2009.10.13.

A 91-ES ZSOLTÁR VÉDELME 2.

Jim Sanders tanításából
2009. október 11.

 

Bejelentések keretében elhangzik, hogy az idén a november 21-i imakonferencia lesz az utolsó, decemberben nem lesz, az azt követő pedig január 02-án szombaton lesz. Az idei utolsó pásztorkonferenciánk pedig október 23-án pénteken 9.30 órai kezdettel lesz.

Tegnap egy csodálatos összejövetelünk [imakonferencia] volt, talán a legjobb az idén, a Szellem áradásában. Impartálásokra is sor került és sokan csatlakoznak hozzánk ilyenkor az Egyesült Államoktól kezdve egészen Izraelig. És az Úrnak buzgó munkája ez, hogy a szíveket hozzánk kapcsolja.

Szóltam tegnap arról, hogy Jeruzsálemben, amikor az ördög elszélesztette a hívőket a korai időkben, akkor ők mentek ki és prédikálták az Evangéliumot minden felé. Kivéve az apostolokat, a hívők mind szétszóródtak. Ez nagyon fontos, hogy mi végezzük az Úr munkáit, hiszen az Efézusi levél 4/11-ben olvassuk, hogy az öt féle szolgálat azt a célt szolgálja, hogy titeket felkészítsen a szolgálat céljából. Ha már tudjátok azt, hogy miként kell valakit újjászületésre vinni, akkor már az Úr tud használni benneteket, és mivel van két kezetek, azokat rá tudjátok tenni a betegekre.

A 91-es Zsoltárról tanítok már egy ideje. A 91-es Zsoltárról én magam tudok bizonyságot tenni, hogy hogyan mentette meg az életemet és hányszor. Két írás van, amit minden nap olvasnom kellett, ez az I. Péter 2/24 és a 91-es Zsoltár. Nincsenek beépítve a megvallásaimba, mint nektek, hanem én egyszerűen elmondom minden nap a 91-es Zsoltárt.

Háromszor történt meg életem során, hogy Isten átemelt egyik helyről a másikra egy szempillantásban, áthelyezett a gépjárművemmel együtt. Néhányan talán nem tudjátok, hogy mozdonyvezető voltam, Lokomotív motorral és mielőtt eljöttem volna, volt egy eset a vonattal. Az asszony, aki az autót vezette, pontosan a síneken megállt az autójával.

Egy építkezés volt ott, egy felüljárót építettek. Nagy munkagépekkel voltak ott felvonulva és az egyik embernek az volt a feladata, hogy leállítsa az autókat a vasúti átjárók előtt. Lobogtatta a zászlaját a hölgynek is, aki nem vette ezt komolyan, és a síneken állt meg visszafordulván, hogy mit akar az illető. Két szemtanúja volt, hogy mi történt.

Ezek a mozdonyülések nagyon magasan vannak, aznap két társam volt velem. A hegy lejtőjén lefelé mentem vagy száz vagonnal. Túlsúlyos volt a rakomány, ezért nem volt elég erő arra, hogy lefékezzem és megállítsam a szerelvényt. A kocsit pedig láttam, hogy ott parkol a síneken. Felállva lefelé tekintettem, hogy mi fog történni. És amikor ütközni kellett volna, akkor behúztuk a vészféket, kiengedtük a vagonokból a levegőt, lenéztem és az autó a szemem láttára darabokra hullott szét.

És Isten csodája ez, hogy az útnak a túloldalán pedig ott ült az asszony a kocsiban. Két szemtanú volt rá. Az egyik keresztény, a másik egy pogány, még nem hívő. A keresztény azt mondta, ahogy néztük, hogy ez egy csoda! A másik egy káromkodással lereagálta, hogy – hogy vétettük el, hogy meg nem öltük. Tehát két ilyen reakció jött.

A 91-es Zsoltár védelmét a háborúban is élveztem Dél-Libanonban. Az egyetlen védelem, ami számomra biztosítva volt, és tudom, hogy ez működik. Ez a védelem garantált az Igében, de az embernek ezt magába kell építeni! Minden katonának, minden rendőrségi tisztnek ezt tudnia kellene a háborúban.

A kérdés az, hogy Isten képes-e megvédelmezni minket? Hogy amit teszünk, vagy nem teszünk meg, az befolyásolja-e a védelmünknek a valós voltát? Hogy hiszünk-e valamiben, ill. nem hiszünk? A 91-es Zsoltár 1-ső verse mondja:

Zsoltár 91/1 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az.

Ez a lakozik szó azt jelenti, hogy ott tartózkodik. Az Úr előhozta most az emlékezetembe, hogy egy ideig Matulán laktam és ott háború volt. Én pedig a 91-es Zsoltár oltalmán éltem akkor is minden nap mindaddig, amíg Libanonba mentem át. Ez Istennek a védősátra, amiről beszéltünk. Az Istennek a védősátra volt a városon. Ahogy ezek a lövedékfejek jöttek felém, lehetett látni, hogy másik irányt vesznek fel és elkanyarodnak más irányba. Ezt én az ágyamból néztem és mondtam, hogy Uram könyörülő Isten vagy.

Mert úgy tűnt mintha egy reptéren lennék olyan sűrűn jöttek ezek a lövedékek, de mégsem minket találtak. Isten védősátra volt felettünk. Mert az Ő oltalma alatt lakoztunk, mint ahogy tanítottam is, hogy a madárnak a tollai alatt lakoznak a kicsinyek. Ez egy biztonságos hely. Hol van a biztonság helye? - Az Ő szárnyainak oltalma alatt, az Ő oltalmazó védelmi ereje alatt. Ott kell-e maradnunk, ahol ez van? - Én azért voltam ott békességben, mert a megfelelő helyen tartózkodtam.

Példaként lehet említeni: a tyúkanyó szárnyait, ahogy kiterjeszti azokat a kicsi csibék felett. Magához hívja a csibéket, amikor veszélyhelyzet van és elrejti őket a szárnyai alatt úgy, hogy nem is lehet látni őket, hogy ott vannak. Ezt a képet adja nekünk Isten oltalmul és védelmül. Máté 23/37-ben az az Igerész áll, hogy:

Máté 23/37 Jeruzsálem, Jeruzsálem, miként akartalak titeket összegyűjteni, miként a tyúk összegyűjti a csibéit és ti mégsem akartatok hozzám jönni.

Vajon be kell-e sorakoznunk a védelem szárnyai alá? Kellene és szükségünk is van rá. Ők nem tették ezt meg, nem akartok hozzám jönni – mondja Jézus. Egy okos kis csibe bizony szalad ilyenkor a védelmező szárnyak alá rejtőzni.

Az a kiscsibe, aki úgy gondolkodik, hogy megyek majd, de még kikutatom, mi van a bokorban és itt meg ott, vagyis egy kis halogatás is, ha a kiscsibe halogatja ilyenkor a menekülésnek az időzítését, az veszélybe kerül. Mert a megfelelő időben a megfelelő helyen kell lennünk, hogy ez a védelem működjön. A tyúkanyó szárnyai alatt kell lenni a csibének, mert az a biztonságos hely számára.

Ez vonatkozik ránk is, mert nem fog a védelem utánunk szaladni. Nekünk kell az oltalom után menni, mert Isten nem kötelezte el magát, hogy ahová csak megyünk, vagy amit csak önkényesen fogunk tenni, mindenhol megoltalmaz minket. Lehet, hogy az ember, amit önszántából elhatároz, ezen az úton kikerül az Isten rendelt oltalma alól.

Az oltalmunk, védelmünk működése szempontjából nekünk fontos tudnunk, hogy mi az, amit nekünk tenni kell. Hová kell mennünk – ezt fontos megértenünk. Vannak keresztények, akik autóbalesetekben, halálos betegségekben, tragédiákban halnak meg, naponként vannak ilyenek.

Tudom, hogy nem Isten akarata, hogy ez velük történjen. Mivel jó emberek ezért az emberek azt kérdezik, hogy – miért engedte Isten, hogy velük ez történjen? Rosszul van feltéve a kérdés. Miért nem figyelmeztek a figyelmeztető szóra, miért nem voltak a Mindenhatónak oltalmazó szárnyai alatt? Ez a pontos kérdés.

Az az én személyes megtapasztalásom, hogy Isten mindannyiónkat személyesen figyelmeztet. Garantálom nektek, hogy őket is egyenként figyelmeztette. Nekünk is megpróbálja megmutatni, figyelmeznünk kell arra a szóra. Egy ideje már ezen a témán időzünk, mert Istennek akarata, hogy itt tartózkodjunk hosszú ideig a földön.

János 14/21-22 Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Monda néki Júdás, nem az iskarióti, Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magad, és nem a világnak?

Amikor itt Jézus elmondta nekik, rögtön egy kérdés jött. Ha azokat teszitek, amiket én mondok, vagyis ha cselekszitek az én parancsolataimat, akkor az én erőmet, vagyis magamat kijelentem nektek. Kinek? Nektek! Megnyilvánítja magát annak, aki azt teszi, amit Ő mond neki. Egy Új szövetség alatt vagyunk, ami azt jelenti, hogy Isten Igéjétől születtünk, Isten Szellemétől és Isten Szelleme vezet minket.

Ezékiel 36/26-28-ban Isten kijelenti nekünk, hogy egy új szívet ad nekünk és új szellemet ad belénk és odahelyezi el az Ő parancsolatait, - a mi szívünkbe. Kiveszi a kőszívet belőlünk és egy új szellemet ad belénk és az új parancsolatait a szívünkbe helyezi! Ámen! Ezen még többet fogunk időzni a jövőben. Most a következő tanításnak az alapjait rakjuk le. Egy hatalmas kijelentést, megértést fogunk kapni arról, amit Isten eddig tett értünk és ezt hinnünk kell.

János I. 3/23 Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.

Tehát hitben és szeretetben kell járnunk. Ezáltal egész nap elfoglaltak vagyunk.

/24/ És aki az Ő parancsolatait megtartja, az Őbenne marad, és Ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Szellemből, amelyet nékünk adott.

Mit mondott a 91-es Zsoltár 1-es verse? - Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Ott lakozik. Ez az a megvédelmező ereje Istennek, a Mindenhatónak. Hogyan lehet az oltalom helyén, a titkos helyen lakozni? Hogyan lehet Isten védő sátra alatt lakoznunk?

Úgy, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait, ami azt jelenti, hogy az Ő szavának engedelmeskedünk, amit megelevenít nekünk. Miközben pl. olvassuk a Bibliánkat, mindennap kell olvasnunk a Bibliánkat, azt a szemünk előtt kell tartanunk. A 24-es versben mondja, hogy Ő mibennünk lakozik, mi pedig Őbenne. Hogyan tudunk ott lakozni az oltalomnak, a védelemnek helyén? Úgy, hogy az Ő hangjának engedelmeskednünk kell.

Sok útját tárgyaltuk ennek a védelemnek, az egyik, amit a múlt alkalommal tárgyaltunk, hogy Ő figyelmeztet minket a veszélyre. Pl. Jézus szüleit figyelmeztette a Szent Szellem egy álomban, és ők figyelmeztek erre a veszélyre.

Szeretnék most itt nektek valamit az álomról mondani. Az álmoknak négy forrása lehet. Lehet az Úrtól, jöhet a saját kívánságainkból, a félelmeinkből és az ördögtől. A félelmeink és az ördögtől jövő forrás alapvetően majdnem ugyanaz. De ha az Úrtól kapsz egy álmot, akkor nem figyelmeztél máshogy, mert ez a legalacsonyabb szintje annak, ahogy ő tud veled kommunikálni. Vagyis süket voltál és az utolsó fázis, hogy Isten hozzád szól. Nem igazán boldognak, örvendezőnek kell lenned, hogy Isten ezt tette. Ámen!

Tudni lehet, ha valami nincs rendjén, hogy mi annak a forrása. Mi van abban az esetben, ha nem figyelmezünk az intésre? Ha az Úr azt mondja, hogy ne maradj ott, hanem helyette menj ide? Mi van abban az esetben, hogy ha azt mondjuk, hogy nem, mert most nem érek rá, egyébként is meg van az én tervem, amit tenni akarok. Itt akarok maradni.

Mi van ezután? - Ezt követően, nem a Felségesnek rejtekhelyén lakozol már. Mert a védőkerítésedet lerontottad, kitetted magadat a félelmeknek. Engedetlen voltál, ami azt hozta magával, hogy már nem a védelem helyén vagy. Ezért van az, hogy oly sokan bajba kerülnek, és a bajban maradnak. Nekünk Őbenne kellene lakoznunk. Hogyan lehet Őbenne lakoznunk? Tehát az Újszövetségben megcselekesszük az Ő parancsolatait, ami azt jelenti, hogy az Ő vezetéseire hallgatunk, és azt tesszük.

Meg kell tanulnunk a Szent Szellemnek a hangját, mert nem parancsolatokként hangzik ez el, hanem vezetésként. Vezet minket az Úr, és ha egyik irányba indulunk, akkor nincs békességünk. Szól hozzánk feltételezvén, hogy menjünk el erről a helyről a másikra, mert a Király az életünket őrzi. Az ördög pedig meg akar ölni minket. Mit teszünk akkor?

Fogjuk magunkat és elmegyünk erről a helyről a másikra. Ha úgy határozol, hogy neked akkora nagy hited van már, hogy te magad meg tudsz állni, akkor nem vagy a biztonságos helyen. Akkor már nem lakozol a Mindenható árnyékában, engedetlenségben vagy. Független csibe lettél, ki vagy téve a veszélynek és nem vagy a biztonságos helyen. A világ veszélyes hely manapság. Nem szeretnéd, ha te is ki lennél téve a veszélynek. Sokan nem szeretik ezt a beszédet, mindent Istentől tesznek függővé.

A Biblia nem így írja, amikor az emberek balesetekről szólnak… Egy részeg volt a volánnál és az egész család életébe került ez. Nagyon tökéletes időzítés volt ez, abban az időpillanatban azon a helyen lenni. Valóban véletlen baleset, vagy egy előre kitervelt művelet? Gondolkodj az időzítésről. Hogy létezik az, hogy két repülőgép a légtérben összeütközik, hisz az égbolt az egy hatalmas terület. Két hajó a tavon, két csónak egymásnak ütközik, és csak ez a kettő volt a vízen. Tehát mi a valószínűsége, hogy két repülőgép egyszerre egy helyen akar lenni? Úgy tűnik ez nekem, hogy ez nem a baleset szintje.

A II. Korinthus 2/11 verse mondja, hogy mi nem vagyunk tudatlanok az ördögnek a gonoszságaival, eszközeivel, terveivel, az előre eltervelt dolgaival szemben. Ha itt ő pusztító a földön, akkor mi az, amit ő egyfolytában végez? Mindig készíti az ő újabb és újabb terveit. Készíti ezeket a pusztításra szóló terveit. Ezért imádkozunk és végezzük a közbenjáró imádságainkat, mert ő a tolvaj és gyilkolni, lopni jár. Mindig kiterveli a következő gonoszságát.

Ahhoz, hogy te azokba az előre elkészített csapdákba bele is essél, együtt kell működnöd vele. Ott kell legyél az előre elrendelt időben és az ő általa kijelölt helyen kell lenned. Ha nem ott vagy, akkor az ő akaratát vétetted el. És ugye tisztában vagy vele, hogy az ördögnek az akaratát teljességgel el tudod kerülni. És a következőket is el tudod kerülni. Ahelyett, hogy a rossz helyen vagy, a nem megfelelő időben, ehelyett a megfelelő helyen kell legyél a megfelelő időben.

A szellemben való imádságot ezért nagyon komolyan vesszük, és az internet rádión keresztül most már képesek vagyunk az ország bármely részéről egyszerre együtt imádkozni. A tanításokat lehet hallgatni, letölteni 24 órában, ahogy neked a legmegfelelőbb. Mert a Szent Szellem bizony megmutatja nekünk a bekövetkezendőket, amik majd eljönnek, ez az Ő szolgálatának egy része.

Soha nem voltam ugyan beteg, de az ördögnek a gyermeke voltam. És amikor megtanultam ezt az imát, nagyon komolyan vettem, hogy nem e világ istenének engedelmeskedünk, hanem a másiknak, s hogy van hatalmunk, és az Igét kell használnunk. Nem ismertem még az Igét. Ezért meg kellett alapoznom a szívemet az Igével. Le kellett győznöm dolgokat és a démonikus erők is ott voltak.

Ahol dolgoztam, a munkahelyemen a démonikus erők erőteljesen ott voltak. Az ördögök együtt utaztak velem a mozdonyokon és nekem pedig meg kellett, hogy kötözzem őket, és bizony láttam természetfeletti történéseket. A bibliaiskolát nappal jártam és éjszaka dolgoztam. Ezeken a lepusztult helyeken, ahol át kellett mennem, nem voltak keresztények. Tisztán láttam, hogy milyen kimenekedéseket adott Isten.

Közbenjárásaink, pásztoraink imái Istentől elrendeltek számotokra, hogy ti hosszú életet élhessetek, és gyarapodóan élhessétek azt. Egy történetet olvasunk a következőkben, aminek nagy köze van az időzítéshez. Egy példát olvasunk tehát és a példákon keresztül megértést kapunk.

Bírák 19/1-2 Ugyanebben az időben, amikor nem volt király Izraelben, mint jövevény tartózkodott az Efraim hegység oldalán egy lévita, aki ágyas nőt szerzett magának Júda Betleheméből. Paráználkodék pedig nála az ő ágyasa és elméne tőle atyjának házhoz Júdának Betlehemébe, és ott maradt négy hónapig.

Mai kifejezéssel élve, kapcsolatot teremtettek egymással.

/3-4/ Ekkor felkelvén az ő férje, utána ment, hogy lelkére beszéljen és hogy visszavigye őt. Szolgája és egy pár szamár volt vele. Az pedig bevezette őt az ő atyjának házába, és mikor meglátta őt a leánynak atyja, örvendezve eléje ment. És ott tartóztatá őt ipa, a leánynak atyja, és ő ott maradt nála három napig, és ettek, ittak, és ott is háltak.

Rávette arra, hogy ott maradjon. Miért? Azért, mert az ember el akart már menni, de még három napot azonban a kérésére ott tartózkodott. Újra ott maradt, mondja egy másik fordítás. Mi történt tehát? Egy késleltetésről van szó, egy időzítésből akarják kivenni. És ha tovább olvasod a fejezeteket, akkor látod, hogy ez egy katasztrofális történéssorhoz vezetett. Egy egész törzs, Benjáminnak törzse veszélybe került általa.

/5/ És mikor a negyedik napon reggel korán felkeltek, és ő felkészült, hogy elmenjen, monda a lánynak atyja az ő vejének: Erősítsd meg szívedet egy falat kenyérrel, azután menjetek el.

Ez most már a negyedik nap. Mert ő már készült volna, hogy elmenjen, de visszatartották, hogy egyen. Nap, mint nap így történt. Ne menj el üres gyomorral, egyél velünk, miután ettél, vegyél egy kis pihenőt. Tehát ha nap, mint nap ez így folyik, hogy az Úr foglalkozik veled, hogy indulj, és te nem indulsz, egy napra, fél napra, két napra valamit halogatsz, akkor nem tartózkodsz a Felségesnek rejtekhelyén. Hogyan lehet Őbenne lakozni? Az Ő útmutatásaival, vezetéseivel, időzítéseivel lépést kell tartani.

/9/ Ekkor felkele az a férfiú, hogy elmenjen ágyasával és szolgájával, de ipa, a leánynak atyja, így szólt hozzá: Ímé a nap már lehanyatlik, hogy beesteledjék, azért háljatok meg itt, ímé nyugalomra hajlik a nap, hálj itt, és gyönyörködjék a te szíved, holnap azután készüljetek fel jókor reggel a ti utatokra, és menj el sátorodba.

Már jócskán késésben van ahhoz, hogy elinduljon. Tovább ment és az egyik városban nem telepedett le, mert az nem egy zsidó település volt és egy másik városba ment el. Egy gonosz városba tartózkodott, ahol nem lett volna szabad, hogy tartózkodjon. Soha nem élt ott és ott nem is ismert senkit. És azért kellett megállniuk aznap este ott mégis, mert túl későn indultak útnak. Ha korábban indultak volna, akkor ezt a várost még napnyugta előtt el tudták volna hagyni.

Egy gonosz városról van szó. Olyan gonosz városról van szó, ahol a férfiak férfiakkal akartak közösülni [homoszexualitás]. A feleségét akarta volna menteni. A feleségét is megerőszakolták, meg is halt ebben. Tehát hogy tudták volna mindezt elkerülni? Ha nem alszanak aznap abban a gonosz városban. Nem lett volna szükséges végigmenniük ezeken, ha… De már késő volt.

Az emberek nem szeretik az ilyenfajta felelősségre vonást. De ez újra és újra megismétlődik. Rossz dolgok történnek az emberekkel, mert rossz helyeken vannak és rossz időzítésben. Miért? Mert nem azt tették, amit az Úr irányítására tenniük kellett volna. Így az Úr oltalmazó ereje alól kikerültek, és bajba kerültek. Van itt egy ellentmondás.

Elmegyünk most az I. Mózes könyvébe és emlékezünk arra, amikor Ábrahám szolgákat küldött, hogy a fiának Izsáknak feleséget találjanak a messze földön. Ábrahám szolgái útra keltek. Egy kúthoz értek, ahol a szolgák, szintén imádkoztak, hogy az útjuk áldott legyen. Ábrahámnak szinte jobb kezei ezek a szolgák, Ábrahám képezte ki őket. És a szolgák imádkoztak, hogy – Istenem segíts nekem, hogy az utam áldott legyen.

Rebeka jött ott pont akkor a kúthoz, amikor ott voltak, látta az idegeneket. Megitatta az egész tevekaravánjukat és nagyon meg volt illetődve a szolga és azután kiderült, hogy Rebeka a családnak a tagja. És nagyon nagy örömmel fogadták, amikor megtudták, hogy ki is ő. Amikor bementek hozzá a házba, a rokonokhoz, ajándékokkal ajándékozták meg őket bőségesen.

Mózes I. 24/54 Evének azután és ivának, ő és a férfiak, akik ővele voltak, és ott hálának. Mikor pedig felkelének reggel, monda: Bocsássatok el engem az én uramhoz.

Tehát volt benne egy késztetés, hogy induljon vissza az útjára.

/55/ Monda pedig a leány bátyja és anyja: Maradjon velünk a leány még vagy tíz napig azután menjen el.

A család akarta, hogy maradjon még ott a lány hosszabb ideig. Mit mondott erre ez a kiképzett szolga, Ábrahám jobb keze? Amikor Ábrahámhoz szólt Isten, hogy áldozza fel a fiát, Izsákot az oltáron a Mória hegyén, Ábrahám abban a pillanatban elindult hozzá. Itt egy szolgáról van szó. Mit mondott erre a szolga?

/57/ Mondának akkor: Hívjuk elő a leányt, és kérdjük meg őt.

/56/ A szolga pedig monda nékik: Ne késleljetek meg engem, holott az Úr áldottá tette az én utamat, bocsássatok el azért engem, hogy menjek az én uramhoz.

Ne késleltessetek engem, ne tartsatok vissza engem. Miért mondta ezt? Azért, mert az Úr megáldott engem az én utamon. Tehát láthatjuk a választ, hogy egyértelműen “nem” volt. - Én Istennek a tervében és akaratában vagyok. És Isten elindít engem ezen az úton, ne késleltessetek engem, mert az időzítést meg kell tartanom. Időzítésben kell lennem. Ott kell lennem, ahol lennem kell. Vagyis most van itt az idő, hogy felkeljek és induljak, az Úr az én imámat megválaszolta, a hölgyet megtaláltam és most indulok. Tehát, ha az Úr oltalmában, akaratában akarunk lenni, akkor így kell gondolkodnunk: – Hol kell most legyek?

Tehát nem úgy van ez, hogy ami csak úgy a fejünkbe ötlik, azt tesszük, vagy bárki az utunkba áll és szeretne ezt vagy azt tenni, és azt tesszük. Ez bizony egy nagyon fontos példa. Jó emberekről van szó. Prédikátorokról van szó, és azok is elvétik Isten időzítését. (Az elemek a kenettől lemerülhetnek.)

Amikor az Úr szól hozzánk, nagy terveket közöl velünk, hogy mit kell tennünk, és utána az emberben van egy belső ellenőrzés, hogy hiszen én már elterveztem így vagy úgy. Akarunk-e a Mindenható oltalma alatt lenni, így merül fel a kérdés? Ha ott akarunk maradni az oltalom alatt, akkor az ő vezetéseit, parancsolatait meg kell tartanunk. Több féle úton kerülhetünk tehát bajba.

Jelzem a prédikátoroknak, hogy nem megyek el alkalmat tartani csak azért, mert valaki meghívott. Nem veszek részt valamiben csak azért, mert lehetőségem van rá. Mert bennem kell, hogy legyen az a belső meggyőződés, hogy oda kell mennem, hogy azt a dolgot valóban meg kell, hogy tegyem. Meg kell, hogy legyen az az érzés bennem, hogy megfelelő időben, a megfelelő városban ott kell lennem.

Mert másként hogyan vagyok képes hinni a védelmemben? Te ugyanígy kell, hogy vegyed a vezetést, ha akarod, hogy ez a védelem, oltalom feletted legyen. És ismételten tapasztalod, hogy emberek olyan városba, olyan közösségekbe kerülnek, ahol egyáltalán nem kellene lenniük. Egyszerűen vad ötletek, rossz elképzelések ezek és jönnek utána a rossz történések.

Beszél Jim Sanders a Kenedi családról, egyik tagja pilóta volt, de csak nappal tudott repülni. Késlekedtek, valami miatt lemaradtak a feleségével és a testvérével, elcsúsztak az időben és besötétedett. Ha még nappal lett volna, akkor simán tudott volna menni, de mivel órák teltek el, besötétedett és nem volt képes így látni. Viszont elkötelezte magát, hogy elmegy, és most már sürgette őket az idő, és mindannyian meghaltak.

Van, amikor az ember nem szedi eléggé a lábát és a hústest dolgaiban botladozik, az emberek pedig várnak rá. Hozhatja ez azt a különbséget, hogy a kereszteződésben nincs semmi ütközés, át tudsz menni, vagy pedig a részeg sofőrrel ütközöl össze. Ez annyira rossz is lehet, hogy éjszakai műszakban dolgoztam és egy nagyon rossz rész volt, ahol át kellett mennem, 40-50 utcahossznyi rész volt ez, egy kipusztult, sötét rész. Minden egyes forgalmi lámpánál meg kellett kötnöm az ördögöt.

Egyik esetben volt olyan, hogy a lámpa zöldre váltott és láttam a másik vezetőt, ahogy a démon megütötte és átment a piros lámpán. Én viszont óvatos voltam és nem mentem át a zöld lámpán, pedig az én zöld lámpám volt, nekem kellett volna menni. Nagyon fontos, hogy kimenekedjünk a veszélyhelyzetekből, hogy a Szellemtől vezéreltetve legyünk. Nem kell mindent megérteni részleteiben, ha az ember kap egy ilyen belső sürgetést, csak menj és csináld meg azt. Mi ennek az ellentétje, ha van az emberben egy ilyen ellenőrzés, hogy várjon! Akkor várni kell, és amíg ott várakozunk, és mire várakozunk? Nem tudjuk, csak volt egy ilyen érzésünk.

Megint felhozott az Úr valamit. Texasban voltam, szerettem nagyon korán indulni, hogy át tudjak még menni a városon. A dolgok késleltetve lettek és békességem volt, hogy nem indultam el. Mondtam, hogy rendben van, követem ezt az időzítést és nem erőlködöm. Általában nem így szokott lenni, de most jól van így. Tizenkettőkor indultam ezért, és ez egy hosszú várakozási idő volt nekem. Hétkor szoktam indulni.

Amikor végül is elindultam láttam, hogy az útszakaszon, ahol át kell mennem egy óriási rész le van égve, mert egy nagy kamion, ami gázolajat szállított, felrobbant. Az ördögnek az időzítését tehát kikerültem, és nagyon jól éreztem magam, hogy ezt a késleltetést vettem. Hatalmas mennyiségű gázolaj ömlött ki és meggyulladt. Ilyen esetben mi történik, ha az ember várakozik? Semmi, ilyen esetben. Nem kell tudnod, hogy mi az, ami történt volna, ha indultál volna. Csak életben akarsz maradni és az oltalom szárnyai alatt maradtál. Sokat volt így, hogy meggondoltam magam és egy másik útvonalat választottam, nem a megszokottat.

Ha holnap elmegyek valahová, az ördögnek fogalma nincs róla, hogy melyik útvonalat fogom választani. Az Úrnak, Istennek, a Szellemnek a vezetéseit kell vennünk. Másrészt pedig van az a működés, amikor az emberek mondanak valamit. Volt egy híres ember Ausztráliában, a TV-ben lehetett látni. Valami az óceánon átszúrta a szívét és meghalt. Aligátorokat, krokodilokat fogott be.

 Egy szellemi alapelv volt működésben az életében. Azt mondta a feleségének és minden barátjának, hogy ő nem lesz hosszú életű, ő fiatalon fog meghalni, és így is lett. Az emberek azt gondolják, hogy nagyon furcsa, hogy ez így történik. Mi az, amit mondania kellett volna, és amit nem mondott?

Zsoltár 91/16 Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet.

Üdvösségemet, szabadításomat. Ez az, amit nem mondott ki. Ha az ember hosszú életet akar élni, akkor szüksége van erre az oltalomra. Mert a hosszú életet így lehet megélni, ha az ember ezt megteszi.

Mi a helyzet, amikor az embernek van egy ilyen érzése, hogy fiatalon fog meghalni? Nem tudom miért, csak úgy tudom, egyszerűen bennem van, csak úgy érzem. - Akkor nem hiszed ezt a 16-os Igét, hogy hosszú élettel elégít meg, és nem is mondod. És ezáltal kikerülsz az oltalom alól. Ha még félsz is tőle, akkor rád is fog jönni az. És ha ezt mondtad, tíz éveken keresztül is, akkor bizony meg lesz neked, amit mondtál.

Ugyanez a helyzet a szolgálókkal, Hagin is ismert egyet, aki csak a szívéhez kapott és meghalt. Hagin azt tanította, hogy ezek a szellemi törvények nagyon sokkal előtte már működésbe lettek hozva. Nem lehet megváltoztatni már ebben a pillanatban. És a temetésén még a testvérei is bizonyságot tettek róla, hogy már gyermekkorában is mondogatta, hogy ő korán fog meghalni. Egy szellemi törvényt hozott működésbe.

Még valamit, amit tegnap elmagyaráztam, és ma újra megteszem. Haginnak a feleségével történt, aki egész életében hallgathatta a férje prédikálását, de saját magának is volt felelőssége az életével kapcsolatosan. Nagyon súlyos golyvája nőtt, az orvosok azt mondták, hogy feltétlen szükséges a sürgős műtét. Hagin pedig érezte, hogy ezzel kapcsolatban valami nincs rendben. Hagin is hitemberként élte az életét és mindig sikerült a hitét használnia a feleségére. Később elmondta a felesége, hogy nem fedezte fel, hogy egy idő után a saját hitéből kell, hogy megálljon.

De Hagin nem hagyta, hogy a felesége ezt a műtét vállalja. Egy napon az Úr megjelent neki egy látomásban és azt mondta, hogy én léptem közbe, mert elvégeztetett dolog volt, hogy a feleséged a műtőasztalon meghaljon, mert félt ettől a műtéttől és a félelem hozta ezt a halált, hogy a műtőasztalon meghal. És én léptem közbe, mondta az Úr, hogy ez ne így legyen, és most elküldheted a feleséged a műtétre, hogy azonnal műtsék meg.

Lehet, hogy így megértéseket kapunk sok dologra. Mert foglalkoznunk kell a betegségekkel és az emberek életével. Ezek szellemi törvények, amelyeket mi magunk hozunk működésbe. Én tudom, hogy az Ige mindent képes megváltoztatni. Ha a szellemünkbe kerül Isten Igéje, az a testünkbe bármit képes megváltoztatni. Most pl. a vesékben van a gyógyulás.

Mit mond tehát az Úr? - Hogy hosszú élettel elégít meg minket, és Ő mutatja meg nékünk az Ő szabadítását. Ez a Biblia! Ezért nekünk meg van a jogunk, hogy ezt mondjuk és ezt el is várjuk, hogy így legyen, és akkor nem fogunk fiatal korban, idő előtt meghalni.

Az ember meghalhat 20-30-40 évesen, de akkor nem mondhatja, hogy az oltalom alatt volt. Efölötti kort kell megélnünk. 70-et, vagy 120-at, ameddig meg nem elégíttetsz, ha előtte hal meg az ember, akkor nincs az oltalom alatt. Az én pogány barátaim közül nem is tudok olyat, aki megélte volna az ötvenet. A vasúton ugyanígy talán a 45 éves kor volt a legvége.

Elmagyarázom a hitet! A hit az nem gondolkodik a folyamatán. A hit a végeredményen gondolkodik. A hitünk nem más, mint a szellemünk válasza Isten Igéjére.

Ésaiás 26/3 Kinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik.

Akinek az elméje rád támaszkodik, mondja az angol fordítás, hiszen az elménk elkóborolhat. Azt a képet vegyük fókuszba, amit szeretnénk végeredménynek, és ha arra tekintünk, az le fog esni a szellemünkbe. Tehát az elménket arra összpontosítsuk, ami a hitünknek a végeredménye kell, hogy legyen és az fog mélyre leesni a szellemünkbe. Az elménket abban kell használni, hogy kialakítsuk azt a képet, amiben hiszünk. És az elménket arra állítsuk rá, amit Isten ad nekünk. Minden nap szakítsunk arra időt, hogy a figyelmünket oda állítsuk.

Azt a végeredményt vetítsük magunk elé, amit elvárunk a hitünktől. És ha megnéznéd, hogy mi van azoknak az elméjében, akikért imádkozol… – a temetésükre készülnek. De ezzel a képpel nem lehet meggyógyulni, és az a kép esik bele a szellemükbe és a hitük akkor azon dolgozik, és lehet, hogy nem egy szempillantásban alakul ki ez a kép, hanem egy idő folyamán.

Az elmédet az Igére rögzítsd. Az elmédet olyan képekkel töltsd ki, amit kívánsz hitvégeredményként, mert a képzelőtehetséged egyben a teremtő erőd. És addig forgasd ezeket az elmédben, amíg a szellemedbe kerülnek, és ha a szellemedbe kerülnek, akkor a szellemed ereje végrehajtja azt.

Ha már egyszer erős vagy szellemben, akkor elő fog az jönni szavakban. Meg fog mutatkozni szavakban és senki nem lesz képes elvenni azt tőled, mert olyan valóságos. A körülmények, lehet, hogy nem azt mondják még, de tudod, hogy az meg van neked. A külső szem láttán lehet, hogy nem jelent még meg, de a hit tudja, és te tudod, hogy neked megvan. A hit tudja, mert a hit az a bizonyíték, egy valós bizonyíték.

Tehát ha valós hited van, akkor nem mondhatod azt később, hogy nem tudod, hogy miért nem tudtad azt megszerezni. Mert a hit nem ismer ilyet, hogy nem tudja megszerezni, mert a hit a bizonyíték, hogy az megvan. Abban a pillanatban, amikor azon morfondírozol, hogy miért nem kaptad meg – tudd meg, hogy nem volt hited. Mert ilyenkor a hústested beszél. Ez egy gondolkodási rendszert jelent – a hústest gondolata.

Mindaz, ami ellentétes Isten Igéjével, ellent mond annak, az a hústest gondolata és ez nem a testünk, hanem egy gondolati rendszer mintát jelent. Ezért mondja azt az Írás, hogy vessünk le minden gondolatot, magaslatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak. Amikor azt gondolod végig, hogy az Úr nem bocsátotta meg a bűneidet, akkor a hústest szólt hozzád. Amikor azt gondolod, hogy gyenge vagyok, a hústest szólt hozzád, beteg vagyok a hústest szava, szegény vagyok, a hústest mondta neked.

Mert a hit azt mondja – megvan nekem! A hit az egy bizonyíték, a hit az bizonyítja, a hit egy tulajdonjogi szerződés, vagyis ha hited van, akkor meg van a bizonyítékod, hogy az meg van neked. Nem tudom, hogy miért nem működött ez nekem? - Ez hitetlenség! Már nem imádkozom azért, hogy az megtörténjen, mert az már meg van nekem. Miután már az Igén megálltam, azért nem imádkoztam már többet, mert az meg van már nekem. Mindig is így működtem. Miért? Mert bízom Istenben. Nem bízol Istenben, ha nincs benned elkötelezettség.

Tehát én megtettem az elkötelezettségemet, én Istenben bízom. A többi rész már könnyű. Ezért nem vagyok ott a bankban, hogy kölcsönt vegyek fel, nem vagyok adósságban. Hitben vagyok, Istenben bízom. Nem vagyok az orvosnál sem, mert Istenben bízom. Mert hitem van és a bizonyítékom ott van, hogy az Ő sebeivel meggyógyultam. Meg van ez tehát nekem, nem kell, hogy imádkozzam érte. Mert győztes vagyok, soha nem megyek tönkre. Soha! A világ változhat, de én nem megyek tönkre.

Hogy lehet tehát az elménket beállítani? - Mint ahogy reggel felébredünk, nem vesszük azt magunkon észre, hogy jéé, egy lány lett belőlem. Vagy fordítva. Ez ugye nem ötlik be a fejünkbe, hogy ilyen megtörténhet? Ugyanígy semmi nem jöhet hozzánk, ami a kudarccal kapcsolatos. Mert a hit az nem taglalja a részleteket, a hit a végeredményt vetíti ki.

A hit üzenetet nagyon szeretem, mert működik, az Ige soha nem vall kudarcot, ezért én soha nem leszek beteg. Soha nem leszek szegény, és soha nem fogok tönkremenni, és nem fogok ebben megváltozni, nem gondolkodom ezen, nem engedem meg, hogy ezen gondolkodjam. És azon sem aggasztom magam, hogy egyszer teherbe esem. Nem aggaszt engem. Tehát ilyen ösztönösnek kell lenni ezeknek a tényeknek. És ezekben össze kell fognunk. Az Úrnak meg kell cselekednünk ezeket.

Apostolok Cselekedetei 18/19-20 Juta pedig Efézusba, és azokat otthagyá, maga pedig bemenvén a zsinagógába, vetekedék a zsidókkal. Mikor pedig azok kérék, hogy több ideig maradjon náluk, nem álla reá.

Vagyis nem is foglalkoztatta, hogy tovább maradna.

/21/ Hanem búcsút vett tőlük, mondván: Mindenképpen Jeruzsálemben kell nékem a közelgő ünnepet töltenem, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. És elhajózék Efézusból.

Volt benne egy sürgetés hogy mennie kell, ott kell lennie időre. Innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Volt egy rész, amit nem mondtam el, annak árán, hogy ezt az utóbbi részt elmondhattam, átváltottam, mert ezt kellett elmondanom valamiért.

Ez egy jó nap volt, impartálások lesznek. Az impartálások azt a célt szolgálják, hogy te el tudd végezni azt a munkát, ami rád vár. Felkészítünk benneteket a szolgálat céljára. Öt hivatal ezt a célt szolgálja, hogy a nyájat felkészítse a munkára. És igenis képesek vagytok ezt megtenni. Tanítottam róla, hogy bűnmentesek vagytok, és szegénység mentesek vagytok, és betegség mentesek vagytok, és félelemmentesek vagytok.

Az elmúlt vasárnap második tanítása volt ez, ha lemaradtál róla, az interneten meghallgathatod. Minden megtalálható az interneten. Nem kell mást tennünk, ha fejlődni akarunk, mint az internet rádiót hallgatni, végestelen végig tanítások vannak rajta. Az internet nagyon tör előre. Mindenki álljon most fel. Ma szabadok vagytok.

Mindenki mondja, hogy: – Szabad vagyok! - Belül kell megszabadulnod. Ha csak úgy beszélünk róla, és belül még szorongunk az még nem jó. Minden gyűlölettől szabadulj ma meg.

Kijelentjük: – Szabad vagyok a gyűlölettől. Szabad vagyok a vallásos tanításoktól. Nagyon jó gyarapodni. Nagyon jó egészségben lenni és jó gyarapodónak lenni. Az elmém tiszta, nincs probléma az elmémmel. Szabad vagyok, tisztán látok, boldog vagyok, az Úr öröme az én erősségem, az ördög a lábam alatt van és a pénz hozzám jön. Pénz hozzám jössz most! Az én pénzem felszabadult az ördög kezéből. Most hozzám jön Jézus nevében! Ámen!

Az Úr azt mondta a Hagin testvérnek, soha ne imádkozz pénzért, csak mondd meg az ördögnek, vegye le a kezét a pénzedről! És szólítsd be, amire szükséged van. Köszönjük Uram! Mindenkinek a pénze beérkezik, amire szüksége van!

Mindaz, amit ellopott az ördög, hétszeresen hozzátok jön a Jézus nevében! És akkor még jobban meggazdagodtok Jézus nevében. A szolgáló szellemek mennek és behozzák a szükséges anyagiakat. Az elveszetteket behozzák a Gyülekezeti Testbe a Jézus nevében!

Nagyon erős a gyógyító kenet, jöjjetek a sorba, had égjen ki a betegség a testetekből! Lesz idő és az nagyon közel van, amikor mindenki, aki bejön a gyülekezetbe meggyógyul.

Dicsőség Istennek! Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL