2016.06.16. 
 

A LÉLEK ÜDVÖSSÉGE

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. június 5.

 

Szóltam már nektek arról, hogy jön majd David Herzog, aki egy nagyon dicsőséges szolgálat szolgálója az Úr dicsőség-dimenzióiban. Sokunk előtt jár ő, ahol mi még nem. Én elöljárónak tekintem a dicsőségben való szolgálatban őt, és én magam is igyekszem, hogy eljussak, és hiszem, hogy el is megyek az alkalmára.

A hivatalos dátumok a következők: augusztus 6-7. szombat és vasárnap. Az alkalmak 13 órakor kezdődnek a Jégpalotában, ami a 4. kerületben található a Homoktövis u. 1. szám alatt. Aki úgy érzi, hogy indítja a szívét az Úr, hogy menjen, az induljon, akár a pásztor az egész gyülekezetével együtt, mert ez egy nagy befogadóképességű csarnok. Azért választották ezt a nagy helyet, hogy ne legyen korlátozva, hogy hányan férnek majd el.

Regisztrációs díjat kell fizetni a két napra, mely 3500 Ft. A Facebookon is látható lesz az ezzel kapcsolatos felület, de még szervezés alatt áll.  Mi is kiküldjük körlevélben, hogy hol és hogyan lehet majd regisztrálni, segítünk mindenkinek, akinek nincs internet tudása. Minden­kin segítünk, aki ott akar lenni, az ott tud lenni. Aki szeretne ezen részt venni.

A Szent Szellem vezérletével gyertek, és élvezzétek az Úrnak azt a jelenlétét, ami ott megtapasztalható lesz. Hisszük mindannyian, hogy egy ilyen közös részvételben impartálások is vannak, hogy a Szellemnek egy gyönyörű szintjére, egy következő szintre fel tudunk lépni.

Augusztus 20-án pásztorkonferencia lesz, ahova csak a pásztorokat fogjuk várni. Minden hónapban tartunk egy pásztor- és ima összejövetelt, ahova be lehet jönni nyájakkal. Ahogy szokás ez már évről évre, augusztus 20-án csak a pásztoroknak tartunk egy összejövetelt, amikor olyan dolgokat beszélünk át, ami a pásztoroknak kell, hogy a szolgálatukhoz ismeret és tudás legyen.

Ma sok mindent fogunk elrendelni, és kijelenteni, kihirdetni, és aztán megvallani. Mert erről szól a mai alkalom. Egy kicsit még a pünkösdnek a vonulatában hangzik ez a tanítás. Benne lesz, ami a múltkoriakból lemaradt, de szeretnék egy keveset a végén ezekről az elrendelésekről, kihirdetésekről szólni, amit elrendelünk.

Utána azt kihirdetjük, és amit már egyszer kihirdettük és meghallotta a három világ, utána már csak megvallásokban kell szorgalmasaknak lenni. Mert az már le van szögezve, hogy úgy van, de a testünknek – ami addig nem nyilvánult meg –, meg kell hallania.

Ezeket fogjuk gyakorolni ma, és nagy buzgalommal állunk az Úr előtt. Megnézzük, hogy az Úr a megöntözött talajba milyen magokat kíván ma bevetni. Mert most magvetés követ­kezik, az Igének a vetése, és az Ige öntözése, a drága Jézus szent nevében.

Jézus Krisztus a Gyógyító, a Szabadító, és a királyok Királya, és az uraknak Ura. Őt kell imádnod folyton-folyvást, szüntelen! Szüntelen Őt kell látnod! Bárkinek a szolgálatát hallod, Őt kell látnod! Ha nem Ő kerül előtérbe, akkor lépj hátrább, és keress magadnak egy másik szolgálatot, mert erre van elhívva mind az öt szolgálat. Az apostol, a próféta, a pásztor, a tanító, az evangélista.

Mindegyik szolgálatnak Jézus Krisztust kell előtérbe hozni és hirdetni. Ha Őt jobban meglátod, mint előtte, akkor gyümölcsöző az a szolgálat. Köszönjük ezt Neki. Jézus Krisztus szavai ezek, amikor mennybemenetel előtt búcsúzik a tanítványoktól, Ő ezt hagyja ránk:

Márk 16,15. 17–18.

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.

Nagyon jól ismert versek. Amiért olvasom, az most jön:

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

Jézus felsorol itt egy kis ajándékcsomagocskát, azt mondja, hogyha valaki hisz énbennem, ezek a természetfeletti jelek lesznek a jellemzői. Onnan fogjátok megismerni őket, hogy énbennem hisznek, hogy ezek a jelek követik majd őket.

Hogy az én nevemben ördögöket űznek. Ez egy hatalom, hogy hatalmat vehetsz az ellenség minden ereje felett, és azoknak engedelmeskedniük kell. Ha azt mondod nekik, hogy itt nem jó helyen vagytok, innen távoznotok kell, akkor onnan távoznia kell.

Ördögöket űznek, mondja Jézus. Új nyelveken szólnak. Ez az új nyelvek, ami nagyon-nagyon erőteljesen hangzik a szellemi birodalomban. Mondja a Szent Szellem, hogy a keresztény világnak jobban meg kell ismerni ezt az új nyelvet. A hívők hatalmas seregének, aki ma sorakozik az Úr előtt, csak töredéke ismeri, és annak is csak kis része használja.

Mert akik ismerik, még azok sem használják olyan szorgalmasan, ahogy tehetnék, ugyanis, ha ez nem lenne fontos, akkor Jézus nem említette volna meg itt a felsorolásban ezt az új nyelvet. Ennek súlya van, ha Jézus a hívőket követő jelek között sorolja, méghozzá rögtön a második helyen.

Első, hogy vegyél hatalmat, ami nem odavaló, azt parancsold el, törd meg az erejét, hajítsd ki a házból! Bántásomra vagy, távozz innen! Ennyi az ellenség feletti hatalomgyakorlás. Amikor ezt megtetted, vedd elő azt az új nyelvet, mondja Jézus. Kezdd ezt az új nyelvet!

Van egy új nyelv, ami ezt az új birodalmat építi. Ez az új nyelv, amit addig nem ismertek az Ószövetség hívői. Egyetlenegyszer nem volt jelen az Ószövetség során, hogy azt olvastad volna, hogy a szövetséges nép elkezdett nyelveken szólni. Nem olvasod, mert ez csak a Szent Szellem bennünk lakozása által tud megnyilvánulni.

Ugyanis ilyenkor az újonnan született szellemünk és a Szent Szellem együtt hoz elő valami csodálatos új nyelvet, amit addig nem beszéltél. Utána pedig úgy jön elő, olyan folyékonyan, mintha mindig szóltad volna.

Természetesen jön elő, és mondandója van, és jelentése van, és hatalmat vesz az életed felett, és építi az életedet. Kijelentéseket veszel általa. Egy szellemi gazdagság jön általa. Azért mondja Jézus, a második helyen említi az új nyelveket.

Szeretném, hogy ma még inkább megvilágosodna nekünk, hogy ez a nyelv Istentől van, és Isten szeretné, hogy használjuk. Az épülésünkre legyen, és éljünk vele. Éljünk vele, mert Istentől adott kegyelmi ajándékok közé tartozik, és jelekként sorolja Jézus. Jelek követik azokat. Aztán folytatja:

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

Ha van egy nagyon veszélyes járvány, egy vírusos influenza, vagy bármilyen vírus, baktérium, bacilus, bárhogy hívják a világban, te olyan vagy, aki meg van különböztetve, mert rád vigyáznak odafentről. Téged nem érinthet, ha halálost iszol, az sem árt meg neked. Bárhogy fertőzne meg, megetted, megittad, megszúrtak, vért kaptál, bármilyen formában akar megérinteni, téged nem sújthat! Ha halálost isznak, meg nem árt nekik.

Neked ilyen oltalmad és védelmed van. Ezt jó tudni, és ha tudod, akkor csak emlékeztesd magad mindig! Egyszerűen emlékeztesd magad, ha jönnek ezek a helyzetek! Ha kiderül, hogy egy téves oltást kaptál, mondd, hogy nekem az nem árthat! Eltévesztették a vakcinát, és valami más került bele. Én meg vagyok jelölve, nekem az nem árthat! Ki kell jelentened!

Te más vagy, neked jelek követik az életed, és ez a jel, hogy meg vagy jelölve, hogy a halálost isznak, meg nem árt nékik. Aztán van egy újabb jel, ami nekünk az egyik kedvencünk itt, az egyházban. A mi egyházunkat onnan ismerik, hogy imádkozunk betegekért.

Jézus azt mondja, hogy az a jel, hogy betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Rávetjük a kezeinket hatalommal, elszánással, hogy én Istent képviselem! Ezek a kezek a Szent Szellem kezei. Ráteszem a kezem a másikra, ott történnie kell valaminek.

Hatalommal teszem, a Jézus nevében teszem. Megdorgálom a betegséget, kijelentem a gyógyulását, követelem az életét az ellenségtől, hogy engedje el, és átadom Istennek. Ott történni kell valaminek, és lesz gyógyulás!

Erre el vagyunk hívva mindannyian, ezek Jézustól származó szent igazságok és jelek a hívők életében. Nem azt sorolja, hogy az apostolokat követik, vagy a prófétákat, vagy az evangélistákat. Azok még efelett való ajándékok. Egyszerű alapigazság, hogy minden hívőt kell, hogy ez kövesse!

Nézd meg az életedet, és ugyan nem így lesz, csak egyszer belegondoltam, hogyha Jézus azt mondta, hogy ezek azok a jelek, amik az én hívőimet követik, és az angyalait úgy küldené ki az elragadtatáskor, hogy azt mondja, hogy azokat hozzátok haza, akiknél látjátok ezeket a jeleket – akkor nem sokan mennének haza az elragadtatásnál.

Szerencsére nem így lesz, mindenkit hazavisz, aki az Övé, de azért az Úr elvárja ezeket tőlünk. Ugye? Ezeket hozzuk elő az életünkben, ezek jelek, amik követik a hívőket, és én Jézus hívője vagyok, ezek legyenek ott az életemen. Ez az Úr Jézus elvárása, az utolsó szavai.

Ez buzdítson bennünket, ösztönözzön minket, hogy nekünk ezeknek a jeleknek ott kell lenniük az életünkön! E nélkül nem teljes a keresztény életünk. Hatalomgyakorlás, új nyelvek, betegek gyógyulása, kígyók megtaposása!

Neked a „kígyókra” csak rálépned kell, megrontani az Úr ereje fogja. Nem a mi erőnkből kell megsemmisíteni, az Úr ereje teszi, nekünk csak ki kell jelenteni a hatalmunkat, hogy a lábam alá helyezem, és nyomtalanul eltűnik, mert az Úr ereje megrontja a sátánt a lábaitok alatt hamar – az Ige írja. Így kell lennie!

Ezek a jelek, és a nyelveken való szólás kell, hogy felcsigázzon minket! Az alkalmakon, akikkel találkozom, 99%-ban nem hallottak arról, hogy létezik a nyelveken szólás. Hogy az micsoda? Amikor meghallják, először látom rajtuk a döbbenetet, hogy soha még ilyet nem hallott senkitől, hogy ez így folyna. Mondom, hogy ez egy egyszerű igei imádság, ami a Bibliában van, vedd el! Akkor feloldódnak, és elkezdenek így szólni, és látom rajtuk a felszabadulást.

Megnézünk két olyan helyet az Igében, amikor látjuk, hogy a Szent Szellem beteljesedése azonnal hozta a nyelveken szólást. Ugyanis az elmúlt hetekben tanítottunk arról, hogy kétfajta nyelv létezik. Az egyszerű nyelvek imája, és a nyelvek nemei, ami a szolgálati ajándékoknál van felsorolva. A nyelvek nemeiről Pál kérdezi az 1Korinthus 12-ben, hogy avagy mindnyá­jan szólnak-é nyelveken?

1Korinthus 12,30.

30. … Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?

Ez a kérdés itt, az ajándékok felsorolásánál rengeteg hívőt megzavart, mert azt gondolják ebből, azt olvassák ki, hogy akkor nekik nem kell nyelveken szólni, mert ők azok közé tartoznak, akik nem imádkoznak nyelveken, vagy nem szólnak nyelveken. Igen ám, de ez egy másik fajtája a nyelvek szólásának.

Az egyszerű nyelvek szólása, ami a Szent Szellemnek a teljességéből jön, ezt kiolvas­hatjuk több helyről az Írásban. Múltkor a pünkösd napját taglaltuk nagyon részletesen. Most egy kicsit tovább megyünk. Megnézzük, hogy az apostolok hosszú éveket szolgáltak az Úrban. Az első tíz év után történt az, hogy Péternél megvilágosodott, hogy a pogányok is vehetik a Szent Szellem ajándékát.

Tíz évnek kellett eltelni. Addig azt hitték, hogy csak a szövetséges népre igaz, hogy a Szent Szellem ajándékát veszik, és szólnak nyelveken. Ez Kornélius házánál történik, mikor Kornélius a negyednapos böjtjében volt. Istenhívő ember volt, böjtölt és imádkozott, és alamizsnákat osztott. Látjátok, hogy mind a három szükséges?

Isten megemlékezett róla, egy angyalt küldött be hozzá, és az angyal üzenettel jött, hogy küldessen Péterhez. Péter, majd olyan szavakat, olyan üzenetet szól neked, amire szükséged lesz, mert ő fog elvezetni téged az örök élet ismeretére. Kornélius megcselekedte ezt, és elment Péter az ő házába. Hosszú ez a fejezet, ha akarjátok, elolvassátok.

Ami a lényeg, hogy Péter előbb kapott egy biztatást, egy látást Istentől, hogy valóban elmerészkedhet-e egy római százados házába. Mert ő idegennek számított, a szövetségtől távolvaló volt, pogánynak számított a zsidók szerint, az ószövetségi hit törvény szerint, és abban sem volt biztos, hogy elmehet, hogy bemehet abba a házba. Kapott egy gyönyörű, meggyőző látást, látomást.

A látomásoknak az ideje ma is itt van. Isten nagyon sokszor vezet minket így, és ezeket vágynunk, kérnünk kell, és azok jönnek. Sokszor vezet minket az Úr egy látás által. Láttat velünk valamit, hogy ezt így akarja. Onnantól kezdve tudni fogjuk, hogy ez az Úr akarata.

Péterrel is ez történt, amikor látta ezt a négy sarkánál felkötözött lepedőt, mindenféle tisztátalan állatok benne, és azt mondta neki az Úr, hogy öld meg, és egyed. Mondta Péter, hogy soha tisztátalant nem ettem életemben. Ez háromszor megismétlődött.

Aztán jöttek, és szóltak, hogy menj el ezekkel az emberekkel, akik jöttek érted, és menj Kornélius házába. Így megy be, és elkezd ott prédikálni. Addigra Kornélius összegyűjtötte a háza népét, a rokonságát, egy tömeg volt, és várták, hogy mit fog nekik Péter mondani. Péter elkezdett prédikálni. Gyönyörű üzenet.

Ha egy pásztor nem tud miről prédikálni, csapja föl a Bibliát, és olvassa föl ezt a részt! Az egyik legszebb prédikálás. A 34-es verssel indul az Apostolok cselekedetei 10-ben. A bűnök  eltörlésére került a sor a prédikálásban, hogy mindez a megváltás azért történt.

Bűnöknek az eltörléséről szólt az Ő neve által, és amikor ehhez a gondolathoz ért, a Szent Szellem olyan hatalmas mozdulással válaszolt erre, hogy betöltötte őket. Leszállt a Szent Szellem. Nézzük, mi történt itt egy pogánynak a házában:

Apostolok cselekedetei 10,44–46.

44. Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e beszédet.

Amint Péter prédikált, a Szent Szellem megmozdult és leszállt rájuk. Pontosan úgy leszállt, ugyanaz a szó, mint pünkösd napján, ahogy írja, hogy leült azokra, akik hallgatták. Betöltötte őket, és leült rájuk, leszállt rájuk.

Betakarta őket, és utána jön egy mozzanat – neked kell befogadni –, és ők vettek a Szent Szellemből. A Szellem jön és felkínálja, neked pedig el kell venned azt! Ugyanez van a gyógyulástól kezdve mindennél. Nekünk azt be kell fogadni! Így történt.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent szellem ajándéka.

Honnan tudjuk, hogy ők erre rájöttek, hogyan látták meg, hogy a pogányoknak odaadatott a Szent Szellem ajándéka? Következő sorból tudjuk meg. Valami történt. Mikor a Szent Szellem leszáll, akkor ott lesznek dolgok, amiket látunk és hallunk. Amik megtörténnek. Kézzelfoghatóvá válnak.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.

Megtörtént ez a csodálatos beteljesedés. Leszállt a Szent Szellem, betöltötte őket, és ők elkezdtek szólni ezen a magasságos nyelven, ezen az új nyelven, amely a pogányoknak adatott. A zsidók el voltak álmélkodva, hogy történhetett meg. Hát nem csak a zsidóknak adta Isten ezt az ajándékot? Akkor értették meg, ez volt az, amikor a zsidók megértést vettek arról, hogy a pogányokra is kitöltetik Isten ajándéka. Így jöhettünk mi be a kereszthalál által.

Jézus egybeszerkesztette a két nemzetséget. Beteljesedtek a Szent Szellemmel, és elkezdtek szólni nyelveken. Ezen az új nyelven, amiről Jézus beszélt a Márk evangéliumban, ezt hagyta ránk, hogy a hívőket ilyen jelek követik. Nyelveken kezdenek szólni.

Hogyha ez nem lenne fontos Istennek, akkor nem adná kezdeti jelnek a Szent Szellem teljességnél a nyelvek imáját. Azt látom, hogy nagyon felületesek és felszínesek ebben az emberek. Kérdezem sokszor, hogy beszéltek már nyelveken? Ó, igen! De aztán, ha kipuhatol­nánk, hogy mikor beszéltek utoljára nyelveken, vagy szóltak Istenhez nyelveken, akkor bizony kiderül, hogy el-elhanyagolják ezt, és nem használják ezt úgy, ahogy kellene.

Hatalmas áldásokat hoz nekünk, ha rendszeresen nyelveken szólunk Istenhez. Ez az első megnyilvánulása a Szent Szellemnek, amikor betölti a templomunkat. Elkezdtek szólni nyelveken, és magasztalták az Istent. Istennek nagyságos dolgait szólták. Magasztalták, dicsérték, az imádatok benne vannak a nyelvek imájában. Isten imádata és dicsérete az egyik legfontosabb szolgálata minden keresztény hívőnek.

Ezt a Szent Szellem hozza nekünk, amikor beteljesedünk vele. Onnantól kezdve, hogy ez az első szólás megtörténik, bármikor képesek vagyunk indítványozni, hogy nyelveken szeretnék szólni Istenhez, és kell is. Kell keresnünk ezt! Istenhez szólnunk kell, és azon a nyelven kell szólnunk, amit Ő adott nekünk.

A tanult nyelvünk, az anyanyelvünk a világ által meg van fertőzve. Az egész világ bűnben van. Anyanyelveden tanult szavaiddal nem leszel soha képes olyan szentül elmondani, hogy mennyire szereted Őt, hogy Ő mit jelent neked, hogy milyen hálás a szíved, csak nyelveken.

Ez egy szent nyelv, a mennynek a nyelve, Istennek az anyanyelve! Ez, amit Ő ad neked, ezen szólni kell Hozzá rendszeresen, hogy ápold és gondozd ezt a kapcsolatot Ővele. Aki nyelveken imádkozik, önmagát építi. Önmagunk épülése, ha szólsz Istenhez.

Egy-két szó után fogod érezni, hogy megváltozott a légkör körülötted. És Ő jelen van, de másként, mint előtte, és megnyilvánul, és elkezdi építeni azt a templomot. Elkezd meg­nyilvánulni és kiárad, de nemcsak hogy téged áld meg, hanem tudjuk, hogy áldássá tesz minket mások számára. Ez a nyelvek imája. Az első alkalom, hogy megtörtént, pünkösd után. Ez volt Kornélius házában.

Megnézünk még egy helyet, hogy lássad, amiért hoztam a példát. Mindenki elkezdett szólni nyelveken, nem csak egy vagy kettő közülük, akiket Isten kiválasztott volna. Akik ott voltak, mind elkezdtek szólni nyelveken.

Ezért bátorítom azokat, akik úgy gondolják, hogy a nyelvek imája nem nekik van, mert ez nem igaz. Kornélius házában mindannyian elkezdtek szólni nyelveken, akik beteljesedtek. Tehát ez az egyszerű nyelv, amikor mi szólunk Istenhez.

A nyelvek nemeinél más az útirány. Akkor Isten szól a gyülekezetéhez egy rövid üzenet­ben, a nyelvek nemeiben, és jelen kell lennie egy nyelvek magyarázásának is. Akkor van meg az az üzenet, ami átjöhet profetikus úton is, egy prófétai üzenetben. A prófétálás ajándékát helyettesíti a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata együtt. Ez egy szellemi ajándék, amely megjelenik a szolgálati ajándékok között is.

Az egyszerű hívő nyelveken szólása pedig minden hívőnek az ajándéka, aki beteljesedett Szent Szellemmel. A Szent Szellem olyan hatalmas áment mondott rá, hogy valaki a keresztcsontjában most meggyógyult. Higgyétek el, hogy Isten nagyon vágyja ezt a nyelvek imáját. Valakit pedig egy forróság öntött el a keresztcsontjában, és nagyon erős gyógyulás van ott. Elő fog jönni a bizonysága, Ő cselekszi, Ő gyógyító a házban. Jézus Krisztus a gyógyító! Még egy helyet megnézünk nagyon gyorsan. Mert még innen szeretnénk továbbmenni. Pál apostol jár Efézusban. Talál tanítványokra, és megkérdezi tőlük, hogy vajon vettetek-e már Szent Szellemet? Ez azt jelenti, hogy nekünk is tudakoznunk kell a hívőktől, akiket találunk, hogy megkérdezzük tőlük, hogy vettetek már Szent Szellemet? A Szent Szellemet el kell venni. Szent Szellem rendelkezésére áll minden hívőnek, de be kell fogadni. Pál gyanította, hogy valahogy nem olyanok, mint a Szellemmel teljes keresztények, rákérdezett: Vajon vettetek-e már Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek?

Apostolok cselekedetei 19,1–6.

1. Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a fel­sőbb tartományokat, Efézusban érkezék; és mikor némely tanítványokra talált,

2. Monda nékik: Vajon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek? …

Tudod, mások azok a keresztények, akik veszik a Szent Szellemet. Azokon meglátszik, hogy ők teljesek Isten jelenlétében. Akik nem ismerik, azokon látszik, hogy ez nincs ott. Én ránézésre meg tudom mondani nektek, ha valaki rendszeresen megfürdik a Szent Szellem teljességben. Azok más keresztények, mert ez megláttatik, belülről kifelé. Kiragyog az Úrnak a jelenléte az ember életére. És ki ne vágyná ezt? Ki ne akarná, hogy az Úr jelenléte megláttassék rajtuk?

Ezt vágyja a világ, és az vonzó lesz nekik, és így fognak tízen egybe kapaszkodni, és jönnek be a gyülekezetekbe. Ez meg van írva. Tízen ragadnak majd meg egyet, és mondják: hadd jöjjünk teveled! Ahova te mész, ott áldások vannak. Látszik rajtad. Ez történt. Pál észrevette, hogy nem kerek a dolog, mert olyan, mint ha nem lenne bennük a Szent Szellem, és így is volt. Azt válaszolták:

2. … Azok pedig mondának néki: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem.

Pál kérdezi, hogy mire keresztelkedtetek meg akkor?

3. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.

Ekkor Pál látja, hogy cselekednie kell. Rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szent Szellem.

4. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.

5. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.

Miután Jézus nevére megkeresztelkedtek.

6. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem őreájuk; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.

Először újjá kell születni. Majd leszállt rájuk a Szent Szellem, és ők is elkezdtek szólni nyelveken. Érdekes ez, párosul a kettő. Ha beteljesedünk Szent Szellemmel, itt írja, szálla a Szent Szellem őreájuk, és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.

Megindul az embernek a szíve ebből a belső teljességből, és elkezdi szólni azt az új mennyei nyelvet, amit Isten arra ad, hogy ebben a fenséges, magasságos teljességben szólhassunk Őhozzá. Mennyei nyelv.

Akarsz-e mennyei tisztaságot magad körül? Mennyei nyelven kell szólnod! Elkezd áradni a Szent Szellem, és elűzi az e világnak összes füstjét, ködjét, borúját, búját, hamuját, mindent, ami nem odavaló. Egy légkört tisztít magának a Szent Szellem. Egy pajzs épül ki körülötted, nem tudnak a tüzes nyilak átjönni. A hitnek a pajzsa felerősödik.

Aki önmagát építi, nyelveken imádkozik, felépíti azt a hitpajzsot. Nem tudnak átjönni a tüzes nyilak úgy, mint amikor a nyelvek imája nincs az életed körül. Isten ígérete felépí­tésében, és a nyelvek imájában jön ez elő. Ezért első jele a Szent Szellem teljességének. Azonnal meg akar a Szent Szellem nyilvánulni így.

Amint befogadtad Őt, azonnal kívánja, hogy szóljál nyelveken, szóljál Istenhez. Alig várja az Atya, hogy szóljál nyelveken, és hadd hallja a hangodat evvel a Szellem teljességével, hogy magasztalod Őt. Mint ahogy egy szülő várja, hogy a gyereke szóljon hozzá. Az első szótagokat, amikor elkezdi gügyögni, elolvadunk tőle. Nem? Jaj, szólt a kicsi. Mit mondott? Baba, mama, valamit mondott, de te már a mennyországban vagy, hogy megszólalt.

Így van a mennyei Atya, amikor megszólalunk nyelveken, és aztán ha ebben a szólásban hűségesek vagyunk, akkor élő nyelvvé fejlődik ki. Azt fogod észrevenni, hogy nem mindig ugyanazt mondod. Nem mindig ugyanúgy szólsz Istenhez.

Egy barátságban is két ember nem mindig ugyanazt mondja egymásnak. Megosztjuk ezt is, megosztjuk azt is, erről is szólunk, arról is szólunk, egy közösségben sok mindent megosztunk egymással. Mi a szívünk minden dolgát át tudjuk beszélni, ha közösségben vagyunk. Így van ez nyelveken is.

Elkezdünk nyelveken szólni, és elkezdjük odaadni magunkat erre az Úrnak. Egyszer csak észrevesszük, hogy a Szellem váltott, most valami másról van szó, és megint valami másról van szó. Elkezdjük az értelmét felfogni.

A nyelveket nem lehet fordítani, úgy, mint egy idegen nyelve, hogy szó szerint mindent el tudnám mondani. Ilyen nincsen. A szívedben lesz magyarázat, hogy erről szólt. Most ezt mondta a Szellem, most erre figyelmeztetett, most ebben a dologban mentünk előbbre.

Egyszerűen fogsz tudni dolgokat a szellemi birodalomban, amit máshogy nem tudnál megfogni, csak így, és ezért adja oda első helyen ezt a teljességet. Itt is ez történt, leszállt a Szent Szellem őrájuk, és elkezdtek szólni nyelveken.

Mind elkezdtek szólni, nemcsak egy a tizenvalahány közül, hanem mindegyik elkezdett szólni. Ezek nem azok a nyelvek nemei, amiről Pál kérdezi, hogy avagy mindnyájan beszélnek-e? Ez az egyszerű nyelvek imája, amely minden hívőnek odaadatik, és most fogunk átmenni arra, ami múlt héten lemaradt.

Szeretném nektek elmondani, hogy egy nagyon-nagyon áldott részhez megyünk az Igéből, amit ha megértesz, akkor óriási pecsét lesz arra, hogy jobban fogod szeretni, mint valaha. Pál írja a korinthusiaknak, az első levelében. Erről a szólásról fogunk megtudni most megint valamit. Erről a szellemben való szólásról, amit nyelveken tudunk kiejteni leginkább.

Lehet szólni szellemben prédikálás közben is az Igét. De a szellemben való szólásunknak a javarésze nyelveken történik. Ott tudod felépíteni magad, ott tudod felépíteni azt, hogy mit fogsz majd szólni szellemben, amikor prédikálsz például. Akkor az értelmeddel szólsz. Tehát a szellem­ben való szólás nemcsak a nyelveket illeti, de a javarésze a nyelveken szólás. Értjük-e ezt?

Pál tanítása a korinthusi gyülekezetnek, ami egy nagyon gyermeteg, pici gyülekezet volt, igen bűnös háttérből jöttek ki. Idegen isteneket imádtak, és újonnan születve elkezdtek náluk működni a szellemi ajándékok, nyelvek imája, és elkezdtek nyelveken szólni, imádkozni.

Pálnak kellett tanítani őket, hogy helyesen használják, hogy ez mit jelent, hogy hova tudnak bemenni ezzel az ajándékkal? Itt elkezdi kibontani, hogy ez a fajta szólás, ez a szellemi szólás Istennek titkon való bölcsességét jelenti.

1Korinthus 2,7. 9–12. 16.

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;

Ki az, akinek a szíve nem vágyna ezekre? Istennek a titkon való dolgaira, amik el vannak rejtve a világ elől. Amíg a világban voltál, nem ismerted ezeket. De amikor bejössz ebbe a királyságba, akkor Isten ezt a titkon való bölcsességét elkezdi kifejteni neked. Elkezdi kibontani. Elkezdi a Szellem megismertetni. Ezt a titkon való bölcsességet tudjuk szólni.

De hogy tudnánk szólni, ha nem is ismerjük? Gondolkodtál már rajta? Ha titkon való, akkor azt te nem ismerheted. Hogy tudod mégis szólni? Nos, itt jön a szikra. A szellemben való nyelvben fogod szólni, a szellemi imádságok, a nyelvek által fogod szólni.

Istennek a titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet. El vannak rejtve a világ elől Istennek ezek a végtelen nagy mennyei kincsei, amelyeket nem tár oda mindenki elé. De az idő kezdetén ezt elrendelte a mi dicsőségünkre. Isten elrendelte, amikor téged a szívében kigondolt.

Először a szívében álmodott meg téged az Atya, és aztán teremtett meg, és ott, az idők kezdetén elrendelte számodra ezeket a bölcsességeket. Ezeket akkor fogod meglátni, ha elkez­ded szólni. Mert először ki kell ejteni ebbe a világba ahhoz, hogy az alapot vegyen. Amíg nem ejtjük ki, addig soha nem fogunk járni benne. Addig soha nem fogjuk meglátni azt.

A szólásnak, a szónak az erejével megyünk be oda, ha kiejtjük. Ez titkon való bölcsesség, és ezt szólni kell! Ez az az imádság, amit a nyelveken kezdtek szólni. Isten nyelvén. Ezt más nyelven nem tudod kiejteni, csak a szellemi nyelven, a magasságos nyelven, amikor Isten magasságos dolgait szólod, a mennyei nyelven. Ez az a nyelv. Amint meg van írva:

9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.

Vannak ilyen dolgok, amiről még fogalmunk sincs? Ezek szerint igen. Itt taglalja. Vannak olyan dolgok, amelyek el vannak rejtve a dicsőségünkre, az idők kezdetén elrendelte Isten, van egy óriási örökségünk.

Amiről most még nem tudunk, mert fogalmunk nincs róla, hogy milyen dicsőséges dolgok vannak elkészítve, de érzékeljük, hogy rengeteg olyan van, amit most még nem tudunk, most még nem látunk tisztán, még nem halljuk igazán, de tudjuk, hogy várnak ezek. A szellemi birodalomban vannak.

Ki akarsz-e onnan bontani dolgokat? Akarod-e, hogy az világosabb legyen neked? Akarsz-e jobban tájékozódni abban a birodalomban? Akarsz-e többet megtudni belőle? Vágyakozik-e rá a szíved? Mert ha nem, akkor felejtsük el az egészet!

Isten nem kényszeríti a nyelveket senkire. De ha kívánkozol oda, ha vágyod ezeket, ha tudod, hogy azok ott el vannak készítve neked, és még nem jársz benne, de szeretnél mé­lyebbre jutni, akkor itt van az a szólás.

Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, nyelveken. Ez az a szólás, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Ha szereted Istent, emeld föl a kezed, akkor neked el vannak készítve ezek. Az Őt szeretőknek készítette el.

Ti azért vagytok ma itt, mert Istent szeretitek. Ti azért jöttetek ide, mert az Igét éhezitek. Azért jöttetek el, mert egybeköt minket ez a ragasztó, ez a szellemi ragasztó, ez a szellemi kötelék, Isten szerelme, meg azok, amik ott benne vannak a szellemi birodalomban. Ez köt minket össze. Meg akarod-e ismerni jobban­? Szólni kell ezeket!

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: (…).

Hogyan? Miközben szóljuk őket. Nekünk az Isten Szelleme kijelenti ezeket. Vagyis van egy, aki ismeri ezeket, és Ő az, aki kijelenti, miközben imádkozol általa, miközben szólsz Őáltala olyan dolgokat, amik az értelmednek gyümölcstelen, de a szellemi birodalom dolgo­zik rajta. És működnek ezek, folynak ezek, munkálják ezeket odabent, és rendezik, és időzítések folynak ilyenkor.

Időzítések folynak, elrendelések folynak, angyalok mennek ki munkára. Rengeteg dolog elvégződik egy-egy óra szellemi imádság alatt. Ez akkor történik, amikor Isten Szelleme úgy dönt, hogy érett vagy rá, és abból kijelent neked. Az Ő Szelleme által ezeket kijelenti nekünk – mondja az Ige.

10. (…) mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

Vagyis van egy, aki ki tudja jelenteni, hogy Istennél mi van elkészítve a számunkra, Ő Istennek a Szelleme. Hiába mész el egy pszichológushoz vagy egy jövendőmondóhoz, és tudakozol, hogy mit hoz a jövő. Nem tudja, csak találgat, meg démonikus erőkkel dolgozik, láttató szellemekkel dolgozik.

Kell a kutyának, ha nekünk megvan az igazi, az eredeti, nem? Nekünk az eredeti adatott meg, az igazi, a forrás. Miért tudakozódnánk a varázslóktól akkor? Nekünk megadatott az eredeti, a forrás, ahonnan fakadtunk, arról a tőről, ahonnan jöttünk. Azt kérdezi a 11. vers:

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

Hova megyünk tudakozódni, ha akarjuk tudni a dolgainkat? Kitől fogunk tudakozódni? Azt írja az Ige, hogy az embernek szelleme tudja azokat. Vagyis, itt belül a szellemi ember tud mindent rólunk. Az újonnan teremtésnél Isten tökéletes terve bekerül ebbe a rejtett szellemi emberbe, és innen kell tudakozódni.

Nagyon óvatosan tudakozódj bárkitől, még a pásztorodtól is, hogy pásztor, mi lenne az Úr akarata számomra? Azt nem nekem fogja megjelenteni, hanem az neked van beírva a szellemedbe, és onnan fogod kimeregetni, miközben így imádkozol. Kimeregetjük. Mély kút a bölcsesség, de ugye kimeregetjük. Nincs olyan mélyen, hogy ne tudnánk kimeregetni, miközben így imádkozunk.

Kimeregetjük, hogy mi van oda berakva, mit hordoz a szellemem. Oda le van írva Istennek a tökéletes terve az én számomra, amit az idők kezdete előtt már elrendelt. Ez egy rendelés, isteni rendelés, és annál nincs jobb a számodra. Ez egy isteni rendelés, és ott van benne a szellemedben. Senki más nem ismeri, a szellemed ismeri azt.

És hoz egy példát rá. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme. Teljesen az Isten képére vagyunk teremtve, látod? Isten Szelleme ismeri Isten szívének mélységeit, és az ember szelleme ismeri az ember mélységeit, ami rád vonatkozik. Képzeld el, hogyha ti ketten összefogtok!

Isten hatalmas Szent Szelleme lakozást vesz benned, és a szellemednek ad egy mennyei löketet, egy mennyei megújulást, egy mennyei kijelentést, egy mennyei impulzus-sorozatot, közlést a szellemiekről, kijelentéseket a szellemi birodalomból. Ha te ezt megtanulod vételezni, akkor te és Isten legyőzted a világot. Ez garantált.

Nincs olyan akadály, ami ne távozna az utadról, mert Isten Szelleme és a te szellemed mindent tudnak, ami rá vonatkozik. És elkezdtek imádkozni így együtt, Istennek kiejted – a szellemed imádkozik ilyenkor a Szent Szellem által –, ha ezt kiejted, óriási dolgok történnek a szellemi birodalomban. Óriási dolgok!

Hatalmasakat cselekszik az Úr. Szemmel csak később látod őket, de ezek zajlanak a szellemi birodalomban. És közli velünk a Biblia, hogy mi ne szabjuk magunkat e világhoz, mert nem e világ szellemét vettük.

12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

Úgy írja, hogy mi pedig nem e világnak szellemét vettük. Vedd tudomásul, hogy nem olyan vagy, mint a világ! Nem ebből a világból merítette Isten a szellemedet, hanem adott neked egy újat. Egy új szellemet adott neked, az Istenből való Szellemet kaptad. Nézd meg, hogy miért kaptad: hogy megismerd azokat, amiket Isten ajándékozott neked.

Isten nem akarja, hogy tudatlanok legyünk a szellemi birodalom vonatkozásában, hanem azt akarja, hogy mindazt, amit nekünk ajándékozott, azt megismerjük. Kérdés, hogy van-e bennünk vágy erre? Akarjuk-e még jobban megismerni? Vágyjuk-e ezeket? Hajlandók vagyunk-e egy böjtöt folytatni, ahogy Dániel böjtölt? Szeretett volna tudni valamit Izrael dolgairól, és böjtölni kezdett.

A böjt nem Istent fogja meghatni, hanem a mi testünket fogja elcsendesíteni, hogy jobban halljunk a Szellemtől, mert a Szellem folyton-folyvást szól, szüntelen közléseket hoz. Szólja azokat, amiket hall, szólja a szívünknek, és mi meghalljuk azokat. Ki kell jelenteni szüntelen, hogy meghallom azokat, a Jézus nevében!

Jelentsd ki mindig: Meghallom azokat, amiket szól a Szellem nekem! Bátran jelentsd ki, hogy meghallom azokat, minden akadály eltávozik, ami a hallásomat illeti, semmi nem tudja megszorítani az én hallásomat! Én meghallom az Úr kijelentéseit. Ez a kulcs. A mai világban nincs másképp, csak ha hallod az Ő vezetését, és akkor áldott leszel.

Az Istenből való Szellemet kaptuk, hogy megismerjük azokat – ez egy ismeretet hoz neked a bölcsesség, és kijelentés szelleme által. Egy ismeretet hoz neked azokról a dolgokról, amelyeket addig nem ismertél, és az idők kezdete óta el van rendelve a számodra.

Egy gazdag birodalomba visz be ez a nyelv, amit így tudsz szólni, Isten Szelleme által tudod szólni. Amikor ezt az életet elkezded, hogy nyelveken imádkozol, akkor az történi majd veled, hogy szellemiekhez szellemieket kezd szabni az Úr. Van egy alap világosságunk, egy alap látásunk, egy alap megértésünk az első naptól kezdve, és ahogy építjük ezt a birodalmat, úgy egyre inkább még hozzá épít az Úr valamit, még kapunk valamit hozzá, gyűjtögetünk.

Nem e világ kincseit gyűjtögetjük, hanem Istentől való kijelentéseket gyűjtögetünk. Újabb közlés érkezett hozzád, egyszerűen tudás érkezett hozzád a szellemi birodalomból, és ez egy építkezés. Szellemiekhez szellemieket szabván építkezik a Szent Szellem. Ez egy folyton-folyvást, szüntelen folyó szellemi munka.

16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Ki lenne arra hatalmas, hogy azt mondaná az Úrnak, hogy Uram, ezt nem így kellett volna? Az Úr értelme hozott minket elő. Ha engem kérdezett volna az Úr, én biztos nem tanácsolom neki ezt a nyelveken való szólást, mert sok emberen látom, hogy rájuk fagy a lehelet, hogy mi ez, mikor először meghallják.

Mondom, hogy csak nyugodtan engedd el az értelmedet, és feküdj rá ezekre a hullámokra, és engedd meg, hogy a Szent Szellem megbarátkoztasson vele! Ő tudja megtenni. De nem kért tőlünk tanácsot, amikor ezt a nyelveket elrendelte. Egyszerűen nekünk adta, és ha akarjuk, akkor építkezhetünk vele. Fel tudjuk építeni az életünket vele, és a bölcs ember megteszi. A bölcs ember felépíti az életét.

De az Úr volt olyan kegyelmes, hogy Ő adott az Ő értelméből nekünk. Azt írja, hogy bennünk pedig Krisztus értelme van. Krisztus értelmét odaadta nekünk, vagyis a Szellem gondolatait fel tudjuk fogni a Krisztus értelmével. Mert az Úr gondolatai magasabbak – ezt tudjuk az Ószövetségből, de a mi számunkra már nem elérhetetlenek.

A Szellem gondolataiból közlések jönnek. A Szellem gondolatait fel tudod fogni, mert a Krisztus értelme lakik a szellemedben, és ott meg tudod őket ragadni. A Krisztus értelmével a világ gondolatait gondolni az nem tetsző dolog Istennek. A Krisztus értelmével a Szellem gondolatait gondoljuk. A Szellem gondolatai nem egyeznek azzal, ahogy a világ gondolkodik.

Nekünk meg kell újítani a gondolkodásmódunkat! El kell változnunk az elménk megújítá­sa által! Nekünk másként kell gondolkodni! Ezt az új gondolkodásmódot hozza neked, amikor így elcsendesedsz a nyelvek imájában. Azt mondja az Úr, hogy ez az a nyugodalom, ez a pihenés, ezzel nyugtatja meg a megfáradottat.

Eltelik fél óra, és el is feledkeztél róla, hogy mi volt az, amin előtte töprengtél, és ami miatt felment a vérnyomásod. Rengetegen panaszkodnak, hogy milyen magas a vérnyomásuk. Mondom, figyelj, eltöltöttél fél órát imádságban? Utána mérd meg a vérnyomásodat, vagy a cukorszintedet, úgy be fog állni a helyére, mint a pinty, mert elvégzi ezt, bevisz minket a nyugodalomba, elcsendesedünk! Valóban megnyugtatja a megfáradottat.

A gondolatok elcsendesednek. És miután elcsendesedett ez a háborgó, viharos tenger itt fölül, akkor jönnek belülről a drága szent gondolatok a Krisztus értelméből. A Szellem gondolata, a Krisztus értelmével. Az Ige mondja, nem én mondom. Innen mélyről jönnek, felfakadnak, mint a mély kútból meregetjük őket.

Ha azt mondod, hogy erre nincs időd, akkor menj a gyógyszertárba, és vedd meg a drága gyógyszereket! Választhatsz, hajszolod a pénzt, szaladsz a gyógyszertárba. De a bölcs ember az kimeregeti, mert ott benne van. Tedd próbára Istent, ne mondd azt, hogy erre nincs időd! Megváltoztatja az életünket. És most folyik az olaj, a drága Szent Szellem olaja.

Szakíts időt erre. Ha nem tudsz bejönni ide az imakörökbe, az interneten lehet felcsatla­kozni, amikor imádkozunk, bárhol a világban. De utána és előtte is lehet, kinek mikor van ideje. Utána is le lehet tölteni az imaórákat, és végig lehet imádkozni a kijelentéseket.

Minden lehetőséged megvan rá, hogy becsatlakozz, hogy meglábold ezeket a vizeket, és ezek változtatják meg az életedet úgy, ahogy nem is gondoltad volna soha, mert amiket a szem nem látott, a fül nem hallott, és az embernek szíve meg sem gondolt, azok fognak elő­jönni. Nem is gondoltál arra a megoldásra, hogy létezik, és az fog előjönni.

Olyan dolgokat tud előhozni az Úr, hogy el nem tudtad volna képzelni. Olyan frappáns dolgok jönnek, egyszerűen csak előállnak. A szellemiekből jönnek elő a láthatóba. És amiket ilyenkor szól az Úr hozzád, azokat cselekedd meg! Azokra ne mondd azt, hogy ennek semmi értelme nincs, ez úgy is lehetetlen a számomra! Honnan lenne erre pénzem? Hogy tudnám én ezt megvalósítani? Miként lesznek ezek?

Ne dobd el, amikor a Szent Szellem vezet, hanem ragadd meg, és utána jelentsd ki, hogy én erre képes vagyok az Úrban! Én ezt meg tudom cselekedni, mert az Úr mutatta, Tőle vettem ezt a vezetést, és az egész szellemi birodalom támogat engem ebben. Jelentsd ki! Gyökeresen fog megváltozni az életed, ha ezt gyakorlod. Az elménknek a megújítása a végcél.

1Péter 1,9.

9. Mivel eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét.

A hitünk célja a lelkünk üdvössége. A szellemünk üdvössége, az egy szempillantás, megvalljuk a hitünket Jézusban és újjászülettünk. A szellemünk újonnan született, mint egy csecsemő, előbb vajúdások, és egyszer csak itt a gyerek! Kinek milyen gyorsan, de előjön a gyerek, kézzelfogható, hogy megszületett. Ugyanígy az ember szelleme megszületik a romolhatatlan magból. Újonnan született, vadonatúj és tökéletes, pontosan olyan, mint Jézus.

De ott van a lelkünk is! Mi a helyzet a lelkünkkel? A gondolatainkkal, az értelmünkkel, az akaratunkkal, az indulatainkkal, az érzelmeinkkel? Ez mind a lélek területe, és a szellemünk hordozza. Mi a helyzet vele? Az is ugyanúgy, hipp-hopp, újjászületett? Sajnos nem. Milyen jó lenne, csak úgy az is teljesen megújult, minden rendben, teljesen jó már minden, minden új lett. Hát nem így van! Azon munkálkodni kell!

Az elme megújítása valójában a gondolatok őrzése, hogy mi jöhet be és mi nem. Krisztus értelmével a világ gondolatait nem illik gondolni Isten trónja előtt, ugye? Nem oda illő. A Krisztus értelmével a Szellem gondolatait gondoljuk, és ami nem odavaló, azt kidobjuk, azt lemetsszük, levágjuk, elparancsoljuk, uralkodunk. A lélek üdvösségét – mondja itt az Ige. Így írja, hogy eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét.

Mondhatod-e, hogy a lelkem üdvözült? Hát nem. Az utolsó pillanatig dolgozunk azon itt a földön, az egy folyamat. Ki meri azt állítani, hogy tökéletes a lelkében? Minden akaratában, minden gondolatában, minden szándékában, minden indulatában? Állandóan, mindig tökéle­tes vagyok! Ez egy jó megvallás, de bizony nem így van velünk, ha megnézzük egy napunkat.

Az embernek vannak indulatai, amivel foglalkozni kell, vannak gondolatai, amivel foglal­kozni kell, van akaratunk, amivel foglalkozni kell. Ha erre akarna menni a test, de tudjuk, hogy amarra kellene, akkor meg kell regulázni. Erre való a nyelvek. A nyelvek mindig visszafogja az embernek ezeket a túlcsapongó dolgait, ami más irányba akarna menni, mint a szellem.

A test a szellem ellen, a szellem a test ellen törekszik. Kinek a pártját fogod majd? A lélek területén dől el, hogy min engeded magad gondolkodni, milyen érzelmeket engedsz meg, milyen indulatokat, milyen gondolatokat engedsz meg, az fogja eldönteni. Ezen dolgozik az Ige is, amikor hallod az Igét.

Az Ige megmossa a gondolatainkat. Az Ige megmossa az indulatainkat. Az Ige megöntöz minket. Az Ige bevisz a békességbe minket. A lélek üdvössége, ez egy projekt. Utolsó pilla­natig, amíg itt vagyunk, a lélek üdvösségén munkálkodik a Szellem, hogy a lelkünknek jól legyen a dolga. Jó legyen az egészséged, mint ahogy a lelkednek is jól megy dolga.

A lelkedre legyen a legnagyobb gondod. Mit engedsz meg? Min gondolkodsz? Min töprengesz? Min aggodalmaskodsz? Ez a gondolat nem odavaló! – azonnal rajta kell kapni, és ki kell hajítani! Nem engedheted meg, hogy azon gondolkodj! Pál a keresztényeknek ír, vagyis mondhatod, hogy személyesen kaptál egy levelet Istentől, mert keresztény vagy.

Róma 12,1–2.

1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok

Minden hívőnek van egy ilyen szolgálata, hogy mit kell tennie a testével. Gondoltuk volna, hogy van ilyen? Áldozatot vittél-e ma a trón elé, amikor imádtuk Istent? Odaszántad-e a testedet Istennek élő, szent, áldozatul? Uram, mit adhatok neked? Oly nagyon szeretlek! Ezek csak szavak. Mit viszel a trón elé? Odaszánod a testedet áldozatként?

Ezt kéri tőled, hogy egy kedves áldozatot vigyél a trón elé. Mit? A testedet kéri, égőáldozatként. Emésztő tűzzel fogja felemészteni, ami nem odavaló, ha fölteszed az oltárra. Emésztő tűzzel fogja megtisztítani, ami nem odavaló. Tünetek, betegség, nyavalyák, kínok, bármi legyen. Feltetted-e az oltárra?

A kedves áldozatot Isten az oltáron az emésztő tüzével fogadta mindig. Olvasd az ószövetségben! Felemésztette a tüzével. Az Ő tüzével. Ami marad, csak az maradhat meg az életemben, semmi más! Ez a test, amit áldozatként fel kell tennem a trón elé, mivel az Övé, és ebben a testben lakik Ő, ez azt jelenti, hogy ezek a kezek nem az én kezeim.

Azt jelenti, hogy ezekkel a kezekkel bármit nem tehetek meg, mert ezek az Ő kezei itt a földön. Ezek szent kezek, és ha betegekre teszem, azok valóban meggyógyulnak, mert ez az Ő keze. Ezek a lábak, ezek nem az én lábaim. Jelentsd ki minden nap! Amikor felteszed így a testedet az oltárra, akkor odaszánod, ez egy szolgálat. A hívőnek ez a napi szolgálata kell, hogy legyen!

Odaszántam a testemet, Uram, ezért ezek a lábak nem az én lábaim, ezek a lábak a Te lábaid, és oda visznek el, ahova Te akarod. Nem oda megyek, ahova én akarok, a szerelmed rabszolgája lett, ez oda megy, ahova Te akarod.

Ez a száj nem az én szám többé. Ez a száj a Te szád, Uram, és azokat szólja, amiket Te akarsz hallani, amik Neked kedvesek! Naponta gondold ezt végig, és meglátod, hogy a világnak a vonzása mennyivel erőtlenebb lesz, mint előtte!

Mennyivel könnyebben tudsz uralkodni a szád szavain, tudsz uralkodni a szenvedélybetegségeken, le tudod tenni a dohányzást, le tudod tenni az alkoholt. Ez nem az én testem, ez az Úré, és az Ő emésztő szerelme uralkodik itt, és ami nem kedves az Úrnak, az leesik, nem maradhat meg ebben a templomban.

És tudod, ha ezt mindennap megteszed és gyakorlod – mert ezt oda kell szánni a trón elé minden nap –, akkor a betegségnek ugyan lesz vágyódása irántad, de nem lesz olyan ereje, mint előtte volt, naponta fognak szűnni és enyhülni a tünetek, ha tünetekkel küzdöttél előtte. A fájdalmak enyhülni fognak, és megszűnnek, mert az Úré ez a templom, és Ő lakik benne, ez a Szent Szellem temploma. Odaszánás. Odaszántad-e? Gyakorold!

Ez egy pár perces imádság: Odaszánom, Uram, a testemet élő, szent, és Neked tetsző áldozatul! Gyönyörködj benne, a Tied, tegyél vele, amit akarsz! Oda megyek, ahova Te akarod. Azt teszek, ami Neked tetszik. Ez egy imádság, egy odaszánó imádság.

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek meg­újítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.

Az első versben a testünkről volt szó, a második versben egy újabb területre utal, ami nagyon fontos. Akarsz-e teljességben élni? A mi ruhánkat nem úgy szabjuk, ahogy a világ hordja. Az elmét meg kell újítani. Az Igével való közösségünk az elme megújítása.

A gondolatainkat meg kell vizsgálni. A dokimazo görög szó, ebből jön a dokumentum. Ha be akarsz menni egy másik országba, akkor megnézik az útleveledet, hogy bemehetsz-e. Ha nincs érvényes útleveled, akkor nem fognak beengedni. Ugyanígy neked is meg kell vizsgál­nod – dokimazo –, hogy van-e hivatalos irata ennek a gondolatnak?

Belefér-e Isten Igéjébe, hogy én ezen gondolkodjak? Beleillik-e Isten keretébe? Vagy az ellenségtől van? Ha nem, akkor ki kell dobni. Nem odavaló, a Jézus nevében. Ez az elváltozás ennek a folyamatával jön, a lélek üdvössége, ahogy elváltozunk. Metamorfo, ahogy a hernyó­ból pillangó lesz. Soha többé nem fog tudni visszamenni, ahonnan jött, mert az lehetetlen.

Az elme megváltozásával lesz az új életed. Elkezdesz másként gondolkodni: lehetetlen, hogy úgy tegyek, mint régen, amikor a világban voltam, mert én már nem úgy gondolkodom, én már más vagyok! Ez a metamorfo, elváltozás. Ez nem jön egy perc alatt, ezért kell az Igé­ben kitartanotok, az Igében felépíteni saját magatokat, megvizsgálni ezeket a gondolatokat!

És erre fogunk ma fogadalmat tenni. Teszünk egy olyan megvallást, aminek minden egyes gondolatára csak annyit kell mondanod, hogy ámen, mert akkor ez elrendelés lesz. Ezt a megvallást kaptam valakitől, nem is tudom, ki hozta, és régóta fektetem az asztalomon.

El szoktam imádkozni, és azt veszem észre, hogy amikor elmondom, akkor mindig a lel­kemben egy öröm ébred, hogy de hiszen ez nekem megvan! Egy nagyon jól összeszedett meg­vallás-sor. Azt szeretném, hogy ahogy olvasom, mindig csak azt jelentsd ki, hogy ámen! Mert akkor azt jegyezted meg, hogy te ezt elrendelted, egyetértesz vele, kihirdeted, és megvan neked.

Ez egy közös akaratú ima lesz így a végére, megnézzük, hogy mit engedünk meg, és mit nem. Ami nem egyezik az Igével, azt kidobjuk, ami az Igéből való, azt pedig elrendeljük. Meg fog változni az életünk. Nagyon jó ereje van ennek, és aki szeretné, megkaphatja, mert közzé fogom tenni valamilyen módon.

Nagyon ügyesen van megszerkesztve, Isten gondolatai az Igéből. Felállunk, és meg­fürdünk benne. Megfürdünk az Igében. Az Ige az, ami éltet minket, ami megmos minket, ami megfürdet minket. Annyit kell csak mondanod, hogy ámen. Mindegyik megvallás gondolat után mondj rá egy áment, jó?

Az Úr fejjé tett engem és nem farkká. Ámen. Fej vagyok és nem farok. Ámen. Erős vagyok, egészséges vagyok, élni fogok, és nem halok meg, hanem hirdetem az Úrnak esztendejét. Ámen. És mert az Úr Isten hosszú élettel elégített meg engem – ámen –, ez az én napom, ez az én évem. Ámen. A dolgok az én javamra változnak. Ámen. Az én drága Istenem mutatni fog valamit, amit eddig nem láttam, nem tudtam, és új ajtók nyílnak meg előttem. Ámen. Előkerülnek a megfelelő emberek, és dolgok a javamra fordulnak. Ámen. Életet adok a hitemnek azáltal, hogy kimondom azt. Ámen. Az Úr az én váram, menedékem, pajzsom, és Ő megszabadít, megőriz, betakar engem. Ámen. Én mondom, és Ő megteszi. Ámen. Kijelentem az Úrnak, és Isten megteszi, amit ígért. Ámen.

Drága mennyei Atyám, köszönöm, hogy megharcolod csatáimat, köszönöm, hogy utat készítesz ott, ahol nem látok utat. Ámen. Drága Istenem, én tudom, hogy Te nagyobb vagy minden akadálynál. Tudom, hogy betöltöd szükségeimet. Uram, tudom, hogyha velem vagy, ki lehet ellenem? Ámen. Te vagy a gyógyítóm, a szabadítóm, aki az utamat készíted, aki az álmaimat valóra váltod, Te vagy a védelmezőm, a helyreállítóm, a szabadítóm, az egészségem, a békességem, a győzelmem. És tudom, hogy többet teszel meg, mint amit kérek vagy elgondolok. Ámen.

Kijelentem és tudom, hogy valóságba jön. Növekszem a bölcsességben, a kenetben, a kegyelemben, a befolyásban, és minden akadályt elhárítok és legyőzök. Ámen. Erős vagyok az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Ámen. Megvan bennem minden képesség, felkent vagyok, tehetséges vagyok, és mindent meg tudok tenni, amit csak kell. Ámen. Minden velem kapcsolatos dolog egyre jobb lesz, a csontjaim, az ízületeim, az idegszálaim, az ereim, a szívem, a vérem, a vesém, minden szervem, emlékezetem, látásom, hallásom, tehetségem, ügyességem, mozgásom, bőröm, fiatalságom, és minden sejtem megújul. Ámen.

Mint Mózes, úgy fejezem be pályámat, hogy szemeim élesek, erővel teljesek, és a memóriám tökéletes. Ámen.

Mit szóltok hozzá? És még van folytatása! Ez a szent Ige, és jókedvre derít minket, mert ez az igazság.

Kegyelmet kaptam az Úrtól. Erős vagyok az Úrban, bátor vagyok az Úrban, van önbizal­mam az Úrban, és kitartásom, hosszútűrésem, többen vannak velem, mint ellenem. Ámen.

Isten gyönyörűséget ígért a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, békességet a csüggedés helyett. Nem maradok kellemetlen, rossz helyzetben soha. Ámen.

Új kezdetek vannak a jövőben, új kezdetek vannak, az életem további része lesz az életem legjobb része. Ámen.

Elrendelések vannak, és angyalok mennek ki most, hogy ezt hallják. Te egyetértesz vele, a Jézus nevében.

Magabiztos vagyok, van önbecsülésem, értékes vagyok, Isten kedveltje vagyok. Ámen. Királyi vér van az ereimben. Ámen. Kegyelemmel vagyok megkoronázva. Ámen. A mindenható Isten gyermeke vagyok. Ámen. Jó formában vagyok. Ámen. Egészséges vagyok. Ámen. Tele vagyok energiával. Ámen. Annyi kiló vagyok, amennyinek lennem kell. Ámen.

Áldott vagyok, gazdag vagyok, erős vagyok, és egészséges vagyok. Ámen. Tehetséges és kreatív vagyok. Ámen.

Magabiztos vagyok. Ámen. Biztonságban élek, fegyelmezett, és koncentrált vagyok. Ámen. Vonzó, és szeretetreméltó vagyok. Ámen. Jó személyiségem van. Ámen.

A megfelelő emberek vannak a jövőmben. Ámen. Elérem az álmaimat. Ámen. Jobb lehetőségek felé megyek. Ámen. Legyőzök minden akadályt. Ámen. Ez az én időm. Ámen. Ez az én évem. Ámen. Ez az én győzelmem. Ámen. A dolgok a javamra válnak. Ámen.

Isten hamarosan mutat nekem valamit, amit eddig nem láttam és nem észleltem, és egyre nagyobbá, jobbá, hatalmasabbá válik az életemben, mint azt valaha képzeltem. Ámen.

Képzeld el, hogyan hízik a lelkünk ilyenkor! A lelkünknek meg van engedve.

Az új teremtés minden áldása beteljesedik az életemben, és ennek túlcsordulásában áldás vagyok mások számára. Ámen. Köszönjük az Úr Jézusnak. Hozsanna a magasságban!

Öltsd fel mindennap a Krisztust! Uralkodj az életben! Öltsd fel a Krisztust mindennap, és megújul az elméd! A Jézus él, aki megcselekszi ezt, mert te szólod, és Ő megcselekszi. Így van elrendelve, és nézd meg, hogy hova fog menni az életed: győzelmekre, mert beteljesedik! Dicsőséget adunk Istennek. Övé legyen a dicsőség! Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

BÉKEVÁR FŐOLDAL