2008.06.25. 

HŰSÉG 1.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. június 22.

 

 

Ma egy kifejezetten pásztori üzenetet fogtok hallani, a hűségről!

 

Az ember megváltozhat, ha úgy gondolja, hogy nem volt hűséges eddig. Nagyon sok hűséges gyülekezeti tagunk, szolgálók, pásztorok vannak, akik az évek során sok üldözésen mentek keresztül és velünk maradtak. Így lehet örök jutalmat nyerni. Erről tanítunk ma.

 

Máté 25/14-15

Első dolog, amit meg kell ebből látnunk, hogy nem szabad a másikhoz hasonlítani magunkat, összemérni magunkat azzal, aki pl. öt talentumot kapott, mert nem tudod, hogy a másik mennyi képességet kapott. A hűség oldalát tekintjük. Mindenkinek arra van szüksége, hogy hűséges legyen ahhoz a talentumokhoz, lehetőségekhez, amiket Isten adott neki.

 

/16-23/

Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy az Úr ugyanazt a dicséret szavát szólta annak, aki két talentumot kapott, mint annak, aki öt talentumot kapott.

Miért tette ezt?   - Mert a másik is legalább olyan hűséges volt, mert amit kapott, azt megduplázta.

 

Mi is az ítélet napján ezeket a szavakat szeretnénk Jézustól hallani, hogy –Jól van hűséges szolgám. Mindenkinek saját magának kell megállnia az Úr előtt. - Kevésen voltál hű eddig, sokra bízlak ezután, gyere be az én örömömre.

 

Van egy harmadik, akinek az Úr csak egy talentumot adott és azt is meg fogjuk látni, hogy miért. A másik kettőnek többet adott.

 

Látjuk, hogy Isten országában nincs szellemi szocializmus, nincsenek egyenlő részek. Mert adhatunk valakinek egy millió forintot, vagy Isten adhat neki százmillió forintot, ugyanazt fogja vele kezdeni.

Más szóval kicsi jövedelemmel ugyanúgy fogsz bánni, mint a nagy jövedelemmel. És Jézus azt mondta, hogy aki a kicsin nem hű, az a naggyal sem lesz hű.

Pontosan úgy bánnál a százmillió forinttal, mintha egy milliót kapnál. Hogyan tudja azt az Úr meg pontosan, hogy többet juttathat el hozzád?

 

Óvatosan kell ezt a részt kezelni, mert az Úr fontosnak tekinti ezt a részt. Ha a meg nem újított elménket, vagy a lelkiismeretünket zavarja ez az üzenet, akkor meg kell újulnia ebben, mert a lehetőségek elmennek mellettünk. Azért kapunk Istentől dolgokat, hogy bebizonyíthassuk hűségességünket. Nem az illető jellemvonásairól van szó.

 

Jézus azt mondja, ha a kicsin nem hű az illető, akkor a sokon sem lesz hű. Isten figyeli ezt, ha az egy millió forintból nem fizetsz tizedet, akkor a százmillióból sem fogsz. Ha az ember inkább a családjának akar adni, és nem hűséges, nem fog kapni Istentől, mert tudja a Mindenható Isten a hűségességünket.

 

A kicsi dolgok, apró dolgok nagy fontossággal bírnak Istennél. Nem az a fontos, hogy mi az az elhívás ami, nekünk szól, hanem milyen hűséggel állunk hozzá és hogyan teljesítjük azt.

Az engedelmességünk fontos.

 

Láttuk, hogy Isten szétosztotta közöttük, az egyiknek ötöt, a másiknak kettőt, a harmadiknak egyet adott. Úgy gondoljuk, hogy az illető többet is tudna kezelni, mint egyet, és esetleg mi is arra gondolunk, hogy többet is kaphatnánk Istentől, de nem szabad erre gondolnunk, arra kell figyelnünk, hogy mi a lehetőségünk, azzal mit kezdünk, a hűségességünk a fontos.

 

/24-25/

Ebből az a tanulság, hogy a félelem képes tönkretenni az életünket, visszafog attól, hogy bátrak legyünk és kilépjünk, visszatart minket attól, hogy hűségesek legyünk.

Istennél nem lehet kifogásokat hozni.

 

/25-30/

Mindannyian azt szeretnénk hallani majd azon a napon, hogy – Jól van hűséges szolgám!

Hűséges-e azonban mindenki?

 

Aki ötöt és kettőt kapott, azok az ítéletnél hallották, hogy – Jól van én hűséges szolgám!

Amikor te ott állsz az Úr előtt, te is ezt szeretnéd hallani az Úrtól.

Nem nagyon szeretik hallani az emberek, de el kell, hogy mondjam, hogy itt az ideje, hogy most már ne játszunk gyülekezetesdit.

Nem gondolják végig az emberek, hogy mennyire rövid a hátralévő időnk. Néhány napunk, néhány szempillantásnyi időnk van hátra és mindannyian ott fogunk állni az Úr ítélőszéke előtt. Nem az üdvösségünkért, hanem a jutalmainkért fogunk ott állni.

 

Nem te és a te szüleid, hanem te magad fogsz ott állni az ítélőszék előtt!

Az emberek erről nem szeretnek gondolkodni, ilyenkor félelem jön rájuk, megrettennek. Nem szabadna megrettennünk, ha tudjuk, hogy mi az, amit Jézustól kaptunk, és mit kezdünk vele.

Sőt várni is kellene azt a napot izgalommal, mert tudjuk, hogy milyen jutalom következik.

 

Azért nem szeretnek ezen még gondolkodni sem az emberek, mert nem voltak hűségesek. Egy olyan világban élünk, ahol a vallásban azt szokták mondani, hogy – nem az én hibám.

Csak arról szeretnek prédikációt hallani az emberek, hogy azt mondják nékik, hogy – nem a te hibád volt. Ha nem történt semmi, az sem a te hibád volt.

Más szóval, amit gondolnak, csak ki nem mondják, hogy – mindez Isten hibája volt.

 

A legfontosabb mutatója annak, hogy növekszünk, hogy elkezdjük a felelősséget magunkra vállalni azért, ami körülöttünk történik. Nem a kifogásokat keressük, és másokat okolunk azért, ami történik, hanem magunkra vállaljuk azt, mert a kifogások világában élünk. Minden valaki másnak a hibája. A kormány hibája, a politikai pártok hibája, a szüleink hibája, Isten hibája, nem válaszolta meg az imámat. Az életünk azért van ott ahol, mert azokban hittünk, illetve nem hittünk.

 

A hűséges bővölködni fog az áldásokban, mondja a Biblia. Nem mindenki fogja azt hallani az Úrtól, hogy – Jól van hűséges szolgám. Az egyik azt hallotta, hogy – gonosz szolga, mert tudta, hogy mit kell tennie.

Végre ki kell törnünk ebből a szellemi szocializmus nézetből.

 

A Biblia azt mondja, hogy amikor a feltámadásnál megkapjuk a dicsőséges testünket, úgy fogunk a dicsőséges fényben különbözni, mint a csillagok az égen, - a fényükben. Ha kinézel éjszaka, vannak csillagok, amiknek alig látni a fényét.

Lesznek közöttünk, akik tíz város felett kapnak uralmat, lesznek, akik öt város felett és lesznek, akik két város felett.

És az alapján kapjuk ezt a jutalmat majd, hogy mit végeztünk Istennek itt a földön, és milyen hűségesek voltunk.

 

Példabeszédek 20/6

Egy másik fordítás szerint, sokan mondják magukról, hogy én hű barát vagyok, de valóban megbízhatók-e?

 

Mindenki szeret úgy gondolkodni magáról, hogy én hűséges vagyok, nyugodtan számíthatsz rám, de mi a valóság? Mert a hűséges ember igen ritka.

Nem mindenki megbízható. Nem mindenkire tudod ráhagyni magad. De te ma elszánhatod magad, hogy a megbízhatók közé fogod magad sorolni, mert azt akarod hallani, hogy – Jól van hűséges szolgám. Ez az örökkévalóságra szól!


A világról le kell venni a tekintetünket, és ezekre a szavakra tekintenünk.

Engem és a testvéreimet a szüleink úgy neveltek, hogy vasárnap menni kellett a gyülekezetbe, és nem lehetett kifogás. Vasárnap! Gyülekezetbe mentünk!

 

Meg akarjuk most határozni, hogy mit is jelent az, hogy – hűséges!

Az egyik, hogy megbízható. Vagyis valóban meg tudsz-e bízni benne, rá tudsz-e hagyatkozni?

Ha valaki hűséges, akkor megbízhatsz benne, számíthatsz rá. Egy szóban meghatározzuk: - Hűséges!

Isten hűséges!

 

Ha mi hűségessé akarunk lenni, olyanokká kell válnunk, mint Ő. A Biblia hívja Őt hű Teremtőnek, hű Főpapnak. Hű, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Isten hű!

 

Mit vár el tőlünk? - Mi megbízhatunk benne, számíthatunk rá minden alkalommal?

Ő megbízhat-e benned?

Itt most megemlítem, hogy mindannyian volt már úgy, hogy kudarcot vallottunk.

Isten számíthat-e mindenkire? - Nem!

 

De Istennek vannak olyan emberei, akire számíthat. Istennek vannak olyan emberei, akiket elküld valahová és azok el is, mennek. Lehetséges, hogy 40 emberhez fordult már és egy se ment el, és ahhoz az egyhez fordul azután, aki mindig is elment.

 

Ezért van az, hogy némelyek megkapják mások áldásait is. És ezért van, hogy némelyeket újra és újra használ Isten, mert mások megtagadják.

És ez igaz a világ minden gyülekezetére.

Van egy maroknyi embercsapat, aki túlon-túl erőltetve dolgozik, a többiek pedig nem tesznek semmit. De köszönjük Istennek azokat, akik szolgálják az Urat.

Azokat, akik nem tesznek semmit, lehet-e hűségesnek nevezni?

Mihez hűek? Hűek a munkahelyükhöz, a családjukhoz, - ez nagyon jó.

De mi a helyzet Isten királyságával? Kell-e tennünk Isten királyságáért valamit?

 

Most nem nagy dolgokról beszélek, mindenkinek csak a saját részét kell elvégezni. Teljesen mindegy milyen apró az a dolog, ha Isten királyságáért van, akkor Jézusért van. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus hű.

 

Ha a hűséget határozzuk meg, akkor tehát azt mondjuk, hogy – Isten!

 

Két dolgot említünk itt most Istenről. Isten hűséges. Miként? Isten mindig ott van! Mindig jelen van! Nem lehet akkor hűséges, ha közben nem vagy ott.

 

Hogy lehet az ember hűséges, ha nincs ott. Pl. lehet-e egy édesanya hűséges, ha nincs ott? Egy vezető hogy lehet hűséges, ha soha nincs ott?

Egy hűséges segítő, de soha nem jelent meg a színen. Mindegy milyen szakképzett vagy, de ha soha nem jelensz meg, és ott kellene lenned, akkor hűtlen vagy.

 

Hűséges azt jelenti, hogy az illető ott van!

Isten ott van!

Mondom nektek, hogy ma tanultok olyat, ami fel fog emelni benneteket a következő szintre, ha van fületek és meghalljátok!!!

Az ördögnek sok csapdájából ki fog benneteket emelni és sok lustaságból, és el fog benneteket különíteni sok sajnálatra méltó embertől.

Lusta, semmirekellő emberektől, keresztényektől.

 

Így szól a Máté 28/20 második része: - Ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Mindig velünk van! Veletek van! A világ végezetéig.

 

Honnan tudod, ha van egy üzleti vállalkozásod, hogy az alkalmazottak hűségesek?

Ott van!

Mi a helyzet egy hűséges gyülekezeti taggal? - Mindig ott van! Mi a helyzet azokkal, akik nem jönnek. - Mindig van valami más, ami miatt nem jönnek.

 

Értsd azt meg, hogy az ellenség fog valamit hozni, hogy valamivel kiüssön a gyülekezetbe járástól.

Néhányan nem fedezték még ezt fel. Ma pl. te is otthon maradhattál volna.

Készült ugyan az illető a gyülekezetbe, de az utolsó pillanatban előjött valami, ami miatt azután úgy dönt, hogy nem tudok elmenni.

És aznap a gyülekezetben egy életet megváltoztató robbanás, kijelentés hangzott el, amit kellett volna, hogy halljanak, ott kellett volna, hogy legyenek és meg kellett volna, hogy hallják. Miért nem voltak ott? - Mert nem hűségesek!

 

Miért nem tud az Úr nekik többet adni? Eltelik öt év, tíz év, és az illető nem sokat kapott az Úrtól. Nem kapott anyagiakat, nem kapott kenetet, nem volt hűséges.

 

Most arról beszélek, hogy Isten képes-e használni minket?

Ha nem vagy hűséges abban, hogy elmenj a gyülekezetbe, akkor miként bízhatna meg egy egész gyülekezettel?

Ez egy folyamatában zajló eseménysor. Ha az Úr azt mondja, hogy ott legyél, mindegy, hogy mi jönne közbe, ott kell lenned.

Megteszed, amit kell, hogy oda eljussál?

 

Amikor az emberek kifogásokat sorolnak, hogy miért nincsenek ott, akkor azzal azt mondják, hogy – én hűtlen vagyok!

Mert ha hűséges vagy, akkor, ha az Úr azt mondja, hogy ott legyél, akkor ott vagy, és akkor, amikor ott kell lenned. Ez mindannyiunkra vonatkozik.

 

Ha a múltban tévedéseket tettünk és nem ott voltunk, megbocsát az Úr és megtisztít minket minden hamisságtól, és ezért van még néhány napunk hátra, hogy kiigazíthassuk magunkat, hogy megmutathassuk, hogy hűségesek vagyunk, ha odakerülünk!

És akkor nem kell félned és megszégyenülnöd, mert tudod, hogy azt fogod hallani, hogy – Jól van hűséges szolgám!

 

Nem kell mindent tökéletesen tenned, hogy ezt halld. Nem jelenti ez azt, hogy semmiben nem tévedhetsz, de komolyan kell venni az erőfeszítéseidet.

Azok, akik nem hallották azt, hogy – Jól van hűséges szolgám. Ők azok, akik nem hozták meg az erőfeszítéseket, áldozatokat. Mert az Úr adott nekik lehetőségeket, talentumokat és azokkal nem éltek.

Nem tették hozzá az ő erőfeszítéseiket és így vesztik el a jutalmaikat.

 

Zsidó 13/5

Elégedjetek meg azzal, - ez azt jelenti, hogy hiszed, hogy amíg elő nem jön a jobb, addig elégedett vagy azzal, amid van!

Nem jelenti azt, hogy mindig ugyanazon a helyen maradunk, csak higgyünk a jobban.

Nem hagylak kudarcban, nem hagylak támogatás, segítség nélkül. Nem hagylak el. Semmilyen mértékben nem hagylak segítség nélkül, és nem hagylak cserben, mondja egy másik fordítás.

 

Az eredeti görög szöveg szerint háromszor hangsúlyozza az Úr, hogy – Nem hagylak el! Már egyszer is igaz, de az Úr háromszor mondta ezt.

Az ember természete miatt mondta ezt háromszor: Nem hagylak el! Nem hagylak el! Nem hagylak el!

 

Nagyon jó tudni ezt. Amikor imádkozol, akkor megnyugtat az Úr, hogy ott lesz minden alkalommal, Isten fiai, gyermekei vagytok. Egy hű Istennek a gyermekei.

Számíthat-e rád Isten?

 

El sem tudjuk azt képzelni, hogy Isten megtenné, hogy nincs velünk. Képzeljük el, amikor a Vörös tengernél kellett átkelniük, és a hadsereg ott volt a nyomukban, és ha Isten egy órácskát késett volna?

Ez alatt az idő alatt lemészárolták volna őket. Ha Isten azt mondta volna, hogy annyi más dolgom van most éppen.

Nem! Isten hű!

De mi azok vagyunk-e? Ott vagyunk-e?

Nem akarunk hűtlennek bizonyulni, - én így boldogultam az életben. Arra a helyre, ahol most vagyok, úgy jutottam el, hogy gyógyító kenetben szolgálók alatt voltam, 32 évvel ezelőtt születtem újjá egy gyógyító összejövetelen. És úgy vettem magamra a gyógyító kenetet, hogy ott voltam és a másik szolgálótól elkaptam. Ezt meg kell értened, ez így működik.

Voltak jó napok és rossz napok a prédikátorok körül.

 

Meg van az oka talán, hogy miért nem számíthatok rád. Két-három hónapja nem láttalak, és ha nem vagy ott, akkor miként számíthatnék rád valami másban.

 

Látnunk kell, hogy Isten hogy tekint erre, mennyire fontos ez neki. Prédikátorok így kerülnek felkenetésre.

Isten így használt engem és téged is, így hív el minket. Az embernek ott kell lennie.

 

Látjuk, amikor Jézusunk elkészítette a vacsorát. Meghívott mindenkit. Az egyik azt válaszolta, hogy szeretnék ott lenni, de valami más dolgom van a hivatalomban. A másik azt válaszolta, most vettem éppen ökröket és ezekkel kell dolgoznom.

Megint egy másik azt mondja, hogy – most vettem feleséget. Kifogások ezek mind.

 

Van, amikor az emberek jelzik, hogy ezért és ezért nem tudok elmenni, azt válaszolom, hogy – rendben van, de az Úr szólt hozzám és azt mondta, hogy egyáltalán nincs ez így rendben.

 

Láttam olyanokat, akiknek nagyon fontos elhívás volt az életük felett, és magukat oldották fel ezek az emberek, hogy nem kell ott lenniük.

Kifogásokat hoztak.

Olvassuk a példázatban is, hogy az Úr haragra gerjedt. Az Úr nem értette meg a kifogásaikat. Azt mondta, hogy nem méltók az én ünnepemhez.

Kiküldte az Ő szolgáit, hogy mindenkit hozzatok be az útkereszteződésekről, és azokat hívta be és azokat használta az Úr.

A történet lényege az, hogy ki az, akiket tud használni az Úr. Akik ott vannak, akik nincsenek ott, azokat nem tudja használni. Ez igen egyszerűnek hangzik, de rengetegen elcsúsznak ezen.

 

A másik dolog pedig, amikor valakit elkezd használni az Úr, és igen használja és elkezdenek panaszkodni, hogy mennyire használja őket Isten.

Ha ez történik, akkor tudnunk kell, hogy vannak fontosabb dolgok az életünkben, mint a hobbijaink. És el kell határoznunk mi a fontosabb dolgunk és nem szabad összekavarodni ebben.

 

Isten mindig hűséges, mindig meghallgat, mindig ott van, vár rád. A kérdés úgy hangzik, hogy te hűséges vagy-e?

Azokat a dolgokat, amiket elvégeztél valakinek utánad kell-e igazítani, vagy újból elvégezni? Ez is hűtlenség.

 

Nagyon sok jó példa van a Bibliában a hűségre vonatkozóan.

Az emberek beszélik ezt, kiabálják ezt, de amikor eljön a vasárnap reggel, - hú de esik az eső. Egy sarokra laknak ide és tíz éve nem voltak a gyülekezetben. Túl messzire van nekik.

Vannak, akik az ország határain kívülről jönnek és határainkon belülről is messzi településekről itt vannak minden vasárnap.

 

Jó példa Illés és Elizeus példája is. Elizeus nem hagyta el Illést. Addig a pillanatig vele volt, amíg el nem ragadtatott.

 

Amit Isten mond nekünk, azoknak felette kellene lenniük a mi dolgainkon, amikhez úgy ragaszkodunk. Ha az Úr mond nekünk valamit, hogy azt tegyük, akkor, amíg nem mond valami következőt, addig azt tegyünk. És azért tesszük így, mert az Úrnak engedelmeskedünk. Magának Istennek szolgálunk.

 

Elizeus azt mondta Illésnek, hogy – él az én lelkem Isten előtt, hogy el nem hagylak téged.

 

Sokan mondták a mieinknek, hogy – gyertek el innen máshová. Isten nem mondta ezt nekik. Elizeusnak sem mondta.

Mikor eljött az elválásuk pillanata. Illés megkérdezte Elizeust, - mit szeretnél?

Azt felelte, - azt szeretném, ami neked van, de sokkal többet belőle.

 

Ezek azok az emberek, akik mindig ott vannak. Akikre mindig számíthatsz, bármilyen helyzetben vagy, ott vannak.

Nekem sokszor megmutatta az Úr, azokról, akik elmentek, hogy milyen helyet készített nekik Isten. De valamiért megsértődtek, feladták és elmentek.

Sokat nem tudok róluk, de annyit igen, hogy a senki földjén vannak, és nem végzik az Úr munkáit. Jó lett volna, ha a helyükön maradnak és az Úr munkáit végzik. De a napok elmúltak felettük, és a napok tovább múlnak és nagyon hamarosan mindannyian az Úr előtt fogunk megállni.

 

A kérdés úgy merül majd akkor fel, hogy – te miért nem voltál hűséges?

-         Mondtak nekem valamit, ami nekem nem tetszett. Nem adták meg nekem a tiszteletet. Nem ismerték el a kenetet felettem és az ajándékaimat, panaszkodnak. Van olyan kifogás is, hogy – hát ismered a férjemet! De az Úr ezt sem fogja meghallgatni. Nincs kifogás.

 

Az érzelmeinket és a sértett érzéseinket le kell győznünk. Oly sokunkat Isten Szent Szelleme vezetett ide, hozott be ide, és túl hamar elmentek innen, nem a Szent Szellem vitte el őket, valami sértődés, elkeseredés miatt, hűtlenekké váltak.

 

Prédikátorok 10/4-ben olvassuk, hogy - ha a király haragja felgerjed ellened, ne hagyd el a helyed.

Azt mondja itt az Úr, hogy – Ne hagyd el a helyedet!

-         Nem kell nekem ezt elviselni.

-         Ha Istennek akarsz engedelmeskedni, akkor el kell viselni.

 

Én nagyon kemény nevelést kaptam.

Túl sokan vannak azok az emberek, akinek nem Jézus az Ura igazán. Saját maguk az életük ura. Saját rendeletüket hozzák meg. Azt mondják, hogy én szabad vagyok, azt teszek, amit csak akarok. Oda megyek, ahová akarok. Bármelyik gyülekezetbe elmehetek.

 

Rossz hírem van a számodra, - ebben az esetben Jézus nem Ura az életednek. Te vagy ura a saját életednek és magadat helyezed át egyik helyről a másikra.

 

Ausztráliában volt egy helyzet, ami felett imádkoztam. - Uram engedj el innen engem.

És mindig megtagadta az Úr.

De 30 évvel ezelőtt megkaptam az Úrtól a parancsolatot Timótheus könyvéből, hogy – légy jó katonája az Úrnak! És a kemény időkben is állj meg.  Szenvedd el a nehéz időket. Milliók nem teszik ezt. Meghozzák a saját parancsaikat, saját magukat helyezik át. Hűtlenek.

Ha így teszel, akkor mindig legyőzött leszel, és mindig csecsemő maradsz.

Láttam már 18 éves csecsemőket. Így nem lehet felnövekedni.

 

Kenneth Hagin mondta, hogy azok az igen nehéz évek tették őt szilárddá. A hűségesség ezt is jelenti, hogy szilárdan áll.

 

Istennél vannak olyanok, akikben megbízhat.

Hagin sokszor mondta a feleségének, hogy – ha nem tudnám, hogy Isten helyezett engem erre a helyre, akkor ma este felcsomagolnék és eltűnnék innen.

 

Létezik többfajta szenvedés is. Ez a fajta szenvedés az a szenvedés, amikor nem a te utad szerint van a dolog.

Mert Isten nem adja meg, hogy a te elképzelésed szerint legyen, mert az Ő elképzelése szerint akarja a dolgokat.

 

  1. Péter 5/10

Miután? Miután rövid ideig szenvedtetek.

Hogyan lehet eljutni oda?  Mit kell elszenvednünk?

Az Úr nem mondta, hogy a nyáj minden tagja értékelni fogja a munkádat.

Ha ezért a szolgáló áthelyezi magát, akkor nem az Úr az ő ura. És nem hűséges az illető. A gyengék világában él, panaszkodó, siránkozó csecsemő.

 

Az elhívásunk arra szól, hogy ott legyünk, ahová az Úr helyezett minket és igenis szenvedjük el, amit kell. Minden tanítványára vonatkozik az Úrnak. Ahová az Úr helyezte a testben. És nem kell sírva jönni, hogy milyen nehéz ott a helyzet. Azért helyezett oda az Úr. Beszélünk ezekhez a problémákhoz, szólunk a problémákhoz és elparancsoljuk.

 

Ha hűséges vagy, akkor az Úr azt fogja mondani, hogy – most pedig sok felett teszlek téged úrrá.

Sok kérdésre választ ad ez. Meg kell változnunk és nem szabad egyik helyről a másikra átlebegnünk.

Krisztus testében el lettünk helyezve és Isten ott akar az Ő bölcsességében a helyünkön használni bennünket.

Ragaszkodj a helyedhez. Maradj ott, ahol vagy és növekedj fel.

 

Ha megérted a tanításokat, akkor az megváltoztatja az életedet és felemel téged a következő helyre.

 

Óriási gyógyító kenetben vagyunk és nagy tanító kenetben, és mindezt elfogadjuk Istentől, mert Ő adta nekünk, hogy általa jobbá tegyen minket, és jobban tudjon használni minket, mint eddig, és hogy az örökkévalóságban képes legyen használni minket.

 

Dicsőség Istennek!                               Ámen!

 

 

 

 

 


BÉKEVÁR FŐOLDAL