2015.01.30.  

 

BETELJESEDVE

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2015. január 25.

 

Drága Mennyei Atyánk, köszönjük Neked, hogy adtad nekünk a Szent Szellemedet, aki elvezet minket minden igazságra. Hódolunk előtted, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen! Gyönyörködünk az Úrban, azért jöttünk ma egybe. Azért jöttünk egybe, hogy ünnepeljük az Úr Jézus nevét. Az Úr Jézus neve felmagasztaltatik minden élet felett, és ha tudod mondani, hogy ámen, akkor tedd meg. Ámen!

Ez igaz, így van megírva, öleljétek át egymást szeretettel. Nagyon gyönyörűséges az áradás a dicséretben. Köszönjük az Úrnak az Ő jóságát. Mindenki érezze magát ölelve, akit még nem ölelt meg senki, lépjünk közelebb hozzá.

Nagyobb távolságokról ma az időjárás miatt talán nem tudtak eljönni annyian, ahányan szerettek volna. Mindenki érezze, hogy szeretve és ölelve van az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen a szent Név.

Kezeinket a zsebkendőkre tesszük, és mindannyitok hitére szeretnék most támaszkodni, amikor ezt az imát elmondjuk: Drága mennyei Atyám, a hitünk gyakorlataként kezeinket a zsebkendőkre tesszük, a szent erő beárad ezekbe a ruhadarabokba és zsebkendőkbe a hit cselekedetére. S ahogy a testhez ér, kilép ez a szent erő, és megtörnek az igák! Megdorgáljuk a betegségeket, és ellene megyünk a fájdalmaknak. Szólítjuk a gyógyulásokat, szólítjuk a trónteremből a megoldásokat, Atyám, az életekre, és a bőséges vigasztalásokat, Atyám, hogy a szentjeid mindenkor örvendezni tudjanak minden körülmények között a Jézus Krisztus nevében. Csak Reád tekintünk, és Téged dicsérünk! Ámen.

Köszönöm szépen, ez a közös hit ima nagyon fontos volt. A dicsérőinknek még lesz egy nagyon fontos dolga, mert lesz egy kiküldésünk, egy felkenetésünk. Foglaljatok helyet.  Elmondom nektek elsőként az alkalmak rendjét és mikéntjét a következő időszakra.

Mint hallottátok, újakat cselekszik az Úr. Ímé újakat cselekszem! Ez volt a mottó, amivel Jim Sanders elköszönt tőlünk egy időre és Mexikóba ment keresni az Úr arcát. Mert Mexikó mindig is ott volt az ő szívén, már a kezdetek kezdetén, amikor a Bibliaiskolát kijárta. Akkor is forgott a szívén Mexikó, de nem arra vitte az útja.

Hallottátok őt, két évvel ezelőtt is megemlítette Mexikót, mert azt mondta, hogy mintha az Úr hívná őt, és tervezgette, hogy elindul, de nem ment abba az irányba két évvel ezelőtt sem. Most újra feljött a szívén Mexikó egy ideje, és el is ment, és szolgál, szolgálatot kezd.

Keresi az Úr arcát, és ha azt kérdezitek tőlem, hogy mikor jön vissza, erre nem tudok pontosat mondani, mert ő sem tudja. Nem tudja, hogy mikor jön, mert az Úrnak nyitott ajtaját észlelte. Az idén rengeteg nyitott ajtó áll előttünk.

Ez is egy ilyen szolgálat. Itt felkenetésekre került nagyon sok szolgálat, és Jim Sanders úgy távozott, hogy azt mondta, hogy ez a munka itt az Úr felkenetésében megáll. Úgyhogy hisszük, hogy az Úr rendelésében újra találkozunk itt vele, mert csakis az Úr akaratát imádkozzuk minden helyzetre, Jézus nevében.

Úgyhogy, ha tőlem kérdezitek, ennél bővebbet nem tudok, de hiszem, hogy az Úrtól fogtok tudakozódni, és az Úr kijelenti nektek. Az igaz mindig az Úrtól tudakozódik, és a félelmek és az ellenség gondolatai pedig eltávoznak tőlünk, Jézus nevében. E felett uralkodnunk kell.

Megáldjuk Őt mindannyian, most is elmondunk érte egy imát. Álljunk fel és imádkozzunk: Felemeljük őt, a mi drága apostolunkat, Isten felkent szolgáját, aki a hit útjában járt előttünk mindig is. Tanultunk tőle, tanulhattuk a hit útját, és megköszönjük Istenünknek ezt, hogy adtad őt, hogy elrendelted, hogy apostollá tetted őt felettünk, Atyám. Most megáldjuk őt, és elrendeljük Isten tökéletes akaratát az életére, megtiltjuk az ellenség terveit és szándékait mindannyiunk élete felett, Atyám, és kijelentjük a hatalmunkat gyakorolván, hogy csak az történhet meg itt a földön, ami a mennyben az Úr tökéletes akaratában el van rendelve. Csak az jöhet, és minden mást megtiltunk. Ez a hatalmunk gyakorlása, ami az Atyának kedves, és Ő megcselekszi ezt Jézus nevében. És beteljesedik minden utunk, és nagyon sok gyümölcsöt termünk, és rengeteg gyülekezet kerül plántálásra Mexikóban, és megköszönjük ezt Istennek, és nagy örvendezésekkel vagyunk a trón előtt, hogy meghalljuk az Úr hangját mindenkor.

Köszönöm szépen. Most foglaljatok helyet. Ez az ima nagyon fontos volt. Újabb kiküldések lesznek az Úrban. Ahogy hallottátok, ez a mottója a 2015-ös évnek: ímé újakat cselekszem. Ez az Úr szava volt. Szinte ahogy elhangzott, rögtön jöttek a nyitott ajtók.

Ezek közül egy hatalmas ajtó a következő: egyik drága testvérünk, aki alig két éve van velünk az Úrban, kiküldetést kapott az Egyesült Államokba egy évre. Munkakapcsolat ez. Ápolásra megy ki, gondozásra megy ki.

De a két év alatt olyan hatalmas szorgalommal tanulta és imádkozta az Igét, és szinte éjjel-nappal az Igében volt, mondhatom nektek. Készen áll arra, hogy az Úr kivigye, és sokaknak üdvösségére legyen, Kóré Piroskáról van szó.

Kérlek szépen, jöjj előre, és fel fogjuk emelni az életedet, az utadat az Úrnak tökéletes akaratában. Egy tapssal köszönjük meg az Úrnak ezt a küldetést. Ez egy hatalmas küldetés, mert volt bátorságod azt mondani, hogy igen Uram, megyek. És az Úr elfogadta a szót a szádból és a szívedből a készséget.

Elmondom még azt, hogy a kezdetek hogyan voltak. A metrón utaztál és valaki adott egy szórólapot. Előtte is keresztény voltál, de nem hozzánk jártál, és mondhatom, hogy nem ismerted az Urat, az újjászületést.

Amikor elszántad magad, hogy eljössz közénk, odáig csak tetted azt a kis papírt ide-oda, és tanakodtál, hogy jöjjek, vagy ne jöjjek? Végül eljöttél és köztünk megtaláltad a helyed az Úrban, és az Igét. És az Igét elkezdted imádkozni.

Elmondom nektek, hogy Piroska olyan komolyan vette az Urat – az Úr Jézust dicsőítjük most –, hogy hajnali 4 órakor kel fel, hogy elmondja az imádságokat a munka előtt, és ezt rendszeresen teszi. Az Úr az odaszánt szíveket nagyon szereti, és megadja a nyitott ajtókat. Ezért most kiterjesztjük rád az Úr tökéletes akaratát, mindannyiunk hitével fogunk imádkozni.

Hatalmat veszünk e felett a küldetés felett a Jézus Krisztus szent nevében. Kirendeljük az angyalokat, hogy menjenek előtted az úton és az Úr maga menjen előtted, és az egyenetleneket megegyenesítse, az ércajtókat összetörje és leüsse a vaszárakat. A szent olajban fogod szólni az Igét és nagyon sok gyümölcsöt teremsz és az Úrnak a dicsőségére leszel. Megdorgáljuk az ellenség terveit, az ő akaratát megsemmisítjük és kiszélesítjük a sátrainkat azáltal, hogy ott lesznek ezek a hatalmas üdvösségek és megtérések, Atyám, mindnyájunknak az épülésére és a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen! Isten szent tüzével menjél Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.

Megköszönjük ezt az Úrnak egy tapssal. Tapsoljuk meg az Urat. New York mellett, Maryland-ben fog élni Piroska egy évig. Ott nagyon sok a magyar ajkú ember, és rengeteg üdvösség lesz. Köszönjük ezt Istennek. Rengeteg üdvösségkártyával, imakönyvvel indul. A csomagja nagy részét ez teszi ki, és ha elfogyott, majd még küldünk.

Figyelemmel tudjuk kísérni a munkát, mert ma már az internet világában nincs akadály, hogy Skype-on beszélhessünk. Imádkozni fogunk ezért a munkáért, hogy ez nagyon gyümölcsöző legyen. És ne felejtsétek el, hogy egy ajtó nyitja a többit.

Ha csak azt nézzük, hogy ki hogyan került a gyülekezetbe… Az egyik ismerőse már járt egy ideje, és szólt neki, vagy egy családtag, vagy egy baráti kapocs által került be ide. Így is az Úr és az angyalok rengeteg üdvösséget fognak ott teremni. Köszönjük ezt neki.

Egy dalt éneklünk el. Hálákat adunk Istennek. A drága Úr Jézus Krisztus kegyelmében és jelenlétében foglaljatok helyet. Köszönöm szépen. A dicséretet is nagyon hálásan megköszö­nöm Istennek. Minden örömünk az Úrban van.

Egy hatalmas bizonyság van a kezemben, amit a gyógyító sorok előtt fogunk elmondani. Az orvosok nagyon nem jó jelentésekkel nekifogtak és megoperáltak egy drága testvérünket, Katalint. És ímé Katalin itt van közöttünk, és jár és él, és az Urat dicséri és magasztalja. Itt vannak a jelentések a kezemben, ha valaki akar, utánajárhat. Súlyos műtét volt, nehéz volt a felépülés. Nagyon álltunk a hitünkben és az Úrban. Az Úr még soha senkit nem hagyott el és megcselekszi, itt a bizonyíték. Ma mindenképen elmondjuk ezt a bizonyságot röviden, mert az Urat magasztaljuk vele. Az Úr jóságos és kegyelmes.

Országos imakörök lesznek minden hónap első szombatján. Ez rendszer volt eddig is, ezután is nagyon szorgalmasan fogunk imádkozni. Már elkezdünk azért imádkozni, hogy az elveszettek jöjjenek be az Úrhoz.

Nagyon jó hír, hogy a Bővített fordítás szerint elkezdjük fordítani a Bibliánkat, az apostoli leveleket, az Amplified fordításként szoktuk ezt említeni. Efézus, Filippi, Kolosse levelekkel kezdjük. Van egy pásztorunk, aki nagyon a szívén érezte, hogy ne csak versek legyenek kiragadva, hanem elkezdi fordítani és egyben olvasható lesz.

Nagyon rég várjuk ezt és nagyon örültünk neki, hogy ez előjött az Úrban. Látjátok, sok új dolog jön az idén elő, amit a szívetekre kaptok. Mindent a Szellemtől kell elvenni, és ahogy elvesszük a Szellemtől, úgy megáll. Ez a dolog is hamarosan a kezetekben lesz.

Akik az internet listánkon rajta vannak, ahogy készülnek a fordítások, azoknak kiküldjük. Ha valakinek van internet kapcsolata és nem kap tőlünk körlevelet, akkor kifelé menet felírathatja a nevét és címét. Ez egy nagyon jó kapcsolattartási lehetőség.

Tervezünk még egy koncertet a fiataloknak áprilisban, ahol az ő általuk szeretett dicséreteket fogjuk inkább énekelni, és nem azokat, amiket itt a nagy gyülekezetben énekelünk. Ha valakinek a családban unokája van, tizenéves körül, vagy huszonvalahány, és inkább ezt a modernebb zenét szereti énekelni, akkor szeretettel várjuk őket.

Jézusról szóló dalok lesznek, Jézus koncert lesz, a dán testvérek fognak jönni és szolgálnak. Gyönyörűen énekelnek és szolgálnak az Úrnak, lehet készülni erre. Azok, akik járnak be a gyülekezetbe, hozhatják a baráti körüket. Ez április 4-én, szombaton lesz a 70-es szám alatt. Este 6 órakor kezdődik. A különböző korosztályok megismerhetik egymást, és együtt énekelünk Jézusnak, ami hatalmas öröm.

Hiszem, hogy a fiatalokat másként kell elérni, mint ahogy mi ezt itt a nagy gyülekezetben tesszük és megszoktuk. Ezért minden úton és módon szeretnénk kinyúlni feléjük. Erre a koncertre tehát lehet készülni a szívedben, hogy kit tudnál meghívni, aki azt mondaná, hogy gyülekezetbe nem megyek, de egy koncertre szívesen eljön a húsvéti szünetben.

Be kell hozni őket Isten királyságába és meg kell, hogy ismerjék Jézust. Ha ezzel egyetértesz a szívedben, akkor tegyél meg annyit, hogy felemeled a kezed és azt mondod, hogy ámen, mert ez engem éppen bátorítani fog. Köszönöm szépen.

 

A következő, amit a héten sokat forgatott a Szent Szellem a szívemen, de a tanítás nem erről szól, ez csak egy kis bevezető lesz, ha megengedi a drága Úr Jézus nekem és hiszem, hogy erről szólnom kell. Ez József története az Ószövetségben.

József az egyik legkedvesebb személy, ahogy én az Ószövetséget olvasom. Mert József olyan dolgokon kellett, hogy átmenjen az életében, olyan cselekedetért ült 13 évet a börtönben, amit soha nem követett el, és Istennek kiválasztottja volt.

Istennek megvolt a célja vele, már egész kiskorától. Az apja is látta, hogy ez a gyermek más, mint a többi és külön kis színes kabátot készített neki. A testvérei elkezdtek irigykedni rá. József kapta az álmokat Istentől, megjelentette, hogy ő majd kiválaszttatik a többiek közül.

Isten tervei, célja megjelenttettek neki álomban, és ez irigységet szült a többiekben. Ismeritek a történetet, hogy először meg akarták a testvérei ölni, aztán kútba dobták, azt követően végül is egy rabszolga kereskedőnek eladták.

Az apjuknak hazugságot mondtak, hogy itt a kabátja és vérfoltok vannak rajta, és az apjával elhitették, hogy meghalt. Nagyon sok nehézség volt az életében. Potifár házába került, és ott egy nagyon magas pozícióba jutott, mert látták rajta, hogy Józseffel van az Úr, és amire a kezét teszi, az áldott lesz.

Újabb és újabb gonosz terveket szült az ördög, és olyan cselekedetért, amit soha nem tett meg, börtönbe került. 13 évet ült a börtönben. Nagyon hosszú idő. Általában az embereknek egy-két hónap sem kell, és rögtön elkeserednek, elcsüggednek a körülményeik láttán, ha olyan dolgok történnek, ha igazságtalanságok érnek minket.

De az Ige mindig így sorolja, és olyan jó ezt olvasni a szívünknek, hogy: De az Úr Józseffel volt. Így írja, és kiterjesztette rá az Ő kegyelmességét és kedvessé tette Őt. Az 1Mózes 39. fejezetében írja a 21-es vers, a 23-as vers megint megismétli.

1Mózes 39,21. 23.

21. De az Úr Józseffel volt, és kiterjeszté reá az Ő kegyelmességét és kedvessé tevé őt a tömlöctartó előtt.

23. És semmi gondja nem volt a tömlöctartónak azokra, amelyek keze alatt valának, mivelhogy az Úr Józseffel volt, és valamit cselekszik vala, az Úr áldottá tette azt.

Látjátok, a kulcs az, amikor végig kell mennünk nehézségeken, hogy tudjuk, hogy az Úr velünk van, és az Úr megáld minket azokban a helyzetekben. Ha József engedte volna megkeseríteni a szívét a börtönben, és nem tekinti azokat az ígéreteket, amiket az Úr neki ezekben az álmokban kijelentett, akkor az ajándékok nem tudták volna kihozni őt a börtönből. Akkor a Szent Szellem nem tudott volna megnyilvánulni.

Nagyon fontos ez, ha akarjuk Istent munkában látni az életünkben, akkor ne engedjük elcsüggedni a szívünket, mert akkor az ördög elérte a célját. Ha elcsüggedünk, ha elkeseredünk, vagy ha elkezdünk neheztelni a másikra, aki a sérelmeinket okozta, akkor a Szent Szellem munkáit leállítjuk vele az életünkben.

Így nem tud jönni a kimenekedés, amit az Úr elkészített nekünk. Nagyon tanulságos ez nekünk. A Zsoltárokban is említést tesz az Ige nekünk József esetéről és helyzetéről.

Zsoltár 105,17–19.

17. Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabszolgául adatott el;

Isten küldte el és látjátok, hogy mindannak ellenére, amin végig kellett mennie, Isten benne volt ebben a küldetésben. Azt írja az Ige, hogy Isten küldött el egy férfiút, Józsefet.

Sokszor olyan helyzetekbe kerülünk, hogy nem látjuk benne Istent. Uram, hol vagy most, hogy ez mind megtörténhet velem? És mégis azt írja az Ige, hogy József is ezeken keresztülment.

De Isten küldte őt oda, azokra a helyekre, mert megvolt a terve és Isten előrelátása benne, hogy mi lesz annak a történetnek a vége. Hogy milyen dicsőséges lesz, amikor Isten keze majd megjelenik. És folytatja, hogy: 

18. A lábait béklyóba szorították, ő maga vasban járt,

Vasban járni azt jelenti, hogy nem a saját tested szerint, kényed-kedved szerint teszel, hanem mindig az Úrra tekintesz, és amit ott látsz, azt teszed. Ahogy Jézus mondta, hogy semmit nem cselekszem, hacsak az Atyától nem látom azt cselekedni.

Igenis vasban járt. Megfeszítette a testének minden kívánságát és tudott vasban járni. Ez nagyon nagy kulcs abban, hogy az Úr kimenekítését meglássa az ember.

19. Mind az ideig, amíg Igéje beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt. 

Beteljesedett az életében és így folytatja, hogy az Úr beszéde megpróbálta őt. Az ember, ahogy olvassa a történetet, gondolja, hogy az Úr vajon ilyen lenne, hogy az emberre ilyen tűzpróbákat tesz? Hogy megnézze, mennyi súlyt, milyen nyomást bír el az ember, amíg össze nem roppan? Ilyen lenne a mi Urunk, hogy így ránk teszi ezeket a súlyokat és azt keresi, hogy na, meddig bírod még? Szerinted ilyen a mi Jézusunk? Nem!

Aki egy kicsit is ismeri, már tudja, hogy mit jelent ez, amikor ezeken a helyzeteken át kell mennünk. Ilyen tűzön-vízen járás mindannyiunknak volt már az életében. Az Ige nem titkolja, hogy ezek a megpróbáltatások jönnek. És amikor ezeken a bajokon megyünk keresztül, akkor az Ige azt kérdezi, hogy vajon engem választasz-e? Ezt jelenti, hogy az Ige megpróbálta őt.

Vajon tudsz-e rám tekinteni ezekben, amikor ezeken a területeken végig kell menned? Vajon hűséges vagy-e az én Igémhez, mert én azt ott megmondtam neked, és az úgy lesz, ha kitartasz, és ha rám tekintesz. Az Úr beszéde megpróbálta őt, ezt jelenti.

Hányan tudjuk, hogy az Úr beszéde már megpróbált bennünket ilyen vonatkozásban? Mentünk át olyan helyzeteken, hogyha nem az Igére tekintettünk volna, nem jöttünk volna ki belőle. Ez a bizonyságunk is, amit Katika ma mond majd el, erről szól. Ha feladtuk volna és nem az Úr Igéjére tekintünk, hanem arra, amit az orvos mond, akkor Katika ma már nincs itt velünk.

Tehát az Úrnak Igéje, amikor megpróbál minket, akkor azt kérdezi, hogy vajon engem választasz-e? Ezt az Ige, az Úr beszéde kérdezi tőled. Vajon rám tekintesz-e ezekben a bajokban, amikor ezeken át kell menni?

És minden alkalommal jól járunk, ha azt mondjuk, hogy igen Uram, téged választottalak. Hűséggel, téged választottalak! Akkor minden alkalommal kimenekedés lesz a vége, mert az Úr elkészítette.

Miközben elküldte az Úr Józsefet, közben megvolt a terve. Tudod, mi lett a vége? Amikor felfedetett a testvérei előtt, hogy ki József, akkor elsírták magukat. Sírva fakadtak. És József erre azt tudta mondani: ti ne sírjatok, mert az Úr mindezeket azért rendelte, hogy én most a ti segítségetekre lehessek.

Látjátok, Isten egy átfogóbb, nagyobb képet lát annál, mint, amit mi akkor látunk, amikor abban a helyzetben benne vagyunk. Ezért soha nem szabad elcsüggednünk, mert az Úr jóságos és az Ő tervei jók az életünkre.

És ha úgy érezzük, hogy az Ige megpróbál minket, akkor az Ige csak azt mondja, hogy rám tekints, engem válassz. Tudsz-e engem választani a nehézségekben? És ha igen, akkor az Ige megtermi a gyümölcsét az életünkben.

Mikor fogjuk azt megtanulni, hogy a bajokban így az Úrra nézzünk? Ez a lecke mindannyiunk számára, hogy felkiáltsunk: Uram, nálad nélkül semmit sem cselekedhetek ebben a helyzetben!

Fel kell ismernünk, hogyha magunk hozzuk a megoldásokat, akkor utána sokszor még nyomorultabb helyzetbe kerülünk, mert félelmekből cselekszünk, és nagy hirtelenséggel próbálunk megoldásokat hozni. Kapkodni kezdünk és nem fogunk előbbre jutni.

Mikor tanuljuk meg azt mi, keresztények, hogy az Úrra tekintünk nehéz helyzetekben? És nem jobbra-balra, hogy hol mit hallunk, vagy ki mit mondott, hanem, hogy felkiáltsunk és azt mondjuk: Uram, nálad nélkül semmit sem cselekedhetek! Jézus maga mondta ezt. Ha Jézusra ez igaz volt, akkor te is nyugodtan írd be a Bibliádba, mert akkor neked is igaz kell, hogy legyen. Őnélküle semmi nem megy előbbre.

Ha József magában bízott volna, nem kerül ki onnan a börtönből. Nem tudott volna az Úr olyan fordulatokat hozni, hogy álmokat, és álomfejtéseket ad neki. És az álomfejtések beigazolódnak és ő mindig feljebb került általa. Az Úr magasztalta őt fel azáltal, hogy együtt tudott működni az Úrral, mert az Úrban való bizodalom hozza meg a megoldást minden esetben.

Bízol-e az Úrban? Ez a kérdés. És mindegy, milyen nehézségben vagy, mindig az Úrban kell bíznod. Mindig! Mondja azt az Írás, hogyha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Vedd tudomásul, hogy minden, ami az életedben kiépült, minden az Úr által volt és mindig Őt lásd és neki adj hálát. És Ő tovább építi a házát.

Tudjátok, hogy amikor a bajok idején elhatározzuk, hogy mi erre a helyzetre így és így reagálunk, az hozza meg a kimenekedés mikéntjét. Lehet ugyanabban a helyzetben két ember, az egyiknek így fog alakulni a sorsa, a másiknak úgy.

Mi hozta a különbséget kettőjük életében? Hogy amíg benne voltak a legmélyén, addig elszánták-e a szívükben, hogy gonoszért gonosszal nem fogok fizetni, hogy megbocsátok, hogy az elszenvedett rosszat felteszem az oltárra, csak az Igére tekintek. Ha ezeket elszánod magadban, az Úr veled tud munkálni, és ki tud menekíteni a bajból. Ez dönti el.

Tehát a kimenekedés mikéntjét az dönti el, hogy a bajokban milyen a hozzáállásod? Ez a nagy különbség. Úgyhogy ki kell magunkat igazítani. Ha megbántanak, bántással nem lehet visszafelelni. Ha valamit jogtalanul elvettek tőled, vesd el az Úrnak. Mondd azt: Uram, neked adom. És meglátod, hogy micsoda aratás lesz belőle!

Így kell cselekedned, és ez határozza meg a kimenetelt, hogy hová jutsz ki abból a bajból, milyen magasra tud felemelni az Úr, mert az Úr ezt meg szeretné tenni az életedben. Fel szeretne emelni. Elhiszitek ezt nekem?

Ismerem az Urat huszonöt éve, ami nem hosszú az örökkévalósághoz képest, de azt tudom, hogy rengeteg ilyen bizonyságot tudnék hozni. Tanuld meg elengedni, és visszajön az hozzád százszorosan.

 

A drága Úr Jézus kegyelméből a tanítás következik, amit el szeretnék mondani. Meglátjuk, hogy meddig jutunk vele. Amit a Szellem nagyon erőteljesen mond, hogy milyen fontos az, hogy beteljesedve éljük az életünket. Ezt a szót, hogy beteljesedve, nagyon sokszor találod meg az Újszövetségben. Hogy beteljesedve kell lennünk. De mivel?

Van, aki a töltött csirkére gondol most. Hogyha hazamegy, milyen ebéd lesz otthon, hogy beteljesedünk egy jó kis csirkehusival, vagy egy kis sertéspörkölttel. Ha tovább sorolom, még éhesebbek lesztek, úgyhogy nem teszem.

De ugye, a gyomrunkra is gondolunk ilyenkor, amikor azt mondjuk, hogy beteljesedés? Mert az is egy fontos rész, hogy az ember jóllakjon, és az Úrnak ebben is nagy kegyelme van, hogy mindenkinek megadja a saját kedves részét.

De az Ige egész másra gondol, amikor azt mondja, hogy beteljesedve éljetek. Szeretném, ha ma a szemeinket erre vetnénk egy kicsit, hogy mit jelent ez a beteljesedés. És mi lesz akkor, hogyha ezt a beteljesedést szem előtt tartod? Mi lesz akkor veled?

Nézzünk egy részt az Újszövetségből, és ez pedig az Apostolok cselekedete 19. fejezete. Rengeteg kenet átfolyik közben rajtam, és ezt megköszönjük Istennek. A 19. fejezetben Pál apostolról olvasunk, aki eljárván Kis-Ázsiának felsőbb tartományait, Efézusba érkezik és Efézusban tanítványokra talál.

És ezek a tanítványok elkezdenek beszélgetni Pállal, illetve Pál velük. Pál megkérdezi tőlük, hogy vettetek-e Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek? És ha Pál megkérdezte ezt ezektől a tanítványoktól, akik valójában buzgóknak mutatkoztak, mert Pál látta rajtuk, hogy tanítványok.  

Ha Pál ezt akkor megkérdezte a tanítványoktól, akkor ez a kérdés ma is nagyon fontos minden hívő életében. Mert ha nem lett volna ez olyan lényeges, akkor Pál nem tudakozódik e felől. Egyetértetek ebben velem? Egy fontos kérdés ez: vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek? Ebből a történetből fogunk egy kicsit olvasni.

Apostolok cselekedetei 19,2–6.

2. Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem.

Gondolom, ez kicsit döbbenetes válasz lehetett, ezért Pál megkérdezte tőlük:

3. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. 

Pál így válaszolt:

4. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.

Ahogy mondja is az Írás, hogy János vízzel keresztelt és a megtérés keresztségét hirdette, hogy forduljanak el az ószövetségi útjaiktól, és térjenek ahhoz, aki jön, a Jézus Krisztushoz.

Tehát János keresztsége egy figyelmeztető felhívás volt, hogy jön valami új, amire mindenkinek nyitva legyen a szeme, a Jézus Krisztus keresztségére. És nem hallottak ezek a tanítványok róla.

Ugye János volt az, aki azt hirdette, hogy készítsétek az Úrnak útját – a kiáltó szó a pusztában. Az ő keresztsége egy előkészítő munka volt.

5. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. 

Vagyis itt megtörtént az újjászületésük.

6. És mikor Pál reájuk vetette kezét, leszállt a Szent Szellem őreájuk; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.

Itt pedig megtörtént a Szellemmel való beteljesedésük, amiről Pál tudakozódott tőlük. Vagyis ezek a drága tanítványok, akik Efézusban voltak – mondja az Ige, hogy mindösszesen 12-en voltak –, újjászülettek Pál útja során és beteljesedtek Szent Szellemmel. A történet csodálatos. Ha ez minden kereszténnyel megtörténne, már előbbre lennénk.

De Pál később a levelében ír nekik és nagyon furcsa módon újra előveszi ezt a Szellemmel való teljességet. Ott olyan dolgot ír, ami minden Szellemmel teljes hívő számára figyelemre méltó és figyelmet felkeltő kell, hogy legyen.

Az Efézusi levélben az 5. fejezetre lapozunk. Először a 17-18-as verset olvassuk, azután megnézzük egy nagyobb látószögből ezt az igen fontos részt. A 17-es versben ezt írja ezeknek a tanítványoknak, akik már újjászülettek… Mert olvastuk a bevezetőben, hogy meg lettek áldva a Krisztus Jézusban minden szellemi áldással, és be is teljesedtek a Szent Szellemmel.

Efézus 5,17–21.

17.     Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.

18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem folytonosan legyetek telve a Szent Szellemmel.

Látjuk-e a különbséget aközött, hogy az ember veszi a Szent Szellem keresztséget, és aközött, hogy Pál azt mondja, hogy folyton-folyvást, szüntelen legyetek megtelve a Szent Szellemmel?

Óriási különbség van a kettő között, mert a saját életünk tapasztalatait felmérve is érezzük, hogy a kettő nem ugyanazt jelenti. Szinte mindenki meg van itt keresztelve Szent Szellemmel, talán az újak nem.

Éreztük-e mégis néha úgy, hogy Uram, szomjúhozom, több kell abból, elégíts meg. Kőszikla, fakassz nekem vizeket! Mert olyan helyzetekbe kerültünk, és olyan helyekre jutottunk az életben, hogy tudtuk, hogy az a teljesség nem tapasztalható úgy, ahogy mi azt szeretnénk.

És emlékszem rá, milyen volt az, amikor meg voltam teljesedve. És az Ige felszólít rá, hogy menjünk vissza arra a helyre, ahol a teljesség megtalálható, ahol beteljesedik a szellemünk, a lelkünk és a testünk túlcsordultig a Szent Szellemmel.

Ez az a hely, amiről Pál itt beszél. Ez egy nagyon fontos hely a keresztény életében ahhoz, hogy más ne tudjon beférkőzni a szívedbe, a gondolataidba. A tested tünetei is ide tartoznak. Ha állandóan telve vagy a Szent Szellemmel, akkor ezeknek nincs helye az életedben. Ketten nem férnek el egy helyen, ugye?

A Szent Szellem túlárad a lelkedben és túlcsordul a testedben, az edényedben. Akkor az el fogja vinni mindazt, amit az ördög neked hozni kíván az életedben. Lesöpri, elsöpri, lemossa, mert kiárad.

Pál erre azt mondja, mert ez annyira fontos, hogy pár mondatban megemlíti, hogy miként van ez az állandó beteljesedés, hogy folyton-folyvást legyetek teljesek a Szent Szellemmel. A 19–21. versekben mond róla nagyon fontos útmutatásokat.

Mert hogyha nekünk így telve kell lenni Szent Szellemmel, akkor ezt szem előtt kell tartanunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak félig legyen az edényünk olajjal. Nem tudjuk megengedni magunknak, mert Isten azért mondta ezt nekünk, mert nagyon fontos. Nézzük meg, hogy miként kell tennünk.

19. Szólván magatokhoz, zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.

És ha még soha nem gyakoroltad ezt, akkor elárulom neked, hogy igenis, tetted. Mikor mondtad magadnak utoljára azt, hogy jaj, de nagy bolond voltam. Mondtad ezt? Szólunk magunkhoz nagyon sokszor, csak figyelni kell, hogy hogyan?

Mert legtöbbször sulykoljuk magunkat és dorgáljuk magunkat olyan dolgokért, amiről talán nem is tehetünk. Hajlamosak vagyunk egyetérteni másokkal, amikor éles kritikát mondanak rólunk és elkezdünk rajta gondolkodni, és elkezdjük azokat magunknak mondani. És ezt nem szabad, mert azt mondja, hogy szólván magatokhoz...

De miket? Nem ilyen dolgokat, hanem zsoltárokat. Zsoltárokban, dicséretekben kell szólni magadhoz. Például Istennek dicsőséges teremtménye vagyok, mert ekkor Istent ismerted el. Vagy elmondod magadnak, hogy meglásd, meglátod még Istennek jóságát az élőknek földjén.

Szólni kell magadhoz olyan dolgokat, amit a Szellem szeretné, hogy kimondjál, mert általa ez a teljességi folyamata beindul. Elkezdi tölteni a templomod az Ő teljességéből. A Szent Szellem felkel benned és elkezdi önteni rád az olaját, és önteni rád az Ő dicsőségét.

1. A szívedben dicsérd az Urat

Tehát szólnunk kell magunkhoz zsoltárokban, dicséretekben és szellemi énekekben. Ha kapsz egy dalt a szívedre, azt ne csak egyszer énekeld el. Ez legtöbbször otthon történik, amikor az ember jön-megy, teszi a dolgát és ébred egy dal a szívén. Honnan jött? Soha nem hallotta és ezt a dalt elkezded dudorászni a szívedben.

A Szellemtől jött és a Szellem örvendezik, ha te énekelsz neki. És miközben énekled ezeket a szellemi dalokat, lehet, hogy soha nem fogod elénekelni a többieknek, de a Szellem örömmel hallgatja, és miközben ezt teszed, a teljességed folyamatában növekszel.

Azt mondja, hogy – zsoltárokban, dicséretekben és szellemi énekekben énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Vagyis a szívedben dicsérni kell az Urat. 

2. A hálaadás nem maradhat el 

20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

Egy másik fordítás írja, hogy mindenekben! A hálaadás nem maradhat el. Akkor is, ha olyan helyeken vagy, ahol úgy látod, hogy itt nincs miért hálát adnom most. Akkor is meg kell tenned. Az Úr kidolgozta a kimenekedést, még ha te azt nem is látod.

És ott azon a helyen hálát kell adnod ahhoz, hogy a teljességed meg tudjon állni. Hogy beteljesedjél a Szent Szellemmel, hogy folyton-folyvást teljes legyél a Szent Szellemmel. A hálaadás nem maradhat el a nehéz helyeken sem.

3. Alávetés Isten félelmében

21. Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében.

Alávetés! Ez is szükséges a teljességedhez. Ha nem gyakorlod, nincs garantálva ez a teljesség. Azt írja – Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében. Óriási igevers.

Ugyanis, még ha nem is értesz egyet a másikkal mindenben, de ha az Ige szerint megteszed, hogy aláveted magad annak, mert például az elöljáród mondta neked. Vagy csak az, hogy az Urat tekinted a másikban, és nem kezdesz vitába, hanem aláveted magad.

Azt mondod: Uram, rendben van, az Igéd szerint a Terád való lelkiismerettel alávetem magam. Nem vitatkozom tovább. Alávetésbe teszem a szent edényemet a Te kedvedért. Tudod, mi történik akkor?

A víznek van egy tulajdonsága, hogy mindig a legmélyebb pontra folyik alá. Addig folyik, amíg a legmélyebb pontot meg nem találja. Tudod, melyik edényét fogja leghamarabb betölteni az Úr? Aki a legnagyobb alázatban van. Oda aláfolyik a víz, az élővíznek folyamai.

Addig folyik a magas pontokról, míg lefolyik a legmélyebb pontokig és azt az edényt betölti. Alávetés! Alávetésben lenni nagyon fontos az életben. Ugyanis sokszor nem is éri meg, hogy apró-cseprő dolgokon az ember kijöjjön abból a békességből, amit az Úr adott neki.

Az alávetést itt három pontba szedte a drága Szent Szellem. Mit kell tennünk ahhoz, hogy ez a folyton folyásból való teljesség ott legyen az életünkben?  Megéri gyakorolni, ha akartok teljesek lenni. Az Igére tekinteni, az mindig kifizetődő. Ha nem gyakorlod, te látod a kárát. Szellemmel teljesnek lenni, az a legcsodálatosabb dolog a világon.

Saját életemből észrevettem, amikor kijövök az imakörből 3 órai imádság után, csordultig túl vagyok teljesedve a Szent Szellemmel. Akárki, akármit mondhat nekem akkor, a leggorombább hozzászólás jöhet, egyszerűen, mintha meg sem hallottam volna, úgy tudok rá reagálni. Mintha nem is mondták volna, mert ott vagyok a magaslatokon.

De ha testben vagyok, hogyha repedezett volt az edényem két napja és nincs bennem a Szent Szellem abban a teljességben… Persze, hogy bennünk lakik, de nem töltötte ki a lelkünket, nem töltötte teljesen túl a testünket, nincs túlcsordulásban, nem tud kiömleni az edényedbe, akkor másként fogsz reagálni.

Akkor jól megmondod a magadét, és utána majd nyom a lelkiismeret. Megéri? A teljességet nagyon kell őrizni a szívedben, és figyelned kell, hogy ott vagy-e a teljesség állapotában, és folytonosan törekedni kell rá. Mert Pál felhívja erre a figyelmet. Most olvassuk el az egész részt a 17-től 21-ig, hogy belekerüljünk a képbe.

Efézus 5,14–21.

14. Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus.

Ez megtörtént velünk, rajtunk feltámadt Krisztus.

15. Meglássátok annakokáért, hogyan járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:

Szégyenteljes, ha egy Szellemmel teljes keresztény bolond módjára jár, ne tegyünk ilyet. Keressük mindig azt a teljességet, ahonnan tudunk „vízen járni”, ahonnan tudjuk az Igét szólni, ahonnan könnyedén megy a tünetekre letekinteni, mert tudjuk, hogy azok csak ideig valók. Ehhez szükséges a Szellemmel teljesség. Tehát ne mint bolondok járjunk, hanem, mint bölcsek.

16. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. 

Erről nem kell többet szólni.

17. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.

És itt hozza elő ezt a Szent Szellem teljességet. És értsd meg, hogy az Úr akarata az az életedben, hogy legyél folyton-folyvást teljes a Szent Szellemmel. Ez a legfontosabb dolog, ahonnan a győzelmeidet meg tudod élni.

Bármelyik imádság előtt, a legfontosabb imád előtt, először azt kérd Istentől, hogy: Uram, teljesíts be engem Szent Szellemmel! Hadd legyek teljes a Szent Szellemmel, Atyám. Akkor tud túlcsordulásában ráömleni azokra a helyzetekre.

Ne kezdj el soha úgy imádkozni, hogy azt a teljességet nem tapasztalod meg magadban először. Addig ne vedd elő a fontos dolgokat a szívedről. Legelső imád az legyen: Uram, folyton-folyvást a túlcsorduló teljességedbe vigyél be engem. Lehet, hogy kell hozzá egy fél óra, egy óra nyelvek imája, de ezt az időt ne sajnáld.

Amikor oda bekerültél, tudod, hogy most túlcsordult vagy. Akkor vedd elő azt az imádat, amiért eredetileg a trón elé akartál menni. Meg fogod látni mekkora a különbség. Fogod tudni, mivel a szellemben mondtad el, hogy az ima választ nyert, hogy az megvan neked.

Ha szárazságban mondtad el az imádat, akkor a szívedben egyszerűen tudod, hogy az nem lett meghallgatva. Ekkora nagy a különbség. Azt írja tehát: Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. És itt a következő vers tárja elénk, hogy folytonosan legyetek telve a Szent Szellemmel.

18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem folytonosan legyetek telve a Szent Szellemmel.

Tehát ez az Úr akarata. Keresed az Úr akaratát? Először teljél be Szent Szellemmel. Ezt nem tudod megspórolni, illetve meg lehet spórolni, csak akkor szárazságban vagy. És utána a következő három vers elmondja, hogy ezt miként tudjuk megtenni, hogy beteljesedjünk Szent Szellemmel. Mindegyik nagyon fontos. Szólunk magunkhoz az Igében, hálákat adunk, és alávetésben járunk.

19. Szólván magatokhoz, zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.

20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.                                                                                                                                    

21. Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében.

Egyiket sem tudod leírni. Mindegyiket az Úr mondta neked, meg kell cselekedni. Kegyelmének folyamai fognak ömleni, ha ezt az alávetést fogod gyakorolni. Gyönyörű hely. Ha magadat Isten félelmében aláveted a másiknak, bárki legyen az, mert az Urat látod benne.

Ha ezt meg tudod tenni, akkor erre az alázatra, amit gyakoroltál, az Úr kegyelmének folyamai fogják öntözni az életedet, meg fognak találni az Úr kegyelmének folyamai. Érdemes elgondolkodni rajta.

Mondd meg nekem, egy vitában nem mindegy, hogy kinek lesz igaza a végén? Úgyis az számít, amit az Úr lát, és Ő lát olyan dolgokat, amiket mi nem. Tehát érdemes egy vitába nagyon belebonyolódni? Nem! Alávetésben érdemesebb lenni, mert akkor ezek a kegyelem-folyamok megtalálnak minket. És tudod-e, hogy minden az Úr kegyelméből van. Minden! A Bővített fordítás mondja:

Efézus 5,18. Amplified

18. Meg ne részegedjetek bortól, mivel az kicsapongás. De mindig, folyamatosan legyetek a Szent Szellemmel telve.

Ez nem egy egyszerű keresztséget jelent, akkor először történt meg veled. Azt írja, hogy folytonosan legyél telve vele. Mindig, folyamatosan legyetek telve és általa öntözve. A pohár lehet tele vagy félig, vagy lehet csak az alján egy picike.

Vagyis az Úrnak Szellemével folyton-folyvást teljesnek kell lennünk. És meg fogod látni, hogyha ezt gyakorlod, és szem előtt tartod, micsoda óriási különbség lesz az életeden. Mert az Úr Szelleme az egy igen csodálatos és gazdag birodalom, amivel beteljesedsz. Isten ezt tálcán kínálja neked.

Hogy mit takar az Úrnak Szelleme, ezt az Ésaiás könyvében már az Ószövetségben elmondja Isten. Az Ésaiás 11-ben már Isten bemutatja nekünk, hogy mit jelent az, hogyha az Úr Szellemével valaki megismerkedik és beteljesedik.

Ésaiás 11,1–2.

1. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy hajtás növekedik és gyümölcsöt hoz.

Ez a mi Messiásunkról a prófécia.

2. Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme.

A Messiásunkról van szó, de utána tudjuk, amint Ő van, úgy vagyunk mi is. Nekünk ugyanígy kell az Úr Szellemében járnunk és beteljesednünk. Bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme nyugszik meg azon.

Nekünk Isten felkínálta, hogy ezekkel beteljesedhetünk. Nézd meg, micsoda hatalmas dolgok ezek. Ha megszámolod, akkor pont hét csodadolog van itt felsorolva. Az első maga, az Úrnak Szelleme. Ez azt jelenti, hogy a Jézus Úr voltának a Szelleme, és ez egy cselekvő Úr, aki cselekszik az életedben.

Ha Jézus az Úr az életedben, akkor jön a gyógyulás? Ha Jézus az Úr az életedben, akkor Ő minden akaratát megcselekszi? Ez a Jézus Úr voltának a Szelleme, ha Ő az Úr a házban. Sokan mondják, hogy Jézus az Úr az életem felett, de nem úgy cselekednek. Ha Jézus az Úr a házban, akkor minden akarata valóságba jön a te életedben.

Lukács 4,18-ban Jézus is hivatkozik erre. Azt mondja Jézus, amikor felolvassa a könyvet Ésaiásból, hogy az Úrnak Szelleme van énrajtam. Ez ugyanaz a Szellem. És nézzük meg, hogy milyen cselekvések, milyen megnyilvánulásai voltak annak, hogy az Úrnak Szelleme nyugodott meg Jézuson. Így írja:

Lukács 4,18–19.

18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

Maga Isten kente Őt fel, és ez hozta a szegényeknek az Evangélium hirdetését. Elküldte, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsa. Ez is Isten akaratának a cselekedése. Elküldte, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. Ez is az Úr cselekvése. Az Úr Szelleme mindig cselekszik. A vakok szemeinek megnyílása, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat, ez is egy hatalmas dolog.

19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.

Ezek az Úr cselekvő áldásai. Ezt hordozza Jézus Úr voltának a Szelleme. Nézzük tovább.

Ésaiás 11,2.

Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme.

Említi a bölcsességnek szellemét. Milyen jó dolog, ha bölcsen tudunk dönteni. Benne van az Úr Szellemének a teljességében. Az értelemnek szelleme, a tanácsnak szelleme, a hatalom szelleme, hogy hatalommal tudsz uralkodni. Az Úr ismeretének szelleme benne van.

Először, amikor jössz, akkor csak hiszel az Úrban, megvallod. Később, ahogy telnek az évek – írja az Efézusi levélben –, hogy a hitnek és a megismerésnek az egységére fogsz eljutni. Nemcsak hiszel már Őbenne, hanem ismered is, hogy Ő olyan. Tudod, hogy Ő olyan, vannak bizonyságaid. Most már nemcsak mások mondják neked, hogy ez a Jézus gyógyít, te magad ismered Őt.

A hitnek és a megismerésnek szelleme, ez az Úr ismerésének szelleme. A Szellem tudja működtetni. Egyre jobban megismered Őt. Egyre közelebb kerülsz Hozzá. Már nem kell, hogy mások mondják el neked, hogy milyen az Úr, te magad ismered Őt. Ez a legnagyobb kincs az életedben, amit valaha kaphatsz, és az Úr ismeretében növekedned kell.

És itt van még az Úr félelmének szelleme. Az Úr félelmének a szelleme fog visszatartani attól, hogy azt ne tedd meg, amiről tudod, hogy az nem jó. Ha ezt erősen őrzöd magadban, ez meg fog óvni rengeteg mindentől az életben.

Mert tudod, hogy az nem az Úr szerint való, és attól te magad távol tartod. És nem a törvények miatt nem cselekszed meg azt, hanem az Ő félelme tart vissza tőle. Hatalmas kincs az életünkben. És ez az Úr félelme jelentkezhet az Úr rettentéseként az ellenségeink életében. Mert amikor az ellenségek jönnek – mondja a Biblia –, egy úton jönnek ki rád, hét úton futnak előled, ha ki tudod árasztani rájuk az Úr rettentését.

Ez a te örökséged, benne van a drága Szent Szellem teljességben, amit kaptál. Itt van felsorolva. Igenis élhetsz vele, hogy az ellenségeidet megrettented az Igével. Hogyha arra gondolnak, hogy az Úr felkentjét érintik, akkor remegve elfussanak. Ez a te örökséged, Tőle van.

Vagyis látunk hét szellemet felsorolva itt az Ésaiás 11-ben, ami tulajdonképpen egyként jelentkezik a mi életünkben, mint a Szent Szellem. Szent Szellemmel teljesnek lenni azt jelenti, hogy mindezekkel teljes az életed. Jézus Úr voltának a Szellemével, a bölcsesség szellemével teljes az életed, az értelem szellemével teljes az életed, a tanácsnak szellemével teljes az életed.

Ugye mondja az Úr, hogy az Ő szemeivel tanácsol téged? Bizony így van. A sok tanácsos által van az előremenetel. És az Úr folyton-folyvást hozza az Ő tanácsait. Ki által szólja a tanácsait? A Szent Szellem az, aki szól nekünk. Azt szólja, amiket hall.

Vagyis a bölcs tanácsos által tanácsokat vehetünk Istentől. Ebben a helyzetben hogyan és miként? És merre ne? A tanács szellemét nem szabad figyelmen kívül hagyni, amikor a vezetéseit keressük az Úrnak.

És a hatalom szelleme, ez is benne van a Szent Szellemben. A hatalom szelleme azt jelenti, hogy te elhívást kaptál, hogy uralkodj az életben az egy Jézus Krisztus által. Írja az Ige. A hatalom szelleme által képes vagy erre. Ha beteljesedtél a Szent Szellemmel, minden uralmi imád valóságba jön.

Mert, amit megtiltasz, az meg lesz tiltva a mennyben is. És amit megengedsz, megoldasz, az meg van oldva a mennyből is. Nagyon valóságos hely a hatalmi hely. És így kígyókon és skorpiókon tudsz taposni. Akik ellened akarnak jönni, a lábad alatt vannak, s ahogy megtaposod azokat, eltűnnek. Nyomtalanul tűnik el az ellenség, ha gyakorlod a hatalmadat.

Ez a hét Szellem tehát eggyé tétetve jelentkezik a keresztény hívő életében, amikor beteljesedik a Szent Szellemmel. Hatalmas örökség ez, ha az ember így lebontva megvizsgálja egyenként, hogy milyen áldásokat hordoz ez, amikor befogadjuk a Szent Szellemet.

Az Újszövetségben is hallunk arról, hogy Istennek hét Szellemét említi a Szentírás, és a hét Szelleme egyben a Szent Szellem az életünkben.

Jelenések 1,4.

4. ...Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő; és a hét Szellemtől, amely az Ő királyiszéke előtt van,

Ez a hét Szellem, amit már Ésaiásban megprófétált az Úr. Ezek ott vannak Isten királyi trónja előtt. És a Jelenések 4,5-ben azt is megtudjuk, hogy milyen formában, hogy miként vannak ott.

Jelenések 4,5.

5. A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki. És hét tűzlámpás égett a királyiszék előtt, amely az Istennek hét Szelleme;

Egy gyönyörű szép képet kapunk erről, hogy hét tűzcsóva van Isten trónja előtt. Ez a hét Szellem, amiből az előbb ízelítőt vettünk. Ez ott világít Isten trónja előtt. És ha te ezekkel beteljesedsz, akkor ezek fényt, tüzet és világosságot hoznak az életedre.

Isten trónja előtt is ők világítanak. Nem járhatsz sötétségben. Azzal a tűzzel lesz teljes az életed, ha beteljesedsz velük. Mind a hét fontos közülük, és világossággal lesz teljes az életed. Nem járhatsz többé sötétségben. Jézus mondja, hogy aki engem követ, nem járhat a sötétségben.

Még Ezékiel könyvében is van erre egy utalás, oda most nem fogunk ellapozni, de ha megnézed, akkor fogod látni. Az Ezékiel 1,13-ban ugyanígy olvasod a tűzlángokat Isten trónja előtt. Ezek a Szent Szellem hét megnyilvánulási formája az életünkben. Csodálatos dolog.

Megnézzük, hogy Isten mit kíván, hogy milyen kapcsolatba kerüljünk az Ő Szellemével. Az Ő akarata az Ő Igéje. És ha ott olvasod az Ő akaratát, utána ne veszítsd azt szem elől, hanem állandóan a szemed előtt legyen.

Mi az Ő akarata az életedben? Mert amiket Ő akar, azok a javadra vállnak. Járhatsz ostobán és járhatsz bölcsen. Ha szem előtt tartod, akkor te leszel a bölcs, ha elhanyagolod ezeket, akkor te leszel a vesztes ezekben, mert nem tudsz az áldásaiban járni.

Kolosse 2,9. 6–7. 9–10.

9. Mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg,

Hogy ki ez az Őbenne, erről akkor kapunk fényt, hogyha feljebbről olvassuk. Már a 6-os verstől Őróla szól ott az Írás. Azt írja:

6. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne,

Vagyis az Őbenne, az a Krisztus Jézus itt. Kegyelemből vettük Őt? Csak kegyelemben járhatunk Őbenne.

7. Gyökerezzetek meg és épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadástok pedig bőséges legyen.

Vagyis ha vettél már benne egy kis gyökeret, akkor még jobban gyökerezz meg. Ha épültél már benne egy kicsit, épülj még Őbenne. Javadra fog válni. Épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben, ezek az Úr szavai.

Erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok. És erről rengeteg tanítás elhangzott, dicsőség Istennek érte. A hitről rengeteg tanítás elhangzott. És a hálaadástok pedig bőséges legyen.

Tegnap adtál-e hálát valamiért? Ma reggel adtál-e hálát valamiért? Hálaadásunk oka: hogy megismerhettük Őt, hogy eddig a pontig elhozott minket, és innen is Ő visz tovább. Magamra raktalak téged, azt mondja az Úr, anyád méhétől fogva, és én hordoztalak, és én visellek.

Ő visz minket mindenhová, a végcélba is Ő visz be minket. De a hálaadásnak bőségesnek kell lenni közben, akkor is, ha ott nem látod még, hogy hogyan lesz ebből a kimenekedésed. A hálaadás nem maradhat el.

Vigyázzatok! A 8-as versben van egy intés, de ezt most nem olvasom. És aztán jön a vers, amit kiválasztottunk, mert Őbenne lakozik az Istenségnek teljessége testileg.

9. Mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg,

Vagyis kiben? Most már tudod, a Jézus Krisztusban. A Krisztus Jézusban lakozik, Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Most képzeld ezt el. Istennek úgy tetszett, hogy az Ő egész teljességét belehelyezte testileg az Úr Jézus Krisztusba.

Vagyis minden Őbenne lakozik, ami csak Isten maga. Az összes bölcsessége, az összes tudománya, az összes előrelátása, a vigasztalása. Minden, ami Ő maga, az a Krisztus Jézusban vett lakozást testileg.

10. És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatal­masságnak;

Vagyis, máshol hiába keresed a teljességet, teljesen felesleges munka. Van, aki valamilyen hobbit űz, van, aki gondolja, hogy a családban majd ki fog teljesedni és az egész életét a gyermekeinek szenteli. A család nagyon jó dolog, de ha ezt a jézusi teljességet kihagyod belőle, soha nem lesz teljes az örömöd a családban.

Tehát Jézusban van a teljesség, és mi Őbenne vagyunk beteljesedve, a Jézus Krisztusban. Istennek egész teljességével kell beteljesednünk folyton-folyvást. Egy hatalmas elhívás, és meg kell cselekednünk.

10. És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatal­masságnak;

Ő a fej, és benne van a teljesség. És ha Istennek ez az akarata, hogy az Ő egész teljességével teljes legyek a Krisztusban, akkor Istennek mind a hét Szellemével teljes kell, hogy legyek. A felsorolásból egy sem maradhat el az életemben.

Mert, ahogy bemutatja Isten az Ő Szellemét, mind a hét Szellemmel teljes kell, hogy legyen az életem. És ezek a Szellemek Isten trónja előtt tűzlámpásként világítanak. Isten trónja előtt, mindenkor – így van írva.

És ha ezek teljességre jutnak benned, akkor világosságot és tüzet fognak hozni az életedre. El tudod ezt fogadni? Hatalmas dolog. Ahogy fent világítanak ezek a gyönyörű tűzlángok, és Istennek a teljessége van benne, ha ezekkel te be tudsz teljesedni, akkor a világosság és a tűz fogja átjárni az életedet. Nem járhatsz többé sötétségben.

Amikor beteljesedsz a bölcsesség szellemével, akkor bölcs vagy minden utadon. Ez a második Szelleme az Úrnak, a második tűzlámpás. Minden utadon bölcs leszel, mert Jézus Krisztus bölcsességül lett neked Istentől, írja ezt a Biblia.

Bölcsességgé tétetett, így írja az angol fordítás. Nemcsak lett, hanem tétetett. Isten tette neked bölcsességül a Jézus Krisztust minden utadon. És azt is írja, hogy ez a bölcsesség hozzád kiált. Ez a bölcsesség nem tétlenkedik, nagyon aktív ez a bölcsesség bennünk. Hozzánk kiált, hogy figyelj, ne arra, hanem erre!

Ő kiált, és mi meghalljuk azt. Van fülünk a hallásra? Ha valaki kiált hozzánk, azt meghalljuk. Ha a piacon a kedvesed kiált hozzád a legnagyobb tömegben, tumultusban is, kihallod a hangját, tudod, hogy most ő szólt. Meghallod a hangját? Így halljuk meg az Úr hangját. Tehát a bölcsesség hozzánk kiált.

Ha az Ige írja, akkor így kell, hogy legyen, akkor mi nem tévelyeghetünk. Minden helyzetből kiment minket. A bölcsesség hozzám kiált, és én meghallom azt! – naponta kijelentem ezt. Így ez uralkodik az életem felett. Ugyanis az Ige hogyan fog valóra válni az életedben? Ha szólod azt magadhoz. Mondanod kell, megvallanod kell, azon kell gondolkodnod és részeddé válik.

Az értelem szellemével be kell teljesedni, és az értelem szelleme mit hoz neked? Megérted az Úr útjait és megérted az Úr minden akaratát. Ez az értelem szelleme által jön hozzád. Megint csak a Szent Szellemnek az egyik komponense.

Beteljesedsz a tanácsnak a szellemével, és így a Csodálatos Tanácsos minden tanácsát meg fogod hallani, aki a szemeivel tanácsol téged. Nem vagyunk elhagyatva, és nem vagyunk tanács nélkül az életben. Van egy Csodálatos Tanácsosunk.

Ahogy meg van írva, úgy igaz is nekem! – ezt naponta mondom. Van, amikor térdelve imádkozom ezt a megvallást. A legvégén elmondjuk ma, ha lesz rá időnk. Most csak egy részt belőle. Letérdelek, és úgy vallom meg az Úr előtt:

A Csodálatos Tanácsos adja nekem az Ő tanácsait, és én ezeket meghallom. Ő a szemeivel tanácsol engem. És ahogy meg van írva, úgy igaz is nekem, a Szent Szellem elvezet engem minden igazságra, nem tévelyeghetek. Keskeny az az út, de azon rajta tudok állni. Sem jobbra, sem balra nem hajlok el, mert van egy Csodálatos Tanácsosom, és a tanácsnak szelleme által szól hozzám, s én meghallom azt.

Bátorítsd magad, amikor tanácstalan vagy! Beteljesedsz a hatalomnak szellemével, ha a Szent Szellemmel teljes vagy, és ezt az állandó folyton-folyvást, teljességet biztosítod az életedben, hogy törekszel rá.

Addig nem megyek ki az imaszobámból, amíg be nem teljesedtem teljesen, túlcsordultig. Honnan fogod tudni, hogy ez megvan? Öröm csordul elő. Isten országa megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. Túlcsordultan jön majd elő az életedben. Kérdezik, hogy miben örvendezel most? Szellemi örömben, mert ez az Isten országa.

Beteljesedünk az Úr ismeretének szellemével, és így eljutunk a hitnek és megismerésnek egységére. Mondtam már néktek, hogy egy dolog hinni, és egy másik dolog tudni azt, hogy igen, ezt most már ismerem, hogy így van. Mint ahogy megismered a közeli barátaidat, ahhoz idő kell. Valakiről mondják, hogy milyen jó fej. Elhiszed? Az a hit, de ha később megismered, akkor tudod, hogy igen, tényleg jó fej. Ez a különbség.

A hitnek és a megismerésnek egységét adja nekünk az Ige, és az a megismerés szelleme által van, a Szent Szellem hordozza ezt magában. Beteljesedni Ővele feltétlenül kell, hogy ez jöjjön. A félelem és rettentés szelleméről is volt szó, megrettenti az ellenségeidet.

Ha teljes vagy Szent Szellemmel, akkor egy olyan olaj kerül az életedre, mint amikor a birkózók elkezdik gyúrni egymást. Ha valakinek jól be van olajozva a teste, tud-e rajta fogást venni az ellenség? Lecsúszik róla a keze állandóan, nem tudja megfogni.

Ezt jelenti, hogy a Szent Szellem olajával túlcsordultig kell lennünk, hogy ne tudjanak fogást venni rajtad, akármennyire gyűlölnek is és szeretnének megszorítani. Nem tudják megszorítani a futásodat. A Szent Szellem teljessége által van ez. Ha gyakorlod az Úr félelmét… Még valami csodálatosat mond ott az Írás az Ésaiás 11,3-as versben.

Ésaiás 11,3.

3. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:

Hogyha gyönyörködünk az Úrnak ebben a félelmében, ez egy nagyon nagy kincs a kereszténynek. Tudod mi lesz akkor? Nem a szemeidnek látása szerint fogsz ítélkezni, így írja. Az ember lát valamit elsőre, és rögtön azt mondja, hogy á, ez ilyen meg olyan.

De ha az Úrnak a félelmében vagy, akkor nem mersz ilyet mondani a másikról, óvatosabb vagy, és nem a szemeidnek látása szerint ítélkezel, és nem a füleidnek hallása szerint bíráskodsz. Hallottál valakiről valamit, és rögtön elhiszed, s elkezdesz bíráskodni, elkezdesz ítéleteket mondani.

Azt mondja, hogyha benned van az Úr félelme, akkor nem fogsz ilyet tenni. Mert nem a füleid hallása szerint fogsz bíráskodni, hanem az ítéletet arra hagyod, aki az ítélőszékben ül. Mondja azt az Írás, hogy ítéletnek szelleme annak, aki az ítélőszékben ül. Mi ülünk ott? Nem. Akkor ne ítéljetek, ne hallgassatok olyan dolgokra, amelyek nem építenek, és ne bíráskodj rögtön a másik felett, mert te az Úr félelmében jársz.

Az Úr félelmében járni azt jelent, hogy nem a füleid hallása szerint bíráskodsz, hogy mit hallottál. Legtöbbször csukd be a füledet, ha nem rezonál az Igével, hajtsd be a füledet. Nem engedjük be azokat. Beteljesedünk a békesség szellemével is, mert azt mondja az Ige, hogy az én békességemet adtam neked, vagyis nem engedjük a háborgást a szívünkbe.

Nagyon sok mindenről lehetne még most szólni, de az időmet elfogyasztottam. Egy gondolatot még szeretnék elmondani, és ez mindnyájatok bátorítására lesz. A Galata 2,20-ban azt írja a drága Pál apostol által a Szent Szellem… Tudjuk, hogy az Ige a Szent Szellemtől ihletett.

Galata 2,20.

20. …Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus;…

Most ezt a részét fogjuk nagyító alá venni. Folytatásában is gyönyörű az Ige. Azt írja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem valaki más. A Krisztus. És ha Ő él benned, és teret engedsz neki – ez megint kapcsolódik a Szent Szellem teljességéhez –, ha teret engedsz neki, és a teljességére törekszel, akkor mi következik abból?

Az Ő szeretete fog élni benned, mert Ő maga a szeretet. Az Ő hite fog élni benned, mert Ő nem tud beköltözni úgy, hogy a hitét ne hozná magával, és az Ő ereje él majd benned. A feltámadás ereje, mert ezeket Ő hozza magával, amikor Ő beköltözik, s a temploma leszel.

Vagyis többé már nemcsak te élsz idebent egyedül egymagad, hanem itt bent ketten vagytok, te és a Szent Szellem. És ha a te hited meg is csorbul egy helyzetben, és úgy érzed, hogy igen alább hagyott a hited, elsöpörnek a hullámok, mit tudsz akkor kijelenteni? Hogy én az Ő hitéből élek, és az Ő hite pedig töretlen.

Ő benned él? Igen! És ha Ő benned él, akkor az Ő hite is jelen van. Vagyis az Ő hitét képes vagy kiterjeszteni helyzetekre. Mondja az Ige, hogy ketten egy akaraton. Kivel tudnál jobban elmondani egy ilyen imát, mint a leghatalmasabbal? Azzal, aki benned él. Kapcsold össze a hitedet az Övével. Mondd: Uram, ennek a helyzetnek nekimegyek az Úr Jézus hitével!

Mert az benned él, és kiterjesztheted, kiáraszthatod, segítségül hívhatod ezt a hitet. Az Ő hite, ha munkába indul, akkor megnézheti magát az ellenség. Remegve fog elfutni. Ha az Ő szeretetét kiárasztod egy helyzet felett, akkor a jéghegyek is megolvadnak. Benned van ez.

Használod-e? Tudjátok, miért nem használjuk? Mert nem vagyunk róla meggyőződve, hogy így van. Ha tényleg tudnád, hogy van egymillió forintod a bankban, holnap reggel bemennél? Első utad lenne, kivennéd és elterveznéd, hogy mit veszel rajta.

Ha tényleg tudnánk, hogy ez így bennünk van, sokkal gyakrabban és több dologra használnánk. Örömben tudnánk megélni ezt a közösséget, amit rendelt velünk. Hogy be vagyunk teljesedve az Ő egész teljességével.

Itt nagyon fontos, hogy Ő teret kapjon az életedben. Ki kell jelenteni, hogy minden, ami a magadé, annak meghaltál. Ahogy Keresztelő János mondta, hogy nékem alábbszállnom kell, néki pedig feljebb emeltetni. Tehát Neki [Jézus számára] egyre több helyet kell munkálnod az életedben. És ezt célozza ez a teljesség. Ha beteljesedtél Ővele, akkor minden Őróla szól. Az Ő akarata, az Ő hite, az Ő szeretete, az Ő ereje teret nyer az életedben.

És tudod, mit tesz a kenet? A kenet utat tör az életedben. Előtted megy, utat tör, és Isten akaratát megcselekszi az életedben. Ha nekem most többen hinnétek, akkor többen mosolyog­nátok! De látom, hogy az Úr munkál benneteket, és a hit pedig beteljesedik.

Még egy gondolat. Mi Őbenne vagyunk beteljesedve. Igen ám, de az Ige ezt megfordítva is írja. Azt is írja viszont, hogy a Gyülekezet, mely az Ő Teste, az pedig az Ő teljessége. Ez egy óriási dolog.

Ez azt jelenti, hogy te, mint élő köve Istennek – ebben a hatalmas templomban, amit épít –, része vagy az Ő teljességének, ezért számít rád. Ez azt is jelenti, hogyha te nem vagy a helyeden, hanem elvonogatod magad a gyülekezetből, vagy elvonogatod magad az Úr akaratából, akkor megsérült az Ő teljessége az Ő terveit tekintve.

Az Efézus 1,22-23-ban mondja, hogy te vagy a Gyülekezet, az Ő Teste, azaz az Ő teljessége. Vagyis te, mint élő köve jelented az Úrnak a teljességét, mint egy köve.

Efézus 1,22–23.

22.  És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyüleke­zetnek fejévé,

23. Mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

És ha így tekintesz magadra, akkor fogod érezni, hogy mennyire fontos vagy az Úrnak. Olyan az, mint amikor egyben van a család, amikor mindenki a helyén van, akkor egy köve sem hiányzik. Akkor egyben van a család, és akkor van az Úrnak teljessége. Akkor tudja igazán azt az áradást hozni, amit szeretne az életünkre.

Ha be vagyunk teljesedve Szent Szellemmel, akkor annak az lesz a következménye, hogy a Szent Szellem magára ölti a szellemünket, a lelkünket és a testünket. Az egész lényünket neki adtuk. Nemcsak a szellemünkben lakozik. Ott lakozik, de a lelkünkre és a testünkre pedig kiáradással, kihatással, áradó dicsőséggel lesz.

Ez azt jelenti, hogyha te lépsz, akkor az Úr vezérli a léptedet. És nem arra mész, amerre te magad akarsz, hanem amerre az Úr szánja a te léptedet, arra fogsz lépni. Óriási különbséget hoz. Felövez téged, és arra visz, amerre Ő akarja. Ugye mondja ezt Péternek, hogy amikor megöregszel, ez történik veled. Ha felnövekszünk az Úrban, ez történik velünk.

Az Úr magára ölt minket, felölt magára minket, mert a Szent Szellemnek nincs külön teste. A Szent Szellemnek mi vagyunk a testei, mindannyian egyenként. Kis élő kövei, akik élő áldozatokat mutatunk be onnan.

Felölti magára a Szent Szellem az egész lényünket, és elvisz minket oda, ahová Ő akarja, ha ez a teljesség ott van az életeden. Ha nem, akkor mehetsz másfelé is, a Szent Szellem ugyanis nem erőszakos. Ezékiel könyvében van egy rész, és ezzel fogom zárni.

Hogy megértsétek, ez mennyire igaz. Már az Ószövetségben is nagyon szemléletesen hozta ezt az Úr. Megjelent Ezékielnek Isten dicsősége, és Ezékiel próféta az orcájára esett. De az Úr szólni akart vele, és azt mondta neki:

Ezékiel 2,1–2.

1. És monda nékem: Embernek fia! Állj lábaidra, és szólok veled. 

Vagyis azt akarta Isten dicsősége, hogy szemtől szembe beszéljenek. Álljon lábaira, de magától nem volt ereje lábra állni ebben az óriási dicsőségben, ahová került. És nézzétek, mi történt a 2-es versben? Hányszor van az, hogy nincs erőnk saját magunktól valamit megtenni? Mi történik akkor?

2. És Szellem jöve én belém, amint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám Őt, aki szól vala nékem.

Vagyis a Szellem felöltötte őt, lábaira állította. Addig az orcáján feküdt, az Úr előtt. És a Szellem felöltötte őt, és a lábaira állította, és így hallotta azt, aki szólt ővele.

Ha teljes leszel a Szent Szellemmel, és törekszel erre a teljességre, hogy folyton-folyvást, szüntelen telve légy Ővele, amennyire csak tudsz törekedni erre, nyilván Ő szolgáltatja a teljességet. De neked együtt kell működni vele.

Ugyanez fog történni veled is. Felölt téged a Szent Szellem önmagára, és Ő visz el az útjaidra, és Ő állít a lábaidra, és elvégzi az Ő akaratát veled, és beteljesíti az útjaidat, és elvisz oda, ahová Ő akarja. Megvannak a terveink, csak nem biztos, hogy azok a legjobbak nekünk. A tanácsadás szellemét adta nekünk ugye a Szent Szellem teljességben.

És ezeket a gondolatokat érlelve a jövő héten innen fogjuk folytatni. A teljességre fogunk törekedni. Óriási különbséget hoz majd nekünk, amikor a dicsősége ki tud áradni a templomból. Mondtam néktek, hogy 2015-ben mit tűzünk a zászlónkra? Hogy a Szent Szellemet jobban megismerjük. Hogy közelebb kerülünk Őhozzá, nagyobb közösségbe kerülünk Ővele.

És a tanítások, amik majd most folynak, több témakörbe fogunk belekezdeni. Az elmúlt héten is elkezdtünk egyet. Egyikről sem fogok megfeledkezni, de jövő héten egy újabb témakörbe kezdünk, és mindegyiket fel fogjuk venni a maga idejében, addig érlelődjön bennetek.

Hallgassátok ezeket, hogy a Szent Szellemhez közelebb kerülhessetek, hogy az Ő akarata megvalósulhasson az életetekben. Ő a mi vezetőnk, és Ő a mi földi segítőnk. Ott áll melletted, és arra vár, hogy hozzá fordulj. Erre vár, és Ő segít neked, mert Ő a te segítőd. A lábaidra fog állítani, nem hagyja, hogy botladozzál, nem hagyja, hogy tévelyegjél. És Ő a mi vigasztalónk mindenekben. Ámen.

Hogyha megtennéd, hogy felállsz, és az Úrnak a hálaadásaiban részt veszel, át fogjuk magunkat adni a drága Szent Szellem hálaadásainak, az Úr kegyelmeinek. A dicséret fog felvonulni, és mi pedig elszánjuk magunkat, hogy még buzgóbbak leszünk az Úr teljességében, mint valaha eddig, mert ez az épülésünkre lesz, és ez az Úr akarata.

Akik ma vannak először, a gyógyító sorok után be fognak teljesedni Szent Szellemmel. Maradjatok itt, és meg fogjuk tanulni, hogy mit jelent ez. Megváltoztatja az életünket.

 

Az a bizonyság hangzik el Isten dicsőségére, amiről az alkalom elején szóltunk. Hosszú út ez, de csak 3-4 perc van rá, hogy elmondjuk.

Katalin elmondja, hogy Mórról jött, 9-10 éve jár ide a gyülekezetbe. 1979-ben kezdődött a betegsége, pajzsmirigyrákkal. Ötször műtötték az onkológián, akkor gyógyultnak nyilvánították. Három évvel ezelőtt kivették sajnos a jobb veséjét, és most megint nagyon beteg lett a bal veséje. Úgy volt, hogy azt is kiveszik, nagyon el volt keseredve.

Öten voltak a kórteremben, a szobatársai is imádkoztak érte, hogy a veséje megmaradjon. És Isten dicsőségére megmaradt a vese! A professzor úr megígérte, hogy meg fogja menteni a veséjét. Műtét közben felébresztették és közölték, hogy a vese meg van mentve. Az intenzív szobában felébresztette, megsimogatta az arcát, és azt mondta: az Úr Isten vezette a kezemet! Mondtam, hogy ez csodálatos!

Katalin még azt is elmondja, hogy abban a kórteremben, mindegy ágy felett ott volt a Biblia. Az Újszövetség, Zsoltárok és a Példabeszédek, kivonatként. Vitt magával száz üdvösségi imát, abból 80 db-t szétosztott, és mindenki örömmel fogadta és imádkozta. Két hét után ment varratszedésre.

„Nagyon meglepett. A professzor úrnak is adtam üdvösségi imát, és mikor bementem hozzá, azt mondta: Elolvastam az üdvösségi imát. Meghajtotta a fejét, és azt mondta: Jézus a gyógyító! Nagy örömben voltam, szinte szóhoz sem jutottam.

Kérdezte, hogy milyen vallású vagyok? Mondtam: professzor úr, egy Istenünk van, és egy Úr Jézus Krisztusunk van! Azóta is mindent hálával köszönök az Úrnak. Mindig meggyógyított, akárhányszor hozzá fordultam, soha nem hagyott cserben. Az onkológián nagyon sok sugarat kaptam. Itt most nem kellett kapnom, előre jelezték, hogy hosszadalmas lesz a műtét, de Isten dicsőségére itt vagyok.

Kértem a Mindenható Istent, hogy az Ő áldása kísérje azokat, akik értem imádkoztak, és meghallgatásra került az imájuk. Minden úgy teljesült, ahogy én szerettem volna. Meggyógyultam, és köztetek vagyok újból, mert hosszú volt a három hónap, amíg nem tudtam jönni. Mórról jövök minden vasárnap ide, 100 km a távolság.

Ma az időjárás miatt az indulásnál majdnem visszafordultam a lépcsőházba, de utána nem a 4. emeletre mentem vissza, hanem inkább ide, az Úrhoz jöttem. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam, dicsőséget adván a drága Úr Jézusnak.”

Csak az Úr tudja, hogy ilyenkor min megyünk keresztül. De azt mindenképpen látjuk, hogy helyreállítás történt, és nagyon jól nézel ki. Pirospozsgás lettél, nincsenek fájdalmaid, és örömben megőrzött az Úr. Nagy bizonyságtevővé tett. Egy nagy tapssal megköszönjük ezt Neki. Mert az Úr hűséges a szolgájához és az Igéjéhez.

Nagyon hálás a szívünk, hogy az Úr kimenekít minket a legnagyobb bajokból is, és mindig csak Őreá tekintünk, miközben ezeken átmegyünk. Ő a mi Megszentelőnk, Ő a mi Megigazítónk, Ő a mi Gyógyítónk, Ő a mi Közbenjárónk, Ő a mi hűséges Főpapunk, Ő a mindenünk. Nincs máshol segítség.

Ugye tudjuk ezt mindannyian, hogy Jézusnál van a segítség. Van, aki fűhöz, fához szalad, de az igazi segítség Jézusnál van. Ő még soha nem hagyott el senkit sem, és nem is fog. Azt írja a Biblia, hogy Ő hűséges főpap. Az Ő hűségére lehet számítani minden körülmények között.

Úgyhogy nem vagyunk elcsüggedve, és az Úr elé járulunk, az Úr kenetében, a gyógyító kenetben. És aki szeretne kézrátételt, vagy szeretne úgy kijönni a sorba, hogy egy közös akaratú imában a hitemre akar támaszkodni, akkor együtt elmondjuk ezt, ha közlitek velem, hogy miben. Együtt fogok hinni veletek, de ne felejtsétek el, hogy az Úr Jézus hite is bennetek van.

Az Úr Jézus hite pedig töretlen, és mindenek feletti. Ha Ő él benned, akkor az Ő hite benned él, és az Ő hitével pedig meg tudsz állni mindenekben. Nincs lehetetlen helyzet az Úr Jézus számára. Tudjátok ezt. Ámen.

És elkezdjük a gyógyító sorok felállítását az Úr nagy kegyelméből. Nagy kegyelme és könyörületessége van itt az Úrnak. A kézrátétel biblikus. Ha valaki először van, akkor azt kell tudnia, hogy a Biblia tanítja, hogy a hívőket jelek követik, kezeiket a betegekre teszik, és azok meggyógyulnak. Ennél többet most nem kell tudni, hagyd magad az Úrra, gyere előre, és Ő elvégzi, amiért jöttél.

A gyógyító sort követően további bizonyságok hangzottak el. Dicsőség Istennek. Ámen!

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL