Áldásokban gazdag évet!
kopogtat.jpg (18720 bytes)
KIEMELT TÉMÁK
Audió   -  Biblia   
Gyógyszer mindenre!
Idő végi események

Naptár - Új kiadványok

Hallássérülteknek
Békevár Egyesület

bekevar1.jpg (110904 bytes)

Jézus él, s rövidesen visszatér!

SZOLGÁLATOK
Békevár Portál - Frigyklinika
Balaton-környéki gyülekezetek
ÖrömHÍRmondó újság
Szolgálataink&Lev-listák
KSZE imakör - Internet rádió

 

sordisz-hull-csillogo.gif (7579 bytes)

Szeretettel köszöntünk a BÉKEVÁR WEBKIKÖTŐ oldalán,
ahol valóban a béke vár rád!
Ha békességre van szüksége a lelkednek, kapcsolódj ki a problémáidból,
és időzz ezen az oldalon kedved szerint.

A BOLDOG HÁZASSÁG BIBLIAI ALAPJAI!

A Házasság és a Fiatalok menüpontban bibliai megvilágításban tanulmányozhatod az élet legfőbb kérdéseit, azokat, amelyekre eddig még lehet, hogy nem kaptál megnyugtató választ. Az élet leghosszabb ’utazása’ a házasság, amelyre fel kellene készülni az embereknek, hogy életük végéig sikeresek, boldogok és áldottak lehessenek.

eskuvo.jpg (71079 bytes)

Itt nem törvények sokaságával szembesülsz, hanem Isten szeretetét és a párválasztásra, házasságra, családra vonatkozó tervét ismerheted meg. Ha kiegyensúlyozott házasságra és a szeretetteljes családi légkörre vágyakozol, akkor a bibliai alapelvekre kell építened az életedet. A boldog és harmonikus házasság teszi életerőssé a családot, s erre a szilárd pillérre épül az egészséges társadalom. Az erkölcsi normák ismerete és megtartása jobbá teszi az embereket és a világot, amelyben élünk.

tanitani.jpg (23870 bytes)

Lásd a Szívügyem a "szívügyek" című írást is.

Ezen túlmenően lehetőséged nyílik még arra, hogy a hited növelése érdekében a kapcsolódó területeket is tanulmányozhasd. Bibliai hitre azért van szükségünk, mert Istentől csak a hitünk mértékének arányában tudunk elfogadni. Bármennyire is szeretnénk, nem tudunk jobban hinni, mint amennyi az igei ismeretünk. A hitünk növelésének egyetlen forrása a Bibliában található, ez a minden területen hatásos kulcs: Isten Igéje! Egy dologban teljesen biztos lehetsz: Isten akarata az életedben az, hogy 'révbe juss'!

szivlakat.gif (9894 bytes)

Ha belső békességre és nyugalomra vágyódsz,
nyisd meg a szívedet és olvasd el az alábbi lélekemelő sorokat:

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. – Jézus szavai a Mát. 11,28-30.-ban

Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! – Jézus ígérete a Ján. 14,27 Igében

Így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód…: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened … Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek… – Ésa. 43,1-4

Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. – Ésa. 41,10

Az Úr az, aki előtted megy, Ő lesz teveled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj és ne rettegj! – 5Móz. 31,8

Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled! – Zsid. 13,5

Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek! – Ésa. 41,13

Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. – Jer. 33,3

De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! – Ésa. 40,31

Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. – 2Thess. 3,16

Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta… – Zsid. 4,3

 

A békesség koronája

Az Igén nyugvó keresztény életnek a koronája az a békesség, amelyről Pál apostol így szólt:

És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.  – Fil. 4,7

Ahhoz, hogy Isten békessége uralkodhasson az életed felett, az aggodalmaskodás helyett az elmédet olyan gondolatokkal kell kitölteni, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik jóhírűek, amik dicséretre méltóak!

A békességnek Istene pedig legyen tiveletek! Ámen. – Róm. 15,33

bastya.gif (1765 bytes)

A BÉKE várán az ajtó maga az Úr Jézus!
Lépj be rajta bátran, mert azt a békességet, amit Isten tud adni,
ahhoz sehol máshol nem juthatsz hozzá.

 

Hiszed-e, hogy Jézus Isten Fia?
Aki meghalt értünk a kereszten, majd feltámadt,
s most az Atya jobbján ül és közbenjár érettünk!
Megkérted-e már Jézust, hogy jöjjön be az életedbe?


kereszt-kez.jpg (49146 bytes)

Nyisd meg a szíved ajtaját, és hangosan kimondva
tegyél most megvallást a Krisztusba vetett hitedről:

 

Teremtő Istenem!

Itt állok előtted Jézus Nevében!
Hiszem a szívemben, hogy Jézus a Te Szent Fiad,
Aki meghalt értem, hogy a bűneim eltöröltessenek,
és Aki feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen Előtted,
hogy tiszta szívvel járulhassak Eléd minden napon.
Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm,
és kérlek, töltsd be a szívemet a Te Szent Szellemeddel!

Köszönöm neked Atyám, hogy Jézus lett az életem Ura,
Ő lett az én Megváltóm, Gyógyítóm és a
szívem teljes a Szent Szellemmel (Szentlélekkel).
Köszönöm Mennyei Atyám, hogy a mai naptól kezdve
hozzád tartozhatok, mert örök életet, üdvösséget nyertem.
Köszönöm a szereteted, s azt, hogy kinyúltál értem.
Jézus nevében, Ámen.

  

Szeretettel:BékevárTeam
bekevar.webkikoto@gmail.com