, sokkal súlyosabb ítéletük lesz. Mert ítéletet fogunk kapni az Úrtól, hogy mit tanítunk. Tíz millió számra vannak a tanítók. Ez nagyon komoly dolog. Az Isten-hit szintjéről beszélünk. Az Isten ereje, ami benne van az Ő Igéjében.

Isten legnagyobb kívánsága, hogy a romlott szavaink és a romlott beszédünk helyett, felemelkedjünk az Ő szintjére, és az Ő szavait és Igéit szóljuk. És ehhez hozzáfűzném, hogy a gonosz e világi hitetlen gondolatok sorától is meg kell tisztulni az elménknek. Hallelúja.

Amikor a kicsi Máté koraszülöttségét először tudatták velem, akkor a fejemben megjelennek ezek a világban lévő negatív dolgok is, a gondolatok jönnek. Azt mondtam: nem, nekünk meg van az Ige erre. A kicsi baba tökéletes!

Hagint egyszer felhívták, egy családban született egy vízfejű koraszülött kisgyerek. Van üzenetem a számukra – mondta Hagen. A kicsi gyermek tökéletesen egészséges. Valóban az Úrtól hallottad ezt? Igen, igen, a Márk 11:23 szerint hallottam: …ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

Erre mindenki lekonyult. Mivel hittel mondta, és meg is lett, amit mondott. És az orvos maga láthatta, ahogy ez a vízfej összezsugorodik, és tökéletessé válik. Ige valóban Szellem és Élet, és cselekedeteket hoz magával. Megcselekszi Isten munkáit. Isten mondja az Ésaiás 55:8-11, ezen nagyon jó meditálni, gyönyörű.

Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál és gondolataim gondolataitoknál! Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem.

Az én Igém, ami kimegy az én számból, az úgy lesz – mondja az Úr. A te szád az Ő szája itt a földön. Hiszen mondja Jeremiásnak, hogy az én Szavaimat szóld, és én ott leszek a te száddal. Jeremiás mondja: de én ifjú vagyok! Isten: nem baj, hogy ifjú vagy! Csak azt szóld, amit én szólok neked! Ugyanez a helyzet ma is velünk. Te a világnak a prófétája vagy.

Ez volt az Ő [Jézus] elhívása, még mielőtt megszületett volna. Semmi köze nem volt hozzá, hogy ő mit gondolt arról a helyzetről. Isten azt nem tekinti. Nem tér hozzám üresen az én Igém. Mert az Ige Szellem, és a szellemi valóságba szóljuk ezeket. Utána ne ásd ki a magot. Az Ige a mag.

Kijelentést kell kapni, hogy Isten mit akar szólni, és azt szólni kell a földön. Mi egy más időkorszakban élünk, nem a próféták idejében élünk. Mikor Jézus a földön járt, Isten az Ő száján keresztül szólt, Mikor Jézus felmagasztaltatott a mennybe, akkor Isten a Gyülekezetén keresztül szól. Isten nem bánja meg, és nem vonja vissza az elhívásait és ajándékait.

Ami hatalmat adott neked, azzal igenis élhetsz az otthonodban, a családodban, az utcában ahol laksz, a városban. Ezt akarja az Úr, így teremtette, Jézus a Fej. Azt mondja, ha bennem lakoztok, és az én beszédeim bennetek lakoznak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

János 14:13 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Ez a lakozás: nemcsak az Ige lakozik benned, neked a Jézusban kell maradnod.

János 14:23  Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk.

Akkor fogod tudni élni ezt a szellemi életet, hogy követed a szellemet. Nem a törvényeket, mert nem a törvények alatt vagyunk. A szellem, ahogy veled foglalkozni fog, az teljesen más lesz, mint ahogy velem foglalkozik. Én pl. nem nézhetek meg mozifilmet, mert beleélem magam, és évekig is megmarad bennem.

Így tanuljuk meg a szellem vezetését. A piros fényű lámpa, hogy ne tedd azt, vagy a zöld jelzésű, hogy megteheted azt. Kimész innen, és balra kanyarodsz, ahelyett, hogy jobbra fordulnál. Van, hogy érzed, hogy ma nem a megszokott irányba kell menned, hanem más útvonalon. Vagy tervezed, hogy a vakációdat itt és itt töltöd, és ahogy közelít az idő, érzed, hogy nem kell oda elmenned.

Ezek a figyelmeztetések belül, a bensőnkből fakadnak. Mert felnövekedünk oda szellemben. Ha az ember ezekre nem figyel, és visszanyomja, visszaszorítja őket, akkor belekerül a forgalmi dugóba, vagy még rosszabb is lehet a vége. Igen rossz helyzetekbe kerülhet az ember. Pedig ezeket teljesen el lehetett volna kerülni.

Ezt az autót nem veszem meg, mert nem önt el az a jó érzés. Lehet, hogy a hústestnek a lila, vagy rózsaszín autó tetszik, de ha megveszed, lehet, hogy a következő kanyarban leesik a kereke, és tudod, hogy eltévesztetted, és nem követted a szellemet. A napi vezetésünkbe ezt a belső irányítást kell meghallani.

Azt is tudod, mikor valaki hazudik neked. Odajön az utcán hozzád, azt mondja: mennyire szeretlek, de igazából csak koldulni akar tőlem. Még az sem szükséges, hogy belülről ezek feljöjjenek, egyszerűen tudsz dolgokat. A gyógyító sort szoktam mondani Erzsébetnek, hogy nézd meg, hogy tartják a lábukat, mindent elárul, hogy állnak a sorban. A belső hozzáállásukat elárulja.

Vannak vallásosak, vagy gúnyosan vigyorognak néha, a hitetlenkedő keresztények vigyorral állnak ott. Be kell helyezni az Igét a szívünkbe, a szánkba, az elménkbe. Akkor jönnek az Ő gondolatai, azokon kezdj el gondolkodni. Az ószövetségben volt ez így, ma az újszövetségben az Ő gondolatai benned vannak.

Az Ő törvényei mind benned vannak. Mert azt mondta, a Szellemét beléd helyezi. Mindez benned van azóta, mikor újjászülettél, és elfogadtad az Ő örök életét. A pásztort, mikor kirendelik a szolgálatra, az új pásztor megkérdezi: mit tegyek most? Egyik felekezetnél az a válasz: az mind benned van, mit kell tenned. Ilyen szabad kezet kapnak.

A korai időszakban még nem volt ott az Ige, nem állt rendelkezésére a hívőnek. A gyülekezet egésze meg van kötve, el van lehetetlenítve, a törvénnyel, a kárhoztatással, a bűntudattal. Nem tudják a szellemi ajándékokat, és ellene mennek a Szent Szellem munkáinak, a gyógyító kenetnek, a nyelveknek.

A vallásosság azt tanítja, hogy mindenért meg kell cselekedned, dolgoznod. Nekem nem kell ezekért tenni semmit! A legvadabb álmaimban sem volt benne az, amit ma teszek az Úrnak. Még akkor sem, mikor újjászülettem.

Egy dolog érdekelt nagyon, meg akartam ismerni az Igét, és abból akartam, hogy kitűnjön nekem, hogy miként jön ki ez az erő, hogy a vakok szeme megnyílik, hogy a betegek meggyógyulnak.

Jézus megfizette mindenért az árat, és felmagasztaltatott, és minket is felemelt magára, ezekre a mennyei helyekre. Tehát Jézus leültetett ezekre a mennyei helyekre, ahová mi meghívást kaptunk.

Az a tény, hogy ülünk, az a trónt jelképezi, a királyt, aki ül a trónján, trónol és uralkodik. Az Atya jobbjára magasztaltatott fel, és mi meghívást kaptunk, hogy odajárulhassunk. Hallelúja. A vallásosság ezt sem érti, nem értik meg.

Visszamegyünk a Példabeszédekre, továbbra is azon törekszünk, hogy a szánkat kordába tartsuk. Nekem is jobban kell ebben ügyeskednem.

Példabeszédek 13:2 A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval, a hitetlenek pedig erőszaktétellel.

Tehát van a bűn és halál törvénye egyik részről, másik részről pedig a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye. Mind a két oldal szellemi törvényét szavak tudják aktiválni, működtetni! Ahogy használod a szavaidat, úgy fogod enni annak gyümölcsét.

Én nem akarok erőszaktétellel élni. Te akarsz?

Példabeszédek 15:1-4 Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbánó beszéd pedig támaszt haragot. A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást: a tudatlanok száján pedig bolondság buzog ki. Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat. A gyógyító nyelv életnek fája, az abban való romlottság pedig a szellem gyötrelme.

Tehát az Úrnak szemei nézik a jókat, az életet, a gonoszokat, az átkokat. Szavainkkal az élet fáját építjük ki az életünkben, ahogy a magvető az Igét veti. Az Isten Igéje az a legmagasabb rendű mag, amit elvethetünk. Miután elvetettük ezt a magot, utána munkálni kell a növekedését, öntözni, további öntözéseket igényel, amit szintén az Igével végzünk el, hogy növekedésnek induljon.

A mustármagról mondja azt az írás, hogy az a legkisebb mag, de ha elültetjük, a leghatalmasabb fává növekszik. Árnyékot ad az égi madaraknak is. Ez van velünk is, növekszünk, növekszünk. Amikor a hitösszejövetel sorozatra elmentem, a prédikátorok prédikálására, most legutóbb, a gyógyítások ajándékai, mint olyan nem számottevő kint. De valami van náluk. A hitnek az ereje.

Tizenötezer embert képzelj el egybe. Igen erőteljes erőt képvisel. A prédikátorok semmi mást nem prédikáltak, csak az Igét. Nekünk evangelizálni is kell, de az Igét is kell használnunk. Ébernek kell lenni, és használni kell az Igét addig, míg nem túl késő az életünkben, alkalmazni kell az Igét az életünkbe.

Ahogy az Ige növekszik benned, úgy válik az életed egyre élvezhetőbbé, hogy azt mondod végül: érdemes élnem ezt az életet! Mert a fejedből, az elmédből végre lekerül a szellemedbe az Ige, és felkapcsolódik a villany. Világosság lesz, és fogod látni az utadat, és azt fogod mondani: érdemes!

Egyik prédikátor azt mondta: nyolc év után esett le a szellemébe. Utána már nem az vagy többé, aminek érzed magad, hanem az, amiben hiszel. A 4. vers második felére szeretnék utalni: a nyelvben való romlottság a szellem gyötrelme.

Az ellentmondásosság, mikor nem azt teszed, amit tudod, hogy az Ige ír, vagyis ellenszegülő vagy. Jelent ez a szó a héber fordítás szerint repedést, törést, egészen a zúzásig, összezúzza a szellemedet. Megsebesíti a szellemedet. Pusztulást okoz a szellemi birodalomban.

Az életet vetetted el a szellemedben, mert az Igét vetetted oda be, de utána nem az élet szavait szólod, és mikor a másik oldalról, a halál oldaláról választod a szavaidat, és azokat szólod, akkor az egy törést, egy hasadást, egy sebesülést, és egy összezúzódást okoz a szellemedben.

Vagyis tökéletességgel imádkozhatsz, és Isten megválaszolja az imáidat, utána időre van szükség. Azután összerombolod, amit építettél a szavaiddal, amit szólsz. A hitetlenség szavaival. Érted ezt? Ezt mondja ez az Ige itt.

Nagyon erőteljes a gyógyító kenet, de tanítani kezdtem. Nem fog elmúlni, nem hagy el minket, a gyógyító kenet itt marad. A rákos területeken fognak gyógyulni a hívőink az alhasi területen. Az is lehet, hogy ma itt meggyógyulsz, kimész, és továbbra is a halál szavait szólod, és elveszted a gyógyulásod. A rossz szavakat szólod.

Csak az élet szavait szabad szólni: Minden a testemben tökéletesen működik! Minden szervem tökéletesen működik. Minden sejt, ami nem az életet termeli a testembe, nem az életet táplálja, az levágatik az élet forrásáról! Megelevenít és megújít engem a Szellem, aki bennem lakozik. A testem minden sejtét megújítja.

Ezt kell kimondani, minden alkalommal. Ehhez nem kell, hogy az imakönyv veled legyen, ez a szellemedből kell, hogy kijöjjön. Minden szerv tökéletesen működik, minden csont tökéletes működik. Az élet szavai ezek. Miután imádkoztál, nem kell még egyszer imádkozni. A petíció [kérés] imáját csak egyszer kell elmondani. Azután kell az Írásokon meditálni.

Tudjuk ezt mindannyian jól, az 1Péter 2:24-ben az áll:

Aki a bűneinket maga vitte testében fel a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk: Akinek, [azaz Jézusnak] a sebeiben gyógyultatok meg. Ámen.

Ezékiel 16:6 Akkor elmentem melletted, és láttalak véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj! Mondék ismét néked: A te véredben élj!

Ha vérzéses problémáid vannak, ez az igevers elállítja a vérzést. Ámen.

Ha bővölködésre van szükséged, akkor ezt idézd:

2Korinthus 8:9 Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá tétessetek.

Vagyis meggazdagodjatok. Gazdag vagyok! Miért nem ezt mondod? Akkor kell mondanod, amikor gazdag vagy? Még előtte is mondanod kell, mielőtt még csak úton van. Had mondja a szegény, hogy gazdag vagyok! Szellemi törvény ez. A szolgáló szellemeket pedig ki kell küldened, hogy hozzák be az anyagiakat, a Zsidó 1:14-ben írtak szerint.

Hallelújákat zengünk a magasságban! Tehát az Igét használni kell. Miért van itt leírva, ha nem használjuk. Szellemi működéseket hoz mozgásba az életünkben. Ha a te életedet le tudtad végre uralni az Igével, kézben tartani, akkor tudsz segíteni másoknak.

Tudsz uralkodni az utcában, ahol laksz, minden lakó felett, a város felett, és az egész nemzet felett. Mert az egész népek fölé rendelte Jeremiást Isten prófétának. Nemzetek fölé. Ő az Igét az Úrtól kapta. Ha a legkülönösebb dolgot is mondja az Úr, még ha pont az ellenkezőjét tanították neked eddig, melyiket kellett megtenned? Az hozta mindig a változást.

Mit gondoltok miért volt az, hogy Jézus pont sarat tett a vak szemére? Miért kellett Naámánnak hétszer alámerülni a Jordán vizébe? Istentől volt az utasítás. Az Úrtól meg lehet szerezni ezeket. Erő van az Úr szavában. Ez a Rhema [személyre szabott Ige], amit Istentől szerzel. Meg kell tanulni meghallani az Úr Szavát.

Olyan elfordult világban élünk, hogy az emberek egymást gyilkolják, és azt hiszik, hogy Istennek tesznek vele szívességet. El kell jutni arra a helyre, hogy megismerd az Úrnak a Szavát, hogy meghalld az Ő hangját. Itt van leírva.

Kívánkozni kell az Ige tiszta hamisítatlan teje után, hogy azon növekedhessetek. Sok pogány életét orvosolhatod az Igével, ha az Igét olvasod rájuk. Más szóval, ki tudod egyenesíteni a helyzeteket. Helyrehozhatsz helyzeteket. Mert az Ige nem vall kudarcot!

Példabeszédek 18:7,8 A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. A rágalmazónak beszédei hízelkedők, és azok a szív belsejét áthatják.

Mit szólsz ehhez? Rágalmazók, mikor gonoszul szólnak rólad, és behatolnak a szívnek belsejébe. Látod, hogy a szavak hogyan aktiválják a szellemi rendszereket. Ábrahám hite működésbe hozta az ábrahámi áldásokat. Ábrahám hitünk atyjaként neveztetett a Bibliában, Jézus pedig a hitünk szerzője. Nagyon jó társaság, jó ebben lenni.

A hitet hogyan lehet aktiválni? Szavak által! Szavak hozzák működésbe a szellemi rendszert, vagy rendet. Mikor jönnek az emberek gyógyulásért, kimondják a helyes megvallásaikat, lehet, hogy csak egy-két nap múlva jön valóságba az.

Csehszlovákiában voltam, valaki bizonyságot tett, eljött az alkalomra, másnap, mikor a focimeccset nézte, akkor zuhant rá a Szent Szellem jelenléte. Az egész gerincén végigfolyt, és meggyógyította.

A sportolók általában keménykötésűek, és nem sokat nyavalyognak. Csapatokért imádkoztam. Gyógyulások voltak: térdek, gerincek, kificamodott ízületek. A sportoló szívósága volt bennük és nem adták meg magukat a betegségnek. Így könnyebben tudták elvenni a gyógyulásukat.

Ugyanilyen módon lehet aktiválni a bűn és halál törvényét is a szavakkal, csak a probléma ott van, hogy az a másik irányba halad, és egyre rosszabb és rosszabb lesz minden. Egyik szolgáló használt egy Igeverset: 45. Zsoltár 1. versét. A nyelvről szól.

Olyan módon szól a nyelvünk, mint a gyorsan, sebesen írónak a tolla. Ezt írja a Bibliánk. A nyelvünket olyan tollhoz hasonlítja, ami leírja a helyzetet, a tényállást.

Fölbuzog nyelvem szép beszédre: mondom művem a királynak szól. Nyelvem siet vele: gyors, mint az írnok tolla.

Az Úr gyakran adja nekem a 39. Zsoltár 1. versét, figyelmeztet, míg előttünk van a gonosz, zabolázzuk meg a nyelvünket. Az ellenség tudja, mi az, ami nincs tetszésemre, és mi az, amivel ki tud hozni a sodromból. Ezeket elém hozza, és várja, hogy kimondjam azokat a bizonyos szavakat. S mindezt azért teszi, hogy azokkal a szavakkal, amit kimondat, törést okozzon a szellememben.

Vagy az ember éppen szellemben van, imádkozik a sorban, és kirángatja a szellemi állapotból. Az ember lehet, hogy a legcsodálatosabb szellemi magaslaton van, olvassa a Bibliáját, kijön a szellemiekből, egy pillanat alatt beleesik a testiségbe. Tehát hogyan működik az ellenség. Előkészíti ezeket a helyzeteket.

39. Zsoltár 1. Mondom: nosza vigyázok útjaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom szájamat, amíg előttem van a gonosz.

Ésaiás 53:1 Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?

Ki figyelmez a mi tanításainkra? – mondja egy másik fordítás. Annak fogja kijelenteni Isten az üdvözítő erejét, megtartó erejét. Hallelúja.

Hogyan lehet együttműködni a megvallásainkban az angyalokkal? A szellemi működésekről, amikor szólunk, akkor a szavaink, a szellemünk együttműködése, a Szent Szellem együttműködése és az angyalok együttműködése is ide tartozik. Ők a szavainkra cselekednek.

103 Zsoltár 19-21 Az Úr a mennyekbe helyezte az Ő székét, és az Ő királysága uralkodik mindenek felett. Áldjátok az Urat, Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására. Áldjátok az Urat minden Ő serege, Ő szolgái, akaratának teljesítői!

Az Ige elhangzására figyelnek az angyalok. Mikor a 91 Zsoltárt elolvasod, és oda le van írva, hogy szent oltalmazást, védelmet ad neked a balesetekkel szemben. Angyalok figyelnek, mi van a szánkban, és ezt végre tudják hajtani. Megoltalmaznak téged, mert a szádban az Ige volt.

Minden nap, ha indulok valahova, biztos, hogy történik valami. Valami megzavarja az utamat – mondják sokan helytelenül. Mi fog történni, ha újra nekifutsz, és elindulsz? Ezt meg lehet változtatni. Teljesen meg lehet változtatni, a száddal, a szavaiddal. Meg is kell tenned. A tanítás erről szólt.

János 10:27-el fejezzük be: Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.

Soha nem tudom, mit tegyek. Valamit teszek, az biztos, hogy elszúrom. Soha nem hallok az Úrtól. Nekem soha nem szól semmit. Hogy van az, hogy a többiek mind hallják az Urat? Ha így beszéltél, akkor ellentétesen szóltál az Igével. Ez az ellentétes.

Azt mondja, hogy te ismered az Úr szavát, hallod, és követed Őt. Mit kell akkor mondanod? Én ismerem az Úr szavát. Őt követem, Ő vezet engem mindenfelé!

23. Zsoltár 4. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy: a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Ugye hallottál ma valamit az Úrtól? Hallelúja. Közös megvallás:

Köszönöm Jézus, Te képessé tettél engem, hogy megismerjem a hangodat. Meghallhassam a Te hangodat. Azt is mondtad, hogy én ismerem a Te hangodat. És én téged követlek. Ezért most megvallom, hallelúja, ismerem az Úr hangját, és azt követem. Áldott vagyok, áldások vannak rajtam, gyarapodást hoznak nekem, és nincs benne szomorúság. Hallelúja! Köszönöm Jézusom!

A fejben megszabadulás volt most. Nagyon jó volt, kiárasztottuk a hitünket ugyanis. A rossz gondolkodásmódtól megszabadultunk. Az ördög siet majd a segítségedre, hogy emlékeztessen, hogy min kell gondolkodnod. Ugye te is jobban tudod annál, minthogy…

Nem, nem, nem. Meg kell változni. El kell változtatni a hajó irányát. Ez egyedül a hajó kormányrúdjával megy, ami a nyelvünk. Mond ki: amúgy is gazdag vagyok. Hallelúja. 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR PORTÁL