2008.10.15.

TANÍTVÁNYSÁG 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. október 12.

 

Ma is Isten Igéjéből szeretnénk megértést venni. Kijelentést és megértést fog nektek hozni a mai tanítás

János 8/31-32

Hogyan lehet megismerni az igazságot?

Szeretnék itt valamit megértetni, összefogjuk a hitünket és a magyar és az egész világgazdasági helyzet felett megtörjük a félelmeket. A magyar forint zuhan egy egyszerű pletyka miatt, egy rossz hír miatt. Semmi másról, csak félelemgerjesztésről van szó.

Az OTP egy billió eurót fog besöpörni most, és az a hír járja, hogy tönkre fog menni, a hír hamis. Tehát a bankokról rossz hír járja, de a bankokban biztonságban van a pénzetek.  Ez a félelem terjed és egy rossz szellem van mögötte. A félelemből ki kell kerülnötök, nem kell bankot cserélnetek, jó helyen vagytok ott a pénzetekkel. Dicsérjük az Urat.

Megismeritek az igazságot, ha megmaradtok az én Igémben és megmaradtok az én tanításomban, mondja a bővített fordítás, és annak megfelelően éltek, akkor lesztek valóban a tanítványaim.

A tanítás tehát arról szól, hogy hogyan és miként válhatunk az Úr Jézus Krisztus tanítványaivá. Tudjuk, hogy amikor újjászületünk, akkor ahhoz szükséges az a hit, hogy tudjuk, hogy meghalt a mi bűneinkért az Úr Jézus Krisztus, hogy feltámadott a halálból a harmadik napon és vele együtt mi is feltámadtunk és a megváltó Urunkká fogadjuk Őt.

Kérdés az, hogy ez a hit automatikusan tanítvánnyá tesz-e minket? Jézus itt olyan zsidóknak tanít, akik már Őbenne hívők voltak, tehát hívőkhöz szól, akik pedig újjászületett emberek. Ha megmaradtok az én beszédemben, akkor váltok bizonnyal az én tanítványaimmá. Nyilvánvaló ebből a mondatból, hogy egy hívő nem válik azonnal tanítvánnyá.  Emberek sokasága követte Jézust és vált az Ő hívőjévé. Sokan hittek Őbenne, de nem váltak mindannyian tanítványokká.

A tanítványság elkötelezést kíván részünkről. Nagyobb mértékű elkötelezést és egy nagyobb mértékű alávetést kíván részünkről az Úr felé.

Többet, mint amire sok hívő hajlandó. Arról beszélünk a következőkben, hogyan lehet tanítvánnyá válni.

Gondolja közülünk valaki, hogy megéri-e az Úr Jézus Krisztus tanítványává lenni?

Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy próbáljuk a hívőket tanítványokká tenni, és ők nem akarnak azok lenni.

Máté 10/24-25

A tanítvány nem lesz feljebbvaló a tanítójánál, hanem ha tökéletessé válik olyan lesz, mint a mestere. A tanítvány az ő Mesterét követi. Nem egy iskolapadban ülő diák. Nem egy kisdiák, hanem egy olyan utánzó, aki mindenben utánozza a Mesterét.

A mi egyértelmű célunk, hogy pontosan olyanokká váljunk, mint a mi Mesterünk.

Lukács 5/40-ben mondja az Ige, hogy a tanítvány nem lesz feljebbvaló, nem haladja meg a Mesterét.

Teológusok úgy gondolják, hogy ez feleslegesen van a Bibliában, de Jézus úgy gondolta, szükséges ezt beírni ide. Pontosan olyanokká válhattok, mint én, de nem tudtok engem meghaladni, - mondja Jézus.

A növendék nem feljebbvaló a tanítójánál, de amikor befejezte a kiképzést, akkor pontosan olyanná válik, mint a tanítója. A tökéletes azt is jelenti, hogy teljessé lesz. Lehetséges itt a mai világban, ahol élünk Jézus tanítványává lenni? És fokról fokra növekedni és pontosan olyanná lenni, mint a Mesterünk? - Igen!

Nem fogtok meghaladni, túlhaladni engem, de pontosan olyanná lesztek, mint a Mesteretek, - mondja Jézus. Ő a Mesterünk, Ő az, aki kiképez minket ebben a folyamatban.

Meg kell érteni, hogy a te Mestered, Urad Ő, aki kiképez téged és Ő egy jó tanító.

Lehet, hogy lassan tanulsz, de egy kiváló tanítód van. Katonai pilótákat próbáltak kiképezni magas szintű technikákra és nem voltak képesek rá mindaddig, amíg meg nem hívták azt a mérnököt, akiben megszületett ez a mestermű, és amikor meghívták őt, akkor két nap alatt képes volt kiképezni a pilótákat. Azért volt jobb tanító a többieknél, mert jobban értette, a többiek csak a könyvet olvasták el és akadémikusan képzelték el.

A Biblia szerzője a tiéd és a bensődben él, képes arra, hogy téged jól kiképezzen, ugyanaz a Szellem lakik benned, aki Jézusban volt. Ugyanaz a Szellem lakik benned, mint aki Jézusban volt, amikor a vízen járt, vagy amikor Jézust feltámasztotta a halálból. Ugyanaz a tanítód meg van neked is.

Mindegy tehát, hogy milyen mértékkel méred magad. Volt egy ember a Biblia iskolában, aki a rossz angol nyelvtudása miatt még olvasni is alig tudott, fogai sem voltak, mert olyan sok verést kapott az utcán a bizonyságtételek során mikor Jézusról bizonyságot tett.  A Szent Szellem tanította őt és óriási kijelentéseket kapott. A Szent Szellem képes téged is tanítani, mert Ő egy kiváló tanító.

Ezért mondja mindenki, hogy – én megszerezhetem.

Egy néhány hét leforgása alatt nem történik meg, de ha kitartó vagy, akkor az Ő hasonlatosságára fogsz elváltozni és dicsőségről – dicsőségre fogsz növekedni.

Mennyire igaz ez, olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy meg lehetett ismerni azokat, akik Jézussal voltak. Hogy vették ezt észre? Mert pontosan úgy cselekedtek, ahogy Jézus tette. Mit értünk tehát a tanítványság alatt?

I.     Korinthus 9/25

A tanítványokat hasonlítja azokhoz a sportolókhoz, akik a legfelsőbb szinten mérettettek meg. És a kiképzést olyan célzattal végzik, hogy az aranyérmet nyerjék el.

Hányan vannak azok a keresztények, akik ilyen módon kezdik a napot, hogy reggel ezt végiggondolják az Úrral való együtt járásunkban, - nincs ez jelen.

II. Timótheus 2/3-4

Mielőtt a misszionáriusi utamat elkezdtem volna, és a tanítványságomat elkezdtem volna, ez volt az utolsó üzenet, amit az iskolában hallottam.

Magasan képzett katonáról beszél, aki megállja a helyét, a legmagasabb elvárások szerint. Sajnos a keresztények nem gondolkodnak így. Havonta egyszer megjelennek a gyülekezetben.

Az Úr azért jön vissza, hogy egy dicsőséges gyülekezetet vigyen el, ez azt jelenti, hogy addig foglalatoskodunk az Ő dolgaival, amíg Ő meg nem jelenik.

Oly sokan élnek mégis egy lusta, hústesti életet.

Szeretem az Urat, mondják, és úgy tesznek, mintha ez így rendben lenne és hívők, de nem tanítványok.

Nem tették meg a szükséges elkötelezést ahhoz, hogy tanítványok legyenek, és részt vegyenek a kiképzésben, amit az Úr végez.

Szeretném megemlíteni, hogy erre nem lehet senkit kényszeríteni, mindenkinek saját akaratából kell, hogy odaadja magát erre.

Meg kell tanulni ehhez, hogy alávessük a testünket, az érzéseinket és kerül, amibe kerül, el kell határozni magunkban, hogy Őt fogjuk követni. Mindannyiunknak meg kell vizsgálni magunkat, hogy valóban akarunk-e az Ő tanítványai lenni, vagy sem?

Ha még nem vagyunk tanítványok, akkor hajlandók vagyunk-e arra, hogy tanítvánnyá váljunk?

Erről szólunk ma, hogy mibe kerül nekünk az, hogy tanítványok legyünk. És lesznek így az Úrnak új tanítványai, lesznek új elkötelezések.

Mert nincs túl sok idő hátra, de annyi van, hogy megtegyük a szükséges kiigazításokat.

És itt a mi Mesterünk szól hozzánk. Megnézzük a költségeit, mibe kerül az nekünk, hogy az Úr Jézus tanítványai legyünk?

Azt hiszem, az Úr szeretne felkenni néhányakat.

Lukács 14/25-27

Ezek igazán izgalomra gerjesztő szavak.

Ezután olyan helyzeteket hoz példaként az Úr, amiből megláthatjuk, hogy ilyen esetekben nem lehetünk az Ő tanítványai. Tehát nem mindenkire vonatkozik, aki hallott felőle és hitt Őbenne, hogy az Ő tanítványa  lett.

Egy nagy elkötelezést és egy nagy alávetést jelent ez a részünkről.

/28-29/

Miért nem fejezték be? Mert mielőtt nekifogtak volna, nem gondolták végig, milyen költségekkel jár az?

Fontos azt tudni mielőtt hozzákezdünk, hogy mibe kerül az nekünk. Jézus szavai mind jók, akkor is, ha nem értjük azokat, de meg fogjuk érteni, mert ma elmagyarázzuk nektek.

Felfedezzük, hogy Jézus tanítványai közül is sokan elhagyták Őt nagy számban, azért mert nem értették, hogy mi is az, amit Ő mond. Ugye mi nem olyanok akarunk lenni, akik elmegyünk? Szeretjük Őt, ha nem is értjük, hogy mit is mond, az akkor is jó és neki mindig igaza van.

Miért nem végezte be a munkáját, miért nem fejezte be a toronyépítést? Mert nem ült le és nem számolta ki a költségét. Sokan vannak, akik kitűzik az anyagi célkitűzéseiket, vagy valami mást akarnak pl. szeretnénk néhány kilót leadni. Miért is nem érjük el ezeket? - Először is, mert nem vagyunk magunkhoz igazán őszinték, hogy ez nekünk kerülni fog valamibe.

-                   Tényleg hajlandó vagyok-e megfizetni azt az árat, amibe ez kerül?

Tényleg hajlandó vagyok-e három hónapot mindenféle édesség nélkül élni?

Egy évet éltem így, amikor a katonaságnál voltam, nem kaptunk édességet, mert a felettem lévő osztályokban megették. Tehát hajlandók vagyunk-e megfizetni ilyen árakat? Magunkkal őszintén kell beszélni. Az emberek játszmákat játszanak magukkal. Lehet, hogy komolyan beszélnek róla, de nem kötelezték el magukat, és nem követték végig a célkitűzéseiket, ezért nem futották be a céljaikat.

Ha komolyan akarod, akkor le kell ülni és meg kell nézni, hogy mibe kerül ez nekem? És valóban akarom-e annyira, hogy képes leszek megcselekedni azt?

Munkahelyi dolgainkkal is vagyunk így, az emberek elkötelezik magukat, és azután azt mondják, hogy nem tudtam, hogy ez ilyen nehéz lesz, és ez ennyibe kerül majd nekem.

Én mielőtt belekezdek bármilyen terv végrehajtásába, szeretném tudni, hogy mennyibe kerül ez nekem. Volt, amikor nem kaptam meg előre a költségvetést és döbbenettel álltam. Mibe kerül az nekünk, hogy tanítványok legyünk?

Az emberek újjászületnek, üdvözülnek, és azt gondolják, hogy – most már ez az! És nincs megfegyelmezés az életükben, nem fedezik azt fel, hogy olyan kiképzésben kell részt venniük, mint egy sportolónak, - olyan, mint egy szellemi katonaság.

Meg kell fegyelmezni a szánkat, az elménket, meg kell fegyelmezni a testünket, a költségvetésünket, meg kell fegyelmezni magunkat abban, hogy mit is teszünk, mindenben az Úr kell, hogy vezessen bennünket, mert nem a magamé vagyok, hanem az Úré vagyok. A Mesteremé vagyok, és kiképzésben veszek részt, hogy pont olyanná váljak, mint Ő.

Ezért nem irányíthatom én a saját magam életét. Ő az én Uram, és nem a saját magam ura vagyok. A legtöbb keresztény vajon gondolkodik-e így és él-e így? Nem! Ez pedig azt jelenti, hogy te nem vagy még tanítvány, mert nem számoltad még össze a költséget.

Nem tettél elkötelezést az Úr felé. Valóban megéri-e, hogy ezt megtegyük és az Úr tanítványai legyünk? Vannak dolgok, amiben megéri megfizetni annak árát. Vegyük a példát a sportolókról, akik nem nézték a fáradtságot és a költségeket és elmentek Kínába a versenyekre.

Néha évek komoly kiképzése áll mögöttük és egy nyer közöttük érmet. Évekre félre kell tenni más dolgokat. Vajon méregetik-e azt a gondolatot, hogy megérte-e ezt az egész?

Azt mondja az Írás, hogy ők olyan koszorút nyertek el, amely romlandó, mi viszont romolhatatlan koszorúért tesszük ezt.

Tehát nem olyan jutalmat kapunk, ami pár éven belül elhomályosodik és eltűnik. Olyan koronáért tusakodunk, amely örökre megmarad. Megéri-e mindez az árát?

Ezt fogjuk tenni tehát, felbecsüljük a költségeket, hogy megtudjuk nézni a szívünkben, megvizsgáljuk tehát a szívünket és megnézzük, hogy csak ott ülünk és nézzük, míg a többiek futnak, vagy mi is részt veszünk a versenyfutásban?

És elhatározzuk, hogy mi is részt veszünk ebben a kiképzésben és alávetjük a szánkat, a testünk, a gondolatainkat, az elménket és minden mást, ami szükséges, hogy az Úr Jézust követhessük mindvégig. Ez az egyértelmű célkitűzésünk. És a célkitűzésünkhöz tartozik, hogy úgy gondolkodhassunk, és úgy beszéljünk, mint Ő. És úgy imádkozzunk, mint Ő, és úgy szolgáljunk, mint Ő, és úgy segítsünk másokon, mint Ő. Lehetséges-e ez? Igen! Lehetséges, ha az ember kitartó benne. Ha megengeded, hogy a kiképzés teljességre jusson.

Ez életünk után a kiképzésünk tovább folytatódik. Jézus azt állította, aki látott engem, látta az Atyát. Jézus ugyanezt szeretné, ha idáig eljutnánk a kiképzésben, aki látott téged, az látta Jézust. A Bibliát idézem.

Lukács 14/31

Mielőtt háborúba indulsz érdemes megnézni az ellenség erejét, mert lehet, hogy háromszor, négyszer nagyobb haderővel állsz szemben. Az emberek elkötelezik magukat előre úgy, hogy nem is tudják, mivel kell szembe állniuk, szembe nézniük, azt mondják ezt és ezt fogom tenni.

Az emberek hoznak elhamarkodott döntéseket, és utána másokra haragszanak, ha nem sikerül a szavukat tartani. Nem imádkoztak felőle, nem kérték meg az Úrtól az útmutatást hozzá és ezért vallottak kudarcot, mert soha nem az Úrtól hallották, amit tettek.

Az Úr tudja, és ha valóban az Ő hangját hallod, akkor Ő tudja, hogy mi az, amit meg tudsz tenni és mi az, amit nem.

Legtöbbször azt fogod tapasztalni, hogy az Úr olyan dolgokba is bele akar vinni, amiről azt gondolod, hogy magadtól nem tudod megtenni, az Úr látóköre olyan széles.

De ha nem ülsz le, és nem számolod a költségeket ki előre, akkor mindegy mi az, nem tudsz helyt állni.

Az Úr képes felfedni ezeket és képes helyekre elküldeni téged és képes neked kegyeltséget adni és új munkahelyeket adni, ki tud téged küldeni gyülekezetekbe és ott barátokat adni. Tehát ha az Úr küld téged, akkor lesznek kihívások vele, lesznek olyan helyzetek, amik esetleg nem lesznek a kedvedre valók, vagy esetleg rosszul, kellemetlenül érintenek.

Biztosnak kell lenned benne, hogy az Úr hívott el, biztosnak kell lenned benne, hogy az Úr küldött oda, mert ez az első, amit az ellenség tenni fog, hogy megragadja a figyelmedet, és megkérdezi, hogy – biztos, hogy itt kell lenned? Ha nem állsz fel, és nem válaszolod meg gyorsan az Igével, akkor bajba kerülsz. Ha magad is elbizonytalanodsz benne, hogy ott kell-e lenned, akkor nincs elég hited ahhoz, hogy ott maradj. Mert a hit az Isten akaratának a jó ismeretén alapul.

Valóban ezt kell-e tenned? Ha biztosan tudod, hogy az Úr akarja, hogy ezt tegyed akkor, ha élsz, ha meghalsz, - azt teszed, de addig nem fogsz kilépni ilyen bátorsággal, amíg azt nem tudod.

Mint ahogy mondtam tegnap a pásztoraimnak is, én ezt 29 éve megtettem, kiléptem és eljöttem anélkül, hogy bárkinek is mondtam volna, felszálltam az első gépre, de meg volt hozzá a hitem, mert előtte 3 évig kiképeztem magam.

Ha nem vagy biztos egy dologban, akkor előtte imádkozz. Mert ha biztos vagy benne, hogy ez az Úr akarata, akkor egy hónap múlva is ez lesz az Ő akarata.  

Nem szabad magunkat elkötelezni olyanra, ami nem Isten akaratából van. Az emberek olyan gyorsan kötelezik el magukat, hogy azt sem veszik észre, mit mondtak ki.

Én olyan vagyok, ha tudom, hogy ez Isten akarata abban a dologban, akkor, ha élek, ha halok, ha elbotlom, akkor is meg fogom cselekedni azt, ami az Ő akarata és nem fogom megvárni, hogy teljen az idő.

Az emberek néha biztonságban érzik magukat akkor, ha semmit téve töltik az idejüket. Tehát a hitünkkel ki kell tartani abban a dologban, aminek neki kezdtünk, ha úgy tűnik, hogy sínre jutunk, ha úgy tűnik, hogy nem.

Ha tetszik ez a többieknek, ha nem, ha népszerű ez a többieknek, ha nem. Egy pásztorkonferenciáról jövök és meg kellett kérdezni az ottaniakat, hogy milyen népszerűek vagyunk a vallásos világ szemében?

De ha az Ő tanítványa vagy, akkor evangelizálni fogunk ezen a településen és fel fogjuk gerjeszteni őket, és mint Jézus Krisztus jó katonái el fogjuk viselni a nehézségeket, mindegy milyenek a körülmények.

Az elmúlt télen Romániában tartottam egy evangelizációs alkalmat egy művelődési házban, egész télen be sem gyújtottak és bent az épületben hidegebb volt, mint kint. Most idén nyáron pedig kint a szabadban evangelizáltunk volt olyan alkalom, hogy 39 fok meleg volt, megtanítottam az enyémeket, hogy mindig keressenek fát és jó nagy fának az árnyékában állítsák fel a sátraikat.

Ha az ember napról napra kitart abban, amiben kell, akkor jön elő a csoda, akkor tesz Isten döbbenetes dolgokat, ha az ember kilép.

Lukács 14/33

Ez egy másik feltétel, hogy mikor nem lehetünk tanítványok. Kerül tehát az nekünk valamibe, hogy tanítványok legyünk. Az előzőekben olvastuk, ha valaki meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, másik helyen olvastuk, hogy ha valaki meg nem gyűlöli az ő felebarátját, akkor nem áll meg Isten előtt.

Tehát itt a gyűlöl szó azt jelenti, hogy kevésbé szereti! Tehát ha az Úrhoz jössz és az Ő tanítványa akarsz lenni, akkor minden élőt, még atyádat, anyádat is kevésbé kell szeretni, mint az Urat. A gyermekeidre, férjedre, feleségedre is igaz ez, sőt az egész életedet is kevésbé kell szeretni, mint az Urat, másként nem lehetünk az Ő tanítványai.

A görögben szereplő szó azt is jelenti, hogy – gyűlölni valamit. Tehát nagyon szigorúan kell figyelni arra, hogy valami, vagy valaki nem áll e közéd és az Úr közé. Mert valóban nem szabad gyűlölni az embereket, de azt nagyon kell figyelned, hogy ahhoz, hogy kövesd az Urat mindenben, nem áll-e valami közéd és az Úr közé, ami akadályozna.

Amikor újjászülettem és bekerültem a Biblia iskolába, nem voltam még igazán megszentelt az életemben és úgy éreztem, hogy vissza kellene mennem a régi gyülekezetembe, ahová jártam és a pásztort egy kicsit elagyabugyálnom.

A Máté 10/37 olvassuk, hogy aki az atyját vagy anyját jobban szereti énnálam, az nem méltó énhozzám, - mondja Jézus.

Ez egy óriási terület, ami magyarázza, hogy miért nem minősülnek sokan arra, hogy tanítvánnyá váljanak. Ez a magyarázata annak, hogy oly sok hívő miért nem tanítvány? Ha valaki mást jobban szeretnek, mint az Urat, nem ismerik ugyan el, de naponta bemutatják. Mindegy, hogy mi áll ott az első helyen, - család, munkahely, bármi, nem jöhet először, - az Úrnak kell jönnie először.

Az Úrnak a dolgai kellenek, hogy jöjjenek először. Ismerek olyanokat, akik nyíltan mondják, sőt prédikátorokat ismerek, akik azt mondják, hogy

– nem, az én családom jön először.

A hírem az Igéből a számodra, hogy akkor nem lehetsz az Úr Jézus Krisztus tanítványa, mert nincs olyan ember, aki két urat tudna szolgálni egyszerre.

Amit én tettem, - az volt az első, hogy a rokonaimat, a családomat kizártam a döntéshozatalból és elindultam, egyedül álltam benne. A gyermekeimet kivéve, az egész nagy családom, semmit nem tudott róla.

Tehát igaz-e, hogy az egyiket tudod szeretni, a másikat gyűlölöd, ha az egyikhez ragaszkodsz, akkor megveted a másikat, nem lehet két mestered egyszerre, nem lehet két urad egyszerre, mert csak egy Úrnak van hely a szívedben, és Ő jön először, a Teremtőnk. És lesznek felkent szolgálóink, mert ezért jön ez az üzenet most. Néhányan elértétek azt a helyet, hogy meg kell tennetek ezt az elkötelezést, ha tanítványok akartok lenni.

Ugyanaz szükséges hozzá, mint akkor, mert az Úr nem változik.

Lukács 9/57

Mit mondott az illető ezzel? - Tanítványod akarok lenni. Jézus a tanítványainak mondta, hogy – kövessetek engem. Ennyit mondott összesen. Ez azt jelenti, - ha az Urat követed, az életed meg fog változni. Mindenüket elhagyták.

Ez a személy úgy ment Jézushoz, hogy – követlek téged Uram. 

Könnyű ezt mondani, de tudod-e valójában, hogy mire kötelezed el magad?

Az embereknek teljesen romantikus elképzeléseik vannak a szolgálatról, de biztosíthatlak arról, hogy vannak dolgok, amiket nem látsz.

A ma reggelt ügyvédek társaságában töltöttem. Vannak dolgok, amelyekkel foglalkoznunk kell. Része ez a szolgálatnak.

/58/

Jézus volt, hogy jó helyeken tartózkodhatott, de tudjuk, hogy össz egészében Jézus gazdag lévén szegénnyé tétetett, hogy mi az Ő szegénysége által gazdaggá tétethessünk.

Tehát tudjuk azt, ha palotákban vagyunk is, akkor is egy sátorházban kell gondolkodjunk.

Mit jelent ez? Ha az Úr vezet, bármikor készek vagyunk tovább menni!

Mert minden, ami itt a földön van, ez csak időleges és hamarosan mindez hamuvá válik.

Az emberek sokszor elvétik Isten vezetését, mert ragaszkodnak egy helyhez.

Annyira szeretem ezt a helyet, hogy innen el nem mennék, de előbb vagy utóbb valami módon elhagyod ezt a helyet. Azon a bizonyos helyen senki nem marad örökké. Mindegy melyikünk helye, egy napon mindez hamuvá válik, mert hatalmas tűz emészti meg ezt az egészet, hogy Isten újat teremtsen. És azt a kis helyet, amihez most úgy ragaszkodsz, zseblámpával sem fogod megtalálni, mert többé már nem létezik az a hely, - lesz olyan idő. Nemzetek sem léteznek majd.

De ha tudod, hogy melyik az a város, ahol érdekeltséged kell, hogy legyen, amit Isten neked szánt, az az a hely, ami kell, hogy érdekeljen. Az az a hely, amit az Úr készített neked. És azt még nem láttad, egy napon majd meglátod.

Mindaz, ami itt lent a földön van, ez ideig való, mert itt csak átutazók vagyunk. Használjuk itt egy darabig, és a legjobbat akarjuk kihozni, de nem ragaszkodunk hozzá, nem kötődünk a házainkhoz, nem kötődünk a földjeinkhez. - Nem mehetek innen el. De elmehetsz, főleg akkor, amikor az Úr jobbat készít neked. Amikor az Úr kéri, hogy egy bizonyos dolgot adjál fel az életedben, biztos lehetsz benne, hogy egy jobbat kapsz helyette.

Azért vagy bizonytalan, mert nem ismered az Urat. Megint egy másiknak így szól Jézus az

/59/

Mikor az Úr nekem mondta, hogy én Őt kövessem, megváltozott teljesen az életem.

Megéri-e vajon ez? - Bizony megéri. Nincs annál jobb élet, mint Jézus követőjévé lenni.

Figyeld, mit mond ez az ember? - Először! Engedd meg nekem Uram, hogy az atyám lehunyja a szemét, és majd azután követlek téged. Ez meg a halogatásnak a része, ami szintén hozzásegít minket, hogy elvétsük Isten tervét. - Igen Uram, majd ha a gyermekeim befejezik az iskolát, akkor megteszem.

Majd Uram, ha az üzletem beindul. Uram, majd ha az édesanyám elköltözik hozzád, képes leszek erre vagy arra. Ilyen halogatások tesznek minket azzá, hogy soha nem leszünk képesek az Urat követni. Telnek a hónapok, az évek és nem tettünk semmit.

Amikor az Úr mond valamit, hogy tedd meg, akkor Ő már tudatában van annak, hogy ez hogyan fogja befolyásolni a te életedet, a családodat, a körülményeidet, mindent. Ha valóban mondta neked. Néhányan elvétik az Urat ebben is, mert nem imádkoznak. Ha valóban az Úr mondta, Ő már mindenről gondot viselt. Másrészről pedig és ez is egy hiba, hogy az emberek túlbecsülik a saját fontosságukat.

Van, hogy azt gondolják magukról, hogy a többiek képtelenek nélkülük boldogulni. Vannak pásztorok, akik így gondolkodnak. Miután a pásztor végre elmozdult onnan, akkor az alatta lévő, felnövekedett pásztorok végre önállóak lehetnek, és jobban végzik a munkájukat.

Ha valakit jobban szeretsz az Úrnál, lehet az bárki, akár családtag is, nem fog tiszteletben tartani téged. Ez is nagyon fontos. Ha elvétetted Isten tervét, ha elmulasztottad Isten tervét végrehajtani, mert a feleségedet választottad inkább, nem fognak viszont szeretni érte, nem lesznek hálásak érte, még akkor sem fognak tisztelni, ha azt teszed, amit ők mondtak neked, hogy tegyél, mert mint egy gyenge akaratút fognak tekinteni téged. És a legrosszabb része ennek, hogy benne nem találod meg majd az áldásokat. Még akkor is, ha nem ismerik el, fogják tudni a szívükben, hogy engedetlen voltál Istennek. És így nem fogsz gyarapodni.

Tudod-e, hogy miről beszélünk? Keresztények milliói vannak most ebben a pillanatban, ebben a helyzetben. Ha Isten tökéletes akaratát akarod, akkor az Ő terveinek kell engedelmeskedned, ami az életedet illeti. Ha az Úr tanítványa akarsz lenni, akkor semmit és senkit nem szerethetsz jobban, mint az Urat. És ne kívánd azt, hogy én közted és Jézus közt válasszak. Én a választást megtettem évtizedekkel ezelőtt. 33 évvel ezelőtt voksoltam, és néhányszor végigmentem ezen.

A legnagyobb szívesség, ha valakit szeretsz igazán és tehetsz érte valamit, ha engedelmes vagy Istennek. Lehet, hogy az elején úgy tűnik, hogy elválik az életetek egymástól, de a végén kifizetődő lesz.

Ha meghallgatod az embereket, akik soha nem léptek ki, soha nem fognak boldogulni, nem lesznek boldogok.

A férjeknek pedig van egy jó hírem, nem te vagy a feje a gyülekezetnek.

/59-60/

Mondom neked az új hírt, hogy valaki úgyis eltemeti őket, ne aggodalmaskodj e felől. Én ott voltam mindkét szülőm temetésén, pedig milyen messze szolgálok. Az Úr gondot visel ezekről.

Ha az Úr mondja, hogy menj, akkor senkinek nem segít az, ha te még várakozol.

Amikor Isten Gordon L.-nek szólt, hogy menjen, tanulmányozza az Igét, a második héten a szüleit megtámadta a betegség. Tudod mit tett?

 - Imádkozott és azt a döntést hozta, hogy nem megy vissza hozzájuk.

És mi történt?  Isten küldött valakit a szüleihez, akik imádkoztak felettük és meggyógyultak

Még mindig az Úr az üdvözítő és a gyógyító. És az úgy működik, hogy ha én itt gondot viselek az Ő családjáról, akkor az Úr gondot visel odaát az én családomról. Ha te igazán engedelmes vagy Istennek, és megcselekszed az Ő akaratát, akkor Ő igazán hűséges és minden gondodról gondot visel.

Csupán annyit kell tennem, hogy a lelkem dolgait alávetni és megfegyelmezni magam. Van tehát egy munkafeladatunk, amit meg kell cselekednünk és cselekedjük meg, és legyünk olyanok, mint a katonák, mert ha mi gondot viselünk az Ő dolgairól, akkor biztosíthatlak, hogy Ő gondot visel terólad.

Nem fog tenni azonban semmit, nem tud, ha te Isten akaratán kívül rekedtél. És ha a szeretetteidet előbbre helyezed az Úrnál.

Milyen kifogás születik a

/61/

Ennek a hangvételét kell érzékelnünk most. - Ó Uram, annyi mindent fel kell adnom, legalább azt engedd meg, hogy megcsókolhassam őket, hogy elmondhassam nekik, hogy milyen szenvedés vár rám. Mindent feladok Jézusért.

Mondom neked azt, hogy így nem minősülsz tanítványnak, mert csak siránkozol és fogalmad nincs, hogy mibe kerül igazán, mert fogalmad nincs, hogy milyen megtiszteltetést jelent az Úr Jézus Krisztus tanítványának lenni.

Arról beszélni, hogy mit kellett elhagynod, egy biztos, hogy nem ismered azt a dicsőséget, amire Ő elhívott.

Mit válaszol erre Jézus

/62/

Mit jelent az, hogy hátratekint, - siránkozni, vágyakozni. Elmegyek a gyülekezetből. Miért mész el? Elhívott téged az Úr ide? Elhívott, hogy prédikátor légy itt? Az emberek kiáltoznak, örvendeznek és hat hónapra rá elmennek. Miért mész el?  Itt nincs szeretet. Ez egy régi nótája az ördögnek. Világviszonylatban nótázza ezt. Senki nem tisztel engem itt.

Visszafelé tekingetsz, nem minősülsz a tanítványságra.

Igazából nincs benned az igazság, nem ismered azt.

Ez a világ és mindaz, amit itt feladunk, vagy amit elszenvedünk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nékünk.

Nincs olyan ár, amely hasonlítható lenne ahhoz, amely majd nekünk megjelentetik, hogy az Úr Jézus Krisztus tanítványává legyünk, hogy Ő kiképezhessen minket, hogy pontosan olyanok legyünk, mint Ő, ebben az életben, ez csak a kezdete.

Arra kapunk most kiképzést, hogy az örökkévalóságban uralkodhassunk Ővele együtt királyokként, mint a királyok Királya képez ki erre minket.

Az ára ennek, hogy mibe kerül ez nekünk, nem szabad összehasonlítani a dicsőséggel, ami majd vár ránk.

Dicsérjük az Urat!

Felállunk most mindannyian ebben az örömben és lesznek, akik felkenetésre kerülnek, nem fogsz addig kapni semmit az Úrtól, míg ezt az elkötelezést meg nem hozod. Az Úr igazi követőket akar. Nem minden tanítványnak van pásztori, vagy prédikátori elhívása. A korai időkben tanítványokból állt a gyülekezet. Az Úr igazi követőket akar magának, és meg fogjuk kérni az Urat, hogy megtaláld a költségeit, mibe kerül, és alávetésben meg tudd azt tenni.

Mindenki mondja:

Uram hibákat követtem el, elvétettem, ellenszegültem és nem értettem, de Uram most készen állok, segíts, hogy meglássam a költségeket, segíts, hogy meglássam az elkötelezést, segíts, hogy meglássam az alávetést, és Uram készen állok, hogy Te munkáld ezt ki bennem, mutasd meg nekem, hajlandó vagyok mindezt megtenni Jézus nevében!

 

Még mondanék valamit, nem mindenkinek szól az elhívása arra, hogy hagyja ott a munkahelyét. - Uram irgalmazz, hogy ne tegyek ilyet, mert mindenkit elhívott az Úr arra, hogy legyen egy helye, legyen egy munkahelye, legyen egy gyülekezete és azon a helyen megmaradjon. Legkönnyebb elszaladni arról a helyről, legnehezebb ott maradni, de része vagy annak a testnek. Van valami varázsa annak, hogy az ember minden héten ott van a gyülekezetben, és nem vagy képes jobbat tenni annál, mint Isten terve. Ott kell maradnod, ahová Ő kapcsolt téged, mert szellemi kapcsok vannak, és Ő ott munkálkodik abban. Évekig munkálkodik az Úr, mire elkészít valamit, és ott van a te áldásod, kegyelmed és keneted és ott van a te gyarapodásod.  Ha kiugrassz arról a helyről, valahol zöldebb legelőt keresel a kerítés túloldalán, akkor bizony bajba fogsz kerülni.

A kérdés nem úgy merül fel, hogy hajlandó vagyok-e elmenni, hanem hajlandó vagyok-e ott maradni?

Így más a kérdés.

Hajlandó vagyok ott maradni a helyemen, - mondja ezt mindenki.

Hajlandó vagyok ott maradni, ahová Ő tett engem, hajlandó vagyok engedelmeskedni.

Az embereket szeretni, az is rendben van, de még fontosabb az Urat szeretni, mert az embereket szeretni önmagában nem elegendő.

Ki kell fejlesztenünk a kapcsolatainkat az Úrral.

Haginnak is kellett azt tenni, volt, hogy 7-8 évre el kellett, hogy menjen.

Itt van a prófécia szava, most szerezd meg, a fia pedig Kínában volt éppen motoros kiránduláson a hegyekben, a kerék defektes lett és mutatta a guminyomat, hogy leszaladt az útról. Ő mégis az úton találta magát, ezt mondja az Úr nekünk.

Mert te engedelmes voltál nekem, és engedtél nekem én közbe léptem és megmentettem az életét. Ha te engedelmes vagy, az Úr megtudja tenni nekünk, és te nem is tudod, - ez a mi Urunk.

Több úton és módon megfizetődik, mint gondolnád. Mindannyian elvétettük, de fel lehet újra venni a szálakat.

A Biblia iskola első félévében megtettem ezt a komoly elkötelezést, nem tudtam, mivel jár ez, talán egy éves sem voltam az Úrban, érzékeltem Istennek Szellemét és érzékeltem az Ő hívását, és nem azért mentem a Biblia iskolába, hogy prédikátor legyek. Azért mentem, hogy megtanuljam az Igét, és azt, hogy miként működik Istennek ez az ereje.

Tehát legyél az, aki az Úrban vagy, és maradj az úton és hagyjad, hogy Ő munkálkodjon, hogy tanítvány legyél.

A prédikátorok feladata, hogy felkészítsenek téged az Úrban, hogy te tudd a szolgálatodat végezni.

Tehát Ő használni fog téged. Mindenkinek van elhívása, aki itt van, és ajándékai is vannak. Istennek ezek az elhívásai, ajándékai vissza nem vonhatók, meg nem bánhatók. Róma 11/29

Néhányakat arra hív el az Úr, hogy imádkozzon, másokat arra, hogy az üzleti vállalkozásaikból anyagi támogatásokat tudjanak adni, az utcai evangélizációra, evangélisták munkáira, igazi pásztorokra, valódi pásztorokra, akik nyájakat legeltetnek. Az Úrnak szüksége van a helyi nyájakra, pásztorokra, a pásztoroknak pedig szükségük van olyanokra, akik ott is maradnak a nyájban.

Miért vándorlunk? Amikor hazamegyünk, és nem a szüleink házába megyünk, hanem valaki más házába térünk be, pár nap múlva a szüleid látják, hogy te egy másik családnál vagy, - ez nem szokás.

Egyenesen haza megyünk. Istennek meg van a helye ott a számodra, marajd ott és ne bolyongjál szanaszét, mert ismered az Úrnak a hangját, megismered a pásztorodnak a hangját. És az idegen hangját pedig nem követed.

Nagyon fontos ez, Isten fel akar kenni, meg akar áldani, de először is azt akarja, hogy a helyeteken legyetek.

 

Dicsőség Istennek!                                    Ámen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL