2014.12.25.  

 

KARÁCSONYI ÚRVACSORA

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2014. december 21.

 

Magasztalunk téged, drága Mennyei Atyánk. Köszönjük a lehetőséget, hogy egybe­gyülekezhettünk a mai napon. Kezeinket a zsebkendőkre vetjük a Jézus Krisztus szent nevében. Atyám, hisszük, hogy a szent erő árad ezekbe, az Úr Jézus Krisztus szent nevében.

Hisszük Atyám, hogy jelek és csodák követik ezt a szent erőt, ami árad az életekre. Megtörjük az igákat, a betegséget, a fájdalmat. Minden dicsőség a Tiéd legyen, hogy elvégezted a munkát a hitünk által, a Jézus nevében. Ámen.

Sok mindent szeretnénk ma elvégezni. Nagyon fontos üzenetünk is lesz, Úrvacsorát is veszünk, ajándékokat osztunk a gyermekeknek.

Kérném szépen Széphegyiné Évát Szombathelyről, hogy jöjjön előre. Kérném szépen, hogy Kribus Magdolna jöjjön előre, ő Kolozsvár pásztora. Dániából a pásztorházaspárt, valamint Labátné Icukát kérem a férjével, hogy jöjjön ide előre. Mindenki más köszöntse a szomszédját, öleljük meg egymást szeretettel. 

Kezeinket tesszük a szolgálatokra. A prófécia ajándékával jön ez. Nem egy általános felkenetésre kerül most sor, hanem impartálások lesznek a mai napon. Nagyon fontos ez az Úrnak. Apostoli szolgálatok ezek.

Dániából két drága szolgálónk prófécia által került felkenetésre. Dániából még a közeletekből sem tudnék említeni senkit szolgálatra. Férj és feleségként ken fel benneteket az Úr, mindkettőtöket. Nagyon jó pásztori munkát fogtok végezni az Úr dicsőségére.

Régről ebben a kenetben működik Magdolna, és nagy kiáradások lesznek, nagy gyümölcsök jönnek Kolozsváron és környékén, az egész területen.

Széphegyiné Éva előlép az Úrban. Amit az Úrnak szeretnél elvégezni, hatalmat kaptál rá, Jézus nevében. Nagyon nagyra értékeljük, hogy annak ellenére, hogy az utolsó pillanatban tudtunk csak szólni, és mégis eljöttél. Az impartálásokat mind szeretnénk befogadni.

Labátné Icukának ez most nem evangélista kenet, és nem gyülekezetek feletti felvigyázás és nem utazó szolgálat, hanem gyülekezetek megnyitására kapsz kenetet. Tehát a gyülekezeteket el kell engedni, és az Úrral egy teljesen más kenetben fogsz lépni. A gyógyító kenetet eddig is birtokoltad és használtad, szolgáltál benne. Az Úr felhozott ma reggel, és én a Szent Szellemmel mindig egy akaratra kerülök. Ebbe a hivatalba akar felléptetni. Elfogadjuk ezeket. Amit az Úr mutat, mindazt elfogadjuk, és ebben a hivatalban kell működnöd, hogy gyümölcsöket teremjél. Nagyon kiváló segítőtársad van, a te férjed. Mindig az oldaladon áll, anyagiakban támogat, és közös lesz a jutalmatok, hatalmas megerősítésben. Jézus nevében. Köszönjük Jézusnak.

Talán nem értik az emberek, hogy milyen helyen is vagyunk. Erről már tanítottam, és most újra nem fogok tanítani, hogy miként történtek ezek a felkenetések.

Finnynek az összejövetelei sajnos törlésre kerültek, mert nem kapta meg a hivatalos vízumát, a magyar kormányszintek visszautasították, úgyhogy itt sajnos nem tudtunk tovább lépni. A pásztorkonferenciánkat január 17-re, egy héttel előbbre hozzuk. Hogyha valaki szeretne eljönni, már most kezdje tervezgetni pásztor létére.

Az ünnep következő két hetében odahaza fogunk imádkozni, az imakör tagjainak nem lesz lehetőségük az élőben történő részvételre, de rádión keresztül lesz közvetítés.

Kubában van Carlos, akit mindennap felemelünk imádságban, hogy gyümölcsöző legyen a szolgálata. Nagyon szeretnénk, ha nagy ajtók nyílnának ott számára, és megtanulna azokban működni, előre haladni. A kubai pünkösdi körök nyitnak majd és ezek ajtók.

Obama is nyit feléjük. Nagykövetséget nyit Kubában. Obamával egy-két dologban egyetértek, ez például egy nagyon jó döntése volt. Fölemeljük őt, és kiküldjük a szolgálókat, megkötjük az ellenállásokat.

Meg kell azt érteni, hogy ahonnan én jöttem, ott hogyan neveltek engem. A kommunizmust igazán gyűlölték, és Castro is nagyon gyűlöletes személy volt. Úgyhogy csak Isten tudja ezt megtenni, ami most történt. És nagyon fontos, hogy az ott élő 12 millió embert is üdvösségre vezessék az ottani szolgálatok. Köszönjük Uram, hogy az ajtó megnyílt Jézus nevében, hálát adunk ezért.

Ha visszatértünk az Egyesült Államokból, akkor a Smita esztendőkről, a hétéves ciklusokról fogok tanítani. Hét esztendős ciklusonként történnek a nagy események. Hét évenként. Rabbik tanítanak most erről, hogy visszapörgetve az időt, ezekben a hetedik esztendőkben a történéseket tanulmányozzák.

És ha az ember megnézi, hogy akkor mik történtek, döbbenetesnek fogja tartani. Két rabbi közülük Jézus-hívő is. Az Írások szerint nem tudjuk az időket. A bibliaiskolám tanítói már akkor azt jelezték, hogy ez így nem pontos és az igazság az, hogy ez így hazugság, hogy nem lehet tudni az időket. Azt mondja az Ige, hogy…

1Thesszalonika 5,1.

1.      Az időkről és időszakokról pedig atyámfiai, nem szükséges írnom néktek.

Pál tanítja, hogy ti magatok is tudjátok, ismeritek az időket. Tudom, hogy karácsonyt és az Úr Jézus Krisztusunk születését ünnepeljük, ezért el fogjuk ma magyarázni ebben a tanításban, hogy miként kerülnek az emberek felkenetésre.

2Korinthus 5,14–15.

14. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,

15. Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott.

Szorongat minket, mondja a King James is. Ez a mi szeretetünk Krisztusért, ami arra indít, irányít és sürget minket abban, hogy előre menjünk. Ez az én szeretetem Krisztusért.

Tehát, amikor Ő meghalt, akkor úgy vélekedünk, hogy mi magunk is meghaltunk Ővele. A NIV fordítás úgy mondja, hogy mivel egy meghalt mindenkiért, így mindenek meghaltak. Mindegyikőjük meghalt.

A kereszten Krisztus halálánál mi is jelen voltunk, ott voltunk és meghaltunk Ővele. Vagyis már meghaltunk és egy új életre lettünk felkészítve. Tehát amikor Ő meghalt, akkor mi mindannyian meghaltunk Ővele.

És ez az az üzenet, hogy tudod-e valójában, hogy te meghaltál? Tudod-e, hogy minden bűnödért ki lett az ár fizetve? Ekkor ugyanis a kereszten fizetett Jézus a te minden bűnödért. Ezt mondja itt az Írás. Vagyis megbocsáttatott nekünk a múlt, a jelen és a jövő minden vétke.

Ésaiás 55,9–10.

9. Mert, amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

10. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek,

Istennek az összes gondolata és útja velünk kapcsolatban a szellemünkbe bele lett teremtve. Az Ő ránk vonatkozó tervei a jövőnket tekintve mind belekerült a szellemünkbe, a bölcsessége is. Tehát nem úgy kell tekintenünk rá, hogy olyan valami, amit soha nem tudnánk megszerezni. Bennünk van már.

2Korinthus 5,15.

15.  Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott.

Az NLT fordítás azt mondja, hogy ezentúl Krisztusnak élnek majd, aki meghalt és feltámasztatott őértük.

A Bővített fordítás pedig így szól: többé nem magunknak és magunkért élünk. Erről szól tehát a fordítás. Amit tehát itt mond, hogy többé nem élhetünk saját magunknak. Mostantól Krisztusnak kell élnünk. Ő gazdaggá tud tenni minket, és Ő képes az ördögöt megölni. De nem a világ útjain, ahol hazudnak, lopnak, ölnek, csalnak.

Ha igazán szereted az Úr Jézus Krisztust, akkor többé nem élhetsz saját magadnak. Akkor Őérte kell élned és nem élhetsz azért, hogy saját magadnak tetsszél ezután. Mondhatja valaki, hogy én a saját magam tetszésére akarok élni. Ha az ember ismeri az Úr Jézus Krisztust, akkor így nem beszélhet. Sajnos, sokan vannak, akik úgy élnek, hogy saját maguk tetszésére akarnak lenni.

Mivel Ő meghalt értem, ezért képes vagyok Őérte élni, és Ő képes engem gyarapítani mindenekben. És a gondolat pedig úgy van, hogy én pedig Uram, sikeres leszek Tebenned. Sok időbe telik kijönni az addigi dolgainkból, mert úgymond agymosást kapunk a világban.

Nem leszünk sikeresek a barátaink szemében sem. És saját magunknak sem szabad a sikert keresnünk, vagy a családunk érdekében, hanem a sikert Jézusért kell keresnünk. Ez nagy különbség. 

Vannak, akik a családjuk kedvéért akarnak teljesíteni és nagy sikerre jutni. Vagy azt mondják, hogy ezt és ezt a dolgot a barátomért teszem, a családomért teszem, a nemzetemért teszem. Én a dolgaimat Jézusért teszem, mert Ő meghalt értem és most Őérte kell, hogy éljek.

Te kinek a kedvéért élsz? Saját magadért? Mert ez az a kérdés, amit majd meg kell válaszolnunk odafent. Saját magunknak kell Isten előtt megválaszolnunk majd ezt a kérdést. Tehát ezt a kérdést, akár ma megválaszolhatjuk magunk előtt.

Ma vagy holnap, de egy napon számot kell adnunk a földi életünkről. És erre a kérdésre választ kell adnunk majd. Ha ma nem akarunk erre választ adni, vagy nem akarunk ez alapján cselekedni, Isten meg fogja tőlünk kérdezni. Ő úgyis tudja, hogy kiért éltél itt.

Mert elmondom neked, hogy neki legálisan joga van ahhoz, hogy számon kérje tőled, hogy Őérte élsz-e? Mert Ő halt meg érted, Ő adta az életét érted. Az Ő drága vérének az árán vásárolt vissza téged.

Tehát fontos, hogy megértsük, hogy mégsem követeli tőlünk, hogy ezt megtegyük, pedig legálisan tehetné. Hanem átadja nekünk erről a pontos megértést, az információkat és azt akarja, hogy az Ő tervét, és az Ő dolgait cselekedjük a szeretetből fakadóan, még akkor is, hogyha legálisan joga lenne az életünkhöz.

Látod-e a különbséget, hogy hozzá tartozol és Ő hív téged. Az Ő szívét adta neked és azt mondja, hogy kövess engem.

Ma főleg néhányotokhoz szólok nyomatékosabban, hogy nem mindenkit hívott így ki. Van, akit a munkahelyén vagy a vállalkozásában fog gyarapítani. Mit fogsz tenni vele? A Krisztusnak élsz és örvendezel ebben és büszke vagy arra, hogy vele lehetsz egy közösségben? Nem szégyellem egyáltalán, hogy én a Krisztusért a teljes Evangélium munkása lettem.

Kik azok, akik minket amúgy is gúnyolnak? Kik a gúnyolóink? Mindegy, nem foglalkozunk vele, mert mi az életünket az Úrnak adtuk. Nagyon régen tettük ezt és nem vesszük vissza. Ez azt jelenti, hogy többé már nem vagyok a saját tulajdonom.

Az ambícióimtól pedig nagyon régen meg kellett szabadulnom, hogy az én törekvéseim valóban Őtőle fakadjanak, és az Ő szándékai legyenek az enyémek. Te eljutottál-e már erre a helyre, hogy a te saját ambícióidnak meghaltál? Ez egy nagy dolog volt nekem is, amit meg kellett tennem még akkor is, amikor Magyarországra jöttem.

Csak a Jézus álmait szabad majd magunknak álmodozni. Az emberek eltervezik magukban, hogy én egy vízvezeték szerelő leszek, én egy orvos leszek, egy jogász leszek. Szükségünk van ezekre a kiváló helyekre, hogy orvosok legyünk, jogászok legyünk. Ezt a képet belénk teremti az Úr, de nem úgy hangzik a kérdés, hogy ami én akarok lenni.

Gondolkodtál-e már arról, hogy mi az, amire Isten téged teremtett? Sokan leélik úgy az életüket, hogy soha nem kerülnek be Isten terveibe, hogy azt végrehajtsák. Sokan be sem lépnek arra a helyre, hogy Isten terveit elkezdjék keresni, hanem másoknak az álmait próbálják megvalósítani.

Abba az irányba szeretnék most haladni, hogy az Úr megválaszolja a mi kéréseinket ezekkel kapcsolatban. Istennek nem telik sok időbe az, hogy a mi kéréseinket megválaszolja. El fogom nektek magyarázni, hogy Isten miként működik.

A szívemre helyez valamit, hogy azért imádkozzak, mert nekem szükségem van egy megértésre arról, és már megválaszolta az imámat, még mielőtt én azt elmondhattam volna. Mondok egy példát: megkértem Istent, hogy segítsen nekem egy területen. Azonnal meg­kaptam a választ, nem kellett böjtölnöm, nem kellett várakoznom az Úrra.

Ésaiás 65,24.

24. És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam azt.

A Máté 6,8-ban azokhoz a zsidókhoz szól Jézus, akik folyton folyvást imádkoztak ugyanazon dologért. És azt mondta nekik Jézus, hogy ti…

Máté 6,8.

8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

Tehát ha ezt megértjük, hogy a királyság miként működik, ez a segítségünkre lesz. Az álmok a legalsó szintje annak, ahogy Isten szólhat hozzánk. Ha így kapok az Úrtól vezetést, akkor valószínűleg az én hibám. Ő szólt nekem más formában, de nem hallottam meg, tehát elvétettem Őt. És ha az Úrtól van, akkor arra az álomra figyelni kell.

Az álmoknak ugyanis négy forrása van. Jöhetnek a félelmeinkből, a kívánságainkból, az ördögtől és jöhetnek Istentől. Tehát az álmaink egy része a félelmeinkből fakadhat, egy másik része a kívánságainkból.

Ausztráliában volt az, hogy a szomszédba új család költözött be, és elkezdtek rossz álmaim lenni. Ezeket az erőket azonnal megtörtem, megkötöztem és leállítottam, ugyanis hatalmunk van az ördögök felett, a sötétség minden ereje felett.

Nem tudsz olyat kérni Istentől, hogy Isten ne adta volna oda már a választ, mielőtt még kérted volna. Higgyél nekem, hogy így van, mert ezt mondja az Ige. Még mielőtt kérted volna, már odaadta neked a választ. Igen, én imádkoztam, de Isten nem válaszolta meg – mondhatja valaki.

Itt a földön nekünk meg kell tanulnunk dolgokat. Az Igéjét magunkhoz venni, és az Igéjén cselekedni. A választ megkapjuk az imánkra, még mielőtt kérnénk azt. Ezt tanítja az Írás. Tehát jelen van már a válasz arra a kérésre, mielőtt még te meg tudtad volna kérni azt.

Még egyszer elmondjuk, de ha nem érted meg, akkor nem fog működni sem. Meg kell tehát értenünk azt, hogy Isten királysága miként működik. Tanítja azt az Írás a Zsoltár 103,7-ben, hogy Mózessel megismertette Isten az Ő útjait, Izrael fiaival pedig az Ő cselekedeteit. Ha imádkozunk, akkor nem úgy viselkedünk, mintha valamit próbálnánk Istentől megszerezni.

Kaptam erről egy kijelentést, hogy megkértem Őt, hogy segítsen nekem. A válasz már ott volt, az Úr kijelentette, hogy mit kell tennem, teljesen kijelentette, megértettem. Ezt a választ Isten már előre elküldi. Tehát vagy tudom már, vagy meg fogom azt tudni.

Isten tüze, Isten Szelleme tehát bennünk munkálkodik, és ez a szenvedélyes szerelmünk, ami a szívünkben van, visz minket dicsőségről dicsőségre az Úrban. Nagyon sok köze van ahhoz, hogy mi van az elménkben, mi az, amin gondolkodunk.

Mert amin gondolkodunk, oda ki is fogunk kötni majd. Eljutunk oda, jó vagy rossz vonatkozásban. Ezek felett a [negatív] gondolatok felett tehát hatalmat kell vennünk, és az óember maradványait ki kell dobni az életünkből.

Jeremiás könyvében írja, hogy emlékezzetek meg a távolból az Úrról és jusson eszetekbe Jeruzsálem. Ez azt jelenti, hogy más dolgokról is gondolkodhattak volna a zsidók. Azt jelenti, hogy imádkoznunk kell azért a békességért és azért a szeretetért, ami Jeruzsálemet illeti. És azok fognak gyarapodni, akik Őt szeretik. Vagyis amikor imádkozunk, akkor Jézus legyen az elménkben, a gondolatainkban, a tudatunkban, mert mi a Királlyal együtt élünk.

Akik az Úrral egyesülnek, egy Szellemmé lesznek Ővele. Erről is tanítottam mostanában, hogy létezik a Szentháromság, mert mi az Úrral egy Szellem lettünk. Jézust is gyűlölték a földön, és velünk sem lesz ez másként, mondja az Írás. Sokszor a még hústestben járó, épp csak újjászületett keresztényekkel lesz a legtöbb problémánk. Zsoltárok 46,10 mondja, hogy csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten.

Ezek a kenetekhez szellemben kell lennünk, amelyek kiosztásra kerültek. A hústestből ki kell kerülnünk, és a világ dolgaiból is ki kell jönnünk. Ezt mondja Isten is, hogy gyertek és érzékeljétek meg, tapasztaljátok meg, ezt az életet a szellemben.

Sokan, főleg ti próféták, elhívottai vagytok az Úrnak, hogy szolgáltok felé. És ez nem a hústestben való cselekvés. A csendességben fogod ugyanis észlelni az Úrnak a dolgait. Lekapcsolok ilyenkor mindent, lefekszem a kanapéra és előjönnek a dolgok egy szempillan­tásban, ilyenkor a mélység szólítja a mélységet. A szellemedből jönnek elő ezek a dolgok.

Galata 5,16.

16. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

A Bővített fordítás szerint pedig így hangzik:

Galata 5,16. AMP

16. Azt mondom, inkább [tegyétek azt szokásotokká], hogy [a Szent] Szellemben [azaz a Szellem iránt fogékonyan, Általa vezérelve és vezetve] jártok és éltek; és akkor biztos, hogy nem fogjátok teljesíteni a hústestnek (az Isten nélküli emberi természetnek) a vágyait és kívánságait.

A múlttól mentesen kell járatni az elménket. Az új gondolatokat kell előhozni, és azokat a magasabb utakat, és azt a magasabb rendű életet. Isten szeretné, hogyha élveznénk az életünk minden pillanatát itt a földön. Ez nem kötést jelent, ez szabadságot jelent.  

Az Új Élő fordítás szerint így hangzik:

1Péter 1,17. NLT

17. És emlékezzetek arra, hogy a mennyei Atyának, akihez imádkoztok, nincsenek kedvencei. Ő a tetteitek szerint ítél el, vagy jutalmaz meg titeket. Nektek tehát az iránta való tiszteletteljes félelemben kell élnetek az alatt az idő alatt, amíg “ideiglenes lakosokként” itt tartózkodtok.

Sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak – ide kanyarodik vissza. Jutalmat kapunk azokért a dolgokért, amelyeket teszünk, ha követjük a Szellemet. Nem a törvényeket, hanem a Szellemet. Az őseinktől örökölt üres élettől mentett meg minket. Ettől mentett meg minket, és adott nekünk egy új életet. Ezért az ünnepek alatt is imádkoznunk kell majd, és több időt kell töltenünk az Úrral.

Ésaiás 54,2.

2. Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékodnak kárpitjait terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet.

Szélesítsük ki a „sátrainkat”. Ezek a kenetek, amit most kaptunk, ezt szolgálják, hogy kinyúljunk az elveszettek felé.

Még egy dolgot leírtam ide: azok, akik szeretik a világot, nem értik azt meg, hogy az Úr mennyire is szereti őket, és mi az, amit Ő tett értünk. Mert, ha ezt igazán megértenék, akkor nem lennének a világgal ilyen szerelemben, mert ez a világ egy napon elmúlik. Áldjuk az Urat. Ennyit akartam ma elmondani nektek.

Minket az Úr felkészített arra, hogy misszionáriusai legyünk. Hazajövetelem után a hétéves időciklusokról fogok tanítani. A vérholdakról tudunk már, hogy ezek a szemünk előtt történnek most. Kettő megvolt már, kettő jön, tehát pont közte vagyunk. Ezeket is tanulmányozom, megrendeltem a könyveket, DVD-ket erről, hogy ebben is segítsek nektek, hogy megértsétek.

Azt hiszem a legnagyobb megtiszteltetés, ami érhet minket itt a földön, az Úr szolgálata. Nem mindnyájatokat hívott el misszionáriusnak az Úr, de tanítja, hogy alkalmas és kevésbé alkalmas időben egyaránt az Urat hirdessük és szolgáljuk. A gyülekezetnek kell elvégezni a munkát. Tehát ott végzed az Úrnak a dolgait, abban a körben, ahol vagy, a munkahelyeden.

Hisszük a gyarapodásokat, hisszük a jobb munkahelyeket számotokra, hogy növekedtek szellemiekben, ahogy minél inkább megismeritek az Urat. Mert erre kapjuk az ítéletünket majd, hogy mennyire növekedtünk fel a szellemiekben. Tehát nagyon fontos naponta táplálkozni az Igével.

Álljunk fel mindannyian, az Úrvacsorához fogunk felkészülni. Együtt fogjuk elmondani a következőket: Köszönöm, Úr Jézus, igazán szeretlek. Sok mindent nem értek, de kereslek, hogy megértselek, amit tettél értem, és hogy hogyan kövesselek téged, mert szeretlek téged, Uram. Szeretlek azért, hogy engem üdvözítettél, hogy meghaltál értem. És szeretnélek téged jobban és jobban megismerni. Köszönöm Uram, hogy téged választhattalak, téged foglak követni a tőlem telhető legjobban, ahogy csak tudom, Jézus nevében. Ámen.

Megáldjuk a kenyeret és kiosztjuk. Álljatok fel mindannyian, hálákat adunk Istennek: Köszönjük, drága Úr Jézus, a testedet, megemlékezünk a megtört testről, ami értünk adatott. A te sebeidben van a mi gyógyulásunk. És a te megtört tested által megkaptuk a mi üdvösségünket. Emlékezünk erre a drága megtört testre, a megújulásra, a gyógyulásra, amelyet megszereztél nekünk, megfizettél érte a kereszten. Áldunk és magasztalunk ezért, a Jézus nevében. Vegyük magunkhoz a kenyeret.

Emlékezünk a kiontott vérre is, amely értünk ontatott, ez volt az egyedüli mód arra, hogy minket megtisztítson, a drága Úr Jézus Krisztus vére életet adott nekünk örökre, hogy az örökkévalóságot vele tölthessük. A mennyei Atyánkra emlékezvén most, és a drága Szent Szellemünkre, a megváltás hatalmas tervére, amelyet a szeretetéből megcselekedett. Köszönjük Úr Jézus, áldjuk a terveidet, hogy beteljesítetted. A bor kiosztására kerül sor. Hálákat adunk Istennek, megköszönjük, hogy részesedhettünk a borból és a kenyérből.

Nagyon sok gyógyulás készül a mai napon nektek. Nagyon csodálatos, hűséges testvéreink vagytok régről, mindnyájatokat áldunk. Nem tanítottalak benneteket ezekre a dolgokra, amiket a háttérben elvégeztek. Kiváló segítőink vannak.

A férfi és a női szervekre elmondott megvallásaink óta rengeteg ilyen gyógyító kenet működik. A meddőség tekintetében például nagyon sok gyógyító munka van. A prosztatában nagyon erős gyógyító munka van, a petefészkekben, a méhben. Sok kisbaba fog majd születni ezt követően. Nagyon erős gyógyító kenetek vannak, és ez folytonosan működik, 24 órában. Megtanultam így a megvallások erejét. Ha az ember megvallásokat tesz, utána ez következik.

A gyermekek ajándékozására kerül sor. Mindig öröm nézni a gyermekeket, ahogy megtalálják az ajándékaikat a fenyőfa alatt.

Elkezdődik a gyógyító sorok felállítása. Gyógyító kenet van a torokban, sok helyen gyógyító munka folyik. Ezt követően megvallások megtételére került sor. Áldottak legyünk mindannyian! Álljunk fel! Köszönjük, Atyám, a jelenlévőket.

A kenetek, a bölcsesség bele fognak folyni a gyülekezetekbe a Szent Szellem által. Mindezeket a Szent Szellem keneteket kiárasztjuk, hogy működésben legyenek, hogy növekedésre jussanak és impartálásokra [közlés, átadás] kerülhessenek a gyülekezetek tagjai életébe is, a Jézus Krisztusunk dicsőségére. Semmilyen módon és formában nem akarjuk korlátozni a mi Urunkat. Minden dicsőséget a mi Urunknak adunk! Ámen. 

Boldog és áldott karácsonyt nektek, valamint nagyon áldott újesztendőt, gyarapodást kívánunk nektek. A kívánságaitok beteljesedjenek, amelyek az Úrtól vannak, és mindenben áldottak legyetek, amire csak a kezeteket ráteszitek, ezt tanítja a Biblia. Áldottak lesztek a Jézus nevében. Ámen. Dicsőség az Úrnak!

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL