2009.01.06.

REJTETT MEGTÉVESZTÉS

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. január 04.

 

Dicsőséges nap a mai az Úr Jézusban.

Az imádság kimaradása érezhető volt az életünkben és a világban is úgy érzékeltük, hogy nagyon hiányzott az imánk. Visszatérünk az imarendre.

Hétfő, szerda, péntek imádság 5 órától 7 óráig és nagyon szeretnénk, ha jönnétek a heti imaórákra minél nagyobb számban.

Február 7-én pedig ismét lesz egy összevont imakör 12 órától. Óriási imaerő, hatalmas had volt itt tegnap is együtt, országunk határain kívülről és országunkból.

Február 28-én /szombaton/ fél 10-től pásztorkonferencia lesz.

Március 28-án romániai pásztorkonferencia lesz Belényesen.

A hétszeres áldásoknak az éve a 2009-es év!

És a következő percektől pedig a szellemi rálátásról fogok tanítani.

Amikor pénteken összejöttünk imádkozni itt a közbenjáró imádságosokkal, abban az időben ült össze Izraelben a Biztonsági tanács és nagyon komoly döntéseket hoztak. Ahogy mondtam is nektek, az az imánk akkor teljesen Izraelbe ment. Egész nap üléseztek, a vallásosaknak el kellett menni 4 órakor, mert a sabat napjukat kellett elkezdeni ünnepelni, de a többiek szombat hajnal 4-ig együtt tanácskoztak. A legfontosabb időszak volt ez. Döntéseket hoztak, és tegnap, amikor együtt voltunk megint imádságban mindannyian, amikor befejeztük ezt az imahömpölygést, akkor kezdtek el lövedékeket kilőni Gázára. Ez azt jelenti, hogy csapatostól megy a támadás. Nagyon bátor döntést és lépést tettek.

Tehát a tüzérség és a hozzátartozó járulékos egységek gyalog vonulnak be, és így gyalogosan támadnak, az Északi Gáza részre mennek be, ami a legrosszabb része az egész területnek, egyenesen előre mennek és támadnak.

Eddig 30 sérült van, de nem történt egyetlen halálos sérülés sem, és hisszük, hogy Isten megőrzi az életeket, és egyakaraton vagytok ebben.

Adtatok-e munkát az angyalaitoknak az utóbbi időben?

Mert az angyalok csak várakoznak addig, amíg ki nem adjátok az Ige parancsszavát, hogy mit cselekedjenek. A 91-es Zsoltár Igéje szerint elrendeljük az izraeli hadsereg minden tagja számára a szent védelmet, az angyalok védelmezzék őket, hogy ne legyen halál köztük egy sem, és a Jézus nevében ejtjük ezt ki és a szent védelmet szóljuk, és az angyalok vigyázzák és őrzik minden lépésüket.

Tudom, hogy a világban mindenhol imádkoznak a mai napon is Izraelért és a katonáiért, és ti áldottak vagytok, hogy ezt megtehetitek ma, és ezek jó magok az életetekben.

Nagyon fontos üzenetet szeretnék ma elmondani nektek, ami a személyes életünkre vonatkozóan igen-igen fontos.

Miközben ezekről beszélünk, ma meg fogjuk azt látni, hogy milyen fontos, hogy amit már eddig tudtunk, ne engedjük, hogy az elkerülje a figyelmünket, és ne figyelmezzünk azokra, de mielőtt ebbe belekezdünk, egy kis kitérőt engedjetek meg nekem.

- Amikor a gazdasági válság idejét éli az egész világ, arról fogunk ma beszélni, hogy meg kell tudnunk érzékelni, érezni kell ezeket a láthatatlan erőket, amelyek befolyásolni akarják az életünket és a gazdasági életünket is, hogy ezt meg tudjuk-e állapítani az életünk felett, vagy nem tudjuk érzékelni ezeket?

Ha nem érzékeljük ezeket, akkor nem is fogunk ellenállni ezeknek, hanem azt gondoljuk, hogy ez mindig is így volt, és ennek így kell lennie.

Tehát ezekből a téves elmebeli elképzelésekből kell ma kijönnünk, - hatalmunk van hozzá.

Az egyik esetet elmesélem nektek arról a személyről, aki tizedfizető volt és több üzleti megrendelése volt neki, mint amit el lehet képzelni. És egyik pillanatról a másikra leállt minden. Elment a prédikátorhoz segítséget kérni és a prédikátor azt mondta neki, hogy állj meg a Malakiás 3/11-es versén, ez a tizedfizetőknek van. - Megdorgálom a kártevőt érettetek, olvassátok el ti is ezt az Igét. Azt mondta a prédikátor, hogy emeld fel a Bibliádat az Úrnak, mutass rá erre az Igére és mondjad, hogy: Köszönöm Uram, hogy az ördög meg van dorgálva az életemben. Köszönöm Uram!

Ennyit tett és nem többet, és ez megtörte az erőt. És amíg ezt nem tette meg, addig lehetővé tette, hogy ez a rossz irányú folyamat tovább haladjon.

Akik esetleg nem értik, az internet hallgatóságából, hogy miért is imádkoztunk az alkalom kezdésekor Izraelért, azért tettük, mert az Írások azt tanítják, hogy azok, akik áldják Izraelt, áldottak lesznek, azok pedig akik átkozzák Izraelt, átkozottak lesznek! Mi áldottak leszünk!

II.       Thesszalonika 2/1 Kérünk pedig titeket atyámfiai a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére és a mi Őhozzá leendő egybegyűjtésünkre nézve.

Ez az Ige az Úr Jézus Krisztusunk megjelenését írja és a mi Őhozzá való elragadásunkról szól.

/2/ Hogy egyhamar el ne tántorítson a ti értelmetektől, s meg ne háborítson titeket, se szellem, se beszéd, se nékünk tulajdonított levél, mintha itt volna már az Úr napja.

Vagyis a megtévesztésnek egy eszköze, egy olyan levél jutott el hozzájuk, amiből úgy hitték, hogy az ő tanítójuk Pál írta azt, pedig nem ő írta.

Nehogy eltántorítson titeket, meg ne háborítson titeket se szellem, se beszéd, se levél.

Sokan ugyanis megremegtek, megtántorodtak különböző behatásoktól és ezért az Úr Jézusban való szilárd állásukból elmozdultak.

És már nem olyan buzgók az Úr Jézus céljaiban, mint régen voltak. - Ne mozduljatok meg az elméteknek a szilárd állásában.

Amiről ma beszélünk: - hogy vajon támadás alatt vagy-e?

Amikor így megremegnek az alapok az életünkben, sokszor az ember fel sem fedezi azt, hogy démonikus támadások alatt van, és úgy gondolja, hogy ennek talán így kell lennie és nem áll meg, és nem gondolja végig, hogy ez az ördög munkája, ami ellene van kiárasztva.

Tisztán mondja a János 10/10 verse, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy öljön, lopjon és pusztítson.

Az ördögnek nem a te jóléted van a szívén. Nem nyíltan jön a színre a sátán a szándékaival, hanem megtévesztő!

A megtévesztés alatt azt érjük, hogy valami igaznak tűnik látszólag, de nem az, vagyis megtévesztés van benne.

Az ördögnek a megtévesztő támadásai úgy tűnnek az embernek, mintha annak úgy kellene lenni, ahogy van, és nem is gondolják végig, hogy valamit tehetnének ezzel kapcsolatban és ezért nem is tesznek.

Egy eset pl. amikor a hívők elvesztették ezt a buzgalmukat az Úr felé, mert megtévesztés jött hozzájuk. És ezért már Isten dolgai nem érdeklik őket úgy, mint előtte.

Amikor az angyaloknak az egyharmada fellázadt Isten ellen, akkor Isten a mennyből kivetette őket és a mennyei térbe, az egekbe kerültek, a második mennybe. És az a dolguk, hogy az üdvözültek és a még nem üdvözültek ellen munkálkodjanak a gonosz terveikkel.

És mindezt elrejtőzködve teszik a háttérben úgy, hogy fel ne fedezze az ember, hogy mindez az ő munkájuk. Sok keresztény van, aki még azt sem fedezi fel, hogy léteznek gonosz szellemek.

Én egy olyan gyülekezethez tartoztam, ahol nem hitték, én sem hittem, hogy az ördög létezik.

Amikor Ausztráliában pásztorkodtam, akkor egy asszony elmondta nekem később, hogy hat hónapjába tellett, amíg elhitte, hogy létezik az ördög.

Számos gyülekezetben nem hiszik, hogy létezne a Szó szerinti pokol és a Szó szerinti mennyország. És sok helyen nem hiszik Jézus vérének a fontosságát sem. Volt egy olyan folyamat is egy időben, hogy a dalos könyvekből, amelyekben a dicséretek vannak, kivették az összes olyan dicséretet, amely a Szent vérről szólt.  - Ki az, aki e mögött állna?

Az emberek sokszor nem fedezik fel, hogy ezek befolyások által vannak. Az elméjüket, a gondolkodásukat befolyásolják külső erők.

Amit mondani szeretnék ezzel, hogy az emberek gyakran olyan támadások alatt vannak, hogy fel sem fedezik, hogy ezek külső behatások által érik őket.

És a fő okom erre, hogy ezt mondom nektek, hogy ha az ember nem fedezi fel, hogy ez kívülről jövő hatás alatt van, akkor nem fog ellenállni ezeknek a támadásoknak. Mert úgy hiszi, mint ahogy az előbb is mondtam már, hogy ennek így kell lennie. Itt élünk a földön és ennek a földön így kell lennie.

És ha nem állunk neki ellent, akkor ez még nagyobb teret ad a sátánnak, az életünkben, hogy még inkább belépjen.

És miért is jön? - Hogy lopjon, öljön és pusztítson, és ha az ember nem lát erre rá tisztán, ha egy támadás alatt van, ha nem munkálkodik benned ez a megértés, ha te sem látod ezt tisztán előre, akkor tudnod kell, hogy a sátán fog nyerni.

Nem tudatosul az emberekben, hogy ez egy külső hatás és nem állnak ellent és így veszik el ezeket a megmérettetéseket.

Sokszor történnek velünk dolgok a mi választásunk, döntéseink következményeképpen. Mi választjuk ezeket. Erre a pontos ismeretre, tudásra ezért szükségünk van, és az idén ez nekünk adatik, elhangzott ez a próféciákban.

Efézusi 6/12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

Az uralkodásban a fejedelemségek és ezek a gonosz erők, különböző rangban vannak. Vannak magasabb rangban és vannak alacsonyabb rangban. Ahogy felsorolja őket, a rangsorolásuk szerint sorolja őket a magasabb rangsorolástól kezdve. Fejedelemségek, hatalmasságok, sötétség világbírói.

A 13-as versben kapunk ujabb információkat.

/13/ Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok.

Ezek a szellemi láthatatlan erők ott vannak, vagyis jelen vannak, a szellemi birodalomban nem látjuk őket, nem tudjuk őket kitapintani, de az az szándékuk, hogy behatással legyenek a gondolkodásodra. Mert ha el tudják érni azt, hogy a gondolkodásunkban befolyást nyernek, akkor tudják befolyásolni, hogy miként cselekedjünk a gondolataink nyomában.

A gondolatok behatása során tudják egyezségre vinni az illetőt az ő szándékaikkal.

Az illető talán észre sem veszi, nem tudatosul benne, hogy kezd egyetérteni ezeknek a láthatatlan erőknek a gondolati sugallataival. Mit akarnak ezek a láthatatlan erők tenni? Ők akarják itt a földön megformálni, kialakítani az életünket. Azt is ők akarják kialakítani, hogy te miként szolgáld Istent, hogyan legyél hűséges Istenhez.

Hogyan és miként legyél hűséges Isten Igéjéhez, hogyan legyél hűséges az imádságaidban, mindenre ők akarnak befolyással lenni. Ők akarják alakítani az életünk folyását ezekben a dolgainkban, úgy ahogy ők akarják.

És a világot pedig meg akarják vakítani, hogy ne lássák, hogy Isten hatalmasabb azoknál az erőknél, mint amik őket irányítják. És ha a világ rátekint ezekre a keresztényekre, akik így legyőzöttek, akkor azt fogják mondani, hogy miért legyek én keresztény, ha ugyanolyan legyőzött az életük, mint az enyém? Miért van akkor nekem szükségem Istenre, ha nincs különbség köztünk. Ha egy keresztény egy ilyen kategóriába beleilleszkedik, akkor ugyanúgy legyőzött, mint a világ. És az életben nem fog az illető győzni. Lehet, hogy van egy munkahelyed, egy házad, egy autód, de még sincs meg az a győzelmed, amelyért az Úr megfizetett a számodra, hogy abban élj. Nem fogjuk megtapasztalni mindazt, ami már oda van készítve a számunkra.

Nem fogjuk megtapasztalni ezt akkor, ha ezek a láthatatlan erők befolyásolják és alakítják a gondolatainkat, a cselekedeteinket, a viselkedésformáinkat. Nem fogjuk élvezni azt az életet, amit az Úr szánt nekünk.

A bővített fordítás szerint szeretném felolvasni most nektek az Efézusi levél 6/12-13 verseit.

„Mert nem testtel és vérrel tusakodunk, nem csak fizikai ellenféllel küzdünk, hanem a zsarnokság ellen, erők ellen, uralkodó szellemek, e világ sötétségének urai ellen, a magasság természetfeletti birodalmának gonosz szellemi hatalma ellen.

Ezért vegyétek magatokra Isten teljes fegyverzetét, hogy képesek legyetek ellenállni és megállni a helyeteken a veszélyes, gonosz napon, és ha ezt megtettétek, felvettétek a szükséges fegyverzetet, álljatok erősen a helyeteken. „

Keresztények kikerülnek a szeretet útból, mert elkezdenek egymással viszálykodni, harcolni. Másrészt a keresztények gondolják azt, hogy az ördögnek egyedüli munkája, amikor valakit egy démonikus megszállottsággal ural. De ez nem a teljes igazság, mert nagyon sokszor csak befolyással vannak az illető gondolkodása felett. Birtoklásra csak akkor kerülhet sor, ha ezt a befolyást már megnyerték és az illető beleegyezését adja a továbbiakhoz.

A sátán semmire nem képes az életünkben, amíg mi ahhoz hozzá nem járulunk. Mindez pedig azért van, mert Jézus hatalmat adott nekünk ezek felett a láthatatlan szellemi erők felett.

Tehát a sátán addig nem tud semmit tenni az életünkben, amíg nem nyeri meg ezt a befolyást a gondolkodásmódunk felett. És mindaddig munkálkodik és munkálkodik, amíg az illető gondolkodása felett nem nyeri meg ezt a befolyást. Sok különböző módon kerülhet hozzáférés a részéről.
Fiatalkoromban volt pl. egy úgynevezett kábítószer kultúra és akkor kezdte az emberek elméjét a befolyása alá venni, - a láthatatlan erőkről van szó.

Ha az ember teljesen démon megszállott, akkor semmilyen tekintetben nem ura a saját életének, mint ahogy látjuk is ezt az Írásokban.

De ezek a láthatatlan erők egy lassúbb fajta munkát is kifejthetnek az életünkben, hogy megremegünk az állásunkban, a hitünkben és befolyása alá kerülhetünk a láthatatlan erőknek, főleg a gondolkodásformáinkban. Ezt a befolyást elsősorban a gondolatainkban keresi, hogy főleg abba az irányba kezdjünk gondolkodni, amely ellentmond Isten Igéjével.

Gondolkodnom kellene egy bizonyos dologban az Ige vonalán és tudom, hogy úgy kellene gondolkodnom, és mégis behatások érnek, amik szerint elkezdek másként gondolkodni arról. És ha ezek az erők megnyerték a részüket, akkor hoznak magukkal másokat is, és azt mondják, gyertek még ti is elfértek nálunk, szorítunk még nektek is egy kis helyet. És elkezdenek sokszorozódni ezek az erők.

A végét olvassuk el a 13-as versnek a bővített fordításban újra: „Álljatok erősen meg a helyeteken! „

Az ördögnek a legnagyobb munkája, amikor egy keresztényt, vagy bárkit ki akar mozdítani a helyéről. A sátán azon munkálkodik, hogy arról a helyről, amit Isten készített nekünk, elmozdítson minket. Mi történik ilyenkor? - A hatékonyságunk a Krisztusért semlegesítve van!

Ha nem vagyok a helyemen, akkor nem képviselem azt a befolyásoltságot a Krisztusért az Igén keresztül, amit Isten számomra elrendelt itt a világban. Ma reggelen Isten előhozta nekem Dávid hatalmas harcosát, közülük az egyik egy lencsemezőn harcolt. Az egész hadsereg elfutott már, de ő egymaga nem. Ő ott állt a mezőn és harcolt, mindaddig, amíg Isten az ő kezén keresztül egy győzelmet hozott elő, és vissza tudott jönni a hadsereg. Az egész hadsereggel ő maga állt szemben.

És Dávidnak, mint ahogy olvassuk is, voltak hatalmas harcosai, az egyik pedig egy jeges környezetben, egy csúszós, jeges felületen ölte meg az oroszlánt. De volt három közöttük, aki senki máshoz nem volt mérhető, olyan hatalmas teljesítést bizonyított. Az egyikőjük 800-at ölt meg egyszerre. Egy másik pedig úgy harcolt, hogy a kezéhez ragadt a kardnak a nyele, addig szorította azt. Ezek óriási dolgok.

Az ördög tehát arra törekszik, hogy elmozdítsa a keresztényeket a helyükről, ezért látjuk, hogy a keresztények félévente újabb és újabb helyeken bukkannak fel. Sok különböző módon lehet egy keresztényt elmozdítani. Egy jó dolog is történhet a kereszténnyel, pl. egy házasságot köt, és az is kimozdítja a helyéről. Vagy egy válás, vagy bármi. A házasság is elvihet a jó helyre. Miután a keresztény ki lett mozdítva a helyéről még mindig Isten gyermeke és még mindig Istennek a választottja, és ragaszkodnak ezek a keresztények a végsőkig.

Azért akar az ördög kivenni, elmozdítani a helyünkről, mert akkor az a szellemi ellátás, amit Isten ott a számunkra akar biztosítani, és csak ott tud biztosítani, - az akkor nem jön hozzánk.

A 18 év során nagyon sok ilyet láttam. Volt, aki azt mondta, hogy én elátkoztam őt. Az történt vele, hogy elment a helyéről. Én megáldom az embereket. Hiszen az Írások megparancsolják, hogy áldjuk az embereket és mi nem az ördög vagyunk, hogy átkoznánk.

Efézus 4/16 szerint látjuk, hogy nem átok, hanem áldás alatt vagyunk. Megnézzük, hogy van a helyünk a Testben.

Efézus 4/16 Akiből az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Kolosse 2/19 És nem ragaszkodván a Főhöz, akiből az egész Test, a kapcsok és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve növekedik az Isten szerint való növekedéssel.

Növekedünk egybeszerkesztve, mint ahogy a Testünk is növekszik. Krisztus teste azzal a hatékonysággal van egybeszerkesztve, amelyet a Krisztus Teste tagjainak, mindegyikének a saját ellátása biztosít a Testhez. Mindannyiunknak meg van ez a része, amit hozzáadunk a Testhez.

Jól tudjuk, hogy nem vagyunk mindannyian apostolok, próféták, evangélisták, tanítók és pásztorok, de mindenkinek van egy hozzájárulása a Testhez, és a tiédet nem tudja senki más odaadni.

És ha a te részed hiányzik a Testből, akkor Isten nem tudja azt a Krisztusi Testet olyan hatékonnyá tenni, mintha te is hozzáadnád a részedet.

A Krisztus Teste tehát nem teljes akkor, ha én a részemet nem töltöm be, vagy te a te részedet, vagyis hiányzik a részem a Testből.

Ezek a láthatatlan erők valóban azon munkálkodnak, hogy téged a helyedről kimozdítsanak és elmozdítsanak. Keresztények sokszor körbe-körbe szaladgálnak, elmennek a helyükről. Természeti síkon nézelődnek és okolják a másikat, hogy miért nincsennek ott a helyükön, ahol lenniük kellene. Valójában a láthatatlan erők befolyása alá kerültek.

És ezt meg kell tudnunk érzékelni, vagyis meg kell tudnunk különböztetni, amikor az ördög támadása alá kerültünk így. Érzékelni kell tudni ezt a fajta külső behatást. És azt is meg kell tudnunk állapítani, hogy milyen szintű az ellenállás. Néhány évvel ezelőtt egy Egyesült Államokbeli konferencián voltam és a nagy TV-s szolgálatokkal voltam együtt, 1100 személy volt együtt, és hoztak elénk 3-4 alkalommal is imádságot, arra kértek bennünket, hogy az egész együttlévő sereg, együtt mondja el.

Felfedezték azt, hogy milyen erők állnak ellene annak, amiért az ima ment, és szükség volt az együttes erőre.

Ez a fajta szellemi megértés szükséges akkor is, amikor nemzetek feletti erőkről van szó. Kenneth Copeland tudta ezt érzékelni szellemben és ő hozta elő ezt az imakérést.

Ez a szellemi érzékelés, ha erre képesek vagyunk, ez egy nagyon fontos tudást hoz meg a számunkra. Főleg arról, hogy mi is zajlik pontosan az életünkben, amire abban a pillanatban szükségünk van. Ez egy kijelentés Istentől, ez a szellemi megkülönböztető képesség, hogy megértsük. Ha valami nem úgy történik, ahogy elképzeltük, akkor tudnunk kell, hogy ez most azért nem úgy történt-e, mert ezek a láthatatlan erők esetleg akadályoztatták?

Vagy esetleg rossz döntést hoztam, és a rossz irányba indultam el valami tekintetében.

A döntéshozatalaink nagyon fontosak. Nem lehet mindent az ördögre kenni és az ördög mögé bújni és vele takarózni, mert az ördög semmire nem képes az életünkben, hogy azt kivitelezhesse a mi engedélyezésünk, jóváhagyásunk nélkül.

Ugye nyíltan senki nem mondaná az ördögnek, hogy – gyere ördög nyugodtan, és ölj meg engem. Nem így történik.

Hanem a megtévesztés formájában jön az életünkbe. Hangsúlyozom megint, hogy a megtévesztés az, amikor valami igaznak tűnik úgy a felszínes formájában, de alatta mégis hamis a dolog.

És mivel ezt akkor nem láttuk meg, nem láttunk rá, ezért tudatlanságunkban hozzáférést adtunk az ördögnek, hogy ott bejöjjön és munkálkodjon az életünkben.

Mit tesznek az emberek ilyenkor? Abbahagyják az imádkozást, a Biblia olvasást, nem járnak olyan rendszeresen a gyülekezetbe, azután eltűnnek. Mindez pedig láthatatlan erők befolyása.

Az elmében történik mindez és legtöbbször az emberek fel sem fedezik ezt.

Belefáradtam, fáradt vagyok ma reggel. Itt van a Bibliám, ezt is olvashatom, nem kell nekem odamenni a gyülekezetbe.

Sokan gondolják, hogy az nincs is a Bibliába megírva, hogy gyülekezetbe kell járni, de nekünk kell okosnak lennünk, hogy lássuk, hogy az javunkra van, amikor gyülekezetbe megyünk, összegyülekezünk.

Zsidókhoz írt 11/25 Igéjében fel is szólít minket az Úr, hogy el ne hagyjuk az egybegyülekezés helyét, mivel látjuk, hogy ama nap közeleg.

A kenet jelen van, és annak van egy tisztító hatása az életünkben. Egy óriási összevont kenet van jelen, ami hatással van az életünkre. Ma óriási megszabadító munkája van az Úrnak jelen. Úgy gondolom, hogy nem is itt végződik ez a munka, hanem egy nemzetet illet ez a megszabadító kenet. De itt történt az imáinkon keresztül, miközben közbenjártunk és Isten használja az imáinkat. A másik az lehet, hogy az üzleti dolgainkban volt.

Volt, hogy meglátogattam más gyülekezeteket és abban a pillanatban, ahogy beléptem, ők szabaddá váltak az ördögeiktől.

Mit keresett ott az ördög? - Beengedték, és ő befolyásolt ott dolgokat, mégpedig az emberek gondolataiban.

Tehát a mi hűségességünk és ragaszkodásunk az Igéhez azt is magába foglalja, hogy tudjuk, hogy Jézus jön értünk.

A sátán azt szeretné, ha úgy hinnéd, hogy Jézus nem is jön értünk. A legnagyobb hazugsága pedig az, hogy Jézus nem is létezik.

Az elmúlt karácsonykor együtt voltam egy emberrel, két hete halt meg és a pokolba került. Nem lehetett őt meggyőzni, ellenszegülő volt, az ilyen ember csak csatlakozik egy másikhoz, aki ugyanoda jutott.  Olyan alapítványokat támogatott, akiknek célkitűzésük volt, hogy az imádságokat leállítsák az iskolákban. Teljesen az ördög befolyása alatt volt. Ahogy mondtam is nektek, hogy az Egyesült Államokban imádkozhatsz nyugodtan pl. a Mohamed nevében, vagy pedig a Budha nevében, bárki nevében imádkozhatsz, de ha Jézus nevében akarsz imádkozni, akkor kizárnak az iskolából, és vádat emelnek ellened.

Ezek megtévesztések, amibe az emberek beleesnek és mindezeket a láthatatlan erők befolyása által szerzik az emberek, a gondolataikba van ez a befolyásoltság és eljut az oktatásügy és az életünk minden területére. Vannak gyülekezetek, ahol nem engedik, hogy imádkozzanak az emberekért Jézus nevében. Mondják nincs az a Bibliába megírva.

Benne van a Bibliában. Gyülekezeti vezetők hogy állíthatnak ilyet? Nem olvasták a Bibliájukat? Láthatatlan erők befolyása és itt az idő, hogy Krisztus Teste felkeljen és megszólítsa ezeket a láthatatlan erőket és felszólítsa őket, hogy - a Jézus nevében nem fogják uralni és irányítani ennek az országnak az életét és menetét.

Timótheus levelében felszólítást kapnak a hívőket, hogy imádkozni kell az ország vezetőiért, ellenállunk ezeknek az erőknek a Jézus nevében. És mindannyian együtt állunk ebben! A mi hitünk és az imáink sokkal többet elvégeznek, minthogy csak kimegyünk az utcára, és zászlókat lobogtatunk különböző hangos fennszavakkal. Mert ha az ellenfél kimegy az ő zászlajával az utcára, és egy jó nagyot vitatkozunk, mi lesz akkor?   Ez nem hatékony, az imáink a hatékonyak!
A láthatatlan erők arra várnak, hogy megnyisd az elméd. Ezért mondja Pál, hogy le kell vetni ezeket a magaslatokról.

Nem is fedezitek fel, hogy milyen nagyon segít ez nektek. Nagyon jó anyag ez.

II.       Korinthus 10/4-5 Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

Ezek olyan gondolatok, amelyek Isten Igéje ellen fordulnak. Ha megengeded, hogy ezek az Isten Igéjével ellentétes gondolatok rácsatlakozzanak az elmédre, és elkezdel azokkal a gondolatokkal közösködni, akkor ezeket a gondolatokat fogod gondolni, és ezek a gondolatok elkezdik majd befolyásolni az egész gondolkodásmódodat.

I.         Péter 5/8 Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve kit nyeljen el.

A józanok legyetek azt jelenti, hogy az ellenség nem megy soha szabadságra.

Felébredsz valamelyik reggel, és azt mondod, hogy nem hiszem, hogy ma van kedvem munkába menni. Ma olyan semmittevéssel fogom tölteni a napot. Nyugodtan csak lazíts ma, nem is kell imádkoznod, meg a Bibliádat sem kell olvasnod ma, jön megint ez a gondolat, hogy a mai napot pihenéssel kellene tölteni, ne menj ma dolgozni. Ha ennek a gondolatnak megadtad magad, akkor lehetőséget adtál a sátánnak, hogy egész nap játsszon a gondolataiddal. Ahelyett, hogy elmentél volna a munkába és hatékony lennél. - Mert a ti ellenségetek az ördög, aki azt keresi, hogy kit nyeljen el.

Azt jelenti, hogy lesznek olyanok, akiket meg is talál, hogy elnyeljen minden nap. És elcsámcsogja őket a halálra, fogak nélkül, mert nincsennek fogai, a fogait kihúzta Jézus mind.

Kiket tud felfalni? Azokat, akiknek a láthatatlan erők képesek az elméjüket a befolyásuk alá venni és a halálig gyötrik őket.

És mivel nem azonosították ezeket a láthatatlan erőket, ezért nem állnak ellent semmilyen erővel, és a Jézus nevével!

És addig lesznek kihatással az elmédre, míg eljutsz oda, hogy nincs értelme az imáidnak, nem is kell neked imádkozni, nem kell a Bibliát olvasni, nem kell a megvallásaidat megtenni, nem kell a gyülekezetbe járnod, hiszen olyan fáradt vagy, egész nap dolgoztál stb. Ezek mind a láthatatlan erők befolyásai, hogy ők formálhassák az életed menetét. Meg fogják formálni azt is, hogy hogyan gondolkodj, miként cselekedj, miként szólj és beszélj. Figyeld meg, a rokonaid hogy beszélnek? Ahogy a TV-ben hallották, úgy beszélnek, ahogy a világban kint élők. És próbálnak mindent leuralni ezekkel a gondolatokkal.

A fő gondolat, amit ma szeretnék eljuttatni hozzátok, hogy ha az ember ilyen fajta támadások alatt van, akkor szüksége van egy pontos ismeretre arról, hogy ez most a sátán, vagy egyszerűen mi hoztunk egy rossz döntést. Miután az ember ezt felfedezte, képes arra, hogy azt korrigálja. Ha felfedezte, hogy ezek a láthatatlan erők okozzák, akkor képes felkelni és az imádság és Isten Igéje által képes kiigazítani a helyzetet. Ezért adtuk ki elsőként ezeket az imakönyveket. Bármelyik keresztény képes imádkozni belőlük és használják is, és nagyon hatékonyak, mert Isten Igéje van benne és az mindenható, és legyőzheted az ellenség minden erejét, és győztes lehetsz.

Mindannyian együtt fogjuk mondani:

sátán, nem fogom megengedni neked, hogy meggyengíts az elkötelezettségeimben, amit az Úrnak tettem, és nem fogsz elmozdítani engem, mert én a helyemen maradok. Ha elhagyom a helyemet, akkor visszajövök a helyemre.

Dicsérjük az Urat! Ámen!

Ez segíthet nektek, ha végiggondoljátok mindez, a helyeteken maradhattok. Isten Igéje segít nekünk, az Úrtól van ez.

Mivel én úgy éreztem, hogy nekem erre szükségem volt, úgy éreztem nektek is szükségetek van rá, ezért mondtam el nektek is. Egy prédikátor pásztor azt mondta, mikor az Úr kérdezte tőle, hogy – mit kezdenek ezek az angyalok körülötted? Van munkájuk?

Elkezdett gondolkodni, hogy vajon mi dolguk van az angyaloknak körülöttem? Rájött, hogy – sajnos semmi, mert az angyalok az Igével tudnak együttmunkálkodni.

Az imáink már választ nyertek és az angyalok mennek és megcselekszik az Igével egy vonalban. Mert az Ige már alapot vett, ez az igazság és az soha el nem bukik.

Ha Izraelbe megyek a 91-es Zsoltárt fogom imádkozni. Nem tudom, hogy te mit teszel, de én tervezem, hogy vissza is jövök. Az angyalok megvédelmeznek minket.

Szükségünk van a Szent Szellemre, az Igére, az angyalok munkájára, a hitünkre.

Zsidó 7/25-ben olvassuk, hogy Ő örökké készen áll arra, hogy könyörögjön érettünk.

Ahogy mi is, tegnap is és ma is könyörögtünk azért, hogy az Úr is képes legyen közbenjárni és könyörögni érettünk. Ő készen áll, mondja az Ige, hogy Ő készen áll, hogy könyörögjön érettünk. Tehát Ő egy kulcsfontosságú része ennek.

Jakab leveléből tanultam azt meg, hogy a hitnek az imája tartja meg a beteget, és az Úr fogja felsegíteni őt. Jakab 5/15

Nem az imádság segíti fel, hanem az Úr segíti fel, ha a hitünket az Úrba vetjük.

-                       Ragaszkodván a Főhőz. Jézushoz. Ezért végezzük a közbenjárásunkat, az imádságainkat, a könyörgéseinket és ragaszkodunk a Főhőz, mert Ő örökké készen áll arra, hogy közbenjárjon értünk. Isten királysága és az egész kormányzás Ő alatta van, alá van rendelve, Ő a fej, mi pedig a teste vagyunk.

Dicsőség Istennek.                Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL