2008.07.23.
   

HŰSÉG 4.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. július 20.

 

 

A hűségről folytatódik a tanítássorozat. Sokatoknak biztos nagy segítséget jelent, hogy megértitek miként is működik maga Isten.

 

Máté 25/14-19

Hosszú idő után megjött a szolgáknak az ura és számvetésre került sor.

Ez a nap számunkra is eljön. Nem tudjuk, hogy hány nap múlva, de meg kell állnunk az Úr ítélőszéke előtt, és számot kell adnunk azokról a képességekről, tehetségekről, azokról a talentumokról, amiket kaptunk az Úrtól, hogy mit tettünk ezekkel, Isten királyságát illetően.

/20-21/

Lukács beszámolója szerint azt mondja itt az Úr, hogy tíz város felett teszlek téged úrrá. Azt tudjuk, hogy az Úrral együtt fogunk uralkodni az Ő királyságában.

Az emberek a világban úgy gondolják rólunk, hogy mi vagyunk a gyengék, és mankóra van szükségünk, és sajnos nem tudják, hogy mi következik.

 

De eljön az a nap, amikor Isten fiai meg fognak nyilvánulni, meg fognak jelenni és meg fogják tudni, kik vagyunk mi, és mi fogunk akkor uralkodni az Úrral.

 

Ki az, aki vezetéssel lesz megbízva? - Akik itt a kevés, apró dolgokon, most hűek voltak. Mint te meg én, akik hűségesek voltunk a kevesen.

/22-23/

Nem kell tehát magunkat összehasonlítani a másikkal. - Ha ennyi és ennyi pénzem lett volna, akkor ezt és ezt tettem volna, de mivel nem volt annyi pénzed így nem leszel úgy számon kérve, mint a másik.

Csak azért leszel számon kérve, amid volt valójában. Akinek két talentuma volt, ugyanazt a dicséretet kapta az Úrtól, mint akinek öt talentuma volt.

 

Mindannyian kapunk lehetőséget az Úrtól, hogy neki munkálkodjunk.

/24/

Már a hangviteléből is meg lehet állapítani, hogy tudja ez az ember, hogy rosszul tette, mert védekezéssel, kifogással kezdi. Az Úrra akarja kenni az egészet. - Tudom milyen kemény ember vagy.

 

Az Úr elvárja tőlünk, hogy valamit kezdjünk azzal, amink van. Meg kell találnunk az Ő programjait, és azt kell követnünk, és ez igen könnyű. Az Úr maga adja a magot és a lehetőségeket. De nem fogja elvégezni helyettünk.

 

Amikor az emberek imádkoznak, rosszul teszik, amikor úgy imádkoznak, hogy – Uram segíts nekem. Miért? Mondok egy példát erre:

-         megkérlek, hogy segíts nekem egy bútort áthelyezni, és közben én lefekszem, és tv-t nézek, és közben teát iszogatom.

 

Abban tudsz nekem csak segíteni, amit én végzek. Vagyis ebben az esetben úgy leszel segítségemre, ha te is lefekszel a kanapéra és iszogatod a teát, mert én is ezt teszem.

 

-         De azt akarom, hogy te tedd arrébb a bútort. Nem korrekt dolog, hogy azt kérjem, hogy segíts nekem, mikor én magam nem terveztem, hogy megemeljem azt a bútort.

 

Az emberek úgy imádkoznak, hogy – Uram gyere és segíts nekem. Mit jelent ez? - Azt értik ez alatt, hogy – Uram Te végezd el. De az Úr nem így munkálkodik velünk, azt tudja megáldani, amire rátesszük a kezünket. A Szent Szellem maga is Segítőnek neveztetik.

 

Róma 8/26

Görögben szóról szóra úgy szerepel, hogy a Szent Szellem segít nekünk megragadni. Vagyis, ha én nem tudom megragadni, mert nincs annyi erőm, akkor jön a Szent Szellem és segít nekem. De az emberek meg sem próbálják ezt megtenni, és ez a kép a hűtlen szolgáról, mert ő semmit nem tett. És úgy kezdi, - mert féltem. Ez a félelem tartotta vissza attól, hogy kilépjen, és valamit kezdjen.

 

Ha az emberek félnek, akkor kudarcba fulladnak, annyira félnek, hogy el sem indítják, el sem kezdik a dolgokat, az maga a kudarc. Nem akarunk kilépni, nem akarunk kezdeni semmit.

 

Amikor az Úr ezeket a talentumokat a kezünkbe helyezi, akkor lehetőségeket ad hozzá és nekünk kell, hogy legyen annyi hitünk, hogy kilépjünk.

Hűségesnek kell lennünk, és amennyit tudunk, azzal amink van megtenni, azt meg kell, hogy tegyük.

Úgy kaptuk az elhívást az Úrtól, hogy nem mindent magunknak kell végezni, csak a saját részünket.

Ha kilépek és elvégzem a saját részemet, akkor az Úr azt megáldja és megsokszorozza, és jutalmat hoz vele.

 

Fogjuk-e hallani, hogy – jól van, jól vagyon, hűséges szolgám, akkor, ha nem voltunk hűségesek?

Keresztények úgy gondolják, hogy az életüket leélhetik úgy, hogy nem hűek a dolgaikhoz és mégis ezt a jelentést várják majd.

 

Lehet, hogy néhány nap és ott állunk az Úr előtt mindannyian és meg fogjuk hallani a szájából, hogy mit mond.

 

Tanítások rendelkezésetekre állnak, hogy meghallgassátok azokat CD, DVD formátumban, sőt az Interneten is.

 

Meghatároztuk, hogy mit jelent a hűség.  Isten a hűséges! A mi példánk, a mintánk maga Isten!

 

Az első, amit mondtunk, hogy Ő mindig ott van. Ha te hűnek akarsz bizonyulni, akkor neked is ott kell lenned, ahol meg van adva, hogy ott légy. Ha valaki soha nincs ott, ahol kellene, akkor soha nem lehetsz hűséges. A második pont, hogy Isten soha nem fog hazudni, nem fog becsapni, soha nem fog téves úton vezetni téged. A hűséges tanúbizonyság soha nem fog hazudni.

 

Nincs olyan, aki soha az életében nem hazudott volna, úgy, hogy tegyük a vér alá. Isten hűséges és soha nem változik. Ha hűek akarunk lenni, akkor ezek a mintáink.

 

Mindegy, hogy a tv képernyő előtt vagyunk, vagy az épület hátsó oldalán, ahol senki nem lát minket, azok az emberek, akik különböző helyen és helyzetekben különféleképpen viselkednek, azok hűtlenek.

 

Isten hű és mindenkihez ugyanúgy viszonyul mindig. Nekünk csak akkor kell változnunk, ha kiderül, hogy tévedésben vagyunk.

 

  1. Korinthus 4/1-2

A sáfárra mondhatnánk a mai kifejezéssel, hogy – igazgató.

Mások felett, vagy mások dolgai felett igazgató. Egy jó igazgatótól is az követeltetik meg, hogy hű legyen.

Másik fordítás szerint: a legfontosabb egy szolgánál, hogy pontosan azt tegye, amit az ő ura, mestere vagy igazgatója mond neki! Ez segít nekünk, hogy leírjuk a hűséget.

 

Pontos mását kell előhoznunk, ha ragaszkodunk az eredetihez. Pontosan azt teszi, amit a mestere, az ura mond neki. Ez nagyon fontos.

Sokan vannak, akik azt mondják magukról, hogy ők hajlandók segíteni, de mikor erre kerül sor, akkor az ő elképzeléseik, látásuk, az ő útjuk, módjuk szerint akarják azt megtenni. Vagy még szigorúbban, ők akarják kézben tartani azt.

 

Azt várják, hogy az egészet bízd rájuk, ezt értik az alatt, hogy majd segítenek neked. És felingerlődnek, ha nem így történik. Miért nem bíztad rám, hogy én tegyem meg azt.

Amikor azt mondod, hogy bízd csak rám, hogy én megtegyem, akkor azt mondod, hogy – az én elképzelésem szerint fogom megtenni.

 

Még akkor is, ha szakadás lesz a vége, és elmegy az illető, pásztor vedd észre, hogy te vagy aki a látást kaptad Istentől, és neked mutatta meg, hogy miként.

A pásztorok gyakran attól tartanak, hogy az illető elmegy. A gyülekezetekben azért vannak olyan laza szálak, mert a vezetők ettől tartanak, és ezért sok mindent megengednek, amit nem lenne szabad.

 

Vezetőket neveznek ki az alapján, hogy az illető igen szépen adakozik, vagy magas iskolája van, vagy híres, neves az illető.

Ki az, akinek vezetnie kell? 

Létezik a hatalommal való felruházás, amikor egy illetőt kijelölök egy hatalom körre, hogy ezt a feladatot meg kell, hogy tegye, és ehhez ilyen hatalmi kört rendelek, de én vagyok a vezető, és nekem kell számot adnom az Úr előtt erről a munkáról.

Ha rossz irányba haladnak a dolgok, akkor az ítéletet én kapom érte.

 

A látást, amit az Úr nekem adott, azt követnem kell és nem csak követnem kell, hanem látnom kell, hogy hol vannak a felmerülő szükségek esetlegesen.

Pl. nem adakozunk olyan szolgálatoknak, akik a szegényeket élelmezik és ruházzák, mert nem ez az első elhívásunk.

 

Mi az evangélizáció által akarjuk Isten munkáját szélesíteni, és ehhez pásztorokat kell kinevelnünk, az Igét kell tanítanunk széles körben ország szerte.

 

Tehát az Úr kell, hogy vezessen minket, és hogy megmutassa az adakozás irányát és nem szabad, hogy a szükségek vezessenek minket.

 

-         Van, hogy az embereknek nincs szolgálatuk és valaki más szolgálatát akarnák használni.

 

Azt mondja az illető, hogy a szívemre került és ezt el kellene végezni. Ha a szíveden van, el is végezheted. És akkor döbbenten néznek rám, mert azt akarják, hogy én végezzem el. De ha a te szíveden van, akkor neked kell elvégezni.

Nincs rá pénzem, mondod. Nekem is hitben elő kell teremteni a pénzt arra, amire Isten elhívott. Ezt az emberek általában nem akarják hallani. Meg akarják mondani neked, hogy neked mit kellene tenned.

 

Világosan és tisztán értem, hogy magam kell, hogy megálljak az Úr Jézus Krisztus ítélőszéke előtt, nem az üdvösség ítéletéért, hanem, hogy mit kezdtünk a saját életünkkel, erről számot adjunk, és akkor csak én állok ott egyedül, te nem leszel velem.

Ezt neked is látnod kell.

 

Akkor nem mondhatod, hogy – ezek azt akarták, hogy én ezt tegyem, vagy nem engedték, hogy ezt tegyem. Az Úr ezt nem fogja meghallani.

Ne hagyjad, hogy más vezessen téged.

 

Amikor mások elviszik az illetőt rossz útirányba, nem ők kapják az ítéletet, hanem te kapod, hogy nem a helyes irányba mentél. Nagyon sokan elmentek a téves irányba.

 

Láthatjuk ezt az Ószövetségben Saul király életének a példájában, aki Istennek választottja és felkent volt, de mivel nem a helyes irányt választotta, ezért elvesztette a helyét. Nagyon szomorú, hogy így történt.

Hogyan tette ezt? Mi volt az, ami azt eredményezte, hogy elvesztette azt a helyet, amit Isten adott neki?

Sámuel által Isten azt a parancsot adta neki, hogy az ellenséget teljesen semmisítse meg a javaikkal, az állataikkal együtt. Nagyon tisztán szólt ez neki.

Saul elment és megnyerte ezt a csatát, a selejtes részt valóban elpusztította, de a legjobbat mindenből megtartotta.
I. Sámuel 15/9

Nem ezt mondta neki az Úr, hogy tegye. Megváltoztatta!

A szolga pontosan azt kell, hogy tegye, amit az ura mond neki. Ezért legyél nagyon óvatos a kitalációkkal szemben, és akkor is, amikor meglepetések jönnek. Óvakodj ezektől!

 

Óvakodj azoktól, akik olyan dolgokat hoznak elő és találnak ki, amiket az Úr nem mondott nekik.

Az Úrnak olyanokra van szüksége, akik pontosan azt teszik, ami mondva van nekik. Ne vegyenek el belőle, és ne tegyenek hozzá.

 

Saulnak volt egy jobb elképzelése. Látta, hogy milyen jó állapotban vannak a barmok. Pocsékolásnak tartotta, hogy elvesszenek, mert mennyi pénz ez. Az Úr házának is felajánlhatjuk ezt. De az ellenszegülés hangja van benne.

 

Lehet hallani az emberektől, hogy – ezt adjuk az Úrnak, és közben ellenszegülésben vannak. Makacsság, engedetlenség van bennük.

 

Bátorította az embereket, hogy – nézzétek ezeket a dolgokat, és a királyt is magával hozta. Vagyis a szívén az volt, hogy majd egy dicsőséges, örömmenetben, egy győzelmi menetben fogja bemutatni magát, az ellenség királyát és a javakat, amiket szerzett.

Már király volt ekkor, csak szerette volna ebben a parádés felvonulásban magát mutogatni, a javakat a népnek kiosztani és ezzel kegyességet nyerni.

 

Ezek az ajándékok nem kerültek neki semmibe. Mikor Sámuel megérkezett megkérdezte tőle, miért nem azt tetted, amit az Úr mondott?

/19-22/

Az Úrnak az engedelmesség tetszik, nem pedig a nagy ajándékok.

/23/

Meg kell vizsgálni magunkat, hogy valaha is cselekedtünk-e ilyen nyelvezetet használva. ? Miért nem engedelmeskedtél az Úr szavára? Azt válaszolta, hogy engedelmeskedtem, csak néhány kiigazítást tettem, kicsit megjavítottam azt. De igazából nem ezt tette. Honnan vette, hogy van erre szabadsága, hogy ilyen változtatásokat hozzon.

Ez kép arról, hogy milyen a hűtlen ember.

 

Egy olyan világban élünk, ahol ezt nem értik. Vezetőink vannak, akik megpróbáltak mindent megtenni és akadályoztatva vannak.

A vezetők és a vezető beosztásban lévők akadályozzák az előre haladást azzal, hogy ellenvetésben vannak, sőt azt akarják, hogy minden az ő kezükbe kerüljön, és akkor a saját útjukon tudják bevégezni azt.

 

Olyan vádak is értek, amikor nem egyeztem bele az illető elképzeléseibe, hogy – nem tudom, hogy mit teszek. Egy jó vezető nem fogja azt jóváhagyni, hogy te a saját elképzelésed szerint tegyél meg valamit.

Látjuk Saul példáját, aki megtette, de a saját elképzelése szerint.

 

A pokolban is éneklik, hogy a saját elképzelésem szerint tettem. Ilyenekkel van tele a pokol.

Az Úr útja szerint kell tennünk.

 

Éli főpap és a családja, aki szintén hűtlen volt és elvesztettek mindent.

I. Sámuel 2/35

Olyan papot választok magamnak, akiben meg tudok bízni, mert ez a pap fog rám hallgatni és azt fogja tenni, amit én akarok.

 

Azért mondja az Úr ilyen hangsúllyal, mert nem hallgatnak rá.

Értsd meg azt, ha a saját útjaidhoz ragaszkodsz, akkor elképzelhető, hogy elveszted vele a helyed.

 

Van egy olyan hozzáállás is, hogy – ha elvégzem azt, amit kell, akkor miért törődsz vele, hogy miként teszem azt?

Istennek gondja van arra, Ő azért törődik ezzel, mert Ő a szívünket tekinti, és ez pedig ellenszegülés.

 

Az Úrral való tiszteletlenségünk ez, mert úgy viselkedünk, mintha mi jobban tudnánk, mint Ő.

A Biblia említi, hogy Mózes és az ő egész háza hűséges volt. Amikor az Úr a templomra adta az útmutatást, a függönytől elkezdve a szövetség ládájáig, a gyertyatartóra, az asztalra, az Úr mindent részletesen elmondott.

Mózes II. és III. könyvében olvashatjuk, hogy Mózes minden alkalommal pontosan úgy végzett mindent, ahogy az Úr mondta neki.

Mózes mindazokat a parancsolatokat megcselekedte. Mózes úgy tette mindezt, ahogy az Úr parancsolta neki. Több helyen is olvassuk ezt.

Mózes soha nem állt elő egy jobb elképzeléssel.

 

Ha Isten valamit mond, hogy úgy tedd, akkor mindegy, hogy mennyi tapasztalatod van, a hűségességed pontosan úgy fogja megtenni, ahogy azt mondták neked.

 

Azt is tudjuk, hogy volt úgy, hogy Mózes eltévesztette és olyan is volt, hogy ingerültté vált a nép hitetlensége miatt. És amikor az Úr azt mondta neki, szólj a kősziklához és parancsold, hogy víz fakadjon belőle, és Mózes mivel ingerült volt a nép engedetlensége és hitetlensége miatt, megütötte a kősziklát és a víz kijött ugyan, azon a napon bemutatta, hogy miként érez a nép iránt. Megütötte a kősziklát, de ez igen csak sokba került neki, mert nem vezethette be a népét az ígéret földjére. Ha bemehetett volna a népével együtt, az egy nagyon jó dolog lett volna.

 

Isten ma is megadja az Ő útmutatásait, terveit és azt pontosan kell követnünk, nem változtathatjuk meg azt.

 

Legnagyobb példánk a Bibliában erre Jézus. Mindig azt tette, amit az Atyától látott. Mindig azokat cselekedte, ami az Atyának kedves volt. Minden alkalommal így tette.

 

Amikor a végén vért izzadt, - Atyám, ha van egy más mód erre, akkor múljék el tőlem ez a pohár, de mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd.

Akarta, hogy másként legyen, de visszakanyarodott az Atya akaratához.

Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd.

És örülünk ma annak, hogy az Atya akarata szerint cselekedett. Alávetésnek nevezzük ezt a fajta hozzáállást, amikor nem a saját útjaink szerint tesszük.

Egy újabb történet a hűtlen szolgáról és jobban megértjük az Urat ez által.

Lukács 16/1-2

Elveszthetjük-e a helyünket?

/3-7/

Lopott a gazdájától. Ez példája a hűtlenségnek, nem a saját pénzét osztogatta szét.

Ha sáfár vagy, akkor valaki másén bízattál meg, hogy azt miként kezelted. Az ő elképzelése szerint kezelted-e?

 

Az emberek hajlamosak a másét úgy kezelni, hogy az az ő hasznukra legyen.

Ha azok a dolgok nem a tiéid, akkor nem tehetsz velük a te elgondolásod szerint, hanem az ő elgondolásuk szerint kell tenned. 

 

/8/

Másik fordítás szerint ez a gazdag ember elcsodálkozott a szolgája dörzsöltsége miatt, de igazán nem örült ennek. Az ördög leginkább ilyen.

/10-12/

Ha egy másik ember dolgain hűek nem voltatok, ez azt jelenti, hogy nem a tiéd.

 

Az Úr felruház téged kenettel, és ez megfelelővé tesz téged arra a helyre, ahová az Úr rendel.

Mózes és Áron is ezt tette végig. A vezetés megkérdezte tőlük, hogy mit gondoltok, kik vagytok ti, mi is képesek vagyunk hallani Istentől.

Ki az, aki téged erre a hivatali helyre helyezett?

 

Isten helyezte Mózest és Áront arra a helyre. A sivatagban választotta ki őket és kente fel erre a helyre. Ezért mivel Ő választotta őket és kente fel őket, ezért magára vette az ő bántásukat.

 

Az Úr nem azért küldött minket a földre, hogy mi segítsünk neki az Ő munkáit elvégezni a mi elképzelésünk szerint, hanem az Ő elképzelései szerint.

Ha vezetők utasítanak minket, hogy valamit úgy tegyünk, akkor úgy kell tennünk.

Az Úr a vezetőkhöz szokott szólni minden részlet ügyében, nem szokott a nyájakhoz szólni.

 

Amikor Dél-Libanonban egy rádióállomást telepítettünk, ott volt a legnagyobb zűrzavar akkor a földön. A tábornok próbált egy transzformátor állomást elhelyezni, mindenkinek el kellett mondani a saját nézetét, hogy ő hogy tenné, végül azt mondta, hogy én vagyok itt a parancsnok köztetek, és ez pedig így lesz, mert így mondom.

Ha az Úr mutatja, hogy valamiben meg kell változnunk, akkor megváltozunk.

Egy evangélistának mondta az Úr, hogy – kövessél engem, és én azt teszem veled, hogy emberek halászaivá teszlek téged.

 

Tehát nem úgy tesszük most a munkát, mint évekkel ezelőtt. Most a szabadban szolgálunk, sátrakat viszünk ki.

 

Meg kell azt értenünk, hogy ha azt akarjuk hallani, hogy – jól van hűséges szolgám, akkor nem teheted a saját elképzelésed szerint. Az Ő útjai szerint kell tenned. Ha az Úr összeszerkeszt, másokhoz köt, hogy ott segítő legyél, akkor úgy kell tenned, ami az Úr akarata szerint van. Ezek szellemi kapcsok.

 

Mindannyian az Úr útját kell, hogy keressük.

Azért vagyunk itt, hogy megváltozzunk, üdvösségek kell, hogy szülessenek, segítsünk az embereknek, hogy gyógyulást tudjanak elfogadni, újjászülessenek, és az Úr tud így nekik segíteni.

 

Máté 4/19-ben mondja az Úr, hogy – engem kövessetek és én majd emberek halászaivá teszlek benneteket.  Nem tudod az Urat követni, ha nem ismered Őt, és nem hiszel az üdvösségben, és nem ismered az üdvösséget. Nem érted az újjászületést, hogy az hogyan működik.

Isten nem tudja azokat használni és felkenni, akik ezt nem ismerik.

 

Sokan vannak, akik nem fogadják el az újjászületés tanát.

Újonnan kell születniük az embereknek, és örök életet kell befogadniuk, és új teremtésekké kell, hogy legyenek. Örök élet kerül a szellemükbe.

 

Mindig azok törekszenek arra, hogy kötésekbe helyezzenek téged, akik maguk is kötésekben vannak, hogy te is úgy szenvedj ettől, mint ahogy ők szenvednek.

Számunkra, ha mi az Urat követjük ez egy óriási dolog, hogy - kövess engem, és én az Úr teszlek téged emberek halászaivá.

Dicsérjük az Urat! Remélem kaptatok ma valamit ebből.

 

Azok, akiket ismertem, akik Isten felkentjei lettek, Isten növekedést is adott nekik. Ott kell elkezdeni, ahol éppen vannak, imádkozni kell a betegekért.

 

Álljunk fel mindannyian, néhány jó dolgot vallunk meg együtt.

 

Mennyei Atyám először is bocsásd meg azokat az időket, amikor nem voltam hűséges és meg szeretnék változni. Hallani szeretnék! Azt szeretném hallani, hogy jól van én jó és hű szolgám. Ezért most hinni fogjuk, hogy a pénz jön, gyarapodás jön minden gyülekezetünkbe, minden pásztorunknak, minden evangélistánknak, hogy hirdessék az Evangéliumot. Nem tudnak gyarapodni, ha csak nem a nép gyarapszik. Gyarapodás most hozzám jössz Jézus nevében!

Gyarapodás most hozzám jössz!  Áldott legyen az Úr neve! Ámen!

 

 

Jó úton vagyunk. Meg van a lehetősége, hogy imádkozzunk, mert ezzel is részese lehetsz a munkának, vagy azzal, hogy adakozol erre a munkára.

 

Készen állunk az Úr eljövetelére, de addig is nagyon munkálkodunk.

 

Áldott legyen az Úr neve!                                 Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL