2009.06.17.

ADAKOZÁS

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. június 14.

 

Mi áldjuk Izraelt, és áldottak vagyunk, akik pedig átkozzák Izraelt, azok pedig átok alá kerülnek.

Antiszemitizmus szellemében lenni, az egy átkot hoz az emberek életébe. Átkozottá válik az ember - a Biblia tanítja ezt.

Ezt én is meg tudom érteni egészen egyszerűen. Hangsúlyozom, hogy nem én írtam a Bibliát. Jézus maga is zsidó származású volt.

Most pedig nézzük meg a

Timótheus I. levele 10/6 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.

Mi a gyökere? - Minden gonosznak a gyökere a pénz szerelme. Halljuk, hogy az emberek tévesen idézik ezt a verset. Azt mondják, hogy a pénz a gyökere minden gonosznak. A Biblia soha nem mondott ilyet, ez nincs benne a Bibliában. A pénznek szerelme, minden gonosznak a gyökere!

Nem szabad összekevernünk a pénzzel a pénznek a szerelmét. Egyik dolog, hogy van pénzünk, a másik dolog pedig, hogy hatalmába kerít a pénz szerelme. Nem ugyanaz a két dolog. Egy rakás pénz lehet itt előttünk, és senkit nem igéz meg és nem szerelmese egyikünk sem a pénznek. Másrészt lehet, hogy az illetőnek semmi pénze nincs és mégis a pénz szerelmese.

A legzsugoribb emberek általában azok a földön, akiknek semmi pénzük nincs, szegények. És csupán csak azt élik, hogy vágyakoznak azután, amijük nincs. Vágyakoznak különböző dolgok után, álmodoznak ezután és azután, szeretnék azokat. Nem arról beszélek, hogy ne legyen látásod. Szükségünk van az Úrtól egy látásra!

Arról beszélek, hogy lehetséges úgy élni, hogy az embernek van pénze, és mégsem rabja a pénz szerelmének. Hogy lehet az, hogy az embernek nincs pénze, és mégis szerelmese annak? Az is lehet, hogy az embernek van sok-sok pénze, és mégsem jelent az neki túl sokat. Nem szeretjük a pénzt, hanem használjuk a pénzt!

Tehát figyelnünk kell azt a szót, hogy miként használjuk, azt hogy – szeretünk valamit. A szeretet az egy parancsolat az Újszövetségben, és Isten maga a szeretet. Sokan az életük során azt a szót, hogy szeretet, igen lazán használják. - Úgy szeretem az új cipőmet. Annyira szeretem az almás pitét. Szeretem az autómat, szeretem az új órámat, szeretem a házamat…

Mi a baj ezzel? - Az, hogy nem szabadna szeretnünk ezeket a dolgokat!

Mondod, hogy – nem értettem semmi komolyat alatta.

Akkor ne mondjad többé. Ne mondjad ezt többé. Lehet, hogy valóban túl sokat törődsz ezekkel a dolgokkal. Lehet, hogy valóban szereted „úgy”. Lehet, hogy tényleg szereted! Az is lehet, hogy meg kellene változnod benne. Én nem szeretem a dolgokat, és nem szeretem a pénzt!

Mindenki mondja, hogy – én Istent szeretem, és az embereket szeretem!

És itt az ideje, hogy hálásak legyünk azokért a dolgokért, amelyeket Isten ad nekünk. És örömmel használjuk azokat, amelyeket Isten ad nekünk. Itt az ideje, hogy használjuk azokat és áldássá legyünk mások számára vele.

Az nincs rendben, hogy szeretjük azt, mert ez a fajta imádata a dolgoknak bálványimádásnak minősül. És ezzel az a baj, hogy ilyenkor az emberek a dolgokat, amelyeket szeretnek, Isten elé helyezik. És ez az oka annak, hogy ők ma pl. nincsenek itt a gyülekezetben. Miért nem jössz be a gyülekezetbe és végzed Isten dolgait? - Nagyon sok dolgom van, és elfoglalt vagyok! Mert a pénzt keresed és nem Isten dolgai után mész. Tanítja a Máté 6/33-ban nekünk az Ige, hogy

Máté 6/33 Keressétek először Isten országát… és mindezek megadatnak néktek.

Ő oda fogja neked azokat adni. Ez azt jelenti, hogy neked nem kell kergetni a pénzt. Ha Őt első helyre helyezed, akkor Ő mindezeket neked fogja adni.

Galata 2/18 Mert, ha amiket lerontottam, azokat ismét fölépítem, magamat teszem törvényszegővé.

Mit jelent ez? - Azt jelenti, hogy helyes volt az, amit fölépítettem, vagy ha nem, akkor bontsuk inkább azt le. Mert mindkét eset nem lehet igaz egyszerre. Ha felépítem, és azután lerontom, azután megint felépítem és lerontom azt, akkor a kettő közül az egyiket nem kellene tennem. Vagy felépítenem kellene, vagy lerombolnom azt, és akkor többé nem kell építenem.

Miért mondom ezt most? - gondolkodnak némelyek. Mert azok, akik ellenzik ezt az üzenetet, akik ellene vannak a gyarapodásnak, azok viselkednek így. Látjuk a Bibliában, hogy volt, hogy Jézus is nagyon értékes ajándékokat kapott.

Halljuk ilyenkor, hogy Júdás felszólal, és azt mondja, hogy micsoda pénzpazarlás ez? El kellett volna adni és a pénzt odaadni a szegényeknek. Amikor a vallásoskodó megszólal, akkor sokan úgy gondolják, hogy ezt Jézus mondja. Millióan hiszik, hogy ezt Jézus mondja ott. De nem Jézustól idézett mondat, hanem Júdástól való felszisszenés és idézet. Júdást és Jézust nem lehet összekeverni, nem ugyanaz. És sokan mondják ezt ma is – micsoda pazarlás az a drága autó, vagy az a drága ház, vagy az a drága ruha, vagy az a drága öltöny. Nézd meg azt a drága ékszert. El is adhatta volna és odaadhatta volna a szegényeknek, befektethette volna az Evangéliumba.

Kit idézel ilyenkor? Júdás szavait idézed! És nem akarok részletekbe bocsátkozni, de bizonyára belátod, hogy nem jó Júdás szavait idézgetni. Ráadásul ellentétes azzal a hittel, akik ezt idézik, mert elvárják tőled, hogy támogasd a szegényeket, másrészt pedig azt is mondják, hogy nem jó gazdagnak lenned.

Hogyan lehet támogatni őket, ha nincs pénzed? Ez a nagy kérdőjel az egészben. Tehát valóban Isten akarata lenne az, hogy néhányan szegényen éljenek? Milliók hiszik úgy, hogy erre a válasz – igen. Úgy hiszik tévesen, hogy néhányaknak szegénynek kell lenniük, mint ahogy néhányaknak betegnek kell lennie.

És ilyen átláthatatlan titokzatosság szerint, valamiféle okból Isten azt akarja, hogy az az illető beteg legyen. És ha Istennek az lenne az akarata, hogy az illető valóban beteg legyen, akkor miért akar az az illető meggyógyulni? Ha valóban az az akarata Istennek, mert így hiszed azt, és így elmész az orvoshoz, akkor Isten akarata ellen szegültél. Vagyis ellenszegülő vagy, mert Isten vélt akaratából ki akarsz jönni.

Látjuk, hogy ezekben a téves dolgokban csak a gyülekezetben és csak vasárnap hisznek. Nem lehet ezt igazán átlátni, ez olyan isteni titokzatosságban van. És azután hétfő reggel elmennek az orvosi rendelőbe, hogy megszabaduljanak attól a dologtól. De vasárnap az illető nem tudta. - Ez a képmutatásnak a magas foka. Vagy az a helyes, hogy beteg maradsz, vagy az a helyes, hogy meggyógyulsz. Vagy az egyik, vagy a másik. A kettő közül az egyik nem helyes.

Ugyanez a helyzet a szegénységgel. Valóban az lenne Isten akarata, hogy néhányan szegények legyenek? Ha ez lenne Isten akarata, akkor nem szabadna segítenünk nekik. Ha Istennek a terve szerint nekik szegénynek kellene lenniük, akkor nekünk nem szabadna közbelépnünk és Isten tervét megzavarnunk. Tehát az emberek ebben sem hisznek igazán, csak kizárólag gyülekezetben és vasárnap. Amikor gyülekezetbe vannak, akkor szenteskednek. - Isten az Ő mindenhatóságában úgy döntött, hogy engem ne áldjon meg dolgokkal, de én szeretem az Urat és bármi is legyen az akarata - az legyen az akarata. Személyesen is hallottam ilyeneket.

Isten különböző szinteket adott nekünk az életünkbe, néhányakat gazdaggá tesz, néhányakat pedig szegénnyé tesz - gondolják.

Mi az, amit a következő nap tesznek? Másnap elmennek és különböző ügyleti dolgokban próbálnak meggazdagodni. Mit jelent ez? Hogy amit mondtak előző nap, abban nem is hisznek igazán. Ha Isten akarata számodra, hogy szegény légy, akkor ne legyél ellenszegülő, maradj szegény. De ez egy hazugság!

Istennek az akarata, hogy mindenki újjászülessen, Istennek akarata, hogy mindenki meggyógyuljon, és egészséges legyen, és Istennek akarata, hogy mindenki jólétben éljen. Akkor viszont helyes mindazoknak segíteni, akik szükségben vannak. Mert ha nem ez lenne Isten akarata, akkor a szükségben lévőknek nem szabadna segítenünk. De ez nem igaz, mert Istennek az az akarata, hogy ők feljöjjenek még akkor is, ha ez a saját hibájukból van.

Ha sok mindenben vétettek és elvétették, és saját magukra hozták azt, akkor sem Isten akarata, hogy ők szegények legyenek. És ebben megváltozhatnak. Egyszerűen csak meg kell magunkat ítélni és akkor nem fogunk megítéltetni. Mit jelent ez? - Azt, hogy meg kell változni. A megtérés azt jelenti, hogy meg kell változni, azt többé már nem teszem, amit addig tettem, azt abbahagyom, és akkor nem kapok érte ítéletet. A keresztények úgy nevezik ezt, hogy megbocsátás. Hallelúja!

Tehát amikor a szegényekről beszélünk, akkor nem a szeméttelepen élő koldusokról beszélünk. Mit mond az Úr azokra, akik ott élnek? - Felemeli őket az Úr, és a hercegekkel ülteti együtt.

Istennek tetszik az, amikor a szükségben lévőknek segítünk. És utasít is minket erre az Igében, hogy segítsünk a szükségben lévőknek. Ha az Ő akarata számunkra az lenne, hogy szegények legyünk, akkor miként tudnánk segíteni a szükségben lévőknek, a szegénynek ez nem sokat tud segíteni? Hiszen akkor magán is alig tud segíteni. Ha neked szolgálnod kellene a szegény felé, és magad is szegény vagy, akkor először magad felé kell szolgálnod.

Mit mondok ezzel? Ha Isten utasít minket az Igében, hogy szolgáljunk a szegények felé, segítsük őket, akkor nyilvánvaló, hogy Isten akarata az számunkra, hogy mi ne legyünk szegények. Mert a szegényeknek nincs meg az a képességük, hogy tudjanak segíteni a szegényeknek, mert ők azok, akiknek szükségük van erre a segítségre.

Meg fogjuk nézni az Írásokban, amikor az Úr utasít minket, hogy a szegényeknek, vagyis a szükségben lévőknek segítsünk. Ebből nyilvánvalóvá lesz, hogy Istennek nem az a szándéka, hogy mi is szegények legyünk. Van-e annak valami előnye, ha az ember pénztelen? Vagy vannak-e dolgok, hogy valamit megtanulhatunk abból, ha nincstelenek vagyunk? Milliók hiszik ezt, - ez egy másik hazugság. Néhány igehelyet fellapozunk most, és itt bizony meglátunk dolgokat.

Példabeszédek 10/15 A gazdagnak vagyona az ő megerősített városa, szűkölködőknek romlása az ő szegénységük.

Mi az, ami elpusztítja a szűkölködőt? A saját szegénysége. Istennek akarata lenne, hogy saját magukat elpusztítsák? A válasz egyértelműen nem! Akkor a válasz arra is értelemszerűen nem, hogy Istennek vajon akarata lenne-e, hogy ők szegények legyenek.

Példabeszédek 22/7 A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.

Isten akarata lenne, hogy mi szolgák legyünk? Isten akarata lenne, hogy valaki elnyomással uralkodna felettünk és mi szegények legyünk? Nem lehetséges, hogy ez az Ő akarata lenne.

Prédikátor 9/16 Akkor én azt mondám: jobb a bölcsesség az erősségnél, de a szegénynek bölcsessége utálatos, és az ő beszédét nem hallgatják meg.

Istennek vajon akarata lenne az, hogy miután az Ő bölcsességét közli valakivel, utána azt a bölcsességet más azért nem hallgatja meg, mert szegénységben van? 

Bármelyik gyülekezetről, bármelyik szolgálatról is beszélünk, a szegénység minden szolgálatot csendességben tart. Mert ha a szolgálatnak nincs pénze, akkor nem képes a szolgálatát végezni, nem képes az ajtót nyitva tartani az elveszettek számára. Mindegy, hogy milyen kijelentést, milyen bölcsességet helyezett el Isten annak a szolgálatnak a szívén, nem fogja meghallani azt a világ. Nem fog tudni az az üzenet kimenni a világba az ő szegénysége miatt.

Mert a szegénység az egy átok, soha nem lehet áldásnak nevezni. Soha nem volt az áldás. Mindig is átok volt, ma is az, és a jövendőben is az lesz. És az is meg van írva a Galata levélben, hogy mi megváltást kaptunk a törvény átkától.

Istennek akarata az, hogy bárki elveszett legyen? Nem! Istennek akarata lenne, hogy bárki szegény legyen? A te jelenlegi helyzeted nem mutatja Isten akaratát.

Tehát tanítja is nekünk az Ige, hogy amiként van a mennyben, akként legyen itt a földön is. Azt is tanítja az Ige nekünk, hogy valaki szükségben van, és mi pedig bővölködünk, nem szabad az illetőt lenézni, mert az Urat megszomorítja az, ha mi megvetjük a szegényt.

Ésaiás 3/14 Az Úr törvényre megy népe véneivel és fejedelmeivel. Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokban.

/15/ Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegénynek orcáját összetöritek? Ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura.

Az Úrnak mérge és haragja azokon, akik elnyomják a szegényt, - olvassuk itt.

Zakariás 7/10 Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt.

Példabeszédek 14/31 Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét, az pedig tiszteli, aki könyörül a szűkölködőn.

Mi történik akkor, ha az Urat tiszteled? - Megköszönjük az Úrnak, hogy használ minket, és Ő viszonttisztel minket. És a tiszteletnek része, hogy Ő gyarapodásra visz minket. Hogyan lehet növekedni Isten királyságában? Minél inkább tiszteljük Őt, annál inkább tud Ő is tiszteletet mutatni irányunkba. Amikor a szűkölködőnek adunk, akkor az Urat tiszteljük meg vele, és így lehet elnyerni az Ő tiszteletét.

Példabeszédek 28/27 Aki ád a szegények, nem lesz néki szüksége, aki pedig elrejti a szemét, megsokasodnak rajta az átkok.

Lehet olvasni az Igék során, hogy számos esetben Isten a gonoszok gazdagságát átadta az Ő népe kezébe. Láthattuk ezt, amikor Izrael népe az egyiptomi fogságban, rabszolgaságban volt, s egy nap alatt megfordította Isten a sorsukat. Kiszabadította őket a rabszolgaságból és ezüsttel és arannyal hozta ki őket.

Látható itt az Igében Isten hozzáállása: aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége, másrészt, aki elrejti szemét, azon az átkok megsokasodnak. Vagyis a gonoszok kezéből Isten kiveszi ezt a pénzt és a mi kezünkbe adja. Azoknak a kezébe adja, akik hajlandók valamit tenni a szükségben lévőkért, azokért, akik hiányban vannak.

Példabeszédek 29/7 Megérti az igaz a szegényeknek ügyét, az istentelen pedig nem tudja megérteni.

Példabeszédek 21/13 Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik.

Vagyis ha látsz valakit igazi nehéz helyzetben, szükségben és az Úr foglalkozik veled, hogy segíts neki, és te bezárod a szívedet. Amikor az Úr velem foglalkozik, pontosan megmutatja, hogy mennyi pénzt kell adnom az illetőnek. De ha süket fülekre talál benned ez, és azt mondod, hogy elég dolgom van nekem is, amivel én foglalkozzam saját magam – a Biblia azt mondja erre: eljön az a nap, amikor megfordul a dolog, és te leszel szükségben, és hiába kiáltasz, senki nem fogja meghallani, senki nem fog segíteni.

De ennek a fordítottja is igaz, amikor valaki szükségben van, és te segítesz, akkor egy magot vetettél arra, hogy amikor te szükségben leszel, akkor ez a segítség másoktól fog hozzád jönni. Ez egy óriási igazság! Ezt kijelentette Isten az Igében, hogy így van, és hatalmas áldásokat hoz az életünkben, ha valaki segít annak, aki szükségben van.

Példabeszédek 14/21 Aki megutálja az ő felebarátját vétkezik, aki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az.

Akar-e valaki közülünk boldog lenni? Meg van az oka annak, hogy miért találkozunk szomorú arcokkal kint a világban. Amikor a szegényekkel kegyelmességet cselekszünk, akkor az Úr nem azokról beszél, akik az árok szélén fekszenek. Először azokról kell gondot viselnünk, akik Isten népe. Ez nem azt jelenti, hogy a kívülvalókkal ne tehetnénk jót, de első mindig Isten háza népe! Velük kell először jót tennünk. Megmutatom ezt nektek az Írásokban.

Korinthus II. 8/9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek.

A helyzet, amit ha olvasnánk itt az Igéket, kivilágosodna: egy évvel korábban ígéretet tettek adományra és Pál figyelmezteti őket, hogy itt az ideje, hogy amit ígértek, azt elkezdjék megcselekedni, összegyűjteni. És azt mondja nekik, hogy abból adakozzanak, ami van, és ne abból, ami nincs.

/12/ Mert ha a készség meg van, aszerint kedves az, amije az adakozónak van és nem aszerint, amije nincs.

/13/ Hogy ne legyen másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok, hanem egyenlőség szerint:

/14/ a mostani időben a ti bőségtek pótolja amazoknak hiányát, hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen.

/15/ Amint meg van írva: Aki sokat gyűjtött, nem volt többje és aki keveset, nem volt kevesebbje,

/16/ Hála pedig az Istennek, aki ugyanazt a buzgóságot adta irántatok Titus szívébe.

Pontosan megmondom nektek, hogy ez hogyan működik a Szent Szellemtől: - ha valakit a szívedre helyez, akkor ne hozzám szaladj, mert sokszor van úgy, hogy hozzám jöttök ilyennel. Egyébként lehet, hogy hozzám kell jönni, attól függ milyen a helyzet. De amikor az Úr nekem megmutatja, akkor pontosan tudom, hogy mit kell tennem. Pontosan tudom az összegét, hogy mennyit kell adnom.

A következő tanítássorban arról fogok tanítani, hogy miként kell hallani.

Ha Istennek a hangját nem hallod, akkor szellemileg süket vagy és akkor a hited halott. Mert igen nagy mennyiségű kijelentés érkezik a Testhez és Istennek a hangját meg kell hallani hit által. Az Ige mögötti hangból kell hallani.

Amennyi pénzt mostanában adakozunk az minden eddigi elgondolást felülmúl, de Isten ereje és Isten hite rendelkezésünkre áll ehhez. Az Úrnak a hangját meghallani az az alapja a „most hitünknek”. A most hit a reménylett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.  Ha az embernek megvan az Ige a szívében, akkor megvan az alap hozzá. Ez a tanítás fog következni. És azért tesszük mindezeket, hogy ti meghallhassátok azt a hangot!

Ez nem egy vallásos cselekedet, ez már folyamatában zajlik és már néhányan működtök is ebben bizonyára. Úgy tudunk adakozni, hogy ti adakoztatok és meg van a hitetek hozzá, hogy ez visszaforog hozzátok sokszorosan!

Mi Isten gyermekeinek megsegítéséről beszélünk. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a világban élők valamennyien Isten gyermekei. De az I. Korinthus 10/32-ből megtudjuk, hogy van a földön Isten gyülekezete, vagyis Isten királysága, a nemzetek - a pogányok -, és a zsidók. Ez három csoport.  Ezt látja Isten. Tehát nem nevezhető mindenki Isten gyermekének, csak azok, akik újjászületettek. A földön nem minden ember Isten fia. Abban az időben a legvallásosabbaknak mondta Jézus, hogy: – ti az ördög atyától valók vagytok! Ebből is láthatjuk, hogy nem mindenki tagja Isten családjának.

Kik a legnyomorúságosabbak a földkerekségen? Azok, akik senki másról nem gondoskodnak, csak saját magukról: ami nincs nekik, amit ők akarnak, amire nekik szükségem van, mi az, amit a másik nem tett meg értük.

Tehát ha te borzasztóan akarod érezni magadat, akkor nyugodtan ücsörögj és gondolkodj ezeken. Nem leszel boldog! Ha csak nem nyúlsz ki, és nem érintesz meg valaki mást és teszel valamit, ami a másiknak segítség. Meg kell érezned, hogy célzattal vagy a földön és gyümölcstermésre vagy elrendelve és be kell teljesedned ebben.

Amikor Isten arra használ minket, hogy a másik szükségeit betöltse, arra használ minket, hogy az ő problémáikat leemeld a vállaikról, hogy terheiktől megkönnyebbedjenek. Ha az ember ezt tényleg megteszi, akkor fogja úgy érezni magát, hogy lebeg a felhőkön. Ennél nincs jobb érzés a világon. Minél nagyobbak a lehetőségeink és a képességeink, annál többet tudunk tenni másokért. Minél kevesebb a lehetőségünk annál kevesebbet tudunk tenni.

Én pl. indulok Izraelbe azzal, amit ti adakoztatok és a sajátommal, amit hozzáteszek és kiviszem azt Izraelbe. Java része az én pénzem és nagyon jól fogom érezni magam, hogy odaadhatom és nektek is jó érzésetek lesz. A jövő héten meg fogjátok tudni, hogy mi ez a jó érzés. Egy kis hitre van itt szükségünk.

Példabeszédek 19/17 Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez és az ő jótéteményét megfizeti néki.

Ha valami jót teszünk a szegénnyel, azt az Úr személyesen magára veszi. Olyan az, mintha az Úrnak adtunk volna kölcsön. És biztosít az Igében arról, hogy azt visszafizeti neked. Ennél jobb garanciát sehol a világban nem kapsz a pénzedre.

Példabeszédek 22/9 Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.

Ma mindenki áldottá vált, amikor adott. Mondja mindenki, hogy: – Áldott vagyok! 

Példabeszédek 28/27 Aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége, aki pedig elrejti a szemét, megsokasodnak rajta az átkok.

Tehát nem lesz szüksége annak, aki ád a szükségnek. Nézd meg, ma mit tettél, mit vetettél? Mondd, hogy: – Nem lesz szükségem! Mosolyognod kellene, boldognak kellene lenned, mert áldott vagy, boldog vagy, mert Isten visszafizeti neked és nem lesz szükséged.

Istennek az lenne a szándéka, hogy miközben te adakozol, aközben elszegényedj? Ez lenne Isten akarata? Hogy miközben te adakozol, a vagyonod elfogyjon és elszegényedj? Miközben segítesz a szegénynek te magad is elszegényedj? Ez lenne Isten terve? Nem!

Ahogy a 27. versben olvastuk, aki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége. Tehát ahogy te segítesz egy szegénynek, hogy kimentsd a bajból, Isten úgy fog téged kimenteni a bajból. Emlékezzünk arra, hogy amikor elvetünk egy magot, annak a sokszorosát fogjuk aratni. Ha elvetünk egy babszemet, akkor nem egy babszemet aratunk, hanem babszemeket.

Annyira jó a Biblia! Az Úr a következő Igéket szólta már nekünk egy másik adománygyűjtésnél.

Zsoltár 41/1 Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr.

Megnézzük a 2-es verset, hogy az Úr megőrzi őt, életben tartja őt, és áldott lesz a magja a földön.

/2/ Az Úr megőrzi azt és élteti azt, áldott lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának.

/3/ Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán, bármilyen az ágya, minden betegségéből meggyógyítod őt.

Ez gyógyulás és megszabadítás. Az Úr most elém hoz egy nagyon gazdag embert, talán a dédpapája volt az első a sorban. Tuberkulózisban haldoklott ez az ember. Gazdag ember volt. Gondolkodott azon, hogy már mindent megtettem, áh! De a vagyonomat még nem ajándékoztam el! Úgy gondolom, hogy most ezt fogom megtenni! Negyvenes éveiben lehetett ekkor. És amikor 91 éves korában a lebénultak számára volt egy gyűjtés, aprópénzt rakott le számukra az utcára, tízcenteseket, egy egész szigetnyit, vagyis 50 év múlva ilyen egészséges volt. Nem szegényedett el, sőt gazdagabb lett, mint valaha, és meggyógyult, visszaszerezte az egészségét. A halálos ágya után 50 évre rá még mindig jó egészségben volt. Felbuzdult, hogy milyen jó a nyomorultakon segíteni.

Engedd meg, hogy Isten használjon abban, hogy segítsél, és akkor boldog leszel, és áldott leszel, és az Úr maga fizet neked vissza. Nem fogsz szükséget látni. Megment a bajok idején. Megőriz téged, életben tart téged. És nem ad át téged az ellenség kívánságának, s ezen felül az Úr még meg is gyógyít téged. Mindezt azért teszi, mert segítettél akkor, amikor a másik nehézségben volt.

Ha az Úr akar segíteni a szegényeknek, akkor lehet az az Ő terve számunkra, hogy mi is szegények legyünk? Hogyan segíthetne a szegény a szegénynek? Ha Ő elvárja tőlünk, hogy segítsünk a szegénynek, akkor nem akarhatja számunkra, hogy mi szegények legyünk. Hanem azt várja el tőlünk, hogy mi olyan helyen legyünk, hogy tudjunk segíteni. És nem úgy akarja, hogy adakozzunk, hogy a gazdagság helyéről adakozzunk, miközben adakozunk, közben elszegényedjünk. Mert a mi Istenünk a vetés és aratás Istene. Olyan Istenünk van, aki azt mondja, hogy: – én visszafizetek neked! Akkor miként gondoljuk azt, hogy mi közben tönkremegyünk?

A következő Ige idézet a 112-es Zsoltárból, amit mindjárt meg fogunk nézni, de először

Korinthus II. 9/9 Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek, az Ő igazsága örökké megmarad.

Idézet ez a Zsoltár 112/9-es verséből

Zsoltár 112/9 Osztogat, adakozik a szegényeknek, megigazultsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel.

Amikor azt írja az Ige, hogy a szarvad felemeltetik, akkor azt írja, hogy a te neved felmagasztaltatik a földön, – annak a neve, aki szórt, adakozott. Így tud megtisztelni minket az Úr, így tud minket gyarapítani, hogy felemel minket arra a helyre! Előléptet minket, hogy magasabb helyre kerüljünk, hogy még jobban tudjunk segíteni a szükségben lévőknek. Tehát amikor gyarapít minket, az a tiszteletnek egy fajtája. Ugye hogy ott szeretnél inkább sorba állni, ahol adakozhatsz és nem ott, ahol adakoznak? Jézus is mondja, hogy jobb adni, mint kapni.

Megnézzük, hogy miként tiszteli meg az Úr az övéit a 112-es Zsoltár alapján.

Zsoltár 112/1 Boldog ember az, aki féli az Urat, és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik.

Nézzük meg mi történik az ilyennel?

/2/ Hatalmas lesz annak magva a földön, a becsületesek nemzedéke megáldatik.

Most figyelj nagyon:

/3/ Gazdagság és bőség lesz annak házában, s megigazultsága mindvégig megmarad.

Keresztények gyakran abban hisznek, amit valakitől hallottak, s nem abban, amit a Biblia ír.   Egy másik fordítás szerint, a családja meggazdagszik azáltal, hogy segít a szegénynek. Tehát meg lehet így gazdagodni. Ha meggazdagszunk, azt nem kell szégyellnünk, míg mások hiányban vannak.

Nem te vagy a másiknak a gondviselője, Isten a te gondviselőd. Isten adta neked a gazdagságot, és Ő használ téged, és ezt fel kell fedezned. Az ember nem üdvözítheti, nem tarthatja meg a másik embert. A másiknak is ugyanarra a gondviselőre kell tekinteni, akire mi tekintünk. És ugyanúgy fogja a másikat is megáldani Isten, mint minket, mert Isten nem személyválogató.

Megint egy másik fordítás szerint azt mondja, hogy a családja gazdag, vagyonnal rendelkezik, gazdagsággal és jóléttel örökké. Tehát örökre gazdagság és jólét a része. Ezen a területen évszázadok óta burjánzó hitetlenséggel kell szembenéznünk, és az elménket szabaddá kell tennünk ettől a téves gondolkodásmódtól. Ez ugyanis egy hamis alázatoskodás, egy hamis szellemiség.

Emlékszem arra, amikor 14-15 évvel ezelőtt a vidéket jártam. Abban az időben még én vittem a könyveket, ezért egy nagyobb autóm volt és a máshonnan jött keresztények, ahogyan körbejárták az autómat, utálatos módon nézték azt, mert nem szamárháton érkeztem. - Miként lehet valaki Isten felkentje, ha ilyen autót vezet? – gondolták. Nem is volt új autó ráadásul, el is koptattuk rendesen azt az autót.

Úgy is lehet adakozni, mondja az I. Korinthus 13-ban az Ige, hogy odaadhatja az ember mindenét, és semmit nem használ neki, mert nem szeretetben, vagyis nem a helyes módon adtuk azt. Miként adjuk tehát azt?

Amikor szellemi kevélységből adakozunk, amikor bűntudatból adakozunk, vagy azt akarjuk szellőztetni, hogy milyen szentek vagyunk, akkor rossz indítékban vagyunk.

Mit segít az a másikon, ha én is tönkrementem? – Annyira szellemi vagyok, mert olyan nagyon tönkrementem anyagilag. Mindent elajándékoztam! – ezt hirdetem, és éjjel nappal csak imádkozom. Olyan szent vagyok, és közel vagyok Istenhez. Hogyan segít ez a másikon?

Ez senkinek nem segít, ez egy hazugság és légy óvatos, ha ezt a hazugságot hallod. Ha én tönkrementem, akkor miként tudok segíteni a másiknak? Ahhoz, hogy a másiknak tudjak segíteni, először nekem azt a helyzetet le kell győznöm. Ha én az örömhírt akarom elvinni a szegényeknek, amiről Jézus beszélt, akkor hogyan nézne ki az, hogy odamegyek valakihez, és azt mondom: – Gyere te is a gyülekezetbe és legyél olyan szegény, mint mi vagyunk!

De hát, ha már úgyis szegény az illető miért akarna még szegényebb lenni? Tehát mi jó hírt tudnék mondani a szegényeknek azzal, hogy gyere és legyél te is szegény? A szegényeknek az az örömhír, hogy többé nem kell szegénynek lenned.

Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ez az örömhír!   Anyagi javakat is jelent ez, most amikor a földön élünk, s nem amikor a mennyben megyünk. Gazdagság és bőség lesz annak a házában! Hallelúja! Most olvastuk.

Gazdag társörökösök vagyunk és ezt nem is szégyelljük, nem rejtegetjük ezt a gazdagságot. Tehát nem ott van a kérdés, hogy mid van, hanem hogy azt miként szerezted. Ha helyes úton szerezted, akkor nincs mit restelkedned vele. Azért, mert a szegényről gondot viselsz, látod, hogy Istennek nem az az akarata, hogy közben te is elszegényedj, hanem közben téged meggazdagít. Legtöbbünk a gyarapodásnak, a jólétnek a legalsóbb szintjén él, de az még mindig sokkal jobb, mint szegénységben élni. Mindannyiunknak hinni kell azt, hogy Isten felemel minket a következő szintre.

Amikor az ember elérkezik a gyarapodás bizonyos szintjére, akkor üldöztetések következnek. Ezért van szükség ezekre az igazságokra, amiket az Igéből előhozunk, hogy fel legyél fegyverkezve. Mert mivel segítettél, mivel vetettél, azzal segítettél a szegényeknek, s Isten azt nem felejti el. Isten adta az Igéjét, hogy segítsél másoknak. Személyesen fogja visszafizetni azt neked, és neked nem lesz szükséged, nem látsz hiányt, gazdagság és bőség lesz a te házadban.

Mi az, ami ezt követi majd? Azt fogják mondani, hogy micsoda pazarlás! Lehet, hogy a rokonaid mondják majd: – Azt a vackot meg miért vetted meg? Mit pazarolod a pénzed ilyenre? Hol fogod használni ezt a ruhát, amit most vettél? Az üldöztetések igenis jönnek, jobb, ha felkészülsz rá.

Visszakanyarodunk a

Zsoltár 112/3-ra Gazdagság és bőség lesz annak házában, s megigazultsága mindvégig megmarad.

/6-9/ Mivelhogy soha nem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz.

Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó.

Rendületlen az ő szíve, nem fél, míglen ellenségeire lenéz.

Osztogat, adakozik a szegényeknek, megigazultsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel.

Itt van a 10-es versben elrejtve az, hogy miért fordulnak a gazdagság-üzenet ellen oly sokan!

/10/ Látja ezt a gonosz és dühöng, fogait csikorgatja és eleped, a gonoszok kívánsága semmivé lesz.

És a gonosz meg fogja látni, hogy te milyen áldott vagy, és őt ez igen dühre gerjeszti, csikorgatni fogja a fogait. Mit szeretne a gonosz? Amit ő akar, az nem teljesedik meg az életében!

Ami nekünk van, azt kívánja a gonosz, de azt nem tudja megszerezni, csak a fogát tudja csikorgatni. És hazugságokkal takargatja magát. És egy hamiskodás veszi körbe, egy hazugság szféra veszi körbe, mint ahogy Júdást is.

Tehát vannak, akik ítélkeznek csak, és vannak mások, akik meg is cselekszik azt. Akik csak ítélik a másikat, nem cselekszik azt; akik meg megcselekszik, azok nem ítélkeznek! Melyik vagy te közülük?

A másik dolga nem az én dolgom, hogy ő mit tesz a dolgaival, ahhoz semmi közöm.

Mondja most mindenki: - Én nem ítélkezem, én Isten Igéjének a cselekvője vagyok, és ezért boldog vagyok, áldott vagyok, Isten visszafizet nekem, megoltalmaz engem, megőriz engem az ellenségeimtől, meggyógyít engem, egészséges vagyok, gazdagság és bőség van az én házamban.

Álljunk fel együtt mindannyian, s meg fogjuk kérni az Urat, hogy mutassa meg nékünk, hogy miként tud minket használni.

Mondjuk együtt felemelt kézzel: - Uram itt vagyok, használj engem, hogy segíthessek másoknak, emelj fel engem, adj nekem lehetőségeket, hogy legyen anyagi alapom, hogy képes lehessek rá, hogy szolgálhassak másoknak, ahogy te vezetsz engem Jézus nevében! Ámen!

Dicsőség az Úrnak!                                     Ámen! BÉKEVÁR FŐOLDAL