2008.10.28.

GYARAPODÁS ÉS NÖVEKEDÉS 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. 10. 26.

 

Meg van Istentől a rendelt helyünk a gyarapodáshoz. Nagyon fontos azt megérteni, hogy mi az, amit az Úr elvár tőlünk ebben, hogy úgy gyarapodjunk, ahogy Ő hozza nekünk a gyarapodást.

A mi Istenünk a növekedés, gyarapodás Istene.

Zsoltárok 66/12

Nagyon sok az az anyag, amit szeretnék nektek átadni, és azt is el kell mondanom, hogy nagyon sokan vannak, akik az Interneten keresztül most kezdtek el minket hallgatni, több nyelven is történnek a fordítások.

Amiről szót ejtünk ma is, az a helyünk, ami jelenti egyben a fizikai elhelyezkedésünket, másrészt egy feltételt hozzá. A hely szerinti elhelyezkedésünkön azt értjük, ahová beilleszkedünk. Ezenkívül nagyon fontos az elménknek és a szívünknek a beilleszkedése ebbe a rendszerbe.

Az Úr azért akarja, hogy megújítsuk az elménket, mert valójában az elménkben élünk.

Hagin testvérünk könyveit adjuk ki sorban, 12 évig pásztorolt, de Isten nem arra hívta el igazán, hogy pásztoroljon. Végül kilépett az utazó szolgálatba. Egy év után összegezve a tapasztalatait, imádkozott, hogy 

– Uram nem jobb, hanem rosszabb lett a helyzet.
Ésaiás 1/19 Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, a föld javaival éltek.

Mind a két rész szükséges hozzá. Azt imádkozta az Úrnak, hogy én hajlandó és engedelmes vagyok, mégsem bővölködöm. Pontosabban azt mondta Hagin testvér, hogy – engedelmes voltam Uram. Azt mondta az Úr, hogy mégsem illesz bele a feltételekbe.

Mit értesz ez alatt Uram, hiszen a gyülekezetemet is elhagytam? - Igen eljöttél onnan, de nem hajlandósággal. A helyes helyeden vagy, de csak fél hajlandóságot mutatsz, mert a helyünk jelenti egyrészt azt a fizikai meghatározott helyet, másrészt feltételeket.

Nagyon gyorsan kiigazította magát.

Tehát területileg tekintve helyén volt, de a szíve hozzáállásában nem volt a helyén.

Az ember lehet a helyén a gyülekezetben, a helyes üzleti vállalkozásban, a szolgálatban és lehet, hogy körbe van véve a helyes emberekkel, de még sincs igazán a helyén a szívében, a lelkében, az elméjében. Mit értünk az alatt, hogy a rossz helyen van? - Hogy nem hajlandó!

Mondja az engedetlen gyermek, hogy jó rendben van, de esze ágában sincs megcsinálni, becsapja az ajtót és elmegy. Ez nem a helyes magatartásforma.

Tehát, hogy mennyire fontos a hozzáállásunk: az én családomban ilyen egyáltalán nem fordulhatott elő, nem volt választási lehetőség. Három lánytestvéremnek és nekem meg kellett, hogy együk úgy, vagy megnézhettük magunkat. Ha a hozzáállásunk nem volt helyes, akkor is megnézhettük magunkat.

Isten tehát a szívünkre is tekint, nem csak arra, hogy mit teszünk. Mert annak a munkásnak a szívére tekint, a magvetőnek a szívére tekint, az adakozónak a szívére tekint Isten, ami által elfogadható lesz az az áldozat.

Egy munkát el lehet végezni úgy láthatólag tökéletességben, hogy közben nem elfogadható a szívünk.

Hányszor mondták az emberek, hogy bármit megteszek, bárhová elmegyek, de amikor konkrét dologra került a sor, akkor – jaj Uram, csak azt ne. Tehát könnyen beszélünk a hajlandóságról, de eljön az idő, amikor a saját akaratunkat alá kell vetni az Övének. És ez az, amiről beszélünk, hogy meg kell találni a helyünket, és ott kell maradni a helyünkön.

Ez az alávetés, alárendelés mind a vallásban, mind a politikában valahogy tévesen kerül használatra. Nincs igazán elfogadva az, hogy alávetjük magunkat. Pedig a Bibliában szerepel ez a szó.

Keresztények azt mondják, hogy használjunk egy másik szót erre. Azok, akik nem vetik alá magukat bizonyos dolgoknak, csak egyezségről beszélnek. És addig megy ez a dolog, amíg ez az egyezség fennáll, de amikor valóban alávetésre kerül a sor, akkor elhagyják a helyüket, és nem fedezik fel, hogy valójában egy próbának voltak kitéve és megbuktak.

Keresztények mondják, hogy – könnyű ez az alávetés, de az alávetés, alárendelés az nem könnyű dolog. Bárkiről legyen szó. Az alárendelés Jézusnak sem volt könnyű.

Emlékeztek, hogy a Gecsemáné kertben vért verejtékezve úgy imádkozott, hogy – Atyám, ha elmúlhatik tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd.

A te akaratod legyen meg.

Ez alávetést jelent, és az nem könnyű.

Miután tehát újjászületünk, hogyan kerülünk a helyünkre, erről beszélünk ma.

És egy olyan Atya Istenünk van, akit igen érdekel az, hogy minket a helyes úton, a helyes helyre vezessen. Hatalmas angyalokat jelöl ki arra, hogy titeket őrizzenek az úton és a Szent Szellemet adta belétek, és adott körétek olyanokat, akiket segítőknek és tanítóknak rendelt.

Valaki mégis azt mondhatná, hogy én nem vagyok képes hallani Istentől.

El fogom magyarázni, hogy ez miként is történik. Minden erőforrást odaadott erre nekünk Isten. Istent nagyon is érdekli, hogy mi történik velünk, érdekli az út, amin járunk, és hogy miként futjuk meg a futásunkat. Miként találjuk meg a helyünket, és hogy miként fejezzük be a futásunkat.

Az első, hogy hajlandónak kell lennünk arra, hogy az Ő útjait járjuk, még akkor is, ha teljesen más az, mint amit magunktól járnánk, és valóban vannak esetek, amikor teljesen különböző.

Nem mindig, de lesznek olyan esetek, amikor az Ő tervei különböznek a tiédtől, és annak, amit te meg akarnál tenni, annak a bizonyos dolognak meg kell halnod. Vagyis el kell felejtkezned róla, hogy a saját utadat járd. Mielőtt újjászülettem, nekem is voltak saját terveim. Azt nem mondanám, hogy gyűlöltem volna a prédikátorokat, de nem szerettem őket valójában.

Semmi közöm nem volt hozzájuk.

Miután újjászületünk, egyszerűen tudjuk, hogy mi az, amit Ő akar tőlünk. Isten akarata nem fog melletted elmenni. És az a hajlandóság rész, ami bennünk kell, hogy legyen, az adja meg nekünk, hogy meg tudjuk szerezni.

És eljön az idő, amikor fogod tudni, hogy mit kell tenned. Egy dolog marad csak hátra, hogy azt meg is kell tenned.

Ha valaki nem mutat hajlandóságot Isten felé, akkor az gátolja abban, hogy megtudja, hogy mi a következő lépés, mert ez Istennél egy lépésről-lépésre való járás.

Tehát különleges idők azok, amikor valami így adódik, és azt fogjuk tudni.

Lehet, hogy egy hosszabb idő telik el, de fogjuk tudni, hogy mi az, amit tennünk kell. Lehet, hogy tovább kell mennünk. Lehet, hogy részévé kell válnunk valaminek, vagy részt kell vennünk egy bizonyos munkában. Tehát tanítottunk erről, hogy vannak idők, amikor fogjuk ezt tudni, és ezeket fontos útkereszteződéseknek tartjuk az életünkben, és az egész jövőnk itt dől el. Az én életemben volt idő, amikor tudtam, hogy el kell mennem a Biblia iskolába. Mert amikor az életem első gyógyító összejövetelére elmentem, ott egy kórus énekelt, akik ebbe a Biblia iskolába jártak, és felmerült bennem a gondolat, hogy miért nem megyek el oda. Ez tavasszal volt és az iskola ősszel kezdődött, de én tudtam mindezt, és ősszel ott voltam. Tehát jött egy gondolat és nem dobtam el magamtól ezt a gondolatot, hanem befogadtam magamba. És ha ma ezt mondja az Úr, akkor holnap is ezt fogja mondani, tehát várhatsz vele.

Épp hogy csak újjászülettem akkor, de ez a gondolat egyre erősebb lett bennem. Mindaddig forgattam ezt a gondolatot, míg ez valóságba is jött.

A gondolat e mögött, hogy ha nem mutatsz hajlandóságot, hogy ezt a gondolatot forgasd magadban, - akkor nem jutottam volna el olyan messzire. Ha hajlandók vagyunk, az azt jelenti, hogy mutatnunk kell azt a készséget, hogy bármikor, bárhová elmegyünk. Később elköteleztem magam arra, hogy misszionárius leszek. A Biblia iskolánknak ez volt az a szolgálata, ami kinyúlt a messzeségbe.

Ez is egy fontos keresztezési pont volt az életemben. Azt lehetne tehát mondani, hogy az én gazdag helyem azt követően három évre a Biblia iskola volt.

Eljön tehát az életünkben az az idő, amikor tudjuk, hogy bizonyos dolgokat meg kell tennünk és nem fog rendelkezésünkre állni a teljes kép arról. Az emberben felmerül a kérdés ilyenkor, mivel nem látja a dolgokat teljesen, hogy – miért kellene ezt tennem? Mi a célja ennek a dolognak?

Ilyenkor nem szabad, hogy az ember a saját megértésére, gondolataira, érvelgetéseire gondoljon.

Nem szabad kiérvelgetni Istent az Ő gondolataiból. Vannak tehát idők, amikor az emberek tudják, hogy dolgokat meg kell tenniük, és mégsem teszik, és ekkor jönnek a problémák az életükbe. Ekkor kezd bennük növekedni az összezavartság.

Amikor az ember tudja, hogy mennie, vagy maradni kellett volna, vagy egy bizonyos dologban részt kellett volna, hogy vegyen. Bármi is legyen az, ha az ember egyre csak halogatja, és nem teszi meg, más dolgok fontosabbak voltak az életében, akkor a sötétség kezd el működni az értelmükben, mert nem tették meg.

Egy idő után nem is fogod hinni, hogy Isten akaratán kívül vagy. És fogod magadnak mondani, hogy – ezen a helyen legalább olyan áldott vagyok, mint ott, tehát a saját választásodról beszélsz és nem Istenéről.

Én képes vagyok itt gyarapodni, mondod, sok mindent itt megtenni, de nem! Ellenszegülésben vagy, engedetlenségben vagy. De amikor Isten útmutatást ad, hogy azt a lépést tedd meg és azt meg is léped, akkor mindig minden időben a megfelelő helyen leszel, ez nem havonta, vagy évente, vagy félévente történik. De van az életünkben idő, amikor az ember eljut erre a helyre és tudja is, hogy az a helye. Tudja, hogy azt a dolgot meg kellene tennem. Legtöbbször a fejünk nem akaródzik ilyenkor, és azt fogják mondani az emberek, hogy tartsd magad távol attól.

Az embereknek meg kell érteni, hogy mi is függ ettől a vezetéstől.

Ha az ember azt mondja, hogy – nem, vagyis nem teszi meg, akkor nemet mondtál arra, hogy belépj arra a helyre. A gyarapodásodnak mondtál nemet. A bővölködésednek, a jólétednek mondtál nemet. A fejlődésednek mondtál nemet.

Legszomorúbb része, hogy az emberek nem tudják meg soha, hogy mi az, amiről lemaradtak.

Annyit tudnak csak, hogy boldogtalanok, mindenfajta hívőre igaz ez. Egyszerűen boldogtalanok és unottak, és az unott hívők továbbra is engedetlenek maradnak. Unatkoznak, boldogtalanok és csalódottak és miért? Mert nem ott vannak azon a helyen, ahol valójában lenniük kellene, és nem azokat teszik, amiket kellene, hogy megtegyenek. És ezt hónapról hónapra így teszik éveken keresztül, és egyre gorombábbak lesznek, keresztényekről beszélek, és egymásra mutogatnak. A családot, a társukat, a munkatáraikat okolják, mert boldogtalanok és unottak. Haszontalannak és gyümölcstelennek érzik magukat. És tudják belül, ha elismerik, ha nem, hogy nem fejlődnek, nem növekszenek fel felnőtt korba, nem jön elő az a szellemi növekedés, aminek ott kellene, hogy legyen, mert nem ott vannak azon a helyen, ahol kellene, és nem azokat teszik, amiket kellene. És ezrével vannak ilyenek, akiket ismerek, olyanok, akik 16-18 évvel ezelőtt születtek ujjá, és csecsemők maradtak.

Ha ezeket a dolgokat megteszed, amiket kellene, akkor soha nem fogsz unatkozni. Ha azon veszed magad, hogy unatkozol, akkor biztosra veheted, hogy valamit tenned kellene.

Azt is elmondom, hogy ezért van, hogy oly sok keresztény kerül bele a bűnbe, az unalom viszi bele őket.

Emlékszünk Dávid példájára, hogy mi történt vele, - amikor a király kiment a háborúba, ő otthon maradt, unatkozott, mert nem volt kint a csatatéren, és amikor nem ott vagy azon a helyen, ahol lenned kellene, akkor nincs, ami megelégítsen, mert nincs semmi a helyén. Ha nem a helyeden vagy, akkor a rossz időben vagy ott és az ellenség képes arra, hogy megkísértsen, mert az ő talajára, területére tévedtél.

Az egyik prédikátort hozza emlékezetembe az Úr, aki egy meghívást kapott Franciaországba, az ördög talajára lépett olyannyira, hogy az autója lerobbant az úton és vissza kellett azt hozatnia. Tehát nekünk nem lenne szabad unalomban élni. Nekünk foglalatoskodni kellene az Úr dolgaival addig, amíg Ő vissza nem jön.

Mit kellene tennünk? Mindenkinek meg van a helye. Az Úr mindenkit elhelyezett a testben, úgy ahogy az neki tetszett. Mindenkinek egy meghatározott, specifikus helye van, és kapott kegyelmet arra, hogy azt a dolgot megcselekedje.

És nem nehéz és nem lehetetlen megtalálni azt a helyet, mert az Úr odaadta nekünk a Szent Szellemét, adott nekünk Bibliát, adott nekünk barátokat és adott nekünk angyalokat. Mindez akkor működik összességében, ha hajlandóságot mutatsz.

Egy másik fordítás szerint azt jelenti, hogy – ne add be a felmondásodat.

És egy egész tábortüzet kezdhetnék azokkal a felmondás papírokkal, amiket felém benyújtottak az emberek. Mi a helyzet, ha beadtad a felmondásodat? - Akkor ellenszegültél. Igen de úgy megharagudott rám és hol van ebben az emberben a Jézus szeretete, mondod.

-                       Ez téged mentesít attól, hogy Isten Igéjét cselekedd? Mindegy mondod, olyan goromba volt.

-                       Az Úr azt mondta neked, hogy nyugodtan felejtkezz el az Igéről és add be a felmondásodat?

Visszamegyünk egy kicsit, mert egy részt kihagytam a jegyzeteimből, szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy mit is jelent az, hogy vezetve legyünk.

Volt, amikor nem is tudtam meghatározni, hogy mi az, amit teszek, de mégis kiléptem az alapján, amit éreztem.

És olyan dolgokról beszélek, amelyek óriási lépések voltak. A Dallasban lévő dolgaimat teljesen otthagytam és kiléptem Izraelbe 3 évre, új területre, erre programoztam a szívemet, azután Ausztrália következett, 11 évet töltöttem ott, majd Kelet-Európa következett, Csehszlovákiába jöttem először.

Mindebben a növekedés minden egyes helyen ott volt.

Megkérdezheted, hogy miért? - Mert abban az időben nekem az volt a helyem és azt kellett tennem, amit ott tettem. És itt ebben a 18 évben, amióta ebben az országban vagyok, döbbenetes, hogy az Úr mit teljesített be.

Ilyen rövid időszakon belül 700 gyülekezet jött létre. Az internet világában megtalálhatók vagyunk, és az egész világot elérjük vele.

Gyülekezetünk van pl. Olaszországban, Szerbiában, Romániában és több országban, és mennyire terjeszkedünk.

Abban az időben felmerülhetett volna a kérdés, hogy miért jövök el Texasból, és miért jövök el Ausztráliából? Nagyon szerettem a Biblia iskolának a légkörét, de egy idő után úgy vettem észre, mintha a Szent Szellem kiszárított volna engem, egyre szomjasabb lettem. És az Isten imádata is úgymond unalmas volt a számomra, pedig szerettem, egész éjjel, egész nappal volt, hogy benne voltam, de azután egyszer csak megváltozott és az ember ilyenkor azt mondja, hogy nem tudom, mi van itt ezekkel körülöttem, de lehet, hogy éppen benned van ez a változás, lehet, hogy valami mást kellene tenned és nem azt. Sokan mondják, hogy nem vagyok készen, ez lehet, hogy így van, de eljön az idő, amikor fogod tudni. És ilyenkor nincsenek azok a kérdések, hogy – és ekkor mi van, vagy akkor mi van? És mi van ha?

Isten szeret téged, és Ő majd tudatja veled, amit tudnod kell, ha hajlandó a szíved. És ha tudod, hogy melyik időben mit kell tenned, akkor meg kell azt tenned. És addig ne lépj, amíg a biztosat nem tudod, mert voltak olyan váltások, amelyben nem volt benne Isten. Ha az ember a helyére került és tudja, akkor maradjon a helyén, addig, amíg Isten nem mondja másként. És ne hidd el azt a téves beszédet, hogy – mily nehéz megtalálni Isten akaratát, mert ez hazugság, tévelygés és zavartságból van.

Három oka lehet annak, hogy az emberek nincsenek a helyükön.

-                       Az első, hogy az emberek nincsenek a helyükön.

-                       Második, hogy tudták, hogy valamit meg kell tenniük, és nem tették meg.

-                       Harmadik, hogy hajlandók voltak, kiléptek és engedelmeskedtek Istennek, Isten elvitte őket arra a helyre és azután kiugrottak a helyükről, eljöttek a helyükről, és az Úr pedig nem mondta nekik, hogy menjenek tovább. A saját érveléseik alapján hagyták el a helyüket.

Most gyarapodni próbálnak, sikerre próbálnak jutni a saját terveik és elképzeléseik szerint és elhagyták azt a gazdag helyüket, ahol gyarapodni tudtak volna.

Prédikátorok 10/4

Mit jelent ez? Hogy ne menj el arról a helyről? Az új angol fordítás szerint: - be ne add ilyenkor a felmondásodat. Mi van, ha mégis úgy döntesz, hogy felmondasz? - Ellenszegültél!

-                       Mert ő megharagudott rám és ő nem jár szeretetben, mondod, az még téged nem mentesít, hogy te az Ige szerint cselekedj. A megbocsátásodat mutattad akkor, ha te továbbra is nyugodt és csendes vagy. És ha az érzéseidben megsértettek, az érzelmeidben feldúltak téged, akkor kapsz az Úrtól egy Igét, hogy – zárd be a te szádat, akkor nincs itt az idő, hogy beszélj, később majd felmondhatsz. Még akkor is, ha az nem Isten akarata.

Tehát mit jelent ez? Igazodj ahhoz a helyzethez, és ahhoz igazodj. De ne hagyd, hogy a döntéseid a felgerjedt haragod, az érzéseid irányítsák, vagy pedig az, hogy valaki valamit mondott.

Mert ha az valóban a te gazdag helyed, akkor nincs számodra más hely, ahol úgy tudsz gyarapodni, mint azon a helyen. És mit mond az Ige, hogy – ne hagyd el a helyed.

Egy csendes szellem el tudja takarni a tévedéseket. És itt most a te hibáidról, tévedéseidről beszélünk. Legyél csendességben, nem te vagy a főnök.

És ne mondd el a másik kereszténynek, hogy benned is ott van a Szent Szellem és te is tudod, vagy hogy te is tudsz hallani Istentől.

Azt se mondd a másiknak, hogy ő mennyire nem szellemi és azt sem, hogy ő mennyire nem jár szeretetben, mert ilyenkor az lehetőséget add neked, hogy beadd a törölközőt.

Szeretnék egy kicsit arról is tanítani, hogy miként legyünk vezérelve a Szent Szellemtől. Sok új hallgatónk van, és gondolnunk kell rájuk is.

Róma 8/16 Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

/14/ Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Azt mondja, hogy a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt!

Tehát mi mindig egy bizonyság alapján lépünk, minden nap és egész nap. Meg van a bizonyságunk a saját szellemünkből ered ez, és ez a szellemünk, a belső emberünk. Amikor van egy bizonytalanság bennünk, - ezért szükséges, hogy az ember felfejlessze magát ebben, hogy tudjon úgy figyelni, arra, amire kell, vagyis addig nem teszi meg azt, amíg a bizonytalanságot érzi. Lehet, hogy csak rossz időpont és a piros jelzést látod, hogy ne tedd meg, ne vedd meg, ne menj arra, tehát ez minden napra érvényes. A munkahelyeden is, otthon a lakásodban, vagy a vásárlásban, a legapróbb részletekig, vagy bármihez is kezdesz. Ezt ki kell magadban fejleszteni.

Példabeszédek 20/27 Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.

A szellemünk a beleknél helyezkedik el. És az a te szellemed, aki vezetni fog. Tehát másként van az, amikor a Szent Szellem közöl valamit, mert a Szent Szellem átadja a szellemünknek azt a közlést, és a szellemünk adja tovább az elménknek. Ehhez el kell csendesedni egy időszakra, főleg reggelente.

Magamban azt a szokást alakítottam ki, hogy egy óráig nem kapcsolom be a számítógépet, csak ülök csendben. És akkor ezek a dolgok a szellemünkből feljönnek. Ez a mi szellemünk, mert a mi szellemünk az Úrtól való szövétnek és ez fogja keresni ezeket az utakat és megvilágítani és vezetni a mi elménket. Újjá van teremtve, Isten természetére van teremtve.

Ha a Szent Szellem mond valamit, akkor az nagyobb hatalommal teljesebb, és hangosabb, akkor az ember szinte körbenéz, hogy – ki volt az. A Szent Szellem volt.

A mi saját szellemünk legalább két-három különböző módon állandóan működik bennünk a nap 24 órájában. És a szellemünk soha nem téveszti el, lehet, hogy mi eltévesztjük, a hústestünk, vagy az érvelésünk, ha elhanyagoljuk azt a hangot, és nem figyelünk oda, mert vannak külső hangok, jönnek főleg a fiatalkorúak az Úrban, mondván, hogy – az Úr mondta nekem, Isten mondta nekem. Nem Ő mondta! Elvétették, mert a rossz hangra figyeltek. Ezeket a hangokat egymástól el kell különíteni.

Ami kívülről szólna, azok démonok és ördögök.

A hústest is képes szólni hozzánk. A hústest gondolata pedig egy bizonyos elmebeli beállítottság. Mondja az Ige, hogy feszítsük meg a testünket.

Tehát egy elmebeli gondolkodásmódról van szó. Az mindent szeretne magának és most azonnal, holnap nem jó, ma kell.

Ezért kell az embernek az Igével táplálnia magát, mert közben növekszünk szellemben. Az Igén kell magunkat táplálni.

Én most egy igeverset adok nektek erre, Józsué 1/8 a legjobb, de most a Zsoltár 1-re lapozunk és megnézzük az

/1/

Fel kell fedeznünk azt, hogy a Szent Szellem többet tud, mint a bankok legjobb közgazdasági szakembere, vagy bárki.

A világon a leggazdagabb emberek most a dollárok billióit vesztették el.

Ezek az okoskodó emberek.

/2-3/

Miközben olvassuk az Igét, meditálunk rajta, képesek dolgok kiugrani, miközben olvasom a Bibliát, egyszer csak előttem van, hogy – hopp ezt meg kell tennem. Megint csak olvasom a Bibliát, és megint előugrik valami, hogy ezt már tegnap is meg akartam tenni. És ez így működik. De ezt el kell kapni, erre ki kell fejleszteni magunkat, el kell csendesedni ehhez.

Volt Ausztráliában egy fiatalember, aki egy nap alatt billiomos lett. Minden héten egy napot arra szánt, hogy - ilyenkor sem telefon, semmi más nem volt megengedve, ült a székében egész nap és jött hozzá a kijelentés. Új ötletek, új felfedezések, új üzleti utak. Olyan jól működik, mint mikor egy kisgyermeknek cukorkát adsz. Egy üzletember életében ez csodálatos dolog. De ahol én vagyok ez sokkal jobb hely, nem cserélném el az életemben semmiért.

Józsúé 1/8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon, és akkor boldogulsz.

      I. Péter 3/4-ben a szívnek elrejtett emberéről szól az Ige.

Egy elrejtett emberről beszél. A szellemünkről szól, a valós énünkről.
    II. Korinthus 4/16

    II. Thesszalonika 5/23

Itt látszik, hogy három részből vagyunk, - szellemből, lélekből és testből. A lelkünk az az intellektuális részünk, az érzelmünk és az akaratunk.

Zsidó 4/12-ből tudjuk, hogy Isten Igéje az egyetlen, ami képes szétválasztani a szellemünket a lelkünktől.

Lukács 16/19 -től szól az Ige, egy gazdag és egy szegény emberről olvasunk, valóságos személyekről.

22-ből olvassuk, hogy lőn pedig, hogy meghalt a koldus és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Vagyis meghalt, eltemették, mégis azt írják róla, hogy Ábrahámnak a kebelébe, ölébe vitték, ez még Jézus halála előtt volt, ott gyűjtötték a lelkeket.

Volt ott egy gazdag ember is, ő is meghalt és eltemették, és ő pedig a pokolba emelte fel a szemeit és látta távolról Ábrahámot és annak ölében Lázárt és az volt a kérése Ábrahámhoz, hogy engedje el Lázárt, hogy az hozzon neki vizet, mert úgy gyötrődik ebben a tűzben, ebben a forróságban. Mintha még mindig a szolgája lenne, úgy rendelkezett. De fogjuk fel, hogy ennek a gazdag embernek nincs már teste, és mégis érzékelte a tűzet, a szárazságot.
Tehát a szellemük ott van a testük már nincs. Fizikai halálnál a szellemünk az kiköltözik a testünkből, a lelkünk egy része annak, az is megy a szellemünkkel. Az angyalok felvesznek minket, mindannyiunkat, ha ez történik velünk, a mennybe visznek fel.

Jézus a rabokat, a foglyokat vitte így fel magával, miután megszerezte a pokolnak és a halálnak a kulcsait, felvitte az ott lévőket a mennybe.

Az ördögnek az ideje így lejárt, mert mi már nem hozzá tartozunk.

Tehát ez a vezetés, amiről beszélünk, ez nem úgy a mennyből harsog hozzánk, hanem egy belső bizonyosságként jön és vezet minket.

Tehát az igazi részünk, a bensőnk, a valónk, az vezet minket.

Egyik legnagyobb kötés, amiben élhetünk, amikor a gondolataink kötelékeiben élünk és az a gondolati kötés nem engedi szabadon a szellemünket, hogy az vezessen. Az elménk tehát be van börtönözve, és az elménkben, a gondolatainkban élve, nem tudjuk végrehajtani a vezetéseinket.

Azt mondja az Ige, hogy – mondja a gyenge, hogy erős vagyok. Miért mondja ezt a Biblia? Mert a szellemünknek eledel az Ige. Szellem és élet az Ige számunkra, olvassuk a János Evangéliumban. Szellemi eledel számunkra az Ige. És ha tápláljuk a szellemünket az Igével, akkor a belső emberünk napról napra megújul.

Mi történik?  Erősebb és erősebb lesz. És ezt megvalljuk, mert a teljes erő az Igében van.

Minden, ami a szívünk kívánsága, a szellemünk dolgozik azon, és a hitünk.

Nem csak az Igének a megvallásán kell gondolkodnunk, hanem emellé szorosan be kell vennünk a szellemünk vezetésének a követését.

Egy példát mondok: - valakinek adtam pénzt, hogy fizessen ki valamit. Azt válaszolta, hogy mi azt várjuk, hogy majd Isten odaadja azt a pénzt.

És mit gondol az illető, hogy én honnan veszem a pénzt? Azt hiszi csak dobálom azt a levegőben? Az ő imájára adott Isten válaszként engem oda. És amikor én jövök a pénzzel, akkor azt jelenti legtöbbször, hogy valaki más nem hallotta meg, hogy vesse el azt a dolgot, vagy félrenyomta azt a vezetést.

Tisztán jönnek ezek. Ha nem látnám azt a pénzt, hogy mit adjak, akkor honnan látnám meg ezeket a gyógyító ajándékokat, pl. amik itt megnyilvánulnak. Ha az egyik oldalon sötétséget munkálok, akkor a másik oldalon sem lesz világosság.

Tehát Istenünk a növekedés Istene és a te szellemed, a Szent Szellem és az angyalok azon munkálkodnak, hogy te növekedésben, gyarapodásban legyél.

A Szent Szellem nem vezet minket a pusztulás és az egyre kevesebb útján, hanem a növekedés, a gyarapodás útján vezet minket, lépésről lépésre.

Bármit, amit a Szent Szellem mutat, ahhoz, ha van elég hitünk és megcselekedjük, akkor valóban egyre gyarapodóbbak, mind növekedőbbek leszünk. - Mind ti, mind a ti fiaitok gyarapodni fognak.

Az én gyermekeim gyarapodása, már a nagyszüleik életében elkezdődött és egyre csak növekszik.

Tehát ha bízunk Istenben és tudjuk, hogy az arany utcákon fogunk járni és a mennyben, az örökkévalóságban helyet készít nekünk, az lesz a te gazdag helyed, ami örökkévaló lesz, itt a földön sokkal hatékonyabban tudunk növekedni, fejlődni szellemben.

Hagin pl. soha nem fogadott el rendszeres fizetést, azt mondta, hogy ez befolyásolná a hitét.

Írtak neki nagyobb összegű csekkeket, aláírta és azonnal visszaküldte.

Már 30 évvel ezelőtt ezt a szellemi fejlődést kívántam magamnak, mert láttam, hogy ez működik, hogy az Igében lehet növekedni és fejlődni, és ez egyre erősebbé válik. Láttam, hogy ez hogy működik, odavonzza a pénzt, a gyarapodást, mindazt, amire szükség van. És nektek is el van ez rendezve, ebben a kenetben működik nektek is. A kenet nektek is működik.

Ahogy olvastuk, hogy a kenet töri meg az igát. Ez a Szent Szellem. Miért nem maradunk a helyünkön és ott gyarapodunk? Lehet, hogy sok ember nem is tudta és az ördög valamilyen trükkel rászedte, belül azonban tudták.

Sőt még az édesanyám is azon volt, hogy a Biblia iskolából valahogy kivegyen engem.

A hagyományos gyülekezetek, egyházak is kopognak az ajtón, hogy gyere. Tehát az ördögnek sok küldöttje van. Neked pedig belülről kell, hogy jöjjön ez a vezetés. És hogy mindezt túléljük, erre van ez a nagyon erős imaerő, amit imádkozunk.

Amikor Joe velünk volt az egyik imakörön és együtt imádkoztunk, akkor mondta, hogy fogalmatok nincs, hogy mit elvégzett az imátok. Mondtam, hogy igen, tudom.

Amikor pedig itt imádkoztunk 3 órát, talán több mint 200-an voltunk és nagyon erős volt az együttes imánk.

Mindig vannak, akik egy kicsit elfáradnak, vagy belelankadnak, valaki két óránál többet imádkozik, annak már erősnek kell, hogy legyen a benseje és mi nem voltunk gyengék ezen a szombaton, nagyon erősen imádkoztunk és ez nagyon jó volt. Az ördögnek a legnagyobb gyilkosa ez.

Valaki rendszeresen hallgatja ezeket a tanításokat és megszerzi ezt a tudást, akkor az ördögnek képes az agyát kiverni a fejéből. Valaki jött Csehszlovákiából és elmondta, hogy ez az, ami hiányzott idáig, hogy nem volt ott az Ige, nem volt ott az imakönyv, a tanítások.

 

Dicsőség Istennek!                                      Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL