AKTUÁLIS
 

VAN MÁÁÁÁSIK!
Avagy oltás – kontra bibliai hit
 
(2021.04.16)

A járványos időszakban a világi média egyedüli megoldásnak az oltást látja. De ez csak az érem egyik oldala, mert „Van máááásik!” – ahogy a neves zenebohóc mondta. Az Úr Jézusban hívő világ ismer egy másik megoldást! Ez pedig a Biblia igazságára épülő isteni fajta hit. Aki Isten Igéjében kellőképpen megalapozza magát, az nem retteg a fertőzéstől, mert tudja, hogy a benne lakozó Isten hatalmasabb mindenféle kórokozónál! Következzék egy példa erre „Az élet törvénye” címmel: 

Róma 8,2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.  
Dr. John G. Lake misszionáriusként ment el Afrikába 1908-ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópestis járvány tört ki, ami akkor orvosilag gyógyíthatatlan betegség volt. Emberek százai haltak meg. Ő gondozta a betegeket és temette el a halottakat. Végül az angolok küldtek egy segélyhajót gyógyszerekkel, és egy orvosi alakulatot. Az orvosok felkérették Lake-t a hajóra, és megkérdezték tőle:
– Mit használt Ön eddig, hogy megvédje magát?
– Uraim, én hiszem, hogy az Élet Szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ameddig én az élet ezen törvényének a világosságában járok, egy baktérium vagy kórokozó sem fogja rám akasztani magát.
– Jobb lenne, ha a mi megelőző gyógyszereinket használná! – győzködték az orvosok.
– Nem! – mondta a misszionárius –, de úgy vélem, Önök szívesen elvégeznének egy kísérletet velem. Vegyenek mintát abból a habból, ami kijön az áldozatok tüdejéből a halál bekövetkezte után, és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Azt fogják látni, hogy rengeteg baktérium marad még életben egy ideig az ember elhalálozása után. Azt a habot tegyék a tenyerembe és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Ahelyett, hogy a kórokozók életben maradnának, azok azonnal el fognak pusztulni.
Az orvosok elvégezték a kísérletet, és amit a hitben járó misszionárius mondott, igaznak bizonyult. Amikor az orvosok azon morfondíroztak, hogy vajon mi okozhatta ezt, Lake azt mondta: Ez az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban! 

A Bibliában számtalan Ige támasztja alá azt, hogy az Úr Jézus megváltotta az emberiséget a kereszten, többek között a betegségtől is! A következő három bizonyíték igazolja, hogy Jézus az elszenvedett sebei által megváltott a betegségtől.
Első bizonyíték:

Ésaiás 53
,35Leeser fordítás
3. Ő megvetett volt
, és elhagyták az emberek; fájdalmak férfia és betegség ismerője; és mint, aki elrejti az arcát tőlünk, utált volt, mi pedig nem becsültük meg Őt.
4. Pedig Ő csak a mi betegségeinket viselte Önmagán
, és a mi fájdalmainkat hordozta: mi pedig valóban azt hittük, hogy Isten ostorozza, vereti és kínozza. 
5. Őt azonban a mi törvényszegéseink miatt sebezték meg
, a mi bűneink miatt lett összezúzva sebekkel: a mi békességünk büntetése volt Őrajta; és az Ő sebein keresztül adatott meg nekünk a gyógyulás.

Ez a prófécia előképe a golgotai megváltásnak, amelyből Máté evangélista is idéz.

Második
bizonyíték:

Máté 8,17.
17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. 

Harmadik
bizonyíték:

1Péter 2,24.

24. Aki a mi bűneiket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek
[Jézusnak] sebeivel gyógyultatok meg.

Péter apostol ezt mondta a Szent Szellem által, amikor visszatekintett a keresztre.

Segítségedre lesz, ha meglátod, hogy ez a vers milyen időben íródott! Múlt, jelen vagy jövő időben áll? Egyértelműen múlt időben áll, ami azt jelenti, hogy ez már megtörtént! A gyógyulás Krisztus szent örökségeként a miénk, ezért a szent egészség hozzánk tartozik, és ebben is kellene járnunk. Tény, hogy Isten akarata az, hogy meggyógyítson! Ez az első és legfontosabb dolog, amit meg kell értened. Ha erős a hited, és el tudod hinni az Igét kételkedés nélkül (bármilyenek is a látható körülményeid vagy a tüneteid), akkor képes leszel egyedül hit által elfogadni a gyógyulásodat.
Hit által lehet elvenni a szent gyógyulást, amihez hinned kell a szívedben az Igéket és azok alapján is kell cselekedned. A megcselekvés azt jelenti, hogy valld meg a gyógyulásról szóló Igéket és hidd el, hogy az meg fog valósulni!
De ahhoz, hogy erős hited legyen, nem elég egy-két gyógyulásról szóló tanítás meghallgatnod, hanem ennél sokkal többre van szükséged. Isten gyógyító erejéről mély, személyes kijelentést és megértést kell kapnod és meg kell alapoznod magad az Igében. Tehát ha még nem fejlesztetted ki ezt a fajta hitet, akkor a legjobb barátod mindenképpen az orvos legyen.

A fentiek alapján egyértelműen látható, hogy két lehetőség is van egészségesnek maradni, illetve elnyerni a gyógyulást! Alapigazság, hogy minden a te hited alapján fog történni! Mivel nem látsz bele a másik ember szívébe, így nem tudhatod, hogy hol áll az ő hitszintje, ezért jobban teszed, ha távol maradsz azok megítélésétől, akik másként gondolkodnak, mint te.
Ha szeretnéd gyógyítóként befogadni Jézust a szívedbe, akkor vedd segítségül a Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát. Mondd el hittel ezt az imát a szeretteiddel együtt, bárhol is vagy! Isten már Mózes idejében kijelentette: „Én vagyok az Úr, a te gyógyítód”! (2Móz. 15,26)

- bf -
 

Kapcsolódó téma lejjebb: Félelem vagy békesség


 


ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
(2021.03.31)

A kép nagyítható!

HÚSVÉTI ÜZENET:
Jézus mint helyettesítőnk
Háromféle formátumban is elérhető:
http://bibliahu-2021.atw.hu/


HÁZASSÁG HETE 2021. - A BÉKEVÁR EGYESÜLETTEL
(2021.02.05.)
A járványügyi korlátozások miatt az érdeklődők az idén majd az interneten keresztül érhetik el az aktuális üzeneteinket!
Ingyenesen letölthető: https://www.frigyklinika.hu/tanitasok/hazai-tanitasok/ oldalunkról


FÉLELEM VAGY BÉKESSÉG?
(2021.02.01.) 

Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét. (2Tim. 1,7)

A félelem és a békesség két ellentétes állapot. Az egyik lehúz, míg a másik felemel. Minden ember megtapasztalta már mindkettőt. A világ negatív módon van programozva, amit a média hírei nagyon jól tükröznek és fel is erősítik azt. Ezek hatására az emberek tele vannak félelemmel. A járvány idején egyes orvosok is azt tanácsolták, hogy kevesebb híradót nézzünk. Ugyanis a félelem kívülről hat ránk és nem a bensőnkből ered. A félelem egy másik forrása az információhiány is lehet. Például ha nem kapunk híreket a távol levő szeretteinkről, akkor aggódni kezdünk miattuk.

Mindenkivel előfordulhat, hogy megretten valamitől, de ha jót akarunk magunknak, akkor nem lenne szabad a félelem alapján cselekedni. Ilyen például a pánikvásárlás is. Ugyanis, ha a félelem alapján cselekszünk, azzal a gonosz erőknek nyitunk ajtót. Ha viszont a békességnek engedünk utat, akkor a jó dolgokat vonzzuk magunkhoz. A mi döntésünkön múlik, hogy melyiknek adunk teret! Semmiképpen sem szabad hagynunk, hogy a félelem eluralkodjon rajtunk, mert az a kárunkra lehet.

A félelem olyan, mint egy sötétkamra, ahol az emberek a negatívumaikat hívják elő. Egy negatívumot csak egy pozitív erő képes törölni, ez pedig a szeretet és a hit. (Megjegyzés: a fényképészek régebben sötétkamrában hívták elő a negatív filmszalagokat.) A bibliai hit immunrendszerként szűri ki a szorongásainkat, amelyek lebénítanának bennünket. A félelem rá akar bírni arra, hogy meneküljünk valami elől, ami valójában nem is üldöz. Ezért a félelmet alakítsuk át létrává, hogy ki tudjunk törni a kétségek dobozából és a békesség mezejére tudjunk kilépni.

Minél jobban tele van a szívünk isteni-fajta szeretettel, annál kevesebb a szorongás az életünkben. A békesség ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. A hit és a szeretet fel tud emelni a félelem fölé. Ahol a szeretet uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára, mert a kettő együtt nem lehet jelen.

A szeretetben nincs félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. (1Ján. 4,18)

Ezt jól szemlélteti a következő példa. Vegyünk egy pohár kék és egy kancsó piros színű folyadékot. Aztán a kancsó teljes tartalmát lassan öntsük bele a pohárba. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a piros folyadék a pohárból fokozatosan kiszorítja a kék folyadékot. Ha a kék folyadék a félelem, a piros pedig a szeretet, akkor ebből az következik, hogy a szeretet képes kiszorítani a félelmet.

Ehhez tudni szükséges azt, hogy kétféle szeretet ismeretes: a természetes emberi szeretet és a magasabb rendű szeretet. A görög nyelv ez utóbbit agapénak, azaz isteni fajta szeretetnek nevezi. Felmerülhet a kérdés, hogy miként lehet ehhez hozzájutni? Csókay doktor arra utal üzenetében, hogy csak az az ember kerülhet az isteni szeretet birtokába, aki befogadja Jézust a szívébe. Jézus befogadásával pedig üdvösséget és mennyei állampolgárságot nyer az ember!

Életbevágóan fontos, hogy a képzelőerőnkkel csak pozitív képeket alkossunk, és azon gondolkodjunk, mert az fogja meghatározni a jövőnket! (Fil. 4,6–8) Ne a betegség és az elmúlás lebegjen a szemünk előtt, hanem az egészség és az élet! Egyedül rajtunk múlik, hogy melyiket vonzzuk be az életünkbe! Ha jót akarunk magunknak, akkor a bibliai gondolkodásmódra kell törekednünk, mert az fog békességet hozni a számunkra! Ezzel kapcsolatban Isten útmutatása a következőképpen hangzik:

Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret. (Fil. 4,8)

(Megjelent a Szántódi Hírlevél 2020. augusztusi számában.)

 

Bor Ferenc

 


 

A SZERETET ÜNNEPE
(2020.12.10.)

ADVENTI VÁRAKOZÁS – A karácsonyt megelőző négyhetes ráhangolódás időszakát nevezzük adventnek (Úrjövetnek). Ennek első vasárnapjával kezdődik az egyházi év. Karácsonykor a megígért Megváltó eljövetelét, Jézus személyében Isten testet öltését ünnepeljük. A Szentírásban ugyan nem szerepel a karácsony szó, de amit a keresztény világ ilyenkor ün­nepel, az nagyon részletesen le van ír­va. Máté és Lukács evangéliuma is hosszan tárgyalja ezt az eseményt, de a János evangélium eleje is erről szól. Nem véletlen hát, hogy a keresztény világ évszázadok óta megemlékezik erről az esemény­ről. A Messiás megszületésének megünneplése méltó a Krisztusban hívők körében.
 

KARÁCSONY EREDETE – A karácsonyt (Úr születése), a Gergely-naptárt használó nyugati ke­reszténység december 25-én, a Julián-naptárt használó keleti keresztény egyház pedig január 7-én tartja. A kereszténységnek a húsvét mellett ez a második legjelentő­­sebb ünnepe. A Biblia tanítása szerint Jézus Krisztus szűz Máriától született Betlehem­ben. Ennek Dionysios Exigius apát által az 5. században kiszámított időpontja lett az egész világon elfogadott időszámítás kezdőpontja. A magyar karácsony szó gyökere valószínű­leg a latin incarnatio (megtestesülés), vagy a szláv téli napfordulóra utaló kor­cun (át­lépő) szóból származik. Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, kezdetben többféle időponthoz kötötték azt. Év­századokig január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték. Karácsony időpontja a 325-ben tar­tott niceai zsinaton került át december 25-re. A korai kereszténység idejében népsze­rű Mithrász-kultuszban is a téli napforduló idején ünnepelték a Napisten szüle­tés­nap­ját, a sötétség feletti győzelmét, ami alkalmat kínált a kereszténység szá­mára a pogány ünnep ellensúlyozására, illetve új szellemiséggel való megtöltésére.

ÜNNEPI SZOKÁSOK – Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emléke­zik a keresztény vi­lág, a nem keresztények pedig a szeretet ünnepét ülik. A karácsonyi ünneplés a szent­estével kezdődik, amelyen régen vir­rasztottak, imádkoztak és böjtöltek. E hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. Karácsony ábrázolásának központi témája a jászolban fekvő kis Jézus, Máriával és József­fel. A betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 1223-ban az éjféli misére egy barlangot ren­dezett be. A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területről terjedt el, a magyar karácsonyfák elmaradhatatlan dísze, a szalon­cukor csak a 19. század elején jelent meg hazánkban. A hagyományos magyar falusi kultúrában a népszokások közé tartozik a betlehemezés. 

A SZERETET FAJTÁI – A szeretet ünnepe kapcsán nem árt megismerni a szeretet fajtáit. A görög nyelv a szeretet öt fajtáját különbözteti meg. A magyar nyelvben mindegyikre ugyanazt az egy szót használjuk.

a.) A rokoni vagy családi szeretet (sztorgé) – Minden emberben benne van, hogy szereti a hozzátartozóit. Ezek olyan érzések, amit a világ szeretetnek nevez. De ez egy természetes emberi szeretet, ami önző.

b.) A baráti szeretet (filia) Ha te szeretsz engem, akkor én is szeretlek téged. Úgy viszonyulok hozzá, ahogy a másik hozzám. Ez feltételhez kötött, világi szeretet.  

c.) A szexuális vágy és a romantikus szeretet (erósz) Ez a test kívánságára épül: kellesz nekem, szükségem van rád, jó szolgáltatást nyújtasz nekem, stb. Sok független ember a szexszualitásban keresi a szeretetet, de az soha nem képes beteljesedést adni, hiszen ez is világi.

d.) A vendéglátó szeretet (xénia) Vannak vendégszerető népek. A magyarokra is szokták ezt mondani. Ez is egy módja a szeretetnek, de ez még mindig a világi, természetes emberi szeretet.

e.) Az isteni szeretet (agapé) – Ez az egyedüli szeretet, ami önzetlen és feltétel nélküli. Így szereti Isten a teremtményét! Ez a legmagasabb rendű szeretet, ami nem egy gondolkodásmód, nem emberi tulajdonság, vagy családhoz fűződő természetes kötődés. Mi jellemzi az isteni fajta szeretetet? Ezt Pál apostol csodálatosan megfogalmazta a Korinthusiakhoz írt levelében:Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el.” A szeretet erejével minden helyzetet sikeresen lehet kezelni. Aki az isteni fajta szeretet útján jár, az egy szilárd alapon áll. Senki nem képes megsérteni az érzéseit, ha Isten szeretete vezérli. Az agapé szeretet gyökeres változásokat fog hozni azok életében, akik képesek így szeretni. Sikerre és győzelemre vezet, gyógyulást eredményez, mert a szeretet a hit egyedüli mozgatórugója! A kérdés már csak az, miként lehet hozzájutni ehhez a magasabb rendű szeretethez? Pál apostol tanítása szerint az embereknek be kell fogadniuk Jézust a szívükbe! (Róma 10,9–10) Ezt oly módon történhet, hogy az illető saját szavaival megkéri Őt arra, hogy legyen az élete Ura! Az adventi időszak, a betlehemi jászol csendje és a karácsony ünnepe is kiváló alkalom erre!

(Megjelent a Fedél Nélkül újság 2020. decemberi számában.)

Bor Ferenc


SZENT VÉDELEM KIHIRDETÉSE
(2020.05.10.)

Köszönöm, Atyám, hogy Krisztusban a te áldottad vagyok,
és ezt kiárasztom mindazok felett, akiket imáimban hordozok,
akik a szívem tábláján vannak, hogy
a Te életed meg tudjon nyilvánulni mindannyiunk felett!
(Ef. 1,3)

A győztes Jézus nevében ellenállok neked ördög!
Kitartom a szent vért, mint áthatolhatatlan védőfalat mindannyiunk felett.
Hatalmat veszek minden gonosz munkád és terved felett és ezeket
folyamatosan lerontom, nem engedem, hogy felnövekedjenek az életünkben.
(Jak. 4,7)

Kihirdetem, hogy a szent vérvonal veszi körbe az életünket és a portánkat,
amit az ellenség és a kórokozók nem tudnak átlépni,
mert falba ütköznek.
(Józs. 2,18-19 EFO)

Kihirdetem, hogy a szent vér ott van mindegyikünk ajtófélfáján és szárfáján,
így a pusztító elhalad előtte és egyikünkhöz sem tér be.
(2Móz. 12,7)

Kihirdetem, hogy mindaz, amit megérintünk,
szent vérrel befedett és fertőtlenített,
és meglesz nékünk, amit mondunk!
(Márk 11,23)

Kihirdetem, hogy Isten dicsősége, ami körbevesz minket,
elégeti a hozzánk közeledő kórokozókat,
mielőtt még a testünkhöz érnének, megsemmisülnek!
(Ésa. 10,16)
 

Köszönjük drága Szent Szellem,
hogy őrjáratot jársz a testünk határain,
és megújítod, valamint megóvod a földi sátorházunkat,
ami a te szent templomod, és ez mentes
minden rebellis működéstől és kórokozótól,
mert neked gondod van rá!
(2Kor. 6,16)

Kiárasztom az élő Ige hatalmát
mindannyiunk élete, ügye, munkája, szolgálata és teste felett,
s ezzel működésbe hozom a kétélű fegyvert, valamint a sziklazúzó kalapácsot.
Hiszem és vallom, valamint a lelki szemeimmel látom, hogy
az Ige tüzes kardja által minden gonosz munka és kórokozó levágattatott,
valamint minden gonosz erő megfutamodott,
így mi szabadok vagyunk Krisztusban és azok is maradunk!
Ámen! (Zsid. 4,12 és Jer. 23,29)

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL