2009.09.18.

HIBÁK A HIT ÚTJÁN

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. szeptember 13.

 

Atyám hálát adunk néked az erőért. Láttuk az Úr Jézus Krisztus gyógyító erejét, és bizonyságot teszünk erről. A gyógyító kenet ajándékai jelen vannak. Elátkozzuk a rákbetegséget a gyökeréig és eltakarítjuk a testekből, a kemoterápiáknak a mellékhatásait kitisztítja a testeitekből, mert olyan mérgező, mint maga a rákbetegség. Gyógyulj meg és legyél egészséges! Gyógyulás van a vesében, a derék területen, a bal térdben nagyon erős a gyógyulás. Minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak adunk és általa a Mennyei Atyának, minden üdvösségért, minden megszabadulásért. Hallelúja!

Imádkozunk nyelveken. Minden szégyent tegyünk félre, erősek legyünk az Úrban és bátrak legyünk az Úrban. Büszkék legyünk arra, hogy az Úr Jézus Krisztusé lehetünk. Ismerjük a gyógyító kenetet, a Szent Szellemet nem szégyelljük, hanem büszkék vagyunk rá. Ó Atyám, áldunk és magasztalunk téged ezért. Hozsanna Neked. A megváltásod tervét köszönjük Atyám. A mellkas közepén gyógyulás van, fájdalmak múlnak el. Eltávoznak ezek a fájdalmak, te már meggyógyultál, ez elmúlt Jézus nevében.

Anyagi áttörések jönnek, már áttörted ezeket az akadályokat, a múlt héten azzal a maggal, amit vetettél, megtörtek ezek a szellemi erők, amik visszatartották az anyagiakat tőled. Nincs akadálya annak, hogy anyagiakban gyarapodj, boldogulj. Angyalokat küldünk ki, hogy behozzák nagy gyorsasággal a százszorosát annak, amit vetettél a Jézus Krisztus szent nevében.

Áldások vannak rajtad, az Úr öröme a te erősséged Jézus nevében. Mondja a gyenge, hogy erős vagyok Jézus nevében! Mondja a beteg, hogy gyógyult vagyok Jézus nevében Atyám, a te erőd által. Mondja a szegény, hogy gazdag vagyok Jézus nevében.

A nyaknak a jobb oldalán is gyógyító kenet van, húzódik végig a vállon a gyógyító kenet, mozgasd meg a nyakadat, hisz már meggyógyultál. Gyógyulás van az ujjakban, reumás fájdalmak múlnak el Jézus nevében, vedd el a gyógyulásod, amire csak szükséged van. A bal vállban is gyógyulás van, szívbeli gyengeségek múlnak el Jézus nevében. Erek gyógyulnak meg.

Atyám a szent kezeinket tesszük a zsebkendőkre, a szent kenet árad ezekbe a ruhadarabokba és a hit cselekedetére ezek a zsebkendők a testhez érnek és a szent kenet kiárad és gyógyulások, szabadulások sokasága történik Atyám a te dicsőségedre, a szent erő által, a szent kenet által, a Szent Szellem ereje által, Jézus nevében. Atyám minden dicsőség a tiéd, Jézus nevében.

Továbbra is imádjuk az Urat, el nem hagyjuk az Úr erejét, folytatjuk a dicséretet. Az Úrnak az ereje jelen van. A bal térd, amit korán reggel mutatott az Úr, az már meggyógyult, nem is kellett, hogy imádkozzam érte. Áldjuk meg a szomszédainkat, öleljük meg szerető testvéreinket.

Szeretnénk a figyelmeteket felhívni, hogy szombaton, szeptember 19-én imakonferenciát tartunk. Az imádságaink hatásaként már érzékelhető, hogy a gyógyító kenetben egy óriási változás van. A zsidó újévet kezdjük a kürtölések ünnepével, és nagyon jó, hogy imádsággal töltjük ezt az időt. Tehát a mostani imádságaink alkalmával a következő esztendőnk dolgait készítjük elő.

A zsidók ünnepe előtt 3 nappal, az ő hitük szerint Isten megnyitja a könyveket, és ilyenkor dönti el a következő esztendő történéseit, hogy miként lesz a sorsuk. Én tudom, hogy nekem milyen lesz a következő esztendőm, mert nekem az Ige megírta. De attól még imádkoznunk kell, és Isten megválaszolja az imádságokat.

Az egyik üzenet, amit ma szeretnék nektek elmondani, egy pásztor üzenet lesz, nagyon fontos, majd rátérünk a hit üzenetének arra a sarkalatos pontjára, hogy milyen hibákat követünk el a hit útján. Október 10-én ismét egy imakonferenciát tartunk. Ilyenkor gyertek el pásztorostól, nyájastól, mert az ország imaerejét várjuk ilyenkor egybe, hogy együtt imádkozhassunk.

Azt is nagy örömmel jelentjük be nektek most, hogy hamarosan az internet rádión keresztül az ország bármely pontján az adott imaórákat lehet imádsággal követni, be tudtok kapcsolódni, hallhatjátok az imákat. Létezik ilyen, hogy internet rádió. Akinek van internet hozzáférése, azok egy egyszerű paranccsal rácsatlakozhatnak az imakörünkre.

Ennek az a fénypontja, hogy így összefoghatjuk az országos imaerőket, annak ellenére, hogy nem tudtok mindannyian eljönni. Otthon a helyeteken, a helyi gyülekezetekben mindannyian együtt imádkozhatunk. Hatalmas erő ez így együtt, ez a közbenjáró imádság.

Izraelbe kedden ismét küldök ki egy adományt, elől a jobb oldalon van az adományos dobozunk, ha valaki kíván az izraeli szegényeknek adakozni, oda betehetitek. Az elmúlt heti magvetésetek az egyház költségeire ment és nagyon jó magvetés volt az is. Mindenképpen figyelmeznünk kell a Szent Szellemre, hogy mit mond. Készenlétben kell állnunk. Én pl. ma hajnal kettőkor ébredtem fel, a Szent Szellem késztetése volt és három embert mutatott az Úr, akiknek adakoznom kellett. Ezt az Úr a mi gyarapodásunkra végzi. Tehát én nem adok, hanem vetek. És nagyon jól beleillik ez az én múltamba is, hiszen földműveléssel foglalkoztam, agronómus végzettségem van. Mindig megvan az oka, hogy miért vetek. Az elmúlt héten egy nagy magvetésem is volt.

Az evangélistáinknak pedig felhívom a figyelmüket, hogy ez a kenet megnövekedett, itt van, és mindannyian fogjuk tapasztalni a növekedését. A debreceni gyülekezetnek is felhívom a figyelmét, hogy amikor Bill Kaiserral Romániába, Nagyváradra megyünk, akkor ők is eljöhetnek, kapcsolódhatnak ehhez az alkalomhoz, mert nagyon közel leszünk oda. Amikor Bill Kaiser jön, akkor a szigethalmiak fognak zenélni. Szlovákiába is ki fogunk menni szolgálni vele.

A mai napon szeretnék szólni nektek a panaszkodásról és a sérelmeinknek a hordozásáról. Egy hónapja készülők erre a tanításra, de az Úr sürgősebb dolgokat hozott elő, ezért kellett tanítani a 91-es Zsoltárról. Tehát most jött el az ideje, hogy ez az üzenet kikerüljön hozzátok.

Amikor az emberek a lelkületükben megsérülnek, az felzavarja az érzelmeiket. Ha így engedi valaki, hogy a szíve megsérüljön és megsértődik, akkor ez megváltoztatja a véleményét és a dolgokról való látását, hogy miként látja azokat. Tehát megváltozik a rálátása, hogy mit gondol arról, amit a másik mondott neki. Voltak itt érdeklődök régebben, nagy távolságokról jöttek és valaki egy apróságot mondott nekik és az annyira sértőleg hatott rájuk, hogy többet vissza sem jöttek.

Ha valaki sérült a szívében, akkor megváltozik az a látásmódja, ahogy a másik dolgaira tekint. Az elméjükben, hogy miként látják az élet dolgait, ez megváltozik. És olyan dolgokat fognak hallani, ami nem is hangzott el, és olyan dolgokat fognak kihallani, amit nem is vélt a másik és nem is mondta úgy. Azért, mert sérelmek vannak a szívükben, az érzelmeik megsérültek. És az így megsérült emberek a sérelmeik által újabb sérelmeket fognak elkövetni, megsértenek másokat.

A megsértett emberek úgy viselkednek, hogy a másiknak az indulatait is felkeltik. Akivel ez történt, soha nem jött vissza. Tehát ez a sérelem bennük egy belső haragot gerjeszt, és ez a harag kihat a környezetükre, és másként reagálnak a környezetükben lévő dolgokra. A mérgüket és a haragjukat másokon töltik ki. És az illetőn, akin a haragját kitöltötte, lehetséges, hogy semmi köze nem volt ehhez a kibontakozott helyzethez.

Istennek a leghatalmasabb erő-megnyilvánulásait akkor fogjuk meglátni, ha Krisztus Teste ettől a fajta sértődéstől megtisztítja, és távol tartja magát. Szellemi értelemben olyan helyzetbe kell hozni magunkat, hogy Isten erejét képesek legyünk hordozni majd és kivinni a világnak. Nem ücsörgünk és várjuk, hogy a Szellem ránk hulljon. Ha megnézzük az Apostolok Cselekedeteit, hogy mit ír a Könyv: együtt voltak, egy akaraton és imádságban várták ezt az órát. Egy szívvel, lélekkel voltak együtt. Mindannyian egy akaraton voltak, nem volt köztük szakadás, nem voltak sérelmeik, nem voltak sérülések a szívükben. Érzelmeikben tehát nem voltak úgy felkorbácsolva, hogy ezzel akadályozták volna Isten pünkösd napjának a hatalmas kiáradását.

Ebben az órában vagyunk most Isten időskáláján! Most kellene arra törekednünk leginkább, hogy a Szellem egységében összeseregeljünk és úgy szeressük egymást, miként Isten szerette Krisztust, illetve Krisztus szerette az Egyházát. És kellene ezt a szeretetet gondoznunk, hogy ez kifejlődjön a gyülekezeteinkben azért, hogy a Szellem el tudja végezni azt a munkát, amit szeretne. Én nem akarok akadálya lenni annak a munkának, amit a Szellem el kíván végezni.

Gyakran az illető, aki megsértődött, panaszkodni kezd. Elkezd panaszkodni, mert megsérült. A katonaságot hoznám példaként, mert én magam is katonai egyetemre jártam és tudom, hogy a katonaságnál nagyon hamar kinevelik belőlünk ezt a sértődősdit. Nincs megengedve. Mi pedig Isten hadseregének a tagjai vagyunk!

Azért panaszkodnak annyit az emberek, mert belül valamivel foglalkozniuk kell, amit még nem rendeztek le. És engedelmességet megtagadva, nem belül keresik, hogy mit kellene rendbe hozni, hanem mindig kívül keresnek valami hibát. Mindegy, kivel találkoznak, az lesz éppen a problémájuk ahelyett, hogy ott belül foglalkoznának azzal a problémával. Igaz ez a munkahelyükön, a gyülekezetben egyaránt.

Mi is történik, ha panaszkodunk? Ez a panaszkodás ki fogja fejezni az elégedetlenségüket, a fájdalmaikat, esetleg a gyászukat. Vagy a másikban való hibakeresés állhat mögötte. Emlékezz tehát arra, ha valakivel dolgod van, aki állandóan panaszkodik, akkor tudd meg, hogy belül kell először is orvosolni a saját sérelmeit. Ha lehetséges, akkor legyél a segítségére a tőled telhető legjobban.

Megtanultam az évek során, az anyagi dolgok, pl. a pénzadás nem segítenek. Nem fogja leállítani a panaszkodós hozzáállást. Nincs az a mérhető gazdagság, ami meg tudná őket elégíteni az elégedetlenségükben, mert ez a panaszkodás belülről fakad. A pénz egy áldás, de semmiképpen nem a megoldás.

Tudnék példákat hozni, szolgálókat, akik ilyen panaszkodós életformát folytattak, de az adományok soha nem oldották meg a helyzetüket. Bármit is tettél, ugyanúgy vitték tovább ezt a hozzáállásukat. Lehet, hogy a mai napig sem változtak meg, nem tudom, mert már nem a köreinkhez tartoznak.

IV. Mózes 11/1  És lőn, hogy panaszkodék a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga és meghallá az Úr és haragra gerjede, és felgyullad ellenük az Úrnak tüze és megemészté a tábornak szélét.

Amikor elkezdtek panaszkodni a nép közül egymásnak, olvashatjuk, hogy hogyan szóltak a panaszaik:  jobb lett volna, ha Egyiptomba maradunk. Egyiptomban pedig a fáraó alatt rabszolga sorban voltak és nagyon kemény életet kellett élniük. Elkezdtek egymásnak panaszkodni Mózes felől, hogy Mózes kihozott minket ide a semmibe, hogy itt meghaljunk. Ha Mózest nem követtük volna, akkor most nem lennénk ezen a helyen. Ha Mózes nem mondta volna nekünk, amit mondott, most nem lennénk itt.

Elkezdtek tehát panaszkodni egymásnak Mózes ellen. És Isten ezt személyesen magára vette. Azt mondta Mózesnek, hogy ellenem szól ez a panasz! Én is kaptam ilyen megítéléseket pl., hogy nem tudom, mit teszek, nem a Szellemet követem és ehhez hasonló. Azt hiszem bármelyik prédikátorral megeshet, hogy kap ilyet.

Mózesnak is volt panasza. Mózes azt mondta, hogy: – Uram, miért hoztad ki ezt a népet, és miért rám bíztad ezt a rebellis népet, ezt a kemény nyakú népet és miért engeded meg, hogy én szenvedjem el mindezt.

Lehet itt látni a különbséget. A nép egymás között panaszkodott, Mózes pedig Istennek panaszolt. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem hallotta meg a nép panaszát, amit egymás között panaszkodtak, hanem Mózest hallotta meg. Mi ebből a lényeg? - Mózes ahhoz fordult, aki meg tudja oldani a problémát. A nép, akik egymás között panaszkodtak, csak viszályt és elégedetlenséget szítottak egymás szívében. Isten gyűlöli a viszálykodást, Ő nagyon szereti az egységet.

Zsoltár 133-ban jön elő az, hogy Isten mennyire szereti az egységet. Az egységben jön elő az a szellemi légkör, hogy Isten elő tudja hozni azt az olajat, mint ahogy Áron szakállán lefolyik az olaj a köntöse prémjére. Az egész gyülekezetre kiárad.

És most, hogy itt vannak a pusztaságban síránkoznak, hogy most már vissza sem mehetünk. Nagyon jókat ettünk ott, igaz, hogy rabszolgák voltak. Istennek az ellátásával nem voltak megelégedve. Pedig Isten fürjeket bocsátott az égből, és mannával etette őket minden nap és kősziklából fakasztott vizet nekik. Le sem kellett lőniük a fürjeket, készen, sülve kapták őket. Isten áldásainak a közepében voltak.

Vissza már nem mehetnek, de előre sem látnak a panaszkodás miatt. Mózes mondta nekik, hogy Isten megígérte nekünk az ígéret földjét, ahol minden szükségünk betöltetik és Isten hűséges. Mégis a nép vissza akart menni, ahonnan jöttek, a fogság, a rabszolgaság, a kötések földjére.

Készülök egy újabb üzenettel számotokra, hogy megtudjátok, hogy ki is a legnagyobb tolvaj az életünkben. - Az az elme! Mert két elme munkálkodik bennünk, az egyik, az ellenségünk, az ó ember elméje, ami nincs még megújítva, ez lop a legtöbbet tőlünk.

Isten tehát kihozta őket és azt akarta megtanítani a néppel, hogy többé már ne a fáraótól függjön az életük, hanem tanulják meg, hogy Istentől függ az életük. Pontosabban olyan hatalmas cselekedetekkel hozta ki őket, hogy többé már nem kellett a fáraótól függniük, csak Istentől.

Amikor kapunk egy rossz jelentést, akkor visszamegyünk Egyiptomba, ami a világot mintázza, hogy megpróbáljuk a világban megoldani a problémákat. Nem hiszik azt, hogy Isten hűséges, hogy Isten betölti a szükségeiket, nem hiszik, hogy Isten meggyógyítja őket. Visszamennek a világba, és olyan helyzetekbe kerülnek, hogy valóban felkészíthetik magukat, hogy most már hamarosan találkoznak az Úrral.

Mi nem mondjuk meg az embereknek, hogy mit tegyenek, de figyelmeztetjük őket. Eddig is megtettük ezt, mégis rossz döntések miatt sokan a mennyben vannak. A hitetlen barátaink a mai napon nincsenek itt velünk. Minden héten történik ilyen. Soha nem bíztak az Úrban, soha nem alapozták meg szívüket az Igében. Ha nem hagyják rá magukat teljesen Istenre, akkor a szükségeik nem is lesznek beteljesítve.

Isten ígéretet tett nekik, hogy minden szükségük betöltetik, minden kívánságuk, míg a pusztaságon mennek keresztül. A pusztaságban mit talál az ember? Ígéretet tett nekik Isten, hogy elviszlek benneteket arra a helyre. Mi pedig növekszünk dicsőségről-dicsőségre, hitről-hitre, itt a földön, mert itt lehet a szellemi növekedésünkben a legnagyobbat előre haladni.

És megígérte nekik és nekünk Isten, hogy minden szükség betöltetik. Mit válaszoltak erre? - Itt fogunk meghalni ebben a sivatagban, nagyon rossz itt, meghalunk. De azért a mannát elvárták, mert éhesek voltak. A manna Istentől jött pedig hozzájuk. Az emberek úgy gondolkodnak, hogy te vagy a saját magad Istene? Ha így gondolod, akkor ostoba vagy! A legtöbb ember azt akarja megtenni, amit magában elszánt. Isten tanácsával szemben nincs tanács, ami megállna!

Az emberek mégis panaszkodtak, mert nem úgy kapták meg az áldásukat, ahogy ők gondolták. Én is megtanultam, hogy mindig mindent az én elgondolásom szerint nem fogok megkapni. De ha Isten akaratában van, akkor meg tudom változtatni az életemet. Az életben nem minden fog úgy alakulni, ahogy mi elgondoltuk előre. De ha felnövekszünk az Úrban, akkor garantálom nektek, hogy képesek lesztek Isten akaratában az életeteket megváltoztatni. Semmi nincs ugyanis a világban, amit Isten Igéjével ne lennénk képesek megváltoztatni.

A nehézségeik miatt panaszkodtak – mondja egy másik fordítás. Istennek a fülébe panaszkodtak, és állításokat hoztak elő, amely mutatta, hogy nem hisznek. Kinyilvánították azt, hogy nem hisznek abban, amit Isten mondott, hogy meg fog tenni. A panaszkodás az egy állítása, kijelentése a hitetlenségednek! Mert szeretnéd, ha úgy lenne meg, ahogy te elgondoltad. Vagy esetleg irigység ébredt bennünk, hogy Isten másnak megtette, nekem miért nem. Panaszkodnak tehát, hogy Isten nem tette meg azt, amit mondott, hogy megteszi.

Kimondták itt a felolvasott Igében, hogy Isten nem volt hozzájuk hűséges. Bizonyára mindannyiunknak vannak megtapasztalásai, hogy Isten hűséges volt hozzánk. Nem azt mondom, hogy nem voltak nehéz helyzeteim az életemben, megpróbáltatások, kísértések, de állíthatom, hogy mindezekben Isten hűségesnek bizonyult.

A nép minden nap láthatta Isten dicsőségét. Nappal felhőoszlopban, éjszaka pedig tűzoszlopban volt velük. Mégis elégedetlenek voltak. Istenhez nem járulhattak, hogy Istennek panaszkodjanak, Mózesnek panaszkodtak. Pedig megtapasztalták Isten hűséges voltát, annak ellenére soha nem voltak elégedettek.

A mát kell tudnunk élvezni, mert a bolond elménk azt fogja tenni velünk, hogy a mai napot ellopja tőled. Mert vagy a múltban tart téged, hogy mi történt a múltban és azon tépelődj, vagy pedig a jövőben aggodalmaskodtat téged. Mert az elmédet két helyen próbálja tartani és közben a jelen pillanatban elégedetlen vagy. Én elhatároztam, hogy mindig a mát élvezem.

II. Mózes 16/8 És monda Mózes: Este húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jóllakjatok, mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, amellyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen.

Isten így vélekedett, hogy nem igazán Mózes ellen zúgolódtatok, hanem énellenem. A zúgolódás, panaszkodás egy megnyilvánulási formája annak, hogy ellene állunk és ellene megyünk Isten terveinek, ami az életünket illeti. Ez az életünknek a fémjele, hogy az Úr Jézus legyen az életünknek az Ura! Minden helyzetben, az életünkben. Minden fő dologban, apró dologban, az Úr elé kell mennünk és az Ő vezetését kell kérnünk. Imádkoznunk kell, hogy Ő hogy akarja azt?

Főleg akkor, ha az úgynevezett hamis prófétától kaptál egy rossz jelentést, akkor van ott az ideje, hogy időt tölts az Úrral. Vedd elő a gyógyító Igéket, mert arra és gyógyító kenetre van szükség, hogy a kemoterápia mellékhatásait kitisztítsa a testedből.

Tudod, hogy hogyan tudom megállapítani, hogy gyógyulás van a rákbetegségre? - Legtöbbször úgy, hogy a kemoterápia mellékhatásait tisztítja ki az Úr a testből, mert az olyan beteggé teszi a testet, mint egy kutya, úgy érezik magukat. Ha a rákbetegség nem tud legyilkolni, akkor a kemoterápia megteszi. És tudom, hogy az emberek teljesen meg vannak zavarodva ezzel kapcsolatban. Ez nagyon komoly probléma és imádkoznod kell, hogy ezt az utat választod-e?

Én az én elmémben leszögeztem, én tudom, hogy én hová megyek, és tudom, hogy hová nem megyek. Én nem az istentelenek tanácsán állok, ezért áldott vagyok. Ott, ha oda fogsz menni, a hitetlenek között vagy. Most arról az életről beszélek, amikor hit által akarsz élni, és egészségesen akarsz élni. Tehát ezt a panaszkodást lezárjuk és rátérünk arra majd.

Filippi 4/11 Nem mintha ezt a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy azokban amelyekben vagyok, megelégedett legyek.

Tehát a panaszkodás forrása, amikor elégedetlenség van belül a bensőnkben. Nem is, ami kívül zajlik, inkább, ami bennünk van. Nézd meg Pál azt mondja, hogy – én megtanultam! Egy másik nagyon fontos pont van itt: ha az emberek panaszkodnak, akkor nincs mit megtanulniuk közben. Lezárják magukban azt, hogy a Szent Szellem vezetésétől, hangjától valamit is vehetnek. Kizárják magukat, hogy részesei legyenek ennek a tanulási folyamatnak.

Pál azt írja a leveleiben, hogy – az Úr Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében növekedjetek,  hogy a megértésetek szemei megvilágosodhassanak. Tehát ez egy tanulási folyamat. Megtanultam – írja Pál, hogy azokban, amiben vagyok, megelégedett legyek.

Egyik jelentése ennek a görög szónak, hogy birtokában lenni egy kifogyhatatlan erőnek. Ez a megelégedettség hozza magával azt is, hogy milyen erősek vagyunk az Úrban. Az az illető, aki nem erős a hitében, az könnyen beleesik az elégedetlenségében.

Pál azt mondja, hogy én tudom, hogy ki vagyok a Krisztusban, tudom, hogy ez a kifogyhatatlan erő bennem van. Mindegy, mi zajlik körülöttem kívül. Mert belül van a bensőmben az, aki képes mindezeket megváltoztatni. Ezért elégedett vagyok azzal, aki vagyok és bármely helyzettel elégedett vagyok, amelyben épp vagyok. Pál azt is leírja, hogy a győzteseknél is többek vagyunk. Írja a:

/13/ Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.

/19/ Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

Ha a szellemed valóban eggyé vált Isten Szellemével, akkor mindent képes megváltoztatni a testedben, amire csak szükség van! A te szellemed. Tíz-tizenkét éves gyermek prédikált minap a TV-ben és azt prédikálta, hogy a szellemed képes bármit megváltoztatni a testedben.

Mondtam, hogy dicsőség az Úrnak, hogy hallom ezt egy gyermektől. Kijelentést kapott az Úrtól. Pál mindig is ebből a kifogyhatatlan erőből merített, amikor olyan élethelyzetbe került, hogy erre szüksége volt. Tudta, hogy az az Isten, aki őbenne lakik, az hatalmasabb bármely helyzetnél, körülménynél, amivel csak szembesülnie kellett.

És azt is leírta, hogy megtanultam, hogy mindenekben megelégedett legyek. Ha ezt megtanulod, akkor ez a panaszkodós magatartásforma el fog hagyni. A kétségeket is teljesen ki tudja zárni az életedből. Tudván azt, hogy belül van az az erő, hogy bármit képes vagy megváltoztatni az életedben.

Azt is tudván, hogy Isten az egyik helyről a másikra, a dicsőségbe való növekedésbe, az erőben való növekedésbe fog minket elvinni, tehát növekedünk. Mert növekedünk, erősödünk, terjeszkedünk. És számodra is van valami jobb, amit készített, és elvisz téged oda. Lehet, hogy még nem látod, de ezért ma is elégedett lehetsz.

Ezért nem fogok panaszkodni, és dicséretet, hálaadást adok Istennek. Ha ezt teszed, akkor Ő fel fogja lobbantani a tüzet benned. Az emberek azt hallják, hogy – a semmivel is elégedettek legyünk. Ha elzárják a vizet, vagy a gázt, akkor is legyünk megelégedve. De Pál nem ezt mondja! Az éjszaka kellős közepén is Istent fogom dicsérni, és nem fogok panaszkodni.

Képzeljétek magatokat az ő helyén. Ő prédikálta az Igét és ezért letartóztatták és börtönbe került. Ha valaki panaszkodhatott volna, ő megtehette volna. Mondhatta volna, hogy – nézzétek meg, prédikátor lévén, prédikálva az Igét, hová jutottam? Mit tettek e helyett? Az éjszaka kellős közepén Istent magasztalták és a vége egy földrengés lett, és a börtön ajtajai mind megnyíltak.

És a leghatalmasabb dolog, hogy a börtönőr, azt hívén, hogy elmenekültek a rabok, öngyilkos akart lenni. De Pál azt mondta, ne tegyél magadban kárt, mindannyian itt vagyunk. Ilyet nem látott még ez a börtönőr. Rögtön tudta, hogy neki is kell ez.

Isten tehát az egységben, az egyakaratúságban tud működni. Mivel nem mentek el a börtöncellából, az mutatta, hogy mindannyian újjászületettek voltak ott bent. Mert ha megnyitod a börtön ajtaját, akkor bizonyos börtöntöltelékek azonnal elmennek. Ahol egység van, ott ilyen nem történik. Ott tudnak a jelek és csodák megtörténni!

Pál megtagadta, hogy a hitetlenség kifejezésének hangot adjon. - Miért történhetett ez velem?  Azt hittem Isten velem van. - Ezek soha nem jöttek ki a szájából. Mit mond ezzel Pál? Hogy a körülmények nem irányíthatják az én életemet.

Egy másik súlyos probléma a panaszkodással, hogy teljesen megsemmisíti a hitünk erejét. Mint ahogy a hittel párhuzamos cselekedetek pedig felerősítik a hitünket. Általában azt lehet mondani, hogy aki rendszeresen panaszkodik, az nem imádkozó fajta. És az imaidőikben nem adnak gyümölcsöző időket arra, hogy hálákat adjanak Istennek. Az imádság pedig segítene a helyzetén.

Általában elmondható azokról, akik panaszkodnak, hogy nincsenek közösségben Istennel. A panaszkodós hozzáállás a dicséret, magasztalás szellemét kiöli a szívedben. Minél inkább panaszkodunk, annál inkább kevésbé érezzük a szívünkben, hogy Istent dicsérni kellene. Megfigyelted-e már, hogy vannak olyanok, akik körül senki nem szeret lenni.  Mert a panaszkodós embert mindenki elkerüli, szeretne az ember minél távolabb lenni tőle.

1Thesszalonika  5/17-18 Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.

Nem azt mondja nekünk, hogy minden rosszért hálákat adjunk, hanem minden helyzetben hálákat adjunk. Pál azt mondja, hogy bármilyen helyzetbe is kerülnél, hálákat adjál, mert ez a hálaadás fogja megváltoztatni a helyzetedet. Ne azért a helyzetért adjál hálát, abból a helyzetből úgy is ki fogsz kerülni.

A katonák tették Pált a börtönbe, nem Isten tette. Mégis mondja Pál, hogy szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban tihozzátok. Mindannyian szeretnénk Isten akaratát megélni az életünkben.

Amikor defektes lett az autókerék akkor nem azért adtunk Istennek hálát, mert az defektes lett, nem Isten tette azt, a szög lyukasztotta ki. De nem engedjük meg, hogy az a helyzet minket a panaszkodásba és a siránkozásba vigyen!

Elkezdünk hálákat adni Istennek, hogy segítséget fog küldeni és kikerülünk innen. Miközben dicséred Istent, elkezded jobban érezni magad abban a helyzetben, sőt még jobban is fogsz tűnni a világnak. Mindannyiunknak boldognak kellene lenni, a szomorú arc nem vonzó. Kellene evangelizálnod.

Amikor evangelizáltunk egy ekkora tömeget, mindenkinek szomorú volt az arca körülöttük. Nehéz volt rájuk nézni. De találkozunk kifejezetten elégedett, mosolygós arcokkal, az megmutatja, hogy belül is elégedettség van. És ez a hálaadás, amit gyakorolnunk kell az Ige szerint, ez aláveti az engedetlenség érzését bennünk.

Zsidó 13/15-16 Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tévő ajkaknak gyümölcsét. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.

A jó dolgoknak a megcselekedése egy panaszkodós embernél nem a teendő listája tetején áll. Lehet, hogy egy panaszkodó ember is tesz jó dolgokat, de nem az első helyen áll ez a listáján. Ne feledkezzetek el az adakozásról, mondja. Ez azt is jelenti, hogy mutasd ki a szereteted a másik felé. Miért? - Mert ezekben gyönyörködik Isten.

Dicséretnek áldozatát vidd mindig Isten elé, mutass szeretetet. A panaszkodós ember legtöbbször goromba, rosszul, barátságtalanul viselkedik és ingerlékeny. Mindez azért, ami belül van benne.

Apostolok Cselekedetei 20/18-19 Mikor pedig hozzá mentek mondá nékik: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat tiköztetek az egész idő alatt. Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kísértések közt, melyek énrajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek.

Bizony leselkedtek utána, mert meg akarták ölni, meg is kövezték őt. És mégis azt mondja Pál, hogy – én alázattal és kedvességgel voltam felétek. Az Urat nekünk alázatos, teljes elmével kell szolgálnunk. Főleg evangélistáknál lehet tapasztalni, hogy a kenetük elé próbálnak szaladni. És a kevélységnek az útjára lépnek, mert az elméjük diktálja a szolgálatukat és nem a szellemükből szolgálnak.

Ez az alázatosság szelleme, amiben maradnunk kell, ez mutatja azt az alázatosságát a szellemünknek, hogy úgy bánunk a másikkal, ahogy szeretnénk azt, ahogy ő is bánna velünk. És hozzátesszük azt, hogy a panaszkodást is el kell hagynunk. Ha nem úgy bánik velünk, mint szeretnénk, akkor sem panaszkodunk.

Filippi 2/14 Mindent zúgolódás és versengés nélkül cselekedjetek.

Nézzük meg, hogy miért adja ezt az utasítást nekünk?

/15/ Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint a csillagok e világon.

A világ nem ismeri Istent. És nekünk kell példát mutatni, hogy milyen a mi Istenünk, ezért Isten dicsőségét ragyogjuk nekik.

/16/ Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.

Pásztor számára nincs annál nagyobb öröm, mint amikor látja, hogy az általa nevelt nyáj, Isten Igéjét éli, gyakorolja az életében. Örülünk, ha tehetséges emberekkel találkozunk a nyájban, de annál nagyobb az öröm, amikor Isten Igéjét elkezdjük megélni az életünkben, akkor ragyogunk, mint a csillagok, és elégedettség van a szívünkben. És a pásztoroknak szoktam mondani, hogy mi ezért kapjuk majd az ítéletet, hogy milyen szellemi állapotban van az a nyáj, akit Isten rád bízott. Ezt a részt most átbeszéltünk, és tudjuk mi a dolgunk, és visszakanyarodunk a gyógyulásra.

Minél inkább megértjük azt, hogy miként működik az Ige az életünkben, akkor ezt a boldogságot, örömet képesek vagyunk megélni, bármilyen tünetet is hozna az ördög. Érted a hit dolgát, hogy mit kell tenned, és be tudod bizonyítani, mert a hit útját látod, és bármi is közelít a testedhez, gyakorlod az Igét és megéled az Ige valóságát.

Ahogy az elmúlt héten olvastuk a Zsoltárok 91-ben, - azt mondom az Úrnak. Vagyis azt mondjuk, ami a mi részünk az Ő védelmében.

II. Korinthus 4/13 Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam: hiszünk mi is és azért szólunk.

Összevontan, egybefogva a hitünket fogjuk hamarosan cselekedni egy barátommal kapcsolatban.

/18/ Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

Az ideigvalóság azt jelenti, hogy képes bármelyik pillanatban megváltozni. Az Igével, az örökkévaló Igével vagyunk képesek megváltoztatni. Egy dolgot biztos nem teszünk, nem beszélünk a problémáról.

Második: figyelnünk kell, mit beszélünk, mit mondunk ki, mert amit kimondunk, miközben beszélgetünk, lehet, hogy abban jobban hiszünk, mint az Igében. De el kell határozni magunkban, hogy ebben hiszünk, és akkor ezt mondjuk ki. Meg kell vizsgálnunk, hogy mit beszélünk útközben, mert lehet, hogy abban jobban hiszünk, mint az Igében.

Miközben mondod, hogy kijövök az adóságaimból, vagy amikor az Írás arról biztat minket, hogy had mondja a gyenge, hogy erős vagyok… Hallod-e, hogy mondják az emberek, hogy erős vagyok? Ha úgy érzem magamat, hogy gyenge vagyok, először is visszautasítom ezt a hazugságot és az ördög képébe mondom, hogy tíz éve nem éreztem magam ilyen jól!

Ha hoz valamilyen hazug tünetet, akkor elkezded magasztalni Istent, hogy soha ilyen jól nem éreztem magam életemben! Egy egész épületet képes lennék most felemelni. Meg kell ugyanis tanulnunk, hogy hogyan működik ez. Ez a szavaink által működik, ez a hit, ami bennünk van. Ki kell mondanunk! És nem azt mondjuk ki, hogy ma olyan betegnek érzem magam, hogy könyörüljön rajtam a világ. A szánk arra teremtetett, hogy áldást mondjunk ki vele és ne átkot.

A láthatatlan világot Istennek az alapelvei uralják. És a szellemi birodalom egy jóval erőteljesebb világ, mint a látható világ. Az emberek azért kérdőjelezik meg a szellemi birodalom dolgait, mert azt soha nem látták, nem jártak még ott. Jesse Duplantis járt a mennyben, elmondja, hogy mennyire valóságos. Az angyalok valóságosak, itt vannak közöttünk, ha látjátok, ha nem.

A szellemi birodalom a gyökere a fizikai látható világnak! A fizikai világ törvényeit felülmúlják a szellemi birodalom törvényei, ezért a szellemed képes arra, hogy bármit megváltoztasson a testedben.

Mivel gyógyulásról van most szó, figyeljetek - nézzük a térdet. Nem azt mondja az Úr, hogy mondd azt, hogy nincs térproblémád, vagy nincs fájdalom a mellkasodban, nem azt mondja, hogy tagadd meg, hanem szólítsd be a gyógyulást! Nézzük ezért meg a:

Róma 4/17 Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket.

Ezért gyógyulást szólítunk be a testünkbe. Nem azt mondja, hogy szólítsuk azt, ami van, hanem azt, ami nincs. A gyógyulást szólítsuk a testünkbe! Az anyagiakat szólítsuk be az életünkbe. A pénzt szólítsuk be, megparancsolván, hogy jöjjön hozzánk. A gyógyulást szólítsuk, hogy jöjjön a testünkhöz. Vessél magot és parancsold meg, hogy mi teremjen. Mert egy nagy tévedés van itt.

Az ördögnek csak annyit kell elmondani, hogy mit tett Jézus érted. Az Ő sebeivel meggyógyultam, ha meggyógyultam, akkor most is gyógyult vagyok, és te hazudsz. Beszéld ezt meg az én Urammal, Ő mondta ezt. Ez az igazság, ez nem hazugság.

Tehát magadhoz kell szólítani azt a gyógyulást és erőt kell szólítani a testedbe. Bölcsességet a fejedhez, az elmédhez. Az egyetemistáknak egy könnyebb tanulási készséget, a kormányzásba egy bölcsességet. Be kell szólítani. Nekünk Krisztus elméje adatott és Isten bölcsessége a miénk. Az igazság az, hogy már mindez megvan nekünk.

Tehát bebizonyítottam a mieinknek, hogy már megvannak a jutalmaink is a világ teremtése óta. Azokat, amelyek nincsenek… Amikor meghajlítod a derekadat, és azt mondod, hogy a tökéletes gerinccsigolyámat szólítom be! Szólítod azokat a tökéletes csigolyákat. Azok tökéletesek. Elátkozod azt a rákbetegséget a gyökeréig, mint ahogy Jézus szólt a fügefához és az kiszáradt, úgy fog kiszáradni a rák.

Valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Ez a te életed, így működik, amit mondasz és hiszel. Miért nem kapcsolsz át az Igére, és kerülsz ki a betegségből a gyógyulásra, a gazdagságra?

Mert ismerjük a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, gazdag lévén, szegénnyé lett értünk, hogy mi az Ő szegénysége által gazdaggá lehessünk. Már gazdagok vagyunk. Nekünk ezeket be kell szólítani. Ábrahámnak nem voltak gyermekei és volt egy 90 éves felesége. Amikor Isten ígéretet tett gyermekre, akkor Szárai kinevette.

Tehát a gyógyulást megszerezheted magadnak ma. A gyógyulást már elég rég látom és élem. Harminc éve. És Isten mindig gyógyítja a betegeket. Két órás bizonyságtételt lehetett hallani az utcai evangelizációnkon. Aki csak előre lépett meggyógyult. Istennek egy előcsapatra van szüksége, aki látja ezt a világosságot, és előre megy.

Pál Listrában milyen csodát láthatott. Volt Listrában egy lábaival tehetetlen ember, az anyjának méhétől fogva sánta volt, soha nem járt. És hallá Pált beszélni, szemeit Pálra függesztette. Látván Pál, hogy van hite, hogy meggyógyul, Pál azt mondta neki, hogy kelj fel és járj! Látta Pál azt a hitet a szemében.

Kerekegyházán voltam tizenöt évvel ezelőtt, hoztak ki a kórházból egy embert gyógyulásra. A gyógyulás lehetőségéről prédikáltam a Bibliából. Feltűnt, hogy ez az ember, aki mankóval jött, egy fejjel felette volt a többinek, úgy hallgatta. Tolókocsival hozták ki a kórházból. Két lábon ment haza, mert beszívta magába, amit hallott.

A hit egy alap, amire lehet építeni. Be kell fogadni, Isten Igéjéből jön hozzánk, és bármit képes megváltoztatni. Ha a szellemed eggyé válik az Igével, akkor nincs számodra többé betegség, és szent egészségben jársz. Mert az a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti a te halandó testedet is.

Most fogunk valakiért imádkozni, álljunk fel. Te meggyógyultál, és ezt beszólítod. Most meggyógyultál. Nem meg fogsz gyógyulni majd, hanem a most, jelen pillanatban meggyógyultál. A reménylett dolgok valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hisszük és kimondjuk. Ki fogunk mondani dolgokat.

Van egy régi gimnazista barátom, volt egy remegéssel járó betegsége, valamilyen névvel, ennek ellenére biliárdozott, nagyon jól lőtt, de az izmait nem tudta kontrollálni. Nagyon régen találkoztam vele, annak ellenére, hogy régen sok időt töltöttünk együtt. Nagyon rendes ember, egy gyülekezetbe jártunk, de sajnos nem tudnak semmit a gyógyulásról.

Elment az orvosához és küldött nekem egy e-mailt.  Egy rosszindulatú daganatot találtak nála, olyan volt, amikor közölte vele az orvos, mintha téglával leütötték volna. De nincs benne félelem mondja, az orvos kemoterápiát javasol, hogy összezsugorítsa ezt a daganatot és utána egy májátültetést végeznek rajta. Az Úr újra és újra előhozta őt, végül küldtem néki egy válasz e-mailt, és azt írtam neki, hogy menjen el egy gyógyító összejövetelre. Ha az orvostudománynak engedne, akkor már nem is élne.

Hatalmat fogunk most venni az ő élete felett és mi hiszünk, és ha ketten egy akaraton vagyunk, de mi mind egy akaraton vagyunk, és ezt a daganatot elátkozzuk a gyökeréig Jézus nevében, megparancsoljuk, hogy eltűnjön. Isten meggyógyítja a máját. Két baj van a májával most, és egyik sem él a testében, egy új mája van és a nem odavonatkozó sejtek eltűntek a testéből. A gyógyító kenetet beszólítjuk a májába, hogy ott működjön és őt pedig gyógyultnak nevezzük a feje tetejétől a lába ujjáig teljesen.

És azt válaszolta, hogy ő bízik az Úrban. Semmit nem tud a gyógyulásról, soha nem tanították erről. Én bízom a Jézusban – írta nekem. Jézus meg is gyógyította őt most, pontosabban kétezer évvel ezelőtt.

Jim Sanders előszólítja az egyik jelenlévő személyt, akinek gyulladás van a testében. Megtörjük ezt a gonosz erőt Jézus nevében és megparancsoljuk, hogy kitakarodjon a testedből Jézus Krisztus szent nevében! Így végeztetik el a munka!

Minél inkább megújítod az elmédet, és minél inkán tanulmányozod az Igét, és minél inkább még megújítod az elmédet, annál inkább járhatsz nagyobb és nagyobb dimenziókban. Ez az igazság. Nagy dolgok történhetnek ma velünk, mert a korlátokat levettük az elménkről. Tudniillik amikor az elménk korlátoz minket, az meglop minket. Mert korlátoz minket a lehetőségeinkben. - Azt mondja, az nem lehet.

Egy új nap ez az ég alatt, amelyet Isten bekapcsolt. Az evangélistáknak szökdécselni kell örömükben, mert aki csak beteg a környezetetekben, mindenkire tegyétek rá a kezeteket. Aki csak megmozdul, tegyétek rá a kezeteket. Az Úr végzi ezt. Ez nagyobb és nagyobb lesz, oly mértékig, hogy a végén mindenki, aki körülöttünk van, meggyógyul.

Mindenki mondja, hogy szabad vagyok! Szabad vagyok Jézus nevében. Hiszem az Igét, és szabad is maradok! Mentesen a betegségtől! Jövőre is. Gazdag is vagyok ráadásul. És jövőre még gazdagabb leszek, Jézus nevében. Ámen. Az adóságaim eltöröltettek, a pénzt beszólítottam. Pénz hozzám jössz, most! Köszönjük Uram.

Így kell tennünk. Azt mondom az Úrnak! Bízom az Úrban, és azt mondom, Ő az én oltalmam, Ő az én Istenem, az Úrban bízom, Ő az én oltalmam, Ő az én védő oltalmam. Hosszú élettel elégít meg engem, és nem lépek ki ebből a világból. Itt maradok és kijelentem az Úr munkáit! Az Úr munkáit és dicsérem a Jézus nevét. Ámen!

Dicsőség az Úrnak!BÉKEVÁR FŐOLDAL