2015.07.31.  

 

SZENTSÉGBEN ÉS MEGIGAZULTSÁGBAN

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2015. július 26.

 

A „Veszek a szent vérből” című ima közös megvallásával kezdődött az istentisztelet. A drága Úr Jézus nevében elvégeztük, a köteles részünk volt, hogy ezt megtegyük. Az Úr Igéje uralkodik felettünk mostantól, mert az a szívünkben és a szánkban volt. Az angyalok kimentek, és helyzeteket fognak helyreállítani, helyzeteket fognak megsemmisíteni, amik ellenünk készültek volna. Gonosz tervek fognak megsemmisülni az életünk felett, a Jézus nevében.

Az ellenség nyíltan fog megszégyenülni. Minden gonosz terve idő előtt felfedetik, és meg­szégyenül. Annyi dolgunk maradt, hogy az ördögöt jól kinevessük akkor is, ha nincs kedved, az ördögnek ez jár. Nevetjük az ellenségeinket, meg van írva, és az Úr is neveti őket a trónjáról. Mert vele [az ördöggel] nem sokat időzünk, de ennyit azért megérdemel.

A másik nagyon fontos részünk, dolgunk, hogy elkezdjük magasztalni az Urat. Az Igéjét meghalljuk és megcselekedjük. A szent vér felmagasztaltatik az életünkben. Ha nem látod még, amiért imádkoztál, el ne felejtsd, hogy magasztald az Urat a helyzet felett. Az Úr lebegjen mindig a szemed előtt, mert Ő cselekszik. Isten láthatatlanul mindig ott áll és mindig cselekszik.

Megvannak az Ő tervei az életünkre. Nem biztos, hogy közli velünk az egészet az elején, hogy hogyan akarja azt a helyzetet felépíteni, helyrehozni, megoldani, kijavítani. Nem biztos, hogy az egészet látod az elején. De attól még munkálkodik rajta, attól még rajta van az Úr. S ha Ő rajta van, akkor neked nem kell testből sokat tenni, hanem szellemből kell Őt dicsérni.

Ha engedelmesen meghallod, cselekedd meg! A szent vért magasztald! A szent vér örök, ami kiontatott érted. Ezt minden nap tedd meg, ha akarsz áttöréseket. Vannak, akik nagyon nehéz, szorult helyzetben vannak. Szoktam mondani, naponta imádkozd a szent vért, ha kell, többször is! Ha van rá odaszánt szíved, időd, reggel, este is, ha lehet háromszor is egy nap.

Tessék odaszánni magad, hogy a szent vér munkálkodik az életed felett, és csak dicsérd Őt! Dicsérd Őt. Meg fog változni, meg fog mozdulni az a helyzet, a Jézus nevében. Ha a fiataljainkat erre megtanítanánk, ha befognánk őket az Ige megvallására, akkor sokkal kevesebb helyzeteken kellene keresztül menniük.

Én is befogtam a családomat, annak minden tagja imádkozza a szent vért. Nem telik el hét, hogy össze ne jönnénk, és el ne mondanánk. Mindig feletted kell lennie, megszólalnia, a Jézus nevében. Áldjuk Őt ezért, nagyon szeretjük az Urat, hogy megismerhettük az oltalmát az életünk felett.

Akármilyen hőség volt, tegnap elmentünk Sándorfalvára. Azt is beszéltük, hogy az aratást mindig a legnagyobb hőségben végzi az ember. Mi is így voltunk tegnap, legnagyobb hőségben ment az aratás. Sándorfalva több szempontból emlékezetes marad, a sok csoda mellett, ami történt, még egy emlékezetes pontja lesz, szaunában prédikálhattunk. Csurgott rólunk a víz, a veríték és az izzadság, a bőrünk és ruhánk egybetapadva, csuromvizesek voltunk.

Az Isten dicsőségében állva szolgáltuk az Urat. Új gyülekezet plántálódott el, régiek jöttek, újak jöttek, hatalmas csodák voltak. Az egyik, amit mindenképpen elétek kell tárni, mert nagyon sokatoknak felemelő lesz hallgatni, az a következő történet.

Egy dialízises nagymamát hozott a lánya sírva a sorba. Gyógyulásra volt szüksége a néninek, mind a két karja agyonszurkálva. Fájdalmas volt a karja, a veséje fájt, egész teste, alig tudott mozogni ez a néni. Az Úr kenete, ahogy megérintette őt, és a közös hit… Kiváló segítőgárdát adott az Isten nekem, egy csapatmunkát végeztek. Az Ő neve magasztaltatik.

A néni elmondta a bizonyságát. Minden fájdalma eltávozott, tudott mozogni, dicsérte az Urat, a lánya könnyek között mondta el a gyógyulást. A Jézus neve felmagasztaltatott! Ez egy csoda volt a sok közül, ami tegnap történt. Egy kislánynak a szeme világa, a látása jött vissza. Még volt neki valami, amiből bizonyságot tett, de most pontosan nem emlékszem, de fönt lesznek a neten a bizonyságok.

Jó az Úr! Mert az Ő kegyelme örökkévaló, és nem feledkezik el az övéiről, és megcselekszi azt, ahogy írva van. Gyönyörködtünk tegnap az Úrban. Lehetőség nyílik az Evangélium hirdetésében részt venni a következő hetekben is. Augusztus 1-jén pásztor- és imakonferencia, augusztus 20-án pásztorkonferencia.

Sok új gyülekezetet szeretnénk. A mányi gyülekezet-kezdés múlt vasárnap olyan dicsőséges volt, hogy ott egyik gyülekezet fogja nyitni a másikat. Híre megy az Evangéliumnak, mert hatalmas csodákat cselekedett az Úr.

Egy fiatal lány 10 éve nem tudott kettőnél többet lépni, és meg kellett állnia. 10 éve volt ez a gondja. Minden betegség Jézus nevére engedelmeskedik! Ez a lány ott a helyszínen tudta, hogy az Úr felszabadította a lábait. Felemelte a lábait, járt maga. Dicsőséget adott Istennek, fölemelte a kezeit, jött-ment, és beteljesedett Szent Szellemmel.

Debrecenből voltak ők ott Mányban, most először életükben. Ezt adjátok össze, ez az Úr munkája! Ahogy szólítjuk északról, délről, nyugatról, keletről az elveszetteket, az Úr angyalai, amit elvégeznek, azt az ember el sem tudja képzelni! Először azt hittem, rosszul hallom, hogy honnan jöttek?! Ez Budapesttől is nagy távolság, és még utána menni kell.

Ismerősök ismerőse mondta nekik, hogy ide jöjjenek el, itt meggyógyulhatnak. Az a hit, amivel eljöttek, az a hit ezt megcselekedte. Augusztusban lesz az esküvőjük. Fiatal pár. Az Úrnak szorgoskodván, mostantól buzgók lesznek az Úr dolgában. Nagy bizonyságok ezek, hatalmasak. Ugyanúgy minden evangélista is hozhatná az ő csodáit, és kérem is, hogy tegyétek.

Az evangélisták nagyon szorgalmasak, és kint vannak az országban, nagyon sok helyen szolgálnak. A bizonyságokat hozzátok be, az Örömhíradó szerkesztéséhez kérem. Legyenek ezek a nagy csodák megörökítve egy fényképpel, röviden megírva, kerüljenek be az újságba.

Várom az evangélistáktól a jó jelentéseket, a tolókocsisok, a vakok, a csonka-bonkák épülését. Ki tudnánk adni havonta ezt az újságot, ha szorgalmasabban dokumentálnánk ezeket a gyógyulásokat. Legyünk ebben egy kicsit szorgalmasabbak!

A fiatalok tábora nagyon jól sikerült, haza se akarnak jönni, azt gondolhatjátok. Ezt a legmelegebb hetet nézte ki nekik az Úr, ebben nem tévedtek, a legjobb idő Balatonra menni ez a hét volt. Nagyon jó összekovácsolta őket az Úrnak a kegyelme, és az Ő a csodálatos jobbja velük volt végig. Mindenféle történetek, bizonyságok lesznek, barátságok kötődnek ilyenkor. A szülők kicserélődve kapják meg a gyermekeiket. Ezek a táborok mindig nagyon jól sikerülnek.

 

A drága Úr Jézus kegyelméből a szentség és megigazultság lesz a mai tanításunk témája, hogy szentségben és megigazultságban szolgálhassuk Őt. A Lukács evangélium gyönyörű próféciájával kezdjük. Az egy hosszú történet.

A Lukács evangélium első fejezete Heródesnek, Júdea királyának az idejéből való történet, amikor is Zakariás, a pap, és felesége Erzsébet dolgait mondja el. Nekik nem született gyermekük egész életük során, mert Erzsébet meddő volt.

Zakariás hűséggel szolgálta Istent, és mind a ketten igaz életet éltek Isten előtt, így írja az Ige. Míg egy napon Zakariásra került a sor, hogy bemenjen a templomba az illatáldozat szolgálatát ellátni. Amikor bement a templomba Zakariás, az történt, hogy miközben szolgálatát végezte, egy angyal jelent meg neki. Nem is akármelyik angyal jött hozzá, Gábriel angyal jött egy üzenettel, Isten trónterméből.

Nehogy azt képzeljük, hogy mikor mi elkezdünk az Úrnak szolgálni, mint ahogy most tettük, egy gyönyörű órában szolgáltuk, dicsértük Őt, magasztaltuk Őt. Ez a papi szolgálatunk. Az újszövetségi papi szolgálatunk. Nehogy azt gondoljátok, hogy az angyalok nem indulnak munkába. Hatalmas angyali sürgés-forgás van ilyenkor. Az Atya küldi őket feladatokkal.

Ugyanez történt ott Zakariás esetében is. Míg Zakariás szolgált, megjelent neki az angyal. Míg az illatáldozatot szolgálta az Úr felé, jött az angyal egy üzenettel. Első szava, hogy „ne félj Zakariás”! Zakariás nagyon megilletődött. Üzenetet hozott az angyal. Isten trónjáról jó hírek jönnek, amikor az angyalok azt hozzák.

„Ne félj, mert fiad születik, és nagy lesz az Úr előtt, és hatalmas dolgokat fog cselekedni. Az Úr hatalmas szolgája lesz. Készíti majd az Úrnak az útját. Szül neked fiat Erzsébet.” Zakariás értetlenkedett, és kérdezte, hogyan lesz az nekem, mind a ketten idősek vagyunk már, és eddig is meddő volt a feleségem.

Az angyal látta, hogy nem lesz jó, ha Zakariás tovább értetlenkedik. Egy ítélet jött ki a szájából: elnémulsz Zakariás, amíg ez meg nem lesz, hogy ne tudj Isten akarata ellen szólni! Ez így lesz meg, ahogy én hoztam a tróntól ezt az üzenetet. Ezt nem ronthatod el. Akkor nyílik meg a szád, amikor ez a gyermek a kezedben lesz. Ez így is lett.

Zakariás kijött a templomból, miután elvégezte a szolgálatát, de néma volt. A nép kint várta, hogy a pap kijön a szolgálatáról, de nem jött ki szó a szájából. A nép éleslátása felfogta, hogy angyali látogatás lehetett odabent. Mert látták, hogy nem tud szólni. Látták, hogy történt valami. Zakariás elvégezvén a szolgálatát, hazament.

Valóban Isten megáldotta őket, és Erzsébet vénségére áldott állapotba került Isten szava szerint, aztán kilenc hónapra megszületett az ígért gyermek. Ő volt keresztelő szent János. Keresztelő szent János volt a legnagyobb a próféták között – mondja Jézus –, akit asszony szült.

De nagyobb egy tiközületek itt az újszövetségben – ezt most a Szent Szellem becsúsztatta. Nem terveztem szólni erről. Ő, keresztelő szent János volt a legnagyobb próféta az újszövetségben. De tudjátok, hogy hol a helyetek szellemben? Ti nagyobbak vagytok! A legkisebb is nagyobb őnála. Hatalmas helyen vagyunk szellemben!

Ez a drága kis gyermek, amikor megszületik, és eljön a nap, hogy bemutassák a törvény előtt a templomban, kérdezik a nevét, hogy mi lesz a neve? Várták, hogy talán majd Zakariásnak nevezik, de mondja az anyja, hogy János lesz a neve. Odafordulnak ijedtséggel az apjához, hogy te miként akarod, hogyan hívják a gyermeket?

Leírta a nevét, János lesz a neve, úgy ahogy az angyal meghagyta. Ebben a pillanatban, amikor az engedelmességet lefektette papírra, megoldódott a nyelve. Újra tudott beszélni, és egy csodálatos próféciát szól. Kilenc hónapi némaság alatt volt ideje meditálni az Úrral. Szent Szellemmel beteljesedik, és itt a 67. verstől olvasom.

Lukács 1,67–75. 77–78.

67. És Zakariás, az ő atyja, beteljesedék Szent Szellemmel, és prófétála mondván:

A Szent Szellem által valami hatalmas próféciát szól. Egyik kedvenc részem a Bibliában. Egy hosszú prófétálást szól, egészen a fejezet végéig a hatalmas megváltásunkról, amit az Úr készít majd. Ennek a szépsége, és amennyi kincs itt el van rejtve… És itt Zakariás még újjászületve sem volt, hiszen Jézusunk még nem született meg.

De az üzenet, ami benne van ebben a prófétálásban, ez gazdagítja a keresztény világot. Egy gyönyörű kijelentéssor. Fel fogom nektek olvasni, hogy gyönyörködhessünk benne együtt, hogy mi az, amit a Szent Szellem közölt abban a pillanatban, amikor keresztelő Jánost nyolcadnapon megszentelték a templomban, és körülmetélték.

68. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az Ő népét,

Nem felejtkezett el az Úr az Ő népéről.

69. És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az Ő gyermekének, Dávidnak házában,

70. Amint szólott az Ő szent prófétáinak szája által, akik eleitől fogva voltak.

71. Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek;

Az ellenségeinktől való félelem nem az Úr szíve szerint való dolog. Kereszténynek nem szabad félnie és rettegnie a holnaptól, és az ellenségektől. Ez az egyik szándéka a megváltásnak, hogy a mi ellenségeinktől megszabadít minket, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek. A gyűlölőink kezéből szabadít meg ez a megváltás minket.

A gyűlölőinket megáldjuk, és az Úr pedig megszabadít minket. Megáldjuk a gyűlölőinket, és az Úr pedig megszabadít minket. Ez egy csodálatos dolog. Az ember nem kíván mást, csak áldja az ellenségeit. Ő pedig elvégzi. Megszabadít minket mindazoknak a kezéből, akik gyűlölnek. Kiszabadít minket az ellenségeink kezéből. Prófétálások ezek.

72. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az Ő szent szövetségéről,

Az Úr az irgalmával látogatta meg az Ő népét. Egy szövetségre hivatkozik a prófécia. Az esküvésről. Ezt az esküvést Isten tette.

73. Az esküvésről, amellyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy Ő megadja nékünk,

Ugye, mi Ábrahám magva vagyunk, és Isten esküt tett Ábrahámnak. Ennek a szövetségnek, ennek az örökségnek a részesei vagyunk. Nézzük, mit tartalmaz ez:

74. Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki.

Újra itt van: az ellenség, amikor fogságba akarja tartani az életedet. Amikor le akarja kötni azokat a szálakat, hogy ne tudj szabadon az Úrhoz menni. Minél nagyobb kötésbe akar helyezni, de az Úr esküvése, és amit beteljesít: megszabadulsz ezektől az ellenségektől.

Szabaddá tesz, és utána azt akarja, hogy mindenfajta félelem nélkül szolgálhasd Őt. Szolgálatra szabadít meg minket. Hogy minden ellenségedtől megszabadulván, félelem nélkül szolgáljunk néki. Ezt naponta olvasd el, ha valami félelem megszorongatja a szívedet: megszabadított, hogy szolgálhasd Őt. Teljes szabadságra kiszabadított az ellenség kezéből.

75. Szentségben és megigazultságban Őelőtte a mi életünknek minden napjaiban.

Ez lesz a mai tanítás címe: Megigazultság és szentség. Szentségben és megigazultságban szolgálhassuk Őt, Őelőtte járhassunk, az ellenségtől megszabadulva, az életünk minden napjaiban.

77. És az üdvösség ismeretére megtanítsa az Ő népét, mely a bűnöknek eltörlésében van.

A bűnökről való prédikálás, ha túl nagy súllyal van, az helytelen. Mert a bűnöknek eltörléséről szól az Evangélium. Azok nem akadályozhatnak többet minket. A kárhoztatásnak, a bűntudatnak el kell távozni a keresztény életéből, mert megszabadított minket az ellenségtől.

Szabadságra hozott ki, hogy szolgálhassuk Őt szentségben és megigazultságban, és a bűnöknek eltörlésében. És az üdvösség ismeretére, hogy te ezt az ismeretet elsajátíthasd, erről is szól a megváltás. Üdvösség ismeretére, hogy megismerhesd ezt, hogy megtaníthasd a népet.

78. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptáma­dat a magasságból,

Van egy másik nap, egy ragyogó nap, egy dicsőséges nap. Mint a mi napunk az égitest, csak ez a mennyei dicsőséges nap sugárzása, fénye, a naptámadat [napkelte] a magasságból. Ez a nap soha nem megy alá. Ez a megigazultságunk napja. Ez olyan dicsőséget hoz az életünkre, ami nem olyan, hogy felkel, és aztán lemegy. Ez nem olyan.

A megigazultság napja örökre ragyog. Ezt hozta el nekünk az Úr maga. A megigazult­ság napjáról, a naptámadat a magasságból jött el az embernek. Egy olyan világosság, ami egyre növekszik az ember életében. Világosság, ami a teljes délig jön el általa. Ez a naptámadat támadt fel Ővele. Erről a csodálatos naptámadatról Malakiás is prófétál.

Malakiás 4,2.

2. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, a megigazulás napja, és gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt tulkok.

Ez egy olyan nap, ami beragyogja az életedet, az Ő dicsőségével. Mennyei sugárzás, mennyei dicsőség. Azoknak, akik hisznek, feltámad a megigazulás napja. Rögtön hozzáteszi, hogy továbbá gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt, nem csak megigazultság. Vele jön a gyógyulás is. A gyógyulás ugyanúgy a tiéd, mint a megigazulás. Benne van, gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt. Ez a naptámadat a magasságból.

Meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. A prófécia része, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek. Mi is ott ültünk egy napon. Nem ismertük Őt. Sötétség és a halál árnyékában ültünk, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. A keresztényeknek teljes békességet adott ez a megváltás.

A lábainkat Ő igazgatja, Ő vezérli. Soha nem térhetsz a háborgás útjára, mert Ő csak a békesség útján vezérel. Az igazság útján vezérel. A békesség útjára igazgatja a lábaidat ez a hatalmas naptámadat a magasságból. Ebben a próféciában elrejtve nagyon nagy gazdagság van.

Úgyhogy ha szeretnéd az életedet olyan szolgálattal kitölteni, amiben nincsenek jelen a félelmek, amivel megszabadít az ellenséged kezéből, amelyben benne van a naptámadat világossága, naponta olvasd föl magadra ezt a próféciát. Mert az üdvösség ismeretében ez mind el van végezve. Akarsz-e benne járni, ez a kérdés? Ha igen, akkor időzz ezzel a próféciasorral.

Nagyon gazdag része ez a Bibliának. A prófécia része volt, hogy szentségben és megigazultságban szolgálhassuk Őt az életünk minden napjában. A megigazultságról nagyon sokat hallunk. Köszönjük, hogy ez egy olyan gyülekezet, ahol a megigazultságot az elmúlt 25 évben hallhattátok tanítani, nagyon tiszta, és nagyon pontos tanításokban.

Nagyon köszönjük Istennek, hogy megtanulhattuk, mit jelent a megigazultság Isten előtt, és hogy mi megigazultak vagyunk. Ez a megigazultság az ószövetségben is kitűnik prófétálásokban. Isten ezt elkészíti majd és előhozza. Ésaiás így szól e gyönyörű megigazultságról.

Ésaiás 48,18.

18. Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a folyam, és megigazultságod, mint a tengernek habjai;

A folyamnak a vize bőséges, mindig friss és hűs vizeket hoz. Felüdülést hoz vele, s a te békességedet ehhez hasonlítja. Kifogyhatatlan, folyton-folyvást jön a helyzetekre, folyik ez a békesség. Istennek a kegyelméből a te részed ez a békesség. Folyton-folyvást jön, mint a folyam.

Így folytatja: és megigazulásod, mint a tengernek habja. Ezt mondjuk el együtt: a megigazulásod, mint a tengernek habja. A megigazulásod, így mondja. A te megigazulásod pontosan olyan! Mihez hasonlítja? A tengernek a habjához. Egyik kedvenc időtöltésem nézni a tengert, ahogy a hullámok kivetődnek a partra.

Az egyik legszebb teremtése Istennek, amikor a homokos partot a víz, ahogy kisodródik a fodrozásával, elsimítja. S amikor a víz visszafolyik, akkor az a homok teljesen sima, érintetlen, karcmentes, békességgel teljes. Nincs hozzá hasonló, mint amikor a víz visszafolyik, és a homokot elsimítja.

Ha valaki rálépne, vagy nyomot hagyna ott, vagy karcolást, vagy bármi érné azt a sima felületet, mi történik? Jön a tengernek a következő hulláma, és megint elsimítja a homokot. A tengernek a hulláma kijön a partra, teljesen elfedi azt, megtisztítja. Miután elvégezte a munkát, megint visszahúzódik a víz.

Ha megnézed a homokos partot, megint teljesen érintetlen. Karcmentes, sima, békességgel teljes, mindent elrendezett, mindent elsimított, nyoma nincs a bántásnak, nyoma nincs, hogy előtte ki állt ott, mit tett, mit mondott. Minden el lett simítva, tisztítva. A hullám elvégezte.

Ilyen a te megigazultságod, mint a tengernek a habja! Ha tettél valamit, ami nem fér össze a megigazultsággal, Isten ugyanúgy kijelenti, hogy igaz vagy. A megigazultságod egy státusz, Isten trónja előtt. Te igaz vagy, és Isten gondot visel rólad. Úgy helyreállítja a megigazultsá­godat minden szempillantásban, mint ahogyan a tenger vize hullámzik ki a partra.

Ezt írja, hogy a te megigazultságod olyan, mint a tengernek habjai: jön a következő hullám és elsimítja azt, teljesen tisztán és teljes békességgel, abban a tudatban, hogy a bűn soha nem létezett. Ott állsz Isten trónja előtt tiszta lelkiismerettel, mintha a bűn soha nem létezett volna az életedben. Ez a mi megigazultságunk!

Soha nem veszíthetjük el! Az Úrnak a hullámai gondoskodnak róla, a tenger hullámaihoz hasonlóan. Jön a kegyelmével, és a kegyelem hulláma megint elsimítja azt, és a feledés tengerébe dobja. Olyan a mi megigazultságunk, mint a tengernek a habja. Semmi nem állhat közénk és Isten közé! Ez a megigazultság! Igaz vagy Isten előtt.

Ezt azért nyerted el, amit Jézus tett érted. Ez Jézusnak a hatalmas váltsága, hatalmas vér­áldozata, a kereszthalála, a szenvedése, hogy bűn nélkül jött erre a világra, és fel tudta venni a te bűneidet magára! Senki nem vette el tőle az életét, Ő szánta erre rá magát, az Atya rendeléséből.

Ezért lehetséges ez ma, hogy te Jézus Krisztus igazságával állhass Isten előtt, és tiszta vagy, mint a tengernek az a gyönyörű, érintetlen homokos partja. Semminek nincs nyoma az életedben, ami régen történt, amit tettél, amit Isten ellen tettél volna. El van törölve a bűn az életünkből, ahogy olvastuk a próféciában. Eltöröltetett. Ez a megigazultságunk.

A próféciában szerepel azonban, hogy szentségben és megigazultságban szolgálhatunk Őelőtte. Erről a szentségről úgy érzem, hogy kevesebbet gondolkodtunk, mint kellett volna, ezért ma erre szeretnék nagyobb súlyt fektetni, hogy miközben megigazultak vagyunk az Úr előtt örökkön örökké, mert az elvégeztetett, és a szent vér örök váltság.

Isten gondoskodik róla, mint a tenger partján, a csodálatos elsimított parton, hogy soha semminek ne maradjon nyoma az életünkben. A szentségről is gondoskodik az Istenünk, hogy szentségben szolgálhassuk Őt. Mit jelent ez? Mit jelent ez a szentség? Mit jelent az életünkben, hogy szentségben szolgálhatjuk Őt?

Ezt fogjuk egy kicsit kinyomozni az Igék kapcsán, amik jönnek most sorban. Péter levelében fogunk olvasni Igét. Rögtön az első fejezet elején, nyitásként közli velünk az Ige, hogy létezik a Szent Szellemnek egy szolgálata, ez pedig az Ő megszentelése az életünkre.

1Péter 1,2.

2. Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Szellem megszen­telésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen

Vagyis a Szellemnek létezik egy szolgálata az életünkben, és ez a munka, amit Ő elvégez, ez a mi megszentelődésünk folyamata, miközben megigazultak vagyunk a trón előtt. A kettőnek a kapcsolatát fogjuk vizsgálni egy kicsit.

Pontosan kell látnunk, hogy Isten hogyan végzi ezt az életünkben, mert Őt szentségben kell szolgálnunk. Szentségben és megigazultságban. Karöltve járnak ők ketten együtt. Az első Korinthusi levél írja:

1Korinthus 1,30.

30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul:

Nézzük meg, hogy miket kaptunk mi a Krisztus Jézusban. Ha nincs bölcsességünk, akkor csak Rá kell tekinteni, hogy mit tegyünk egy helyzetben. Ő lett nekünk bölcsességül, nem mondhatjuk, hogy nincs bölcsességünk egy adott helyzetre! El tudjuk venni, mert Jézus bölcsességül lett nekünk! Ezt fontos tudatosítani magadban, amikor döntés előtt állsz.

Jelentsd ki: Én Jézus bölcsességével hozom meg a döntéseimet, mert Ő bölcsességül lett nekem. Ezért nincs rossz és téves döntés az életemben. Ő nekem megigazulásul lett!

Ez az, amikor tudjuk, hogy ez örök, mint a tenger habja. Teljesen és tökéletesen úgy állunk az Úr előtt, abban a megigazultságban, amit Ő elvégzett értünk. Örök kegyelem. Mindezt Jézus Krisztus végezte el! Ő szentségül lett nekünk! Ezt tudni kell, mielőtt valamivel elkezdenénk dicsekedni. Ő szentségül lett nekünk.

Ki merjük-e magunkról állítani, hogy akkor mi szentek vagyunk? A Biblia így írja. Mi szentek vagyunk, ezt írja a Biblia. Nagyon fontos, hogy tudd magadról mindig, mit ír rólad a Szentírás, mert Isten úgy tekint rád. Te az Ő szentje vagy. A szent sereg vagy, mert Jézus Krisztus szentségül lett neked és váltságul és megigazulásul.

Isten trónjáról úgy tekint rád a Mennyei Atya, hogy ez el van végezve és ez neked így igaz. Szeplőtelennek lát téged, hibátlannak és tökéletesnek. Kell-e ennél több? Isten minket milyen magas helyre emelt! Gondold ezt el magadról.

Ezek után olvassunk tovább a Szentírásból. Olvassuk el a Róma levél 12-ik fejezetében az 1-es és 2-es verseket. Mondja ugyanis az Írás, hogy ti szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha teljesen szentek lennénk már, akkor nem kellene, hogy mondja az Írás, hogy szentek legyetek.

Úgyhogy valahol azért egy kis rálátásunknak kell lenni arra, hogy Isten hitben kijelentette ezt felettünk, és mi a teendőnk, hogy ebben járhassunk és megélhessük ennek az áldásait. Az 1-es és 2-es verseket keresztényeknek írja, olyanoknak, akik már bent vannak Krisztus Tes­tében, megigazultak és szentek. Azt írja nekik:

Róma 12,1–2.

1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.

Vagyis cselekednünk kell egy részt ebben! Ez pedig az első, amivel kezdi, hogy mit kezdesz a testeddel. Azt mondja a Biblia, hogy ne add oda azt mindenféle dolognak! Szánd oda a testedet. Minek kell odaszánni magunkat? Az odaszánás azt jelenti, hogy odaadod magad arra a dologra. Egy áldozatot kell vinnünk Isten elé.

A papi szolgálatunknak egy része, hogy a testünket egy szent áldozatul mutatjuk be Isten előtt odaszánásban. Ezt nekünk kell elvégezni! Amíg Isten szentnek tekint minket, addig mi a testünket föl kell, hogy emeljük a trón előtt, odaszánva szentségben kell, megtegyük, hogy a kettő egyezzen. Ez egy élő áldozat! Testünk, mint élő kő, áldozattá tétetett!

Akarsz-e kedveskedni Istennek? Ő kedves áldozatokra vágyik, ezt a testünkben fogja megtalálni, hogy odaadjuk magunkat az Úrnak. Uram, én nem szánom oda magam a világ dolgaira, én odaszánom magam neked kedves áldozatként.

Kedves áldozat legyek neked, Uram! Odaszánom a testemet, tégy vele, amit te akarsz, újítsd meg, frissítsd fel, javítsd ki, építsd fel. Amihez kedved van, Uram, azt végezd el, a testemet odaszánom, az a tied.

Váltságot fizetett érte az Úr! A mi testünk az Övé. Egy szolgálata mindenkinek van! Itt le van írva, ez a szolgálat a testünknek az odaszánása a szentségben és a megigazultságban, amely státuszban állunk Isten előtt. A testünkkel tehát dolgunk van.

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek meg­újítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata

Mivel a többiek mind a diszkóba járnak, én is oda megyek! – mondja a tinédzserkorú. Ő még ahhoz szabja magát, ahogyan a többiek élnek. Szelídséggel hívja őt az Úr, hogy ne arra menjél! Azt mondja, ne szabjátok magatokat e világhoz, mert itt csak élünk, de nem idevalók vagyunk. Nem itt vannak a gyökereink.

Nekünk egy metamorfózison [átalakuláson] kell átmennünk, elváltozni úgy, hogy már nem lehet abból visszafelé menni. Az a metamorfózis, amikor a hernyóból lesz a pillangó: lárva, hernyó és a pillangó, ami már nem tud visszaváltozni.

Ez a szó áll a görögben: metamorfózis, ami azt jelenti, hogy úgy változol el, hogy azután már képtelen vagy úgy gondolkodni, mint régen, mert tudod, hogy ez az igazság. Az elméd így fog megváltozni, megújulni. Az elménknek a megújítása pedig úgy tud csak végbemenni, hogyha állandóan pásztázzuk, hogy az Ige mit mond arról.

Van egy elgondolásunk nekünk, amit a múltból hoztunk, ahogy a világ nevelt minket, ahogy a benyomásaink értek minket. Amiket hallottunk a családi körökben, az mind berögzül az elménkbe, miközben növekszünk fel. Berögzül az elménkbe, hogy ez így van jól, ez az elfogadott, ezt várják tőlem, erről így kell gondolkodni. Így formál minket a világ.

Amikor bejövünk a Krisztus Testébe és újonnan születtünk, akkor Isten azt mondja, hogy ő az én szentem, ő megigazult előttem. Tőled viszont elvárja, hogy ebben – ahogy Ő látja a te megújulásodat és elváltozásodat – áldozatokkal szolgálj neki, és bemutasd a testedet, mint élő áldozat és a gondolataidat megújítsad.

Az a folyamat, ahogy a Szent Szellem rásegít minket erre, a mi megszentelődésünk. Ez egy folyamat. Amikor bejössz első nap a gyülekezetbe és újjászületsz, érzed, hogy valami nagyon megváltozott, érzed, hogy teljesen más vagy. Nem tudsz ezzel mit kezdeni, mert még az Úr ismerete nincs meg benned, csak a szellemedben. Hogyan tovább?

A Szent Szellem azt mondja, hogy csak gyere velem, ezt a megszentelődést én elvégzem. Ez az én szolgálatom. Ha te odaszánod a testedet, akkor én megtisztítlak téged minden betegségtől, mert az enyém vagy. Ha te ellenállsz annak a betegségnek, akkor én azt elűzöm a földedről, mert az enyém vagy.

Én plántáltalak, az én plántálásom vesszőszála vagy! És az Úr elkezdi végezni ezt a meg­szentelődést. A megszentelődés egy folyamat, ahogy olvastuk, az a Szent Szellem szolgálata. A Szellem megszentelésével állít minket a trón elé.

A testünket megújítja az, hogy az örök élet bennünk van. Mi örök korúak lettünk, vagyis kortalanok lettünk, ha szabad így mondanom. Ahogy ezt a szolgálatot végezzük, hogy mi felajánljuk a trón előtt a testünket, a Szent Szellem megszenteli azt. Gyakorlod-e ezt? Ez a mi papi szolgálatunk része. Odaszánjuk a testünket, és a Szent Szellem megszenteli azt.

Mi van a dicséreteinkkel? Miközben magasztos dicséretekkel megyünk a trón elé, közben megtámad minket egy gondolat, ami honnan jött? Azt sugallja neked, hogy ne reménykedj, úgysem fogsz meggyógyulni, ebből soha nem fogsz meggyógyulni. Miközben te akarod imádni az Urat, ott vagy az imádatokban a trón előtt és jön ez a gondolat… Ez a gondolat nem juthat a trón elé, mert nem egyezik Istennel.

Mit tesz a Szent Szellem? Megszenteli a gondolataidat. Eltávolítja onnan. A világnak a hordalékát, ami ránk akar ragadni nap mint nap, azok a benyomások, amik érnek minket a világban, azokat a Szent Szellem eltávolítja az életünkről. Ez az Ő megszentelése. Ő szentel meg minket, hogy a trón elé csak az jusson, ami tényleg szent. Így tudunk szentségben és megigazultságban szolgálni Őelőtte. Ez a Szent Szellem szolgálata.

Ahogy az elménket megújítjuk és elszánjuk magunkat erre, hogy Uram, én úgy akarok gondolkodni erről, ahogy Te azt látod! Amikor te ezt kijelented és erre törekszel, akkor jön a Szent Szellem, és azt a gondolatot, ami nem odavaló, azt eltávolítja. Ez az Ő szolgálata, ez a megszentelődés része.

Te magadat nem tudod megszentelni. Erre adatott a szent vér. A szent vér által tudja elvégezni Isten ezt bennünk a Szent Szellem szolgálataként. Ez a mi megszentelődésünk folyamata. Van tehát a megigazultságunk, ami örök a trón előtt és igazak vagyunk.

Abban a szent pillantásban, ahogy kijelentjük: hiszem, hogy Jézus értem halt meg, hiszem, hogy Jézus feltámadott a halálból, Isten azt mondja igaz vagy! Igaz gyermeke vagy, és újonnan szül, az életét közli veled, beléd kerül a szeretete.

Kijelenthetjük magunkról ekkor, hogy mostantól szent életet élünk? Szeretnénk ezt, törekszünk rá, cselekedjük az Igét, és a Szent Szellem elvégzi a szolgálatát: a megszentelő­désünket. Mindig mindent szentül állít a trón elé, ami tőled származik. A trón elé nem juthat más. Erről szól a Szent Szellemnek ez a szolgálata, ami egy hatalmas dolog az életünkben.

Mindig kárhoztatás nélkül tudunk ott állni, mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül, hogy azt a múltban nem kellett volna tenni, nem úgy kellett volna tenni. Gyötrések vannak ilyenkor, hogy kárhoztatod magad, amin már nem tudsz változtatni.

Ekkor jön a Szent Szellem, és azt mondja: ez nem idevaló, s ahogy te az Igén meditálsz, Ő közben megszentel téged, és elviszi azt a gondolatot. Többé nem gyötör az a gondolat, mert egyszerűen megújulsz mindig, ahogy belenézel az Igébe. Megújultál, elváltoztál, megszentelt, újra megszentelt, feljebb emelt, elváltoztál dicsőségről dicsőségre.

Ez a Szent Szellem szolgálata. Elváltozunk az Ő képére és hasonlatosságára. Nem egy nap alatt jutunk oda. Az Úr azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Vagyis fogd az Ő kezét ebben és tudd az Ő szolgálatát, hogy mit végez el. Legyél nagyon hálás érte, hogy ezt Ő végzi.

1Péter 4,17.

17. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először rajtunk kezdődik, mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek az Isten Evangéliumának?

Ez egy nagyon kemény Ige. Mi engedelmesek vagyunk az Isten Evangéliumának, mi odaszánjuk a testünket, mi odaszánjuk az egész lényünket erre a csodálatos munkára. A Szent Szellem munkájára, az odaszentelődésre. Nézzük, mi ebben még a részünk? Ha tudjuk, hogy ez így van, mit kell tennünk, hogy ebben a munkában készségesebbek legyünk, hogy még több készséget mutassunk a Szent Szellemnek a munkájában?

A Szent Szellem nem erőszakos, nem fog soha semmit ránk kényszeríteni. Ő nagyon finoman, lehelet finoman nyúl az életünkhöz. Ha kívánjuk, a Szent Szellem meghívásra működik, ha megszólítjuk Őt: Uram, segíts ebben, hogy én ne ilyen legyek többé! Akkor jön a segítségünkre. Neked kívánnod kell ezt a megszentelődést.

Ha magunkra nézünk, mi, akik rég járunk az Úrban, mennyire tudjuk, hogy ez így igaz. Visszagondolunk arra, hogy milyenek voltunk, amikor kezdtük az Úrral való járást, és hogy miket elnézett nekünk a Szent Szellem. Akkor is fogta a kezünket és nem dobott el minket, nem vetett meg minket, és mindig csak azt mondta, hogy gyere velem és gyere tovább, és majd előbbre jutnak ezek a dolgok.

Megoldódnak ezek majd, csak rám tekintsél és bízzál bennem! Elvégzi anélkül, hogy észrevennénk. Ha Őrá tekintünk, elváltozás jön létre. Megint elváltoztunk, és megint elváltoztunk. A javunkra történik ez az elváltozás, felépít minket, hogy tényleg Krisztust tudjuk képviselni ebben a világban. Mi esélye van a világnak, hogy megismerje Jézust, ha nem az, hogyha téged lát. Akkor benned meglátja Jézust. Nincsen más esélye.

1Korinthus 6,11–15. 20.

11. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk Szelleme által.

Ez még mindig a testünk odaszánásáról szól, ami köteles részünk. Ezt a pásztor nem tudja elvégezni helyetted. A pásztornak elég a sajátja, amivel meg kell küzdenie. Neki is oda kell szánnia a testét, mindenkinek a sajátját.

A Szent Szellem által végzi ezt a munkát, ezt a megszentelődést a Szelleme által végzi. Mennyire fontos, hogy a Szent Szellemet beengedjük az életünk minden pillanatába. El ne engedjük, hogy Ő mit mond, hogyan vezet, mi az Ő akarata. Az Ő munkája ez a meg­szentelődés az Ő közösségében.

12. Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom senkinek hatalma alá.

Vagyis senki nem mondja meg neked, hogy mit szabad és mit nem, az a törvény alatt volt. Neked mindent szabad. Mit fogsz kezdeni ezzel a szabadsággal? Rá kell ébredned a Szellem által, hogy nem minden használ. Nem minden lesz a szellemed épülésének és az életednek a hasznára, javára, épülésére.

Amit teszel, nem minden lesz a hasznodra. Azokat a dolgokat le kell faragni a testről. Nem minden használ. Minden szabad nekem – megismétli. Fogd fel! Teljesen szabad vagy, mindent szabad neked! Amilyen világba odaszánod magad, ott szolgaságba kerülsz.

13. Az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

Ezek a fizikai világ múlandó dolgai. A testünk nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak. Kijelenthetjük, ez ma a tanulság: a testünk az Úrnak rendeltetett! Az Úr Jézus Krisztus a testünknek rendeltetett. Karöltve mennek.

Az Úr Jézus Krisztus azért öltött testet, hogy a mi egész testi mivoltunkban megváltónk lehessen. Ez a drága Úr Jézus Krisztus odarendeltetett a testnek, hogy te a testedet mindig oda tudd szánni neki. Odaszánni az Úr dolgaira könnyedén, a Szent Szellem megszentelésében, hogy ne azt a másik utat válaszd, ami nem az épülésedre lenne.

Épp a paráznaságot említi, de említhetnénk más dolgokat is, amik a test cselekedetei lennének. Rengeteg felsorolás van az Igében, hogy mik lehetnek azok. Ne annak szánd oda a testedet, hanem szánd oda az Úrnak!

14. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az Ő ereje által.

15. Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen

Ne tekints úgy a testedre, mintha a sajátod lenne! A te tested az Úré, az Úrnak a tagjai ezek, és az Úrnak rendeltetett. Így tudsz-e magadra tekinteni? A 20-as vers lezárja ezt a fejezetet. Az egészet olvassátok el otthon.

20. Mert drága áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.

Vagyis szánd oda a testedet és add oda teljesen az Ő dicsőségére! Hadd jelenjen meg az Ő dicsősége a testedben. Hadd ragyogjon az Ő dicsősége a te testedben. Odaszánást jelent. Nem érdemes mindig azt imádkozni, Uram, gyógyíts meg, mert ezt elvégezte kétezer évvel ezelőtt.

Adsz-e teret az Igének? Adsz-e teret a dicsőségének? Adsz-e teret, hogy meg tudjon nyilvá­nulni az Ő dicsősége az életedben? Odaszánás. Látjátok, ezt olvastuk! Szánjátok oda a testete­ket. Odaszántad-e a testedet az Igének? Az Ige meggyógyítja. A Szent Szellem megszenteli!

Isten nem szeret kopott, ütött, vert, rogyadozó templomokban lakni. Isten fel fogja ékesíteni a templomát [testedet], dicsőséggel. Ha odaszánod a testedet, ez a te szolgálatod. Ezt meg kell tennünk minden nap. A 2Thessalonika levélben megint olvasunk erről a megszentelődésről.

Izgatottá vált-e a szíved, hogy a Szent Szellemnek ez a munkája a te életedre igazság? A megszentelődésben akarsz-e egyre ékesebb lenni? Egyre ragyogóbb? Egyre inkább Őt tükröző? Az Ő dicsőségében akarsz-e ragyogni? Mert dicsőséget hoz az életedre.

2Thessalonika 2,13.

13. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek tiérettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva az üdvösségre jelölt ki titeket az Isten, a Szellem megszentelésében és az igazság hitében;

Fel kellett hívni a figyelmüket erre! Tudjátok-e, hogy szeret benneteket az Úr? Majd újra megismétli nekik: szeret az Úr téged! Ebben a szeretetben vegyél mély gyökeret, alapot. Szeret az Úr!

A Szellem megszentelése azt jelenti, hogy a Szellem elmossa a hordalékot az életedről. Mindazt, ami nem odavaló: a gondolatokat, az aggodalmakat, a szorongásokat, a félelmeket, ha magányosnak érzed magad, akkor kijelenti, hogy „itt vagyok”. Nem hagyott magunkra az Úr minket. Ő velünk van és ebben a megszentelődésben mindig közelebb kerülünk Őhozzá.

Érzed, hogy még közelebb kerültem Őhozzá, ebben a megszentelődésben még közelebb kerültem Őhozzá. Olyan meghitté tud lenni ez a közösség, hogy nem lehet szavakkal elmondani az Úr közösségét!

Látjuk-e egyre inkább a különbséget a testünk megszentelődése és a megigazultságunk között? Mekkora nagy távolság lehet, amikor kezdünk az Úrral járni, és azután közelítünk és egyre közelebb, és egyre közelebb kerülünk ahhoz, ahogy az Úr szeretné látni, ahogy mi járunk. Egyre közelebb kerülünk hozzá. Közben az Úr nem kárhoztat minket.

Róma 6,11–13. 16. 19. 22.

11. Ezenképpen tekintsétek magatokat úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Ezt megint neked kell tenni. Hogyan tekintesz magadra? Hogyan látod a saját helyzetedet? Hogyan kell tekinteni azt, amiben vagy? Ezen múlik minden. A Szent Szellem kezét meg tudod-e ragadni, úgy tekintesz-e magadra? A bűnt felejtsd el!

Meghaltál neki szellemi értelemben akkor is, ha jelenleg azt cselekszed. De ettől még megigazult vagy. Cselekedetek által kerültél bele a megigazultságodba? Nem! Most, hogy megigazult vagy, cselekedetekből képes vagy kikerülni onnan? Nem! Azt kéri tőlünk tovább az Ige, hogy ne engedjük a bűnt uralkodni a mi testünkben.

12. Ne engedjétek a bűnt uralkodni a ti halandó testetekben, ne is engedelmesked­jetek annak az ő kívánságaiban:

Ne engedjétek meg, hogy a test kívánságai eluraljanak benneteket, mert ti igazak vagytok, ti meghaltatok a bűnnek, ti szentek vagytok, ti megigazultak vagytok! Miközben ezt látod és így szánod magad oda, így tekinted ezt a dolgot, a bűn nem fog tudni rajtad uralkodni, mert meghaltál neki.

13. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Ezt te döntöd el, hogy kit fogsz szolgálni ebben a hatalmas megváltásban, amit az Úr érted elvégzett. Odaszánod-e a tagjaidat az ó ember életének, azoknak a dolgoknak, amit a múltban tettél? Vagy odaszánod magad az Istennek. Látod, hogy újra írja: odaszánni magunkat Istennek. Ti feltámadtatok, ti a feltámadtak vagytok a Krisztussal!

Nézzük, mit tegyünk a tagjainkkal. Szánd oda magad, az egész lényedet szánd oda Istennek! A megigazultság fegyvereinek add oda magadat. Ha ezt te elszánod, hogy te így akarod, akkor jön a Szent Szellem, magához ölel még jobban, és elkezdi végezni ezt a megszentelődést benned.

A kívánságok elkezdenek leesni rólad, többé már nem vonz a világ úgy, ahogy eddig. Egyszerűen lemosta azt a hordalékot, ami nem odavaló, mert a megszentelődést Ő végzi. Megint közelebb kerültél Istenhez. Mikor te kijelented: én odaszánom magam Istennek! – akkor a bűn nem uralkodik rajtad. Ezt neked kell végezned! Ez odaszánás, a mi odaszánásunk Istennek a testünk dolgaival.

16. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedel­mességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek, ami halálra, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra vezet?

Azt írta, hogy mindent szabad neked. Döntsd el, hogy kinek leszel a szolgája! Hova akarsz közeledni? A megszentelődésben Istenhez akarsz egyre közelebb kerülni, ugye? Megigazult vagy Isten trónja előtt. Nagyon fontos ezt látni! Ez így a teljes igazság, mert Isten egy hit Isten. Amit Ő elvégzett, azt úgy tekinti, hogy az úgy van.

19. Emberi módon szólok a ti testetek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a szentségre

Az Úr tudja, hogy a testünkben erőtlenség lakozik. Mert készségesek voltatok erre, amíg ott éltetek, de most kihozott benneteket. Most mire kell törekedni? Az odaszánásra! Uram, én odaszánom magam valami újra, mert új életet kaptam. Ha te tudod, hogy megigazult vagy és tekintesz az Atyára: Atyám, én erre szánom oda magam! – mit fog ez hozni neked? A szentséget fogja munkálni az életedben.

Egyre inkább fogod érezni, hogy az Ő szentsége lett a tied, szent cselekedeteid lesznek. Már nem úgy akarsz élni, mint régen a világban, mert megszentelődtél. Ezt a Szent Szellem végzi. Nem a mi cselekedeteinkből van. Ez az Ő kegyelme, hogy ezt elvégzi. Hatalmas dolog!

A világ megláthatja rajtunk az Úr szentségét. Ebben örvendeznünk kell. Ezt a Gyülekezet­nek ki kell járnia, véghez kell vinni a mi üdvünket, munkálni kell a mi üdvösségünket, hogy az megláttassék itt a földön a testben. Odaszánást jelent, odaszánni a testeinket.

22. Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a szentségre, a vége pedig örök élet

Teljesen szabad vagy, nem uralkodhat a bűn feletted. Ha odaszánod magad, akkor gyü­mölcstermő leszel a szentségben. Egyre több gyümölcsöd lesz, ami a szentség gyümölcseiből fakad majd, hogy te azt a szent életet választottad. Meglesznek a gyümölcseid a szentségre, gyümölcstermés lesz, szent gyümölcsök lesznek.

Nem káromolhatják az Urat, hogy nézd meg, az Úrban hisz és hogyan járt! Nem fogják tudni káromolni az Urat a ti szent életetekért, mert a ti életetek az szentséget terem. Megvan a gyümölcse a szentségre. Ezt az Ige írja.

Nézd meg az életedet, meg van-e a gyümölcse a szentségre? Ha úgy érzed, hogy még nem vagy ott, ahol szeretnéd, akkor szánd oda magad szorgalmasabban Istennek! Ő végzi, te csak szánd oda magad! Ahol te odaadod magad erre, Ő beteljesíti.

Az Ő ereje által van, az Ő szentségét kapod meg, az Ő szent vére van terajtad. Minden tőle van, ezt az egész munkát Ő végzi, csak tudd, hogy ez létezik, és ez nagyon fontos a keresztény életben, hogy így legyen.

Az Ószövetségben már ki lett nyilvánítva, hogy mennyire fontos a főpapnak a gondolat­világa. Az egyik elem, amit Isten megparancsolt Áronnak, egy aranyveretet kellett készítenie a kézművesnek, és erre az aranylapocskára veretben föl kellett írni egy írást, és mindig ott kellett legyen a süvegén, a süveg pedig a homlokán.

Képzeljétek el, hogy az a rengeteg bűnmegvallás, amit a papnak végig kellett hallgatnia… Amikor hozták a bűnért való áldozatokat, az ő gondolatai nem járhattak máshol, csak az Úr szentségén. Tudod, mi volt ráírva a veretre? Szentség az az Úrnak. Már az Ószövetségben! A pap gondolatai, az elméje, az szentség kell, hogy legyen az Úrnak. Az az Övé, odaszánt, odaszentelt.

Az, hogy odaszentelünk valamit, azt jelenti, hogy elkülönítjük, ebből a világból kihozzuk, és betesszük abba a szent világba. Ott van, ott él az Úrnak, el van különítve. A mi gondolataink is ugyanígy el vannak különítve ettől a világtól.

Mi nem gondolkodhatunk úgy, mint a világ, mi nem élhetünk úgy, mint a világ, mert mi szentség vagyunk az Úrnak. A mi homlokunkra is ráírja ezt a Szent Szellem, hogy szentség az Úrnak, és vigyáz a gondolatainkra.

Ha jönne egy zaklató gondolat, azonnal jelentsd ki: Az én gondolataim szentség az Úrnak! Én ezen nem gondolkodhatom, ez nincs benne az Ő szentségében. Ahogy ezt megteszed, Ő jön és megteszi a megszentelődést. Ő végzi és eltávolítja azt a gondolatot.

Ahogy te ellenállsz neki, Ő úgy eltávolítja az életedből, mintha nem is lett volna. Így szűnik meg minden zaklatás az életünkben, így szűnnek meg a fájdalmak, így szűnnek meg a betegségek! Nem odavalók. Ha kijelented ezt az elkülönülést, hogy én az Úrnak szenteltem az életemet, akkor, ami nem odavaló, azt a Szent Szellem eltávolítja. Ez a megszentelődés.

Megtudjuk-e ezt köszönni az Úrnak eléggé, hogy ezt elvégzi, hogy tudunk erről, és hogy együtt tudunk ezzel munkálkodni? Holnap szentebbek leszünk, mint ma vagyunk. Hogyha ezt a folyamatot tudjuk és tudatosítjuk magunkban, akkor kijelenthetjük:

Nekem szentté kell lennem, mint ahogyan az Úr az. Így vallom és hiszem, hogy holnap nagyobb leszek a szentségben, mint ma voltam. Jövőre már nem itt tartok, ahol most vagyok, mert a drága Szent Szellem megszentelődésében hiszek, hogy Ő megszentel engem, így én szent vagyok.

Ezért tudunk teljesen tiszta lelkiismerettel mindig odaállni az Úr elé, mert ami nem szent, az nem juthat fel a trón elé, a Jézus nevében. A szent vér végezte ezt el nekünk.

Megköszönjük az Úrnak az Ő végtelen kegyelmét, az odaszentelődésünket, hogy odaszen­teltté lehettünk az Ő szolgálatára, az Ő megigazultságában, az Ő drága kegyelmeiben járva és élve, lüktetve Ővele, az Ő kedvében járva az Ő örömében, hogy a megszentelődésünk gyümöl­cseit mutathatjuk fel ennek a világnak, de elsősorban Neki, hogy Ő gyönyörködhessen bennünk.

Nincs bennünk kárhoztatás, mert a drága Szent Szellem megszentelésben állít minket a trón elé folyton-folyvást, szüntelen. Megköszönjük ezt az Úrnak, a drága Úr Jézusnak. Hálákat adunk. Minden gondolatunk szentség az Úrnak. Így van megírva. Ez a mi igazi szabadságunk! Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL