2009.03.23.

AZ ÚR ADOMÁNYAI

A tized, a szent rész 2.
Keith Moore tanítása

(A szinkrontolmácsolás szövege, korrektúrázás nélkül)

 

SZELLEMI HÁZ

Lapozzatok el velem két igerészhez ma reggel az 1Péter 2. fejezetében és a Malakiás könyvében a harmadik fejezetre. Pár hete már ez az 5-ik alkalom, úgy hiszem, amikor az Úr adományairól tanítunk. A fő igeversünk pedig az 1 Péter 2:5. Azt mondja az Ige:

1Péter 2:5 Ti magatok is… Vagy ahogy a bővített fordítás mondja: Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, odaszánt, szent, és elválasztott papsággá, hogy olyan áldozatokkal áldozzatok, amelyek elfogadottak, és kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.

Mi egy papság vagyunk, szellemi ház vagyunk. Isten háza, ugye? És Ő továbbra is építi az Ő házát. Minden egyes alkalommal, amikor elveszett embereket látsz, azt kellene gondolnod, hogy építőanyag.J Mert amikor az utolsó kövecske bepecsételtetik a Szellem által az ő helyére, dicsőség Istennek, és Istennek az igazi szentélye elkészül, és ez az egész dolog befejeződik, és Isten pedig betölt minket az Ő dicsőségével, halleluja, nem csak egyedül, hanem egyenként minket, hanem mint az Ő összetett házát, az hatalmas és csodálatos lesz. De most, most vagyunk a szent papság Istennek.

Tudnunk kell azt, mivel papság vagyunk, hogy mit is végez egy pap? Tudjátok, a válasz a Bibliai kérdésekre a Bibliában található meg. Az összes válasz. Túl alapdolognak tartják ezt az emberek, de itt vétik el mindig. Ó nem értem, mi lehet a válasz erre? A Biblia! A Bibliai kérdéseket a Bibliából lehet megválaszolni. És hogyan érthetjük meg a papságot? Úgy, hogy visszamegyünk az Ószövetségre, és megnézzük a léviták könyvét, az írásokat a papságról.

Mit tettek a papok? Az ő szolgálatuknak nagy részében áldozatokat mutattak be az Úrnak. Sokféle áldozat volt: a teljesenégő áldozat, a bűnért való, a vétekáldozat, a békéért való áldozat, sok-sok féle áldozat. És ennek különböző szintjei vannak, ha visszamész és tanulmányozod ezt. Persze nem az Ószövetségben vagyunk, hanem az Újszövetségben, de tudnunk kell azt, hogy mindennek az előképe megtalálható az Ószövetségben. Ha csak az Újszövetségben nem változott meg valami, azaz az ószövetségi rendeleteket nem változtatta meg az Újszövetség, akkor az ószövetségi dolgok még mindig állnak. Például: ne lopj! Az még mindig jó, ugye? Vagy például a bűnért való áldozat: feláldozták a kecskéket, a bakokat, a bikákat. Ezt már megváltoztatták, az Újszövetségben, a Zsidó levélben olvashatjuk.

Vagy például a Római levélben olvashatjuk, hogy Jézus a saját vérét áldozta fel, és többé már nincs bűnért való áldozat a bakok és a bikák és a tulkok vére által. Mert ha ez nem így lenne, akkor még mindig kecskéket égetnénk. És itt beszéltünk a papságról, és mit láttunk az Igében, hogy mit kell feláldoznunk? Szellemi áldozatokkal kell áldoznunk.

A bővített változat kihangsúlyozza, hogy olyanokat, amelyek szentek, elfogadottak és kedvesek Istennek. Tehát ebben az új szövetségben, az új testamentumban kell-e, hogy áldozzunk Istennek? Igen. A mi saját életünk is egy áldozat Istennek. És a mi testünket is be kell mutatnunk Istennek élő áldozatként, ugye? A mi dicséretünket is fel kell ajánlanunk Istennek, a mi hálaadásunkat, a mi imádatunkat, és anyagi áldozatokkal is kell áldoznunk Istennek.

 

ANYAGI ÁLDOZAT

Kell-e bemutatnunk Istennek anyagi áldozatokat? Én tudom, hogy én ezt teszem, és azt is tudom, hogy sokan közületek is ezt teszik még. Tehát ezeket a dolgokat foglaljuk össze ebben a tanítássorozatba, ami az Úrnak adott anyagi áldozatokról szól. Menjünk vissza a Malakiás könyvére. A múlt héten elkezdtük ezt, az volt az első rész, ez a második rész. Malakiás 3. fejezetből a 6-os verset fogom olvasni az Élő fordításból.

Malakiás 3:6-10 Én vagyok az Úr, nem változom meg, ezért ti, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg! Atyáitoknak idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám és én is hozzátok térek, azt mondja a Seregeknek Ura. De azt mondjátok: miben térjünk meg? Avagy az ember csalhatja-é az Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: mivel csalunk Téged?... – És mit mond az Úr? – …a tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben! Hozzátok be a tizedet mind az én térházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura….

Ezt a kifejezést nagyon levés helyen találod meg, hogy próbálj meg engem. Ez nagyon érdekes, ugye, hogy mit mondott az Úr? Mit is mondott? Csak próbálj ki! Miben? A tizedfizetésben és az áldozni valóban próbáljatok ki, azt mondja az Úr. Tedd meg, és majd meglátod! Mit látsz meg? Hogy nem nyitom-e meg neked az egek csatornáit és olyan sok áldást árasztok rád, hogy nem lesz elég hely arra, hogy azt befogadd, elfogadd. Halleluja! Ezt mondja az angol fordítás.

Én itt örömkiáltásokba kezdhetek, mert én egy tizedfizető vagyok! A probléma azzal, ha valaki nem hisz a tizedben az, hogy nem kapod meg az áldást. Ha nem hisztek a tizedfizetésben, akkor hányan hisztek az áldásban? Hányan hihettek abban az áldásban, amit a tizedfizető kap? Tovább olvassuk:

Malakiás 3:11-12 És megdorgálom érettetek a kártevőt... Hányan szeretnétek a kártevőtől megszabadulni? Bizony sokan. …és nem veszti el a földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos néppé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.

Van-e áldás a tizedfizetőn? A növekedés áldása és az áldások kiárasztása olyan mértékben, hogy nincs helyed már az áldások számára, hogy el tudd azt fogadni, hogy elbírd viselni. És itt láthatod még a védelem áldását is, hogy a te dolgaid nem emésztetnek meg, a kártevő nem pusztítja el a te dolgaidat.

Tudod, az ördögöt a Biblia a pusztítónak hívja. És én meg vagyok róla győződve, hogy senki sem tudja megtartani magának sikeresen a tized részt. Mit értesz ez alatt, Keith testvér? Én azt hiszem, hogy ha te nem fizetsz tizedet, a tized az szent, és ha valami szent, és az az Úré, és te azt magadnak megtartod, akkor az neked egy átok. Hányan emlékeztek Ákánra? Ő vett a szent dolgokból és átkozott lett ő és az egész háza. [Lásd: Józsué 7. fejezet.]

Múlt vasárnap Phillis és én, miközben az autóval mentünk hazafelé és beszélgettünk a tizedről, azt mondta a feleségem, hogy azt nem mondtad el nekik, hogy amikor nem fizettünk tizedet, olyan sok mindenünk tönkrement, összetört, sok-sok mindent elveszítettünk. És tudod, minél inkább bekapcsolódsz a tizedfizetésbe, és abba, hogy Istent helyezed az első helyre, nincsenek olyan gondjaid, mint a többi embernek. A te dolgaid olyan sokáig kitartanak, nincs az, hogy elromlik ez meg az a háztartásban.

Tehát értitek, mit akarok mondani akkor, amikor azt mondom, hogy az emberek nem tudják sikeresen megtartani maguknak a tized részt. Én azt hiszem, hogy elveszíted ezt a tized részt, és még többet is. Mert így nincs védelmed a pusztító ellen, a problémák ellen és a veszteségek ellen. Közületek, akik fizetitek a tizedet, hányan mondhatják ezt el, hogy az a 90 %, ami neked megmarad, az olyan áldott, hogy sokkal többre képes az életedben, mint az a 100 %, ami el van átkozva. És mit mond itt az Ige? Hogy átokkal vagytok elátkozva. Miért? Mert megcsaltatok engem, kiraboltatok engem az angol fordítás szerint.

 

TÁPLÁLNI A NYÁJAT

Nagyon kevés észrevételt kaptunk a múlt héten ezzel a tanítással kapcsolatban, az interneten is alig írtak nekünk, és ez nagyon jó dolog. De ma egy picit mélyebben belemegyünk a dolgok sűrűjébe, és tisztában vagyok azzal, hogy nem fog mindenki egyetérteni azzal, amit ma mondok.

1Péter 5:1-3 A köztetek lévő presbitereket kérem most, mint presbitertárs (az angol fordításban ez úgy szerepel, mint vén), és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese (tehát ezek olyan személyek voltak, akik a gyülekezet pásztorai, felvigyázói voltak), legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját…

Ez a mi munkánk? ’Legeltetni’ Istennek a nyáját. Hagin testvér azt szokta mondani: miről beszél itt az Ige? Hot-dogról, meg hamburgerről? Nem! Azt írja az Ige, hogy legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját!

…gondot viselvén arra, nem kényszerből, hanem önként, sem nem rút nyerészkedésből, hanem odaadással. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak.

Tehát mi a mi munkánk? ’Legeltetni’ a nyájat, ugye? Mivel? A hitnek a beszédeiben felépíteni a nyájat. Nem a véleményünkről, nemcsak a személyes megtapasztalásainkról beszélni, nem a vallásos tradíciókról, hanem Isten Igéjéről, ami okozza ezt a növekedést bennünk. Azt mondja a Biblia, hogy mint most született csecsenők, úgy vágyakozzatok Istennek az élő Igéje után, mint tej után, hogy azon növekedjetek. A Biblia beszél arról, hogy az Igének a kemény eledele. Azt mondja itt tovább, hogy önként viseljetek gondot a nyájról. Nem azért, mert kell, nem azért, mert valaki kényszerít erre, hanem önként, és azt írja az Ige, hogy ne pénzért tedd ezt.

Hányan értitek ezt, hogy ezt nem szabad pénzért tenni? Nem szabadna, hogy a pénz legyen a motivációd ebben. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken. Mit jelent uralkodni a gyülekezeteken? Ez azt jelenti, hogy mindenkinek megpróbálod megmondani, hogy mit tegyen mindenben. Ismerek olyan gyülekezeteket, ahol a pásztor megmondja például a férfiaknak, hogy milyen nyakkendőt viseljenek, és hogy milyen autót vegyenek. És megmondják a feleségeiknek, hogyan öltözködjenek, és hogyan vágják le a hajukat. Ez azt jelenti, hogy uralkodni akarsz a nyájon. Nem, én úgy hiszem, hogy ez helytelen. Helytelen az, amikor a szellemi vezető próbálja a gyülekezetet önmagától függővé tenni, hogy tőle függjön az egész nyáj. Hogy ő hozza meg majd a döntéseket helyettük.

Én nem hiszem ezt, hanem azt, hogy nekünk Isten Igéjével kell táplálni a nyájat, és fel kell növekedniük. És Istent mindenkinek saját magának kell megtanulnia, és tudnunk kell az Igét magunknak, és meg kell, hogy legyen a saját imaéletünk, és meg kell, hogy legyen a saját hitünk. Meg kell tanulnunk hallani Istentől a mi saját magunk számára, ámen? Azért, hogyha véletlenül a te vezetőd lecsúszik az útról, akkor te azt tudni fogod. Fogod tudni az Igéből, hogy miért helytelen, amit beszél, vagy amit csinál, és nem fogsz követni egy olyan vezetőt, aki félre akar téged vezetni, aki le akar dönteni téged a szikláról. Hányan hiszitek ezt? Bizony, szükségetek van erre.

Ha Keith testvér valaha is bejön ebbe a gyülekezetbe, valamilyen teljesen földönkívüli gondolattal, vagy tanítással, és nem tudok arra Igét mondani, akkor mindannyiotoknak fel kell állnotok, és azt kell mondanotok, hogy hol az igevers, Keith testvér? Komolyan mondom, ezt kell tenned. Hol az Igevers, Keith testvér? Nem adtál nekünk Igéket. Hol az Ige? Velem vagytok? Nekem, mint a ti vezetőtöknek, amit meg kell tennem, és amiért igyekezem is, hogy azt megtegyem, hogy azt a világosságot átadjam nektek, amit én az Igéből kaptam, és hogy nektek egy példaképetek legyek, és hogy elmondjam nektek, hogy ez az, amit én látok Isten Igéjéből. És egy asszony vagy egy férfi ennyire képes.

 

VILÁGOSSÁGBAN JÁRNI

Ha valaki azt mondja nekem, hogy Keith testvér, én nem látom az Igéből a tizedfizetést. Ha nem látod, és annak a világosságában jársz, ami benned van az Igéből, én azt tiszteletben tartom. Hallottad? Nekem nincs szándékomban az, hogy most valakivel vitába kezdjek, vagy valakit valamire kényszerítsek, vagy rávegyek, de legyél biztos abban, hogy nem a pénzről szól ez az egész. Nem a pénz miatt nem fogadod el a tizedfizetést. Értitek, mit mondok? Legyél biztos abban, hogy ez az egész az Igéről szól, nem a pénzről. Mondjatok erre egy áment. Rendben van ez így?

Múlt héten beszéltünk a tizedfizetésről, és sok-sok Igét megosztottunk veletek, és ha nem voltatok itt, akkor hallgassátok meg az előző tanítást. Láttuk azt, hogy Ábrahám és Jákób is tizedfizetők voltak még a törvény előtt. A törvény alatt is volt tizedfizetés, és látjuk azt is, hogy Jézus is beszélt a tizedfizetésről. Láttuk azt a Lukács Evangéliumban, a Zsidó levél 7. fejezetében, és ezek újszövetségi Igék. Jézus azt mondta, hogy ezt kellene tenned, fizetned a tizedet. Ezeket a szavakat használta.

Tehát volt ez a Lukács 20-ban és a Lukács 11-ben is. A múlt héten is feltettem a kérdést, és most is felteszem, és ez ugye a milliárdos kérdés, hogy hova kell a tizednek mennie? Ez a hatalmas kérdés, ugye? Hova kell a tizednek mennie? Keresztényként lehet néhány dolog, amire te alapozod a tetteidet. Tudom, hogy sok ember a gyülekezetekben is a tradíciókra alapozza, nem az Igékre. Gyülekezeti tradíciókról van szó. Vagy valakinek a véleményéről. De az Igén kell alapulnia mindennek. Az Igében megvan a tiszta és világos útmutatás, amit az Úr mond, és van ennek egy igei előzménye, ami azt jelenti, hogy mi az, ami ezelőtt volt.

Sokszor az emberek azt mondják, hogy testvérem, én nem hiszek a tizedfizetésben, úgy hiszem, hogy mindez az Ószövetségben volt. De ahogyan felsoroltuk az Igéket az Újszövetségben, az már Újszövetség! Ezért mi nem értünk egyet a te állításoddal, de nem fogunk veled vitába szállni. Az emberek azt mondják, hogy én úgy hiszem, hogy vezetve kell lennünk. Teljesen egyetértek ezzel, hogy vezetve kell lenned. Minél tovább megyünk, annál inkább fogod ezt látni.

De ha valaki azt mondja nekem, hogy én hiszem azt, hogy vezetve kell lennünk, de ha azt állítod, hogy Istennek a Szelleme arra vezet téged, hogy állandóan kevesebbet teszel az adományos dobozba, mint a tized, ha Istennek a királyságába mindig kevesebbet fektetsz bele, mint a tizedrésze a te növekedésednek, jövedelmednek, ebben én nem hiszek. Hallottad? Nem hiszem azt, hogy nekünk ez alatt az új szövetség alatt kevesebbet kell tennünk Isten királyságába, mint amit ők tettek az ószövetségben. Ezt én nem hiszem.

Én úgy hiszem, hogy az Újszövetségben három fő dolog van, ami befed, átfed mindent, ez az én megértésem:

Az első pont: amikor Istennek akarsz tetszeni és az Ő akaratát akarod cselekedni, hogy szeretetben jársz. Minden imádnak szeretetben kell történnie, minden, amit teszel, szeretetben kell lennie és minden áldozat, minden, amit adsz, annak szeretetben kell történnie. Nem azért, mert meg akarsz valamit vásárolni, vagy nem akarsz megfizetni valamiért. Már mondtam azelőtt is, de a szeretetnek a fő kifejezője az adakozás. Amikor teljes vagy szeretettel, akkor teljes vagy Istennel. Mert Isten egy adakozó. Isten úgy szerette e világot, hogy adott.

A második pont: ahhoz, hogy te egy olyan hívő legyél, aki Istennek a tetszésére van, hitben kell járnod, ugye? Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És nem tudsz olyan hatalmas csekket kiállítani és bedobni az adományos dobozba, és ezzel Istenre valami hű de nagy benyomást tenni. Kell, hogy hited legyen benne. A szívedből kell, hogy jöjjön, és hitben kell megtenned. Az Újszövetségről beszélünk most.

A harmadik pont: ez nagyon sok mindent átfog. Az, hogy legyél vezetve. Legyél Isten Szellemétől vezetve.

Mondjuk el még egyszer ezt a három dolgot. Az Újszövetségben a három fő dolog: járj szeretetben, járj hitben, legyél vezetve Isten Szelleme által. Azt hiszem, hogy ez mindent átfed. Hányan tudjátok, hogy ez egy teljes idejű munkakör? Éjjel és nappal ezt kell tenned: szeretetben kell járnod, hitben kell járnod, és a Szent Szellemnek kell vezetnie téged. Tehát minden igeverset, amit olvasol, ennek a három dolognak a fényében kell megnézned (applikálnod). Hányan értetek ezzel egyet? Bármilyen igevers, amit találsz a Bibliában és azt a gyakorlatba akarod helyezni, ennek a fényében kell járnod ezekben az Igékben. Tehát a szeretet, a hit és a Szent Szellem vezetésének fényében kell járnod és használnod ezeket az Igéket.

Most nem embereknek a véleményét fogjuk megnézni, hanem ezeknek az igei előzményeit. Mert ki az, aki ihlette az Ószövetséget? A Szent Szellem. Ő megváltozott? Ő változik? Ő Isten, Ő nem változik meg. Ezért ha Ő téged az Újszövetségben vezet, akkor annak meg kell egyeznie azzal, amit Ő már azelőtt mondott az Ószövetségben. Ha csak nem változtatta meg valamilyen módon azt az Újszövetségben, de mindennek összhangban kell lennie a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig.

 

HOVÁ KERÜL?

Ezért nézzük meg a Malakiás 3:10-et. Hozzátok be a tizedet, hova? Az én tárházamba. És a következő kifejezés elmondja azt, hogy miért? Hogy legyen ennivaló, vagy ellátás. Mondhatjuk úgy is, hogy ellátás. Az én házamban, mondja, azaz Isten házában. Emlékeztek, amikor Jézus azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. Például amire azt mondja az adóhivatal, hogy ez a mi pénzünk. De van-e olyan pénz, amire azt mondja Isten, hogy az az övé?

Láttuk ezt a Léviták könyvében, menjünk el ismét oda, a 3Mózes 27. fejezetre. Több Igét is meg akarok nézni, már néztük előbb is ezeket, mert kerestem az Urat ezzel kapcsolatban, és az Úr nagyon specifikusan megválaszolt egy kérdést, amit kérdeztem Tőle. Ezzel az igeverssel válaszolta meg.

3Mózes 27:30 A földnek minden tizede a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré. Szentség az az Úrnak.

Pár éve megkérdeztem az Urat, hogy Uram, kihez tartozik a tized? És az Úr elhozott engem erre az igeversre, és azt mondta, hogy a tized az enyém! Tehát ki kapja meg a tizedet? Kihez tartozik a tized?

Az emberek azt mondják, hogy a gyülekezethez. És ez nem ugyanaz. Vannak felekezetek, akik az Urat helyettesítették a gyülekezettel. Már beszéltünk erről, de mondom nektek, hogy nagyon sok történik ebből, főleg a vallásos keresztény körökben. Minden, ami történik, horizontális. Embertől emberig megy. Vannak olyan gyülekezetek, akik megmondták a hívőknek, hogy mi vagyunk az Úr. Hogy a gyülekezet maga Isten.

Ez tény, ez már megtörtént. Ha te nem tudod a Bibliát, és nem tudod, hogy mit tegyél a pénzeddel, majd mi megmondjuk neked! És megváltoztatják a dolgokat, és nincs Igéjük, ami megváltoztatná a dolgokat, mert azt mondják, hogy a gyülekezet Isten itt a földön, és van joga és megteheti. Ezzel nem értek egyet és nem is hiszem. Az Úr az Úr. Mi az Ő teste vagyunk, ugye? De mi nem állhatunk fel, és nem mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk az Úr. Hanem az Ő teste vagyunk, az Ő testének a tagjai.

Kihez tartozik a tized? Nagyon-nagyon lassan végigmegyek ezen, tehát kihez tartozik a tized? Mondd ki hangosan, hogy a tized az Úré! Mi a tized? A 10 százalék. A tizedrésze valaminek, a te növekedésednek. A 10 százalék az Úré, az Úrhoz tartozik. Múlt vasárnap ezt már elmondtuk, ezt le kell magadban szögezned. Ha az az Övé, akkor az nem a tiéd! Mert ha a tiéd, akkor az nem az Övé, és ez egy hatalmas dolog. Ezt a dolgot leszögezni magadban, ez mindennek a lényege.

Ha az Övé, és nem a tiéd, akkor te nem döntheted el, hogy mi lesz vele. Nem lehet kölcsönvenni abból, meg másra költeni, és nem mondhatod azt, hogy majd később visszafizetem az Úrnak. Vagy akkor adod oda az Úrnak, amikor akarod, amikor nem, akkor nem adod, ha az az Övé, tehát te magadtól nem veheted el, és nem tehetsz vele, amit akarsz. Ha ezt teszed, akkor Isten azt mondja, hogy kirabolod Őt, megcsalod őt.

Ahogy elmondtam nektek, hogy évekkel ezelőtt Phillis és én megtanultuk ezt, de azelőtt játszadoztunk ezzel, először egyáltalán nem is fizettünk tizedet. Én is gyülekezetben nőttem fel, és ez nem volt kihangsúlyozva. Az emberek tízcenteseket, meg huszonöt centeseket dobáltak az adományos dobozba, igazából nem volt ennek jelentősége. Akkor tudtad ezt csinálni, amikor valaki arra járt, és feléd nyújtotta azt a dobozt, és te beledobhattad azt a pénzt. De én ebbe nem hiszek.

Az adományok és az áldozat az Úré és szentség az az Úrnak. És ezen már túl kellene lennünk, nem szabad, hogy az Úr elé valami töröttet vigyél, vagy valami kicsiny dolgot. Valami olyat kell az Úr elé vinni, aminek van értéke a számodra, fontos számodra, és fel kell tartanod az Úr előtt. De mondd ki hangosan, hogy a tized az Úré. Az Övé, és ha az övé, akkor nem a tiéd.

 

ELŐZMÉNYEK

Nézzük meg Mózes 2. könyvét, és nézzünk meg pár instrukciót a tizeddel kapcsolatba, és ahogy mondtam a Szent Szellem Isten Igéjével összhangban fog téged vezetni. Azzal összhangban, amit már mondott, Ő nem változik meg. Tehát igei instrukciókat nézünk meg most, és igei előzményeket. És mindezt a szeretet, a hit és a szellemi vezetés fényében kell vennünk.

Tehát ebben a részben beszél Isten Áronnak és a papoknak, akiket megbízott azzal, hogy az oltár körül szolgáljanak. Áron és az ő fiai papok voltak, és a léviták pedig meg voltak bízva azzal, hogy végezzék a gyülekezet sátorának szolgálatát, ők állítsák fel, és ők vegyék aztán le. Hányan hiszitek, hogy ezek a fizikai dolgok is nagyon fontosak? Ezek nem csak természetes dolgok, hanem szellemiek. A lévitákra fölnéztek, szenteknek tekintették őket. Tisztelték és támogatták őket. Mindenki, aki ma kiporszívózott, aki letörölt csak egy széket is, vagy bármit végzett az Úrnak a munkái közül, ezt össze lehet hasonlítani a léviták munkájával. És nagyon fontos, és nagyon szent. Ezt nem szabad kicsinynek tekinteni. Mert a…

4Mózes 18:8-9 …Ímé én neked adtam az én házamban a felemelt áldozatra való ügyelést is, valamit az Izrael fiai adnak nekem, én néked adtam azt és a te fiaidnak felkenetési díjul… – Milyen célból? Felkenetési díjul. – …örökkévaló rendelés szerint. Ez legyen tiéd a legszentségesebbek közül, amelyek tűzzel meg nem égettetnek. Mindenért való áldozatok, bűnért való áldozatok, vétekért való áldozatok, amelyeket nékem adnak, ez is tiéd legyen… – és felsorolja, hogy mi. És a 12. vers: Az olajnak minden kövérjét, és minden kövérjét a mustnak és a gabonának, mindennek első gyümölcsei az ő földjükön… 14. vers: Minden, ami teljesen Istennek szenteltetik Izraelben, tiéd legyen.

És ha ezt elolvasod, akkor kapsz egy képet, hogy igazán jól fizetettek voltak ők. Azt mondja, hogy ez nemcsak azáltal lett eldöntve, hogy valamilyen választások voltak, hanem azáltal, hogy mekkora volt a kenet, és milyen volt a kenet. Tehát honnan tudjuk azt meg, hogy valaki a szolgálatban áll, vagy valamilyen szolgálatban? A kenet által. A kenet az, ami minősít valakit a szolgálatra. Semmilyen iskola nem minősít téged a szolgálatra, hallottad? Persze tanulnod kell. Nem is az, hogy valaki megválaszt téged, csakis a kenet, az minősít téged ezekre a dolgokra. Tudtok-e erre egy áment mondani? Menjünk tovább a 24. versre. A tizedek.

4Mózes 18:24-28 Mivelhogy Izrael fiainak tizedét, amit felemelt áldozatul visznek fel az Úrnak, adtam a lévitáknak örökségül… Az Úr szólt Mózesnek, mondván: a lévitáknak pedig szólj, és mondd meg nékik: Mikor beszeditek Izrael fiaitól a tizedet, amit örökségül adtam néktek azoktól, akkor áldozzatok abból felemelt áldozatot az Úrnak, a tizedből tizedet. […] Így vigyetek ti is felemelt áldozatot az Úrnak minden ti tizedetekből, amelyet beszedtetek Izrael fiaitól, és adjatok abból felemelt áldozatot Áronnak, a papnak.”

Más szóval, a tized elment a lévitákhoz, és ők tizedet fizettek a tizedből, és azt Áronnak fizették és az ő fiainak. Számomra ez örökre megválaszolta azt a kérdést, hogy a prédikátoroknak kell-e tizedet fizetniük? Tehát az Úr itt specifikus instrukciókat adott nekik, hogy amikor hozzájuk jön a tized, akkor azt mondja, tizedet kell fizetnetek a tizedből Áronnak és az ő fiainak. Tehát itt látjuk az instrukciókat és az igei előzményeket. Most pedig menjünk el Mózes 5. könyvére, 14. fejezet. Valószínű, hogy nem fogjuk mindezt elolvasni.

Tehát igei elöljárókról beszélünk itt, arról, amit tudunk. A tizedet hozzátok be mind az én tárházamba, hogy legyen ellátás az én házamban, és tudjuk ez így helyénvaló. Azt is látjuk, hogy az összes tizedet a lévitáknak adták. A léviták fizettek abból tizedet Áronnak és az ő fiainak. Csak egy rész a tized, a többi adományról, áldozatról nem is beszéltünk. Láttuk ugye a listát, mennyiféle áldozat volt. Nagyon-nagyon gazdagnak kellett lenniük a lévitáknak. Ne aggódj, mert nem fogom azt mondani neked, hogy az összes tizededet add nekünk. Mindenki csak relaxáljon, és lélegezzetek mélyeket. J De látjuk-e itt az igei előzményét a dolgoknak? Hogy a tized a szolgálókhoz ment. Ugye látjuk?

 

AZON A HELYEN

5Mózes 14:22-23 Esztendőről esztendőre magot végy a te tizedednek minden terméséből, amely a te meződön terem. És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet Ő kiválaszt, hogy ott lakozzék az Ő neve…

Ha lenne időm, akkor elmondanám nektek, hogy mennyi helyen szerepel az Igében az, hogy ott, azon a helyen, amelyet az Úr választ. Tehát a gabonádnak, olajodnak, mustodnak tizedét. Vedd észre ezt, hogy meg kell enniük a tizedüket azon a helyen, amelyet az Úr választott ki számukra. És tudod, ez történik most is. Nagyon sokan közületek a tizedeteket ebbe a gyülekezetbe helyezitek, és itt is esztek. Az egyik fő oka annak, hogy behozzátok a tizedet ebbe a házba, ebbe a tárházba, hogy legyen ennivaló, vagy étel az én házamban, azt mondja az Úr.

Az Újszövetségben a dolgok szellemi vonatkozásában a hangsúly nem a fizikai, hanem a szellemi ételen van. Mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik. És az Úr minket itt táplál. Engem is táplál itt az Úr. Minden jó, ami rajtam keresztül jön, vagy Phillisen keresztül, nem szabad, hogy mi vegyük érte magunknak a dicsőséget. Magamtól soha nem lennék képes ilyet tanítani. Az az igazság, ami bárkin keresztül jön hozzád, és táplálja a te szívedet, és kitisztítja a te elmédet, azok nem embernek szavai, hanem Isten szavai. Az a kenet. Hányan örültök annak, hogy van egy helyünk, ahol összegyülekezhetünk? Az egyik fő oka annak, hogy ez a hely itt van, és itt is marad, az az Úrnak a tizede, és sok más hely is a világon. Olvassuk tovább.

5Mózes 14:27 A lévitát pedig, aki a te kapuidon belül van…

A léviták voltak, akik prédikálták az Igét, tanították az Igét. De ők nem csak prédikátorok voltak, hanem munkások is. A szent dolgokban munkálkodtak. Például a gyülekezetnek a sátorát becsomagolták, vitték magukkal, fölállították, kivitték a hamut, állandóan égették a tüzet, stb. Nem hiszem, hogy elég hangsúly lett fektetve a dolgok természetes oldalára, ami a gyülekezettel, a szolgálatokkal, a munkálkodással kapcsolatos. Sokan, amikor arról hallanak, hogy szolgálat, a prédikátorokra gondolnak elsősorban, vagy az imára, vagy arra, hogy valaki prófétál.

Én itt állok ma reggel, és prédikálok és tanítok, de tudod-e, hogy mennyi munka folyt a háttérben ezt megelőzően, mielőtt ma az én arcomat nézheted? Tudjátok-e, hogy milyen munka? Azok, akik az elektromos áramon dolgoznak, vagy a hangtechnikában, vagy takarítanak, vagy kint a parkolóban dolgoznak, segédkeznek, ez mind jelentéktelen lenne? Kevésbé jelentős dolgok ezek, mint amik a gyülekezeti alkalom során történnek? Ha azok a dolgok nem történtek volna meg, akkor ezek sem.

Az emberek szeretik a dolgokat kettéválasztani, és azt mondják, ó azok csak olyan kicsi dolgok! Én nem hiszem, hogy Isten erre így tekint. Ő ugyanolyannak tekinti mind a kettőt. Az elménket meg kellene újítani ebben. És ez az oka annak, hogy mindenkinek munkálkodnia kellene a gyülekezetekben. Az Úrnak a szolgálatában kellene állnia mindenkinek. Az Úrnak a dolgaiban munkálkodva.

 

A LÉVITÁKON KÍVÜL

5Mózes 14:28 A harmadik esztendő végén vidd ki annak az esztendőnek minden termésének minden tizedét és rakd le a te kapuidba. És eljön a lévita, akinek nincsen része és öröksége teveled, és a jövevény, árva és özvegy, akik a te kapuidon belül vannak, és esznek, és megelégszenek, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, amelyet végzel.

Itt látunk még valakit a lévitákon kívül, akiket megáld a tized. A jövevényt, tehát az idegent, aki esetleg messzi földről jön, és megy át egyik helyről a másikra, új azon a földön. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy valaki, akinek nincs meg a rávalója arra, hogy odaköltözzön, munkát találjon, tehát valamire szüksége van anyagilag.

Az árvák és özvegyek. Nem olyanról beszél, aki multimilliomos, hanem olyasvalaki, aki azért, mert nincs férje, nehézségeket tapasztal meg. Vagy árva, nincsenek szülei, nincs étele, öltözéke. Látod itt, hogy a tized oda megy. Tehát Istennek a háza, léviták, aztán jövevények, özvegyek és árvák, ezt egy csoportba beteheted. Olyan emberek, akik nehézségekben szenvednek, szegények más szóval. Menjünk el az 5Mózes 26-ra, és meglátjuk ennek a dolognak a második megerősítését.

Az első rész beszél az első zsengéről, aztán beszél a tizedről. Én a kettőt ugyanannak vettem régen, de most már kettévettem, mert több világosságot kaptam, így most ti is több világosságot kaptok. És ha jövőre több világosságot kapok, és úgy látom, hogy amit most tanítottam, az nem teljes, akkor kijövök elétek majd. Csakis annak a fényében járhatsz, amit már tudsz. Pál apostol is azt mondta, hogy részben van bennünk a tudás. Mit jelent ez?

Vannak olyan részek, amelyeket nem tudsz. Éppen ezért, ha te ezt mondod nekem, hogy Keith testvér, én ezt nem látom az Igében, én nem tartom ezt bajnak. Te annak a fényében jársz, amit tudsz. És ha azt mondod, hogy én nem fizetek tizedet, akkor is szeretünk téged. Isten, ha hozzánk kapcsolt téged, és azt mondta, hogy legyél a mi részünk, akkor szeretünk téged, ha fizetsz tizedet, ha nem. De legyél biztos abban, hogy ennek a háttere nem a pénz. Annak a fényében jársz, amit tudsz, ez jó, csak legyél biztos abban, hogy ez nem a pénzről szól! A következő Ige az első zsengéről beszél, ami a legjava volt a föld gyümölcsének, azt mondta, hogy:

5Mózes 26:10-11 …vidd oda az Úr elé, és imádkozzál a te Istened előtt… és örömet találj mindabban a jóban, amelyet az Úr ád néked, a te Istened, és a te házad népének; te és a lévita, és a jövevény, aki közötted van.

És ez a gondolat vezeti őt abba a gondolatba, ami a tizeddel kapcsolatos. Kellene örvendeznünk, amikor tizedet fizetünk? Igen! Miért? Miért van tizedünk egyáltalán? Azért, mert növekedésünk volt, ugye? Az én szememben a tizedfizetés Istennek a tisztelete. Ezzel elismerem azt, hogy honnan jött ez az áldás hozzám. Honnan jött ez a növekedés az életembe? Örvendezni kellene ilyenkor, nem szomorúnak lenni.

Örömmel kellene a tizedünket és az áldozatainkat Isten elé hozni, és alig várni, hogy újra itt legyen az adakozás ideje. És aztán teljesen fel vagyunk buzdulva, mert hallottuk ezeket a bizonyságokat, hogy Isten mennyire megáldotta ezeket az embereket, és fölugrunk, és azt mondjuk, hogy igen, igen, igen, én is itt vagyok! Szeretjük azt mondani, hogy Uram, te vagy az én forrásom. Mindenem, amim van, az tetőled van. Nagy örömmel hozom ezt eléd, mert tudom, hogy sokkal több van nálad. Sokkal több van ott, ahonnan ez jött. Ő a te forrásod, és te ezt elismered, és megtiszteled Őt a te tizededdel.

 

GYÜLEKEZET TÁMOGATÁSA

5Mózes 26:12 Ha a harmadik esztendőben, a tizednek esztendejében minden termésedből egészen megadod a tizedet…

Menjünk vissza a 14. fejezetbe, mert szeretném, ha meglátnátok valamit. Azt hiszem, háromszor szerepel itt az Igében ez a harmadik év. Tehát:

5Mózes 14:22 Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, amely a te meződön terem. – Tehát esztendőről esztendőre kell a tizedet hoznod. De mielőtt vége lenne a fejezetnek, a 28. versben olvassuk, hogy „a harmadik esztendőben rakd le azt a te kapuidban.” És aztán szól a jövevényről, az árváról, az özvegyről, akik a te kapuidon belül vannak. Olvassuk el még egyszer tehát az 5Mózes 26:12: „A harmadik esztendőben, a tizednek esztendejében minden termésedből egészen megadod a tizedet.” Ámos 4:4-ben azt olvashatjuk, hogy hozzátok a ti áldozataitokat minden reggel és a ti tizedeteket minden harmadik napon. Tehát három helyen szerepel a Bibliában ez a harmadik év.

5Mózes 26:12 …és adod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, és jól lakjanak.

Tehát a tized mehet a szegényeknek is? Honnan tudom, hogy tizednek melyik része hova megy? Kihez tartozik a tized? Az Úré. Tehát ezeken a területeken hova kellene menni a tizedeknek és mikor? Amit Ő mond. Tudom, hogy ezzel sokan nem értenek egyet. Ahogy mondtam, annak a fényében járunk, amit tudunk. Sokan még a barátaim közül is, még prédikátorok közül is, azt mondják, az összes tizednek a helyi gyülekezetbe kell mennie. És én azt kérdezem tőlük, miért? Mi alapján? Az emberek azt is mondhatják, hogy Keith testvér, akkor hozzád kevesebb jut! Én ezt nem hiszem.

Valamit mindjárt mutatok, ami igazán fel fogja buzdítani a szíveteket. Ha mindenki elkezdene tizedet fizetni, és ha a tizedüknek csak felét a helyi gyülekezetükbe helyeznék, akkor sokkal több pénzünk lenne, mint amit valaha is láttunk, hogy Istennek a munkáit el tudjuk végezni. De újra mondom: van gyülekezeti tradíció, és van az Ige. Igei útmutatás, igei előzmény. És erre minek a fényében kell tekintenünk? A szeretetben járás, a hit, a szellemi vezetés fényében. Amikor azt mondják neked, hogy az összes pénzedet hozd el a gyülekezetbe, és majd a vezetőség eldönti, hogy hova megy az a pénz, ez nem azt jelenti, hogy téged vezet Isten. Nem jelenti azt, hogy te magad hallasz Istentől. Hallottad?

Ha a tizededet belehelyezed a helyi gyülekezetbe, akkor az eljut a lévitákhoz, eljut a szegényekhez, hallottad? Eljut az étel bebiztosítására ennek a háznak a számára, tehát a szellemi étel számára ebben a házban. És én nem hiszem, hogy Istennek a Szelleme vezetne valakit arra, hogy eljárjon a gyülekezetbe, ott kapja meg a szellemi táplálékot, és éveken át gondot viselnek róla, és soha semmit nem tesznek be abba a gyülekezetbe. Az egész tizedüket és minden adományukat egy teljesen más helyre küldik. Ez nem helyénvaló.

Igenis támogatnod kell a helyi gyülekezetedet. Mennyire, milyen mértékben? Kihez tartozik a tized? Nem hozzám tartozik és nem is hozzád, ugye? Akkor oda kell helyezned, ahová az Úr mutatja, hogy helyezd. Én nem hiszem, hogy az Úr arra vezetne téged, hogy egy új autót vegyél ezen magadnak. Hallottad? Vagy a gyermekeidnek új ruhát vegyél rajta. Nem, nem. Olvassuk tovább. Olvassunk tovább a tizedfizető áldásairól.

Tehát 5Mózes 26:12 azt mondja, hogy behozod a te tizededet, és kinek adod? A lévitának, a jövevénynek, árvának, özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, és jóllakjanak. Tehát ez a szükségek betöltéséről szól.

5Mózes 26:13 Akkor ezt mondjad az Úr, a te Istened előtt: Kitakarítottam a szent részt a házból…

 Hol voltak? Tehát az én házamból – így írja az angol fordítás. Tartsd itt az ujjadat, és menjünk el az 1Korinthus 16. fejezetére. Ez már az Újszövetség. És ez instrukció a gyülekezet számára.

1Korinthus 16:1-2 Ami a szentek számára való gyűjtést illeti, amiképpen Galácia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképpen cselekedjetek.Tehát ez nem csak egy gyülekezetnek szólt, nemcsak egyszeri rendelet volt, hanem gyülekezetek számára és többször. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerül összegyűjtenie… – Ami szó itt szerepel, a magánál, az azt jelenti, hogy saját maga, ha megnézed a szó eredeti értelmét. Tehát tegye félre magánál, amit sikerült összegyűjtenie, hogy tegye össze azt – …hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor én oda megyek.

 

ISTENI BANKSZÁMLA

Én erről már beszéltem, egy isteni számláról beszéltem, ugye? Egy isteni bankszámláról. Hogyha minden héten megkapod a fizetésedet, akkor ráteszed arra a bankszámlára a pénzt, vagy ha eladsz valamit, vagy növekedsz valamilyen módon, akkor veszed annak a tizedét, a tizedrészt, és még plusz az adományodat, és félreteszed. Tehát ne kerülj mindenféle legalizációba [ne legyen törvény ez a számodra], vagy törvénykezésbe a tizedfizetéssel kapcsolatban.

Lehet ezt a tizedfizetést nagyon legalizált módon tenni, úgy, hogy előveszed a számológépet, és az utolsó fillérig kiszámolod a tizedet. Fizethetsz így is tizedet, de nem nyersz így áldást Istentől. Például most itt a mi gyülekezetünkben a 15 százaléknál tartunk. Nem vagyunk még teljesen 3 éves gyülekezet, de már a jövedelmünknek a 15 százalékát félretesszük. Tehát tudjuk, hogy megvan a tized, a 10 százalék, és még plusz 5 százalékos adomány. És te is adtál ma az adományokba. Össze fogják számolni a végén, és annak a 15 százalékát leveszik, és az nem fog elmenni a gyülekezetnek arra a bizonyos bankszámlájára, amiből költünk, hanem elmegy erre az isteni bankszámlára a gyülekezet számára.

És ez megtörténik minden héten. Mert a Moore Life szolgálatokban ez történik. Mi mindig is ezt tettük a feleségemmel. Van egy külön bankszámlánk, isteni bankszámlának hívjuk, ami azt jelenti, hogy mi magunk tesszük félre azt a bizonyos százalékot arra a bankszámlára. És az az Úré, az a bankszámla. Odatesszük a tizedeinket és az adományainkat. Menjünk vissza az 5Mózes 26-ra. Kérdezhetitek, hogy mi a helyzet a harmadik évvel? Vannak zsidó tradíciók, vannak gyülekezeti tradíciók, sokféle tradíció, de én akkor is azt hiszem, hogy ezt annak a fényében kell megtennünk, amink már van. Mi ez? A szeretet, a hit, és a szellemi vezetés.

A hangsúly ott van, hogy vetünk a szolgálatok felé, vetünk a szegények felé, de én nem hiszem azt el, hogy ez a pénz addig halmozódik, hogy három éven keresztül nem csinálsz vele semmit. Ha csak ott ül az a pénz, és nem csinálsz vele semmit, akkor nem hallgatsz Istenre, nem Istent hallgatod. Mert vannak olyan dolgok, amelyeket igenis támogatni kell anyagilag. De ez nem jelenti azt sem, hogy minden héten ki kellene üresítened azt a számlát.

Tudod, az emberek nagyon sokszor belekerülnek ilyen helyzetekbe, hogy elmennek ilyen alkalmakra, és aztán itt van ez a projekt, ó, én nagyon szeretnék ebbe belekapcsolódni, és adakozni, csak nincs semmim. Miért nincs semmid, amit adhatnál? Tehát nem arra kell várakoznom, hogy majd valami jön, és arra vágyakozni, hogy bárcsak lenne valami pénzem, amit erre adhatnék. Nem. Hogyha ott gyűlik a te számládon az a pénz, egyre több és több van belőle, és az Úr mutat neked valamit, hogy megtegyél vele, akkor megteszed. Többször volt ilyen, hogy az Úr foglalkozott velem ezzel kapcsolatban.

Egyszer egy alkalmon vettem részt valahol, ahol például egy misszionáriusról volt szó, akinek szüksége volt valamire, és hitben állt valamiért. És azt gondoltam, igen, igen, ezt akarom tenni. 50 000 dollárt szeretnék ebbe adakozni. És fel kellett hívnom a feleségemet, és megkérdezni tőle, hogy van annyi a számlánkon? Azt mondta, igen, én pedig azt mondtam, dicsőség Istennek! Mert egy idő után az a pénz felhalmozódik, ha ezt folytonosan teszed. Tudom, hogy sokan nem értenek egyet ezzel, amit most mondok. „Ó, nem, be kell hoznod a helyi gyülekezetbe az összeset!” Azt akarom, hogy felnövekedjetek, azt akarom, hogy saját magad számára hallj Istentől, azt akarom, hogy ismerd meg az Ő hangját. Azt hiszem, hogy ez a leghatalmasabb dolog az Újszövetséggel kapcsolatban. Menjünk a Zsidó levél 8. fejezetére, a Jeremiás könyvéből idéz.

 

SZELLEMTŐL VEZETVE

Zsidó 8:10-11 Mert ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával ama napok múltán, ezt mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük, és ők lesznek nékem népem. – Értsd meg a következőt: – És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját, és ki-ki az ő atyjafiát, mondván: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem, kicsinytől a nagyig.

Mindannyian megismernek engem, ez a fő része ennek az új szövetségnek, hogy nem kell hozzám jönnöd homályos szemekkel és megkérdezned: most mit tegyek? Te mondd meg nekem, mit tegyek! Te vagy a mi vezetőnk, mit tegyünk? Majd én megmondom neked: járj szeretetben, járj hitben, és minden nap vezessen téged a Szent Szellem! Én tudom, hogy az emberek sokszor igen dühösek rám: ó, tudom, mit fog megint mondani: hogy legyél vezetve! Igen, pontosan!

És ajánlom, hogy tedd magad túl ezen végre, mert ez nem csak valami olyasmi, amit én mondok, mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai! Ők az érettek, azok, akik felnövekednek, azok a fiak. Nem szabadna segítség nélkül lennünk, hogy a mi teljes egzisztenciánk valaki mástól függjön, hogy más mondja meg nekünk, hogy mit tegyünk. Istennek a legfiatalabb, legkisebb gyermeke is hallhat most ebben a pillanatban Istentől, megtanulhatja ezt. Növekedhetsz benne, ezért vagyunk itt, hogy neked ebben segítsünk.

Ha valaki, aki évek óta odajár a gyülekezetbe és hallgatja az Igét, és mégis odajön hozzád, és azt kérdezi, hogy mit tegyek, azt el kell kezdeni magadról lerázni, és vissza kell neki válaszolni, és meg kell tőle kérdezni, és mi van a te szíveden? Mit mond neked az Úr? Ó, nem tudom! De tudnod kell! Nincs rendben az úgy, hogy végigmész az életeden, és mégsem tudod, hogy mit kell tenned. Az egyedüli módja annak, hogy megkapd azokat a dolgokat, amire szükséged van, az Őáltala lesz, őrajta keresztül. A legszellemibb emberek, akik körülötted vannak, nem érdekel, hogy mennyire szellemieknek gondolod őket, és hogy mennyire ismered Istent.

Nem fogja Isten mindig mások orrára kötni azokat a dolgokat, amik veled kapcsolatosak. Isten ezt szándékosan nem akarja megtenni. Azt akarja, hogy mindenki menjen el egyenesen, közvetlenül Őhozzá. És ezalatt az új szövetség alatt mi meg tudjuk ezt tenni. Csodálatos! Nem kell valaki máson keresztül ezt tenned. Az az Ószövetség volt, ők csak ilyen közel tudtak Istenhez kerülni, hogy elmentek a paphoz. De ez alatt az új szövetség alatt van egy Isten, és egy, nem kettő, vagy tizenkettő, hanem egy közbenjáró van Isten és az ember között, az egy Jézus Krisztus. Csak egy!

Én is mehetek hozzá, te is mehetsz hozzá. Az is, aki tegnap üdvözült, az is mehet hozzá, bemehet egyenesen a Mindenhatónak jelenlétébe. Te magad kaphatod meg a dolgokat saját magad számára, és te magad hallhatsz Istentől. Ez nem lesz másként ebben a gyülekezetben, nem vagyok hajlandó elképzelni, hogy ez másként legyen. Te is hallhatsz Istentől a saját magad számára. Föl kell növekedned, és mi azért vagyunk itt, hogy tápláljunk téged. Nem azért, hogy uraljuk a te életedet. Azért vagyunk itt, hogy a te példaképeid legyünk, nem hogy uralkodjunk rajtad. Hatalmas különbség.

Menjünk el a Nehémiás könyvére. Ez leírja azoknak az embereknek a történetét, akik eltávolodtak Istentől, visszacsúsztak más szóval, és Nehémiás vezetése alatt visszakerültek Istenhez. A Malakiás könyvéből is láthatod, hogy amikor az emberek meghidegülnek, az első dolog, amit ez érint, az adakozás. De amikor az emberek közel kerülnek Istenhez, teljesek lesznek a Szent Szellemmel, szeretik Istent a teljes szívükből, és szeretik egymást, akkor kinyílnak a pénztárcák, és a pénz az árad. Ez egy tény.

Hányan olvastátok az Apostolok Cselekedeteiben, hogy mindannyian beteljesedtek a Szent Szellemmel, és mi történt? Eladtak dolgokat és behozták a gyülekezetbe. Földeket, házakat… Adakoztak egymásnak minden nap. Azt mondja a Biblia, hogy nem volt egy sem közülük olyan, aki valamiben hiányt szenvedett volna az ő szabadszívűségük miatt és az ő adakozásuk miatt. És ez egy olyan gyülekezet, ami teljes a Szent Szellemmel. Nekünk valami kevesebbnek kellene lennünk? Ugyanannak a gyülekezetnek vagyunk részei, ugyanaz a Szent Szellem van bennünk, ugyanaz a szeretet.

 

FENNTARTÁSRA

Nehémiás 10. fejezet és a 13. fejezet. Ha el akarod olvasni, nagyon sok van itt a tizedfizetésről. Tudod, volt egy különleges adomány, amit évente gyűjtöttek be, ez a háznak a fenntartására volt. Tehát ez teljesen külön állt a tizedtől, vagy bármilyen más adománytól. Isten házának fenntartására volt ez, hogy rendbe hozzák, hogy törődjenek vele. Azt hiszem, hogy vissza kell térnünk a Bibliában erre is, ugye? Lehet, hogy lesz egy adománygyűjtés Isten háza számára. Tehát az emberek visszatértek Istenhez, bevitték az első zsengét, a tizedet. A 10:37-ben azt mondja, hogy a léviták szedik be a tizedet.

Nehémiás 10:38-39 És legyen a pap, Áron fia a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet; és a léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünknek házába…tehát fizessenek tizedet a tizedből – …a tárháznak kamaráiba. Mert a tárházba kell hozni Izrael fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és olajnak ajándékát, ahol ott vannak a szent edények és az Istennek szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát. – A tized segíti, támogatja Istennek a házát.

Nehémiás 12:44 És rendeltetének ama napon férfiak a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé… – tehát ezeket itt az Ige megkülönbözteti egymástól, ugye? – …hogy összegyűjtsék azokba a városok határaiból a törvény szerint való részüket a papoknak és a lévitáknak, mert örvendez a Júda a papokon és a lévitákon, akik ott állának tisztükben.

Örvendeztek azon, hogy támogathatják a szolgálókat, a papokat és a lévitákat? Mint akik megőrzik Istenük rendtartását, és a tisztaság rendtartását, és az énekesek és a kapunállók is ott állának tisztükben? Teljes időben voltak énekeseik és a kapunállók, olyanok, akik szolgálták Istent, énekesek, akik reggel, délben, este énekeltek. Hányan hiszitek azt, hogy nagyon sok énekesünknek kellene lenni, és nagyon sok dicsérő szolgálatnak a legjobb hangszerekkel és a legjobb ruhákkal felszerelve? És őket is meg kell áldanunk.

Nehémiás 12:46-47 Mert Dávidnak napjaiban Asáf vala régtől fogva az énekesek és az Istennek hálát adó és Őt dicsérő éneklésnek vezetője. És a Zorobábel és a Nehémiás napjaiban megadja vala az egész Izrael az énekeseknek és a kapunállóknak az ő részüket naponként…a kapunállókat nevezhetnénk segítőknek is, akik leültetik az embereket a gyülekezetben – …nevezetesen odaszentelik vala azt a lévitáknak. Menjünk el a Nehémiás 13-ra…

Nehémiás 13:5 …az olajnak, mustnak és gabonának, a tizedét, mint a kapunállóknak, énekeseknek és lévitáknak törvény szerint való részét és a papoknak ajándékát helyezhetik vala el.

Tehát a kapunállóknak, az énekeseknek és a papoknak adták a tizedet. Azt mondod, Keith testvér, ha arra vezet engem az Úr, hogy a tizedemnek egy részét a Kenneth Copeland szolgálatának küldjem, vagy Kenneth Hagin szolgálatának, akkor mit tegyek? Az Ő tizede, az Úré. Keith testvér, mi van akkor, ha az Úr arra vezet engem, hogy odaadjam a tizedemet szegényeknek, akiket látok, akik árvák, özvegyek, az rendben lenne? Van-e rá Igéd? Szeretet lenne, hit lenne ez? És vezet tényleg a Szellem erre? Keith testvér, mi van akkor, ha az Úr azt mondja, hogy a tizedemnek egy részét adjam oda a segítőknek, a kapunállónak, vagy az egyik énekesnek, vagy az egyik hangszeren játszónak, vagy az egyik alkalmazottnak, vagy bármelyik szolgálónak? Van erre igei előzményed? Igen, van! Ha az Úr így vezet!

Az adóhivatal nem örülne valószínűleg akkor, ha azt a pénzt, ami őnekik jár, azt te valakinek odaajándékoznád. És ugye vannak különböző kedvezmények az adókból az Államokban, de hányan érzitek, hogy soha nem szabadna ennek a pénzről szólnia? Hanem minek kell lennie? A szeretetnek, a hitnek és a Szellem vezetésének. Rendben van ez így? „Én ezt nem így látom” – mondhatod. Akkor járj abban a fényben, amid van!

Szeretünk téged, te is szeress minket! De legyél biztos abban, hogy ennek tényleg semmi más alapja nincs, hogy neked ennyi világosságod van Isten Igéjéből. És az összes segítő és énekes azt mondja erre, hogy ámen! És a köszöntők, akik a bejáratnál vannak, könyveket árulnak, a gyermekszolgálók, a munkások, akik a parkolóban dolgoznak, a takarítók, és így tovább. Nem ugyanolyan dolog-e ez, mint a lévitáknak a szolgálata? De bizony, tehát van ehhez igei elöljáród. Még egyszer, a millió és egy kérdésre a válasz hol található? A Bibliában. Tehát legyél vezetve.  

 

TELJESIDEJŰ SZOLGÁLÓK

Nehémiás 13:10 Megtudtam azt is, hogy a léviták részeit nem adták meg; ennek miatta ki-ki az ő mezejére szélede el az Isten házában szolgáló léviták és énekesek közül.

Tehát az emberek abbahagyták a tizedfizetést. Ezt világosan olvassuk a 12. versben, és azok az emberek, akiknek Isten dolgai körül kellett volna munkálkodniuk, kint dolgoztak a földeken. Ez Istennek a tetszésére van? Hány gyülekezetben van ez így ebben az országban a mai napon? Pásztorok és mindenféle segítő szolgálatok két-három munkában vannak. Két-három munkahelyük van és mellette pásztorkodnak. És erre nagyon büszke a gyülekezet. „Ó, a mi kicsi kis pásztorunk!” Tudod, ha így beszélsz a pásztorodról, sok mindent elárul. „Ó, van egy jó kis prédikátorunk! És tudod, ő nem fogad el pénzt! Túl jó ahhoz, hogy ezt megtegye!”

Tudod, ez nem arról szól, hogy valaki túl jó. Arról szól, hogy Istennek a munkáit végezni kell, és nem érdekel, hogy ki vagy, nem lehet két munkahelyed, ugyanakkor ugyanolyan kenetben szolgálhatsz, és ugyanolyan kijelentésekben, mint a teljesidejű szolgálók. Nem tudsz olyan kenet mennyiségben kiállni a pulpitusra. Mert túl sokat költesz el [időt, erőt pocsékolsz] magadból más irányba. Ez így nem helyénvaló! Az embereknek törődniük kellene az ő szolgálóikkal.

Nehémiás viszont nagyon bedurvult rájuk. Bejött a városba és azt mondta, hogy: Mi? Micsoda?! Ő volt a felügyelője ezeknek a dolgoknak. Mi történt?! És mindenki fölugrott, és ő összehívta a fejedelmeket és megkérdezte: „Hol vannak a léviták, és hol vannak az énekesek? Mit értesz ezalatt, hogy nem volt elég ennivalójuk és el kellett menniük dolgozni? Hol a tized?”

Hány gyülekezet van a világon, akiknek nincsenek megfelelő anyagi javaik, és ezáltal nem tudták betölteni azt a látást, amelyet Isten adott nekik? Már évekkel ezelőtt meg kellett volna valamit tenniük, de nem volt pénzük rá. Hol van Istennek a pénze? És tudjuk, hogy ennek része a tized, ugye?

Nehémiás 13:11-12 És megfeddém a fejedelmeket és mondék: Miért hagyatott el az Isten háza? És egybegyűjtvén a lévitákat, helyükre állítám őket.” – Kiigazította őket, ugye? – Az egész Júda pedig meghozta az olajnak, a mustnak és a gabonának tizedét a tárházakba.Az emberekről újra gondoskodtak.

Végezetül menjünk el 2Krónikák könyvére. Tehát itt a kérdés: mi lenne akkor, ha Istennek minden embere, az összes elkezdene tizedet fizetni? Azt akarom, hogy megértsd, hogy a tizedet hová adhatod a saját gyülekezeteden kívül? Amikor a pásztorod nagy hangon kijelenti, hogy csak a helyi gyülekezetbe adhatod, légy résen! Vagy az utazó szolgáló azt mondja, hogy nem, nem, ennek a része hozzánk jön, ez nagyon önközpontúnak hangozhat. Én mind a kettőt megtettem.J

Ez az én világosságom most, ezt így gyakoroljuk mi a feleségemmel, de kell, hogy téged is az Úr vezessen. Az első nagy lépés az, amikor elkezdesz tizedet fizetni. Ki kell lépned abból a körből, hogy te és a gyülekezet! Te azt a pénzt az Úrnak adod! Ez közötted és az Úr között zajlik. Te vagy az, aki azt a bankszámlát létrehozod, te fizeted a tizedet. Én nem tudom, te mennyit keresel, és nem tudom, hogy mennyi pénzt kell oda tenned, és nem is fogom soha megkérdezni, mert ez közötted és Isten között zajlik. De milliók nem teszik ezt, milliók! És sokan pedig így álcázva mondják, hogy engem vezet az Úr, és ezt arra használják, hogy leplezzék azt, hogy semmit nem tesznek. Ez kifogás!

Ezt használják az emberek akkor is, ha a gyülekezetben kellene valamit tenniük. Volt már, hogy megkértünk valakit, hogy segítenél, vagy jelentkeznél erre a munkára? És tudod, mit mondtak? Ó, én nem érzek vezetést erre a szívemben! És nem tesznek semmit sem. Az igazság az, hogy nem ismerik Istent igazán, és nem vezeti őket az Úr. Nem hallgatják Őt. Az emberek ezt a „vezetve kell lennem”-et arra használják, hogy ne tegyenek semmit.  

 

FORDÍTOTT ARÁNY

Legyél őszinte magaddal! Tedd le a dolgaidat magad elé, nézd meg! A jövedelmednek hány százalékát fektetted be Isten királyságába? És nagyon sokatoknak be kell ismernie: két százalék, vagy egy százalék? Ha ezzel boldog vagy, és a te szíved meg van elégedve, én nem foglak ezzel kapcsolatban zavarni, de én nem vagyok elégedett ezzel. Nekem egy jobb szövetségem van, mint nekik! Én ismerem Istent saját magamnak. Én tudok hallani Istentől saját magam számára. Én fel akarom ezt emelni a 10 százalékról a 20-ra! 30 és 40 százalék! Én azt akarom, hogy Isten az én életemben legalább 51 százalékban legyen! Mert ez azt jelenti, hogy Istennek már tulajdoni többsége van az anyagi életem fölött. J Én és a feleségem ide tartunk. 51 százalékát a jövedelmünknek Istennek akarjuk adni. De még nem vagyunk ott.

Beszélgettem egy ismerősömmel, és azt mondta, hogy az ő gyülekezetének tagja egy nagyon gazdag ember, és azt mondta neki ez a gazdag ember, hogy megfordítottuk a tizedet. Istennek adunk kilencvenet, mi pedig a tíz százalékból élünk. És azt válaszolta: hú én nem tudnék élni a tíz százalékából a jövedelmemnek! De tudod, mit? Az ő tíz százalékából él…J! A tíz százaléka a százmillió dollárnak, abból igazán jól el tudsz éldegélni! Azt mondod, hogy ó, ha ennyi pénzem lenne, akkor ezt tenném! Nem, nem tennéd!

Ugyanazt tennéd a százmillióval, mint amit most teszel a százzal! Pontosan ezt tennéd! A Biblia ezt mondja! Hogyha te hűséges vagy a kicsin, akkor a sokon, a nagyon is hűséges leszel. Hogyha nem fizetsz tizedet száz dollárból, akkor egymillióból sem fizetnél. Ezt Jézus mondta! Tehát ez közötted és az Úr között zajlik. De mi lenne akkor, ha mindenki elkezdene tizedet fizetni?

Erről kapunk egy képet itt. 2Krónikák… Ezékiás király szerette Istent, és a szíve fel volt buzdulva, és ennek eredményeképpen egy egész nemzet követte őt. Apa, ha te fizeted a tizedet, anya, ha te fizeted a tizedet, és a gyermekeidnek is ezt tanítod, akkor ők is fognak tizedet fizetni. És ők is erre fogják tanítani a saját gyermekeiket. Ez ugyanaz, mint amikor azt mondod a gyermekeidnek, hogy ne dohányozz, fiam, mert az nagyon árt a te egészségednek! Közben te meg dohányzol. Ezt ne nézd a tévében, mert ez rossz! Akkor te miért nézed? Hát, mert én felnőtt vagyok. Mit fognak tenni? Megteszik, amit meg kell tenniük, míg alattad vannak, de miután felnőnek, azt fogják tenni, amit te teszel. Minden az ő maga neme szerint terem.

2Krónikák 31:2-4 És helyreállítá Ezékiás a papok és léviták osztályait csoportjaik szerint, kit-kit az ő szolgálata szerint, a papokat és a lévitákat az égőáldozatokra, és a hálaadó áldozatokra, a szolgálatra, hálaadásra és dicséretre az Úr táborinak kapuiban. És rendelé a király az ő jövedelmének egy részét az égőáldozatok számára… Meghagyá a népnek is, Jeruzsálem lakosainak, hogy megadják a léviták és a papok járandóságát… – meghagyta, megparancsolta nekik, és meg is tették – …hogy az Úr törvényéhez annál inkább ragaszkodjanak.

Nem tudom, hányszor, de nem hiszem, hogy csak tízszer, vagy húszszor történt volna meg, hogy bejöttem alkalmakról, fáradt voltam. Bejöttem az irodába, hívtak telefonon, és azt mondták, hogy ötvenezer dolláros csekk jött be ma a szolgálatra! Azonnal jobban éreztem magam. J Nevetsz rajtam, de mi a helyzet veled? Ha ekkora pénz jön hozzád, te azt mondod, hogy ááá, ez nem olyan nagy dolog! Mert én olyan szellemi vagyok! Tudod, mit? Honnan jött ez a pénz? Bátorít téged, buzdít téged. Amikor megtiszteltetek engem és a feleségemet a dupla tiszteletnek napján, sok-sok dolgot kaptunk tőletek. És tudod, mit eredményezett ez? Hogy mit szeretnék tenni még inkább? Prédikálni többet. Hogy többet tanulmányozzam az Igét, hogy többet imádkozzak.

 

ADAKOZÁS–GYARAPODÁS ÖSSZEFÜGGÉSE

De a másik véglete ennek a dolognak, hogy valaki pásztorol egy kicsi kis gyülekezetet, és nincs étel az asztalukon, és az emberek úgy viselkednek, mintha nem is törődnének vele, nem adakoznak, nem fizetnek tizedet, ez nagyon elbátortalanító dolog. Amikor ők felbuzdultak, a királynak vezetése alatt elkezdtek törődni az ő szolgálóikkal, elkezdtek törődni Istennek házával. A Biblia azt mondja, hogy ez mit tett velük? Annál inkább ragaszkodtak! Az Úrnak a törvénye. Azt jelenti, hogy bátorította őket, hogy visszamenjenek az Igébe, hogy továbbra is hirdessék az Igét. Van-e összefüggés a gyarapodás és az adakozás között? És van-e köze mindehhez a szolgálatban való bátorításnak? Igen, van.

2Krónika 31:5-6 Amint ez intézkedés híre elterjedt, az Izrael fiai a búzának, a bornak és az olajnak, a méznek, és minden mezei termésnek zsengéjét bőséggel megadták, és mindenből a tizedet bőséggel meghozák. És az Izrael és a Júda fiai, akik lakoznak a Júda városaiban, ők is elhozzák a juhokból és a barmokból a tizedet, és annak tizedét, ami az Úrnak, az ő Istenüknek szenteltetett, és rakásonként felhalmozák. – Halleluja!

Az eredeti héber azt mondja, hogy dupla halmok, a halmoknak halma. J A kérdés az, hogy mi lenne, ha mindenki fizetné a tizedet és elkezdene adakozni? A válasz a Bibliában van. Olvassuk tovább.

2Krónika 31:7 A harmadik hónapban kezdék a rakásokat rakni… – Komoly rakásokról van itt szó, mert ezeknek a rakásoknak voltak alapjaik, ugye? Tehát a harmadik hónapban kezdték el rakni, és – …a hetedik hónapban végezték be. Ez történik akkor, amikor mindenki elkezd tizedet fizetni.

2Krónika 31:8 Odamenvén pedig Ezékiás és a fejedelmek és látván a rakásokat: áldák az Urat...

Fölbátorodtak? Nem! Fölbuzdultak a szívükben, és a léviták és a papok is, mindenki, ugye? Kimentek oda és látták ezeket a hatalmas rakásokat. Ez pénz! Hányan értitek, hogy ez pénz? Az összes dolog, amit oda felhalmoztak, az pénz! Áldottak voltak, és megáldották az Urat.

2Krónika 31:9 Megkérdé pedig Ezékiás a lévitákat és a papokat a rakások felől.

Újra ezeket a szavakat használja, hogy rakások, halmok! Hányan tudjátok, hogy az alapokat a harmadik hónapban lerakták, és utána a hetedik hónapig csak rakták, csak rakták egymásra! Hatalmas rakás. És a léviták és a papok és a király kijöttek, és azt mondták, hogy húúú! J Honnan jött ez mind? Úgy hiszem, hogy mindenki elkezdett tizedet fizetni! Ó, dicsőség Istennek! Tehát…

2Krónika 31:9-10 Megkérdé pedig Ezékiás a papokat és a lévitákat a rakások felől. Kinek felelvén Azáriás, a főpap, a Sádók nemzetségéből való, monda: Mióta az Úr házába kezdék az ajándékokat hozni: eleget ettünk, és sok meg is maradt belőle, mert az Úr megáldotta az Ő népét, és ez a rakás, ami megmaradt.

Miért ne tudna ez megtörténni ebben a gyülekezetben is? Minden országban, minden szolgálatban? Dicsőség Istennek!

 

Forrás: www.moorelife.org  
A tanítás meghallgatható: www.bekevar.fw.hu   > HANG-TANÍTÁSOK menübenBÉKEVÁR FŐOLDAL