2011.02.15.

TI AZÉRT ÍGY IMÁDKOZZATOK

Jegyzet Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2011. február 13.

 

Emeljük fel a kezeinket az Úrhoz, és fogadjuk az Ő szent Igéjét, Ő így szól hozzánk:

Máté 11/28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és ÉN MEGNYUGOSZTLAK titeket.

29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek

30. Mert az ÉN IGÁM GYÖNYÖRŰSÉGES, és az én terhem könnyű.

Ezt most megköszönjük Istennek! – Atyám köszönjük a drága Úr Jézus Krisztust, akitől ma tanulhatunk, hogy szelídek, és alázatos szívűek legyünk, és ezt a gyönyörűséges igát, az Úr Jézus Krisztus igáját vesszük magunkra. És minden más iga leesik a nyakakról, széttörik, és megronttatik, és elpusztulnak ezek az igák, amit az ellenség akart a nyakunkra ölteni. Atyám teáltalad vagyunk szabadok, mert az Úr Jézus Krisztus igája gyönyörűséges, az Ő terhe könnyű. Megköszönjük ezt neked.

Emeljük fel a hangunkat Istenhez, a Jézus nevében, hálát adunk ezért Atyám, hogy eléd jöhettünk a mai napon, megértéseket, kijelentéseket, világosságokat adsz nekünk. Drága Atyánk, ahogy a szeretetedet kiárasztod felettünk, a Te szereteted örökkévaló, méltó vagy, hogy dicsérjünk, teljes szívünkkel jövünk eléd Atyám, és megköszönjük, hogy a mai napon átölelsz minket és leveted az ellenség igáit a nyakakról. Ó drága Atyánk ezek a terhek leesnek rólunk, mert csak az Úr Jézus Krisztus igájával vagyunk hajlandók közösséget vállalni. Legyen áldott a Te neved örökkön-örökké! Ámen!

Ebben a világosságban öleljétek meg a szomszédotokat, hogy ez valóság lesz ma a számotokra. Hálát adunk Istennek. Mint látjátok, a mai napon egy kis meglepetéssel készültünk a dicséretet illetően, amellyel ma dicsérhettük az Úr Jézust, mert azt hiszem, még ilyen felállásban nem voltunk együtt az Úr templomában, ezért most megkérem, hogy a nagyváradi dicséretet köszöntsük, Rézműves Zoltánt a zongoránál és az éneknél pedig Pendea Mónikát, egy óriási tapssal köszönjük meg Istennek az ő életüket!

Hálát adunk az ő életükért, mert az Úr szent olaja ömlik, miközben ők szolgálják az Urat, és nagy szeretettel vártuk őket, hajnalok, hajnalán indultak, hogy velünk lehessenek. A pásztorukról sem feledkezünk meg, Fábián Irénkéről, aki egyben a vezérletük és a sofőrjük volt, elhozta őket, nagyon köszönjük az életüket.  Énekeltek a sok gyönyörű dal között egyet, amit nagyon szeretném, ha megtanulnátok, nagyon sokat vártunk erre a dalra, és egy igazi klasszikus gyógyító kenetű dal, amikor énekli az ember az Úrnak, akkor a Szent Szellem erőteljesen mozdul rá, ha szabad ezt mondani, izgalom és egy áradása, egy dinamizmusa tapasztalható meg a Szent Szellemnek rajta, és alig énekeltétek, pedig olyan gyönyörűséges.

Kathryn Kuhlmannak is a kedvenc dala volt, és gyógyító szolgálatok is éneklik. Meg van a magyar szövege és hálát adunk Istennek, hogy ez a dal előjött, mert nagyon rég vártunk rá. Azt kérném Mónikától, hogy olvassa be a dal szövegét, hogy egy kicsit felbátorodjunk, és utána együtt fogjuk énekelni ezt a dalt az Úrnak, akár fel is állunk és felemeljük a kezünket, ezzel is kijelentve, hogy mennyire hálásak vagyunk az Úrnak. Miközben éneklünk, átadjuk az egész lényünket, és a Szent Szellem könnyebben meg tud érinteni bennünket.

Ezt fogjuk most tenni, a dal szövegét felolvassuk, és megtanuljuk énekelni, és megőrizzük a szívünkben: Jézus, Jézus, Jézus mily csodás, mily szép e név. Mester, Krisztus, Jézus, szívem örvend, hallva nevét. Jézus, Jézus, Jézus rajta nem fog a tér, s idő, rég elmúlik a föld és a nap, neve örökké megmarad. Szertehullhat a nagy mindenség, de az Ő neve, örökké él!

Együtt fogjuk énekelni, hálásak vagyunk Istennek ezért a dalért. Hozsanna a magasságban, áldjuk az Ő szent nevét. Zalaegerszegről, Nagykanizsáról érkezettek és az újonnan érkezettek köszöntése következik. Ha Jézushoz jövünk, akkor a legjobb helyre jövünk, áldott legyen az Ő szent neve.

Bejelentések sorában elhangzanak az elkövetkezendő időben sorra kerülő vidéki alkalmak, illetve a közelgő országos imanap, továbbá a pásztorkonferencia időpontja, és az azt megelőző napon a pásztori beszámolókra is sor kerül, ami a szívükön van, azt 15 perces időkeretben megoszthatják a többiekkel.

Május 1-től két héten keresztül, minden szolgáló pásztor, akinek élő nyája van, elvállalhat két meghívást, két közeli gyülekezetben, hogy vendégszolgálatokat is lássanak a bárányok és a pásztorok. Ez azt a célt szolgálja, hogy kielégítsünk egy a kívánságot a szíveken, mert sokszor kérdezitek, hogy miért nem járhatnak vendégek a gyülekezetekbe, erre lesz lehetőség május első két hetében.

Minden pásztor két meghívást teljesíthet, így szeretnénk, ha mindannyian kapnátok lehetőséget arra, hogy elmenjetek a szomszédba, megismerkedhessetek, barátságok köttethessenek, és ez is épülésére lesz a szenteknek. Hisszük, hogy mindenkinek lesz egy vagy két meghívása, és ezek nagyon jó, újabb kapcsokat és köteleket hoznak a Testben majd.

Megbízást kaptam arra, hogy ezt feltétlen mondjam be, az igazság az, hogy vannak pásztorok, akik rendszeresen megkeresnek bennünket, hogy mehetnek-e, mert kapnak meghívásokat, ez nem szokás az egyházban, a pásztor a nyáját legelteti, de ezen a két héten meg lesz a lehetőség adva erre a vendégszolgálatokra, éljetek ezzel a kiváló lehetőséggel.

Besztercebányán egy induló gyülekezet lesz, nagyon örülünk ennek az épülő gyülekezeti munkának Szlovákiában, hálát adunk érte Istennek. Zsebkendők felett történik az imádság. Ismét öleljétek meg egymást, végtelen nagy szeretettel az Úr jelenlétében, aki ide bejön, az érezze, hogy itt szeretetre és családra talál.

Rendhagyó istentiszteletek ezek, mert most nincs szükség a fordításra, hanem egy kicsit bele fogunk nézni az Imakönyvekbe, az együttes imádságnak, hatalmas ereje van. Mindig izgalom tölti el a szívemet, amikor arra gondolok, hogy mily hatalmas ’hegyeket’ képes megmozgatni, az egybefogott hitünk, az egy szívvel, egy lélekkel elmondott imádságunk, amikor együttesen vesszük a szánkra Isten mindenható Igéjét. Ma meg fogjuk ezt tenni, de előtte az Igéket nézzük meg.

Jézust a tanítványai veszik körbe és Máté evangéliumának a 6. fejezetében és azt olvassuk, ahogy Jézus figyelmezteti őket, hogy az ő viselkedésük, hozzáállásuk, az ő imáik ne legyenek hasonlatosak ahhoz, ahogy azt a farizeusoktól, a képmutatóktól, és az írástudóktól, és a törvénytudóktól látják.

Máté 6/6 Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.

7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.

8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

9. Ti azért így imádkozzatok…

És kezdődik itt egy imádság, amit a keresztény világnak java része, rendszerességgel imádkozik, és erről az imádságról szeretnék ma szólni, veletek időzni, ezt fogjuk boncolgatni, sorról-sorra. Meg fogjuk nézni, milyen tanulsága, milyen vetülete van ennek az imádságnak a mi keresztény életünkre nézve.

9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved;

10. Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

11. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

13. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd a királyság és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen!

Emlékszem, kicsi gyermekkoromban, amikor el kellett mennem, meggyónni a bűneimet, akkor a tisztelendő úr mindig elmondta, hogy hány Mi Atyánk, és hány Üdvözlégy Máriát kell elmondanom a bűneim után, és ezt az imát betéve tudtuk. El kellett mondani öt Mi Atyánk, és öt Üdvözlégy Máriát, vagy tíz Mi Atyánk, tíz Üdvözlégy Mária imádságot. Számoltam, és mondtam ezt az imát.

Egész kicsi gyermekkoromtól fogva tettem ezt, mert vallásos családban nőttem fel. Nagyon sokan vagytok szerintem ugyanígy, akik nem, azok most tiszta lappal indulnak, minden esetre, a legtöbbünk így kezdte, és ez nem szégyen, az ember mindig annak a világosságában kell, hogy járjon, amit az Úr a rendelkezésére bocsát.

Nézzük ezt az imát sorról, sorra, ugyanis nagyon sok kérdés érkezik hozzánk a mai napon is arról pl. hogy lehet-e imádkozni a Mi Atyánk imádságot? Azt is kérdezik sokan, hogy ez az imádság miért nincs benne az Imakönyvünkben? Ha nincs ellenetekre, ma erről fogunk tudakozódni az Írásokból, mert az Írásokból kapunk világosságot.

Ugyanis arra a kérdésre, hogy lehet-e imádkozni ezt az imádságot, Pál szavai jutottak eszembe, amikor azt írja, hogy – mindent szabad nékem, de nem minden használ. Mindent szabad, főleg, ha a Bibliát felnyitjuk, és főleg Jézus szájából szóló szavakat miért ne lehetne imádkozni? Pál szavai a legjobbak erre, mindent szabad nekem, de nem minden használ, nem minden van az épülésemre. Ezt fogjuk ma megvizsgálni, hogy miért.

Hiszem, hogy olvastuk sorról, sorra ezt az imádságot, megtalálhatók benne az isteni alapelvek, megtalálható benne az isteni alapelvek: a gondviselés, a megbocsátás, a mindennapi kenyerünk. Meg van említve benne az összes olyan fontos alappont, ami kell egy boldog élethez, mégis miért van az, hogy mi nem erre az imádságra összpontosítunk, amikor szellemi épülést kívánunk magunknak és másoknak.

Két nagyon fontos kérdésre kell válaszolnom, mikor, és kiknek tanította Jézus ezt az imádságot? Amikor Jézus ezt az imádságot tanította, hogy ti pedig így imádkozzatok, akkor egy átmeneti korszakban állt Jézus a tanítványaival. Az ószövetség ideje volt még, Jézus ugyan a földön járt, de még az Újszövetség korszaka nem indult el. Egy átmeneti korszakban voltak, és ez az átmeneti korszak fémjelzi ezt az imádságot.

Másrészt azt is meg kell néznünk, hogy kiknek tanította? Azoknak a tanítványoknak, akik vele jártak nap, mint nap, ebben az időkorszakban. Elgondolkodtató, és erre vissza fogunk térni többször, és többször, ugyanis ebben a pillanatban, amikor Jézus ezt az imát tanítja nekik, Jézus még nem halt meg a kereszten értünk.

És a kereszthalál és az azt követő feltámadás alapvető fontosságú. Nagyon fontos változásokat hozott Isten, és az ember kapcsolatában, Isten és az ember viszonyában, és így az imádságban is. Alapvető változásokat hozott! Az a mód, ahogy Jézus addig tanította őket imádkozni, ebből kifolyólag, az Újszövetség leveleiből meg fogjuk nézni, hogy miként változott meg. És ha engedelmes szívűek vagyunk, és ha engedelmes szívvel fogadjuk az Igét, akkor világosságot fogunk kapni.

A kereszthalál ugyanis Istennek egy olyan hatalmas munkája volt, amit úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy egy teljes, és tökéletes helycsere volt, ember és az Isten ember, Jézus Krisztus között. [A könnyebb megértés végett példaként itt említendő a Kőszívű ember fia c. regény két szereplőjének – Baradlai Eugen és Edmund – helycseréje.]

Mindaz, ami az ember volt, az ő bűnös voltában, a bűn természetében, a bűneiben, a bűneinek büntetésében, hiszen a bűn zsoldja a halál, a törvény átkában, ami a szegénység, a betegség, a fájdalom, mindaz, amit az ember magán hordozott az elveszett természetéből kifolyólag, – Jézus azért jött, hogy ezt magára vegye, megfizesse ezért az árat, elfoglalja azt a helyet, amelyet az embernek ebben a bűnös természetében kellett volna. A pokolnak a legmélyére is el kellett, hogy menjen, és Isten harmadnapon feltámasztotta Őt a halálból.

Ennek a halálnak egy feltámadás lett a csodálatos kibontakozása a harmadnapon, és mindez az emberért történt. És nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a kereszthalál hatalmas megváltása előtti időkben tanítja Jézus a Máté 6-ban olvasott imádságot. Isten ugyanis hozott egy tökéletes Bárányt az embernek, ahogy Keresztelő János mondja, hogy – Ímé, az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit.

Egy tökéletes Bárányt hozott, egy bűnnélküli, egy szeplőtelen Bárányt, akire rá lehetett helyezni az embernek az elveszett természetét, a bűn természetét, a bűnt, a fájdalmat, a betegséget, a halált, a szegénységet.

Jézus ezt úgy mondja a János 14/30-ban, hogy – Jön e világ fejedelme, de énbennem nincs semmije. Azért volt képes Isten, hogy mindezt ráhelyezze az Úr Jézus Krisztusra, mert Ő szent, szeplőtelen volt, Istentől született. Vagyis egy teljes helycsere a kereszthalál. Mindaz, ami az ember volt, azt Jézus magára vette. Az Igék beszéljenek erről, és olvassuk a…

Korinthus II. 5/21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Itt a bűn helyébe, behelyettesítheted a bűn következményeit is, azt írja az Ige, hogy azt, aki bűnt nem ismert, de azt is mondhatod, hogy aki betegséget addig nem ismert, mert soha nem olvasod, hogy Jézus beteg lett volna, - Isten betegséggé tette értünk.

Ésaiás könyvében olvashatod, hogy Ő volt a fájdalmak férfia, a betegség ismerője. Ráhelyezte ezeket Isten. Tehát azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, azt, aki betegséget nem ismert, Isten betegséggé tette értünk. Azt, aki fájdalmat nem ismert, a fájdalmak férfijává tette Isten értünk.

Mi volt a kimenetele mindennek? Hogy mi Isten igazságává tétethessünk. Mindaz, ami Jézus eredendően volt a szeplőtelen voltában, és a feltámadását követően, - teljes helycsere, hogy azt mi megkaphassuk. Ő lett a fájdalmak férfia, a betegségek ismerője, Ő lett az, aki a bűnt, és a bűnnek a büntetését magára vette. Azért, hogy mi ezektől szabadon élhessünk. Mi a helyzet a szegénységgel? Az is a törvény átka. Ugyanerről a helycseréről szól közötted és Jézus között, tökéletes helycsere.

Korinthus II. 8/9 Mert ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett értetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek.

Ő, ahonnan érkezett, a mennyből, ott gazdag volt. Mi voltunk eredendően a szegények, a törvény átka alatt voltunk, és ezzel a csodálatos megváltással, Isten azt tette, hogy helyet cseréltünk. Gazdag lévén szegénnyé lett értetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek. Látjátok a teljes helycserét? Egy teljes helycsere volt. Bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk, szegénnyé tette, hogy mi gazdagokká lehessünk.

Amikor Jézus a Mi Atyánkra tanította a tanítványokat, ez még nem teljesedett be. Erre fog rávilágítani minden egyes pontja azoknak a gondolatoknak és szellemi valóságoknak, amit Jézus itt sorol. Visszalapozunk a Máté 6 fejezetére. Az imádság első sora:

6/6 Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved.

Egy névre hivatkozik Jézus, amikor tanítja őket. Az Atyának a neve szenteltessék meg felettük, azt imádkozzák. Amikor azonban Jézus a nyomorúságainkat mind magára vette, és harmadnapon feltámadt a halálból, akkor azt olvassuk, hogy feltámadván a halálból, nyert egy nevet, amit az Atya ajándékozott neki. Ennek utána kell néznünk, hogy mit tanít az Írás erről?

Filippi 2/5 Annakokáért az, az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,

6. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő

7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett;

Írja a Zsidó levélben, hogy az ember testből és vérből való, Ő is hasonlóképpen a testnek, és a vérnek részese kellett, hogy legyen. Testi formát kellett, hogy öltsön ehhez a megváltáshoz.

8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.

Ő előtte is létezett, csak a fogantatás pillanatától kezdve, találtatott egy másik formában. Nem csupán el volt rendelve, hogy Jézusnak meg kell halnia, hanem amikor Jézus felmegy a hegyre, és magával viszi Pétert, Jakabot, és Jánost, és dicsőség özönli el őket, megjelenik Illés és Mózes, és azt olvassuk ott, hogy megjelentetett néki, hogy mily halállal kell megdicsőítenie Istent.

Nem csak az volt elrendelve, hogy meg kell halnia, hanem a keresztfának haláláig kellett neki engedelmesnek lennie, egy nagyon fájdalmas halált kellett halnia, annak az időnek a keresztre feszítéséért kellett Jézusnak meghalnia. Nézzük meg mi lett a jutalma?

9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki OLY NEVET, amely minden név fölött való;

10. Hogy a Jézus NEVÉRE minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Vagyis kapott egy nevet, amely minden név fölé felmagasztaltatott, mennyen, földön, és föld alatt. És erre a névre oda kell figyelnünk.

Jézus, amikor a földön tanítja a tanítványait erre az imádságra, az Ő neve még nem magasztaltatott fel. Hiszen még nem halta azt a fájdalmas kereszthalált, még nem támadt fel a halálból, még nem magasztaltatott fel a neve.

Mire tudott hivatkozni, amikor a tanítványait tanította? Hogy az Atya nevében szenteltessenek meg. Saját nevére még nem tudta őket tanítani. A főpapi imájában imádkozza:

János 17/11 ….Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben!

Megint az Atya nevére kellett hivatkoznia, mert Jézus neve még nem magasztaltatott fel.

12. Mikor velük voltam a világon, én megtartám őket a te nevedben.

Látjuk, hogy állandóan az Atya nevére hivatkozik. Ezzel kezdi a Mi Atyánkot is. Az Atya nevében, szenteltessék meg a te neved. De jött egy új korszak, egy korszakváltást követően, amikor adatott az a NÉV, amely minden név felett való, hogy minden térd meghajoljon, mennyen, földön, és föld alatt.

Miért ne használnánk ezt a nevet? A Mi Atyánkban nem hangzik el Jézus neve. Ugyan utal Jézus az Ő nevének használatára, hogy eljön majd az, az idő, amikor az én nevemben kértek az Atyától. Ezt János evangéliumában találjuk, és egy nagyon meghatározó Ige, Jézus, utalást tesz rá:

János 16/23 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Itt megjelenik Jézus neve, és utal arra, hogy majd azon a napon lesz ez, a kereszthalált követő időre mutat Jézus, amikor lesz ez. Nézzük meg a következő verset:

24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Mostanáig, amíg itt veletek vagyok a földön, amíg a kereszthalál pillanata, és a feltámadás el nem jön. Mostanáig! Semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben. És utána úgy folytatja, hogy – Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

Vagyis Jézus utal arra a névre, hogy az én nevemben! Jön majd az, az idő. Eddig nem kértetek az Atyától, de majd eljön az, az idő, többé nem az Atya nevében fogtok imádkozni, az én nevemben fogtok imádkozni, mert a Jézus neve felmagasztaltatott minden név fölé.

Mi tehát nem az Atya nevében tartatunk meg, hanem Jézus nevében! Mi nem az Atya nevében szenteltetünk meg többé, Jézus nevében szenteltetünk meg. Ez az első pont, amelyben látnunk kell a különbséget a Jézus tanította imádság, és az Újszövetség korszaka között. Végig néztük, hogy az Igék mit írnak erről.

Mikor az Atya kihozta a halálból a juhoknak nagy Pásztorát, az egy olyan hatalmas cselekedet volt, valami olyat hozott elő, ami soha előtte nem létezett a földön. Ez azt jelenti, hogy az első teremtés szintjét meghaladja az az új teremtés, akit Isten előhozott Jézus feltámasztásában. Nem az első teremtés szintje, hanem a fölött, van az új teremtés, aki előjött Jézussal együtt a sírból.

A békesség Istene, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy Pásztorát, így írja az Ige. Amikor kihozta a juhoknak nagy Pásztorát, akin rajta voltak a bűneid, a fájdalmaid, a betegségeid, az ember minden gonoszsága, minden vétke, a szegénység, a halál, mikor Jézus három napot töltött a pokolnak a mélyén, megfizette a bűneink árát, és legyőzte az ellenséget.

Ez egy nagyon komoly megméretés volt, és Isten dicsősége kihozta Őt a halálból, miután legyőzte az ellenséget, és elvette a fegyverzetét. Az új teremtés előjött! És ez az új teremtés örökölte ezt a nevet, amit olvastunk a Filippi 2 fejezetben. Hatalmas munkát cselekedett Isten! Ez egy nagy hallelúját érdemel!

Isten nem az Édenkerti állapotot állította vissza, amikor az embert megváltotta, nem az első Ádám helyére kerültünk vissza, az utolsó Ádámban valami sokkal hatalmasabbat cselekedett meg Isten.

Tudod miért? Azért, mert mikor megszülte, abban a pillanatban elpecsételte, és azt mondta „ENYÉM VAGY ÖRÖKRE”. Senki ki nem lophat az én kezemből benneteket! Az első Ádámmal sajnos ez megtörtént, az ördög meglopta. Isten, amikor az utolsó Ádámot hozza elő az új teremtésben, azonnal ráteszi az örök pecsétet, enyém vagy örökre, senki ki nem lophat az én kezemből. Nézzük meg János evangéliumában, hogy tanítja ezt Jézus.

János 10/28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

Azt mondja Jézus, hogy az új teremtés soha többé el nem vész! Az Atya megszüli az új teremtést, és a Szent Szellem által ráteszi a pecsétet, ez örök! És mindenekfelett való, és Jézus nevében uralkodik, minden név felett, a rákbetegség felett, a szegénység felett, a gonoszság felett. Minden gonosz felett, amit az ördög tud hozni az életedben, uralmad van ebben a névben, mert megörökölted ezt a nevet. Örökre az enyém vagy!

Korinthus I. 15/45 …Lőn az első ember Ádám, élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő Szellemmé. 

Látod a különbséget? Nem egyforma a kettő, az első Ádám jött, és elbukott, Isten hatalmas megváltása által jött a második Ádám, az utolsó Ádám, Jézus Krisztus, és megelevenítő Szellemmé tette Őt Isten. Óriási különbség.

Nemrégiben az Atya Szelleme, egy kérdést lehelt a szívemre. Elgondolkodtam rajta, azt kérdezte tőlem – szavak nélküli közösség ez a Szent Szellemmel: mi különbözteti meg ezt az időpillanatot, az örökkévalóság tengerében a többitől?

Ahogy elcsendesedtem, pár pillanat után jött a válasz is, - az, hogy ebben a pillanatban hálát adtál Istennek! Ez teszi rá azt az örök pecsétet. Feljegyzik azt, amikor te hálát adsz Istennek a hatalmas megváltásért. Megállsz, és felemeled a kezed, a kezeid is meg vannak szentelve a szent vér által, és meg tudod ezt köszönni Istennek, ezt a pillanatot feljegyzik.

Mert ez hatalmas megváltás volt. Az örökkévalóság tengerében ez különbözteti meg a pillanatot a többitől, hogy hálát tudsz adni Istennek. Ez is kegyelemből van, teljes szívből tudunk a trón elé menni, és ezért hálát adni, és megköszönni, ez gyönyörűséges.

A Szent Szellem felhívta a figyelmemet azokra a pillanatokra, amikor megállok, és azt tudom mondani, hogy – Atyám, teljes szívemből, végtelen hálával köszönöm, amit értem tettél! Ezt feljegyzik. Ez kedves az Atyának, ezt szereti hallani, ez a hálaadás nagyon fontos része a keresztény életnek.

Az új teremtés, aki megszületett, Péter II. levelében az 1/4-ben, közli velünk az Írás, hogy isteni természet részeseivé lettetek. Ez az új teremtésben van, Őbenne van, az örök életben van. Isteni természet részeseivé lettetek. Semmit nem tart többé vissza az Atya tőlünk. Az isteni természet így szól, hogy – hiszem, és azért szólok.

Az Atya így teremtette a világot. Legyen és lett, és ezt a természetet nekünk adta. Ha te szólsz hittel, az meg van neked. Isteni természet részesei lettetek. Fel tudja-e fogni ezt az embernek az értelme? Ezen dolgozunk naponta, mert szellemben meg van nekünk.

A keresztények ilyen hatalmas megváltás után is, szeretnek sokszor inkább a szenvedéseikről beszélni. Szeretnélek meggyőzni téged egy Igével, hogy ne dőlj be ezeknek, hanem vesd a szemed magasabbra ennél. Nagyon elgondolkodtató a…

Péter I. 1/10 Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:

Ez az üdvösség a miénk. Ezek az ószövetségi próféták.

11. Akik azt nyomozták, hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak bennük levő Szelleme, aki előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az azt követő, dicsőségről.

A Szent Szellem bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az azt követő dicsőségről! A Szent Szellem bizonyságot tett arról, hogy Krisztusnak mindezt el kell szenvednie, és Krisztus ezt elszenvedte. Pontosan úgy be kellett töltenie minden próféciát, ahogy meg volt írva, különben nem lehetett volna Ő a Krisztus. És amikor betöltötte ezeket a – Krisztusra váró szenvedéseket, és azt követően a dicsőség korszaka következik, amelyben mi élünk, amelyben mi vagyunk az új teremtés, és amiben az új teremtés uralkodik.

A bűn többé nem tudja eltorzítani, és kivetni a helyéről azt a csodálatos új teremtést, amit Isten létrehozott. Az Atyának egy olyan hatalmas cselekedete volt ez, hogy az egyszülött Fiúból, aki elszenvedte mindezt, ami rá méretett, aki bűnt nem ismert Isten bűnné tette, és a róla prófétált szenvedéseket mind elszenvedte, és Isten feltámasztotta Őt a halálból.

Miután mindezt elszenvedte, Isten előhozta az egyszülött Fiúból, az első szülöttet a halálból. Ezen érdemes odahaza elgondolkodnod. Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát adta, az egyetlenje volt Ő Istennek, aki engedelmességből végigment mindazon, ami meg volt írva számára, és Isten feltámasztotta Őt a halálból, és lett elsőszülött a halálból, a sok atyafi között, írja a Biblia.

Utána ott van a második, a harmadik és Krisztus Testének serege. Óriási kegyelme ez Istennek. Vagyis előjött Krisztus Teste, az elsőszülött által a halálból, Ő volt Jézus Krisztus. Látod mekkora korszakkő a kereszt? És Jézus imája a tanítványoknak szól. Ez az első sorával volt kapcsolatos a Mi Atyánk imának. Nézzük a következőt, ahogy Jézus tanítja ott őket.

Máté 6/10 Jöjjön el a te országod…

Imádkozzák a tanítványok Jézussal együtt. Megint tudni kell itt, hogy a keresztnek melyik oldalán imádkozunk, a kereszthalál előtt állunk még, és Jézus Krisztus szavai ezek Isten királyságáról.

Lukács evangéliumban tanítja őket, hogy majd el fog eljönni ez az ország, amiért imádkoznak. Lukács 17-ben tanítja, hogy Isten országa nem szemmel láthatóan jön el, mert sem azt nem mondják, hogy ímé itt, vagy ímé amott, mert ímé Isten országa tibennetek van!

Ez megint előre vetítés, hogy hogyan jön el Isten országa. Ez az a titok, ami a pogányoknak kijelentetett, – a Krisztus tibennetek van, Isten országa tibennetek van. Ez a Kolosse 1/27-ben olvasható.

A Róma 14/17 szintén bizonyságot tesz erről, hogy ez az ország eljött, hiszen ez bennünk van a kereszthalál és a feltámadás után, ez az ország eljött bennünk. Mert Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. Tanítja ott az Ige.

Ezek eljöttek hozzánk, a megigazultság, a békesség, az öröm, vagyis Isten országáért imádkozni, hogy – Jöjjön el a te országod, lehet, de olyat kérni, ami már megtörtént, nem visz minket előbbre. Ez tehát a második mondata a Mi Atyánk imánknak.

A keresztény utunkon, ahogy utazunk az autónkon két nagyon fontos mérőműszer van a műszerfalunkon, aminek a mutatójára, mindig rá kell, hogy vessük a szemünket. Az egyik, hogy Isten országa, a megigazultság, a békesség és az öröm.

A megigazultságunkban növekedni nem tudunk, de az öröm- és a békességmutatónkat, ahogy megyünk a kis autónkkal az úton, állandóan szemmel kell tartanunk, hogy milyen szinten áll a mutató. A döntéseink, mert naponta hozunk döntéseket, vannak fontosabb, egész életünkre kiható döntéseink, vannak minden napi apró döntéseink.

A Szent Szellem szeret bennünk egy irányt mutatni, hogy merre, miként. Honnan tudjuk, hogy elvettük-e ezeket a vezetéseket? Rátekintünk a mutatóra, a műszerfalon az a két mutató, a békesség, és az öröm. Egy teljes döntés előtt állsz, és tépelődsz, hogy mit tegyél.

Azt tanácsolom neked, amit Jézus mondott, - menj be abba a belső szobába, és ugyanazt kérni, hogy Uram vezess engem… Ő már megígérte, hogy elvezet minden igazságra. Ezért, elcsendesedsz, és elkezded magadat elképzelni az egyik irányba, és a másik irányba, hogy hogyan haladsz. Megnézed, hogy ha így döntenék, és elkezded figyelni a műszerfalon a mutatót, hogy az a békességmutató feljebb megy-e?

Nagyobb lesz-e a békességed, és vele az örömöd? Vagy, ha a másik irányba döntesz, mi lesz a békesség és az örömmutató a műszerfalon, ez nagyon fontos két paraméter a keresztény számára, hogy biztos legyél abban, hogy jól döntesz.

Ezek mindenképpen ott vannak, észreveszed, amikor az örömöd leesett. Észreveszed, ha a békességed eltűnt. Nem ez az út, amit az Úr akar. Azon az úton is megsegít, azt is választhatom, és lehetek önfejű is, de ha a jó irányba megyek, akkor felugrik a két mutató, és akkor tudom, hogy Isten akaratában vagyok.

Ezeket figyelni kell, a szellemi életünkre meg vannak ezek a jelzők. Kötelező ezeket figyelni, és akkor mindig ott lesz a mosoly az ember arcán és a békesség, amiért Jézus Krisztus megfizetett.

Kolosse 3/15 Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben.

Mint egy döntő bíró, Isten békessége ez a szívünkön. Ha békességed van abba a dologban, akkor rendben, ha nincs, akkor ne tedd meg. Ilyen egyszerű. Mondják: Uram vezess engem, - ott vannak a mutatóid a műszerfalon. Odaadta ezeket neked, Isten országa benned van! Erről a békességről mondja a…

Filippi 4/7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad.

Sorolhatod az érveidet ezzel a békességgel kapcsolatban, hogy miért nem tudod azt alátámasztani, igen, mert ez a békesség minden értelmet felülhalad, ezért nem tudod megmagyarázni, hogy miért abban az irányban van békességed. Mégis ott van a békességed. Mert Isten látja, hogy azután mi jön még, és mit készített neked, és hogy tudsz bemenni abba a jó cselekedetekbe, amibe az új teremtést előhozta, mondja az Efézus 2-ben, hogy jó cselekedetekre vagyunk újrateremtve.

Melyik irányba fogom azokat megtalálni? A békességmutatóra kell figyelni, mit mutat, van-e békességem abban a helyzetben? Isten békessége minden értelmet felülhalad, nem lehet kiokoskodni, és nem is szabad.

A békességünkről még elárul valamit a Filippi levélben az Ige, és a békesség egy nagyon drága kincs, mert a békességünk büntetése a keresztfán volt, írja Ézsaiásban, ezért semmi körülmények között nem adom oda a békességemet, arra minden körülmények között vigyáznom kell, hogy az megmaradjon. Nézzük meg, hogy mire figyelmeztet az Ige ezzel kapcsolatban bennünket.

Filippi 4/6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Nem lesznek kicsapongó gondolataid, hogy mégsem így kellett volna tenni, mert tudod, hogy Isten békessége vezérelt oda, ahol vagy, és ez megőrzi a gondolataidat, szinte betakarja a gondolataidat, nem lesznek zaklató gondolataid.

8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény, és ha van valami dicséret.

Itt jössz te. Akarod ezt a békességet? Igen. Benned van ez a békesség? Igen. Akarsz benne járni? Igen. Mit mond az Ige? – Továbbá atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, kedvesek, jó hírűek, ha van valami erény, vagy van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok!

Ezt nem tudom elvégezni helyetted? Imádkozz értem, hogy legyen békességem. Az imát el tudom mondani, de ahhoz, hogy ez a békességünk teljes legyen, a gondolatainkat nekünk kell kordában tartani. Nekünk kell elhatározni, hogy ezen nem fogok gondolkodni, mert ez nem illik bele a Filippi 4/8-ba.

9. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is éntőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

Veletek fog menni az úton. Amikor Isten békessége vezérli az ember lépéseit, az fenséges élet, bármilyen körülmények között, az élet bármilyen viharában, bármelyik tengeren, ez a vízen járás gyönyörűséges. Egy kicsit beszéljünk az örömmutatónkról is, mert az is fontos. A békességet néztük, mi a helyzet az örömmel? Az örömmutatónkról azt írja az Írás a…

János I. 1/4 És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen.

Vagyis ami meg van írva, azt tanulmányozni kell. Ezeket az Írásokat forgatod, annak a világosságában jársz, akkor lesz az örömöd teljes. Jézus szavai a János 17-ben a Főpapi imájában.

János 17/13 …ezeket azért beszélem e világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják őmagukban.

Jézus azt mondja, azért beszélem ezeket, hogy az én örömömet teljesen bírják őmagukban. Ne csak pár csepp legyen az Úr öröméből nekik, hanem teljes legyen. Ez valóságos, és ez nincs a pénztárcádhoz mérve, nem foghatod a körülményekre sem. Ez egy természetfeletti öröm. Minden érvelés, magyarázkodás, minden szemmel látható fizikai tényező és környezet ellenére, ha egy keresztényben Isten országa benne van, és abban jár, az öröme teljes.

És erről a szeretetről, és erről a mutatókról ismernek meg, ez az öröm ragyog rajtunk. Megkérdezik, hogy, hogy állandóan ebben az örömben vagy? Ez az Úr öröme, az Ő országa, az Ő királysága bennem van, és nekünk ezt ki kell ragyogni erre a világra, hogy féltékenyek és irigyek legyenek és bejöjjenek a királyságba.

Tehát az előző pontot összefoglalva, hogy – jöjjön el a Te országod, az Ő országa eljött, és ez ott látszik meg, ha ezeket a mutatókat figyeled, mert benned van.

Nagyon fontos figyelni a Máté 6-ban leírt imádságnál és az Új szövetségi hívőkhöz írtak közötti különbségre, így tanítja ott Jézus:

Máté 6/12 És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.

És ha megnézzük, akkor látjuk, hogy egy feltételeken alapuló megbocsátást tanít nekik Jézus. Azt tanítja nekik folytatólag a 14 és 15-ös versekben…

14. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.

15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Látjuk a feltételes voltát a megbocsátásnak? – Ha ti megbocsátotok, nektek is megbocsáttatik, ha ti meg nem bocsátotok, nektek sem bocsáttatik meg. Ezek megint Jézus szavai, a kereszthalál előtt.

Micsoda óriási különbség van ebben is, amikor elkezdjük olvasni az Apostoli leveleket. Így írja az Ige, az Efézusi levél 4. fejezetében, meg is nézzük a különbségeket, fogod látni, hogy mekkora különbség van az akkori imádság és a mostani között.

Efézus 4/32 Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.

A kereszten tehát nem csak a mi bűnünk, hanem a világ minden bűnéért, ez egy áldozat volt, ott volt a kereszten, Jézus magára vállalt, minden bűnt, és a bűn természetét, és Isten többé nem tulajdonítja ezeket. Így van írva a Róma levélben. És kiküld minket, hogy mi ezt a megbékéltetés szolgálatát végezzük, hogy Isten nem tulajdonítja többé nekik az ő bűneiket.

Nem a bűn többé a gond, ami köztünk és Isten között áll. Isten megbocsátotta ezeket, nem rója fel nekünk, olyan mintha nem követtük volna el őket. Így van bejegyezve a mennyek országába, hogy nem tulajdonítja Isten ezeket nekünk. Vagyis nem attól függ, hogy Isten megbocsát-e nekem, vagy sem, hogy én megbocsátottam-e a másiknak.

Az Ószövetségben így volt, az Ószövetségben egy olyan törvény volt, hogy szemet szemért, fogat fogért. Ha te megbocsátottál, neked is megbocsáttatott, elengedtetett az adóságod. Ha pedig te nem, akkor neked sem. Isten a kegyelem korszakában nem teszi ezt így. Minden bűnünket megbocsátotta a Jézus Krisztusban, eltörölte. Mintha nem létezne.

Igen, de ha ilyen jó a helyzet, akkor lehet-e, hogy meg nem bocsátást hordozzak a szívemben? Továbbra is meg kell bocsátani! Ha meg nem bocsátást hordozol a szívedben, nem úgy áll a helyzet, hogy akkor Isten nem bocsát meg neked, hanem úgy áll a helyzet, hogy egy mérget hordozol magadban. A meg nem bocsátás egy méreg.

Azt hiszed [tévesen], hogy a másiknak ártasz vele, akinek nem bocsátottál meg, úgy gondolod, hogy annak rosszabb lesz, mert nem bocsátasz meg neki, tartod ezt a haragot, ezt a meg nem bocsátást a szíveden, és közben nem neki ártasz, akinek nem bocsátottál meg, hanem te kortyolgatod ezt a mérget. A te lassú halálodat hordja. A saját lelkiismereted ítél el, ha nem engeded el a másik adóságát. De nem úgy van, hogy Isten akkor nem bocsátana meg neked.

Kolosse 3/13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;

Krisztus elől járónkká lett ebben is, megbocsátott nekünk, minden bűnünket, minden vétkünket, nincs kárhoztatás a Krisztusban. Szabadítsd fel magad ez alól, Isten nem haragszik rád, mert azt a büntetést, amit te érdemeltél volna, azt a Krisztusra helyezte.

Megostorozta a Fiát, kínok kínhalálát kellett halnia, verettetett, kínoztatott Istentől, hogy te szabad légy tőle. Te olyan emelt fővel járhatsz, mintha azokat soha el nem követted volna. Ez Isten kegyelme.

Az Ő képét olyanná tette, mint a kova, írja az Ige, és nem fedezte be az arcát a köpdösések elől. Mindent magára vállalt, amit neked és nekem kellett volna kapnunk, hogy mentesek legyünk ettől. És Isten nem számítja fel neked, nem tulajdonítja a bűneidet. Ha meg nem bocsátasz, attól Ő még az összes bűnödet megbocsátotta. Óriási a különbség.

De ettől még a megbocsátás a szívünkben kötelesség, mindenkor, mindenkinek meg kell bocsátanunk, de ez nem feltétele annak, hogy Isten eltörölte a mi bűneinket, hogy megbocsátott nekünk. Köszönjük Istennek! Adjunk hálát érte Istennek, mindenki a saját szívéből!

Honnan tudod a szívedben, hogy megbocsátottál-e? Nem akarjuk ezt a mérget kortyolgatni. Az egyik nagyon jó mutatója ennek, hogy nem hánytorgatod fel azt, ami történt. Amíg előjön belőled, amíg szeretsz szemrehányást tenni róla, szereted emlegetni, a másik orra alá dörgölni, addig nem bocsátottál meg, addig nem vagy szabad tőle. Isten azt akarja, hogy szabadok legyünk ettől. Szabadságot akar.

Ezt mindenkinek magában el kell végezni, hogy ne legyen bennünk semmi sötétség, a meg nem bocsátás, az sötétség. Ezt mindenki jól meg tudja magában vizsgálni, hogy a szívünkben van-e ilyen, és ha van, akkor ne hordozzuk. Azon a részen nem tud minket átjárni a szeretet, és így helyet adunk az ellenségnek. Betegségeknek nagyon magas százaléka, ide vezethető vissza, hogy a szívünkben hordozunk valamit.

Az ördög ugyanis nagyon cseles, jön és megbánt minket. És azt mondjuk, hogy – te nem tudod elképzelni, hogy mit tett az illető velem. Akármit tett, meg kell bocsátani, mert ha nem, akkor csak saját magadnak ártasz vele. Szabadnak kell lenni tőle, és lehetséges, mert Isten szeretete van bennünk.

Először hitben jelentsd ki, hogy szabad vagyok Atyám tőle! Szabad vagyok Atyám minden bántástól, minden meg nem bocsátástól! Minden igától, amit az ellenség a nyakamra akart kötni. Szabad vagyok tőle, mert a szent vér megtisztított. A szent vér megtisztította a szellememet, a lelkemet, és a testemet. Nem hordozok a szívemben meg nem bocsátást, neheztelést, kárhoztatást senkivel szemben. Mert az Atya nekem is elengedte az adóságaimat, és a tartozásaimat. Ámen!

Ez azt fogja hozni neked, hogy szárnyalni és ragyogni fogsz, az Ő dicsőségében. Nagyon fontos alapkő. Következő sor a Mi Atyánkban:

Máté 6/13 És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

Mondja Jézus. Megint látni kell, Jézus abban az időben mondja ezt a tanítványoknak, amikor egy óriási megmérettetés előtt áll. A bűneinket, a bűn természetét magára veszi, és a sátán kísértéseivel szemben meg kell majd állnia majd.

Azt olvastuk a vízkeresztsége után, hogy a Szellem által viteték a pusztába, hogy megkísértse az ördög. De az, egy másik mérkőzés volt. Mi már Őbenne vagyunk. Ő már legyőzte az ellenséget. Nem beszélhetünk már arról, hogy Isten vinne minket ilyen kísértésbe. Ezt imádkozni tehát, hogy ne vígy minket a kísértésbe Atyám, megint csak olyan dolog, hogy mondhatjuk, de használ. Mindent szabad nékem, de nem minden használ. Mert Isten felhívja a figyelmünket a…

Jakab 1/13 Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető. Ő maga pedig senkit sem kísért.

Nagyon erős fogalmazás, tiszta beszéd. Vagyis Jézus azért figyelmeztette a tanítványokat, hogy így imádkozzanak, mert eljött a kísértés órája, mondta, hogy ez a sötétség, a gonoszság órája, bennem ugyan nincs semmije az ellenségnek, de jött egy megméretés, és mondta, hogy vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jött a kísértő. A kereszthalál előtt vagyunk.

Ma pedig már az ördög legyőzetett, ezért gyakorolnod kell ezt a hatalmat. Az Isten senkit nem kísért. Isten pontosan tudja, hogy mi van bennünk, tudja a hitünket, tudja a szívünket, tudja a gondolatainkat, mindent tud rólunk. Tudja a kelésünket, a járásunkat, a fekvésünket. Miért kellene neki megkísértenie az embert? Sőt még azt is mondja az Ige a…

Korinthus I. 10/13 Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok; de hű az Isten, aki nem engedi, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni.

Vagyis Ő gondot visel arról, hogy semmi olyan ne jöhessen hozzád, amiből a jelenleg birtokodban lévő világosság fényében, az Ige fényében, az Ige hatalmában ne tudnál megállni, és ne tudnál győztesen kijönni. Emeld fel a kezed, köszönd meg Istennek.

Mert ez egy olyan igazság, ami minden megpróbáltatásban át tud segíteni, ki tudsz jönni belőle. A kimenekedést is megadja. Nem hogy Ő kísért, Ő olyan hű, hogy átsegít, ha bármelyik csapdájába estél is bele az ellenségnek. A gonosz készít csapdákat.
Mondja Pál a levelében, hogy semmi más nem eshet rajtatok, csak ami a világon, de mi ki tudunk jönni belőle. Ámen!

Jézus így folytatja a Mi Atyánkban - Szabadítsd meg minket a gonosztól. A Kolosse levélben erre is megadja a választ, hogy ez megtörtént.

Kolosse 1/12 Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;

13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának királyságába;

Ez is megtörtént, megszabadított minket az Úr, kivitt minket abból a királyságból, kiemelt a gonosznak az összes gonoszságából, abból a királyságból ki lettünk véve, és át lettünk helyezve egy gyönyörű világosságba. Az Ő szerelmes Fiának királyságába.

Így imádkozni tehát, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, azért nincs értelme, mert Őbenne vagyunk, és Őbenne nincs sötétség! Ha nem abban a világosságban járunk, ami Őbenne van, akkor kell megnéznünk, hogy miért nem vagyunk az Ő világosságában? De imádkozni, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, ez nem időszerű. Ez már megtörtént. Azt írja az Ige, hogy mint a világosság fiai úgy járjatok. Nekünk abban a világosságban kell járnunk, ami Őbenne van.

Összefoglalva a pontokat tehát, ha valaki eddig imádkozta a Mi Atyánkat, és továbbra is szeretné, ugyanúgy fogjuk szeretni, mint eddig, és nem fogjuk kivetni magunk közül, szeretni fogjuk, és tovább imádkozunk, hogy világosság jöjjön hozzánk. Van, aki megszokásból imádkozza, van, aki azért, mert úgy gondolja, hogy az milyen felkent imádság, mert Jézus tanította. Ki miért ragaszkodik hozzá. Nyugodtan ragaszkodj hozzá, amíg nem kapsz egy belső meggyőződést, hogy ezt már el tudod engedni. És ha el tudod engedni, akkor kezd el imádkozni az Apostoli leveleket, amelyben világosság, gazdagság, örökség van.

Az új teremtésnek van egy öröksége Istentől. Ezt az örökséget kell imádkozni. Ugyanis Isten teremtett két világító testet, az egyik világító testet a nappal számára, hogy világítson nappal, és egy másik világító testet, hogy világítson éjjel, olvassuk az I. Mózes könyvében. Mind a kettőnek az a feladata, hogy világítson. De ugye más a világossága az éjszakának, a sötétségnek, és más a nappalnak.

Most már eldöntheted, hogy melyik világítótest világosságában jársz, amit Isten számodra elrendelt, abban a világosságban. És a döntésünkben a Szent Szellem, és Isten a segítségünkre fog sietni, mint mindenben.

Zárásként belekóstolunk Pál imájába, amit az Efézusi levélben találunk, utána elővesszük az Imakönyveket. Itt egy Szellem ihletett imát mond el Pál, a gyülekezetért. Imádkozik értük. Azt is fel kell fognunk, hogy az Apostoli levelekben egyetlen egyszer nem hozza elő, egyik apostol sem a Mi Atyánk imádságot újra. Nem kerül említésre többé. Ezt viszont imádkozzák:

Efézus 1/15 Ezért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket

16. Nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban;

És nézzük meg, hogy Pál miért kezd imádkozni? Sok mindenért imádkozhatunk, Isten meghallgatja, és betölti ezeket a szükségeket is a maga helyén, de ne felejtsük el, hogy mit mond az Írás, - hogy keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne keverjük meg a sorrendet. Nézzük meg, hogy Pál miért térdel le, és miért imádkozik?

17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek, bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében,

Ha a dicsőségnek Atyja a te Atyád, akkor a te életed, a dicsőségről kell, hogy szóljon. Ahogy olvastuk, hogy Krisztus szenvedése után a dicsőség következik.

Hogy a dicsőségnek Atyja adjon néktek, bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében. Itt a kulcs! Ha Őt megismered, és bemész abba a világosságba, és nap, mint nap növekszik a világosságod, akkor minden más a helyére kerül, amivel eddig nem voltál békességben az életedben.

Tehát a bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében. Itt a kulcs az életünkben. Ismered Őt? Ha Őt ismered, az Ő teljességében, ez magasztos, és fenséges hely. Erre törekszik Pál.

18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben

Tehát szellemi tudásról, szellemi kijelentésről, szellemi bölcsességről szól.

19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,

20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

Ezt a hatalmat, ezt az erőt ismered-e? Ha még nem, akkor imádkozd ezt az imát. Kenneth Hagin azt mondta, hogy a legnagyobb változást az hozta az életében, és a családjában, amikor ezt a Szellemmel teljes imákat elkezdte imádkozni, a hozzátartozóiért, és önmagáért.

Olyan kijelentések jöttek hozzá rövid időn belül, ami meggazdagította az egész szolgálatát. Észrevették a szolgálatában, hogy másként prédikált. Mi történt veled? Honnan van ez a rengeteg kijelentés nálad? Isten Szellemétől van, ha a hitünket erre ráállítjuk, és ezt imádkozzuk.

21. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

Ezt kell megismerni, hogy hová ültetett Krisztus, és Ővele ülsz te is. Ővele lettél feltámasztva a halálból, és a feltámadás ereje átfolyik-e az életeden? Hogy a feltámadás erejéből tudsz-e élni minden nap? Isten nem tartja vissza tőlünk.

Csak meg kell nyílni rá a szemünknek, és eltávozik tőlünk a betegség, eltávozik tőlünk a fájdalom, ha látjuk ezt a teljes helycserét. A keresztnek átjövünk erre a túloldalára, ahol az újszövetségi hívő él. Ide hívlak ma benneteket, ez egy gyönyörűséges hely. Nagyon sokan itt éltek már, de van, aki ma jött, és be kell lépni ebbe a királyságba, be kell lépni ebbe az országba.

22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezetnek fejévé,

23. Mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

Szeretne téged is betölteni, az Ő teljességében akarja, hogy élj. Semmit nem tart vissza tőled. És gyönyörködik abban, ha te ide be akarsz menni, és segítségedre van. Nem egy nap alatt megy, az Istennel való járásunk, az egész életünk erről szól. Naponta megismerni Őt, naponta vannak közlései az Úrnak, naponta engedelmeskedni, ez mind hozzá tartozik. Megköszönjük Istennek ezt a gyönyörűségét és elővesszük az Imakönyvünket.

Szeretném elmondani veletek az Efézusi levélben, a Filippi és a Kolosse levélben található imákat. Ez olyan három imádság, amit ha naponta imádkozol, fel fogja tenni a koronát a szellemi életedre, a szellemi, lelki, és a testi épülésedre és a jó voltodra. Napi rendszerességgel vedd elő ezt az imát és imádkozd, óriási változásokat fog hozni az életedben.

Következik a kék Imakönyv 103 oldaláról az

*Ima szellemi kijelentésért, megértésért /Efézusi levél alapján/

Nézzük meg, hogy milyen imádság hangzik el a Filippi levélben Pál ajkáról, amit Krisztus testéért imádkozhatunk, magunkért is.

Kék Imakönyv 104 oldaláról

Kegyelem és békesség adassék nekem /Filippi levél alapján/

Nagyon gazdag imádság, és van egy harmadik, mondhatni, hogy ők hárman ikertestvérek.

Kék Imakönyv 106 oldal

Ima Isten megismeréséért, Isten teljességéért /Kolosse levél alapján/.

Gyönyörűséges igazságok ezek, és nagyon jó a szánkra venni.

Engedjétek meg még, hogy ma valamit megtegyünk, azokért, akik ma nincsenek itt, a családtagjaink, akik hisszük, hogy egy napon itt lesznek velünk, ha még nincsenek az Úrban, és az Úr testében lesznek, minden esetre imádkozunk ma értük.

Zöld Imakönyv 59 oldal

Ima a családomért.

Dicsőség Istennek! Ámen!

 

 

*Az itt elhangzó imádságok a következő linken találhatók meg:
http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=10  

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL