2012.06.17. 

IMÁDSÁG
Miként lehet választ kapni az imáinkra Istentől?

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. június10.

 

Szlovákiában közeleg egy alkalmunk, amire szeretném a figyelmeteket felhívni. Annak idején három evangelizációt is tartottam arrafelé, volt ott egy asszony, akinek négy súlyos betegsége is volt, és minden alkalommal, ahogy eljött, az egyikből meg tudott gyógyulni. Háromszor voltam ott, negyedjére már nem mentem vissza, de kimondottan a hitét használta.

Az elmúlt húsz évben nem túl sokat tanítottam a hitről. A hit az, amely minden területen működik, ha működésbe hozzuk! Fiatalabb éveimben úgy voltam nevezetes, úgy hívtak, mint egy hittanítót. Főleg a keresztények körében nem voltunk túl közkedveltek emiatt. Ha azonban bajba kerültek, akkor mindig hozzánk jöttek, mert bármiről is volt szó, az imádságainkra mindig választ kaptunk.

Eladtuk a lakásokat, ingatlanokat, akkor is, ha tízezrével voltak eladó ingatlanok, és senki sem tudott eladni egyetlen egyet sem, mi meg sem hirdettük a miénket, egy héten belül elkelt az imádságra. Halottakat támasztottunk fel, minden szükség betöltetett, mindig úgy, hogy az Igén egyeztünk meg. Olyan erősen megtanítottam velük, hogy beléjük gyökeredzett.

Ma olyan lépéseket fogunk végigvizsgálni, amelyek garantálják, hogy ha ezeket végigvesszük az imaéletünkben, akkor minden egyes alkalommal, imaválaszokat kapunk a Mennyei Atyától.

A testünkkel, a testünknek húsrészével megpróbáltatásokon fogunk keresztülmenni: családot tekintve, barátokat tekintve, gyülekezeteket tekintve. Hogy milyen ellenzék lép fel, magad is meg fogsz lepődni.

A Jakab levél 15-ös versével szeretném kezdeni. Nem akarunk senkinek megbotránkozást okozni a mai napon, de ezeket meg kell tanulni ahhoz, hogy megváltozzon az életünk. Az Igén cselekedni kell! Kiderül ebből a versből, hogy a hit imáját fogjuk elmondani, és az Úr fogja felsegíti azt, akiért imádkoztunk.

Tehát nem csak egy formulát tanulunk ilyenkor, hanem meg tanulunk bízni az Úrban, bízni az Igében, és ez alapján, az Igén cselekedni.

Jakab 5/15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.

A legtöbb bizonyságot a gyógyulások területén halljuk, ma is hallhattátok a gyönyörű gyógyulásokat, de hamarosan eljön az idő, amikor új munkahelyek, és a gyarapodás, és a jólétünk felől is fogunk bizonyságokat hallani. Mert kiáraszthatjuk a hitünket, hogy amit adakozunk, azt az Úr feltámassza, és sokszorosan visszahozza nekünk.

Péter II. 3/18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Ámen.

Tudjuk azt, hogy a kegyelemben való növekedésünk egyetlen módon lehetséges, hit által.

Róma 5/2 Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk.

Tehát a kegyelemhez hozzáférésünk hit által van, mert amúgy sem tudsz tenni semmit fizikálisan a saját helyzeted kapcsán. Van egy Írás, tegnap olvastuk fel, hogy nem önmagunknak élünk. Lehet, hogy te úgy élsz, hogy csak magadnak élsz, mi egy olyan felruházást, egy kenetet kapunk Istentől, amely képessé tesz minket arra, hogy amiket kell, azt megcselekedjük. Ezt a képességet kell elvennünk Istentől.

Lehet, pl. hogy volt tehetségem arra, hogy muzsikáljak, zenéljek az Úrnak. Az édesanyám szerette volna, ha meg tanulok zongorázni, vagy trombitálni, de nem voltam benne szorgalmas, a szívünkön kell ugyanis, hogy legyen az a dolog, amit művelünk.

 

Az ELSŐ LÉPÉSRE szeretnék most rátérni.

Első dolog, hogy meg kell határozni, meg kell fogalmazni pontosan, hogy mit is szeretnél Istentől, és arra vonatkozólag egyértelműen meg kell találnod az Írást, amely annak az alapja lesz. Sokszor ugyanis azért nincs konkrét válasz, mert már a kérésnél sem vagyunk határozottak és egyértelműek, hogy mit is szeretnénk valójában Istentől. Ugyanis arról beszélünk ma, hogy miként lehet választ kapni az imáinkra Istentől?

Bemész egy bevásárlóközpontba, viszed a nagy kosaradat, és jársz fel alá a szigeteken, és semmit nem raksz bele, csak körbe-körbe járkálsz, akkor az emberek csodálkozni fognak, hogy vajon mit keresel ott? Elküldöd a gyermeked bevásárolni a listával, hogy mit kell vásárolni, elmegy, és azt megveszi, tehát nagyon egyértelmű volt a cselekedet. 

Te ugyanígy határozd meg, hogy mit szeretnél Istentől, és azt nagyon egyértelműen fogalmazd meg. Találd meg azokat az Írásokat, amelyek annak alapjául szolgálhatnak, hogy te azt kérheted, és mind az elméd, mind a szellemed számára azt ragadd meg. Ugyanis semmi olyat nem kaphatsz Istentől, amit Isten Igéje nem ígér meg neked.

Megint mások próbálnak olyan imákat elmondani, amelyek a hitük határán túl esik. Ugyanis az Ige az, ami adja a hitet nekünk. Ezért van az, hogy sokan nem biztosak az imáikban, hogy az vajon választ kap, vagy sem, mert a hitük nem azon az Igén alapul, amely alapján kérhetnének.

Nem tudják biztosan, hogy az Isten akarata vagy sem, hogy az nekem meglegyen, csak reménykednek. Ha megtalálod az odavonatkozó Írást, akkor azt ne csak a fejedben szögezd le, hanem a szívedbe építsd be bázisként. Ehhez el kell mélyednünk az Igén. Mondja a…

Józsué 1/8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.

Ez élet dolgaiban így leszel képes bölcsen dönteni. Mindez, hogyan jön hozzánk? Az Ige meditálása útján. Ez az az út, ahogy be lehet építeni Isten Igéjét a bensőnkbe, a lelkiismeretünk szintjére.

Az Igével kell magunkat táplálni. Ha ezt megteszed, akkor leszel képes arra, hogy ezeket az Igéket elővedd onnan, és a démonokat megakadályozd abban, hogy kiraboljanak téged azokból az áldásokból. Az ördög az, aki azt akarja, hogy te Isten ígéreteiben kételkedjél.

Azok, akik nem ismerik az Írást pontosan, és imádkoztak, és nem jön az a dolog, akkor azt mondják, hogy bizonyára nem Isten akarata volt az, hogy megtörténjen. Pedig az Írások mondják tisztán, hogy az Isten akarata.

Egy asszony imát kért a fiáért, és amikor egy idő után sem történ meg, akkor azt mondta, hogy bizonyára nem Isten akarata volt, hogy meggyógyuljon. Nem volt a birtokában Ige, amit használjon az ördöggel szemben. Valójában ezek démonok, akik azt próbálják velünk elhitetni, hogy nem Isten akarata számunkra, hogy a gyógyulás megtörténjen.

Ha az elménkben szigorúan leszögeztük ezeket az Írásokat, és nem kételkedünk, akkor jön valóságba az életünkbe. Amikor az ördög megkísértette Jézust, háromszor kísértette meg, minden alkalommal azt mondta, hogy meg van írva! Meg van írva! Meg van írva!

Csak abból a fegyverzetből használt Jézus, és alkalmazott, amely minden egyes szentnek is rendelkezésére áll, ez pedig Isten Igéje. Minden kétség és hitetlenséggel szemben képes vagy kiállni, és azt mondani: meg van írva! Egyik kedvenc Igém a Máté 18/19 verse.

Máté 18/19 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

Hallelúja! Azt hiszem, ez a legerőteljesebb Ige, amit felvehetünk a Bibliából egy helyzet felett, ha találsz valakit, aki veled egy akaraton, egységben, harmóniában áll abban a dologban. Vérnyomás, szív probléma…

És amikor az ördög beszél a fejedhez, és mondja, hogy úgy sem fogod megkapni a gyógyulásodat, amikor ez a gondolat előjött benned, akkor kijelented, hogy meg van írva! Akivel imádkoztam, idézte ezt az Igét, ketten egy akaraton voltunk, és megkértük a Mennyei Atyát, hogy ez meglegyen Jézus nevében. Három éjszakán keresztül harcolta ezt a harcot, és azt követően elmúlt minden tünete, és megnyerte a csatát, győzelem lett.

Egyszer a gyülekezetemből felhívott egy terhes asszony, és azt mondta, hogy a gyermek nem mozog többé. Rendben van, mondtam, az Igén fogunk most megállni, és imádkozván a gyermek újra megmozdul. Megegyeztünk ebben az imádságban, és a gyermek két-három napra rá megmozdult.

Volt egy másik eset, amikor nem ez történt, imádkoztunk, és utána elment a hölgy az orvoshoz, kicsit későn. Az egyik az Úrhoz fordult azonnal, a másik az orvoshoz fordult. A Biblia tanítja, hogy meg kell harcolnunk a hitnek szép harcát. Ha nem lennének akadályok, akkor nem lehetne a harcról beszélni.

Amikor természeti síkon két ember összekap és elkezdődik egy bizonyos harc közöttük, mindent beleadnak a teljes velejéig, de szellemi értelemben sokkal könnyebben megadják az emberek magukat. Tegyük fel, hogy valaki a gyermekeidet szeretné eltávolítani tőled, nyilván harcolsz, hogy a gyermeked a tiéd maradjon.

A Biblia azt tanítja, hogy a gyógyulás és az egészség a miénk, az a mi osztályrészünk, a mi örökségünk. Ezért nekünk ragaszkodni kell ehhez, és ha kell, harcolnunk kell érte. Meg kell állnunk ezen az igazságon, és meg kell harcolnunk a hitnek szép harcát, ha kell. Mi a szép harc? Az, hogy én győzök a végén, én jövök ki győztesen, az Úr engem tesz győztessé.

Állj készen arra, hogy a démonoknak meg tudj felelni az Igével. Állj készenlétben, hogy meg tudd mondani, hogy sátán, meg van írva! Lesznek olyan barátaid, akik inkább az ördög oldalán állnak majd, mert a természeti, fizikális síkon tekintenek arra, látásban járnak, el akarnak ijeszteni téged. Áldd meg a sarat, állj meg az Igén, és állj meg a szellemi igazságokon.

Jön egy influenza, vagy egy vírus, mindenki elkaphatja, és ha jön a tünet este, el is mehet, csak elhúz feletted, elrepül, mert megtagadtad, hogy elfogadd. Én megtagadtam ezeket, az influenza tüneteit, a fájdalmakat.

Az ördög ilyenkor, amikor a tüneteket hozza, gondolatokat is hoz vele, és azt is sugallja neked, hogy – Látod, megkaptad! Mint ahogy az anyukád is, és a nagymamád is ebben szenvedett, te is megkaptad. Van, aki ilyenkor megadja magát, és beleegyezik.

Ha a keresztények nem hiszik, hogy Isten akarata a gyógyulás, akkor miért van mégis annyi ilyen irányú projekt, kórházakat építenek, hogy az embereket kivegyék Isten akaratából?

Az orvosok is harcolnak a betegségekkel szemben, csak más fegyverzetük van. Ha Isten akarata valóban az lenne, hogy betegek legyünk, akkor miért nem azért imádkozunk, hogy még többen legyenek betegek?

Azért nem imádkozunk így, mert valahol mindenki tudja, hogy ez nem Isten akarata. És ha ilyenkor kijelented, hogy ez meg van írva, és ez a szívedben van, akkor meg tudsz állni, és szembe tudsz nézni az ellenséggel, biztos talajon.

 

KETTES PONT.

Meg kell kérned Istentől azt a bizonyos dolgot, amit tudod, hogy garantáltan a tiéd lehet, és el kell fogadnod. Az Írásban az áll, hogy Isten tudja, mire van szükségünk, de attól függetlenül nekünk még azt meg kell kérni.

Mondja Jézus, hogy a Mennyei Atyátok tudja jól, hogy mindezekre szükségetek van, - de utána rögtön azzal folytatja, hogy kérjetek és megadatik néktek.

Máté 7/7 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

8. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Ehhez hozzákapcsolódik a Márk 11/23 verse:

Márk 11/23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.

Vagyis, amikor imádkozunk, akkor, amit kívánunk, azt a dolgot meg kell kérnünk az Atyától Jézus nevében, és be kell fogadnunk azt a választ a szívünkbe. Hinnünk kell, hogy megkaptuk azt, amit kértünk. Ez egy gyermeki egyszerűséget igényel.

Amikor imádkozunk, akkor kell befogadnunk, hogy megvan. Amikor imádkozol, akkor bízzál benne, hogy az a dolog megadatott neked, és akkor meg is kapod – mondja a Bővített fordítás.

Hinned kell, hogy meg van neked, mielőtt meg is látod, és ehhez Istenben kell hinned és nem a sátánban. A sátán az ellenkezőjét fogja mondani neked, azt fogja mondani, hogy nincs meg neked, mert a sátán a természeti síkon működik, az érzékszervek birodalmában. A sátán a világ eszközeivel működik.

Addig nem fogsz előre jutni, amíg fel nem fedezed, hogy kétfajta világ létezik. Vannak, akik úgy hiszik, hogy az igazság az, amit látnak is, de a szellemi birodalom dolgait nem vagyunk képesek látni a két szemünkkel, mert azok nem húsból vannak, vagyis nem fizikálisak. A szellemi birodalomban pedig minden a rendelkezésünkre lett bocsátva, bizonyítja ezt az Efézusi levél 1/3 verse.

Efézus 1/3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban,

Ez azt jelenti, hogy mindaz, amire valaha szükségünk lehet, az megadatott nekünk a Krisztus Jézusban. Nem vagy képes látni azokat, de azok ott vannak. Vagyis kétfajta igazság jött elő, az egyik, amit az érzékszervi birodalomban láthatsz, érzékelhetsz, másik pedig a szellemi birodalom igazsága, a kijelentett tudás által jön.

Ha az érzékszerveink által vett tudás ellent mond a kijelentett tudásnak, akkor a kijelentett tudás alapján kell járnunk, mert az alapján kell járnunk, amit Isten mond nekünk. És az, ami valóságos a szellemi birodalomban, a látható világba hit által jön elő.

A hitem ragadja meg, és hozza azt valóságba az életemben. Vagyis, amikor imádkozunk, akkor kell hinnünk, hogy megkaptuk azt, és akkor [ezt követően] lesz meg nekünk. Ez pedig a természetes észjárást túlhaladja.

A gyülekezeti sokaságok inkább az érzékszervek világában élnek, és ott igazodnak el, és ez rabbá tesz nagyon sokakat, az ördög foglyaivá teszi őket. Nem hitben járnak, hanem látásban.

Vegyük példának, hogy hitben állsz a gyógyulásodra nézve, és meg van írva az Igében, hogy - Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. (1Pét. 2,24) Én ezután hozzáfűzöm, hogy ha az Ő sebeivel meggyógyultunk, akkor én meggyógyultam, és ha meggyógyultam, akkor egészséges vagyok!

És ha megkérdezed a testedet, hogy hogyan érzi magát, akkor azt fogja válaszolni, hogy nem gyógyultál meg, és ilyenkor van az, hogy nem az érzéseidre hallgatsz. Isten Igéje azt írja, hogy - Isten legyen igaz, és akár minden ember hazug. Tehát, ha én azt mondanám, hogy nem gyógyultam meg, akkor én hazug lennék. Ezt a Róma 3/4 verse tanítja.

Róma 3/4 Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.

Ezért nagyon fontos, hogy Isten Igéjének a megvallását meg kell tennünk. Meg kell vallanod rendszeresen, és meg kell azon állnod. Vannak, akik megkérdezik, miután már mindenki imádkozott értük, hogy vajon miért nem gyógyultak még meg. Szoktam válaszként visszakérdezni, hogy vajon van-e olyan Ige, amelyen állsz, és annak megfelelően azt meg is cselekszed, hogy elérd a célod?

Most egyszerűen is elmondom. Vagyis úgy cselekszel-e, mintha az Ige neked igazság lenne? Itt nagyon sokan elbuknak ezen, mert a hit birodalmát teljesen elvétik, nem értik. Ehhez kell ugyanis egy pozitív hozzáállás.

 

Most jutunk a HÁRMAS PONTHOZ.

Minden gondolatod azzal legyen kapcsolatos, és azt támogassa, amit kértél. Soha ne engedd meg, hogy az elmédben egy olyan kép jöjjön elő, ami a kudarccal kapcsolatos, és azt vetíti ki. És ennek kapcsolatban kell állni az imádságunkkal. Egyetlen percig nem szabad kétségbe vonni, hogy a válasz nincs meg. A válasz megvan az imánkra!

Ha a kétség továbbra is ott marad, akkor meg kell azt dorgálnod. Az elmédet állítsd rá a válaszra. A Biblia támogat minket ebben, azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek, és megfut tőletek. Azt tanítja az:

Péter I. 5/8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el:

A kétségek az ördögtől vannak, és a kétségeknek ezért ellent kell állni, és meg kell azt dorgálni. Az elménket pedig a válaszra kell ráállítani, és minden más képet ki kell törölni, minden olyan javaslatot, minden olyan látást, minden álmot, minden olyan benyomást, minden olyan érzést, minden olyan gondolatot, amely nem járul hozzá, hogy támogassa a hitünket, vagy ellentmond azzal az igazsággal, hogy amit kértél, az meg van neked.

Ez azt jelenti, hogy a gyökerétől ki kell szaggatnod, és meg kell szabadulnod tőle, és azokhoz csatlakozz, és azok közösségében légy, akik hozzád tudnak kapcsolódni, és támogatják a hitedet.

Elfelejtjük néha, hogy a sátán ugyanabban az érzéki birodalomban mozog, ahol mi élünk. A javaslatok birodalmában tud hozzád közelíteni. Az emberek beleesnek abba a hibába is, hogy úgy gondolják, hogy minden benyomás, minden gondolat, minden álom, mindez csak Istentől lehet.

Sátán ugyanúgy képes ebben a körben mozogni, mint Isten. Neked ezért meg kell tudnod mondani a különbséget, hogy ez most a sátán volt, aki szólt, vagy Isten. És ami nem Istentől jött, az az ördögtől van.

Volt egy szolgálat, aki egy hatalmas munkát épített fel, azután fizikai problémái lettek, amik akadályozták, és kellett, hogy higgyen a gyógyulásában. Az egyik napon felébredt, és a szobájában egy ragyogó fénylényt látott, és azt hitte, hogy Jézus az, és azt mondta neki, hogy az nem Jézus akarata, hogy meggyógyuljon. Aki ilyet mond, nem lehetséges, hogy az Jézus legyen. Hiszen tudjuk, hogy a Máté 8/17 mit tanít nekünk.

Máté 8/17 Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.

Jézus maga Isten Igéje.

Zsidó 1/1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

2. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette,

Tehát Jézus maga Isten, aki hozzánk szól. Ha szeretnénk Istent a munkában megpillantani, Jézusra kell tekinteni. Róla pedig azt írja a Szentírás, hogy szertejárt, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt vele.

Ha Jézus megjelenne neked, és azt mondaná, hogy az nem az Ő akarata, hogy meggyógyulj, akkor magából hazugot csinált volna. Lehetne, hogy az nem az Ő akarata, hogy a tiéd legyen az, amit megszerzett neked, hiszen elvitte a betegségeidet? Az ördög hozta azt a látomást annak a szolgálónak, és a szolgáló elfogadta azt.

Isten nem tud együtt lépni a kétségekkel, és a hitetlenséggel. Minden egyes javaslat, látás, egy kép vagy állom, benyomás, gondolat, ami nem támogatja azt, hogy amit kértünk, megvan nekünk, teljességgel ki kell törölni. Ámen!

Amikor én még ebben újonc voltam, elvittem a nagyobbik lányomat egy gyógyító összejövetelre. Nagyon súlyos szemproblémája volt, a retinája majdnem teljesen levált. Senki egy szót sem szólt [otthon], senki nem hitt a gyógyulásban, abban az időben. Egy műtétre készültek, és az én biztosításomat akarták volna erre felhasználni.

Két szemész orvoshoz is elvitte az édesanyja. Az első orvosnál nem találták meg a papírokat. Elmentek a másikhoz, ott sem volt nyoma a betegségnek. Nem találták a dokumentumokat. Meg kellett újra vizsgálni a szemét a kislánynak, és azt találták, hogy a szeme tökéletes. Isten maga cselekedte ezt, eltüntette még a nyomokat is arról, hogy valaha is beteg volt.

Neked ugyanezt kell tenned, miután imádkoztál, utána az összes addigi feljegyzést arról a betegségről el kell tüntetni. Csak az Igén állj meg, mert meg van írva, hogy amit kértél, azt megadja neked. Tehát miután imádkoztál, és kérted, a szívedbe befogadtad, és az megvan neked, ezért, meg kell köszönnöd az Atyának, hogy megvan neked.

Tegnap a hálaadások napját ünnepeltük itt az imakörben, köszöntük az Atyának, hogy mindez megvan nekünk. Mert amikor innen hazamész, akkor bizony lesznek különböző javaslatai az ellenségnek, hogy mit tegyél, mihez kezdjél. Hogy ezektől a gondolatoktól miként lehet megszabadulni, nem segít nekünk, ha egy másik gondolattal próbáljuk közömbösíteni. Nem az a válasz, hanem az Igével kell válaszolni ilyenkor, ki kell a száddal mondani azt az Igét, és ha kell, akár percenként meg kell azt tenned az elején.

De az ostoba ördög, mivel addig csak az I. Péter 2/24-et idéztem, most már az összes Igét felidézem neki, hogy jobban meghallja, a János 3/16-ot is. Vagy az egész Bibliát odaidézem neki, hogy meghallja, amíg le nem áll vele, bármi is legyen az, amit hoz.

És ha elkezded köszönni az Úrnak… Kenneth Haginnal történt, hogy rátekintett a lányára, a lányának volt valami szem problémája, tudta, hogy ha imádkozik érte, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy nem is volt semmi baja, ezért megengedte, hogy elmenjen az orvoshoz. Az orvos azt jelentette neki, hogy ezt meg kell műteni, mert másként nem jöhet helyre.

Akkor már tudta, hogy most van az, az idő, amikor már imádkozhat érte. Az ördög azt mondta neki, hogy most imádkoztál érte, és csavard fel a villanyt és nézd meg, hogy meggyógyult-e a lányod szeme? Ugye azt mondja az ördög, hogy nézd meg a testedet, hogy helyre jött-e?

Reggel az asztalnál látta, hogy még mindig ott van a szemén. Erre elkezdte dicsérni az Urat, nem a természeti láthatókra tekintett, hanem az Úrra tekintett, és köszönte, hogy meg van. Annyit dicsérte, és köszönte az Úrnak, hogy egy napon csak ránézett, és látta, hogy elmúlt. Válaszolta a kislánya, hogy apa tíz napja elmúlt. Mert már nem figyelmezett rá, csak köszönte az Úrnak mindvégig.

Én, amikor imádkozom, akkor mindig veszek egy Igét hozzá, hiszen a hit imáját mindig egy igevers alapján lehet elmondani. És amikor elmondtad azt az imát, akkor azt a Márk 11/24 alapján azzal megtámogatva, hogy amikor kérted, hiszed, hogy megkaptad azt, tehát az megvan neked.

Sokan ezért küszködnek a gyógyulásuk területén, mert pontosan szólva ez az igazság, hogy nem hitték, hogy megkapták a gyógyulásukat. Megint egy másik dolog, amikor az ember idősödik az Úrban, lesznek dolgok, amelyek a szellemünkből előjönnek. Nekem az az Ige, ami sokat jön, ez a:

Róma 8/2 Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Tudjuk a Példabeszédekből, hogy az ember szelleme mi is valójában.

Példabeszédek 20/27 Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek,

És ez az igevers a szövétnek világossága által jött így elő. Mert Isten a szellemünk által fog minket vezérelni. A szellemem próbált segítségére sietni a tudatos elmémnek, hogy egyetértsen a szellememmel.

És elkezdtem ez alapján cselekedni, gondolkodni, elkezdtem ezt megvallani, hogy előjöjjön a kívánt eredmény. Az én harcomat ott nyertem meg, amikor erőteljesen eltöröltem mindazt, ami nem támogatta a hitemet, minden olyan látást, képet, érzést.

 

NÉGYES PONTRA térünk.

A megfigyeléseink, a tapasztalataink, vagy a tanítások által jönnek elő a gondolataink. Így tehát őrködni kell minden egyes gonosz gondolat felett, hogy az ne jöhessen az elménkbe. Tartózkodj távol mindazoktól a helyektől, ahol ezek a gondolatok bejöhetnek az elmédbe, és nem támogatják azt, hogy Isten megválaszolta az imádságodat.

Néha olyan gyülekezetektől is tartózkodnod kell, ahol több hitetlenséget pumpálnak beléd, mint hitet. Ezt mondja a Filippi 8-ban, mert mindazt meghatározza a Biblia, amelyeken gondolkodhatunk.

Filippi 4/8 Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény, és ha van valami dicséret.

A Biblia pontosan fogalmazza, hogy mi az, amin gondolkodhatunk, ennek ellenére sokan a rossz gondolatokon gondolkodnak.

 

ÖTÖS PONT.

Folytonosan azon gondolkodj, azon az ígéreten, amelyre alapoztad a kérésedet, és hitted, hogy azt megkaptad. Lássad magadat annak a birtokában már, amit kértél, hogy az megvan neked, és ennek a képnek alapján készítsd a jövőbeli terveidet.

Imádkoztam egy orvosért a Fülöp szigeteken a kórházban, az ő saját kórháza volt, az ő tulajdonában, egy híres orvos volt. Egy 25 ezres felekezetet hozott létre, rádióműsoruk is volt.  Maláriában szenvedett. A kórházban szálltam meg, a kórháznak egy terme volt a szállodai szobám, végül a Szellem által jött, hogy menjek és imádkozzam érte.

Egy nagyon tágas szoba volt, egy dicsőséges kórház volt ez. Egy kicsit értette, hogy hogyan működik a hit imája, elmondtuk a hit imáját, hogy hisszük, hogy megkapta a gyógyulását. Meg voltam rajta döbbenve, másnap elhagyta a kórházat, és felment a hegyekbe, valahová kikapcsolódni. Annak a betegségnek az aurája akkor megtört felette.

Vannak, akik meggyógyulnak így rákbetegségből, vagy bármely betegségből, pl. maláriából, és visszafekszenek ugyanabba a betegágyba, ahol szenvedték a betegségüket, és visszaesik rájuk az a betegség. Ezért, ha az ember meggyógyul, nagyon jó, ha helyet is változtatunk egyben, és ez egy cselekedet, ami a gyógyulásunkhoz kapcsolódik.

Ha az ördög valami hazug tünetet erőltet rád, akkor egy-két napra változtasd meg a helyed, a háznak egy másik részében tartózkodjál, ne menj vissza oda, ahol beteg voltál. Azt a szokást ne vedd vissza, hogy ott feküdtél az ágyadban, és beteg voltál. Meg kell törni, visszamész ugyanabba a szobába, ugyanarra a helyre, ahol ugyanúgy gondolkodtál, ugyanúgy fogsz újra gondolkodni.

Példabeszédek 4/20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. 

21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.

22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.

Ha hiszed a gyógyulásodat, és az Igéken állsz ez alapján, és mégsem úgy alakultak a dolgok, ahogy gondoltad, hogy kellene, akkor az az Ige eltávozott a szemedtől. Vagyis a szemedet vesd újra rá arra az Írásra! Csak az érdekel minket, amit a Biblia mond! A gyülekezeti tanok sem érdekelnek egyáltalán, hogy ki hogyan mondja. Csak egy dolog érdekel – mit mond a Biblia!

A Biblia mondja, hogy az Úr meghallja az imáinkat és megválaszolja azt. Ha imádkoztál, és nem hagyod, hogy a szemed elől eltávozzon Isten Igéje, és csak azt látod, hogy megvan az a válasz, akkor az meglesz neked! Meg fogod látni! Ha nem látod magad abban, hogy az meg van neked, akkor az Ige eltávozott a szemeidtől.

Isten ott akar állni melletted, ezt akkor tudja megtenni, ha te az Igéjén állsz. Ha te nem állsz az Igéjén, akkor nem képes téged támogatni. Egyetlen módon képes Isten munkálkodni az életedben, az Igéjén keresztül. Mert a Szent Szellem és maga Isten sehogy másként nem képes kibontani azt az áldást az életedben, csak az Igéjén keresztül, mert Istent köti az Ő Igéje. Felmagasztalta az Ő Igéjét minden neve fölé.

Elmondom ezt újra. Minden neve felett, felmagasztalta az Ő Igéjét. Vagyis, ha te az Igén állsz és kitartasz, az Úr ott áll veled. Vannak, akik imádkoznak, és imádkoznak, de nem az Igét imádkozzák.

János 15/7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. ?

Jézus nem azt mondta, hogy ha bennem maradtok, hanem ha énbennem maradtok, és az én Beszédeim bennetek maradnak. Vagyis, amikor az Ő Beszédei bennünk maradnak, akkor van meg az az alapunk, amelyen képesek vagyunk megállni.

 

HATOS PONTRA térünk.

Abban a pillanatban, ahogy felébredtél – Istennek a nagyságán, és Istennek a jóságán kezdjél el gondolkodni. Kezd el számolni az áldásaidat, hogy milyen áldásokat kaptál eddig Istentől, és úgy a hited növekedni fog. Ezt tettük tegnap is, hogy hálákat adtunk mindenekért. A Filippi 4/6 tanít minket:

Filippi 4/6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Ugyanis, miközben hálákat adunk, együtt nem tudunk paralel azzal együtt aggódni, és aggodalmaskodni. Vagyis miután imádkoztunk azért a dologért, mindig hálát adunk, és elfogadjuk azt. Hallelúja. Vannak, akik miután imádkoztak, elkezdik Istent dicsérni, magasztalni, és utána manifesztálódik, vagyis válik látható valósággá a gyógyulásuk.

 

HETEDIK LÉPÉS.

Minden egyes állításod, miután elmondtad a hit imáját, az a megvallás legyen, amely támogatja azt, hogy megvan neked, amit kértél. Fontos dolgok ezek. Jakab levele tanít minket arról, hogy az Ige alapján cselekedni is kell. Mert a hit állításait legalább olyan könnyen ki tudod mondani, mint a kétség és a hitetlenség állításait.

Ha hit gondolatokat gondolsz, és a hit szavait szólod, ez fogja kivezetni a szívedet a legyőzöttségből a győzelembe. A te szíved, a te szellemed fog téged kivezetni. Vagyis nem fogadjuk el azt a választ, hogy nem.

És nem kell megtagadnod a keresztény megváltási jogaidat. Megvan neked az a jogod, hogy amit Isten ígért, abban járhass. El fog az jönni, de te megvallod, hogy az már most a tiéd. Elfogadtad, és valóságba fog jönni.

Smith Wigglesworthnak volt az egy állítása, hogy ha valamiért hétszer imádkoztál, akkor a hat imádat hitetlenségben mondtad el, a hetedikben fogadhattad be azt, amit kértél. Endru M. pedig azt mondta, nem vall túl jó ízlésre, ha valaki ugyanazt a dolgot, újra és újra megkéri Istentől.

Ha valamiért imádkoztál, és az a bizonyos dolog még nem jött az anyagi látható valóságba, ugyanúgy már ne imádkozz azért még egyszer, mert az is hitetlenségnek minősülne. Csak emlékeztesd Istent, hogy ezért már imádkoztál, emlékeztesd Isten, hogy mit mond az Ő Igéje arról, és mondd el neki, hogy te ezt már befogadtad, és köszönd neki, hogy megvan.

Azt mondja Ésaiásban, a 43. fejezetben, hogy járuljatok elém, és emlékeztessetek engem az én Igémre. Isten akarja ezt, hogy emlékeztessük az Ő Igéjére Őt. Ő lesz az, aki fenékbe rúgja majd az ördögöt. Amikor az emberek sokszor kérik ugyanazt, akkor hitetlenségben vannak. Amikor a kerék csak forog, csak forog, de nem jut előbbre.

Vannak olyan történetek, amikor egy egész tömeg imádkozott egy valaki gyógyulásáért, és Haginnál volt, hogy utána hozták a jó jelentést, hogy mennyivel jobban van, és azt mondták, hogy csak tovább imádkozzatok érte. Hagin nem igazította ki őket, de tudta, hogy az illető három napon belül meg is hal. Meg is halt, mert a hitetlenséggel tönkretették annak az imának az erejét.

Ricsi pedig – egy másik híres szolgálat – kiigazította őket ebben. Felhívta a figyelmüket erre, hányan fogtok még imádkozni érte? Mindenki felemelte a kezét, kivéve őt. Miért fogtok imádkozni még, amikor ő meggyógyult? Miért nem inkább csak hálákat adunk Istennek ezért?

És az az asszony meggyógyult, míg imádkoztak, a halálos ágyáról támasztotta fel Isten. Nagy különbség. Tehát Istennel együtt kell bejönni oda, és akkor végződik el a munka. A Róma 12. fejezet 3. Igéjét azért hozom, hogy megtudjátok, hogy a hit mértéket nekünk adta Isten.

Róma 12/3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Vagyis mindannyian megkaptuk az isteni fajta hitnek a mértékét. És ott, ahol vagyunk a hitünkkel, ott kezdjük el fejleszteni a hitünket. Ha azt merjük állítani, hogy nincs hitünk, akkor megint Istent hívtuk hazugnak. Amikor az ember hit gondolatokat gondol, és kimondja a hit szavait, az fogja a szívünket a legyőzöttségből a győzelembe átvezetni.

Tehát a szívedet kiveszi a legyőzöttségből, és átviszi a győzelembe, ha hit gondolatokat gondolunk, és hit szavakat szólunk, ez veszi ki a szívünket a legyőzöttségből, és átviszi a győzelembe. És dicsérjük az Urat!

Tudjátok, hogy létezik egy másik fajta evangélium, a hit evangéliumán kívül. Sokan más evangéliumot hirdetnek, mert Istennek a teremtésében, semmit nem teremtett felnőtt korba. A csillagok, a világegyetem is növekszik, tágul minden nap. 

Olvastam egy cikket a mi galaxisunkról, és hogy hány galaxis van, mit mondanak a tudósok. 116 billió ilyen van, amennyit meg tudnak számolni, mi csak egynek a része vagyunk, s egy ilyen galaxis óriási méretű. Micsoda Istenünk van, aki mindezt kézben tartja.

Igazából nincs meg az az elmebeli képességünk, hogy kérdezzünk tőle ilyeneket, hogy ezt miként hozta elő? Elképzeltem egyszer, hogy ott kint a világűrben járok, de nem befogható emberi mértékkel, hogy ez mekkora. Nem mondom meg nektek, hogy az Úr mit válaszolt. Azt mondta, hogy ez nem az én helyem, hogy ezt megértsem. De te megkérdezheted, hátha neked megmondja.

Azt, amit ránk bízott, hogy a kezünkbe tartsuk és uraljunk, azzal kell foglalkoznunk. Egy legális szerződésünk van, és az atyafiak vádolójával megtanultunk elbánni. És amikor így áttörünk azokon az ellenséges falakon, amiket nekünk szánt, úgy növekszik a hitünk.

A kegyelem csak növekszik, és növekszik az életünkben. Magasan a fölött, mint azt kérnénk vagy elgondolnánk, képes Isten cselekedni az életünkben. És ezt meg is teszi. Megszerezheted a gyógyulásodat, és használhatod utána a hitedet az Úrban, mások számára. Erre van neki szüksége itt a földön, mert a hitünk nélkül, ha valaki meg nem kéri, az Úr semmit nem tehet.

Mondja mindenki, hogy ez rám vonatkozott. Készen állok, hogy imádkozzam, és hogy befogadjam. Mondjuk együtt, hogy: – Én kapok választ az imáimra, minden alkalommal, az Atyát kérem a Jézus nevében, és megkapom, pontosan akkor. Hallelúja.

A most hit, tehát nem a jövőbeli hitről van szó, hanem a most hitről, az a reménylett dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem a jövőben lesz szükséged arra a hitre, most van szükséged arra a hitre, hogy befogadd azt. Hit által tudod befogadni. Be kell fogadnod.

Minden szükségem betöltetett, az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Mondja mindenki, hogy: – Minden szükségem betöltetett, az Ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézus által. Ámen!

Nagyon sok gyógyulás lesz, mert erős a kenet több területen is. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL