2012.09.25. 

ISTEN KORMÁNYOZZA A LELKIISMERETEDET, VAGY A TÖRVÉNY?

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. szeptember 16.

 

A mai tanításomnak címéül azt adtam: Isten kormányzása alatt akarod élni a lelkiismereti életedet, vagy a törvény alatt? A kegyelemről fogunk természetesen szólni a továbbiakban is. A kegyelem korszakában élő gyülekezeti Test úgy hiszem, hogy nem fedezte még fel igazán, hogy mit is jelent a kegyelem, mert az előző időkorszak, a törvény alatt élő időnek, a törvénykezései alatt élnek.

Tehát a János 1:17-ben olvashatóan tanítja nekünk az Írás, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el, ebben a korszakban élük. A keresztények valóban nem értik, hogy miként kell élni a kegyelem alatt. Hogyan lehet működtetni az életünket a törvény nélkül. Bármilyen törvény nélkül.

Saját magadnak is hozhatsz ilyen szabályokat, hogy mit szabad, és mit nem, ezeket is meg fogod szegni. Helyezheted érvénybe életed fölé a keresztény törvényeket például, vagy a zsidótörvényeket is vonatkoztathatod magadra, azokat is meg fogod törni.

Isten belénk teremtett valami újat, amit meg kell élnünk, meg kell ismernünk, és így fog jönni hozzánk az áldások sorozata, a gyarapodás, a gyógyulás és mindaz, mit Isten a számunkra elrendelt. Jól bizonyítható a következő verssel, miért nem vagyunk törvény alatt.

1Timótheus 1:9 Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvényszegőkért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, embergyilkosokért.

Folytatja a felsorolást. Az elveszetteket sorolja itt, ez nem mi vagyunk. Mert én Isten igazságává tétettem Krisztusban. Vagyis ez nem rám vonatkozik. Mi egy új papság alá tartozunk, a Melkisédek papsága alá tartozunk, nem a levita papsága rendje szerint van a főpapunk sem. Az Ószövetségben volt a levita papság. Jövő héten talán eljutunk ide is.

2Korinthus 9:8 Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.

Ez az, amit én szeretnék működésben látni az életemben. Azt is mondja nekünk az Írás, hogy növekedjünk a kegyelemben. Növekednünk kell a kegyelemben. Bátorsággal, bizodalommal kell a kegyelem királyi trónja elé járulnunk, hogy ott kegyelmet és irgalmat nyerhessünk.

Visszakanyarodunk oda, ahol múlt héten jártunk, az Éden Kertjében a jó és a gonosz tudásának fájához. Ez volt az egyetlen fa, amelyről szólt Istennek az utasítása, hogy erről a fáról ne egyetek. Ami azt is jelentette, hogy ez volt az egyetlen kísértési pont az ördög számára, ahol megkísérthette őket, mert nem volt más tilalom.

Ádám és Éva ennek ellenére mégis ettek a tilalom fájának gyümölcséből. Nem engedtek a törvény rendelésének. Ma mi a törvény? Ma a prédikátorok világszerte ennek a fának a gyümölcséről prédikálnak, hogy mit szabad tenni, és mit nem. A jó és a rossz ismerete. A és a gonosz ismeretéről prédikálnak.

Tegyük fel, hogy 50 km-es sebességkorlátozás van kint, és te nem 50 km-rel haladsz, hanem 90 km-el. Akkor törvényszegést követtél el. Ha nincs kitéve korlátozás, akkor szabadon mehetsz, ahogy akarsz. A jó és gonosz tudásának fáját Isten teremtette, és a fa jó volt önmagában. A törvénynek egy bizonyos formáját mutatta.

A törvény egymagában jó, és a gyümölcs is jó volt. De az ember számára nem volt jó az a fa, mert az ember nem képes arra, hogy megtartsa önerejéből a törvényt. Ezért nem volt jó az ember számára. Úgy gondolják, hogy ahhoz, hogy az ember szentül élhessen, ahhoz tanítani kell őt a jó és a rossz ismeretére.

A kereszténység, az az élet fája, ami azt jelenti egyben, hogy Istenben bízni. Úgy gondolják ugyanis az emberek, hogyha meg van bennem a jó és a gonosz ismerete, akkor képes leszek szentül élni utána. Ez az ördögnek szemen szedett, 100%-os hazugsága. Ráadásul ezt keresztények propagálják.

Ha én újjá tudok születni, és az újjászületésnél képes vagyok befogadni az új életet, akkor én már szent vagyok. Ha mégis a törvény alatt gondolkodsz és élsz, akkor nem fogsz abban az irányban előre haladni, ami valójában vagy. Én már ugyanis szent vagyok.

Ezt az állítást az 1Korinthus 1:30-ban találod. Nagyon sokszor hallottátok ezt a verset, hogy Ő lett nekünk szentségül. Jézus Krisztus lett a mi szentségünk.

El kell jutnunk tehát arra a pontra, hogy fel kell fedeznünk, hogy mi vagyunk a szentek. Miután ez az ismeret meg van bennem, akkor tudok abba az irányba elindulni az életemben, hogy úgy viselkedem, mint ahogy azt a szent emberek megélik.

Ugyanígy fel kell fedeznem magamban, hogy én vagyok a megigazult, az igaz, Isten előtt, és utána megkeresem azokat a cselekedeteket, amelyeket az igaz emberek cselekednek. A vallásosság mindig azon munkálkodik, és arra ösztönöz minket, hogy azokat a dolgokat próbáljuk megszerezni magunknak, amelyek valójában már vagyunk.

Így nem is fognak eljutni oda, amik ők valójában belül, a belső emberben olyanok, mert nem tudják. Az ismeret hiányának az oka miatt van ez. A Biblia úgy mondja: a Krisztussal együtt ültettem. A vallásosság azt mondja: erőm megpróbálásával próbálok oda ültetni.

Az Írás azt mondja: az Úrral már oda ültettünk a mennyei helyekre. Vagyis én a mennyei helyeken ülök a Krisztussal. Nem akkor kerülök oda, érkezem oda, amikor a fizikai halálom pillanatában kiköltözöm a testemből.

Tudjuk, hogy amikor elköltözünk a testből, akkor hazaköltözünk az Úrhoz, de én már most az ígéret földjén vagyok. Ezért el kell kezdenem úgy viselkedni is, mint ami vagyok. Az egésznek a lényege itt jön be, az elme megújítása.

Ezért figyelmeztet az Írás, hogy ne szánjátok magatokat e világhoz. Ne oda számoljátok magatokat. Keresztények mégis, amikor istentiszteletekre járnak, akkor a jó és a gonosz tudásának fájáról táplálják őket.

A választás lehetősége megvolt az Éden Kertjében is, ott volt ugyanis az élet fája is. Mellette a jó és a gonosz tudásának a fája is. Isten közölte velük, hogy a Kert minden fájáról szabadon ehettek, arról az egyről ne egyetek. És arról ettek.

Mivel a parancsolat megvolt, a törvény megvolt, ez adta a bűnnek az erejét. Mert amikor megvan a törvény, akkor tud az ördög azon a ponton kísérteni.

1Mózes 3:7 És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek; fügefalevelet aggatának azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak.

Előtte vakok voltak? Miért nem tudták előtte, mielőtt ettek a gyümölcsből, hogy ugyanúgy meztelenek? A fizikai szemük biztos nem volt vak. Mi az, ami megnyílt?

A kegyelem prédikátorokat hallgatom mostanában leginkább, és azt mondják, hogy a szellemi szemeik nyíltak meg. Ez nem igaz. Hiszen olvasod azt, hogy Ádám volt az, aki elnevezte az összes teremtményét Istennek, a bogaraktól kezdve, az állatokat, a fákat, Isten teremtéseit. Ő adott nevet mindazoknak.

Amiről megfeledkeznek tehát, hogy Ádám, amikor engedetlen volt, akkor a szellemi halál állapotába került, elszakadt a szellemében Istentől. Előtte szellemileg élő volt Isten előtt, ezért a szelleméből vette ezt a tudást, nem a fejéből. Ami történt valójában, hogy elveszetté lett, és kárhozat, bűntudat kezdte terhelni. Istentől elkülönülve, szellemi halálba került, mint a világ, pontosan úgy.

Mikor nincs bennük a Krisztus akkor pontosan úgy élnek, mint az ördög. Úgy is élhetnek. Az ördögnek nincs a birtokában kijelentés, az elveszetteknek sem adatik meg a kijelentés. Az elme birodalmából működnek és az érzelmeikből.

A bűntudatukra ébredtek rá, miután ettek abból a gyümölcsből. Ezt teszi ma is a törvény a bűnösökkel. Felfedi a szemük előtt azt, hogy szükségük van egy Megváltóra, mert bűnösök. Ezért fügefalevelekből kis ruhát készítettek maguknak.

A szomorú dolog, hogy választhatták volna az élet fáját is, mert minden fa, rendelkezésükre állt, minden fáról ehettek volna szabadon. Az élet fájáról is ehettek volna, mégis a jó és gonosz tudásának gyümölcsét választották.

Ezért neked ma ugyanígy felmerül a kérdés, hogy mit szeretnél? Azt szeretnéd-e, hogy Isten kormányozza az életedet az megigazultság által, és a lelkiismeretedet, vagy a törvény kormányozza a lelkiismeretedet a kárhoztatással?

Az ember elmehet a bibliaiskolába, ahogy én is elmentem. Millió számra tömködik bele a törvényt. Mindenféle alapelvekkel terhelnek, hogy miként lehetsz nagy és neves vezető, ezt kell tenned, azt kell tenned. Három évet jegyzetelhetsz.

Utána kimentem a világba, és a Szellem vezérelt. Mindazokat, amit ott tanítottak, mindegyiket meg kellett szegnem, és másként vezetett a Szellem. Mindegyik alapelvben. Tehát azok törvényekké váltak.

Nézd meg Jézust, miközben a Szellemet követte. Volt, hogy a földre köpött, sarat formált, és azt tette a vak szemére. Mit tett? Ugyanazt, amit nekünk is kell tennünk. A Szellemet kell követnünk. Ezt például nem javaslom neked, hogy megkíséreld bárkivel is.

A János 16:8 mondja, hogy a Szent Szellem az, aki megfeddi a világot a bűn dolgában. Minket pedig a megigazultság dolgában győz meg. Gondold csak ezt meg, ez magának Jézusnak a szavai.

Vagyis téged, miután újjászülettél, a Szent Szellem nem fog megfeddeni a bűn dolgában, a te saját lelkiismereted fogja jelezni a bűntudat által. A Szent Szellem arról fog meggyőzni, hogy megigazult vagy. Mert te vagy Krisztusnak az igazsága. Arra fog emlékeztetni, hogy te vagy Isten igazsága Krisztusban, haladj tovább. Menj tovább.

A világ még nem igazíttatott meg. A világ, aki az elveszett voltában van, az ő segítségükre van a Szent Szellem abban, hogy megítéli őket a bűn dolgában, hogy meglássák azt, hogy szükségük van egy Üdvözítőre.

Én újjászülettem, nekem örök életem van, és bennem lakozik a Szent Szellem. Isten nem akarja, hogy azért, mert én elvétettem a célt, vagy célirányt, ezért én kárhoztassam magam. Engem továbbra is a megigazultság felől fog meggyőzni.

A gyermek, mikor kezd járni, az első lépéseit teszi, bizony lesz, hogy elesik. És azt mondod neki: te bűnös kelj fel azonnal, mi baj van veled? Az emberi hagyományok, a gyülekezeti hagyományok… A mi szellemünk az, ami meggyőz erről.

A bibliaiskolában belém sulykoltak jönnek elő. Mindig azt mondták nekünk, hogyha így tesszük, meg úgy tesszük, akkor nem jól tesszük. Ma pedig én mindent úgy csinálok – elfordulva azoktól –, amiket a Szent Szellem mutat nekem, Őt követem.

Tudod-e azt, hogy egy tökéletes lelkiismerettel képes vagy élni? Mert a rossz lelkiismerettől szabaddá tétettünk. Ezt fogom nektek most elmagyarázni.

A tanításokat, amit jelenleg lehet ma hallani a TV-ben például, azokat ki kell igazítani. Rám ugyan nem hallgatnak, hogy hogyan igazítom ezeket, mert nem ismernek engem. De ugyanúgy hitemberek, mint én, és a kegyelem Evangéliumát hirdetik, ami a Páli Evangélium.

Jesse amikor elragadtatott a mennybe, Pál ezt kérdezte tőle: az én Evangéliumom hirdeted-e vajon? A kegyelem Evangéliuma. Ez egy új út, amin járnunk kell, és meg kell tanulnunk működni is benne, élni benne, a kegyelem Evangéliumában.

Zsidó 7:11 Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévitai papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség volna akkor arra, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, akit nem az Áron rendje szerint neveznek?

 

Ha a lévitai papság által elérhető lett volna ez a tökéletesség, az Ároni rend szerint… De mi nem a szerint vagyunk, mi a Melkisédek rend szerint vagyunk. Akkor volt törvény a régi rend szerint és az eltöröltetett.

Zsidó 9:9 Amely példázat arra az időre, amikor olyan ajándékokat és áldozatokat mutattak be, amelyek nem képesek lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt.

Egy tökéletes lelkiismeretre törekszünk. Látjuk, hogy erről szól az Írás. Mi az, amikor azt mondhatjuk, hogy egy tökéletes lelkiismeret? A tökéletes lelkiismeret az, amelyben nincs jelen a bűntudat.

Ezért volt szükségünk egy új papságra, mert a törvény a benne élőt bűntudat teljessé teszi. És a bűntudattal teljes lelkiismeret az a lelkiismeret, amely nem tökéletes. A mi lelkiismeretünkről tanítottam nektek, hogy mikor újjászületünk, a mi lelkiismeretünk is vallásos. Mondhatnánk, hogy szent, tiszta. Pontosan olyan tiszta, mint maga Jézus.

És arról is meggyőz téged [az ördög], hogy rosszul teszed, ha levágatod a hajadat, például. Vagy rúzsozod, vagy kikened magad. Volt, aki úgy hitte, téves tanítások által, hogy a halálos bűnt követte ezzel el. Az ördög hiteti ezt el. Mert a hosszú hajak befonogatását is tévesen értelmezik az igeversből, törvényt fabrikáltak belőle.

Ha valaki ezt a bűntudat teljességet hordozza magában, akkor nem fogja tudni élvezni az életét, mert nincs hite. Addig tehát, amíg nem foglalkozol saját magad a bűntudatteljes lelkiismerettel, addig nem fogod élvezni az életet.

Mit gondoltok, vajon miért van az, hogy a Gyülekezetnek nincs ereje? A hit ugyanis nem működik az életükbe, amíg bűntudat teljesek. Lezárul a hitük. Miután ezt most átlátom, tisztán látom azt is, hogy mi az, amit az ördög tesz.

Miután én szabad lettem ezektől, mindenkit szeretnék szabaddá tenni, aki ki akar onnan jönni. Nagyon sok tanításnak kell még itt jönnie. Miután az ember a kegyelem útjára tér, és szabaddá lesz, akkor jön hozzá a kijelentés. Olyan dolgokat látok meg, amit soha előtte nem láttam. Olyan mintha most kezdeném újra az elejéről.

Zsidó 10:22 Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől a vérrel való meghintés által, és testük meg van mosva tiszta vízzel.

Mitől tisztult meg a lelkiismeretünk? A rossz, a gonosz lelkiismeretünk? A bűntudattal teljes lelkiismeret, a gonosz lelkiismeret? Ez a bűntudatteljesség visszafog minket abban, hogy nem tudunk olyan bátran odajárulni Isten elé, pedig oda meghívást kaptunk. Járuljunk oda a kegyelem királyi trónja elé.

Ez a gonosz lelkiismeret, a bűnnel teljes lelkiismeret, a megpecsételt lelkiismeret egész nap a törvény felől gondolkodik. Tehát ez a megpecsételt lelkiismeret egész nap a törvény felől, a bűn felöl, a kárhozat felől gondolkodik.

Pár évvel ezelőtt volt, hogy a reptérre mentem. Egy magas, magyar emberrel találkoztam ott, egy nagy növésűvel, aki ment ki az Egyesült Államokba, emigrált. Baptista volt. A kis gyermekét próbálta követni, amerre szaladgált. Egy picit el kezdtem beszélgetni vele.

Azonnal elkezdett a magyarok bűneiről beszélni. És a barátairól, hogy milyen borzasztó, ahogy élnek, és nincs remény a számukra. Különben harminc percig hallgattam ezt, telve volt vele, át volt itatva vele.

A végén kaptam egy szót az Úrtól, hogy mit is mondjak neki. Mondtam neki: én hiszek a megbocsátásban, és ez teljesen ledöbbentette. Mondta, hogy igen, én is, úgy annyira, amennyire.

Megmondom nektek, hogy én miben hiszek. A mi bűneink megbocsátást nyertek 2000 évvel ezelőtt. Akkor történt, hogy a múlt, jelen, és jövő bűneink megbocsáttattak. A bűnök megvallása a zsidók számára volt, és a törvény alatt volt. Keresztények számára a Bibliában nem találod meg a bűneink megvallásának tanát.

Ez a legnagyobb üzlet, amit találsz a keresztény világban. És nem létezik. Tehát az 1János 1:9 szerint, ha olvasod az Igét, ott nemcsak a bűnök megvallása, hanem az áldozatokra is hivatkozhat az vers, a szótő szerint. Én nem megyek vissza erre a tanításra, de elmondtam nektek, hogy a bűneikből mi megtisztíttattunk. Ez egy elvégzett, bevégzett munka.

A probléma főleg ebben az országban, hogy nem hiszik a hívők, hogy a Jézus megváltása az egy bevégzett, egy teljes munka. Még azt is tanítják némelyek, hogy az ezer év Millennium során, még újra meg lesznek a hívők próbálva az üdvösség tekintetében. Ez egy esztelen evangélium. Ez nem az örömhír evangéliuma.

Akkor, amikor tökéletes lelkiismeretről beszélünk, az azt jelenti, hogy nincs bűntudatom, nincs kárhoztatásom. Ha elvétem, akkor ez a tökéletes lelkiismeretem arra fog engem emlékeztetni, hogy én már megszabadítást nyertem attól a rossztól, amit tettem. Ezért képes vagyok tovább menni, és végezni az Úr munkáit.

Zsidó 10:35 Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.

Nagy jutalommal jár a bizodalmunk megőrzése. Ezért nem dobom el én a bizodalmamat, és nem dobom el a hitemet, ha valami ilyennel szembesülnék, hanem tovább megyek, hiszen el kell változnunk dicsőségről dicsőségre, hitről hitre, folyamatosan növekedni kell.

Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, de ebben a világban élünk, és az újjá nem teremtett életünk során a világ programozott minket, a gondolkodásmódunkban is. Az Írás tisztán mondja, hogy vetkőzzétek le azt az ó embert, és öltözzétek fel az újembert.

Tudjátok-e, hogy mi az ördögnek a terve? Az ördögnek az a terve, hogy téged a bűntudat terheltségében tartson, oly annyira, hogy ne legyen bizodalmad Istenben. Képes vagy azonban ellenállni az ördög ezen szándékának is, mert ő legyőzetett! Ő legyőzetett, és ő egy senki, és nincs szellemi fegyverzete, ezért nem jelent fenyegetést a számodra. És ezért mondja az Írás: minden gondodat vesd az Úrra.

1János 3:20-21 Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez.

Amikor követjük a Szellemet. Amikor nem vádol minket a szívünk, akkor van bizodalmunk Istenhez. Mikor van nagy bizodalmunk? Amikor a szellemünk nem kárhoztat minket. Vagyis nem Isten kárhozat minket, a saját szellemünk kárhoztat minket.

Ezért mindenkinek a saját szellemével kell foglakozni, és mindazokkal a törvényekkel, amelyeket oda behelyezünk. Ezért ne csinálj magadnak törvényeket. Ne fogadd el a törvé­nye­ket. Ne fogadd el a keresztény törvényeket, ne fogadd el a zsidótörvényeket magadra nézve.

Tegyük fel, azt mondod magadnak: ezután nem eszem hétfőn, böjtölök. Hétfőnként böjtöt tartok. A következő hétfőn falánk módon fogsz esetleg enni. Azonnal megszegted azt a törvényt. Mindenféle törvényeket hozunk magunknak. Két órát fogom a Bibliámat olvasni naponta. Örülsz neki, ha egy hét alatt annyit olvasod majd.

Tehát magunkat tömködjük tele ilyen törvényekkel, utána küszködünk vele, és próbáljuk azt megtartani, és leterhel minket. Mi szeretnénk, ha a szívünk szabad lenne a kárhoz­tatásoktól. Ne kárhoztasson minket a szívünk.

A 20. vers mondja: „Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud”. Még akkor is, ha a te szíved vádol téged, Isten azt mondja neked, hogy én nagyobb vagyok a te szívednél, és én kegyelemmel vagyok a te szíved iránt.

A legtöbb embernek nincs megújítva az elméje. Figyelmeztet az Ige: És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújítása által. Hogyan képes az ember eldobni a bizodalmát Isten felé?

Úgy, hogy ha megengedi, hogy a szíve kárhoztassa őt. Ez az, amit az emberrel tesz a bűntudat. Az ember kárhoztatva érzi magát. Kárhoztatva érzi magát, mert bűntudat terheli. Valahol beszedtük magunknak, vagy a törvényből, vagy valahonnan. Belénk került.

És ilyenkor az ember úgy érzi, hogy elvesztette a jutalmát. Nagyon kell vigyázni arra, hogy a lelkiismeretünket tökéletességben tartsuk. Felmerül a kérdés, hogy hiszed-e, hogy Isten nem tulajdonít, nem számít be neked bűnt? Hogy a Jézus Szent Vére letörölte, elmosta a bűneidet, mindet?

A bibliaiskolában azt tanították, hogy kitörölte úgy, hogy nyoma sincs, tehát nincs feljegyezve, hogy mit tettél. Ha Jézus valóban így elvitte a bűneidet, akkor neked nem lenne szabad emlékezned a bűneidre. Soha többé.

Ez azt jelenti, hogy magadnak nem lenne szabadna így beszólnod: Ó Uram mit tettem! Ó Uram mit tettem! Mert ez a bűntudatodnak a hangja.

A Kenneth Hagin bibliaiskolában árusították a könyveit. És az egyik tanítónk ott volt, és elmondott bizonyos dolgot, amit Hagin tett. Hagin azt megvallotta, és továbbment.

Még ha ezen törvény alatt tartod magad, hogy megvallod a bűnödet, ha megvallod, utána szabadon továbbmehetsz, akkor is hinned kell, hogy neked megbocsáttatott. Én is ezt taní­tottam, mert ennyit tudtam erről. Tudtam, hogy nekem utána megbocsáttatott.

A tanító azt mondta: ha én ezt tettem volna, két hétbe tellett volna, míg fel tudok újra állni. A hölgy úgy gondolta, hogy neki nincs erős hite ebben, hogy azonnal tudomásul veszi az eltörlését. Kárhoztatta volna magát. Teljesen új világba csöppen az ember, amikor megtudja, hogy neki teljesen megbocsáttatott.

Róma levélből bemutattam, bebizonyítottam nektek pár évvel ezelőtt, akkor sem vette senki tudomásul. De akármelyik könyvet veszed elő, ugyanazt mondja. Ha az ember vallásos szemüveggel nézi, akkor nem fogja látni.

Szlovákiában volt egy József nevű ismerősöm, hetednapos adventista pásztor volt. Kérdeztem, hogy miként vagy képes arra, hogy a törvénynek a pásztora legyél? Olvastad a Galata levelet? Azt válaszolta: igen olvastam a Galata levelet, de vakon olvastam. Most tisztán látom.

Tehát meg kell nyílni a megértésünk szemeinek, és most ezt imádkozom felettetek rendszeresen, hogy lássatok. Mert ez egy jó élet, egy megjutalmazó élet. Isten megjutalmaz benneteket, elküldi hozzátok ezeket. Nem is tudjátok, hogy miben vagytok részesek. Jó az Úrnak áldottjaként lenni.

El kell jutni arra a helyre, amikor az ember ráébred, hogy ugyan, még ha el is vétettem a célba érést, akkor is Istennek a megigazultsága vagyok. A bűneimtől megtisztíttattam, és ezt őrzöm a lelkiismeretemben.

A múltkorában tettem valamit, amikor már benne voltam ezekben a tanításokban. Nekünk, prédikátoroknak azt tanították, hogy azonnal meg kell vallanod, amit tettél, egy pillanatod se legyen addig. Rajtakapom magam, hogy miért vallom meg, ha nekem már megbocsáttatott?

Megkérdeztem magamtól: vajon ezt most miért tettem? És a gondolkodásom teljesen megváltozott. Ráébredtem, hogy se Istent nem bántottam meg vele, se mást, és amire igazán szükségem van, hogy még több kegyelmet nyerjek.

Az addigiakat se kiérdemeltem, hanem kegyelemből tétettem Isten igazságává. Ha a szívünk nem kárhoztat minket, akkor tudunk továbbmenni. Azt meg kell azonban érteni, hogy a szívünk kárhoztatni fog. Amikor olyan dolgokat teszel, a szíved jelzi azt.

Mondhatod, hogy szabad vagyok a bűntudattól és továbbra is azokat a dolgokat teszed, és úgy élsz, de ez egy hazugság így, mert továbbra is a bűntudat alatt leszel. Ezért erősen hangsúlyozták a régiek is a szent életet, vagyis le kell vetkőzni a régi élet dolgait.

De ez a bűntudatosságunk arra hajthat minket esetleg, hogy olyan dolgokon tépelődjünk, amit húsz évvel ezelőtt tettünk, mert ebbe az irányban fog vezetni téged. Vagy lehet, hogy már akkor érezted, hogy az Úr merre akart vezetni, de még annyira csecsemő voltál, és elvétetted.

A lényeg, hogy nem azért próbálok szentül élni, hogy Isten tetszésére legyek. Azon a napon, amikor újjászülettem, szenté lettem. Azon a napon, amikor üdvözültem, igazzá tétettem. Azon a napon, amikor üdvözültem, gyarapodó lettem. Azon a napon, amikor üdvözültem, akkor meggyógyultam. Hallelúja.

A legtöbb keresztény próbál szent lenni. Én pedig elfogadtam ezt a helyet, nekem megvan ez a helyem. Én szent vagyok. 1Korinthus 1:30 szerint, én az Ige cselekvője akkor vagyok, ha ezt kijelentem magamról. Lehet, hogy te ezt nem hiszed. Ezért lapozzunk el oda, hogy mit ír ott az Írás.

1Korinthus 1:30 Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul.

A Biblia azt is mondja, hogy szentség nélkül senki nem fogja meglátni az Urat. Én úgy hiszem, hogy én most elfogadtam a szentségemet.

Mondjad: Elfogadtam a szentségemet, mert Jézus tett engem szentté. Ezért én szent vagyok. Áldott legyen az Úr neve.

Azon a napon, amikor üdvözültem, akkor szent lettem, és ez az életvezetésemnek az útiránya. Még akkor is, ha nem szent dolgokat teszek, akkor is szent vagyok. A bűneimtől megtisztíttattam ugyanis. Megbocsáttatott nekem. Száz különböző módon képes vagyok nektek ezt bebizonyítani.

A tízparancsolat kövén időzhetünk még. Ezek a parancsolatok jók voltak. Arra voltak jók, hogy megmutassák az embernek, hogy szüksége van az üdvözítőre. De most hol vagyunk? Már megvan az Üdvözítőnk és a parancsolatai be vannak írva a szívünkbe. Bent vannak.

Ezért, ettől a bizodalom problémától meg kell szabadulnunk. Meg kell tanulnunk arról a helyről élni az életünket, ahova Ő helyezett minket. Mert én szentté tétettem. És én meggyógyultam, és én igazzá tétettem, és gyarapodóvá lettem.

Az a hely, amivé Isten engem tett, annak az irányába kell tenni a törekvéseimet. Vagyis ki kell vennem az elmémből a szükség, a hiány és a szegénység elgondolásait, mert én az Úrhoz tartozom.

Felmerül a kérdés: szentül kell-e éljek ahhoz, hogy Istennek a tetszésére legyek? Nem kell. Tehát ezért nem ítél el engem a szívem. Jól megértem ezt. Én szent vagyok, szentté tétettem.

A probléma tehát ott merül fel, hogy nem különítik el a szellemet a lélektől és a testtől. A legtöbb keresztény azt sem tudja, hogy ő egy szellem. Az örök élet a szellemünkbe került bele, és odaköltözött a Szent Szellem, és vegyült a mi szellemünkkel.

Van testünk, ami ezen felett bolondul viselkedik. A testünk esztelenkedik, mondja az egyik prédikátor. Ezért mondja Pál, hogy én a szellemi ember, sanyargatom, meg­sanyargatom, kordába tartom, alávetem a testemet, és nem engedem közben, hogy a szívem kárhoztasson engem.

Elfogadom ezeket a jutalmakat. Hozzad nekem Uram. Repülőgép is jöhetne, de nekem nincs szükségem egy repülőgépre, mert ahhoz kellene leszállópálya is például. De egy helikoptert azért elfogadnék.

Kellene látnunk tehát most már jobban, hogy mi az, amit a vallásosság, hagyományok tettek az emberrel. Ez a kegyelem Evangéliuma az, ami szabaddá teszi az embert a gonosz lelkiismerettől.

Az ördög nem szívesen látja, hogy te szabaddá leszel ettől a rossz lelkiismerettől. Azt szeretné, ha a lelkiismeretedet azon a sötét területen tartanád, ahol rossz a lelkiismeret, mert akkor a hited garantáltan nem fog működni.

Láttam újonnan született keresztényeket, mindent rosszul tettek, ami csak létezik. A legrosszabb dolgokat kimondták. És Isten ennek ellenére megáldotta őket. Szerették az Urat. Fogalmuk nem volt róla, hogy mit és miként, amíg valamelyik keresztény meg nem ragadta őket. Utána eltűnnek.

Mert a törvényt nincs ember, aki meg tudná tartani. Miért nem engedjük meg nekik, hogy felnövekedjenek szellemben? Ez a kárhoztatás ez elítéli a másikat, és az pont ellentéte annak, hogy szeretni tudd a másikat.

A bűntudattal terhelt ember a másikat is kárhoztatni fogja. És ezek azok, akik az első helyen az Istenről is kezdenek rossz dolgokat is elképzelni és hinni. Azt fogják mondani, hogy, Isten tette azt rád.

Joe Christian, a példa. A kisgyermeküket elvesztették, és azt mondta nekik a keresztény testvérük, hogy Isten tette ezt veletek. Azonnal kárhozat alá tette őket, keresztény ítélő bírák jöttek. A jó és a gonosz tudásának fájáról ettek ők. A Biblia mondja, hogy ne ítélkezzünk, hogy mi se ítéltessünk.

Istennek nincs ilyen szolgálata, hogy keresztény ítélőbíra. Istennek csak olyan szolgálatai vannak, akik ők magukat a hit védelmezőinek, oltalmazóinak tartják. Pedig ők az ördögnek a küldöttei. Mit mondott erről Hagin?

A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ez nem az ördögről szólott igazán, hanem az Evangélium tévtaníróiról, akik a világon mindenhol hirdetik ezt. Más keresztények. Legtöbbjük újjászületve sincs.

Én jártam gyülekezetbe, minden héten ott voltam, 33éves koromig. Nem ítéltünk senkit, csak teleöntöttük az autónkat sörrel, és elmentünk inni. Tehát az anyagias világban élő keresztények voltunk. Pedig a Melkisédek papságához tartozunk. Az mind áldásokból áll. Nincsenek átkok.

Volt, amikor Pálnak Pétert is meg kellett dorgálnia ezért. Mert amikor a zsidó testvérei jöttek látogatóba, akkor elkülönítette magát a pogányoktól, és külön a zsidó testvéreivel ült le enni.

Megnézzük a következő Igét, a Zsidókhoz írt levélből így kikerekedik és érthetővé válik. Az oltár, aki körül itt hivatkozik az Írás, az Jézus lesz, a Júda törzséből való.

Zsidó 7:13 Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül.

Jézus a mi főpapunk. És Ő nem abból a törzsből való, mint az ószövetségi papság. Tehát Ő a Júda törzséből származott.

7:16 Aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.

Ő nem parancsolatból született. Az enyészhetetlen, az örök élet ereje által született.

7:18 Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtlen és haszontalan.

7:19 Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.

Látjátok-e, hogy a törvény senkit nem tett tökéletessé? Senkit nem tett szentté. Miért pazarolják az idejüket a keresztények ezzel? Azért, mert nincsenek birtokában ennek a tudásnak. Először, kell, hogy legyenek olyanok Isten birtokában, akik valóban szabadokká lesznek.

Mondtam a pásztoraimnak, hogy látszik rajtatok, hogy legalizációban vagytok. Ezeket a tanításokat újra és újra és újra kell hallgatnotok, hogy onnan kiszabaduljatok. Én boldog vagyok. Mondják is, hogy meg lehet mondani rólam.

Látszik az az emberen, hogyha elnyomott és depressziós. Azt is meg lehet mondani, ha valaki felszabadult és boldog. Ha az embernek öröm van a szemében, akkor az az arcán is ott van. Nem? Ha az ember benne van ebben az Evangéliumban, akkor bizony szabaddá lesz, mindattól, amit előzőleg belénk gyömöszöltek.

Ezért is hívja fel a figyelmünket, hogy növekedjetek ebben a kegyelemben. Járuljatok bizodalommal, bátorsággal a kegyelem királyi trónja elé, hogy irgalmat nyerjetek, kegyelmet találjatok. Mi a baj azzal, hogy odamennénk bátran a trón elé? Kárhoztat minket a szív.

Mi a kegyelem Evangéliuma alá tartozunk. Ott lehet elfogadni a gyógyulást, ott lehet elfogadni mindazt az áldást, amivel Isten megáldott minket. Az üzenet kimegy a világba, a tanításmondón is több ezren hallgatják hetente. És ezt a szerződést a jövő évre is megkötöttük. Hallelúja. Telefonvonalon tehát hívható, és mindenki hallgathatja.

 

Egész nap van egy gyógyító kenet a gyűrűs újban, a jobb kézfejen. Szüksége van itt valakinek erre a gyógyulásra? Igen. Meg fog ma gyógyulni. A fájdalom már különben elmúlt belőle, ez ‘terhességi vajúdás’ által jött, a Szent Szellem hozta. Úgy gyógyult meg.

Ez az egyik útja a gyógyulásnak. Van, amikor bevillanás szerűen jön, az a gyógyítások ajándékai. Néha úgy érzékeljük, hogy az a baj a saját testünkben van, pedig nem a miénk, a Szent Szellem hozza, és valakinek a gyógyulása.

Álljunk fel! Mindenki mondja: Én boldog vagyok, és szabad vagyok! És a kegyelem életét élem. Szeretem az Úr Jézust, Ő fizetett meg mindezért. Minden rossztól megtisztított az Ő vére és én igaz vagyok Isten előtt. És szent vagyok, és megváltott vagyok. A mai naptól én vagyok az Ő szentsége. És efelé járok és kelek minden nap. Hogy pontosan olyanná legyek, mint Jézus. Köszönöm Uram. Befogadom ezt ma. Minden szükségem betöltetett. Megkötöm az ördögöt. Egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert én vagyok Isten igazsága Krisztusban. Ámen.

Áldott legyen az Úr Jézus ezért mindörökké. 

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR PORTÁL