2011.04.28.

A FELTÁMADÁS ÜNNEPE

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. április 24.

 

Hallgatom a prédikátorokat a műholdas tévé csatornákon, és a prédikátorok szájából lehet hallani, hogy Isten valami nagy dologra készül. A legutóbbi imakonferenciánk végén Isten kinyilvánította*, hogy a csodatévő erők munkái lesznek jelen a szolgálatainkban.

Az elmúlt héten hallgattam az egyikkőjüket, aki elmondta, hogy kétszer is elragadtatott a mennybe az élete során, és Istennek szándéka van azzal, hogy pont ebben az időben születtünk ide a földre. A jelenlegi történésekből itt a földön láthatjuk, hogy olyan dolgok történnek, ami előtte soha nem volt tapasztalható, Isten soha nem engedte meg ezeket.

Óriási angyali seregek vannak kiárasztva a földre, hogy tevékenykedjenek, tehát a rosszat Isten túlnyomó számban szeretné kompenzálni, a jó erőt hordozó angyali seregekkel. A hitünk is egy olyan szinten van megpróbálva, ahogy soha előtte nem volt tapasztalható.

Említettem már régebben is, de most is mondom, hogy ahhoz, hogy győztesek legyünk nagyon fontos, hogy a megfelelő helyünket elfoglaljuk. Sokan ugyanis nincsenek az Istentől rendelt helyükön. Vannak, akik még a munkahelyüket tekintve is rossz helyen vannak.

A fiam életében is most tapasztalható ez a gyors váltás, öt év után egy új munkahelyre került, több hónappal előtte jelezték már neki, hogy változás következik. Ahogy megnyílt az ajtó, azonnal betette a lábát, egy olajcégnél dolgozik most a menedzsmentben. Fort Worthben tervezte, hogy hosszabb ideig marad, vett ott egy házat is, de a dolgok megváltoztak, onnan most el kellett jönnie.

Így kell lenni mindannyiunknak, azonnali engedelmességet kell mutatnunk az Úr felé. Van, hogy meg kell változtatni a munkahelyünket, munkánkat, van, hogy ez nem előnyös számunkra, hanem inkább káros tényező, de Isten kegyelme elegendő ilyenkor is. Tehát, még ha szenvedésekkel párosul, akkor is nagyon fontos, hogy a megfelelő helyen, megfelelő időben legyünk.

Istentől ugyanis olyan áldásokat tudunk elfogadni, amely a mi hitünk szerint való, nem az Ő képességei szerint jönnek az áldások ránk. A holdra is képes lenne minket áttranszportálni egy pillanat alatt. Sok mindent azért nem tud Isten elvégezni az életünkben, mert nincs a szívünkben. A szívünkben lévő hit által tudja azokat megcselekedni. A hit az szívbéli dolog, szellemi eredetű. A hit pedig hallásból, és újra hallásból [az Ige hallásából] ered.

Az édesanyámnak volt két lánytestvére, nekem két nagynéném. Az egyik nagynéném egy autóbaleset következtében teljesen lebénult, teljesen béna lett. Az orvosok azt jelentették, hogy egész életében béna lesz, és gyermekei sem születhetnek. A nagyszülők már akkor meghaltak, és az édesanyámat, mint tinédzsert, ők nevelték, ők voltak az idősebbek. Így tehát a családban volt egy nővér, aki bénult volt.

Édesanyám és a másik testvére, minden nap megmasszírozták a testét, és közben azt mondták, hogy te teljesen rendbe jössz, fogsz még járni, és gyermekeid is lesznek. Az orvos, ahogy ezt hallotta, megharagudott, és azt mondta, hogy ez nem igaz, mert soha nem fog tudni járni, és soha nem lesznek gyermekei. Azonban született tőle két unokatestvérem, mindketten élnek még.

Ezt mondta szorgalmasan nap, mint nap, és egy év után lehetett látni, mondta az édesanyám, hogy meg tudja mozdítani az újait. Úgy gondolta, hogy szinte látta, hogy az úját megmozdította, de kitartóak voltak egész nap. És a hit hallásból, Isten Igéjének a hallásából van.

A nagynéném baptista volt, hívő volt, de a biblikus hitről, hogy az miként működik, semmilyen ismeretük nem volt. Megkérdeztem tőle, és azt mondta, hogy ugyan, hát az nem volt semmi sem. De viszont az egy hatalmas csoda volt, ami velük történt. És ez szeretet, és odaszántság által történt, és a Róma 10/17 alapján, a hit hallásból, és hallásból van, és hallásból van.

Az ember azért kerül kötésekbe, mert a gondolatai olyanok, ha az ember szeretné, hogy az életébe változások jöjjenek, akkor alapvetően fontos, hogy a gondolatait megváltoztassa. Ugyanis a gondolataink kötésekben tartanak minket.

Amit mások számára lehetővé teszel, hogy megtörténjen, Isten azt számodra is előhozza, és veled is meg fog történni az, az áldás. Mondom pl. ezt azoknak, akik velünk imádkoznak, hiszen ez az április hónap a közbenjáró imádságoknak a hónapja. Előkészíti azt az evangélizációs munkát, amit a nyáron szeretnénk véghezvinni, nagy erők bedobásával. Ha Isten valami nagyra készül, hogy azt megcselekszi, én szeretnék abban benne lenni.

A június hónap második felétől, amikor a gyermekek már az iskolát elvégzik, és nyári szabadságok vannak, szeretnénk ezt a munkát elkezdeni kedd, szerda, csütörtökönként. A pásztorok már többen jelezték, hogy hol látják, és akarják megvalósíthatónak ezt a nyári munkát, és kérlek benneteket, hogy jelezzétek is, hogy tudjunk tervezni a nyarat tekintve.

Mert evangélizálni fogunk, és ez a legfontosabb, ami Isten tálcáján jelenleg számunkra fel van kínálva. Ha az ember a világban él, és elveszti a lelkét a világnak, akkor az, nem sok jót hoz számára. Újra, és újra végignézzük az üdvösséggel kapcsolatos igesort. Az Úr mutatta nekem ma reggel, hogy húsvét napját ünnepelvén, milyen tanítás hangozzék el.

Ha visszatekintünk az elmúlt négy evangélizációs napunkra, és megnézzük, hogy kik jöttek el ezekre, csodálkoztunk azon, hogy honnan tudták ezek az elveszettek, hogy lehetőség van, hogy eljöhessenek, a közbenjáró imáinknak a válaszaként hozták el őket az angyalok az összejövetelekre. Lehetett látni rajtuk, hogy igazán elveszettek voltak.

Nagyon egyszerű ez a dolog, és már sokszor elmagyaráztam, és nem értem, hogy a keresztények miért teszik ezt oly nehézkessé. Még volt, hogy ki is gúnyoltak minket emiatt. Szoktam példának hozni, hogy ha egy kiváló szakácsnő egy születésnapi tortát süt, és azt mondja, hogy veszek hozzá egy kis cementet, egy kis salakot és ezt meg, azt még hozzáadok, és ebből megsüti azt az igen finom süteményt.

A keresztények kézzelfoghatóan ezt teszik, amikor a rendeléseikkel kötésekbe helyezik a hívőket. Mindazokat az ostoba dolgokat, amelyeket hozzátesznek az Evangéliumhoz. Ugyanis, ha magunkat elég jónak tudnánk kovácsolni, hogy jók legyünk Jézusnak, azok által a megvallások által, hogy megvalljuk a bűneinket, pl. akkor nem lenne szükségünk Jézusra.

Az igazság az, hogy szükségünk van Jézusra, pontosan úgy kell odamennünk elé, amint vagyunk. Láttuk így már a város legrészegebb emberét üdvözülni, meggyógyulni, és beteljesedni a Szent Szellemmel. Ha valaki így kijózanodik, és meggyógyul, azt az egész város szeretné megnézni, hogy miként történt.

Ugyanis nem cselekedetekből tette, nem volt neki hozzá saját megigazító cselekedete, mert nem volt semmije, amit odaadhatott volna, kegyelemből van, amit el kell fogadnunk Istentől, ez az üzenetünk.

Korinthus II. 5/19 Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét.

Ez történt azon a bizonyos kereszten, Jézus a mi bűneinket vette magára. Ő ugyanis bűnt nem követett el. Ha a sötétségnek a fejedelemsége tisztában lett volna azzal, hogy mit tesznek Jézus keresztre feszítésével, soha nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát, de nem láthattak bele Istennek a terveibe.

Jézus pedig látta az előtte lévő örömet, amikor a keresztre feszítést szenvedte. Amennyire az ördög belelátott, ő úgy látta, hogy Jézus követte el azokat a bűnöket, mert ezért elkülöníttetett Istentől, azáltal, amit olvasunk itt a…

 21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Isten tette az Ő Fiát, Jézust bűnné, és ezáltal tett minket Isten igazságává Őbenne, Jézusban. Ezt fogom nektek megmutatni egy pár percen belül, hogy ezt miként tette. Az ördög nagy hibát követett itt el, ugyanis, ha látta volna, hogy mi történik a keresztre feszítéssel, soha nem feszíti keresztre a dicsőség Urát.

A tizenkét tanítványával együtt az Úr Jézus Úrvacsorát vesz, és ma ezt mi is megtesszük itt, mindannyiótokkal együtt, a Biblia ugyanis tanítja, hogy ezt cselekedjük az Ő emlékezetére, mi is részesedjünk az Úrvacsorából.

Márk 14/22 És mikor ők ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtörte és adta nékik, mondván: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.

23. És vette a poharat, és hálákat adván, adta nékik; és ittak abból mindnyájan;

24. És monda nékik: Ez az én vérem, az Újszövetség vére, amely sokakért kiontatik.

Ez a mi szövetségünk, ez volt az a szövetség, amely velünk köttetett meg, az úgynevezett pogányokkal. Ugyanis nekünk előtte nem volt szövetségünk Istennel, mert mi elveszettek, és szövetség nélkül valók voltunk ebben a világban.

A zsidóknak, az izraelitáknak volt szövetségük Istennel, a világ többi népének nem. Isten szemében a világ maradéka kárhozat alatt volt. De Isten tervében szerepelt, hogy megváltja mindazokat, akik törvény alatt voltak, és azokat, akik törvény nélkül valók voltak a világban.

Én a pogányok közé soroltattam be, ugyanis nekem nem volt szövetségem Istennel, én elveszett voltam. A Bibliában sokszor találkozol azzal a kifejezéssel, hogy azok, akik a törvény alatt vannak, és azok, akik a törvény nélkül valók.

Mondja azt az Írás, hogy ez az Újszövetség, egy jobb szövetség. Nem tartozom az Ószövetség alá, mert soha nem tartoztam a törvény alá. Ezért a törvény átka sem vonatkozott rám, a zsidók tartoztak oda, a zsidók kaptak ez alól megváltást.

Isten azonban mindannyiunk számára cselekedett az Úr Jézusban, ezt tette számunkra. Az Efézus 2. fejezetében lehet olvasni, hogy amikor Ő meghalt a kereszten, akkor mi is meghaltunk Ővele, és amikor Ő feltámasztatott a halálból, akkor mi is feltámadtunk Ővele. Akkor kerültünk be a családba, és társörököseivé váltunk Krisztusnak.

Ellapozunk a Róma 4-re, és ez az, amit az üdvösség imában meg is vallunk.

Róma 4/24 Hanem miérettünk is, akiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudniillik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat: Jézust a halálból.

25. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Vagyis felmentést kaptunk, ha bírósági kifejezéssel akarnék élni. Vádat emelnek ellened, megvizsgálják az ügyet, tanukat hallgatnak ki, és a végén felmentenek téged a vádak alól, teljesen bűntelennek nyilvánítanak. Mintha soha nem cselekedted volna azt meg.

Ennek a cselekedetének a legfontosabb része, amikor Ő feltámadt a halálból, és ma a feltámadás napját ünnepeljük. Amikor Ő meghalt a bűneinkért, ez elegendő lett volna ahhoz, hogy a mennybe kerüljünk vele. De Ő ennél többet tett, mert amikor Ő feltámadt a halálból, akkor Ővele együtt mi is feltámadtunk, és Isten fiaivá lettünk.

Az üdvösségünk elfogadásához vissza kell mennünk a Róma 10. fejezetébe, és itt el kell olvasnunk a két alapverset:

Róma 10/9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Tehát mi az, amit hinni kell? Miért kell hinni? Azért, mert Ő él! Ha Ő él, mi is élünk Őáltala, mert Ő feltámadt a halálból, és ezt kijelentésként kell megkapnod Istentől. Mert ha hiszed azt, hogy Ő feltámadt a halálból, akkor te is megfelelőnek minősíttetsz a hited által, hogy te ezt hiszed, hogy te is feltámadtál.

13.  Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Húsz évvel ezelőtt, amikor először Szegedre mentem, akik ott jelen voltak az összejövetelen, újjászülettek, meggyógyultak, és beteljesedtek Szent Szellemmel. Pünkösdiek pedig eltakarták a szemeiket, azon voltak nagyon elcsüggedve, hogy soha nem vallották meg a bűneiket, hogyan lehet akkor mindez? Ez biztos, hogy nem lehet így jó, mert nem vallották meg a bűneiket. Nem volt ugyanis elképzelésük, tiszta látásuk az üdvösségről.

Egész életemben hittem Jézusban, újjászületve mégis 33 éves koromban lettem, mert a 9-es vers szerint soha nem vallottam meg Jézust életem Urának.

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, — és ez kegyelemből van: mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjékszájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Egyszer egy ember azt mondta nekem, eljött vagy ötven alkalomra, és azt mondta, hogy Isten eltéveszti, mert csak a rosszakat, a bűnösöket gyógyítja meg, és azok pedig, akik aranykeresztekkel jönnek, azok meg nem kapnak semmit. Azért, mert olyan büszkék a saját igazságukra.

A bűnösök nem tudták felmutatni az ő jó cselekedeteiket, úgy jöttek Isten elé, amint ők voltak, és elfogadták a gyógyulásukat, elfogadták az üdvösséget, elfogadták a Szent Szellemet. Ez az ember pedig megállapította, hogy Isten elvéti, hogy kiket gyógyít meg. Mindig a rosszakat gyógyítja meg.

Tehát mit kell tenni? Mondja, hogy a szívvel kell hinni. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre /10-es vers/. A szánk az éles kard, amin kijön ez a szó.

Hagin életében történt, hogy imádkozott az Úrhoz, mert nem látta tisztán azt, hogy miért van, hogy akik jönnek az alkalomra, csak a fele születik újjá. Azt mondta az Úr, ha így teszed, ahogy mutatom neked, akkor 100 % siker lesz. Ezért mi is így tesszük. Pár millió embernél bevált ez, nagyon sokan üdvözültek.

Így, ha valaki a vallásos terveivel jön elő, nem figyelek ezekre. Ma kora reggel is jöttek ilyen vallásosak és körbejártak, nem tudom miért jöttek, azután eltűntek. Lehet, hogy a keresztet látták meg, lehet, hogy démonoktól tartottak, de elmentek. Az elképzelések a fejekben, - amikor a vallásosság keveredik bele.

János 20/30 Sok más jelt is tett ugyan Jézus az Ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben;

31. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében.

Ha ezt hiszitek, örök életetek van. Ha megvallod hangosan, hiszed, hogy Ő az Isten Fia, hiszed, hogy feltámasztatott a halálból a te megigazulásodért, előtte hiszed, hogy Ő meghalt a te bűneidért, és megkéred, hogy legyen a te életed Ura, megvallod Őt, mint az életed Urát és Megváltóját, akkor kormányt váltottál, az egyik kormányzásból kijöttél, és egy másik alá kerültél.

Az ördög gyermeke voltál, és Isten gyermekévé lettél, örök élet kerül a szellemedbe, új teremtéssé leszel, a régiek mind elmúltak, újjá lesz minden. Az ó ember meghalt, a szellemed újjá lett, örök életet kapott. Ez nem a lelkünk, a lelkünk az értelmünk, az érzelmeink és az akaratunk.

 Az érzelmeinkben még mindig ott vannak a múltbeli karcolások, sérülések, a testünk ugyanazt akarja, mint régen, mindegy mi volt az a szokás, fagylalt, kóla, sör, vagy cigaretta. Ugyanis a belső emberedben, a bensődben változtál meg, és abban kell növekedned, hogy az kezdjen uralkodni a külső felett, mert a világban kaptuk a felnevelésünket.

Isten azt mondja erről, hogy az én gondolataim, nem a ti gondolataitok, az én gondolataim magasabban vannak, a ti gondolataitoknál, de azok a gondolatok is mind benned vannak, mert ezek is a szellemed részévé váltak az újjászületésnél és a szellemeddel kell egy akaratra kerülnöd.

Ahogy belenézünk az Igébe, és halljuk az Igét, hitünk születik belőle, és utána nagyon könnyen meg tudunk ragadni a világban valakit, és az Úrhoz vezetni. Tizenöt évvel ezelőtt valaki elment tőlünk, mert azt mondták neki, hogy az itteni tanítások mind hazugságok, nem működik így az üdvösség.

De azt válaszolta, hogy de igenis ez az igei út működik, mert én is itt születtem újjá. A mi alapunk az Igén kell, hogy legyen, mert újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek Igéje által, mely él, és megmarad örökké.

Nagyszalontán voltam, és tartottam ott egy evangélizációs alkalmat. Előtte is jártam ott, és egy fiatalember elmondta, hogy az édesapámmal volt egy álmom, az egyik éjszaka, az édesapám a mennyben van már. És az édesapja azt mondta neki, hogy itt a mennyben nem sokat ismerek, csak néhányat. A néhány, az nyolc alatt van, és a többieket nem is ismeri, és egy vallásos városban nőtt fel.

Mindenki vallásos volt körülötte, mint ahogy én is, meg Hagin is. Vele az történt, hogy miután meghalt, a pokol kapujához került három alkalommal, pedig hetente négyszer járt gyülekezetbe, és nem volt újjászületve. De a végén megtalálta az Igében, hogy ez miként van.

Ahogy zuhant lefele a pokolba, kiabálta, hogy a gyülekezethez tartozom, megkeresztelkedtem a gyülekezetben. Megvallottam a bűneimet a gyülekezetben. De ez süket fülekre talált. Az Urat befogadtad-e? Meg kell Őt vallani a te hited által. És amikor ezt megteszed, akkor az Úr Jézus nevében Isten örök életet impartál, vagyis közöl a szellemeddel. Azonnal, egy szempillantásban megváltozol, Isten természete lesz a részed örökre.

Csak azok, akiknek a szellemükben ott van ez az örök élet, akik újjászülettek, azok mehetnek a mennybe!

És Isten szeretné, ha a mai napon ezt megértenéd, azért megyünk végig ezeken az Igehelyeken. Szeretnénk egy friss kenettel, és egy megújult elmével hazatérni. Amikor életedben először fogsz valakit az Úrhoz vezetni, hogy üdvözüljön, ha nem gyakorlatozod magad előtte benne, úgy fogsz járni, amint én jártam először, megszólalni sem tudtam, annyira lemerevedtem, mert az Úr könyörületessége oly hatalmas volt rajtam.

Egy szó nem jött ki a számból, a fejemben sem volt semmi, hogy mit mondjak, de az Úr Szelleme rajta volt a másikon, és az Úr könyörületessége is ott volt, én pedig teljesen néma voltam. Ekkor elhatároztam, hogy másként lesz. Hazamentem, ezerszer elmondtam, felvettem kazettára, visszahallgattam ezt az imát, és akkor előjön.

Amikor az Úrhoz akarsz vezetni valakit, ott lesz ez a jelenlét, így lehet az Úr jelenlétét magad körül tudni. Ragadj meg valakit az Úrnak, az Úr meg fog áldani érte.

Korinthus I. 15/1 Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az Evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben állotok is,

2. Amely által üdvözültök is, ha megőrzitek, aminémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.

Vagyis emlékezteti őket, - látjátok, ez az, amit prédikáltam néktek.

3. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint;

4. És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az Írások szerint.

Hallelúja! És ezt is bele kell venni a megvallásunkba. A II. Korinthus 5/17 mondja, hogy ha befogadtad az Urat, akkor új teremtés lettél Krisztusban.

Korinthus II. 5/17 Azért ha valaki Krisztusban van, - bárki – új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Azon az estén tette ezt, és Új szövetségre lépett velünk. Istennek egy hatalmas hitcselekedete volt ez, hogy minket is látott Őbenne, a Fiában látott, hogy meghaltunk Ővele, és feltámadtunk Ővele, és akkor igazzá tétettünk. És azt is írja az Írás, hogy Ő bölcsességgé tétetett minékünk, szentséggé tétetett minékünk, megváltássá tétetett minékünk. Ezt így végezte el Isten. A mai napon erről szerettünk volna megemlékezni, hogy mi az, amit Ő elvégzett értünk. Dicsőség az Úrnak! Ámen!     

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 

*Imakonferencia — Budapest 2011. 03. 26. (A nyelvek magyarázatának teljes szövege)

Hatalmas csodatévő erők munkái jönnek — mondja a Szellem —, a csodatévő erők munkái. Testrészek fognak újrateremtődni, még új fogak is. Hatalmas csodák jönnek a földre a Jézus nevében — s ezek már most megvannak. Olaj, gáz: energiaforrások itt, Magyarországon, amelyek soha még nem voltak korábban és ezek mind előjönnek az óriási csodatévő erők munkái által. Istennek hatalmas és lenyűgöző ereje jön elő az utolsó napokban, csodálatos, mindenható módon. Hallelúja!

Csontokban, gerincoszlopban gerincvelő fog életre kelni; a test hiányzó szervei nőnek ki Isten kegyelme által. Mindezek jönnek, mindezek megtörténnek. Isten ajándékaként, Jézus nevében, a csodatévő erők munkái által. Csontok nőnek ki: kezek, karok és lábak nőnek ki; a csonkabonkák és sánták lábai kiegyenesednek, és egyforma hosszúvá válnak; rövidebb lábak megnyúlnak; a sánták járni fognak. Hallelúja! A kiműtött szervek újrateremtődnek és megjelennek a testben.
A csodatévő erők a hit ajándékával együtt lépnek működésbe: szíveket teremt újra; új szervek jönnek elő. Szemekben, fülekben, erekben; a testnek minden szervében elfogadjuk ezt a Jézus nevében, a csodatévő erők által. Örök források kerülnek felszínre: olaj és gáz a föld alól — kifogyhatatlan források — és növekszik, és növekszik, és meggazdagítja a földet. Hallelúja. Örvendezünk ebben és köszönjük Istennek.

Forrás: www.ksze.org

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL