2009.12.02.

A LEGJOBB BARÁTOM – A SZENT SZELLEM

Jegyzet Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2009. november 29.

 

Dicsőség legyen neked drága Mennyei Atyánk. Az Úr Jézus Krisztus drága szent nevében jöttünk eléd Atyám, ahogy bátorítasz minket a te Igédben, hogy – járuljatok bizodalommal a kegyelem királyi trónja elé. Atyám imádattal jöttünk eléd az Úr Jézus Krisztus drága szent nevében. Hálaadásokkal teljes a szívünk, köszönjük neked a mai napot, hogy elhoztad a hűségeseket, az igazakat. Atyám a szíveinket töltsd meg a Te Szellemeddel, töltsd meg az igei megértésekkel, a te örömöddel; békességeddel árassz el minket, hogy hatalmas folyamként áradhassunk ki a világba.

Drága Atyám gyönyörködünk benned, szellemben és igazságban imádunk téged, mert te az imádókat keresed, itt vagyunk neked drága mennyei Atyám és hálát adunk neked a mai napért, és hogy a gyermekeid lehetünk. Köszönjük neked. Ámen! Dicsőség legyen Istennek!

 A kezeinket tegyük a hitben hozott zsebkendőkre, nyújtsuk ki hitünket és a kezeinket mindannyian: Atyám, köszönjük neked, hogy a kezeink rátevésével szent erő árad a hitben hozott ruhadarabokra és zsebkendőkbe és Atyám, ahogy ezek a ruhadarabok testhez érnek, kiárad a te szent erőd és a betegek gyógyultak lesznek. A betegségek és a fájdalmak eltűnnek a testekből, gyógyulások, szabadulások lesznek és szellemi megértések, világosság jön a családokhoz, üdvösségek lesznek Atyám, kiárad a te jelenléted és elvégzi mindazt, ami a te tökéletes akaratodban meg kell, hogy valósuljon. Köszönjük neked mindezt Atyám, köszönjük a gyönyörű jelenlétedet a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen!

Köszönjük a gyönyörű jelenléteteket, a gyönyörű dicséretet, és ahogy szoktuk ilyenkor, öleljük meg a szomszédunkat, köszöntsük őt egy bátorító szóval, mondjuk meg neki, hogy a legjobb helyre jöttél ma. Köszönjük Istennek, hogy együtt lehetünk vele, áldott legyen az Úr neve, foglaljunk helyet az Ő jelenlétében. Köszöntjük azokat, akik ma jöttek először, nagy öröm ez nekünk és hisszük, hogy nem utoljára vagytok itt közöttünk.

Jim Sanders pásztor nincs ma jelen, mert hálaadásokra ment az Egyesült Államokba. Ilyenkor ott összejön a család, összesen 48-an ünneplik most a hálaadást, testvérek, gyermekek és unokák. Ez a nap a karácsonyt megelőző ünnep ott, amikor ilyen nagy számban összejön a család. Kívánjuk, hogy igen áldott legyen közössége a családjával, gyermekeivel, unokáival. És megáldjuk őt minden útján. A jövő vasárnap már találkozhattok vele. Ti pedig, akik ma vagytok itt először, nyomós ok arra, hogy visszajöjjetek és ővele is megismerkedjetek.

Ma különben ő is követi velünk az istentiszteletet az interneten, így köszöntjük őt Jézusnak a szeretetével, olyan különleges ez a mai nap, hogy ő is interneten keresztül követi az istentiszteletet. Egyre több a hallgatók száma, és elmondom nektek, és az Úr Jézusban dicsekedem: az elmúlt héten kaptam egy emailt, és az emailban egy nagyon jó hírt: egy drága ismeretlen értesített egy asszony, aki leukémiában szenvedett. A legutolsó stádiumában ennek a nagyon súlyos betegségnek, ami csontrákot jelent. Elkezdte hallgatni az interneten az istentiszteleteket, egy pár héten keresztül történt ez és az utolsó vizsgálatoknál, most legutóbb nem találtak rákos sejtet a testében!

Ez azért óriási dicsősége Isten, és bizonysága Isten Igéjének, mert senki az asszonyra rá nem tette a kezét, hogy imádkozzon felette, mint utólag kiderült még üdvössége sem volt, mert nem vezette őt senki üdvösségre. Tehát Isten Igéjének a hallgatásából kiáradó dicsőség és Isten ereje elsöpörte a testéből a betegséget. Magasztaltassék az Úr neve.

És nagyon sokan jelzitek, hogy az interneten keresztül igen nagy a megtapasztalásotok és szellemi érintéseitek, beteljesedéseitek vannak. Valóban ez a jövő, mert mint hallottátok, jövőre megszűnnek a Hálózat TV műsoraink, igen költséges volt és éveken keresztül kellett erre nagy anyagiakat áldoznunk. Ha az Úr úgy vezetett volna, akkor továbbra is megtesszük, de az Úr nem vezet minket itt a jövőre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy csak az interneten lehet majd követni az Egyházunk Istentiszteleteit, tanításait, bizonyságait. Viszont a teljes istentisztelet követhető így. Hisszük, hogy egyre nagyobb tábort köszönthetünk így ezen az úton.

Bejelentések keretében Jim Sanders vidéki alkalmainak időpontja hangzik el, a Mikulás ünnepségre vonatkozóan kérik a gyermekek névsorát, illetve megemlítésre kerül, hogy új kiadásban jelent meg az Imádságok a Biblia alapján II. számú imakönyve, kibővített formában, azzal, amit a Szent Szellem ad nekünk. Ezekkel ékeskedünk, hogy egy új kiadásban, 167 oldalban találhattok igei imádságokat, és ezeket használhatjátok, imádkozhattok belőle.

A nagykanizsai dicséretet köszöntjük és egy CD-vel várnak benneteket, ha szeretnétek ezeket a dalokat megismerni és énekelni, amelyek nagy részében az ő szellemi ihletettségükben kapott dalok, akkor megvásárolhatjátok ezeket a CD-ket. Nagyon köszönjük Istennek, hogy így használja őket az imádatban. Egy bizonyság hangzik el gyógyulással kapcsolatban, az Úr munkájának magasztalására és dicsőségére. Dicsőség Istennek!

Azzal kezdeném, hogy az Igének a tanulmányozása hasonlítható egy olyan hálóhoz, amelyet ha levetünk a tengerbe, minden egyes alkalommal a fonása egyre sűrűbb lesz. És ahányszor kivetjük ezt a hálót, egyre több és több fogás marad fent a hálónkon. Gondoljunk arra, hogy amikor legelőször hallottuk az Igét, akkor éppen csak pedzegettük, hogy mi is az az újjászületés. És ha azt megértettük, akkor már nagyon örült a szívünk, hogy mi történt velünk az életünkben, hatalmas változást hozott ez nekünk. Amikor elkezdünk az Ige után érdeklődni és újra és újra kinyitjuk a Bibliát és tanulmányozzuk az Igét, ez olyan, mint amikor kivetjük a hálót és szeretnénk halat fogni a tenger vizéből.

Isten a kegyelméből egyre sűrűbbre és sűrűbbre fonja, és egyre többet tudunk kivenni, egyre gazdagabb lesz a fogásunk. Egyre apróbb részleteket is észre fogunk venni az Igéből, amit addig nem is láttunk meg. Ez Isten kegyelme és Isten Igéjének a tanulmányozása ehhez nagyon hasonló.  Amikor újra és újra elővesszük azokat az Igéket, újabb dolgokat látunk meg belőle. Ezek az Igék úgy élnek, hogy képesek újra és újra megszólalni és mondani nekünk olyan dolgokat, amit addig nem hallottunk az Igéből és így újabb világosságok jönnek hozzánk.

A mai napon szeretném nektek bemutatni a legjobb barátomat. Ezt a napot erre szántam, hogy megtegyem nektek. Tiszta szívből, teljesen őszintén fogok hozzátok szólni, hogy elmondjam azt, amit a Szent Szellem szeretne, hogy elhangozzék. Amikor szolgálunk akkor nem embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek és elszántam magam arra, hogy azt szólom, amit Ő ad a számba.

Amikor a világban beszélgetnek az emberek, és szóba kerülnek a jó barátok, a legjobb barátunk, akkor teljesen értelemszerű, hogy akiről beszélünk, azt elég régről kell ismernünk ahhoz, hogy kimerjük jelenteni, hogy van egy jó barátom. Biztos, hogy nem a múlt héten ismertük meg őt, hosszú évek, évtizedek kellenek ahhoz, hogy valakiről kimerjük jelenteni, hogy ő egy igazi jó barát. És ugyanez igaz az én legjobb barátomról.

Amikor megismertem, nem tudtam még, hogy Ő lesz a legjobb barátom. Amikor megismerkedtem vele, akkor még voltak a világból kapcsaim, ismerősök, barátok, legjobb barátnő. De ahogy teltek az évek és egyre jobban megismertem Őt. Átvette ezeknek a barátságoknak a helyét az Ő köteléke oly mértékben, hogy ez annyira erőteljes és szoros lett, hogy ezek a világi barátságok vagy megszűntek, vagy eltörpültek mellette. És ma, tizenkilenc évi ismeretség után kimerem jelenteni, hogy Ő a legjobb barátom! És ti, akik már régebben jártok az Úrban, tudjátok, kiről szólok, nem titok ez. És ti is, akik már régebben jártok az Úrban, ti is ki meritek jelenteni, hogy Ő a legjobb barátotok. Ő a Szent Szellem!

A Szent Szellemről szeretnék szólni, aki az életemnek a legfontosabb pontja és a legbiztosabb pontja és köteléke lett a tizenkilenc év során. Tizenkilenc éve járok Ővele. A mai napig sem mondhatom, hogy ismerem Őt, de minél inkább megismerem Őt, annál több jót tudok elmondani róla, annál erősebb a kötelék a szívemen Őfelé, és annál jobban szeretem Őt.

Amikor világi barátságokban gondolkodunk, ahogy telnek, múlnak az évek, akkor megismeri az ember, hogy a barátjának nem csak jó tulajdonságai vannak. Vannak nem oly túl jó tulajdonságai is, mert itt a földön nincs senki, aki tökéletes lenne. Tehát elfogadjuk a barátainkat olyannak, amilyenek, vannak jó tulajdonságai és vannak olyan tulajdonságai is, amelyekkel nem éppen lehet dicsekedni.

Az én barátomról, a Szent Szellemről viszont azt tudom elmondani, hogy neki csak tulajdonságai vannak, ahogy eddig Ő megismertette magát velem, csak kiváló, drága, jó barát. Nincs olyan tulajdonsága, amiről azt mondanám, hogy azt nem tudom elfogadni.

Ő soha el nem hagyott egyetlen percre sem. Minél nagyobb bajokban van az ember, amikor át kell menni a tűzön és a vízen keresztül, annál jobban megmutatja magát, hogy velünk van, ott van és megsegít. Nem olyan barát, aki azt mondja, hogy most nem érek rá, majd a jövő héten visszatérünk erre. A Szent Szellemtől nem kapsz ilyen választ. Pál apostol a Korinthusiaknak írott II. levelében a 13/13-ban a következőképpen búcsúzik:

Korinthus II. 13/13 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Szellem KÖZÖSSÉGE mindnyájatokkal. Ámen.

Kicseng ebből, hogy Isten rendelésében egy közösség hagyatott ránk, a Szent Szellem közössége. Közösséget rendelt Isten számunkra a drága Szent Szellemmel [a Szentháromság harmadik személyével]. Ezért fogok ma Őróla, a legdrágább barátomról beszélni bővebben. Mert ez a közösség alapja annak, hogy a keresztény életünket abban a győzelemben, békességben, örömben, abban az áttörés halmazban tudjuk élni, ahogy Isten rendelte nekünk. Ez a kulcs, ez az alapja annak, hogy az áldások valósággá jöjjenek az életünkben.

A Szent Szellem közössége olyan dolog, amelyben nap, mint nap növekednünk kell. Ezt a legelején le kell szögezni, és szem előtt fogjuk tartani mindvégig. Amíg Jézus a tanítványokkal járt, három és fél évig, a tanítványoknak nagyon jó dolguk volt Jézus mellett, s ezt lehet látni az Írásokból. Ha éhesek voltak és nem volt elég kenyerük, akkor Jézus megszaporította a kenyeret, jóllaktak és még maradt is. Ha háborgott a tenger, akkor felébresztették Jézust, Jézus megdorgálta a tengert és lecsendesedett. Ha nem volt pénzük az adóra, hogy befizessék, akkor Jézus szavára ott volt a hal szájában a pénz. Minden, amit kigondoltak ott volt, mert Jézusban minden szükségük, minden problémájuk azonnal megoldódott. Mondhatnánk, hogy arany életük volt Jézus mellett a tanítványoknak.

Azonban közeledett a búcsú órája, Jézusnak fel kellett készíteni a tanítványokat arra, hogy eljön hamarosan az az óra, amikor többet nem látják Jézust. Ahogy olvassuk az igeverseket szinte könny szökik a szemünkbe, ahogy Jézus búcsúzik a tanítványoktól.

János 14/18 Nem hagylak titeket árván, eljövök tihozzátok.

Bár én elmegyek, de árván nem maradtok, - mondja Jézus. Itt az idő, hogy én elmenjek, de valakit küldök majd tihozzátok. A búcsú percei ezek és érezzük meg a szívünkön azt a nehéz pillanatot, amit tanított nekik.

János 16/5-6 Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek: Hová mész? Hanem, mivelhogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság töltötte el a szíveteket.

Látjátok, a búcsú nem volt könnyű, szomorúsággal teltek el a tanítványok. Jézus így folytatja …

/7/ De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok.

Gondoljunk bele, hogy Jézus elkezdi a tanítványokat ekként vigasztalni, ne búslakodjék a szívetek, hogy most elmegyek és egy ideig nem láttok, de majd eljövök hozzátok oly formában, hogy elküldöm néktek a Vigasztalót. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha én el nem megyek, nem jön el hozzátok az a másik, a Vigasztaló.

A tanítványok nem sokat értettek ezekből. Nem tudták igazán feldolgozni és értelmezni Jézus szavait. Jézus azonban elég sokat beszél erről és nézzük meg, hogy milyen formában magyarázza az Ő visszajövetelét.

János 14/21 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

/23/ Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk és benne lakozást veszünk.

Azt szereti az Atyám és én is! Ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk. A tanítványok biztos eltöprengtek rajta, hogy hogyan lehet, hogy maga az Atya és Jézus lakozást fognak együtt venni bennük? Rejtély volt ez még akkor a számukra. Miről beszél vajon Jézus, amikor ezt mondja, és miért kell Jézusnak elmenni és miért lesz az jobb, amikor Ő elmegy? Miért, miért, miért? Ezek a kérdések forogtak a tanítványokban.

Mi a későbbiekben megtudjuk, ahogy tanulmányozzuk az Igét, hogy bizony sokkal jobb korszak jött azzal, hogy Jézus elment és elküldte a Vigasztalót. Egy okot mondok csak rá, mert sokat lehet, de ami a legszembetűnőbb, hogy amikor Jézus a földön járt a tanítványokkal, akkor a betegek és a tömegek azon a vidéken tudtak gyógyulást venni, amerre Jézus járt. Amerre Jézus járt a tömegek körülvették és a betegek meggyógyultak, a vakok szemei megnyíltak, a süketek fülei megnyíltak. Jelek és csodák kísérték Jézus szolgálatát, miután a Szent Szellem felkenetését megkapta. Addig egyetlen egy csodát sem tett.

Most, hogy a Szent Szellem bennünk lakozást vett, amerre csak járnak a Szent Szellemmel teljes hívők, a Szent Szellem képes ugyancsak erre a kiáradásra. Ezért látjuk Istennek a tűzét Afrikában, Amerikában, Romániában és Magyarországon település szerte, és az ördög nem tudja hová kapkodja a fejét. Zavarban van, mert ezek a csodák, jelek, kiáradások, a Szent Szellem munkái a világon mindenhol tapasztalhatók azáltal, hogy Jézus azt mondta, hogy jobb lesz nektek, ha én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem küldöm el nektek a Vigasztalót. Ezek a csodák, jelek, amit látunk a világban a Vigasztaló által vannak, aki bennünk örök lakozást vett.   Ezért mondhatta Jézus, hogy jobb lesz néktek, ha én elmegyek, - bár most szomorúság tölt el benneteket, de ne szomorkodjék a ti szívetek.

Ezt a Vigasztalót, akit Jézus ránk hagyott, ezt a szent és tiszta Vigasztalót, az én legjobb barátomat szeretném ma nektek az Igén keresztül bemutatni. Érezzük mindannyian, hogy növekednünk kell az Ő közösségében és vágyódunk is erre. Mindannyiunk szíve szeretné még jobban megismerni Őt, hogy ezt a közösséget még jobban kiaknázhassuk. A benne levő kincseket még jobban kihozhassuk, hogy ne csak egy sekélyes szinten ismerjük Őt, hanem menjünk az Ő mélységeibe. Mindannyiunk számára nagyon fontos ez.

Az Igéből ismerhetjük meg a Szent Szellemet, abból, amit Jézus mond róla. Ő az, aki kinyilatkoztatta a Szent Szellemet, és ha az Igéket még jobban tanulmányozzuk, akkor juthatunk még közelebb a Szent Szellemhez, akivel egy szent közösség van elrendelve az életünkben. Jézus szavait olvassuk a Vigasztalóról a…

János 14/16 És én kérem az Atyát és más Vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

/17/ Az igazságnak ama Szellemét akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt, de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik és bennetek marad.

Ezek az első szavai Jézusnak a Szent Szellemről, elkezdi a tulajdonságait sorolni. A Bővített Bibliafordítás szerint szeretném elolvasni nektek a 17-es verset, mert az Amplified fordítás mindig előhoz valamit, amit esetleg az alapfordítás nem tud nekünk úgy megvilágosítani. Így szól ez:

/17/ Az igazságnak ama Szellemét, akit a világ nem képes befogadni, mert nem látja Őt, nem ismeri Őt, és nem ismeri fel Őt. Ti azonban ismeritek Őt, és felismeritek Őt, mivel Ő állandóan veletek él és bennetek marad.

Ez a drága Szent Szellemről mondatott, és ha a görög szöveget megnézzük, hogy ott mi van, akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy más Vigasztalót ád néktek az Atya, mert én kérem, - ez a más Vigasztaló mit is tükröz valójában?

A görögben ez áll, - ’allos paraklétosz’. Az ’allos’ jelenti a mást, a ’paraklétosz’ a Vigasztalót. De tudnunk kell, hogy a görögben két szó áll arra a kifejezésre, hogy – egy másik. Nagyon specifikus, nagyon pontos nyelv a görög. Az, hogy mi kimondjuk, hogy egy másik, ugyanabból a fajtából, ami minőségében, minden úton, módon ugyanolyan, erre egy szó a görögben az allos. Ugyanaz, de ugyanabból a fajtából. Van egy másik szó a görögben, ami kifejezi ezt a mást, amikor egy másikat, de egy másik fajtából gondolunk. És Jézus utal az ugyanabból a fajtából szóra. Az allos paraklétoszt tanította nekünk. Vagyis egy Vigasztalót kaptok, aki pontosan ugyanolyan, mint én.

Ezt fejezi ki: minőségében, tulajdonságaiban, minden tekintetben pontosan ugyanolyan, mint én! Nagy világosságot ad ez, ha belegondolunk, mert ez azt jelenti, hogy a Vigasztaló pontosan olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint Jézus. Tehát egy más Vigasztaló, de pontosan olyan, mint Jézus. Akkor ugyanazok a jelek és csodák meg kellenek, hogy jelenjenek egy Szent Szellemmel teljes hívő életében, mint amikor Jézus itt a földön járt. Teljesen egyértékűen kiváltja Jézus földi útját a Szent Szellem bennünk való lakozása.

Ismerjük a vérfolyásos asszony történetét, aki a tömegben addig nyomakodott, míg megérintette Jézus ruháinak szegélyét, Jézus nem is tudta, hogy valaki közeledik feléje, és csak akkor vette észre, mikor erő származott ki belőle. Tehát Jézusnak nem volt benne az akarata abban a gyógyulásban. Nem volt benne a kimondott szó, hogy – Igen akarom, gyógyulj meg! Jézus utána vette észre, hogy meggyógyult, mert erő származott ki belőle és akkor már megtörtént a gyógyulás.

Ugyanez az erő árad ki a mi templomainkból is, ha ugyanaz a hit érinti meg. Az allos paraklétosz-al, pontosan ugyanaz, ugyanabból a fajtából kaptunk egy Vigasztalót. Nézzünk kicsit mögé a paraklétosz szónak is, mert a Bővített fordítás szerint hét tulajdonságot fed fel ez az egy szó.

Nézzük meg, hogy milyen nevek szerepelnek itt, ezek tulajdonképpen felfedik a Szent Szellem kilétét: - vigasztaló, tanácsadó, segítő, védelmező, védőügyvéd, szószóló, közbenjáró, megerősítő, támogató, támasz és tanító. Egyetlen egy szó: paraklétosz. Ezek mind jellemvonásai a drága Szent Szellemnek, akit kaptunk a szívünkbe. További jellemvonásait nézzük meg a paraklétosz szónak, megtaláljuk: a vigasztal, ott van vele, mellette áll, megsegíti, utat mutat és felszabadít.

Ezek gyönyörűséges cselekedetei a Szent Szellemnek, amikor ismerkedni kezdünk vele, valamelyik formájában bemutatkozik az életünkben, ha befogadjuk. Lehet, hogy valakinek egy vigasztalásra lesz szüksége. A Szent Szellem elkezdi a lelkét vigasztalni. Vagy útmutatásra van szüksége és a Szent Szellem, ahogy hozzáfordulunk, valóban megmutatja azt az utat, amit járnunk kell, hogy kimenekedjen az illető a bajokból. Vagy lehet, hogy egy szabadításra lesz szüksége az illetőnek.

A Szent Szellem a felszabadító tulajdonságaival jelentkezik majd az életében. Megszabadítja attól a kötéstől, attól a dohányzástól, vagy alkoholtól, kábítószertől, gyógyszerfüggéstől, vagy családi problémától. A Szent Szellem be fog mutatkozni. A Szent Szellem be fogja mutatni valamelyik arcát, ahogy együtt járunk vele. És ahogy megismerjük Őt erről az oldaláról, egyre többet akarsz még megismerni belőle, mert lenyűgöző az Ő felsége és szépsége és ez mind Ő maga, ezek a tulajdonságok mind Őt magát jelzik.

Ha folytatjuk Jézus szavait, ezek az igeversek újra és újra előbukkannak. János 14 fejezetétől a 17-ig Jézus sok esetben visszatér és elkezd beszélni a Szent Szellemről. Nem egy és két esetben visszatér és bemutatja, hogy majd az, aki jön, a Vigasztaló az milyen. Ebben kell egy kicsit belemélyednünk. Jézus folytatja a …

János 14/26 Ama Vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.

Újabb tulajdonságot találunk itt, - Ő mindenre megtanít majd titeket. Vagyis egy tanítót találunk a drága Szent Szellemben. Jézus mondja, hogy Ő mindenre megtanít majd titeket. Egy keresztény vonatkozásában nem lehet zavarodottság, mert amit csak tudni akarunk, amire csak akarjuk, hogy fény derüljön az életünkbe, - a Szent Szellem ott lesz, és ha keressük az arcát, ki fogja jelenteni nekünk. Meg fogja mutatni nekünk, meg fog rá tanítani minket. Ez a Szent Szellem feladata az életünkben. Pál bővebben fejti ki ezt a…

Korinthus I. 2/9-12 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által, mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek Szelleme.

Vannak olyan dolgok, amiket a szem nem képes meglátni és a fül nem képes meghallani, az embernek szíve nem képes megérteni. Mindez úgy tud hozzánk jönni, ha a Szent Szellem kijelenti. Ezek azok a dolgok, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Mert nekünk Isten kijelenti az Ő Szelleme által. Ha ezeket meg akarod ismerni, akkor a Szent Szellemmel mélyebb közösségbe kell kerülnöd. Ha akarsz Isten szívének a mélységeiből kijelentést kapni, akkor vágyakoznod kell a Szent Szellem közösségében való elmélyülésre, mert onnan fognak ezek jönni.

/12/ Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.

Amiket Isten ajándékozott nekünk kegyelemből. Nincs más mód rá, hogy megismerjük ezeket, csak ha megismerkedsz a Szent Szellemmel és mélységes mély kapcsolatba kerülsz vele. Aki felületesen jár a Szent Szellemmel, ezeket soha nem fogja megismerni. Ezek mind el vannak készítve nekünk. Valóságosak, amiket Isten ajándékozott nekünk, a Szent Szellem ezért adatott nekünk. Visszakanyarodunk a János Evangéliumra, mert ott kapjuk a legtöbb tanítást a Szent Szellemről és olvassuk a …

János 15/26 Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Ő tesz majd énrólam bizonyságot.

/27/ De ti is bizonyságot tesztek…

A Szent Szellemnek itt megint egy újabb nagyon fontos tulajdonságát fedi fel Jézus számunkra. A Szent Szellem az, aki bizonyságot tesz Jézusról. Jézus elment és az Atya jobbjára magasztaltatott fel a trónon, de adott valakit, aki a drága Jézusról bizonyságot tesz a szívünkbe az életünk minden percében, ha kell. Tehát adta a Szent Szellemet, aki bizonyságtevő Jézusról és hozzáteszi, de ti is bizonyságot tesztek. Vagyis a Szent Szellem és te, ketten, munkatársak lévén, Jézus Krisztus bizonyságtevőjévé váltatok.

A Szent Szellem a hármas bizonyságtevő közül, aki a mennyben és a földön is jelen van. És ezt azért fontos megjegyezni, mert a Szent Szellemről beszélünk, és a Szent Szellemnek a funkcióit minél jobban meg kell látni az életünkben ahhoz, hogy tudjuk, hogyan működik Ő. Azt mondja a…

János I. 5/7 Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben az Atya, az Ige és a Szent Szellem, és ez a három egy.

Ő a harmadik bizonyságtevő a mennyben.

/8/ És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Szellem, a víz és a vér, és ez a három is egy.

A Szent Szellem mind a két hármasban benne van. Ő a legerősebb bizonyságtevő és Ő a szívedben van. A mennyben is és a földön is ott van, mint bizonyságtevő, mert Jézus erre rendelte. Azt tanította, hogy Ő lesz majd az, aki énrólam bizonyságot tesz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha te kiejted Jézus nevét, a Szent Szellem ott terem és mindazt megcselekszi, amit ha Jézus ott állna melletted, megtenne abban a helyzetben.

Ha egy helyzet úgy hozza, hogy meg kell dorgálnod és Jézus nevét, ki kell árasztanod egy helyzet felett, biztos lehetsz benne, hogy a Szent Szellem ereje, munkája megoldást hoz, mert bizonyságot kell, hogy tegyen Jézus nevéről, amely uralkodik az adott helyzet felett. Legyen az a munkahelyed, családod, megélhetésed. A Szent Szellem bizonysága és munkája, hogy az a helyzet előjöjjön, mintha Jézus ott állna és végezné és vezényelné és irányítaná az életed dolgait.

János 16/13-14 De mikor eljön Ő az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz és megjelenti néktek.

Itt nagyon sok mindent megtudhatunk a Szent Szellemről, olyan gazdag rész ez itt. Amit szeretnék nektek most itt kiemelni, - Jézus azt mondja, hogy a Szent Szellem szól, és hozzáteszi, hogy nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. Láttuk, hogy fent a mennyben Ő az egyik bizonyságtevő. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem. Hármójuk közül a Szent Szellem az, aki a szívedben megszólal, szólja a mennyei dolgokat és a kijelentéseket. A Szent Szellem tehát szól, ezt el kell könyvelni az életünkben. Az Ő hivatalát betölti. A kérdés úgy szól, hogy vajon mi meghalljuk-e?

A Szent Szellem szól hallható formában, ez nem túl gyakori és szól a szívünkhöz belső bizonyosság formájában. Ez a leggyakoribb formája annak, ahogy kommunikál velünk. Egyszerűen úgy közli a dolgokat a szívünkkel, hogy nem hallunk külön megkülönböztető szavakat. Az is előfordul de ritkán, hanem egyszerűen úgy teszi oda a szívünkre, hogy tudjuk, és megtéveszthetetlenül tudjuk, hogy ezt a Szent Szellem mondta és ez így van, és senki arról le nem beszélhet minket. Meg nem téveszthet minket. Ez a Szent Szellemnek egy nagyon fontos szolgálata és a keresztényeknek alapfontosságú az életükben, hogy boldoguljanak, hogy azt megragadják, amit a Szent Szellem szól.

Az életünkben ugyanis nem lehet minden gondunkat és problémánkat az ördögre kenni. Az ördög gonosz és tudjuk, hogy miért jár, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De mindaz a gond, amiben vagyunk, - ha vagyunk - az nem mind az ördögtől van. Hány olyan problémánk van, amibe azért keveredtünk, mert akkor, amikor egy döntést hoztunk, akkor nem vettük a fáradságot, hogy meghalljuk, hogy mit tegyünk, és oktalan döntéseket hoztunk. Rossz döntéseket hoztunk, és ma annak isszuk a levét. Számtalan van ilyen az életünkben. A Szent Szellem kisegít minket, de ha meghallottuk volna a hangját, amikor szól, akkor már nem lennénk bajban.

Ez a tanulság az életünkben. A Szent Szellem, ha szól, nekünk azt meg kell hallanunk. Ez annyira fontos az életünkben, hogy szeretném, ha ma erre összpontosítanánk a figyelmünket. Mindannyiunknak kell benne növekedni. Nincs olyan közöttünk, akinek ha a Szent Szellem szólt, ne engedte volna el a füle mellett. Mindannyian tanuljuk, és egyre jobbak vagyunk ebben. Mondjuk ki, hogy: A Szent Szellem szól, és én meghallom azt! Most forduljunk a Szent Szellem felé és mondjuk úgy, hogy – Te szólsz, és én meghallom azt. Te szólsz, és én meghallom azt!

Most fordulj a szomszédod felé és mondd neki, hogy – a Szent Szellem szól, és te meghallod azt! Még egyszer! Ámen! Ez így legyen. Mert az életünknek ez alapfontosságú feladata, hogy így legyen. Elvárjuk a Szent Szellemtől, hogy ez így van, mert Ő beteljesíti a hivatalát. Ha Jézus azt mondta, hogy Ő szól, akkor nem lesz olyan, hogy a Szent Szellem elmegy pl. szabadságra. Ő mindig be fogja tölteni a feladatát. A kérdés ott van, hogy te ráhangolódtál-e a belső emberedben, hogy meghalld azt. Ha ráhangolódsz, tisztán tudod venni.

Ő szól és szól, és szól, és szól, minekünk pedig rá kell hangolódnunk. Élesre kell, hogy állítsuk a szellemünket, hogy meghalljuk Őt és ehhez nagyon fontos ez a közösség, amivel kezdtem. Ha nem vagy a Szent Szellemmel mély közösségben, akkor el fog menni a füled mellett, amit Ő mond. Ehhez el kell csendesedni, erre rá kell hangolódni, és tanulni kell, hogy hogyan kell Őt meghallani. Ha ezt nem gyakorlod, nem lesz sikeres a keresztény életed, akármennyire ki van fizetve az ára, akármennyire akarja Isten, hogy téged megáldjon, nem tudod azokat az áldásokat élvezni.

Kenneth Haginnak megjelent az Úr 1959-ben nyílt látomásban. És azt mondta neki, hogy tanítsd meg a népemet, hogy miként vezeti őket Isten Szent Szelleme, mert nem tudja az én népem, nem ismeri az én hangomat. Haginnak ez egy hatalmas elhívása volt, hogy tanította a népet. Írt erről egy könyvet is, ez a könyv a Hogyan vezet Isten Szent Szelleme, az Egyházunk gondozásában hamarosan megjelenik. Nagyon fogom kérni, hogy szorgalmasan tanulmányozzátok, mert nagyon hasznos kijelentések vannak benne.

Külön tanulmányozza azokat a példákat, amiket a Szent Szellem vezetésének meghallásában elmulasztanak a keresztények. Tipikus hibák és hogy el ne kövessük újra azokat, tanulmányozni kell, és tudni kell, hogy miként kell a Szent Szellemet meghallani, és mire kell vigyázni, hogy el ne vétsük a Szent Szellem hangját.

Kulcsfontosságú dolog tehát, hogy a Szent Szellem szól és neked meg kell hallanod. Naponta meg kell vallanod ezt. Én kiírtam magamnak a számítógépem hangfala mellé, hogy – Drága Szent Szellem te szólsz, és én meghallom azt. Egyet sem engedek a földre esni belőle, minden szó, amit te szólsz a szívem tábláira esik, a Jézus nevében. Ezen dolgozom én is, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy elvétjük, amit Ő szól, Ő figyelmeztet, ha kell. Előre figyelmeztet, hogy készülnek a bajok és ne erre, hanem arra menj. És ki tudná előre a jövőt, ha nem Ő. Komolyan kell venned a Szent Szellem közösségét és gyakorolni, mert önmagától nem jön.

A Szent Szellem igenis szól és kiálltja, hogy – Ez az út, ezen járjatok! Megmutatja az utat. Hogyan lehet a Szent Szellem közösségében növekedni, erről is ejtsünk néhány szót. Ezen munkálkodnunk kell, hogy az valóságba jöjjön az életünkbe. Együtt kell munkálkodnunk az Igével, nem jön ez magától és ebben nekünk felelősségünk van, számonkérés lesz érte.

A Szent Szellemmel való közösségben napról napra lehet növekedni, először is meg kell ismernünk, hogy miért küldi Jézus a Szent Szellemet. Ezeket olvastuk most itt. Meg kell ismernünk, ha nem hallottuk soha, honnan ismernénk. És a keresztény világ java része nem is szól a Szent Szellemről. Szólnak az Atyáról és a Fiúról, de a Szent Szellemről a legkevesebb szó esik, pedig az Ő közösségében tudunk mindezzel beteljesedni. Hallanunk kell tehát róla, utána el kell ismernünk, hogy ezek így vannak, megvallásokat kell tennünk róla, hogy ezek így vannak. Hálaadásokban meg kell köszönnünk, hogy ezek az ígéretek beteljesednek az életünkben.

Még egy nagyon fontos dolog. Nyelveken való imádságban kell munkálkodnod azon, hogy a szellemed élesre hangolódjon, hogy a Szent Szellem hangját pontosan meghalld. Ha imádkoztál két órát nyelveken, akkor nagyon közel vagy ahhoz, hogy a Szent Szellem minden szavát megérted, persze ha nem másra figyelsz, ha utána csendben vagy és figyeled, hogy mit mond, mert Ő szólni fog, mert betölti ezt a helyét, amit Jézus neki adott.

A Szent Szellem munkája ebben a közösségben, amit Isten számunkra rendelt: Az egyik ilyen munkája a Szent Szellem munkája bennünk. A másik része pedig a Szent Szellem munkálatai általunk és rajtunk keresztül. Két nagyon fontos csoport. Az első, amire ma a legtöbb figyelmet fordítjuk ez a Szent Szellem munkája bennünk. Abban a közösségben, ahogy elmélyedünk benne, Isten tudja ezt végezni. A Bibliában nagyon sok helyen találkozunk ezzel, megnézünk egy pár igehelyet, ami nagyon tanulságos a mai napon, hogy megértést kapjunk.

Korinthus II. 6/16b ...Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.

Ez a közöttük járok, mindig foglalkoztatott engem, hogy mit jelent ez? Ha belenézünk ilyenkor a görögbe (1704-es szó a Strong szótárban – ’emperipateo’), akkor találkozunk ott egy nagyon érdekes szóval, ami a következőket jelenti: bejár, fel-alá sétál, körüljárja a határokat. Fantasztikus! Nemcsak úgy jár Isten közöttünk, hanem meg van a pontos feladata vele, mint ahogy a határőr a rábízott határokat járja, ellenőrzi, fel-alá járja a határokat, és ellenőrzi, hogy történt-e valami sérülés, az ellenség okozott-e valami károkat? Betette-e lábát az ellenség arra a területre? Fel-alá jár az Úr, és ezt az őrmunkát végzi, őrködik, körüljárja ezeket a határokat!

Mik ezek a határok? Hol él a Szent Szellem? A szellemünkben! Hol van a szellemünk? A testünkben! Akkor mik azok a határok, amiket a Szent Szellem jár? A testünk határvonalai. A Szent Szellem széltében, hosszában, le-fel-alá járkál és végzi ezt a munkát minden pillanatban! Őrjáratot tart bennünk!

Gondoltuk volna, hogy az Evangéliumnak egy lényeges igazsága így el van itt rejtve? A Szent Szellem őrjáratot tart bennünk minden pillanatban, és ellenőrzi, hogy van-e valami sérülés, van-e valami rendellenesség és azonnal kijavítja azokat. Azonnal segítségünkre siet és kijavítja azokat. A Bibliánk ötödik kiadásában, ez a vers már így szól, és hogy bennük tábort járok! Tudsz ennek örülni? Ez egy hatalmas dolog! Van-e helye akkor a betegségnek a testünkben?

Ez a szó gondot visel mindenről és ezt megérted, mint ahogy a határőrnek komolyan kell venni a munkáját, mert az ellenség nem teheti be a lábát a határokra. Gondolod, hogy Isten hanyag lenne ebben? Nincs helye a betegsége a testedben! Nem lehet, hogy megközelítse a testedet, ha te erre az Igére ráállsz, és naponta megvallod, hogy Isten Szent Szelleme bennem őrjáratot tart minden napon, minden percben, akkor hol támadhat meg a betegség? Bennünk tábort jár Isten!

Az Amplified szerint is felolvasom nektek, ezt az Igét, de látni fogjátok, hogy az sem hozza nekünk ezt a kijelentést. Tehát nézzük a bővített kiadás szerint a…

Korinthus II. 6/16 Hogyan férhet össze Isten temploma bálványokkal, mert az élő Istennek temploma vagyunk, amint az Isten mondotta, bennük és velük és köztük lakozom és bennük, és velük és köztük járok, és én leszek nékik Istenük, és ők lesznek én népem.

De ez a megvilágosodás nem jön ki belőle, amit az eredeti takar. Bátran állíthatjuk, hogy a mi magyar fordítású Bibliánk sokkal jobb lett, mint pl. az angol, mert kijavítunk mindent, amit találunk és így teljesen tisztán értelmezhetővé válnak a dolgok belőle.

Következő Ige, hogy tisztán lássuk, hogy mit rejtett el Isten nekünk ezekben… És ha ezekre ráállunk, hatalmas áldások jönnek az életünkre. A következő Igéből tehát a Szent Szellemnek egy újabb szolgálatát fedi fel az életünkre vonatkozóan. Olvassuk a…

Efézus 3/16 Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben.

Itt megint egy szó – a ’dünamisz’ (1411-es szó) – az eredeti görögből ugyanaz a szó, ami az Ap.Csel. 1/8-ban van, amikor azt mondja az Ige: – Vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok. Tehát egy erő szó! És a régi fordításban nem helyesen áll. Ott az áll: Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek. Így imádkoztuk sokáig, de sajnos nem így van az eredetiben, nem ez áll az eredetiben. Mert nem az van ott, hogy hatalmasan megerősödjetek, hanem közölje veletek ezt a hatalmas erőt a belső emberben!

Vagyis egy erőt kaptok és ez az erő fog, Istennek az ereje képessé tenni titeket arra, hogy a belső ember feltöltődjön ezzel az erővel, hogy a külső ember életének minden vonatkozására kiterjedjen és megjelenjen az életünkben. Ez tehát egy másik nagyon fontos feladata a Szent Szellemnek, elvégzi értünk, mert szeret minket az Úr.

Ha ráállunk ezekre az ígéretekre, a belső ember hatalmas erővel teljesedik be, Istennek hatalmas erejével. És ez meg kell, hogy látszódjon a külső emberben. Nem veszhet el a belső emberben, kisugárzik, kiragyog a külső emberünkre. És ott van a testünkben ez az erő, és az egészségünket garantálja ez az erő, a gyógyulásunkat garantálja. A Bővített fordítás szerint: Hogy adja meg néktek az Ő dicsőségének gazdag kincsesházából, hogy hatalmas erővel erősödjetek meg és erősíttessetek meg a belső emberben a Szent Szellem által. aki a legbelsőbb lényetekben és személyiségetekben lakozik.

Ez olvasható ott, és ezt a munkát is a Szent Szellem végzi. Minden egyes alkalommal, amikor ezt az Igét megvallod, a Szent Szellem egy hatalmas löketet ad a belső emberednek. És végzi ezeket a feladatait, mert Ő hűséges. Nem beszélhetünk akkor gyengeségről, vagy hogy belefáradtunk valamibe. Ha az Igéhez elmegyünk, látjuk, ott mást találunk! A hatalmas erővel megerősít minket a belső emberben. Éljük-e ezt? Ha a Szent Szellem közösségében vagyunk, akkor ez automatikusan jön az életünkbe.

Róma 8/11 De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból MEGELEVENÍTI a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Ezt a munkát is a Szent Szellem végzi. Nem arról van szó, amikor majd a testünk feltámad a halálból, mert a halandó testünkben lakozó Szent Szellem végzi most, hogy megeleveníti a testünket és életet ad annak.

A Szent Szellem az örök életet hordozó, akkor nem csak egy megelevenítést, hanem egy megújítást is hozzá vehetünk, mert ha az örök élet került a szellemünkbe, annak mindenképpen meg kell jelennie a testben egy megújulási formában. Tehát az, hogy az öregedési folyamatok lelassulnak egy keresztény életében, aki komolyan veszi a Szent Szellem közösségét, az is valóság. Mi nem öregszünk úgy, mint a világ, mert a Szent Szellem ezt a szolgálatát is elvégzi, ha közösségben vagyunk vele, megeleveníti a testeinket és megújítja, az örök életnek a kihatásai meglátszanak a testünkön. Mi ötven évesen nem úgy nézünk ki, mint a világban az ötven évesek, mert kortalanná válunk. És a hetven évesek sem úgy néznek ki, mint a hetven évesek. A szolgálókon sem látszik a koruk.

Tehát a Szent Szellem megelevenít, megújít, ez is a Szent Szellem munkája és a Szent Szellem közösségében jön elő. Tehát nekünk nem kell aggódnunk az öregség miatt, hogy mit fog az hozni számunkra, ezek azok számára, akik közösségben járnak a Szent Szellemmel, ismeretlennek kell, hogy legyen. Hallelúja! Szeretném még az Efézusi levél 5/18-at elolvasni nektek a Bővített fordítás szerint, mert az is egy kulcsfontosságú pontja a közösségünknek. Úgy olvassuk…

Efézus 5/18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem TELJESEDJETEK BE Szent Szellemmel.

Itt egy újabb pontja található a Szent Szellemmel való közösségünknek. A borról szól, a világiak, ha jócskán isznak, megrészegednek. Miért hozza példának az Írás a Szent Szellemmel való beteljesedést  és a részegséget? Nagyon közel van a két állapot, ha valaki beteljesedik a Szent Szellemmel úgy, hogy a testét és a lelkét is elöntötte a Szent Szellem, akkor nagyon nehezen fog megállni a lábán, de szellemi örömbe, szellemi ragyogásba, egy másik dimenzióba kerül, és nem tud úgy reagálni az e világi dolgokra, mintha nem lenne benne a Szent Szellem. Ez egy nagyon közeli állapotot hoz az italtól való részegséghez, ha beteljesedünk Szent Szellemmel.

A bővített fordítás úgy írja, hogy: – Meg ne részegedjetek bortól, mivel az kicsapongás, erkölcstelenség, de mindig folyamatosan legyetek a Szent Szellemmel telve és általa ösztönözve. Vagyis azt írja a bővített fordítás, hogy folyamatosan legyetek telve a Szent Szellemmel.

Az első beteljesedésünkről azt írja a Biblia, hogy a Szent Szellem keresztség. Amikor először betelik az újjászületett ember Szent Szellemmel csordultig, az a Szent Szellem közösség. Amikor megkeresztelkedtünk Szent Szellemmel, akkor a Szent Szellem elöntött minket túlcsordultig. Abból vagyunk képesek a világ felé szolgálni. Ezt követően léteznek újabb és újabb beteljesedések az életünkben.

Úgy írja a Bővített fordítás, hogy legyetek telve a Szent Szellemmel. Egy példa, amit felhozok nektek, - ha megtankolod az autódat és elmész az ország különböző részeire vele, és közben nem tankolsz, azt veszed észre, hogy tankolnod kell bele, tele kell öntened újra a tankot. Ugyanígy a Szent Szellemet is újra kell tölteni bennünk, újabb és újabb töltésekre van szükség, Isten Szent Szelleme meg kell, hogy töltse a belső edényünket újra és újra és újra.

A saját életemből szeretném elmondani nektek, hogy amikor először eltöltött a Szent Szellem, vagyis amikor megkeresztelkedtem a Szent Szellemben, akkor órákig úgy feküdtem a földön, hogy nem tudtam megmozdulni. Ezer, százezer tűszúrást éreztem végig a testemben mindenhol, nem tudtam beszélni, nem tudtam elmondani, hogy – bocsánat, de nem tudok felkelni, már be akarták zárni az épületet, de képtelen voltam bármire. Olyan voltam, mint az az ember, aki teljesen berúgott. Legalább három óráig tartott, mire felpofoztak, és fel tudtam valahogy állni, és ki tudtam menni az épületből.

Ezután sok alkalommal tapasztaltam, hogy a Szent Szellem újra és újra tölt, mert szükség van rá. Ezek közül az egyik megint annyira erőteljes volt, hogy pl. az egyik pásztorkonferencián, ahogy itt álltam és készültem, hogy fordítani fogok, nem tudtam megszólalni, a Szent Szellem úgy elöntött, hogy le kellett ülnöm és mozdulni nem tudtam, és beszélni nem tudtam. És a Szent Szellem tudja, hogy erre szükség volt és betöltött. És amikor pedig nyelveken imádkozunk hosszabb időt – két, két és fél, három órát – akkor már kezdjük érezni, hogy igencsak megmámorosodtunk már a Szent Szellemből, kezdünk beteljesedni.

És ha tovább folytatjuk, még fokozódhat ez a töltés, mindaddig, amíg teljesen betölt a Szent Szellem. És ez nagyon fontos, mert onnan tudunk kiáradni, onnan árad tovább a Szent Szellem a testünk felé és onnan árad tovább a világ felé. Tehát egy igazi felkent szolgálatnak gondoskodni kell arról, hogy teljesen beteljen a Szent Szellemmel, hogy teljes legyen a Szent Szellemmel. Abból a teljességből tud a Szent Szellem kiáradni a világ felé. Szoros közelséget hoz ez a Szent Szellemmel. Írja az Ige a…

Róma 14/17 Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által.

A Szent Szellem által vannak ezek, ha nem vagy a Szent Szellem közösségében, nem lesz ez a békességed, nem fogod tapasztalni ezt az örömet. Ez csak az Ő közösségében jön hozzánk. Nyomulnunk kell, erőltetni kell magunkat, hogy még beljebb kerüljünk ebbe a közösségbe. Azokat, amiket elmondtam mind jó munkái a Szent Szellemnek, vonzóvá kell, hogy váljon számodra, hogy neked is kell ez a közösség, nem lehet ezek nélkül élni életünk egyetlen percét sem.

Érdekes, ha visszagondolunk arra, hogy miként élhettünk azelőtt a Szent Szellem nélkül, hogyan voltunk képesek olyan hosszú éveket leélni a Szent Szellem nélkül? Száraz és sivár volt az életünk. Most tudjuk ezt már megérteni, hogy mekkora a különbség. A Szent Szellemmel való beteljesedésünk, amikor betölt minket a Szent Szellem nézzük meg a …

János 3/34 Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja mivelhogy néki az Isten nem mérték szerint adja a Szellemet.

Ez a mérték szerint, vagy mérték nélkül vesszük-e a Szent Szellemet kérdés. Az Ige itt nem mondja, hogy ez a vers Jézusról szólja, de ha a környezetet olvassuk, akkor látjuk, hogy a Fiúról szól, akinek Isten nem mérték szerint adja a Szellemet. Igen ám, de azt is mondja az Ige, ha ellapozunk a János 20/21-be, hogy …

János 20/21 …Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket.

Hogy küldte Jézust az Atya a földre? A Szellem mérték nélküli voltában szolgált. Akkor miért gondoljuk azt, hogy mi a szolgálatunkban csak egy bizonyos mértékéig részesedünk a Szellemnek. Tévesen gondoljuk, mert mérték nélkül vesszük mi is a Szellemet, ez azt jelenti, hogy ha rátettük öt betegre a kezeinket, nem fogyott ki a Szent Szellem. Mérték nélkül van, amire csak szükség van, a Szent Szellem mérték nélkül fog áradni az életed felett. Amire csak szükséged van, szolgálatodban áll és készséges és kiárad. Jó dolog ezt tudni. Hallelúja!

Kérlek benneteket, hogy figyeljétek, hogy Jézusról mit ír az Ige, amikor önmagát feláldozza. Miért választotta, hogy a Szent Szellem közösségére mennyire figyelnünk kell. Nézzük meg Jézus szolgálatát. Jézusról azt írja az Ige, hogy – mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek.

Ebből azt olvassuk ki, hogy az örökkévaló Szellem nélkül Jézus képtelen lett volna még a véráldozatának a bemutatására is, ami a mi megváltásunk, az Ő szent vére. Jézus a Szent Szellem által kellett, hogy bemutassa azt Isten trónja előtt. Nem lehetett a Szent Szellemet egyetlen mozdulatából sem kihagyni még Jézus földi szolgálatának és a mennyei áldozatának sem. Rá kellett hagyatkoznia Jézusnak a Szent Szellemre minden percben. Attól a perctől kezdve tudott szolgálni, amikor felkente Őt az Isten Szent Szellemmel. Addig egyetlen egy csodát nem tett. És a véráldozatát is csak úgy tudta bemutatni, hogy a Szent Szellem által vitte az Atya elé. Elgondolkodtató! Jézusról van szó a…

Apostolok cselekedetei 1/2 Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, akiket választott magának.

Jézus adta a parancsolatokat az apostoloknak a Szent Szellem által. Itt már a megdicsőült testben van, ahogy feltámadt a halálból és a tanítványok elé áll és parancsolatokat hagy nekik. És a Szent Szellem által tudta ezt érvényesíteni a tanítványok felé? Látni, hogy ők hárman mennyire egybe tartoznak, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És Jézusnak minden mozdulatában rá kellett, hogy hagyatkozzon a Szent Szellemre.

Mi miért gondoljuk akkor, hogy megkerülhető, hogy nem vesszük Őt komolyan, éljük a keresztény életünket, és nem fektetünk sok hangsúlyt arra, hogy Ő mit akar, és hogy Ő hogy akarja, hogy mutatja, Ő hogy szeretné, mert mi rohanó életet élünk.   És utána csodálkozunk, hogy nem jön elő az életünkben az, amit szeretnénk. Mondja az …

I. Korinthus 12/3 …senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által.

Csak a Szent Szellem által vagyunk képesek kimondani, hogy Jézus az Úr! A Szent Szellem hozza mozgásba az üdvösséget, Ő végzi. Ha ott a 8-11-ig olvasod az ajándékokat, figyeld meg, hogy minden egyes ajándék a Szellem által van. Ő végzi ezeket, Ő hozza ezeket, ha nem vagy vele meghitt közösségben, sivár és üres lesz a szolgálatod is. El kell vele mélyedni, az Ő közösségében. Még egy utolsó és nagyon fontos pontot szeretnék mondani.

Róma 5/5 …mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által...

Azt jelenti, hogy ha ki szeretnéd árasztani a szeretetet a világ felé, csak a Szent Szellem által vagy képes rá, hogy megérezze a másik ember Istennek a gyönyörűséges szeretetét, csak a Szellem által vagy képes rá, csak a Szent Szellem képes, hogy közölje azt. Ahogy kaptad a Szent Szellem által Istennek a szeretetét, úgy tudod a Szent Szellem által tovább adni. És ez a szeretet kell, hogy megnyerje az egész világot. Látod, mennyire kell törekednünk arra, hogy az Ő közösségébe még jobban elmélyedjünk.

Ezek nagyon nyomós pontok voltak és itt befejezem, rengeteg van a Bibliában még és tanulmányozzátok, bányásszátok ki ti magatok a Bibliából. És azt szeretném most veletek tenni, hogy amit mostanáig hallottunk az Igékben, ezt a közösséget gyakoroljuk, most alkalmazni fogjuk.

A közösség arról szól, hogy ketten, ha közösségben vannak, az egyik szól, a másik válaszol, azután a másik szól, és én válaszolok, tehát egy beszélgetés. Olvastuk, hogy a Szent Szellem szól, de neked is szólnod kell, mert ha nem ápolod a közösséget, ha nem szólsz hozzá, elhidegül a kapcsolat, ha nem beszélgetnek. Ha több évig nem szólsz a társadhoz, akkor lehet, hogy már rég mással beszélget. Neked is szólnod kell a Szent Szellemhez.

Amikor szólsz hozzá, akkor természetes nem hozzá imádkozol, mert tudjuk, hogy imádkozni, hogy kell, de a közösséget gondozni kell, szólnunk kell a Szent Szellemhez. És mi az, amit szólnunk kell neki, amiben öröme van? Az Igét szóljuk Neki. Azt fogjuk most tenni, hogy a szánkba helyezzük az Igét és a Szellemhez fogunk szólni. Fel fogjuk gerjeszteni ezt a közösséget azáltal, hogy a Szent Szellemhez fogjuk címezni mindazt, amit mondunk. Megmutatom nektek, hogy én hogy gyakorlom a Szent Szellem közösséget. Gyakorlatommá tettem, naponta előveszem ezeket az Igéket és így szólok a Szent Szellemhez és így fogjuk most mondani.

Álljunk fel: - Drága Szent Szellem szeretnélek még jobban megismerni, mint eddig. Szeretnék növekedni a te közösségedben és a te ismeretedben. Vágyódom a mély, meghitt bensőséges közösségedre. Vágyódom arra, hogy a veled való közösségem egyre mélyebb, meghittebb és bensőségesebb és ihletettséggel teljes legyen. A János 14/16-17 szerint köszönöm most neked, hogy te vagy az én Vigasztalóm. Megköszönöm neked, hogy velem maradsz mindörökké. Köszönöm, hogy befogadhattalak téged. Köszönöm, hogy megismerhettelek téged, és hogy még jobban megismerhetlek téged. Köszönöm, hogy nálam laksz és bennem maradsz. A János 14/26 szerint, köszönöm neked, hogy mindenre megtanítasz engem, és eszembe juttatod mindazokat, amiket Jézus mond nekem. A János 15/26 szerint köszönöm, hogy Jézusról és Jézus nevéről mindenkor bizonyságot teszel bennem és általam. A János 16/13-14 szerint, drága Szent Szellem köszönöm, hogy elvezetsz engem minden igazságra. Köszönöm, hogy szólsz nekem és segítségemre vagy abban, hogy meghalljam azt. Köszönöm, hogy a bekövetkezendőket megjelented nekem. Köszönöm, hogy Jézust dicsőíted az életemben és a szolgálatomban, mert Jézuséból veszel és megjelented nekem. A Jézus sebeiből veszel és megjelented nekem és általam, a gyógyulásokat. A Jézus véréből veszel és megjelented a békességnek és megigazultságnak kincseit e világban. Az I. Korinthus 2/12 szerint köszönöm drága Szent Szellem, hogy megismerteted velem azokat, amelyeket a Mennyei Édesapám ajándékozott nekem. Köszönöm, hogy segítesz engem abban, hogy a királyi és papi szolgálatomat maradéktalanul betöltsem. Köszönöm, hogy adod nekem a mennyei kiejtést, hogy Istenem tökéletes akaratát szólhassam az életem felett. Köszönöm továbbá, hogy bennem őrjáratot tartasz, így az életem betegségektől mentesen, teljes egészségben élhetem. Ámen!

Most emeld fel a két kezed az égbe és ígérd meg, hogy a Szent Szellem közösségében jobban fogsz növekedni, mint eddig valaha. Csak magad és a Szent Szellem között és a Mennyei Atya között tegyed ezt most. Köszönjük meg Istennek, hogy adta nekünk és megismerhettük Őt, hogy nem a világ szárazságában kell élnünk, nem a világnak a szörnyűségeiben, hanem Ővele együtt és ebben a gyönyörű közösségben, amiben Ő átölel, szól neked, és te szólsz Őnéki. És ebben a meghitt, gyönyörűséges rejtekhelyen lehetsz vele, ahol kijelenti neked az Atya szívének a mélységeit és kérd meg Őt, hogy ebben adjon neked növekedést nap mint nap Jézus nevében.

Hálát adunk néked Atyám! Dicsőség legyen Istennek. Hallelúja! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL