AKTUÁLIS

Főoldalunk: BÉKEVÁR PORTÁL
http://www.bekevar-portal.hu/

 

PÜNKÖSD 2024.

http://bekevar.x3.hu/husvettolpunkosdig.htm
http://bekevar.x3.hu/punkosd.htm
http://bekevar.x3.hu/valaki.htm

 


ÁLDOTT HÚSVÉTOT,
BOLDOG FELTÁMADÁSI ÜNNEPET!ÁLDOTT KARÁCSONYT! 2023.

Karácsonyi énekek - hang

Karácsonyi ajándék Istentől - rövid videó

Karácsonyi tanítás: Úrként születve - hang


ADVENT 2023.

Az első advent (cikk) - katt ide


PÜNKÖSD 2023.

   

http://bekevar.x3.hu/husvettolpunkosdig.htm
http://bekevar.x3.hu/punkosd.htm
http://bekevar.x3.hu/valaki.htm

 ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

A 3 NAP ÉS A 3 ÉJSZAKA - A Biblia eredeti szövege egyértelműen bizonyítja, hogy Jézus Krisztus megfeszítése szerdán, míg a feltámadása szombaton történt! Ezt ábrázolják az alábbi táblázatok is. Csak így teljesedhetett be Jónás próféta jele, mely szerint az Úr Jézusnak 3 nap és 3 éjszaka a pokolban kellett lennie. (Mát. 12,40)

 


BÚÉK 2023.

Kattints az alábbi cikkekre:
Hálaadás a kulcs - http://bekevar.x3.hu/ohm14-01.pdf
A hálaadás művészete - http://bekevar.x3.hu/ohm15-01.pdf
Útmutatás az új esztendőre - http://bekevar.x3.hu/ohm17-01.pdf


KARÁCSONY 2022.

Karácsonyra ajánljuk:
Reinhard Bonnke idézetek:
https://youtu.be/PzKaUYKeJag
KSZE karácsonyi énekek:
http://users.atw.hu/sagvar-2016-1/karacsonyi_10ksze_enek.mp4
Erre a linkre kattintva többféle formátumban is elérhetőek:
http://bibliahu-2022-2.atw.hu/


ADVENT KÜSZÖBÉN

Adventi üzenet - pdf - YouTube


 

MINDENSZENTEK KAPCSÁN 2022.

 

A Mindenszentek kapcsán c. tanítás videó-, hang-, és szöveges formátumban is elérhető
erre a linkre kattintva: http://bibliahu-2022-2.atw.hu/
 


PÜNKÖSD 2022.

A pünkösdi erő c. ságvári hangtanítással kívánunk Áldott pünkösdi ünnepeket!
Kattints ide: http://users.atw.hu/bibliahu-2022/evi-220604-punkosdi-ero.mp3


HÚSVÉT 2022.

Szöveges üzenet: Katt ide
Videó üzenetek: https://www.youtube.com/watch?v=vpB3ehAmwzw és https://www.youtube.com/watch?v=OvkkFJyN5D4&feature=youtu.be


A kép nagyítható!


IMA AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSOKÉRT

Elérhető a következő linkre kattintva videó, mp3 és szöveges formátumban is!
Link: http://bibliahu-2022.atw.hu/


BÉKEVÁR EGYESÜLET
HÁZASSÁG HETE 2022.02.19.

AKTUÁLIS ÜZENET:
Horváthné Éva: A házasság szentsége
Bor Ferenc: Istennek tetsző élet

Az elhangzott tanítások elérhetőek a következő linken:
http://www.frigyklinika.hu/


BÚÉK 2022.

Kattints az alábbi cikkekre:
Hálaadás a kulcs - http://bekevar.x3.hu/ohm14-01.pdf
A hálaadás művészete - http://bekevar.x3.hu/ohm15-01.pdf
Útmutatás az új esztendőre - http://bekevar.x3.hu/ohm17-01.pdf


KARÁCSONY 2021.

Aki a korábbi karácsonyi cikkeink között szeretne böngészni,
az kattintson az alábbi linkre, majd a különböző évek december hónapjára:
http://bekevar.x3.hu/ohm.htm
Aki a KSZE
karácsonyi dicséreteit szeretné hallgatni, azt itt találja:
http://bibliahu-2021.atw.hu/


ADVENT 2021.

Örömhírmondó újság 1. oldal: ELSŐ ADVENT
Örömhírmondó újság 1. oldal: MÁSODIK ADVENT


MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA 2021.

Örömhírmondó újság 3. oldal: Mindenszentek kapcsán (Halloween téveszméi)
Örömhírmondó újság 1. oldal: Mindenszentek és halottak napja
Örömhírmondó újság 1. oldal: Halottak napján az örök életről


PÜNKÖSD - 2021.05.23-24.

Pünkösdről szóló tanítások:
2021.05.17. - Pünkösdi erőmű -
mp3   -   pdf   -   YouTube
2020.06.01. - Szellemmel telve -
mp3   -   pdf   -   YouTube
2017.06.05. - Pünkösd -
 mp3   -   pdf   -   Youtube
Pünkösd - szöveges üzenet: http://bekevar.x3.hu/punkosd.htm


JÉZUS MENNYBEMENETELE - 2021.05.13.

Ez az üzenet azért aktuális, mert csütörtökön (május 13-án) ünnepelünk! A mai tanítás címe: Mennybemenetel, mert húsvét után negyven napra történik az Úr Jézus mennybemene­tele. Most az Úr a szívemre hozta, hogy itt az alkalom, ez egy nagyon jó téma. Hiszem, hogy a végére mindenki boldog lesz. A mennybemenetel is úgynevezett kétlépcsős folyamat, mint az elragadtatás. Mert az elragadtatásnak az első lépcsője, hogy az Úr Jézus megjelenik a fel­hőkön, és mi odaszaladunk hozzá, nagy gyorsasággal, nyúlcipőkkel. Majd hét év múlva jö­vünk vissza Ővele. És az lesz az igazi visszajövetel, mert akkor érinti Jézus lába a földet. Tehát amikor megpillantjuk a felhőkön, akkor csak értünk jön, de a lába nem érinti a földet.

A mennybemenetel is kétlépcsős. Az első lépcső az, amikor az Úr Jézus drága szent vérét, amely értünk ontatott, felvitte a Szentek Szentjébe. Bemutatni az áldozatot, és megtisztítani a Szentek Szentjét. A második lépcső pedig a végleges mennybemenetel, amely húsvét után negyven napra következett be. Pünkösdtől visszafelé számítva tíz nap, így is lehet számolni.

Először is a János 20,17-ben – ezt csak közbeszúrom –, amikor találkozott Jézus Máriával a feltámadása után, azt mondta Máriának: „Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez”. És tíz verssel arrébb, a János 20,27-ben a hitetlenkedő Tamásnak meg azt mondta: „Hozd ide a te ujjadat, és dugd ide a sebeimbe!” Tehát érints meg engem! Tapints meg, hogy én nem szellem vagyok, hanem csont és hús vagyok! Tehát az egyik Ige, ha otthon meg akarjátok nézni, a János 20,17, és a másik pedig a 20,27 vers.

Mi különbség van a két Ige között, illetve az eltelt időben mi történt? Ez egy jó kérdés, ugye? Amikor Jézus azt mondta Máriának: Ne érints meg, asszony, akkor még nem vitte fel a szent vért a mennyei szentélybe. Majd keresünk hozzá Igéket. El is lapozhattok a Zsidókhoz írt levél 9. fejezetéhez! Amikor Tamásnak mondja azt, hogy gyere, és érints meg, tapintsd meg, hogy nekem van testem! Akkor már visszajött a szentély megtisztításából. Tehát az Úr Jézus a tanítványoknak negyven napig megjelent, és tanította őket. Kijelentéseket adott nekik Isten királyságáról. Olvassuk el a Zsidó 9,12-t!

Zsidó 9,12. 24.

12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egy­szer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

És ugyanitt a 24-es verset!

24. Mert nem kézzel csinált szentélybe ment be Krisztus, amely a valódinak csak kép­mása, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.

Tehát nem a földi sátorba ment be Jézus, amit a mennyei szentély, templom mintájára építettek, hanem Ő a mennybe ment fel. Ha valaki egy kicsit többet szeretne erről tudni és olvasni, akkor a Kenyonnak a Vérszövetség című könyvét ajánlom ehhez. Lényeg az, hogy ezek a versek utalnak arra, hogy Jézus a szent vérét felvitte, bemutatta az Atyának, és azzal megtisztította a Szentek Szentjét.

A földi sátor, amit építettek, a mennyei másolata. Otthon megnézhetitek a Zsidókhoz írt levél 9. fejezetében a 2-es verstől a 7-es versig, hogy a szentély hogyan nézett ki. Ott le van írva. Ugyanis a templom két részre volt osztva. Volt a szentély, ott voltak a papok, a gyertyatartó, a kenyerek, azután jött a vastag kárpit, és mögötte a Szentek Szentje, amibe évente csak egyszer ment be a pap, meghinteni a bakok és a bikák vérével az oltárt, a frigyládát. Abban volt a kőtábla a törvénnyel, s a kerubok őrizték azt. Tehát a földön is elvégezték a Szentek Szentjének megtisztítását, de ez csak egy évre fedezte el Izrael népének a bűneit. Nem eltörölte, mint az Úr Jézus vére, hanem csak elfedezte.

Még gyerekkorunkban – erre emlékszem – volt egy kerítés, pici kis kerítés az oltár előtti részen. Sok helyen ezt már kivették. Ez jelképezte a kárpitot, ami kettéhasadt akkor, amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten. Igazából a kerítés mögé halandó nem is nagyon mehetett, csak a pap, a sekrestyés, a ministránsok, a perselyezők. De még a mai napig is így van, azt hiszem, csak a kerítés nincs meg, azt már sok helyen kiszedték. Tehát a kárpit nincs ott. Jézus felvitte a szent vérét a mennybe a feltámadását követően, természetesen.

Most pedig a János evangéliumból lesz a következő Igénk, és több Igén keresztül megnéz­zük az Úr Jézus felemeltetését. Nagyon érdekes dolgot mutatott az Úr, és hiszem, hogy ebből lesznek kijelentések a számotokra. Tehát János evangélium 12. fejezet 32. verse. Itt Jézus még csak utal arra, hogy az Atya majd Őt felelemeli. Magához emeli.

János 12,32.

32. És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.

Ez egy utalás arra, amellyel felkészíti a tanítványokat, hogy Ő el fog menni. Jézus ma is hívja az elveszett lelkeket magához: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én nyugalmat szerzek nektek. Ezt a Máté 11,28-ban olvashatjuk. De minden ember maga dönt, minden ember maga hozza meg a döntést, hogy Jézussal együtt akarja-e leélni az életét, vagy sem.

Az, hogy az Atya felemeli Jézust, azt is jelenti a görögben, hogy felmagasztalja, és a későbbi Igékben ezt is látni fogjuk, hogy nemcsak felemelte, hanem fel is magasztalta. Lapoz­zunk el a Lukács evangélium végére. Mert az Úr Jézus felemeltetése az evangéliumok végén található. A földi szolgálatának végén. Lukács evangélium 24. fejezet 50-51-es versek:

Lukács 24,50–51.

50. Kivitte pedig őket Betániáig; és felemelvén az Ő kezeit, megáldá őket.

51. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván, felviteték a mennybe.

Egyszerűen jött az Atya, és Jézust felvitte. A szemük láttára, a tanítványok szeme láttára. Az a szó, hogy felviteték, jelenti azt is, hogy felemel és felvisz. A görög így használja ezt a szót. Egyszer felemeli és felviszi magához. Nagyon érdekes, hogy ugyanez a szó, ami itt szerepel, hogy felviteték, ugyanez szerepel az 1Péter 2,24-ben: Aki felvitte testében a fára a betegséget, a fájdalmat. Tehát még egyszer mondom ennek a szónak a jelentését, hogy felemel, és felvisz.

Példaként vegyünk egy keresztényt, van rajta teher, van rajta súly, van rajta tünet, és Ő felemeli, és felviszi a keresztre. Ezt tette az Úr Jézus. Az Atya meg hasonlóan cselekedett az Úr Jézussal, amikor felemelte és felvitte a mennybe. Ugyanaz a szó, amin érdemes elgondol­kodni, elidőzni. Tehát a betegség is felemeltetett rólunk, ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus is felvitetett a mennybe. Felemeltetett, és felvitetett a keresztre minden betegség.

Hisszük mindannyian, hogy az Úr Jézus a mennyben van, és az Atya jobbján ül. Ugyan­ilyen erővel kell hinnünk, hogy a betegségek felemeltettek, és felvitettek a keresztre. Jézus hordozta el helyettünk a világ összes betegségét és fájdalmát, azért volt az Ő teste annyira eltorzulva, azért volt olyan sötétség, hogy ezt ne láthassák. Az Atya nem akarta, hogy az emberek lássák az Ő szenvedését. A Zsoltárok 22. fejezetéből lehet következtetni arra, hogy milyen rút volt az Ő ábrázata. Tehát ezt az összefüggést forgassátok a szívetekben!

Ha valaki kap egy kijelentést, vagy már kapott a múlt héten, vagy korábban, azt a kijelen­tést el ne engedd! Ragaszkodj hozzá, és ne a láthatókra nézz! Ne a tünetekre! Ragaszkodj ahhoz a kijelentéshez! Nyugodtan mondd, hogy ez már megtörtént, már megtörtént! A kereszten megtörtént.

A Máté evangéliumhoz lapozunk, a 28. fejezethez. A görög nyelv több szóval fejezi ki ezt a fogalmat, hogy felviteték, felemelteték, de igazából az értelme mindegyiknek ugyanaz.

Máté 28,19.

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.

Hogyan értsük ezt, hogy elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket? Prédikál­jatok! Itt az elmenvén azt jelenti, hogy megy, jár, utazik, eljut. Ez a görög jelentése. Ahhoz, hogy ezt az Igét tisztábban tudjuk látni, veszünk még olyan Igéket, ahol ugyanez a görög szó szerepel. Nem olvassuk fel az Igéket, csak elmondom szóban, és otthon utánanézhettek. A János evangélium 14. fejezetében a 2-es, 3-as versben Jézus azt mondja, hogy én elmegyek az Atyához, „hogy helyet készítsek néktek”. Így ismeritek az Igét. Itt is az „elmegyek” ugyanaz, mint amit most olvastunk fel, hogy elmenvén, tegyetek tanítvánnyá minden népeket.

Aztán a János evangélium 14,12-ben azt mondja Jézus, hogy „én az Atyához megyek”. Továbbá a János evangélium 14,28-ban hasonlót mond, hogy elmegyek az Atyához. Végül a János evangélium 16,7-ben azt mondja az Úr Jézus, hogy elmegyek: „mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló”. Tehát mindegyik helyen ugyanaz az elmenvén szó szerepel, mint a Máté 28,19-ben. A felsorolt Igék arra utalnak, hogy Jézus elmegy az Atyá­hoz. Most olvassuk el még egyszer a Máté 28-ban, de a 18-as és a 19-es verset együtt, mert az előbbi Igék fényében sokkal jobban értelmezhető az, amit az Úr szeretne üzenni nekünk.

Máté 28,18–19.

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hata­lom mennyen és földön.

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.

Először is, Jézus kijelenti, hogy „nékem adatott minden hatalom, mennyen és földön”. Utána azt mondja, hogy én elmegyek az Atyához, ti pedig prédikáljatok, hirdessétek az Evan­géliumot, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, merítsétek be őket az Úr Jézus Krisztusba és a Szent Szellembe! De ezt a keresztény csak akkor tudja megtenni, ha megkapta Krisztustól a hatalmat, mert saját erőből ez nem fog menni.

Hallottam olyan tanítást, amely arra épül, hogy az „elmenvén” egyúttal azt is jelenti, hogy Jézus a hatalmat átadja a gyülekezeti Testnek, hogy tudjanak azzal az erővel cselekedni, szolgálni. Jézus maga mondta, hogy ti is azokat fogjátok cselekedni, amiket én cselekedtem, de ez fizikai erővel nem fog menni, csak a mennyei képességgel együtt. (Ján. 14,12)

Menjünk tovább! A Márk evangélium végéhez lapozzunk, a 16. fejezetben a 17-től a 19-ig:

Márk 16,17–19.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

Itt elmondja, hogy a hívőket milyen jelek fogják kísérni. Ehhez megint hatalom szükséges, átruházott hatalom, és a Szent Szellem ereje és a kenete. Mert ha valaki csak „üresen” teszi a kezét a másikra, nem történik semmi. Ha ott a Szent Szellem, akkor történnek is dolgok. Történnek szabadulások és gyógyulások. Azt mondta az Úr Jézus, hogy tegyük a kezünket a betegekre, és a gyógyító sor erről szól.

Az Úr Jézus át kellett, hogy adja a hatalmát a gyülekezeti Test számára, mielőtt felvitetett. Itt a felviteték görög szó azt jelenti, hogy felvesz, felemel, felvisz, magával visz. Tehát az Atya Őt felemelte és magával vitte, és most ott ül az Atya jobbján. A végcél az volt, hogy az Úr Jézus a világegyetem kormányzója legyen. És Ő az is, mert az a szó, hogy ül, jelenti azt, hogy leültet, kinevez és beiktat. Magas rangú pozícióba szoktak embereket beiktatni. Tehát az Úr Jézus be van iktatva a legmagasabb pozícióba, Ő a világegyetem kormányzója.

Az 1Péter 3,22 a következő Igénk. Még mindig azt vizsgáljuk, hogy milyen Igék vannak azzal kapcsolatban, hogy az Úr Jézus felvitetett a mennybe. Nem csak az Evangéliumokban találunk Igét erre, hanem a levelekben is.

1Péter 3,22.

22. Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; akinek alávetetették az angya­lok, hatalmasságok és erők.

Tehát Jézus az Atya jobbján ül, egy hatalmi helyen, mert a jobb oldal hatalmat jelent. Mikor ült az Úr Jézus az Atya jobbjára? A feltámadást követően, a negyvenedik napon. És nem is akárhogyan ül az Atya jobbján, hanem felmagasztalva ül ott. Közben lapozzunk el az Efézus 1-hez!

Efézus 1,20–23.

20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

21. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé; mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezet­nek fejévé.

23. Mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

Tehát ebből az igesorból még jobban kitűnik az, hogy Jézus egy hatalmi helyen ül. Jézus a világ Ura! A világegyetem Ura! Ő a Gyülekezet Feje, mi vagyunk a Test, akik újjászülettünk, és rajtunk keresztül tudja a munkát elvégezni. Tehát szüksége van az Úr Jézusnak a hívekre, hogy amit Ő elrendel, az rajtuk keresztül végbemenjen, különösen az evangelizáció. Az elveszettek kihalászása és megmentése Isten királyságába.

Nem az a lényeg, hogy valaki bejöjjön X. vagy Y. nevű gyülekezetbe. Persze valamilyen formában a földön meg kellett nevezni a különféle gyülekezeteket, mert a gazdasági és egyéb jogi kérdések miatt szükséges, de a legfontosabb az, hogy Isten királyságába bekerüljenek azok, akik még nincsenek ott. A Zsidókhoz írt levélhez lapozunk, és az első fejezetében az első négy verset nézzük meg!

Zsidó 1,1–4.

1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által.

2. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette.

3. Aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, leült a Felségnek jobbjára a Magasságban.

4. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál.

A mennyben az Úr Jézusnak van a legmagasabb rangja. Az angyalok is alatta vannak. Azt mondja: „szavának erejével tartja fenn a mindenséget”, tehát Ő a világegyetem Ura. Magyarul ezt így fejezzük ki. Most pedig visszamegyünk az Efézus 2,6-hoz, kicsit megszellőztetjük a Bibliát.

Efézus 2,6.

6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézus­ban:

Tehát mi is Jézus Krisztussal együtt ültettünk a mennyekben a hatalom helyére, szellemi értelemben. Fizikai­lag a földön vagyunk még jelen pillanatban. A Krisztus Teste úgy áll össze, hogy Ő a Fej, és mi vagyunk a Test rész szerint, a végtagok, akik cselekszenek.

A Róma 8,17 pedig azt mondja, hogy az Atyának az örököse az Úr Jézus, mi pedig Jézus Krisztusnak örököstársai vagyunk, ami azt jelenti, hogy együtt öröklünk. Együtt öröklő, ez az örököstárs meghatározása. Vagyis amit örököl az Úr Jézus, az a mi örökségünk is. Nem sem­mi, ugye? Bele kellene ebbe jól mélyedni és átgondolni!

Még az Apostolok cselekedeteiből olvasunk, az első fejezetből az első négy verset, mert itt is találunk a menybemenetellel kapcsolatos Igéket.

Apostolok cselekedetei 1,1–4.

1. Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,

2. Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, akiket választott magának.

3. Akiknek az Ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy Ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.

4. És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:

Ha valaki kíváncsi a negyven nap igei alapjára, akkor az itt található. Ez a végleges mennybemenetel, amikor elment elfoglalni az Ő helyét. Olvassuk tovább a 9-től 11-ig!

Apostolok cselekedetei 1,9–11.

9. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el Őt szemeik elől.

10. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor Ő elméne, ímé két férfiú [angyal] állott meg mellettük fehér ruhában,

11. Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit álltok nézvén a mennybe? Ez a Jézus, aki fel­viteték tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok Őt felmenni a mennybe.

Tehát Jézus, amikor felemeltetett, egy felhő fogta Őt körül. Az Efézus 4,8 alapján, amely azt mondja: „foglyokat vitt fogva”, valószínűsíthető, hogy az Ábrahám kebelén lévő szentek mentek fel a mennybe az Úr Jézussal együtt. Az ószövetségben nem lehetett közvetlenül a mennybe menni, volt egy várakozóhely, amit Ábrahám kebelének neve a Biblia. Az igazak ott várakoztak az újjászületés lehetőségére. És ez a seregnyi, vagy felhőnyi szent, ez alkotta az Úr Jézus körül a felhőt. Amint elment, úgy is fog visszajönni. Ezt most olvastuk.

Az 1Thessalonika 4,17-ben pedig tudjuk, hogy amikor Jézus visszajön, a felhőkön fogjuk meglátni Őt, és mi oda ragadtatunk el. Tehát, megint itt van a felhő. A Júdás 1,14 pedig azt mondja: az Úr eljön a sokezer szentjével. A sokezer, az mérhetetlen mennyiség, egy olyan tömeg, amely felhőt képez. Amit most itt olvastunk az Apostolok cselekedeteiben, más Igék fényében is értelmezhető.

El kell még, hogy mondjam, hogy Jézus előtt – az Írások szerint – ketten is voltak, akik felvitettek a mennybe, akikről az Írások szólnak. Az egyik Illés, aki a tüzes szekérrel ragad­tatott el, és ezt megtaláljátok a 2Királyok 2,11-ben. A másik Énok volt. Egyrészt megtalálható az 1Mózes 5,24-ben, illetve hivatkozik rá a Zsidókhoz írt levél 11,5-ös vers is. Mi volt az Atya célja?      

Összefoglalva a mai tanítást. Az Atya felemelte a Fiát, az Úr Jézust egy hatalmi pozícióba, és Ő lett a Gyülekezet Feje. Ővele együtt bennünket is, mint a Gyülekezet Testét, hatalmi pozícióhoz juttatott, hogy győzedelmes életet élhessünk. Halleluja! Meg kell ismerni ezt a hatalmat, és gyakorolni kell. Többször is elhangzott, hogy nem a rák öli meg az embereket, hanem a tudatlanság, az ismerethiány. A Biblia ismeretének hiánya a megváltásról. A kereszténynek pedig ismernie kell a hatalmát, amit Krisztusban kapott, mert különbem nem tudja érvényre juttatni azt a győzelmet, amit az Úr Jézus megszerzett. Mindig hivatkozni kell arra, hogy ördög, te le vagy győzve! Az Úr Jézus a talpunk alá helyezett, nem jöhetsz ellenünk semmilyen formában sem! – és megkeresni hozzá a megfelelő Igéket.

Tehát én ezt látom, hogy ez volt az Atya terve a kezdetektől, az édenkerti bukástól kezdve, hogy visszaállítsa az embert abba a hatalmi pozícióba, amit őneki adott az Édenkertben. Ott azt mondta az 1Mózesben, hogy uralkodjatok a föld halain, az ég madarain, mindenféle csú­szómászón. Igazából használjátok ki a környezetükben levő lehetőségeke. Most gondolhatunk az élelmiszerekre, az ásványkincsekre és minden olyan dologra, amire szüksége volt az embernek. De ésszerűen! Sajnos nem mindenhol ésszerűen használják ezt ki. Ugye? Ebből vannak a környezetszennyezések.

-bf-


VAN MÁÁÁÁSIK!
Avagy oltás – kontra bibliai hit
 
(2021.04.16)

A járványos időszakban a világi média egyedüli megoldásnak az oltást látja. De ez csak az érem egyik oldala, mert „Van máááásik!” – ahogy a neves zenebohóc mondta. Az Úr Jézusban hívő világ ismer egy másik megoldást! Ez pedig a Biblia igazságára épülő isteni fajta hit. Aki Isten Igéjében kellőképpen megalapozza magát, az nem retteg a fertőzéstől, mert tudja, hogy a benne lakozó Isten hatalmasabb mindenféle kórokozónál! Következzék egy példa erre „Az élet törvénye” címmel: 

Róma 8,2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.  
Dr. John G. Lake misszionáriusként ment el Afrikába 1908-ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópestis járvány tört ki, ami akkor orvosilag gyógyíthatatlan betegség volt. Emberek százai haltak meg. Ő gondozta a betegeket és temette el a halottakat. Végül az angolok küldtek egy segélyhajót gyógyszerekkel, és egy orvosi alakulatot. Az orvosok felkérették Lake-t a hajóra, és megkérdezték tőle:
– Mit használt Ön eddig, hogy megvédje magát?
– Uraim, én hiszem, hogy az Élet Szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ameddig én az élet ezen törvényének a világosságában járok, egy baktérium vagy kórokozó sem fogja rám akasztani magát.
– Jobb lenne, ha a mi megelőző gyógyszereinket használná! – győzködték az orvosok.
– Nem! – mondta a misszionárius –, de úgy vélem, Önök szívesen elvégeznének egy kísérletet velem. Vegyenek mintát abból a habból, ami kijön az áldozatok tüdejéből a halál bekövetkezte után, és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Azt fogják látni, hogy rengeteg baktérium marad még életben egy ideig az ember elhalálozása után. Azt a habot tegyék a tenyerembe és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Ahelyett, hogy a kórokozók életben maradnának, azok azonnal el fognak pusztulni.
Az orvosok elvégezték a kísérletet, és amit a hitben járó misszionárius mondott, igaznak bizonyult. Amikor az orvosok azon morfondíroztak, hogy vajon mi okozhatta ezt, Lake azt mondta: Ez az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban! 

A Bibliában számtalan Ige támasztja alá azt, hogy az Úr Jézus megváltotta az emberiséget a kereszten, többek között a betegségtől is! A következő három bizonyíték igazolja, hogy Jézus az elszenvedett sebei által megváltott a betegségtől.
Első bizonyíték:

Ésaiás 53
,35Leeser fordítás
3. Ő megvetett volt
, és elhagyták az emberek; fájdalmak férfia és betegség ismerője; és mint, aki elrejti az arcát tőlünk, utált volt, mi pedig nem becsültük meg Őt.
4. Pedig Ő csak a mi betegségeinket viselte Önmagán
, és a mi fájdalmainkat hordozta: mi pedig valóban azt hittük, hogy Isten ostorozza, vereti és kínozza. 
5. Őt azonban a mi törvényszegéseink miatt sebezték meg
, a mi bűneink miatt lett összezúzva sebekkel: a mi békességünk büntetése volt Őrajta; és az Ő sebein keresztül adatott meg nekünk a gyógyulás.

Ez a prófécia előképe a golgotai megváltásnak, amelyből Máté evangélista is idéz.

Második
bizonyíték:

Máté 8,17.
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. 

Harmadik
bizonyíték:

1Péter 2,24.

24. Aki a mi bűneiket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek
[Jézusnak] sebeivel gyógyultatok meg.

Péter apostol ezt mondta a Szent Szellem által, amikor visszatekintett a keresztre.

Segítségedre lesz, ha meglátod, hogy ez a vers milyen időben íródott! Múlt, jelen vagy jövő időben áll? Egyértelműen múlt időben áll, ami azt jelenti, hogy ez már megtörtént! A gyógyulás Krisztus szent örökségeként a miénk, ezért a szent egészség hozzánk tartozik, és ebben is kellene járnunk. Tény, hogy Isten akarata az, hogy meggyógyítson! Ez az első és legfontosabb dolog, amit meg kell értened. Ha erős a hited, és el tudod hinni az Igét kételkedés nélkül (bármilyenek is a látható körülményeid vagy a tüneteid), akkor képes leszel egyedül hit által elfogadni a gyógyulásodat.
Hit által lehet elvenni a szent gyógyulást, amihez hinned kell a szívedben az Igéket és azok alapján is kell cselekedned. A megcselekvés azt jelenti, hogy valld meg a gyógyulásról szóló Igéket és hidd el, hogy az meg fog valósulni!
De ahhoz, hogy erős hited legyen, nem elég egy-két gyógyulásról szóló tanítás meghallgatnod, hanem ennél sokkal többre van szükséged. Isten gyógyító erejéről mély, személyes kijelentést és megértést kell kapnod és meg kell alapoznod magad az Igében. Tehát ha még nem fejlesztetted ki ezt a fajta hitet, akkor a legjobb barátod mindenképpen az orvos legyen.

A fentiek alapján egyértelműen látható, hogy két lehetőség is van egészségesnek maradni, illetve elnyerni a gyógyulást! Alapigazság, hogy minden a te hited alapján fog történni! Mivel nem látsz bele a másik ember szívébe, így nem tudhatod, hogy hol áll az ő hitszintje, ezért jobban teszed, ha távol maradsz azok megítélésétől, akik másként gondolkodnak, mint te.
Ha szeretnéd gyógyítóként befogadni Jézust a szívedbe, akkor vedd segítségül a Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát. Mondd el hittel ezt az imát a szeretteiddel együtt, bárhol is vagy! Isten már Mózes idejében kijelentette: „Én vagyok az Úr, a te gyógyítód”! (2Móz. 15,26)

- bf -
 

Kapcsolódó téma lejjebb: Félelem vagy békesség


 


ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
(2021.03.31)

A kép nagyítható!

HÚSVÉTI ÜZENET:
Jézus mint helyettesítőnk
Háromféle formátumban is elérhető:
http://bibliahu-2021.atw.hu/


HÁZASSÁG HETE 2021. - A BÉKEVÁR EGYESÜLETTEL
(2021.02.05.)
A járványügyi korlátozások miatt az érdeklődők az idén majd az interneten keresztül érhetik el az aktuális üzeneteinket!
Ingyenesen letölthető: https://www.frigyklinika.hu/tanitasok/hazai-tanitasok/ oldalunkról


FÉLELEM VAGY BÉKESSÉG?
(2021.02.01.) 

Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét. (2Tim. 1,7)

A félelem és a békesség két ellentétes állapot. Az egyik lehúz, míg a másik felemel. Minden ember megtapasztalta már mindkettőt. A világ negatív módon van programozva, amit a média hírei nagyon jól tükröznek és fel is erősítik azt. Ezek hatására az emberek tele vannak félelemmel. A járvány idején egyes orvosok is azt tanácsolták, hogy kevesebb híradót nézzünk. Ugyanis a félelem kívülről hat ránk és nem a bensőnkből ered. A félelem egy másik forrása az információhiány is lehet. Például ha nem kapunk híreket a távol levő szeretteinkről, akkor aggódni kezdünk miattuk.

Mindenkivel előfordulhat, hogy megretten valamitől, de ha jót akarunk magunknak, akkor nem lenne szabad a félelem alapján cselekedni. Ilyen például a pánikvásárlás is. Ugyanis, ha a félelem alapján cselekszünk, azzal a gonosz erőknek nyitunk ajtót. Ha viszont a békességnek engedünk utat, akkor a jó dolgokat vonzzuk magunkhoz. A mi döntésünkön múlik, hogy melyiknek adunk teret! Semmiképpen sem szabad hagynunk, hogy a félelem eluralkodjon rajtunk, mert az a kárunkra lehet.

A félelem olyan, mint egy sötétkamra, ahol az emberek a negatívumaikat hívják elő. Egy negatívumot csak egy pozitív erő képes törölni, ez pedig a szeretet és a hit. (Megjegyzés: a fényképészek régebben sötétkamrában hívták elő a negatív filmszalagokat.) A bibliai hit immunrendszerként szűri ki a szorongásainkat, amelyek lebénítanának bennünket. A félelem rá akar bírni arra, hogy meneküljünk valami elől, ami valójában nem is üldöz. Ezért a félelmet alakítsuk át létrává, hogy ki tudjunk törni a kétségek dobozából és a békesség mezejére tudjunk kilépni.

Minél jobban tele van a szívünk isteni-fajta szeretettel, annál kevesebb a szorongás az életünkben. A békesség ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. A hit és a szeretet fel tud emelni a félelem fölé. Ahol a szeretet uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára, mert a kettő együtt nem lehet jelen.

A szeretetben nincs félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. (1Ján. 4,18)

Ezt jól szemlélteti a következő példa. Vegyünk egy pohár kék és egy kancsó piros színű folyadékot. Aztán a kancsó teljes tartalmát lassan öntsük bele a pohárba. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a piros folyadék a pohárból fokozatosan kiszorítja a kék folyadékot. Ha a kék folyadék a félelem, a piros pedig a szeretet, akkor ebből az következik, hogy a szeretet képes kiszorítani a félelmet.

Ehhez tudni szükséges azt, hogy kétféle szeretet ismeretes: a természetes emberi szeretet és a magasabb rendű szeretet. A görög nyelv ez utóbbit agapénak, azaz isteni fajta szeretetnek nevezi. Felmerülhet a kérdés, hogy miként lehet ehhez hozzájutni? Csókay doktor arra utal üzenetében, hogy csak az az ember kerülhet az isteni szeretet birtokába, aki befogadja Jézust a szívébe. Jézus befogadásával pedig üdvösséget és mennyei állampolgárságot nyer az ember!

Életbevágóan fontos, hogy a képzelőerőnkkel csak pozitív képeket alkossunk, és azon gondolkodjunk, mert az fogja meghatározni a jövőnket! (Fil. 4,6–8) Ne a betegség és az elmúlás lebegjen a szemünk előtt, hanem az egészség és az élet! Egyedül rajtunk múlik, hogy melyiket vonzzuk be az életünkbe! Ha jót akarunk magunknak, akkor a bibliai gondolkodásmódra kell törekednünk, mert az fog békességet hozni a számunkra! Ezzel kapcsolatban Isten útmutatása a következőképpen hangzik:

Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret. (Fil. 4,8)

(Megjelent a Szántódi Hírlevél 2020. augusztusi számában.)

 

Bor Ferenc

 


 

A SZERETET ÜNNEPE
(2020.12.10.)

ADVENTI VÁRAKOZÁS – A karácsonyt megelőző négyhetes ráhangolódás időszakát nevezzük adventnek (Úrjövetnek). Ennek első vasárnapjával kezdődik az egyházi év. Karácsonykor a megígért Megváltó eljövetelét, Jézus személyében Isten testet öltését ünnepeljük. A Szentírásban ugyan nem szerepel a karácsony szó, de amit a keresztény világ ilyenkor ün­nepel, az nagyon részletesen le van ír­va. Máté és Lukács evangéliuma is hosszan tárgyalja ezt az eseményt, de a János evangélium eleje is erről szól. Nem véletlen hát, hogy a keresztény világ évszázadok óta megemlékezik erről az esemény­ről. A Messiás megszületésének megünneplése méltó a Krisztusban hívők körében.
 

KARÁCSONY EREDETE – A karácsonyt (Úr születése), a Gergely-naptárt használó nyugati ke­reszténység december 25-én, a Julián-naptárt használó keleti keresztény egyház pedig január 7-én tartja. A kereszténységnek a húsvét mellett ez a második legjelentő­­sebb ünnepe. A Biblia tanítása szerint Jézus Krisztus szűz Máriától született Betlehem­ben. Ennek Dionysios Exigius apát által az 5. században kiszámított időpontja lett az egész világon elfogadott időszámítás kezdőpontja. A magyar karácsony szó gyökere valószínű­leg a latin incarnatio (megtestesülés), vagy a szláv téli napfordulóra utaló kor­cun (át­lépő) szóból származik. Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, kezdetben többféle időponthoz kötötték azt. Év­századokig január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték. Karácsony időpontja a 325-ben tar­tott niceai zsinaton került át december 25-re. A korai kereszténység idejében népsze­rű Mithrász-kultuszban is a téli napforduló idején ünnepelték a Napisten szüle­tés­nap­ját, a sötétség feletti győzelmét, ami alkalmat kínált a kereszténység szá­mára a pogány ünnep ellensúlyozására, illetve új szellemiséggel való megtöltésére.

ÜNNEPI SZOKÁSOK – Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emléke­zik a keresztény vi­lág, a nem keresztények pedig a szeretet ünnepét ülik. A karácsonyi ünneplés a szent­estével kezdődik, amelyen régen vir­rasztottak, imádkoztak és böjtöltek. E hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. Karácsony ábrázolásának központi témája a jászolban fekvő kis Jézus, Máriával és József­fel. A betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 1223-ban az éjféli misére egy barlangot ren­dezett be. A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területről terjedt el, a magyar karácsonyfák elmaradhatatlan dísze, a szalon­cukor csak a 19. század elején jelent meg hazánkban. A hagyományos magyar falusi kultúrában a népszokások közé tartozik a betlehemezés. 

A SZERETET FAJTÁI – A szeretet ünnepe kapcsán nem árt megismerni a szeretet fajtáit. A görög nyelv a szeretet öt fajtáját különbözteti meg. A magyar nyelvben mindegyikre ugyanazt az egy szót használjuk.

a.) A rokoni vagy családi szeretet (sztorgé) – Minden emberben benne van, hogy szereti a hozzátartozóit. Ezek olyan érzések, amit a világ szeretetnek nevez. De ez egy természetes emberi szeretet, ami önző.

b.) A baráti szeretet (filia) Ha te szeretsz engem, akkor én is szeretlek téged. Úgy viszonyulok hozzá, ahogy a másik hozzám. Ez feltételhez kötött, világi szeretet.  

c.) A szexuális vágy és a romantikus szeretet (erósz) Ez a test kívánságára épül: kellesz nekem, szükségem van rád, jó szolgáltatást nyújtasz nekem, stb. Sok független ember a szexszualitásban keresi a szeretetet, de az soha nem képes beteljesedést adni, hiszen ez is világi.

d.) A vendéglátó szeretet (xénia) Vannak vendégszerető népek. A magyarokra is szokták ezt mondani. Ez is egy módja a szeretetnek, de ez még mindig a világi, természetes emberi szeretet.

e.) Az isteni szeretet (agapé) – Ez az egyedüli szeretet, ami önzetlen és feltétel nélküli. Így szereti Isten a teremtményét! Ez a legmagasabb rendű szeretet, ami nem egy gondolkodásmód, nem emberi tulajdonság, vagy családhoz fűződő természetes kötődés. Mi jellemzi az isteni fajta szeretetet? Ezt Pál apostol csodálatosan megfogalmazta a Korinthusiakhoz írt levelében:Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el.” A szeretet erejével minden helyzetet sikeresen lehet kezelni. Aki az isteni fajta szeretet útján jár, az egy szilárd alapon áll. Senki nem képes megsérteni az érzéseit, ha Isten szeretete vezérli. Az agapé szeretet gyökeres változásokat fog hozni azok életében, akik képesek így szeretni. Sikerre és győzelemre vezet, gyógyulást eredményez, mert a szeretet a hit egyedüli mozgatórugója! A kérdés már csak az, miként lehet hozzájutni ehhez a magasabb rendű szeretethez? Pál apostol tanítása szerint az embereknek be kell fogadniuk Jézust a szívükbe! (Róma 10,9–10) Ezt oly módon történhet, hogy az illető saját szavaival megkéri Őt arra, hogy legyen az élete Ura! Az adventi időszak, a betlehemi jászol csendje és a karácsony ünnepe is kiváló alkalom erre!

(Megjelent a Fedél Nélkül újság 2020. decemberi számában.)

Bor Ferenc


SZENT VÉDELEM KIHIRDETÉSE
(2020.05.10.)

Köszönöm, Atyám, hogy Krisztusban a te áldottad vagyok,
és ezt kiárasztom mindazok felett, akiket imáimban hordozok,
akik a szívem tábláján vannak, hogy
a Te életed meg tudjon nyilvánulni mindannyiunk felett!
(Ef. 1,3)

A győztes Jézus nevében ellenállok neked ördög!
Kitartom előtted a szent vért, mint áthatolhatatlan védőfalat mindannyiunk felett.
Hatalmat veszek minden gonosz munkád és terved felett és ezeket
folyamatosan lerontom, nem engedem, hogy felnövekedjenek az életünkben.
(Jak. 4,7)

Kihirdetem, hogy a szent vérvonal veszi körbe az életünket és a portánkat,
amit az ellenség és a kórokozók nem tudnak átlépni,
mert falba ütköznek.
(Józs. 2,18-19 EFO)

Kihirdetem, hogy a szent vér ott van mindegyikünk ajtófélfáján és szárfáján,
így a pusztító elhalad előtte és egyikünkhöz sem tér be.
(2Móz. 12,7)

Kihirdetem, hogy mindaz, amit megérintünk,
szent vérrel befedett és fertőtlenített,
és meglesz nékünk, amit mondunk!
(Márk 11,23)

Kihirdetem, hogy Isten dicsősége, ami körbevesz minket,
elégeti a hozzánk közeledő kórokozókat,
mielőtt még a testünkhöz érnének, megsemmisülnek!
(Ésa. 10,16)
 

Köszönjük drága Szent Szellem,
hogy őrjáratot jársz a testünk határain,
és megújítod, valamint megóvod a földi sátorházunkat,
ami a te szent templomod, és ez mentes
minden rebellis működéstől és kórokozótól,
mert neked gondod van rá!
(2Kor. 6,16)

Kiárasztom az élő Ige hatalmát
mindannyiunk élete, ügye, munkája, szolgálata és teste felett,
s ezzel működésbe hozom a kétélű fegyvert, valamint a sziklazúzó kalapácsot.
Hiszem és vallom, valamint a lelki szemeimmel látom, hogy
az Ige tüzes kardja által minden gonosz munka és kórokozó levágattatott,
valamint minden gonosz erő megfutamodott,
így mi szabadok vagyunk Krisztusban és azok is maradunk!
Ámen! (Zsid. 4,12 és Jer. 23,29)

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL