2008.05.27.   

JÉZUS!

Jegyzet Bill Kaiser tanításából
2008. május 25.

 

 

Jim Sanders:

Azoknak is, akik az internet világában hallgatnak bennünket, elmondjuk, hogy Isten milyen hatalmas csodákat tesz, még akkor is, amikor az illető nincs közöttünk. Egy édesapa kért imatámogatást a koraszülött kis csecsemőjére, aki még az intenzív osztályon volt az elmúlt héten és egy agydaganatot állapítottak meg nála az orvosok, és ez szinte teljes vakságot okozott mindkét szemecskéjében.

 

És eltűnt ez a vakság a szeméből és a daganat a fejecskéjéből és a kisbabát kiengedték a kórházból, odahaza van, és jól van.

Isten megválaszolja az egy akaraton elmondott imádságokat. Bátran kérjetek Istentől egy akaraton.

Ma is gyógyulások vannak több területen, mindez azt mutatja, hogy JÉZUS ÉL!

 

Bill Kaiser és felesége vendégünk ma. Már hallottam egy párszor prédikálni és alig várom, hogy újra halljam, mert Istentől megajándékozott prédikátor ő, Isten Igéjét szólja nektek, ma nektek fog szólni az Úr általa.

 

Dr. Bill Kaiser:

Az Ő neve Jézus! Jézus! Jézus! Isten Fia, Jézus! Isten Báránya, Jézus! A mi üdvözítőnk, Jézus! A királyok Királya, Jézus! Az uraknak Ura, Jézus! A mi Gyógyítónk, Jézus! A mi Gondviselőnk, Jézus! A mi Vigasztalónk, Jézus! Ő az út, Jézus az út! Jézus az út! Jézus nem azt mondta, hogy én megmutatom az utat nektek, - Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út!

Jézus az igazság!   Nem azt mondta, hogy megtanítom nektek az igazságot, hanem – én vagyok az igazság!  Az Ő neve Jézus! Jézus a Felkent, Istennek a Krisztusa, a Messiás, Istennek a Fia, az uraknak Ura, az Ő neve Jézus! Jézus! Jézus!

 

Az Ő neve Jézus! Nincs más név! Nincs más név az ég alatt, mely által az embernek meg kellene tartatni, egyedül Jézus által lehet üdvösségünk, egyedül Jézus által van a gyógyulásunk. Egyedül Jézus által találunk életet.

Mert Jézus a mi életünk. Nem azt mondta, hogy adok nektek életet, hanem azt mondta, hogy – én vagyok az élet! Én vagyok az élet!

Szükségünk van életre? Akkor menjünk közelebb Jézushoz. Szükségünk van gyógyulásra? Akkor menjünk közelebb Jézushoz.

Szükségünk van vigasztalásra? Menjünk közelebb Jézushoz. Ő a mi üdvösségünk. Az Ő neve Jézus! Jézus az Isten Krisztusa! A Názáreti Jézusnak hívjuk Őt. Nemcsak, hogy Názáretből való, hanem Istentől való. Jézus az Istennek Fia, az Ő neve Jézus! Jézus!

 

Kérdezed: - dr. Kaiser miért mondod mindig a Jézus nevét?

Mi keresztények oly nagyon hozzászoktunk, hogy tiszteletadás nélkül használjuk e nevet.

Nem adunk tiszteletet Jézus nevének! Olyan közönséges dologgá vált nekünk. De soha nem lett volna szabad, hogy közönségessé váljon számunkra.

Mert a Jézus neve az a név, mely minden név felett való. Amikor Jézus nevét kiejtjük, akkor szellemi erő kellene, hogy áradjon az életünkre.

 

Amikor Jézus nevét kiejtjük, akkor a démonoknak is meg kell adniuk magukat Isten előtt!

Jézus nevének kiejtésére a betegségnek el kell futamodni előlünk. Nem szabad, hogy minden napossá váljon számunkra ez a név. Nem szabad, hogy közönségessé váljon számunkra ez a név, mert Jézus a mi üdvözítőnk, Jézus az Isten Fia.

És Jézus nevének az egyszerű kiejtésén a démonok remegnek! Mert az Ő neve Jézus! Jézus! Istennek a Krisztusa! Jézus az Istennek a Báránya!

Aki kiontotta a vérét értünk, hogy mi a bűneinktől megtisztulhassunk. Ő Jézus, hajlandó volt a vérét ontani. Mert szeret minket, mert meg akar gyógyítani minket.

 

Hajlandó volt magára venni a sebeinket, hogy ezekben a sebekben meggyógyulhassunk. Az Ő neve Jézus. Név, amely minden név felett való.

Ő maga mondta, hogy amit csak kérünk az Atyától az Ő nevében, az Atya megadja nekünk.

Úgy gondoljuk, hogy kérünk az Ő nevében, de nem tesszük. Úgy hangzik, hogy Jézus neve kijön a szánkból, de az nem az igazi Jézus.

 

Mert a Coca-Colát és a Jézust ugyanúgy ejtjük ki, és nem lenne szabad a Colát és a Jézust ugyanúgy ejtenünk.

Amikor Jézus nevét ejtjük ki, akkor annak a szívünkből kell, hogy jöjjön.

Véghetetlen nagyra értékelésünk, odaadásunk, odaszánásunk és az Istennek való szeretetünkkel kell, hogy kijöjjön.

Soha nem szabad túl elhamarkodottan kiejtenünk Jézus nevét.

 

Igen használnunk kell Jézus nevét, de abban a megértésben kellene kiejtenünk ezt a nevet, hogy – mily hatalmas erő árad ki, amikor kiejtjük Jézus nevét!

Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus!

 

Dr. Kaiser talán nem készültél ma, hogy mit prédikálj? - Addig fogok Jézus nevéről prédikálni, amíg meg nem érted azt, mert nem jó benyomást akarok ma kelteni, hanem tanítani akarlak!

 

A biztonsági zónából akarlak kibillenteni és egy közelebbi kapcsolatba akarlak hozni Isten Fiával – Jézussal!

Mert az a Jézus, akiről mi beszélünk, Ő él!  Nem csupán az Ő Szent Szellemének a jelenlétével, hanem egy új és megdicsőült testében.

Tudom, hogy a Biblia azt írja, hogy Ő felemeltetett az Atya jobbjára, és ott közbenjár érettünk. De azon a széken nem Ő ül, - mondod.

 

Képes arra, hogy mindannyiunkat egyszerre meglátogasson. Köszönjük Istennek, hogy elküldte a Szent Szellemét és a Szent Szellem jelenléte Jézust képviseli. De Jézus képes arra, hogy a megdicsőült testében megjelenjen és meglátogasson bennünket.

És miért?

Hogy kivegyen téged a hitetlenségből és egy hívő hívővé tegyen téged.

Tamás történetét ismeritek. - Feltámadását követően Jézus felsőházban történt látogatásánál Tamás nem volt a tanítványok között. És a hét során a tanítványok elmondták Tamásnak, hogy látták a feltámadt Jézust.

Tamás azt válaszolta, hogy addig nem hiszem, amíg az ujjamat nem tehetem a kezének sebébe, és a kezemet az Ő oldalába.

 

A feltámadást követő nyolcadik napon Tamás is ott volt a tanítványokkal, Jézus újra megjelent közöttük a bezárt ajtón keresztül. És a tudás szava által Jézus azt mondta, hogy - Tamás gyere és tegyed az ujjadat az én tenyerembe, és tedd a te kezedet az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem légy hívő.

Vannak idők, amikor az Úr meg akar jelenni az Ő megdicsőült testében közöttünk, hogy elvigyen minden hitetlenséget tőlünk.

 

Mert Jézus ennyire nagyon szeret minket.

Igen arra hívott el minket az Úr, hogy hittel higgyünk benne. Bár nem láttuk Őt a megdicsőült testében, de arra hívott el bennünket, hogy higgyünk benne.

És ez a hitben való járásunk, igen nagy tetszésére van Istennek.

Azért jöttem ma, hogy kijelentsem, hogy Jézus az Ő megdicsőült testében él és meg akar látogatni téged.

 

Meg akar ihletni téged azzal a ténnyel, hogy Ő él. A feltámadott Isten Fiával akar téged Isten megajándékozni, hogy megoszthasd azt a történetet élőben, amit olvastál és személyes megtapasztalásod is legyen az élő Isten feltámadott Fiával, hogy menj és oszd meg másokkal, mert megtapasztaltad a gyógyulást, menj és oszd meg másokkal, hogy szabaddá lettél.

 

De ha szemtől szemben megtapasztalod a feltámadt Úr Jézus Krisztus jelenlétét, akkor ezerszer többekkel fogod megosztani azokat. Egy megújult erővel és szeretettel fogod azt tenni.

Olyan mértékű kenete lesz rajtad, amikor ezt teszed, hogy mindenki hívővé válik körülötted. És mindez Jézus nevében van benne, mindez abban a tényben, hogy ismerjük Isten feltámadott Fiát. Ez a Jézus, akiről beszélünk, szeret téged.

 

Lehet, hogy nem vagy tökéletes, de Jézus szeret téged, lehet, hogy nem vagy oly nagyon tehetséges, de Jézus szeret téged. Lehet, hogy azt gondolod magadról, hogy nem vagy túl okos, de Jézus szeret téged. Lehet, hogy nem vagy túl csinos, de Jézus szeret téged.

 

Eljöttem, hogy elmondjam ma neked, hogy Jézus a te üdvözítőd.

Semmit nem tudsz kapni Istentől, csak kizárólag Jézuson keresztül. Bemagolhatod, hogy mi van leírva, de működésbe hozni, csak az élő Jézus tudja.

Természetesen jó tudni, hogy mi van a Bibliában, de soha ne felejtsd el, hogy csak Jézus képes arra, hogy azt valóságba is hozza.

Mi Jézusról, Isten Krisztusáról beszélünk. Jézusról, Isten Fiáról beszélünk. Mi Jézusról a királyok Királyáról beszélünk, és Jézusról az uraknak Uráról beszélünk.

 

És Jézusról beszélünk, arról a névről, amely minden név felett való. Arról a Jézusról, aki az út, az igazság és az élet. Arról a Jézusról beszélünk, aki elviselte a sebeket, hogy te meggyógyulhass. Arról a Jézusról beszélünk, aki vette magára a mi bűneinket, hogy mi Isten igazságává lehessünk.

Arról a Jézusról beszélünk, aki nem volt képes a sírboltban maradni, mert Krisztusról beszélünk, aki harmadnapon feltámadott, hogy Isten bebizonyítsa, hogy Neki bizony van hatalma a betegség, a fájdalom és a halál felett.

 

Ő az a Jézus, akit mi szolgálunk! Ő az a Jézus, aki keresztre feszíttetett a mi érdekünkben, Ő az a Jézus, aki bennünk akar élni, Ő az a Jézus, aki rajtunk keresztül akar szólni. Ő az a Jézus, aki arra vágyik, hogy az életünk középpontjában legyen. Mert Jézusról, Isten Fiáról beszélünk, a Názáreti Jézusról! Jézusról Istennek feltámadott Fiáról!

 

 

-         Az Úr bizony mondja, hogy eljövök az én menyasszonyomért! Eljövök az én népemért, eljövök azokért, akik várakoznak az én eljövetelemre, eljövök, hogy kiragadjam őket e világ megpróbáltatásaiból, és eljövök, hogy hazavigyem őket a mennyei otthonukba és eljövök értük, hogy bizonyságai legyenek a feltámadott életnek, eljövök, hogy átalakítsam a testüket egy megdicsőült testté. Eljövök értük, mert szeretem az enyéimet! Mert ennek az elveszett és haldokló világnak meg akarom mutatni az én dicsőségemet. Légy kész mondja az Úr, és teljes szívedből keress engem. És a Szent Szellem felé legyél lágy a szívedben, mert megmutatom magam azoknak, akiknek tiszta a szívük, és kiragadom őket ebből a világból, - mondja az Úr!

 

Jézusról beszélünk, Isten Fiáról, az egyedüli igaz Istenről beszélünk és az egyszülött Fiáról, a Jézus Krisztusról, aki tudja, hogy hogyan kell megbocsátani és elfelejteni, aki türelmes és kedves és teljes békességgel.

 

És azoknak, akik elfogadják Őt, azoknak békességet ad. Ő az Isten Fia! A Názáreti Jézus!

Azt mondta nekünk, hogy amit csak kértek az én nevemben, megadja nektek az én mennyei Atyám. Tudod-e, hogy kell kérni a Jézus nevében?

 

Nem csak arról van szó, hogy ezt a formulát használjuk, hogy – a Jézus nevében. Mert maga a név HATALMAT jelent!

És a Jézus hatalma engedi meg, hogy megkapjuk, amit kérünk. Ezért meg kell tanulnunk kiárasztani ezt a hatalmat, amikor az Atyától kérünk Jézus nevében. Ez a hatalom bennünk lakozik a Szent Szellem által! Tehát amikor imádkozunk és kérünk, meg kell tanulnunk, hogyan oldjuk el a Szent Szellemet, hogyan árasszuk ki ilyenkor a Jézus hatalmát!

És így imádkozunk a – Jézus nevében! Azzal a hatalommal imádkozunk, amit Jézus adott nekünk. Úgy kell imádkoznunk, hogy a Jézus hatalmát kiárasztjuk az imánk által, ami a Szent Szellem által adatott nekünk.

 

János 7/39

És ezt a Szellemről mondta, aki még abban az időben nem adatott, de nekünk már adatott, a legbelsőbb lényünkben lakozik a Szent Szellem.

És a Szent Szellem úgy lakozik ott, mint élő víznek folyamai, nem csak egy, hanem többes számban: - folyók! Folyamok! Soha nem szárad ki, soha nem tudod elhasználni a Szent Szellemet benned.

 

Ezt tette Jézus érted, mert Jézus az, aki küldte a Szent Szellemet, hogy benned lakozzon. A Szent Szellem Jézus ajándéka neked! És a Szent Szellem hordozza ezt a hatalmat, ami Jézusban van! Hegyekként tornyosuló problémákhoz szólhatunk Jézus nevében, és azok eltűnnek az életünkből.

 

Bármilyen probléma mindegy, hogy mekkora, ha kiárasztod azt a hatalmat, amit Jézus adott neked, ha azt a hatalmat, ami Jézus nevében van, kiárasztod!

Hegyekként tornyosuló problémák felé, amik az életedben adódtak, ezek felé kiárasztod azt a hatalmat, ami Jézus nevében adatott neked, azok valóban a tengerbe vettetnek.

 

Azt mondjuk, hogy hisszük ezt, de nem használjuk. Azt hisszük ez olyan, mint egy formula. Nem! Ez olyan, amit a legbelső lényünkből kell kihúzni. Meg kell engedned, hogy a Szent Szellem által kihozd magadból ezt a hatalmat és irányítsd a problémák felé.

 

De ha csak olyan éppen-éppen, olyan hatalom nélkül mondogatod, hogy a – Jézus nevében, Jézus nevében, így nem fogod tudni kiárasztani azt a hatalmat, ami Jézus nevében van.

Benyúlsz oda a legbelső lényedbe és megengeded a Szent Szellemnek, hogy kihozza azt a hatalmat, ami ott van, és azzal a hatalommal adod ki a parancsot, hogy – a Jézus nevében! Hatalommal! Azzal a hatalommal!

 

Az utcán lehet, hogy egy kicsit ijesztő, ha így teszel, ha nem teszed az utcán, akkor nem fogja tudni senki, hogy keresztény vagy, vagy pedig hajlandó vagy az utcán is kiárasztani ezt a Szent Szellem hatalmat magadból.

Mondod, hogy: - ha Jézus mondja nekem, hogy tegyem, - akkor megteszem.

Miként vannak a füleid?

A füleid jobban hallanak az utcán, mint az imaszobádban? Mert ahol az utcán az autók forgalma van, ott vannak a bűnösök.

Ott kellene kiárasztanod a Jézus nevének hatalmát.

Mondod: - ha az utcán tenném ezt, azt hinnék, bolond vagyok.

-         Így igaz. De néhányan üdvözülnének. Amúgy sincs olyan jó hírneved, amit féltened kellene, akkor mitől félsz? És néhányan már eddig is azt gondolták rólad, hogy bolond vagy, mielőtt még a Jézus nevét kiáltottad volna.

Mennyire vagy elkötelezve magadban a Jézus nevében lévő hatalommal? Mennyire vagy elkötelezve magadban a Jézus nevében lévő hatalomhoz?   - Ne féljetek!   Ne féljetek!

Nem a te jó hírnevedről van szó, hanem Istenéről!

 

Lukács 2-ben olvasunk azokról a pásztorokról, akik kint voltak a mezőn azon az éjszakán. 430 évig nem volt Izraelnek prófétája, 430 évig legeltek ott bárányok. 430 éve pásztoroltak ott a pásztorfiúk, nem mindig ugyanazok a pásztorfiúk. De 430 év telt el úgy, hogy Izrael nem hallott prófétától, és azok a pásztorok bizony unatkoztak, elmentek a zsinagógába is, de ott sem volt élet, mert Jézus akkor még nem halt meg, hogy életet adjon nekik. Engedelmesek is voltak, de attól még unatkoztak. Ott ültek azon az estén is, mint minden estén és az Úrnak egy angyala jelent meg nekik, nagyon megijedtek. Az angyal elsőre azt mondta, hogy – ne féljetek, mert hatalmas örömmel, jó hírt hozok néktek, mert a Dávid városából Isten üdvözítőt hozott néktek.

És a Biblia azt mondja, hogy nagy hírtelenséggel angyali seregek sokasága jelent meg az égen és ezek az angyalok mind örvendeztek és Istent dicsérték és hírtelen el is tűntek.

A pásztorfiúk úgy gondolták jobb, ha ennek utánajárunk, hogy mi is ez.

Nem hétköznapiasan fogták fel, mert igen nagy benyomást tett rájuk ez az angyali sereg.

 

Menjünk és találjuk meg ezt a Krisztus gyermeket, akiről nekünk szóltak. Otthagyták a nyájaikat, csak annyit tudtak, hogy Betlehembe kell valahová menniük.

Végül is megtalálták azt a kis istállót, és milyen jó lenne, ha ezt a három kis pásztorfiút is betennénk a gyűjteményünkbe karácsonykor a kis szobrocskák közé.

 

Tehát ott volt a három pásztorfiúcska és ők látták a kis Jézust. Nem azt, aki már felnövekedett és bizonyságot tett, és nem azt a Jézust látták, akit az Ő unokatestvére, keresztelő János megkeresztelt, és nem azt a Jézust látták, aki a hegyen beszédet mondott, és nem azt a Jézust látták, aki a pénzváltók asztalát felforgatta, és nem azt a Jézust látták, akit igazságtalanul elítéltek, és nem azt a Jézust látták, akit keresztre feszítettek, de a kis csecsemő Jézuson ott volt Isten áldása. Ezen a kis csecsemőn ott volt a kenet. És ahogy a pásztorfiúk rátekintettek erre a csecsemő Jézusra, nagy izgalomba került a szívűk, hogy – a Krisztus eljött! A Messiás megérkezett, mert Ő a mi üdvösségünk, nagyon izgatottak lettek.

 

Beszaladtak a városba és mindenkinek elmondták, hogy megtalálták az Istennek Fiát. Nem tudták a szájukat zárva tartani, mindenkinek bizonyságot tettek a Krisztusról. Bizonyára utána visszamentek a nyájaikhoz, de a lényeg itt az, hogy amikor meglátod a feltámadott Jézust, olyan izgatottá válik majd a szíved, hogy nem tudsz nem beszélni róla.

 

A legcsodálatosabb evangelizációs indítás, amikor szemtől szembe látod a feltámadott Jézust és megengeded, hogy amikor bizonyságot teszel, akkor az Ő öröme, az Ő dicsősége és az Ő bizonysága leszálljon másokra. Jézust látnod kell!

És ehhez ki kell lépned a biztonsági zónádból. És meg kell engedned, hogy Jézus dicsősége leszálljon rád és a szíved izgatottá váljon Isten felé, mert a Jézusról beszélünk, Jézusról beszélünk a keresztre feszítettről, a vérét kiontott és a feltámasztott Isten Fiáról beszélünk. Arról a Jézusról, aki meghalt érted, amit senki más nem tenne.

 

Akarod-e látni Őt?

Én nem tudom neked megmutatni Őt. Bárcsak megtehetném, de azt tudom, hogy Jézus egyre közelebb megy azokhoz, akiknek tiszta a szívük, akik éhezik, akik elveszettségig éhezik Őt.

Akik felébrednek a szükségeikre, akik teljes szívükből felsírnak Istenhez, Isten azokat meghallja és megválaszolja és neked lesz egy látásod Jézusról, fogod látni Őt egy látásban, valószínűleg az új, megdicsőült testében, és azt mondom neked, hogy amikor meglátod Jézust, az meg fogja változtatni az életedet.

Köszönjük Istennek, hogy újjászülettél anélkül, hogy láttad volna Őt, köszönjük Istennek, hogy Szellemmel beteljesedtél anélkül, hogy láttad volna Jézust. Nem szükséges, hogy lássuk Jézust ahhoz, hogy a mennybe kerüljünk, de ha láttad Jézust, akkor sokkal nagyobb izgalommal tölt el, hogy a mennybe kerülhetsz.

 

Nem adok most itt különböző előfeltételeket, hogy mi kell ahhoz, hogy megismerd, te a bizodalmadat már az Úrba helyezted, és ez igen nagy örömmel tölti el Istent. Tehát nem olyan pontokról beszélek, amik tőled szükségesek lennének, hanem a lehetőségekről beszélek, amit Isten mindannyiónknak megad.

 

Amikor Jézust látjuk, az megváltoztat minket egy csodálatos módon, mert az a Jézus, akit mi imádunk az él! Az örökkévalóság múltjában is él és az örökkévalóság jövőjében is élő Jézus.

 

Ezért ez azt jelenti, hogy bőven van ideje, hogy veled közösködjön. Jézus soha nem olyan elfoglalt, hogy ne jutna rád ideje a közösségben.

Hallelúja!

 

Kívánod-e látni Őt?

A szó, amivel le tudom írni, hogy mennyire kívánjuk látni Őt, az, hogy az elveszettségig kívánjuk látni Őt. Amikor ennyire elszántan akarod látni Jézust, akkor Jézus megjelenik neked. Mert a szabadságunkat és a győzelmünket az éhségünkkel és az elszántságunkkal egyensúlyba kell hozni.

 

Sokszor ez az elszántság azt érzékelteti, mintha le lennénk győzve, de nem jelenti azt, hogy nekünk legyőzöttségben kellene lennünk, mert nekünk győzelmünk van Jézusban. Nem a körülményeink diktálta győzelemről beszélek elsősorban, hanem szellemi győzelemről. És ez a szellemi győzelem hozza majd magával a körülményeink győzelmét.

 

És egybe kell a kettőt ölteni ezt az örömteli győzelem érzelmünket és mámorunkat össze kell olvasztani a végtelen éhségünkkel a Jézus iránt.

 

Az Ő neve Jézus! Az Ő neve olyan, mint egy drága kiöntött kenet, olyan, mint a drága kiöntött kenet az Ő neve. Ezt énekeltük ma itt.

Az Ő neve olyan, mint a drága kiöntött kenet! Énekeljük el!

Miközben énekeljük, legyen a szívünkben nagyobb elszántság, mint valaha. Ne álljunk fel, mert azt szeretném, ha teljesen elengednétek magatokat, ellazulnátok és teljes szívetekből Jézust, keresnétek. És azt hiszem, hogy miközben Jézus nevét imádjuk ilyen elszántsággal, hatalmas dolgok fognak közöttünk történni.

 

Dicsőítés:

Neved kiöntött drága kenet! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Neved kiöntött drága kenet! Neved kiöntött drága kenet! Neved kiöntött drága kenet!

Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Neved kiöntött drága kenet!  Neved kiöntött drága kenet! Neved kiöntött drága kenet! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus!

Neved kiöntött drága kenet! Neved kiöntött drága kenet! Neved kiöntött drága kenet! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus! Neved kiöntött drága kenet! Neved kiöntött drága kenet!   Neved kiöntött drága kenet!

Neved kiöntött drága kenet!  Jézus! Jézus! Jézus! Jézus!

Neved kiöntött drága kenet! Neved kiöntött drága kenet!  Neved kiöntött drága kenet! Neved kiöntött drága kenet! Jézus! Jézus! Jézus! Jézus!

Neved kiöntött drága kenet! Neved kiöntött drága kenet!

 

Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Él az én Uram és áldom Őt! Szívemből! Hallelúja!

Mert él az én Uram és áldom Őt! Szívemből! Hallelúja!

 Hallelúja! Hallelúja! Hallelúja! Él az én Uram és áldom Őt, szívemből Hallelúja!

Hallelúja Néked szól Isten Báránya! Hallelúja Néked szól ó Uram, mert csak Te vagy méltó, nincs hozzád hasonló, hallelúja Néked szól Uram. Hallelúja Néked szól Uram!

Hallelúja Néked szól Isten Báránya! Hallelúja, Néked szól ó Uram, mert csak Te vagy méltó, nincs hozzád hasonló, hallelúja Néked szól Uram, hallelúja néked szól Uram, hallelúja Néked szól Uram, hallelúja Néked szól Uram, hallelúja Néked szól Uram, hallelúja Néked szól Uram!

Hallelúja!                                              Ámen!


BÉKEVÁR FŐOLDAL