2008.12.30./2009.04.28./2010.05.28.


BIBLIA

A Biblia, a Könyvek Könyve = Isten szerelmes levele, számunkra csupa jót tartalmazó üzenettel
Gondolkozz el azon, hogyan esne neked, ha a gyermeked fittyet hányna a tanácsaidra, intelmeidre?
Mit gondolsz, hogyan esik Istennek az, ha az ő gyermekei figyelmen kívül hagyják az Ő írott útmutatásait?

A Bibliát olvasó ember az emberi bölcsességtől egy nagyobb bölcsességre tesz szert!
Neves emberek ezt állítják a Bibliáról: kattints ide

biblia-jozs1.8.jpg (84960 bytes)

KAPCSOLAT

Józsué 1,8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról
éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban,
mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.
.
Példabeszédek 4,20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.
Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.
Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség.
.
2Timótheus 3,16-17 A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
.
Titus 1,9 Aki ragaszkodik, amire taníttatott, a megbízható Igéhez, hogy képes legyen
bátorítani is az egészséges tanítással, de meggyőzni is az ellentmondókat.

Sokat segít a Biblia olvasásánál az, ha az ember leteszi a vallásos szemüveget!

 

1. KÁROLI FORDÍTÁS (KSZE)
Ha olvasni szeretnéd, kattints ide:

Revideált Károli Biblia 7. kiadása - KSZE gondozásában
Ebben a Bibliában az Igék számozása a King James Biblia számozását követi.
Új dolog, hogy - ugyanúgy, ahogy az eredetiben is - a szellem és a lélek fogalmak
meg vannak különböztetve, amely elengedhetetlenül fontos a Biblia megértéséhez!
Szintén megkülönbözteti a két fogalmat a latin, angol és német Biblia is.
A pdf formátumban igekeresésre is van lehetőség.

Ha hallgatni szeretnéd, kattints ide:

Hangos Biblia
(Ha ez nem működne, nyisd meg új ablakban. Ehhez kattints jobb egérrel a fenti linkre.)

 

A szellem és lélek szavak megkülönböztetése
Ennek fontosságát a következő példázattal szeretnénk szemléltetni:
Ha egy családban van Gábor és Gabriella nevű gyermek, és mindkettőt Gabi becenéven szólítják, akkor ugye nem fogják pontosan tudni, hogy kiről is van szó?
Zavartságok okoz az, ha nem külünböztetik meg helyesen a kettőt!
A Biblia üzenete is csak akkor lesz tisztán érthető, ha az eredeti szövegnek megfelelően megkülönböztetjük a kettőt.
A következő magyar nyelvű fordításokban az eredetinek megfelelően megkülönböztették a 'szellem' és 'lélek' szavakat a maguk helyén:

2. KERESHETŐ ONLINE BIBLIÁK
amelyek megkülönböztetik a 'szellem' és 'lélek' szavakat

http://biblia.jezusert.com/index.php
KSZE revideált Károli fordítás 5. kiadás > Ó- és Újszövetség
Kecskeméthy fordítás > Ó- és Újszövetség
Vida Sándor fordítás > Újszövetség
Csia Lajos fordítás > Újszövetség
Egyszerű fordítás > Újszövetség
 

3. IDEGEN NYELVŰ BIBLIÁK
Ide kattintva számos nyelven található Biblia ezen a linken


A Biblia hitelességének bizonyítása
1. videó - 2. videó - 3. videó - 4. videó - 5. videó


Bibliaolvasási ütemterv

biblia11.jpg (17355 bytes)


HOGYAN VÁLIK ÉRTHETŐVÉ A BIBLIA?

Isten országához tartozni
 

Ha Isten királyságához szeretnél tartozni, először újjá kell születned. Ezt egyszerűen úgy teheted meg, hogy Jézust életed Urává teszed. Olvashatod a Bibliát egész nap, nem hoz megértést, ha nem teszed meg az első lépést. A nagy királyság titkai rejtve maradnak előtted. Miért? Mert ahogy Jézus mondotta: „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Ján. 3,3) Aki nem születik újjá, egyszerűen nem tudja megérteni, hogyan gondolkodik Isten. Az Ő királyságának módszerei rejtve maradnak előtte, mert még a sötétségben él.

Amikor újjászületsz, akkor átkerülsz Isten királyságába. Azonnal képessé válsz megérteni, és járni Isten útjait. Ettől kezdve már csak rajtad múlik, mit teszel. Minél többet keresed Istent, és az Ő igaz útjait, annál inkább élvezed az Ő erejét és hatalmát. Minél inkább megújítod az Ige által a gondolkodásodat, és alázattal megváltoztatod az életed az Ige szerint, annál többet látsz meg a mennyek királyságának megnyilvánulásaiból az életedben, és a környezetedben élők életében.

Isten királyságában az a csodálatos, hogy nem kell hozzá gazdagnak, okosnak, vagy tehetségesnek lenni. Bárki élhet vele. Csak annyit kell tenned, hogy megtaláld, mit mond Isten, és az alapján cselekedni. Amikor ezt megteszed, az áldások – a menny áttörései – elkezdenek valóságba jönni.

Ezért, bátorítalak, még ma kezdj el többet befektetni magadból, az idődből, gondolataidból, energiádból Isten királyságának keresésébe. Határozd el a szívedben, hogy életed néhány területét megváltoztatod. Még mélyebbre leásol az Igében, és megtalálod, mit mond Isten ezekről a területekről. Azután elkezdhetsz cselekedni, ahogy Ő tenné az Ige alapján.

Növeld az ismereted Isten királyságáról. Légy egyre inkább „Isten királyság”-tudatú. Aztán légy kész elfogadni a menny áldásait – Isten királyságának bőkezű, nagyvonalú, pazarlóan bőséges és túláradóan dúslakodó kegyét –, hogy áttörjön az életedbe!

Azt javasoljuk, hogy a Biblia olvasásakor az Újszövetséget helyezd előtérbe, és az Apostoli levelek tanulmányozására helyezd a nagyobb hangsúlyt, mert az közvetlenül a mai, gyülekezeti korban élőkhöz szól. 

Forrás: www.bekevar.fw.hu – Gloria Copeland tanítása: A mennyek királysága törjön be az életedbe! 

biblia.gif (69175 bytes)

Kezdj el magot ültetni Az Ige egy mag

Mint akik újonnak születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. – 1 Péter 1:23

Nem fogsz addig igazán izgatottá válni Isten Igéje miatt, amíg fel nem ismered, hogy a Biblia több mint csupán Istentől ihletett ígéretek gyűjteménye. Az Ige élő erő, amely szó szerint képes valóságba hozni az életedben azokat az ígéreteket. 

Nehezen tudod elhinni, hogy ez lehetséges? 

Nem kellene, hogy így legyen. A fizikai világban állandóan láthatod ezt megnyilvánulni. 

Ha adnék neked egy paradicsommagot, és azt mondanám, hogy ebben a kis száraz magban olyan erő van, amely ezerszer nagyobb növényt képes létrehozni, levelet, gyökeret és kerek, piros paradicsomot tud teremni, elhinnéd, ugye? Tapasztalatból tudod, hogy bár az a kis mag nem úgy néz ki, mint egy paradicsomföld, valahogy, a megfelelő környezetben, azzá fog válni. 

Jézus azt mondja, Isten Igéje ugyanezen elv alapján működik. Természetfeletti erő rejlik benne. Olyan mag ez, amelyet ha valaki hittel elültet a szívében, több áldást fog teremni, mint azt el tudnád képzelni. 

Ha ezt egyszer megérted, rendkívül izgatottá fogsz válni Isten Igéje miatt. Ez történt velem is. 

Több mint húsz évvel ezelőtt belepillantottam abba, amit az Ige el tud végezni. Belekóstoltam az Igében rejlő erőbe. Nem telt el sok idő, és minden szobába, de még az autóba is biblia került, és a magnó szinte állandóan ment nálunk. 

Minden percet megragadtam, hogy Isten Igéjével időt töltsek, mert minden másnál jobban vágytam arra, hogy az Ige erejét megtapasztaljam a bensőmben. Tudtam, hogy ez le fogja dönteni a korlátokat az életemben, amelyek évekig visszatartottak és hátráltattak. Tudtam, hogy amikor az Igét olvasom, nem csupán olvasok, hanem magokat ültetek: a bővölködés magjait, az egészség magjait, a védelem magjait és a győzelem magjait az életem minden területén. 

Ne úgy tekints Isten Igéjére, mint egy könyvre. Nem az! Az Ige szellemi mag, melyben olyan természetfeletti erő van, amely életre szóló aratást eredményez. Légy izgatott, és kezdj el ma magot ültetni!

biblia5.jpg (47149 bytes)

IMÁDKOZZ, HOGY A MENNY ÁLLAMPOLGÁRA LEHESS: 

Teremtő Istenem, Eléd állok és fennhangon imádkozom:

Hiszem, hogy Jézus Isten Fia.

Hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneim miatt.

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.

Jézus, kérlek, te legyél az életem Ura, Megváltója!

Költözz a szívembe, teremts újjá engem!

Jézus hiszek Benned, és megvallom:

Te vagy az életem Ura, Megváltója, Gyógyítója és Szabadítója!

Meg vagyok váltva! Új életem van Krisztusban.

Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.

Köszönöm Úr Jézus, az örök életemet.

Ámen.

biblia15.gif (92579 bytes)

Kenneth Hagin:

    Gyakran kérdezik tőlem az emberek: hogyan tanulmányozzák a Bibliát? Bár sok javaslatom van, mégis egyet mondok mindenütt: keresztény hívőként kövesd azt a módszert, hogy végigmész az Újszövetségen; olvasd, illetve tanulmányozd főképpen az apostoli leveleket. (Arra buzdítalak, hogy a legtöbb időt az apostoli levelekkel töltsd, mert ezek neked, a hívőnek íródtak. Tanulmányozd az Ószövetséget is, de ne azzal töltsd a legtöbb időt.
    A legtöbb időt az Újszövetséggel töltsd. Miért? Mert mi nem az ó szövetség alatt élünk; mi az új szövetség alatt élünk.) Az apostoli levelekben, amelyek az Egyháznak íródtak, keress meg és húzz alá minden ilyen kifejezést, mint a Krisztusban, Krisztus által, Akiben, Őbenne és ehhez hasonlókat. Ezeket írd le. Gondolkodj el rajtuk. Kezdd el kimondani őket. Ami Istent illeti, minden, amid van, vagy mindaz, ami vagy Krisztusban — az Ige szerint — az valóban a tiéd, valóban az vagy. Isten mindezeket már megtette érted Krisztusban. De a te hited és a megvallásod az, ami valósággá teszi a számodra.

biblia-gyertyas.jpg (89465 bytes)

A BIBLIÁM

Ez Isten Igéje:
örökké érvényes,
újjáteremtő erejű,
hatósugara végtelen,
értéke kifejezhetetlen,
tévedhetetlen tekintélyű,
egyetemes érvényességű,
személyesen alkalmazható,
természetfölötti eredetű,
teljességében ihletett.
Olvasd végig,

írd le,
imádkozd
valósítsd meg,
azután add tovább!


A Bibliád belső borítójára írhatod ezeket a gondolatokat,
amelyek Isten Igéjébe vetett hitedet és a vele kapcsolatos felfogásodat tükrözik.
Ez a bizonyságtétele annak, aki feltétel nélkül hisz Isten Szavának.

biblia-jezus.gif (107067 bytes)

 

AZ IGAZSÁG BIZONYÍTÁSA

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. - Máté 24,35

Egy fiatal olasz lány - szemmel láthatóan elmerülve egy kis könyv olvasásában - egy gyümölcsös elárusítóhelynél üldögélt.
Egy úr megállt, hogy gyümölcsöt vegyen, és megkérdezte, hogy mit olvas olyan nagy érdeklődéssel.
Meglehetősen szégyenlősen válaszolta a lány: - Isten Szavát, uram!
De a férfi kételkedő ember volt, azt kérdezte tehát: - Ki mondta önnek, hogy a Biblia Isten Szava?
A lány gyermekes egyszerűséggel válaszolta: - Isten maga.
- Isten? Lehetetlen! Hogyan mondta? Soha sem látta, sohasem beszélt vele! Hogyan mondhatta volna?
A lány zavarba jött, és néhány pillanatig csendben volt. Azután felnézett és tiszteletteljesen azt mondta:
- Uram, ki mondta önnek, hogy van egy Nap ott fenn, az égen?
Az úr meglehetősen gőgösen válaszolta: - Ki mondta nekem? Senki. Nincs szükségem arra, hogy valaki mondja.
A Nap saját maga beszél erről. Felmelegít engem. Szeretem a fényét.
A fiatal olasz lány komolyan válaszolta: - Világosan mondta, uram, ami a Napot illeti.
Én a Bibliát olvasom, az felmelegíti a szívemet. Világosságot ad. Szeretem a fényét és a melegét.
Senki más, csak Isten tudja adni ezt a fényt és meleget, amelyet én kapok ebből a könyvből.
A férfi a lány egyszerű hitétől zavarba hozva csendesen továbbment.

 

biblia-kell.jpg (43587 bytes)

Biblia & mobil 

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az SMS-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol.

És miért jobb a Biblia, mint a mobil?
Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön, és aláírta azt a szerződést, mely örökre szól, és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható.. ..
(S az akkumulátoraink feltöltését is elvégzi, ha kérjük...)

KAPCSOLAT

BÉKEVÁR FŐOLDAL