2013.09.11. 

 

 

HITÜNK LEGYŐZTE A VILÁGOT 5.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. szeptember 08.

 

A Szellem azt mondja, hogy változások jönnek, hatalmas dolgok jönnek elő a Szellem dolgaiban. Üdvösségek jönnek, és az Úrhoz fognak fordulni sokan. Visszajönnek sokan, elhagyják a világot és visszajönnek az Úrban a helyükre. Hatalmas örvendezések lesznek, nagy szeretet lesz. A kötelékek megtörnek a gonosztól, a kárhoztatás eltávozik, a bűntudat eltávozik. Az Úr jelenléte fog leszállni ránk úgy, mint eddig soha, szabadságban. Olyan szabadságban, amelyben minden probléma megszűnik, minden betegség eltávozik és örvendezéssel fogtok visszatérni. Az Úrnak fogtok adni minden dicsőséget. Áldjuk Őt!

 

Egy helyet találtunk még a Bibliában, ahol mindenképpen változást fogunk eszközölni, és a mai napon fogunk erről szólni. Az én Bibliám tele van megjegyzésekkel, aláhúzok szavakat, ha te félted a Bibliádat erre, akkor ajándékozd el, és szerezzél egy olyat, amibe mersz beleírni.

Mert a Szent Bibliának minden sora a szellemedbe kell, hogy bekerüljön. Az Úrnak is így segítesz vele és magadnak is, ha oda kerül az Ige. Mert a Szent Szellem, aki írta a Bibliát, aki szerezte a Bibliát, Ő benned lakozik.

Zsoltár 78,41.

41. És újra kísértették az Istent és ingerelték Izrael Szentjét.

Az angol Bibliában, a King James változatban pedig úgy áll: visszafordultak vagy elfordultak Istentől, és kísértették az Istent, és korlátozták az Izrael Szentjét.

Azt javaslom tehát, hogy ne húzd ki az ingerelték szót, mert valószínűleg az eredeti szó jelentése ezt is hordozza, de hogy korlátozták vele, ez fontos. A mi szűk látásunkkal ugyanis így korlátozzuk Istent. A mentalitásunkkal korlátozzuk Istent. És a berögzült gondolkodásmód bennünk, az életünk minden területén korlátozza Istent.

A vallásosságnak is van egy berögzültsége, és így korlátozni fog minket abban, hogy miként viselkedjünk. Hoz majd az életünkbe kárhoztatást, bűntudat érzetet, szégyenérzetet, hozza a depressziót, hozza a méltatlanság érzetet.

Azért hangsúlyozom ezt ma, mert vannak olyanok, akik elmentek tőlünk, akár néhány évvel ezelőtt is, visszajönnének – halljuk tőlük –, de nem mernek, mert kárhozattal vannak tele, annak kapcsán, hogy mit tettek a múltban.

Vannak, akik a világi múltjukban is gorombák voltak és odamondogattak egymásnak. És újjászületésük után is, amikor már bejártak a gyülekezetbe, ennek a nyomait hordozzák a természetükben.

Ha meglátunk egy ilyen drága testvért, aki végre visszajön, azzal kezdjük, hogy hol a csudában voltál ilyen sokáig? De egyrészt semmi közünk hozzá. Arra vagyunk ugyanis elhívatva, hogy szeretetben járjunk. Hogyan?

Az Ószövetségben parancsolatként jött, hogy szeresd a felebarátot, mint tenmagadat, de így nem biztos, hogy fogod tudni jól szeretni a felebarátot. Mi a mi [újszövetségi] parancsolatunk? Amit Jézus adott nekünk.

János 13,34.

34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

Másként hangzik tehát ez a parancsolat, azt mondja, hogy: Úgy szeresd a felebarátod, ahogy a Jézus szeret téged! Ahogy én szerettelek titeket, mondja Jézus. Miként szeretett Jézus minket? Látjátok itt a keresztet mögöttem?

Egymást úgy kell szeretni, mint a felebarátot? Mint magunkat? Nem! Nem az Ószövetségben vagyunk, egyetlen egy parancsolatunk van az Úrtól, itt le van írva. Ez ugyanis megszünteti a problémáinkat, a gyűlölködést, a törvényeket az életünkben.

Elmondom azt, amit az Úr most a dicséret alatt a szívemre hozott, hogy elmentem annak idején a bibliaiskolába. Kétezer növendék járt oda egybe. Felekezetnélküli bibliaiskola volt. Gordon Lindsay egy nagyon híres név volt az 1950-es években, aki összefogta az egész Egyesült Államok szerte működő híres gyógyító szolgálatokat.

Ez az ő bibliaiskolája volt. Ővele együtt jártam tehát a baptistákkal, jártam a római katolikusokkal, odajártak az anglikán egyházbeliek, metodisták, presbiteriánusok, zsidók, pünkösdiek, és még, ha bármilyen más színezetet el tudsz képzelni azok is.

Beszéltem egy pünkösdivel, és az az igazság, hogy nem hitték el addig, hogy a római katolikusok újjá vannak születve, amíg nem hallották őket nyelveken is imádkozni. Vagy száz katolikus is volt köztük, akik a barátaim is lettek.

Az egyikkel, De Bertoval együtt mentem Izraelbe is, mint két misszionárius mentünk oda. Jeruzsálembe mentünk akkor, és nem tudtam, hogy ő egy jogász. Onnan azután tovább sodort engem az Úr Szelleme és vitettem az Ő Szelleme által. Libanonba mentem, rádióállomást építettük fel.

Más történet ez, ezt most nem fogom sorolni. És De Berto barátomtól kérdeztem, hogy te ugyan mit teszel, és azt mondta, hogy ő katolikus papokkal áll kapcsolatban. És elmondta, hogy miként teszi a feladatát, akár papokat vagy ortodoxbelieket, szolgálókat miként vezet az Úrhoz. Dallasban, Texasban volt az én bibliaiskolám.

Öt pásztor jött ott egybe, hogy imádkozzon Dallasért. Volt egy déli baptista, nagyon híres volt. Volt egy anglikánbeli episzkopális felekezetbeli, ő is nagyon híres volt, volt egy „Isten gyülekezete” nevű, volt egy római katolikus pap. Az episzkopálisoknál volt hét pap, mindegyik karizmatikus volt. És volt egy egyesített metodista gyülekezet is, háromezer ötszáz hívővel. Ezek nagyméretű gyülekezetek voltak. 

Egyszer egy évben összejöttünk, hogy imádkozzunk. Egy ima-összejövetel volt ez, és tizenháromezer hívő jött így össze. Ha akarod tudni, hogy milyen a Szent Szellemtől a masszázs… Öt különböző keresztény vallásbeliség jött egybe szeretetben, egybegyülekezvén egységben, és akkor tudod meg, hogy milyen az, amikor a Szent Szellem masszázsát élvezed.

Benny Hinn alkalmai meg sem közelítik ezt az érzést. Az episzkopálisoknak Tedd Melson volt a nagy feje, és az anglikán egyházból a karizmatikus részt is odavonzotta. Nagyon erőteljes volt, mondhatni brutális határokig. Újjászületett volt, Szellemmel teljes volt, és a bizonysága az volt, hogy kijárta a hat éves papképzőt, soha nem látott addig Bibliát a kezében. Nagy tévedés ez, hat évet tanulni úgy.

Egy gyülekezeti adományt is gyűjtöttünk egy gyülekezet számára, amelynek a tornádó lerombolta, lepusztította az épületüket. Ezen az összejövetelen ő nem volt ott, hanem a „Krisztus Gyülekezetbeliek” voltak ott, ők azt gondolták, hogy a pokolba jutunk mind.

Ők nem hittek sem a gyógyulásban, sem a Szent Szellem keresztségben, de adtak egy akkora adományt, ami elegendő volt arra, hogy azt az épületet újra felépítsék. És ez mit hozott? Megváltoztatta a „Krisztus Gyülekezetét”, azt a nevű gyülekezetet. Változást hozott.

Tehát, amiről beszélek az a szeretetben járás. Szó szerint, hogy szeretni a másikat. Úgy szeretni a másikat, ahogy Jézus szeret minket. Óriási különbséget hoz ez bizony. Te magadban hordozod a Krisztus szerelmét, mert kiöntetett a szívedbe.

A gyülekezeti körökben nagyon sok viszálykodáson kellett átmenni bizonyos szolgálóknak és szenteknek, aminek – ha szeretetben jártunk volna –, akkor semmi keresnivalója nem lett volna ott. És ennek ellenére az Úr az Ő kegyelméből mindig megjutalmazta, még ezeket a köröket is az Ő jelenlétével, az Ő gyógyulásaival.

Tehát a szánkat, igenis závárral kell őrizni, hogy ne vegyünk részt ezekben, meg sem hallgassuk ezeket. És akik vándorolnak gyülekezetről gyülekezetbe, azokat pedig figyelmeztessük erre.

A sajátjainknak mondom ezt, nem azoknak, akik az utcán fel-alá sétálgatnak. Azokhoz semmi közünk, ne is kritizáljuk őket, mert bajba kerülnénk. Tehát semmi közünk hozzájuk, hogy ők hogy járják a keresztény életüket.

Voltak római katolikus drága ismeretségeink, kapcsolataink, barátságaink egészen régről, akiket nem is ismertek. De például Mártika, aki ma velünk van, ő a szolgálata során több hívőt vezetett Szent Szellem keresztségre, mint gondolnátok. Hallelúja!

Nagy öröm ez nekünk! Nagyon köszönjük, hogy ő az Úrnak odaszánta az életét, köszönjük őt. Nagyon hálás a szívünk, hogy tiszta szívvel, odaszánással szolgálja az Urat.

Volt egy nővérem, aki már az Úrnál van a mai napon, az elmúlt évben volt a temetése, aki katolikusként szolgálta az Urat. És a püspök tisztelte meg a temetésén, ő vezette a temetési szertartást. Egy alapítványt hozott létre az árváknak a segítségére és élelmezésben, ruházkodásban, lakhatásban segítette őket.

A temetésén 87 marsall tette tiszteletét. A temetéséről volt fogalmam, hogy mekkora lesz, mert a férje bíró az Egyesült Államokban, az állami bíróságon. De valójában a püspök úr nem ezért jelent meg, hanem azért, mert a hívő vonalon hatalmas szolgálatot teljesített a nővérem.

Tehát bírók is jelen voltak, nagy tekintélyek jelen voltak a temetésen. És ez a gyülekezet… Egy nagyméretű gyülekezetet képzelj el, hét vagy talán nyolcezer ember is volt jelen. Spanyol ajkúak ott a határ mentén és nagyon erőteljesen katolikusok.

A papok, püspökök, apácák két csapatban is, teljes mértékben mindegyik karizmatikus, és szigorúan az Igére alapulva minden, amit tettek. A temetés színvonalasabb volt, mint, amit én tudtam volna ott hozni. És csak álmodozom magamban, hogy annyira jól tudnék prédikálni, mint az a püspök, aki ott prédikált. Egy kis hangyának éreztem magam, annyira dicsőséges volt.

Ezt elismerésként mondom. Nem tudtam utána beszélni, hogy ezt elmondjam neki, de nektek elmondom. Az unokatestvéreim ott voltak mind, idősebbek és a fiatalabbak, hatalmas család vagyunk. Több ezer embert képzeljetek el, óriási temetés volt.

Tehát, ha a gyülekezeteket itt mérjük, hogy mekkorák, akkor kicsi méretűek az itteniek a kintiekhez képest. Hatalmas templomuk is van, jobb szárny, balszárny, előre is lehetett ülni, hátul is ültek, a karzaton is ültek.

És a marsallokról mondanám, az Egyesült Államokbeli állami kitüntetésekkel, nem mosolyognak, egyik sem, mert nagy tekintélyűek. Nagy, komoly beosztások ezek.

De visszatérve a szeretet parancsolatra, ez nagyon komoly parancsolat. És mivel a Katolikus Egyházra tértem most ki, Magyarországnak részeiről, ha beszélek, hét alkalmam volt. És mondtam, hogy ez igen különleges, mert egy napon hét meghívást kaptam egy napra. És abból hármat Varga Istvánra kellett, hogy bízzak, mert nem győztem egymagam.

És mondtam, hogy itt az idő, hogy a katolikus hívősereg felébredjen erre a munkára, hogy ezt elvégezze. Tegnap az imakonferencián is előttem volt ez. Tehát egy rendeletet hozunk most, a hitünk által, hogy igenis képesek ők is, hogy evangelizáljanak

A nővérem köreiben is volt egy pap, aki evangelizálni járt, ki az elveszettek közé. És azután jött egy másik papszolgáló, aki pedig a Szent Szellem keresztség szolgálatát végezte el náluk.

Berto szolgálótestvérem elmondta, hogy nem lehet úgy odamenni hozzájuk, hogy az elveszettek imáját mond el, mert ők nem elveszettek. De arra rá lehet őket venni, hogy az odaszánásnak egy magasabb fokán imádkozzák ezt el veletek. És így az Egyesült Államokban minden hívő megnyílik erre és újjászületnek.

Izraelben van egy római katolikus pap, Peruból származik, aki abba akarta hagyni a szolgálatot. De azután Isten meglátogatta, és megkeresztelkedett a Szent Szellemben. Kérdezi az ember, hogy ezzel kapcsolatban meg mi az a nagydolog? Hetvenötezres lett a gyülekezete! Ez óriási.

Amikor pedig Szlovákiában voltam, egy római katolikus pap meghívott, hogy jöjjek be hozzá, egy idősebb úr volt, nyolcvan év felett és érdeklődött a Szent Szellem felől. Tudakozódott. És mekkora volt a létszám? A baptistáknál húszan voltak, a többiek hozzá jártak, az egész közösség. Az is egy nagy méret. Már tizenhat éves korában volt az a szolgálata, hogy diákokra tette rá a kezét, hogy beteljesedjenek Szent Szellemmel a diákok.

Isten királyságáért haladunk előre, hogy Jézus Krisztust elfogadják, mint Urat és Királyt, újjászülessenek, és az után beteljesedjenek a Szent Szellemmel. Hogy a Szent Szellem képes legyen megnyilvánulni az életeikben, mint ahogy Isten elrendelte ezt a gyülekezetben, hogy így legyen. Tehát ez egy szó az Úrtól neked, és imádkozzál felőle.

Hallottam róla, hogy egy magyar szerzetes kijárt egy bizonyos bibliaiskolát, hazajött, és ezresével gyűjtötte össze a szerzeteseket, és vezette őket üdvösségre.

Tehát a mi időnk is eljön, mert a múlt szerdán a zsidó újesztendőt elkezdtük. Két év erre rá, és egy Smita [hetedik év, szombat év] évet indul. Megnézzük, hogy az nem az elragadtatás éve lesz-e esetleg?

Ami most a Közel-keleti helyzetet illeti, az annyira feszes és forrongó, hogy nem hiszem, hogy túl sok időnk lenne már az elragadtatásig. Ez mit jelent? Hogy rövid időnk van arra, hogy az Úrnak elvégezzünk valami komolyat. Mert az Ezékiel könyvének 38-39. fejezetében, az a leírt háború, ami ott olvasható, az a küszöbön van és az antikrisztus is meg fog jelenni.

Tehát, lehet, hogy nem teljesen egyeznek a hitalapelvek a Katolikus Egyházon belül ebben, de nem baj, attól még ezek jönni fognak. A most hivatalban lévő új pápa, nagyon erőteljesen evangelizált az élete során a szolgálatában.

Az elveszettekhez ment ki, nem milliókat, tízmilliókat vezetett az Úrhoz! Tíz és tíz és sok millió embert. Szolgált például Brazíliában. Kétszázötvenezres gyülekezetek nőttek ki a semmiből. Úgy, hogy itt is lesznek ilyen változások.

Az a kérdés, hogy mi a látásod erről? Mi abban maradtunk, hogy körülbelül egymillió ember fog üdvözülni, az idei évre ezt tűztük ki. De azután elszégyelltem magam az Úr előtt, és azt mondtam, hogy legyen kétmillió.

És az Úr otthon megintett, hogy hárommilliót kellett volna mondanod. Így most kijelentem nektek, hogy hárommillió ember üdvösségét rendeljük el. És az ember nem látja azt, hogy hogyan fog történni. Itt Európáról beszélek, ameddig kiér a szolgálatunk.

Lehetséges ez, hogyha a hitünket terjesztjük ki rá. A mi hitünket tudjuk használni más szolgálatokra is, hogy működjenek. Imádkozunk és közbenjárunk ezért. Tehát nem arról szól ez a hit-rendelet, hogy te legyél a legdicsőségesebb a földkerekségen a végére. Nem erről szól! De miközben ebben a munkában részt veszel, téged is dicsőségessé tesz az Úr. Hallelúja!

Amikor a Szent Szellemben imádkozunk, akkor az Ő tökéletes akaratában imádkozunk. Beszéljünk most nyelveken, kezdjük el, áldjuk meg az Urat, amit hoztunk, azzal a drága olajjal! Megkérjük a Szellemet, hogy mozduljon közöttünk most.

Friss szelet hozzon, a száraz csontokat megelevenítse, abból a drága olajból, ami a cserépedényeinkben van. Felgerjesztjük a szellemieket. Drága Úr Jézusunk van! Növekszik a kenet feletted.

Ha annak a Szelleme lakozik benned, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő bennetek lakozó Szelleme által. Ezt a megelevenítést végzi minden percben.

Hisszük, hogy új kijelentések jönnek, új tervek jönnek az életünkre az Ő akaratában. Hisszük ezeket, most befogadtuk, és megvan nekünk az életünk minden területére és a gyülekezetek vonatkozásában. Bölcsesség és kijelentés jön hozzánk, és az Úrnak a hatalmas munkái jönnek elő, a prófétálás szellemében szólítjuk ezeket. Hálákat és hálákat adunk.

Mondjad együtt: Áldom az Urat mindenkor! Ámen!

Nagyon boldog az ember, ha az Úrban lehet. Az Úr most az emlékezetembe hoz egy orvost, aki hitt a gyógyulásban és mindent megpróbált. Haldoklott már. De elfelejtett még hálákat adni az Úrnak.

Mit tett? Nem tudott lépni sem már, de kimászott valahogy az ágyából egy fa alá, és azt mondta, hogy itt fogok most ülni, és hálákat fogok adni, és az Urat fogom dicsérni addig, amíg meg nem halok. És mi történt? Egy órára rá már kiáltozott örömében és tökéletesen járt.

Kimegyek oda a fa alá és meghalok hálaadásokban. Tehát, amikor imádkozunk, az ember taníthatja a másikat. De az ember, ha maga imádkozik, elmondhatja a hit imáját. Az Atyához imádkoztunk Jézus nevében! Mit teszünk utána? Hálákat adunk, mert meghallotta az imánkat, és megválaszolta.

Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek és meglészen néktek. Ez a lambano szó a görögben, ami annyit jelent, hogy megragadni, úgy fogadni el. Mit jelent? Azt, hogy megragadtuk!

Amikor az emberek, csak úgy motyogva imádkozgatnak, remélem, hogy meghallgatott az Úr. Vagy valakit megkérek, hogy ébressze fel nekem Istent, hogy végre meghallja az imám.

Prédikátorok mondják, hogy Isten tudja a fejünkön a hajszálak számát. Tudja, de nem így mondja az Írás. Hanem, hogy számon vannak tartva a hajszálaink is. Nagy különbség ez a gondviselésben, mert Ő mindentudó, mindent tud, de számon tartja a hajszálainkat is. Minden számon van nála tartva.

Tehát, amikor az emberek hitpróbákon mennek keresztül és kérdezik, hogy vajon miért? Egyszerű a válasz, az ördög körbejár. És ha az ember tudja, hogy hogyan álljon ellen ezeknek…

Norvel Hayes esete jutott az eszembe. Két mankóval tudott már csak közlekedni, évekkel ezelőtt volt. Naponta legalább hatszázszor megparancsolta a testének. Szólt a lábának, hogy MÁR megparancsoltam neked, hogy tökéletes légy! Ezért tökéletes vagy és engedelmes­kedned kell, a Jézus nevére. És tudom, hogy a szolgálata milyen, mert olyan megszállottság alól szabadította ki az Úr az embereket.

Ha az embernek egy gonosz szellemmel kell, hogy foglalkozzon, hogyan lehet azt tenni? Egyszer kell megparancsolni, a Jézus nevében, hogy kifelé!

A tanítványokkal mi történt, amikor Jézushoz mentek panaszra, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni azt? Azt mondta, hogy néktek adtam minden erőt és hatalmat, minden gonosz szellem felett. Mi volt Jézus válasza? A ti hitetlenségetek miatt. Amikor ránéztek arra a gyermekre, és semmi nem történt, amikor parancsoltak…

Olyankor ki kell tartanod, és ki kell jelentened, hogy engedelmeskedned kell, a Jézus nevére! Ezért el kell menned a Jézus nevében! Jézus nevére engedelmeskedned kell!

És, ha az ördög rávesz arra, hogy újra és újra elmondd ugyanazt az imát, akkor mentél bele a hitetlenségbe, mint ahogy a tanítványok is, akik a Jézussal voltak. Jézus azt mondta nekik, hogy a ti hitetlenségetek miatt.

És amikor Názáretben járt – a Márk evangéliumban olvashatjuk a 6. fejezetben –, elcsodálkozott a hitetlenségükön, azt olvashatjuk ott. Mi az, amin Jézus elcsodálkozott? A hitetlenségen, amiben voltak. Az emberek nem hiszik el, hogy ők a hitetlenségben vannak. Ez a legnagyobb falat, amivel foglalkoznunk kell.

Norvel Hayes az élete során nagyon sok problémától megszabadult – a szájával, a szavaival tette. Amit az ördöghöz szólt, annyi volt – engedelmeskedned kell a Jézus nevére! És lábak megparancsoltam nektek, hogy tökéletesen működjetek, ezért így kell működni.

És a két mankójával ment fel-alá. És egy napon mi történt? Meglátogatta a Szent Szellem. De tanította is ezt különben. Mindegy, hogy a nyolcvanas éveidben vagy, vagy bárhol, az ördög próbálkozik, hogy mit tud rád pakolni. És mi mindenre képesek vagyunk a Krisztusban, aki megerősít minket, és az Úr öröme a mi erősségünk.

Ennek a világnak az istene az ördög. Nincs joga és fennhatósága felettünk, mert Jézus teljességgel legyőzte. Hitünk a Jézus nevében van, és abban, hogy mi az, amit tett értünk a kereszten. Ebben van a hitünk. Mit tett ott értünk?

Kolosse 2,13.

13. És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlen­ségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket,

Ez egy óriási megvilágosodás, amit a gyülekezet még nem ért. Nekünk nem volt szövetségünk Istennel, a zsidóknak volt az ószövetségük Istennel. Nekünk ígéretünk volt Ábrahámon keresztül, és ez a törvény előtt volt.

A törvény előtt volt ez az ígéret, és megváltotta a zsidókat a törvény átkától, hogy mi pedig részesei lehessünk Ábrahám áldásainak, Krisztus Jézusban a pogányok. Mi olyasmik vagyunk, mint amikor a szülők szövetségre lépnek, és gyermekeik születnek.

Istennek kellett, hogy legálisan legyen egy szövetsége, hogy képes legyen ebben a világban munkálkodni. Mert az első Ádám eladta a fenség jogát a föld felett. A második Ádám [Jézus] pedig visszaszerezte azt, az utolsó Ádám, a hívőknek.

A világban lévőknek nincs ilyen hatalmuk, mert nem fogadták el. Azok, még mindig alá vannak rendelve az ördögnek. De mi nem vagyunk alárendeltségében az ördögnek, semmilyen vonatkozásban.

Nem képes ránk tenni sem betegséget, sem szegénységet, semmit, amit tervez, mert hatalmunk van felette! Jézus megmutatta nekünk, hogy hogyan kell megharcolni ezt a harcot. Ki kell jelenteni, hogy meg van írva, és hogy mi van megírva.

Tehát mi történt? Megelevenített minket Ővele együtt. Először meghalt Jézus, és Isten hite szerint mi is meghaltunk Ővele. Azt követően mindannyian feltámasztattunk Ővele. Azért, mert mi pogányok voltunk, és Isten az egész világot üdvözíteni akarta.

Ezt a szövetséget Istennek egy emberrel meg kellett, hogy kösse, ez az ember Ábrahám volt. És ezt a szövetséget meg kellett, hogy próbálja, hogy megáll-e ez a szövetség? És ezért Izsákot, Ábrahámnak a hitben született fiát fel kellett ajánlania az oltáron, hogy hajlandó-e erre? Istennek meg kellet őt vizsgálni.

Ma pedig egy másik időkorszakban, a Gyülekezet időkorszakában élünk. Neked kijelentést kell venned arról, hogy ki vagy Krisztusban, és milyen jogaid vannak ott. Te kétezer évvel ezelőtt meggyógyultál az Ő szemében. Kétezer évvel ezelőtt! Lehet, hogy csak tegnap kaptad meg erről a megértést, kijelentést és fogadtad el a gyógyulásodat.

Poroszlón, az a 30 éves fiatal hölgy, aki 9 évet ült tolókocsiban, szklerózis multiplexben, aznap kapta meg a kijelentést róla, felkelt és kiszaladt a falu határáig. Én nem tudtam, hogy azért szalad. Ahogy a sorban imádkoztunk az emberekért, azzal voltunk elfoglalva, és egyszer csak látunk egy nagy csapatot egy irányba rohanni.

Néztem, hogy mi történt, és láttam, hogy a hölgy szalad elől és a többiek utána, és sírva fakadtak az emberek. A legszebb része, hogy biciklin ment haza. Felhívták a szülőket, miután ő meggyógyult. Egy magánháznál volt ez a csoda-alkalom, és kiszaladt a szülők elé. Képzeld el azt az örömet. A szülők is újjászülettek. Mit cselekedett az Úr!

Az igaz része, hogy Isten szemében mikor gyógyult meg ő? Amikor az Úr azt elvégezte, ott a kereszten. Kétezer évvel ezelőtt.

Az a kinyilvánítás, hogy majd meggyógyulok… – így soha nem fogsz meggyógyulni, mert ez nem hitből van. A hit az most hit, mert már megvan. Vagyis, ha jog szerint megvan, akkor meg kell ragadnod, és azzal párhuzamosan cselekedeteknek is lenni kell, hinned kell a szívedben, és ne járj látás szerint.

Ne aszerint döntsél, hogy gyógyult vagy, vagy sem, hogy mit látsz. Mert hitben járunk és nem látásban. Vagyis az Ige szerint járunk. És a Jézus volt az Ige már a kezdetekben is, és mindenek Őáltala lettek. Minden Őáltala lett, ami lett. Kezdetben az Ige, az Istennél volt, és Isten vala az Ige.

Ezt nem kell megérteni a fejünkben, úgy sem lehet. Egyszerűen hinnünk kell, és ha hiszünk, akkor azzal lezártuk, hogy ez így van. Mindenki szeretne megérteni mindent a fejében. Bekapcsoltuk a légkondicionáló berendezést, de az hogyan működik pontosan, ki érti azt?

Senki, de a kapcsolót tudjuk, hogy hol van és felkapcsoljuk. Az a hit. Nem az érzékelés, az érvelés által működik, hanem az a hit. És azért kell mondanod a hit szavát, hogy az meg van neked, mert megragadtad, és így vetted el.

Norvel Hayes hat hónapot járt két mankóval. Ha egy kicsit kevesebb lett volna a súlya, lehet, hogy egy mankó is elég lett volna, de nagy testű volt mindig. De az nem érdekli, mondta, akkor is járni fogok, és ma tökéletesen jár és él. Kilencven éves kora felett van már.

Charles Capps pedig, hetven és nyolcvan között van, ő nagyon vékony, nem volt soha túlsúlyos. A megvallásokat, a magvetést, a vetés-aratást tőle tanultam. Harminchat éve volt, amikor először hallottam tőle a tanítást, és egy szemernyit sem változott azóta.

Ugyanaz a méret, ugyanúgy jár, ugyanúgy van a testtartása. Egy pici Biblia van a kezében, és azzal járkál fel-alá, és mondja, hogy oda kell lapoznom a Bibliámban. És azon tűnődtem legjobban, hogy honnan tudja mindezeket az Írásokat a Bibliából?

Ezért azt javaslom annak, aki kezdi, hogy egy verset vegyünk ki, és azon kezdjünk el meditálni. Mert, hogy az egész Bibliát tudni fogod, azt felejtsd el. De el kell kezdeni. A legfontosabb résznél kezd, ahol szükséged van rá.

Az 1Péter 2,24-et építsd be a szívedbe, ahogy az ott írva van: aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Azután meg kell tanulnod a Róma 10,9-10 verseket, hogy hogyan kell valakit, egy másik személyt az Úrhoz vezetni. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Tehát, ha az utcán valakivel találkozom és érzem, hogy erről beszélni kell, azt szoktam megkérdezni: hiszed-e, hogy Jézus él, vagyis, hogy feltámadt a halálból?

És, ha vonakodik, és nem tudja, hogy most igent mondjon vagy nemet, mondom, hogy nem kell most érvelgetned, csak egy igent, vagy nemet mondjál. A legtöbbször, mire a végére érünk, azt fogja mondani, hogy igen.

Néha visszautasítanak, és azt mondják, hogy nem, de azok is tudják a szívükben, hogy Jézus feltámadt, csak hazudoznak. Azt hiszik ugyanis, hogyha ez a dolog megtörténik velük, hogy ők újjászületnek, akkor az az ő saját akaratú életüknek a végét jelentené, pedig az az igazi életünk kezdete. Az ördög megtéveszti őket, mert addig csak elfecsérelt az életünk.

Utána a következő kérdésem: Vajon megkérted-e Jézust valaha, hogy legyen az életed Ura? És ezt persze nem tették meg eddig.

Úgy tűnik nekem, hogy valaki minél nagyobb gazdagságra tesz szert, annál inkább próbálja a figyelmet elterelni erről, és csak beszél össze-vissza. Tehát akkor meg kell hallgatni, amit mond, és amikor már kifulladt, amikor elfogyott a szufla, és már nincs több érvelés…

Mert ostoba dolgokat szoktak ilyenkor felhozni. A pokolban ugyanis nem jó az élet, és a tűznek tavában pedig még inkább nem jó lenni. Ezért igenis elszántan keressük az elveszetteket. Nagyon sok elveszett van még.

Az alapvető, hogy a saját életüket akarják élni, és nem akarnak ennek a Krisztusnak élni, mondják és elvetik. És azt hiszik, hogy Isten olyan ostoba, hogy az Ő tervei nem lesznek jók az ő számukra. Mert én annyira okosabb vagyok Istennél, hogy amit én kitaláltam, az biztosan jobb nekem. Isten honnan tudná, hogy mi a jó nekem?

Van egy Írás erre nekem a Példabeszédekben: nincs más bölcsesség, és nincs ismeret, tudás, és tanácsadás Isten ellen. Az Úr ellen nem áll meg semmi. Nincs szükség tanácsadásra, hogy valahová elmenjél.

Példabeszédek 21,30.

30. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.

Ezért nagyon jó ez a Szent Szellem élet. Ezért kell minden törvénytől megszabadulni, hogy valóban tudjuk követni a Szellemet. Mert arra kaptunk elhívást, hogy kövessük a Szent Szellemet, bármi, amit teszünk, mindenben.

Ha ezt tesszük, akkor Ő fog vezetni minket. Azt fogja mondani, hogy ma ne ebbe az irányba menjél, ne ezen az utcán menjél, hanem a másikon. És lehet, hogy az életed múlik ezen, mert nem tudod, hogy ott milyen veszély leselkedne rád.

Mondod, hogy én mindig arra megyek. Lehet, hogy lesz egy nagy pukkanás a fejeden. Tehát az ember elkezdi ezt az utat, és ebben kell, hogy azután növekedjék. A hitünket kell benne használni, és hinni Istent, hogy Ő megtart minket.

Kis dolgokban kell kezdeni azt, hogy hiszünk, mert nagy hajóra még nincs szükséged, amikor még a kicsi dolgokra sincs hited. Mondod, hogy egy jó nagy autóban hiszek elsőre. Nem! Lehet, hogy elkezded rakosgatni a pénzt rá, és úgy rendben van, de úgy, hogy most Isten odapottyantja neked az égből…

Mi az, amibe kerül neked? Semmibe, ha Ő odahozza. És látom a prédikátorokat, hogy repülőgépeik vannak. Mit kell tenned ahhoz, hogy egy repülőgéped legyen? Úgy, hogy azt odaajándékozzák nekik. Egyet el kell ajándékoznod először.

Kenneth Copeland száz gépet is elvetett már így. Nekünk még egy sincs. De ő sem így kezdte. A Szent Szellem szólt hozzá, amikor az egyik gépen javított valamit, rendbe akart hozni valamit, hogy ezt csináltasd meg, és ajándékozd el. Akarta ő ezt magától? Nem. De megtette. Azután jött a következő.

És amikor az ember a Szent Szellem vezetésének enged, akkor olyan dolgokkal fog a Szent Szellem jönni, amire a hústest alapból azt fogja mondani, hogy nem. Ezt már eleget tettem így és nem ment.

Adtam már eleget, mondod majd rá, most egy kicsit fogjuk vissza már. És a Szent Szellem hogyan foglalkozik az emberrel? Szeretetben járásban, hogy miként segítsél a másiknak. Ha elvetsz valamit, a szeretetet vesd el, hogy úgy szeresd a másikat, ahogy az Úr szeret téged.

A hátsó sorokban, ahol ültök, amikor ott beszélgetések folynak, halljuk, hogy olyan megbotránkozásokkal jönnek ide, hogy ide soha többet nem jövök vissza, úgy beszéltek velem. Nem tirólatok van szó éppen, akik most itt ültök.

Egyszer egy asszony ült ott, aki azt mondta a szomszédjainak, sorba mindenkinek elmondta, hogy te nem vagy elég jó, hogy ebbe a gyülekezetbe járj. Milyen jó küldöttje volt az ördögnek. És elmaradoztak az emberek egyenként. Ha valaki így beszél a másikhoz, akkor azért szóljatok nekünk is, hogy tudjunk róla. Lesz egy szavunk az Úrtól az illetőhöz.

Mindenkit üdvözlünk ebben a gyülekezetben. Ha valakiért imádkozom a sorban, nem szoktam megkérdezni elsőre, hogy melyik gyülekezetbe tartozol? Mindenkit meggyógyít az Úr. Az Úr Jézus szolgálata az mindenki számára van, így működik. Ha korlátozó tényezőkbe botlasz, akkor azok csak külsősök lehetnek, mi nem teszünk ilyet. És az Urat korlátozzák, a mennyek Istenét korlátozzák.

Annyira engedtem magam eltéríteni a Szent Szellem által, hogy neki sem kezdtem a jegyzeteimnek, pedig készülök egész héten, összegyűjtöm az Igéket. A feleségemnek le sem írtam az összes Igét, és nem is használtuk ma. A Szellemet követjük.

De most felállunk, és mondunk valamit, mert vannak dolgok, amelyeket képesek vagyunk kimondani, és kell is mondanunk. A saját magunk oltalmazására van, hogy kimondjuk, az egészségünk érdekében van. És ahogy Norvel szolgáló is teszi, miután megparancsoltad, utána csak nyomatékossá kell tenni, hogy engedelmeskedned kell a Jézus nevére!

De a Kolosse 2,13-at azért felolvastuk. Az Úr régóta mondogatja nekem, hogy a Kolosse levelet olvasd.

Kolosse 2,14-15.

14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;

15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.

 A Galata levélből hoztunk ma nektek egy Bővített verset. Hogyha az ember a Szellemet követi, mi lesz a végeredménye? A test kívánságát nem fogod teljesíteni, véghezvinni. Mit jelent ez?

Nincs szükségünk a törvényekre, mert bele van írva az elménkbe és a szívünkbe. És ha követjük a Szellemet, akkor nem fogunk részt venni azokban a dolgokban, amelyek a törvény alatt tiltva voltak.

Mi történik, ha nem követed a Szellem vezetését? Akkor, az fog következni, ahogy mondja az Írás, hogy Isten nem csúfoltatik meg, amit vet az ember, azt aratja is. Nem hozunk ítéletet ilyen esetekben sem. És legyen az illető pásztor, vagy hívő, ugyanúgy le kell aratnia. Tehát nagyon figyeljünk arra, hogy mi az, amit elvetünk.

Biztos legyél magadban, hogy szereted a pásztort, szereted a másikat, és amikor kommunikálsz velük, akkor nem lesznek ilyen problémáid, ha megbeszéled a dolgokat. Tehát szeretetben járás, elfogadni a másikat, mert az illető az, ami. És mi is azok vagyunk, amik vagyunk. Ha követjük a Szellemet, a test kívánságát nem visszük véghez, szabadok vagyunk.

Van egy Bővített fordítás a mai napra, amit terveztünk, ezt azért elmondom. Először a mi fordításunkban halljátok:

Galata 5,15.

15. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emésszétek.

Galata 5,15. Amplified

15. De ha marjátok és faljátok egymást – olyan viszálykodások, viták és harcok közepette, amelyekben elvakultan bizonygatjátok a magatok igazát, vigyázzatok, hogy fel ne emésszétek egymást és vele együtt a kapcsolataitokat, közösségeteket egymással.

Amikor imádkozom szellemben, itt és ott jönnek elő olyan dolgok, amelyeket nem tettem még meg. Tehát mulasztások, amiket meg kell tettem. Azonnal jönnek elő, hogy mit kell tennem. És ha elcsendesedsz így, és ezeket meghallod, akkor előbbre vagy.

Hagin testvére egyszer Norvel Hayesre rámutatott, és azt mondta, hogy az Úr mutatta neked, hogy ezt és ezt tedd meg. És mondta neki, hogy jobban tennéd, ha meg is tennéd valójában. Igen, igen, mondta.

Hagin testvére a leglassúbb ember volt a világon, egész napba beletelt, míg elkészült, hogy elmenjen egy alkalomra. Mondta, hogy nincs nő a földkerekségen, aki feleségül megy hozzád. Hagin házában lakott egy ideig, és akkor mondta ezt neki Hagin. 

Megvallás: Szellemmel teljes vagyok, beteljesedve a Szent Szellemmel. Isten Szelleme vezérel engem, és követem Isten Szellemét, ezért szabad vagyok. Szabad vagyok a kívánságtól, szabad vagyok bármi mástól, ami befolyásolná a testemet. Követem a Szellemet, és így nincsenek balesetek, oltalom alatt vagyok, mert követem a Szellemet. Egészségem van, gyarapodásom van, mert követem a Szellemet. Minden dicsőséget Jézusnak adunk. Ámen! Ez az igazság. Hallelúja!

Dalokat éneklünk most az Úrnak, az első dal tele lesz kenettel, figyeljétek meg. Utána elkezdjük a gyógyító sorokat.

 

Ami a jövőt illeti, fájdalom például az egyik térdedben. És ha nem állsz ellen, és nem kergeted el a testedből, akkor mi az ördög terve a jövőre? Hogy a másik térdedben is ott lesz majd az a fájdalom, vagy még rosszabb. A tőle telhető „legjobbat” fogja hozni életed minden területén.

A jövőnket a ma kimondott szavainkkal uraljuk és irányítjuk. Hogy nem kapok munkát sehol, meg olyan gyenge vagyok. Mit mond az Írás? Hogy hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok, és megvan a jó munkahelyem! Köszönöm Uram! – miután imádkoztál érte.

Imádkoztam egy ápolónővel munkahelyért és legközelebb, amikor találkoztam vele, megkérdeztem, hogy megvan a munkahelyed? Nincs még, mondta. Ez így nem a hit szava. De akkor meg hazudnék – mondta. Nem! Az igazságot szólod, ha az Igét szólod!

Tehát, ha az emberekkel a világban beszélsz, akkor azért vissza kell fognod magad, nehogy azt higgyék rólad, hogy „zizis” vagy. De az Igét akkor is meg kell vallanod. Azt mondhatod ilyenkor, hogy hamarosan munkába állok. Ámen! Tehát figyelni kell a szád szavaira, hogy ne mondj ellent az imának, amit imádkoztál.

Így gyertek a kézrátételes imádságra, és az erő, amit majd kaptok, az segít abban, hogy felülkerekedjetek azon, amiben éppen hitharcban vagytok. Ámen! Hallelúja! Dicsőség Istennek!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL