2015.11.28. 

AZ ÚR A SZÍVEKRE BESZÉL

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2015. november 22.

 

Gyönyörű az Úrnak a folyama, amibe ma beleléptünk, megláboltunk. Áldott legyen az Úr szent neve! Halleluja! Halleluja! Azt szeretném, hogy csak Őt lásd! Valaki még forgolódik jobbra-balra. Sehova nem kell forgolódnod, csak Jézusra tekints! Sehova, ezt kell meg­tanulnunk! Nála van a megoldás. Se a jobb szomszédodnál, se a bal szomszédodnál nincs megoldás azokra, amiért ma jöttél, csak az Úr Jézus Krisztusnál található.

Az a jelenlét, amiben most vagyunk, ezért már érdemes volt reggel felkelni. Halleluja! Ha a kezedet fölemeled, és megköszönöd ezt neki, még jobban fogod érzékelni a jelenlétét. A kezeknek a felemelése egy biblikus cselekedet. Az Úr nem sokat kér tőlünk különben, hogy ezt vagy azt tegyük, nem vallásos cselekedetek a kezeink fölemelése, a szent kezek, a tiszta kezek felemelése egy biblikus cselekedet. Azért, mert a szent vér megtisztította.

Nyugodtan emeld fel a kezedet, bármi terhelte a lelkedet, mert hogyha a szent vért szólí­tottad, tiszta vagy. A szentségében, a megigazultságában tudod üdvözölni az Ő jelenlétét. Isten nem vet el téged, soha. Soha. Tudd, hogy szeretett vagy Nála! Tudd, hogy drága vagy Neki!

Igen drága vagy Neki! Ez emel fel minket, mikor ezt tudjuk, hogy mit jelentünk az Ő szívének. Sokan megvethetnek, meg sokan beszélhetnek, meg kibeszélhetnek, mondhatnak rólad ezt-azt, olyat is, ami nem igaz, de ha megtanulsz bemenni az Ő jelenlétébe, akkor ezek eltörlődnek, megsemmisülnek.

Azt mondja neked, hogy igaz vagy, én gyermekem! Én megtisztítottalak. Én szeretlek. Ne figyelmezz más szóra, csak az én szavamra! Nagyon drága árat fizettem azért, hogy ne ebben járj. Az Úr üzeni ezt neked. Járj ebben! Ez tesz szabaddá. Hálákat adunk Neki, az Ő fenséges jelenléte, ez a kenet töri meg az igát, amibe belemegyünk. Minden igát.

Az Ő megnyilvánuló jelenléte csodálatos. Szívek felemelkednek, a szívek fellélegeznek az Ő szeretetében. Engedd, hogy Ő szeressen! Ez a kulcsa a kereszténységben járásnak. A világ kárhoztat, a világ csúfolkodik, kibeszél, rágalmaz. Olyan dolgokat is mond, amik esetleg nem is igazak, de te tudd, hogy az Úrnál menedéked van!

A gyülekezet olyan, mint egy menedékváros. Ószövetségben is volt, mert Isten akkor eltervezte, hogy legyen menedék az ember számára. Az volt a törvényben, hogy fogat fogért és életet életért. Ha valaki életet oltott ki, akkor a másik jogosult volt kioltani az ő életét.

Isten elrendelt menedékvárosokat, és azt mondta, hogyha ide bemegy az én gyermekem, itt nem érheti az ítélet. Megmaradhatott a papok között. Abban a jólétben, ahol a papok éltek. Ugyanazt az eledelt ehette, ugyanazt a ruhát viselte. Mindaddig, míg a menedékvároson belül volt, az ellenség nem érinthette. Ilyen a gyülekezet.

Isten már akkor elhozta ezt a képet, hogy legyen a gyermekeinek menedéke e világ szörnyű­ségei elől. Bántások, gonoszságok, tüzes nyilak, ítélkezések, gyűlölködések – az én gyerme­kem­nek legyen menedéke. Elrendelte a Gyülekezetet. A gyülekezeti Test erről szól, ott menedék van. Minden gonosztól oltalom van a szent vér alatt. Nem érinthet az ellenség, a gonosz.

Nagyon sajnálatos, ha bemegyünk egy gyülekezetbe és ott is bántások érnek minket, mert az ördög valahogy belopózkodott. Csak az Isten szeretetének lenne szabad ott lennie! Csak a szeretetnek. Az oltalmaz és gyógyítja a megtört szíveket. Engedd át a szívedet! Olyan sok sérelem van az emberben hétről hétre, csak gyülemlik a sok gond, a sok probléma, a sok bántás. Engedd a szívedet, hogy Ő fölépítse, meggyógyítsa, megolajozza!

A repedezéseket kezébe veszi, megformálja és olyan lesz, mintha nem is lett volna rajta repedezés, olyan gyönyörűségesen begyógyítja. Ez az Ő munkája, erre hív minket, és ezt mi ma felöltjük, befogadjuk ebben a gyönyörűségben, ahol most vagyunk. Befogadjuk az Ő munkáját. Ez az Ő célja ma, hogy úgy menj haza, hogy a repedezések már ne legyenek ott a szíveden. Ő a megtört szívek gyógyítója. Hozsanna legyen Neki a magasságban!

Nincs pszichológus, aki téged úgy meg tudna gyógyítani, mint ahogy Jézus. Nincs olyan orvos, aki olyan teljességet tudna neked adni, mint Jézus. Nincs a világban olyan hely, mint a Jézus. Az Ő gyülekezeti Teste az, ahol ezt kínálja nekünk. Bizony ez a Gyülekezetnek a munkája, hogy miután mi a szívünkben felépültünk, elvigyük ezt másoknak.

Elvigyük azoknak, akik még nem ismerik, és megszeressük, akik még nem szeretetre méltók. Jézus is szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk, már akkor szeretett minket. Mikor ezt a szeretetet megismerjük, ki kell vinni a világba.

Szeretni kell azokat, akik még nem szeretetreméltók a szemünkben, mert Isten már szereti őket. Jézus, amikor még bűnösök voltak, akkor már szerette őket, meghalt értük a kereszten. Ez az üzenet, amit vinni kell!

A vádaskodások, hogy mit tett a másik, mit nem tett a másik – ezek nem kedvesek az Úrnak így. Ezeket le kell tenni! Ha bántások érnek minket, meg kell bocsátani! A rosszért rosszal ne fizessetek, nagyon figyeljetek erre! Ne próbáld a saját igazadat védeni soha! Soha! Majd az Úr megperli a te peredet, és majd az Úr előhozza a te igazságodat. Ha megaláznak, felmagasztalásnak nevezed azt.

Már az Ószövetségben meg van írva, úgyhogy bízd magad rá nyugodtan! Ne próbálj perlekedni a saját ügyeidben! Soha ne nyúlj hozzá, bízd az Úrra! Ott a legjobb kezekben van minden ügyed, minden dolgod, minden bajod. A legjobb kezekben van. Csak erősödj meg ebben a szeretetben, mert meg kell gyökereznünk ebben a szeretetben. Ugye azt mondja, hogy gyökerezzetek meg ebben a szeretetben? Vegyetek alapot benne!

A szeretet a mozgató rugója az egész krisztusi munkának. Hogyha valahol adósságod van, rendezd azt, a szeretet útjaira gondolok. Rendezd azt. Amikor az Úr ezt az emlékezetünkbe hozza, a legjobb pillanatok arra, hogy kiigazítsuk magunkat. Tegyük meg a saját érdekünkben!

Ha megbocsátunk, akkor nem a másiknak teszünk szívességet vele, saját magunk emelkedünk feljebb. Saját magunk szabadsága jön jobban elő, amikor a másiknak megbocsátunk. Ez a megbocsátás egy fenséges dolog, mert azt mondja a Biblia, hogy ahogy Ő megbocsátott nekünk, úgy engedjük el mi is mások adósságait. Ez az Újszövetség.

Ő megbocsátott, Ő minden adósságunkat elengedte, nincs többé teher. Isten szentnek, szeplőtelennek tud téged, a sajátjának, akit megtisztított. Az Övé vagy és olyan szent, mint maga Jézus Krisztus. Nincs többé adósságod, vagyis te is legyél ilyen kegyes a másikkal.

Engedj el mindent, és nem sok időbe telik, észre fogod venni, hogy örömöd lesz újra, a hited jobban működik, tüneteid eltávoztak a testedből. Egészségben fogsz lenni, bemész a teljességbe. A teljesség erről szól. Minden, amire szükséged van, megadatik neked, mert Ő elvégezte.

Ma egy nagyon különleges alkalmon vagyunk, az Úr a szívekhez akar szólni. Nemcsak azt akarja, hogy prédikáljak, de most máson dolgozik az Úr. A szívekbe akar jobban beleférkőzni, azokba a részekbe, amit nem adtál még oda neki. Oda akar behatolni a szeretetével, hogy megolvassza ezeket a jéghegyeket, amik ott valahogy beférkőztek az életedbe.

Azt akarja, hogy szabad légy. Szabad légy ezektől, hogy az én Igém valósággal szabaddá tesz, így végzi el a szeretetével. Mert Ő fenséges, fenséges a szeretete, a jelenléte, a gond­viselése, az áradása, a vigasztalása. Kinek mire van szüksége ma, el kell venni. Ne légy megkeményedett nyakkal! A keménynyakú fiakat figyelmezteti az Írás, hogy ne kevélykedjetek oly kemény nyakkal!

Alázzuk meg magunkat az Úr előtt, ha szükséges! Mondjuk, hogy Uram, tévedtem! Kiigazítom magam, Uram, ezt nem jól tettem, ez itt téves. Uram, kérlek, add a kegyelmedet rá, és megköszönöm, hogy megbocsátottad nekem! Tedd helyre azt a szívedben, hogy ne nyomja az a lelkiismeretedet!

Nem Ő kárhoztat téged, azt tudd meg, hanem a te saját lelkiismereted mondja neked, hogy ezt nem úgy kellett volna. Amíg azt nem mondod, hogy ez így igaz, addig a lelkiismeret hangja ott van. Mert így teremtett minket Isten, hogy a lelkiismeretünk hangját meghalljuk, és az vezessen minket.

Ne próbálj neki ellenállni, hanem légy alázatos szívvel Isten igazsága felé és lásd be! Utána Isten azt mondja, hogy én már többé nem emlékezem róla, továbbmegyünk. Ahogy tovább­megyünk, dicsőségről dicsőségre elváltozunk, győzelemről győzelemre jutunk, hitről hitre. És megadja a kegyelmet, hogy legközelebb ne kerülj ugyanabba a tévedésbe, ugyanabba a hibába.

Ő a növekedés Istene és megígérte, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Megígérte. Bízhatsz benne! Bízhatsz az Ő jóságában, kegyelmében, az Ő irgalmában. Szoktam mondani, hogy az Ő szorító ölelésében, a szoros ölelésében bármin át tudunk menni.

Nincs olyan helyzet, amit az ördög tudna hozni és elbuknánk. Mindenen képesek vagyunk átmenni, mert ha a szoros közelségében vagyunk, akkor a szoros ölelésében tart minket. Ez a biztosíték, hogy át tudunk menni mindenen.

Amin a világban lévők elbuknak, abból mi ki tudunk jönni győzelemmel. Ha tűzön mész át, én veled vagyok, mondja. A vizek sem borítanak el téged, írja. Mert én veled vagyok. Közben nagyon erős gyógyító kenetek vannak. Az Úr nagyon különlegesen van ma jelen. Ezt nem lehetett volna előre eltervezni, de mivel Ő így hozta a jelenlétét, én nem fogok másfelé menni, ha megbocsátjátok, hanem szeretnék áradni vele.

Nagyon erős kenetek vannak ma a szemben. Tegnap is csodákat láthattunk a szemben, kicsi lányka és idősebbek mondták el a gyógyulásukat. Most is nagyon erős kenet van a szemben. Ha most szólsz az Úrhoz, hogy köszönöm, hogy gondoskodtál rólam, hogy az én szemeim gyógyuljanak, akkor a te szemed most meggyógyult. Vedd el a kegyelmet! Itt van. A szemben nagyon erős kenet van.

De már előzőleg is voltak a Szent Szellemnek ezekben a csodálatos hullámaiban gyógyító kijelentései is. A vállban, a csontokban, az ízületekben, a vesében ma gyógyulás lesz. Ez az Ő jósága. Mindenkit óva intek attól, hogy azt gondolná, hogy ez az én képességem, hogy itt ma bárki meggyógyulna! Ez az Ő jósága, a kegyelme, irgalma, szeretete, amit felkínál nektek, és ha ti elveszitek, akkor a tiétek.

Ez az Ő kegyelme, és olyan könnyű benne járni, mint az egyszerű tiszta lelkű gyermek, és elvenni. Ő odaadja, te elveszed és a tiéd. Nagyon-nagyon szeretném, ha ma mindenki tudná, hogy amiért jött, az megvan neki. Megvan neked!

Nem kell többé azt kérni, amit már egyszer megkértél, mert Isten, mielőtt kérnénk, Ő már tudja, hogy mit szeretnél kérni, és elkészíti a megoldásokat, és ahogy kiejted, az már megvan neked. Ne essél bele abba a hitetlenségbe, hogy mert nem látod, azért azt gondolod, hogy nincs meg neked. Az megvan neked! Ezt tanítja a hit szava. Az megvan neked.

Bátorítsd magad, ahogy Dávid tette, hogy az Úr azt már odaadta neked, az megvan neked, és lásd magad benne, hogy abban jársz, hogy az a tiéd! Lásd, neked adtam Jerikót! – mondta Józsuénak. Lásd azokat a falakat, hogy leomlottak! Lásd magad, hogy bevetted azt a várost!

Ha ezt látod, akkor a hited elkezd rajta munkálkodni. Így működik a hit. Amikor meglátod azt az Igéből, akkor a tiéd. Addig bárki bármennyi imádságot elmondhat érted, neked ezt meg kell látnod, és csak akkor lesz az a tiéd! Az Úr neked adta, semmit nem tart vissza tőled. Neked adta, a tiéd. Ünnepelheted a győzelmedet az Úr Jézus Krisztusban. Ünnepelheted.

Jó az Úr, tudjátok meg, hogy jó az Úr! Jó az Úr az övéihez. Látom, hogyan nyílnak meg a szívek és az nagyon jó. Erre a pillanatra várt az Úr. Amikor megnyitod a szíved, akkor Ő elvégzi. Ez fenséges. Áldjuk Őt. Áldott az Ő neve!

Olyan bársonyos jelenlétével van itt az Úr! Szelíden jön, meghívást adok át nektek, azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak benneteket. Ezt kívánja neked az Úr, hogy megismerd ezt a nyugodalmat, ahova bevisz téged.

Magad oda soha nem jutnál, mert a világban egymás hátán taposva jutunk előbbre, a korrupciónak, a megvesztegetésnek és a minden gonoszságnak tüzén keresztül lehet előbbre jutni. Jézus azt mondta, hogy nem így van.

Ha te velem jársz, akkor nem kell ezeket az utakat válasz­tanod. Mert ha velem jársz, akkor megtanulod tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Te is az leszel, és nyugalmat találsz a lelkednek. Mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű – mondja Jézus.

Ezt kívánja neked, hogy tedd be az életedet abba az „igába”, amit Ő hozott neked, mert az fenséges lesz. Ott lesz az olaj és észre sem veszed, hogy viszel valamit, mert a Jézus van benne a másik igában, Ő viszi a terheket, és Ő hozza a megoldásokat. Tőle van minden.

Jézussal egy igában lenni gyönyörűséges, erre az életre hív minket. Más igát ne vegyél magadra, a Jézus Krisztusé a te igád! Ő, amit elkészített neked, az személyesen számodra van elkészítve, hogy ne nyomja a nyakadat, ne sértse meg a bőrödet. Minden tökéletes benne. Nyugodtan felvállalhatod, az a tiéd.

Hálákat adunk a drága Szent Szellemnek, az Ő igájában nincs betegség, nincs kárhoztatás, nincsenek fájdalmak, nincs szükség! Amíg nem vagyunk ott, akkor se kárhoztasd magad, és ne ítéld meg a hitedet, hogy ó, nincs elég hitem arra! Nem igaz!

Megkaptuk a hit mértéket, ami szükséges, csak legyél kitartó. Tarts vele és bevisz oda téged. Bevisz oda téged, mert megígérte és megfizette az árat. Az Ő Igéje az igazság örökre. Légy kitartó! A hitben a kitartás a kulcs. Nincs más. A kitartó hit terem gyümölcsöt. Fel ne add, soha fel ne add! Akármi is a helyzet a láthatók szerint. Soha fel ne add!

Mi nem olyanok vagyunk, akik feladnák. Mert aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a Szellemem, azt mondja a drága Szent Szellem. Mi nem vagyunk olyanok, mint akik meg­hátrálnánk. Megállunk a kihívásokban. Tudjátok, miért? Mert a nagyobb van mibennünk. És Ő, a nagyobb, elvégzi. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk.

A világban vannak kihívások, és ezek néha ijesztőek első ránézésre. Hogyan fogok megállni benne? Akkor van az a pillanat, hogy eldöntheted, hogy most félek, rettegek és átadom az életemet az ördögnek, a félelmeknek, az ő terveinek. Ha attól elkezdesz félni, azok is valóságba jönnek.

Vagy átadod a szívedet a Jézus Krisztusnak, aki munkálja ezt, és kijelented, hogy Uram, bízom benned. A Te utadat járom, Te megsegítesz, megerősítesz, az igazságod jobbjával támogatsz, nincs mitől félnem. Még ha a halál árnyékának völgyében megyek is át, akkor is velem vagy, Te támogatsz engem.

Nincs mitől félned. Nincs mitől remegned, amikor jönnek a kihívások, ez az első lecke. Azt leszögezted magadban és eldöntötted, hogy te a félelmeknek nem adsz helyet az életedben, akkor fogod látni. Jönnek hozzád a megoldások. Ezek hit által tudnak jönni.

A hit minden esetben gyümölcsöt terem. Minden esetben. Mi ezt a hitelhívást kaptuk, hogy hit által minden lehetséges. Hit által, nincs más út. Hit által Jézus az Ő hitét közölte veled, és az Ő hite által vagy képes ezekre. Nem a saját hitünkből igazán.

Jézus a hitét közölte velünk, s ez természetfeletti hit. Ez a természetfeletti hit képes arra, hogy „vízen járjunk”, ha szükséges. Tudod-e, hogy a vizek a Szent Szellem jelenléte, hogy a Szent Szellem hordoz téged? Keresztények számára a vízen járás azt jelenti, hogy a Szent Szellem vezet, egyúttal ráhagyatkozhatsz. Minden lépést Ővele teszel meg, Ő támogat. Ő hordozza az életedet.

Nem fogsz elsüllyedni, nem fogsz megszégyenülni. Mert az Ő segítő jobbját kínálta fel neked és te megragadtad. Hidd el nekem, hogy a keresztény, ha hitben marad, minden esetben meglátja, nem lehet másként. Így van megírva.

Áldott az Ő szent neve, és hogy te ma bátorítást kaptál tőle, köszönd meg neki, mert bátorít ma téged. Nehéz idők vannak most odakint a világban, de azt mondja az Úr, hogy énvelem minden lehetséges. Az én Igém által minden lehetséges. Az én Igém számára nincs lehetetlen. Nincs lehetetlen, mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen, ez így meg van írva.

Ezért bátran ragadd meg az Igét! Tedd be a szívedbe, gyökeret ver és megcselekszi azt. Ez a keresztény elhívása. Bízzál az Igéjében! Izrael Istenének lehetetlen hazudnia, nem lehetséges. Ő az igazság Istene, hagyatkozz a szavára! Nem lehet másként, ahogy Ő megmondta, ahogy Ő kiszólta, ahogy kijelentette. Ahogy te megragadtad az Igét, és te is hiszed és szólod azt, az csak úgy lehet. Nem lehet másként.

Ebben dicsőülök meg, mondja az Úr, hogy az én gyermekeim hiszik az én Igémet, és abban járnak. Ez dicsőít meg engem. Én felmagasztaltatom magam az Igémben. Minden nevem felett felmagasztaltam az én Igémet. Ezt írja. Járj az Igében, bátran hagyatkozz rá! Ragadd meg, az az igazság. Az Isten Igéje az igazság. Szorgalmas legyél benne! Éjjel-nappal arról gondolkodjál!

Ne a bajokon gondolkodjál! Éjjel-nappal az én Igémről gondolkodjál! Mert ha ezt teszed, akkor ez a vezetést hozza neked, hogy melyik irányba kell menned, hogy az beteljesedjen az életedben. Ha az Igét tekinted, füleiddel figyelmezed, szemeiddel az Igét tekinted, szívedben hordozod, ezek hárman úgy működnek egyben, hogy az megtermi neked, és szent vezetést hoz. Terelget, kivezet minden bajból, és bevezet a megoldásokba. Így van elrendelve Isten Igéje. Megtermi, amire Isten elküldte. Ne csüggedj! Jézus nevében!

Magaslatokon járunk most, szellemi magaslatokon, az Úr tud szólni a szívekhez, mert megnyitottad a szívedet. Ha elengeded a feszültségeket, elengeded a rettegéseket, elengeded a félelmeidet, akkor nyílik meg az Úrnak az út a szíved felé, hogy a szeretetét közölje veled. Bátorítson, hozza a megoldásokat és felemeljen.

Bizonyságot kapsz róla, hogy az Ő szeretete ezt elvégezte, ez megvan neked. Ha meg­rettensz, hogy jönnek a félelmet keltő gondolatok, akkor csak emlékeztesd magad: nem lehet úgy, mert az én szívemhez az Úr maga szólt, és annak úgy kell lenni, ahogy Ő mondta. Jézus nevében. Hálákat adunk. Tudsz-e hálát adni?

Nézd meg a szívedet, ha nem tudsz hálát adni, akkor nincs még ott az Ige. Ha már tudsz hálát adni, akkor az a szívedben már gyökeret vert és tudja a szíved, hogy úgy van, akkor tudsz igazán hálákat adni. Szent olajban, szent örömben, békességben, teljességben tudsz hálákat adni.

Ezért mondja a zsoltáros olyan rengeteget, hogy adjatok hálát az Úrnak mindenekért. Mert akkor már ott él az Ige. Belülről mondja egy hang, hogy ez így van, ez így lesz, ne aggodalmaskodj, ne féljél. Én megcselekszem azt. Ez így igaz, meg van írva, ott van a szívedben, él az Ige. Ez nem lehet másként! Isten Igéje mindenható. Áldott legyen a szent neve!

Nagyon hálásak vagyunk Istennek. Nagyon hálásak vagyunk. Ha az ember benéz a szívébe, ott látja igazán, hogy nincs miért félnie, nincs miért rettegnie, nincs miért aggodalmaskodnia. Ne aggodalmaskodjatok semmi felől, ez egy parancsolat.

Ha kérdeznéd tőlem, hogy mi az első parancsolat, ezt adnám minden embernek: ne aggodalmaskodjatok semmi felől, hanem imádságaitokban, és könyörgéseitekben mindenkor hálaadásokkal tárjátok fel a ti kéréseiteket Isten előtt!

Nézd meg a szíved, amikor imádkozol, ott vannak-e a hálaadások? S ha nincsenek, akkor vegyed elő az Igét, hogy erősödjön a szíved, addig ne is imádkozz! Legyen ott erősen az Ige, hogy tudd, hogy az úgy van, és akkor mondd el az imádat! És ott lesz a hálaadás, és akkor megáll az imád, nem tudja semmi ellopni.

Hiába mondják, hogy nézd, nem látod, hiába imádkoztál, és csak kinevetnek. De belül akkor is tudod, hogy te azt elmondtad, az Úr meghallgatta és megválaszolta, és te hálákat tudsz adni. Akkor él a hited. Akkor él a hited.

Ami itt belül van, azt senki el nem lophatja. Ez a kincs Istentől, amit nekünk itt belül ad a szívünkbe. Ahogy mondja az Írás, hogy ne a földön gyűjtögessetek kincseket, ahol a moly és a rozsda megemészti. Nincs értelme. Ott belül gyűjtögessed az igazi kincseket, azt a szent Igét építsed, hogy gyümölcsöt teremjen, mert az az örök, amit hazaviszünk. Mennyi Ige él bennünk Istentől!

Ezért vagyunk itt, erre az útra hívott el minket. Ragadd meg az Igét és építsd be az életedbe, hadd teremjen gyümölcsöt, hadd magasztaltassék az Úr az Igéje által az életedben. Ez az elhívása minden hívőnek, hogy az Ige gyökeret verjen a szívekben és gyümölcsöt teremjen, és akkor a szántó, a vető és az arató együtt örvendeznek. Akkor örvendezés van a királyságban.

Hálákat adunk Istennek! Mondjad, hogy hálákat adunk Istennek! Hálákat adunk Istennek mindenkor, mindenekben! Ezt kéri tőlünk? Mindenkor, mindenekben! Akkor nincs helye a csüggedésnek! Mindenkor, mindenekben hálákat adjatok Istennek! Akkor is, ha a legszörnyűbb hírek jönnek hozzád, akkor is ezt kell tenni, hálákat adjatok Istennek!

Tudod, hogy miért kéri ezt Isten, hogy hálákat adjál? Azért, mert miközben hálákat adsz, közben a hitedet ébresztgeted! Úgy, mint amikor a tüzet élesztgeti az ember, ha az ki akarna aludni, és jön egy kis szellő, és megéled a tűz, és újra lángra kap.

Miközben hálákat adunk, ébresztgeti a hitünket, ez tényleg úgy van, ahogy meg van írva, és föléled a hited és lángra kap, élővé válik, és munkába indul, megcselekszi Isten Igéjével azt. A hitünk az Isten Igéjével karöltve tud működni. A hálaadás pedig meg van parancsolva, hálákat adjatok mindenekben!

Ez a hálaadás, amivel a trón elé kell járulni mindenkor, mindenekben, a legnagyobb bajokban is, kedves Istennek. Nem a panaszkodások, nem a problémáink sorolása – hajlamosak vagyunk erre –, de a gondjainkat úgyis tudja Isten, még mielőtt odajárulnánk a trón elé.

Ő tudja minden helyzetünket, mindent a legapróbb részletekig tud rólunk, nem érdemes felsorolni Neki. Áldott a szent neve! Áldott az Ő szent neve. A szív csak Nála nyugszik meg, nincs máshol. Csak Nála nyugszik meg a szív.

Ezért jöttél ma, hogy ebbe a békességbe, ebbe a nyugodalomba úgy be tudj menni, hogy ott halljál Tőle. Akkor, amikor meghallod a Szerelmetesnek a hangját, akkor már csak egy dolog van, hogy engedelmességben megcselekedd azt! Mert az Úr szól egyszer is, és szól kétszer is, és ezt nekünk meg kell hallanunk.

Ha meghallottad, akkor pedig kérj engedelmességet, hogy az engedelmességgel [szellemével] támogasson, hogy megcselekedd azt. Sokszor az ember úgy gondolja, hogy én nem erre megyek, nekem az a másik út annyival jobban tetszik, és kigondoljuk és rábeszéljük magunkat, hogy még­sem ez lenne a jó út, hanem inkább az a másik a jobb, és arra megyünk, önfejűen okoskodunk.

Kiokoskodjuk magunkat az áldásokból, miközben tudjuk, hogy nem azt kellene tennünk, és utána visszafelé nézegetünk, hogy Istenem, miért nem áldottál meg engem a menny minden áldásával? Ez az áldás csak a helyünkön jön. Ha teljesen a helyünkön vagyunk, akkor jön ránk ez az áldás, ami a teljességet hozza az életünkre.

Isten minden utunkon meg akar áldani, de a cselekedeteinknek következményei vannak. Akkor is megsegít az Úr, ha valamit elrontottál, és ki fog hozni onnan, ne csüggedj, de tudd meg, hogy ahol most vagy, az nem az Ő tökéletes akarata.

Ha egy nehéz helyzetben vagy, akkor valamit máshogy tettél, mint ahogyan Ő láttatta veled. Ilyenkor ki kell igazítani magunkat, meg kell igazítani magunkat és Ő ezt a pillanatot nagyon várja! Amikor ez megtörtént, utána jönnek az áldások bőséggel az életedbe, mert Ő egy jó Isten.

A kicsinyeket és a nagyokat, a kis csésze edényeket és a nagy edényeket is megáldja. Minden edényke áldott az Ő királyságában. Nála nincs személyválogatás, amit az egyiknek megcselekedett, azt a másiknak is szeretné megtenni. Ő egy végtelenül igazságos Isten, vég­telenül szerető Isten!

Úgy, hogy ne nézd a másikat, hogy a másik miért jár ilyen áldásokban, nekem meg miért nincsenek ezek? Jézusra kell tekinteni! Az áldásokban úgy fogsz tudni járni, hogy ha Őreá tekintesz! Ez az alap! Köszönjük Istennek! Hálákat adunk és bemegyünk a teljességbe.

Kicsit váltsunk nyelvekre, mert a szívünk azon a helyen van most, ahol tudunk szólni hozzá. Ez a mai alkalom a szívek orvoslásáról szól. Kezdjünk szólni hozzá! A drága Úr Jézus Krisztus nevében hálákat adunk ezért a végtelen nyugodalomért, ahova bevisz minket, hogy megláttatja velünk a jövendőt, hogy megláttatja velünk, hogy nem vagyunk egyedül ezen az úton. Megláttatja velünk, hogy fogja a jobb kezünket és vezet minket, bátorít minket. Ezt neked látnod kell! Hálákat adunk! Lásd a Jézus nevében! Amire teremtett, az valóság lesz a számodra, bemész abba az áldásba! Ezt semmi nem lophatja el tőled! Semmi nem lophatja el tőled Istennek ezt a teljességét! Mindezekben győzteseknél is többek vagyunk – írja az Ige – Őáltala, aki minket szeretett.

Ezt tudjad, hogy végtelen nagy a szeretete. Pál mondja, hogy meg vagyok győződve! Te meg vagy-e győződve róla, te tudod-e? A meggyőződés egy erős hit. A hit a nem láthatókról való meggyőződés! Te meg vagy-e győződve?

Azt mondja Pál: „Én meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek – ezek is leselkednek ránk –, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény” – még ha ezen kívül lenne valami, Pál kijelenti, hogy nincs olyan teremtmény – nem szakaszthat el minket Istennek szerelmétől. (Róm. 8,38-39)

Mi történt veled a legutóbbi időben? Milyen bántások értek? Nem szakaszthatnak el azok téged a Krisztus szerelmétől. Semmi nem szakaszthat el téged a Krisztusnak szerelmétől, Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez ott van, ezt neked meg kell ragadnod, járnod kell benne, erősnek kell lenned, mert nincs olyan támadás, mely képes lenne arra, hogy elszakasszon téged Istennek szerelmétől, mely van a Krisztus Jézusban!

Jelentsd ki a legnagyobb megpróbáltatás közepén: Nem vagy képes elszakasztani engem Isten szerelmétől, amely van a Krisztus Jézusban az én számomra rendelve, mert én elfogadom ezt a szeretetet, én ebben járok! Ez az enyém örökre! Ő engem úgy szeret, hogy az megláttatik rajtam! Meglátja a világ, hogy én az Úr szerelmetese vagyok örökre.

Ezzel kell bátorítani magad! Úgy, ahogy Dávid bátorította magát. Miután hazament az ellenséggel való csatából, leégett az egész tábor, sem a feleségeit, sem a gyerekeit, senkit sem talált, nem tudta, hogy élnek vagy meghaltak. Képzeld el, milyen megpróbáltatásba került, és azt írja az Írás, hogy Dávid elkezdte magát bátorítani az Úrban.

Nem lankadott, nem csüggedett, nem engedte meg, hogy elkeseredjen, pánikba essen, hogy mit tegyen, mert most már nincs tovább, nem maradt senki, aki őt szereti. Nem így van, mert az Úr megmutatta neki a kiutat, hogy mit tegyen és visszakapta a családját. Mindenkit vissza­kapott, akit szeretett, és még zsákmányt is tudott osztani. Az ellenség zsákmányát Isten a kezére játszotta, és szét tudta osztani a hűségesek között, a Jézus nevében. (1Sám. 30.)

Akik hisznek Őbenne, azok zsákmányt osztanak. Azok behatolnak az ellenség táborába, elszedik a zsákmányt, szétosztják a szegények között, a hűségesek között. Nagy gyarapodása lesz az én szolgámnak – mondja az Úr. Nagy gyarapodása lesz az én szolgámnak! Minden látható ellenére az Úr megcselekszi. Nagy gyarapodás lesz. Nagy dicsőséget szerez az Ő felkentjének, nagy győzelmeket szerez az Ő felkentjének. Hiszed-e ezt? Látod-e magad benne?

Lásd magad! Ez a lényege, hogy lásd magad, hogy az Úr ezt megcselekszi feletted! Mert te hiszed az Ő Igéjét, te hiszed ezt, te megragadtad ezt, ez a tied örökre! Semmi nem szakaszthat el Istennek szerelmétől! Engedd magadhoz ezt a balzsamot! Ez a szíved balzsama. Semmi nem szakaszthat el, sem megpróbáltatás, sem viszálykodás, sem szakadás, sem válások!

Manapság megsokasodtak a válások. Nem szakaszthat el semmi sem, akkor is az Úré vagy, és az Úr szeret, és magához ölel. Nem szakíthat el semmi téged Istennek szerelmétől! Műtétek, fájdalmak, kínok, bajok, semmi nem szakaszthat el téged Isten szerelmétől! Áldjuk Őt!

Amikor a két ördöngös történetét olvassuk a Bibliában, ott az áll, hogy Jézus, amikor átment a gadarénusok földjére, akkor ott két ördöngös jött elé, de azt tudni kell, hogy ezekben számtalan ördögi erő volt, légió lakozott bennük. Mind a kettőjükben hatalmas démoni seregek laktak olyannyira, hogy amikor Jézus őket kiűzte és megengedte, hogy a disznónyájba menjenek, akkor a disznónyáj belerohant a vízbe és megfulladt.

Ez a két ember ennyi démont volt képes magában hordozni, de ez a démoni sereg sem volt képes arra, hogy őket visszatartsa attól, hogy Jézus lábaihoz leboruljanak. Jézus elé mentek és ott leborultak, és tudták, hogy ott van a segítség. Jézus meghozta a segítséget. Nincs olyan erő, ami téged visszatarthatna a Jézus Krisztus szerelmétől, hogy Jézushoz menj, és ott leborulj és tudd, hogy nála van a megoldás. Megszabadultak és dicsérvén Istent, távoztak. (Mát. 8,28-32)

A drága Úr Jézus Krisztusunkban ez a győzelem nekünk garantált. Ezt megragadjuk, ebben járunk, élünk és bizonyságtevők leszünk! Sok bizonyságtevők leszünk. Mert azt írja az Ige, hogy győztesek vagyunk a Bárány vére által, és a bizonyságtételünk beszédei által. (Jel. 12,11) Szólnod kell ezt, hogy te győztes vagy, a Jézus nevében! Ámen.

Látod, mit jelent időzni Ővele? Ez a közösség az alapja, amibe most visz be minket az Úr ide, közösen megyünk be ide, ebbe a gyönyörű meghitt jelenlétbe! Nagyon készen áll az Úr arra, hogy ma a szívekben ezt elvégzi.

És te elengedtél minden vádolást, minden meg nem bocsátást, elengedted, nincs többé, megbocsátottál mindenkinek! Szabad vagy, ezt most megértetted, és csak Ő van, az Ő szeretete van. És az Ő szeretete utat tör a megoldásokra! A legnagyobb gyűlölködést is megtöri az Ő szeretete! Hálákat adunk a drága Jézusnak!

Elősarjasztom a te gyógyulásodat – mondja az Úr. Ez tudod mit jelent? Hogyha nem gyógyulsz meg az egyik pillanatból a másikra, azt mondja Jeremiásban, hogy elősarjasztom a te gyógyulásodat.

Jeremiás 30,17.

17. Mert elősarjasztom a te gyógyulásodat, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sion; nincs, aki tudakozódjék felőle

Úgy sarjad elő, mint amikor elvetsz egy magot és kibújik a földből. Az első kis hajtás, amikor még csak egy centicske, akkor még nem tudod megmondani, hogy búza vagy árpa, kukorica vagy mi lesz belőle, mert csak sarjadozik a földből, de az Úr végzi, ott van a növekedés.

Te öntözöd a hiteddel, az imáiddal, ezzel a közösséggel. Azt mondja az Úr, hogy ne keseredj, ne tekints a láthatókra, én sarjasztom azokat, elősarjasztom a te gyógyulásodat! Ha nem látjuk azonnal, akkor se adjuk fel! Nem adjuk fel!

És begyógyítom a te sebeidet – így folytatja az Úr. Egy gyógyítási munka folyik, amikor a közösségébe kerülsz. Gyógyít téged, Ő a gyógyító! Meggyógyítja az anyagi életedet, meggyógyítja a körülményeidet, lecsendesíti a háborgó tengert. Ő teszi ezeket! Ő cselekszi ezeket! Elősarjasztja mindazt, amit bevetettél a szívedbe! Az Ige nem tér Istenhez üresen.

Legyél hitben, mert az növekszik, ahogy Ő sarjasztja, az úgy növekszik. Azt mondja neked, bizony a szemeiddel meglátod azt, amiben hiszel. Biztat téged, bátorít téged. Hidd el, hogy pontosan tudja, mit érzel a szívedben. Látja, amikor elbátortalanodsz. Látja, amikor a hited alábbhagy. Amikor kicsinyhitűek leszünk, akkor bátorítani szeretne.

Ebben a közösségben tudja ezt elvégezni. Amikor bemész ebbe a közösségbe, ott tud bátorítani, ott tud szólni hozzád, ott tudja ezt az ölelést elvégezni, hogy azt mondja: ne félj, ne csüggedj, mert én szeretlek! Szeretlek és megsegítelek!

Hogyha ránézel a pénztárcádra és üres, és megkérdezed, hogy hogyan lesz tele Uram, hogyan lesznek a megoldások, akkor emlékeztesd magad arra, hogy megírta az Írás, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén szegénnyé lett érettem, hogy én az Ő szegénysége által gazdaggá lehessek. (2Kor. 8,9)

Ilyenkor emlékeztesd magad arra, hogy vannak aranybetűs Igék. Szóljad magadnak az Igét! Ne hagyd, hogy elbátortalanodjál, és egyre alább süllyedjél! Bátorítsd magad az Igével! Ennyit kér tőled az Úr, hogy szóld az Igét, hidd az Igét, valld meg az Igét, és én megcselekszem azt! Ez ennyire egyszerű lenne!

Én csak azt szólom, amit Ő mondott nekem és én ezt olvastam a Bibliában. Bátran bízhatsz benne! Azt is írja, hogy Isten pedig hatalmas arra… Ha hatalmas, akkor meg tudja cselekedni, nem? Aki neked ezt ígérte, az hatalmas! Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét! Nemcsak az anyagiakat, hanem minden kegyelmét! Úgy írja az Ige, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek legyen – ez arról szól, hogy megelégít téged –, hogy minden jótéteményre bőségben legyetek. (2Kor. 9,8)

Tehát miután megelégít téged, azután jön az, hogy te tudsz adni másoknak. Nem csak a te szükségeidre ad, hanem afölött ad. Ha látod a szegényeket, tudd támogatni őket, ha látod a szükségben lévőket, akkor ne kelljen azt mondanod, hogy nem tudok adni, mert nekem sincsen, hanem bőségben legyél rá! Minden jótéteményre bőségben legyél! Ez az Ő akarata!

Lágyan mondja ma neked, ragadd meg ezt az igazságot, öleld magadhoz ezt az igazságot és törekedj rá, hogy járj benne! Ha egy nap alatt nem jutsz el oda, ne keseredj el! Lásd benne a növekedést, hogy Ő a növekedés Istene. Magot vetünk és aratunk, és ami van, abból adunk.

Hallgattam Benny Hinnt, mostanában szeretem visszahallgatni a nagyon rég felvett tanításait, és az egyik régi megpróbáltatását mesélte. Azt mesélte el, hogy bement a gyülekezetbe és megkérdezték tőle, hogy mennyit adakozik? Azt mondta erre, hogy mikor hogyan vezeti a Szellem. Néha így, máskor úgy.

Mondták neki, hogy ez nem elég, mert van a tized szövetsége, meg van az afölötti adakozás, meg van még az afölötti magvetés. Ezekről nem tudott semmit. Megnézte a Bibliában az alapokat, és azután megállapította, hogy a jelenlegi anyagi helyzete ösztökélné arra, hogy ezeket ő elkezdje gyakorolni. Elkezdett adakozni és nem mozdult semmi.

Elkezdett jobban adakozni és nem mozdult semmi, és úgy érezte, hogy kihívás előtt van, szorították őt az anyagi dolgok. Egyik alkalommal bement az Úr elé, és azt hallotta Tőle, hogy add oda a 20.000 dollárodat. Összesen ennyi pénze volt. Hadakozott ez ellen, hogy Uram, akkor nem marad semmim! Ez volt, amit vett az Úrtól, hogy add oda ezt a pénzt!

Bevetette, de nem mozdult semmi továbbra sem. Ott tartott már, hogy negyed tankja volt csak és 10 centje, és el kellett, hogy jusson valahova. Üres volt a zsebe, üres volt minden, semmi tartalék sehol. Bement a gyülekezetbe, és ott adománygyűjtés volt.

Mondta az Úr, hogy add oda a 10 centedet! Uram, de akkor nem marad semmim sem! – mondta. Mintha az ember sokra menne 10 centtel! De az ember mennyire tud ragaszkodni ahhoz a kicsihez, ami nem viszi sehova! Bedobta a 10 centet a gyűjtésbe. Azt mondta az Úr, hogy most odaadtál mindent, s most fogsz bemenni azokba az áldásokba, amiket eddig vágytál az életedben.

Nem telt el egy hét és csekkek jöttek olyan szolgálatoktól is, akik gyűlölték, akik rosszat mondtak róla, akikre soha nem számíthatott volna az életben. Kezdte megtapasztalni a tízszeres, a százszoros és az ezerszeres növekedést. Azóta is tanulja azt, de ezen a próbán át kellett mennie.

Nagyon tanulságosnak tartom ezt a történetet, mert valamikor az Úr az engedelmességünket akarja. Nem a pénzünket akarja, hanem azt akarja, hogy meghalljuk Őt és megcselekedjük, amiket kér tőlünk. Ő odaadta akkor mindenét. Az a 10 cent nem sok pénz, de ő – ahogy az özvegyasszony azt a 2 fillérét – mindenét odaadta.

Az Úr pedig rátekintett és azt mondta, hogy most engedelmes voltál, most meg tudlak áldani téged. Özönlött hozzá az áldás! Nagyon tanulságosnak tartom, mert nem egy ilyen bizonyságot hallottam. Több helyről, akiknek nem ilyen híres a nevük, de az utolsó pénzét odadobta a koldusnak, vagy odaadta valakinek, aki nagyobb szükségben volt.

És tényleg ott állt, hogy Uram, ha most nem segítesz, akkor süllyed minden, akkor elsüllyed a hajó! De jött a segítség! Adósságeltörlésekről hallani, természetfeletti adósságeltörlésekről, nagy számban vannak, és eltörlik! Adóhivatali eltörlésekről lehet hallani.

Egy rövid imát mondunk el, és hitben állunk és az Úr megcselekszi. Múlt héten is voltak rokkantnyugdíjas helyzetek. Az Úr hatalmas dolgokat cselekszik. Hivatkozzál az elvetett magokra Istennél. Amit te bevetettél a földbe, annak teremni kell! Az nem lehet másként! Isten igazságos, és Isten szemei rajta vannak ezeken. Isten szemei rajta vannak ezeken a vetéseken.

Egyszer az egyik pásztorunk nagyon nagy bajba került, aminek a részleteibe nem megyek bele. Éjszaka imádkoztam, mert nagyon éreztem, hogy szorítja őt ez a helyzet. Az éjszaka kellős közepén voltam benne az imában.

És az Úr éles hangját hallottam, azt mondta, hogy nincs baj, mert a mag be van vetve a földbe. Erre hivatkozott az Úr és az illető kijött a bajból, mert a mag bent van a földben, azt mondta. Kihozom őt – azt mondta az Úr –, és meg is szabadította egy hatalmas szabadítással.

A magokat állandóan öntözni kell imádsággal, megvallással, hogy hiszem Uram, hogy ez százszorosat terem az életemben, a Jézus nevében, és megtanítasz az ezerszeresre! Nem csüggedek, nem lankadok, nem a láthatókra tekintek!

Amikor magadat így bátorítod, akkor lásd, hogy az Úr mosolyog! Akkor lásd, hogy az Úrnak öröme van benned és cselekszik! Az Igéjét nem hagyja, hogy megszégyenüljön, az Igéjére gondja van, ha te az Igét cselekszed. Úgy nem lehet elszegényedni, ha az Úrnak adunk!

Próbáld meg! Kezdj el adni az Úrnak, meg az Úr munkáira és nézd meg, hogy milyen áldások lesznek rajtad! Olyan élő még nem volt a földön, aki ha adakozott, úgy egyre szegényebb lett. Olyan nincs! Azt tudjátok, hogy Ő igazságos és a mag megtermi a gyümölcsét.

Biztassátok magatokat, bátorítsátok magatokat! Ott vannak a magok a földben, azoknak áttörést kell hozni, meg kell hozni a legjobb munkahelyet, a legjobb megoldásokat! Meg kell hozni az áttöréseket! Az Úr földjébe került a mag, az a mag sarjadozik, annak a magnak növekedni kell és gyümölcsöt teremni, a Jézus nevében. Ez így van megírva.

Az Úr abban fogja megmutatni a nagy hatalmát, hogy minden látható nehézség ellenére – a gazdasági helyzetek, összeomlott bankrendszerek, tőzsdei piac, bármi összezuhanhat –, ha te az Úr útjain jársz és hűséges vagy, akkor neked mindig lesz annyi, hogy elegendő és még afelett, hogy tudjál adni. Mert ez a te bizonyságod, hogy él az Úr, hogy a Jézus Krisztus egy élő Jézus Krisztus, hogy neked van, hogy te nem leszel abban a bajban.

Ez a mi bizonyságunk, hogy Jézus él! Örökkön-örökké él és gondja van az övéire. Ekkor, ha az ember ezt megérti, akkor csak örülni tud, öröm van az Úr városában. Öröm van az Úrnak sátraiban. Örvendezések vannak, ujjongások vannak, örömujjongások vannak, dicséretek vannak, magasztalások vannak az Úr sátraiban és nincs elkeseredés.

Természetfeletti sokasodások jönnek, megsokasodik az olaj a korsóban, és a vékabeli liszt nem fogy el soha. Így van ez megírva? Így van! Nem láttad még éhezni az igazat – írja a Zsoltárokban! Nem láttad, mert olyat nem lehet látni! Ne engedd, hogy a világ körülményei szorongassák a szívedet! Te azon a vízen jársz!

Ez az öröm és ez a hit, amiben fenntartod magadat az Ige által, ez hozza a megoldásokat. Ne hidd azt, hogy te vagy arra nagy és hatalmas, hogy ezeket megcselekedd, mert mi azt nem tudjuk. Ő cselekszi a hitünk által! A hitünk által cselekszi meg ezeket, és a hitünk hatalmas! Megöntözöttek lettünk ma! Nem prédikáltam el, amit akartam, de most ez kellett.

Az Úrtól jött, mert nagyon ellenállhatatlanul vitte a Szellememet ez irányba, és köszönjük azt, hogy az Ő szája szólhatott, az Ő Szelleme áradhatott, az Ő kenete törte meg ezeket az igákat, ami a szívünkön volt, a szorongatásokkal, amikkel jöttünk ma.

A világ akar minket megszorongatni, de nem hagyjuk magunkat, nekünk nem az az utunk. Mi az Igében megfürdünk, az Ige fürdője által mi ragyogjuk ezt a dicsőséget, amit a világ nem ismer. Áldott az Ő szent neve! Emeld fel a kezed Hozzá! Oh, dicsőség legyen Neki!

Megköszönjük a mai gyülekezet kezdést, mert ma kezdünk egy új gyülekezetet Erdő­kertesen. Gyönyörű gyülekezeti épülés lesz. Az óbaroki is dicsőséges volt. Megtaláltuk azt a nénikét, aki annak idején is ott volt, amikor a gyülekezet indult, sok évvel ezelőtt, azóta is imád­kozza az imakönyveket, és ma is egészségben van, gyógyultan. Könnyekkel fogadott minket.

Gyönyörű munkák ezek az Úrban. Ma az Úr Jézus Krisztus új kezdeteket hirdet, új kezdet van az életemben, új dicsőségkiáradás! Nincs reménytelen helyzet! Az Ő dicsősége megy elöl. Megnyitja az ajtókat. Megtöri az igákat, kiesnek a szegek. Levágatnak a terhek, összetöretnek ezek a terhek.

Neked ki kell jelenteni a saját száddal, a saját helyzeteid felett: Levágatnak ezek, nincsenek többé, a Jézus nevében! Oh, drága mennyei Atya! Angyalokat rendelt erre, hogy ezeket megcselekedje. Dicsőséget adunk Neki! Magasságos, fenséges az Ő neve. Hálákat adunk Neki! Balzsamosan gyógyította ma a szíveket! Felemelte a szíveket! Megköszönjük Neki, hogy Ő az Úr mindenkor és mindörökké.

Minden szorongást elengedtünk, minden félelmet megdorgáltunk és bátorságban járunk. Ahogy a kicsi Dávid 17 évesen kijelentette, hogy ma a kezembe ad az Úr – Góliátnak a képébe jelentette ki –, ma a fejedet veszem! Kard sem volt nála, csak Isten volt vele és ennél nem kell több. Nem volt nála fegyverzet, pajzs sem volt az ő méretére szabva.

Nem a világ fegyverei a mi fegyvereink. A mi fegyvereink hatalmasak a Szellem által. A mi hadviselésünk nem fizikai hadviselés, hanem szellemi hadviselés. Az Úr megy elöl, és Ő perli meg ezeket, és Ő hozza meg az ítéletünket. Ő hozza meg a győzelmünket azzal a kis parittyakővel, amit te kiárasztasz a te hiteddel.

Kicsinynek látszik, elsőre azt mondod, hogy oh, nem is elegendő ez a hit, ami nálam van! Csak célirányosan használd és megszégyenül az ellenség! Célirányos legyél! Az Urat lásd! A bölcsesség árad elő a bensődből. Megmutatja az utat neked, nem vagy többé elcsüggedve! A csüggedés szelleme eltávozott tőled! A reménytelenség szelleme eltávozott tőled!

A mi hadviselésünk fegyverei hatalmasak erősségek lerontására. Lásd magad! Te és az Úr együtt legyőztétek a világot! Meg van írva! Ünnepeld a győzelmedet! Bátorítsd magad az Úrban! Megköszönjük az áradásokat!

A Szent Szellem kenete kiárad és a Szent Szellem meg fogja érinteni az életeket és meggyógyítja a szíveket. A szervek megújulnak. A csontoknak megújulást szólítunk! A csípőízületek kicserélődnek, ha szükséges, a mennyből új szervek jönnek!

Atyám, ezt megígérted, hogy megújítást hozol a Te népednek! A Szellemed által megújulás jön! Megújítod az egész földet, így ígérted! Előhozod az ót és az újat, a Jézus nevében. Hálákat adván, Atyám, örvendezünk a Te teremtésedben. Új eget és új földet hozol elő. És a régiekről ki emlékezik? Megújítod az egész földet, amelyben nem lesz többé a gonosz, és nem lesz többé a bűn.

Ma az Úrnak így tetszett, hogy így látogasson meg benneteket. Minden az Ő tetszésére legyen! Mindenek ékes rendben legyenek – mondja! Hálákat adunk Neki! Ne felejtsd el őt újra és újra dicsérni így, mert Ő kívánni fogja ezt a közelséget, ahol most jártál.

Ha még nem jártál ilyen közelségében, akkor újra és újra vedd elő a szívednek ezt a vágyát, hogy legalább ilyen közel kerülj hozzá, és még beljebb, mert van még beljebb, és most folyik az olaj. Van még beljebb az Úrral! Az Úr a közelségedet nagyon kívánja.

Azt mondja az Ige, hogy közeledjetek Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok! Készülj arra, hogy még van beljebb, még van mélyebb. Vannak magaslatok, és vannak mélységek az Úrban, az Ő szerelmében. Ezekbe bele kell nyomulnunk, bele kell lépnünk, és nem szabad megelégednünk azzal, ami van, mert az Úr többet akar adni, és még többet, és növekedést!

Ebben nekünk elszántnak kell lennünk! Ha elszántak vagyunk, akkor nem adjuk alább, mert tudjuk, hogy van ott még. Van még növekedés a szellemi ajándékokban, a kijelentésekben, az álmokban. Utolsó időkben megígérte, hogy álmokat ad. Én nem vagyok megelégedve.

Szoktam álmodni a mennyel, és a menny dolgaiba kapok bepillantást. De Uram, nem vagyok megelégedve, szeretnék még többet! Telhetetlen vagyok ebben. Az Úr ilyenkor moso­lyog, hogy jó, rendben van! Minden este megköszönöm, hogy kapok betekintéseket.

Ez a fajta szellemi törekvés tetszésére van az Úrnak, szoktam érzékelni a szívemben. Hogy törekszünk, hogy beljebb menjünk, nem elégszünk meg a felszínen. És ahogy te veszel többet, úgy tudsz szolgálni az Úr ismeretéből másoknak.

Megígérte az álmokat, úgyhogy az álmokra ki fogjuk terjeszteni a hitünket. Jöjjenek álmok! Sokszor az Úr álmokban ad vezetést. Nézd meg Józsefnek és Máriának az életében, hányszor mentette ki a kis Jézus életét a legnagyobb bajból egy álommal. Kérjük ezeket az álmokat rendszeresen!

Az álmok nagyon fontosak Isten országából, hogy közlések jöjjenek, hogy meglássuk a Jézust egy álomban, és megláthassuk a mennyei birodalmat. Meglássuk a szeretteinket odafent, akik már előttünk járnak. Annál nincs nagyobb vigasztalás, mint amikor egy drága szeretett rokonodat odafent megpillantod abban a dicsőségben.

Onnantól kezdve megnyugszik a szíved, nincs többé gyász, sóhaj, mert láttad őt. Tudod, hogy ott van, de amikor meg is láttad őt abban a ragyogásban, onnantól kezdve az elengedés, az az Úrtól való és megtörtént. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog.

Az álmokra kell törekedni, a kijelentésekre kell törekedni, a közösségben való elmélyülésre kell törekedni! Nem elégszünk meg a felszínessel, jó? Mert akkor növekszik az egész Test, ha mi előbbre léptünk, növekednünk kell ebben, törekszünk erre.

Aki egy akaraton van velem, hogy álmokat lássunk, emelje fel a kezét! Megkérjük ezeket, jöjjenek ránk és a fiainkra, és a fiaink és a lányaink prófétáljanak. Prófétálni fognak az ifjaink. Szeretnénk hallani az Igét az ifjaink szájából. A vének pedig álmokat álmodnak.

Én ebben az esetben felvállalom, hogy én a vének közé sorolódom. Én szeretnék álmokat kapni Istentől. De gondolom te is, nem bánod, ugye? Legyünk ifjak, vagy legyünk vének, de szeretnénk kijelentéseket venni Istentől, ugye?

A Jézus nevében ez most elvégeztetett, úgyhogy meg fognak sokasodni ezek az álmok, mert imádkoztunk érte. Az Úr a gyógyító, erről akartam ma beszélni, de ez jövő hétre marad, hogy a Jézus a gyógyító.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL