2016.03.10. 
 

VÉGÉRE MEHETETLEN KEGYELME

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. március 06.

 

Minden betegségünket Ő is elszenvedte, már Ésaiás könyvében meg van írva. Minden fájdalmunkat Ő is elszenvedte. Minden nyomorúságunkat, minden bánatunkat. Az Úr együttérző, együtt érez veled. Csak az ellenség akarja elhitetni veled, miközben átmész ezeken a próbákon, megpróbáltatásokon, nyomorgatásokon, hogy ugyan az Úr már nem gondol veled, az Úr már rég elfeledkezett rólad, mert ha nem így lenne, akkor ezektől mentesen élhetnél. Nos, ez nem így van, mert te neki a szeme fénye vagy! És ha valamin el is kell gondolkodnod, hogy esetleg elvétetted vagy elrontottad, vagy lehet, hogy mindent jól tettél, és csak az ördög kísértése, hogy megakadályozzon, lehet, hogy Isten teljes és tökéletes akaratában vagy, és küzdened kell a gonosznak a kiírásaival – tudd, hogy ott van veled az Úr, és azt mondja neked, hogy ne félj, én megsegítelek! Mindig emlékeztesd magad erre, hogy Ő ezt mondja neked. Csak ezt mondja neked, és nem kárhoztat. Feltétel nélkül szeret. Nem kell semmi jót tenned ahhoz, hogy szeressen, persze, a jó cselekedet nagyon nemes dolog és szükséges, erre hívott el, mikor újonnan teremtett bennünket, akkor jó cselekedetekre teremtett minket. Azokat előre elkészítette nekünk, mint egy bársonyszőnyeget, leteríti, hogy ezen fáradj végig, kérlek szépen, mert akkor megy jól a sorod majd. De nem ezért szeret minket. Ezt nagyon jó tudni. Ez a feltétel nélküli szeretet. Nem ezért szeret minket. Ha mindent pont az ellenkezőjeként teszünk és engedetlenkedünk, meg rugdalózunk, meg másik irányba megyünk, akkor is szeret minket. Mert Ő a Szeretet. A Szeretet pedig nem tud mást tenni, mint állandóan, és folytonosan árasztja felénk ezt a szeretetet, és az vigasztal minket. Megtérésre visz minket. Az Úr jósága az, ami megtérésre indít minket. Ha magadhoz engeded az Ő szeretetét – miközben te magadat közben kárhoztatod, hogy nem így kellett volna tenni –, ezt a szeretetet, ha magadhoz engeded, ez fog megtérésre indítani. Az Ő szeretete. Ez a legfenségesebb benne, hogy a büntetést a Fiára tette. A bűneinket, amiket elkövettünk. A büntetést, a bűnt, és annak a büntetését is az Úr Jézus Krisztusra helyezte. Ezért rád úgy tud tekinteni, mint a szent és szeplőtelen, csodálatos, tiszta, új teremtés dicsőséges gyermekére. Ez az Ő kegyelmi ajándéka. Ő cselekedte, ez a gyönyörű megváltásnak a része. Egy nagyon rövid tanítás lesz ma, nagyon sok a tervezett menetrend még. Időre is kell befejeznünk. Gyógyító sorokat is szeretnénk, mert sok a gyógyító ajándék. Kicsit nézzük meg, mit mond a Szellem mára nekünk! Eddig is szólt hozzánk, különböző módokon szól az Úr, és mi meghalljuk azt. A gyönyörű Efézusi levélben nézzük az Igét. Mindig az a legkedvesebb levél, amit éppen olvasok, mert annyira sokat szolgál az ember szívéhez. Egy nagyon szeretett levél az Efézusi levél. Rengeteg kijelentés áll benne. Az első fejezetben szeretném nektek olvasni a Szentírást.

Efézus 1,2-9.

2. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Isten ezt a kegyelmet rendeli neked, és így ha a kegyelmet felfedezed, és elfogadod, akkor jön a békesség. Kegyelem és békesség. Ha bele tudsz illeszkedni az Ő kegyelmébe, és megtanulod elvenni a kegyelmeit, amit számodra rendelt, akkor jön az életedre a békességnek nagyobb és nagyobb mértéke. Mert a kegyelem bőségéről fogunk ma beszélni, hogy azt bőséggel árasztotta ki ránk, és nekünk pedig el kell vennünk a bővölködő kegyelmet. A kegyelemnek különböző szintjeiben élhetünk. Ahogy ezeket a kegyelmeket megtanuljuk elvenni az életünkre, úgy fogunk a békességnek egyre nagyobb magasságos szintjeiben járni, és megtapasztalni. De itt csak röviden fogalmaz az Írás. Kegyelem néktek és békesség. Tudni kell, hogy ezek karöltve járnak. Ha a kegyelmet szemed előtt tartod, akkor nagyobb és nagyobb lesz a békességed. Kegyelem által jön ez a gyönyörű ajándék, a békesség, amiről Jézus azt mondta, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Nincs okunk félelmekre és nyugtalanságra. Ami a világban ma zajlik, ha te a szemedet megtanulod az Úr Jézuson tartani, és erőteljesen arra figyelmezel, hogy Ő mit mutat neked abban a helyzetben. Végtelenségig meg tudod őrizni ezt a kegyelmet, és ezt a békességet. Ezt kínálja nekünk itt. Ezt sorolja. Kegyelem és békesség. Mondd velem együtt, kérlek: kegyelem és békesség! Engedd a szívedhez! Kegyelem és békesség. Ez két olyan gyönyörű ajándék, amit a világ nem ismer. Nekünk nem szabad úgy élnünk, mint a világ. Zaklatásokban, megpróbáltatásoknak a gyűrűjében, hogy kilátástalannak tűnne egy helyzet, miközben átmegyünk rajta. Nem. Nekünk nem kilátástalan, mi az Úr kegyelmében, és az Úr békességében vagyunk közben. Nagy csoda ez.

3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban,

Halleluja! Dicsőség Istennek, hogy valaki él köztünk! Ha Kenneth Hagin prédikálna itt most nektek – de ő nem teszi, mert ő a mennyben van, és onnan gyönyörködik bennünk. Mert néha belátást kapnak a földi dolgokba, látja, hogy szorgalmasan olvassuk a könyveit, és haladunk előre szellemiekben –, ha ő prédikálna most nektek, akkor biztos rákérdezne, hogy milyen időben íratott ez az Ige, hogy megáldott minket? Múlt időben, jelen időben, vagy jövő időben? Milyen időben van ez a szó, hogy megáldott minket? Múlt időben van. Ez azt jelenti, hogy ez az isteni cselekedet már megtörtént. Ő megáldott minket minden szellemi áldással. Ez tehát nem most fog eldőlni, hogyha jó leszek, akkor majd megáld engem, vagy ha sok jót cselekedtem, akkor majd meg fog áldani engem, ez a jövő idő lenne. Ezt Ő múlt időben elvégezte. Krisztus kereszthalálával, az Ő feltámasztásával és mennybe menetelével ez elegendő áldozat volt arra, hogy az Ő áldásait kiárassza az életünkre, ezért említi az Ige múlt időben. Ő megáldott minket minden szellemi áldással. Az Ő részéről megtörtént. Ez, ha szívünkhöz ér, akkor a következő kérdés az, hogy mit kell nekem ahhoz tennem, hogy ezekben az áldásokban járhassak? Ha még nincsenek kiteljesedve úgy az életemen, ahogy az Igében olvasom. Ki kell teljesednie, mert ha az Ő akarata, és Ő megcselekedte, és ezeket az áldásokat odaadta nekem, akkor nekem köteles részem járni benne. Nem engedhetem meg, hogy áldások nélkül éljem a földi életemet, mert Ő abból vesz dicsőséget, ha mindazt magamra öltöm, amit Ő szerzett nekem. Abból lesz dicsősége. Mi azért vagyunk itt, hogy megdicsőítsük Őt, hogy dicsőséget vegyen magának az életünkből. Tanulmányoznunk kell, hogy ez hogy kivitelezhető? Hogy a szellemi áldásokban járhassunk, amivel Ő megáldott minket. Mert ha már megáldott minket, akkor nyilván nem tartja vissza tőlünk. Akkor miért tartaná vissza tőlünk ezeket? Sok ember mondja, hogy majd ha Isten megáld engem. Nem jól mondja, mert már megáldott minket a Jézus nevében. Ezt leszögezhetjük. Veszünk egy nagy levegőt, és továbbmegyünk. Isten megáldott minket.

4. Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által,

Nézd meg ezt a gyönyörűséget, hogy mit tett Isten! Isten, amikor még nem is léteztünk itt a földön, a kezdetek kezdetén, kiválasztott minket. Őbenne. Azt mondta, hogy ő az enyém, és kivett onnan, és ide helyezett magának. A világból kiemelt, és itt egy másik gyűjtésbe belehelyezett, az Ő birodalmába. Kiválasztott minket. Te kiválasztott vagy! Elhívott és kiválasztott vagy! Sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak, írja az Ige. Nemcsak hogy elhívott minket, de kiválasztott, mert mi már a krisztusi Testben vagyunk. Nagyon nagy dolog ez. Mi már odabent vagyunk ebben a királyságban, ahol ezek az áldások érnek, és megáldott minket ezekkel. A világ teremtetése előtt cselekedte, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által. Ha a másik előtt nem is tűnik az életed annyira szentnek, és azt sorolja, hogy mit tettél és mit nem tettél, kárhoztat, és ezt mondja rólad, meg azt mondja rólad –, te nyugodtan leveheted arról a szemedet, mert azt írja az Írás, hogy Őelőtte szent vagy és feddhetetlen. Tehát Ő másként tekint rád, mint ahogy a világ. Ez nagyon nagy dolog. Igazából mi számít nekünk? Mit gondol a másik, vagy mit mond rólunk a Szentírás? Mindenki döntse el, mi az, aminek súlya van az életében! Amit Isten mond rólunk! Ugye? Mit gondol rólunk a másik? Szeretetben kell válaszolni. Bántásokért bántásokkal nem felelni! Gonoszért gonosszal nem fizetni. Erre figyelni kell! Több súlya nincs az életünkben. Arra kell figyelnünk, hogy ki ne rángasson minket a szeretetből. Mert akkor mi is megfizetjük az árát annak, hogy a másik nem járt velünk szeretetben. Mi csak arra tekintsünk, hogy Isten előtt szentek és feddhetetlenek vagyunk! Ez a nagy kincsünk, és így mérettessük meg magunkat mindig! Bármilyen vádak érnek engem, én Isten előtt szent és feddhetetlen vagyok. Őrizd ezt a szívedben! Mert akkor nem érhetnek és bánthatnak úgy ezek a kárhoztatások, ahogy az ördög szeretné. Te a szívedben őrzöd ezt az igazságot. Te szent és feddhetetlen vagy Isten előtt. Hatalmas kincs! Hatalmas árat fizetett érte Isten, hogy így lehessen, és ez az, ahogy Ő mér meg téged. Ahogy Ő tekint rád. Amilyen te vagy Ő előtte. Csodálatos dolog. Nézzük meg az Ő rendelését!

5. Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jókedve szerint,  

Ezt senki sem kérte tőle. Nem mondhatjuk, hogy azért van örök életünk, mert kértük. Azt se tudtuk, hogy van olyan. Nem tudtuk. Éltünk a világban te is, meg én is. Egyikünk se tudta, hogy létezik egy idebent, mert még nem voltunk idebent. Én magam vallásos voltam, de örök életem nekem sem volt, nem voltam újjászületve. Ezt tehát nem kértük Tőle, hogy ezt cselekedje meg, hanem az Ő jókedvéből, az Ő jóakaratából azt mondta, hogy ez pedig így lesz! Elrendelem, hogy az én gyermekem örök életben örvendezzen énvelem, szüntelen, örökkön örökké! – és mondott rá egy áment. Megcselekedte. Így vagy te odabent a királyságban. Ő rendelte az Ő jóakaratából. Eleve elrendelte. Azt jelenti, hogy senki és semmi nem változtathatja meg, ez az Ő rendelése. Az Ő rendelését valaki is megváltoztathatja-e? Senki. Nézzük meg, hogy mire rendelt minket, mert van egy rendelése az Úrnak az életünkre. Miért vagyunk itt? Miért választott minket ki? Mi a dolgunk ebben a világban? Így folytatja:

6. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,

Ezt tettük az elején. Nem akartam ilyen hosszan a dicséret áradásában lenni, mert ma nagyon szorosan kell mérni az időt, de mégis a folyamok jöttek, és belevitt minket az Úr. Magasztaljuk Őt, az Ő kegyelme dicsőségének a magasztalására vagyunk itt. Először is ismerjük meg az Ő kegyelmét! Így kezdtük. Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen. Ha ezt elfogadod, akkor ez a kegyelem dicsőséget fog hozni az életedre. A kegyelme dicsőségének, és ha a dicsősége elkezd ragyogni, akkor annak a magasztalására vagy elhívva. Hogy magasztald. A magasztalására legyél, ne a bajokat sorold! Ne az ördög munkáit magasztald az életedben, hogy mit tett veled, hogy jól elbánt veled, hogy ezt tette meg azt tette, meg mit lopott tőled! Ki kíváncsi rá? Az Úr megígérte, hogy kárpótolni fog. Amit eltolvajkodott, a hétszeresét fogja visszahozni. Megígérte Isten? Bármit lopott tőled az ördög. Állj rá mindig az Igére, és ne az ördögöt magasztald, mert nem erre kaptad az elhívást, hanem az Úr kegyelme dicsőségének a magasztalására van elhívásod, részestársak vagyunk ebben, te is, és én is! Mindannyiunknak ez a köteles részünk, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, aki az Úr Jézus! Bátrabban mondjátok! Az Úr Jézusban! Ő az Atyának a Szerelmese, hogy minket is úgy szerethessen, és mi is úgy szerethessük Őt. Az Úr Jézusban megajándékozott minket ezzel. Odaadta nekünk ajándékba. Úgy, ahogy egy koldusnak odadobják az adományt, mert az nem tudta volna soha megszerezni. Csak ül a sarkon és koldul, mert nincs semmije. Arra megy egy gazdag ember, és odalök neki egy adományt, mert megszánja a szívéből. Odaszánja ezt, mert nélküle nem lenne semmije. Így voltunk mi az Úr nélkül. Az Úr megszánt minket, és így odaajándékozta nekünk ezt a kegyelmet a Szerelmetesben. Őbenne, a Fiúban.

7. Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.  

Most ünnepeltük az Úr asztalánál. Az Ő vére által történt ez. Mert az Ő vére hordozza Isten életét és Isten erejét a földön. Neked meg kell tanulnod odaállni a kereszt alá és kijelenteni, hogy a szent vér értem ontatott. A szent vér – itt sorolhatod, hogy erre és arra – megszólal váltságként az életemben. Ez a szent vér érted adatott, ez váltság volt. Ha felmutatod az ördögnek, hátrálnia kell! A váltság volt. Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése, az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. Megint itt van a kegyelem. A kegyelem és a békesség. A kegyelmének dicsősége magasztalására legyünk, olvastuk az előbb, és most pedig a kegyelem gazdagságáról beszél. Nemcsak hogy kegyelmet adott nekünk az Úr, hanem a kegyelmének a gazdagságát adta nekünk. Szeretnél-e gazdag lenni az életben? Ki az, aki nem szeretne? Azt hiszem, hogy mindenkinek megcsillan a szeme, hogy jó lenne, ha még ez is lenne, meg az is lenne. Az embernek vannak vágyai. Gazdagság, az egy jó dolog. A pénznek a szerelme rontja meg az életet, nem az, ha sok pénze van. Az még nem baj, csak ne szeresd Isten előtt! Azt írja, hogy a kegyelmének a gazdagságát adta neked. Nemcsak kegyelmet adott, és az életedre bőséggel árasztotta, hanem gazdagon adta ezt a kegyelmet neked. Bőséggel adta neked ezt a kegyelmet. Nem szűken méri a kegyelmét, ez a lényeg, ezt értsd meg! Ahhoz, hogy egyszer meggyógyított, nem jelenti azt, hogyha újra bajba kerülsz, nem tud segíteni. Bőséggel van a kegyelme. A fölött van a kegyelme, mint ahogy szükséged van rá. Ha kimentett hét bajodból, a nyolcadikból is kimenti. Bőséggel van a kegyelme az életünk felett. Egy olyan Isten, aki gyönyörködik a megbocsátásban. Gyönyörködik az irgalomban. Gyönyörködik abban, ha jót tehet veled. A kegyelme dicsőségének magasztalására hívott el, és ezt a kegyelmet gazdagon ajándékozta neked. Megnyilvánul-e ez a kegyelem gazdagon az életed felett? Meg fog. Jelentsd ki! Amit az Úr elrendelt az én életemre, azt itt megélem, és azt hazaviszem, és semmit nem hagyok ki belőle! Jelentsd ki mindig, mert bőséggel vannak ezek elkészítve, hatalmas dolgok vannak nekünk elkészítve. Isten nem szűkmarkúan méri az áldásait nékünk. Nem szűkmarkú. Bőséggel – azt írja –, a kegyelmét gazdagon mérte ránk.

8. Melyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel.

Nézd ezt meg! Kegyelmének ezt a gazdagságát nem tudja, hogy hogyan fogalmazza az Ige. Hozzáteszi, hogy nagy bőséggel adta oda. Nagy bőséggel. Hatalmas áldásokat az Ő kegyelméből. Mert így rendelte. Az Ő jókedvéből. Ki szólhat akkor ellened, hogy miért vannak rajtad áldások? Azért, mert Ő így rendelte. Az más kérdés, hogy sokan irigykednek, de akik irigyek, azok ezért be fognak jönni a királyságba. Meglátják az Úr jóságát rajtad, azok be fognak jönni a királyságba. Tízen kapaszkodnak majd egybe, és fogják mondani: hadd jöjjünk teveled, mert látjuk, hogy az Úr van teveled! Be fognak jönni a királyságba. Te legyél büszke arra, hogy az Ő kegyelme az Ő bőségében megnyilvánul az életed felett! Irigységre indítja a zsidó testvéreinket is, jönnek hozzánk, mert látják, hogy a kegyelem itt olyan mértékekben van az életünk felett, ők is megkívánták. Akkor kapunk ajtót arra, hogy beszéljünk az igazi Jeshuáról. Az élő Jézus Krisztusról. Melyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel.

9. Megismertette velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában.

 Senki nem beszélte rá, hogy Uram, jó lenne, ha adnál nekik valamit. Annyira nyomorban, meg szűkölködésben vannak, meg nincstelenek, hova jutnak nélküled, Uram? Gondold el, pokolba jutnak nélküled! – és nagy nehezen valaki rábeszélte. Szó nincs róla! Ő a jókedvéből rendelte ezt el. Az Ő nagy szerelméből. Az Ő saját tanácsából, a maga tanácsából cselekedte. Mindent az Ő saját tanácsából cselekszik. Ő rendelte így. Ádám bukása előtt tudta, kijelölte a szeplőtelen Bárányt a világ áldozatául. Istennek ez eleve elrendelése volt, hogy lesz a szeplőtelen Megváltó, aki a világ bűneiért adatik. Istennek a Báránya. Ez Isten jósága. Ezt a bölcsességet elrendelte a számunkra, hogy ebben járjunk. Ezt a kegyelmet, és ezt a bölcsességet. Pár oldallal később mit olvasunk erről a bölcsességről?

Efézus 3,10.

10. Azért, hogy ismertté legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt a Gyülekezet által az Istennek sokféle bölcsessége.

Ezek az ellenség osztagai. Különböző hatalmi szintek vannak, a fejedelemségek és a hatalmasságok a levegőbeli ellenséges erők közé tartoznak. A levegőégnek, a második égnek a birodalma. Akiknek a gonosz kihatásai vannak nap mint nap az életünk felett, amiknek ellen kell állnunk buzgón. A Szellem erejében, és a szellemi fegyverzetben. Erről van most szó, hogy ismertté legyen a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Isten meg akarja ismertetni velük, hogy figyeljetek csak! Nézzétek csak, hogy mit teszek az én szolgámmal! A Gyülekezet által fogja megismertetni Isten az Ő sokféle bölcsességét. Isten elrendelte ezt a bölcsességet a számunkra, hogy tudjuk, ezt a gazdagságot, hogy vehetjük el, a kegyelme gazdagságának sokaságát hogy vehetjük az életünkre. Miként járhatunk benne. Elrendelte, eleve elrendelte. Adott hozzá egy bölcsességet, ami el van rejtve e világ fejedelmei elől, hogy ne tudják meglopni. Azt mondta Isten, akkor láthatjátok majd meg, hogyha az én szolgám jár benne. Őáltala, a Gyülekezet által lesz ismertté ez a sokféle bölcsesség. Majd ha ő már felvette, majd ha ő már jár benne, ha ő már megismerte, ha ő már felöltötte, akkor fogod meglátni! – mondta ezeknek a fejedelemségeknek. El van rejtve a szemük elől ez a bölcsesség, és csak általunk válhat ismertté. Hatalmas dolog! Isten elrejtette és nem látják. Nem látják azt sem, hogy Isten miért szeret minket, hogy mi hogy kerültünk ide a színre, mert ők már előbb ellenségek voltak. Bukott angyalok, és a sátán bukásából kifolyólag annak a szellemi birodalomnak a része ők. El van rejtve a szemük elől. Ez a bölcsesség, ez a sokféle bölcsesség a Gyülekezet által lesz ismertté őelőttük. Nagyon izgalmas kezd lenni, mondom neked, mert itt jön az, hogy neked igenis részed van abban, hogy ezeket az áldásokat megismerd, kibontsd, és megmutasd a világnak. Ímé, az én Istenem! Micsoda nagy Isten! Milyen hatalmas Isten! Miket cselekedett velem! Gyere, és ismerd meg a jóságát! Abból a birodalomból kell kihívnunk őket. E világ istene az ő istenük még. Ezt a bölcsességet nem ismerik, el van rejtve a szemeik elől. Nem ismerik. Amikor te kiejted, hogy Jézus, azt hiszik, hogy vallásos vagy. Nem tudják, hogy milyen jó a mi Úr Jézusunk. Hogy milyen csodatévő, hogy mennyire szerelmetes, hogy milyen a közössége, hogy milyen vigasztalás van nála? Nem tudják. Amikor nekünk megnyílik ez, akkor tudjuk bevezetni a másikat. Addig nem ismerik. Gyere velem tovább, hogy mi a részünk ebben? Hallunk erről az Igében. Drága Úr Jézus Igéje megelevenedik előttünk. Istennek a titkon való bölcsességét bogozzuk, boncolgassuk, hogy hogyan tudunk benne járni, hogy az ismertté legyen egyrészt számunkra, másrészt pedig e világ számára. Hogy van ennek a kibontása? Isten pedig elrejtette. De annyira azért nem rejtette el, hogy mi soha ne ismerhessük meg. Számunkra ismertté kell lennie.

1Korinthus 2,7.

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre.

Ez a bölcsesség el van rejtve. Itt van egy részünk. Van egy azonosulásunk, hogy nekünk mit kell tennünk, hogy előjöjjön ez a bölcsesség. Ezt a bölcsességet szólnunk kell! De ha nem ismerjük, akkor miként szóljuk? Ha még nem járok benne, akkor miként szóljam ezt a bölcsességet? Ha még nem látom, mi az, hogyan szóljam én ezt a bölcsességet? Istennek a titka jön most, figyelj! Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, – el van rejtve, ezt is beszéltük –, amelyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre. Ámen. Neked van eltéve. A dicsőségünkre van eltéve, és szólnunk kell. Miként tudjuk szólni ezeket, ha még nem is ismerjük, mik vannak nekünk elkészítve? Óriási, hatalmas áldások, Isten a kegyelmét gazdagon, nagy bőséggel közölte velünk. Mik ezek, Uram? Hogy megyek be oda? Te szeretnéd megismerni? Én nagyon. Én elhatároztam, hogy semmit itt nem hagyok a földön, amit Isten nekem rendelt. Bemegyek minden áldásába, és hazaviszem minden testvéremet az Úrnak, akit az Úr elrendelt. Hazaviszem örökségül az Úrnak őket. Nem hagyok itt semmit, amikor odaállok Őeléje. Akkor el tudom mondani, hogy Uram, mindazt, amit számomra rendeltél, azt felderítettem, elvettem és abban járok, és nem adom oda az ellenségnek, hogy lopjon. Ez munkál bennem – és benned is, mert fel fog ébredni ez a vágy benned, ha eddig nem dolgozott ilyen erősen –, mert ezt nekünk el kell végeznünk. A világnak meg kell tudnia, hogy él a Jézus! Mi vagyunk a hírvivők, akik már ismerjük. Az örömhírt vivő asszonyok sokaságáról beszél a zsoltáros. Tegyék föl a hölgyek a kezüket, hogy többségben vagyunk? Bizony többségben vagyunk. Az örömhírt vivő asszonyok sokasága. Tessék feltenni a koronádat, és tessék elmenni és elvégezni a munkát. Zsákmányt osztva hirdetik. Igenis kivesszük a részünket ebből a gazdagságból, és visszük a jó hírt a világnak. Ez a részünk. Befogadjuk a fiúkat is persze, ha akarnak jönni velünk. Nincs kifogás, jöhetnek ők is. A zsoltáros megprófétálta. Örömhírt vivő asszonyok sokasága. Mert a férfiak kint voltak a harcmezőn, és a nők, akik nevelték a gyerekeket otthon, ők vitték a hírt, hogy megnyertek egy csatát. Szaladtak vinni a hírt, hogy él a Jézus. Gyere velünk, él az Úr! Hatalmasakat cselekedett az Úr! Ők vitték a jó hírt. Ma ugyanúgy van. Nézz szét, hogy a pásztoroknak hány százaléka való a hölgyek közül? Különben nincs megkülönböztetve a férfi és a nő Krisztusban, csak úgy mellékesen említettem meg neked. Gondolkodj el rajta, szela! Köszönjük az Úrnak, hogy gondolt ránk, hogy kijöttünk abból az időből, amikor a nők félre voltak téve, és el voltak taposva. Lenézték, hogy semmire nem jó, csak hogy a konyhába dolgozzon. Szó nincs róla, az Úr számít ránk. Számít ránk az Evangélium hirdetésében. El is fogjuk végezni ezt a részt. Tovább is megyünk. Ezt a titkon való bölcsességet kell szólnunk. Ez a szólás, amit meg kell tanulnunk, hogy kiejtjük, hogy kibeszéljük, hogy szóljuk azt. Igenis a szánkban óriási hatalom van.

Ha kivennénk a nyelvünket a szánkból – ne tegyük, de ha valami kapcsán nem lenne nyelvünk, próbáltál-e valaha úgy beszélni –, artikulálatlan lenne a beszédünk, nem tudnánk kiejteni a szavakat a nyelvünk nélkül. A nyelv arra adatott, hogy gyönyörűen tudjuk formálni a szavakat. A kiejtett szavaink terelgetik az életünket. Amikor kiejtjük ezt a bölcsességet, az vezeti az életünket. Amikor kiejted az Igét, akkor az útirány. Ebbe az irányba megy az életem. Hatalmas kincs van a szánkban, a nyelvünk, és ezt a bölcsességet szólnunk kell! Adott erre az Úr neked egy gyönyörű nyelvet. Nem a fizikai nyelvünket, hanem egy imanyelvet. Ez pedig a nyelveken szólás.

A nyelveken szólást az 1Korinthus 14 mondja. Azok kedvéért jött elő ez a három Ige, akik esetleg most hallanak először róla és Isten most talált rájuk, az elmúlt hetekben születtek újjá, messzi földről jöttek. Erről mindenképp hallaniuk kell! Van egy nyelv, ami bevisz Isten hatalmas áldásaiba, Isten gazdag földjére, Istennek a titkon való bölcsességébe, ami el van rejtve mindenki szeme elől addig, amíg te meg nem találod, meg nem éled azt. És amikor te bementél, akkor megláthatja a másik azt. Akkor van kijelentve a világnak.

1Korinthus 14,2. 4. 14.

2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.

Mit mondtunk?  Hogy az Istennek titkon való bölcsességét kell szólnunk. Itt meg azt írja az Ige, hogy aki nyelveken szól. Vajon van-e köze ennek a két Igének egymáshoz? Rád bízom, hogy gondolkodj rajta! Ha időzni fogsz rajta, akkor rájössz, hogy ez az a szólás, amiről az 1Korinthus 2,7 ír. Hogy az Istennek titkon való bölcsességét kell szólni. A titkon valókat hogyan lehet kibeszélni máshogy? Csak nyelveken lehet. A szellemi nyelven. Azon a nyelven, ami az értelem elől el van rejtve. Mert kibeszélhetetlen, mert még te sem ismered.

Ilyenkor nem egymással beszélgetünk. Az elején részünk volt abban, hogy nyelveken szóltunk. Hiába füleltünk, nem értettük. Itt van elrejtve, hogy titkokat szólunk a Szellem által. Ezek azok az elrejtettek. Az Istennek titkon való bölcsességét szóljuk – mondja az 1Korinthus 2,7.

 Ezeket szóljuk ilyenkor. Senki nem érti, csak Isten. Istennek szólunk, és a Szellemünk kap belőle kijelentést. Miközben ezeket szóljuk és buzgón imádkozunk, szóljuk és szóljuk, elkezd épülni ez a szellemi ház, és Isten abból, amit szólunk, megengedi, hogy kijelentést vegyünk. Így kezdjük megismerni azokat, amik el vannak rejtve a számunkra, ezzel az új nyelvvel. Az új teremtésnek Isten adott egy új nyelvet. A nyelveket, az új nyelveket, a nyelvek imáját. Nagyon fontos, hogy ezt gyakorold.

4. Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.

Aki nyelveken szól, önmagát építi. Ilyenkor épülés folyik, belülről való épülés jön, ami nem odavaló, azt kidobják. Ami még nincs bent és oda kell, hogy kerüljön, az bekerül. Építkezés folyik. A legjobb építőmester végzi. Úgyhogy rábízhatod magad! A legjobb építőmester végzi. Megvannak a pontos tervei hozzá.

14. Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen

Gondoltál-e valaha arra, hogy szükség van rá, hogy a szellemed imádkozzon? Úgy látszik, hogy igen. Az Ige szerint igen. A szellemed imádkozik-e eleget? Szánsz-e rá elég időt az életedben? Talán azért nem látod ezeket az áldásokat, mert a szellemedet nem fogod imára úgy, ahogy kellene. Csak várod az áldásokat, amiket Isten már odaadott, de a te szellemed nem imádkozza ki őket. Gondoltál-e már erre? Én a helyedben, ha keresném az okokat, ez lenne az egyik, amit megvizsgálnék, hogy engeded-e a szellemedet, hogy imádkozzon. A szellemed tud rólad mindent. Ahogy Isten Szelleme ismeri Isten dolgait, úgy az ember szelleme ismeri az ember dolgait. Engeded-e imádkozni a szellemedet? Szakíts rá több időt! Gyökeres változásokat fog hozni az életedben.

Vedd tudomásul, hogy amikor nyelveken imádkozol, akkor az értelmed gyümölcstelen, nem érti! Egy kicsit bosszankodik, azután elcsendesedik, akkor már nem beszél vissza, hogy ne mondjál ilyeneket. Utána tovább imádkozol, teljesen a csendességnek a helyét veszi fel, és a zaklató gondolatok is megszűnnek. Nincs háborgás, nincs az, hogy jaj, ez hogy lesz! Elcsendesedik, félretesszük. Eddig is sok tanácsot adott nekünk, ami rossz helyre vezetett minket. Ez az ima félreteszi az emberi bölcsességet, és innen belülről aláhalássza. Mély kút ez a bölcsesség, amit ki kell imádkozni. A szellemünk kell, hogy kiimádkozza azokat. Öt perc nem elég rá. Ha csak ennyi időd van, akkor az is jó. Kezdetnek tíz perc is jó. De ha be akarsz menni ebbe a birodalomba, akkor tudd meg, hogy az első óra után jön a második, ami fenségesebb, és a harmadik órában bementél a mélységekbe. Utána majd nem akarod abbahagyni, annyira mélyen vagy, és olyan jó ott lenni. Idő kell hozzá. A fejünk nagyon zajos, gondolatok jönnek, mennek. A test akar idemenni, azt akarja elintézni, sok dolog van, ami az első órában feljön és akarnád elintézni, de nem, ott maradsz, és odaadtad magad imádságra. Hagin mondta, hogyha megzavarsz, ördög, akkor még két órát fogok ráhúzni! Ha megzavarsz, akkor még egy órát fogok ráhúzni! Néztem a könyvben, hogy most már hányadik óránál tart. De buzgón imádkozott, és nézzétek meg, mennyi embert vitt be a Királyságba! A Szellem által lehetséges oda bemenni, nincs máshogy.

Venni a kegyelemből, ez a mai téma. Kik uralkodnak az életben? Mit mond a Róma 5,17? Azok, akik a kegyelmet bőségesen veszik. Az el van készítve, Isten odaadta. Te veszel-e belőle? Veszel-e belőle még hozzá? Veszel-e még a bölcsességhez, ami nálad van? A mikénteket elveszed? Hogy merre Uram? Mi az akaratod? Hol legyen az, és miként legyen az? Bölcsesség. Szellem által való imádságok által jön elő. Titkon való bölcsesség. Szellem által szóljuk ki, és az Úr pedig építkezik közben.

Lészen az utolsó időkben, és ez most vagyon, ugye, hogy utolsó időkben vagyunk? Minden nappal közelebb vagyunk hozzá. Van, aki várta a drága Úr Jézust szeptember 13-án a tavalyi esztendőben. Úr Jézus nem jött. De Ő bármelyik pillanatban eljöhet. Minden nappal közelebb vagyunk hozzá. És egy napon eljön, megígérte. Az utolsó időkről sokat ír az Ige. Ezek most vannak. Higgyük azt, hogy ez a mára szól, mert nem sok van már ebből a világból, ha ez így megy tovább, ez biztos. A helyzetek készen állnak arra, hogy az Úr Jézus visszajöjjön. És olyan helyzetek vannak, hogy senki más nem képes megoldani, csak maga az Úr, ha visszajön. Olyan helyzetek vannak a világon, hogy mindenki értetlenül áll előtte, hogy hogyan oldjuk meg ezeket. Csak ha a nagy Király visszajön, akkor lesznek rá megoldások. Nincs máshogy. Úgyhogy az Ő eljövetele közel. Tudjuk ezt, és ezért buzgók vagyunk.

Azt mondja az Ige, hogy lészen az utolsó időkben erősen fog állani az Úr házának hegye. (Ésa.2,2)

 Ezt az építkezést el kell, hogy végezze Isten. És ez erősen áll, az Úr hegye, ebben részed van, hogy felépítsd magadat. Először magadat, azzal kezdődik. Fel kell építeni a saját templomodat. Fel kell építeni az imádságokkal. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi? Igen. Nem lehet elhagyni. Sok bolyongó keresztény van, egyik gyülekezetből a másikba mennek, hogy hátha majd ott jobb lesz, hátha majd ott több áldást kapok, ott is megbotránkozik, ott is megbotlik, a pásztor mit mondott, továbbmegy megint, de sehol nem tud kiteljesedni, mert a lényeget nem ragadta meg. Önmagát kell felépítenie a nyelvek és az Ige által. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál. Mindenek fölé magaslást hoz az Úr, hogyha vele jársz. Hegyeknek felette. Magasabb lészen a halmoknál.

A lényeg, hogy özönleni fognak hozzá minden pogányok. Vagyis, hogyha te felépíted azt a szellemi házat, és a gyülekezetben elfoglalod a helyedet, akkor az Úr egy olyan magaslatot épített, ahova hozza a pogányokat. Hozza a népeket. Hozza a nemzeteket. Özönleni fognak Hozzá. Jönnek, mert éhesek, mert szomjúhozzák, mert látni szeretnék azt az élő Istent, aki veled azt cselekedte. Így van ez? Így írja az Ige. Özönleni fognak Hozzá minden pogányok. Ez el van készítve, csak ki kell járni. Az Úr olyan dolgokat fog cselekedni az utolsó időkben, amik nem voltak még. A prófétálások szólnak erről, megszakasztja az egeket, és alászáll. És Kathryn Kuhlman idejéből a próféciák, hogy aki csak eljön az alkalmakra, meggyógyul. Aki csak belép, ebbe a gyönyörű szellemi atmoszférába, az megújul, az felemeltetik, az megvigasztalást kap, teljessé lesz, és kimegy hirdetni ezt az Evangéliumot. Isten hatalmas dolgokat fog cselekedni! Ahogy Illés idejében volt, olyan kimagasló dolgokat fog cselekedni. Illés egy hatalmas prófétája volt Istennek.

Elmegyünk a Királyok 1. könyvébe, és ott veszünk egy gyönyörű kijelentést, hogy Isten mennyire készen áll megjutalmazni a hitedet, ha te hitben kiállsz és benned dolgozik ez, hogy megmutatni a világnak, hogy egy élő Istenünk van, aki hatalmas csodákra képes. Ott van az oldaladon, és megmutatja, hogy ki az igaz Isten. A világban rengeteg hamisítvány van, de valakin keresztül meg kell jelenjen az igaz Isten. Az Ő kegyelme. Az Ő kegyelmének a gazdagsága. Meg kell, hogy jelenjen!

Illés idejében volt egy nagyon gonosz király, Aháb király, és neki volt egy még gonoszabb felesége, Jézabel. Idegen istenek után mentek, hamis isteneket imádtak, és elfordultak az Izrael Istenétől. Istennek ez nagyon rosszul esett, és ítéletet hozott. Engem kellene, hogy imádjanak – mondta –, és elfordultak tőlem. A próféta szava szerint azt mondta, addig nem láttok esőt, amíg Ő nem szól újra. Jött a szárazság, első év, második év. Képzeljétek el, hogy az állatoknak nem volt, amit legeljenek, kényszervágások voltak. Nem volt termés a földeken. Éhség jött. Jött a harmadik esztendő, és még mindig nem volt eső. Csak az én beszédem szerint – mondta az Úr. És Illésnek nem szólt. Aháb király nagyon kereste Illést, és mindenfelé nyomozott utána, hogy mikor szól már ez a próféta, akinél az Úrnak igaz szava van. Így kerül elő Illés a harmadik évben, és odaáll a király elé. És a király érdeklődik, hogy ugye tudod, hogy azért van ez a sok baj, mert te szóltál? Látjátok, hogy mindig a másikra kenjük a bajt? Pedig ez egy ítélet volt, de azt mondta Illés, hogy nem miattam van ez a baj, hanem azért van, amilyen gonoszságban te élsz, mert ítélet szállt rád. Én csak szóltam az Úr szavát. És akkor Illés egy nagyon komoly kihívást szól. Gyűjtsd össze a prófétáidat, gyűjtsd össze az egész Izraelt ide elém – mondta Illés.

1Királyok 18,21. 36–39.

21. És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép egy szót sem.

A nép szívében nem volt megtérés, hogy igen, tudjuk, hogy ezt a Baált követtük, nem kellett volna, és most megtérünk az Úrhoz. Megszaggatjuk a ruháinkat és a szívünket is. Uram, Hozzád térünk, fogadj minket vissza! Nem volt ilyen a szívükön, hallgattak. Nem volt bennük igaz megtérés. Akkor azt mondta Illés, hogy hozzatok ide két tulkot! Az egyiket mutassátok be ti a ti isteneiteknek, a másikat én bemutatom az én Istenemnek. És ne gyújtsunk tüzet, hanem az Isten, aki az igaz Isten, meg fogja emészteni azt az áldozatot. Az igaz Isten meg fog jelenni abban az áldozatban. És az a tűz, ami leszáll, az fogja megemészteni az áldozatot. Így is lett. Hozták a tulkot, feldarabolták. Baál prófétái négyszázötvenen voltak, rettentően nagy többségben. Felpakolták az áldozatot, elkezdtek szólni az ő istenükhöz. Nem felelt nekik. Elkezdték vagdosni magukat és megsebesíteni, véreztek. De az ő istenük nem szólt nekik. És amikor már dél lett, mert reggel kezdték, akkor Illés mondta nekik, hogy talán nem hallja őket ez az isten, vagy talán alszik, vagy ebédel. Hol van a ti istenetek? Talán valami dolga akadt. Tovább vagdosták magukat, és kiabáltak estig. Imádkoztak, prófétáltak és semmi választ nem kaptak az istenüktől. Semmit.

Ekkor azt mondta Illés, hogy ez az esti áldozat ideje, az én időm, és felépítette a lerombolt oltárt. Nagyon fontos, olvassátok majd, hogy a lerombolt oltárt felépítette, amin a régi igaz áldozatokat bemutatták. Isten mennyire a felépítés Istene! Nem feledkezik el a régi romokról. Isten nem új oltárt akart, hanem azt mondta Illésnek, hogy a régit hozza helyre. Isten szolgája, a próféta feldarabolta a tulkot, tett fát alá, és azt mondta, hogy most figyeljetek, hozzatok vizet! Csináljatok árkot az oltár körül! Akkora árkot ástak, ami nagyméretű volt. Írja az Ige, hogy nem csak egy kicsi árkot ástak. Négy vedret töltsetek meg vízzel, és öntsétek rá az áldozatra! Mert, ha ez az igaz Isten, akkor így is meg fogja magát mutatni, minden lehetetlen körülmény ellenére. Leöntötték az áldozatot. És utána azt mondta, hozzatok még négy veder vizet! Ezt is megtették. Illés azt mondta harmadszor is, hozzatok még négy veder vizet! Tizenkét veder vízzel öntötték le az áldozatot. Lehetetlen helyzet? Az áldozat is elázott, a fa is elázott, az oltár is elázott. Minden tele volt vízzel. Megtelt az árok vízzel. Hogy lesz ebből tűz valaha? Istennek semmi sem lehetetlen. Ő megmutatja, hogy ki az igaz Isten, és hol az igaz Isten, melyik áldozatot fogadja el emésztő tűzzel. Ekkor Illés így imádkozott:

36. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és monda: Oh, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem.

Látjátok, hogy az engedelmesség is fontos a győzelemhez? A szolgád vagyok, Uram, hadd ismerjék meg ezt a felállást! Van fölöttem egy Isten, én szolga vagyok, és parancsolatból teszem.

37. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy Te, az Úr vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket!

Látod, eltévelyedett Izrael az Úrtól, hamis istenek után ment, és azt kérte a próféta, hogy Uram, olyat cselekedj, hogy az ő szívük visszafordulhasson Tehozzád! Eltévelyedtek.

Olyanokat cselekszik majd ma is az Úr ezekben az utolsó időkben, hogy a fiaink szívét, az új nemzedékeket, a fiaknak fiait vissza fogja fordítani Őhozzá, mert a világ vonzza őket, kábítószer, mindenféle dolgot kitalálnak inkább, minthogy a gyülekezetbe bejönnének. Az Úr olyanokat fog cselekedni, hogy az ő szíveiket visszafordítja Őhozzá. Követeljük, hogy az ördög elengedje őket! És az Úrhoz könyörgünk rendszeresen: Jöjjenek be a fiaknak fiai, és az Úrról beszéljenek, és ne a világ csábításairól! Itt ezt imádkozza a próféta, hány ezer évvel ezelőtt, hogy Uram, cselekedd meg, hogy tudja meg a nép, hogy Te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. És akkor alászállt az Úr tüze, és nézzétek meg, amikor az Úr cselekszik, milyen természetfeletti, amit tesz!

38. Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészté az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt.

Láttál már olyat, hogy a tűz felemészti a vizet? Eltűnt.

39. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten! Az Úr az Isten!

És elkezdték imádni az igaz Istent, megtértek az Úrhoz. Ezek után Illés a négyszázötven prófétának az életét veszti, kioltja az életüket, mert a gonosz nem maradhatott tovább életben. Ítéletet vett Isten. Egy csodálatos jelenet arról, hogy Isten az utolsó időkben miket cselekszik, ha odafordulsz Hozzá teljes bizalommal. Kijelented, Uram cselekedj, olyanokat cselekedj, hogy a világ meglássa, hogy Te vagy az élő Isten! Fordítsd vissza a szíveket! Uram, fordítsd vissza a szíveiket! És legyél bátor benne! Az Úr tüze fel fog emészteni mindent az életedben, ami nem odavaló, hogy megmutassa, hogy Ő az igaz Isten. Ilyen bátorsággal fogunk most imádkozni. Felemésszen az Úr tüze mindent, ami nem odavaló, a Jézus Krisztus szent nevében! Az Úr tüzét fogjuk szólítani az életünkre, emésztő tűz, az Ő szerelmének a tüze, felemészti az ellenséget. Építs oltárt a szívedben az Úrnak, és ha bántások érnek, emeld fel arra az oltárra! Uram, Neked adom ezt. Ha olyan dolgok történnek, amik nincsenek a számításaidban, és nem jó dolgok ezek, támadások, kísértések, viszálykodások, akkor ezeket is tedd fel arra az oltárra! Uram, Neked adom ezeket! Te vagy az én szívem vizsgálója. Te vagy az én szívemnek a meggyógyítója. Add oda ezeket Neki! Mindig tedd föl arra az oltárra! Van egy oltár, az Úrnak az oltára, oda tedd fel, és kérd azt a tüzet! Jöjjön az az emésztő tűz! Eméssze meg, ami nem odavaló! És az Úr el fogja végezni ezt a szíveden, mert szeret téged.

Drága Úr Jézus Krisztusunk van. Az Ő kegyelmei felettünk vannak. Gyógyító kenetével fog minket most megörvendeztetni az Úr, mert szeretné, ha betegségek nélkül élnénk. Szeretné, ha azokban az áldásokban járnánk, amiket elkészített nekünk. Minden szellemi áldással megáldott minket. És a betegség nem dicsőíti meg Őt. A tünetek nem dicsőítik meg Őt. Készen áll az emésztő tüzével, hogy feleméssze az életedben, ami nem odavaló. A családod életében. Szólítjuk ezt a tüzet! Emeld fel a kezedet! Nagy vágyam ez. Uram, köszönöm Neked! Hálásak vagyunk! Áldott legyen a szent Neved!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL